POWIAT ŻYWIECKI ŻYWIEC DISTRICT DÉPARTEMENT DE ŻYWIEC ŻYWIECER STADTKREIS ЖИВЕЦKИЙ ПОВЯТ BAZA NOCLEGOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIAT ŻYWIECKI ŻYWIEC DISTRICT DÉPARTEMENT DE ŻYWIEC ŻYWIECER STADTKREIS ЖИВЕЦKИЙ ПОВЯТ BAZA NOCLEGOWA"

Transkrypt

1 POWIAT ŻYWIECKI ŻYWIEC DISTRICT DÉPARTEMENT DE ŻYWIEC ŻYWIECER STADTKREIS ЖИВЕЦKИЙ ПОВЯТ BAZA NOCLEGOWA ACCOMODATION BASE DE NUITS DIE ÜBERNACHTUNG HOЧЛЄЖHAЯ БAЗA

2

3 Lp. Nazwa Name Nom Name Haзbaнue Liczba miejsc Number of beds Nombre de places de nuits Die Zahl der Unterkunft Mecmя нoчлeгa Adres / telefon Address / Phone/Number Adresse / Télélephone Adresse / Telefonnummer Agpec / Hoмer meлeфoнa GMINA CZERNICHÓW 1. Kwatery U Beaty Beata i Paweł Serwik Czernichów, ul. Spacerowa 14 tel Sk a r pa 29 Czernichów, ul. Żywiecka 69 tel Noclegi U Marka 21 Czernichów, ul. Wędkarska 5 tel Kw a t e r a p r y w a t n a Pod Białą Morwą 10 Czernichów, ul. Żywiecka 57 tel Po l e n a m i o t o w e Kr a n 0 Czernichów, ul. Spacerowa 1 tel Miedzybrodzie Bialskie 6. Do m No c l e g o w y Ba r b a r a 21 Międzybrodzie Bialskie, ul. Wczasowa 6 tel

4 7. Lu k s u s o w e d o m k i z b a l i 30 Międzybrodzie Bialskie, ul. Kotelnica 44 tel Oś r o d e k Wc z a s o w y Ma g d a 24 Międzybrodzie Bialskie, ul. Żywiecka 77 tel Do m k i l e t n i sk o w e Sielska Dolina 30 Międzybrodzie Bialskie, ul. Żarnówki 68 tel Willa Sz a f r a ń c ó w k a 11 Międzybrodzie Bialskie, ul. Wiosenna 12 tel Oś r o d e k w c z a s o w y Ed e n 17 Międzybrodzie Bialskie ul. Ks. Pr. Jana Banasia 29 tel Do m Wc z a s o w y Wi d o k 45 Międzybrodzie Bialskie ul. Wczasowa 4 tel Do m Wc z a s o w y Za c i s z e 50 Międzybrodzie Bialskie, ul. Żywiecka 9 tel Oś r o d e k w c z a s o w y Silesia 72 Międzybrodzie Bialskie, ul. Brodek 4 tel

5 15. Do m Wc z a s o w y Nad Wodospadem 84 Międzybrodzie Bialskie ul. Medyków 19 tel Oś r o d e k Wy p o c z y n k o w y Cicha Dolina 42 Międzybrodzie Bialskie ul. Kubalinów 6 tel Kwatera Prywatna Pokoje Klaudia 10 Międzybrodzie Bialskie ul. Wiosenna 25 tel Willa Ada 24 Międzybrodzie Bialskie, ul. Kręta 5 tel Stanisława Myśliwiec Międzybrodzie Bialskie ul. Żywiecka 111 tel Oś r o d e k Re kreacyjno - t u rys t yc z n y Mi a m i-tr o p i c 80 Międzybrodzie Bialskie ul. Ks. Pr. Jana Banasia 22 tel Pensjonat Maria Maria Czulak 50 Międzybrodzie Bialskie ul. Sportowa 12 tel

6 22. Do m k i Le t n i sk o w e Be s k i d 138 Międzybrodzie Bialskie ul. Kublinów 14 tel Oś r o d e k Wc z a s o w y Ma g r a 50 Międzybrodzie Bialskie ul. Żywiecka 132 tel OWR Pr z y s ta ń 48 Międzybrodzie Bialskie, ul. Żywiecka 52 tel Pe n s j o n at Ok r ą g l a k Tadeusz Zątek 35 Międzybrodzie Bialskie, ul. Żywiecka 67 tel Pe n s j o n at Pa n o r a m a Roman Jagosz 26 Międzybrodzie Bialskie, ul. Żywiecka 49 tel Tę c z a Krzysztof Olek 14 Międzybrodzie Bialskie, ul. Kotelnica 5 tel Hotel Elida 49 Międzybrodzie Bialskie, ul. Graniczna 11 tel

7 29. Do m Wc z a s o w y Gó r a l ó w k a 35 Międzybrodzie Bialskie, ul. Kotelnica 9 tel W dolinie 49 Międzybrodzie Bialskie, ul. Wiosenna 43 tel Do m No c l e g o w y St r u m y k Karolina Targosz 12 Międzybrodzie Bialskie, ul. Kręta 7 tel Noclegi Victoria 8 Międzybrodzie Bialskie, ul. Św. Ambrożego 4 tel Gryc h n i c z ó w ka 18 Międzybrodzie Bialskie, ul. Brodek 1 tel dobrynocleg.pl 34. Pokoje Marta Marta Czulak 15 Międzybrodzie Bialskie, ul. Św. Kubalinów 2 tel Studia Marta Marta Czulak 8 Międzybrodzie Bialskie, plac św. Ambrożego 6 tel Na Hrobaczej 9 Międzybrodzie Bialskie, ul. Koniora 116 tel

8 37. Mirella 4 Międzybrodzie Bialskie, ul. Astrów 10 tel St r o m a Dobrosława Czop 10 Międzybrodzie Bialskie ul. Stroma 1 tel Pokoje gościnne 7 Międzybrodzie Bialskie ul. Alojzego Koniora 42 tel Pokoje gościnne 16 Międzybrodzie Bialskie ul. Wiosenna 42 tel pokojegoscinne/ 41. La m b d a 9 Międzybrodzie Bialskie ul. Ogrodowa 14 tel Do m Re k o l e k c y j n o -Wy p o c z y n k o w y Or i o n ó w k a 75 Międzybrodzie Bialskie ul. Orionistów 1 tel

9 43. Pokoje Widok Domek Letniskowy 4-8 Międzybrodzie Bialskie, ul. Widokowa 7 tel Międzybrodzie Bialskie, ul. Brodek 2 tel Oś r o d e k Wy p o c z y n k o w y - Basen Relaks 60 Międzybrodzie Bialskie ul. Sportowa tel Pa n o r a m a Międzybrodzie Bialskie, ul. Żywiecka 49 tel Ca ł o r o c z n e d o m k i Na Źródlanej 14 Międzybrodzie Bialskie, ul. Źródlana 1 tel superturystyka.pl 48. Po k o j e W Ce n t r u m 15 Międzybrodzie Bialskie ul. Strażacka 3 tel No c l e g i U To m a s z k a 8 Międzybrodzie Bialskie, ul. Kręta 13 tel superturystyka.pl 50. Villa Amelia 8 Międzybrodzie Bialskie ul. Alojzego Koniora 104 tel

10 51. Pokoje U Danusi 12 Międzybrodzie Bialskie, ul. Wiosenna 7 tel Międzybrodzie Żywieckie Oś r o d e k Wc z a s o w y Dom Strażaka Domki Kempingowe U Oli Da g l e z j a U Lu c y n y Lucyna Mieszczak Do m k i k a m p in g o w e Danuta Harężlak Domek TIM Ciche Ranczo Tadeusz i Małgorzata Madej Międzybrodzie Żywieckie ul. Beskidzka 14 tel Międzybrodzie Żywieckie ul. Ogrodowa 10 tel Międzybrodzie Żywieckie ul. Poziomkowa 3 tel Międzybrodzie Żywieckie ul. Beskidzka 85 tel Międzybrodzie Żywieckie ul. Kosarzyska 8 tel Międzybrodzie Żywieckie ul. Beskidzka 54 tel Międzybrodzie Żywieckie ul. Podgórska 21 tel

11 59. Noclegi U Joli Noclegi U Ewy 61. Noclegi U Gosi 10 Międzybrodzie Żywieckie ul. Kwiatowa 5 tel Międzybrodzie Żywieckie, ul. Zielona 4 tel Międzybrodzie Żywieckie, ul. Zielona 6 tel No c l e g i Lucyna Mieszczak 12 Międzybrodzie Żywieckie ul. Beskidzka 85 tel U Zo s i 10 Międzybrodzie Żywieckie, ul. Prosta 10 tel Za j a z d Nad Wodą 14 Międzybrodzie Żywieckie ul. Energetyków 3 tel GSS Ża r 70 Międzybrodzie Żywieckie ul. Górska 19 tel Oś r o d e k Wy p o c z y n k o w y Ni a g a r a 164 Międzybrodzie Żywieckie, ul. Isepnicka 29 tel

12 67. Oś r o d e k Wy p o c z y n k o w y On d r a s z e k 90 Międzybrodzie Żywieckie, ul. Isepnicka 1 tel No c l e g i p o d Gó r ą Ża r 12 Międzybrodzie Żywieckie, ul. Górska 1 tel Dom Całoroczny 7 Międzybrodzie Żywieckie ul. Kosarzyska 34 tel No c l e g i U Fr a n c u z a 14 Międzybrodzie Żywieckie ul. Beskidzka 91 tel Dom Letniskowy 5 Międzybrodzie Żywieckie, ul. Cicha 25 tel Noclegi U Jaśka 10 Międzybrodzie Żywieckie ul. Ogrodowa 8 tel Ce n t r u m Wy p o c z y n k u Od y s 140 Tresna, ul. Nad Jeziorem 99 tel

13 Tr e s n a 74. Oś r o d e k Sz k o l e n i o w o - Wy p o c z y n k o w y Tr ó j k a??? 75. Domek Letniskowy Za j a z d Na Za p o r z e Oś r o d e k Wy p o c z y n k o w y Że g l a r z Le t n i Oś r o d e k Wc z a s o w y Gr o n i c z e k Międzybrodzie Żywieckie ul. Beskidzka 42 tel Tresna, ul. Łączna 13 tel Tresna, ul. Żywiecka 6 tel Tresna, ul. Nad Jeziorem 91 tel Tresna Mała, ul. Barabasze 5 tel GMINA GILOWICE Gilowice 79. Pod Pasieką Krystyna Kasperek 14 Gilowice, ul. Pasieczna 3 tel kom Domki letniskowe Basia i Sylwia Domek 5 Domek 3 Gilowice, ul. Leśna 5a tel Władysława Okrzesik 8 Gilowice 414 tel

14 82. ORW Beskid e k Wojciech Ormaniec 77 Gilowice, ul. Siedlakówka 70 i 72 tel fax Kwatera prywatna Do m n a Gr a b o w e j 4-8 Gilowice, ul. Grabowa 2 kom tel Ry c h w a ł d 84. Oś r o d e k Wy p o c z y n k o w y Dwór Rychwałd 90 Rychwałd, ul. Spacerowa 13 tel fax: kom Fr a n c i s z k a ń s k i Dom Formacyjno- -Ed u k a c y j n y 55 Rychwałd, ul. Franciszkańska 10 tel GMINA JELEŚNIA Jel e ś n i a 86. Jaś i Małgosia 28 Jeleśnia, ul. Plebańska 23 tel U Ję d r k a 8 Jeleśnia, ul. Jana Kazimierza 9 tel Domek Lux Krystyna Łysień 6 Jeleśnia, ul. Słowików 8 tel

15 89. Willa p o d Ki c z o r ą Krystyna Walas 17 Jeleśnia, ul. Orawska 95 tel Górska Chata Łukasz Mikłusiak 18 Jeleśnia, ul. Janikowa Grapa 6 tel Zajazd Maryna Jeleśnia, ul. Orawska tel Pe n s j o n at Villa Martin Jeleśnia, ul. Osiedlowa 24 tel Do m Wc z a s o w y Ma r i a 40 Jeleśnia, ul. Plebańska 15 tel Br o n i s ł a w a Cz u l 15 Jeleśnia, ul. Figowa 2 tel U Ro z a l i i Rozalia Harężlak 9 Jeleśnia, ul. Jana Kazimierza 13 tel Hotel Tara 24 Jeleśnia, ul. Jana Kazimierza 224 tel Jan Wyród 10 Jeleśnia, ul. Orawska 82 tel Willa Helena 21 Jeleśnia, ul. Orawska 91 tel

16 99. Helena Krzyżowska 10 Jeleśnia, ul. Orawska 48 tel Ce n t r u m Ko n f e r e n c y j n o - Wy p o c z y n k o w e Ve s ta 60+6 Jeleśnia, ul. Rynek 15 tel Agrodomki Jeleśnia Jeleśnia, ul. Orawska 106 tel Różany domek 11 Jeleśnia, ul. Orawska 110 tel Ko r b i e l ó w 103. Oś r o d e k Wc z a s o w o - Tu rys t yc z n y Pilsko Jontek 94 Korbielów, ul. Sitki 6 tel Sz k o l n e Sc h r o n i s k o Mł o d z i e ż o w e w Ko r b i e l o w i e 40 Korbielów, ul. Beskidzka 38 tel Oś r o d e k Ko n f e r e n c y j n o -Wy p o c z y n k o w y Pi l s k o 140 Korbielów, ul. Leśna 2 tel

17 106. Ho t e l Fero Active 34 Korbielów, ul. Graniczna 17 tel Hotel Fero-Lux Ewa Mrózek 96 Korbielów, ul. Szczyrbok 62 tel Pe n s j o n at Darz Bór 60 Korbielów, ul. Graniczna 23 tel Willa Pod Pilskiem Krystyna Malinowska 40 Korbielów, ul. Beskidzka 114 tel Do m Wc z a s o w y Bo g u s i a 40 Korbielów, ul. Beskidzka 64 tel Pe n s j o n at U Hr u b e g o 35 Korbielów, ul. Narciarska 2 tel Willa Pod Brzozami 16 Korbielów, ul. Ślepa Dolina 8 tel

18 113. Wiktoria Korbielów, ul. Beskidzka 18 tel Pe n s j o n at Pa n o r a m a 25 Korbielów, ul. Na Łazy 5 tel Ag r o-zi b i 15 Korbielów, ul. Baców 1 tel No c l e g i Marcin Dendys 10 Korbielów, ul. Na Grapę 2 tel Beata Wrona 45 Korbielów, ul. Szczyrbok 42 tel Zajazd Kuba 35 Korbielów, ul. Szczyrbok 1 tel Do m Wc z a s o w y Wi e r c h y 33 Korbielów, ul. Beskidzka 122 tel U An i o ł a 28 Korbielów, ul. Beskidzka 68 tel

19 121. Do m w c z a s o w y Bi a n c a 50 Korbielów, ul. Na mostach 9 tel Grażyna Ksel 30 Korbielów, ul. Ślepa Dolina 2 tel Willa 7 38 Korbielów, ul. Baców 7 tel Maria Krzesak Korbielów, ul. Beskidzka 128 tel Helena Dendys 10 Korbielów, ul. Basikowa 10 tel Kw a t e r a p r y w a t n a Ir e n a 23 Korbielów, ul. Cerla 7 tel Stanisława Czul 10 Korbielów, ul. Pod Weską 109 tel Do m w c z a s o w y Cz ę s t o c h o wa Korbielów, ul. Beskidzka 15 tel

20 129. Do m Wc z a s o w y Fe n i k s 35 Korbielów, ul. Wspólna 1 tel Do m Wc z a s o w y Ga z d o w i sk o 48 Korbielów, ul. Leśna 3 tel Sc h r o n i s k o Hala Miziowa 90 Hala Miziowa tel Pensjonat Koliba 60 Korbielów, ul. Beskidzka 77 tel Za c i s z e 12 Korbielów, ul. Czarny Groń 1 tel Maria Krzesak 12 Korbielów, ul. Pasierbowa 3 tel Kw a t e r a p r y w a t n a U Ma c i e j a 30 Korbielów, ul. Cerla 8 tel Kw a t e r y p r y w a t n e U Da n u s i 14 Korbielów, ul. Szczyrbok 16a tel

21 137. Tadeusz Makuch 36 Korbielów, ul. Beskidzka 117 tel Do m Wy p o c z y n k o w y Lidia Lidia i Stanisław Makuch 45 Korbielów, ul. Beskidzka 113 tel U Du c ó w Agata Duc 8 Korbielów, ul. Beskidzka 72 tel Willa Na brzegu 40 Korbielów, ul. Brzegi 5 tel Do m Wc z a s o w y Na Cyrhli Agata Sanocka 40 Korbielów, ul. Ślepa Dolina 12 tel Kwatera prywatna Karolina Ostrowska 15 Korbielów, ul. Brzegi 3 tel Do m Wy p o c z y n k o w y Pod Polanką Jan Wrona 63 Korbielów, ul. Ślepa Dolina 4 tel

22 144. Apa r ta m e n t y Pod Pilskiem 82 Korbielów, ul. Beskidzka 21 tel Władysław Pastor Korbielów, ul. Basikowa 7 tel Ośrodek Połonina 65 Korbielów, ul. Szczyrbok 56 tel Ku b i c ó w k a 12 Korbielów, ul. Sitki 1 tel Pokoje gościnne Kwatery u Eli Elżbieta Zajda 12 Korbielów, ul. Kolancorzowa 3 tel Gr o n i e 25 Korbielów, ul. Pod Weską 79 tel Ws p ó l n a 12 Korbielów, ul. Wspólna 30 tel Pe n s j o n at Biesiada 22 Korbielów, ul. Pod Buczynką 1a tel

23 152. Kw a t e r a p r y w a t n a Noclegi u Jana 35 Korbielów, ul. Ślepa Dolina 18 tel Dom U Marysi Maria Gustyn 15 Korbielów, ul. Ślepa Dolina 9 tel Pensjonat Abaris Anna Kośna 18 Korbielów, ul. Cerla 6 tel Oś r o d e k Na Borach Domki całoroczne 16 Korbielów, ul. Zbójnicka 3 tel Ga z d ó w k a Pod Pstrągiem Anna Ostrowska-Wrona 17 Korbielów, ul. Szczyrbok 38 tel Kwatera prywatna 7 Korbielów, ul. Wspólna 22 tel Domek w górach 15 Korbielów, ul. Beskidzka 115 tel Po k o j e na Widokowej 6 Korbielów, ul. Widokowa 33 tel

24 160. Całoroczne domki 16 Korbielów, ul. Pod Weską 543 tel Kw a t e r y Na Wspólnej 9 Korbielów, ul. Wspólna 15 tel Chata Na Skarpie 10 Korbielów, ul. Wspólna 5a tel U Ma d z i 22 Korbielów, ul. Pastorowa 13 tel Do m p o d wyciągiem 8 Korbielów, ul. Pod Buczynką 5 tel Willa Podgórska 16 Korbielów, ul. Na Mostach 16c tel Domek Korbielów 6-8 Korbielów, ul. Jodłowa 1 tel

25 167. No c l e g i Pod Gronikiem 11 Korbielów, ul. Brzegi 4 tel Kwatery Janosik 35 Korbielów, ul. Beskidzka 22 tel Pokoje U Krzycha 6-8 Korbielów, ul. Cerla 15 tel Do m k i l e t n i sk o w e Domek Danny 6 Korbielów, ul. Wspólna 2 tel No c l e g i U Eli i To m k a 18 Korbielów, ul. Jana Pawła II 318 tel Zajazd Smrek 6 Korbielów, ul. Beskidzka 82 tel Agro Chata 8 Korbielów, ul. Leśna 1/1 tel Noclegi Mylak 15 Korbielów, ul. Szczyrbok 4 tel

26 175. Do m Wc z a s o w y Pod Weską 90 Korbielów, ul. Pod Weską 19 tel Pokoje gościnne Anna Krzesak 10 Korbielów, ul. Beskidzka 103 tel Krzyżowa 177. U Fe r y Jan i Helena Wrzeszcz 35 Krzyżowa, ul. Źródlana 3 tel Krystyna Góra 12 Krzyżowa, ul. Przysłop 16 tel Kwatera prywatna Stanisława Góra 15 Krzyżowa, ul. Jana Pawła II 282 tel Gościniec Na d Po t o k i e m Ewa i Roman Ceniak Krzyżowa, ul. Śliwkowa 1 tel Piotrowa Dolina 8-10 Krzyżowa, ul. Jana Pawła II 93 tel Pokoje gościnne U Saw i c k i c h 58 Krzyżowa, ul. Jana Pawła II 190 tel

27 Krzyżówki 183. Po d Szelustem Krzysztof Kormaniak 5 Krzyżówki 428 tel U Rys i a 19 Krzyżówki 241 tel Pewel Wielka 185. Pod Buławką Pewel Wielka 470 tel Sc h r o n i s k o Studenckie Lasek Pewel Wielka 255 tel Pr z y b o r ó w 187. No c l e g i Pod Głuchaczkami 9 Przyborów 475 tel Sopotnia Wielka 188. Kw a t e r a p r y w a t n a Wi ta s ó w k a Maria Witas 10 Sopotnia Wielka 288 tel Teresa Pierlak 25 Sopotnia Wielka 234 tel

28 190. Pi o t r Piotr Gawlas 17 Sopotnia Wielka 221 tel Zajazd Śnieżka U Leś n i c z e g o 35 Sopotnia Wielka 330 tel Sopotnia Wielka 428 tel Nad Wodospadem Sopotnia Wielka 265 tel Sta c j a Ko s m i c z n a YSS 15 Sopotnia Wielka 174 tel No c l e g i na Wzgórzu 12 Sopotnia Wielka 219 tel GMINA Koszarawa Ko s z a r a w a 196. Zagroda Pod Halą 40 Koszarawa 639 tel Fr a n c i s z k a ń s k i Do m Re k o l e k c y j n y 53 Koszarawa Bystra 677 tel

29 198. Do m k i l e t n i sk o w e Domek w Górach 10 Koszarawa 605 tel Ja g u s i a 10 Koszarawa 81 tel kom Wanda Cwajna 16 Koszarawa Cicha 452a tel kom Małgorzata Mentel 15 Koszarawa Bystra 610 tel Po k o j e Go ś c i n n e U Ju r a s z k ó w 26 Koszarawa 582a tel kom Pod Starą Kuźnią 6 Koszarawa Cicha 521 tel Sławomir Pindel 5 Koszarawa 347 tel /domek-w-letniskowy/ 5. Góralska Chata 9 Koszarawa tel Do m e k d o wynajęcia w g ó r a c h 6 Koszarawa ul. Stara Polana 606 tel

30 GMINA Lipowa Li p o w a 7. Do m Wc z a s o w y Pod Lipami 50 Lipowa 671 tel tel Ch a t a p o d Skrzycznym Elżbieta Wisła 8-10 Lipowa, ul. Pod lasem 158 tel Domek w Lipowej 6-8 Lipowa 1036 kom Hotel Zimnik 115 Lipowa 990 tel tel kom Krystyna Kubień 12 Lipowa 811 tel kom Jan Migdałek 15 Lipowa 899 tel Domek z widokiem 8 Lipowa Bugaj 1261 tel Os t r e 214. Chata Ostre 6-8 Ostre 135 tel kom

31 Gmina Łękawica Ko c i e r z 215. Oś r o d e k Ko n f e r e n c y j n o - Wy p o c z y n k o w y Ko c i e r z 245 Targanice, ul. Beskidzka 6 tel Okrajnik 216. Za j a z d Pod Jeleniem 45 Okrajnik, ul. Skalna 14 tel kom GMINA ŁODYGOWICE Zarzecze 217. Sz k o l n e Sc h r o n i s k o Mł o d z i e ż o w e 80 Zarzecze, ul. Beskidzka 80 tel kom fax: Pokoje gościnne Danuta Jarząbek 10 Zarzecze, ul. Wilcza 23 tel kom Domki letniskowe Anna Adamczyk Zarzecze ul. Kardynała Wyszyńskiego 38 tel Oś r o d e k c a m p i n g o w y Le o n a r d 24 Zarzecze, ul. Nadbrzeżna 22 tel kom Oś r o d e k Sp o r t ó w Wo d n y c h i Re k r e ac j i Ne p t u n 194 Zarzecze, ul. Beskidzka 88 tel kom

32 222. Oś r o d e k Że g l a r s k i Fr e g a t a 132 Zarzecze, ul. Żeglarska 1 tel Oś r o d e k Wy p o c z y n k o w y Na d Jeziorem 27 Zarzecze, ul. Wilcza 15 tel Do m w y p o c z y n k o w y Ag a t 16 Zarzecze, ul. Kwiatowa 7 tel Ra n c h o Małgorzata i Mirosław Pasierbek Zarzecze, ul. Kopernika 74 tel kom Jo a n n a 11 Zarzecze, ul. Wesoła 18 tel kom Dom wakacyjny 6 Zarzecze, ul. Polna 4 kom Bi e r n a 228. Cu b u s event Ce n t r u m Sz k o l e n i o w o -Biesiadne -30 Bierna, ul. Handlowa 6 tel kom Pietrzykowice 229. Go s p o d a r s t w o Ag r o t u rys t yc z n e Zajazd Tadeo 50 Pietrzykowice, ul. Ks. Stojałowskiego 110 tel kom

34-340 Jeleśnia żywiecki 338636863 Agroturystyka. ul. Orawska 48 34-340 Jeleśnia żywiecki 338636546 Agroturystyka

34-340 Jeleśnia żywiecki 338636863 Agroturystyka. ul. Orawska 48 34-340 Jeleśnia żywiecki 338636546 Agroturystyka Villa Martin ul. Osiedlowa 24 34-340 Jeleśnia żywiecki 338636835 Agroturystyka Gąsiorek Anna Helena Krzyżowska Górska chata Zofia Biłko ul. Kołodziejska 26 34-340 Jeleśnia żywiecki 338636863 Agroturystyka

Bardziej szczegółowo

POWIAT ŻYWIECKI ŻYWIEC DISTRICT DÉPARTEMENT DE ŻYWIEC ŻYWIECER STADTKREIS ЖИВЕЦKИЙ ПОВЯТ BAZA NOCLEGOWA

POWIAT ŻYWIECKI ŻYWIEC DISTRICT DÉPARTEMENT DE ŻYWIEC ŻYWIECER STADTKREIS ЖИВЕЦKИЙ ПОВЯТ BAZA NOCLEGOWA POWIAT ŻYWIECKI ŻYWIEC DISTRICT DÉPARTEMENT DE ŻYWIEC ŻYWIECER STADTKREIS ЖИВЕЦKИЙ ПОВЯТ BAZA NOCLEGOWA ACCOMODATION BASE DE NUITS DIE ÜBERNACHTUNG HOЧЛЄЖHAЯ БAЗA Miejscowość Nazwa/Adres Telefon Strona

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NUMERÓW DRÓG POWIATOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

WYKAZ NUMERÓW DRÓG POWIATOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYKAZ NUMERÓW DRÓG POWIATOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 17c DO UCHWAŁY nr 597/356/II/2006 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 06.04.2006r. POWIAT ŻYWIECKI 1 1400 S Łodygowice Łodygowice # DK

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 5801 UCHWAŁA NR LXVII/360/2014 RADY GMINY RAJCZA z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty miejscowej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 263945-2011; data zamieszczenia: 06.10.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 263945-2011; data zamieszczenia: 06.10.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2011-10-06 18:29 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 307878-2011 z dnia 2011-09-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Żywiec Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Rozkład godzin pracy Aptek Ogólnodostępnych Powiatu Żywieckiego na rok 2016

Rozkład godzin pracy Aptek Ogólnodostępnych Powiatu Żywieckiego na rok 2016 Rozkład godzin pracy Aptek Ogólnodostępnych Powiatu kiego na rok 2016 L.p. Gmina Nazwa Apteki Adres /telefon/ Godziny pracy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Czernichów Gilowice Gilowice Koszarawa Lipowa ALOES 34-312

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

BAZA NOCLEGOWA 6. BAZA NOCLEGOWA

BAZA NOCLEGOWA 6. BAZA NOCLEGOWA Marian Jeleśniański, Krzysztof Jamrozowicz BAZA NOCLEGOWA 6. BAZA NOCLEGOWA Schronisko PTTK na Hali Miziowej (1330 m n.p.m.) 34-335 Krzyżowa tel.: +48 (33) 488 72 54 Do schroniska doprowadzają szlaki z

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

AMATORSKIE ZAWODY NARCIARSKIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY O PUCHAR KORBIELOWA - SLALOM GIGANT 26 STYCZNIA 2013 R. Chłopcy: Roczniki 2006 i młodsi

AMATORSKIE ZAWODY NARCIARSKIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY O PUCHAR KORBIELOWA - SLALOM GIGANT 26 STYCZNIA 2013 R. Chłopcy: Roczniki 2006 i młodsi Chłopcy: Roczniki 2006 i młodsi 1 090 Max Gawlas 2006 Wiedeń 00:43:18 1 2 061 Maksym Baszczyński 2006 Korbielów 01:38:34 2 3 111 Mateusz Skolarz 2006 Cięcina 4 104 Olaf Schleifer 2008 Żywiec 5 091 Fabian

Bardziej szczegółowo

AMATORSKIE ZAWODY NARCIARSKIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY O PUCHAR WÓJTA - SLALOM GIGANT 16 LUTY 2013 R. Dziewczęta: Roczniki 2006 i młodsze

AMATORSKIE ZAWODY NARCIARSKIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY O PUCHAR WÓJTA - SLALOM GIGANT 16 LUTY 2013 R. Dziewczęta: Roczniki 2006 i młodsze Dziewczęta: Roczniki i młodsze 1 087 Marcelina Lasota Łódź 00:58:54 1 2 069 Nicola Dziekanowska Łodygowice 01:01:07 2 3 085 Michalina Zając Gliwice DSQ Lp Numer AMATORSKIE ZAWODY NARCIARSKIE DLA DZIECI

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Amatorski Cross Rowerowy o Puchar Prezesa Banku Spółdzielczego i Wójta Gminy Węgierska Górka

PROTOKÓŁ Amatorski Cross Rowerowy o Puchar Prezesa Banku Spółdzielczego i Wójta Gminy Węgierska Górka w dniu.06.r. na trasie Trakt Cesarski Kategoria K-1 Lp. Nr Nazwisko i imię zawodnika Rocznik 04 Nazwa Uzyskany Miejsce i młodsi Szkoły/Miejscowość czas 1 Zawada Patrycja 04 Przedszkole Cisiec 2,43 I 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/113/2011 RADY POWIATU W ŻYWCU z dnia 28 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/113/2011 RADY POWIATU W ŻYWCU z dnia 28 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XII/113/2011 RADY POWIATU W ŻYWCU z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żywieckiego na rok 2012. Na podstawie art. 4

Bardziej szczegółowo

OBSADA nr październik 2013

OBSADA nr październik 2013 Klasa GOSPODARZ GOŚĆ Data Godz Sędzia Główny Asystent 1 Asystent 2 Techniczny Turniej UEFA 09-paź 15.00 Ekstraklasa kobiet KKPK Medyk Konin GOL Częstochowa OBSADA nr 13 12-13 październik 2013 12-paź 12.00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 grudnia 2016 r. Poz. 6813 UCHWAŁA NR XVIII/149/2016 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny producenta rolnego. Lp. Nazwa i adres Wnioskodawcy Tytuł operacji NIP. kwota LASKIE STROJE LUDOWE CZĘŚCIĄ TRADYCJI GMINY LIPOWA

Numer identyfikacyjny producenta rolnego. Lp. Nazwa i adres Wnioskodawcy Tytuł operacji NIP. kwota LASKIE STROJE LUDOWE CZĘŚCIĄ TRADYCJI GMINY LIPOWA Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj ul. Pod Górą 4 34-300 Żywiec tel. 033 475 48 21 e mail: biuro@leader-zywiec.pl www.leader-zywiec.pl ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do uchwały nr I/47/10 z dn. 11.02.2010r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania ramach budżetu LGD w Konkursie Małe Projekty

Zał. nr 1 do uchwały nr I/47/10 z dn. 11.02.2010r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania ramach budżetu LGD w Konkursie Małe Projekty str. 1 Zał. nr 1 do uchwały nr I/47/10 z dn. 11.02.2010r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania ramach budżetu LGD w Konkursie Małe Projekty Lista rankingowa wniosków w ramach Działania Małe Projekty,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 listopada 2015 r. Poz. 5881 UCHWAŁA NR X/76/2015 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 196/2015r. Burmistrza Miasta Limanowa z 05.10.2015 r. OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ 1 Władysława Chełmecka Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Limanowa 2 Jakub

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Pietrzykowice. Lp Rejon ulicy Ulice Czas trwania. 1. Podlesie. Jana Pawła II. 3 Kościuszki

Pietrzykowice. Lp Rejon ulicy Ulice Czas trwania. 1. Podlesie. Jana Pawła II. 3 Kościuszki Pietrzykowice Lp Rejon ulicy Ulice Czas trwania 1. Podlesie grudzień 2008 2. Jana Pawła II Boczna, Bystra, Cisowa, Dębowa Jaworowa, Dobijówka, Działkowa, Dziewiarska, Gajowa, Garażowa, Głęboka, Gościnna,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW

WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW Załącznik nr 2 WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW Lp. Dane personalne Udział 1. Andrzejewska Celina; Rodzice: Eugeniusz, Eugenia ul. Dąbrowskiej 33/15; 39-400

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej 2014

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej 2014 14.10.2014 Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej 2014 Liczne grono nauczycieli szkół i placówek oświatowych, wzięło udział w Powiatowym Dniu Edukacji Narodowej, który tradycyjnie obchodzono w Starym Zamku

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W BESTWINIE Bestwina ul. Krakowska 111 Tel. (032) ; fax. (032) ;

URZĄD GMINY W BESTWINIE Bestwina ul. Krakowska 111 Tel. (032) ; fax. (032) ; URZĄD GMINY W BESTWINIE 43-512 Bestwina ul. Krakowska 111 Tel. (032) 215 77 00 ; fax. (032) 215 77 12 ; e-mail: info@bestwina.pl Wstępna lista osób zakwalifikowanych do Kompleksowego programu zmierzającego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 : Dominika Kucharska Małgorzata Kazimiera Baraniak Joanna Ewa Wąsowska Jolanta Kazimiera Lizakowska Rafał Jerzy Szulc Dominik Mariusz Garnys Karolina Monika Rutkowska Mateusz

Bardziej szczegółowo

2. WRÓBEL Marcin Krzysztof, lat 43, zam. Żywiec zgłoszony przez KWW BURMISTRZA ANTONIEGO SZLAGORA - lista nr 28

2. WRÓBEL Marcin Krzysztof, lat 43, zam. Żywiec zgłoszony przez KWW BURMISTRZA ANTONIEGO SZLAGORA - lista nr 28 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Żywcu z dnia 3 listopada 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Żywcu w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 06 maja 2014 r.

INFORMACJA Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 06 maja 2014 r. INFORMACJA Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 06 maja 2014 r. Na podstawie 10 ust 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w obwodach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 78/2015 WÓJTA GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 14 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 78/2015 WÓJTA GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 14 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 78/2015 WÓJTA GMINY OŚWIĘCIM z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r. w gminie

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 20 września 2011 r.

INFORMACJA Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 20 września 2011 r. INFORMACJA Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 20 września 2011 r. Na podstawie 10 ust 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Bardziej szczegółowo

Przewidywany przyjazd pielgrzymów (poniedziałek) godz. 18:00-21:00

Przewidywany przyjazd pielgrzymów (poniedziałek) godz. 18:00-21:00 Przewidywany przyjazd pielgrzymów 25.07 (poniedziałek) godz. 18:00-21:00 ul. BOCZNA, SZKOLNA, KOZUBA BOCZNA 5 CZERNECKA Dorota Grenoble 4 M BOCZNA 9 NIEMIEC Bogdan Grenoble 4 M BOCZNA 18 OSTRUSZKA Barbara

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. - - Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu listopada 0 r. Okręg wyborczy nr Goleszów Dolny obejmujący mandat. GANDOR Magdalena Anna zgłoszona przezkomitet Wyborczy Wyborców Jarosława

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

Rymanów Zdrój. KONWALIA Walerian Balcewicz 38-481 Rymanów Zdrój, ul. Słoneczny Stok 3 tel. 13 43 57 485, 512 644 229

Rymanów Zdrój. KONWALIA Walerian Balcewicz 38-481 Rymanów Zdrój, ul. Słoneczny Stok 3 tel. 13 43 57 485, 512 644 229 Rymanów Zdrój KONWALIA Walerian Balcewicz 38-481 Rymanów Zdrój, ul. Słoneczny Stok 3 tel. 13 43 57 485, 512 644 229 DOM POD LIPĄ Adam Śliwka 38-481 Rymanów, ul. Węgierska 10 tel. 13 43 57 154, 502 464

Bardziej szczegółowo

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja INFORMACJA (Dz. U z 2015 r., poz. 318) podaję do publicznej wiadomości informację o składzie Obwodowej komisji do spraw referendum Nr 1 w Nidzicy Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy ul. Barke 3, 13-100 1. Janusz

Bardziej szczegółowo

Obsada nr 12 jesień IV Liga Gwarek Ornontowice Iskra Pszczyna 01-paź Kruczyński Daniel Szypuła Piotr Szczotka Sebastian

Obsada nr 12 jesień IV Liga Gwarek Ornontowice Iskra Pszczyna 01-paź Kruczyński Daniel Szypuła Piotr Szczotka Sebastian Obsada nr 12 jesień 2016 1.10-2.102016 Klasa GOSPODARZ GOŚĆ Data Godz Sędzia Główny Asystent 1 Asystent 2 Techniczny 1.10.2016 EX AZW Wroclaw AZS Wałbrzych 01-paź 11.00 Marek Patrycja IV Liga Gwarek Ornontowice

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/2015 WÓJTA GMINY URZĘDÓW. z dnia 20 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/2015 WÓJTA GMINY URZĘDÓW. z dnia 20 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 33/2015 WÓJTA GMINY URZĘDÓW z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych.

Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych. Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych. Na podstawie art. 182 1 pkt. 1 oraz 2 pkt.1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

"WIELKANOC W TRADYCJI NASZYCH PRZODKÓW" KONKURS PLASTYCZNY ZA

WIELKANOC W TRADYCJI NASZYCH PRZODKÓW KONKURS PLASTYCZNY ZA 30.02017 "WIELKANOC W TRADYCJI NASZYCH PRZODKÓW" KONKURS PLASTYCZNY ZA NAMI 22 marca br. w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu odbył się konkurs plastyczny o tematyce świątecznej zorganizowany przez Wydział

Bardziej szczegółowo

KONKURS PLASTYCZNY ORGANIZOWANY W RAMACH CYKLU "BOŻE NARODZENIE W BESKIDACH" ROZSTRZYGNIĘTY

KONKURS PLASTYCZNY ORGANIZOWANY W RAMACH CYKLU BOŻE NARODZENIE W BESKIDACH ROZSTRZYGNIĘTY 08.12.2015 KONKURS PLASTYCZNY ORGANIZOWANY W RAMACH CYKLU "BOŻE NARODZENIE W BESKIDACH" ROZSTRZYGNIĘTY W dniu 3 grudnia 2015 r. w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu 143 uczniów z terenu całego powiatu żywieckiego

Bardziej szczegółowo

SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w gminie Sierakowice

SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w gminie Sierakowice Załącznik do uchwały Nr 9/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Sierakowicach z dnia 23 października 2014 roku SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w gminie Sierakowice Lp. Nazwisko i imię (imiona) Miejsce zamieszkania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie: powołania składów Obwodowych Komisji ds. Referendum dla przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE L.p. WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE Nazwisko i Imię Nr posesji Nr działki Połączenie z kanałem T - trójnik / S - studnia Długość odgałęzienia [m] 1 Węgrowska

Bardziej szczegółowo

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2015 Burmistrza Miasta y z dnia 20 kwietnia 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w y Siedziba: Niepubliczne Przedszkole nr 3 Wesoły Smyk ul. Bolesława Prusa 14 1. Wierzbicki

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOJNICZU. z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOJNICZU. z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 1 OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOJNICZU z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Wojniczu zarządzonych na dzień 21 listopada

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/189/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019

UCHWAŁA NR XII/189/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019 UCHWAŁA NR XII/189/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Załącznik Nr 1 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Andrzej Jamka Rafał Piotr Garalowski Dominik Sterkowicz Marzena Pawlikowska Antoni Molek Barbara Różańska Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 49/2015. Wójta Gminy Celestynów z dnia 20 kwietnia 2015 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 49/2015. Wójta Gminy Celestynów z dnia 20 kwietnia 2015 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 49/2015 Wójta Gminy Celestynów z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW DO RADY GMINY NIEPORĘT Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów KWW NIEPORĘT MAŁOŁĘKA 1. KAMIEŃSKA Elżbieta, lat 61, zam. Nieporęt KWW ZENOBII - JÓZEFY SOŁTYS 1. SOŁTYS Zenobia

Bardziej szczegółowo

Składy OKW w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Józefowie, siedziba MOK ul.

Składy OKW w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Józefowie, siedziba MOK ul. Składy OKW w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Józefowie, siedziba MOK ul. Krótka 9 1. Alicja Jadwiga Muca, Józefów- KW Kandydata na Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Janowie Lubelskim

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Janowie Lubelskim Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Janowie Lubelskim Załącznik do Zarządzenia nr 79/2015 Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 5 października 2015 r. 1. Grażyna Barbara Łukasik Janów Lubelski K W Samoobrona

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOWARACH

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOWARACH -1- OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOWARACH z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Kowarach zarządzonych na dzień 21 listopada

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/204/2016 RADY POWIATU W ŻYWCU. z dnia 28 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/204/2016 RADY POWIATU W ŻYWCU. z dnia 28 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/204/2016 RADY POWIATU W ŻYWCU z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Żywieckiego" Na podstawie art. 12

Bardziej szczegółowo

S K Ł A D obwodowych komisji wyborczych w mieście Ustka

S K Ł A D obwodowych komisji wyborczych w mieście Ustka S K Ł A D obwodowych wyborczych w mieście Lp. Nazwisko i imię (imiona) Miejsce zamieszkania Nazwa komitetu wyborczego Obwodowa Komisja Wyborcza Nr w Ustce z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr w Ustce, ul.

Bardziej szczegółowo

Hotele NAZWA ADRES KONTAKT. 19-500 Gołdap, ul. Reymonta 21. 19-500 Gołdap, ul. Konstytucji 3 Maja 6. 19-500 Gołdap, ul.

Hotele NAZWA ADRES KONTAKT. 19-500 Gołdap, ul. Reymonta 21. 19-500 Gołdap, ul. Konstytucji 3 Maja 6. 19-500 Gołdap, ul. Hotele Andromeda Minihotel Andrzejówka Gościniec Atena Pensjonat Hotel,,Janczes Hotelik Gołdap Ośrodek Konferencyjno- Szkoleniowy OHP Ośrodek Wypoczynkowy Leśny Zakątek Pensjonacik EGO u Chrystowskich

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 lutego 2014 r. Poz. 766 UCHWAŁA NR XXXV/340/2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Aleksandra Wiktoria Góral Łańcut 2 Dominika Julia Kramarz Łańcut 3 Magdalena Dorota Dobek Łańcut

Bardziej szczegółowo

28 sierpień 2014 r. Tadeusz Dunat. Patrycjusz Bartosz Kopacz. 03 wrze nia. 2014 r. Jarosław Józef Wolski. 2014 r. Maria Halina Bogdanows ka

28 sierpień 2014 r. Tadeusz Dunat. Patrycjusz Bartosz Kopacz. 03 wrze nia. 2014 r. Jarosław Józef Wolski. 2014 r. Maria Halina Bogdanows ka 008/14 Obywatele Dla Ziemi ywieckiej 066/14 231/14 022/14 137/14 234/14 100/14 037/14 Nasz ywiec Jakubiec Zmiany- Szansą Rozwoju Mieszkańcó w - To Nasz Cel "Odpowied zialni "Twoja w Twoich Rękach" Obywatele

Bardziej szczegółowo

KONKURS PLASTYCZNY ORGANIZOWANY W RAMACH CYKLU BOŻE NARODZENIE W BESKIDACH ROZSTRZYGNIĘTY

KONKURS PLASTYCZNY ORGANIZOWANY W RAMACH CYKLU BOŻE NARODZENIE W BESKIDACH ROZSTRZYGNIĘTY 09.12016 KONKURS PLASTYCZNY ORGANIZOWANY W RAMACH CYKLU BOŻE NARODZENIE W BESKIDACH ROZSTRZYGNIĘTY 8 grudnia br. w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu 132 uczniów z terenu całego powiatu żywieckiego wzięło

Bardziej szczegółowo

Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008

Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono

Bardziej szczegółowo

3. JEMIOŁ Łukasz, lat 30, zam. Puławy zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA PSPP - lista nr 16

3. JEMIOŁ Łukasz, lat 30, zam. Puławy zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA PSPP - lista nr 16 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Puławach z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Puławy w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 38/2014 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica

ZARZĄDZENIE NR 38/2014 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica ZARZĄDZENIE NR 38/2014 WÓJTA GMINY PYSZNICA w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica Na podstawie art. 182 1 ust. 1 i 2, 4, 5, 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Muszynie powołanej na wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Muszynie powołanej na wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Muszynie 1 Anna Poznańska 2 Arkadiusz Cycoń 3 Cieciura Kinga Estera 4 Dziurbiel Lucyna Marianna 5 Gancarz Agnieszka Marta 6 Gurgul Alicja 7 Gurgul Adam 8 Miczulska Stanisława

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH W GMINIE PORĄBKA 21 listopada 2010 r.

ZBIORCZE WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH W GMINIE PORĄBKA 21 listopada 2010 r. ZBIORCZE WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH W GMINIE PORĄBKA 21 listopada 2010 r. RADA GMINY -------------------------- Okręg Nr 1 BUJAKÓW (liczba głosów) Lista nr 5 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1. KUŹMA Marzena Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

Skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 279/2015 1 Renata Małgorzata Szczęch Łańcut 2 Katarzyna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA KROŚNIEWIC z dnia 12 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA KROŚNIEWIC z dnia 12 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA KROŚNIEWIC z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień

Bardziej szczegółowo

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, ul.

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, ul. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, ul. Zamkowa 1 1. Beata Łoboda - Przewodnicząca Komisji 2. Marta Teresa Idzikowska - Zastępca

Bardziej szczegółowo

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Buchcicach. SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Burzynie

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Buchcicach. SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Burzynie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Buchcicach 1 Aneta Adwent Przewodniczący Komisji 2 Teresa Krupa Z-ca Przewodniczącego Komisji 3 Monika Witek Członek Komisji 4 Ewa Trzęsińska Członek Komisji 5 Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e nr 77/2015 Burmistrza Błażowej z dnia r.

Z a r z ą d z e n i e nr 77/2015 Burmistrza Błażowej z dnia r. Z a r z ą d z e n i e nr 77/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 05.10.2015r. w sprawie: powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych Na podstawie art.182 1 pkt. 1 ustawy Kodeks wyborczy z dnia

Bardziej szczegółowo

L.p Obwodowa Komisja Funkcja. Miejsce zamieszkania

L.p Obwodowa Komisja Funkcja. Miejsce zamieszkania Załącznik do zarządzenia Nr 60 /2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 52/2014 Burmistrza Nowogrodźca w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych L.p Obwodowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 61/15 Wójta Gminy Laskowa z dnia 20 kwietnia 2015 rok

ZARZĄDZENIE nr 61/15 Wójta Gminy Laskowa z dnia 20 kwietnia 2015 rok ZARZĄDZENIE nr 61/15 Wójta Gminy z dnia 20 kwietnia 2015 rok w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja

Bardziej szczegółowo

3. MROCZEK Wacław, lat 54, zam. Gardeja zgłoszony przez KWW NASZA GMINA - WSPÓLNY DOM - lista nr 13

3. MROCZEK Wacław, lat 54, zam. Gardeja zgłoszony przez KWW NASZA GMINA - WSPÓLNY DOM - lista nr 13 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Gardei z dnia 28 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Gardeja w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr Burmistrza Miasta Jawora z dnia 10 sierpnia 2015 r.

Załącznik do zarządzenia nr Burmistrza Miasta Jawora z dnia 10 sierpnia 2015 r. Załącznik do zarządzenia nr 191.2015 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 10 sierpnia 2015 r. Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 1 w Jaworze Szkole Podstawowej Nr 5 ul. Armii Krajowej Nr 9, Jawor 1. Ewelina

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 Łucja Teresa Zadrużyńska-Opara Karol Maciej Trąbski

W Y K A Z Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 Łucja Teresa Zadrużyńska-Opara Karol Maciej Trąbski W Y K A Z członków obwodowych komisji do spraw referendum w Kowarach powołanych do przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 r. 1. Obwodowa Komisja ds.

Bardziej szczegółowo

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości G4 GEODEZJA Kraków, 11.02.2016 31-619 Kraków, ul. Orła Białego 29 Tel. 012 647 01 40, fax 012 647 01 40 NIP: 551-227-84-51, REGON: 356514690 Adres do korespondencji: Dariusz Gala ul. Chełmońskiego 70d/8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 203/15 Wójta Gminy Laskowa z dnia 5 października 2015 rok

ZARZĄDZENIE nr 203/15 Wójta Gminy Laskowa z dnia 5 października 2015 rok ZARZĄDZENIE nr 203/15 Wójta Gminy Laskowa z dnia 5 października 2015 rok w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Żarów z dnia 23 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Żarów z dnia 23 kwietnia 2015 r. OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta z dnia 23 kwietnia 2015 r. Na podstawie art. 182 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Państwowej Komisji

Bardziej szczegółowo

3. PIĄTEK Henryk Józef, lat 56, zam. Gorzyce zgłoszony przez KW NOWA PRAWICA JANUSZA KORWIN-MIKKE - lista nr 7

3. PIĄTEK Henryk Józef, lat 56, zam. Gorzyce zgłoszony przez KW NOWA PRAWICA JANUSZA KORWIN-MIKKE - lista nr 7 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Gorzycach z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Gorzyce w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

ul. Cicha 25 43-300 Szczyrk bielski Agroturystyka ul. Kwiatowa 19 43-300 Szczyrk bielski 338178227 Agroturystyka

ul. Cicha 25 43-300 Szczyrk bielski Agroturystyka ul. Kwiatowa 19 43-300 Szczyrk bielski 338178227 Agroturystyka AGROTURYSTY KA ALFA Trol Ul. Kowalska 18 43-360 Bystra bielski http://www.agroturysty kaalfa.republika.pl/kon takt.htm ul.przerwy Tetmajera 14 43-502 Czechowice- Rist Brzeziny 4 43-502 Czechowice- Waltra

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Karczewie Centrum Kultury Karczew, ul. Widok 2

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Karczewie Centrum Kultury Karczew, ul. Widok 2 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w ie Centrum Kultury, ul. Widok 2 Funkcja 1 Wiesława Kamińska Przewodnicząca 2 Anna Maria Lejkowska Zastępca Przewodniczącej 3 Paulina Żelazko Otwock Mały Członek 4 Janina

Bardziej szczegółowo

2. PAWLĘTY Stefan, lat 68, zam. Ustka zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ DLA MIASTA USTKI - lista nr 14

2. PAWLĘTY Stefan, lat 68, zam. Ustka zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ DLA MIASTA USTKI - lista nr 14 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustce z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Ustka w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Bardziej szczegółowo

Składy obwodowych komisji wyborczych w m. Biłgoraj. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1:

Składy obwodowych komisji wyborczych w m. Biłgoraj. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1: Składy obwodowych komisji wyborczych w m. Biłgoraj Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1: 1. Agnieszka Dubiel, zam: Biłgoraj 2. Janusz Weremiuk, zam: Biłgoraj 3. Dariusz Mateńko, zam: Biłgoraj 4. Marcin Mikołaj

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 w Korczynie Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie, ul. Spółdzielcza 20

Skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 w Korczynie Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie, ul. Spółdzielcza 20 Nr 1 w Korczynie Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie, ul. Spółdzielcza 20 Przewodniczący: Henryk Antoni Bogacz, zam. Korczyna Z-ca przewodniczącego: Zofia Pelczar, zam. Korczyna Członkowie: Gabriela Wiktoria

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców: imię i nazwisko. Aleksandra W.

Lista zwycięzców: imię i nazwisko. Aleksandra W. Lista zwycięzców: imię i nazwisko Anita H. Tomasz Z. Krystian B. Marta K. Bogusława B. Irena O. Krzysztof D. Małgorzata G. Miłosz K. Angelika K. Ewelina Z. Damian R. Jacek R. Bogumiła J. Sylwia Z. Joanna

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 2029 UCHWAŁA NR XXV/249/17 RADY MIEJSKIEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 w Żeliszowie Szkoła Podstawowa, Żeliszów 102 A 1 Andrzej Stanisław Gieszczyk Dobra Sojusz Lewicy Demokratycznej 2 Anita

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 120/34/2015 Burmistrza Chełmka z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych terenie Gminy Chełmek.

Zarządzenie Nr 120/34/2015 Burmistrza Chełmka z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych terenie Gminy Chełmek. Zarządzenie Nr 120/34/2015 Burmistrza Chełmka z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych terenie Gminy. Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Lista sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Gliwicach. L.p. Nazwisko Imię Stanowisko Wydział. Domicela sędzia sądu okręgowego I Cywilny

Lista sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Gliwicach. L.p. Nazwisko Imię Stanowisko Wydział. Domicela sędzia sądu okręgowego I Cywilny Lista sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Gliwicach L.p. Nazwisko Imię Stanowisko Wydział 1 Gawlińska- Kowalczyk Domicela sędzia sądu okręgowego I Cywilny 2 Jędrzejowska Ewa sędzia sądu okręgowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyborów Wójta Gminy Stryszawa. Wyniki wyborów do Rady Gminy Stryszawa

Wyniki wyborów Wójta Gminy Stryszawa. Wyniki wyborów do Rady Gminy Stryszawa Wyniki wyborów Wójta Gminy Stryszawa 1 LASEK Rafał Piotr 2 ZAJĄC Jacek Stanisław 3 GANCARZ Tadeusz 3662 1015 735 Okręg nr 1 Wyniki wyborów do Rady Gminy Stryszawa Obwód Wyborczy nr 1 Krzeszów 1 MATONÓG

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r. Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.,

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 2 listopada 2010 r.

UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 2 listopada 2010 r. UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/238/17 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 21 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIV/238/17 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 21 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXIV/238/17 Rady Miejskiej z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Miejskiej Łaziska Górne Na podstawie

Bardziej szczegółowo