POWIAT ŻYWIECKI ŻYWIEC DISTRICT DÉPARTEMENT DE ŻYWIEC ŻYWIECER STADTKREIS ЖИВЕЦKИЙ ПОВЯТ BAZA NOCLEGOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIAT ŻYWIECKI ŻYWIEC DISTRICT DÉPARTEMENT DE ŻYWIEC ŻYWIECER STADTKREIS ЖИВЕЦKИЙ ПОВЯТ BAZA NOCLEGOWA"

Transkrypt

1 POWIAT ŻYWIECKI ŻYWIEC DISTRICT DÉPARTEMENT DE ŻYWIEC ŻYWIECER STADTKREIS ЖИВЕЦKИЙ ПОВЯТ BAZA NOCLEGOWA ACCOMODATION BASE DE NUITS DIE ÜBERNACHTUNG HOЧЛЄЖHAЯ БAЗA

2

3 Lp. Nazwa Name Nom Name Haзbaнue Liczba miejsc Number of beds Nombre de places de nuits Die Zahl der Unterkunft Mecmя нoчлeгa Adres / telefon Address / Phone/Number Adresse / Télélephone Adresse / Telefonnummer Agpec / Hoмer meлeфoнa GMINA CZERNICHÓW 1. Kwatery U Beaty Beata i Paweł Serwik Czernichów, ul. Spacerowa 14 tel Sk a r pa 29 Czernichów, ul. Żywiecka 69 tel Noclegi U Marka 21 Czernichów, ul. Wędkarska 5 tel Kw a t e r a p r y w a t n a Pod Białą Morwą 10 Czernichów, ul. Żywiecka 57 tel Po l e n a m i o t o w e Kr a n 0 Czernichów, ul. Spacerowa 1 tel Miedzybrodzie Bialskie 6. Do m No c l e g o w y Ba r b a r a 21 Międzybrodzie Bialskie, ul. Wczasowa 6 tel

4 7. Lu k s u s o w e d o m k i z b a l i 30 Międzybrodzie Bialskie, ul. Kotelnica 44 tel Oś r o d e k Wc z a s o w y Ma g d a 24 Międzybrodzie Bialskie, ul. Żywiecka 77 tel Do m k i l e t n i sk o w e Sielska Dolina 30 Międzybrodzie Bialskie, ul. Żarnówki 68 tel Willa Sz a f r a ń c ó w k a 11 Międzybrodzie Bialskie, ul. Wiosenna 12 tel Oś r o d e k w c z a s o w y Ed e n 17 Międzybrodzie Bialskie ul. Ks. Pr. Jana Banasia 29 tel Do m Wc z a s o w y Wi d o k 45 Międzybrodzie Bialskie ul. Wczasowa 4 tel Do m Wc z a s o w y Za c i s z e 50 Międzybrodzie Bialskie, ul. Żywiecka 9 tel Oś r o d e k w c z a s o w y Silesia 72 Międzybrodzie Bialskie, ul. Brodek 4 tel

5 15. Do m Wc z a s o w y Nad Wodospadem 84 Międzybrodzie Bialskie ul. Medyków 19 tel Oś r o d e k Wy p o c z y n k o w y Cicha Dolina 42 Międzybrodzie Bialskie ul. Kubalinów 6 tel Kwatera Prywatna Pokoje Klaudia 10 Międzybrodzie Bialskie ul. Wiosenna 25 tel Willa Ada 24 Międzybrodzie Bialskie, ul. Kręta 5 tel Stanisława Myśliwiec Międzybrodzie Bialskie ul. Żywiecka 111 tel Oś r o d e k Re kreacyjno - t u rys t yc z n y Mi a m i-tr o p i c 80 Międzybrodzie Bialskie ul. Ks. Pr. Jana Banasia 22 tel Pensjonat Maria Maria Czulak 50 Międzybrodzie Bialskie ul. Sportowa 12 tel

6 22. Do m k i Le t n i sk o w e Be s k i d 138 Międzybrodzie Bialskie ul. Kublinów 14 tel Oś r o d e k Wc z a s o w y Ma g r a 50 Międzybrodzie Bialskie ul. Żywiecka 132 tel OWR Pr z y s ta ń 48 Międzybrodzie Bialskie, ul. Żywiecka 52 tel Pe n s j o n at Ok r ą g l a k Tadeusz Zątek 35 Międzybrodzie Bialskie, ul. Żywiecka 67 tel Pe n s j o n at Pa n o r a m a Roman Jagosz 26 Międzybrodzie Bialskie, ul. Żywiecka 49 tel Tę c z a Krzysztof Olek 14 Międzybrodzie Bialskie, ul. Kotelnica 5 tel Hotel Elida 49 Międzybrodzie Bialskie, ul. Graniczna 11 tel

7 29. Do m Wc z a s o w y Gó r a l ó w k a 35 Międzybrodzie Bialskie, ul. Kotelnica 9 tel W dolinie 49 Międzybrodzie Bialskie, ul. Wiosenna 43 tel Do m No c l e g o w y St r u m y k Karolina Targosz 12 Międzybrodzie Bialskie, ul. Kręta 7 tel Noclegi Victoria 8 Międzybrodzie Bialskie, ul. Św. Ambrożego 4 tel Gryc h n i c z ó w ka 18 Międzybrodzie Bialskie, ul. Brodek 1 tel dobrynocleg.pl 34. Pokoje Marta Marta Czulak 15 Międzybrodzie Bialskie, ul. Św. Kubalinów 2 tel Studia Marta Marta Czulak 8 Międzybrodzie Bialskie, plac św. Ambrożego 6 tel Na Hrobaczej 9 Międzybrodzie Bialskie, ul. Koniora 116 tel

8 37. Mirella 4 Międzybrodzie Bialskie, ul. Astrów 10 tel St r o m a Dobrosława Czop 10 Międzybrodzie Bialskie ul. Stroma 1 tel Pokoje gościnne 7 Międzybrodzie Bialskie ul. Alojzego Koniora 42 tel Pokoje gościnne 16 Międzybrodzie Bialskie ul. Wiosenna 42 tel pokojegoscinne/ 41. La m b d a 9 Międzybrodzie Bialskie ul. Ogrodowa 14 tel Do m Re k o l e k c y j n o -Wy p o c z y n k o w y Or i o n ó w k a 75 Międzybrodzie Bialskie ul. Orionistów 1 tel

9 43. Pokoje Widok Domek Letniskowy 4-8 Międzybrodzie Bialskie, ul. Widokowa 7 tel Międzybrodzie Bialskie, ul. Brodek 2 tel Oś r o d e k Wy p o c z y n k o w y - Basen Relaks 60 Międzybrodzie Bialskie ul. Sportowa tel Pa n o r a m a Międzybrodzie Bialskie, ul. Żywiecka 49 tel Ca ł o r o c z n e d o m k i Na Źródlanej 14 Międzybrodzie Bialskie, ul. Źródlana 1 tel superturystyka.pl 48. Po k o j e W Ce n t r u m 15 Międzybrodzie Bialskie ul. Strażacka 3 tel No c l e g i U To m a s z k a 8 Międzybrodzie Bialskie, ul. Kręta 13 tel superturystyka.pl 50. Villa Amelia 8 Międzybrodzie Bialskie ul. Alojzego Koniora 104 tel

10 51. Pokoje U Danusi 12 Międzybrodzie Bialskie, ul. Wiosenna 7 tel Międzybrodzie Żywieckie Oś r o d e k Wc z a s o w y Dom Strażaka Domki Kempingowe U Oli Da g l e z j a U Lu c y n y Lucyna Mieszczak Do m k i k a m p in g o w e Danuta Harężlak Domek TIM Ciche Ranczo Tadeusz i Małgorzata Madej Międzybrodzie Żywieckie ul. Beskidzka 14 tel Międzybrodzie Żywieckie ul. Ogrodowa 10 tel Międzybrodzie Żywieckie ul. Poziomkowa 3 tel Międzybrodzie Żywieckie ul. Beskidzka 85 tel Międzybrodzie Żywieckie ul. Kosarzyska 8 tel Międzybrodzie Żywieckie ul. Beskidzka 54 tel Międzybrodzie Żywieckie ul. Podgórska 21 tel

11 59. Noclegi U Joli Noclegi U Ewy 61. Noclegi U Gosi 10 Międzybrodzie Żywieckie ul. Kwiatowa 5 tel Międzybrodzie Żywieckie, ul. Zielona 4 tel Międzybrodzie Żywieckie, ul. Zielona 6 tel No c l e g i Lucyna Mieszczak 12 Międzybrodzie Żywieckie ul. Beskidzka 85 tel U Zo s i 10 Międzybrodzie Żywieckie, ul. Prosta 10 tel Za j a z d Nad Wodą 14 Międzybrodzie Żywieckie ul. Energetyków 3 tel GSS Ża r 70 Międzybrodzie Żywieckie ul. Górska 19 tel Oś r o d e k Wy p o c z y n k o w y Ni a g a r a 164 Międzybrodzie Żywieckie, ul. Isepnicka 29 tel

12 67. Oś r o d e k Wy p o c z y n k o w y On d r a s z e k 90 Międzybrodzie Żywieckie, ul. Isepnicka 1 tel No c l e g i p o d Gó r ą Ża r 12 Międzybrodzie Żywieckie, ul. Górska 1 tel Dom Całoroczny 7 Międzybrodzie Żywieckie ul. Kosarzyska 34 tel No c l e g i U Fr a n c u z a 14 Międzybrodzie Żywieckie ul. Beskidzka 91 tel Dom Letniskowy 5 Międzybrodzie Żywieckie, ul. Cicha 25 tel Noclegi U Jaśka 10 Międzybrodzie Żywieckie ul. Ogrodowa 8 tel Ce n t r u m Wy p o c z y n k u Od y s 140 Tresna, ul. Nad Jeziorem 99 tel

13 Tr e s n a 74. Oś r o d e k Sz k o l e n i o w o - Wy p o c z y n k o w y Tr ó j k a??? 75. Domek Letniskowy Za j a z d Na Za p o r z e Oś r o d e k Wy p o c z y n k o w y Że g l a r z Le t n i Oś r o d e k Wc z a s o w y Gr o n i c z e k Międzybrodzie Żywieckie ul. Beskidzka 42 tel Tresna, ul. Łączna 13 tel Tresna, ul. Żywiecka 6 tel Tresna, ul. Nad Jeziorem 91 tel Tresna Mała, ul. Barabasze 5 tel GMINA GILOWICE Gilowice 79. Pod Pasieką Krystyna Kasperek 14 Gilowice, ul. Pasieczna 3 tel kom Domki letniskowe Basia i Sylwia Domek 5 Domek 3 Gilowice, ul. Leśna 5a tel Władysława Okrzesik 8 Gilowice 414 tel

14 82. ORW Beskid e k Wojciech Ormaniec 77 Gilowice, ul. Siedlakówka 70 i 72 tel fax Kwatera prywatna Do m n a Gr a b o w e j 4-8 Gilowice, ul. Grabowa 2 kom tel Ry c h w a ł d 84. Oś r o d e k Wy p o c z y n k o w y Dwór Rychwałd 90 Rychwałd, ul. Spacerowa 13 tel fax: kom Fr a n c i s z k a ń s k i Dom Formacyjno- -Ed u k a c y j n y 55 Rychwałd, ul. Franciszkańska 10 tel GMINA JELEŚNIA Jel e ś n i a 86. Jaś i Małgosia 28 Jeleśnia, ul. Plebańska 23 tel U Ję d r k a 8 Jeleśnia, ul. Jana Kazimierza 9 tel Domek Lux Krystyna Łysień 6 Jeleśnia, ul. Słowików 8 tel

15 89. Willa p o d Ki c z o r ą Krystyna Walas 17 Jeleśnia, ul. Orawska 95 tel Górska Chata Łukasz Mikłusiak 18 Jeleśnia, ul. Janikowa Grapa 6 tel Zajazd Maryna Jeleśnia, ul. Orawska tel Pe n s j o n at Villa Martin Jeleśnia, ul. Osiedlowa 24 tel Do m Wc z a s o w y Ma r i a 40 Jeleśnia, ul. Plebańska 15 tel Br o n i s ł a w a Cz u l 15 Jeleśnia, ul. Figowa 2 tel U Ro z a l i i Rozalia Harężlak 9 Jeleśnia, ul. Jana Kazimierza 13 tel Hotel Tara 24 Jeleśnia, ul. Jana Kazimierza 224 tel Jan Wyród 10 Jeleśnia, ul. Orawska 82 tel Willa Helena 21 Jeleśnia, ul. Orawska 91 tel

16 99. Helena Krzyżowska 10 Jeleśnia, ul. Orawska 48 tel Ce n t r u m Ko n f e r e n c y j n o - Wy p o c z y n k o w e Ve s ta 60+6 Jeleśnia, ul. Rynek 15 tel Agrodomki Jeleśnia Jeleśnia, ul. Orawska 106 tel Różany domek 11 Jeleśnia, ul. Orawska 110 tel Ko r b i e l ó w 103. Oś r o d e k Wc z a s o w o - Tu rys t yc z n y Pilsko Jontek 94 Korbielów, ul. Sitki 6 tel Sz k o l n e Sc h r o n i s k o Mł o d z i e ż o w e w Ko r b i e l o w i e 40 Korbielów, ul. Beskidzka 38 tel Oś r o d e k Ko n f e r e n c y j n o -Wy p o c z y n k o w y Pi l s k o 140 Korbielów, ul. Leśna 2 tel

17 106. Ho t e l Fero Active 34 Korbielów, ul. Graniczna 17 tel Hotel Fero-Lux Ewa Mrózek 96 Korbielów, ul. Szczyrbok 62 tel Pe n s j o n at Darz Bór 60 Korbielów, ul. Graniczna 23 tel Willa Pod Pilskiem Krystyna Malinowska 40 Korbielów, ul. Beskidzka 114 tel Do m Wc z a s o w y Bo g u s i a 40 Korbielów, ul. Beskidzka 64 tel Pe n s j o n at U Hr u b e g o 35 Korbielów, ul. Narciarska 2 tel Willa Pod Brzozami 16 Korbielów, ul. Ślepa Dolina 8 tel

18 113. Wiktoria Korbielów, ul. Beskidzka 18 tel Pe n s j o n at Pa n o r a m a 25 Korbielów, ul. Na Łazy 5 tel Ag r o-zi b i 15 Korbielów, ul. Baców 1 tel No c l e g i Marcin Dendys 10 Korbielów, ul. Na Grapę 2 tel Beata Wrona 45 Korbielów, ul. Szczyrbok 42 tel Zajazd Kuba 35 Korbielów, ul. Szczyrbok 1 tel Do m Wc z a s o w y Wi e r c h y 33 Korbielów, ul. Beskidzka 122 tel U An i o ł a 28 Korbielów, ul. Beskidzka 68 tel

19 121. Do m w c z a s o w y Bi a n c a 50 Korbielów, ul. Na mostach 9 tel Grażyna Ksel 30 Korbielów, ul. Ślepa Dolina 2 tel Willa 7 38 Korbielów, ul. Baców 7 tel Maria Krzesak Korbielów, ul. Beskidzka 128 tel Helena Dendys 10 Korbielów, ul. Basikowa 10 tel Kw a t e r a p r y w a t n a Ir e n a 23 Korbielów, ul. Cerla 7 tel Stanisława Czul 10 Korbielów, ul. Pod Weską 109 tel Do m w c z a s o w y Cz ę s t o c h o wa Korbielów, ul. Beskidzka 15 tel

20 129. Do m Wc z a s o w y Fe n i k s 35 Korbielów, ul. Wspólna 1 tel Do m Wc z a s o w y Ga z d o w i sk o 48 Korbielów, ul. Leśna 3 tel Sc h r o n i s k o Hala Miziowa 90 Hala Miziowa tel Pensjonat Koliba 60 Korbielów, ul. Beskidzka 77 tel Za c i s z e 12 Korbielów, ul. Czarny Groń 1 tel Maria Krzesak 12 Korbielów, ul. Pasierbowa 3 tel Kw a t e r a p r y w a t n a U Ma c i e j a 30 Korbielów, ul. Cerla 8 tel Kw a t e r y p r y w a t n e U Da n u s i 14 Korbielów, ul. Szczyrbok 16a tel

21 137. Tadeusz Makuch 36 Korbielów, ul. Beskidzka 117 tel Do m Wy p o c z y n k o w y Lidia Lidia i Stanisław Makuch 45 Korbielów, ul. Beskidzka 113 tel U Du c ó w Agata Duc 8 Korbielów, ul. Beskidzka 72 tel Willa Na brzegu 40 Korbielów, ul. Brzegi 5 tel Do m Wc z a s o w y Na Cyrhli Agata Sanocka 40 Korbielów, ul. Ślepa Dolina 12 tel Kwatera prywatna Karolina Ostrowska 15 Korbielów, ul. Brzegi 3 tel Do m Wy p o c z y n k o w y Pod Polanką Jan Wrona 63 Korbielów, ul. Ślepa Dolina 4 tel

22 144. Apa r ta m e n t y Pod Pilskiem 82 Korbielów, ul. Beskidzka 21 tel Władysław Pastor Korbielów, ul. Basikowa 7 tel Ośrodek Połonina 65 Korbielów, ul. Szczyrbok 56 tel Ku b i c ó w k a 12 Korbielów, ul. Sitki 1 tel Pokoje gościnne Kwatery u Eli Elżbieta Zajda 12 Korbielów, ul. Kolancorzowa 3 tel Gr o n i e 25 Korbielów, ul. Pod Weską 79 tel Ws p ó l n a 12 Korbielów, ul. Wspólna 30 tel Pe n s j o n at Biesiada 22 Korbielów, ul. Pod Buczynką 1a tel

23 152. Kw a t e r a p r y w a t n a Noclegi u Jana 35 Korbielów, ul. Ślepa Dolina 18 tel Dom U Marysi Maria Gustyn 15 Korbielów, ul. Ślepa Dolina 9 tel Pensjonat Abaris Anna Kośna 18 Korbielów, ul. Cerla 6 tel Oś r o d e k Na Borach Domki całoroczne 16 Korbielów, ul. Zbójnicka 3 tel Ga z d ó w k a Pod Pstrągiem Anna Ostrowska-Wrona 17 Korbielów, ul. Szczyrbok 38 tel Kwatera prywatna 7 Korbielów, ul. Wspólna 22 tel Domek w górach 15 Korbielów, ul. Beskidzka 115 tel Po k o j e na Widokowej 6 Korbielów, ul. Widokowa 33 tel

24 160. Całoroczne domki 16 Korbielów, ul. Pod Weską 543 tel Kw a t e r y Na Wspólnej 9 Korbielów, ul. Wspólna 15 tel Chata Na Skarpie 10 Korbielów, ul. Wspólna 5a tel U Ma d z i 22 Korbielów, ul. Pastorowa 13 tel Do m p o d wyciągiem 8 Korbielów, ul. Pod Buczynką 5 tel Willa Podgórska 16 Korbielów, ul. Na Mostach 16c tel Domek Korbielów 6-8 Korbielów, ul. Jodłowa 1 tel

25 167. No c l e g i Pod Gronikiem 11 Korbielów, ul. Brzegi 4 tel Kwatery Janosik 35 Korbielów, ul. Beskidzka 22 tel Pokoje U Krzycha 6-8 Korbielów, ul. Cerla 15 tel Do m k i l e t n i sk o w e Domek Danny 6 Korbielów, ul. Wspólna 2 tel No c l e g i U Eli i To m k a 18 Korbielów, ul. Jana Pawła II 318 tel Zajazd Smrek 6 Korbielów, ul. Beskidzka 82 tel Agro Chata 8 Korbielów, ul. Leśna 1/1 tel Noclegi Mylak 15 Korbielów, ul. Szczyrbok 4 tel

26 175. Do m Wc z a s o w y Pod Weską 90 Korbielów, ul. Pod Weską 19 tel Pokoje gościnne Anna Krzesak 10 Korbielów, ul. Beskidzka 103 tel Krzyżowa 177. U Fe r y Jan i Helena Wrzeszcz 35 Krzyżowa, ul. Źródlana 3 tel Krystyna Góra 12 Krzyżowa, ul. Przysłop 16 tel Kwatera prywatna Stanisława Góra 15 Krzyżowa, ul. Jana Pawła II 282 tel Gościniec Na d Po t o k i e m Ewa i Roman Ceniak Krzyżowa, ul. Śliwkowa 1 tel Piotrowa Dolina 8-10 Krzyżowa, ul. Jana Pawła II 93 tel Pokoje gościnne U Saw i c k i c h 58 Krzyżowa, ul. Jana Pawła II 190 tel

27 Krzyżówki 183. Po d Szelustem Krzysztof Kormaniak 5 Krzyżówki 428 tel U Rys i a 19 Krzyżówki 241 tel Pewel Wielka 185. Pod Buławką Pewel Wielka 470 tel Sc h r o n i s k o Studenckie Lasek Pewel Wielka 255 tel Pr z y b o r ó w 187. No c l e g i Pod Głuchaczkami 9 Przyborów 475 tel Sopotnia Wielka 188. Kw a t e r a p r y w a t n a Wi ta s ó w k a Maria Witas 10 Sopotnia Wielka 288 tel Teresa Pierlak 25 Sopotnia Wielka 234 tel

28 190. Pi o t r Piotr Gawlas 17 Sopotnia Wielka 221 tel Zajazd Śnieżka U Leś n i c z e g o 35 Sopotnia Wielka 330 tel Sopotnia Wielka 428 tel Nad Wodospadem Sopotnia Wielka 265 tel Sta c j a Ko s m i c z n a YSS 15 Sopotnia Wielka 174 tel No c l e g i na Wzgórzu 12 Sopotnia Wielka 219 tel GMINA Koszarawa Ko s z a r a w a 196. Zagroda Pod Halą 40 Koszarawa 639 tel Fr a n c i s z k a ń s k i Do m Re k o l e k c y j n y 53 Koszarawa Bystra 677 tel

29 198. Do m k i l e t n i sk o w e Domek w Górach 10 Koszarawa 605 tel Ja g u s i a 10 Koszarawa 81 tel kom Wanda Cwajna 16 Koszarawa Cicha 452a tel kom Małgorzata Mentel 15 Koszarawa Bystra 610 tel Po k o j e Go ś c i n n e U Ju r a s z k ó w 26 Koszarawa 582a tel kom Pod Starą Kuźnią 6 Koszarawa Cicha 521 tel Sławomir Pindel 5 Koszarawa 347 tel /domek-w-letniskowy/ 5. Góralska Chata 9 Koszarawa tel Do m e k d o wynajęcia w g ó r a c h 6 Koszarawa ul. Stara Polana 606 tel

30 GMINA Lipowa Li p o w a 7. Do m Wc z a s o w y Pod Lipami 50 Lipowa 671 tel tel Ch a t a p o d Skrzycznym Elżbieta Wisła 8-10 Lipowa, ul. Pod lasem 158 tel Domek w Lipowej 6-8 Lipowa 1036 kom Hotel Zimnik 115 Lipowa 990 tel tel kom Krystyna Kubień 12 Lipowa 811 tel kom Jan Migdałek 15 Lipowa 899 tel Domek z widokiem 8 Lipowa Bugaj 1261 tel Os t r e 214. Chata Ostre 6-8 Ostre 135 tel kom

31 Gmina Łękawica Ko c i e r z 215. Oś r o d e k Ko n f e r e n c y j n o - Wy p o c z y n k o w y Ko c i e r z 245 Targanice, ul. Beskidzka 6 tel Okrajnik 216. Za j a z d Pod Jeleniem 45 Okrajnik, ul. Skalna 14 tel kom GMINA ŁODYGOWICE Zarzecze 217. Sz k o l n e Sc h r o n i s k o Mł o d z i e ż o w e 80 Zarzecze, ul. Beskidzka 80 tel kom fax: Pokoje gościnne Danuta Jarząbek 10 Zarzecze, ul. Wilcza 23 tel kom Domki letniskowe Anna Adamczyk Zarzecze ul. Kardynała Wyszyńskiego 38 tel Oś r o d e k c a m p i n g o w y Le o n a r d 24 Zarzecze, ul. Nadbrzeżna 22 tel kom Oś r o d e k Sp o r t ó w Wo d n y c h i Re k r e ac j i Ne p t u n 194 Zarzecze, ul. Beskidzka 88 tel kom

32 222. Oś r o d e k Że g l a r s k i Fr e g a t a 132 Zarzecze, ul. Żeglarska 1 tel Oś r o d e k Wy p o c z y n k o w y Na d Jeziorem 27 Zarzecze, ul. Wilcza 15 tel Do m w y p o c z y n k o w y Ag a t 16 Zarzecze, ul. Kwiatowa 7 tel Ra n c h o Małgorzata i Mirosław Pasierbek Zarzecze, ul. Kopernika 74 tel kom Jo a n n a 11 Zarzecze, ul. Wesoła 18 tel kom Dom wakacyjny 6 Zarzecze, ul. Polna 4 kom Bi e r n a 228. Cu b u s event Ce n t r u m Sz k o l e n i o w o -Biesiadne -30 Bierna, ul. Handlowa 6 tel kom Pietrzykowice 229. Go s p o d a r s t w o Ag r o t u rys t yc z n e Zajazd Tadeo 50 Pietrzykowice, ul. Ks. Stojałowskiego 110 tel kom

BAZA NOCLEGOWA 6. BAZA NOCLEGOWA

BAZA NOCLEGOWA 6. BAZA NOCLEGOWA Marian Jeleśniański, Krzysztof Jamrozowicz BAZA NOCLEGOWA 6. BAZA NOCLEGOWA Schronisko PTTK na Hali Miziowej (1330 m n.p.m.) 34-335 Krzyżowa tel.: +48 (33) 488 72 54 Do schroniska doprowadzają szlaki z

Bardziej szczegółowo

VIII Śląska Liga Dzieci i Młodzieży w Narciarstwie Zjazdowym Śląsko-Beskidzkiego Związku Narciarskiego

VIII Śląska Liga Dzieci i Młodzieży w Narciarstwie Zjazdowym Śląsko-Beskidzkiego Związku Narciarskiego Kategoria : Junior F / Płeć : Kobieta 1 1 Koźbiał Kasia 2008 Żywiecki Klub Narciarski SP nr 1 Żywiec 2 2 Skorupka Maja 2007 KS MMS Dendysski SP Montessori Mountain Schools Przyłęków 3 3 Sędłak Zofia 2009

Bardziej szczegółowo

Kategoria : Junior E / Płeć : Mężczyzna

Kategoria : Junior E / Płeć : Mężczyzna 8 35 Piazza Agata 2005 KS Beskidy SP nr 1 Jaworze 44.21 4.69 9 17 Haratek Martyna 2005 MKS Skrzyczne Szczyrk ZSP i G nr 2 Szczyrk 44.32 4.80 10 30 Moskała Laura 2005 UKS Brenna-Górki SP nr 2 Brenna 45.07

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PERSONALNE W DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ CZERWIEC 2015

ZMIANY PERSONALNE W DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ CZERWIEC 2015 ZMIANY PERSONALNE W DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ CZERWIEC 2015 Zmiany w Kurii Diecezjalnej: Ks. Bieniek Adam Bielsko-Biała Lipnik (wikariusz) Wicekanclerz kurii (zamieszkanie: Bielsko-Biała Lipnik) Ks.

Bardziej szczegółowo

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych Składy Obwodowych Komisji Wyborczych Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 48/139/15 z dnia 20 kwietnia 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Powstańców Śląskich ul.

Bardziej szczegółowo

Nazwa obiektu Adres Kontakt Zakwaterowanie Cena Dane dodatkowe: 4 domki 4-6 os. 2 pokoje 2 os. 1 apartament Domki letniskowe

Nazwa obiektu Adres Kontakt Zakwaterowanie Cena Dane dodatkowe: 4 domki 4-6 os. 2 pokoje 2 os. 1 apartament Domki letniskowe Nazwa obiektu Adres Kontakt Zakwaterowanie Cena Dane dodatkowe: Agroturystyka "NAD RADUNIEM" ul. Bukowa 16, Wałcz tel. +48601161233, +48672583772 4 domki 4-6 os. 2 pokoje 2 os. 1 apartament Domki letniskowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców wykonujących czynności na rzecz Alior Bank S.A.

Wykaz przedsiębiorców wykonujących czynności na rzecz Alior Bank S.A. Wykaz przedsiębiorców wykonujących czynności na rzecz. Zgodnie z art. 111 ust. 1 Prawa Bankowego informujemy o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych wykonujących czynności na rzecz. Lp. 1

Bardziej szczegółowo

Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych w Katowicach

Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych w Katowicach Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych w Katowicach OKW: 1. Przedszkole Nr 57, ul. Piastów 13 GĄSKA ANNA, KATOWICE, CZŁONEK JADWISZCZOK MIROSŁAWA, KATOWICE, CZŁONEK KURPANIK SZYMON, KATOWICE, PRZEWODNICZĄCY

Bardziej szczegółowo

Informacja o przedsiębiorcach i przedsiębiorcach zagranicznych, którzy przy wykonywaniu czynności na rzecz Banku BPH uzyskują dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową (zgodnie z art. 6a-6d ustawy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH DANE TELEADRESOWE

WYKAZ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH DANE TELEADRESOWE WYKAZ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH DANE TELEADRESOWE Tytuł Ulica Miejscowość Kod pocztowy Powiat Gmina Telefon Fax Adres e-mail Strona www ADVENTURE TOURS AND TRAVEL Agencja Turystyczna

Bardziej szczegółowo

"AKURAT"- NIERUCHOMOŚCI Czudy Jacek 86-300 GRUDZIĄDZ, UL. GENERAŁA KUSTRONIA 11/21

AKURAT- NIERUCHOMOŚCI Czudy Jacek 86-300 GRUDZIĄDZ, UL. GENERAŁA KUSTRONIA 11/21 Lista przedsiębiorców i przedsiębiorców zagranicznych, o których mowa w art. 6a ust. 1 i 7 Prawa bankowego, którzy przy wykonywaniu czynności na rzecz Euro Bank S.A., uzyskują dostęp do informacji chronionych

Bardziej szczegółowo

BAZA TURYSTYCZNA PARKU KRAJOBRAZOWEGO POGÓRZA PRZEMYSKIEGO. /gospodarstwa agroturystyczne, pola namiotowe, ośrodki wypoczynkowe, hotele/

BAZA TURYSTYCZNA PARKU KRAJOBRAZOWEGO POGÓRZA PRZEMYSKIEGO. /gospodarstwa agroturystyczne, pola namiotowe, ośrodki wypoczynkowe, hotele/ 1 BAZA TURYSTYCZNA PARKU KRAJOBRAZOWEGO POGÓRZA PRZEMYSKIEGO /gospodarstwa agroturystyczne, pola namiotowe, ośrodki wypoczynkowe, hotele/ L.p. Gmina Dane teleadresowe Rodzaj oferty 1. GMINA BIRCZA Bartnicka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2012 r. Pozycja 12

Warszawa, dnia 27 marca 2012 r. Pozycja 12 Warszawa, dnia 27 marca 2012 r. Pozycja 12 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia zmian danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Składy Obwodowych Komisji do Spraw Referendum.

Składy Obwodowych Komisji do Spraw Referendum. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 388/2015 Prezydenta Miasta Leszna Składy Obwodowych Komisji do Spraw Referendum. Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 1 Leszno Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Jana

Bardziej szczegółowo

REJESTR ORGANIZATORÓW TURYSTYKI I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DANE TELEADRESOWE

REJESTR ORGANIZATORÓW TURYSTYKI I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DANE TELEADRESOWE REJESTR ORGANIZATORÓW TURYSTYKI I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DANE TELEADRESOWE Tytuł Ulica Miejscowoś ć Kod pocztowy Powiat Gmina Telefon Fax Adres e-mail Strona www

Bardziej szczegółowo

Zakres powierzonych czynności. Nazwa Adres NIP Regon

Zakres powierzonych czynności. Nazwa Adres NIP Regon Lista przedsiębiorców, którzy w imieniu i na rzecz Getin Noble Bank S.A. pośredniczą w wykonywaniu niektórych czynności bankowych lub wykonują czynności faktyczne wg stanu na dzień 31.03.2013 r. Zakres

Bardziej szczegółowo

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Ogólnopolska Kampania Informacyjna salon Maturzystów 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Gliwice n Toruń n Katowice n Poznań n Białystok n Rzeszów n Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

Konkurs tematyczny Taki to mroczny czas 70 Rocznica Powstania Warszawskiego

Konkurs tematyczny Taki to mroczny czas 70 Rocznica Powstania Warszawskiego Konkurs tematyczny Taki to mroczny czas 70 Rocznica Powstania Warszawskiego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 Patronat Honorowy: Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO SOKÓŁ W GMINIE CZERNICHÓW ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO SOKÓŁ W GMINIE CZERNICHÓW ZA ROK 2013 Międzybrodzie Bialskie 10.04.2014r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO SOKÓŁ W GMINIE CZERNICHÓW ZA ROK 2013 Nazwa podmiotu: Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Gminie

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A. ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa Infolinia +48 (22) 203 03 03 Fax +48 (32) 661 14 04 Internet www.noblebank.

Getin Noble Bank S.A. ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa Infolinia +48 (22) 203 03 03 Fax +48 (32) 661 14 04 Internet www.noblebank. Lista przedsiębiorców lub przedsiębiorców zagranicznych, o których mowa w art. 6a ust. 1 i 7 Prawa bankowego, którzy przy wykonywaniu czynności na rzecz Getin Noble Bank S.A., uzyskują dostęp do informacji

Bardziej szczegółowo

ewid. 1 2 3 4 5 1. Nocoń-Batorska Firma Handlowa Elba - handel Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa Grzegorz Wilkowski

ewid. 1 2 3 4 5 1. Nocoń-Batorska Firma Handlowa Elba - handel Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa Grzegorz Wilkowski WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW z terenu Gminy UJAZD L.p. Nazwisko i Imię Nazwa Firmy i rodzaj Adres Nr działalności ewid. 1 2 3 4 5 1. Nocoń-Batorska 2. ElŜbieta Wilkowski Grzegorz Firma Handlowa Elba - handel

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/23/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/23/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/23/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Szczecinie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Informacja o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych. Przedsiębiorca Siedziba Przedsiębiorcy NIP

Informacja o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych. Przedsiębiorca Siedziba Przedsiębiorcy NIP Informacja o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych Przedsiębiorca Siedziba Przedsiębiorcy NIP Biuo Rachunowe MAGA Małgorzata Kuczynko Boya-Żeleńskiego 28, 15-198 Białystok 5421514733 Neo

Bardziej szczegółowo

1. Ośrodek Przygotowań Olimpijskich Adres: Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99, 78-600 Wałcz tel: (67) 258 44 61, (67) 258 44 62

1. Ośrodek Przygotowań Olimpijskich Adres: Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99, 78-600 Wałcz tel: (67) 258 44 61, (67) 258 44 62 1. Ośrodek Przygotowań Olimpijskich Adres: Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99, 78-600 Wałcz tel: (67) 258 44 61, (67) 258 44 62 Ilość miejsc: 319 w tym 46 sezonowych Pokoje: 1,2,3 osobowe, apartamenty,

Bardziej szczegółowo

Informacja o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych

Informacja o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych Informacja o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych Przedsiębiorca Siedziba przedsiębiorcy NIP BRE Bank SA ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa 5260215088 BRE CENTRUM OPERACJI Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

LISTA SPONSORÓW DLA ŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACYJNO-UZDROWISKOWE IM. DR. ADAMA SZEBESTY, UL. DIETLA 5 34-700 RABKA-ZDRÓJ. IV TRANSZA (kwiecień 2013)

LISTA SPONSORÓW DLA ŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACYJNO-UZDROWISKOWE IM. DR. ADAMA SZEBESTY, UL. DIETLA 5 34-700 RABKA-ZDRÓJ. IV TRANSZA (kwiecień 2013) DĄBROWA GÓRNICZA 09/05/2013 LISTA SPONSORÓW DLA ŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACYJNO-UZDROWISKOWE IM. DR. ADAMA SZEBESTY, UL. DIETLA 5 34-700 RABKA-ZDRÓJ IV TRANSZA (kwiecień 2013) LP. NAZWA FIRMY ADRES OSOBA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ obwodowych komisji wyborczych w Gminie Sulechów do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

WYKAZ obwodowych komisji wyborczych w Gminie Sulechów do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej WYKAZ obwodowych komisji wyborczych w Gminie Sulechów do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Piaskowa 53,

Bardziej szczegółowo

CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ JAKOŚCI

CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ JAKOŚCI W CENTRALNY OŚRODEK BADAŃ JAKOŚCI W DIAGNOSTYCE MIKROBIOLOGICZNEJ 00-725 Warszawa, ul. Chełmska 30/34, tel. (22) 841 58 34, tel./fax (22) 851-52-22 www.polmikro.edu.pl e-mail: polmicro@cls.edu.pl; e-mail:

Bardziej szczegółowo

HOTELE. 1-osobowy 230 zł 2-osobowy 280 zł 3-osobowy 330 zł apartament 350 zł ceny ze śniadaniem

HOTELE. 1-osobowy 230 zł 2-osobowy 280 zł 3-osobowy 330 zł apartament 350 zł ceny ze śniadaniem HOTELE nazwa, rodzaj obiektu Hotel Czardasz**** Hotel Herman**** Centrum Szkoleniowo- Konferencyjne adres ul. Dobrzyńska 62b tel. (24) 366 56 88 fax (24) 366 56 89 e-mail: recepcja@hotelczardasz.pl www.hotelczardasz.pl

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 24-320 PONIATOWA UL. MŁODZIEŻOWA 6 LISTA SPONSORÓW

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 24-320 PONIATOWA UL. MŁODZIEŻOWA 6 LISTA SPONSORÓW NR ZESTAWU:93/13/G STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 24-320 PONIATOWA UL. MŁODZIEŻOWA 6 Dąbrowa Górnicza ul. Sobieskiego 24 A Tel. (032) 661-08-71 Fax (032) 661-08-70 adres

Bardziej szczegółowo