Serwis internetowy SKO Materiał szkoleniowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Serwis internetowy SKO Materiał szkoleniowy"

Transkrypt

1 Infolinia: oplata zgodna z taryfą operatora Serwis internetowy SKO Materiał szkoleniowy Informacja: KWIECIEŃ 2012

2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP LOGOWANIE WEJDŹ DO SKO STRONA GŁÓWNA Strona główna Informacje o Tobie Strona główna Twój profil STRONA GŁÓWNA NARZĘDZIA Narzędzia Ile zyskasz na oszczędzaniu Narzędzia Twój plan oszczędzania Narzędzia Losowanie...23 Nowa oferta SKO serwis internetowy SKO Copyright by Biuro Trenerów Wewnętrznych, PKO Bank Polski SA. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. 4. USTAWIENIA Ustawienia Zmiana hasła Ustawienia Zmiana nazwy konta ZMIEŃ WYGLĄD DOSTĘP DŹWIĘKI STRONA GŁÓWNA TWOJE OSZCZĘDNOŚCI STRONA GŁÓWNA HISTORIA OSZCZĘDZANIA STRONA GŁÓWNA TWOJE ODZNAKI STRONA GŁÓWNA SKARBONKI Skarbonki Dodaj nową skarbonkę Skarbonki Dopłać do skarbonki Skarbonki Historia skarbonki Skarbonki Rozbij skarbonkę STRONA GŁÓWNA WYLOGOWANIE Z SERWISU SKO...39 strona 1

3 1. WSTĘP Użytkownik serwisu internetowego SKO może: Drugim rodzajem błędu jest błąd walidacji w przypadku jego wystąpienia komunikat błędu wygląda w następujący sposób: Sprawdzać stan i historię konta SKO. Oszczędzać na wybrane cele, zakładając wirtualne elektroniczne skarbonki. Zdobywać odznaki za aktywność w serwisie i osiągane cele. Korzystać z narzędzi umożliwiających zarządzanie swoimi oszczędnościami. Personalizować wygląd serwisu i dźwięki towarzyszące jego funkcjonalności. Infotipy w serwisie oznaczone są ikoną tekstowej i dźwiękowej. i prezentowane są równocześnie w formie Ewentualne błędy pojawiające się w serwisie sygnalizowane są następującym komunikatem: Dodatkowo w serwisie internetowym SKO prezentowana jest informacja, za ile dni Użytkownik ukończy 13. rok życia. Licznik uruchamiany jest po ukończeniu 12. roku życia i znajduje się na stronie głównej w górnej części ekranu. strona 2 strona 3

4 2. LOGOWANIE WEJDŹ DO SKO Na stronie https://sko.pkobp.pl Uczeń, będący uczestnikiem SKO, może zalogować się do serwisu internetowego SKO. Do pierwszego logowania niezbędne jest użycie 8-cyfrowego numeru klienta (loginu) i hasła pierwszego logowania, które Uczeń otrzymuje w Oddziale lub od Nauczyciela w szkole. Podczas pierwszego logowania konieczna jest zmiana tego hasła na własne, cyfrowo-literowe, złożone z 8 16 znaków, bez znaków polskich i znaków specjalnych. Za każdym kolejnym razem podczas logowania Uczeń będzie korzystał już wyłącznie z numeru klienta (loginu) i własnego hasła do serwisu. 3. STRONA GŁÓWNA Po zalogowaniu do serwisu wyświetla się Strona główna. Wygląd strony zależy od tego, czy Uczeń posiada oszczędności na koncie SKO czy nie. 1. Jeśli Uczeń nie posiada oszczędności na koncie, ekran prezentowany jest w następujący sposób: strona 4 strona 5

5 2. Poniżej ekran prezentujący dane w sytuacji, gdy Uczeń dokonał wpłaty na swoje konto: Dodatkowo w serwisie internetowym SKO prezentowana jest informacja, za ile dni Użytkownik ukończy 13. rok życia. Licznik uruchamiany jest po ukończeniu 12. roku życia i znajduje się na stronie głównej w górnej części ekranu STRONA GŁÓWNA INFORMACJE O TOBIE W górnej środkowej części ekranu link z imieniem i nazwiskiem dziecka Witaj XXXXXX YYYYYY przenosi do ekranu Informacje o Tobie: UWAGA: Na ekranie widoczne jest powiadomienie dotyczące Odznaki (funkcja Odznak opisana jest w dalszej części materiału). W jego miejscu na stronie logowania będą się pojawiać powiadomienia dla Użytkownika. Niezależnie od tego, w jakiej funkcji serwisu znajduje się Użytkownik, logotyp SKO w lewym górnym rogu zawsze przenosi do strony głównej. Na tym ekranie, oprócz imienia i nazwiska, dostępne są dane dotyczące adresu zameldowania i adresu korespondencyjnego Ucznia. strona 6 strona 7

6 3.2. STRONA GŁÓWNA TWÓJ PROFIL Link Twój profil przenosi do ekranu: 4. USTAWIENIA Po wybraniu funkcji Ustawienia wyświetla się ekran, na którym dostępne są opcje: 1. Zmiana hasła. 2. Zmiana nazwy konta. Dostępne są wówczas funkcje: Informacje o Tobie (opisane powyżej). Ustawienia. Zmień wygląd. Dostęp. Dźwięki. strona 8 strona 9

7 4.1. USTAWIENIA ZMIANA HASŁA Zmiana hasła następuje po jednokrotnym wpisaniu aktualnego hasła do serwisu i dwukrotnie nowego hasła spełniającego wyświetlone na ekranie kryteria oraz po zatwierdzeniu przyciskiem OK USTAWIENIA ZMIANA NAZWY KONTA Zmiana nazwy konta odbywa się poprzez wpisanie jednokrotnie nowej nazwy i zatwierdzenie przyciskiem OK. Ekran potwierdzający zmianę hasła wygląda następująco: Nazwa konta może zawierać maksymalnie 35 znaków, litery i/lub cyfry, nie może zawierać znaków specjalnych. Ekran potwierdzający zmianę nazwy konta: strona 10 strona 11

8 5. ZMIEŃ WYGLĄD Funkcja Zmień wygląd umożliwia zmianę skórki serwisu. Dostępne są obecnie 4 wersje: dla młodszej dziewczynki (6 9 lat) dla starszej dziewczynki (10 13 lat) Ekran potwierdzenia zmiany wyglądu serwisu umożliwia zatwierdzenie wybranej skórki przyciskiem OK, jak i wybór innej dzięki przyciskowi Chcę inny: dla młodszego chłopca (6 9 lat) dla starszego chłopca (10 13 lat) Ekran potwierdzający zmianę wyglądu serwisu: W chwili pierwszego uruchomienia serwisu automatycznie ustawiana jest skórka adekwatna do wieku i płci zalogowanego dziecka. W dowolnym momencie Użytkownik będzie miał możliwość zmiany wyglądu serwisu na dowolny z dostępnych w serwisie. strona 12 strona 13

9 6. DOSTĘP Funkcja Dostęp umożliwia zablokowanie dostępu do serwisu internetowego SKO. Przedstawia również informacje nt. liczby błędnych logowań (jeśli takie miały miejsce), daty i godziny ostatniego poprawnego i błędnego logowania (jeśli takie miało miejsce). 7. DŹWIĘKI Funkcja Dźwięki daje możliwość ustawienia dźwięków, które będą towarzyszyły korzystaniu z serwisu internetowego SKO (kliknięcie w przyciski, wykonywanie określonych czynności, np. założenie skarbonki). Dostępne schematy dźwięków to: zwierzęta, Potwierdzenie dyspozycji zablokowania dostępu: gry i zabawy, pieniądze, instrumenty muzyczne. Można również wybrać wersję bez dźwięku. Ekran potwierdzenia Zmiany dźwięków pozwala zatwierdzić wybrany dźwięk lub wybrać inny: Ekran informujący o dokonanej zmianie dźwięków: UWAGA: Odblokowanie dostępu następuje wyłącznie poprzez zalogowanie nowym hasłem pierwszego logowania. strona 14 strona 15

10 8. STRONA GŁÓWNA TWOJE OSZCZĘDNOŚCI Strona główna Ucznia, który już oszczędza w SKO, dodatkowo uwzględnia informacje o zgromadzonych oszczędnościach: Link Wolne oszczędności umożliwia sprawdzenie kwoty, jaka znajduje się na koncie SKO poza skarbonkami. Na tym ekranie Uczeń może również dopłacić do skarbonek (funkcjonalność omówiona jest w dalszej części materiału). Funkcja Szczegóły konta pozwala przejść do ekranu: Twoje oszczędności uwzględniają zarówno oszczędności zgromadzone w skarbonkach, jak i wolne oszczędności, czyli te, które są poza skarbonkami. Link w skarbonkach przenosi do ekranu Skarbonki (funkcjonalność omówiona jest w dalszej części materiału). NAZWA POLA Nazwa Twojego konta Numer Twojego konta Twój oddział Banku Zaoszczędzona kwota Oprocentowanie Nazwa Klienta Uprawnieni do konta ZAWARTOŚĆ nazwa konta, dodatkowo przycisk Zmień nazwę umożliwiający zmianę nazwy konta NRB SKO Konta dla Ucznia nazwa i adres oddziału prowadzącego konto łączna kwota oszczędności na koncie aktualne oprocentowanie imię i nazwisko Ucznia posiadacza konta imię i nazwisko osoby/osób uprawnionych do konta (nauczyciel, rodzic) strona 16 strona 17

11 9. STRONA GŁÓWNA HISTORIA OSZCZĘDZANIA 2. Poniżej ekran prezentujący Historię oszczędzania dla dzieci starszych (10 13 lat): Funkcja Historia oszczędzania umożliwia dostęp do informacji nt. dyspozycji zrealizowanych na koncie Ucznia. Wygląd ekranu dostosowany jest do wieku dziecka. 1. Ekran dla dziecka w wieku 6 9 lat wygląda następująco: KRYTERIA FILTROWANIA Rodzaj dyspozycji wpłaty Jako pierwsza domyślnie wyświetla się ostatnia transakcja dokonana na koncie Ucznia. Korzystając z suwaka znajdującego się na tym ekranie, Uczeń ma możliwość wyboru daty oraz sprawdzenia, jaka dyspozycja została w danym dniu zrealizowana. Użytkownik ma również możliwość przejścia do kolejnej lub poprzedniej dyspozycji. Czas Kwota wypłaty wszystkie ostatni tydzień ostatni miesiąc chcę wpisać datę od zł do zł W dolnej części ekranu dostępny jest przycisk OK, umożliwiający wyświetlenie pełnej historii oszczędzania. Po jego naciśnięciu prezentowana jest historia w pełnej wersji, dostępnej również dla dzieci starszych. Po wybraniu przycisku Wyszukaj w dolnej części ekranu, wyświetlana jest lista wyszukanych dyspozycji. Przy każdej z nich dostępna jest opcja Drukuj (format PDF). strona 18 strona 19

12 10. STRONA GŁÓWNA NARZĘDZIA Narzędzia to funkcja, dzięki której Uczeń ma możliwość zarządzania swoimi oszczędnościami NARZĘDZIA ILE ZYSKASZ NA OSZCZĘDZANIU Wybierając funkcję Ile zyskasz na oszczędzaniu i wpisując kwotę oraz datę, do której ta kwota ma być na SKO Konto dla Ucznia, dziecko może sprawdzić, jak powiększy się kwota potencjalnych oszczędności. Funkcjonalność bazuje na aktualnym oprocentowaniu, nie odnosi się do aktualnego stanu oszczędności danego Użytkownika. Po wybraniu przycisku Sprawdź prezentowany jest wynik obliczeń: strona 20 strona 21

13 10.2. NARZĘDZIA TWÓJ PLAN OSZCZĘDZANIA Twój plan oszczędzania to funkcja, która umożliwia określenie, jaka część (określona procentowo) wpłaconych na SKO Konto dla Ucznia oszczędności będzie automatycznie przekazywana do poszczególnych skarbonek, a jaka ma pozostać na koncie jako wolne oszczędności (poza skarbonkami) NARZĘDZIA LOSOWANIE Funkcja Losowanie ma charakter zabawowy. Umożliwia wylosowanie skarbonki, do której zostanie dopłacona wylosowana kwota. Ekran potwierdzający wybór planu oszczędzania: strona 22 strona 23

14 W celu uruchomienia funkcji należy skorzystać z przycisku Losuj teraz. Po jego wybraniu pojawi się ekran z wynikiem losowania: 11. STRONA GŁÓWNA TWOJE ODZNAKI Odznaki SKO to dodatkowa funkcjonalność motywująca Uczniów do oszczędzania i rywalizacji w klasie/szkole. Dostępne są dwa zestawy Odznak dla dzieci młodszych i starszych. Różnią się one wyglądem, a sposoby ich zdobywania są w obydwu wersjach identyczne. Na stronie Odznaki SKO wyszarzane są odznaki niezdobyte, kolorowe to te, które Uczeń już zdobył. 1. Ekran prezentujący zestaw odznak SKO dla dzieci młodszych (6 9 lat): Wybranie przycisku Akceptuję spowoduje przeniesienie wylosowanej kwoty wolnych oszczędności do wylosowanej skarbonki. W celu anulowania wyników losowania należy skorzystać z przycisku Rezygnuję z losowania. strona 24 strona 25

15 2. Ekran prezentujący zestaw odznak SKO dla dzieci starszych (10 13 lat): Po kliknięciu w zdobytą odznakę Użytkownik jest przenoszony do ekranu Szczegóły odznaki: Prezentowana jest na nim informacja, za co i kiedy została zdobyta. Uczeń ma na tym ekranie również możliwość wydrukowania zdobytej odznaki (format PDF). strona 26 strona 27

16 Po kliknięciu w wyszarzoną odznakę prezentowana jest informacja, co trzeba zrobić, żeby ją zdobyć. Odznak niezdobytych nie można wydrukować. 12. STRONA GŁÓWNA SKARBONKI Skarbonki to funkcjonalność serwisu pozwalająca Uczniowi na zakładanie wirtualnych skarbonek. Zakładając skarbonkę, Użytkownik określa kwotę, jaką chce zaoszczędzić oraz wyznacza datę, do której tę kwotę zamierza zgromadzić. Zbiera w ten sposób środki na konkretny, z góry ustalony przez siebie cel, np. rower, konsolę SKARBONKI DODAJ NOWĄ SKARBONKĘ W celu dodania nowej skarbonki należy wybrać funkcję Dodaj nową skarbonkę. Na stronie głównej serwisu prezentowana jest ostatnia zdobyta przez Użytkownika odznaka. Poniższy ekran przedstawia stronę główną serwisu Ucznia, który zdobył odznakę Koniczynki: strona 28 strona 29

17 Proces zakładania skarbonek odbywa się w 3 krokach. W 1. kroku należy wybrać obrazek symbolizujący skarbonkę z predefiniowanej galerii (lub wgrać własny) oraz wpisać nazwę nowej skarbonki. W 2. kroku dodawania nowej skarbonki Uczeń określa, jaką kwotę i do kiedy chce zaoszczędzić. Określając datę, Uczeń ma do wyboru 4 możliwości: Do urodzin. Po wgraniu własnego obrazka pojawia się on na końcu listy obrazków do wyboru. Do wakacji. Do Świąt Bożego Narodzenia. Chcę inną datę (można określić dowolną datę). Po określeniu tych parametrów serwis podpowiada, jaką kwotę należy w każdym miesiącu wpłacać do skarbonki, aby osiągnąć wyznaczony cel. strona 30 strona 31

18 W ostatnim, 3. kroku, Uczeń ma możliwość dokonania pierwszej wpłaty do skarbonki (jeśli posiada wolne oszczędności). Główny ekran założonej skarbonki wygląda następująco: Po rozwinięciu opcji Zobacz szczegóły skarbonki Uczeń może sprawdzić dodatkowe informacje na jej temat. Ekran potwierdzający założenie skarbonki: Prezentowane dane: Założyłeś skarbonkę (RRRR-MM-DD). Miesięcznie powinieneś wpłacać (zł). Chcesz zebrać kwotę do: (RRRR-MM-DD). Przewidywany termin osiągnięcia celu (RRRR-MM). strona 32 strona 33

19 12.2. SKARBONKI DOPŁAĆ DO SKARBONKI Aby dopłacić do istniejącej skarbonki, Uczeń może skorzystać: z funkcji Dopłać do skarbonki, ze strony Wolne oszczędności, z przeniesienia oszczędności z innej skarbonki, z funkcji Losowanie (funkcjonalność opisana we wcześniejszej części materiału), z Planu oszczędzania (funkcjonalność opisana we wcześniejszej części materiału). Ad. 2 Po wybraniu linku na stronie głównej Wolne oszczędności pojawia się ekran: Aby dokonać dopłaty, należy określić: Ad. 1 Po wybraniu funkcji Dopłać do skarbonki należy określić, jaką kwotę z wolnych oszczędności Uczeń dopłaca do wskazanej skarbonki: Potwierdzenie dopłaty odbywa się poprzez użycie przycisku Dopłacam. Ekran potwierdzający dopłatę do skarbonki: 1. Jaką kwotę Uczeń chce przenieść? 2. Do jakiej skarbonki mają być przeniesione środki? Po wybraniu tych parametrów dopłata zatwierdzana jest przyciskiem OK. Pojawia się wówczas ekran: strona 34 strona 35

20 Ad. 3 Funkcja Przenieś oszczędności do innej skarbonki umożliwia przeniesienie wszystkich oszczędności lub określonej ich części ze wskazanej skarbonki (należy ją wskazać na stronie głównej) do innej SKARBONKI HISTORIA SKARBONKI Historia skarbonki to funkcja, która umożliwia sprawdzenie, jakie dyspozycje zostały zrealizowane w zakresie danej skarbonki. Aby dokonać przeniesienia oszczędności, należy określić: 1. Do jakiej skarbonki mają być przeniesione środki? 2. Jaką kwotę Uczeń chce przenieść? Po wybraniu tych parametrów przeniesienie środków zatwierdzane jest przyciskiem Przenoszę. Aby zrezygnować z przeniesienia środków, należy wybrać przycisk Rezygnuję. Ekran potwierdzający przeniesienie środków: Na ekranie prezentowane są dane: Nazwa skarbonki. Kiedy? (data wykonania określonej czynności). Co się stało? wpłata do skarbonki, wypłata ze skarbonki, automatyczna wpłata (zasilenie z planu oszczędzania), automatyczna wypłata (jeżeli podczas realizacji przelewu konieczne jest sięgnięcie do środków ze skarbonki), przeniesienie, losowa wpłata do skarbonki. Jaka kwota? strona 36 strona 37

21 12.4. SKARBONKI ROZBIJ SKARBONKĘ Rozbij skarbonkę to funkcja, dzięki której Uczeń może rozbić skarbonkę. Środki z rozbitej skarbonki zostaną przeniesione do wolnych oszczędności, a sama skarbonka przestanie istnieć, jest to dyspozycja nieodwracalna. Środki z rozbitej skarbonki zostaną przeniesione do Wolnych oszczędności. 13. STRONA GŁÓWNA WYLOGOWANIE Z SERWISU SKO Jeżeli Użytkownik serwisu internetowego SKO nie wykonuje żadnych czynności przez 10 minut, zostanie automatycznie wylogowany. Ostatnia minuta jest odliczana na ekranie i dodatkowo sygnalizowana efektem dźwiękowym. Wciśnięcie przycisku Odśwież spowoduje rozpoczęcie odliczania czasu sesji od początku. Aby rozbić skarbonkę, należy wybrać przycisk Tak. Ekran potwierdzający rozbicie skarbonki: Jeżeli sesja wygaśnie, korzystanie z serwisu internetowego SKO jest możliwe po ponownym zalogowaniu. strona 38 strona 39

22 Ręczne wylogowanie z serwisu internetowego SKO następuje poprzez wybranie przycisku Wyloguj się w prawym górnym rogu Strony głównej. Ekran potwierdzający wylogowanie się z serwisu: strona 40

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp... 3 Przygotowanie do korzystania z Systemu Internetowego Banku BPH... 4 Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Systemu Internetowego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) BANK SPÓŁDZIELCZY w Smętowie Granicznym Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 008 http://www.bssmetowo.com.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 010

(instrukcja użytkownika) Wersja 010 BANK SPÓŁDZIELCZY w... Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 010 http://www.bs...pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS CYFROWY...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 018

(instrukcja użytkownika) Wersja 018 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 018 http://www.bs-chojnow.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łomazach Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bslomazy.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 http://www.bspaslek.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5

Bardziej szczegółowo

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika System DZ Internet Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 SŁOWNIK... 6 2 WYMAGANIA SYSTEMU... 7 3 OGÓLNY SPOSÓB NAWIGACJI... 8 3.1 PASEK NAWIGACYJNY ORAZ KONTEKST PRACY...8 3.1.1 Część informacyjna...9 3.1.2

Bardziej szczegółowo

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 55/B/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 25 sierpnia 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Chodzieży Instrukcja użytkownika systemu Internet Banking dla Firm w Banku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 020 http://www.bstorun24.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza Strona 1 Spis treści 1. Wstęp... 03 2. Rozpoczęcie pracy z Systemem Numerowania Recept Lekarskich... 04 2.1. Logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika

ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika Spis treści Wstęp... 4 O tym dokumencie... 4 Przyjęte oznaczenia... 4 Cel

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 24-08-2012 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 801 700 100 1 Spis treści: eurobank online... 4 Aktywacja usługi... 7 Serwis telefoniczny... 8 Aktywacja usługi...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I MAŁYCH FIRM Obowiązuje od dnia: 2013-09-30 2 Pierwsze kroki w BZWBK24 internet 1. Zaloguj się wykorzystując link na stronie www.bzwbk.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 19 000 1 Spis treści: INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 Bankowość Internetowa... 3 Bankowość Telefoniczna... 9 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo,

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo, bankowość internetowa Poradnik Użytkownika Szanowni Państwo, Współczesna technika stwarza coraz większe możliwości. Za pomocą Internetu można błyskawicznie komunikować się z całym światem, przesyłać i

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl CZEŚĆ I GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY w STRZELINIE Internet Banking (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 6.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 6.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 6.1 Copyright 2012 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie...3 Menu Główne...4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy...7 Kredyty...8 Dodanie nowego konta dla Firmy...9 Lista Firm...11 Baza kontrahentów...13 Import Kontrahentów dla Firmy (3)...14

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko SPIS TREŚCI O ipko...3 PIERWSZY RACHUNEK... 3 KOLEJNE RACHUNKI... 3 PIERWSZE KROKI...4 PIERWSZE LOGOWANIE... 4 SPOSOBY DOSTĘPU DO RACHUNKU... 5 SPOSOBY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego. Wersja dokumentu 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego. Wersja dokumentu 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego Wersja dokumentu 1.0 Spis treści 1. O PLATFORMIE IPKO DEALER... 3 2. KORZYSTANIE Z PLATFORMY IPKO DEALER... 3 2.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking Płatności

CitiDirect Online Banking Płatności CitiDirect Online Banking Płatności Departament Obsługi Klienta - CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00 Helpdesk.ebs@citi.com Spis

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych 1. SŁOWNIK... 5 2. KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 6 2.1 KONFIGURACJA NA SYSTEMIE WINDOWS... 6 2.1.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM 1 Spis treści SYSTIM...1 Rozdział 1. Wstęp...5 1.1 logowanie do systemu...5 Rozdział 2. Handel i Magazyn...7 2.1 Sprzedaż...7 2.1.1 sprzedaż...7 2.1.2 nowa

Bardziej szczegółowo