Nowoczesne technologie z zakresu systemów liczenia osi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowoczesne technologie z zakresu systemów liczenia osi"

Transkrypt

1 Nowoczesne technologie z zakresu systemów liczenia osi W wielu krajach już od dłuższego czasu nowoczesne systemy liczenia osi zastępują systemy wykrywania niezajętości torów oparte na obwodach torowych i w coraz większym stopniu stają się integralnym składnikiem nadrzędnych nastawnic i systemów sygnalizacyjnych. Ich obecny stan zaawansowania umożliwia udostępnianie całym systemom również informacji wykraczających poza wykrywanie niezajętości torów. WHITE PAPER PL W tej sytuacji wyzwaniem staje się sprostanie różnorodnym wymaganiom stawianym przez operatorów kolejowych i integratorów systemów, związanym z warunkami otoczenia, interfejsami, określaniem pozycji podstawowej, przekazywaniem informacji o diagnostyce oraz o kierunku poruszającej się osi przy możliwie niskich kosztach cyklu eksploatacji. Niniejsze opracowanie techniczne opisuje możliwości zastosowania systemów liczenia osi, jak również wymogi i niezbędny poziom funkcjonalności, jakim powinny odpowiadać nowoczesne rozwiązania technologiczne. Zawiera ono także przegląd produktów oferowanych przez firmę Frauscher Sensortechnik GmbH. Autorzy: Gerhard Grundnig Christian Pucher Luty 2013 FRAUSCHER POLSKA SP. z o.o. ul. Przemysłowa Katowice POLSKA Tel.: +48 (32) Faks: +48 (32) Frauscher Sensortechnik GmbH Gewerbestr St. Marienkirchen AUSTRIA T: F: E: Frauscher Sensortechnik GmbH 2013 PL

2 SPIS TREŚCI 1. Zastosowania systemów liczenia osi na świecie Szlaki i stacje kolejowe Systemy rezerwowe Zabezpieczenia przed przestawieniem zwrotnic Przejazdy kolejowe Linie podmiejskie i przemysłowe Metra i linie tramwajowe 5 2. Wymagania stawiane nowoczesnym systemom liczenia osi Warianty pozycji podstawowej Zarządzanie ruchem wahadłowym Informacje diagnostyczne Wykrywanie kierunku Prędkość i średnica koła Sterowanie punktami liczącymi Konfiguracja, eksploatacja i obsługa Możliwość konfiguracji czasu reakcji Architektura Interfejsy i styki 9 3. Systemy liczenia osi firmy Frauscher ACS2000 z interfejsem przekaźnikowym Licznik FAdC z interfejsem szeregowym System FAdCi z interfejsem szeregowym 12 O firmie Frauscher Firma Frauscher Sensortechnik GmbH jest głównym dostawcą indukcyjnych systemów wykrywania kół do zastosowań w przemyśle kolejowym. Przedsiębiorstwo zostało utworzone w 1986 roku przez Josefa Frauschera i zatrudnia ponad 115 pracowników. Firma eksportuje 90% swoich wyrobów. Oferta firmy Frauscher Sensortechnik obejmuje projektowanie, planowanie i produkcję innowacyjnych, niezawodnych i bezpiecznych czujników oraz systemów wykrywania kół i liczenia osi, które znajdują najróżniejsze zastosowania w technice kolejowej. Ponadto oferuje ona również indywidualne planowanie i projektowanie oraz wsparcie techniczne przy instalacji i włączaniu do eksploatacji. Frauscher Sensortechnik GmbH 2013 PL Strona 2

3 PODSUMOWANIE Rosnąca na całym świecie popularność stosowania technologii liczenia osi w ramach wykrywania niezajętości torów wiąże się z coraz wyższymi wymaganiami stawianymi przed tego typu systemami, ale też z poszerzaniem zakresu ich możliwości. Modułowa budowa, elastyczny i nowoczesny interfejs, a także optymalny, choć szeroki zakres konfiguracji dodatkowych funkcji systemów liczenia osi to cechy, dzięki którym technologie te doskonale sprawdzają się zarówno jako rozwiązania autonomiczne, jak i w charakterze zintegrowanych elementów współczesnych systemów srk. Nowoczesne interfejsy komunikacyjne, które łączą nastawnice z systemem liczenia osi, umożliwiają projektowanie przemysłowych, zdecentralizowanych rozwiązań przy zachowaniu maksymalnego dostępu do danych z dowolnie wybranego miejsca. Bezpieczeństwo i niezawodność współczesnych systemów liczenia osi jest w znacznej mierze zasługą niezwykle niezawodnych i odpornych na zakłócenia systemów wykrywania kół. Postępująca optymalizacja interfejsu komunikującego pojazd z czujnikiem koła oraz wzrost standaryzacji w tym zakresie będą przyspieszać wyparcie technologii opartej na obwodach torowych przez systemy liczenia osi. Generowanie informacji wykraczających poza klasyczne wykrywanie niezajętości torów, które jest możliwe dzięki systemowi wykrywania kół, oraz przekazywanie ich do systemów nadrzędnych to także możliwość stworzenia całego szeregu nowych, zintegrowanych zastosowań opartych na tej technologii. Frauscher Sensortechnik GmbH 2013 PL Strona 3

4 1. Zastosowania systemów liczenia osi na świecie Z upływem czasu wdrożenie systemów liczenia osi w ramach infrastruktury głównych i regionalnych linii kolejowych w wielu krajach staje się koniecznością. Wzrost powszechności zastosowania zanotowano także w obrębie infrastruktury metra, linii tramwajowych i przemysłowych. Liczne zalety systemu, a także dodatkowe funkcje samej technologii liczenia osi pozwalają uzyskać coraz większą przewagę nad tradycyjnym systemem obwodów torowych na skalę światową. [1] 1.1 Szlaki i stacje kolejowe Głównym zastosowaniem systemów liczenia osi jest nieprzerwane wykrywanie niezajętości torów w obszarze stacji i szlaków kolejowych w połączeniu z systemami srk. Obok krótkich odcinków na obszarze samych stacji kolejowych (ich długość, uwarunkowana względami operacyjnymi, wynosi od kilku do kilkuset metrów), kontroli podlegają także liczące wiele kilometrów odcinki pomiędzy poszczególnymi stacjami. Stacjonarne wykrywanie niezajętości torów jest również obligatoryjnym elementem całego systemu przy wprowadzaniu lub rozbudowie do poziomu 1 lub 2 Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem (ETCS). Ilustracja 1: Systemy liczenia osi są dziś nieodłącznym elementem współczesnych linii kolejowych. 1.2 Systemy rezerwowe Nowoczesne systemy sterowania ruchem i automatycznej ochrony pociągu (np. CBTC, ATP itp.) umożliwiają uzyskanie wysokiej częstotliwości kursowania pociągów i optymalnego ruchu kolejowego. W celu zapewnienia sprawności działania w sytuacjach awaryjnych te wysoce skomplikowane systemy wykorzystują zazwyczaj sprawdzone stacjonarne i automatyczne systemy wykrywania niezajętości torów. 1.3 Zabezpieczenia przed przestawieniem zwrotnic W wielu przypadkach system liczenia osi jest wykorzystywany w charakterze wysoce niezawodnego zabezpieczenia przed przestawieniem zwrotnic. Sygnał zajętości i niezajętości jest interpretowany wówczas jako sygnał zezwolenia dla napędu zwrotnicy lub jego blokady. Kolejnym zastosowaniem systemu jest realizacja zadań EOW (elektrycznych zwrotnic lokalnych). W przeciwieństwie do techniki obwodów torowych technika liczenia osi umożliwia proste i nieograniczone tworzenie również wielokrotnie rozgałęzionych obwodów złożonych z grupy zwrotnic. 1.4 Przejazdy kolejowe System liczenia osi jest jednym z licznych rozwiązań techniczno-sygnalizacyjnych, które umożliwiają sprawowanie kontroli nad przejazdami kolejowymi. W takim przypadku często jako mechanizm uruchamiający wykorzystuje się elementy systemu Frauscher Sensortechnik GmbH 2013 PL Strona 4

5 wykrywania kół [2, 3], zaś elementem wyłączającym staje się kontrolowany przez system liczenia osi odcinek toru, znajdujący się na obszarze przejazdu kolejowego. 1.5 Linie podmiejskie i przemysłowe Niezaprzeczalnie mocne strony, rentowność i przede wszystkim wysoka funkcjonalność (liczenie osi i wagonów, pomiar średnic kół, prędkości itp.) to cechy, dzięki którym technologia liczenia osi szczególnie szybko zyskuje popularność w obrębie obiektów przemysłowych, zajezdni, stacji przetokowych i rozrządowych. Ilustracja 2: Zalety technologii liczenia osi docenia się także w obrębie linii podmiejskich i przemysłowych. 1.6 Metra i linie tramwajowe Metra i linie kolejowe to obszary, w których technologia liczenia osi, choć wciąż niezbyt rozpowszechniona, cieszy się gwałtownie rosnącym zainteresowaniem. Obok wysokiej niezawodności duże znaczenie mają tu niskie nakłady związane z pracami remontowo-konserwacyjnymi oraz kompatybilność ze wszystkim pojazdami szynowymi. Szczególnie duży nacisk kładzie się tu na system wykrywania kół (Wheel Detection); patrz [2]. Ilustracja 3: Tramway de Reims, lider segmentu tramwajowego, korzysta z nowoczesnej technologii liczenia osi. Frauscher Sensortechnik GmbH 2013 PL Strona 5

6 2. Wymagania stawiane nowoczesnym systemom liczenia osi Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że nowoczesny system liczenia osi przekazuje jedynie informację o tym, czy dany odcinek jest wolny czy zajęty. Współczesne systemy liczenia osi są jednak w stanie udostępnić znacznie więcej informacji. Oto krótki opis ważnych bądź wymaganych w przyszłości funkcji systemu: 2.1 Warianty pozycji podstawowej W trakcie fazy rozruchu systemu liczenia osi lub też ze względów uwarunkowanych sytuacją zakładu (awarie, prace konserwacyjne) zalecane jest przywrócenie systemu do stanu prawidłowej pracy bez zakłóceń. Konieczne jest zapewnienie możliwości realizacji warunkowych (ograniczonych) i bezwarunkowych (nieograniczonych) wariantów pozycji podstawowej. Jako kryterium stosuje się tutaj np. status kontrolowanego obwodu ( ostatnia oś dodana, ostatnia oś odjęta, stan wahadła, oś ujemna itp.). Powinna istnieć możliwość samodzielnego wprowadzenia części ustawień podstawowych przez dyżurnego ruchu (z poziomu centrum sterowania ruchem) lub też przy udziale personelu odpowiedzialnego za prace konserwacyjne w terenie z poziomu urządzenia zewnętrznego, w zależności od rodzaju zakłóceń i stanu sygnalizowanego przez system. Ponadto, w zależności od wymagań operatora, niezbędne może się okazać wprowadzenie wersji zajętości, a także wariantów pozycji podstawowej za pomocą wymuszonego sprawdzenia trasy (zwolnienia odcinka). 2.2 Zarządzanie ruchem wahadłowym Niezawodne czujniki koła [2, 3] składają się z dwóch systemów czujników. Pierwszy z nich odpowiada za jednoznaczne wykrycie kierunku jazdy pojazdu, drugi zaś zapewnia osiągnięcie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa (poziomu SIL 4 zgodnie ze standardami CENELEC). Jeżeli ze względów operacyjnych przejazd przez czujnik koła nie zakończy się (jedynie system czujników zostanie wprowadzony w stan ruchu wahadłowego), kontrolowany obwód przejdzie zazwyczaj w stan zajętości. Jeżeli nastąpi po nim w pełni zakończony przejazd, stan wahadła zostanie automatycznie dezaktywowany. Jeśli jednak kolejny przejazd nie nastąpi, dany odcinek będzie miał nadal stan zajętości, a przywrócenie go do pozycji podstawowej będzie musiało być wykonane z poziomu systemu nastawnicy. Biorąc pod uwagę aspekty operacyjne oraz konieczność zachowania bezpieczeństwa całego układu, operator może wymagać, by system liczenia osi tłumił liczne zdarzenia wahadłowe (co oznacza brak sygnalizacji stanu zajętości ). Możliwa jest też opcja konfiguracji liczby dozwolonych zdarzeń wahadłowych. 2.3 Informacje diagnostyczne Profilaktyka konserwatorska, optymalizacja usuwania zakłóceń, nieograniczony dostęp online do danych systemu liczenia osi, ograniczenie do minimum prac utrzymaniowych oraz redukcja kosztów instalacji podczas całego okresu eksploatacji są ważnymi wymaganiami, którym można sprostać za pomocą nowoczesnych systemów diagnostycznych. Rola diagnostyki w integracji z systemem nadrzędnym rośnie i ma na niego decydujący wpływ. Zadania i wymogi związane z diagnostyką opisano szczegółowo w artykule [4]. 2.4 Wykrywanie kierunku W przypadku systemów bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych lub w obrębie linii podmiejskich i przemysłowych wykrywanie kierunku przejazdu może być koniecznością. Jeżeli taka informacja zostanie udostępniona w bezpieczny sposób, odpowiadający poziomowi SIL 4 zgodnie ze standardami CENELEC SIL 4, można jej użyć także do zamykania i otwierania przejazdów kolejowych, a także do sterowania zwrot- Frauscher Sensortechnik GmbH 2013 PL Strona 6

7 nicami i ich odblokowywania w obrębie linii podmiejskich. Ze względu na aspekty integracyjne wykrywanie kierunku następuje za pośrednictwem galwanicznie rozdzielonych transoptorów bądź przekaźników beznapięciowych. 2.5 Prędkość i średnica koła System wykrywania kół [2, 3] stanowiący podstawę technologii liczenia osi, daje całemu systemowi w połączeniu z wysokiej jakości czujnikami koła możliwość uzyskania informacji także o prędkości przejazdu i średnicy koła. Istnieje możliwość połączenia lub wbudowania systemu liczenia osi w urządzenia do pomiaru prędkości, przejazdy kolejowe ze sterowaniem uwarunkowanym prędkością lub też zastosowania przy górkach rozrządowych (sterowanie zwrotnicami uwarunkowane średnicą kół). 2.6 Sterowanie punktami liczącymi Ta stabilna funkcja systemu liczenia osi stała się już oczywistym wymogiem. Co najmniej tak samo ważna jest maksymalna niezawodność całego systemu. Na jej wzrost może wpłynąć funkcja sterowania punktami liczącymi poprzez wprowadzenie punktów w tryb przypominający uśpienie. Jest on jednak możliwy tylko w określonych warunkach (np. gdy graniczące ze sobą kontrolowane obwody mają status wolny ). W tym stanie spoczynku dopuszczono możliwość obniżenia czułości systemu na dowolnie określoną liczbę niedozwolonych zakłóceń, generowanych np. przez narzędzia, wózki, pieszych, rowery, wandali itp. Wówczas w tych przypadkach system nie sygnalizuje stanu zajętości. Tym samym przywrócenie pozycji podstawowej nie jest konieczne. Nadjeżdżające pociągi dezaktywują stan uśpienia, co zapewnia ich bezpieczne wykrycie i zarejestrowanie. 2.7 Konfiguracja, eksploatacja i obsługa Operatorzy kolejowi i personel odpowiedzialny za utrzymanie spotykają się z coraz bardziej różnorodnymi i skomplikowanymi systemami. W celu zapewnienia maksymalnej sprawności tego typu systemów konieczna jest prosta, kompaktowa budowa i intuicyjny sposób obsługi. Uwzględnienie tych wymogów widoczne jest zarówno na etapie planowania i projektowania, jak i podczas konfiguracji, rozruchu, codziennej pracy i konserwacji systemu. 2.8 Możliwość konfiguracji czasu reakcji Integracja z różnorodnymi systemami (nastawnice elektryczne i przekaźnikowe, sterowanie oparte na sterownikach PLC itp.) czy też wykorzystanie fal radiowych na odcinkach transmisyjnych wymusza indywidualny dobór danych wejściowych i wyjściowych systemów liczenia osi. 2.9 Architektura Technologia wykrywania niezajętości torów oraz system liczenia osi to elementy integrujące system sygnalizacji srk (np. nastawnice, przejazdy kolejowe, lokalne zwrotnice elektryczne itp.). O dalszym rozwoju systemów liczenia osi zadecyduje między innymi ich integracja z nowoczesnymi systemami sygnalizacyjnymi. W tej sytuacji doprowadzenie wdrożenia systemu do perfekcji zarówno na poziomie centralnej, jak i zdecentralizowanej architektury staje się koniecznością. Frauscher Sensortechnik GmbH 2013 PL Strona 7

8 Ilustracja 4: Architektura centralna na przykładzie ACS2000. Ilustracja 5: Architektura zdecentralizowana na przykładzie FAdC Architektura centralna Architektura centralna zakłada kompletne zgrupowanie wszystkich elementów systemu liczenia osi w jednej lokalizacji (np. w pomieszczeniu nastawnicy). Dochodzi w niej do łączenia i pozycjonowania wszystkich parametrów systemu liczenia osi. Ta wersja systemu jest na chwile obecną najbardziej rozpowszechniona, a za jej obsługę może odpowiadać zarówno jeden stabilny komputer, przypisany do wielu kontrolowanych obwodów (konfiguracja oprogramowaniem), jak i liczne, stabilne komputery przypisane do poszczególnych, pojedynczych odcinków (konfiguracja sprzętowa). Komunikacja z nastawnicą, a także konfiguracja, diagnostyka itp. przebiegają w sposób scentralizowany. Kontrola samoczynnych blokad liniowych może być realizowana za pomocą przewodów miedzianych lub światłowodów (sieci zamknięte zgodnie z normą EN ). Moduł interfejs programowy COM wolny/zajęty pozycja podstawowa diagnostyka AeB AeB AeB AeB AeB AeB urządzenia AeB AeB AeB AeB AeB AeB wewnętrzne urządzenia zewnętrzne FMA 3 ZP 6 FMA 4 ZP 7 FMA 7 ZP 1 FMA 1 ZP 2 ZP 3 ZP 5 FMA 5 ZP 8 ZP 10 ZP 11 FMA 9 ZP 12 FMA 2 ZP 4 FMA 6 ZP 9 FMA 8 Ilustracja 6: System liczenia osi FAdC firmy Frauscher architektura centralna ze stabilnym stykiem przekaźnika Architektura zdecentralizowana Dzięki zastosowaniu współczesnych technologii przesyłu systemy zdecentralizowane zyskują coraz większe znaczenie. Są one m.in. bardziej ekonomiczne ze względu na ograniczenie nakładów związanych z okablowaniem. W przeciwieństwie do architektury centralnej wszystkie procesy związane z funkcjonowaniem systemu zostały zdecentralizowane rozdzielone na wiele dowolnie wybranych lokalizacji. Dodatkowo wzdłuż odcinków rozmieszczono pojedyncze moduły nastawnicowe (Field Controller; Area Controller; Object Controller), umieszczone np. w szafach sterowniczych. Moduły te komunikują się między sobą za pośrednictwem nowych lub już istniejących systemów sieciowych (sieci otwarte zgodnie z normą EN , klasa 5). Są one obsługiwane i utrzymywane w sposób zdecentralizowany, z poziomu lokalizacji nadrzędnej. Frauscher Sensortechnik GmbH 2013 PL Strona 8

9 interfejs programowy magistrala wewnętrzna moduł moduł COM COM COM moduł AeB AeB AeB AeB AeB AeB urządzenia wewnętrzne urządzenia zewnętrzne ZP 4 FMA 3 ZP 5 FMA 4 ZP 6 ZP 1 FMA 1 ZP 2 FMA 2 ZP 3 Ilustracja 7: Zaawansowany licznik osi FAdC firmy Frauscher architektura zdecentralizowana ze stabilnym interfejsem programowym Interfejsy i styki Kolejną ważną cechą integrowalności są fizyczne styki (interfejsy) łączące system liczenia osi z systemem nadrzędnym, oraz ich treść informacyjna Styk przekaźnika Mimo rozwoju technologii beznapięciowy styk przekaźnika sprawdza się do dziś. Na pierwszy plan wysunęła się integracja z nastawnicami elektrycznymi, elektromechanicznymi i przekaźnikowymi. Treść informacyjna obejmuje zazwyczaj sygnały wolny / zajęty jako wyjściowe oraz pozycję podstawową jako sygnał wejściowy systemu liczenia osi. moduł COM magistrala wewnętrzna AeB IO wolny/zajęty pozycja podstawowa AeB AeB IO wolny/zajęty pozycja podstawowa urządzenia wewnętrzne urządzenia zewnętrzne ZP 1 FMA 1 ZP 2 FMA 2 ZP 3 Ilustracja 8: Styk przekaźnika Interfejs programowy Architektura zdecentralizowana wymaga nowoczesnych i stabilnych szeregowych interfejsów programowych. Musi istnieć możliwość podłączenia do stabilnych sieci komunikacyjnych, istniejących już w ramach systemu nastawnic. W przeciwieństwie do styku przekaźnika ta technologia umożliwia wymianę nieograniczonej ilości informacji dodatkowych. Połączenie szeregowe i elastyczna konfiguracja systemu liczenia osi stwarzają wiele możliwości. Centralne i zdecentralizowane rozmieszczenie oraz interfejsy kształtują w pewien sposób wizualną bądź mechaniczną integrację komponentów systemu liczenia osi. O ile dotychczas stosowano w znacznym stopniu standardowe karty w obudowie 19-ca- Frauscher Sensortechnik GmbH 2013 PL Strona 9

10 lowej, można przyjąć, że w przyszłości komponenty systemu liczenia osi będą instalowane również w nowoczesnych obudowach typu Plug-in lub w systemach obudów dostosowanych do potrzeb klienta. interfejs programowy wolny/zajęty pozycja podstawowa diagnostyka moduł COM magistrala wewnętrzna AeB AeB AeB urządzenia wewnętrzne urządzenia zewnętrzne ZP 1 FMA 1 ZP 2 FMA 2 ZP 3 Ilustracja 9: Interfejs programowy. 3. Systemy liczenia osi firmy Frauscher Firma Frauscher dysponuje zarówno sprawdzonymi systemami liczenia osi ze stykiem przekaźnika, jak również najnowocześniejszymi technologiami z interfejsem szeregowym. 3.1 ACS2000 ze stykiem przekaźnika Oprócz sygnalizacji stanu zajętości torów system ACS2000 umożliwia również: zabezpieczanie przejazdów kolejowych, realizację zadań sterowania przełączeniami typu zabezpieczenie przed przełożeniem zwrotnic, instalacje ostrzegające ludzi pracujących przy torach, pomiar prędkości lub wspomaganie instalacji lokalizujących wagony z zagrzanymi osiami i płaskimi kołami. Uniwersalny system liczenia osi można stosować we wszystkich segmentach kolei, takich jak linie kolejowe główne i boczne, koleje górskie, w ruchu lokalnym na liniach tramwajowych, kolejach miejskich i metrze, jak również w kolejach przemysłowych lub przy przewozie towarów. Ilustracja 10: Karty ACS2000. Ilustracja 11: Schemat układu torów. Frauscher Sensortechnik GmbH 2013 PL Strona 10

11 Zalety systemu ACS2000: monitorowanie odcinków za pomocą maksymalnie 6 (12) punktów liczących, które mogą być równocześnie najechane; potrójne wykorzystanie punktów liczących do realizacji zadań związanych z liczeniem osi i sterowaniem przełączeniami; prędkości przejazdu w zakresie od 0 do 450 km/h testy eksploatacyjne do 330 km/h; bezpieczna praca przy oddziaływaniu magnetycznego hamulca szynowego i hamulca wiroprądowego; system czujnika koła dopuszczający odległości do 10 km między czujnikiem koła a kartą wartościującą; projektowanie i dopuszczenie zgodne ze standardami CENELEC; bardzo proste projektowanie systemu liczenia osi; możliwość indywidualnej konfiguracji warunków i procedur pozycji podstawowej, bezpieczna transmisja sygnałów między dwiema kartami liczenia osi (tryb blokowy) zgodnie z normą EN za pomocą RS232 i odpowiedniego systemu transmisji, interfejsy diagnostyczne; najwyższa niezawodność dzięki bezpiecznemu modułowi dla każdego odcinka. 3.2 Licznik FAdC z interfejsem szeregowym Zaawansowany licznik osi firmy Frauscher (FAdC) reprezentuje najnowszą generację systemów liczenia osi na bazie interfejsu szeregowego. Ten otwarty interfejs komunikacyjny umożliwia optymalną integrację z systemem srk i wymaga jedynie niewielkiej liczby komponentów. Tym samym system FAdC oferuje szereg zalet w zakresie funkcjonalności, zapotrzebowania na miejsce oraz kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Zalety systemu FAdC: interfejs szeregowy dostosowany do potrzeb klienta, architektura centralna lub zdecentralizowana, elastyczna procedura dostrajania dostosowana do potrzeb klienta, mniejsze zapotrzebowanie na miejsce (nawet o 70%), niewielkie koszty inwestycyjne ze względu na oszczędności sprzętowe. Ilustracja 12: Schemat układu torów. Ilustracja 13: Karty FAdC. System FAdC, ze względu na funkcjonalną modułowość i elastyczną skalowalność za pośrednictwem interfejsu sieci Ethernet, można konfigurować na potrzeby najróżniejszych zastosowań. Wachlarz możliwych funkcji jest bardzo szeroki od niewielkich instalacji centralnych ze stykami beznapięciowymi przekaźnika po złożone instalacje w modułach rozproszonych na całym szlaku, połączonych ze sobą siecią Ethernet. Wraz ze wzrostem stopnia złożoności instalacji znacznie rosną oszczędności miejsca, energii oraz kosztów inwestycji w odniesieniu do tradycyjnych układów liczenia osi. Frauscher Sensortechnik GmbH 2013 PL Strona 11

12 Po zintegrowaniu z wydajnymi, elektronicznymi nastawnicami system FAdC pokazuje pełną gamę swoich możliwości przy minimalnym zapotrzebowaniu sprzętowym, przyszłościowej, bezpiecznej komunikacji oraz maksymalnej elastyczności. Projektowanie interfejsów dostosowanych do potrzeb klienta odbywa się indywidualnie z pomocą odpowiedniego dostawcy systemu w oparciu o zadane parametry. 3.3 System FAdCi z interfejsem szeregowym System FAdCi jest szczególnie ekonomicznym wariantem najnowszej generacji zaawansowanych liczników osi firmy Frauscher (FAdC) odpowiadającym specjalnym wymaganiom, jakie są stawiane stacjom rozrządowym, kolejom przemysłowym i transportowi lokalnemu. System ten spełnia wymagania norm CENELEC do poziomu SIL 3 włącznie i został zaprojektowany na prędkości przejazdowe do 80 km/h. Dostawcy systemów i operatorzy mogą więc korzystać z wszystkich zalet liczników osi generacji FAdC dotyczących funkcjonalności, elastyczności i możliwości diagnostycznych. Zalety systemu FAdCi: ekonomiczny system liczenia osi, poziom bezpieczeństwa SIL 3, elastyczność i możliwość dostosowania do potrzeb klienta, proste projektowanie, interfejs szeregowy dobrany z uwzględnieniem wymagań klienta, niskie koszty całego cyklu eksploatacji. Frauscher Sensortechnik GmbH 2013 PL Strona 12

13 BIBLIOGRAFIA I. Fenner, W.; Naumann. P., Trinckauf. J.: Bahnsicherungstechnik: Steuern, Sichern und Überwachen von Fahrwegen und Fahrgeschwindigkeiten im Schienenverkehr, ISBN , II. Frauscher, J.: Vom Schienenschalter zum induktiven Radsensor mit Verfahrensmix. III. Grundnig, G.; Raschhofer, S.: Erhöhung der Verfügbarkeit durch Einsatz des Diagnosesystems FDS. SIGNAL+DRAHT, 2010, Heft 1+2. IV. Grundnig, G., Pucher C.: Stand der Technik bei Achszählsystemen, White Paper Autorzy: Gerhard Grundnig Kierownik działu Business Development Christian Pucher Kierownik działu Marketing Kontakt Frauscher Sensortechnik GmbH Gewerbestraße St. Marienkirchen AUSTRIA Tel.: Faks: E: W: Frauscher Sensortechnik GmbH 2013 PL Strona 13

FAdC i Zaawansowany licznik osi

FAdC i Zaawansowany licznik osi FAdC i Zaawansowany licznik osi PL FAdC i Zaawansowany licznik osi System sygnalizacji zajętości torów do specjalnych wymagań System FAdCi jest szczególnie rentownym wariantem najnowszej generacji zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

ACS2000 Uniwersalny system liczenia osi

ACS2000 Uniwersalny system liczenia osi ACS2000 Uniwersalny system liczenia osi PL ACS2000 Uniwersalny system liczenia osi Łatwy w obsłudze i sprawdzony w eksploatacji Wraz z wprowadzeniem przed kilkoma laty na rynek systemu ACS2000 wytyczono

Bardziej szczegółowo

LICZENIE OSI. Opis systemu. Rozwiązania dostosowane ACS2000

LICZENIE OSI. Opis systemu. Rozwiązania dostosowane ACS2000 LICZENIE OSI LICZENIE OSI Opis systemu Systemy liczenia osi firmy Frauscher Rozwiązania dostosowane ACS2000 FAdC FAdC i Maksymalna niezawodność przy najwyższym stopniu bezpieczeństwa i niskich kosztach

Bardziej szczegółowo

WYKRYWANIE KOŁA Opis systemu

WYKRYWANIE KOŁA Opis systemu WYKRYWANIE KOŁA PL WYKRYWANIE KOŁA Opis systemu APLIKACJE SPECYFICZNE DLA KLIENTA EB Karta wartościująca WYKRYWANIE KOŁA BSI Ochronnik przeciwprzepięciowy GAK Puszka kablowa RSR Czujnik KOŁA System fi

Bardziej szczegółowo

WIZJA. Przedmowa. Drodzy Czytelnicy,

WIZJA. Przedmowa. Drodzy Czytelnicy, PROFIL FIRMY PL WIZJA Przedmowa Drodzy Czytelnicy, racjonalizacja ruchu kolejowego na głównych magistralach kolejowych, liniach podmiejskich oraz tramwajowych, a także w metrze wymaga zastosowania najnowocześniejszych

Bardziej szczegółowo

BADANIA SYSTEMÓW STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM W PROCESIE ICH CERTYFIKACJI

BADANIA SYSTEMÓW STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM W PROCESIE ICH CERTYFIKACJI Problemy Kolejnictwa Zeszyt 152 221 Dr inż. Lech Konopiński, Mgr inż. Paweł Drózd Politechnika Warszawska BADANIA SYSTEMÓW STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM W PROCESIE ICH CERTYFIKACJI 1. Wstęp 2. Zakres i warunki

Bardziej szczegółowo

Systemy wbudowane. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl

Systemy wbudowane. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl Systemy wbudowane Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl 1 Program przedmiotu Wprowadzenie definicja, zastosowania, projektowanie systemów wbudowanych Mikrokontrolery AVR Programowanie mikrokontrolerów

Bardziej szczegółowo

Tytuł Aplikacji: Aplikacja przetwornic częstotliwości Danfoss w sieci przemysłowej Profinet

Tytuł Aplikacji: Aplikacja przetwornic częstotliwości Danfoss w sieci przemysłowej Profinet Poniższy artykuł został w pełni przygotowany przez Autoryzowanego Dystrybutora firmy Danfoss i przedstawia rozwiązanie aplikacyjne wykonane w oparciu o produkty z rodziny VLT Firma Danfoss należy do niekwestionowanych

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

Profil stalowy KBK II-H. Nowy profil nowe możliwości w systemie dźwignicowym lekkiej konstrukcji Demag KBK

Profil stalowy KBK II-H. Nowy profil nowe możliwości w systemie dźwignicowym lekkiej konstrukcji Demag KBK Profil stalowy KBK II-H Nowy profil nowe możliwości w systemie dźwignicowym lekkiej konstrukcji Demag KBK 3 System dźwignicowy lekkiej konstrukcji Demag KBK ciągłość dzięki kompatybilności Aby sprostać

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura transportu kolejowego

Infrastruktura transportu kolejowego Infrastruktura transportu kolejowego Wykład 4 Rozjazdy kolejowe. Urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Infrastruktura zewnętrznych i wewnętrznych urządzeń srk. Rozjazdy torowe Rozjazd jest konstrukcją

Bardziej szczegółowo

Proces dopuszczenia do eksploatacji typu/z typem budowli, urządzeń oraz pojazdów kolejowych

Proces dopuszczenia do eksploatacji typu/z typem budowli, urządzeń oraz pojazdów kolejowych INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW 009 Proces dopuszczenia do eksploatacji typu/z typem budowli, urządzeń oraz pojazdów kolejowych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie dla standardowych urządzeń...

Rozwiązanie dla standardowych urządzeń... Rozwiązanie dla standardowych urządzeń... PROCESS FIELD BUS Page 1 PROFIBUS i SIMATIC pozwala osiągnąć Obniżenie kosztów okablowania Łatwy wybór produktu Łatwość instalacji i uruchomienia Krótki czas rozruchu

Bardziej szczegółowo

PRODUCT INFORMATION INTERROLL CONVEYORCONTROL NOWY WYMIAR W BEZDOTYKOWEJ AKUMULACJI TOWARU (ZPA)

PRODUCT INFORMATION INTERROLL CONVEYORCONTROL NOWY WYMIAR W BEZDOTYKOWEJ AKUMULACJI TOWARU (ZPA) PRODUCT INFORMATION INTERROLL CONVEYORCONTROL NOWY WYMIAR W BEZDOTYKOWEJ AKUMULACJI TOWARU (ZPA) INTERROLL CONVEYORCONTROL: STEROWANIA DLA SZYBKA INSTALACJA, ELASTYCZNA KONFIGURACJA I STOPIEŃ OCHRONY IP54

Bardziej szczegółowo

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle Cezary MAJ Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Literatura Ryszard Pełka: Mikrokontrolery - architektura, programowanie, zastosowania Projektowanie

Bardziej szczegółowo

System TEO Kompleksowa obsługa energetyki trakcyjnej prądu stałego

System TEO Kompleksowa obsługa energetyki trakcyjnej prądu stałego System TEO Kompleksowa obsługa energetyki trakcyjnej prądu stałego Charakterystyka systemu W ramach systemu TEO oferowana jest rodzina zabezpieczeń dedykowanych dla różnych pól rozdzielni prądu stałego

Bardziej szczegółowo

PRODUCT INFORMATION INTERROLL ROLLERDRIVE EC310 SYNONIM INTELIGENTNEJ LOGISTYKI

PRODUCT INFORMATION INTERROLL ROLLERDRIVE EC310 SYNONIM INTELIGENTNEJ LOGISTYKI PRODUCT INFORMATION z INTERROLL ROLLERDRIVE EC310 SYNONIM INTELIGENTNEJ LOGISTYKI SYSTEMY TRANSPORTU NA CAŁYM NOWA TECHNOLOGIA INTERROLL ROLLERDRIVE EC310 Zalety elektrorolki RollerDrive EC310 są w porównaniu

Bardziej szczegółowo

PR242012 23 kwietnia 2012 Mechanika Strona 1 z 5. XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów

PR242012 23 kwietnia 2012 Mechanika Strona 1 z 5. XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów Mechanika Strona 1 z 5 XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów Odwrócona zasada: liniowy silnik ruch obrotowy System napędowy XTS firmy Beckhoff

Bardziej szczegółowo

Technika sterowania ruchem kolejowym I Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów

Technika sterowania ruchem kolejowym I Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Kod przedmiotu TR.SIP634 Nazwa przedmiotu Technika sterowania ruchem kolejowym I Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia Forma i tryb

Bardziej szczegółowo

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Ex-mBEL_COM - koncentrator komunikacyjny Przeznaczenie Ex-mBEL_COM jest koncentratorem dla urządzeń z rodziny Ex-mBEL lub innych urządzeń cyfrowych (zabezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

o Center SAUTER Vision Center wszystko jak na dłoni.

o Center SAUTER Vision Center wszystko jak na dłoni. SAUTER AUT AU UTE E ER Visio Vision sio io o Center SAUTER Vision Center wszystko jak na dłoni. Nowoczesna automatyka budynkowa staje się coraz bardziej skomplikowana, ale dzięki SAUTER Vision Center,

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy system nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo Skuteczny przekaz komunikatów, niezależnie od sytuacji

Cyfrowy system nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo Skuteczny przekaz komunikatów, niezależnie od sytuacji Cyfrowy system nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo Skuteczny przekaz komunikatów, niezależnie od sytuacji 2 System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo firmy Bosch

Bardziej szczegółowo

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Przeznaczenie Sterownik Ex-mBEL_COM jest koncentratorem dla urządzeń z rodziny Ex-mBEL lub innych urządzeń cyfrowych (zabezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy sterowania ruchem kolejowym

Nowoczesne systemy sterowania ruchem kolejowym Nowoczesne systemy sterowania ruchem kolejowym Data wprowadzenia: 29.11.2016 r. System sterowania ruchem kolejowym (srk) jest odpowiedzialny za bezpieczne przemieszczanie się pojazdów szynowych po sieci

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LOKALIZACJI WYCIEKÓW. Ciągła ochrona inwestycji.

SYSTEM LOKALIZACJI WYCIEKÓW. Ciągła ochrona inwestycji. SYSTEM LOKALIZACJI WYCIEKÓW Ciągła ochrona inwestycji. WWW.BCAGROUP.PL WWW.BCAGROUP.PL SYSTEM LOKALIZACJI WYCIEKÓW Ciągła ochrona inwestycji. Zaawansowany, mikroprocesorowy system PAL-AT daje nam takie

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi

Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi Leszek Jabłoński Cele optymalizacja pracy sieci ciepłowniczej zwiększenie efektywności energetycznej większe bezpieczeństwo dostaw

Bardziej szczegółowo

Opracował: Jan Front

Opracował: Jan Front Opracował: Jan Front Sterownik PLC PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) mikroprocesorowe urządzenie sterujące układami automatyki. PLC wykonuje w sposób cykliczny

Bardziej szczegółowo

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR 1 Automatyka SZR Sepam B83 ZASTOSOWANIE Sepam B83 standard / UMI Konieczność zachowania ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców wymusza na jej dostawcy stosowania specjalizowanych automatów

Bardziej szczegółowo

Nowa strategia sterowania maszynami SERIA CJ1

Nowa strategia sterowania maszynami SERIA CJ1 Nowa strategia sterowania maszynami SERIA CJ1 inteligencja, niezawodność i sterowanie segmentowe Advanced Industrial Automation W branży konstrukcji maszyn konieczna jest elastyczność, wydajność i szybkość.

Bardziej szczegółowo

ROBOTY AUTOMATYZACJA PRODUKCJI

ROBOTY AUTOMATYZACJA PRODUKCJI ROBOTY AUTOMATYZACJA PRODUKCJI Roboty najnowszej generacji 02 Dane techniczne oraz więcej informacji na www.dopak.pl ROBOTY NAJNOWSZEJ GENERACJI PICKERSPX10 Robot przeznaczony do odbioru wlewków jak również

Bardziej szczegółowo

24 września 2007 r r. 14 czerwca 2015 r. 31 marca 2015 r. 1 marca 2005 r. 1 czerwca 2005 r. 4 czerwca 2012 r. 09 marca 2015 r.

24 września 2007 r r. 14 czerwca 2015 r. 31 marca 2015 r. 1 marca 2005 r. 1 czerwca 2005 r. 4 czerwca 2012 r. 09 marca 2015 r. WYKAZ INSTRUKCJI WEWNĘTRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAMIESZCZONYCH W INTERNECIE L.p. Symbol Nazwa instrukcji Obowiązuje od 1. Ir-1 (R-1) Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów 24 września 2007

Bardziej szczegółowo

CS 1140. AlgoRex - Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru. Właściwości. Cerberus Division. Siemens Building Technologies Sp. z o.o.

CS 1140. AlgoRex - Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru. Właściwości. Cerberus Division. Siemens Building Technologies Sp. z o.o. Cerberus Division CS 1140 AlgoRex - Centrala systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru Właściwości Centrala systemu wykrywania pożaru sterowana mikroprocesorowo o budowie modułowej. Elastyczna architektura

Bardziej szczegółowo

Podstawa rozwiązań sterowania przemysłowego na komputerach PC. Software Controller. siemens.pl/software-controller

Podstawa rozwiązań sterowania przemysłowego na komputerach PC. Software Controller. siemens.pl/software-controller Podstawa rozwiązań sterowania przemysłowego na komputerach PC Software Controller siemens.pl/software-controller SIMATIC S7-1500 Software Controller sterownik programowy z serii SIMATIC oparty na komputerach

Bardziej szczegółowo

Inteligentny System Bezprzewodowego Sterowania

Inteligentny System Bezprzewodowego Sterowania Inteligentny System Bezprzewodowego Sterowania System Exta Free to propozycja radiowego sterowania instalacją budynku. Urządzenia sterują oświetleniem, roletami oraz innymi urządzeniami instalacji budynkowej.

Bardziej szczegółowo

Systemair: Technologia EC

Systemair: Technologia EC Systemair: Technologia EC Kwestia ochrony środowiska naturalnego to dziedzina wymagająca zdecydowanych i szybkich działań. Dotyczy to zwłaszcza sektora przemysłowego współodpowiedzialnego, wraz z konsumentami

Bardziej szczegółowo

Kurs Certyfikowany Inżynier Sieci PROFIBUS DP. Spis treści. Dzień 1

Kurs Certyfikowany Inżynier Sieci PROFIBUS DP. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I Sieć PROFIBUS wprowadzenie (wersja 1405) I-3 FMS, DP, PA - 3 wersje protokołu PROFIBUS I-4 Zastosowanie sieci PROFIBUS w automatyzacji zakładu I-5 Architektura protokołu PROFIBUS

Bardziej szczegółowo

Thinx Poland. Piotr Jelonek Główny specjalista ds. rozwoju sieci CCIE #15426

Thinx Poland. Piotr Jelonek Główny specjalista ds. rozwoju sieci CCIE #15426 System monitoringu infrastruktury Thinx Poland Piotr Jelonek Główny specjalista ds. rozwoju sieci CCIE #15426 ATMAN - System monitoringu serwerowni 13000 zmiennych 2.000 progów alarmowych 2.600 logowanych

Bardziej szczegółowo

Sieć Interbus. Automatyzacja przed 20 laty z PLC. dr inŝ. Stefan Brock. Wprowadzone PLC zastąpiły układy logiki stykowej.

Sieć Interbus. Automatyzacja przed 20 laty z PLC. dr inŝ. Stefan Brock. Wprowadzone PLC zastąpiły układy logiki stykowej. Sieć Interbus dr inŝ. Stefan Brock Automatyzacja przed 20 laty z PLC Wprowadzone PLC zastąpiły układy logiki stykowej. PLC oferowało: elastyczność przy zmianach przyjazne właściwości serwisowe mniejszą

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

PR172012 15 kwietnia 2012 Automatyka budynkowa, Technologia sterowania Oprogramowanie Strona 1 z 5

PR172012 15 kwietnia 2012 Automatyka budynkowa, Technologia sterowania Oprogramowanie Strona 1 z 5 Automatyka budynkowa, Technologia sterowania Oprogramowanie Strona 1 z 5 System TwinCAT BACnet/IP pomaga spełniać wszelkie wymagania automatyki budynkowej, pozostając w zgodzie ze standardem BACnet Sterowniki

Bardziej szczegółowo

InPro BMS InPro BMS SIEMENS

InPro BMS InPro BMS SIEMENS InPro Siemens OPC InPro BMS Produkt InPro BMS jest w sprzedaży od 2000 roku. W ostatnich kilku latach staliśmy się liderem wśród dostawców informatycznych rozwiązań dla systemów bezpieczeństwa. Oferowane

Bardziej szczegółowo

Commit Polska. Retail Management CENTRALNE ZARZĄDZANIE SIECIĄ SPRZEDAŻY

Commit Polska. Retail Management CENTRALNE ZARZĄDZANIE SIECIĄ SPRZEDAŻY Commit Polska Retail Management CENTRALNE ZARZĄDZANIE SIECIĄ SPRZEDAŻY Sprawdź nas! www.commit.pl +48 17 850 74 00 Retail Management NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI KIEROWANIA DZIAŁANIAMI CAŁEJ SIECI SPRZEDAŻY

Bardziej szczegółowo

Najnowocześniejszy monitoring stanu pacjenta

Najnowocześniejszy monitoring stanu pacjenta Monitor przyłóżkowy Najnowocześniejszy monitoring stanu pacjenta Walka Choroby z Elektroniką Większa elastyczność większa funkcjonalność oraz... łatwość użytkowania Różnorodne zastosowania medyczne wymagają,

Bardziej szczegółowo

Kontrola dostępu, System zarządzania

Kontrola dostępu, System zarządzania Kontrola dostępu, System zarządzania Falcon to obszerny system zarządzania i kontroli dostępu. Pozwala na kontrolowanie pracowników, gości, ochrony w małych i średnich firmach. Jedną z głównych zalet systemu

Bardziej szczegółowo

Nastawnica WT UZm sposobem na niezawodne sterowanie ruchem kolejowym

Nastawnica WT UZm sposobem na niezawodne sterowanie ruchem kolejowym Nastawnica WT UZm sposobem na niezawodne sterowanie ruchem kolejowym Krzysztof Grochowski Sławomir Jasiński Mariusz Maciejewski Ireneusz Sitek W artykule zaprezentowany został komputerowy system sterowania

Bardziej szczegółowo

HF Inverter Polska: Scentralizowana czy zdecentralizowana technika napędowa?

HF Inverter Polska: Scentralizowana czy zdecentralizowana technika napędowa? HF Inverter Polska: Scentralizowana czy zdecentralizowana technika napędowa? Centralizacja i decentralizacja napędów jest bardzo interesującym zagadnieniem. Problem ten jest klasycznym tematem badawczym

Bardziej szczegółowo

Napędy do bram przemysłowych

Napędy do bram przemysłowych Napędy do bram przemysłowych W dzisiejszych czasach wymaga się, aby napędy do bram przemysłowych były dostosowane do potrzeb i procesów w firmie. Napędy powinny być trwałe i wytrzymałe, a także umożliwiać

Bardziej szczegółowo

Skalowalność to najlepsze rozwiązanie. Nowy system Social Alarm Management 7 Professional.

Skalowalność to najlepsze rozwiązanie. Nowy system Social Alarm Management 7 Professional. Skalowalność to najlepsze rozwiązanie. Nowy system Social Alarm Management 7 Professional. 2 Skuteczność dzięki dopasowaniu idealne rozwiązania gwarancją sukcesu W celu umożliwienia natychmiastowej reakcji

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii e-flownet portal Internetowy monitoring pompowni ścieków Monitoring może obejmować wszystkie obiekty komunalne: Monitoring

Bardziej szczegółowo

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu

Moduł CON014. Wersja na szynę 35mm. Przeznaczenie. Użyteczne właściwości modułu Moduł CON014 Wersja na szynę 35mm RS232 RS485 Pełna separacja galwaniczna 3.5kV. Zabezpiecza komputer przed napięciem 220V podłączonym od strony interfejsu RS485 Kontrolki LED stanu wejść i wyjść na

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3-

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3- INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Spis treści... 2 1. Opis urządzenia... 3 2. Zastosowanie... 3 3. Cechy urządzenia... 3 4. Sposób montażu... 4 4.1. Uniwersalne wejścia... 4 4.2. Uniwersalne wyjścia... 4

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej Automatyka chłodnicza i klimatyzacyjna TEMAT: Systemy sterowania i monitoringu obiektów chłodniczych na przykładzie

Bardziej szczegółowo

ComBricks Tworzenie, monitorowanie i kontrola sieci

ComBricks Tworzenie, monitorowanie i kontrola sieci PROCENTEC ComBricks Tworzenie, monitorowanie i kontrola sieci ComBricks ComBricks jest pierwszym systemem automatyki przeznaczonym dla sieci PROFIBUS i PROFINET, który łączy w sobie funkcjonalność elementu

Bardziej szczegółowo

Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO. Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06

Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO. Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06 Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06 PlantVisorPRO PlantWatchPRO Kompletny system nadzoru, monitoringu oraz zdalnego zarządzania nad instalacjami

Bardziej szczegółowo

Sygnalizacje przejazdowe BT ZWUS w Polsce i na rynkach zagranicznych. Warszawa, 2011-03-15

Sygnalizacje przejazdowe BT ZWUS w Polsce i na rynkach zagranicznych. Warszawa, 2011-03-15 Sygnalizacje przejazdowe BT ZWUS w Polsce i na rynkach zagranicznych Warszawa, 2011-03-15 Urządzenia dla wszystkich kategorii przejazdów Systemy SPA-5 i SPA-4 (kat. B,C) oraz SPR-2 (kat.a) Czujniki koła

Bardziej szczegółowo

SIMCORDER SOFT. Aplikacja wizualizacyjna

SIMCORDER SOFT. Aplikacja wizualizacyjna SIMCORDER SOFT Aplikacja wizualizacyjna Czym jest SimCorder Program SimCorder Soft to aplikacja wizualizacyjna stworzona, aby usprawnić pracę z rozbudowanymi sieciami urządzeń firmy SIMEX. Akwizycja, archiwizacja,

Bardziej szczegółowo

Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Inteligentne budynki () Politechnika Poznańska Plan. BMS. Integracja systemów budynkowych 3. Poziomy integracji systemów budynkowych. Klasyfikacja IB 5. Kategorie instalacji w IB 6. Integracja instalacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA

Przedmiot: AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Przedmiot: AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Temat: Systemy sterowania i monitoringu obiektów chłodniczych na przykładzie dużego obiektu handlowego (hipermarketu) System ADAP KOOL. Opracował: Mateusz

Bardziej szczegółowo

Ireneusz Gąsiewski. Zastosowanie Access Pointa w szkole.

Ireneusz Gąsiewski. Zastosowanie Access Pointa w szkole. Ireneusz Gąsiewski Zastosowanie Access Pointa w szkole. Spis treści: 1. Wstęp;...str.3 2. Sieć internetowa; str.3 3. Access Point;..str.4 4. Budowa szkolnej sieci;.. str.6 5. Zakończenie;.str.9 6. Bibliografia;..str.10

Bardziej szczegółowo

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w... Do użytku wewnętrznego

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w... Do użytku wewnętrznego Załącznik nr 1 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w... Do użytku wewnętrznego Sekcja Eksploatacji (Stempel) Egz.... R EGULAMIN TECHNICZNY... posterunku ruchu / odcinka zpr... skrót

Bardziej szczegółowo

Niezawodne systemy zasilania gwarantowanego

Niezawodne systemy zasilania gwarantowanego Niezawodne systemy zasilania gwarantowanego Special Power Niezawodne systemy zasilania do zastosowań w kolei, metrze autobusach elektrycznych automatycznych systemach transportu TWÓJ PARTNER W DZIEDZINIE

Bardziej szczegółowo

ROBOTY AUTOMATYZACJA PRODUKCJI

ROBOTY AUTOMATYZACJA PRODUKCJI ROBOTY AUTOMATYZACJA PRODUKCJI Roboty godne zaufania 02 Dane techniczne oraz więcej informacji na www.dopak.pl ROBOTY NAJNOWSZEJ GENERACJI ROBOT PNEUMATYCZNY TYPU PICKER SPRAWDZONA KONSTRUKCJA I IDEALNIE

Bardziej szczegółowo

Regio Regulatory Pomieszczeniowe

Regio Regulatory Pomieszczeniowe Regio Regulatory Pomieszczeniowe Stylowa i komfortowa regulacja strefowa na każdym poziomie Regulacja strefowa na każdym poziomie... Regio jest nowym typoszeregiem regulatorów dla systemów HVAC oraz dla

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA WYSOKIEJ JAKOŚCI. ROZWIĄZANIE UMOŻLIWIAJĄCE OBNIŻENIE KOSZTÓW. BEZPRZEWODOWY SYSTEM TELEFONICZNY SMART IP PANASONIC KX-TGP600

KOMUNIKACJA WYSOKIEJ JAKOŚCI. ROZWIĄZANIE UMOŻLIWIAJĄCE OBNIŻENIE KOSZTÓW. BEZPRZEWODOWY SYSTEM TELEFONICZNY SMART IP PANASONIC KX-TGP600 KOMUNIKACJA WYSOKIEJ JAKOŚCI. ROZWIĄZANIE UMOŻLIWIAJĄCE OBNIŻENIE KOSZTÓW. BEZPRZEWODOWY SYSTEM TELEFONICZNY SMART IP PANASONIC KX-TGP600 KOMPLETNE ROZWIĄZANIE KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ KX-TGP600 Gdy

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum Lp. 1 Temat 1. Konfigurowanie urządzeń. Uzyskiwanie dostępu do sieci Internet 2 3 4 5 Symulatory programów konfiguracyjnych urządzeń Konfigurowanie urządzeń Konfigurowanie urządzeń sieci Funkcje zarządzalnych

Bardziej szczegółowo

X-Meter. EnergyTeam PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER. 1 punkt pomiarowy. System nr 1. 2 punkty pomiarowe. System nr 2

X-Meter. EnergyTeam PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER. 1 punkt pomiarowy. System nr 1. 2 punkty pomiarowe. System nr 2 PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER System nr 1 1 punkt pomiarowy Schemat przedstawia najprostszy / najmniejszy z możliwych systemów z wykorzystaniem urządzenia X-Meter. W tym przypadku system monitoruje

Bardziej szczegółowo

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu,

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu, Czym jest OnDynamic? OnDynamic (Multimodalny System Monitoringu Ruchu Drogowego) to inteligentna architektura czujników i specjalistycznego oprogramowania, które gwarantują przetwarzanie dużej ilości różnorodnych

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1. Ogólna struktura systemu SNR. System sterowania rozjazdami tramwajowymi i priorytetami na skrzyżowaniach Strona 1 z 5

Rysunek 1. Ogólna struktura systemu SNR. System sterowania rozjazdami tramwajowymi i priorytetami na skrzyżowaniach Strona 1 z 5 System sterowania rozjazdami tramwajowymi i priorytetami na skrzyżowaniach W ramach centralnej inwestycji, mającej na celu poprawę komunikacji miejskiej na Śląsku, przeprowadzono modernizację linii tramwajowej

Bardziej szczegółowo

Uwaga! zapisz numer KEY z urządzenia więcej pkt.10

Uwaga! zapisz numer KEY z urządzenia więcej pkt.10 CarSpy Sterownik L.240 Compact Instrukcja instalacji Uwaga! zapisz numer KEY z urządzenia więcej pkt.10 1. Wstęp Sterownik L.240 Compact jest urządzeniem umożliwiającym odczyt pozycji na podstawie danych

Bardziej szczegółowo

Pojazdy kolejowe - proces dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego

Pojazdy kolejowe - proces dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Rola kolei wąskotorowych w transporcie Szwajcarii

Rola kolei wąskotorowych w transporcie Szwajcarii DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT Rola kolei wąskotorowych w transporcie Szwajcarii Oliver Morel Wrocław, 21 września 2013 r. Treść 1. Wstęp 1.1 Wskaźniki ogólne 1.2 Struktura sieci kolejowej 2. Oferta

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla społeczności Seria Easy Series dla domów i bloków mieszkalnych

Rozwiązania dla społeczności Seria Easy Series dla domów i bloków mieszkalnych Rozwiązania dla społeczności Seria Easy Series dla domów i bloków mieszkalnych 2 Centrala alarmowa Easy Series Prosta i niezawodna ochrona Podnieś wartość swojej nieruchomości Luksusowe apartamentowce,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ Klasa: Program: Wymiar: 1TIR Technikum, Technik Informatyk Program nauczania dla zawodu Technik Informatyk, 351203,

Bardziej szczegółowo

Xylect. Xylect. Program doboru produktów Xylem

Xylect. Xylect. Program doboru produktów Xylem Program doboru produktów Xylem 1 Suite PROFESSIONAL Narzędzie wyboru produktów Xylem DESKTOP Narzędzie wyboru produktów Xylem Professional Wersja sieciowa z pełnym zestawem funkcji Desktop Wersja autonomiczna

Bardziej szczegółowo

Bezproblemowa żegluga dzięki automatyzacji śluz w porcie Zeebrügge

Bezproblemowa żegluga dzięki automatyzacji śluz w porcie Zeebrügge Bezproblemowa żegluga dzięki automatyzacji śluz w porcie Zeebrügge PHOENIX CONTACT Sp. z o.o ul. Bierutowska 57-59 Budynek nr 3/A 51-317 Wrocław 071/ 39 80 410 03.11.2016 phoenixcontact.pl Bezproblemowa

Bardziej szczegółowo

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych O Firmie 15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych Kilkaset systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno pomiarowych zrealizowanych na terenie

Bardziej szczegółowo

CZAZ-COM MODUŁ KOMUNIKACYJNY DLA ZESPOŁÓW CZAZ KARTA KATALOGOWA

CZAZ-COM MODUŁ KOMUNIKACYJNY DLA ZESPOŁÓW CZAZ KARTA KATALOGOWA MODUŁ KOMUNIKACYJNY DLA ZESPOŁÓW CZAZ KARTAKATALOGOWA PRZEZNACZENIE Moduł komunikacyjny przeznaczony jest do zapewnienia zdalnego dostępu, kontroli, sterowania oraz nadzoru nad Cyfrowymi Zespołami Automatyki

Bardziej szczegółowo

Numeron. System ienergia

Numeron. System ienergia System ienergia - efektywne zarządzanie mediami SEMINARIUM POPRAWA EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA ENERGII - WZORCOWA ROLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DWÓR W TOMASZOWICACH K/KRAKOWA Profil firmy Tworzenie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Metrem czy tramwajem po Krakowie?

Metrem czy tramwajem po Krakowie? Metrem czy tramwajem po Krakowie? Dr inż. Marek Bauer Politechnika Krakowska Katedra Systemów Komunikacyjnych mbauer@pk.edu.pl CO KORZYSTNIEJSZE DLA KRAKOWA? WIELE ASPEKTÓW OCENY: zdolność przewozowa (warunki

Bardziej szczegółowo

EMAPI Fleet. - opis systemu

EMAPI Fleet. - opis systemu EMAPI Fleet - opis systemu 1. EMAPI Fleet mapy cyfrowe dla biznesu Posiadasz flotę pojazdów i szerokie grono pracowników? Potrzebujesz skutecznego narzędzia pozwalającego na efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Inteligentny sterownik oświetlenia ulicznego Serii GLC100 Instrukcja obsługi

Inteligentny sterownik oświetlenia ulicznego Serii GLC100 Instrukcja obsługi Inteligentny sterownik oświetlenia ulicznego Serii GLC100 Instrukcja obsługi Wersja 2.4 APANET Green System Sp. z o.o. Św. Antoniego 2/4 50-073 Wrocław www.greensys.pl Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Budowa

Bardziej szczegółowo

Czujka liniowa ciepła.

Czujka liniowa ciepła. Czujka liniowa ciepła. HeatSCREEN MHD 535. FIRE ALARM Obszary zastosowań liniowych czujek ciepła. Agresywne środowiska (mieszaniny agresywnych gazów, mgła solna, etc.) Duża wilgotność Wysokie temperatury

Bardziej szczegółowo

Łączenie, sterowanie, wizualizacja Modułowe sterowniki PLC, XC100/XC200

Łączenie, sterowanie, wizualizacja Modułowe sterowniki PLC, XC100/XC200 0 0 XC-CPU0 0 0 XC-CPU0 0 8 9 0 DC INPUT EH-XD 0 8 9 0 DC INPUT EH-XD 0 8 9 0 DC INPUT EH-XD 0 8 9 0 DC INPUT EH-XD Modułowe sterowniki PLC, XC00/XC00 Poradnik układów elektrycznych Moeller 0/07 XC00 Modułowy

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWY RADAR POWSZECHNEGO STOSOWANIA

SAMOCHODOWY RADAR POWSZECHNEGO STOSOWANIA Koncern Delphi opracował nowy, wielofunkcyjny, elektronicznie skanujący radar (ESR). Dzięki wykorzystaniu pozbawionej ruchomych części i sprawdzonej technologii monolitycznej, radar ESR zapewnia najlepsze

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i ewaluacja Oprogramowanie

Konfiguracja i ewaluacja Oprogramowanie Konfiguracja i ewaluacja Oprogramowanie D-30744-2015 D-30745-2015 Zapisywanie wyników pomiarów, profesjonalna konfiguracja urządzeń do detekcji gazów i przegląd danych dotyczących działania wszystko to

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i naprawa samochodowych instalacji elektrycznych

Diagnostyka i naprawa samochodowych instalacji elektrycznych Biblioteka Sekcji Instalacji Diagnostyka i naprawa samochodowych instalacji elektrycznych Samochody z grupy VAG SKODA P r o f e s j o n a l n e e B o o k i Wstęp Drogi Czytelniku! Coraz większe wymagania

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE I. Wprowadzenie Klasyczna synteza kombinacyjnych i sekwencyjnych układów sterowania stosowana do automatyzacji dyskretnych procesów produkcyjnych polega na zaprojektowaniu

Bardziej szczegółowo

Regulator napięcia transformatora

Regulator napięcia transformatora Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

System interkomowy. Karty wejścia/ wyjścia GE 300 I/O

System interkomowy. Karty wejścia/ wyjścia GE 300 I/O Karty wejścia/ wyjścia GE 00 I/O Karty wejścia/ wyjścia są częścią szczególnej koncepcji interfejsu serwerów interkomowych GE 00. Udostępniają one różnorodne funkcje sterowania i wskazywania,a tym samym

Bardziej szczegółowo

TOM II. szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych. z wychylnym pudłem) TOM II SKRAJNIA BUDOWLANA LINII KOLEJOWYCH

TOM II. szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych. z wychylnym pudłem) TOM II SKRAJNIA BUDOWLANA LINII KOLEJOWYCH szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości V max 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem) SKRAJNIA BUDOWLANA LINII

Bardziej szczegółowo

Trilogiq Poland Sp. z o.o. tel. (0) 22 243 21 67 kom: (0) 600 261 005 Faks: (0) 22 398 88 45 e-mail: info@trilogiq.pl www.trilogiq.

Trilogiq Poland Sp. z o.o. tel. (0) 22 243 21 67 kom: (0) 600 261 005 Faks: (0) 22 398 88 45 e-mail: info@trilogiq.pl www.trilogiq. Trilogiq Poland Sp. z o.o. tel. (0) 22 243 21 67 kom: (0) 600 261 005 Faks: (0) 22 398 88 45 e-mail: info@trilogiq.pl www.trilogiq.pl www.trilogiq.com Podstawy Co to jest MOVE? MOVE jest AGV (Automatic

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO

MOŻLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO MOŻLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO Zintegrowany System Zarządzania opracował: Sebastian Kubanek Ruchem w Warszawie Cele Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

SERWONAPĘD SERII JUNMA

SERWONAPĘD SERII JUNMA SERWONAPĘD SERII JUNMA O s z c z ę d z a j m i e j s c e, p r z e w o d y i c z a s» Zwarta budowa» MECHATROLINK-II» Bez dostrajania Advanced Industrial Automation Nowe rozwiązanie upraszczające obsługę

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

system inteligentne sterowanie oświetleniem

system inteligentne sterowanie oświetleniem system inteligentne sterowanie oświetleniem Wprowadzenie: LightASSIST to system inteligentnego sterowania oświetleniem. Dedykowane, niezwykle intuicyjne rozwiązanie, które umożliwia dodatkową redukcję

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY MES SGL CARBON POLSKA S.A. System monitoringu i śledzenia produkcji

SYSTEMY MES SGL CARBON POLSKA S.A. System monitoringu i śledzenia produkcji SYSTEMY MES SGL CARBON POLSKA S.A. System monitoringu i śledzenia produkcji Dok. Nr PLPN016 Wersja: 16-03-2007 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki

Bardziej szczegółowo

Moduły kontrolno pomiarowe iologik. Marcin Krzewski

Moduły kontrolno pomiarowe iologik. Marcin Krzewski Moxa Solution Day 2010 Profesjonalne Rozwiązania dla Przemysłu Moduły kontrolno pomiarowe iologik Marcin Krzewski 1 Agenda Moxa Active OPC Rodzina iologik iologik E2200 iologik 4000 iologik E4200 iologik

Bardziej szczegółowo