Instrukcja składania wniosków dla zagranicznych wnioskodawców International Experience Canada (IEC)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja składania wniosków dla zagranicznych wnioskodawców International Experience Canada (IEC)"

Transkrypt

1 Instrukcja składania wniosków dla zagranicznych wnioskodawców International Experience Canada (IEC) Spis treści Omówienie Zanim złożysz wniosek Krok 1. Zgromadzenie dokumentów Krok 2. Wypełnienie wniosku o dokument warunkowej akceptacji IEC Krok 3. Uiszczenie opłat za udział w programie IEC i złożenie wymaganych dokumentów Krok 4. Utworzenie konta MyCIC Dalsze postępowanie Jak skontaktować się z CIC Załącznik A: Wzorzec życiorysu zawodowego IEC Załącznik B : Przykładowy wzorzec pisma z ofertą pracy Omówienie Niniejsza instrukcja z objaśnieniem składania wniosków zawiera informacje na temat: kroków w procesie wypełniania wniosku o dokument warunkowej akceptacji (conditional acceptance letter, CAL), dokumenty, które mogą być wymagane do złożenia wniosku o CAL do IEC, oraz co należy zrobić po złożeniu wniosku o CAL. System Kompass objaśnia krok po kroku wypełnianie internetowego wniosku o dokument warunkowej akceptacji. Internetowy wniosek jest specjalnie opracowany z uwzględnieniem pytań, które pomogą w rozpatrywaniu wniosku.

2 Symbole stosowane w tej instrukcji Instrukcja wykorzystuje podane niżej symbole, oznaczające szczególnie istotne informacje. Co jest koniecznym warunkiem rozpatrzenia wniosku. Ważne informacje, które należy brać pod uwagę, aby uniknąć opóźnień lub innych problemów. Gdzie można uzyskać dalsze informacje. Uwaga: Wskazówki, które pomogą Państwu przy składaniu wniosku. Proces składania wniosku Objaśnienia w niniejszej instrukcji podano według podstawowych kroków, których znajomość jest potrzebna do wypełnienia wniosku o CAL. 1. Zgromadzenie dokumentów 2. Utworzenie konta Kompass 3. Wypełnienie i złożenie wniosku IEC o wydanie CAL 4. Uiszczenie opłat za udział w programie IEC i złożenie wymaganych dokumentów 5. Utworzenie konta MyCIC po otrzymaniu CAL i przekazanie do niego pliku CAL. Uwaga: Rozpatrywanie wniosku o CAL trwa 2 tygodnie, a rozpatrywanie podania o zezwolenie na pracę trwa 6 tygodni. Więcej informacji o terminach rozpatrywania wniosków dostarczy Państwu nasza strona internetowa. Zanim złożysz wniosek

3 Kto może korzystać z tej instrukcji? Niniejsza instrukcja składania wniosków jest przeznaczona dla osób, które pragną się starać o udział w programie International Experience Canada. Czym jest program International Experience Canada? International Experience Canada (IEC) to inicjatywa Rządu Kanady, która ułatwia wyjazdy i pracę: młodym obywatelom kanadyjskim (w wieku lat) zainteresowanym wyjazdem za granicę, oraz młodym obywatelom innych krajów (w wieku lat) zainteresowanym przyjazdem do Kanady. Program IEC jest dostępny w krajach, które podpisały z Kanadą umowę o wspieraniu mobilności młodych obywateli (youth mobility agreement,yma). Jest on także dostępny za pośrednictwem Zatwierdzonej Organizacji (Recognized Organization). W zależności od kraju obywatelstwa kandydata, można mieć możliwość wyboru spośród najwyżej trzech kategorii. Trzy kategorie objęte programem IEC to: Praca podczas wakacji (Working Holiday) Młodzi profesjonaliści (Young Professionals) Staż kooperacyjny za granicą (International Co-op Internship) Dla każdej z kategorii istnieją specyficzne kryteria, których spełnienie jest konieczne, aby móc uczestniczyć w IEC. Aby zapoznać się z kryteriami dopuszczenia w dostępnych dla Państwa kategoriach, proszę wejść na stronę sekcja IEC i wybrać kraj swojej narodowości. Uwaga: Maksymalny wiek uczestnictwa dla niektórych krajów może być niższy niż 35 lat. Bliższe szczegóły można uzyskać sprawdzając kryteria dopuszczenia dla swojego kraju obywatelstwa. Kiedy należy złożyć wniosek o CAL? Wniosek za pośrednictwem swojego konta Kompass należy złożyć natychmiast, gdy zostaną otwarte i udostępnione limity dla danego kraju. Liczba miejsc jest ograniczona i zostają one szybko zajęte. Krok 1. Zgromadzenie dokumentów

4 Jakie dokumenty są wymagane? 1. Wszystkie kategorie Ważny paszport. Paszport kandydata musi być ważny w chwili składania wniosku o program IEC i w chwili wjazdu oraz wyjazdu z Kanady. Pozwolenie na pracę nie zostanie wydane na okres dłuższy niż termin ważności paszportu kandydata. Życiorys zawodowy kandydata. Życiorys zawodowy kandydata musi być kompletny i aktualny. Jego format musi odpowiadać wzorcowi życiorysu zawodowego IEC (patrz Załącznik A). 2. Dodatkowe dokumenty dla kategorii pracy podczas wakacji (Working Holiday): Potwierdzenie statusu studenta (dotyczy tylko mieszkańców Meksyku, Słowacji i Hiszpanii). 3. Dodatkowe dokumenty dla kategorii młodych profesjonalistów (Young Professionals): Ważna oferta pracy lub umowa otrzymana od potencjalnego pracodawcy (patrz Załącznik B). Oferta pracy musi się mieścić w dziedzinie wiedzy fachowej kandydata (na podstawie wykształcenia lub stażu pracy) oraz przyczyniać się do rozwoju zawodowego kandydata. Poczynając od roku 2015, stanowisko pracy oferowane kandydatowi w Kanadzie musi odpowiadać poziomowi umiejętności typu O, A lub B według National Occupation Code (NOC) aby zostać uwzględnione w kategorii stażu zawodowego. Pismo musi być na papierze z firmowym nagłówkiem pracodawcy lub opatrzone pieczęcią bądź numerem rejestracyjnym przedsiębiorstwa. Pismo to musi zawierać następujące dane: nazwa przedsiębiorstwa, adres i inne informacje kontaktowe, data z dnia, w którym przygotowano ofertę, stanowisko służbowe oferowane kandydatowi, opis obowiązków służbowych oraz warunków zatrudnienia (w tym wynagrodzenie brutto lub stawka godzinowa, godziny pracy oraz data rozpoczęcia i zakończenia umowy o pracę) oraz nazwisko, tytuł służbowy i podpis pracodawcy. Kserokopie dyplomu ukończenia studiów, dyplomu i/lub świadectw szkolnych, jeśli dotyczą. Pismo uzasadniające, z wyjaśnieniem związku między zatrudnieniem załatwionym w Kanadzie a historią stażu zawodowego/uzyskanym wykształceniem. 4. Dodatkowe dokumenty dla kategorii stażu kooperacyjnego za granicą (International Co-op Internship): Ważna oferta pracy lub kontrakt od perspektywicznego pracodawcy (patrz Załącznik B). Oferta pracy musi się mieścić w dziedzinie wiedzy fachowej

5 kandydata (na podstawie wykształcenia lub stażu pracy) oraz przyczyniać się do rozwoju zawodowego kandydata. Poczynając od roku 2015, stanowisko pracy oferowane kandydatowi w Kanadzie musi się odpowiadać poziomowi umiejętności typu O, A lub B według National Occupation Code (NOC) aby zostać uwzględnione w kategorii stażu zawodowego. Pismo musi być na papierze z firmowym nagłówkiem pracodawcy lub opatrzone pieczęcią bądź numerem rejestracyjnym przedsiębiorstwa. Pismo to musi zawierać następujące dane: nazwa przedsiębiorstwa, adres i inne informacje kontaktowe, data z dnia, w którym przygotowano ofertę, stanowisko służbowe oferowane kandydatowi, opis obowiązków służbowych oraz warunków zatrudnienia (w tym wynagrodzenie brutto lub stawka godzinowa, godziny pracy oraz data rozpoczęcia i zakończenia umowy o pracę) oraz nazwisko, tytuł służbowy i podpis pracodawcy. Dowód rejestracji w pomaturalnej placówce edukacyjnej lub na stażu zawodowym w kraju zamieszkania (np. kserokopia legitymacji studenckiej lub świadectwo zapisania się na kurs). Kandydat musi być zarejestrowany jako student lub uczeń przez cały czas trwania zatrudnienia. Wnioskodawcy zamieszkali w Austrii będą musieli dostarczyć: potwierdzenie statusu studenta lub ucznia w szkole zawodowej, średniej lub pomaturalnej bądź instytucji specjalizującej się w leśnictwie, rolnictwie lub turystyce, lub potwierdzenie ukończenia jednej z wyżej wymienionych szkół w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 5. Inne dokumenty Dodatkowe dokumenty według wymagań. Uwaga: Konieczne będzie przesłanie elektronicznych kopii wszystkich wymaganych dokumentów za pośrednictwem konta Kompass kandydata. Ministerstwo Obywatelstwa i Imigracji Kanady (Citizenship and Immigration Canada, CIC) zastrzega sobie prawo zażądania dodatkowych dokumentów podczas rozpatrywania wniosku o CAL. Jeśli kandydat nie dostarczy wszystkich wymaganych informacji lub dokumentów, jego wniosek może zostać załatwiony odmownie jako niekompletny.

6 Tłumaczenie dokumentów Jeśli dokumenty kandydata są w innym języku niż angielski lub francuski, kandydat musi załatwić ich przetłumaczenie. Prosimy o dostarczenie kopii dokumentu w języku oryginału wraz z tłumaczeniem na angielski lub francuski. Krok 2. Wypełnienie wniosku o dokument warunkowej akceptacji IEC Utworzenie konta Kompass Aby móc uczestniczyć w programie IEC, kandydat musi otrzymać dokument CAL. Kompass to internetowy system, za pośrednictwem którego należy złożyć wniosek o ten dokument. Aby utworzyć konto w systemie Kompass należy się zarejestrować. Po zarejestrowaniu się kandydat otrzyma z numerem konta i instrukcjami, jak aktywować swoje konto. Uwaga: Konto Kompass można utworzyć tylko wtedy, gdy program IEC na dany kraj jest otwarty. Jeśli kandydat składał podanie o CAL w poprzednim roku, musi utworzyć nowe konto. Utworzenie konta Kompass nie oznacza, że kandydatowi przyznano miejsce w limicie dla którejkolwiek z kategorii. Aby uzyskać miejsce, konieczne jest wypełnienie i złożenie internetowego wniosku o CAL. Konto Kompass będzie służyć kandydatowi do zarządzania jego wnioskiem o CAL. Wypełnianie wniosku o CAL Kandydat wypełni wniosek o CAL za pośrednictwem systemu Kompass. Podanie fałszywych lub mylących informacji stanowi poważne przestępstwo. Informacje dostarczone we wniosku podlegają weryfikacji. Niedostarczenie prawidłowych i zgodnych z prawdą informacji będzie skutkować odmownym załatwieniem wniosku. W takich przypadkach kandydat nie otrzyma zwrotu kosztów.

7 Wypełnienie i przekazanie formularza wniosku IEC Aby wypełnić i przekazać wniosek o CAL należy się zalogować do swojego konta Kompass, za pomocą swojej nazwy użytkownika i hasła. System Kompass wyda Państwu polecenie wprowadzenia wymaganych informacji w oparciu o kraj i obywatelstwo kandydata oraz wybraną przez niego kategorię IEC. Konieczne jest udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zamieszczone w tym formularzu wniosku, jeśli nie zaznaczono inaczej. Dostępna jest także opcja zapisania swojego formularza i dokończenia go w późniejszym terminie. Uwaga: Konieczne jest wprowadzenie swojego nazwiska i imienia (pierwszego, drugiego lub więcej), numeru paszportu i daty urodzenia dokładnie tak, jak są wpisane w paszporcie. Jeśli informacje podane przez kandydata nie zgadzają się z danymi w jego paszporcie, wniosek może zostać załatwiony odmownie. Po złożeniu wniosku o CAL otrzymają Państwo pismo z potwierdzeniem złożenia wniosku ( Notification of Submission ). Potwierdzenie to zostanie wysłane na konto Kompass kandydata i będzie zawierać jego World Tracking Number (WTN) unikalny kod numeryczny przypisany do danego wniosku. Po złożeniu wniosku otrzymają Państwo również pismo z potwierdzeniem odbioru ( Notice of Receipt ). Potwierdzenie to będzie zawierać informację, czy dany kandydat zmieścił się w limicie miejsc, czy też został umieszczony na liście rezerwowej. Należy regularnie sprawdzać swoje konto Kompass, aby sprawdzić, czy kandydat został przeniesiony z listy rezerwowej na listę główną, czy nie, zanim dana kategoria zostanie całkowicie zamknięta. Krok 3. Uiszczenie opłat i złożenie wymaganych dokumentów Po otrzymaniu pisma z potwierdzeniem odbioru (Notice of Receipt) kandydat ma 10 dni na uiszczenie opłaty za udział w programie IEC oraz na złożenie wymaganych dokumentów. Kandydat jest odpowiedzialny za przestrzeganie tego terminu. Zaniedbanie uiszczenia opłaty i złożenia wymaganych dokumentów w przewidzianym terminie będzie skutkować odmownym załatwieniem wniosku.

8 Opłaty Uiszczenie opłaty Należy się zalogować do swojego konta Kompass. Kandydat będzie teraz mieć dostęp do opcji Uiszczenie opłaty za udział w IEC ( IEC Participation Fee Payment ) na swoim wniosku. Opłata za udział w IEC wynosi 150 dol. (kanadyjskich). Opłata za udział zostanie zwrócona w przypadku, gdy: kandydat nie spełnia warunków dopuszczenia do programu IEC, decyzja CIC w sprawie podania o pozwolenie na pracę będzie odmowna lub kandydat wycofa swój wniosek przed otrzymaniem Pisma Wprowadzającego (Letter of Introduction, LOI) od CIC. Opłata za udział nie zostanie zwrócona w przypadku, gdy: kandydatowi zostało wydane pismo LOI lub wniosek kandydata zawiera nieprawdziwe informacje. Opłata za udział w IEC jest powiązana z poszczególnym wnioskiem w danym roku. Nie może ona zostać przeniesiona na inny wniosek, osobę ani rok. Metody dokonywania płatności Opłatę za udział w IEC należy koniecznie uiścić kartą kredytową, za pośrednictwem systemu Mission Online Payment System (MOPS). Dostęp do MOPS można uzyskać z sekcji Uiszczenie opłaty za udział w IEC (IEC Participation Fee Payment) na swoim koncie Kompass. Wymagane dokumenty Przekazanie wymaganych dokumentów Należy się zalogować do swojego konta Kompass. Kandydat będzie mieć teraz dostęp do opcji Wymagane dokumenty ( Required documents ) na swoim wniosku. Prosimy zapoznać się z listą wymaganych dokumentów, po czym załadować i przekazać elektroniczne kopie swoich wymaganych dokumentów (załączając skany). Kandydat otrzyma drugie pismo z potwierdzeniem odbioru (Notice of Receipt) w ciągu 48 godzin po uiszczeniu opłaty ORAZ przekazaniu wszystkich wymaganych

9 dokumentów. W tym momencie dany wniosek o CAL jest uznawany za kompletny i IEC rozpocznie rozpatrywanie tego wniosku. Krok 4: Utworzenie konta MyCIC Po złożeniu kompletnego wniosku o udział w programie CAL (formularz, opłata i dokumenty) kandydat otrzyma albo: przyznanie CAL, jeśli jego wniosek zostanie zatwierdzony, albo pismo wyjaśniające, jeśli jego wniosek został załatwiony odmownie. Uwaga: Dokument ten znajdzie się w skrzynce odbiorczej poczty elektronicznej systemu Kompass. Od chwili złożenia kompletnego podania do otrzymania tego dokumentu może upłynąć do 14 dni. Dokumenty warunkowej akceptacji (CAL) zachowują ważność przez 15 dni. Kandydat musi przekazać swój CAL na swoje konto MyCIC przed upływem tego terminu, gdy dokument jest jeszcze ważny. Utworzenie konta MyCIC Jeśli wniosek zostanie zatwierdzony, kandydat musi utworzyć konto MyCIC, aby złożyć podanie o pozwolenie na pracę w Kanadzie. W dokumencie CAL znajdują się instrukcje, w jaki sposób utworzyć to konto. Przy zakładaniu tego konta kandydat będzie musiał przekazać elektronicznie swój CAL. Po wypełnieniu wymaganych pól, kandydat zostanie poproszony o dostarczenie dokumentacji towarzyszącej do podania o pozwolenie na pracę. Uwaga: Wszystkie dalsze czynności będą wykonywane na koncie MyCIC, a nie na koncie Kompass. Dalsze postępowanie Proces składania podania o pozwolenie na pracę Po utworzeniu konta MyCIC kandydat musi wypełnić i złożyć podanie o pozwolenie na pracę. Konto MyCIC zawiera kolejne wskazówki, informujące krok po kroku, jak należy złożyć to podanie. Instrukcje, jak wypełnić wymagane formularze można znaleźć w pakiecie podania o pozwolenie na pracę. Proszę się zapoznać z broszurą Instruction Guide [IMM 5487].

10 Rozpatrywanie podania o pozwolenie na pracę zajmuje 6 tygodni od chwili złożenia kompletnego wniosku. Jeśli podanie o pozwolenie na pracę zostanie załatwione odmownie, kandydat otrzyma wyjaśnienie odmowy. Pismo to znajdzie się na koncie MyCIC kandydata. Jeśli podanie o pozwolenie na pracę zostanie załatwione pozytywnie, kandydat otrzyma Pismo Wprowadzające (Letter of Introduction, LOI) z potwierdzeniem pozytywnej decyzji, które należy przedłożyć przy wjeździe do Kanady. Pismo to znajdzie się na koncie MyCIC kandydata. Uwaga: Pismo wprowadzające (Letter of Introduction) nie stanowi gwarancji wpuszczenia kandydata do Kanady. Ostateczną decyzję o pozwoleniu na wjazd do Kanady podejmują funkcjonariusze służby granicznej, zatrudnieni przez Canada Border Services Agency (CBSA) w chwili, gdy kandydat przybędzie do kanadyjskiego portu wjazdowego. Czynniki, które mogą usprawnić proces rozpatrywania wniosku Kandydat sam jest w stanie podjąć pewne kroki, które pomogą mu zapewnić jak najszybsze rozpatrzenie jego wniosku: upewnić się, że wszystkie wymagane dokumenty i informacje zostały dostarczone wraz ze składanym wnioskiem, poinformować CIC o wszelkich zmianach swoich danych kontaktowych, natychmiast powiadomić CIC, jeśli kandydat potrzebuje więcej niż 15 dni w celu złożenia dokumentacji załączonej do podania o pozwolenie na pracę (np. policyjnych potwierdzeń niekaralności). Czynniki, które mogą opóźnić proces rozpatrywania Następujące czynniki mogą opóźnić rozpatrywanie wniosku: brak podpisu na formularzach wniosku braki w dokumentacji nieprawidłowa forma uiszczenia opłaty nieczytelne kserokopie dokumentów błędy typograficzne we wniosku dokumenty bez dołączonych tłumaczeń na angielski lub francuski Aktualne terminy oczekiwania na decyzję

11 Rozpatrywanie wniosku o CAL trwa 2 tygodnie, a rozpatrywanie podania o pozwolenie na pracę trwa 6 tygodni. Aby uzyskać dokładniejsze informacje na temat terminów rozpatrywania wniosków proszę odwiedzić naszą stronę internetową. Ochrona danych kandydatów Dane osobowe kandydata: mogą zostać udostępnione innym kanadyjskim instytucjom rządowym oraz rządom zagranicznym, o ile pozwalają na to przepisy Ustawy o Prywatności (Privacy Act), oraz będą dostępne dla pracowników Ministerstwa Obywatelstwa i Imigracji Kanady (Citizenship and Immigration Canada, CIC) oraz Agencji Służb Granicznych Kanady (Canada Border Service Agency, CBSA), którym potrzebny jest dostęp do tych danych w celu obsłużenia kandydata, oraz nie zostaną udostępnione nikomu, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami Ustawy o Prywatności. Dodatkowe informacje na temat ochrony danych osobowych kandydatów można uzyskać odwiedzając Ośrodek Pomocy. Usługi internetowe Dokładniejsze informacje o innych programach oferowanych przez Ministerstwo Obywatelstwa i Imigracji Kanady (Citizenship and Immigration Canada) można uzyskać odwiedzając naszą stronę internetową. Dane kontaktowe CIC Mogą Państwo się kontaktować z CIC w następujący sposób: Formularz internetowy Strona internetowa Można się kontaktować z personelem IEC wykorzystując formularz kontaktowy dostępny za pośrednictwem systemu Kompass

12 Można się skontaktować z biurem wizowym w kanadyjskich placówkach takich jak: Osobiście (poza granicami Kanady) ambasada, wysoka komisja lub konsulat. Adresy, numery telefonów i odnośniki do stron internetowych można znaleźć w lokalnych książkach telefonicznych lub na stronie internetowej Ministerstwa Obywatelstwa i Imigracji (Citizenship and Immigration) pod adresem: Telefonicznie (bezpłatny na terenie Kanady) Załącznik A: Wzorzec życiorysu zawodowego IEC Imię i nazwisko: Imię/Nazwisko (Aktualny adres, miejscowość, kraj, kod pocztowy) Proszę podać aktualny adres i wskazówki pocztowe odpowiednie dla danej lokalizacji lub kraju. (Numer telefonu) (Adres e mail) Wykształcenie (Nazwa instytucji) (Miejscowość i kraj) (Daty od do) Poziom wykształcenia: Proszę podać nazwę uzyskanego tytułu naukowego lub najwyższy poziom ukończonej edukacji. Nagrody: Proszę wymienić wszelkie otrzymane przez siebie nagrody lub wyróżnienia. Szkolenie: Proszę podać wszelkie dodatkowe ukończone kursy szkolenia. (Nazwa instytucji) (Miejscowość i kraj) (Daty od do) Poziom wykształcenia: Proszę podać nazwę uzyskanego tytułu naukowego lub najwyższy poziom ukończonej edukacji. Nagrody: Proszę wymienić wszelkie otrzymane przez siebie nagrody lub wyróżnienia. Szkolenie: Proszę podać wszelkie dodatkowe ukończone kursy szkolenia. Doświadczenie zawodowe (Proszę rozpocząć od ostatnich doświadczeń zawodowych)

13 (Pracodawca) (Stanowisko służbowe) (Miejscowość i kraj) (Daty od do) Proszę podać krótki opis swoich obowiązków służbowych i zakresu odpowiedzialności. (Pracodawca) (Stanowisko służbowe) (Miejscowość i kraj) (Daty od do) Proszę podać krótki opis swoich obowiązków służbowych i zakresu odpowiedzialności. Doświadczenie w zakresie wolontariatu (jeśli dotyczy) (Pracodawca) (Stanowisko służbowe) (Miejscowość i kraj) (Daty od do) Proszę podać krótki opis swoich obowiązków i zakresu odpowiedzialności jako wolontariusza. Załącznik B: Przykładowy wzorzec pisma z ofertą pracy (Letter of Offer) NAZWA PRACODAWCY NA PAPIERZE Z NAGŁÓWKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA ADRES/LOKALIZACJA I DANE KONTAKTOWE (E MAIL/TELEFON) PRACODAWCY DATA PRZYGOTOWANIA PISMA Szanowny Panie/Szanowna Pani (IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY): Gratulujemy! Z przyjemnością potwierdzamy, że wybrano Pana/Panią do pracy w (NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA). Mamy zaszczyt przedłożyć Panu/Pani następującą ofertę pracy. Stanowiskiem, którego dotyczy nasza oferta jest (STANOWISKO SŁUŻBOWE) z wynagrodzeniem w wysokości (PENSJA LUB STAWKA GODZINOWA, JAKĄ BĘDZIE OTRZYMYWAĆ KANDYDAT). Obowiązki służbowe, które Pan/Pani podejmie, będą następujące: TUTAJ MUSI SIĘ ZNAJDOWAĆ PEŁNY WYKAZ OBOWIĄZKÓW/ ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI KANDYDATA. Godziny pracy będą wynosić od (LICZBA GODZIN DO PRZEPRACOWANIA W TYGODNIU). Pragniemy, aby Pan/Pani rozpoczął/rozpoczęła pracę dnia (DATA ROZPOCZĘCIA UMOWY). Ostatnim dniem Pana/Pani zatrudnienia będzie (DATA ZAKOŃCZENIA UMOWY, JEŚLI DOTYCZY). Z wyrazami szacunku, (NAZWISKO, TYTUŁ I PODPIS PRACODAWCY W KANADZIE)

Możliwości w Ontario (Opportunities Ontario): Program Nominacji Prowincji (Provincial Nominee Program)

Możliwości w Ontario (Opportunities Ontario): Program Nominacji Prowincji (Provincial Nominee Program) Możliwości w Ontario (Opportunities Ontario): Program Nominacji Prowincji (Provincial Nominee Program) Zarys: Imigranci wnoszą na rynek pracy w Ontario cenne umiejętności oraz wiedzę, wpływając korzystnie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o akademik w Akademii Morskiej w Szczecinie

Wniosek o akademik w Akademii Morskiej w Szczecinie AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE u l. W a ł y Chro b r e g o 1-2 70-5 0 0 S z c z e c i n t e l e f o n ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 3 3 1 f a x ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 5 7 5 ww w. a m. s z c z e c in. p l e - m a

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA RAPORTÓW PLUS ORAZ RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK)

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA RAPORTÓW PLUS ORAZ RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK) RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK) Warszawa, styczeń 2011 roku I. DEFINICJE 1. BIK Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 2. BOK

Bardziej szczegółowo

(dopisz: opłata rekrutacyjna: Nazwisko i imię, Kierunek /Wydział )

(dopisz: opłata rekrutacyjna: Nazwisko i imię, Kierunek /Wydział ) Proces postępowania przy rekrutacji cudzoziemców (w tym z Ukrainy) na płatne studia I stopnia w Politechnice Lubelskiej na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014 KROK 1 Prześlij (samodzielnie lub poprzez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 19 /2006 Z DNIA 10 MARCA 2006 R. Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REJESTRACJI. i udziału w 12. Ogólnopolskiej konferencji Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw. w dn. 19-20.10.2015r. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN REJESTRACJI. i udziału w 12. Ogólnopolskiej konferencji Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw. w dn. 19-20.10.2015r. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN REJESTRACJI i udziału w 12. Ogólnopolskiej konferencji Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw w dn. 19-20.10.2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zgłoszenia/rejestracja do udziału w 12. Ogólnopolskiej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie w roku akademickim 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie w roku akademickim 2015/2016 Załącznik do uchwały nr 393/IV/2015 Rady Naukowej WIM z dnia 18 marca 2015 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie w roku akademickim 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r.

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Instrukcja obsługi systemu ECAS Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Wstęp ECAS to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ang. European Commission Authentication Service), który umożliwia

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące składania wniosku o pomoc finansową

Informacje dotyczące składania wniosku o pomoc finansową Informacje dotyczące składania wniosku o pomoc finansową MILCC (ang.), jest międzynarodową organizacją, która zapewnia pomoc finansową wnioskodawcom, którzy ubiegają się o certyfikację lub recertyfikację

Bardziej szczegółowo

12. Obywatelstwo 13. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) 19. Numer domu 20. Numer lokalu 21. Numer telefonu (2) 22. Symbol państwa (3)(4)

12. Obywatelstwo 13. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) 19. Numer domu 20. Numer lokalu 21. Numer telefonu (2) 22. Symbol państwa (3)(4) WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO (przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) I. DANE OSOBY ZAINTERESOWANEJ DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

ACCA Accelerate Przewodnik rejestracji online

ACCA Accelerate Przewodnik rejestracji online ACCA Accelerate Przewodnik rejestracji online Poniżej przedstawiamy instrukcję rejestracji w ACCA dla studentów Programu Accelerate. Dzięki niemu studenci zyskują zwolnienie: - z pierwszej opłaty rocznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis aplikacji

Szczegółowy opis aplikacji Szczegółowy opis aplikacji Załącznik nr 1 System Biura Karier jest przeznaczony dla biura karier, studentów, absolwentów oraz pracodawców poszukujących pracowników. Jest to portal internetowy zawierający

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 3/2015 z 29 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 3/2015 z 29 stycznia 2015 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej w sprawie: wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących potwierdzania efektów uczenia się na Politechnice Gdańskiej. Na podstawie art. 170f ustawy Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

3. Adres zamieszkania (w rozumieniu przepisów art. 25 Kodeksu Cywilnego, który umożliwi dotarcie do uczestnika)

3. Adres zamieszkania (w rozumieniu przepisów art. 25 Kodeksu Cywilnego, który umożliwi dotarcie do uczestnika) FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na kurs Zawodowy ratownik WOPR : a) Ratownik Wodny Pływalni lub b) Ratownik Wodny Śródlądowy realizowany w ramach projektu Rozwój kadr regionalnej turystyki UDA-POKL.08.01.01-32-047/10-00

Bardziej szczegółowo

Kandydaci indywidualni

Kandydaci indywidualni REGULAMIN BELL POZNAŃ AUTORYZOWANEGO CENTRUM EGZAMINÓW CAMBRIDGE ESOL ZAPISY NA EGZAMIN Kandydaci indywidualni 1. W celu przystąpienia do egzaminu Cambridge ESOL w wybranej sesji egzaminacyjnej, należy:

Bardziej szczegółowo

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny)

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) I Legalizacja pobytu na terytorium RP 1. Obywatele Unii Europejskiej, Konfederacji

Bardziej szczegółowo

08. Imię pierwsze 09. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

08. Imię pierwsze 09. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO (przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) I. DANE OSOBY ZAINTERESOWANEJ DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: Data: 17 listopada 2016 r.

Wersja dokumentu: Data: 17 listopada 2016 r. Instrukcja obsługi systemu EU Login (dawniej ECAS) Wersja dokumentu: 03.00 Data: 17 listopada 2016 r. Wstęp EU Login to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej, który umożliwia dostęp do stron i serwisów

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ W DOBIE KRYZYSU

ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ W DOBIE KRYZYSU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY W PROJEKCIE ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ W DOBIE KRYZYSU Priorytet VI Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje techniczne

Podstawowe informacje techniczne Instrukcja merytoryczna wypełnienia wniosku (eform) Asystentury Comeniusa 2013 Asystenci Podstawowe informacje techniczne UWAGA! BARDZO WAŻNE: Nie wypełniamy wniosku otwartego ze strony internetowej. Plik

Bardziej szczegółowo

Numery Ubezpieczenia Społecznego dla dzieci

Numery Ubezpieczenia Społecznego dla dzieci Numery Ubezpieczenia Społecznego dla dzieci Numery Ubezpieczenia Społecznego dla dzieci Jeżeli ma Pan/Pani dziecko, to pierwszą rzeczą, jaka powinna znaleźć się na Pana/Pani liście Do zrobienia powinno

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW SZCZECIŃSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W SZCZECINIE

WNIOSEK O WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW SZCZECIŃSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W SZCZECINIE WNIOSEK O WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW SZCZECIŃSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W SZCZECINIE Nazwisko i imię:... Data urodzenia:... Miejsce urodzenia:... Adres zamieszkania, telefon: Numer, miejsce i

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza

WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Strona 1 z 8 Formularz zgłoszeniowy Imiona i nazwisko PESEL Miejsce urodzenia Adres e-mail Telefon kom. Adres zamieszkania: Jestem zainteresowany udziałem w Projekcie WySPA Zarządzania studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY Załącznik nr 1b- Formularz zgłoszeniowy do Projektu - Pracownik Prosimy o staranne wypełnianie formularza zgłoszeniowego (preferowane wypełnienie drukowanymi literami). Wszystkie dokumenty formularza muszą

Bardziej szczegółowo

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin przeprowadzania egzaminów za pośrednictwem Systemu Egzaminacyjnego SMART przez TDM TOTAL DIPLAY Sp. z o.o. Regulamin obowiązuje od 01-01-2013 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 TDM Total Display

Bardziej szczegółowo

Wniosek o uznanie zagranicznego dyplomu uczelni wyższej dla celów akademickich

Wniosek o uznanie zagranicznego dyplomu uczelni wyższej dla celów akademickich Wniosek o uznanie zagranicznego dyplomu uczelni wyższej dla celów akademickich Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming Afdeling Dienstverlening EVC [Agencja Zarządzania Jakością Edukacji

Bardziej szczegółowo

Pani/Pana hasło weryfikacyjne zostało podane w wiadomości mailowej, z informacją o udostępnieniu formularza danych do umowy finansowej.

Pani/Pana hasło weryfikacyjne zostało podane w wiadomości mailowej, z informacją o udostępnieniu formularza danych do umowy finansowej. Asystentura Comeniusa 2011 Jak wypełnić Formularz danych do umowy finansowej - instrukcja Dane z formularza posłuŝą do przygotowania umowy przez NA. Prosimy o uwaŝne wypełnianie wszystkich pól! Do formularza

Bardziej szczegółowo

Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych, przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej kieruje do zespołu sprawdzającego.

Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych, przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej kieruje do zespołu sprawdzającego. REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UZNAWANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH OSÓB Z PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ, KONFEDERACJII SZWAJCARSKIEJ LUB PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Fellowes Cashback Q1 2015

Regulamin promocji Fellowes Cashback Q1 2015 Regulamin promocji Fellowes Cashback Q1 2015 1. W promocji mogą wziąć udział mieszkańcy Niemiec, Austrii, Belgii, Francji, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Szwajcarii, Hiszpanii, Włoch, Polski i Wielkiej

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA APLIKANTA PROCES REKRUTACJI

REJESTRACJA APLIKANTA PROCES REKRUTACJI REJESTRACJA APLIKANTA PROCES REKRUTACJI Agencja Recruitment Agency Poland jest własnością przedsiębiorstwa groupivg.com z siedzibą w Szczecinie. Data i miejsce:. 1. Dane identyfikujące Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1 - Dane wnioskującego Ta sekcja musi zostać wypełniona zgodnie z instrukcjami. W innym przypadku rozpatrzenie może zostać opóźnione lub wniosek zostanie odrzucony A. Dane osobowe Zdjęcia należy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Młodzież. Akcja 1 (KA1) Mobilność edukacyjna Wniosek o Akredytację dla organizacji Wolontariatu Europejskiego

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. Erasmus+ Młodzież. Akcja 1 (KA1) Mobilność edukacyjna Wniosek o Akredytację dla organizacji Wolontariatu Europejskiego INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU Erasmus+ Młodzież Akcja 1 (KA1) Mobilność edukacyjna Wniosek o Akredytację dla organizacji Wolontariatu Europejskiego aktualizacja: 21/02/2014 UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA

Bardziej szczegółowo

Procedura. w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach

Procedura. w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr 16/2013/14 z dnia 21 marca 2014 r. Procedura wydawania duplikatów świadectw i duplikatów legitymacji szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Do formularza prosimy wpisywać adres zameldowania, zgodny z dowodem osobistym!

UWAGA! Do formularza prosimy wpisywać adres zameldowania, zgodny z dowodem osobistym! Asystentura Comeniusa 2013 Jak wypełnić Formularz danych do umowy finansowej - instrukcja *Dane z formularza posłużą do przygotowania umowy przez NA. Prosimy o uważne wypełnianie wszystkich pól! Do formularza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rezerwacji obozów poprzez Panel on-line

Instrukcja rezerwacji obozów poprzez Panel on-line Instrukcja rezerwacji obozów poprzez Panel on-line (04.11.2014) Jak założyć konto? Na stronie do logowania należy uruchomić procedurę rejestracji zgodnie z procedurą. i postępować Podany przez Państwa

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK RODZINNY FAMILIENBEIHILFE - AUSTRIA

ZASIŁEK RODZINNY FAMILIENBEIHILFE - AUSTRIA ZASIŁEK RODZINNY FAMILIENBEIHILFE - AUSTRIA W CELU UBIEGANIA SIĘ O ZASIŁEK RODZINNY Z AUSTRII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. ANKIETĘ OSOBOWĄ dokładnie wypełnioną i podpisaną 2. UMOWA ZLECE

Bardziej szczegółowo

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Spółdzielni Mieszkaniowej "Świt"

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Spółdzielni Mieszkaniowej Świt Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Spółdzielni Mieszkaniowej "Świt" 1 Postanowienia ogólne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje techniczne

Podstawowe informacje techniczne Instrukcja merytoryczna wypełnienia wniosku (eform) Asystentury Comeniusa 2013 Szkoły goszczące Podstawowe informacje techniczne UWAGA! BARDZO WAŻNE: Nie wypełniamy wniosku otwartego ze strony internetowej.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o.

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu z dnia 22.10.2014 r. Nr 5/2014 Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Procedura. zarządzania dostępem do Portalu sprzedażowego Banku Pocztowego S.A.

Procedura. zarządzania dostępem do Portalu sprzedażowego Banku Pocztowego S.A. Bydgoszcz, Czerwiec 2014r Procedura zarządzania dostępem do Portalu sprzedażowego Banku Pocztowego S.A. Spis treści I II III IV V Postanowienia ogólne.2 Rejestracja użytkowników w Portalu.4 Aktywacja dostępu

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość wypełnienia wniosku jednorazowo lub etapami. Każdorazowo należy kliknąć

Istnieje możliwość wypełnienia wniosku jednorazowo lub etapami. Każdorazowo należy kliknąć INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA WNIOSKU ON-LINE W AKCJI Projekty Wolontariatu Seniorów 1. Logowanie się do systemu możliwe jest po uprzednim założeniu konta w Systemie Dokumentów OnLine FRSE: http://online.frse.org.pl.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rejestracja - zakładanie konta kandydata 2. Wprowadzanie danych osobowych kandydata 3. Zamieszczanie zdjęcia 5. Ustawienia hasła 6

Spis treści. Rejestracja - zakładanie konta kandydata 2. Wprowadzanie danych osobowych kandydata 3. Zamieszczanie zdjęcia 5. Ustawienia hasła 6 ,, skr. Poczt. 55 tel. 22 834-76-67 Spis treści Zawartość: Rejestracja - zakładanie konta kandydata 2 Wprowadzanie danych osobowych kandydata 3 Zamieszczanie zdjęcia 5 Ustawienia hasła 6 Logowanie do systemu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 3 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 17/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 3 grudnia 2012 r. Zarządzenie Nr 17/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Trzebnicy

POWIATOWY URZĄD PRACY w Trzebnicy URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Trzebnicy ul. Daszyńskiego 44 46, 55 100 Trzebnica, tel/fax 71 312 11 54, e mail wrtr@praca.gov.pl; www.praca.trzebnica.pl NIP 915 15 66 514 REGON 932104821...... nazwisko

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rejestracja - zakładanie konta kandydata 2. Wprowadzanie danych osobowych kandydata 3. Zamieszczanie zdjęcia 5. Ustawienia hasła 6

Spis treści. Rejestracja - zakładanie konta kandydata 2. Wprowadzanie danych osobowych kandydata 3. Zamieszczanie zdjęcia 5. Ustawienia hasła 6 ,, skr. Poczt. 55 tel. 22 834-76-67 Spis treści Zawartość: Rejestracja - zakładanie konta kandydata 2 Wprowadzanie danych osobowych kandydata 3 Zamieszczanie zdjęcia 5 Ustawienia hasła 6 Logowanie do systemu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dyrektora Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej nr 64/2013 z dnia 12.06.2013r.

Zarządzenie Dyrektora Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej nr 64/2013 z dnia 12.06.2013r. Zarządzenie Dyrektora Gimnazjum nr 64/2013 z dnia 12.06.2013r. w sprawie wprowadzenia procedury i opłaty za wydawanie duplikatów, odpisów świadectw, legitymacji szkolnych i innych dokumentów szkolnych.

Bardziej szczegółowo

Zasady weryfikacji w serwisie bilonko.pl

Zasady weryfikacji w serwisie bilonko.pl Zasady weryfikacji w serwisie bilonko.pl Weryfikacja - sprawdzenie zgodności danych wprowadzonych przez Użytkownika lub pozyskanie danych dotyczących użytkownika serwisu bilonko.pl Weryfikacje obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 11 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 21/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 11 grudnia 2013 r. Zarządzenie Nr 21/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia drugiego stopnia w Uniwersytecie Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Krok 2 Aktywacja karty Certum

Krok 2 Aktywacja karty Certum Krok 2 Aktywacja karty Certum wersja 1.6 Spis treści KROK 2 - AKTYWACJA KARTY CERTUM... 3 2.1. OPIS PROCESU... 3 2.2. SPOSÓB WYPEŁNIENIA FORMULARZA... 5 2.3. WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI... 7 KROK 2 - AKTYWACJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne Regulamin I. Definicje 1 W niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1) Portale - strona główna www.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstrony, www.vademecumrodzica.pl

Bardziej szczegółowo

Procedury wydawania duplikatów świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych, kart rowerowych i motorowerowych i innych druków

Procedury wydawania duplikatów świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych, kart rowerowych i motorowerowych i innych druków Procedury wydawania duplikatów świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych, kart rowerowych i motorowerowych i innych druków w Zespole Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1676. Rozporządzenie. z dnia 17 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1676. Rozporządzenie. z dnia 17 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1676 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji 1) z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosków do RIS Instrukcja użytkownika

Instrukcja składania wniosków do RIS Instrukcja użytkownika Ostatnia aktualizacja: 2015-07-28 Instrukcja użytkownika Spis treści Rozdział I 1 1.1 Składanie wniosku... do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 1 1.2 Obsługa wniosków... na praca.gov.pl 3 1.3 Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię:... Data urodzenia:... Miejsce urodzenia:... Adres zamieszkania, telefon:. ... Numer, miejsce i data wydania dyplomu:

Nazwisko i imię:... Data urodzenia:... Miejsce urodzenia:... Adres zamieszkania, telefon:. ... Numer, miejsce i data wydania dyplomu: WNIOSEK O STWIERDZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI / POŁOŻNEJ 1 I WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW SZCZECIŃSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W SZCZECINIE Pełne Ograniczone Nazwisko i imię:... Data

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu Projektu

Załącznik nr 2 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 2 do Regulaminu Projektu Projekt Aktywni po pięćdziesiątce czas na zmiany! nr POKL.06.01.01-30-099/13 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Uczestnik Akcji: osoba nabywająca objęte promocją modele telefonów marki Prestigio.

REGULAMIN. Uczestnik Akcji: osoba nabywająca objęte promocją modele telefonów marki Prestigio. REGULAMIN akcji promocyjnej 40 zł w prezencie na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki i bezpłatnej Nawigacji NaviExpert po zakupie wybranych modeli telefonów marki Prestigio. Definicje pojęć: Uczestnik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap

INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap Instrukcja dla oferentów FIO 2015 składających oferty przy wykorzystaniu portalu epuap 1. Wprowadzenie i czynności wstępne Portal epuap jest dostępny w sieci Internet

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie Dziennik Ustaw Nr 44 2958 Poz. 233 233 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt "Własnymi siłami" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Własnymi siłami współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA RODZINNEGO w projekcie Własnymi Siłami współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rezerwacji obozów poprzez panel on-line

Instrukcja rezerwacji obozów poprzez panel on-line Instrukcja rezerwacji obozów poprzez panel on-line (05.10.2015) Jak założyć konto? Na stronie do logowania i postępować zgodnie z procedurą. należy uruchomić procedurę rejestracji Podany przez Państwa

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DOT. OPŁAT W RAMACH PROGRAMU REJESTRACJI PRACOWNIKÓW (WORKER REGISTRATION SCHEME, WRS)

WSKAZÓWKI DOT. OPŁAT W RAMACH PROGRAMU REJESTRACJI PRACOWNIKÓW (WORKER REGISTRATION SCHEME, WRS) WSKAZÓWKI DOT. OPŁAT W RAMACH PROGRAMU REJESTRACJI PRACOWNIKÓW (WORKER REGISTRATION SCHEME, WRS) Wskazówki te wyjaśniają, kiedy należy dokonać wpłaty przy składaniu wniosku o zaświadczenie o rejestracji,

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja proce s u nauczania i wychowania uczniów w kl. I-III szkoły podstawowe j. "Rozwój bez barier"

Indywidualizacja proce s u nauczania i wychowania uczniów w kl. I-III szkoły podstawowe j. Rozwój bez barier Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY W postępowaniu prowadzonym w trybie uzupełniającego naboru ofert na stanowisko :. na okres 42 tygodni, co obejmuje realizację łącznie 60 godzin, w ramach umów zlecenia w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Trzebnicy

POWIATOWY URZĄD PRACY w Trzebnicy URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Trzebnicy ul. Daszyńskiego 44 46, 55 100 Trzebnica, tel/fax 71 312 11 54, e mail wrtr@praca.gov.pl; www.praca.trzebnica.pl NIP 915 15 66 514 REGON 932104821...... nazwisko

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (pieczęć jednostki organizacyjnej) L.dz.... Uwaga! 1) W przypadku braku miejsca w kwestionariuszu osobowym można składać informacje na dodatkowym arkuszu. 2) Przed wypełnieniem należy przeczytać cały kwestionariusz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Turystyka na miarę XXI wieku

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Turystyka na miarę XXI wieku Data wpływu formularza zgłoszeniowego Podpis osoby przyjmującej formularz zgłoszeniowy Informacje wypełniane przez Realizatora FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Turystyka na miarę XXI wieku CZĘŚĆ I A. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. do projektu POSTAW NA PRACĘ

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. do projektu POSTAW NA PRACĘ Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji NUMER FORMULARZA (wypełnia pracownik projektu). FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu POSTAW NA PRACĘ Numer projektu: POWR.01.02.02-10-0072/15 realizowanego przez Business

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 15 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 59/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. Zarządzenie Nr 59/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo

1.2 Prawa dostępu - Role

1.2 Prawa dostępu - Role Portlet Użytkownik Login Uprawnienie Rola Kontekst podmiotu Okno w serwisie portalu, udostępniające konkretne usługi lub informacje, na przykład kalendarz lub wiadomości Jest to osoba korzystająca z funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

------------------- ------------------- X ------------------- ------------------- ------------------- BRYTANIA LTD

------------------- ------------------- X ------------------- ------------------- ------------------- BRYTANIA LTD BRYTANIA LTD V V 220 C Blythe Rd London W14 0HH 02033029696 ------------------- ------------------- X ------------------- ------------------- ------------------- BRYTANIA LTD X 220 C Blythe Rd London W14

Bardziej szczegółowo

1 z 4. 3. Adres zameldowania: 4. Adres do korespondencji:

1 z 4. 3. Adres zameldowania: 4. Adres do korespondencji: DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WE WROCŁAWIU ul. Powstańców Śląskich 50, 53-333 Wrocław, tel/fax /071/373-20-56; 364-04-44 NIP 896-10-03-222, www.doipip.wroc.pl; e-mail: info@doipip.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności strony internetowej www.ccifp.pl I. Zbieranie danych 1. Dane zbierane automatycznie Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU UWAGA! Przed rozpoczęciem wypełniania Formularza zgłoszeniowego do projektu należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa Beneficjentów Ostatecznych w projekcie

Bardziej szczegółowo

I Wymagania niezbędne:

I Wymagania niezbędne: Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku ogłasza konkurs na stanowisko Pracownika socjalnego w projekcie "Własnymi Siłami" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie Dz.U.11.44.233 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie (Dz. U. z dnia 1 marca 2011 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW. Program COMENIUS UBEZPIECZENIE UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W WYJEŹDZIE

WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW. Program COMENIUS UBEZPIECZENIE UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W WYJEŹDZIE Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW Program COMENIUS UBEZPIECZENIE UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W WYJEŹDZIE Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY SZKOŁY nr 3 / 2015. Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA RADY SZKOŁY nr 3 / 2015. Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA RADY SZKOŁY nr 3 / 2015 Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów w roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 05/2016/2017 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 W WARSZAWIE z dnia 29 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 05/2016/2017 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 W WARSZAWIE z dnia 29 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 05/2016/2017 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 W WARSZAWIE z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie procedury wydawania legitymacji szkolnych, ich duplikatów, duplikatów kart rowerowych i świadectw

Bardziej szczegółowo

Świadoma(y) odpowiedzialności, za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

Świadoma(y) odpowiedzialności, za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym. UMOWA/ KARTA ZGŁOSZENIOWA KFE EUROPEJSKIEGO SYSTEMU AKREDYTACJI KFE FUNKCJONUJĄCEGO W RAMACH EDUCATION AND ACCREDITATION PROGRAM - EUROPEAN ADVISORS KFE Wszystkie dokumenty związane z Akredytacją KFE kieruje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID

Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID Instrukcja pozyskania identyfikatora - UID UWAGA Instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników, którzy posiadali aktywne konta w Krajowym Rejestrze Uprawnień, a następnie ich dane zostały zmigrowane do

Bardziej szczegółowo

( ) techniczny ( ) rolniczy ( ) ekonomiczny ( ) prawo i administracja ( ) matematyczno-przyrodniczy ( ) medycyna ( ) inny (jaki?)

( ) techniczny ( ) rolniczy ( ) ekonomiczny ( ) prawo i administracja ( ) matematyczno-przyrodniczy ( ) medycyna ( ) inny (jaki?) Nr projektu: 1 KRAJOWA AGENCJA PROGRAMU LEONARDO DA VINCI PROGRAM LEONARDO DA VINCI Faza II PROJEKTY WYMIAN I STAŻY Raport beneficjenta W związku z koniecznością gromadzenia informacji od uczestników programu

Bardziej szczegółowo

Ankieta rekrutacyjna

Ankieta rekrutacyjna Załącznik nr do Regulaminu Rekrutacji WYPEŁNIA BIURO PROJEKTU Nr Data wpływu Godzina wpływu Pieczątka Realizatora projektu Podpis przyjmującego Ankieta rekrutacyjna Szanowni Państwo, dziękujemy za zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 41/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 12 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 41/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 12 maja 2015 r. Zarządzenie Nr 41/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nysie

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nysie Zarządzenie Nr 11/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcącego w Nysie z dnia 30 września 2016 roku w sprawie procedury wydawania legitymacji szkolnych, ich duplikatów oraz duplikatów świadectw szkolnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA WNIOSKU ON-LINE W AKCJI Projekty Wolontariatu Seniorów

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA WNIOSKU ON-LINE W AKCJI Projekty Wolontariatu Seniorów INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA WNIOSKU ON-LINE W AKCJI Projekty Wolontariatu Seniorów 1. Logowanie się do systemu możliwe jest po uprzednim założeniu konta w Systemie Dokumentów OnLine FRSE: http://online.frse.org.pl.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY. Janowski przedsiębiorca

FORMULARZ REKRUTACYJNY. Janowski przedsiębiorca Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim ul. Jana Zamoyskiego 70 23-300 Janów Lubelski tel./ fax (015) 8720-240, 8722-534 http://www.janow.pup.gov.pl e mail do kontaktu: grazyna.pielarz@janow.pup.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK ELTERNGELD - NIEMCY

ZASIŁEK ELTERNGELD - NIEMCY ZASIŁEK ELTERNGELD - NIEMCY W CELU UBIEGANIA SIĘ O ZASIŁEK ELTERNGELD Z NIEMIEC NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY dokładnie wypełniony i podpisany 2. UMOWA ZLECENIE wypełniona

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Starosta Nakielski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią

WNIOSEK. Starosta Nakielski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią ... (Pieczęć firmowa organizatora)... (data wpływu wniosku do PUP)... (miejscowość, data) Starosta Nakielski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią... (pozycja w rejestrze zgłoszeń)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. W. Sherborne w Czerwionce-Leszczynach nr z dnia r

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. W. Sherborne w Czerwionce-Leszczynach nr z dnia r Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. W. Sherborne w Czerwionce-Leszczynach nr 2.2014 z dnia 09.01.2014r w sprawie: Procedury wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych oraz innych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/D/2012 DYREKTORA Gimnazjum w Jasienicy z dnia 22 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/D/2012 DYREKTORA Gimnazjum w Jasienicy z dnia 22 listopada 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 1/D/2012 DYREKTORA Gimnazjum w Jasienicy z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia opłat za wydawanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych, kart motorowerowych i innych druków

Bardziej szczegółowo

w sprawie regulaminu przyznawania lekarzom i lekarzom dentystom, pochodzenia polskiego pomocy finansowej w celu doskonalenia zawodowego

w sprawie regulaminu przyznawania lekarzom i lekarzom dentystom, pochodzenia polskiego pomocy finansowej w celu doskonalenia zawodowego UCHWAŁA Nr 12/13/VI NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 25 października 2013 r. w sprawie regulaminu przyznawania lekarzom i lekarzom dentystom, pochodzenia polskiego pomocy finansowej w celu doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Wzór. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego

Wzór. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego I. DANE OSOBOWE Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 2008 r. (poz. ) Wzór Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2013 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku z dnia 02 września 2013 r.

Zarządzenie Nr 6/2013 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku z dnia 02 września 2013 r. Zarządzenie Nr 6/2013 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z dnia 02 września 2013 r. w sprawie zasad wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, świadectwa szkolnego i pobierania opłat

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestników KWESTIONARIUSZ OSOBOWY do projektu Wiedza kluczem do sukcesu W ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA DANE UCZESTNIKA PROJEKTU. Nie. Nie posiadam komórkowy Adres e-mail

KARTA ZGŁOSZENIOWA DANE UCZESTNIKA PROJEKTU. Nie. Nie posiadam komórkowy Adres e-mail Załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji KARTA ZGŁOSZENIOWA DANE PROJEKTU 1. Tytuł projektu Firma Przyjazna Rodzinie 2. Wnioskodawca Fundacja Collegium Progressus w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO PROJEKTU

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO PROJEKTU DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO PROJEKTU "Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy osób w wieku 18-35 lat ze Śląska" Komplet dokumentów wymaganych do uczestnictwa w Projekcie stanowią

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Przed pierwszym logowaniem do Rejestru Unii należy dokonać obowiązkowej rejestracji w Systemie Uwierzytelniania Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 3/2014 O NABORZE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA

OGŁOSZENIE NR 3/2014 O NABORZE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA Jordanów Śląski, dnia 11.08.2014r. OGŁOSZENIE NR 3/2014 O NABORZE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA Wójt Gminy Jordanów Śląski ogłasza otwarty nabór ofert na stanowiska nauczycieli prowadzących zajęcia w projekcie

Bardziej szczegółowo