banking, insurance & capital markets Wielokanałowe zarządzanie komunikacją z klientami Comarch CRM Campaign Management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "banking, insurance & capital markets Wielokanałowe zarządzanie komunikacją z klientami Comarch CRM Campaign Management"

Transkrypt

1 banking, insurance & capital markets Wielokanałowe zarządzanie komunikacją z klientami Comarch CRM Campaign Management

2 Banking, Insurance and Capital Markets 2 Wprowadzenie Comarch w toku wieloletniej współpracy z klientami z różnych sektorów gospodarki, w tym przede wszystkim bankowego i telekomunikacyjnego, opracował kompleksowe rozwiązanie wspierające zarządzanie relacjami z klientami platformę Comarch CRM. System wyróżnia się modułową strukturą i obejmuje szeroki zakres funkcjonalności zapewniający kompleksowe zarządzanie relacjami z klientami zarówno detalicznymi jak i korporacyjnymi.

3 Comarch CRM Campaign Management 3 Podstawowe moduły składające się na rozwiązanie Comarch CRM odpowiedzialne są za poszczególne obszary CRM: Comarch CRM Sales Management wsparcie sprzedaży pozyskiwanie nowych klientów, optymalizacja sprzedaży z wykorzystaniem technik cross i up selling, zarządzanie strukturą sprzedaży, monitorowanie i raportowanie realizacji celów sprzedażowych. Comarch CRM Campaign Management zarządzanie komunikacją całościowe zarządzanie komunikacją z klientami, w tym kampanie sprzedażowe, informacyjne, obsługa całego cyklu kampanii: przygotowanie, planowanie, realizacja, monitorowanie i raportowanie. Comarch CRM Loyalty Management budowanie trwałych relacji z klientami budowanie schematów lojalnościowych i zarządzanie programami lojalnościowymi i retencyjnymi, obsługa przyznawania i dystrybucji nagród. Comarch CRM Analysis przetwarzanie i analiza danych zarządzanie danymi klientów, budowanie i modyfikowanie modeli statystycznych, realizacja złożonych analiz dużej ilości danych, rozbudowane techniki wizualizacji danych uwzględniające specyfikę danych oraz typ użytkowników. Ponadto funkcjonalność Comarch CRM może być rozszerzona dzięki integracji z systemami wspomagającymi, tj. Content Management, Document Management, e-learning, etc. Wszystkie moduły osadzone są na nowoczesnym rozwiązaniu firmy Comarch Comarch Business Platform. Dzięki takiej konstrukcji Comarch CRM pozwala na precyzyjne dopasowanie funkcjonalności do określonych potrzeb przedsiębiorstwa w oparciu o pojedyncze funkcjonalności, a integracja z systemem klasy workflow pozwala na elastyczne modelowanie procesów biznesowych. Należy podkreślić, że wszystkie moduły Comarch CRM charakteryzują się: wielokanałowością obsługa tradycyjnych i elektronicznych kanałów komunikacji: placówki, contact center, interaktywne strony internetowe, poczta, , SMS, urządzenia samoobsługowe, komunikatory internetowe, personalizacją i indywidualizacją dopasowanie funkcjonalne i graficzne systemu do wymagań i zakresu obowiązków poszczególnych użytkowników, Scoring Card Reporting E-learning Loyalty Management Content Management Campaign Management Comarch CRM Document Management Sales Management Business Processes Management Analysis Billing EDI Modułowa struktura Comarch CRM

4 Banking, Insurance and Capital Markets 4 efektywną polityką zarządzania danymi zapewnienie wysokiej jakości danych klientów potencjalnych i dotychczasowych, zgodność z krajowymi i międzynarodowymi aktami prawnymi regulującymi zasady ochrony danych osobowych. Szczególną cechą Platformy Comarch CRM wyróżniającą to rozwiązanie na rynku jest nowoczesne narzędzie administracyjne pozwalające na elastyczne modelowanie funkcjonalności systemu bezpośrednio przez użytkowników, tzw. Administratorów Biznesowych. Modyfikacje systemu mogą być realizowane przez pracowników nieposiadających specjalistycznej wiedzy IT, korzystających ze specjalnej sekcji administracyjnej. Comarch CRM Campaign Management Comarch CRM Campaign Management to nowoczesne narzędzie pozwalające skutecznie i efektywnie prowadzić akcje promocyjne, kampanie sprzedażowe oraz ogólnie rozumiane działania informacyjne. Bogata funkcjonalność systemu umożliwia całościowe zarządzanie komunikacją przedsiębiorstwa z jego klientami, kontrahentami oraz pracownikami. Dzięki prostemu, intuicyjnemu interfejsowi opartemu o technologie WWW, system Comarch CRM Campaign Management może być obsługiwany przez użytkowników nie posiadających specjalistycznej wiedzy IT. System pozwala w przystępny sposób realizować złożone operacje, tj. zdefiniować grupę docelową przygotowywanej kampanii marketingowej, przygotować treść przekazu, Pulpit użytkownika Grupy docelowe

5 Comarch CRM Campaign Management opracować harmonogram kampanii oraz dokonać optymalnego wyboru kanałów komunikacji. Optymalizacja kanałów komunikacji jest szczególnie ważna w przypadku wykorzystywania przez przedsiębiorstwo komunikacji wielokanałowej. Comarch CRM Campaign Management wspiera zarówno komunikację bezpośrednią, tj. poczta, placówki, contact center, , SMS, strony internetowe, kioski multimedialne, jak i kanały pośrednie często wykorzystywane w kampaniach ATL: prasa, billbordy, radio, telewizja, etc. System pozwala obsługiwać złożone procesy zarządzania kampaniami z udziałem wielu użytkowników pracujących na różnych poziomach organizacji. Procesy zaprogramowane w systemie uruchamiają działania zarówno automatycznie jak i manualnie, co zapewnia pełną kontrolę nad procesem przebiegu akcji marketingowych. Należy podkreślić, że modelowanie procesów może być realizowane bezpośrednio przez uprawnionych użytkowników, co dodatkowo wpływa na skuteczność działań i obniżenie kosztów obsługi systemu. Inną cechą systemu wpływającą na jego elastyczność jest modułowa budowa. Takie podejście umożliwia efektywne stosowanie systemu zarówno przez duże przedsiębiorstwa posiadające liczne lokalizacje jak i przedsiębiorstwa o małej skali działalności i scentralizowanej strukturze organizacyjnej. Rozwiązanie pozwala zarządzać zarówno prostymi, pojedynczymi akcjami jak i złożonymi kampaniami marketingowymi na każdym etapie procesu: planowanie, przygotowanie, realizacja, monitorowanie i raportowanie. Rosnące wymagania w zakresie efektywności prowadzonych kampanii marketingowych stawiane przez nowoczesne firmy działające w różnych sektorach gospodarki powodują, że Comarch nieustannie rozwija system CRM Campaign Management. W toku prowadzonych prac koncepcyjnych Comarch opracował unikalne rozwiązania, które okazały się istotne w osiągnięciu sukcesu prowadzonych akcji marketingowych. Są to m.in: wsparcie kampanii ATL, zarządzanie budżetem, optymalizacja zasobów do realizacji kampanii (w tym przede wszystkim kanałów komunikacji), automatyczne generowanie alertów i powiadomień. Efektem biznesowym zastosowania Comarch CRM Campaign Management osiąganym w krótkim okresie jest w pierwszym rzędzie podniesienie wyników operacyjnych, dzięki: dotarciu z ofertą do precyzyjnie zdefiniowanej grupy klientów, dopasowaniu do potrzeb klientów oferty produktowej, zaprezentowaniu oferty klientowi we właściwym czasie, przeprowadzeniu kampanii informacyjnej z wykorzystaniem najtańszych kanałów komunikacji, skróceniu cyklu obsługi klienta, podniesieniu zadowolenia klientów z obsługi. 5

6 Banking, Insurance and Capital Markets Funkcjonalność 6 Comarch CRM Campaign Management obejmuje swoją funkcjonalnością cały cykl zarządzania kampaniami marketingowymi: planowanie (m.in. opracowanie, gromadzenie, weryfikowanie i akceptowanie inicjatyw kampanii marketingowych), testowanie (m.in. przygotowanie próbnej grupy reprezentatywnej, przeprowadzenie kampanii testowej i próbnej, analiza wyników, generowanie raportów), przygotowanie (m.in. przygotowanie scenariuszy kampanii, budowanie statystycznych i dynamicznych profili grup docelowych, wykorzystanie założeń, szablonów oraz danych z wcześniej przeprowadzonych kampanii, zarządzanie budżetem kampanii, workflow umożliwiający współpracę różnych jednostek przedsiębiorstwa jednocześnie), realizacja (m.in. zgodnie z planem uruchomienie kampanii w różnych kanałach, realizacja kampanii jednorazowych, cyklicznych, stałych, inicjowanie akcji definiowanych zdarzeniami (event-triggered), możliwość zastopowania i modyfikacji kampanii), monitoring i raportowanie (m.in. bezpośrednie kontrolowanie przebiegu kampanii i odnoszenie jej rezultatów do wyników osiąganych w obsłudze klientów nieuczestniczących w kampanii, budowanie raportów efektywności z wykorzystaniem standardowych wskaźników tj. response rate, conversion rate, Net Prezent Value, Marketing Return on Investment, możliwość gromadzenia wybranych informacji o przeprowadzonych kampaniach i wykorzystanie ich dla podnoszenia efektywności następnych kampanii, nowoczesne mechanizmy przetwarzania i wizualizacji raportów). Każdy pracownik uczestniczący w przygotowaniu i realizacji kampanii ma do dyspozycji precyzyjnie dopasowany, prosty w obsłudze interfejs z zakresem funkcjonalności odpowiadającym jego zadaniom i kompetencjom. Planowanie kampanii marketingowych W ramach planowania kampanii marketingowej prowadzone jest zarządzanie tzw. inicjatywami marketingowymi, które stanowią wstępną propozycję kampanii marketingowych do realizacji w zdefiniowanym czasie w przyszłości. Inicjatywy marketingowe zgłaszane są bezpośrednio przez użytkowników biznesowych odpowiedzialnych za określone zadania biznesowe, którzy nie posiadają specjalistycznej wiedzy w dziedzinie zarządzania kampaniami marketingowymi. Są to zazwyczaj menedżerowie produktów, kierownicy sprzedaży, dyrektorzy punktów sprzedaży. Do przygotowania inicjatyw wykorzystywane są przejrzyste, proste w obsłudze formularze zgłoszeń, gromadzące podstawowe informacje, np. cel kampanii, opis grupy docelowej, spodziewane rezultaty, okres realizacji etc. Dzięki takiemu rozwiązaniu wszystkie zgłoszenia posiadają uporządkowaną, standardową postać i pozwalają na przygotowanie danych dla kolejnego etapu zarządzania kampaniami tj. przygotowanie kampanii. W przypadku dużych przedsiębiorstw, w których uczestniczy wielu pracowników w zarządzaniu kampaniami istotną rolę odgrywa moduł zarządzania procesami kampanii marketingowych. Proces zarządzania inicjatywami obejmuje: opracowanie inicjatywy i jej wstępna, automatyczna weryfikacja w systemie, przesłanie inicjatywy do osoby weryfikującej wstępne założenia, weryfikacja inicjatywy przez upoważnionego pracownika, akceptacja inicjatywy (lub: odrzucenie, odesłanie do poprawki), przekazanie inicjatywy do następnego etapu: przygotowania kampanii. Zaakceptowane inicjatywy zaznaczane są w harmonogramie planowanych kampanii.

7 Comarch CRM Campaign Management Już na etapie opisu inicjatyw dołączany jest wstępny budżet oraz estymacje efektów sprzedażowych powiązanych z daną inicjatywą. Natomiast dane umieszczone w formularzu inicjatyw wykorzystywane są w następnym etapie: przygotowanie kampanii marketingowej. Przygotowanie kampanii marketingowych Inicjatywy marketingowe, które zostały pozytywnie zweryfikowane, przechodzą do następnej fazy przetwarzania, w której realizowane są następujące akcje: ustalanie celu i kryteriów sukcesu kampanii, określanie populacji docelowej kampanii, wybór kanałów komunikacji wykorzystywanych w kampanii, opracowanie i dobór komunikatów marketingowych, określanie działań wykonywanych w ramach kampanii, ustalanie harmonogramu kampanii. Ustalanie celu kampanii w systemie Comarch CRM Campaign Management powiązane jest z wynikami weryfikacji inicjatyw na etapie planowania i budżetowania. Parametry celu kampanii opracowywane mogą być zarówno przez firmę, jak i podmioty zewnętrzne. Dla zdefiniowania grupy docelowej Comarch CRM Campaign Management wykorzystuje dedykowaną konsolę, która pozwala na szybkie i proste zbudowanie kwerendy. System umożliwia ponadto integracje z zewnętrznymi narzędziami analitycznymi i wykorzystywanie zapytań budowanych poza systemem. Innym sposobem zdefiniowania grup docelowych jest możliwość importu listy klientów z zewnętrznych źródeł danych. Na etapie definiowania grupy docelowej i później generowania danych system wykorzystuje mechanizmy kontrolujące właściwość doboru: deduplikacja populacji docelowej, wielopoziomowość wyboru, filtrowanie populacji, szacowanie wielkości populacji docelowej. 7 Raportowanie i badanie efektywności Planowanie Business Process Management Monitorowanie Przygotowanie Realizacja Cykle kampanii marketingowej

8 Banking, Insurance and Capital Markets 8 Zastosowanie modeli analitycznych dostępnych dzięki integracji z modułem analitycznym umożliwia wykonywanie szeregu działań istotnych z punktu widzenia biznesowego, tj: segmentację i profilowanie klientów, wybór grupy dochodowych klientów i grupy klientów, z którymi współpraca przynosi straty, identyfikację klientów zagrożonych rezygnacją ze współpracy, przewidywanie migracji klientów między segmentami, wybór klientów, którzy mogą być zainteresowani ofertą, z wyliczonym prawdopodobieństwem zakupu, wybór najlepszego kanału komunikacji z perspektywy: klienta, produktu, typu kampanii. Jedną z kluczowych funkcjonalności aplikacji Comarch CRM Campaign Management stanowi zintegrowane zarządzanie kanałami komunikacji (tzw. multichannel management). System przy wykorzystaniu modułu analitycznego umożliwia dobór najlepszego kanału komunikacji z perspektywy skuteczności i optymalizacji budżetu kampanii. Modele analityczne sugerują komunikację z wybranymi grupami klientów za pośrednictwem wybranych kanałów z zachowaniem odpowiedniej sekwencji jako potencjalnie najskuteczniejszą i najefektywniejszą. Zarządzanie kanałami komunikacji w Comarch CRM Campaign Management obejmuje: predefiniowanie w systemie kanałów podstawowych, definiowanie kanałów wykorzystywanych domyślnie do komunikacji wychodzącej i przychodzącej, parametryzację nowego kanału komunikacji dodanego do systemu, definiowanie kanałów komunikacji specyficznych dla danego sektora gospodarki (np. bankomaty, system bankowości internetowej w sektorze bankowym). Obecnie jednym z ważniejszych kanałów komunikacyjnych jest internet. W systemie Comarch CRM Campaign Management można w prosty sposób korzystać z szerokiej gamy narzędzi niezbędnych do sprawnego przeprowadzania kampanii na stronach WWW. Kampanie mogą być prowadzone na własnych stronach oraz na portalach zewnętrznych należących do partnerów biznesowych, w tym presell pages, crosslinks. Reguły walidacji Generowanie raportów

9 Comarch CRM Campaign Management Comarch CRM Campaign Management daje możliwość: opracowania formy przekazu (pop-up, banner, obiekty multimedialne, hiperłącza, etc.), lokalizację przekazu na stronie, częstotliwość rotacji bannerów reklamowych (w przypadku kilku obiektów umieszczonych w tym samym miejscu na stronie), pozycjonowanie strony w wyszukiwarkach oraz promowanie danej strony w innych kanałach (jako załącznik w wysyłanych ach, informacja w stopce ulotek, wysyłanych listach, etc.). Rosnące znaczenie komunikacji za pomocą poczty elektronicznej czyni ten kanał komunikacji jednym z najważniejszych w prowadzonych kampaniach marketingowych. W systemie Comarch CRM Campaign Management można w prosty sposób przygotować: treść wiadomości przesyłanej pocztą elektroniczną, e-newslettery, automatyczne odpowiedzi z wykorzystaniem autorespondera, sposoby pozyskiwania danych klientów zgodnie z zasadami permission marketing (stosowanie sprawdzonych reguł Opt-in, Double Opt-in). Dynamiczny rozwój internetu wpłynął również na funkcjonowanie innych kanałów komunikacji z klientami, w tym przede wszystkim na contact center. Dzisiejsze centrum obsługi telefonicznej poza obsługą przychodzących (inbound) i wychodzących (outbound) rozmów telefonicznych w coraz większym stopniu zajmuje się komunikacją generowaną za pośrednictwem: internetu (chat, call-back, formularze zgłoszeń ze stron WWW), i, SMS, komunikatorów internetowych. Multimedialny charakter contact center otwiera przed systemem do zarządzania kampaniami nowe obszary kontaktów z klientami. W systemie Comarch CRM Campaign Management powyższe możliwości zostały odzwierciedlone w nowej funkcjonalności: budowanie akcji marketingowych (inbound, outbound), tworzenie drzewiastej struktury skryptów dedykowanych do odpowiednich profili pracowników contact center, zapisywanie skryptów w postaci tekstu, przygotowywanie przekazów marketingowych w postaci formularzy, ankiet, tabel, etc., zarządzanie bazą najczęściej zadawanych pytań (FAQ). Poza obszarem zarządzania kanałami komunikacji Comarch CRM Campaign Management umożliwia zapisanie parametrów finansowych niezbędnych do zarządzania budżetem marketingowym. Zakres oraz metodologia zarządzania budżetem może być modyfikowana tak, aby odpowiadały specyfice danej firmy, w oparciu o: listę aktywności, które będą objęte budżetem (w tym listę kampanii, które mają być zabudżetowane na dany okres), parametry, określające szczegółowość tworzonego budżetu (między innymi czas, podział na regiony, departamenty, piony, kanały dystrybucji, projekty, programy marketingowe, typy kampanii, typy wydatków, itd.). Proces tworzenia, uzgodnienia i akceptacji budżetu dopasowywany jest do procedur firmy. Każda wersja budżetu powstająca w wyniku kolejnych przybliżeń jest prezentowana w systemie, a następnie archiwizowana. Ostateczna wersja budżetu podlega akceptacji i przekazaniu do realizacji. W kolejnych krokach system automatycznie monitoruje realizację budżetu i przekazuje informacje wskazanym użytkownikom. Szczegółowość i zakres monitorowanych pozycji ustalana jest bezpośrednio przez użytkowników biznesowych. Najczęściej monitorowane pozycje to: wydatki realizowane przez poszczególne piony biznesowe na podstawie zapisów w systemie księgowym, 9

10 Banking, Insurance and Capital Markets 10 wydatki realizowane w poszczególnych kanałach komunikacji, wydatki związane z promocjami, upustami, itp., wydatki przypisane do zdefiniowanych segmentów oraz profili klientów. Comarch CRM Campaign Management pozwala również sprawnie zarządzać zadaniami poszczególnych użytkowników uczestniczących w przygotowaniu kampanii, które zapisane są w terminarzu elektronicznym. Pracownik odpowiedzialny za przygotowanie kampanii otrzymuje powiadomienia i alerty systemowe przypominające mu o wykonaniu określonych czynności. Ponadto system automatycznie generuje alerty systemowe informujące o: błędach w realizacji kampanii, wynikach prowadzonych kampanii, błędach w przygotowanych definicjach, zdarzeniach w procesie realizacji kampanii, niezgodności dat akcji marketingowych w harmonogramie. Terminy realizacji wszystkich akcji marketingowych zapisane są w harmonogramie i prezentowane na zbiorczym wykresie Gantta. Należy podkreślić, iż integracja Comarch CRM Campaign Managem z modułem analitycznym umożliwia wykorzystywanie modeli statystycznych wskazujących optymalny dobór sekwencji działań wykonywanych w ramach kampanii i ich optymalny terminarz. Na etapie przygotowania kampanii system daje możliwość zaprogramowania czynności realizowanych automatycznie. Czynności te uruchamiane są w wyniku wystąpienia zdefiniowanego zdarzenia, np. zaraz po przesłaniu przez klienta a z zapytaniem, system generuje i wysyła tekst z potwierdzeniem otrzymania zapytania i informuje klienta o procedurze obsługi zapytania. Realizacja i monitorowanie kampanii marketingowej Bogata funkcjonalność systemu Comarch CRM Campaign Management pozwala obsłużyć praktycznie dowolny typ kampanii marketingowych: próbne i testowe, jednorazowe, ciągłe, inicjowane zdarzeniami (event-triggered), wieloetapowe i wielokanałowe, zewnętrzne (przygotowane poza systemem Comarch CRM Campaign Management). Zgłaszanie inicjatywy kampanii Wyszukiwanie inicjatyw

11 Comarch CRM Campaign Management Każdy typ kampanii realizowany w systemie może być uruchamiany automatycznie zgodnie z zapisanym harmonogramem oraz manualnie. W trakcie realizacji kampanii system czuwa nad jej prawidłowym przebiegiem i w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości podejmuje działania w celu ich usunięcia lub generuje powiadomienia i alerty do wyznaczonych użytkowników. Dzięki takiemu rozwiązaniu pracownicy odpowiedzialni za realizację kampanii mają pełną kontrolę nad jej przebiegiem. Co więcej, system dba o zapewnienie wysokiego poziomu obsługi realizowanych kampanii. Przykładem może być optymalny rozkład kontaktów na poszczególne kanały komunikacji. W przypadku niewydolności danego kanału komunikacji i pojawienia się tzw. wąskich gardeł, system automatycznie przenosi kontakty zgodnie z regułami optymalizacyjnymi do innego kanału. Automatyczne uruchamianie kolejnych akcji w systemie sterowane jest licznymi warunkami, do których należą przede wszystkim daty zapisane w harmonogramie, kroki poszczególnych scenariuszy i poziomy priorytetów. Wykonanie kolejnych kroków i scenariuszy kampanii wiąże się z koniecznością synchronizacji i realizacji złożonych zadań: generowanie kolejnych grup docelowych (często zależne od wyniku poprzedniego kroku kampanii), autoryzacja działań wykonywanych przez użytkowników systemu. Dzięki centralizacji działań, Comarch CRM Campaign Management umożliwia natychmiastowe zatrzymywanie całej lub tylko części kampanii w trakcie jej realizacji, w przypadku, gdy kampania nie przynosi oczekiwanych wyników bądź założone cele zostały osiągnięte wcześniej niż zamierzano. Co więcej w systemie istnieje możliwość zatrzymania kampanii, przeprowadzenia zmian, które poprawią jej skuteczność i ponownego jej uruchomienia. Na etapie przygotowania kampanii i później w trakcie jej realizacji mogą pojawić się konflikty w definiowanych warunkach realizacji kampanii. Wynika to z faktu, iż toczące się kampanie rywalizują o budżet marketingowy oraz inne zasoby często są adresowane do tych samych klientów, wykorzystują te same kanały komunikacji. Konflikty w kampaniach występują w sposób naturalny, ponieważ: w trakcie planowania kampanii może nie być znany moment jej wykonania (kampanie warunkowe i wywoływane zdarzeniami), 11 Lista kampanii Harmonogram kampanii

12 Banking, Insurance and Capital Markets Systemy do zarządzania kampaniami marketingowymi odgrywają coraz większą rolę w budowaniu długoterminowej, silnej pozycji nowoczesnych firm na konkurencyjnych rynkach. Siła tych systemów polega na sprawnym zarządzaniu kontaktami i komunikacją z bardzo dużą liczbą klientów, z wykorzystaniem wielu kanałów komunikacji przy jednoczesnym zachowaniu indywidualizacji obsługi klientów. 12 Comarch CRM Campaign Management to najnowszej generacji rozwiązanie pozwalające na całościowe zarządzanie komunikacją z klientami poczynając od zapewnienia wysokiej jakości danych, przez obsługę całego cyklu operacyjnego przetwarzania kampanii: przygotowanie, planowanie, realizacja, monitoring aż do etapu raportowania i analizy efektywności kampanii wyrażonej za pomocą licznych wskaźników marketingowych i finansowych.

13 Comarch CRM Campaign Management w trakcie planowania nie jest znana grupa docelowa (wybór dynamiczny populacji docelowej), w trakcie planowania nie jest znany zakres wykorzystania zasobów, w trakcie realizacji należy przestrzegać reguł biznesowych, które są zmienne. Dążąc do zapewnienia sprawnej realizacji przygotowywanych kampanii i wykluczenia konfliktów, Comarch stosuje w systemie CRM Campaign Management złożone mechanizmy rozstrzygania różnych typów potencjalnych konfliktów: konflikty przynależności do różnych grup docelowych, konflikty wykorzystania zasobów (np. kanały komunikacyjne), konflikty wynikające z określenia biznesowych reguł komunikacji i priorytetów (np. klient nie może tego samego dnia otrzymać dwóch wiadomości w ramach tej samej kampanii). Sprawne monitorowanie realizowanych kampanii w czasie rzeczywistym wymaga zapewnienia nieustannej komunikacji z użytkownikami systemu. Comarch CRM Campaign Management wykorzystuje w tym celu szeroki wachlarz komunikatów dla użytkowników zalogowanych do systemu: powiadomienia w postaci komunikatu systemowego prezentowanego jako wiadomości tekstowe umieszczane w wydzielonych sekcjach. Dla użytkowników niezalogowanych system generuje powiadomienia i alerty wysyłane przez SMS i e. Raportowanie wyników kampanii marketingowych Kluczowym czynnikiem sukcesu w procesie zarządzania kampaniami marketingowymi jest zdolność gromadzenia informacji o wynikach przeprowadzonych akcji marketingowych, ich analiza i archiwizacja. Wyniki prezentujące efektywność organizowanych akcji są nieocenionym źródłem wiedzy przy organizowaniu następnych kampanii i optymalizowaniu ich parametrów. Wszystkie powyższe funkcjonalności w systemie Comarch CRM Campaign Management realizowane są w module raportującym. W module tym można definiować i generować raporty dla celów zarządczych i analitycznych. Raporty mogą być modyfikowane dla potrzeb różnych grup użytkowników pod względem: poziomu agregacji danych, metod wizualizacji wyników, częstotliwości ich generowania i udostępniania. Moduł raportujący w systemie dysponuje ponadto rozbudowanym mechanizmem do gromadzenia wyników reakcji klientów na kampanie (response management). Wyniki prezentowane są w postaci wskaźników dopasowanych do kanałów komunikacji, np.: internet wskaźniki: CTR Click Through Ratio, CPA Cost Per Action, CPC Cost Per Click, PPS Pay Per Sale, COA Cost Of Acquisition. contact center wskaźniki: CPC Cost Per Call, SLA Service Level Agreement, AHT Average Handling Time, ACV, etc. Poza wskaźnikami specjalistycznymi charakteryzującymi wyniki kampanii w poszczególnych kanałach komunikacji Comarch CRM Campaign Management generuje ogólne wskaźniki: pomiar wyników bezpośrednich (m.in. response rate, conversion rate, MROI Marketing Return On Investment), pomiar wyników pośrednich (np. CSR Cross Sales Ratio zwiększenie sprzedaży innych produktów i usług powiązanych z produktem, którego dotyczyła kampania marketingowa). Pomiar wyników odbywa się zarówno w odniesieniu do całej kampanii jak i jej poszczególnych etapów. Uzyskiwane wyniki mogą być przekazywane i konfrontowane z danymi finansowymi gromadzonymi w aplikacji do planowania i budżetowania działań marketingowych. 13

14 Banking, Insurance and Capital Markets Archiwizowanie zrealizowanych kampanii pozwala na przechowywanie wszystkich informacji o kampaniach (parametryzacje, procesy, grupy docelowe, odpowiedzi, konflikty, itp.). System umożliwia wykorzystanie historycznych informacji bezpośrednio w przygotowaniu nowych kampanii. Wyróżniającą cechą rozwiązania jest możliwość raportowania wyników bieżących kampanii w oparciu o historyczne wyniki poprzednich kampanii (m.in. na poziomie programów marketingowych, kampanii, managerów kampanii, klientów i ich grup). Analiza wyników zrealizowanych kampanii (we współpracy z aplikacją statystyczną) sprowadza się do zidentyfikowania czynników wpływających na skuteczność tych kampanii. W oparciu o ustalone zależności przygotowywane są założenia do budowy nowych, bardziej efektywnych kampanii. 14 Korzyści Comarch CRM Campaign Management ze względu na szczególny obszar biznesowy, który ma wspierać, tj. zarządzanie komunikacją z klientami, okazuje się coraz istotniejszym narzędziem w budowaniu silnej pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw. Umożliwiając precyzyjne zdefiniowanie grupy docelowej klientów, optymalizację kanałów komunikacji, staranne przygotowanie przekazu marketingowego, określenie terminu realizacji kampanii, określenie częstotliwości kontaktów z poszczególnymi profilami klientów. System podnosi skuteczności kampanii sprzedażowych oraz jakość obsługi. System pozwala przede wszystkim uniknąć irytacji i niezadowolenia klientów eliminując negatywne zjawiska kampanii, takie jak: spam, junk mail czy cold calls. Comarch CRM Campaign Management adresuje najistotniejsze problemy związane z zarządzaniem kampaniami marketingowymi, przez co pozwala osiągnąć wymierne korzyści finansowe i marketingowe w krótkim okresie. Korzyści finansowe to przede wszystkim znaczne obniżenie kosztów kampanii marketingowych i zauważalny wzrost skuteczności sprzedaży. Korzyści marketingowe zapewnione przez Comarch CRM Campaign Management odnoszą się do podniesienia jakości zarządzania relacjami z klientami oraz efektywniejszego wykorzystania istniejących zasobów. Podstawowe korzyści finansowe: obniżenie kosztów operacyjnych związanych z przygotowaniem kampanii przez automatyzację i standaryzację czynności, znaczne skrócenie czasu związanego z kosztownym przygotowaniem i zarządzaniem kampaniami, przeniesienie części komunikacji z klientami do tańszych kanałów komunikacji, monitorowanie efektywności wykorzystania funduszy przeznaczonych na kampanie marketingowe liczone wskaźnikami NPV, MROI, wielokrotne wykorzystanie w przygotowaniu kampanii raz opracowanych i zarchiwizowanych szablonów kampanii marketingowych, agregowanie korespondencji za dany okres w jednej wysyłce, co pozwala uniknąć kosztów kilku wysyłek, identyfikowanie i eliminowanie nieefektywnych akcji marketingowych.

15 Comarch CRM Campaign Management Podstawowe korzyści marketingowe: podniesienie jakości danych klientów dotychczasowych i potencjalnych, wsparcie zarządzania relacjami z klientami w całym cyklu życia od momentu jego akwizycji przez obsługę do utrzymywania wysokiego wskaźnika retencji, wykorzystanie do zarządzania komunikacją z klientami wszystkich kanałów komunikacji, nawet niestandardowych, tj. maszyny samoobsługowe, kioski multimedialne, podniesienie efektywności kampanii liczonej wskaźnikami podstawowymi (response rate, coversion rate) oraz innymi wskaźnikami charakterystycznymi dla poszczególnych kanałów komunikacji, identyfikowanie i usuwanie konfliktów (np. wysłanie dwa razy tej samej wiadomości w ramach jednej kampanii marketingowej), intensywniejsze wykorzystanie kanałów komunikacji dzięki kampaniom wielokanałowym oraz dopasowaniu profilu klienta i typu komunikacji, zapewnienie najwyższych standardów ochrony danych osobowych odpowiadających zarówno wymaganiom krajowym (ustawa o ochronie danych osobowych) jak i europejskim (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i konwencja Rady Europy), automatyzacja współpracy z firmami zewnętrznymi dostarczającymi dane o klientach oraz organizujących kampanie ATL. Poza opisanymi powyżej korzyściami finansowymi i marketingowymi należy wspomnieć, że Comarch CRM Campaign Management oddziałuje na inne obszary funkcjonowania firmy i dostarcza korzyści odnoszące się m.in. do wyższej jakości prowadzonych akcji marketingowych, lepszej organizacji całego procesu zarządzania kampaniami marketingowymi, np.: monitorowanie wyników realizowanych kampanii marketingowych w czasie rzeczywistym, szerokie możliwości raportowania wyników kampanii i dystrybucji raportów do zdefiniowanych użytkowników, zastosowanie prostego, intuicyjnego interfejsu dopasowanego do profilu użytkownika ułatwiającego sprawną obsługę systemu, zarządzanie procesem obsługi kampanii marketingowych, co ułatwia standaryzację działań oraz wspiera pracę grupową szczególnie istotną w dużych przedsiębiorstwach. Inne korzyści osiągane dzięki zastosowaniu systemu Comarch CRM Campaign Management wynikają z jego unikalnej funkcjonalności, która wyróżnia rozwiązanie na rynku i w znaczący sposób wpływa na sprawność obsługi całego procesu zarządzania kampaniami marketingowymi. Należą do nich między innymi: zarządzanie budżetem kampanii marketingowych w skali całego przedsiębiorstwa, zarządzanie inicjatywami marketingowymi, rozbudowany mechanizm definiowania restrykcji i przełamywania konfliktów, bogaty w funkcjonalność moduł administracyjny umożliwiający szeroki zakres modyfikacji i rozbudowy całego systemu bezpośrednio przez pracowników przedsiębiorstwa (tzw. administratorów biznesowych). 15

16 Comarch SA Al. Jana Pawła II 39 a Kraków Polska Tel: faks: Polska Kraków, Gdańsk, Katowice, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław Belgia Bruksela Finlandia Helsinki Francja Lille Litwa Wilno Niemcy Drezno Panama Panama City Rosja Moskwa Słowacja Bratysława Stany Zjednoczone Chicago, Miami Ukraina Kijów Zjednoczone Emiraty Arabskie Dubai Comarch jest wiodącym środkowoeuropejskim dostawcą biznesowych rozwiązań IT, które kompleksowo obsługują relacje z klientami i optymalizują działalność operacyjną oraz procesy biznesowe. Głównym atutem firmy jest głęboka wiedza branżowa, którą przekazujemy naszym klientom w postaci zintegrowanych systemów informatycznych w sektorach telekomunikacyjnym, usług finansowych, administracji publicznej, oraz dla dużych, średnich i małych przedsiębiorstw. Comarch zatrudnia ponad 2700 najwyższej klasy specjalistów w Europie, USA i na Bliskim Wschodzie. Spółka ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Aleja Jana Pawła II 39A, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi ,00 zł. Kapitał zakładowy został wpłacony w całości. NIP: Copyright Comarch Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej pracy nie może być powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny) włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów, a także tłumaczona na jakikolwiek język bez pisemnej zgody Comarch S.A. (Wydawca). Wydawca dołożył wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym dokumencie były zgodne z prawdą oraz wolne od błędów i braków. Wydawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dokumencie bez informowania o tym. Fragmenty dokumentu mogą nie być zgodne z ostatnimi wersjami oprogramowania. Znaki handlowe Comarch są wyłączną własnością Comarch SA i nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Wydawcy. Pozostałe znaki handlowe są własnością poszczególnych firm. PL

administracja publiczna i samorządy Comarch e-investor

administracja publiczna i samorządy Comarch e-investor administracja publiczna i samorządy Comarch e-investor Comarch e-investor Comarch e-investor to nowoczesny system informatyczny dedykowany wsparciu obsługi inwestorów (instytucji, podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Kontrola i zarządzanie obiegiem opakowań zwrotnych. Comarch ECOD opakowania

Kontrola i zarządzanie obiegiem opakowań zwrotnych. Comarch ECOD opakowania Kontrola i zarządzanie obiegiem opakowań zwrotnych Comarch ECOD opakowania W wyniku rosnącej ilości opakowań wykorzystywanych obecnie w procesach logistycznych, firmy coraz częściej poszukują rozwiązań

Bardziej szczegółowo

ecod Nowe podejście do zarządzania sprzedażą Comarch ECOD Dystrybucja

ecod Nowe podejście do zarządzania sprzedażą Comarch ECOD Dystrybucja ecod Nowe podejście do zarządzania sprzedażą Comarch ECOD Dystrybucja Przedsiębiorstwa 2 Przepływ informacji pomiędzy partnerami biznesowymi jest istotnym elementem współpracy, możliwość ich analizowania

Bardziej szczegółowo

ecod Archiwum do przechowywania dokumentów elektronicznych Comarch ECOD Archiwum

ecod Archiwum do przechowywania dokumentów elektronicznych Comarch ECOD Archiwum ecod Archiwum do przechowywania dokumentów elektronicznych Comarch ECOD Archiwum Przedsiębiorstwa 2 Elektroniczne faktury Od czasu wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14.07.2005 roku,

Bardziej szczegółowo

INFOMAGE INFORMATION MANAGEMENT CRM. Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie

INFOMAGE INFORMATION MANAGEMENT CRM. Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie INFOMAGE CRM Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie INFOMAGE Infomage CRM O produkcie Infomage CRM jest innowacyjnym systemem do wsparcia sprzedaży w firmie. Budując system Infomage CRM wykorzystaliśmy

Bardziej szczegółowo

banking, insurance & capital markets Uwierzytelnianie i autoryzacja przy użyciu telefonu komórkowego Comarch Mobile Security

banking, insurance & capital markets Uwierzytelnianie i autoryzacja przy użyciu telefonu komórkowego Comarch Mobile Security banking, insurance & capital markets Uwierzytelnianie i autoryzacja przy użyciu telefonu komórkowego Comarch Mobile Security Banking, Insurance and Capital Markets 2 Wstęp Proces uwierzytelniania użytkownika

Bardziej szczegółowo

Administracja publiczna i samorządy. Comarch Workflow Ciepło. Energetyka Cieplna

Administracja publiczna i samorządy. Comarch Workflow Ciepło. Energetyka Cieplna Administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow Ciepło Energetyka Cieplna Comarch Workflow Ciepło jest nowoczesnym systemem wspomagającym zarządzanie przepływem dokumentów oraz zadań dostosowanym

Bardziej szczegółowo

Comarch Egeria Edukacja - FrontOffice. Rozwiązanie informatyczne dla szkół wyższych

Comarch Egeria Edukacja - FrontOffice. Rozwiązanie informatyczne dla szkół wyższych Administracja Publiczna i Utilities Comarch Egeria Edukacja - FrontOffice Rozwiązanie informatyczne dla szkół wyższych Comarch Egeria Edukacja Comarch EGERIA EDUKACJA jest zintegrowanym systemem informatycznym

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Altkom Group Insurance Platform Kompleksowe narzędzie wspierające grupowe ubezpieczenia na życie

Altkom Group Insurance Platform Kompleksowe narzędzie wspierające grupowe ubezpieczenia na życie www.asc.altkom.pl Zobaczyć inaczej Altkom Group Insurance Platform Kompleksowe narzędzie wspierające grupowe ubezpieczenia na życie Warszawa 00-867, ul. Chłodna 51 telefon: 22 460 99 99 e-mail: ubezpieczenia@altkom.pl

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Plan wystąpienia Podstawowe definicje System informatyczny dla MSP Pięć kroków udanego wdrożenia Podsumowanie Co to jest CRM Posiadanie takiej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Tomasz Dziobiak Urszula Gradowska

Szanowni Państwo. Tomasz Dziobiak Urszula Gradowska Witamy w DBMS Szanowni Państwo Obecne 90% zasobów danych w przedsiębiorstwach powstało w ciągu ostatnich dwóch latach, ale tylko 1% z posiadanych danych jest wykorzystywanych do budowy wiedzy o kliencie.

Bardziej szczegółowo

............... CRM.......... 1

............... CRM.......... 1 1 CRM 3 Zarządzanie bazą klientów 4 Zarządzanie sprzedażą 5 Zarządzanie marketingiem 5 Serwis 6 Analizy 6 2 CRM Umiejętność szybkiego i precyzyjnego rozpoznania potrzeb klienta oraz dostarczenie mu produktów

Bardziej szczegółowo

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej!

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Sprawdzone przez miliony Użytkowników i skuteczne rozwiązanie z rodziny

Bardziej szczegółowo

cdn online Zintegrowane systemy do zarządzania w modelu usługowym

cdn online Zintegrowane systemy do zarządzania w modelu usługowym cdn online Zintegrowane systemy do zarządzania w modelu usługowym CDN 2 CDN Online to oszczędność związana z brakiem inwestycji w infrastrukturę informatyczną oraz brak kosztów związanych z późniejszym

Bardziej szczegółowo

Marketing Automation

Marketing Automation Zarządzanie kontaktami Monitoring kontaktów Ocena kontaktów Programy i algorytmy marketingowe Integracja z Social Media, epr i monitoringiem internetu Najbardziej kompleksowe, intuicyjne i skuteczne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Zaplanuj wzorową kampanię. Direct Mail. Instrukcja krok po kroku. Zaplanuj kampanię Direct Mail: Instrukcja krok po kroku

Zaplanuj wzorową kampanię. Direct Mail. Instrukcja krok po kroku. Zaplanuj kampanię Direct Mail: Instrukcja krok po kroku Zaplanuj wzorową kampanię Direct Mail Instrukcja krok po kroku 1 Przesyłki Direct Mail to skuteczne i precyzyjne narzędzie marketingowe, które pomoże Tobie z sukcesem rozwijać Twój biznes. Aby jednak zacząć,

Bardziej szczegółowo

Uwolnij możliwości swojej firmy z Comarch ERP 2.0

Uwolnij możliwości swojej firmy z Comarch ERP 2.0 Uwolnij możliwości swojej firmy z Comarch ERP 2.0 Comarch beacon Co to jest beacon? Beacon to miniaturowy bezprzewodowy nadajnik, którego nazwę i sposób działania zainspirowała latarnia morska. Wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bazą danych

Zarządzanie bazą danych -1- Kampania SMS Kampanie SMS to bardzo efektywne narzędzie marketingu bezpośredniego. Łączy w sobie prostotę i zwięzłość przekazu wraz z niemal stu procentową pewnością odebrania i przeczytania wiadomości

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Oferta na system Marketing Automation SALESmanago z bezpłatnym pakietem aktywacyjnym

Oferta na system Marketing Automation SALESmanago z bezpłatnym pakietem aktywacyjnym Oferta na system Marketing Automation SALESmanago z bezpłatnym pakietem aktywacyjnym SALESmanago to pierwszy polski i jeden z pierwszych w Europie systemów marketing automation z którego korzysta kilkaset

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

STAR FINANCE Case Study

STAR FINANCE Case Study STAR FINANCE Case Study Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się ze zwięzłym opisem wdrożenia przeprowadzonego u naszego Klienta firmy Star Finance. Billennium 2013/ Wszelkie prawa zastrzeżone. Star

Bardziej szczegółowo

2 contact centers (tc ślęza k. Wrocławia i tc legnica) 200 stanowisk operatorskich. 300 konsultantów, marketerów i specjalistów it

2 contact centers (tc ślęza k. Wrocławia i tc legnica) 200 stanowisk operatorskich. 300 konsultantów, marketerów i specjalistów it profil działalności avista Media oferuje specjalistyczne usługi contact center oraz innowacyjne rozwiązania systemowe do zarządzania przestrzenią komunikacyjną przedsiębiorstw i instytucji. W oparciu o

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNA SIEĆ REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ

SKUTECZNA SIEĆ REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ SKUTECZNA SIEĆ REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ Za pomocą serwisu asendo.pl, wysyłanie kampanii reklamowych z ofertami handlowymi oraz reklamami Państwa klientów stanie się bajecznie proste. asendo.pl skupia wszystkie

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Comarch Workflow - scenariusz. Comarch Workflow

Comarch Workflow - scenariusz. Comarch Workflow Comarch Workflow Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. ZałoŜenia... 4 3. Scenariusz... 4 3.1 Rejestracja pisma w sekretariacie... 4 3.2 Wszczynanie nowej sprawy... 10 3.3 Procesowanie pisma w Departamencie

Bardziej szczegółowo

Content marketing - o tym jak ważne jest tworzenia i dystrybucja dedykowanych i wartościowych treści do zdefiniowanych grup odbiorców

Content marketing - o tym jak ważne jest tworzenia i dystrybucja dedykowanych i wartościowych treści do zdefiniowanych grup odbiorców 2012 Content marketing - o tym jak ważne jest tworzenia i dystrybucja dedykowanych i wartościowych treści do zdefiniowanych grup odbiorców Grzegorz Błażewicz Kampania marketingowa e-usługi Rzeszów, 24

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO ZAPYTANIE O INFORMACJĘ DOTYCZY OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA DLA PKO LEASING SA SA PKO ŁÓDŹ, MARZEC 2014 PYTAJĄCY PKO Leasing SA ul. Śmigłego Rydza 20, 93 281 Łódź tel.

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank.

Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank. Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank.pl Obsługa wniosków kredytowych Potrzeba elastyczności

Bardziej szczegółowo

Dostawca zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową

Dostawca zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową O NAS Dostawca zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową 29 lat doświadczeń na polskim rynku Szerokie portfolio klientów: branża bankowa, finansowa i ubezpieczeniowa, telekomunikacyjna,

Bardziej szczegółowo

Platforma Contact Center zintegrowana ze środowiskiem Microsoft

Platforma Contact Center zintegrowana ze środowiskiem Microsoft Platforma Contact Center zintegrowana ze środowiskiem Microsoft Contact Center nowej generacji stworzone dla Microsoft Lync Dzięki globalnej współpracy z firmą Microsoft, platforma Contact Center dostarczana

Bardziej szczegółowo

Commit Polska. Retail Management CENTRALNE ZARZĄDZANIE SIECIĄ SPRZEDAŻY

Commit Polska. Retail Management CENTRALNE ZARZĄDZANIE SIECIĄ SPRZEDAŻY Commit Polska Retail Management CENTRALNE ZARZĄDZANIE SIECIĄ SPRZEDAŻY Sprawdź nas! www.commit.pl +48 17 850 74 00 Retail Management NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI KIEROWANIA DZIAŁANIAMI CAŁEJ SIECI SPRZEDAŻY

Bardziej szczegółowo

StatSoft profesjonalny partner w zakresie analizy danych

StatSoft profesjonalny partner w zakresie analizy danych Analiza danych Data mining Sterowanie jakością Analityka przez Internet StatSoft profesjonalny partner w zakresie analizy danych StatSoft Polska Sp. z o.o. StatSoft Polska Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego

Bardziej szczegółowo

System do obsługi transakcji faktoringowych

System do obsługi transakcji faktoringowych System do obsługi transakcji faktoringowych Odkryj Comarch Factoring Bądź na czasie System wykorzystuje najnowsze technologie webowe, umożliwiające klientom dostęp do platformy w dowolnym czasie z dowolnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Globalna Synchronizacja Danych Produktowych. ECOD SA2 Produkty

Globalna Synchronizacja Danych Produktowych. ECOD SA2 Produkty Globalna Synchronizacja Danych Produktowych ECOD SA2 Produkty Enterprises 2 Tysiące dostawców i firm detalicznych na całym świecie dostrzegło strategiczne znaczenie synchronizacji danych podstawowych.

Bardziej szczegółowo

ERP Comarch ERP XL START

ERP Comarch ERP XL START ERP Comarch ERP XL START Cennik Podane ceny wyrażone są w złotówkach, kwoty netto nie zawierają 23% podatku VAT. Cennik Administracja 1 stanowiskowy 200 Handel Sprzedaż stanowiskowy 2 000 Detal 2 stanowiskowy

Bardziej szczegółowo

comarch opt!ma Bezpieczeństwo, efektywność, Skuteczność dla Biur Rachunkowych

comarch opt!ma Bezpieczeństwo, efektywność, Skuteczność dla Biur Rachunkowych comarch opt!ma Bezpieczeństwo, efektywność, Skuteczność dla Biur Rachunkowych Pierwszy kompleksowy Program do obsługi biur rachunkowych Dzięki wieloletniej współpracy z ekspertami z branży usług księgowych,

Bardziej szczegółowo

Kampania FAX. Wybrane funkcjonalności: Definiowanie nagłówka. Personalizacja. Formaty PDF, Office i graficzne. Zapowiedź. Indywidualny numer telefonu

Kampania FAX. Wybrane funkcjonalności: Definiowanie nagłówka. Personalizacja. Formaty PDF, Office i graficzne. Zapowiedź. Indywidualny numer telefonu -1- Kampania FAX Kampanie FAX to efektywne i tanie narzędzie, nadal popularne i często wykorzystywane w komunikacji biznesowej. Bez względu na to, czy jest to oferta handlowa, formularz, zaproszenie czy

Bardziej szczegółowo

Witamy! Lykeion szkoła filozoficzna założona przez ucznia Platona Arystotelesa w IV wieku p.n.e

Witamy! Lykeion szkoła filozoficzna założona przez ucznia Platona Arystotelesa w IV wieku p.n.e Witamy! Lykeion szkoła filozoficzna założona przez ucznia Platona Arystotelesa w IV wieku p.n.e Fundacja Likejon to zespół wysokiej klasy analityków, informatyków i trenerów zorientowanych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ecod Mobilna sprzedaż dla profesjonalistów Comarch ECOD Agent

ecod Mobilna sprzedaż dla profesjonalistów Comarch ECOD Agent ecod Mobilna sprzedaż dla profesjonalistów Comarch ECOD Agent Przedsiębiorstwa 2 Comarch ECOD Agent Comarch ECOD Agent to kompleksowy, profesjonalny system wsparcia sprzedaży klasy Sales Force Automation,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Integracja rozwiązań teleinformatycznych SLICAN z aplikacjami CRM.

Integracja rozwiązań teleinformatycznych SLICAN z aplikacjami CRM. Integracja rozwiązań teleinformatycznych SLICAN z aplikacjami CRM. Dzięki integracji rozwiązań teleinformatycznych SLICAN z aplikacjami CRM, Twoja firma zyskuje między innymi lepszą komunikację z otoczeniem

Bardziej szczegółowo

Zapewnij sukces swym projektom

Zapewnij sukces swym projektom Zapewnij sukces swym projektom HumanWork PROJECT to aplikacja dla zespołów projektowych, które chcą poprawić swą komunikację, uprościć procesy podejmowania decyzji oraz kończyć projekty na czas i zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B Warszawa, dnia 10 czerwca 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B w Liquid Systems Sp. z o. o. w celu usprawnienia procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Kluczowe zasoby do realizacji e-usługi Warszawa, 16 października 2012. Maciej Nikiel

Kluczowe zasoby do realizacji e-usługi Warszawa, 16 października 2012. Maciej Nikiel 2012 Zasoby wiedzy w e-projekcie. Technologie informatyczne, oprogramowanie - zdefiniowanie potrzeb, identyfikacja źródeł pozyskania. Preferencje odnośnie technologii informatycznych. Maciej Nikiel Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

trade&services Document Management System Comarch DMS

trade&services Document Management System Comarch DMS trade&services Document Management System Comarch DMS Trade&Services 2 Założenia biznesowe Każda firma rozwijająca się w warunkach wysokiej konkurencyjności zmuszona jest do ciągłego poszukiwania sposobów

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

Cennik. (nr.2/2012 ważny od 1.07.2012)

Cennik. (nr.2/2012 ważny od 1.07.2012) Podane ceny wyrażone są w złotówkach, kwoty netto nie zawierają 23% podatku VAT. Pozycje nowe lub zmodyfikowane w stosunku do poprzedniej wersji cennika są zaznaczone pogrubioną czcionką. Comarch ERP XL

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla biur Rachunkowych

Rozwiązania dla biur Rachunkowych Rozwiązania dla biur Rachunkowych Kompleksowy program do obsługi biur rachunkowych Wieloletnia współpraca z ekspertami z branży usług księgowych pozwoliła nam stworzyć nowoczesne i kompleksowe rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

I. Opis systemu. Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. E-giełda. 2. E-web. 3. E-finanse

I. Opis systemu. Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. E-giełda. 2. E-web. 3. E-finanse Załącznik nr 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do zapytania ofertowego zgodne z zasadą konkurencyjności w związku z realizacją projektu nr WND- POIG.08.01.00-14-134/12 pt.: e-match B2S - Zintegrowana platforma

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP Rozwiązania mobilne

Comarch ERP Rozwiązania mobilne Comarch Rozwiązania mobilne COMARCH ROZWIĄZANIA MOBILNE Rozwiązania mobilne Comarch to nowoczesne narzędzia dostępne na smartfony, kolektory danych czy też tablety z systemem operacyjnym Android. Aplikacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: Dostawca Playlink SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Korzyści z integracji danych klienta. Seminarium PIU Jakość danych w systemach informatycznych ZU Warszawa 25.03.2009 Przygotowała Ewa Galas

Korzyści z integracji danych klienta. Seminarium PIU Jakość danych w systemach informatycznych ZU Warszawa 25.03.2009 Przygotowała Ewa Galas Korzyści z integracji danych klienta Seminarium PIU Jakość danych w systemach informatycznych ZU Warszawa 25.03.2009 Przygotowała Ewa Galas Definicje CDI ( Customer Data Integration) koncepcja integracji

Bardziej szczegółowo

Oferta podstawowa na dostarczenie i wdrożenie systemu Ascent.DBI

Oferta podstawowa na dostarczenie i wdrożenie systemu Ascent.DBI Oferta podstawowa na dostarczenie i wdrożenie systemu jest systemem, który wspiera koordynację procedur zarządzania dokumentacją oraz informacją Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Oferta podstawowa na dostarczenie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI. 1 Dane osobowe. 2 Administrator Danych Osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI. 1 Dane osobowe. 2 Administrator Danych Osobowych POLITYKA PRYWATNOŚCI 1 Dane osobowe Ilekroć mowa jest o Danych Osobowych, rozumie się to Dane Użytkownika, pozyskane przez Usługodawcę z następujących źródeł:: a. Zapytanie b. Wniosek Pożyczkowy (uzupełniony

Bardziej szczegółowo

Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill

Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill Ogólna oferta logistyczna firmy Pro.fill Spis treści Wstęp Zarządzanie bazą nagród i materiałów promocyjnych Obsługa zamówień Zakup produktów Magazynowanie Dystrybucja nagród Logistyka dokumentacji IT

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu www oraz użytkownikach, którzy przekażą swoje dane

Bardziej szczegółowo

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Definicje i objaśnienia używanych pojęć Ilekroć w niniejszym zbiorze Zasad wykorzystywania plików Cookies pojawia się któreś z poniższych określeń, należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE ADAM GOLICKI SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE Praca magisterska napisana w Katedrze Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem naukowym dr. Emila Ślązaka Copyright

Bardziej szczegółowo

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI cloud.callcenter Cloud.CallCenter to innowacyjne call center wspierające procesy sprzedaży i umożliwiające monitorowanie pracy telemarketerów. Cloud.CallCenter tym różni się

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

ecod EDI Elektroniczna wymiana danych w Twojej firmie Comarch ECOD Operator

ecod EDI Elektroniczna wymiana danych w Twojej firmie Comarch ECOD Operator ecod EDI Elektroniczna wymiana danych w Twojej firmie Comarch ECOD Operator Przedsiębiorstwa 2 Comarch ECOD Operator Comarch ECOD Operator to kompleksowe rozwiązanie oparte na technologii EDI (Electronic

Bardziej szczegółowo

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReactor SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReator to narzędzie gwarantujące wdrożenie trzech krytycznych elementów, niezbędnych do realizacji skutecznej polityki należnościowej: 1 1

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Field Service Management Najczęściej spotykane problemy

Field Service Management Najczęściej spotykane problemy Field Service Management Najczęściej spotykane problemy Wysokie koszty wykonania usługi Niskie zadowolenie klientów Czas i trasa dojazdu Nieterminowe dostarczenie usług Straty magazynowe Niedotrzymywanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM system CRM. Ewa Woźniak, Krzysztof Wieczorek gr. MSP2

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM system CRM. Ewa Woźniak, Krzysztof Wieczorek gr. MSP2 ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM system CRM Ewa Woźniak, Krzysztof Wieczorek gr. MSP2 SYSTEM CRM (Customer Relationship Management) CRM to jedna z wielu strategii marketingowych, która ma za zadanie nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Lavina Platform - portal korporacyjny w erze web 2.0. Lavina Platform

Lavina Platform - portal korporacyjny w erze web 2.0. Lavina Platform Lavina Platform - portal korporacyjny w erze web 2.0 Lavina Platform Lavina Platform - portal korporacyjny w erze web 2.0 Lavina Platform Plan wystąpienia Dlaczego warto wykorzystywać portal korporacyjny

Bardziej szczegółowo

MOŻEMY DORADZIĆ. Jak nie przepłacać za powierzchnię reklamową? (np. kupować CPM za 2 zł na witrynach biznesowych)

MOŻEMY DORADZIĆ. Jak nie przepłacać za powierzchnię reklamową? (np. kupować CPM za 2 zł na witrynach biznesowych) MOŻEMY DORADZIĆ Jak nie przepłacać za powierzchnię reklamową? (np. kupować CPM za 2 zł na witrynach biznesowych) Jak precyzyjnie i tanio docierać do Twojej Grupy Docelowej? Jakie efektywne modele komunikacji

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE GlobProc Sp. z o. o. ul. Św. Ducha 20/6 87-100 Toruń Toruń, 7.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

CRM Public. Oprogramowanie do zarządzania procesem ofertowania

CRM Public. Oprogramowanie do zarządzania procesem ofertowania Oprogramowanie do zarządzania procesem ofertowania O firmie Nasza firma wywodzi się z doświadczonego zespołu w zakresie zamówień publicznych, realizowanych na podstawie ustawy PZP. Przez wiele ostatnich

Bardziej szczegółowo

Strateo to aplikacja internetowa, której celem jest rozbudowa możliwości. i wydawcy programów finansowoksięgowych

Strateo to aplikacja internetowa, której celem jest rozbudowa możliwości. i wydawcy programów finansowoksięgowych Strateo to aplikacja internetowa, której celem jest rozbudowa możliwości programów finansowo-księgowych. Usługi Strateo.pl polegają na zwiększeniu możliwości programów finansowoksięgowych przy założeniu,

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJĄ PROCES PLANOWANIA FINANSOWEGO PRZEDSTAWIENIE PROBLEMU

NARZĘDZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJĄ PROCES PLANOWANIA FINANSOWEGO PRZEDSTAWIENIE PROBLEMU NARZĘDZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJĄ PROCES PLANOWANIA FINANSOWEGO Dobrze wdrożony system informatyczny może znacząco usprawnić zarówno procesy operacyjne jak i zarządcze. Niniejszy artykuł przedstawia studium

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY IQSERWIS SP. Z O.O. 03-801 WARSZAWA. UL. ZAMOYSKIEGO 45a / 10. EMAIL: biuro@iqserwis.pl. Tel: 022 486 38 90 lub 086 212 77 00

OFERTA WSPÓŁPRACY IQSERWIS SP. Z O.O. 03-801 WARSZAWA. UL. ZAMOYSKIEGO 45a / 10. EMAIL: biuro@iqserwis.pl. Tel: 022 486 38 90 lub 086 212 77 00 1 OFERTA WSPÓŁPRACY IQSERWIS SP. Z O.O. 03-801 WARSZAWA UL. ZAMOYSKIEGO 45a / 10 EMAIL: biuro@iqserwis.pl Tel: 022 486 38 90 lub 086 212 77 00 WARSZAWA 2011 2 Spis treści o Informacje o IQSerwis o Oferta

Bardziej szczegółowo