Instrukcja składania wniosków dla zagranicznych wnioskodawców International Experience Canada (IEC)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja składania wniosków dla zagranicznych wnioskodawców International Experience Canada (IEC)"

Transkrypt

1 Instrukcja składania wniosków dla zagranicznych wnioskodawców International Experience Canada (IEC) Spis treści Omówienie Zanim złożysz wniosek Krok 1. Zgromadzenie dokumentów Krok 2. Wypełnienie wniosku o dokument warunkowej akceptacji IEC Krok 3. Uiszczenie opłat za udział w programie IEC i złożenie wymaganych dokumentów Krok 4. Utworzenie konta MyCIC Dalsze postępowanie Jak skontaktować się z CIC Załącznik A: Wzorzec życiorysu zawodowego IEC Załącznik B : Przykładowy wzorzec pisma z ofertą pracy Omówienie Niniejsza instrukcja z objaśnieniem składania wniosków zawiera informacje na temat: kroków w procesie wypełniania wniosku o dokument warunkowej akceptacji (conditional acceptance letter, CAL), dokumenty, które mogą być wymagane do złożenia wniosku o CAL do IEC, oraz co należy zrobić po złożeniu wniosku o CAL. System Kompass objaśnia krok po kroku wypełnianie internetowego wniosku o dokument warunkowej akceptacji. Internetowy wniosek jest specjalnie opracowany z uwzględnieniem pytań, które pomogą w rozpatrywaniu wniosku.

2 Symbole stosowane w tej instrukcji Instrukcja wykorzystuje podane niżej symbole, oznaczające szczególnie istotne informacje. Co jest koniecznym warunkiem rozpatrzenia wniosku. Ważne informacje, które należy brać pod uwagę, aby uniknąć opóźnień lub innych problemów. Gdzie można uzyskać dalsze informacje. Uwaga: Wskazówki, które pomogą Państwu przy składaniu wniosku. Proces składania wniosku Objaśnienia w niniejszej instrukcji podano według podstawowych kroków, których znajomość jest potrzebna do wypełnienia wniosku o CAL. 1. Zgromadzenie dokumentów 2. Utworzenie konta Kompass 3. Wypełnienie i złożenie wniosku IEC o wydanie CAL 4. Uiszczenie opłat za udział w programie IEC i złożenie wymaganych dokumentów 5. Utworzenie konta MyCIC po otrzymaniu CAL i przekazanie do niego pliku CAL. Uwaga: Rozpatrywanie wniosku o CAL trwa 2 tygodnie, a rozpatrywanie podania o zezwolenie na pracę trwa 6 tygodni. Więcej informacji o terminach rozpatrywania wniosków dostarczy Państwu nasza strona internetowa. Zanim złożysz wniosek

3 Kto może korzystać z tej instrukcji? Niniejsza instrukcja składania wniosków jest przeznaczona dla osób, które pragną się starać o udział w programie International Experience Canada. Czym jest program International Experience Canada? International Experience Canada (IEC) to inicjatywa Rządu Kanady, która ułatwia wyjazdy i pracę: młodym obywatelom kanadyjskim (w wieku lat) zainteresowanym wyjazdem za granicę, oraz młodym obywatelom innych krajów (w wieku lat) zainteresowanym przyjazdem do Kanady. Program IEC jest dostępny w krajach, które podpisały z Kanadą umowę o wspieraniu mobilności młodych obywateli (youth mobility agreement,yma). Jest on także dostępny za pośrednictwem Zatwierdzonej Organizacji (Recognized Organization). W zależności od kraju obywatelstwa kandydata, można mieć możliwość wyboru spośród najwyżej trzech kategorii. Trzy kategorie objęte programem IEC to: Praca podczas wakacji (Working Holiday) Młodzi profesjonaliści (Young Professionals) Staż kooperacyjny za granicą (International Co-op Internship) Dla każdej z kategorii istnieją specyficzne kryteria, których spełnienie jest konieczne, aby móc uczestniczyć w IEC. Aby zapoznać się z kryteriami dopuszczenia w dostępnych dla Państwa kategoriach, proszę wejść na stronę sekcja IEC i wybrać kraj swojej narodowości. Uwaga: Maksymalny wiek uczestnictwa dla niektórych krajów może być niższy niż 35 lat. Bliższe szczegóły można uzyskać sprawdzając kryteria dopuszczenia dla swojego kraju obywatelstwa. Kiedy należy złożyć wniosek o CAL? Wniosek za pośrednictwem swojego konta Kompass należy złożyć natychmiast, gdy zostaną otwarte i udostępnione limity dla danego kraju. Liczba miejsc jest ograniczona i zostają one szybko zajęte. Krok 1. Zgromadzenie dokumentów

4 Jakie dokumenty są wymagane? 1. Wszystkie kategorie Ważny paszport. Paszport kandydata musi być ważny w chwili składania wniosku o program IEC i w chwili wjazdu oraz wyjazdu z Kanady. Pozwolenie na pracę nie zostanie wydane na okres dłuższy niż termin ważności paszportu kandydata. Życiorys zawodowy kandydata. Życiorys zawodowy kandydata musi być kompletny i aktualny. Jego format musi odpowiadać wzorcowi życiorysu zawodowego IEC (patrz Załącznik A). 2. Dodatkowe dokumenty dla kategorii pracy podczas wakacji (Working Holiday): Potwierdzenie statusu studenta (dotyczy tylko mieszkańców Meksyku, Słowacji i Hiszpanii). 3. Dodatkowe dokumenty dla kategorii młodych profesjonalistów (Young Professionals): Ważna oferta pracy lub umowa otrzymana od potencjalnego pracodawcy (patrz Załącznik B). Oferta pracy musi się mieścić w dziedzinie wiedzy fachowej kandydata (na podstawie wykształcenia lub stażu pracy) oraz przyczyniać się do rozwoju zawodowego kandydata. Poczynając od roku 2015, stanowisko pracy oferowane kandydatowi w Kanadzie musi odpowiadać poziomowi umiejętności typu O, A lub B według National Occupation Code (NOC) aby zostać uwzględnione w kategorii stażu zawodowego. Pismo musi być na papierze z firmowym nagłówkiem pracodawcy lub opatrzone pieczęcią bądź numerem rejestracyjnym przedsiębiorstwa. Pismo to musi zawierać następujące dane: nazwa przedsiębiorstwa, adres i inne informacje kontaktowe, data z dnia, w którym przygotowano ofertę, stanowisko służbowe oferowane kandydatowi, opis obowiązków służbowych oraz warunków zatrudnienia (w tym wynagrodzenie brutto lub stawka godzinowa, godziny pracy oraz data rozpoczęcia i zakończenia umowy o pracę) oraz nazwisko, tytuł służbowy i podpis pracodawcy. Kserokopie dyplomu ukończenia studiów, dyplomu i/lub świadectw szkolnych, jeśli dotyczą. Pismo uzasadniające, z wyjaśnieniem związku między zatrudnieniem załatwionym w Kanadzie a historią stażu zawodowego/uzyskanym wykształceniem. 4. Dodatkowe dokumenty dla kategorii stażu kooperacyjnego za granicą (International Co-op Internship): Ważna oferta pracy lub kontrakt od perspektywicznego pracodawcy (patrz Załącznik B). Oferta pracy musi się mieścić w dziedzinie wiedzy fachowej

5 kandydata (na podstawie wykształcenia lub stażu pracy) oraz przyczyniać się do rozwoju zawodowego kandydata. Poczynając od roku 2015, stanowisko pracy oferowane kandydatowi w Kanadzie musi się odpowiadać poziomowi umiejętności typu O, A lub B według National Occupation Code (NOC) aby zostać uwzględnione w kategorii stażu zawodowego. Pismo musi być na papierze z firmowym nagłówkiem pracodawcy lub opatrzone pieczęcią bądź numerem rejestracyjnym przedsiębiorstwa. Pismo to musi zawierać następujące dane: nazwa przedsiębiorstwa, adres i inne informacje kontaktowe, data z dnia, w którym przygotowano ofertę, stanowisko służbowe oferowane kandydatowi, opis obowiązków służbowych oraz warunków zatrudnienia (w tym wynagrodzenie brutto lub stawka godzinowa, godziny pracy oraz data rozpoczęcia i zakończenia umowy o pracę) oraz nazwisko, tytuł służbowy i podpis pracodawcy. Dowód rejestracji w pomaturalnej placówce edukacyjnej lub na stażu zawodowym w kraju zamieszkania (np. kserokopia legitymacji studenckiej lub świadectwo zapisania się na kurs). Kandydat musi być zarejestrowany jako student lub uczeń przez cały czas trwania zatrudnienia. Wnioskodawcy zamieszkali w Austrii będą musieli dostarczyć: potwierdzenie statusu studenta lub ucznia w szkole zawodowej, średniej lub pomaturalnej bądź instytucji specjalizującej się w leśnictwie, rolnictwie lub turystyce, lub potwierdzenie ukończenia jednej z wyżej wymienionych szkół w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 5. Inne dokumenty Dodatkowe dokumenty według wymagań. Uwaga: Konieczne będzie przesłanie elektronicznych kopii wszystkich wymaganych dokumentów za pośrednictwem konta Kompass kandydata. Ministerstwo Obywatelstwa i Imigracji Kanady (Citizenship and Immigration Canada, CIC) zastrzega sobie prawo zażądania dodatkowych dokumentów podczas rozpatrywania wniosku o CAL. Jeśli kandydat nie dostarczy wszystkich wymaganych informacji lub dokumentów, jego wniosek może zostać załatwiony odmownie jako niekompletny.

6 Tłumaczenie dokumentów Jeśli dokumenty kandydata są w innym języku niż angielski lub francuski, kandydat musi załatwić ich przetłumaczenie. Prosimy o dostarczenie kopii dokumentu w języku oryginału wraz z tłumaczeniem na angielski lub francuski. Krok 2. Wypełnienie wniosku o dokument warunkowej akceptacji IEC Utworzenie konta Kompass Aby móc uczestniczyć w programie IEC, kandydat musi otrzymać dokument CAL. Kompass to internetowy system, za pośrednictwem którego należy złożyć wniosek o ten dokument. Aby utworzyć konto w systemie Kompass należy się zarejestrować. Po zarejestrowaniu się kandydat otrzyma z numerem konta i instrukcjami, jak aktywować swoje konto. Uwaga: Konto Kompass można utworzyć tylko wtedy, gdy program IEC na dany kraj jest otwarty. Jeśli kandydat składał podanie o CAL w poprzednim roku, musi utworzyć nowe konto. Utworzenie konta Kompass nie oznacza, że kandydatowi przyznano miejsce w limicie dla którejkolwiek z kategorii. Aby uzyskać miejsce, konieczne jest wypełnienie i złożenie internetowego wniosku o CAL. Konto Kompass będzie służyć kandydatowi do zarządzania jego wnioskiem o CAL. Wypełnianie wniosku o CAL Kandydat wypełni wniosek o CAL za pośrednictwem systemu Kompass. Podanie fałszywych lub mylących informacji stanowi poważne przestępstwo. Informacje dostarczone we wniosku podlegają weryfikacji. Niedostarczenie prawidłowych i zgodnych z prawdą informacji będzie skutkować odmownym załatwieniem wniosku. W takich przypadkach kandydat nie otrzyma zwrotu kosztów.

7 Wypełnienie i przekazanie formularza wniosku IEC Aby wypełnić i przekazać wniosek o CAL należy się zalogować do swojego konta Kompass, za pomocą swojej nazwy użytkownika i hasła. System Kompass wyda Państwu polecenie wprowadzenia wymaganych informacji w oparciu o kraj i obywatelstwo kandydata oraz wybraną przez niego kategorię IEC. Konieczne jest udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zamieszczone w tym formularzu wniosku, jeśli nie zaznaczono inaczej. Dostępna jest także opcja zapisania swojego formularza i dokończenia go w późniejszym terminie. Uwaga: Konieczne jest wprowadzenie swojego nazwiska i imienia (pierwszego, drugiego lub więcej), numeru paszportu i daty urodzenia dokładnie tak, jak są wpisane w paszporcie. Jeśli informacje podane przez kandydata nie zgadzają się z danymi w jego paszporcie, wniosek może zostać załatwiony odmownie. Po złożeniu wniosku o CAL otrzymają Państwo pismo z potwierdzeniem złożenia wniosku ( Notification of Submission ). Potwierdzenie to zostanie wysłane na konto Kompass kandydata i będzie zawierać jego World Tracking Number (WTN) unikalny kod numeryczny przypisany do danego wniosku. Po złożeniu wniosku otrzymają Państwo również pismo z potwierdzeniem odbioru ( Notice of Receipt ). Potwierdzenie to będzie zawierać informację, czy dany kandydat zmieścił się w limicie miejsc, czy też został umieszczony na liście rezerwowej. Należy regularnie sprawdzać swoje konto Kompass, aby sprawdzić, czy kandydat został przeniesiony z listy rezerwowej na listę główną, czy nie, zanim dana kategoria zostanie całkowicie zamknięta. Krok 3. Uiszczenie opłat i złożenie wymaganych dokumentów Po otrzymaniu pisma z potwierdzeniem odbioru (Notice of Receipt) kandydat ma 10 dni na uiszczenie opłaty za udział w programie IEC oraz na złożenie wymaganych dokumentów. Kandydat jest odpowiedzialny za przestrzeganie tego terminu. Zaniedbanie uiszczenia opłaty i złożenia wymaganych dokumentów w przewidzianym terminie będzie skutkować odmownym załatwieniem wniosku.

8 Opłaty Uiszczenie opłaty Należy się zalogować do swojego konta Kompass. Kandydat będzie teraz mieć dostęp do opcji Uiszczenie opłaty za udział w IEC ( IEC Participation Fee Payment ) na swoim wniosku. Opłata za udział w IEC wynosi 150 dol. (kanadyjskich). Opłata za udział zostanie zwrócona w przypadku, gdy: kandydat nie spełnia warunków dopuszczenia do programu IEC, decyzja CIC w sprawie podania o pozwolenie na pracę będzie odmowna lub kandydat wycofa swój wniosek przed otrzymaniem Pisma Wprowadzającego (Letter of Introduction, LOI) od CIC. Opłata za udział nie zostanie zwrócona w przypadku, gdy: kandydatowi zostało wydane pismo LOI lub wniosek kandydata zawiera nieprawdziwe informacje. Opłata za udział w IEC jest powiązana z poszczególnym wnioskiem w danym roku. Nie może ona zostać przeniesiona na inny wniosek, osobę ani rok. Metody dokonywania płatności Opłatę za udział w IEC należy koniecznie uiścić kartą kredytową, za pośrednictwem systemu Mission Online Payment System (MOPS). Dostęp do MOPS można uzyskać z sekcji Uiszczenie opłaty za udział w IEC (IEC Participation Fee Payment) na swoim koncie Kompass. Wymagane dokumenty Przekazanie wymaganych dokumentów Należy się zalogować do swojego konta Kompass. Kandydat będzie mieć teraz dostęp do opcji Wymagane dokumenty ( Required documents ) na swoim wniosku. Prosimy zapoznać się z listą wymaganych dokumentów, po czym załadować i przekazać elektroniczne kopie swoich wymaganych dokumentów (załączając skany). Kandydat otrzyma drugie pismo z potwierdzeniem odbioru (Notice of Receipt) w ciągu 48 godzin po uiszczeniu opłaty ORAZ przekazaniu wszystkich wymaganych

9 dokumentów. W tym momencie dany wniosek o CAL jest uznawany za kompletny i IEC rozpocznie rozpatrywanie tego wniosku. Krok 4: Utworzenie konta MyCIC Po złożeniu kompletnego wniosku o udział w programie CAL (formularz, opłata i dokumenty) kandydat otrzyma albo: przyznanie CAL, jeśli jego wniosek zostanie zatwierdzony, albo pismo wyjaśniające, jeśli jego wniosek został załatwiony odmownie. Uwaga: Dokument ten znajdzie się w skrzynce odbiorczej poczty elektronicznej systemu Kompass. Od chwili złożenia kompletnego podania do otrzymania tego dokumentu może upłynąć do 14 dni. Dokumenty warunkowej akceptacji (CAL) zachowują ważność przez 15 dni. Kandydat musi przekazać swój CAL na swoje konto MyCIC przed upływem tego terminu, gdy dokument jest jeszcze ważny. Utworzenie konta MyCIC Jeśli wniosek zostanie zatwierdzony, kandydat musi utworzyć konto MyCIC, aby złożyć podanie o pozwolenie na pracę w Kanadzie. W dokumencie CAL znajdują się instrukcje, w jaki sposób utworzyć to konto. Przy zakładaniu tego konta kandydat będzie musiał przekazać elektronicznie swój CAL. Po wypełnieniu wymaganych pól, kandydat zostanie poproszony o dostarczenie dokumentacji towarzyszącej do podania o pozwolenie na pracę. Uwaga: Wszystkie dalsze czynności będą wykonywane na koncie MyCIC, a nie na koncie Kompass. Dalsze postępowanie Proces składania podania o pozwolenie na pracę Po utworzeniu konta MyCIC kandydat musi wypełnić i złożyć podanie o pozwolenie na pracę. Konto MyCIC zawiera kolejne wskazówki, informujące krok po kroku, jak należy złożyć to podanie. Instrukcje, jak wypełnić wymagane formularze można znaleźć w pakiecie podania o pozwolenie na pracę. Proszę się zapoznać z broszurą Instruction Guide [IMM 5487].

10 Rozpatrywanie podania o pozwolenie na pracę zajmuje 6 tygodni od chwili złożenia kompletnego wniosku. Jeśli podanie o pozwolenie na pracę zostanie załatwione odmownie, kandydat otrzyma wyjaśnienie odmowy. Pismo to znajdzie się na koncie MyCIC kandydata. Jeśli podanie o pozwolenie na pracę zostanie załatwione pozytywnie, kandydat otrzyma Pismo Wprowadzające (Letter of Introduction, LOI) z potwierdzeniem pozytywnej decyzji, które należy przedłożyć przy wjeździe do Kanady. Pismo to znajdzie się na koncie MyCIC kandydata. Uwaga: Pismo wprowadzające (Letter of Introduction) nie stanowi gwarancji wpuszczenia kandydata do Kanady. Ostateczną decyzję o pozwoleniu na wjazd do Kanady podejmują funkcjonariusze służby granicznej, zatrudnieni przez Canada Border Services Agency (CBSA) w chwili, gdy kandydat przybędzie do kanadyjskiego portu wjazdowego. Czynniki, które mogą usprawnić proces rozpatrywania wniosku Kandydat sam jest w stanie podjąć pewne kroki, które pomogą mu zapewnić jak najszybsze rozpatrzenie jego wniosku: upewnić się, że wszystkie wymagane dokumenty i informacje zostały dostarczone wraz ze składanym wnioskiem, poinformować CIC o wszelkich zmianach swoich danych kontaktowych, natychmiast powiadomić CIC, jeśli kandydat potrzebuje więcej niż 15 dni w celu złożenia dokumentacji załączonej do podania o pozwolenie na pracę (np. policyjnych potwierdzeń niekaralności). Czynniki, które mogą opóźnić proces rozpatrywania Następujące czynniki mogą opóźnić rozpatrywanie wniosku: brak podpisu na formularzach wniosku braki w dokumentacji nieprawidłowa forma uiszczenia opłaty nieczytelne kserokopie dokumentów błędy typograficzne we wniosku dokumenty bez dołączonych tłumaczeń na angielski lub francuski Aktualne terminy oczekiwania na decyzję

11 Rozpatrywanie wniosku o CAL trwa 2 tygodnie, a rozpatrywanie podania o pozwolenie na pracę trwa 6 tygodni. Aby uzyskać dokładniejsze informacje na temat terminów rozpatrywania wniosków proszę odwiedzić naszą stronę internetową. Ochrona danych kandydatów Dane osobowe kandydata: mogą zostać udostępnione innym kanadyjskim instytucjom rządowym oraz rządom zagranicznym, o ile pozwalają na to przepisy Ustawy o Prywatności (Privacy Act), oraz będą dostępne dla pracowników Ministerstwa Obywatelstwa i Imigracji Kanady (Citizenship and Immigration Canada, CIC) oraz Agencji Służb Granicznych Kanady (Canada Border Service Agency, CBSA), którym potrzebny jest dostęp do tych danych w celu obsłużenia kandydata, oraz nie zostaną udostępnione nikomu, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami Ustawy o Prywatności. Dodatkowe informacje na temat ochrony danych osobowych kandydatów można uzyskać odwiedzając Ośrodek Pomocy. Usługi internetowe Dokładniejsze informacje o innych programach oferowanych przez Ministerstwo Obywatelstwa i Imigracji Kanady (Citizenship and Immigration Canada) można uzyskać odwiedzając naszą stronę internetową. Dane kontaktowe CIC Mogą Państwo się kontaktować z CIC w następujący sposób: Formularz internetowy Strona internetowa Można się kontaktować z personelem IEC wykorzystując formularz kontaktowy dostępny za pośrednictwem systemu Kompass

12 Można się skontaktować z biurem wizowym w kanadyjskich placówkach takich jak: Osobiście (poza granicami Kanady) ambasada, wysoka komisja lub konsulat. Adresy, numery telefonów i odnośniki do stron internetowych można znaleźć w lokalnych książkach telefonicznych lub na stronie internetowej Ministerstwa Obywatelstwa i Imigracji (Citizenship and Immigration) pod adresem: Telefonicznie (bezpłatny na terenie Kanady) Załącznik A: Wzorzec życiorysu zawodowego IEC Imię i nazwisko: Imię/Nazwisko (Aktualny adres, miejscowość, kraj, kod pocztowy) Proszę podać aktualny adres i wskazówki pocztowe odpowiednie dla danej lokalizacji lub kraju. (Numer telefonu) (Adres e mail) Wykształcenie (Nazwa instytucji) (Miejscowość i kraj) (Daty od do) Poziom wykształcenia: Proszę podać nazwę uzyskanego tytułu naukowego lub najwyższy poziom ukończonej edukacji. Nagrody: Proszę wymienić wszelkie otrzymane przez siebie nagrody lub wyróżnienia. Szkolenie: Proszę podać wszelkie dodatkowe ukończone kursy szkolenia. (Nazwa instytucji) (Miejscowość i kraj) (Daty od do) Poziom wykształcenia: Proszę podać nazwę uzyskanego tytułu naukowego lub najwyższy poziom ukończonej edukacji. Nagrody: Proszę wymienić wszelkie otrzymane przez siebie nagrody lub wyróżnienia. Szkolenie: Proszę podać wszelkie dodatkowe ukończone kursy szkolenia. Doświadczenie zawodowe (Proszę rozpocząć od ostatnich doświadczeń zawodowych)

13 (Pracodawca) (Stanowisko służbowe) (Miejscowość i kraj) (Daty od do) Proszę podać krótki opis swoich obowiązków służbowych i zakresu odpowiedzialności. (Pracodawca) (Stanowisko służbowe) (Miejscowość i kraj) (Daty od do) Proszę podać krótki opis swoich obowiązków służbowych i zakresu odpowiedzialności. Doświadczenie w zakresie wolontariatu (jeśli dotyczy) (Pracodawca) (Stanowisko służbowe) (Miejscowość i kraj) (Daty od do) Proszę podać krótki opis swoich obowiązków i zakresu odpowiedzialności jako wolontariusza. Załącznik B: Przykładowy wzorzec pisma z ofertą pracy (Letter of Offer) NAZWA PRACODAWCY NA PAPIERZE Z NAGŁÓWKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA ADRES/LOKALIZACJA I DANE KONTAKTOWE (E MAIL/TELEFON) PRACODAWCY DATA PRZYGOTOWANIA PISMA Szanowny Panie/Szanowna Pani (IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY): Gratulujemy! Z przyjemnością potwierdzamy, że wybrano Pana/Panią do pracy w (NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA). Mamy zaszczyt przedłożyć Panu/Pani następującą ofertę pracy. Stanowiskiem, którego dotyczy nasza oferta jest (STANOWISKO SŁUŻBOWE) z wynagrodzeniem w wysokości (PENSJA LUB STAWKA GODZINOWA, JAKĄ BĘDZIE OTRZYMYWAĆ KANDYDAT). Obowiązki służbowe, które Pan/Pani podejmie, będą następujące: TUTAJ MUSI SIĘ ZNAJDOWAĆ PEŁNY WYKAZ OBOWIĄZKÓW/ ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI KANDYDATA. Godziny pracy będą wynosić od (LICZBA GODZIN DO PRZEPRACOWANIA W TYGODNIU). Pragniemy, aby Pan/Pani rozpoczął/rozpoczęła pracę dnia (DATA ROZPOCZĘCIA UMOWY). Ostatnim dniem Pana/Pani zatrudnienia będzie (DATA ZAKOŃCZENIA UMOWY, JEŚLI DOTYCZY). Z wyrazami szacunku, (NAZWISKO, TYTUŁ I PODPIS PRACODAWCY W KANADZIE)

WSKAZÓWKI DOT. OPŁAT W RAMACH PROGRAMU REJESTRACJI PRACOWNIKÓW (WORKER REGISTRATION SCHEME, WRS)

WSKAZÓWKI DOT. OPŁAT W RAMACH PROGRAMU REJESTRACJI PRACOWNIKÓW (WORKER REGISTRATION SCHEME, WRS) WSKAZÓWKI DOT. OPŁAT W RAMACH PROGRAMU REJESTRACJI PRACOWNIKÓW (WORKER REGISTRATION SCHEME, WRS) Wskazówki te wyjaśniają, kiedy należy dokonać wpłaty przy składaniu wniosku o zaświadczenie o rejestracji,

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania karty przedpłaconej Skrill MasterCard

Regulamin użytkowania karty przedpłaconej Skrill MasterCard Regulamin użytkowania karty przedpłaconej Skrill MasterCard Niniejszy regulamin dotyczy karty przedpłaconej Skrill MasterCard i stanowi dodatek do Warunków Użytkowania konta Skrill oraz Polityki Prywatności

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA. Dyrektywa 2005/36/WE. Wszystko, co należy wiedzieć o uznawaniu kwalifikacji zawodowych 66 PYTAŃ 66 ODPOWIEDZI

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA. Dyrektywa 2005/36/WE. Wszystko, co należy wiedzieć o uznawaniu kwalifikacji zawodowych 66 PYTAŃ 66 ODPOWIEDZI PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Dyrektywa 2005/36/WE Wszystko, co należy wiedzieć o uznawaniu kwalifikacji zawodowych 66 PYTAŃ 66 ODPOWIEDZI Niniejszy dokument jest przeznaczony do celów informacyjnych. Komisja

Bardziej szczegółowo

Prawo jazdy w stanie Illinois 2014

Prawo jazdy w stanie Illinois 2014 Prawo jazdy w stanie Illinois 2014 Illinois nadal jest krajowym liderem w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ciągu ostatniej dekady, liczba ofiar śmiertelnych na drogach w naszym kraju znacznie

Bardziej szczegółowo

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA czerwiec 2010 Siedziba jak wyżej. Spółka zarejestrowana w Anglii pod nr 2448409. Posiada zezwolenie i jest nadzorowana przez Financial

Bardziej szczegółowo

Witamy w Stanach Zjednoczonych Informator dla nowych imigrantów

Witamy w Stanach Zjednoczonych Informator dla nowych imigrantów Witamy w Stanach Zjednoczonych Informator dla nowych imigrantów M-618-PL Witamy w Stanach Zjednoczonych Informator dla nowych imigrantów U.S. GOVERNMENT OFFICIAL EDITION NOTICE Use of ISBN Prefix This

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN

WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN WARUNKI ZGŁASZANIA, UCZESTNICTWA I ZAKUPU VOUCHERÓW WINGS FOR LIFE WORLD RUN Wybrana lokalizacja ( Lokalizacja ) Wings for Life World Run ( Impreza ) jest obsługiwana i objęta organizacją przez ROCHSTAR

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DO PROGRAMU WIZY DLA IMIGRANTÓW RÓŻNYCH NARODOWOŚCI 2016 (DV- 2016)

INSTRUKCJE DO PROGRAMU WIZY DLA IMIGRANTÓW RÓŻNYCH NARODOWOŚCI 2016 (DV- 2016) INSTRUKCJE DO PROGRAMU WIZY DLA IMIGRANTÓW RÓŻNYCH NARODOWOŚCI 2016 (DV- 2016) Ogólnie o programie Uchwalony przez Kongres USA program Wizy dla Imigrantów Różnych Narodowości jest każdego roku zarządzany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy REGULAMIN PROMOCJI Same plusy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Same plusy, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Edukacja w Islandii...30 Islandzki dla obcokrajowców... 33 Ważne informacje kontaktowe 35

Edukacja w Islandii...30 Islandzki dla obcokrajowców... 33 Ważne informacje kontaktowe 35 Zamieszkanie w innym kraju wymaga odwagi. Stwarza jednak również niezwykłe możliwości oraz stanowi początek czegoś zupełnie nowego. Daj sobie trochę czasu aby dowiedzieć się czego możesz oczekiwać i czego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 maja 2015 r. w zmieniającą Uchwałę Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 30 maja

Bardziej szczegółowo

1419 POL. Application for a Visitor visa Tourist stream Wniosek o wizę wjazdową kategoria turystyczna

1419 POL. Application for a Visitor visa Tourist stream Wniosek o wizę wjazdową kategoria turystyczna Application for a Visitor visa Tourist stream Wniosek o wizę wjazdową kategoria turystyczna Form 1419 POL POLISH Informacje o tym formularzu Uwaga Przed wypełnieniem wniosku należy uważnie przeczytać następujące

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA POLAKÓW W NIDERLANDACH AMBASADA RP W HADZE

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA POLAKÓW W NIDERLANDACH AMBASADA RP W HADZE AMBASADA RP W HADZE PRAKTYCZNY PORADNIK DLA OBYWATELI POLSKICH PRZYJEŻDZAJĄCYCH DO PRACY NA TERYTORIUM NIDERLANDÓW Haga, czerwiec 2011 r. Wydział Konsularny Ambasady RP w Hadze Strona 1 Zniesienie obowiązku

Bardziej szczegółowo

MANUAL РУКОВОДСТВО MANUÁL KÉZIKÖNYV MANUAL HANDBUCH MANUAL MANUÁL

MANUAL РУКОВОДСТВО MANUÁL KÉZIKÖNYV MANUAL HANDBUCH MANUAL MANUÁL MANUAL РУКОВОДСТВО MANUÁL KÉZIKÖNYV MANUAL HANDBUCH MANUAL MANUÁL SIEDZIBA KORPORACJI STARLIFE w Hostivicach, w Czechach Hostivice Palouky działka o powierzchni 10.000 m 2 centrum szkoleniowe dla 125 reprezentantów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ . REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i użytkowania karty kredytowej określa zasady przyznawania limitu kredytowego i wydawania kart

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: Data spłaty - oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję za udzielenie Pożyczki

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 marca 2008 r. członkowskich Unii Europejskiej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 18 marca 2008 r. członkowskich Unii Europejskiej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 1), 2) członkowskich Unii Europejskiej Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

Twoje prawa w Irlandii Północnej

Twoje prawa w Irlandii Północnej Twoje prawa w Irlandii Północnej Przewodnik dla pracowników z następujących krajów: Czechy Estonia Węgry Łotwa Litwa Polska Słowacja Słowenia Niniejszy przewodnik objaśnia prawa pracowników pochodzących

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

Wszystkie czynności zawodowe będę wykonywać, dbając o własne dobre imię oraz reputację wypracowaną przez firmę Vi.

Wszystkie czynności zawodowe będę wykonywać, dbając o własne dobre imię oraz reputację wypracowaną przez firmę Vi. Zasady i procedury KODEKS ETYCZNY PROMOTORA Jako Niezależny promotor Vi (VIP) zobowiązuję się stać na straży uczciwości firmy Vi. Prowadząc interesy jako Promotor VIP, będę zawsze postępować uczciwie i

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki rezerwacji

Ogólne warunki rezerwacji Ogólne warunki rezerwacji Warunki rezerwacji BudgetAir.com Zapoznaj się dokładnie z niniejszymi warunkami przed skorzystaniem z usług i witryny BudgetAir.com (część firmy Travix Nederland B.V.). Uznaje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060)

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) SPIS TREŚCI Rozdział Tytuł Strona 0. Przedmowa 3 1. Cel i zakres stosowania 3 Cel Zakres stosowania 2. Terminologia 4 3. Certyfikacja na zgodność z normami

Bardziej szczegółowo

Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną (RPL) Przewodnik dla Kandydatów

Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną (RPL) Przewodnik dla Kandydatów Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną (RPL) Przewodnik dla Kandydatów Opracowanie: Dr Beata Jałocha & Prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek (Uniwersytet Jagielloński) Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo