REJESTR INTERPELACJI, WNIOSKÓW I ZAPYTAŃ RADNEGO ADAMA KASZUBSKIEGO ZGŁOSZONYCH NA SESJACH RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE- VI KADENCJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REJESTR INTERPELACJI, WNIOSKÓW I ZAPYTAŃ RADNEGO ADAMA KASZUBSKIEGO ZGŁOSZONYCH NA SESJACH RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE- VI KADENCJA"

Transkrypt

1 REJESTR INTERPELACJI, WNIOSKÓW I ZAPYTAŃ RADNEGO ADAMA KASZUBSKIEGO ZGŁOSZONYCH NA SESJACH RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE- VI KADENCJA Lp. Data zgłoszenia, interpelacji wniosku grudnia 2010 roku Nazwa organy zgłaszającego interpelację, wniosek III/2010 Treść wniosku Odpowiedź- sposób realizacji Uwagi Radny Adam Kaszubski zapytał, czy planuje się zakup nowych świątecznych ozdób oświetleniowych?. Kolejne pytanie dotyczyło prac prowadzonych na bulwarze nad jeziorem, czy są wykonywane zgodnie z harmonogramem? 2 Radny Adam Kaszubski poinformował, że mieszkańcy dowiedzieli się z biuletynu o drugim inwestorze na PSSE, czy nadal jest to aktualne?. 3 Radny Adama Kaszubski zapytał, czy sztumski samorząd będzie starał się o przejęcie i modernizację dworca PKP w Sztumie?. w odpowiedzi na pytanie radnego Adana Kaszubskiego w sprawie zmiany świątecznych ozdób oświetleniowych Bożena Falkowska poinformowała, że dekoracje świąteczne zostaną zmienione po rewitalizacji. W uzupełnieniu Burmistrz Leszek Tabor dodał, iż należy zdać sobie sprawę ze specyfiki naszego miasta dlatego czekamy na zakończenie prac związanych z modernizacją; oświetlenie zostanie wykonane po obu stronach ulicy (..). Kierownik Referatu Rozwoju i Inwestycji Ewa Zielińska Wójtowicz odpowiadając na drugie pytanie radnego poinformowała, że prace na bulwarze i centrum miasta wykonywane są zgodnie z harmonogramem i nie ma zagrożeń w terminowej realizacji prac. Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Leszek Tabor w odpowiedzi na pytanie Radnego Adama Kaszubskiego poinformował, że jest tylko pośrednikiem w przekazywaniu informacji, jedna działka hektarowa jest już sprzedana, aby wybudować zakład pracy i więcej informacji nie mam. Burmistrz Leszek Tabor w odpowiedzi na pytanie Radnego Adama Kaszubskiego poinformował, że zarządca PKP nie mieszka w Sztumie i nie wie jak tam wygląda, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać, jak będzie przekazywany majątek samorządom i co należałoby tam zrobić, czemu ma to służyć marca 2011 VI/2011 Radny Adam Kaszubski zapytał, czy inwestycja W odpowiedzi na pytanie radnego Adama Kaszubskiego roku dotycząca remontu kina jest realizowana zgodnie w sprawie realizacji inwestycji kina zgodnie z z harmonogramem? harmonogramem kierownik referatu Ewa Zielińska- Wójtowicz poinformowała, że remont kina jest inwestycją prowadzoną przez Sztumskie Centrum Kultury i nie ma żadnych informacji co do nieterminowej realizacji. 5 4 maja 2011 Nr VII/2011 radny Adam Kaszubski zapytał: W odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone przez str. 1

2 roku a) jak na dzień dzisiejszy przedstawia się sprawa biogazowni w Czerninie? b) na jakim etapie jest sprzedaż zamku sztumskiego? c) czy jest przewidziana powierzchnia reklamowa na nowym przystanku autobusowym- na przeciwko Urzędu?, d) czy wszystkie placówki oświatowe są gotowe do przyjęcia w tym roku szkolnym 6ciolatków? radnego Adama Kaszubskiego udzielono następujących odpowiedzi: a) w sprawie biogazowni Bożena Falkowska poinformowała, że obecnie trwa procedura związana z wydaniem decyzji środowiskowej. b) w sprawie zamku Burmistrz Leszek Tabor poinformował, że w przypadku wytypowania zamku do sprzedaży należałoby dokonać ponownej wyceny i niewykluczone jest, że takiej wyceny dokonamy. Analizowaliśmy partnerstwo publiczno-prawne nawet urzędnicy podjęli studia w tym kierunku. Jednakże procedury są bardzo skomplikowanezobowiązania wynikające z partnerstwa publicznoprawnego obciążają gminę. c) w sprawie przystanku autobusowego n/przeciwko Urzędu Bożena Falkowska poinformowała, ze podobne przystanki zostaną zamontowane przy ul. Domańskiego i Pieniężnego- co do przeznaczenia ścian przystanku na powierzchnię reklamową to się nad tym zastanawiamy W uzupełnieniu burmistrz Leszek Tabor dodał, że niewykluczone, że do SCK przekażemy informację o możliwości wykorzystania wiaty przystankowej n/przeciwko Urzędu jako miejsce na reklamę. d) dyrektor miejsko-gminnego zespołu oświaty Katarzyna Krzyżykowska poinformowała, że wszystkie nasze placówki oświatowe są przygotowane do przyjęcie -6cio-latków. 6 radny Adam Kaszubski w imieniu mieszkanki Sztumu zgłosił, że SCK posiada eksponaty muzealne do 1945 roku- zaproponował wyeksponować je w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy. Burmistrz Leszek Tabor w sprawie propozycji zgłoszonej przez radnego Adama Kaszubskiego w sprawie ekspozycji zbiorów muzealnych stwierdził, że należy zobaczyć jaki jest ich stan techniczny i jeżeli są to w dobrym stanie to jest to dobry pomysł, aby je wyeksponować w urzędzie czerwca 2011 roku Nr VIII/2011 radny Adam Kaszubski zgłosił, aby Statut Gminy został zamieszczony na bardziej dostępnej/widocznej stronie w BIPie. Ponadto w sprawie bulwaru stwierdził, że do tej pory nas informował, że przebudowa jest realizowana zgodnie z harmonogramem, a w dniu dzisiejszym pani wiceburmistrz informuje, że nie zostaną Sekretarz Miasta i Gminy Daria Mietlewska-Dura w odpowiedzi na uwagę zgłoszoną przez radnego Adama Kaszubskiego w sprawie umieszczenia Statutu Gminy w BIPie, w dziale bardziej widocznym przyznała, że jest to słuszna uwaga. Nie mniej jednak poinformowała, że Statut Gminy jest umieszczony w dziale uchwały Rady Miejskiej. str. 2

3 zachowane terminy sierpnia 2011 roku 9 28 października 2011 roku grudnia 2011 roku Nr X/2011 Nr XII/2011 Nr XIV/2011 Radny Adam Kaszubski zapytał, kiedy będzie wyremontowana brama przy ulicy Kochanowskiego? Ponownie zgłasza, wniosek o obicie tablicy informacyjnej przy rondzie, przy ulicy Reja. Radny skierował prośbę do pana Burmistrza o przekazywanie radnym na piśmie informacji z działalności w okresie międzysesyjnym Radny Adam Kaszubski zapytał o przyszłość budynku po byłej szkole podstawowej w Piekle?. Ponadto zapytał, czy jest prawdą, że poraz kolejny doszło do odkształcenia podłogi w hali sportowej przy Gimnazjum w Sztumie. Jeżeli tak- to jakie podjęto działania w kierunku usunięcia. Radny Adam Kaszubski zgłosił następujące wnioski i zapytania: 1) w imieniu mieszkańców ulicy Młyńskiej w Sztumie zgłosił sprawę zabudowy w tym rejonie- projekt przewiduje wysoką zabudowę, z którą mieszkańcy się nie zgadzają 2) jaka jest przyszłość budynku kawiarni Lido na plaży miejskiej? Kiedy kończy się umowa dzierżawy obecnemu dzierżawcy? 3) czy została sprzedana działka po byłym ZGKiM? Jeżeli nie, to dlaczego? 4) podziękował Straży Miejskiej za skuteczną interwencję i pomoc w odnalezieniu i ustaleniu sprawcy kradzieży motoroweru. Podziękowanie złożył na ręce Burmistrza w imieniu mieszkańca, który odzyskał motorower W sprawie remontu bramy przy ulicy Kochanowskiego Burmistrz Leszek Tabor poinformował, że PWiKowi zlecono wykonanie i w terminie do 07 września br. chcemy naprawić bramę. Naprawa tablicy przy rondzie (przy ulicy Reja) jest sprawą oczywistą i zostanie to wykonane. Jeżeli chodzi o informację z okresu międzysesyjnego i przekazywanie radnym przed sesją na piśmie to jest ona przeze mnie uzupełniana na bieżąconawet tuż przed sesją; ale jest to sprawa do przemyślenia (odpowiedzi na zapytania radnego Adama Kaszubskiego). W sprawie zagospodarowania budynku po byłej Szkole Podstawowej w Piekle Burmistrz Leszek Tabor poinformował, że budynek będzie ogrzewany, jest tam e- przedszkole. Było wiadomym, że pewnych kosztów nie unikniemy. Mamy pewne scenariusz, są oferty na zagospodarowanie- będziemy analizować. W sprawie stanu podłogi w hali sportowej została wykonana ekspertyza w celu ustalenia przyczyny- jest to sytuacja powtarzająca się. Podłoga jest przekładana (odpowiedzi na pytania zgłoszone przez radnego Adama Kaszubskiego). Agnieszka Topolewska-Reksa, kierownik referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Majątku w odpowiedzi na pytania radnego Adama Kaszubskiego w sprawie planowanej zabudowy przy ulicy Młyńskiej w Sztumie wyjaśniła, że obecnie trwa procedura pozwolenia w Starostwie. Jesteśmy za tym, aby miasto rozwijało się również na tym terenie, ale zgodnie z prawem przy zabudowie do wysokości dwóch kondygnacji. W sprawie kawiarni Lido przy plaży miejskiej wyjaśnień udzielił prezes PWiK Władysław Lewko informując, że dzierżawa zakończyła się z dniem 30 września br. Dzierżawca może być na czas określony, nie na stałe, tj. do czasu wyremontowania obiektu. Po wykonaniu remontu można rozważyć zawarcie umowy na stałe. Agnieszka Topolewska-Reksa w odpowiedzi na kolejne pytanie wyjaśniła, że nie doszło do sprzedaży działki po byłym ZGKiM z uwagi na to, że nikt nie zgłosił się do przetargu. str. 3

4 11 9 luty 2011 rok XV/2011 Radny Adam Kaszubski zgłosił następujące wnioski i zapytania: a) Zapytał, czy mieszkańcy zgłaszali zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum Sztumu b) W związku z nowymi przepisami obowiązującymi z dniem 1 kwietnia br. zgodnie z którymi każdy urząd powinien korzystać z usług tłumacza języka migowego lub zatrudnić pracowników znających język migowy. Zapytał, na jakim etapie na dzień dzisiejszy przedstawia się wdrożenie tych przepisów w Urzędzie? Wynika to z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1234) c) Na stronie urzędu jest zakładka o nazwie kalendarz imprez, niestety są puste pola w poszczególnych miesiącach. Podobnie jest na stronie Sztumskiego Centrum Kultury, gdzie jest plan imprez ale ubiegłoroczny. d) Czy wybrano już ofertę na zakup nowego samochodu służbowego dla potrzeb Urzędu, jeżeli tak to jaki jest tego koszt? Czy Pan Burmistrz oraz radni są przychylni propozycji zakupu sprzętu fitness do ćwiczeń na świeżym powietrzu ze środków ze sprzedaży obecnego samochodu służbowego marki skoda. Proponuje sprawę poddać pod dyskusję na resortowej Komisji Rady Miejskiej. e) Zaproponował, aby na nowym samochodzie na bocznych drzwiach nakleić duży napis co stanowiłoby element promocyjny naszej gminy. Jest to przykład innych samorządów, firm i przedsiębiorstw. Koszt tego jest niewielki, a zyski mogą być Udzielono następujących odpowiedzi i wyjaśnień na zgłoszone wnioski i zapytania przez radnego Adama Kaszubskiego: a) Kierownik referatu Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego i Majątku Agnieszka Topolewska- Reksa wyjaśniła, że do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum Sztumu wpłynął wniosek pana Trybańskiego dotyczący nieruchomości przy ul. Mickiewicza- Sienkiewicza, przy rondzie o zwiększenie wskaźnika usług i miejsc postojowych. Na spotkaniu z Miejską Komisją Urbanistyczną uwzględniono zgłoszone uwagi. b) Sekretarz Miasta i Gminy Daria Mietlewska- Dura poinformowała, że do tej pory nie było takiej sytuacji, aby był problem z porozumiewaniem się z osobami głuchoniemymi. Wiemy, że weszła ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się- jesteśmy na bieżąco z przepisami prawnymi. c) Kalendarz imprez zostanie uzupełniony i z aktualizowany przez referat ds. promocji (..). W natłoku prac związanych z projektami w ostatnim okresie umknęła ta sprawa poinformowała pani Sekretarz. Natomiast dyrektor Sztumskiego Centrum Kultury Adam Karaś wyjaśnił, że plan pracy SCK, w tym plan imprez na 2012 rok jest umieszczony na stronie Sztum- nasze miasto. Nie mniej jednak plan imprez w najbliższy poniedziałek zostanie zaktualizowany na stronie SCK. d) Sekretarz Miasta i Gminy Daria Mietlewska- Dura poinformowała, że zebrano oferty na zakup samochodu od dealerów. W dniu dzisiejszym skierowano wniosek do pana Burmistrza o zakup samochodu- jest to zakup poniżej 14 tys. euro. Nie rozważaliśmy umieszczania napisu na samochodzie służbowym, gdyż nie chodzi o to, aby samochód jeździł jako baner reklamowy. str. 4

5 duże. f) Na ulicy Związku Jaszczurczego w dużej części została wymieniona nawierzchnia, położona nowa kostka, ale nie wyremontowano śmietnika. Zapytał, czy PWiK wykona remont tego śmietnika, który obecnie psuje wygląd tej ulicy. g) Prośba do Burmistrza o przekaz elektroniczny informacji z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy i jednostek gminnych XVI/2012 radny Adam Kaszubski zgłosił następujące zapytania i wnioski : a) na jakim etapie jest remont drogi w kierunku dworku Żeromskiego b) zgłosił zdewastowane drewniane słupki znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie dworku c) zapytał o plany zagospodarowania działki przy ulicy Chełmińskiej kwietnia 2012 roku XVII/2012 Radny Adam Kaszubski zgłosił następujące wnioski i zapytania: a) na podstawie informacji przekazanej przez radnych- członków komisji finansów, stwierdził że nie pobierano żadnych opłat z tytułu dzierżawy placu po byłym ZGKiMfirmie DEKPOL. Pozwolił sobie dokonać kilka obliczeń, pobierając tylko 10 groszy za dzierżawę 1 m2 dziennie byłby to wpływ do e) Zastępca Burmistrza Alicja Podlewska w odpowiedzi na propozycję zakupu sprzętu fitness na świeżym powietrzu poinformowała, że rozważymy zakup takiego sprzętu na bulwar (..). f) Kierownik referatu Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego i Majątku Agnieszka Topolewska- Reksa wyjaśniła, że w sprawie remontu śmietników w centrum miasta prowadzone są rozmowy z zarządcami terenów- to jest z PWiK i ze Spółdzielnią Mieszkaniową. Przewidziany jest remont śmietników przy ulicy Związku Jaszczurczego z estetycznym ogrodzeniem i zadaszeniem. g) Burmistrz Leszek Tabor poinformował, że rozważy elektroniczny przekaz informacji z działalności międzysesyjnej. Przy czym wyjaśnił, że informacja jest uzupełniana do ostatniej chwili przed sesją. Bożena Falkowska, p.o. kierownika referatu gospodarki komunalnej i spraw obywatelskich w odpowiedzi na zgłoszone wnioski przez radnego Adama Kaszubskiego wyjaśniła: a) w sprawie remontu drogi brukowej w Zajezierzu jesteśmy w trakcie przygotowywania specyfikacji i remont tej drogi przewidziany jest do wykonania b) wniosek dotyczący uszkodzenia drewnianych słupków przy dworku w Zajezierzu przyjęła do wyjaśnienia c) w sprawie zagospodarowania działki przy ulicy Chełmińskiej 5 w Sztumie Katarzyna Krzyżykowska poinformowała, że teren ten zostanie przekazany dla przedszkola z przeznaczeniem na plac zabaw W odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone przez radnego Adama Kaszubskiego udzielono następujących informacji: a) w sprawie braku pobierania opłat za teren po byłym ZGKiM od firmy Dekpol Burmistrz Leszek Tabor odesłał do protokołu z sesji lub z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych (..) na którym odpowiedź na takie pytanie została udzielona radnemu Andrzejowi Murawskiemu str. 5

6 14 31 maja 2012 roku XVIII/2012 budżetu gminy w wysokości zł rocznie, licząc całą powierzchnię 6250 m2 placu. Dlaczego te pieniądze nie trafią do budżetu gminy? Kto tego nie dopilnował lub o tym nie zadecydował? Proszę o wyjaśnienie ustne jak i pisemne jeszcze przed sesją absolutoryjną. b) w imieniu członków Stowarzyszenia Młodzi Demokraci przekazał wyniki ankiety dotyczącej priorytetowej inwestycji, która powinna być realizowana w Sztumie po zakończeniu rewitalizacji? c) Czy dokonano już ponownej wyceny obiektu sztumskiego zamku, kiedy obiekt zostanie ponownie wystawiony na sprzedaż? d) zaproponował radnym w ramach integracji, organizację akcji wspólnego oczyszczania brzegów jednego ze sztumskich jezior np. Parleta. Uważa, że poza elementem integracyjnym byłby to wkład w poprawienie wizerunku gminy i czystości naszych jezior. Pomysł pozostawia pod rozwagę. Liczy na pomoc urzędu w zakresie zapewnienia w niezbędny sprzęt: rękawiczki, worki itd. Po akcji możemy zrobić małe integracyjne ognisko. e) prosi o interwencję w sprawie rozpadającej się tablicy informującej, o zawarciu rozejmu w Sztumskiej Wsi f) jakie jest źródło finansowania remontu budynku przy plaży miejskiej w Sztumie Radny Adam Kaszubski zgłosił następujące wnioski i zapytania: a) Zapytał o warunki dzierżawy części dziedzińca zamkowego i budynku po byłym Sztumskim Centrum Kultury? Jakie są lub będą z tego wpływy do budżetu gminy? b) Mieszkańcy gminy proszą o umieszczenie na stronie gminy lub sztumskim BIPie informacji na temat wysokości przyznanych dotacji poszczególnym klubom sportowym w Gminie Sztum. Przyznał, że nie z sprawdził czy taka informacja znajduje się w BIP, jeżeli b) w odniesieniu do wyników ankiety Stowarzyszenia Młodych Demokratów poinformował jakie realizowane są przez gminę programy inwestycyjne, w tym dotyczące budowy dróg, wspierania programu schetynówek, wspierania remontu dróg wojewódzkich. Mamy przygotowaną dokumentację na drogę w Białej Górze, w osiedlu Parkowym, na ulicę Kwidzyńską, stadion ( ). Jak widać cele są te same, ale nie tak wysoki poziom inwestycji. Ponadto Burmistrz stwierdził, że ma nadzieję, że spółka PKP zmodernizuje dworzec- jest to dworzec peryferyjny. Do remontu mamy swoje budynki, na przykład budynek biblioteki. Były prowadzone rozmowy z Zakładem Karnym w sprawie przejęcia Kwadro z przeznaczeniem na bibliotekę c) w związku z tym, że rozpoczął się proces rewitalizacji w Sztumskiej Wsi zostanie wykonana nowa tablica i kamień o zawarciu rozejmu zostanie przeniesiony w inne miejsce d) remont budynku przy plaży miejskiej finansowany jest w ramach naszego budżetu gminy. Nie mniej jednak będziemy się ubiegać o środki finansowe w ramach rewitalizacji bulwaru (..)Kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich Bożena Falkowska Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone przez radnego Adama Kaszubskiego: a) Adam Karaś, dyrektor Sztumskiego Centrum Kultury poinformował, że koszty związane z utrzymaniem zamku w części administrowanej przez SCK to rocznie kwota ok. 40 tys. złotych, które pokrywa dzierżawa dot. do tego dochodzą media; podatek od nieruchomości, którego SCK nie płacił- miesięczny czynsz to kwota 1300 zł. miesięcznie. a) Informacja dotycząca wysokości przyznanych dotacji przyznanych poszczególnym klubom sportowym jest na bieżąco umieszczana na stronie str. 6

7 nie ma to prosi o uzupełnienie. c) Zapytał kiedy zostanie rozstrzygnięty przetarg na remonty cząstkowe dróg?- dotyczy drogi asfaltowej w Zajezierzu. Mieszkańcy narzekają na jej obecny stan. d) Zapytał kiedy można spodziewać się otrzymywania materiałów na sesję w wersji elektronicznej? Co dalej z pomysłem Pana Przewodniczącego w sprawie zakupu laptopów dla radnych? Kiedy możemy spodziewać się realizacji? e) Jakie są w tej chwili, jeżeli są opóźnienia w wykonaniu prac na Placu Wolności? f) Wyraził zadowolenie, że kończy się rewitalizacja, że powstały nowe foldery reklamowe, nowa strona gminy, filmy promujące itd. Zapytał, co dalej, czy gmina planuje teraz zainwestowanie w promocję długofalową, np. wystawianie swojego stoiska na targach turystycznych, czy reklamę telewizyjną? Co jest naszym produktem turystycznym i jak chcemy go sprzedać? To pytanie pozostawia do przemyślenia. internetowej gminy b) Bożena Falkowska w odpowiedzi na pytanie dotyczące remontów dróg i terminu przetargu poinformowała, ze na remonty dróg zaplanowana jest kwota 200 tys. złotych. Ponadto są oszczędności po przetargu, dzięki temu będzie można wykonać roboty dodatkowe w zakresie naprawy remontu dróg w obszarze miasta i gminy Sztum. Jest przygotowany przetarg i jest zabezpieczona kwota w budżecie, specyfikacja jest dopracowywana i zostanie ogłoszony kolejny przetarg (..)- ulica Długa jest przewidziana do remontu oraz drogi w sołectwie Gościszewo c) W odpowiedzi na pytanie dotyczące zakupu laptopów dla radnych Małgorzata Draganek poinformowała, że do 29 maja br. oferenci składali oferty, obecnie trwają jeszcze negocjacje, co do kwoty- to do decyzji radnych należy, która z opcji zaproponowanych przez Kamila Markowskiego, informatyka urzędu zostanie przyjęta. d) Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak w nawiązaniu do zgłoszonej propozycji przez radnego Adama Kaszubskiego dotyczącej zorganizowania akcji sprzątania brzegu jeziora poprosił, aby inicjator zajął się organizacją tej akcji ( czerwca 2013r XIX/2012 Radny Adam Kaszubski zgłosił, że na Placu Wolności część ławek została ustawiona przodem do okien- zapytał, czy nie lepiej ustawić je odwrotnie? Ewa Zielińska Wójtowicz, kierownik referatu inwestycji i rozwoju w odpowiedzi na pytanie radnego Adama Kaszubskiego w sprawie ustawienia ławek na Placu Wolności wyjaśniła, że na etapie realizacji inwestycji wskazywaliśmy na przestawienie ławekprojektant nie wyraził na to zgody wręcz kategorycznie zabronił. Będziemy w tej sprawie ponownie rozmawiać. Jednakże nie mogą być odwrócone do ulicy ze względów bezpieczeństwa lipca 2012 roku XX/2012 Radny Adam Kaszubski zapytał, czy jest oferta na sprzedaż zamku? Zaproponował, aby projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum Sztumu nie wykładać w okresie letnim- dobrze byłoby wyłożyć po Agnieszka Topolewska- Reksa, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego i Majątku w odpowiedzi na pytanie radnego Adama Kaszubskiego poinformowała, że pracujemy nad przygotowaniem oferty dotyczącej str. 7

8 17 30 sierpnia 2012 roku XXII/2012 okresie wakacji. Radny Adam Kaszubski zgłosił następujące zapytania i wnioski: a) zapytał o efekty i jakość funkcjonowania monitoringu wizyjnego miasta? Czy znane są statystyki wykrywalność przestępstw i wykroczeń w związku z wprowadzeniem monitoringu? Wśród mieszkańców występują opinie, że monitoring pod względem technicznym jest sprawny, ale dyżurny obsługujący monitoring nie ma czasu na wykonywanie czynności związanych z jego obsługą podczas służby. W związku z tym może warto zastanowić się nad zwiększeniem obsady Straży Miejskiej, której pracownicy mogliby obsługiwać monitoring np. w budynku urzędu. Poza poprawą bezpieczeństwa mieszkańców, dałoby to realny wpływ do budżetu gminy z tytułu mandatów wystawianych przez pracowników Straży Miejskiej. b) zapytał, czy gmina posiada, działki w bezpośredniej okolicy jeziora sztumskiego? Jeżeli tak, to może warto zastanowić się nad przeznaczeniem tych działek pod budowę domków letniskowych, czy kampingu?. Jest to nie tylko moja propozycja, ale również mieszkańców, których reprezentujemy. c) W związku z wywołanym podczas jednej z ostatnich sesji, tematem promocji gminy- jej kierunków i działań jakie sprzedaży zamku. Natomiast Burmistrz Leszek Tabor w odpowiedzi na drugie pytanie stwierdził, że informowałem radnych, że naszym celem było, aby jak najszybciej przedstawić projekt uchwały w sprawie m.p.z.p. na Centrum Miasta plany wykłada się na okres 21 dni. Ponadto jest możliwość upełnomocnienia innej osoby do zgłoszenia uwag. W odpowiedzi na wnioski i zapytania radnego Adama Kaszubskiego udzielono następujących wyjaśnień i odpowiedzi: 1) Burmistrz Leszek Tabor w sprawie monitoringu stwierdził, że diagnoza słuszna, ale z wnioskami bym się nie zgodził. Z wielu źródeł mam inną ocenę. Ponadto Policja mogłaby monitoring wykorzystać w inny sposób i to Policja ma zapewnić obsługę monitoringu- jest tam służba całodobowa. Gdyby nie było Straży Miejskiej- to jest pytanie, czy monitoringu ma nie być. Nie możemy brać wszystkiego na siebie. Należy o tym dyskutować na komisjach. Wszędzie fizycznie nie musi być człowiek. O zwiększeniu etatu w Straży Miejskiej możemy rozmawiać. Jednakże nie o to walczyliśmy, aby została zwiększona obsada Powiatowej Policji (..). Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak w związku z powyższym zgłosił, aby na najbliższe posiedzenie resortowej Komisji Rady Miejskiej zaprosić Komendanta Policji. Przewodniczący Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa Andrzej Babieczko poprosił o wsparcie na posiedzeniu komisji w powyższym temacie pana Burmistrza, pana Przewodniczącego Rady i radnego pana Andrzeja Murawskiego. 2) Gmina przy jeziorze sztumskim posiada wolne tereny- ok. 6 ha. Temat ten należy przedyskutować na komisji 3) W sprawie działań promocyjnych gminy i jej kierunków Burmistrz stwierdził cieszę się, że pan Radny popiera moje propozycję dotyczącą promocji str. 8

9 samorząd mógłby podjąć, szerokiej dyskusji internatów w tym temacie - proponuję, aby resortowa komisja- Komisja Finansów Publicznych i Rozwoju, zawarła w porządku posiedzenia i przedyskutowała temat związany z promocją gminy Sztum oraz jej walorów, abyśmy wspólnie może i z zainteresowanymi mieszkańcami, podyskutowali temat kierunków promocji naszego miasta, naszej gminy w kontekście ewentualnych wydatków budżetowych w najbliższych latach. d) Zgłosił wniosek o naprawę nawierzchni drogi dojazdowej do garaży przy ulicy Kochanowskiego października 2012 roku XXIV/2012 Radny Adam Kaszubski zgłosił następujące wnioski i uwagi: a) w imieniu mieszkańców Gościszewa zgłosił wniosek o wykonanie chodnika od znaku miejscowości Gościszewo w kierunku Sztumu- zapytał, czy gmina mogłaby opracować dokumentację na wykonanie chodnika i przekazać dla GDDKiA- podobnie jak to miało miejsce w przypadku dokumentacji na wykonanie ronda b) wniosek mieszkańców Gościszewa o niezabieranie oświetlenia z terenu prywatnego c) zapytał na jakim etapie jest realizacja placu zabaw przy ulicy Pieniężnego w Sztumie W odpowiedzi na zgłoszone zapytania i wnioski radnego Adama Kaszubskiego udzielono następujących wyjaśnień: a) Burmistrz Leszek Tabor w sprawie wykonania chodnika w Gościszewie poinformował, że wielokrotnie występowano do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował oraz zwrócił się do radnego Adama Kaszubskiego, jako asystenta pana senatora o interwencję w tej sprawie. Radny Adam Kaszubski odpowiedział twierdząco b) Kierownik referatu GKiSO Bożena Falkowska poinformowała, że oświetlenia z posesji prywatnej nie przeniesiono- jedną z lamp obrócono, aby zwiększyć oświetlenie, druga lampa zwiększy widoczność oświetlenia po przycięciu tui rosnących poza ogrodzeniem przy drodze. c) Przygotowanie placu zabaw przy ulicy Pieniężnego jest w trakcie realizacji- uporządkowana została skarpa, poprawiono estetykę, jest w trakcie realizacji listopada 2012 roku XXV/2012 Radny Adam Kaszubski w imieniu mieszkańców ul. Spokojnej zgłosił brak oświetlenia od strony Burmistrz Leszek Tabor w odpowiedzi na wniosek radnego Adama Kaszubskiego w sprawie braku str. 9

10 ulicy Czernieckiego. oświetlenia przy ulicy Czarnieckiego od strony ulicy Spokojnej stwierdził, że jest wiele pytań, które nie dotyczą gminy. Powstaje wrażenie jakbyśmy nie dostrzegali, które drogi są krajowe, które powiatowe, a które gminne. Uważa, że należy zająć się swoimi sprawami. Brak oświetleń na drogach powiatowych, na przejściach dla pieszych należy zgłaszać Staroście, albo na komisjach rady. Radny Adam Kaszubski przypomniał, że jako radny samodzielnie nie może działać- tylko przez organ jakim jest rada. Burmistrz stwierdził, że realizuje uchwały rady oraz zadania wynikające z ustaw. Natomiast prośby mieszkańców należy przekazywać przez radnych powiatowych, radnych wojewódzkich (..). Proszę również mieszkańcom przezywać informacje, co do tego np., które drogi są gminne i proszę nie obarczać mnie wszystkimi problemami. W uzupełnieniu radny Tadeusz Buber Bubrowiecki dodał, że droga przy murze (ul. Czarnieckiego) jest niczyja- nikt od 20 lat nie chce jej przejąć grudnia 2012 roku XXVI/2012 Radny Adam Kaszubski zwrócił uwagę, że brak jest na stronie internetowej urzędu jakiejkolwiek informacji dotyczącej oferty sprzedaży naszego zamku. Zapytał o koszty utrzymania budynku na plaży miejskiej, przy Lido i jakie są plany jego przeznaczenia? Kolejne pytanie dotyczyło nakładu książki pt. Czas odnaleziony, czas dodany. Sztum wczoraj i dziś, którą w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy od pana Burmistrza W odpowiedzi na wnioski i pytania zgłoszone przez radnego Adama Kaszubskiego udzielono następujących odpowiedzi: a) Burmistrz Leszek Tabor w sprawie oferty sprzedaży zamku poinformował, że promocję sprzedaży zamku robimy nie zawsze w obecności kamer. Uczestniczymy w spotkaniach z potencjalnymi inwestorami, na różnych konferencjach w których uczestniczącą np. przedstawiciele firmy Anders, państwa Donimirskich, którzy są właścicielami zamków historycznych, w PAiZ jest również nasza oferta inwestycyjna. Obecnie branża hotelowa notuje gorsze wyniki. Jednakże jest to sprawa nie do zaniechania. Dlatego też na najbliższą sesję przedstawię radnym propozycję projektu uchwały, w której zostaną złagodzone warunki dla inwestora. Ponadto w referacie gospodarki nieruchomościami zostaną zmienione obowiązki niektórych pracowników mające na celu zwiększenie naszej oferty inwestycyjnej. W uzupełnieniu radny Adam Kaszubski dodał, że ostatnia wzmianka w prasie o zamku sztumskim była w lipcu 2011 roku- uważa, że oferta sprzedaży zamku powinna być str. 10

11 21 23 luty 2012 XXVIII/2013 Radny Adam Kaszubski zapytał na jakim etapie jest realizacja inwestycji pn. kanalizacja deszczowa na osiedlu mieszkaniowym Na Wzgórzu? 22 Radna Sylwia Monkielewicz zgłosiła wnioski i zapytania w imieniu nieobecnego na sesji radnego Adama Kaszubskiego: a) Czy został rozstrzygnięty przetarg na halę targową, b) Czy rozstrzygnięto ofertę na sprzedaż zamku? c) Gdzie na stronie urzędu można znaleźć informacje dotyczące pomocy dla przedsiębiorców, w tym m.in. zwolnienia z podatku (..), d) Czy Gmina planuje przejęcie budynku dworca PKP w Sztumie, e) Przekazał słowa uznania za ofertę umieszczona na naszej stronie internetowej. b) Odpowiadając na drugie pytanie radnego Adama Kaszubskiego w sprawie budynku na plaży miejskiej- kosztów utrzymania i planów jego przeznaczenia Burmistrz poinformował, że budynek został przekazany w administrowanie PWiK i nie mam w tej sprawie bliższych informacji. Radny Adam Kaszubski- prosi o odpowiedź na piśmie. c) Ewa Ruczyńska, kierownik referatu Prog. Pomocowych (..) w odpowiedzi na pytanie dotyczące nakładu książki pt. Czas odnaleziony, czas dodany. Sztum wczoraj i dziś poinformowała, że nakład był w ilości 500 egz. w twardej okładce i 1000 egz. w miękkiej okładce w ramach przydzielonych środków w budżecie na ten cel. W odpowiedzi na pytanie radnego Adama Kaszubskiego dotyczące realizacji inwestycji pn. kanalizacja deszczowa na osiedlu Na Wzgórzu, Ewa Zielińska Wójtowicz, kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju wyjaśniła, że obecnie przygotowywane są przetargi na inne inwestycje. Ta inwestycja przewidziana jest na dalszą część roku. W uzupełnieniu Burmistrz Leszek Tabor dodał, że z komisją Rady przedyskutuje zasadność wykonania tej inwestycji, gdyż z doświadczenie z innych osiedli mieszkaniowych wiadomym jest, że nie ma jeszcze infrastruktury drogowej i chodników (..). Dlatego chce to przedyskutować, gdyż, co do tego mam wątpliwości. W odpowiedzi na pytania zgłoszone przez radną Sylwię Monkielewicz w imieniu radnego Adama Kaszubskiego udzielono następujących odpowiedzi: a) Informacja dotycząca przetargu na halę targową została podana przez Burmistrza w informacji z działalności międzysesyjnej b) Oferta dotycząca zamku, propozycja zagospodarowania terenu od 2 miesięcy znajduje się na naszej stronie (odpowiedź udzielona przez Agnieszkę Topolewską-Reksa, kierownika Referatu PP,GNiM). c) Uchwała w sprawie ulg podatkowych dla przedsiębiorców (..) znajduje się w BIP w zbiorze uchwał. Jednakże słuszna uwaga- zostanie to str. 11

12 promocyjną na targach turystycznych w Gdańsku. umieszczone w informacjach dla petentów. Przy czym są to kompetencje bardziej dla powiatu (odpowiedź udzielona przez Darię Mietlewską- Dura, Sekretarza Miasta i Gminy) d) Nie ma planów przejęcia dworca PKP w Sztumie, nie ma zainteresowania zagospodarowania tego obiektu. Mamy ten wniosek uwzględniony w Strategii (odpowiedź udzielona przez Agnieszkę Topolewską- Reksa, kierownika Referatu PP,GNiM) czerwca 2013 XXXII/2013 Radny Adam Kaszubski zapytał, czy są zainteresowania zagospodarowaniem terenu za jeziorem sztumskim z przeznaczeniem na pole namiotowe. Jeżeli nie to, to czy nie warto o tym pomyśleć (..) W odpowiedzi na pytanie radnego Adama Kaszubskiego w sprawie utworzenia pola namiotowego na terenach za jeziorem sztumskim Agnieszka Topolewska- Reksa, kierownik referatu PP,GNiM poinformowała, że na dzień dzisiejszy nie było takiego zainteresowania. Informacyjnie podała, że tereny między pomostem, a terenem rekreacyjnym zostały zgłoszone do projektu Związku Miast Polskich- Rewitalizacja Terenów Zielonych- Miejskich Subregionu Nadwiślańskiego październik 2013r grudnia 2013r XXXV/2013 Radny Adam Kaszubski zgłosił, że z dniem 31 grudnia 2013 roku kończy się możliwość korzystania z programu dotyczącego zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de mini mis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta i gminy Sztum. Czy w związku z tym gmina planuje wdrożenie innego podobnego programu funkcjonalnego na podobnych zasadach, lub innego programu pomocowego dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy? XXXVII/2013 Radny Adam Kaszubski zapytał: a) jaka jest przyszłość budynku SCK gdzie znajdował się lokal Laguna, do tej pory nie został on zagospodarowany? b)niedawno doszło do zalania nowo wyremontowanych piwnic w SCK, czy podjęto jakieś działania w celu sfinansowania remontu? 27 8 marca 2014r XXXIX/2014 Radny Adam Kaszubski zapytał, czy monitoring działa prawidłowo? Prawdopodobnie w ostatnim okresie monitoring nie zapisywał zdarzeń. Kolejne pytanie radnego dotyczyło poprawy stanu Burmistrz Leszek Tabor w odpowiedzi na pytanie radnego Adama Kaszubskiego dot. zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de mini mis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy( ) wyjaśnił, że będzie kontynuacja. Nie mniej jednak zależy to od ustaleń Komisji Europejskiej. Przystąpimy do opracowania jak tylko będą prawne możliwości Burmistrz Miasta i Gminy Laszek Tabor na pytanie radnego Adama Kaszubskiego poinformował, że w chwili obecnej nie ma Dyrektora SCK,ale skierujemy do niego pytanie na piśmie W odpowiedzi na zapytanie radnego Adama Kaszubskiego w sprawie monitoringu Ewa Zielińska- Wójtowicz, kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju str. 12

13 drogi przy ulicy Witosa w Sztumie zapytał, czy planuje się np. przełożenie płyt jumb, aby poprawić przejezdność? maja 2014r XLI/2014 Radny Adam Kaszubski zapytał, czy udało się wygospodarować środki finansowe na remont drogi z jumb przy ulicy Witosa w Sztumie wyjaśniła, że w okresie grudnia w części rozbudowanej wystąpiła awaria. Został przeprowadzony przeglądawaria została usunięta i monitoring działa prawidłowo. Natomiast Ryszard Wirtwein, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich w odpowiedzi na pytanie dotyczące poprawy stanu nawierzchni drogi przy ul. Witosa wyjaśnił, że w tym roku budżetowym ta inwestycja nie została uwzględniona w planie inwestycyjnym. Nie mniej jednak jeżeli w trakcie roku budżetowego będą oszczędności wrócimy do tego tematu i może uda się poprawić stan tej drogi W odpowiedzi na pytanie radnego Adama Kaszubskiego, kierownik referatu gospodarki Komunalnej(..) Ryszard Wirtwein poinformował, że planowane jest przełożenie płyt jumbo na ulicy Witosa. Termin zostanie określony po rozstrzygnięciu przetargu na ulicę Reymonta będziemy znali wysokość środków finansowych. Poinformował o problemie jaki występuje w przypadku drogo ulicy Witosa część drogi stanowi własność gminną, a części jest właścicielem jest powiat. Sytuacja ta będzie wymagała uregulowania. Jednakże nie będzie to stanowić przeszkody w remoncie tej drogi wystąpimy do starostwa o wyrażenie zgody na wejście (..) ZAPYTANIA I WNIOSKI RADNEGO ADAMA KASZUBSKIEGO NA POSIEDZENIACH KOMISJI REWIZYJNEJ VI KADENCJI Lp. Data zgłoszenia wniosku, zapytania lutego 2012 roku Numer protokołu Nr 2/2012 Treść wniosku zapytania Odpowiedź sposób realizacji Uwagi Przewodniczący Adam Kaszubski poinformował, że wystąpi do Burmistrza z zapytaniem dotyczącym Budynku hali sportowej i przyczyn niszczejącej podłogi. Przewodniczący Komisji Adam Kaszubski poinformował, że otrzymał informację że możliwym i dalece W odpowiedzi otrzymał pismo podpisane przez panią Ewę Zielińską- Wójtowicz, kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju w którym informuje się, że (..) obecnie toczy się postępowanie wyjaśniające na temat wyników wykonanej ekspertyzy na terenie hali widowiskowo sportowej, a także wykonanej str. 13

14 2. 1 czerwca 2012r sierpnia 2012r NR 4/2012 NR 7/2012 prawdopodobnym jest to, że sztumska hala sportowa była zalewana przez własne wody opadowe, co też było przyczyną odkształcenia podłogi. Dlatego też wystąpiłem do Burmistrza o przedstawienie członkom Komisji Rewizyjnej wyników ekspertyzy przeprowadzonej na obiekcie hali sportowej w Sztumie. Odpowiedź jak wyżej poinformowanie, że w chwili obecnej wynik ekspertyzy nie może być przedstawiony z uwagi na to, że obecnie toczy się postępowanie wyjaśniające. Przewodniczący komisji Adam Kaszubski poinformował, że do wiadomości Komisji Rewizyjnej na jego ręce mieszkańcy Placu Wolności 26 przesłali korespondencję dotyczącą zagospodarowania działki nr 562/4 przy ul. Młyńskiej stanowiącą własność gminy Sztum sprawa dotyczy sporu z panem Bogackim odnośnie lokalizacji i ilości kondygnacji planowanej zabudowy na przedmiotowej działce. Temat podany tylko informacyjnie, gdyż nie było to w naszych kompetencjach w tej sprawie po raz drugi zostało złożone odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Starostwa powiatowego Przewodniczący Adam Kaszubski poinformował, że wystąpił do Burmistrza z zapytaniem o pisemną informacja nt. przeprowadzonej ekspertyzy wodnokanalizacyjnej na obiekcie hali sportowej przy Gimnazjum Nr1 w Sztumie Radny Adam Kaszubski zgłosił następujące zapytania i wnioski: - mieszkaniec Sztumu zgłosił, że niektóre mieszkania socjalne, bądź komunalne są niezamieszkałe przez osoby tam zameldowane - metalowe pojemniki na śmieci na bulwarze naprzeciwko ul. Baczyńskiego i miasteczka ruchu drogowego są pozaklejane reklamą firmy zajmującej się utylizacją samochodów po wypadkach - część koszy na bulwarze została zniszczona, zdewastowana - dlaczego na bulwarze przez okres co najmniej 2 tygodni po godz. 22-giej było wyłączone światło - wnioskuję o uporządkowanie terenu w Centrum miasta ( teren poprzedniej lokalizacji przystanku autobusowego) na przeciwko kościółka radny oczekuje odpowiedzi na inspekcji TV sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z budynku hali oraz terenu Gimnazjum Nr1 w Sztumie. Wobec powyższego nie możemy przekazać wyżej wymienionych dokumentów. Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego komplet dokumentów zostanie udostępniony Komisji Rewizyjnej str. 14

15 4. 9 października 2012r 5. 6 listopada 2012r kwietnia 2013r maja 2013r 8. 4 czerwca 2013r czerwca 2013r czerwca. 2013r stycznia 2014r 10 września 2014r NR 9/2012 NR 10/2012 NR 4/2013 Nr6/2014 Nr7/2013 NR 8/2013 Nr8/2013 Nr 1/2014 Nr 9/2014 piśmie Przewodniczący komisji Adam Kaszubski zapytał, kiedy zostaną rozpoczęte prace związane z wykonaniem drenażu opaskowego wokół hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Sztumie Radny Adam Kaszubski zgłosił, że do tej pory nie otrzymał odpowiedzi na zgłaszane wnioski, w tym m.in. na wniosek dotyczący oświetlenia na bulwarze w nocy nie działa oświetlenie. Radny Adam Kaszubski zgłosił w imieniu mieszkanki ulicy Fiszera w Sztumie, że na wysokości rowu przy posesji państwa Kraj w drodze jest dziura wniosek o naprawę Radny Adam Kaszubski zgłosił wniosek o umieszczenie na stronie internetowej np. w formacie PDF książki pt. Sztum Wczoraj -Dziś Radny Adam Kaszubski zgłosił dużą dziurę wyrwę w drodze ulica Fiszera na wysokości rowu odprowadzającego wody opadowe Radny Adam Kaszubski :- podatek de minimis kończy się r zapytał czy gmina planuje podobny program Radny Adam Kaszubski zgłosił wniosek zamontowania piłko chwytu między boiskiem a placem zabaw przy bulwarze prosi o pisemną odpowiedź Radny Adam Kaszubski prosi o udzielenie pisemnej informacji dotyczącej kosztów organizacji zabawy sylwestrowej na Placu Wolności z podaniem kwot na poszczególne wydatki Radny Adam Kaszubski na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej zgłosił wnioski dotyczące monitoringu oraz mobilnego bezpłatnego Internetu przy stołach szachowych na terenie zrewitalizowanej fosy średniowiecznej. W odpowiedzi na wniosek radnego Adama Kaszubskiego odpowiedzi udzielił Edward Jasiński główny energetyk informując, że źle zostały ustawione zegary, które na miarę swojej wiedzy i możliwości wyregulował. Jednak trzech zegarów nie mógł ustawić. Obecnie w przygotowaniu jest oferta na przetarg na wyłonienie firmy, która się tym zajmie. Przy czym projekt w ramach oszczędności zakłada częściowe wyłączanie prądu w okresie głęboko nocnym. Wniosek telefonicznie w dniu 29 kwietnia 2013r przekazano do referatu gospodarki Komunalnej i spraw obywatelskich panu Marcinowi Lipińskiemu z prośbą o przekazanie na stanowisko ds. dróg panu Marcinowi Baźmierowskiemu i kierownikowi pani Bożenie Falkowskiej str. 15

16 Komisja Finansów Lp. Data posiedzenia 1. 6 lutego 2013r marca 2013r Numer protokołu NR 3/2013 NR 4/2013 Treść zapytania, interpelacji Treść odpowiedzi Uwagi Radny Adam Kaszubski zgłosił interpelację dotyczącą przeznaczenia budynku przy plaży miejskiej Radny Adam Kaszubski zgłosił, że nie pali się oświetlenie przy byłym PZU Brak odpowiedzi - wniosek przekazano telefonicznie dnia 6 luty 2013r do Prezesa PWiK Pana Wł. Lewko W odpowiedzi Pani Bożena Falkowska kier. Referatu GKISO poinformowała,że zostanie to zgłoszone do Zakładu Energetycznego str. 16

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak)

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak) Pytania radnych LXXIII sesja 30 września 2014 r. Radny Grzegorz Hryniewicz: 1. Mieszkańcy ulicy Mrągowskiej zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję. Chodzi dokładnie o ulicę. Mieszkańcy obawiają się

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r.

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Czy mieszkańcom naszego miasta należą się porządne chodniki? Wiele ostatnio mówi się i robi w sprawie ścieżek rowerowych w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy ISSN 1426-770X Nakład 6000 egz. MIESIĘCZNIK NR 6/205 CZERWIEC 2009 W numerze: Wójt Kiwit w ogniu pytań mieszkańców gminy nadzwyczajna sesja rad: powiatu, miasta i gminy Ciechanów Laurka dla MOSiR Archeolodzy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

przebiegu LXXIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 października 2014 r.

przebiegu LXXIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 października 2014 r. PROTOKÓŁ NR LXXIV.2014 przebiegu LXXIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 października 2014 r. 1. OTWARCIE SESJI LXXIV sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorządu terytorialnego lata 2010-2014)

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży 1 P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży XXI sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu 29 listopada 2012 roku w godzinach od 12,00 do 13,40. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi:

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi: L IULETYN Nr 202 WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach egzemplarz bezpłatny wwwpobiedziskapl 26032015 r Niechciane drogi str 2 Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.16.40. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r.

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Data utworzenia 2012-06-29 Numer aktu 24 Kadencja Kadencja 2010-2014 Miejsce sesji: Urząd Gminy Zabierzów, sala obrad. Sesja

Bardziej szczegółowo

Radlin: bal na Titanicu trwa

Radlin: bal na Titanicu trwa Materiał KW Stowarzyszenie Ruch Demokracji Lokalnej Radlin: bal na Titanicu trwa W lipcu Nowiny Wodzisławskie opublikowały raport miesięcznika Wspólnota odnośnie dochodów gmin w Polsce. W dochodach tych

Bardziej szczegółowo

NR 3 ROK I 6 CZERWIEC 2014 ISSN 2353-2777 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

NR 3 ROK I 6 CZERWIEC 2014 ISSN 2353-2777 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA www.radziemice.gmina.pl e-mail: kwartalnikradziemicki@wp.pl NR 3 ROK I 6 CZERWIEC 2014 ISSN 2353-2777 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Międzynarodowy Dzień Dzień Dziecka Dziecka obchodzony obchodzony

Bardziej szczegółowo

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo

Miastko, Wybory 2014. Samorządowca. To były bardzo pracowite cztery lata...

Miastko, Wybory 2014. Samorządowca. To były bardzo pracowite cztery lata... Głos, Wybory 2014 Samorządowca To były bardzo pracowite cztery lata... Rozmowa z burmistrzem Miastka Romanem Ramionem - Panie burmistrzu, kończy się kolejna kadencja sprawowania przez pana władzy. Czas

Bardziej szczegółowo

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC BRM.0012.3.8.2011.KJ Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 21.07.2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

VIII Dni Obornik Śląskich

VIII Dni Obornik Śląskich Urzędu Miejskiego Redakcja: Artur Olszewski, Paulina Kurzejewska, Bartosz Malec 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1 tel. +48 71 310 35 19 e-mail: redakcja@oborniki-slaskie. pl nakład: 3000 egz. www.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Jeszcze przed włączeniem nowej sygnalizacji

Jeszcze przed włączeniem nowej sygnalizacji 18 stycznia 2014, Nr 5 - Miesięcznik bezpłatny - nakład 12 000 sztuk Trzebińska często zakorkowana w godzinach szczytu ZKKM - powyżki cen biletów nie będzie Były już cięcia, zarówno w administracji, jak

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ. rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Stęszewie, sporządzenie projektu kanalizacji sanitarnej:

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ. rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Stęszewie, sporządzenie projektu kanalizacji sanitarnej: WIEŚCI 3 2008 ISSN 1233-6033 egzemplarz bezpłatny CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI J 30 V 2008 Sprawozdanie burmistrza Gminy Stęszew z działalności w roku 2007 28 kwietnia br. odbyła się sesja absolutoryjna,

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA SAMORZĄDOWY BIULETYN INFORMACYJNY www.gokwydminy.net Numer 12 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY styczeń 2011 SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA 8 stycznia br. w GOK-u odbyło spotkanie opłatkowo-noworoczne i Bal Sponsora.

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 56/ Grudzień 2013

Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 56/ Grudzień 2013 Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 56/ Grudzień 2013 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy wszystkim Mieszkańcom Nowego Dworu Mazowieckiego, ich najbliższym, przyjaciołom, znajomym

Bardziej szczegółowo

ze spuścizny Papieża Polaka

ze spuścizny Papieża Polaka Mistrzostwa Polski w Taekwondo Olimpijskim Kętrzyn już po raz drugi będzie gościć najlepszych zawodników taekwondo w kraju. Poprzednim razem Finał Mistrzostw Polski w Taekwondo Olimpijskim odbył się w

Bardziej szczegółowo