REJESTR INTERPELACJI, WNIOSKÓW I ZAPYTAŃ RADNEGO ADAMA KASZUBSKIEGO ZGŁOSZONYCH NA SESJACH RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE- VI KADENCJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REJESTR INTERPELACJI, WNIOSKÓW I ZAPYTAŃ RADNEGO ADAMA KASZUBSKIEGO ZGŁOSZONYCH NA SESJACH RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE- VI KADENCJA"

Transkrypt

1 REJESTR INTERPELACJI, WNIOSKÓW I ZAPYTAŃ RADNEGO ADAMA KASZUBSKIEGO ZGŁOSZONYCH NA SESJACH RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE- VI KADENCJA Lp. Data zgłoszenia, interpelacji wniosku grudnia 2010 roku Nazwa organy zgłaszającego interpelację, wniosek III/2010 Treść wniosku Odpowiedź- sposób realizacji Uwagi Radny Adam Kaszubski zapytał, czy planuje się zakup nowych świątecznych ozdób oświetleniowych?. Kolejne pytanie dotyczyło prac prowadzonych na bulwarze nad jeziorem, czy są wykonywane zgodnie z harmonogramem? 2 Radny Adam Kaszubski poinformował, że mieszkańcy dowiedzieli się z biuletynu o drugim inwestorze na PSSE, czy nadal jest to aktualne?. 3 Radny Adama Kaszubski zapytał, czy sztumski samorząd będzie starał się o przejęcie i modernizację dworca PKP w Sztumie?. w odpowiedzi na pytanie radnego Adana Kaszubskiego w sprawie zmiany świątecznych ozdób oświetleniowych Bożena Falkowska poinformowała, że dekoracje świąteczne zostaną zmienione po rewitalizacji. W uzupełnieniu Burmistrz Leszek Tabor dodał, iż należy zdać sobie sprawę ze specyfiki naszego miasta dlatego czekamy na zakończenie prac związanych z modernizacją; oświetlenie zostanie wykonane po obu stronach ulicy (..). Kierownik Referatu Rozwoju i Inwestycji Ewa Zielińska Wójtowicz odpowiadając na drugie pytanie radnego poinformowała, że prace na bulwarze i centrum miasta wykonywane są zgodnie z harmonogramem i nie ma zagrożeń w terminowej realizacji prac. Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Leszek Tabor w odpowiedzi na pytanie Radnego Adama Kaszubskiego poinformował, że jest tylko pośrednikiem w przekazywaniu informacji, jedna działka hektarowa jest już sprzedana, aby wybudować zakład pracy i więcej informacji nie mam. Burmistrz Leszek Tabor w odpowiedzi na pytanie Radnego Adama Kaszubskiego poinformował, że zarządca PKP nie mieszka w Sztumie i nie wie jak tam wygląda, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać, jak będzie przekazywany majątek samorządom i co należałoby tam zrobić, czemu ma to służyć marca 2011 VI/2011 Radny Adam Kaszubski zapytał, czy inwestycja W odpowiedzi na pytanie radnego Adama Kaszubskiego roku dotycząca remontu kina jest realizowana zgodnie w sprawie realizacji inwestycji kina zgodnie z z harmonogramem? harmonogramem kierownik referatu Ewa Zielińska- Wójtowicz poinformowała, że remont kina jest inwestycją prowadzoną przez Sztumskie Centrum Kultury i nie ma żadnych informacji co do nieterminowej realizacji. 5 4 maja 2011 Nr VII/2011 radny Adam Kaszubski zapytał: W odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone przez str. 1

2 roku a) jak na dzień dzisiejszy przedstawia się sprawa biogazowni w Czerninie? b) na jakim etapie jest sprzedaż zamku sztumskiego? c) czy jest przewidziana powierzchnia reklamowa na nowym przystanku autobusowym- na przeciwko Urzędu?, d) czy wszystkie placówki oświatowe są gotowe do przyjęcia w tym roku szkolnym 6ciolatków? radnego Adama Kaszubskiego udzielono następujących odpowiedzi: a) w sprawie biogazowni Bożena Falkowska poinformowała, że obecnie trwa procedura związana z wydaniem decyzji środowiskowej. b) w sprawie zamku Burmistrz Leszek Tabor poinformował, że w przypadku wytypowania zamku do sprzedaży należałoby dokonać ponownej wyceny i niewykluczone jest, że takiej wyceny dokonamy. Analizowaliśmy partnerstwo publiczno-prawne nawet urzędnicy podjęli studia w tym kierunku. Jednakże procedury są bardzo skomplikowanezobowiązania wynikające z partnerstwa publicznoprawnego obciążają gminę. c) w sprawie przystanku autobusowego n/przeciwko Urzędu Bożena Falkowska poinformowała, ze podobne przystanki zostaną zamontowane przy ul. Domańskiego i Pieniężnego- co do przeznaczenia ścian przystanku na powierzchnię reklamową to się nad tym zastanawiamy W uzupełnieniu burmistrz Leszek Tabor dodał, że niewykluczone, że do SCK przekażemy informację o możliwości wykorzystania wiaty przystankowej n/przeciwko Urzędu jako miejsce na reklamę. d) dyrektor miejsko-gminnego zespołu oświaty Katarzyna Krzyżykowska poinformowała, że wszystkie nasze placówki oświatowe są przygotowane do przyjęcie -6cio-latków. 6 radny Adam Kaszubski w imieniu mieszkanki Sztumu zgłosił, że SCK posiada eksponaty muzealne do 1945 roku- zaproponował wyeksponować je w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy. Burmistrz Leszek Tabor w sprawie propozycji zgłoszonej przez radnego Adama Kaszubskiego w sprawie ekspozycji zbiorów muzealnych stwierdził, że należy zobaczyć jaki jest ich stan techniczny i jeżeli są to w dobrym stanie to jest to dobry pomysł, aby je wyeksponować w urzędzie czerwca 2011 roku Nr VIII/2011 radny Adam Kaszubski zgłosił, aby Statut Gminy został zamieszczony na bardziej dostępnej/widocznej stronie w BIPie. Ponadto w sprawie bulwaru stwierdził, że do tej pory nas informował, że przebudowa jest realizowana zgodnie z harmonogramem, a w dniu dzisiejszym pani wiceburmistrz informuje, że nie zostaną Sekretarz Miasta i Gminy Daria Mietlewska-Dura w odpowiedzi na uwagę zgłoszoną przez radnego Adama Kaszubskiego w sprawie umieszczenia Statutu Gminy w BIPie, w dziale bardziej widocznym przyznała, że jest to słuszna uwaga. Nie mniej jednak poinformowała, że Statut Gminy jest umieszczony w dziale uchwały Rady Miejskiej. str. 2

3 zachowane terminy sierpnia 2011 roku 9 28 października 2011 roku grudnia 2011 roku Nr X/2011 Nr XII/2011 Nr XIV/2011 Radny Adam Kaszubski zapytał, kiedy będzie wyremontowana brama przy ulicy Kochanowskiego? Ponownie zgłasza, wniosek o obicie tablicy informacyjnej przy rondzie, przy ulicy Reja. Radny skierował prośbę do pana Burmistrza o przekazywanie radnym na piśmie informacji z działalności w okresie międzysesyjnym Radny Adam Kaszubski zapytał o przyszłość budynku po byłej szkole podstawowej w Piekle?. Ponadto zapytał, czy jest prawdą, że poraz kolejny doszło do odkształcenia podłogi w hali sportowej przy Gimnazjum w Sztumie. Jeżeli tak- to jakie podjęto działania w kierunku usunięcia. Radny Adam Kaszubski zgłosił następujące wnioski i zapytania: 1) w imieniu mieszkańców ulicy Młyńskiej w Sztumie zgłosił sprawę zabudowy w tym rejonie- projekt przewiduje wysoką zabudowę, z którą mieszkańcy się nie zgadzają 2) jaka jest przyszłość budynku kawiarni Lido na plaży miejskiej? Kiedy kończy się umowa dzierżawy obecnemu dzierżawcy? 3) czy została sprzedana działka po byłym ZGKiM? Jeżeli nie, to dlaczego? 4) podziękował Straży Miejskiej za skuteczną interwencję i pomoc w odnalezieniu i ustaleniu sprawcy kradzieży motoroweru. Podziękowanie złożył na ręce Burmistrza w imieniu mieszkańca, który odzyskał motorower W sprawie remontu bramy przy ulicy Kochanowskiego Burmistrz Leszek Tabor poinformował, że PWiKowi zlecono wykonanie i w terminie do 07 września br. chcemy naprawić bramę. Naprawa tablicy przy rondzie (przy ulicy Reja) jest sprawą oczywistą i zostanie to wykonane. Jeżeli chodzi o informację z okresu międzysesyjnego i przekazywanie radnym przed sesją na piśmie to jest ona przeze mnie uzupełniana na bieżąconawet tuż przed sesją; ale jest to sprawa do przemyślenia (odpowiedzi na zapytania radnego Adama Kaszubskiego). W sprawie zagospodarowania budynku po byłej Szkole Podstawowej w Piekle Burmistrz Leszek Tabor poinformował, że budynek będzie ogrzewany, jest tam e- przedszkole. Było wiadomym, że pewnych kosztów nie unikniemy. Mamy pewne scenariusz, są oferty na zagospodarowanie- będziemy analizować. W sprawie stanu podłogi w hali sportowej została wykonana ekspertyza w celu ustalenia przyczyny- jest to sytuacja powtarzająca się. Podłoga jest przekładana (odpowiedzi na pytania zgłoszone przez radnego Adama Kaszubskiego). Agnieszka Topolewska-Reksa, kierownik referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Majątku w odpowiedzi na pytania radnego Adama Kaszubskiego w sprawie planowanej zabudowy przy ulicy Młyńskiej w Sztumie wyjaśniła, że obecnie trwa procedura pozwolenia w Starostwie. Jesteśmy za tym, aby miasto rozwijało się również na tym terenie, ale zgodnie z prawem przy zabudowie do wysokości dwóch kondygnacji. W sprawie kawiarni Lido przy plaży miejskiej wyjaśnień udzielił prezes PWiK Władysław Lewko informując, że dzierżawa zakończyła się z dniem 30 września br. Dzierżawca może być na czas określony, nie na stałe, tj. do czasu wyremontowania obiektu. Po wykonaniu remontu można rozważyć zawarcie umowy na stałe. Agnieszka Topolewska-Reksa w odpowiedzi na kolejne pytanie wyjaśniła, że nie doszło do sprzedaży działki po byłym ZGKiM z uwagi na to, że nikt nie zgłosił się do przetargu. str. 3

4 11 9 luty 2011 rok XV/2011 Radny Adam Kaszubski zgłosił następujące wnioski i zapytania: a) Zapytał, czy mieszkańcy zgłaszali zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum Sztumu b) W związku z nowymi przepisami obowiązującymi z dniem 1 kwietnia br. zgodnie z którymi każdy urząd powinien korzystać z usług tłumacza języka migowego lub zatrudnić pracowników znających język migowy. Zapytał, na jakim etapie na dzień dzisiejszy przedstawia się wdrożenie tych przepisów w Urzędzie? Wynika to z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1234) c) Na stronie urzędu jest zakładka o nazwie kalendarz imprez, niestety są puste pola w poszczególnych miesiącach. Podobnie jest na stronie Sztumskiego Centrum Kultury, gdzie jest plan imprez ale ubiegłoroczny. d) Czy wybrano już ofertę na zakup nowego samochodu służbowego dla potrzeb Urzędu, jeżeli tak to jaki jest tego koszt? Czy Pan Burmistrz oraz radni są przychylni propozycji zakupu sprzętu fitness do ćwiczeń na świeżym powietrzu ze środków ze sprzedaży obecnego samochodu służbowego marki skoda. Proponuje sprawę poddać pod dyskusję na resortowej Komisji Rady Miejskiej. e) Zaproponował, aby na nowym samochodzie na bocznych drzwiach nakleić duży napis co stanowiłoby element promocyjny naszej gminy. Jest to przykład innych samorządów, firm i przedsiębiorstw. Koszt tego jest niewielki, a zyski mogą być Udzielono następujących odpowiedzi i wyjaśnień na zgłoszone wnioski i zapytania przez radnego Adama Kaszubskiego: a) Kierownik referatu Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego i Majątku Agnieszka Topolewska- Reksa wyjaśniła, że do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum Sztumu wpłynął wniosek pana Trybańskiego dotyczący nieruchomości przy ul. Mickiewicza- Sienkiewicza, przy rondzie o zwiększenie wskaźnika usług i miejsc postojowych. Na spotkaniu z Miejską Komisją Urbanistyczną uwzględniono zgłoszone uwagi. b) Sekretarz Miasta i Gminy Daria Mietlewska- Dura poinformowała, że do tej pory nie było takiej sytuacji, aby był problem z porozumiewaniem się z osobami głuchoniemymi. Wiemy, że weszła ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się- jesteśmy na bieżąco z przepisami prawnymi. c) Kalendarz imprez zostanie uzupełniony i z aktualizowany przez referat ds. promocji (..). W natłoku prac związanych z projektami w ostatnim okresie umknęła ta sprawa poinformowała pani Sekretarz. Natomiast dyrektor Sztumskiego Centrum Kultury Adam Karaś wyjaśnił, że plan pracy SCK, w tym plan imprez na 2012 rok jest umieszczony na stronie Sztum- nasze miasto. Nie mniej jednak plan imprez w najbliższy poniedziałek zostanie zaktualizowany na stronie SCK. d) Sekretarz Miasta i Gminy Daria Mietlewska- Dura poinformowała, że zebrano oferty na zakup samochodu od dealerów. W dniu dzisiejszym skierowano wniosek do pana Burmistrza o zakup samochodu- jest to zakup poniżej 14 tys. euro. Nie rozważaliśmy umieszczania napisu na samochodzie służbowym, gdyż nie chodzi o to, aby samochód jeździł jako baner reklamowy. str. 4

5 duże. f) Na ulicy Związku Jaszczurczego w dużej części została wymieniona nawierzchnia, położona nowa kostka, ale nie wyremontowano śmietnika. Zapytał, czy PWiK wykona remont tego śmietnika, który obecnie psuje wygląd tej ulicy. g) Prośba do Burmistrza o przekaz elektroniczny informacji z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy i jednostek gminnych XVI/2012 radny Adam Kaszubski zgłosił następujące zapytania i wnioski : a) na jakim etapie jest remont drogi w kierunku dworku Żeromskiego b) zgłosił zdewastowane drewniane słupki znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie dworku c) zapytał o plany zagospodarowania działki przy ulicy Chełmińskiej kwietnia 2012 roku XVII/2012 Radny Adam Kaszubski zgłosił następujące wnioski i zapytania: a) na podstawie informacji przekazanej przez radnych- członków komisji finansów, stwierdził że nie pobierano żadnych opłat z tytułu dzierżawy placu po byłym ZGKiMfirmie DEKPOL. Pozwolił sobie dokonać kilka obliczeń, pobierając tylko 10 groszy za dzierżawę 1 m2 dziennie byłby to wpływ do e) Zastępca Burmistrza Alicja Podlewska w odpowiedzi na propozycję zakupu sprzętu fitness na świeżym powietrzu poinformowała, że rozważymy zakup takiego sprzętu na bulwar (..). f) Kierownik referatu Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego i Majątku Agnieszka Topolewska- Reksa wyjaśniła, że w sprawie remontu śmietników w centrum miasta prowadzone są rozmowy z zarządcami terenów- to jest z PWiK i ze Spółdzielnią Mieszkaniową. Przewidziany jest remont śmietników przy ulicy Związku Jaszczurczego z estetycznym ogrodzeniem i zadaszeniem. g) Burmistrz Leszek Tabor poinformował, że rozważy elektroniczny przekaz informacji z działalności międzysesyjnej. Przy czym wyjaśnił, że informacja jest uzupełniana do ostatniej chwili przed sesją. Bożena Falkowska, p.o. kierownika referatu gospodarki komunalnej i spraw obywatelskich w odpowiedzi na zgłoszone wnioski przez radnego Adama Kaszubskiego wyjaśniła: a) w sprawie remontu drogi brukowej w Zajezierzu jesteśmy w trakcie przygotowywania specyfikacji i remont tej drogi przewidziany jest do wykonania b) wniosek dotyczący uszkodzenia drewnianych słupków przy dworku w Zajezierzu przyjęła do wyjaśnienia c) w sprawie zagospodarowania działki przy ulicy Chełmińskiej 5 w Sztumie Katarzyna Krzyżykowska poinformowała, że teren ten zostanie przekazany dla przedszkola z przeznaczeniem na plac zabaw W odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone przez radnego Adama Kaszubskiego udzielono następujących informacji: a) w sprawie braku pobierania opłat za teren po byłym ZGKiM od firmy Dekpol Burmistrz Leszek Tabor odesłał do protokołu z sesji lub z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych (..) na którym odpowiedź na takie pytanie została udzielona radnemu Andrzejowi Murawskiemu str. 5

6 14 31 maja 2012 roku XVIII/2012 budżetu gminy w wysokości zł rocznie, licząc całą powierzchnię 6250 m2 placu. Dlaczego te pieniądze nie trafią do budżetu gminy? Kto tego nie dopilnował lub o tym nie zadecydował? Proszę o wyjaśnienie ustne jak i pisemne jeszcze przed sesją absolutoryjną. b) w imieniu członków Stowarzyszenia Młodzi Demokraci przekazał wyniki ankiety dotyczącej priorytetowej inwestycji, która powinna być realizowana w Sztumie po zakończeniu rewitalizacji? c) Czy dokonano już ponownej wyceny obiektu sztumskiego zamku, kiedy obiekt zostanie ponownie wystawiony na sprzedaż? d) zaproponował radnym w ramach integracji, organizację akcji wspólnego oczyszczania brzegów jednego ze sztumskich jezior np. Parleta. Uważa, że poza elementem integracyjnym byłby to wkład w poprawienie wizerunku gminy i czystości naszych jezior. Pomysł pozostawia pod rozwagę. Liczy na pomoc urzędu w zakresie zapewnienia w niezbędny sprzęt: rękawiczki, worki itd. Po akcji możemy zrobić małe integracyjne ognisko. e) prosi o interwencję w sprawie rozpadającej się tablicy informującej, o zawarciu rozejmu w Sztumskiej Wsi f) jakie jest źródło finansowania remontu budynku przy plaży miejskiej w Sztumie Radny Adam Kaszubski zgłosił następujące wnioski i zapytania: a) Zapytał o warunki dzierżawy części dziedzińca zamkowego i budynku po byłym Sztumskim Centrum Kultury? Jakie są lub będą z tego wpływy do budżetu gminy? b) Mieszkańcy gminy proszą o umieszczenie na stronie gminy lub sztumskim BIPie informacji na temat wysokości przyznanych dotacji poszczególnym klubom sportowym w Gminie Sztum. Przyznał, że nie z sprawdził czy taka informacja znajduje się w BIP, jeżeli b) w odniesieniu do wyników ankiety Stowarzyszenia Młodych Demokratów poinformował jakie realizowane są przez gminę programy inwestycyjne, w tym dotyczące budowy dróg, wspierania programu schetynówek, wspierania remontu dróg wojewódzkich. Mamy przygotowaną dokumentację na drogę w Białej Górze, w osiedlu Parkowym, na ulicę Kwidzyńską, stadion ( ). Jak widać cele są te same, ale nie tak wysoki poziom inwestycji. Ponadto Burmistrz stwierdził, że ma nadzieję, że spółka PKP zmodernizuje dworzec- jest to dworzec peryferyjny. Do remontu mamy swoje budynki, na przykład budynek biblioteki. Były prowadzone rozmowy z Zakładem Karnym w sprawie przejęcia Kwadro z przeznaczeniem na bibliotekę c) w związku z tym, że rozpoczął się proces rewitalizacji w Sztumskiej Wsi zostanie wykonana nowa tablica i kamień o zawarciu rozejmu zostanie przeniesiony w inne miejsce d) remont budynku przy plaży miejskiej finansowany jest w ramach naszego budżetu gminy. Nie mniej jednak będziemy się ubiegać o środki finansowe w ramach rewitalizacji bulwaru (..)Kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich Bożena Falkowska Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone przez radnego Adama Kaszubskiego: a) Adam Karaś, dyrektor Sztumskiego Centrum Kultury poinformował, że koszty związane z utrzymaniem zamku w części administrowanej przez SCK to rocznie kwota ok. 40 tys. złotych, które pokrywa dzierżawa dot. do tego dochodzą media; podatek od nieruchomości, którego SCK nie płacił- miesięczny czynsz to kwota 1300 zł. miesięcznie. a) Informacja dotycząca wysokości przyznanych dotacji przyznanych poszczególnym klubom sportowym jest na bieżąco umieszczana na stronie str. 6

7 nie ma to prosi o uzupełnienie. c) Zapytał kiedy zostanie rozstrzygnięty przetarg na remonty cząstkowe dróg?- dotyczy drogi asfaltowej w Zajezierzu. Mieszkańcy narzekają na jej obecny stan. d) Zapytał kiedy można spodziewać się otrzymywania materiałów na sesję w wersji elektronicznej? Co dalej z pomysłem Pana Przewodniczącego w sprawie zakupu laptopów dla radnych? Kiedy możemy spodziewać się realizacji? e) Jakie są w tej chwili, jeżeli są opóźnienia w wykonaniu prac na Placu Wolności? f) Wyraził zadowolenie, że kończy się rewitalizacja, że powstały nowe foldery reklamowe, nowa strona gminy, filmy promujące itd. Zapytał, co dalej, czy gmina planuje teraz zainwestowanie w promocję długofalową, np. wystawianie swojego stoiska na targach turystycznych, czy reklamę telewizyjną? Co jest naszym produktem turystycznym i jak chcemy go sprzedać? To pytanie pozostawia do przemyślenia. internetowej gminy b) Bożena Falkowska w odpowiedzi na pytanie dotyczące remontów dróg i terminu przetargu poinformowała, ze na remonty dróg zaplanowana jest kwota 200 tys. złotych. Ponadto są oszczędności po przetargu, dzięki temu będzie można wykonać roboty dodatkowe w zakresie naprawy remontu dróg w obszarze miasta i gminy Sztum. Jest przygotowany przetarg i jest zabezpieczona kwota w budżecie, specyfikacja jest dopracowywana i zostanie ogłoszony kolejny przetarg (..)- ulica Długa jest przewidziana do remontu oraz drogi w sołectwie Gościszewo c) W odpowiedzi na pytanie dotyczące zakupu laptopów dla radnych Małgorzata Draganek poinformowała, że do 29 maja br. oferenci składali oferty, obecnie trwają jeszcze negocjacje, co do kwoty- to do decyzji radnych należy, która z opcji zaproponowanych przez Kamila Markowskiego, informatyka urzędu zostanie przyjęta. d) Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak w nawiązaniu do zgłoszonej propozycji przez radnego Adama Kaszubskiego dotyczącej zorganizowania akcji sprzątania brzegu jeziora poprosił, aby inicjator zajął się organizacją tej akcji ( czerwca 2013r XIX/2012 Radny Adam Kaszubski zgłosił, że na Placu Wolności część ławek została ustawiona przodem do okien- zapytał, czy nie lepiej ustawić je odwrotnie? Ewa Zielińska Wójtowicz, kierownik referatu inwestycji i rozwoju w odpowiedzi na pytanie radnego Adama Kaszubskiego w sprawie ustawienia ławek na Placu Wolności wyjaśniła, że na etapie realizacji inwestycji wskazywaliśmy na przestawienie ławekprojektant nie wyraził na to zgody wręcz kategorycznie zabronił. Będziemy w tej sprawie ponownie rozmawiać. Jednakże nie mogą być odwrócone do ulicy ze względów bezpieczeństwa lipca 2012 roku XX/2012 Radny Adam Kaszubski zapytał, czy jest oferta na sprzedaż zamku? Zaproponował, aby projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum Sztumu nie wykładać w okresie letnim- dobrze byłoby wyłożyć po Agnieszka Topolewska- Reksa, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego i Majątku w odpowiedzi na pytanie radnego Adama Kaszubskiego poinformowała, że pracujemy nad przygotowaniem oferty dotyczącej str. 7

8 17 30 sierpnia 2012 roku XXII/2012 okresie wakacji. Radny Adam Kaszubski zgłosił następujące zapytania i wnioski: a) zapytał o efekty i jakość funkcjonowania monitoringu wizyjnego miasta? Czy znane są statystyki wykrywalność przestępstw i wykroczeń w związku z wprowadzeniem monitoringu? Wśród mieszkańców występują opinie, że monitoring pod względem technicznym jest sprawny, ale dyżurny obsługujący monitoring nie ma czasu na wykonywanie czynności związanych z jego obsługą podczas służby. W związku z tym może warto zastanowić się nad zwiększeniem obsady Straży Miejskiej, której pracownicy mogliby obsługiwać monitoring np. w budynku urzędu. Poza poprawą bezpieczeństwa mieszkańców, dałoby to realny wpływ do budżetu gminy z tytułu mandatów wystawianych przez pracowników Straży Miejskiej. b) zapytał, czy gmina posiada, działki w bezpośredniej okolicy jeziora sztumskiego? Jeżeli tak, to może warto zastanowić się nad przeznaczeniem tych działek pod budowę domków letniskowych, czy kampingu?. Jest to nie tylko moja propozycja, ale również mieszkańców, których reprezentujemy. c) W związku z wywołanym podczas jednej z ostatnich sesji, tematem promocji gminy- jej kierunków i działań jakie sprzedaży zamku. Natomiast Burmistrz Leszek Tabor w odpowiedzi na drugie pytanie stwierdził, że informowałem radnych, że naszym celem było, aby jak najszybciej przedstawić projekt uchwały w sprawie m.p.z.p. na Centrum Miasta plany wykłada się na okres 21 dni. Ponadto jest możliwość upełnomocnienia innej osoby do zgłoszenia uwag. W odpowiedzi na wnioski i zapytania radnego Adama Kaszubskiego udzielono następujących wyjaśnień i odpowiedzi: 1) Burmistrz Leszek Tabor w sprawie monitoringu stwierdził, że diagnoza słuszna, ale z wnioskami bym się nie zgodził. Z wielu źródeł mam inną ocenę. Ponadto Policja mogłaby monitoring wykorzystać w inny sposób i to Policja ma zapewnić obsługę monitoringu- jest tam służba całodobowa. Gdyby nie było Straży Miejskiej- to jest pytanie, czy monitoringu ma nie być. Nie możemy brać wszystkiego na siebie. Należy o tym dyskutować na komisjach. Wszędzie fizycznie nie musi być człowiek. O zwiększeniu etatu w Straży Miejskiej możemy rozmawiać. Jednakże nie o to walczyliśmy, aby została zwiększona obsada Powiatowej Policji (..). Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak w związku z powyższym zgłosił, aby na najbliższe posiedzenie resortowej Komisji Rady Miejskiej zaprosić Komendanta Policji. Przewodniczący Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa Andrzej Babieczko poprosił o wsparcie na posiedzeniu komisji w powyższym temacie pana Burmistrza, pana Przewodniczącego Rady i radnego pana Andrzeja Murawskiego. 2) Gmina przy jeziorze sztumskim posiada wolne tereny- ok. 6 ha. Temat ten należy przedyskutować na komisji 3) W sprawie działań promocyjnych gminy i jej kierunków Burmistrz stwierdził cieszę się, że pan Radny popiera moje propozycję dotyczącą promocji str. 8

9 samorząd mógłby podjąć, szerokiej dyskusji internatów w tym temacie - proponuję, aby resortowa komisja- Komisja Finansów Publicznych i Rozwoju, zawarła w porządku posiedzenia i przedyskutowała temat związany z promocją gminy Sztum oraz jej walorów, abyśmy wspólnie może i z zainteresowanymi mieszkańcami, podyskutowali temat kierunków promocji naszego miasta, naszej gminy w kontekście ewentualnych wydatków budżetowych w najbliższych latach. d) Zgłosił wniosek o naprawę nawierzchni drogi dojazdowej do garaży przy ulicy Kochanowskiego października 2012 roku XXIV/2012 Radny Adam Kaszubski zgłosił następujące wnioski i uwagi: a) w imieniu mieszkańców Gościszewa zgłosił wniosek o wykonanie chodnika od znaku miejscowości Gościszewo w kierunku Sztumu- zapytał, czy gmina mogłaby opracować dokumentację na wykonanie chodnika i przekazać dla GDDKiA- podobnie jak to miało miejsce w przypadku dokumentacji na wykonanie ronda b) wniosek mieszkańców Gościszewa o niezabieranie oświetlenia z terenu prywatnego c) zapytał na jakim etapie jest realizacja placu zabaw przy ulicy Pieniężnego w Sztumie W odpowiedzi na zgłoszone zapytania i wnioski radnego Adama Kaszubskiego udzielono następujących wyjaśnień: a) Burmistrz Leszek Tabor w sprawie wykonania chodnika w Gościszewie poinformował, że wielokrotnie występowano do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował oraz zwrócił się do radnego Adama Kaszubskiego, jako asystenta pana senatora o interwencję w tej sprawie. Radny Adam Kaszubski odpowiedział twierdząco b) Kierownik referatu GKiSO Bożena Falkowska poinformowała, że oświetlenia z posesji prywatnej nie przeniesiono- jedną z lamp obrócono, aby zwiększyć oświetlenie, druga lampa zwiększy widoczność oświetlenia po przycięciu tui rosnących poza ogrodzeniem przy drodze. c) Przygotowanie placu zabaw przy ulicy Pieniężnego jest w trakcie realizacji- uporządkowana została skarpa, poprawiono estetykę, jest w trakcie realizacji listopada 2012 roku XXV/2012 Radny Adam Kaszubski w imieniu mieszkańców ul. Spokojnej zgłosił brak oświetlenia od strony Burmistrz Leszek Tabor w odpowiedzi na wniosek radnego Adama Kaszubskiego w sprawie braku str. 9

10 ulicy Czernieckiego. oświetlenia przy ulicy Czarnieckiego od strony ulicy Spokojnej stwierdził, że jest wiele pytań, które nie dotyczą gminy. Powstaje wrażenie jakbyśmy nie dostrzegali, które drogi są krajowe, które powiatowe, a które gminne. Uważa, że należy zająć się swoimi sprawami. Brak oświetleń na drogach powiatowych, na przejściach dla pieszych należy zgłaszać Staroście, albo na komisjach rady. Radny Adam Kaszubski przypomniał, że jako radny samodzielnie nie może działać- tylko przez organ jakim jest rada. Burmistrz stwierdził, że realizuje uchwały rady oraz zadania wynikające z ustaw. Natomiast prośby mieszkańców należy przekazywać przez radnych powiatowych, radnych wojewódzkich (..). Proszę również mieszkańcom przezywać informacje, co do tego np., które drogi są gminne i proszę nie obarczać mnie wszystkimi problemami. W uzupełnieniu radny Tadeusz Buber Bubrowiecki dodał, że droga przy murze (ul. Czarnieckiego) jest niczyja- nikt od 20 lat nie chce jej przejąć grudnia 2012 roku XXVI/2012 Radny Adam Kaszubski zwrócił uwagę, że brak jest na stronie internetowej urzędu jakiejkolwiek informacji dotyczącej oferty sprzedaży naszego zamku. Zapytał o koszty utrzymania budynku na plaży miejskiej, przy Lido i jakie są plany jego przeznaczenia? Kolejne pytanie dotyczyło nakładu książki pt. Czas odnaleziony, czas dodany. Sztum wczoraj i dziś, którą w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy od pana Burmistrza W odpowiedzi na wnioski i pytania zgłoszone przez radnego Adama Kaszubskiego udzielono następujących odpowiedzi: a) Burmistrz Leszek Tabor w sprawie oferty sprzedaży zamku poinformował, że promocję sprzedaży zamku robimy nie zawsze w obecności kamer. Uczestniczymy w spotkaniach z potencjalnymi inwestorami, na różnych konferencjach w których uczestniczącą np. przedstawiciele firmy Anders, państwa Donimirskich, którzy są właścicielami zamków historycznych, w PAiZ jest również nasza oferta inwestycyjna. Obecnie branża hotelowa notuje gorsze wyniki. Jednakże jest to sprawa nie do zaniechania. Dlatego też na najbliższą sesję przedstawię radnym propozycję projektu uchwały, w której zostaną złagodzone warunki dla inwestora. Ponadto w referacie gospodarki nieruchomościami zostaną zmienione obowiązki niektórych pracowników mające na celu zwiększenie naszej oferty inwestycyjnej. W uzupełnieniu radny Adam Kaszubski dodał, że ostatnia wzmianka w prasie o zamku sztumskim była w lipcu 2011 roku- uważa, że oferta sprzedaży zamku powinna być str. 10

11 21 23 luty 2012 XXVIII/2013 Radny Adam Kaszubski zapytał na jakim etapie jest realizacja inwestycji pn. kanalizacja deszczowa na osiedlu mieszkaniowym Na Wzgórzu? 22 Radna Sylwia Monkielewicz zgłosiła wnioski i zapytania w imieniu nieobecnego na sesji radnego Adama Kaszubskiego: a) Czy został rozstrzygnięty przetarg na halę targową, b) Czy rozstrzygnięto ofertę na sprzedaż zamku? c) Gdzie na stronie urzędu można znaleźć informacje dotyczące pomocy dla przedsiębiorców, w tym m.in. zwolnienia z podatku (..), d) Czy Gmina planuje przejęcie budynku dworca PKP w Sztumie, e) Przekazał słowa uznania za ofertę umieszczona na naszej stronie internetowej. b) Odpowiadając na drugie pytanie radnego Adama Kaszubskiego w sprawie budynku na plaży miejskiej- kosztów utrzymania i planów jego przeznaczenia Burmistrz poinformował, że budynek został przekazany w administrowanie PWiK i nie mam w tej sprawie bliższych informacji. Radny Adam Kaszubski- prosi o odpowiedź na piśmie. c) Ewa Ruczyńska, kierownik referatu Prog. Pomocowych (..) w odpowiedzi na pytanie dotyczące nakładu książki pt. Czas odnaleziony, czas dodany. Sztum wczoraj i dziś poinformowała, że nakład był w ilości 500 egz. w twardej okładce i 1000 egz. w miękkiej okładce w ramach przydzielonych środków w budżecie na ten cel. W odpowiedzi na pytanie radnego Adama Kaszubskiego dotyczące realizacji inwestycji pn. kanalizacja deszczowa na osiedlu Na Wzgórzu, Ewa Zielińska Wójtowicz, kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju wyjaśniła, że obecnie przygotowywane są przetargi na inne inwestycje. Ta inwestycja przewidziana jest na dalszą część roku. W uzupełnieniu Burmistrz Leszek Tabor dodał, że z komisją Rady przedyskutuje zasadność wykonania tej inwestycji, gdyż z doświadczenie z innych osiedli mieszkaniowych wiadomym jest, że nie ma jeszcze infrastruktury drogowej i chodników (..). Dlatego chce to przedyskutować, gdyż, co do tego mam wątpliwości. W odpowiedzi na pytania zgłoszone przez radną Sylwię Monkielewicz w imieniu radnego Adama Kaszubskiego udzielono następujących odpowiedzi: a) Informacja dotycząca przetargu na halę targową została podana przez Burmistrza w informacji z działalności międzysesyjnej b) Oferta dotycząca zamku, propozycja zagospodarowania terenu od 2 miesięcy znajduje się na naszej stronie (odpowiedź udzielona przez Agnieszkę Topolewską-Reksa, kierownika Referatu PP,GNiM). c) Uchwała w sprawie ulg podatkowych dla przedsiębiorców (..) znajduje się w BIP w zbiorze uchwał. Jednakże słuszna uwaga- zostanie to str. 11

12 promocyjną na targach turystycznych w Gdańsku. umieszczone w informacjach dla petentów. Przy czym są to kompetencje bardziej dla powiatu (odpowiedź udzielona przez Darię Mietlewską- Dura, Sekretarza Miasta i Gminy) d) Nie ma planów przejęcia dworca PKP w Sztumie, nie ma zainteresowania zagospodarowania tego obiektu. Mamy ten wniosek uwzględniony w Strategii (odpowiedź udzielona przez Agnieszkę Topolewską- Reksa, kierownika Referatu PP,GNiM) czerwca 2013 XXXII/2013 Radny Adam Kaszubski zapytał, czy są zainteresowania zagospodarowaniem terenu za jeziorem sztumskim z przeznaczeniem na pole namiotowe. Jeżeli nie to, to czy nie warto o tym pomyśleć (..) W odpowiedzi na pytanie radnego Adama Kaszubskiego w sprawie utworzenia pola namiotowego na terenach za jeziorem sztumskim Agnieszka Topolewska- Reksa, kierownik referatu PP,GNiM poinformowała, że na dzień dzisiejszy nie było takiego zainteresowania. Informacyjnie podała, że tereny między pomostem, a terenem rekreacyjnym zostały zgłoszone do projektu Związku Miast Polskich- Rewitalizacja Terenów Zielonych- Miejskich Subregionu Nadwiślańskiego październik 2013r grudnia 2013r XXXV/2013 Radny Adam Kaszubski zgłosił, że z dniem 31 grudnia 2013 roku kończy się możliwość korzystania z programu dotyczącego zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de mini mis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta i gminy Sztum. Czy w związku z tym gmina planuje wdrożenie innego podobnego programu funkcjonalnego na podobnych zasadach, lub innego programu pomocowego dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy? XXXVII/2013 Radny Adam Kaszubski zapytał: a) jaka jest przyszłość budynku SCK gdzie znajdował się lokal Laguna, do tej pory nie został on zagospodarowany? b)niedawno doszło do zalania nowo wyremontowanych piwnic w SCK, czy podjęto jakieś działania w celu sfinansowania remontu? 27 8 marca 2014r XXXIX/2014 Radny Adam Kaszubski zapytał, czy monitoring działa prawidłowo? Prawdopodobnie w ostatnim okresie monitoring nie zapisywał zdarzeń. Kolejne pytanie radnego dotyczyło poprawy stanu Burmistrz Leszek Tabor w odpowiedzi na pytanie radnego Adama Kaszubskiego dot. zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de mini mis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy( ) wyjaśnił, że będzie kontynuacja. Nie mniej jednak zależy to od ustaleń Komisji Europejskiej. Przystąpimy do opracowania jak tylko będą prawne możliwości Burmistrz Miasta i Gminy Laszek Tabor na pytanie radnego Adama Kaszubskiego poinformował, że w chwili obecnej nie ma Dyrektora SCK,ale skierujemy do niego pytanie na piśmie W odpowiedzi na zapytanie radnego Adama Kaszubskiego w sprawie monitoringu Ewa Zielińska- Wójtowicz, kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju str. 12

13 drogi przy ulicy Witosa w Sztumie zapytał, czy planuje się np. przełożenie płyt jumb, aby poprawić przejezdność? maja 2014r XLI/2014 Radny Adam Kaszubski zapytał, czy udało się wygospodarować środki finansowe na remont drogi z jumb przy ulicy Witosa w Sztumie wyjaśniła, że w okresie grudnia w części rozbudowanej wystąpiła awaria. Został przeprowadzony przeglądawaria została usunięta i monitoring działa prawidłowo. Natomiast Ryszard Wirtwein, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich w odpowiedzi na pytanie dotyczące poprawy stanu nawierzchni drogi przy ul. Witosa wyjaśnił, że w tym roku budżetowym ta inwestycja nie została uwzględniona w planie inwestycyjnym. Nie mniej jednak jeżeli w trakcie roku budżetowego będą oszczędności wrócimy do tego tematu i może uda się poprawić stan tej drogi W odpowiedzi na pytanie radnego Adama Kaszubskiego, kierownik referatu gospodarki Komunalnej(..) Ryszard Wirtwein poinformował, że planowane jest przełożenie płyt jumbo na ulicy Witosa. Termin zostanie określony po rozstrzygnięciu przetargu na ulicę Reymonta będziemy znali wysokość środków finansowych. Poinformował o problemie jaki występuje w przypadku drogo ulicy Witosa część drogi stanowi własność gminną, a części jest właścicielem jest powiat. Sytuacja ta będzie wymagała uregulowania. Jednakże nie będzie to stanowić przeszkody w remoncie tej drogi wystąpimy do starostwa o wyrażenie zgody na wejście (..) ZAPYTANIA I WNIOSKI RADNEGO ADAMA KASZUBSKIEGO NA POSIEDZENIACH KOMISJI REWIZYJNEJ VI KADENCJI Lp. Data zgłoszenia wniosku, zapytania lutego 2012 roku Numer protokołu Nr 2/2012 Treść wniosku zapytania Odpowiedź sposób realizacji Uwagi Przewodniczący Adam Kaszubski poinformował, że wystąpi do Burmistrza z zapytaniem dotyczącym Budynku hali sportowej i przyczyn niszczejącej podłogi. Przewodniczący Komisji Adam Kaszubski poinformował, że otrzymał informację że możliwym i dalece W odpowiedzi otrzymał pismo podpisane przez panią Ewę Zielińską- Wójtowicz, kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju w którym informuje się, że (..) obecnie toczy się postępowanie wyjaśniające na temat wyników wykonanej ekspertyzy na terenie hali widowiskowo sportowej, a także wykonanej str. 13

14 2. 1 czerwca 2012r sierpnia 2012r NR 4/2012 NR 7/2012 prawdopodobnym jest to, że sztumska hala sportowa była zalewana przez własne wody opadowe, co też było przyczyną odkształcenia podłogi. Dlatego też wystąpiłem do Burmistrza o przedstawienie członkom Komisji Rewizyjnej wyników ekspertyzy przeprowadzonej na obiekcie hali sportowej w Sztumie. Odpowiedź jak wyżej poinformowanie, że w chwili obecnej wynik ekspertyzy nie może być przedstawiony z uwagi na to, że obecnie toczy się postępowanie wyjaśniające. Przewodniczący komisji Adam Kaszubski poinformował, że do wiadomości Komisji Rewizyjnej na jego ręce mieszkańcy Placu Wolności 26 przesłali korespondencję dotyczącą zagospodarowania działki nr 562/4 przy ul. Młyńskiej stanowiącą własność gminy Sztum sprawa dotyczy sporu z panem Bogackim odnośnie lokalizacji i ilości kondygnacji planowanej zabudowy na przedmiotowej działce. Temat podany tylko informacyjnie, gdyż nie było to w naszych kompetencjach w tej sprawie po raz drugi zostało złożone odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Starostwa powiatowego Przewodniczący Adam Kaszubski poinformował, że wystąpił do Burmistrza z zapytaniem o pisemną informacja nt. przeprowadzonej ekspertyzy wodnokanalizacyjnej na obiekcie hali sportowej przy Gimnazjum Nr1 w Sztumie Radny Adam Kaszubski zgłosił następujące zapytania i wnioski: - mieszkaniec Sztumu zgłosił, że niektóre mieszkania socjalne, bądź komunalne są niezamieszkałe przez osoby tam zameldowane - metalowe pojemniki na śmieci na bulwarze naprzeciwko ul. Baczyńskiego i miasteczka ruchu drogowego są pozaklejane reklamą firmy zajmującej się utylizacją samochodów po wypadkach - część koszy na bulwarze została zniszczona, zdewastowana - dlaczego na bulwarze przez okres co najmniej 2 tygodni po godz. 22-giej było wyłączone światło - wnioskuję o uporządkowanie terenu w Centrum miasta ( teren poprzedniej lokalizacji przystanku autobusowego) na przeciwko kościółka radny oczekuje odpowiedzi na inspekcji TV sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z budynku hali oraz terenu Gimnazjum Nr1 w Sztumie. Wobec powyższego nie możemy przekazać wyżej wymienionych dokumentów. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego komplet dokumentów zostanie udostępniony Komisji Rewizyjnej str. 14

15 4. 9 października 2012r 5. 6 listopada 2012r kwietnia 2013r maja 2013r 8. 4 czerwca 2013r czerwca 2013r czerwca. 2013r stycznia 2014r 10 września 2014r NR 9/2012 NR 10/2012 NR 4/2013 Nr6/2014 Nr7/2013 NR 8/2013 Nr8/2013 Nr 1/2014 Nr 9/2014 piśmie Przewodniczący komisji Adam Kaszubski zapytał, kiedy zostaną rozpoczęte prace związane z wykonaniem drenażu opaskowego wokół hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Sztumie Radny Adam Kaszubski zgłosił, że do tej pory nie otrzymał odpowiedzi na zgłaszane wnioski, w tym m.in. na wniosek dotyczący oświetlenia na bulwarze w nocy nie działa oświetlenie. Radny Adam Kaszubski zgłosił w imieniu mieszkanki ulicy Fiszera w Sztumie, że na wysokości rowu przy posesji państwa Kraj w drodze jest dziura wniosek o naprawę Radny Adam Kaszubski zgłosił wniosek o umieszczenie na stronie internetowej np. w formacie PDF książki pt. Sztum Wczoraj -Dziś Radny Adam Kaszubski zgłosił dużą dziurę wyrwę w drodze ulica Fiszera na wysokości rowu odprowadzającego wody opadowe Radny Adam Kaszubski :- podatek de minimis kończy się r zapytał czy gmina planuje podobny program Radny Adam Kaszubski zgłosił wniosek zamontowania piłko chwytu między boiskiem a placem zabaw przy bulwarze prosi o pisemną odpowiedź Radny Adam Kaszubski prosi o udzielenie pisemnej informacji dotyczącej kosztów organizacji zabawy sylwestrowej na Placu Wolności z podaniem kwot na poszczególne wydatki Radny Adam Kaszubski na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej zgłosił wnioski dotyczące monitoringu oraz mobilnego bezpłatnego Internetu przy stołach szachowych na terenie zrewitalizowanej fosy średniowiecznej. W odpowiedzi na wniosek radnego Adama Kaszubskiego odpowiedzi udzielił Edward Jasiński główny energetyk informując, że źle zostały ustawione zegary, które na miarę swojej wiedzy i możliwości wyregulował. Jednak trzech zegarów nie mógł ustawić. Obecnie w przygotowaniu jest oferta na przetarg na wyłonienie firmy, która się tym zajmie. Przy czym projekt w ramach oszczędności zakłada częściowe wyłączanie prądu w okresie głęboko nocnym. Wniosek telefonicznie w dniu 29 kwietnia 2013r przekazano do referatu gospodarki Komunalnej i spraw obywatelskich panu Marcinowi Lipińskiemu z prośbą o przekazanie na stanowisko ds. dróg panu Marcinowi Baźmierowskiemu i kierownikowi pani Bożenie Falkowskiej str. 15

16 Komisja Finansów Lp. Data posiedzenia 1. 6 lutego 2013r marca 2013r Numer protokołu NR 3/2013 NR 4/2013 Treść zapytania, interpelacji Treść odpowiedzi Uwagi Radny Adam Kaszubski zgłosił interpelację dotyczącą przeznaczenia budynku przy plaży miejskiej Radny Adam Kaszubski zgłosił, że nie pali się oświetlenie przy byłym PZU Brak odpowiedzi - wniosek przekazano telefonicznie dnia 6 luty 2013r do Prezesa PWiK Pana Wł. Lewko W odpowiedzi Pani Bożena Falkowska kier. Referatu GKISO poinformowała,że zostanie to zgłoszone do Zakładu Energetycznego str. 16

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/08. Ad. 1 Przewodniczący Komisji wystąpił o przyjęcie protokołu nr 1/08 z poprzedniego posiedzenia Komisji.

PROTOKÓŁ Nr 2/08. Ad. 1 Przewodniczący Komisji wystąpił o przyjęcie protokołu nr 1/08 z poprzedniego posiedzenia Komisji. PROTOKÓŁ Nr 2/08 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta, Handlu, Rolnictwa i Przekształceń Własnościowych - Komisji IV Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach pod przewodnictwem Jerzego Matuszczyka Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst

rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty/pożyczki środki pochodzące z innych

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE

ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE BURMISTRZ MIASTA Bielsk Podlaski, 2014-09-09 BIELSK PODLASKI 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 Br.0003.9.2014 ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE ZGŁOSZONE PRZEZ RADNYCH PODCZAS OBRAD

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Załącznik Nr 8 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/259/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Dział Treść jednostka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLI/350/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 1 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 r.

UCHWAŁA Nr XLI/350/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 1 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 r. UCHWAŁA Nr XLI/35/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 1 września 214 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 214 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIII sesji Rady Gminy w Przewozie w dniu 30 grudnia 2013r.

Protokół z XXXIII sesji Rady Gminy w Przewozie w dniu 30 grudnia 2013r. Protokół z XXXIII sesji Rady Gminy w Przewozie w dniu 30 grudnia 2013r. Pkt 1. Otwarcie obrad XXXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Przewóz. Przewodnicząca Rady Gminy rozpoczęła obrady o godzinie 10 02. Powitała

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr L/2013 z L sesji Rady Gminy Fredropol w dniu 20 grudnia 2013 roku. Stan Rady Gminy 15. Obecni na sesji 15

Protokół Nr L/2013 z L sesji Rady Gminy Fredropol w dniu 20 grudnia 2013 roku. Stan Rady Gminy 15. Obecni na sesji 15 Protokół Nr L/2013 z L sesji Rady Gminy Fredropol w dniu 20 grudnia 2013 roku Stan Rady Gminy 15 5 Obecni na sesji 15 5 Nieobecni Osoby zaproszone obecna na sesji 1 Mariusz Śnieżek Wójt Gminy 2 Leszek

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku

Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku Protokół z posiedzenia XI Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2011 roku Posiedzenie XI Sesji Rady Gminy otworzył Przewodniczący Pan Dariusz Mądrecki. Przewodniczący Rady Gminy przywitał przybyłych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 9/2016/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 marca 2016 roku

PROTOKÓŁ Nr 9/2016/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 marca 2016 roku PROTOKÓŁ Nr 9/2016/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 marca 2016 roku Obecni: wg. listy obecności. Porządek posiedzenia: 1. Kontrola wydatków poniesionych na remonty dróg gminnych ze środków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie powołania jednostki budżetowej

UCHWAŁA NR IV RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie powołania jednostki budżetowej UCHWAŁA NR IV.15.2014 RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie powołania jednostki budżetowej Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.8, art. 9 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XI/2015 z XI sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2015 r.

Protokół Nr XI/2015 z XI sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2015 r. Protokół Nr XI/2015 z XI sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 września 2015 r. Ad.1. Otwarcie XI sesji Rady Miejskiej. Przewodniczący Rady Pan Bogdan Ferenc Powitał Burmistrza Pana Bartosza

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 145/2013

P R O T O K Ó Ł Nr 145/2013 P R O T O K Ó Ł Nr 145/2013 obrad Zarządu Powiatu, które odbyło się w dniu 10 kwietnia 2013r. w sali Nr 8 Starostwa Powiatowego w Mrągowie. Rozpoczęcie : godz. 15 00 Zakończenie: godz. 15 40 Otwarcia posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROWADZENIA POLITYKI INFORMACYJNEJ

PROCEDURA PROWADZENIA POLITYKI INFORMACYJNEJ PROCEDURA PROWADZENIA POLITYKI INFORMACYJNEJ I. UCZESTNICY PROCESU Stanowisko ds. informacji publicznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi - właściciel procesu Stanowisko ds. promocji Pozostali

Bardziej szczegółowo

Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Komisja nie zajęła stanowiska w przedmiotowej sprawie, ponieważ wszyscy obecni członkowie wstrzymali się od

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/109/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XVI/109/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XVI/109/16 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej)

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej) Burmistrz Międzyrzecza w imieniu własnym i Partnerów Burmistrza Skwierzyny i Wójta Przytocznej zaprasza inwestorów do składania propozycji na zakup działek inwestycyjnych. Burmistrz Międzyrzecza w imieniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Mariusz Pardo

Przewodniczący Rady Mariusz Pardo Uchwała Nr III / 16 / 2014 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Szczytnie na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z XVI sesji Rady Gminy Gniewino z dnia 30 października 2015r.

PROTOKÓŁ z XVI sesji Rady Gminy Gniewino z dnia 30 października 2015r. PROTOKÓŁ z XVI sesji Rady Gminy Gniewino z dnia 30 października 2015r. XVI sesja Rady Gminy Gniewino odbyła się dnia 30 października 2015r. Straży Gminnej w Kostkowie W sesji brali udział radni, sołtysi

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r Przewodniczący obrad Jarosław Zawalich otworzył obrady VIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej. Powitał zebranych Radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 12/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 18 marca 2003 r.

Protokół nr 12/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 18 marca 2003 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 14.00. Protokół nr 12/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 18 marca 2003 r. W posiedzeniu zarządu wzięli udział: 1. Adam Basiński Starosta Sulęciński,

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w

Bardziej szczegółowo

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu. Protokół nr 8/2011 z posiedzenia Komisji handlu, usług, rolnictwa, ładu i porządku publicznego Rady Miejskiej w Chełmku, odbytego w dniu 8 listopada 2011 roku Obecni: wg załączonej listy obecności. (załącznik

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 2031 UCHWAŁA NR XL/815/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 54/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 listopada 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 54/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 listopada 2015 r. OR.II.0022.1.52.2015 PROTOKÓŁ NR 54/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 listopada 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r.

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r. Protokół nr 21/12 obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk odbytej 6 czerwca 2012 r. w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku W sesji udział wzięło 15 radnych, na ogólną liczbę 15, tj. 100% (zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Strona 2. Limit zobowiązań. Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 0,00 0,00 0,00 53 550 085,66 0,00 0,00 0,00 14 636 740,05 0,00 0,00 0,00 38 913 345,61

Strona 2. Limit zobowiązań. Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 0,00 0,00 0,00 53 550 085,66 0,00 0,00 0,00 14 636 740,05 0,00 0,00 0,00 38 913 345,61 Strona 2 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 53 550 085,66 0,00 0,00 0,00 14 636 740,05 0,00 0,00 0,00 38 913 345,61 0,00 0,00 0,00 27 288 527,78 0,00 0,00 0,00 69 628,05 0,00

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków w dniu 3 kwietnia 2014 roku

Protokół z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków w dniu 3 kwietnia 2014 roku Protokół z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków w dniu 3 kwietnia 2014 roku Data utworzenia 2014-04-03 Numer aktu 2 Akt prawa miejscowego NIE Jednolity identyfikator aktu w dzienniku

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XL/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 20 grudnia 2007 roku

PROTOKÓŁ NR XL/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 20 grudnia 2007 roku PROTOKÓŁ NR XL/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 20 grudnia 2007 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14/2014 Przewodnicząca Komisji Grażyna Biernaczyk

Protokół nr 14/2014 Przewodnicząca Komisji Grażyna Biernaczyk Protokół nr 14/2014 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Budżetu i Rolnictwa odbytego w dniu 17 stycznia 2014 roku w godz.10 00 w sali Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 26 maja 2011 roku w godz. od 16 00 do 18 00

Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 26 maja 2011 roku w godz. od 16 00 do 18 00 Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 26 maja 2011 roku w godz. od 16 00 do 18 00 W sesji uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych) Edward Sikorski mandat wygasł -

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin Na

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 sierpnia 2014 r. Poz. 2982 UCHWAŁA NR XXXVII/237/14 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Białystok, dnia 29 sierpnia 2014 r. Poz. 2982 UCHWAŁA NR XXXVII/237/14 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 26 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 sierpnia 2014 r. Poz. 2982 UCHWAŁA NR XXXVII/237/14 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM BRM.0012.3.8.2013 Protokół nr 8/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 29 listopada 2013 roku Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Czeladź Przejecie szkół ponadgimnazjalnych - sierpień 2009 HARMONOGRAM ZDARZEŃ

Urząd Miasta Czeladź Przejecie szkół ponadgimnazjalnych - sierpień 2009 HARMONOGRAM ZDARZEŃ HARMONOGRAM ZDARZEŃ 01.07.2007. Starosta wstrzymuje nabór do pierwszych klas Zespołu Szkół nr 2 w Czeladzi. Groźba likwidacji szkoły (połączenia z Zespołem Szkół nr 1). 13.08.2007. Rada Miejska w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum. OAB.AM 0052 5 /3/07 Protokół Nr 3/07 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Oświaty, Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD:

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD: PROTOKÓŁ Nr V/2015 z obrad sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 stycznia 2015r., która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7. Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Protokół nr XLVIII/13 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Przewodniczący Rady Pan Łukasz Celejewski o godz. 16:06 otworzył XLVIII Sesję, witając radnych i gości. Poinformował,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/78/15 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2015

UCHWAŁA NR VI/78/15 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2015 UCHWAŁA NR VI/78/15 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

Budżet miasta Wąbrzeźno. na rok 2014

Budżet miasta Wąbrzeźno. na rok 2014 Budżet miasta Wąbrzeźno na rok 2014 Budżet na 2014 r. oparto na: wskaźnikach ogłoszonych przez Ministra Finansów: Prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 101,6% Średnioroczny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 376/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 376/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 376/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 stycznia 2014 r. Poz. 89 UCHWAŁA NR XL/318/2013 RADY MIASTA I GMINY W PILICY w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych budżetu partycypacyjnego

Raport z konsultacji społecznych budżetu partycypacyjnego Raport z konsultacji społecznych budżetu Mając na uwadze rozwój społeczeństwa obywatelskiego, udział mieszkańców w formułowaniu priorytetów w zakresie kierunków rozwoju miasta i dzielnic, a także doskonalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/40/11 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 31 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR VII/40/11 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 31 marca 2011 r. UCHWAŁA NR VII/40/11 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2011 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. BRM.0012.8.2.2015.ŁB Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 24.03.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. / w zł

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. / w zł Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 138/XXIV/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 grudnia 2007 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. /

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XI/15 z XI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej odbytej w dniu 24 czerwca 2015 roku o godzinie 14:00 w sali widowiskowej

Protokół Nr XI/15 z XI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej odbytej w dniu 24 czerwca 2015 roku o godzinie 14:00 w sali widowiskowej Protokół Nr XI/15 z XI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej odbytej w dniu 24 czerwca 2015 roku o godzinie 14:00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z VII SESJI RADY DZIELNICY X SWOSZOWICE. 7 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ Z VII SESJI RADY DZIELNICY X SWOSZOWICE. 7 maja 2015 r. PROTOKÓŁ Z VII SESJI RADY DZIELNICY X SWOSZOWICE 7 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR VII/2015 Z SESJI RADY DZIELNICY X SWOSZOWICE 7 maja 2015 roku (sala konferencyjna Rady i Zarządu Dzielnicy X ul. Inicjatywy Lokalnej

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Data utworzenia 2007-04-04 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w sali narad Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 79/2010 z posiedzenia Komisji ds. Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska z dnia 4 marca 2010 r.

PROTOKÓŁ Nr 79/2010 z posiedzenia Komisji ds. Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska z dnia 4 marca 2010 r. PROTOKÓŁ Nr 79/2010 z posiedzenia Komisji ds. Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska z dnia 4 marca 2010 r. Obecni: 1. Stefan Mikiciuk - Przewodniczący Komisji 2. Mirosław Sobczak - Zastępca Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016 1 P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Koprzywnicy, która odbyła się dnia 5 października 2016 r. w sali konferencyjnej - budynku U M. i G w Koprzywnicy. Sesja rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy w Lipnicy odbytego w dniu 23 lipca 2013 rok

Protokół Nr 6/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy w Lipnicy odbytego w dniu 23 lipca 2013 rok Protokół Nr 6/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy w Lipnicy odbytego w dniu 23 lipca 2013 rok Obecni na posiedzeniu: Ponadto udział wzięli: /wg. załączonej listy obecności/ 1. Pan Andrzej Lemańczyk

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/387/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok

UCHWAŁA NR L/387/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok UCHWAŁA NR L/387/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXV/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 5 września 2016 roku

PROTOKÓŁ NR XXV/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 5 września 2016 roku PROTOKÓŁ NR XXV/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 5 września 2016 roku Miejsce obrad : Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13 z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. Obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w Sali Narad Urzędu Gminy od godziny 8.00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/46/2015 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/46/2015 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/46/2015 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2014 rok UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2014 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z

Bardziej szczegółowo