Nowoczesne technologie z zakresu systemów liczenia osi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowoczesne technologie z zakresu systemów liczenia osi"

Transkrypt

1 Nowoczesne technologie z zakresu systemów liczenia osi W wielu krajach już od dłuższego czasu nowoczesne systemy liczenia osi zastępują systemy wykrywania niezajętości torów oparte na obwodach torowych i w coraz większym stopniu stają się integralnym składnikiem nadrzędnych nastawnic i systemów sygnalizacyjnych. Ich obecny stan zaawansowania umożliwia udostępnianie całym systemom również informacji wykraczających poza wykrywanie niezajętości torów. WHITE PAPER PL W tej sytuacji wyzwaniem staje się sprostanie różnorodnym wymaganiom stawianym przez operatorów kolejowych i integratorów systemów, związanym z warunkami otoczenia, interfejsami, określaniem pozycji podstawowej, przekazywaniem informacji o diagnostyce oraz o kierunku poruszającej się osi przy możliwie niskich kosztach cyklu eksploatacji. Niniejsze opracowanie techniczne opisuje możliwości zastosowania systemów liczenia osi, jak również wymogi i niezbędny poziom funkcjonalności, jakim powinny odpowiadać nowoczesne rozwiązania technologiczne. Zawiera ono także przegląd produktów oferowanych przez firmę Frauscher Sensortechnik GmbH. Autorzy: Gerhard Grundnig Christian Pucher Luty 2013 FRAUSCHER POLSKA SP. z o.o. ul. Przemysłowa Katowice POLSKA Tel.: +48 (32) Faks: +48 (32) Frauscher Sensortechnik GmbH Gewerbestr St. Marienkirchen AUSTRIA T: F: E: Frauscher Sensortechnik GmbH 2013 PL

2 SPIS TREŚCI 1. Zastosowania systemów liczenia osi na świecie Szlaki i stacje kolejowe Systemy rezerwowe Zabezpieczenia przed przestawieniem zwrotnic Przejazdy kolejowe Linie podmiejskie i przemysłowe Metra i linie tramwajowe 5 2. Wymagania stawiane nowoczesnym systemom liczenia osi Warianty pozycji podstawowej Zarządzanie ruchem wahadłowym Informacje diagnostyczne Wykrywanie kierunku Prędkość i średnica koła Sterowanie punktami liczącymi Konfiguracja, eksploatacja i obsługa Możliwość konfiguracji czasu reakcji Architektura Interfejsy i styki 9 3. Systemy liczenia osi firmy Frauscher ACS2000 z interfejsem przekaźnikowym Licznik FAdC z interfejsem szeregowym System FAdCi z interfejsem szeregowym 12 O firmie Frauscher Firma Frauscher Sensortechnik GmbH jest głównym dostawcą indukcyjnych systemów wykrywania kół do zastosowań w przemyśle kolejowym. Przedsiębiorstwo zostało utworzone w 1986 roku przez Josefa Frauschera i zatrudnia ponad 115 pracowników. Firma eksportuje 90% swoich wyrobów. Oferta firmy Frauscher Sensortechnik obejmuje projektowanie, planowanie i produkcję innowacyjnych, niezawodnych i bezpiecznych czujników oraz systemów wykrywania kół i liczenia osi, które znajdują najróżniejsze zastosowania w technice kolejowej. Ponadto oferuje ona również indywidualne planowanie i projektowanie oraz wsparcie techniczne przy instalacji i włączaniu do eksploatacji. Frauscher Sensortechnik GmbH 2013 PL Strona 2

3 PODSUMOWANIE Rosnąca na całym świecie popularność stosowania technologii liczenia osi w ramach wykrywania niezajętości torów wiąże się z coraz wyższymi wymaganiami stawianymi przed tego typu systemami, ale też z poszerzaniem zakresu ich możliwości. Modułowa budowa, elastyczny i nowoczesny interfejs, a także optymalny, choć szeroki zakres konfiguracji dodatkowych funkcji systemów liczenia osi to cechy, dzięki którym technologie te doskonale sprawdzają się zarówno jako rozwiązania autonomiczne, jak i w charakterze zintegrowanych elementów współczesnych systemów srk. Nowoczesne interfejsy komunikacyjne, które łączą nastawnice z systemem liczenia osi, umożliwiają projektowanie przemysłowych, zdecentralizowanych rozwiązań przy zachowaniu maksymalnego dostępu do danych z dowolnie wybranego miejsca. Bezpieczeństwo i niezawodność współczesnych systemów liczenia osi jest w znacznej mierze zasługą niezwykle niezawodnych i odpornych na zakłócenia systemów wykrywania kół. Postępująca optymalizacja interfejsu komunikującego pojazd z czujnikiem koła oraz wzrost standaryzacji w tym zakresie będą przyspieszać wyparcie technologii opartej na obwodach torowych przez systemy liczenia osi. Generowanie informacji wykraczających poza klasyczne wykrywanie niezajętości torów, które jest możliwe dzięki systemowi wykrywania kół, oraz przekazywanie ich do systemów nadrzędnych to także możliwość stworzenia całego szeregu nowych, zintegrowanych zastosowań opartych na tej technologii. Frauscher Sensortechnik GmbH 2013 PL Strona 3

4 1. Zastosowania systemów liczenia osi na świecie Z upływem czasu wdrożenie systemów liczenia osi w ramach infrastruktury głównych i regionalnych linii kolejowych w wielu krajach staje się koniecznością. Wzrost powszechności zastosowania zanotowano także w obrębie infrastruktury metra, linii tramwajowych i przemysłowych. Liczne zalety systemu, a także dodatkowe funkcje samej technologii liczenia osi pozwalają uzyskać coraz większą przewagę nad tradycyjnym systemem obwodów torowych na skalę światową. [1] 1.1 Szlaki i stacje kolejowe Głównym zastosowaniem systemów liczenia osi jest nieprzerwane wykrywanie niezajętości torów w obszarze stacji i szlaków kolejowych w połączeniu z systemami srk. Obok krótkich odcinków na obszarze samych stacji kolejowych (ich długość, uwarunkowana względami operacyjnymi, wynosi od kilku do kilkuset metrów), kontroli podlegają także liczące wiele kilometrów odcinki pomiędzy poszczególnymi stacjami. Stacjonarne wykrywanie niezajętości torów jest również obligatoryjnym elementem całego systemu przy wprowadzaniu lub rozbudowie do poziomu 1 lub 2 Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem (ETCS). Ilustracja 1: Systemy liczenia osi są dziś nieodłącznym elementem współczesnych linii kolejowych. 1.2 Systemy rezerwowe Nowoczesne systemy sterowania ruchem i automatycznej ochrony pociągu (np. CBTC, ATP itp.) umożliwiają uzyskanie wysokiej częstotliwości kursowania pociągów i optymalnego ruchu kolejowego. W celu zapewnienia sprawności działania w sytuacjach awaryjnych te wysoce skomplikowane systemy wykorzystują zazwyczaj sprawdzone stacjonarne i automatyczne systemy wykrywania niezajętości torów. 1.3 Zabezpieczenia przed przestawieniem zwrotnic W wielu przypadkach system liczenia osi jest wykorzystywany w charakterze wysoce niezawodnego zabezpieczenia przed przestawieniem zwrotnic. Sygnał zajętości i niezajętości jest interpretowany wówczas jako sygnał zezwolenia dla napędu zwrotnicy lub jego blokady. Kolejnym zastosowaniem systemu jest realizacja zadań EOW (elektrycznych zwrotnic lokalnych). W przeciwieństwie do techniki obwodów torowych technika liczenia osi umożliwia proste i nieograniczone tworzenie również wielokrotnie rozgałęzionych obwodów złożonych z grupy zwrotnic. 1.4 Przejazdy kolejowe System liczenia osi jest jednym z licznych rozwiązań techniczno-sygnalizacyjnych, które umożliwiają sprawowanie kontroli nad przejazdami kolejowymi. W takim przypadku często jako mechanizm uruchamiający wykorzystuje się elementy systemu Frauscher Sensortechnik GmbH 2013 PL Strona 4

5 wykrywania kół [2, 3], zaś elementem wyłączającym staje się kontrolowany przez system liczenia osi odcinek toru, znajdujący się na obszarze przejazdu kolejowego. 1.5 Linie podmiejskie i przemysłowe Niezaprzeczalnie mocne strony, rentowność i przede wszystkim wysoka funkcjonalność (liczenie osi i wagonów, pomiar średnic kół, prędkości itp.) to cechy, dzięki którym technologia liczenia osi szczególnie szybko zyskuje popularność w obrębie obiektów przemysłowych, zajezdni, stacji przetokowych i rozrządowych. Ilustracja 2: Zalety technologii liczenia osi docenia się także w obrębie linii podmiejskich i przemysłowych. 1.6 Metra i linie tramwajowe Metra i linie kolejowe to obszary, w których technologia liczenia osi, choć wciąż niezbyt rozpowszechniona, cieszy się gwałtownie rosnącym zainteresowaniem. Obok wysokiej niezawodności duże znaczenie mają tu niskie nakłady związane z pracami remontowo-konserwacyjnymi oraz kompatybilność ze wszystkim pojazdami szynowymi. Szczególnie duży nacisk kładzie się tu na system wykrywania kół (Wheel Detection); patrz [2]. Ilustracja 3: Tramway de Reims, lider segmentu tramwajowego, korzysta z nowoczesnej technologii liczenia osi. Frauscher Sensortechnik GmbH 2013 PL Strona 5

6 2. Wymagania stawiane nowoczesnym systemom liczenia osi Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że nowoczesny system liczenia osi przekazuje jedynie informację o tym, czy dany odcinek jest wolny czy zajęty. Współczesne systemy liczenia osi są jednak w stanie udostępnić znacznie więcej informacji. Oto krótki opis ważnych bądź wymaganych w przyszłości funkcji systemu: 2.1 Warianty pozycji podstawowej W trakcie fazy rozruchu systemu liczenia osi lub też ze względów uwarunkowanych sytuacją zakładu (awarie, prace konserwacyjne) zalecane jest przywrócenie systemu do stanu prawidłowej pracy bez zakłóceń. Konieczne jest zapewnienie możliwości realizacji warunkowych (ograniczonych) i bezwarunkowych (nieograniczonych) wariantów pozycji podstawowej. Jako kryterium stosuje się tutaj np. status kontrolowanego obwodu ( ostatnia oś dodana, ostatnia oś odjęta, stan wahadła, oś ujemna itp.). Powinna istnieć możliwość samodzielnego wprowadzenia części ustawień podstawowych przez dyżurnego ruchu (z poziomu centrum sterowania ruchem) lub też przy udziale personelu odpowiedzialnego za prace konserwacyjne w terenie z poziomu urządzenia zewnętrznego, w zależności od rodzaju zakłóceń i stanu sygnalizowanego przez system. Ponadto, w zależności od wymagań operatora, niezbędne może się okazać wprowadzenie wersji zajętości, a także wariantów pozycji podstawowej za pomocą wymuszonego sprawdzenia trasy (zwolnienia odcinka). 2.2 Zarządzanie ruchem wahadłowym Niezawodne czujniki koła [2, 3] składają się z dwóch systemów czujników. Pierwszy z nich odpowiada za jednoznaczne wykrycie kierunku jazdy pojazdu, drugi zaś zapewnia osiągnięcie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa (poziomu SIL 4 zgodnie ze standardami CENELEC). Jeżeli ze względów operacyjnych przejazd przez czujnik koła nie zakończy się (jedynie system czujników zostanie wprowadzony w stan ruchu wahadłowego), kontrolowany obwód przejdzie zazwyczaj w stan zajętości. Jeżeli nastąpi po nim w pełni zakończony przejazd, stan wahadła zostanie automatycznie dezaktywowany. Jeśli jednak kolejny przejazd nie nastąpi, dany odcinek będzie miał nadal stan zajętości, a przywrócenie go do pozycji podstawowej będzie musiało być wykonane z poziomu systemu nastawnicy. Biorąc pod uwagę aspekty operacyjne oraz konieczność zachowania bezpieczeństwa całego układu, operator może wymagać, by system liczenia osi tłumił liczne zdarzenia wahadłowe (co oznacza brak sygnalizacji stanu zajętości ). Możliwa jest też opcja konfiguracji liczby dozwolonych zdarzeń wahadłowych. 2.3 Informacje diagnostyczne Profilaktyka konserwatorska, optymalizacja usuwania zakłóceń, nieograniczony dostęp online do danych systemu liczenia osi, ograniczenie do minimum prac utrzymaniowych oraz redukcja kosztów instalacji podczas całego okresu eksploatacji są ważnymi wymaganiami, którym można sprostać za pomocą nowoczesnych systemów diagnostycznych. Rola diagnostyki w integracji z systemem nadrzędnym rośnie i ma na niego decydujący wpływ. Zadania i wymogi związane z diagnostyką opisano szczegółowo w artykule [4]. 2.4 Wykrywanie kierunku W przypadku systemów bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych lub w obrębie linii podmiejskich i przemysłowych wykrywanie kierunku przejazdu może być koniecznością. Jeżeli taka informacja zostanie udostępniona w bezpieczny sposób, odpowiadający poziomowi SIL 4 zgodnie ze standardami CENELEC SIL 4, można jej użyć także do zamykania i otwierania przejazdów kolejowych, a także do sterowania zwrot- Frauscher Sensortechnik GmbH 2013 PL Strona 6

7 nicami i ich odblokowywania w obrębie linii podmiejskich. Ze względu na aspekty integracyjne wykrywanie kierunku następuje za pośrednictwem galwanicznie rozdzielonych transoptorów bądź przekaźników beznapięciowych. 2.5 Prędkość i średnica koła System wykrywania kół [2, 3] stanowiący podstawę technologii liczenia osi, daje całemu systemowi w połączeniu z wysokiej jakości czujnikami koła możliwość uzyskania informacji także o prędkości przejazdu i średnicy koła. Istnieje możliwość połączenia lub wbudowania systemu liczenia osi w urządzenia do pomiaru prędkości, przejazdy kolejowe ze sterowaniem uwarunkowanym prędkością lub też zastosowania przy górkach rozrządowych (sterowanie zwrotnicami uwarunkowane średnicą kół). 2.6 Sterowanie punktami liczącymi Ta stabilna funkcja systemu liczenia osi stała się już oczywistym wymogiem. Co najmniej tak samo ważna jest maksymalna niezawodność całego systemu. Na jej wzrost może wpłynąć funkcja sterowania punktami liczącymi poprzez wprowadzenie punktów w tryb przypominający uśpienie. Jest on jednak możliwy tylko w określonych warunkach (np. gdy graniczące ze sobą kontrolowane obwody mają status wolny ). W tym stanie spoczynku dopuszczono możliwość obniżenia czułości systemu na dowolnie określoną liczbę niedozwolonych zakłóceń, generowanych np. przez narzędzia, wózki, pieszych, rowery, wandali itp. Wówczas w tych przypadkach system nie sygnalizuje stanu zajętości. Tym samym przywrócenie pozycji podstawowej nie jest konieczne. Nadjeżdżające pociągi dezaktywują stan uśpienia, co zapewnia ich bezpieczne wykrycie i zarejestrowanie. 2.7 Konfiguracja, eksploatacja i obsługa Operatorzy kolejowi i personel odpowiedzialny za utrzymanie spotykają się z coraz bardziej różnorodnymi i skomplikowanymi systemami. W celu zapewnienia maksymalnej sprawności tego typu systemów konieczna jest prosta, kompaktowa budowa i intuicyjny sposób obsługi. Uwzględnienie tych wymogów widoczne jest zarówno na etapie planowania i projektowania, jak i podczas konfiguracji, rozruchu, codziennej pracy i konserwacji systemu. 2.8 Możliwość konfiguracji czasu reakcji Integracja z różnorodnymi systemami (nastawnice elektryczne i przekaźnikowe, sterowanie oparte na sterownikach PLC itp.) czy też wykorzystanie fal radiowych na odcinkach transmisyjnych wymusza indywidualny dobór danych wejściowych i wyjściowych systemów liczenia osi. 2.9 Architektura Technologia wykrywania niezajętości torów oraz system liczenia osi to elementy integrujące system sygnalizacji srk (np. nastawnice, przejazdy kolejowe, lokalne zwrotnice elektryczne itp.). O dalszym rozwoju systemów liczenia osi zadecyduje między innymi ich integracja z nowoczesnymi systemami sygnalizacyjnymi. W tej sytuacji doprowadzenie wdrożenia systemu do perfekcji zarówno na poziomie centralnej, jak i zdecentralizowanej architektury staje się koniecznością. Frauscher Sensortechnik GmbH 2013 PL Strona 7

8 Ilustracja 4: Architektura centralna na przykładzie ACS2000. Ilustracja 5: Architektura zdecentralizowana na przykładzie FAdC Architektura centralna Architektura centralna zakłada kompletne zgrupowanie wszystkich elementów systemu liczenia osi w jednej lokalizacji (np. w pomieszczeniu nastawnicy). Dochodzi w niej do łączenia i pozycjonowania wszystkich parametrów systemu liczenia osi. Ta wersja systemu jest na chwile obecną najbardziej rozpowszechniona, a za jej obsługę może odpowiadać zarówno jeden stabilny komputer, przypisany do wielu kontrolowanych obwodów (konfiguracja oprogramowaniem), jak i liczne, stabilne komputery przypisane do poszczególnych, pojedynczych odcinków (konfiguracja sprzętowa). Komunikacja z nastawnicą, a także konfiguracja, diagnostyka itp. przebiegają w sposób scentralizowany. Kontrola samoczynnych blokad liniowych może być realizowana za pomocą przewodów miedzianych lub światłowodów (sieci zamknięte zgodnie z normą EN ). Moduł interfejs programowy COM wolny/zajęty pozycja podstawowa diagnostyka AeB AeB AeB AeB AeB AeB urządzenia AeB AeB AeB AeB AeB AeB wewnętrzne urządzenia zewnętrzne FMA 3 ZP 6 FMA 4 ZP 7 FMA 7 ZP 1 FMA 1 ZP 2 ZP 3 ZP 5 FMA 5 ZP 8 ZP 10 ZP 11 FMA 9 ZP 12 FMA 2 ZP 4 FMA 6 ZP 9 FMA 8 Ilustracja 6: System liczenia osi FAdC firmy Frauscher architektura centralna ze stabilnym stykiem przekaźnika Architektura zdecentralizowana Dzięki zastosowaniu współczesnych technologii przesyłu systemy zdecentralizowane zyskują coraz większe znaczenie. Są one m.in. bardziej ekonomiczne ze względu na ograniczenie nakładów związanych z okablowaniem. W przeciwieństwie do architektury centralnej wszystkie procesy związane z funkcjonowaniem systemu zostały zdecentralizowane rozdzielone na wiele dowolnie wybranych lokalizacji. Dodatkowo wzdłuż odcinków rozmieszczono pojedyncze moduły nastawnicowe (Field Controller; Area Controller; Object Controller), umieszczone np. w szafach sterowniczych. Moduły te komunikują się między sobą za pośrednictwem nowych lub już istniejących systemów sieciowych (sieci otwarte zgodnie z normą EN , klasa 5). Są one obsługiwane i utrzymywane w sposób zdecentralizowany, z poziomu lokalizacji nadrzędnej. Frauscher Sensortechnik GmbH 2013 PL Strona 8

9 interfejs programowy magistrala wewnętrzna moduł moduł COM COM COM moduł AeB AeB AeB AeB AeB AeB urządzenia wewnętrzne urządzenia zewnętrzne ZP 4 FMA 3 ZP 5 FMA 4 ZP 6 ZP 1 FMA 1 ZP 2 FMA 2 ZP 3 Ilustracja 7: Zaawansowany licznik osi FAdC firmy Frauscher architektura zdecentralizowana ze stabilnym interfejsem programowym Interfejsy i styki Kolejną ważną cechą integrowalności są fizyczne styki (interfejsy) łączące system liczenia osi z systemem nadrzędnym, oraz ich treść informacyjna Styk przekaźnika Mimo rozwoju technologii beznapięciowy styk przekaźnika sprawdza się do dziś. Na pierwszy plan wysunęła się integracja z nastawnicami elektrycznymi, elektromechanicznymi i przekaźnikowymi. Treść informacyjna obejmuje zazwyczaj sygnały wolny / zajęty jako wyjściowe oraz pozycję podstawową jako sygnał wejściowy systemu liczenia osi. moduł COM magistrala wewnętrzna AeB IO wolny/zajęty pozycja podstawowa AeB AeB IO wolny/zajęty pozycja podstawowa urządzenia wewnętrzne urządzenia zewnętrzne ZP 1 FMA 1 ZP 2 FMA 2 ZP 3 Ilustracja 8: Styk przekaźnika Interfejs programowy Architektura zdecentralizowana wymaga nowoczesnych i stabilnych szeregowych interfejsów programowych. Musi istnieć możliwość podłączenia do stabilnych sieci komunikacyjnych, istniejących już w ramach systemu nastawnic. W przeciwieństwie do styku przekaźnika ta technologia umożliwia wymianę nieograniczonej ilości informacji dodatkowych. Połączenie szeregowe i elastyczna konfiguracja systemu liczenia osi stwarzają wiele możliwości. Centralne i zdecentralizowane rozmieszczenie oraz interfejsy kształtują w pewien sposób wizualną bądź mechaniczną integrację komponentów systemu liczenia osi. O ile dotychczas stosowano w znacznym stopniu standardowe karty w obudowie 19-ca- Frauscher Sensortechnik GmbH 2013 PL Strona 9

10 lowej, można przyjąć, że w przyszłości komponenty systemu liczenia osi będą instalowane również w nowoczesnych obudowach typu Plug-in lub w systemach obudów dostosowanych do potrzeb klienta. interfejs programowy wolny/zajęty pozycja podstawowa diagnostyka moduł COM magistrala wewnętrzna AeB AeB AeB urządzenia wewnętrzne urządzenia zewnętrzne ZP 1 FMA 1 ZP 2 FMA 2 ZP 3 Ilustracja 9: Interfejs programowy. 3. Systemy liczenia osi firmy Frauscher Firma Frauscher dysponuje zarówno sprawdzonymi systemami liczenia osi ze stykiem przekaźnika, jak również najnowocześniejszymi technologiami z interfejsem szeregowym. 3.1 ACS2000 ze stykiem przekaźnika Oprócz sygnalizacji stanu zajętości torów system ACS2000 umożliwia również: zabezpieczanie przejazdów kolejowych, realizację zadań sterowania przełączeniami typu zabezpieczenie przed przełożeniem zwrotnic, instalacje ostrzegające ludzi pracujących przy torach, pomiar prędkości lub wspomaganie instalacji lokalizujących wagony z zagrzanymi osiami i płaskimi kołami. Uniwersalny system liczenia osi można stosować we wszystkich segmentach kolei, takich jak linie kolejowe główne i boczne, koleje górskie, w ruchu lokalnym na liniach tramwajowych, kolejach miejskich i metrze, jak również w kolejach przemysłowych lub przy przewozie towarów. Ilustracja 10: Karty ACS2000. Ilustracja 11: Schemat układu torów. Frauscher Sensortechnik GmbH 2013 PL Strona 10

11 Zalety systemu ACS2000: monitorowanie odcinków za pomocą maksymalnie 6 (12) punktów liczących, które mogą być równocześnie najechane; potrójne wykorzystanie punktów liczących do realizacji zadań związanych z liczeniem osi i sterowaniem przełączeniami; prędkości przejazdu w zakresie od 0 do 450 km/h testy eksploatacyjne do 330 km/h; bezpieczna praca przy oddziaływaniu magnetycznego hamulca szynowego i hamulca wiroprądowego; system czujnika koła dopuszczający odległości do 10 km między czujnikiem koła a kartą wartościującą; projektowanie i dopuszczenie zgodne ze standardami CENELEC; bardzo proste projektowanie systemu liczenia osi; możliwość indywidualnej konfiguracji warunków i procedur pozycji podstawowej, bezpieczna transmisja sygnałów między dwiema kartami liczenia osi (tryb blokowy) zgodnie z normą EN za pomocą RS232 i odpowiedniego systemu transmisji, interfejsy diagnostyczne; najwyższa niezawodność dzięki bezpiecznemu modułowi dla każdego odcinka. 3.2 Licznik FAdC z interfejsem szeregowym Zaawansowany licznik osi firmy Frauscher (FAdC) reprezentuje najnowszą generację systemów liczenia osi na bazie interfejsu szeregowego. Ten otwarty interfejs komunikacyjny umożliwia optymalną integrację z systemem srk i wymaga jedynie niewielkiej liczby komponentów. Tym samym system FAdC oferuje szereg zalet w zakresie funkcjonalności, zapotrzebowania na miejsce oraz kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Zalety systemu FAdC: interfejs szeregowy dostosowany do potrzeb klienta, architektura centralna lub zdecentralizowana, elastyczna procedura dostrajania dostosowana do potrzeb klienta, mniejsze zapotrzebowanie na miejsce (nawet o 70%), niewielkie koszty inwestycyjne ze względu na oszczędności sprzętowe. Ilustracja 12: Schemat układu torów. Ilustracja 13: Karty FAdC. System FAdC, ze względu na funkcjonalną modułowość i elastyczną skalowalność za pośrednictwem interfejsu sieci Ethernet, można konfigurować na potrzeby najróżniejszych zastosowań. Wachlarz możliwych funkcji jest bardzo szeroki od niewielkich instalacji centralnych ze stykami beznapięciowymi przekaźnika po złożone instalacje w modułach rozproszonych na całym szlaku, połączonych ze sobą siecią Ethernet. Wraz ze wzrostem stopnia złożoności instalacji znacznie rosną oszczędności miejsca, energii oraz kosztów inwestycji w odniesieniu do tradycyjnych układów liczenia osi. Frauscher Sensortechnik GmbH 2013 PL Strona 11

12 Po zintegrowaniu z wydajnymi, elektronicznymi nastawnicami system FAdC pokazuje pełną gamę swoich możliwości przy minimalnym zapotrzebowaniu sprzętowym, przyszłościowej, bezpiecznej komunikacji oraz maksymalnej elastyczności. Projektowanie interfejsów dostosowanych do potrzeb klienta odbywa się indywidualnie z pomocą odpowiedniego dostawcy systemu w oparciu o zadane parametry. 3.3 System FAdCi z interfejsem szeregowym System FAdCi jest szczególnie ekonomicznym wariantem najnowszej generacji zaawansowanych liczników osi firmy Frauscher (FAdC) odpowiadającym specjalnym wymaganiom, jakie są stawiane stacjom rozrządowym, kolejom przemysłowym i transportowi lokalnemu. System ten spełnia wymagania norm CENELEC do poziomu SIL 3 włącznie i został zaprojektowany na prędkości przejazdowe do 80 km/h. Dostawcy systemów i operatorzy mogą więc korzystać z wszystkich zalet liczników osi generacji FAdC dotyczących funkcjonalności, elastyczności i możliwości diagnostycznych. Zalety systemu FAdCi: ekonomiczny system liczenia osi, poziom bezpieczeństwa SIL 3, elastyczność i możliwość dostosowania do potrzeb klienta, proste projektowanie, interfejs szeregowy dobrany z uwzględnieniem wymagań klienta, niskie koszty całego cyklu eksploatacji. Frauscher Sensortechnik GmbH 2013 PL Strona 12

13 BIBLIOGRAFIA I. Fenner, W.; Naumann. P., Trinckauf. J.: Bahnsicherungstechnik: Steuern, Sichern und Überwachen von Fahrwegen und Fahrgeschwindigkeiten im Schienenverkehr, ISBN , II. Frauscher, J.: Vom Schienenschalter zum induktiven Radsensor mit Verfahrensmix. III. Grundnig, G.; Raschhofer, S.: Erhöhung der Verfügbarkeit durch Einsatz des Diagnosesystems FDS. SIGNAL+DRAHT, 2010, Heft 1+2. IV. Grundnig, G., Pucher C.: Stand der Technik bei Achszählsystemen, White Paper Autorzy: Gerhard Grundnig Kierownik działu Business Development Christian Pucher Kierownik działu Marketing Kontakt Frauscher Sensortechnik GmbH Gewerbestraße St. Marienkirchen AUSTRIA Tel.: Faks: E: W: Frauscher Sensortechnik GmbH 2013 PL Strona 13

direct przemysł aplikacje rozwiązania wyroby 1/2014 wago na kolejowym szlaku / 4

direct przemysł aplikacje rozwiązania wyroby 1/2014 wago na kolejowym szlaku / 4 direct przemysł aplikacje rozwiązania wyroby 1/2014 SYSTEM KLASY MES WSPIERA PRODUKCJĘ W WAGO / 22 STACJE ENERGETYCZNE POD KONTROLĄ Wago / 9 wago na kolejowym szlaku / 4 KOPALNIA POD SPECJALNYM NADZOREM

Bardziej szczegółowo

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce PROFInet Technologie i aplikacje Opis systemu Standard dla zastosowań w automatyce Peryferia rozproszone Integracja systemów polowych Rozproszona Automatyka Integracja IT Komunikacja PROFInet Instalacja

Bardziej szczegółowo

tec News25 Integrated Industry Jak produkty będą sterować produkcją w przyszłości. Robert Harting "To sprawa umysłu"

tec News25 Integrated Industry Jak produkty będą sterować produkcją w przyszłości. Robert Harting To sprawa umysłu tec News25 HARTING's Technology Newsletter Artykuł gościnny: Prof. Dr. Nils Aschenbruck Bezpieczeństwo i ochrona w Industry 4.0 Wywiad: Robert Harting "To sprawa umysłu" Artykuł gościnny: Stefan Hoppe

Bardziej szczegółowo

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7 SIMATIC PCS 7 System sterowania procesami www.siemens.pl/pcs7 Całkowicie zintegrowana automatyka SIMATIC PCS 7, jako jeden z czołowych w świecie systemów sterowania procesami, w aktualnej wersji 8.0 cechujący

Bardziej szczegółowo

Otwarta Technologia CC-Link Sieci dla automatyki

Otwarta Technologia CC-Link Sieci dla automatyki PARTNER ASSOCIATION Otwarta Technologia CC-Link Sieci dla automatyki Maksymalizacja wydajności dzięki gigabitowej sieci Ethernet Akceptowana i wspierana w skali światowej Wiodące rozwiązanie na terenie

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Process Automation System Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Wyzwania l Ograniczenie kosztów projektowania, eksploatacji i konserwacji l Maksymalizacja wydajności zakładu

Bardziej szczegółowo

Bądź sprytny, bądź szczęśliwy

Bądź sprytny, bądź szczęśliwy 20 HARTING s Technology Newsletter Bądź sprytny, bądź szczęśliwy Wydajne sieci Gościnny wkład prof. dr inż. Armina Schnettlera Infrastruktury energetyczne przyszłości jutrzejsze sieci będą inteligentne

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNE NAPĘDY USTAWCZE do automatyzacji armatur przemysłowych

ELEKTRYCZNE NAPĘDY USTAWCZE do automatyzacji armatur przemysłowych ELEKTRYCZNE NAPĘDY USTAWCZE do automatyzacji armatur przemysłowych O TEJ BROSZURZE Niniejsza broszura opisuje działanie i możliwości zastosowań elektrycznych napędów ustawczych, sterowników napędów ustawczych

Bardziej szczegółowo

H A R T I N G s Te c h n o l o g y Ne w s l e t t e r

H A R T I N G s Te c h n o l o g y Ne w s l e t t e r 17 H A R T I N G s Te c h n o l o g y Ne w s l e t t e r Automation IT Artykuł gościnny autorstwa Prof. Dr. Steusloff Automatyka Technologie informacyjne w służbie ludzkości Rozwiązaniem jest switch tec.news

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie przemysłowe. Architektura ArchestrA. Tajemnica skutecznych wdrożeń

Oprogramowanie przemysłowe. Architektura ArchestrA. Tajemnica skutecznych wdrożeń Oprogramowanie przemysłowe Architektura ArchestrA Tajemnica skutecznych wdrożeń 3 ASTOR Sp. z o.o. ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel. (012) 428 63 00 fax (012) 428 63 09 e-mail: info1@astor.com.pl http://www.astor.com.pl

Bardziej szczegółowo

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Celem podjętego działania jest integracja realizowanych przez miasto usług elektronicznych i

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system monitorowania linii Multilin

Inteligentny system monitorowania linii Multilin GE Digital Energy Inteligentny system monitorowania linii Multilin Efektywne kosztowo kompleksowe rozwiązanie, zapewniające przydatne informacje dzięki zaawansowanej analityce Inteligentny system monitorowania

Bardziej szczegółowo

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS Temat: ISDN Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS 1 STRESZCZENIE Opracowanie zawiera genezę sieci ISDN, przedstawiająca pokrótce drogę od sieci analogowych do cyfrowych. Opis standardów i przepustowości sieci opartej

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie 1 Spis treści 1. Obszary zastosowań rynek CMPD. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Nowe rozwiązania firmy HARTING. H A R T I N G s T e c h n o l o g y N e w s l e t t e r

Nowe rozwiązania firmy HARTING. H A R T I N G s T e c h n o l o g y N e w s l e t t e r 18 H A R T I N G s T e c h n o l o g y N e w s l e t t e r Artykuł gościnny: Prof. Dr.-Ing. Markus Glück Finansowanie badań naukowych stymuluje doskonalenie produktów Nowe rozwiązania firmy HARTING Frank

Bardziej szczegółowo

Doradztwo dla Handlu Detalicznego

Doradztwo dla Handlu Detalicznego Doradztwo dla Handlu Detalicznego Seria BEETLE POS / BEETLE M Systemy Modułowe Profesjonalne Skalowalne Wybiegające w przyszłość Aby sprostać powyższym wyzwaniom firma Wincor Nixdorf opracowała profesjonalną,

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowane z myślą o długoletniej eksploatacji Profesjonalny zapis i zarządzanie sygnałem wizyjnym

Zaprojektowane z myślą o długoletniej eksploatacji Profesjonalny zapis i zarządzanie sygnałem wizyjnym Zaprojektowane z myślą o długoletniej eksploatacji Profesjonalny zapis i zarządzanie sygnałem wizyjnym 2 Bosch Recording Solutions Wysokiej jakości rozwiązania dla każdego Skorzystaj z bogatej oferty systemów

Bardziej szczegółowo

Nr 84 2/2015. Poradnik Automatyka cz. 4 Jak dobrać komputer przemysłowy? (s.14) Polska jakość i myśl techniczna oraz japońska precyzja (s.

Nr 84 2/2015. Poradnik Automatyka cz. 4 Jak dobrać komputer przemysłowy? (s.14) Polska jakość i myśl techniczna oraz japońska precyzja (s. Nr 84 2/2015 ISSN: 1507 3890 Jak realnie oszczędzać dzięki monitoringowi mediów produkcyjnych? temat numeru: strony 32-41 Poradnik Automatyka cz. 4 Jak dobrać komputer przemysłowy? (s.14) Polska jakość

Bardziej szczegółowo

Globalna diagnoza przez SMS: Zdalne sterowanie i nadzorowanie maszyn i urządzeń. więcej na stronie 02 więcej na stronie 04 więcej na stronie 05

Globalna diagnoza przez SMS: Zdalne sterowanie i nadzorowanie maszyn i urządzeń. więcej na stronie 02 więcej na stronie 04 więcej na stronie 05 Magazyn Klientów Murrelektronik PICCO MIRO GSM CUBE67 Kompaktowe i wydajne: Nowe zasilacze do instalacji w miejscach z niewielką przestrzenią montażową Globalna diagnoza przez SMS: Zdalne sterowanie i

Bardziej szczegółowo

strona 14 strona 10 strona 20 strona 4

strona 14 strona 10 strona 20 strona 4 Astraada HMI Panele operatorskie i komputery przemysłowe strona 14 Nowe produkty Kawasaki strona 10 Nowy Historian od Wonderware strona 20 GE Intelligent Platforms - oferta ASTOR rodem z General Electric

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzmiejski transport towarowy 1

Wewnątrzmiejski transport towarowy 1 Wewnątrzmiejski transport towarowy 1 Materiały pisane PORTAL Informacja dla Czytelników niniejszego materiału: Celem programu PORTAL jest przyspieszenie przyswojenia wyników programów naukowych UE w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH 629.4;681.518.5 Arkadiusz ADOLPH Arkadiusz KOMKOWSKI Andrzej MŁYŃSKI Piotr ZAPRAWA SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH STRESZCZENIE W artykule zaprezentowano budowę i działanie systemu zdalnej

Bardziej szczegółowo

Systemy dla przedsiębiorstw

Systemy dla przedsiębiorstw Systemy dla przedsiębiorstw Oferta Alstor 2014 konsultacje sprzedaż wdrożenia serwis Zaufanie Partnerów Alstor działa na polskim rynku od ponad 26 lat. Swoje wieloletnie sukcesy na rynku teleinformatycznym

Bardziej szczegółowo

news THE INTERNATIONAL MAGAZINE OF LEROY-SOMER > INNOWACYJNOŚĆ > METRO W CHINACH > KU PEŁNEMU ZWYCIĘSTWU

news THE INTERNATIONAL MAGAZINE OF LEROY-SOMER > INNOWACYJNOŚĆ > METRO W CHINACH > KU PEŁNEMU ZWYCIĘSTWU news POLAND 28 THE INTERNATIONAL MAGAZINE OF LEROY-SOMER PAŹDZIERNIK 2013 > METRO W CHINACH Huasuitong lub sztuka drążenia tuneli > KU PEŁNEMU ZWYCIĘSTWU Hydrogeneratory Watt&Sea i regaty Vendée Globe

Bardziej szczegółowo

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP na zadanie pn.: Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica Opis przedmiotu zamówienia sporządzono za pomocą dokumentów:

Bardziej szczegółowo

76 (2/2013) ISSN 1507-3890

76 (2/2013) ISSN 1507-3890 76 (2/2013) ISSN 1507-3890 abis ARA CARBOAUTOMATYKA Control ProcesS it ControLtec El pak ENCO ENergotest J.T.C. MErcomp pia-zap softechnik Szczegóły na stronie 10 X X Technologiczny ASTOR Tour 2013 zakończony.

Bardziej szczegółowo

Przejrzysty odczyt i wizualizacja

Przejrzysty odczyt i wizualizacja MITSUBISHI EECTRIC FACTORY AUTOMATION HMI Panele operatorskie Skuteczna komunikacja Przejrzysty odczyt i wizualizacja Wizualizacja systemu i procesu /// Ekran dotykowy i przyciski funkcyjne /// Narzędzia

Bardziej szczegółowo

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE 2 TELETECHNIKA I INSTALACJE NISKOPRĄDOWE C.P.U. ZETO Sp. z o.o to przedsiębiorstwo branży informatycznej, posiadające również wieloletnie już doświadczenie w projektowaniu i realizacji usług teletechnicznych.

Bardziej szczegółowo