integralną częścią instrukcji jest podręcznik Jak wdrażać model ideagora, cz. II - praktyka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "integralną częścią instrukcji jest podręcznik Jak wdrażać model ideagora, cz. II - praktyka"

Transkrypt

1 integralną częścią instrukcji jest podręcznik Jak wdrażać model ideagora, cz. II - praktyka

2 STRONA - 2

3 Produktem finalnym Modelu kształcenia przez całe życie w oparciu o trwałą relację z uczelnią: ideagora absolwenci kapitałem społecznym uczelni są elementy pokazane na schemacie graficznym (strona 2). Celem wdrożenia modelu jest zbudowanie aktywnej społeczności absolwentów, działającej na rzecz uczelni ( ). 1 Koncepcja ideagory opiera się na logice budowy sieci społecznej wykształceniu liderów zmian, których zadaniem będzie kształtowanie postaw i umiejętności przyszłych absolwentów, potrafiących osiągnąć własne korzyści poprzez dzielenie się z innym członkami społeczności. Właśnie te osobiste korzyści, wynikające z aktywności na rzecz społeczności zgromadzonej wokół uczelni, będą kołem zamachowym ideagory. Wdrożenie modelu jest niczym innym jak wprawianiem w ruch tego koła zamachowego. Nie wolno przy tym zapominać o zasadach mechaniki im większe koło zamachowe, tym trudniej je rozpędzić. Model ideagora nie zakłada, że to metaforyczne koło zamachowe będzie rozpędzone szybko i z wielką mocą. Nawet niewielka siła oddziałująca długotrwale, systematycznie i w jednym kierunku może dać zadziwiające efekty. Ta filozoofia stoi u podstaw modelu. 2 Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa jako pierwsza podjęła próbę wprawienia w ruch koła zamachowego ideagory. Etap testowania przyniósł pierwsze, zadawalające efekty (opisane w załączniku nr 1). 3 Poniżej przedstawione zostały najważniejsze kwestie, które należy wziąć pod uwagę wdrażając poszczególne elementy produktu finalnego modelu ideagora absolwenci kapitałem społecznym uczelni. Należy przy tym pamiętać, że integralną częścią niniejszego opracowania jest podręcznik Jak wdrażać model ideagora, cz. II praktyka. 1 M. Szabłowski, Jak wdrażać model ideagora, cz. I - teoria, Wydawnictwo Collegium Mazovia, Siedlce 2013, s. 5 2 Tamże, s. 5 3 Jak wdrażać model ideagora, cz. II praktyka, Siedlce STRONA - 3

4 Innowacyjne programy kształcenia studentów, absolwentów i kadry naukowo-dydaktycznej załącznik 2 Programy kształcenia ideagora są fakultatywnymi, dowolnie wybieralnymi formami rozszerzenia oraz wzbogacenia programów studiów obowiązujących na danym kierunku. Program kształcenia studentów powinien być realizowany przez cały okres studiów, począwszy od I roku. Program kształcenia absolwentów powinien być realizowany na ostatnim roku studiów, wśród studentów którzy niebawem zyskają status absolwenta i którzy nie zdążyli przejść modelu ideagora w pełnym cyklu (począwszy od I roku). Program kształcenia kadry naukowo-dydaktycznej powinien być realizowany wśród nauczycieli akademickich otwartych na zmiany, gotowych wejść w nową rolę mentora (coacha), zainteresowanych poznaniem innowacyjnych metod kształcenia. Dobór kadry jest szczególnie istotny. Zaangażowani nauczyciele będą motorem napędowym ideagory, to od nich w dużej mierze będzie zależeć powodzenie całego przedsięwzięcia. Każdy program zawiera: efekty kształcenia, opis programu, tematykę warsztatów, metody kształcenia oraz gotowe sylabusy. Wskazówki dotyczące wdrażania programów kształcenia ideagora zostały opisane w podręczniku Jak wdrażać model ideagora, w części II praktycznej załącznik nr 1. Materiałem uzupełniającym do innowacyjnych programów kształcenia są: film instruktażowy Jak nauczać studentów i gotowe scenariusze zajęć film studencki Uczelnia moich marzeń. STRONA - 4

5 Program cyklu szkoleń dla absolwentów w ramach kształcenia ustawicznego załącznik 3 To cykl szkoleń na start. Inteligentny system szkoleniowy polegający na identyfikacji i personalizacji wiedzy i umiejętności niezbędnych absolwentom do wykonania powierzonych zadań w miejscu pracy i realizacji własnej misji życiowej. Program powinien być realizowany wśród absolwentów, którzy opuścili już mury uczelni. I etap wdrożenia programu szkoleniowego polega na realizacji cyklu szkoleń na start. W programie opisane zostały cele, założenia dydaktyczne, metody i techniki organizacji szkoleń. II etap wdrożenia programu szkoleniowego polega na uruchomieniu systemu tworzenia ofert szkoleniowych, w którym odbywa się identyfikacja i personalizacja potrzeb szkoleniowych absolwenta. Uczelnia organizuje tzw. spotkania samokształceniowe, których tematyka wynika ze zgłoszonych przez absolwentów (na platformie internetowej ideagora) potrzeb. Zaleca się, aby spotkania prowadzone były przez absolwentów posiadających doświadczenie w danej dziedzinie. Wskazówki dotyczące wdrażania programu szkoleniowego dla absolwentów zostały opisane w podręczniku Jak wdrażać model ideagora, w części II praktycznej załącznik nr 1. STRONA - 5

6 Podręcznik Jak wdrażać model ideagora cz. I teoria, cz. II - praktyka załącznik 1 Lektura podręcznika powinna być pierwszym krokiem przed wdrażaniem modelu. Część I (teoretyczna) podręcznika wyjaśnia istotę modelu, podłoże jego powstania, zawiera opisy poszczególnych elementów stanowiących narzędzia do jego budowy i zasady ich stosowania. Część II (praktyczna) podręcznika opisuje doświadczenia z testowania modelu ideagora, wskazuje na potrzebne zasoby oraz ilustruje efekty wdrożenia. Skrypt Jak współpracować z absolwentami cz. I teoria, cz. II praktyka załącznik 4 Model ideagora ukierunkowany jest na budowanie trwałej relacji z absolwentami. Zakłada zmianę paradygmatu szkoły wyższej opierając się na założeniu, że absolwentem pozostaje się na całe życie, a związek studenta z uczelnią nie kończy się z dniem otrzymania dyplomu. Skrypt jest rodzajem poradnika, w którym autorzy podejmują próbę odpowiedzi na pytanie Jak współpracować z absolwentami, aby chcieli oni pozostać w stałym kontakcie z uczelnią? Część I (teoretyczna) skryptu opisuje modele współpracy z absolwentami, formy komunikacji, sposoby budowania postawy zaangażowania oraz tożsamości absolwenta. Wskazuje jak tworzyć sieci współpracy pomiędzy uczelnią a absolwentami oraz jaką rolę odgrywa w tym procesie postawa kadry naukowodydaktycznej. Część II (praktyczna) skryptu opisuje doświadczenia z budowania trwałej relacji z absolwentami zebrane po etapie testowania. Współautorami skryptu są absolwenci zaangażowani w proces wdrażania modelu ideagora. STRONA - 6

7 Platforma internetowa ideagora załącznik 5 W zamierzeniu platforma ideagora ma być pierwszym i głównym medium komunikacji społeczności akademickiej pierwszym miejscem, gdzie użytkownicy szukają informacji z obszaru swoich zainteresowań oraz biorą aktywny udział w ich współtworzeniu. Zawiera bazę aktualnych i cennych informacji dotyczących absolwentów i studentów (pochodzących zarówno od przedstawicieli uczelni, jak i innych członków społeczności) takich jak: oferty pracy i praktyk, oferty szkoleń, oferty współpracy, zagadnienia i problemy projektowe, a także informacje o planowanych inicjatywach i wydarzeniach. Platforma ma formę zamkniętą, co oznacza, że dostęp do niej mają tylko studenci, absolenci oraz kadra naukowo-dydaktyczna danej uczelni. Operatorem i administratorem platformy jest uczelnia. Koncepcja i funkcjonalność platformy internetowej ideagora opisana została w I części (teoretycznej) podręcznika Jak wdrażać model ideagora, rozdział IX, punkt 3 załącznik 1 Doświadczenia z testowania platformy oraz instrukcja instalacji środowiska ideagora opisane zostały w II części (praktycznej) podręcznika Jak wdrażać model ideagora, rozdział I, punkt 3 załącznik nr 1 Platforma internetowa dostępna jest pod adresem: Dane do logowania: login: ekspert, hasło: walidacja2015ideagora Uwaga! Do powyższego konta nie jest przypisany żaden adres mailowy. W związku z tym nie będzie aktywna pełna funkcjonalność platformy m.in. brak powiadomień o aktywnościach na platformie. Chcąc uzyskać pełną funkcjonalność prosimy o kontakt z koordynatorem projektem tel ) celem dopisania adresu do konta i uzyskania pełnej funkcjonalności platformy ideagora. STRONA - 7

8 Kwartalnik ideagora załącznik 6 Kwartalnik to jedna z form komunikacji z absolwentem. Pismo akademickie wydawane w formie papierowej i elektronicznej. Kwartalnik powinien zawierać artykuły dotyczące wydarzeń i ciekawostek z życia uczelni. Poruszać tematy ważne, opiniotwórcze dotyczące m.in.: realizowanych na uczelni projektów, szeroko pojętego kształcenia ustawicznego i korzyści wynikających z tego procesu, życia społecznego i gospodarczego regionu, bieżącej sytuacji na rynku pracy. Nie może w nim zabraknąć tekstów z obszaru doradztwa zawodowego, komunikacji społecznej, równości szans kobiet i mężczyzn. W piśmie powinny też znaleźć się artykuły lekkie, dowcipne, służące rozrywce. Wskazane są: ciekawostki z platformy ideagora, wywiady ze znanymi ludźmi, teksty obrazujące sylwetki absolwentów, studentów i wykładowców, którzy odnieśli sukces lub posiadają nietuzinkowe pasje, wypowiedzi osób ze środowiska akademickiego na zadany wcześniej temat. Koncepcja kwartalnika opisana została w I części (teoretycznej) podręcznika Jak wdrażać model ideagora, rozdział IX, pkt 6. Doświadczenia z testowania zawarte zostały w II części (praktycznej) podręcznika Jak wdrażać model ideagora, rozdział I, pkt 6. Na platformie internetowej ideagora można zamówić subskrypcję kwartalnika. Elektroniczna wersja kwartalnika na bieżąco dostępna jest na stronie internetowej. STRONA - 8

9 Biuletyn miesięczny gazetka internetowa Gazetka internetowa to forma e-komunikacji ze studentami i absolwentami. Przygotowywana w aplikacji Prezi. Zawiera skrótowe, hasłowe informacje. Posiada nowoczesną szatę graficzną Publikowana na stronie internetowej. Gazetka jest bazą do tworzenia uczelnianego newslettera, który pozwola zwiększyć zasięg odbiorców i dotrzeć z informacją do osób nieodwiedzających regularnie strony internetowej. Koncepcja gazetki internetowej opisana została w I części (teoretycznej) podręcznika Jak wdrażać model ideagora, rozdział IX, pkt 5. Doświadczenia z testowania zawarte zostały w II części (praktycznej) podręcznika Jak wdrażać model ideagora, rozdział I, pkt 5. Klub Absolwenta Istotnym elementem przy wdrażaniu innwacyjnego modelu kształcenia ideagora jest uruchomienie Klubu Absolwenta. Klub ma stanowić połączenie centrum informacyjnego i rozwojowego dla absolwentów, w którym organizowane są warsztaty samokształceniowe, kursy specjalistyczne, ale także spotkania towarzyskie służące budowaniu trwałych relacji interpersonalnych. Koncepcja Klubu Absolwenta opisana została w I części (teoretycznej) podręcznika Jak wdrażać model ideagora, rozdział IX, pkt 4. Doświadczenia z testowania zawarte zostały w II części (praktycznej) podręcznika Jak wdrażać model ideagora, rozdział I, pkt 4. STRONA - 9

Autorzy: Sławomir Klimecki Beata Leśniewska Ewa Sieńkowska Anna Janczak Tomasz Gibas

Autorzy: Sławomir Klimecki Beata Leśniewska Ewa Sieńkowska Anna Janczak Tomasz Gibas Autorzy: Sławomir Klimecki Beata Leśniewska Ewa Sieńkowska Anna Janczak Tomasz Gibas Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław www.ue.wroc.pl Spis treści Wstęp...3 1.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI MODEL ADAPTACYJNEGO TRANSFERU ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH I EKSPERCKICH: MATRIX

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI MODEL ADAPTACYJNEGO TRANSFERU ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH I EKSPERCKICH: MATRIX Strona - 0 - STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI MODEL ADAPTACYJNEGO TRANSFERU ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH I EKSPERCKICH: MATRIX Temat innowacyjny: Wzmocnienie współpracy przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI

ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI S t r o n a 1 ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI PORADNIK DLA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCYCH I i II STOPNIA Krajowa Instytucja Wspomagająca Poradnik powstał z uwzględnieniem rekomendacji

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Artysta to także zawód! Podręcznik aktywizacji społecznozawodowej osób związanych z kulturą i sztuką

Artysta to także zawód! Podręcznik aktywizacji społecznozawodowej osób związanych z kulturą i sztuką Artysta to także zawód! Podręcznik aktywizacji społecznozawodowej osób związanych z kulturą i sztuką Wstęp... 3 Rozdział 1. Rekrutacja... 7 1. Ogólne wytyczne dotyczące przeprowadzania rekrutacji wśród

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

Strategia. Temat innowacyjny: Nowe modele kształcenia przez całe życie, w tym integrowanie funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego

Strategia. Temat innowacyjny: Nowe modele kształcenia przez całe życie, w tym integrowanie funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI KNOWLEDGE@WORK ZINTEGROWANY MODEL KSZTAŁCENIA PRZEZ CAŁE ŻYCIE NA UCZELNIACH WYŻSZYCH Temat innowacyjny: Nowe modele kształcenia przez całe życie,

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI ZADAŃ POWIERZONYCH FIRMIE heapmail Internet Solutions sp. z o. o. Z SIEDZIBĄ W WAŁBRZYCHU

RAPORT Z REALIZACJI ZADAŃ POWIERZONYCH FIRMIE heapmail Internet Solutions sp. z o. o. Z SIEDZIBĄ W WAŁBRZYCHU RAPORT Z REALIZACJI ZADAŃ POWIERZONYCH FIRMIE heapmail Internet Solutions sp. z o. o. Z SIEDZIBĄ W WAŁBRZYCHU W RAMACH PROJEKTU WAMP - WSPARCIE ADAPTACYJNOŚCI MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW MODEL WSPARCIA MAŁYCH

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE STUDIA Z KOMPETENCJAMI KLUCZOWYMI

NOWOCZESNE STUDIA Z KOMPETENCJAMI KLUCZOWYMI NOWOCZESNE STUDIA Z KOMPETENCJAMI KLUCZOWYMI www.katw.pl Dlaczego nowy model? Uwzględniając czynniki tworzące kulturę uczenia się przez całe życie, stworzono nowoczesny model studiów Knowledge@Work oferowany

Bardziej szczegółowo

Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego

Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego Temat innowacyjny: Nowy model kształcenia przez całe życie w tym integrowanie funkcjonowania modeli kształcenia ustawicznego. Nazwa projektodawcy:

Bardziej szczegółowo

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Lublin, kwiecień 2013 Wstęp Jakość kształcenia przesądza o skuteczności procesu edukacyjnego realizowanego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Narzędzia informatyczne przeznaczone dla ośrodków innowacji

Narzędzia informatyczne przeznaczone dla ośrodków innowacji Rozdział V. Narzędzia informatyczne przeznaczone dla ośrodków innowacji Produkt finalny projektu innowacyjnego testującego pn.: Innowacje Przyszłością Regionu Spis treści I. WPROWADZENIE..................................................274

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY

OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY OFERTA WSPÓŁPRACY Szanowni Państwo, przedstawiam ofertę współpracy wybranych Instytutów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ponieważ jestem przekonany, że zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza... BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem,

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik - materiał opracowany przez Zespół Centrum PISOP - Spis treści DEFINICJA... 3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU... 3 CYKL ŻYCIA PROJEKTU... 5 TWORZYMY PROJEKT...

Bardziej szczegółowo

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych Projekt w ramach programu Leonrado PARTNERSTO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych 1. Prosimy wyjaśnić, jakie jest miejsce przedmiotu przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo