Twój początek z TecComem. Instalacja i konfiguracja oprogramowania do składania zamówień, wersja 3.0

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twój początek z TecComem. Instalacja i konfiguracja oprogramowania do składania zamówień, wersja 3.0"

Transkrypt

1 INSTALACJA TecLocal Twój początek z TecComem Instalacja i konfiguracja oprogramowania do składania zamówień, wersja 3.0 SPIS TREŚCI I. Rodzaj instalacji II. III. Instalacja TecLocal Ustanowienie połączenia online a. Połączenie online poprzez konto dial-up b. Połączenie online jako połączenie bezpośrednie IV. Przeprowadzenie testu dostępu V. Aktywacja TecID VI. VII. Założenie kont użytkowników Ustanowienie relacji zawodowych Help Desk: Support:

2 I. RODZAJ INSTALACJI Do pracy z TecCom potrzebna jest płyta CD z programem do składania zamówień TecLocal oraz osobiste dane dot. dostępu, składające się z loginu TecID i hasła TecCom. Dane te są przysyłane użytkownikom po dokonaniu rejestracji w TecCom jako klient. W tym celu należy zwrócić się do naszego Help Desku. Program TecLocal może być zainstalowany w wersji jedno- lub wielostanowiskowej. Niniejsza instrukcja jest przeznaczona do instalacji jednostanowiskowej (single-user solution). W tym celu potrzebny jest zwykły komputer PC, wyposażony w dostęp do Internetu za pośrednictwem modemu (analogowego lub ISDN lub DSL) lub sieci lokalnej (LAN). W trybie wielostanowiskowym oprogramowanie instalowane jest na kilku komputerach, które posiadają dostęp do centralnej bazy danych poprzez sieć lokalną. Jeżeli chcesz korzystać z TecLocal w trybie wielostanowiskowym, zwróć się do naszego Help Desku. II. INSTALACJA TecLocal Checklist: Do instalacji TecLocal potrzebne są: Płyta CD-Rom z programem TecLocal 3.0 Login TecID (30 cyfr) i hasło TecCom. Dane dostępu do TecComu i CD z TecLocalem są przesyłane użytkownikom po dokonaniu rejestracji w TecCom jako klient. Komputer z dostępem do Internetu W celu zainstalowania oprogramowania należy posiadać prawa administratorskie. Włóż płytę CD TecCom i pozostaw ją w napędzie CD przez cały czas trwania procesu instalacyjnego. Jeżeli ekran startowy nie pojawi się automatycznie, należy go otworzyć poprzez podwójne kliknięcie na plik TEC-Starter.exe z płyty CD. 1. Kliknij na Installation, a nastąpi uruchomienie asystenta instalacyjnego. Zatwierdź standardowe ustawienia w pojedynczych krokach asystenta, aby zainstalować TecLocal jako program do składania zamówień w wersji jednostanowiskowej. Również w przypadku ścieżek plików zalecamy przyjęcie zalecanych ustawień. Ułatwi to dokonywanie ewentualnych późniejszych aktualizacji oprogramowania i rozwiązywanie problemów technicznych. Następuje zakończenie instalacji można wyjąć płytę CD z napędu. TecGo Online Local Release /2006 2/10

3 III. USTANOWIENIE POŁĄCZENIA ONLINE Checklist: Aby można było ustanowić połączenie online, program TecLocal musi być zainstalowany w sposób zgodny z opisem w rozdziale Instalacja. Do połączenia online z siecią TecCom poprzez modem (analogowy, ISDN lub DSL) na komputerze musi być skonfigurowany przynajmniej jeden dostęp do Internetu (konto dial-up). Instrukcja konfiguracji konta dial-up W celu ustanowienia połączenia z siecią TecCom należy skorzystać z asystenta dostępu. Asystent ułatwia wybór ustawień za pośrednictwem podpowiedzi, a następnie automatycznie tworzy testowe połączenie z sieci TecCom poprzez Internet. Ustawienia te są zapisywane w administracji TecLocal i w razie potrzeby mogą być ręcznie zmieniane. Korzystanie z asystenta dostępu Otwórz TecLocal podwójnym kliknięciem na symbol TecLocal na swoim ekranie. Przy pierwszej konfiguracji TecLocal nie są jeszcze potrzebne dane użytkownika. Pozostaw wyświetloną nazwę użytkownika Demo do pierwszej konfiguracji systemu bez zmian i kliknij na Zgłoś. Hasło nie jest przy tym potrzebne. Następnie wybierz obszar usług Administracja (F5). 1. Kliknij na Mój TecCom, a następnie w wyświetlonym menu Dostęp do sieci TEC, aby uruchomić asystenta dostępu. 1. Wybierz sposób swojego połączenia z siecią TecCom. Połączenie dial-up Wybierz tę opcję, jeżeli łączysz się z Internetem za pośrednictwem modemu (analogowego lub ISDN lub DSL). Wszystkie konta internetowe (konta dialup), które są skonfigurowane na danym komputerze, zostaną automatycznie wyświetlone przez asystenta dostępu. Jeżeli twój komputer jest podłączony do sieci lokalnej w firmie (LAN), jest to opcja nieprawidłowa. TecGo Online Local Release /2006 3/10

4 Bezpośrednie połączenie Połączenie z Internetem tworzone jest poprzez lokalną sieć w firmie, zazwyczaj poprzez router, do którego podłączony jest twój komputer. W niektórych przypadkach używa się serwera proxy, centralnie zarządzającego połączeniami internetowymi. Zapytaj swojego administratora sieci komputerowej, czy zastosowano serwer proxy; jeśli tak, jaki adres IP posiada ten serwer. Następnie należy wpisać ten adres w asystencie dostępu. Jeżeli serwer proxy wymaga nazwy użytkownika i hasła dostępu do Internetu, należy dodatkowo zainstalować TecGate i zastosować wybieranie numeru za jego pośrednictwem. W tym celu należy skontaktować się z naszym Help Deskiem. Według ustawień administratora Podczas testowania połączenia asystent dostępu korzysta z parametrów, które zostały już ustawione w administracji, w części Dostęp. 2. Kliknij na Do przodu. IIIa. Połączenie online poprzez konto dial-up 1. Na liście wyświetlone są automatycznie wszystkie połączenia internetowe, które są skonfigurowane na twoim komputerze. Wybierz to połączenie, z którego chcesz korzystać przy pracy z TecCom. Jeżeli lista jest pusta, należy zakończyć asystenta i założyć konto dial-up. 2. Kliknij na Do przodu 1. W tym miejscu należy podać, czy to połączenie internetowe powinno zostać skasowane po dokonaniu transakcji. Można również podać czas nieaktywności, po którym połączenie powinno zostać skasowane automatycznie. 2. Kliknij na Do przodu. Dalej do testu dostępu TecGo Online Local Release /2006 4/10

5 IIIb. Połączenie online jako połączenie bezpośrednie 1. Jeżeli przy rodzaju logowania wybrano połączenie bezpośrednie, należy następnie podać, czy łączysz się z Internetem za pośrednictwem istniejącego routera. 2. Kliknij na Do przodu. Dalej do testu dostępu IV. PRZEPROWADZENIE TESTU DOSTĘPU 1. Po wprowadzeniu wszystkich informacji kliknij na Test dostępu. Nastąpi utworzenie i przetestowanie połączenia z serwerem TecCom. 1. Po pozytywnym ukończeniu testu dostępu kliknij na Wyjdź. Następuje zakończenie konfiguracji. Podane przez ciebie ustawienia są teraz zapisane w obszarze administracji, w rejestrze dostępu. TecGo Online Local Release /2006 5/10

6 V. AKTYWACJA TecID Checklist: Do aktywacji swojego TecID potrzebujesz: Swojego osobistego loginu TecID Ma on 30 cyfr długości i zawiera m.in. twój 5-cyfrowy numer klienta w TecCom. Numer ten otrzymujesz wraz z płytą CD z TecLocalem po dokonaniu rejestracji w TecCom jako klient. Hasło TecComu. Hasło to otrzymujesz razem z TecID. Oba te identyfikatory są potrzebne tylko jeden raz w administracji w celu dokonania funkcjonalnego włączenia twojej firmy jako organizacji w sieci TecCom. Dane te są danymi użytkownika, za pomocą których można zalogować się do TecLocal. W obszarze Administracja kliknąć na Mój TecCom, a następnie w wyświetlonym menu Załóż jako produktywny. Funkcjonalne włączenie organizacji oznacza, że za pomocą swoich danych dostępu do TecCom (TecID i hasło) dokonujesz zalogowania do sieci TecCom jako klient. TecID i organizacja są ze sobą połączone i nie mogą być później zmieniane. Pojęcie organizacji oznacza tu twoją firmę lub oddział, który będzie pracować przy użyciu tego TecID. 1. W otwierającym się oknie dialogowym należy najpierw wprowadzić Identyfikator (ID) klienta. Może on być dowolnie wybrany i może stanowić odwzorowanie wewnętrznej struktury organizacyjnej firmy (np. Subsidiary01) Pojęcie identyfikatora oznacza tu nazwę twojej firmy lub oddziału, który będzie pracować przy użyciu tego TecID. 2. Zatwierdź wprowadzone dane przyciskiem Kontynuuj. 3. Określ ID użytkownika, z którego chcesz korzystać przy zgłoszeniu. Do tej pory nie założono danych użytkownika, za pomocą których można zgłosić się jako użytkownik. Aby po udostępnieniu numeru TecID umożliwić edycję funkcji Nowy użytkownik i Ustawienia, należy uprzednio zalogować się jako nowy użytkownik. Automatycznie udostępnione zostają administracyjne prawa dostępu. Hasło określane jest w trakcie pierwszego logowania się jako użytkownik. Po zalogowaniu się pod daną nazwą użytkownika dostępne są wszystkie funkcje TecLocal, jak np. Tworzenie następnych organizacji. W takim wypadku użytkownik zalogowany po raz pierwszy po utworzeniu swojego profilu otrzymuje automatycznie uprawnienia administratorskie dla określonej organizacji. 4. Wprowadź nazwę użytkownika według własnego wyboru oraz numer telefonu. 5. W celu zatwierdzenia wpisanych danych kliknij na Kontynuuj. TecGo Online Local Release /2006 6/10

7 8. Zatwierdź wprowadzone dane przyciskiem Kontynuuj. 6. Wprowadź TECCOM-ID 7. oraz hasło TecComu. Oba te identyfikatory otrzymujesz razem z danymi dostępu. 9. W następnym oknie dialogowym kliknij na Wykonaj. Teraz twoja firma została włączona jako aktywny członek Związku TecCom! Po zaktywowaniu twojej firmy jako użytkownika TecComu przechodzisz automatycznie do szablonu zgłoszeniowego TecLocal. VI. ZAŁOŻENIE KONT UŻYTKOWNIKÓW 1. Określone przez ciebie wcześniej ID użytkownika jest ustawione w polu ID użytkownika. 2. Teraz kliknij na Hasło. Po wpisaniu w tym oknie dialogowym nowego hasła i zatwierdzeniu go przyciskiem OK przejdziesz ponownie do szablonu zgłoszeniowego. 3. Należy teraz wprowadzić hasło. 4. i kliknąć na Zgłoś. Teraz w obszarze Administracja" należy dokonać kilku ustawień do pracy z TecComem, zanim będzie można wysyłać pytania i zamówienia. TecGo Online Local Release /2006 7/10

8 Założenie kont użytkowników Aby umożliwić dostęp do TecComu innym pracownikom, należy skonfigurować oprogramowanie z ustawieniem jako użytkownik. W tym celu należy przejść do obszaru Administracja, a następnie w menu Mój TecCom wybrać punkt Użytkownik. 1. Kliknij na Nowy użytkownik. 2. Wpisz ID użytkownika Przy użyciu identyfikatora użytkownik może zalogować się do systemu TecLocal. Można wybrać dowolny identyfikator, który np. może odzwierciedlać rolę lub stanowisko użytkownika. 3. i zatwierdź przyciskiem OK Nowy wpis jest teraz widoczny na liście użytkowników. 4. Za pomocą ustawień ról na karcie rejestracyjnej Dane użytkownika można określić, do jakich obszarów usług dany użytkownik ma dostęp: Ustawienie podstawowe wysyłanie pytań i zamówień, zarządzanie wpisami z żurnala Administrator uprawnienia z ustawienia podstawowego oraz zarządzanie sprzedawcami Administrator TEC specjalne uprawnienia administratora umożliwiające pracę z kilkoma produktywnymi organizacjami. W kwestii tej należy skontaktować się z pomocą techniczną Administrator systemu uprawnienia administratora, zarządzanie użytkownikami i zmiana ustawień systemowych Każdy użytkownik przydziela sobie własne hasło przy pierwszym zgłoszeniu. TecGo Online Local Release /2006 8/10

9 VII. USTANOWIENIE RELACJI ZAWODOWYCH Checklist: Do ustanowienia relacji zawodowych dla każdego sprzedawcy potrzebne są: ID klienta, używane przez sprzedawcę w celu identyfikacji twojej firmy jako jego klienta w sieci TecCom (zazwyczaj twój numer klienta u sprzedawcy) ID sprzedawcy, którego używasz do celów wewnętrznej identyfikacji sprzedawcy (wymagane przy przyjmowaniu dokumentów związanych ze zleceniem. Zazwyczaj numer sprzedawcy, przyporządkowany przez ciebie danemu sprzedawcy.) Następnie sprzedawca musi wprowadzić twoją firmę jako klienta w swoim programie TecCom. Dopiero po tej aktywacji możesz ustanowić połączenie online z tym partnerem. Aby móc wysyłać pytania i zamówienia poprzez TecCom, należy wcześniej założyć konta sprzedawców, z którymi współpracujesz. Po zgłoszeniu kliknij na Administrację, a następnie na Członków. 1. W przynajmniej jednym polu na karcie rejestracyjnej do pytań wprowadź słowo kluczowe, aby wyszukać danego sprzedawcę. Nieznane części nazwy można przy tym zastąpić znakiem %. 2. Kliknij na Pytanie. Wyświetlone zostaną wszystkie wpisy z listy partnerów TecCom, które odpowiadają słowom kluczowym; jest to jednak maksymalnie 500 wpisów na pytanie. Wskazówka: Jeżeli chciałbyś złożyć zamówienie u nowego dostawcy za pośrednictwem TecCom, klikając przycisk Dostawca (3) otworzysz nowe okno. Znajdziesz w nim wszystkich producentów i hurtowników aktywnych jako dostawcy ze wszystkimi wspieranymi przez nich procesami: zapytanie, zamówienie, zamówienie standardowe (stockowe), odpowiedź na zamówienie, forma dostawy oraz faktura. TecGo Online Local Release /2006 9/10

10 1. Po przekazaniu listy sprzedawców należy wybrać żądane wpisy poprzez wstawienie ptaszka (fajeczki) w pierwszej kolumnie. 2. Kliknij na Kopiuj w celu skopiowania tych sprzedawców do swojej listy partnerów. 3. Następnie kliknij przycisk Wstecz, aby przejść do poprzedniego menu, a następnie wybierz w menu Mój TecCom punkt Partner. 1. Zaznacz wpis na liście sprzedawców, aby wprowadzić ID klienta. 2. Dla każdego sprzedawcy wprowadź nasz ID klienta używany przez partnera. Numer ten otrzymujesz od danego sprzedawcy (zazwyczaj jest to twój numer klienta u tego sprzedawcy). Wprowadź jego ID sprzedawcy używane przez nas do automatycznego przyjmowania dokumentów związanych ze zleceniem (zazwyczaj jest to numer sprzedawcy, przyporządkowany przez ciebie danemu sprzedawcy.) 3. Numer klasy określa, w jakiej kolejności twoi aktywni sprzedawcy są proponowani w obszarze pytań i zamówień. Wprowadzenie tej informacji jest opcjonalne. Następnie zakończ ustawienia relacji zawodowych. Po otrzymaniu aktywacji od sprzedawcy można online zasięgać informacji o zapasach i wysyłać zamówienia. Sposób funkcjonowania opisany jest w naszej Skróconej instrukcji TecLocal. TecCom GmbH Edisonstr Unterschleissheim Germany Support: Help Desk: TecGo Online Local Release / /10

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI Metryka dokumentu TEMAT PRZYGOTOWAŁ ZATWIERDZIŁ Instrukcja instalacji Vario.ONE DocuSoft DocuSoft WERSJA 3.3 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 2 1 Wstęp...3 2 Instalacja Server Vario.ONE...4

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

GRAITEC, Bievres. Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft.

GRAITEC, Bievres. Wszystkie prawa zastrzeżone. Windows oraz logo Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft. W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w niniejszym przewodniku a tymi przedstawionymi w programie, informacje pochodzące z programu należy traktować jako priorytetowe. Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G Data Business Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Podręcznik użytkownika F5D6230-3 Spis treści Wstęp............................................................ 1-3 Zaznajomienie się z routerem Belkin....................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika

Sage Symfonia Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika Sage Symfonia Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych Prawa autorskie Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej. Oprogramowanie to może być użytkowane lub kopiowane wyłącznie zgodnie z postanowieniami tej umowy.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

802.11n WiFi Repeater

802.11n WiFi Repeater 802.11n WiFi Repeater Podręcznik użytkownika 1 Spis treści 1 Wprowadzenie... 5 Konwencje zapisu 6 Cechy... 5 Wymagania urządzenia... 5 Korzystanie z tego dokumentu... 6 Konwencje typograficzne... 6 Komunikaty

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. 2 Getting Started aw1se Corporate e-banking

Wprowadzenie. 2 Getting Started aw1se Corporate e-banking Wprowadzenie 2 Getting Started aw1se Corporate e-banking Spis treści 1 Witamy w systemie W1SE 4 Style 5 Czego potrzebujesz aby korzystać z systemu W1SE? 5 Helpdesk systemu W1SE 6 2 Instalacja 7 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa Przełącz się na nowoczesne nauczanie 2011 Podręcznik COPYRIGHT (C) 2011 Integrit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika

Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika dysku FreeAgent GoFlex Home 2010 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave i FreeAgent

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Warszawa, sierpień 2006 Spis treści 1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU INSTALACYJNEGO 2 2. SŁOWNICZEK 2 3. URUCHOMIENIE USŁUGI UPC WIFI 2 4. OPIS ROUTERA 3 POPRAWNE

Bardziej szczegółowo

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010 Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat

Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat Spis treści: Instrukcja obsługi programu Synapsa fvat...1 1. Instalacja...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 2.1. Rejestracja programu...3 2.2. Uruchomienie programu...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów W Warszawie http://www.oeiizk.waw.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl INSTALACJA PRACOWNI - SERWER SBS 2003 (MENIS WIOSNA 2004) Materiały do warsztatów dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.3.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.3.1... 3 1.1.1 POPRAWIONO... 3 1.1.2 NOWE FUNKCJONALNOŚCI... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI...

Bardziej szczegółowo