POWIAT ŻYWIECKI ŻYWIEC DISTRICT DÉPARTEMENT DE ŻYWIEC ŻYWIECER STADTKREIS ЖИВЕЦKИЙ ПОВЯТ BAZA NOCLEGOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIAT ŻYWIECKI ŻYWIEC DISTRICT DÉPARTEMENT DE ŻYWIEC ŻYWIECER STADTKREIS ЖИВЕЦKИЙ ПОВЯТ BAZA NOCLEGOWA"

Transkrypt

1 POWIAT ŻYWIECKI ŻYWIEC DISTRICT DÉPARTEMENT DE ŻYWIEC ŻYWIECER STADTKREIS ЖИВЕЦKИЙ ПОВЯТ BAZA NOCLEGOWA ACCOMODATION BASE DE NUITS DIE ÜBERNACHTUNG HOЧЛЄЖHAЯ БAЗA

2

3 Lp. Nazwa Name Nom Name Haзbaнue Liczba miejsc Number of beds Nombre de places de nuits Die Zahl der Unterkunft Mecmя нoчлeгa Adres / telefon Address / Phone/Number Adresse / Télélephone Adresse / Telefonnummer Agpec / Hoмer meлeфoнa GMINA CZERNICHÓW 1. Kwatery U Beaty Beata i Paweł Serwik Czernichów, ul. Spacerowa 14 tel Sk a r pa 29 Czernichów, ul. Żywiecka 69 tel Noclegi U Marka 21 Czernichów, ul. Wędkarska 5 tel Kw a t e r a p r y w a t n a Pod Białą Morwą 10 Czernichów, ul. Żywiecka 57 tel Po l e n a m i o t o w e Kr a n 0 Czernichów, ul. Spacerowa 1 tel Miedzybrodzie Bialskie 6. Do m No c l e g o w y Ba r b a r a 21 Międzybrodzie Bialskie, ul. Wczasowa 6 tel

4 7. Lu k s u s o w e d o m k i z b a l i 30 Międzybrodzie Bialskie, ul. Kotelnica 44 tel Oś r o d e k Wc z a s o w y Ma g d a 24 Międzybrodzie Bialskie, ul. Żywiecka 77 tel Do m k i l e t n i sk o w e Sielska Dolina 30 Międzybrodzie Bialskie, ul. Żarnówki 68 tel Willa Sz a f r a ń c ó w k a 11 Międzybrodzie Bialskie, ul. Wiosenna 12 tel Oś r o d e k w c z a s o w y Ed e n 17 Międzybrodzie Bialskie ul. Ks. Pr. Jana Banasia 29 tel Do m Wc z a s o w y Wi d o k 45 Międzybrodzie Bialskie ul. Wczasowa 4 tel Do m Wc z a s o w y Za c i s z e 50 Międzybrodzie Bialskie, ul. Żywiecka 9 tel Oś r o d e k w c z a s o w y Silesia 72 Międzybrodzie Bialskie, ul. Brodek 4 tel

5 15. Do m Wc z a s o w y Nad Wodospadem 84 Międzybrodzie Bialskie ul. Medyków 19 tel Oś r o d e k Wy p o c z y n k o w y Cicha Dolina 42 Międzybrodzie Bialskie ul. Kubalinów 6 tel Kwatera Prywatna Pokoje Klaudia 10 Międzybrodzie Bialskie ul. Wiosenna 25 tel Willa Ada 24 Międzybrodzie Bialskie, ul. Kręta 5 tel Stanisława Myśliwiec Międzybrodzie Bialskie ul. Żywiecka 111 tel Oś r o d e k Re kreacyjno - t u rys t yc z n y Mi a m i-tr o p i c 80 Międzybrodzie Bialskie ul. Ks. Pr. Jana Banasia 22 tel Pensjonat Maria Maria Czulak 50 Międzybrodzie Bialskie ul. Sportowa 12 tel

6 22. Do m k i Le t n i sk o w e Be s k i d 138 Międzybrodzie Bialskie ul. Kublinów 14 tel Oś r o d e k Wc z a s o w y Ma g r a 50 Międzybrodzie Bialskie ul. Żywiecka 132 tel OWR Pr z y s ta ń 48 Międzybrodzie Bialskie, ul. Żywiecka 52 tel Pe n s j o n at Ok r ą g l a k Tadeusz Zątek 35 Międzybrodzie Bialskie, ul. Żywiecka 67 tel Pe n s j o n at Pa n o r a m a Roman Jagosz 26 Międzybrodzie Bialskie, ul. Żywiecka 49 tel Tę c z a Krzysztof Olek 14 Międzybrodzie Bialskie, ul. Kotelnica 5 tel Hotel Elida 49 Międzybrodzie Bialskie, ul. Graniczna 11 tel

7 29. Do m Wc z a s o w y Gó r a l ó w k a 35 Międzybrodzie Bialskie, ul. Kotelnica 9 tel W dolinie 49 Międzybrodzie Bialskie, ul. Wiosenna 43 tel Do m No c l e g o w y St r u m y k Karolina Targosz 12 Międzybrodzie Bialskie, ul. Kręta 7 tel Noclegi Victoria 8 Międzybrodzie Bialskie, ul. Św. Ambrożego 4 tel Gryc h n i c z ó w ka 18 Międzybrodzie Bialskie, ul. Brodek 1 tel dobrynocleg.pl 34. Pokoje Marta Marta Czulak 15 Międzybrodzie Bialskie, ul. Św. Kubalinów 2 tel Studia Marta Marta Czulak 8 Międzybrodzie Bialskie, plac św. Ambrożego 6 tel Na Hrobaczej 9 Międzybrodzie Bialskie, ul. Koniora 116 tel

8 37. Mirella 4 Międzybrodzie Bialskie, ul. Astrów 10 tel St r o m a Dobrosława Czop 10 Międzybrodzie Bialskie ul. Stroma 1 tel Pokoje gościnne 7 Międzybrodzie Bialskie ul. Alojzego Koniora 42 tel Pokoje gościnne 16 Międzybrodzie Bialskie ul. Wiosenna 42 tel pokojegoscinne/ 41. La m b d a 9 Międzybrodzie Bialskie ul. Ogrodowa 14 tel Do m Re k o l e k c y j n o -Wy p o c z y n k o w y Or i o n ó w k a 75 Międzybrodzie Bialskie ul. Orionistów 1 tel

9 43. Pokoje Widok Domek Letniskowy 4-8 Międzybrodzie Bialskie, ul. Widokowa 7 tel Międzybrodzie Bialskie, ul. Brodek 2 tel Oś r o d e k Wy p o c z y n k o w y - Basen Relaks 60 Międzybrodzie Bialskie ul. Sportowa tel Pa n o r a m a Międzybrodzie Bialskie, ul. Żywiecka 49 tel Ca ł o r o c z n e d o m k i Na Źródlanej 14 Międzybrodzie Bialskie, ul. Źródlana 1 tel superturystyka.pl 48. Po k o j e W Ce n t r u m 15 Międzybrodzie Bialskie ul. Strażacka 3 tel No c l e g i U To m a s z k a 8 Międzybrodzie Bialskie, ul. Kręta 13 tel superturystyka.pl 50. Villa Amelia 8 Międzybrodzie Bialskie ul. Alojzego Koniora 104 tel

10 51. Pokoje U Danusi 12 Międzybrodzie Bialskie, ul. Wiosenna 7 tel Międzybrodzie Żywieckie Oś r o d e k Wc z a s o w y Dom Strażaka Domki Kempingowe U Oli Da g l e z j a U Lu c y n y Lucyna Mieszczak Do m k i k a m p in g o w e Danuta Harężlak Domek TIM Ciche Ranczo Tadeusz i Małgorzata Madej Międzybrodzie Żywieckie ul. Beskidzka 14 tel Międzybrodzie Żywieckie ul. Ogrodowa 10 tel Międzybrodzie Żywieckie ul. Poziomkowa 3 tel Międzybrodzie Żywieckie ul. Beskidzka 85 tel Międzybrodzie Żywieckie ul. Kosarzyska 8 tel Międzybrodzie Żywieckie ul. Beskidzka 54 tel Międzybrodzie Żywieckie ul. Podgórska 21 tel

11 59. Noclegi U Joli Noclegi U Ewy 61. Noclegi U Gosi 10 Międzybrodzie Żywieckie ul. Kwiatowa 5 tel Międzybrodzie Żywieckie, ul. Zielona 4 tel Międzybrodzie Żywieckie, ul. Zielona 6 tel No c l e g i Lucyna Mieszczak 12 Międzybrodzie Żywieckie ul. Beskidzka 85 tel U Zo s i 10 Międzybrodzie Żywieckie, ul. Prosta 10 tel Za j a z d Nad Wodą 14 Międzybrodzie Żywieckie ul. Energetyków 3 tel GSS Ża r 70 Międzybrodzie Żywieckie ul. Górska 19 tel Oś r o d e k Wy p o c z y n k o w y Ni a g a r a 164 Międzybrodzie Żywieckie, ul. Isepnicka 29 tel

12 67. Oś r o d e k Wy p o c z y n k o w y On d r a s z e k 90 Międzybrodzie Żywieckie, ul. Isepnicka 1 tel No c l e g i p o d Gó r ą Ża r 12 Międzybrodzie Żywieckie, ul. Górska 1 tel Dom Całoroczny 7 Międzybrodzie Żywieckie ul. Kosarzyska 34 tel No c l e g i U Fr a n c u z a 14 Międzybrodzie Żywieckie ul. Beskidzka 91 tel Dom Letniskowy 5 Międzybrodzie Żywieckie, ul. Cicha 25 tel Noclegi U Jaśka 10 Międzybrodzie Żywieckie ul. Ogrodowa 8 tel Ce n t r u m Wy p o c z y n k u Od y s 140 Tresna, ul. Nad Jeziorem 99 tel

13 Tr e s n a 74. Oś r o d e k Sz k o l e n i o w o - Wy p o c z y n k o w y Tr ó j k a??? 75. Domek Letniskowy Za j a z d Na Za p o r z e Oś r o d e k Wy p o c z y n k o w y Że g l a r z Le t n i Oś r o d e k Wc z a s o w y Gr o n i c z e k Międzybrodzie Żywieckie ul. Beskidzka 42 tel Tresna, ul. Łączna 13 tel Tresna, ul. Żywiecka 6 tel Tresna, ul. Nad Jeziorem 91 tel Tresna Mała, ul. Barabasze 5 tel GMINA GILOWICE Gilowice 79. Pod Pasieką Krystyna Kasperek 14 Gilowice, ul. Pasieczna 3 tel kom Domki letniskowe Basia i Sylwia Domek 5 Domek 3 Gilowice, ul. Leśna 5a tel Władysława Okrzesik 8 Gilowice 414 tel

14 82. ORW Beskid e k Wojciech Ormaniec 77 Gilowice, ul. Siedlakówka 70 i 72 tel fax Kwatera prywatna Do m n a Gr a b o w e j 4-8 Gilowice, ul. Grabowa 2 kom tel Ry c h w a ł d 84. Oś r o d e k Wy p o c z y n k o w y Dwór Rychwałd 90 Rychwałd, ul. Spacerowa 13 tel fax: kom Fr a n c i s z k a ń s k i Dom Formacyjno- -Ed u k a c y j n y 55 Rychwałd, ul. Franciszkańska 10 tel GMINA JELEŚNIA Jel e ś n i a 86. Jaś i Małgosia 28 Jeleśnia, ul. Plebańska 23 tel U Ję d r k a 8 Jeleśnia, ul. Jana Kazimierza 9 tel Domek Lux Krystyna Łysień 6 Jeleśnia, ul. Słowików 8 tel

15 89. Willa p o d Ki c z o r ą Krystyna Walas 17 Jeleśnia, ul. Orawska 95 tel Górska Chata Łukasz Mikłusiak 18 Jeleśnia, ul. Janikowa Grapa 6 tel Zajazd Maryna Jeleśnia, ul. Orawska tel Pe n s j o n at Villa Martin Jeleśnia, ul. Osiedlowa 24 tel Do m Wc z a s o w y Ma r i a 40 Jeleśnia, ul. Plebańska 15 tel Br o n i s ł a w a Cz u l 15 Jeleśnia, ul. Figowa 2 tel U Ro z a l i i Rozalia Harężlak 9 Jeleśnia, ul. Jana Kazimierza 13 tel Hotel Tara 24 Jeleśnia, ul. Jana Kazimierza 224 tel Jan Wyród 10 Jeleśnia, ul. Orawska 82 tel Willa Helena 21 Jeleśnia, ul. Orawska 91 tel

16 99. Helena Krzyżowska 10 Jeleśnia, ul. Orawska 48 tel Ce n t r u m Ko n f e r e n c y j n o - Wy p o c z y n k o w e Ve s ta 60+6 Jeleśnia, ul. Rynek 15 tel Agrodomki Jeleśnia Jeleśnia, ul. Orawska 106 tel Różany domek 11 Jeleśnia, ul. Orawska 110 tel Ko r b i e l ó w 103. Oś r o d e k Wc z a s o w o - Tu rys t yc z n y Pilsko Jontek 94 Korbielów, ul. Sitki 6 tel Sz k o l n e Sc h r o n i s k o Mł o d z i e ż o w e w Ko r b i e l o w i e 40 Korbielów, ul. Beskidzka 38 tel Oś r o d e k Ko n f e r e n c y j n o -Wy p o c z y n k o w y Pi l s k o 140 Korbielów, ul. Leśna 2 tel

17 106. Ho t e l Fero Active 34 Korbielów, ul. Graniczna 17 tel Hotel Fero-Lux Ewa Mrózek 96 Korbielów, ul. Szczyrbok 62 tel Pe n s j o n at Darz Bór 60 Korbielów, ul. Graniczna 23 tel Willa Pod Pilskiem Krystyna Malinowska 40 Korbielów, ul. Beskidzka 114 tel Do m Wc z a s o w y Bo g u s i a 40 Korbielów, ul. Beskidzka 64 tel Pe n s j o n at U Hr u b e g o 35 Korbielów, ul. Narciarska 2 tel Willa Pod Brzozami 16 Korbielów, ul. Ślepa Dolina 8 tel

18 113. Wiktoria Korbielów, ul. Beskidzka 18 tel Pe n s j o n at Pa n o r a m a 25 Korbielów, ul. Na Łazy 5 tel Ag r o-zi b i 15 Korbielów, ul. Baców 1 tel No c l e g i Marcin Dendys 10 Korbielów, ul. Na Grapę 2 tel Beata Wrona 45 Korbielów, ul. Szczyrbok 42 tel Zajazd Kuba 35 Korbielów, ul. Szczyrbok 1 tel Do m Wc z a s o w y Wi e r c h y 33 Korbielów, ul. Beskidzka 122 tel U An i o ł a 28 Korbielów, ul. Beskidzka 68 tel

19 121. Do m w c z a s o w y Bi a n c a 50 Korbielów, ul. Na mostach 9 tel Grażyna Ksel 30 Korbielów, ul. Ślepa Dolina 2 tel Willa 7 38 Korbielów, ul. Baców 7 tel Maria Krzesak Korbielów, ul. Beskidzka 128 tel Helena Dendys 10 Korbielów, ul. Basikowa 10 tel Kw a t e r a p r y w a t n a Ir e n a 23 Korbielów, ul. Cerla 7 tel Stanisława Czul 10 Korbielów, ul. Pod Weską 109 tel Do m w c z a s o w y Cz ę s t o c h o wa Korbielów, ul. Beskidzka 15 tel

20 129. Do m Wc z a s o w y Fe n i k s 35 Korbielów, ul. Wspólna 1 tel Do m Wc z a s o w y Ga z d o w i sk o 48 Korbielów, ul. Leśna 3 tel Sc h r o n i s k o Hala Miziowa 90 Hala Miziowa tel Pensjonat Koliba 60 Korbielów, ul. Beskidzka 77 tel Za c i s z e 12 Korbielów, ul. Czarny Groń 1 tel Maria Krzesak 12 Korbielów, ul. Pasierbowa 3 tel Kw a t e r a p r y w a t n a U Ma c i e j a 30 Korbielów, ul. Cerla 8 tel Kw a t e r y p r y w a t n e U Da n u s i 14 Korbielów, ul. Szczyrbok 16a tel

21 137. Tadeusz Makuch 36 Korbielów, ul. Beskidzka 117 tel Do m Wy p o c z y n k o w y Lidia Lidia i Stanisław Makuch 45 Korbielów, ul. Beskidzka 113 tel U Du c ó w Agata Duc 8 Korbielów, ul. Beskidzka 72 tel Willa Na brzegu 40 Korbielów, ul. Brzegi 5 tel Do m Wc z a s o w y Na Cyrhli Agata Sanocka 40 Korbielów, ul. Ślepa Dolina 12 tel Kwatera prywatna Karolina Ostrowska 15 Korbielów, ul. Brzegi 3 tel Do m Wy p o c z y n k o w y Pod Polanką Jan Wrona 63 Korbielów, ul. Ślepa Dolina 4 tel

22 144. Apa r ta m e n t y Pod Pilskiem 82 Korbielów, ul. Beskidzka 21 tel Władysław Pastor Korbielów, ul. Basikowa 7 tel Ośrodek Połonina 65 Korbielów, ul. Szczyrbok 56 tel Ku b i c ó w k a 12 Korbielów, ul. Sitki 1 tel Pokoje gościnne Kwatery u Eli Elżbieta Zajda 12 Korbielów, ul. Kolancorzowa 3 tel Gr o n i e 25 Korbielów, ul. Pod Weską 79 tel Ws p ó l n a 12 Korbielów, ul. Wspólna 30 tel Pe n s j o n at Biesiada 22 Korbielów, ul. Pod Buczynką 1a tel

23 152. Kw a t e r a p r y w a t n a Noclegi u Jana 35 Korbielów, ul. Ślepa Dolina 18 tel Dom U Marysi Maria Gustyn 15 Korbielów, ul. Ślepa Dolina 9 tel Pensjonat Abaris Anna Kośna 18 Korbielów, ul. Cerla 6 tel Oś r o d e k Na Borach Domki całoroczne 16 Korbielów, ul. Zbójnicka 3 tel Ga z d ó w k a Pod Pstrągiem Anna Ostrowska-Wrona 17 Korbielów, ul. Szczyrbok 38 tel Kwatera prywatna 7 Korbielów, ul. Wspólna 22 tel Domek w górach 15 Korbielów, ul. Beskidzka 115 tel Po k o j e na Widokowej 6 Korbielów, ul. Widokowa 33 tel

24 160. Całoroczne domki 16 Korbielów, ul. Pod Weską 543 tel Kw a t e r y Na Wspólnej 9 Korbielów, ul. Wspólna 15 tel Chata Na Skarpie 10 Korbielów, ul. Wspólna 5a tel U Ma d z i 22 Korbielów, ul. Pastorowa 13 tel Do m p o d wyciągiem 8 Korbielów, ul. Pod Buczynką 5 tel Willa Podgórska 16 Korbielów, ul. Na Mostach 16c tel Domek Korbielów 6-8 Korbielów, ul. Jodłowa 1 tel

25 167. No c l e g i Pod Gronikiem 11 Korbielów, ul. Brzegi 4 tel Kwatery Janosik 35 Korbielów, ul. Beskidzka 22 tel Pokoje U Krzycha 6-8 Korbielów, ul. Cerla 15 tel Do m k i l e t n i sk o w e Domek Danny 6 Korbielów, ul. Wspólna 2 tel No c l e g i U Eli i To m k a 18 Korbielów, ul. Jana Pawła II 318 tel Zajazd Smrek 6 Korbielów, ul. Beskidzka 82 tel Agro Chata 8 Korbielów, ul. Leśna 1/1 tel Noclegi Mylak 15 Korbielów, ul. Szczyrbok 4 tel

26 175. Do m Wc z a s o w y Pod Weską 90 Korbielów, ul. Pod Weską 19 tel Pokoje gościnne Anna Krzesak 10 Korbielów, ul. Beskidzka 103 tel Krzyżowa 177. U Fe r y Jan i Helena Wrzeszcz 35 Krzyżowa, ul. Źródlana 3 tel Krystyna Góra 12 Krzyżowa, ul. Przysłop 16 tel Kwatera prywatna Stanisława Góra 15 Krzyżowa, ul. Jana Pawła II 282 tel Gościniec Na d Po t o k i e m Ewa i Roman Ceniak Krzyżowa, ul. Śliwkowa 1 tel Piotrowa Dolina 8-10 Krzyżowa, ul. Jana Pawła II 93 tel Pokoje gościnne U Saw i c k i c h 58 Krzyżowa, ul. Jana Pawła II 190 tel

27 Krzyżówki 183. Po d Szelustem Krzysztof Kormaniak 5 Krzyżówki 428 tel U Rys i a 19 Krzyżówki 241 tel Pewel Wielka 185. Pod Buławką Pewel Wielka 470 tel Sc h r o n i s k o Studenckie Lasek Pewel Wielka 255 tel Pr z y b o r ó w 187. No c l e g i Pod Głuchaczkami 9 Przyborów 475 tel Sopotnia Wielka 188. Kw a t e r a p r y w a t n a Wi ta s ó w k a Maria Witas 10 Sopotnia Wielka 288 tel Teresa Pierlak 25 Sopotnia Wielka 234 tel

28 190. Pi o t r Piotr Gawlas 17 Sopotnia Wielka 221 tel Zajazd Śnieżka U Leś n i c z e g o 35 Sopotnia Wielka 330 tel Sopotnia Wielka 428 tel Nad Wodospadem Sopotnia Wielka 265 tel Sta c j a Ko s m i c z n a YSS 15 Sopotnia Wielka 174 tel No c l e g i na Wzgórzu 12 Sopotnia Wielka 219 tel GMINA Koszarawa Ko s z a r a w a 196. Zagroda Pod Halą 40 Koszarawa 639 tel Fr a n c i s z k a ń s k i Do m Re k o l e k c y j n y 53 Koszarawa Bystra 677 tel

29 198. Do m k i l e t n i sk o w e Domek w Górach 10 Koszarawa 605 tel Ja g u s i a 10 Koszarawa 81 tel kom Wanda Cwajna 16 Koszarawa Cicha 452a tel kom Małgorzata Mentel 15 Koszarawa Bystra 610 tel Po k o j e Go ś c i n n e U Ju r a s z k ó w 26 Koszarawa 582a tel kom Pod Starą Kuźnią 6 Koszarawa Cicha 521 tel Sławomir Pindel 5 Koszarawa 347 tel /domek-w-letniskowy/ 5. Góralska Chata 9 Koszarawa tel Do m e k d o wynajęcia w g ó r a c h 6 Koszarawa ul. Stara Polana 606 tel

30 GMINA Lipowa Li p o w a 7. Do m Wc z a s o w y Pod Lipami 50 Lipowa 671 tel tel Ch a t a p o d Skrzycznym Elżbieta Wisła 8-10 Lipowa, ul. Pod lasem 158 tel Domek w Lipowej 6-8 Lipowa 1036 kom Hotel Zimnik 115 Lipowa 990 tel tel kom Krystyna Kubień 12 Lipowa 811 tel kom Jan Migdałek 15 Lipowa 899 tel Domek z widokiem 8 Lipowa Bugaj 1261 tel Os t r e 214. Chata Ostre 6-8 Ostre 135 tel kom

31 Gmina Łękawica Ko c i e r z 215. Oś r o d e k Ko n f e r e n c y j n o - Wy p o c z y n k o w y Ko c i e r z 245 Targanice, ul. Beskidzka 6 tel Okrajnik 216. Za j a z d Pod Jeleniem 45 Okrajnik, ul. Skalna 14 tel kom GMINA ŁODYGOWICE Zarzecze 217. Sz k o l n e Sc h r o n i s k o Mł o d z i e ż o w e 80 Zarzecze, ul. Beskidzka 80 tel kom fax: Pokoje gościnne Danuta Jarząbek 10 Zarzecze, ul. Wilcza 23 tel kom Domki letniskowe Anna Adamczyk Zarzecze ul. Kardynała Wyszyńskiego 38 tel Oś r o d e k c a m p i n g o w y Le o n a r d 24 Zarzecze, ul. Nadbrzeżna 22 tel kom Oś r o d e k Sp o r t ó w Wo d n y c h i Re k r e ac j i Ne p t u n 194 Zarzecze, ul. Beskidzka 88 tel kom

32 222. Oś r o d e k Że g l a r s k i Fr e g a t a 132 Zarzecze, ul. Żeglarska 1 tel Oś r o d e k Wy p o c z y n k o w y Na d Jeziorem 27 Zarzecze, ul. Wilcza 15 tel Do m w y p o c z y n k o w y Ag a t 16 Zarzecze, ul. Kwiatowa 7 tel Ra n c h o Małgorzata i Mirosław Pasierbek Zarzecze, ul. Kopernika 74 tel kom Jo a n n a 11 Zarzecze, ul. Wesoła 18 tel kom Dom wakacyjny 6 Zarzecze, ul. Polna 4 kom Bi e r n a 228. Cu b u s event Ce n t r u m Sz k o l e n i o w o -Biesiadne -30 Bierna, ul. Handlowa 6 tel kom Pietrzykowice 229. Go s p o d a r s t w o Ag r o t u rys t yc z n e Zajazd Tadeo 50 Pietrzykowice, ul. Ks. Stojałowskiego 110 tel kom

34-340 Jeleśnia żywiecki 338636863 Agroturystyka. ul. Orawska 48 34-340 Jeleśnia żywiecki 338636546 Agroturystyka

34-340 Jeleśnia żywiecki 338636863 Agroturystyka. ul. Orawska 48 34-340 Jeleśnia żywiecki 338636546 Agroturystyka Villa Martin ul. Osiedlowa 24 34-340 Jeleśnia żywiecki 338636835 Agroturystyka Gąsiorek Anna Helena Krzyżowska Górska chata Zofia Biłko ul. Kołodziejska 26 34-340 Jeleśnia żywiecki 338636863 Agroturystyka

Bardziej szczegółowo

POWIAT ŻYWIECKI ŻYWIEC DISTRICT DÉPARTEMENT DE ŻYWIEC ŻYWIECER STADTKREIS ЖИВЕЦKИЙ ПОВЯТ BAZA NOCLEGOWA

POWIAT ŻYWIECKI ŻYWIEC DISTRICT DÉPARTEMENT DE ŻYWIEC ŻYWIECER STADTKREIS ЖИВЕЦKИЙ ПОВЯТ BAZA NOCLEGOWA POWIAT ŻYWIECKI ŻYWIEC DISTRICT DÉPARTEMENT DE ŻYWIEC ŻYWIECER STADTKREIS ЖИВЕЦKИЙ ПОВЯТ BAZA NOCLEGOWA ACCOMODATION BASE DE NUITS DIE ÜBERNACHTUNG HOЧЛЄЖHAЯ БAЗA Miejscowość Nazwa/Adres Telefon Strona

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 5801 UCHWAŁA NR LXVII/360/2014 RADY GMINY RAJCZA z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty miejscowej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 263945-2011; data zamieszczenia: 06.10.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 263945-2011; data zamieszczenia: 06.10.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2011-10-06 18:29 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 307878-2011 z dnia 2011-09-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Żywiec Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

BAZA NOCLEGOWA 6. BAZA NOCLEGOWA

BAZA NOCLEGOWA 6. BAZA NOCLEGOWA Marian Jeleśniański, Krzysztof Jamrozowicz BAZA NOCLEGOWA 6. BAZA NOCLEGOWA Schronisko PTTK na Hali Miziowej (1330 m n.p.m.) 34-335 Krzyżowa tel.: +48 (33) 488 72 54 Do schroniska doprowadzają szlaki z

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Amatorski Cross Rowerowy o Puchar Prezesa Banku Spółdzielczego i Wójta Gminy Węgierska Górka

PROTOKÓŁ Amatorski Cross Rowerowy o Puchar Prezesa Banku Spółdzielczego i Wójta Gminy Węgierska Górka w dniu.06.r. na trasie Trakt Cesarski Kategoria K-1 Lp. Nr Nazwisko i imię zawodnika Rocznik 04 Nazwa Uzyskany Miejsce i młodsi Szkoły/Miejscowość czas 1 Zawada Patrycja 04 Przedszkole Cisiec 2,43 I 2

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny producenta rolnego. Lp. Nazwa i adres Wnioskodawcy Tytuł operacji NIP. kwota LASKIE STROJE LUDOWE CZĘŚCIĄ TRADYCJI GMINY LIPOWA

Numer identyfikacyjny producenta rolnego. Lp. Nazwa i adres Wnioskodawcy Tytuł operacji NIP. kwota LASKIE STROJE LUDOWE CZĘŚCIĄ TRADYCJI GMINY LIPOWA Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj ul. Pod Górą 4 34-300 Żywiec tel. 033 475 48 21 e mail: biuro@leader-zywiec.pl www.leader-zywiec.pl ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do uchwały nr I/47/10 z dn. 11.02.2010r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania ramach budżetu LGD w Konkursie Małe Projekty

Zał. nr 1 do uchwały nr I/47/10 z dn. 11.02.2010r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania ramach budżetu LGD w Konkursie Małe Projekty str. 1 Zał. nr 1 do uchwały nr I/47/10 z dn. 11.02.2010r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania ramach budżetu LGD w Konkursie Małe Projekty Lista rankingowa wniosków w ramach Działania Małe Projekty,

Bardziej szczegółowo

Pietrzykowice. Lp Rejon ulicy Ulice Czas trwania. 1. Podlesie. Jana Pawła II. 3 Kościuszki

Pietrzykowice. Lp Rejon ulicy Ulice Czas trwania. 1. Podlesie. Jana Pawła II. 3 Kościuszki Pietrzykowice Lp Rejon ulicy Ulice Czas trwania 1. Podlesie grudzień 2008 2. Jana Pawła II Boczna, Bystra, Cisowa, Dębowa Jaworowa, Dobijówka, Działkowa, Dziewiarska, Gajowa, Garażowa, Głęboka, Gościnna,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 listopada 2015 r. Poz. 5881 UCHWAŁA NR X/76/2015 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru podatku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 78/2015 WÓJTA GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 14 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 78/2015 WÓJTA GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 14 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 78/2015 WÓJTA GMINY OŚWIĘCIM z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r. w gminie

Bardziej szczegółowo

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja INFORMACJA (Dz. U z 2015 r., poz. 318) podaję do publicznej wiadomości informację o składzie Obwodowej komisji do spraw referendum Nr 1 w Nidzicy Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy ul. Barke 3, 13-100 1. Janusz

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. - - Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu listopada 0 r. Okręg wyborczy nr Goleszów Dolny obejmujący mandat. GANDOR Magdalena Anna zgłoszona przezkomitet Wyborczy Wyborców Jarosława

Bardziej szczegółowo

Rymanów Zdrój. KONWALIA Walerian Balcewicz 38-481 Rymanów Zdrój, ul. Słoneczny Stok 3 tel. 13 43 57 485, 512 644 229

Rymanów Zdrój. KONWALIA Walerian Balcewicz 38-481 Rymanów Zdrój, ul. Słoneczny Stok 3 tel. 13 43 57 485, 512 644 229 Rymanów Zdrój KONWALIA Walerian Balcewicz 38-481 Rymanów Zdrój, ul. Słoneczny Stok 3 tel. 13 43 57 485, 512 644 229 DOM POD LIPĄ Adam Śliwka 38-481 Rymanów, ul. Węgierska 10 tel. 13 43 57 154, 502 464

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

28 sierpień 2014 r. Tadeusz Dunat. Patrycjusz Bartosz Kopacz. 03 wrze nia. 2014 r. Jarosław Józef Wolski. 2014 r. Maria Halina Bogdanows ka

28 sierpień 2014 r. Tadeusz Dunat. Patrycjusz Bartosz Kopacz. 03 wrze nia. 2014 r. Jarosław Józef Wolski. 2014 r. Maria Halina Bogdanows ka 008/14 Obywatele Dla Ziemi ywieckiej 066/14 231/14 022/14 137/14 234/14 100/14 037/14 Nasz ywiec Jakubiec Zmiany- Szansą Rozwoju Mieszkańcó w - To Nasz Cel "Odpowied zialni "Twoja w Twoich Rękach" Obywatele

Bardziej szczegółowo

SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w gminie Sierakowice

SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w gminie Sierakowice Załącznik do uchwały Nr 9/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Sierakowicach z dnia 23 października 2014 roku SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w gminie Sierakowice Lp. Nazwisko i imię (imiona) Miejsce zamieszkania

Bardziej szczegółowo

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2015 Burmistrza Miasta y z dnia 20 kwietnia 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w y Siedziba: Niepubliczne Przedszkole nr 3 Wesoły Smyk ul. Bolesława Prusa 14 1. Wierzbicki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/189/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019

UCHWAŁA NR XII/189/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019 UCHWAŁA NR XII/189/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Załącznik Nr 1 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Andrzej Jamka Rafał Piotr Garalowski Dominik Sterkowicz Marzena Pawlikowska Antoni Molek Barbara Różańska Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie: powołania składów Obwodowych Komisji ds. Referendum dla przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego

Bardziej szczegółowo

Hotele NAZWA ADRES KONTAKT. 19-500 Gołdap, ul. Reymonta 21. 19-500 Gołdap, ul. Konstytucji 3 Maja 6. 19-500 Gołdap, ul.

Hotele NAZWA ADRES KONTAKT. 19-500 Gołdap, ul. Reymonta 21. 19-500 Gołdap, ul. Konstytucji 3 Maja 6. 19-500 Gołdap, ul. Hotele Andromeda Minihotel Andrzejówka Gościniec Atena Pensjonat Hotel,,Janczes Hotelik Gołdap Ośrodek Konferencyjno- Szkoleniowy OHP Ośrodek Wypoczynkowy Leśny Zakątek Pensjonacik EGO u Chrystowskich

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Aleksandra Wiktoria Góral Łańcut 2 Dominika Julia Kramarz Łańcut 3 Magdalena Dorota Dobek Łańcut

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008

Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono

Bardziej szczegółowo

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW DO RADY GMINY NIEPORĘT Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów KWW NIEPORĘT MAŁOŁĘKA 1. KAMIEŃSKA Elżbieta, lat 61, zam. Nieporęt KWW ZENOBII - JÓZEFY SOŁTYS 1. SOŁTYS Zenobia

Bardziej szczegółowo

ul. Cicha 25 43-300 Szczyrk bielski Agroturystyka ul. Kwiatowa 19 43-300 Szczyrk bielski 338178227 Agroturystyka

ul. Cicha 25 43-300 Szczyrk bielski Agroturystyka ul. Kwiatowa 19 43-300 Szczyrk bielski 338178227 Agroturystyka AGROTURYSTY KA ALFA Trol Ul. Kowalska 18 43-360 Bystra bielski http://www.agroturysty kaalfa.republika.pl/kon takt.htm ul.przerwy Tetmajera 14 43-502 Czechowice- Rist Brzeziny 4 43-502 Czechowice- Waltra

Bardziej szczegółowo

Nazwa wnioskodawcy Tytuł operacji Nr wniosku Numer identyfikacyjny wnioskodawcy

Nazwa wnioskodawcy Tytuł operacji Nr wniosku Numer identyfikacyjny wnioskodawcy Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj ul. Pod Górą 4 34-300 Żywiec tel. 33 475 48 21 e mail: biuro@leader-zywiec.pl www.leader-zywiec.pl ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA KROŚNIEWIC z dnia 12 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA KROŚNIEWIC z dnia 12 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA KROŚNIEWIC z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień

Bardziej szczegółowo

L.p Obwodowa Komisja Funkcja. Miejsce zamieszkania

L.p Obwodowa Komisja Funkcja. Miejsce zamieszkania Załącznik do zarządzenia Nr 60 /2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 52/2014 Burmistrza Nowogrodźca w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych L.p Obwodowa

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r.

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r. Zarządzenie nr Or/28/Z/2005 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 14 września 2005 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 w Żeliszowie Szkoła Podstawowa, Żeliszów 102 A 1 Andrzej Stanisław Gieszczyk Dobra Sojusz Lewicy Demokratycznej 2 Anita

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 w Korczynie Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie, ul. Spółdzielcza 20

Skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 w Korczynie Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie, ul. Spółdzielcza 20 Nr 1 w Korczynie Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie, ul. Spółdzielcza 20 Przewodniczący: Henryk Antoni Bogacz, zam. Korczyna Z-ca przewodniczącego: Zofia Pelczar, zam. Korczyna Członkowie: Gabriela Wiktoria

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 Kino, Otmuchów ul. Rynek 7. L.p. Nazwisko i imiona Miejsce zamieszkania

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 Kino, Otmuchów ul. Rynek 7. L.p. Nazwisko i imiona Miejsce zamieszkania Załącznik do Zarządzenia Nr 57/2014 Burmistrza Otmuchowa z dnia 05 maja 2014 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Publiczne Przedszkole, Otmuchów ul. Władysława Łokietka 10 Lp. Nazwisko i imiona Miejsce zamieszkania

Bardziej szczegółowo

RAJD GÓRSKI 24 maja 2015r. Beskid Żywiecki

RAJD GÓRSKI 24 maja 2015r. Beskid Żywiecki ŁACZĄ NAS GÓRY Cykl imprez turystycznych w Beskidach organizowanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj (rajd górski na terenach należących do gmin: Jeleśnia, Węgierska Górka, Milówka,

Bardziej szczegółowo

Lista sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Gliwicach. L.p. Nazwisko Imię Stanowisko Wydział. Domicela sędzia sądu okręgowego I Cywilny

Lista sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Gliwicach. L.p. Nazwisko Imię Stanowisko Wydział. Domicela sędzia sądu okręgowego I Cywilny Lista sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Gliwicach L.p. Nazwisko Imię Stanowisko Wydział 1 Gawlińska- Kowalczyk Domicela sędzia sądu okręgowego I Cywilny 2 Jędrzejowska Ewa sędzia sądu okręgowego

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura noclegowa w Beskidach Zachodnich

Infrastruktura noclegowa w Beskidach Zachodnich Kurs Przodownika Turystyki Górskiej PTTK 2012 Infrastruktura noclegowa w Beskidach Zachodnich Marta Olejniczak Obiekty historia Trochę historii pierwsze schroniska Beskidenverein i TT (koniec XIX w., czasy

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyborów Wójta Gminy Stryszawa. Wyniki wyborów do Rady Gminy Stryszawa

Wyniki wyborów Wójta Gminy Stryszawa. Wyniki wyborów do Rady Gminy Stryszawa Wyniki wyborów Wójta Gminy Stryszawa 1 LASEK Rafał Piotr 2 ZAJĄC Jacek Stanisław 3 GANCARZ Tadeusz 3662 1015 735 Okręg nr 1 Wyniki wyborów do Rady Gminy Stryszawa Obwód Wyborczy nr 1 Krzeszów 1 MATONÓG

Bardziej szczegółowo

Czas realizacji działania. zadania na 2014 rok. Złozenie wniosku, przyg.dokumentacji. Złozenie wniosku, przygotowanie dokumentacji 2014-2016

Czas realizacji działania. zadania na 2014 rok. Złozenie wniosku, przyg.dokumentacji. Złozenie wniosku, przygotowanie dokumentacji 2014-2016 Zadania do realizacji na 2014 rok Załącznik nr 15.1 Lp. Nazwa planowanego działania Etapy działania Czas realizacji działania Oczekiwane rezultaty Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu Źródła

Bardziej szczegółowo

BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. ul. Kabaty 2 34-300 ŻYWIEC ŻYWIEC. Tel: 33 860-22-71 do 73 Fax: 33 860-22-70 e-mail: beskid@beskid-eko.pl www.beskid-eko.

BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. ul. Kabaty 2 34-300 ŻYWIEC ŻYWIEC. Tel: 33 860-22-71 do 73 Fax: 33 860-22-70 e-mail: beskid@beskid-eko.pl www.beskid-eko. Akacjowa STYCZEŃ 21 21 ŚR/CZ 2CZ LUTY 18 18 ŚR/CZ 2CZ MARZEC 18 18 ŚR/CZ 2CZ KWIECIEŃ 15 15 ŚR/CZ 2CZ MAJ 20 20 ŚR 2CZ CZERWIEC 17 17 ŚR 2CZ LIPIEC 15 15 ŚR 2CZ SIERPIEŃ 19 19 ŚR 2CZ WRZESIEŃ 16 16 ŚR

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r. Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 2 listopada 2010 r.

UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 2 listopada 2010 r. UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

Znamy wykaz Komitetów Wyborczych Wyborców

Znamy wykaz Komitetów Wyborczych Wyborców Znamy wykaz Komitetów Wyborczych Wyborców Napisano dnia: 2014-09-08 18:19:39 Znamy już listę zarejestrowanych Komitetów Wyborczych Wyborców. Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze opublikował Wykaz zawiadomień

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja d/s Referendum Nr 1 w Gdowie (Centrum Kultury)

Obwodowa Komisja d/s Referendum Nr 1 w Gdowie (Centrum Kultury) Obwodowa Komisja d/s Referendum Nr 1 w Gdowie (Centrum Kultury) 1. Radwański Mateusz Liplas 2. Ponisz Wanda Gdów PiS 3. Kasprzyk Robert Liplas PSL 4. Kasprzyk Maria Gdów PO 5. Czyrnek Łukasz Gdów Fundacja

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe pracowników TPN

Dane teleadresowe pracowników TPN Dane teleadresowe pracowników TPN Imię i nazwisko Tel. stacjonarny Tel. komórkowy Adres e-mail Dział Ochrony Przyrody Filip Zięba kierownik 18 20 23 213 601 999 927 fzieba@tpn.pl Zespół Ochrony Ekosystemów

Bardziej szczegółowo

Rejestr inspektorów rolnictwa ekologicznego

Rejestr inspektorów rolnictwa ekologicznego GŁÓWNY INSPEKTOR JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH Numer stan na 22.11.2010 r. do rejestru zostało wpisanych 99 inspektorów rolnictwa ekologicznego 0001 Bańkowski Marek X Zbiórzestanu Rejestr

Bardziej szczegółowo

Lista członków Stowarzyszenia LGD Beskid Gorlicki stan na dzień 31.12.2014r.

Lista członków Stowarzyszenia LGD Beskid Gorlicki stan na dzień 31.12.2014r. Lista członków Stowarzyszenia LGD Beskid Gorlicki stan na dzień 31.12.2014r. Lp. Nazwisko Imię Reprezentowana instytucja / organizacja Sektor 1. Abram Józef społeczny 2. Abram Jerzy KORONKA BOBOWA Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin

1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2014 Burmistrza a z dnia 5 maja 2014 r. 1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 1. Drążek Andrzej Jan, zam. Wieś 2. Kazek Kamila Arleta, zam.

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin Załącznik nr 1 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 1. Jędykiewicz Joanna, zam. ; 2. Kuźmiński Dariusz Radosław, zam. Julianowo; 3. Pijarowska Sylwia Magdalena, zam. Knieja

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Kalendarz zebrań samorządów mieszkańców wsi i miasta Warta. Jan Serafiński Marek Ciołek Anna Lament Janusz Mróz

Kalendarz zebrań samorządów mieszkańców wsi i miasta Warta. Jan Serafiński Marek Ciołek Anna Lament Janusz Mróz Kalendarz zebrań samorządów mieszkańców wsi i miasta Warta Załącznik do zarządzenia Nr 3/15 Burmistrza Gminy i Miasta Miasta Warta z dnia 14 stycznia 2015 roku Lp. Sołectwo Data Termin I i II 1. Gać Warcka

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13/09 Burmistrza Brzeszcz z dnia 11 maja 2009 roku. Do składu obwodowych komisji wyborczych powołuję:

Zarządzenie Nr 13/09 Burmistrza Brzeszcz z dnia 11 maja 2009 roku. Do składu obwodowych komisji wyborczych powołuję: Zarządzenie Nr 13/09 Burmistrza Brzeszcz z dnia 11 maja 2009 roku w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Rok urodzenia 1996 1. Babiarz Maciej 2. Babiarz Piotr 3. Bobak Kamil 4. Liszka Krzysztof 5. Mąka Monika 6. Petyniak Roksana 7. Sopuch Mariusz 8. Stokłosa Barbara

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Głuchołazach z siedzibą Fabryka Armatur Głuchołazy S.A. ul. Wrocławska 1a, Głuchołazy.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Głuchołazach z siedzibą Fabryka Armatur Głuchołazy S.A. ul. Wrocławska 1a, Głuchołazy. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Głuchołazach z siedzibą Fabryka Armatur Głuchołazy S.A. ul. Wrocławska 1a, Głuchołazy. Jankowy Zdzisław Franciszek Kędroń Kamil Dawid Ul. Kościuszki 34/2 606931739 Ul.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 984 P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 20 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 984 P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 20 czerwca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 984 Rej. 266/2014 P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

- - - NAUCZYCIELE W LATACH 1951-1990 - - -

- - - NAUCZYCIELE W LATACH 1951-1990 - - - - - - NAUCZYCIELE W LATACH 1951-1990 - - - WOJCIECH DUDEK - NAUCZYCIEL GRY NA KLARNECIE I AKORDEONIE W PAOSTWOWYM OGNISKU MUZYCZNYM W STALOWEJ WOLI W OKRESIE 15 IX 1952-31 XII 1954 CZESŁAW SKRZYPEK NAUCZYCIEL

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM z dnia 12 sierpnia 2015 roku Na podstawie 7.1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

VIII Bieg na Jedną Milę - Cięcina 16 czerwiec 2012 r. Kat. CHŁOPCY - Przedszkole i młodsi - rocznik: urodzeni po dystans: 200 m

VIII Bieg na Jedną Milę - Cięcina 16 czerwiec 2012 r. Kat. CHŁOPCY - Przedszkole i młodsi - rocznik: urodzeni po dystans: 200 m Kat. CHŁOPCY - Przedszkole i młodsi - rocznik: urodzeni po dystans: 200 m 1 GRYGIERCZYK RAFAŁ CZECHOWICE-DZIEDZICE 100 0 0 13 81 1 2 BIEGUN MACIEJ CIĘCINA 9 0 24 42 2 r. M1 3 0 4 0 Kat. DZIEWCZYNY - Przedszkole

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLENIA

HARMONOGRAM SZKOLENIA Internecik w naszej gminie Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy nr projektu: POIG.08.03.00-2-034/3... /pieczątka instytucji szkoleniowej/ HARMONOGRAM SZKOLENIA Obsługa komputera i korzystanie

Bardziej szczegółowo

w Aleksandrowie Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Aleksandrowie Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie, Aleksandrów 54, 21-400 Łuków 1 Filipczak Monika Przewodniczący 2 Kurowska Zofia Zastępca 3 Chudowolska

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. Gminnej Komisji Wyborczej w Piszczacu z dnia 24 października 2014 r.

OBWIESZCZENIE. Gminnej Komisji Wyborczej w Piszczacu z dnia 24 października 2014 r. Obwodowa komisja wyborcza Nr 1 Zespół Placówek Oświatowych w Chotyłowie, ul. Piszczacka 50, 21-530 Chotyłów 1. Anna Tarasiuk Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina 2. Bożena Wójcik Zastępca K W W SLD Lewica

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

godziny przyjazdów do stacji pośrednich arrivals at intermediate stops

godziny przyjazdów do stacji pośrednich arrivals at intermediate stops ^ Pszczyna 4 VI VIII 05 00:08 II 04:0 II 04: II 04:47 II 04:48 II 05:06 II 05:07 II 05:08 II 05:09 II 05: II 05:9 I 05:0 II 05:0 II 05:4 II U 4959 U 49550 49548 U 49548 49550 U 49550 49548 U 49550 49548

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r.

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów Prezydenta

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 17 sierpnia 2015 r.

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 17 sierpnia 2015 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 81/2015 Burmistrza Radomyśla Wielkiego O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o składach obwodowych komisji

Bardziej szczegółowo

Harmonogramy pracy w przychodni na ul. Warzywnej 3. Harmonogram pracy pn wt śr cz pt ADAMOWICZ KATARZYNA GINEKOLOGIA DLA DZIEWCZĄT 14:00-15:00 - - - -

Harmonogramy pracy w przychodni na ul. Warzywnej 3. Harmonogram pracy pn wt śr cz pt ADAMOWICZ KATARZYNA GINEKOLOGIA DLA DZIEWCZĄT 14:00-15:00 - - - - Harmonogram pracy pn wt śr cz pt ADAMOWICZ KATARZYNA DLA DZIEWCZĄT 14:00-15:00 - - - - ADAMOWICZ KATARZYNA 08:00-14:00-14:00-17:00 - - BAJOR BARBARA DERMATOLOGIA 09:00-15:00 09:00-15:00 09:00-15:00 14:00-18:00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Grybów z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Grybów z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Wersja archiwalna Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Grybów z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Grybów z dnia 5 maja 2014 roku w

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Zespół Szkół w Jezierzycach ul. Szkolna 3

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Zespół Szkół w Jezierzycach ul. Szkolna 3 SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w Gminie Słupsk Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Zespół Szkół w Jezierzycach ul. Szkolna 3 1. Biel Elżbieta 2. Rakoczy Sławomir Szatkiewicz Ewa Barbara 3. Leśniewska Wioletta

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG Nazwa Adres siedziby Status prawny organizacji ul. Wroniecka 14 Klub Seniora JAŚKI z Ostroroga Aktywne Kobiety z Bobulczyna Mieszkańcy Wsi Oporowo

Bardziej szczegółowo

LP Imię i nazwisko Adres Uwagi. 8. Krystyna Tarka Goszyce Osoba wskazana przez Wójta

LP Imię i nazwisko Adres Uwagi. 8. Krystyna Tarka Goszyce Osoba wskazana przez Wójta Załącznik Nr 1 Nr komisji 1 Siedziba komisji Szkoła Podstawowa w Goszycach tel.: 012 387-21-89 1. Mariola Kłosińska Wola Luborzycka 2. Mariola Wacławik Goszyce 3. Anna Nadolska Łososkowice 4. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyborów do Rady Gminy Raba Wyżna Wybory samorządowe 2014 rok

Wyniki wyborów do Rady Gminy Raba Wyżna Wybory samorządowe 2014 rok Okręg 1 Sołectwo Bielanka, Sołectwo Raba Wyżna (część): numery 688-799. KRAUZOWICZ Sylwia Anna 128 PIECZARA Józef 106 SERWAN Agnieszka Bogusława 94 Wybrano KRAUZOWICZ Sylwia Anna głosów 128 Strona 1 Okręg

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM PO PRZEPROWADZENIU PUBLICZNEGO LOSOWANIA W DNIU 12 SIERPNIA 2015 R.

INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM PO PRZEPROWADZENIU PUBLICZNEGO LOSOWANIA W DNIU 12 SIERPNIA 2015 R. INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM PO PRZEPROWADZENIU PUBLICZNEGO LOSOWANIA W DNIU 12 SIERPNIA 2015 R. OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1

Bardziej szczegółowo

1 Bożena Topór Maniów

1 Bożena Topór Maniów ZARZĄDZENIE NR 0050.1.39.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZUCIN z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Na podstawie art. 13 ust. 1, ust.

Bardziej szczegółowo

Dni Gminy Lipowa gwarancją społecznego, kulturalnego oraz turystycznego rozwoju wsi.

Dni Gminy Lipowa gwarancją społecznego, kulturalnego oraz turystycznego rozwoju wsi. Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj ul. Pod Górą 4 34-300 Żywiec tel. 33 475 48 21 e mail: biuro@leader-zywiec.pl www.leader-zywiec.pl ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

3. KRUPCZAK Bogdan Stanisław, lat 48, zam. Luchów Dolny zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE TWORZYMY GMINĘ - lista nr 19

3. KRUPCZAK Bogdan Stanisław, lat 48, zam. Luchów Dolny zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE TWORZYMY GMINĘ - lista nr 19 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz.881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin z dnia 5 maja 2014 rok w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Mieście i Gminie Pelplin dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/370/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 20 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX/370/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 20 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX/370/2013 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów WYNIKI WYBORÓW do Rady Miejskiej Ostrzeszów na podstawie protokołu sporządzonego dnia 7 listopada 0r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Ostrzeszowie OKRĘG WYBORCZY NR Oddano 0 głosów ważnych. Frekwencja:

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Jeżowe Centrum

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Jeżowe Centrum Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Jeżowe Centrum 1 Danuta Piędel Stowarzyszenie Wspólnota Jeżowe 2 Dominika Tomczyk Fundacja Wolność i Nadzieja Sójkowa 3 Tomasz Furtak Fundacja Kisiela Jata 4 Elżbieta Kopacz

Bardziej szczegółowo

Składy obwodowych komisji wyborczych w gm. Węgorzewo. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Węgorzewie, ul. Generała Józefa Bema 12

Składy obwodowych komisji wyborczych w gm. Węgorzewo. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Węgorzewie, ul. Generała Józefa Bema 12 Załącznik do Uchwały 5/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Węgorzewie z dnia 8 listopada 2010 r. Składy obwodowych komisji wyborczych w gm. Węgorzewo Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1: Szkoła Podstawowa Nr

Bardziej szczegółowo

http://192.168.2.15/harmonogramy/warzywna.html

http://192.168.2.15/harmonogramy/warzywna.html 1 z 6 2009-11-19 12:34 Lekarz Harmonogramy pracy w przychodni na ul. Warzywnej 3 Poradnia Harmonogram pracy pn wt śr cz pt BAĆ MICHAŁ PRACOWNIA FIZJOTERAPII 07:00-14:35 11:25-18:00 07:00-14:35 11:25-18:00

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnicy i instytucje odpowiedzialne za sprawy osób niepełnosprawnych. (aktualne na 5.10.2012 r.)

Pełnomocnicy i instytucje odpowiedzialne za sprawy osób niepełnosprawnych. (aktualne na 5.10.2012 r.) owiatowe Centra Pomocy Rodzinie Pełnomocnicy i instytucje odpowiedzialne za sprawy osób niepełnosprawnych (aktualne na 5.10.2012 r.) L.p. Powiat Adres 1. Będziński 2. Bielski 3. Będzinie ul. Krasickiego

Bardziej szczegółowo

Ekumeniczny Konkurs Wiedzy Biblijnej Jonasz 2015

Ekumeniczny Konkurs Wiedzy Biblijnej Jonasz 2015 Ekumeniczny Konkurs Wiedzy Biblijnej Jonasz 2015 ETAP REJONOWY Miejsca i czas przeprowadzenia konkursu dla poszczególnych Dekanatów oraz nazwiska katechetów koordynujących konkurs w danej szkole. DEKANAT

Bardziej szczegółowo

GMINA PORĄBKA. www.porabka.pl

GMINA PORĄBKA. www.porabka.pl GMINA PORĄBKA www.porabka.pl Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Czańcu ul. Kard. K. Wojtyły 32 43-354 Czaniec woj. śląskie tel: (033)8109104 e-mail: spczaniec@poczta.onet.pl www.czaniec-szkola.pl

Bardziej szczegółowo

Odjazdy / Departures 04:38 04:43 04:49 04:52 05:02 05:08 05:19 05:35 05:38 05:49 05:49 05:50 06:03 06:07 06:09. Sosnowiec Główny 05:14

Odjazdy / Departures 04:38 04:43 04:49 04:52 05:02 05:08 05:19 05:35 05:38 05:49 05:49 05:50 06:03 06:07 06:09. Sosnowiec Główny 05:14 04:38 U 44049 04:43 U 40900 04:49 U 49611 04:52 U 49611 05:02 U 49548 49550 05:08 U 44051 05:19 U 40902 05:35 U 49650 05:38 U 40907 05:49 U 40906 05:49 U 40904 05:50 U 49711 06:03 U 49311 49313 06:07 U

Bardziej szczegółowo

Ewidencja mediatorów

Ewidencja mediatorów Ewidencja ośrodków mediacyjnych i mediatorów w sprawach cywilnych Ewidencja ośrodków mediacyjnych Lp. Nazwa ośrodka mediacyjnego Dane teleadresowe 1. Ośrodek Mediacyjny przy Wyższej Szkole Inżynieryjno-

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 120/2015 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 11 sierpnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 120/2015 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 11 sierpnia 2015 roku Zarządzenie Nr 120/2015 Burmistrza Miasta z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie: powołania Obwodowych Komisji ds. Referendum na terenie Gminy dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Zakrzówek. (-) Grzegorz Lemiecha

Wójt Gminy Zakrzówek. (-) Grzegorz Lemiecha Na podstawie art.37 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240) przedstawiam informację za 2012 rok obejmującą: a) wykonanie budżetu Gminy Zakrzówek przedstawia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Olszewie-Borkach z dnia 21 października 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Uchwała nr 1/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Olszewie-Borkach z dnia 21 października 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Uchwała nr 1/2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 1 pkt 2, 2 i 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz.

Bardziej szczegółowo