Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń

2 Spis treści 1. Podstawowe informacje Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki Połączenie do strony KIRI BS Logowanie do panelu klienta Strona główna Start Strona główna Panelu Klienta Obsługa kont Kontakt i komunikaty Przelewy Podpisywanie kodem jednorazowym lub kodem SMS Przelew standardowy Przelew do US Przelew do ZUS Z szablonu Doładowania GSM Przelewy zagraniczne Obsługa paczek. Podpisywanie paczek stronami Do paczki Lista paczek Szablony paczek Szablony Lista szablonów Dodawanie szablonu / zlecenia stałego dla przelewu standardowego Dodawanie szablonu / zlecenia stałego do US Dodanie szablonu do ZUS Potwierdzanie szablonów Z pliku Lista szablonów i szablony paczek Kontrahenci Lista kontrahentów Dodaj kontrahenta Z pliku Lokaty Kredyty Historia Operacje z dnia Przeglądanie historii Wyciągi Blokady kartowe Doładowania GSM Mój profil Karta kodów aktywna karta Zmiana hasła Logi dostępu Certyfikaty Ustawienia Elektroniczna karta kodów Przykładowe wydruki Od daty do daty

3 10.2. Ile dni wstecz Wyszukiwanie Wyciągi Wyciągi-PDF...57 System Rachunku Internetowego opracowany przez I-BS.PL Stalowa Wola umożliwia klientom banku, indywidualnym oraz korporacyjnym, wykonywanie operacji bankowych przez Internet, za pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej (zalecane jest korzystanie z przeglądarki internetowej Firefox), przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, z dowolnego miejsca na świecie. 3

4 1. Podstawowe informacje Do prawidłowego działania KIRI BS wymaga dowolnego systemu operacyjnego z graficznym środowiskiem np. Windows, Linux, Mac OS, przeglądarki internetowej obsługującej Javascript oraz połączenia szyfrowanego SSL 3.0. Takie wymagania spełniają prawie wszystkie popularne przeglądarki internetowe pracujące w trybie graficznym np. Mozilla, Firefox, Opera czy Internet Explorer. Natomiast zalecaną przez producenta systemu przeglądarką internetową jest Firefox. Pracę w systemie KIRI BS można rozpocząć dopiero po uprzednim przygotowaniu przeglądarki internetowej do pracy. Aby można było nawiązać połączenie do strony internetowej KIRI BS należy wczytać do przeglądarki Osobisty Certyfikat Klienta otrzymany w banku. Bez wczytanego do przeglądarki Certyfikatu nie jest to możliwe. Klient po założeniu konta internetowego w banku otrzymuje na nośniku danych takim jak CD, Pendrive, plik: numer_nrb_konta_klienta.p12 np p12, który musi wczytać do przeglądarki Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki Firefox: Menu przeglądarki Narzędzia (w systemie Windows) lub Edycja (w systemie Linux) Opcje (Windows) lub Preferencje (Linux) Zaawansowane Bezpieczeństwo Wyświetl Certyfikaty zakładka Twoje Certyfikaty Importuj pojawia się okienko wyboru pliku p12 należy wybrać otrzymany w banku i nacisnąć OK Firefox prosi o podanie hasła, należy wpisać hasło do Certyfikatu otrzymane w banku i nacisnąć OK pojawi się komunikat, że Certyfikat został zaimportowany i wyświetli się lista certyfikatów zakończ naciskając OK dodatkowo można zaznaczyć opcję wybierz certyfikat automatycznie MS Internet Explorer: Menu przeglądarki Narzędzia Opcje internetowe Zakładka Zawartośćhttps://iri.bszk.i-bs.pl:50500/admin/login.php?msg=1 Certyfikaty Osobisty Importuj uruchomi się kreator importu certyfikatów, nacisnąć Dalej należy wybrać plik certyfikatu otrzymany w banku, nacisnąć Dalej wybrać miejsce przechowywania certyfikatu zalecany wybór automatycznie wybierz magazyn certyfikatów na podstawie typu certyfikatu i nacisnąć Dalej wyświetli się komunikat, że zaimportowano certyfikat i wyświetli się lista certyfikatów aby zakończyć operację należy użyć przycisku Zakończ. dodatkowo można zaznaczyć automatyczne wybieranie certyfikatu po wybraniu opcji Zaawansowane 4

5 Jeśli certyfikat został prawidłowo zaimportowany, będzie możliwe połączenie się ze stroną internetową KIRI BS Banku Połączenie do strony KIRI BS Połączenie do systemu KIRI BS Panel Klienta, następuje przez wpisanie i potwierdzenie w przeglądarce internetowej adresu strony np. https://iri.bsnazwamiejscowosci.i-bs.pl/ Przy połączeniu ze stroną WWW systemu KIRI BS pojawi się komunikat o weryfikacji certyfikatu serwera. Należy sprawdzić certyfikat serwera czy został wydany przez bank w którym jest konto internetowe. Należy sprawdzić certyfikat serwera i zaakceptować na stałe. Jeśli przeglądarka ma wczytany Osobisty Certyfikat Klienta, to pojawi się ekran logowania do systemu jeśli nie, to na stronie zamiast ekranu logowania pojawi się informacja o braku certyfikatu Logowanie do panelu klienta Podczas pierwszego logowania należy podać login i hasło podane w banku i po ich wpisaniu system wymusza zmianę hasła przez podanie starego i dwukrotne powtórzenie nowego hasła, całość operacji zmiany hasła należy potwierdzić kodem z Karty Kodów (wygenerowanej przez administratora w banku), po czy system automatycznie nas wyloguje. Należy się ponownie zalogować używając już nowego hasła. Na pierwszej stronie widzimy informacje o właścicielu konta, posiadanych NRB, datę ostatniego logowania oraz adres IP komputera z którego loguje się użytkownik. Może być widoczny także komunikat banku ustawiony globalnie dla wszystkich klientów. Należy nacisnąć przycisk DALEJ co spowoduje przejście do Strony Głównej (może to potrwać kilkanaście sekund, ponieważ następuje połączenie z systemem księgowym banku i trwa aktualizacja salda). Ilustracja 1: Ekran logowania Dodatkowym zabezpieczeniem jest limit czasu i jest on obowiązkowy dla wszystkich użytkowników systemu KIRI BS. Jeśli w czasie 10 minut nie zostanie wykonana żadna operacja w systemie, tzn. nie zostanie kliknięty link lub przycisk, użytkownik zostanie także wylogowany z systemu ze względów bezpieczeństwa. Ilustracja 2: Okno informacyjne po podaniu prawidłowego loginu i hasła 5

6 UWAGI!!! 1. Saldo aktualizowane jest tylko podczas pracy systemu księgowego banku. 2. Jeśli trzy razy zostanie wpisane błędne hasło, użytkownik zostanie automatyczne wylogowany z systemu, a jego konto zablokowane na 15 minut. Po ponownym, trzykrotnym, błędnym wprowadzeniu hasła konto internetowe zostanie zablokowane ze względów bezpieczeństwa. Odblokowanie konta może nastąpić w siedzibie banku. 6

7 2. Strona główna Start 2.1. Strona główna Panelu Klienta Jest to pierwsza strona jaką widzi użytkownik po stronie informacyjnej. Ilustracja 3: Po zalogowaniu UWAGA!!! Do nawigacji nie należy używać przycisków (strzałek) przeglądarki takich jak wstecz i dalej. Na stronie głównej znajdują się wszystkie informacje o naszym rachunku (możemy mieć kilka NRB dla jednego klienta). Dane klienta : Dane osobowe w prowadzone przez bank dla wybranego rachunku NRB Dostępne rachunki bankowe z możliwością wyboru NRB Stan rachunku w rozbiciu na: Saldo suma wszystkich naszych środków na rachunku Dostępne środki saldo powiększone o kredyt odnawialny i pomniejszone o kwotę w użyciu Wolne środki Przyznany limit kredytu Dostępny limit kredytu Suma zablokowanych środków w podziale na: blokady pod zlecenia blokady wynikające z operacji kartowych kwoty zablokowane z tytułu prowizji za SMSy Kwota w użyciu kwoty zablokowane pod przelewy i prowizje, które nie zostały jeszcze zrealizowane (bez zleceń stałych) 7

8 Limity: Limity dzienne dla rachunku NRB - dostępny i pozostały do wykorzystania Limity dzienne dla zalogowanego użytkownika - dostępny i pozostały do wykorzystania (tylko konto korporacyjne związane jest to z limitami dla poszczególnych podpisów) Limity jednorazowe Ponadto dla kont korporacyjnych mamy listę paczek oczekujących na podpisanie. 8

9 2.2. Obsługa kont Gdy użytkownik systemu ma większą ilość NRB, rozpoznawanie właściwego rachunku po jego numerze może być trudne. Dlatego w systemie KIRI istnieje możliwość nadawania nazw dla każdego NRB. Konto może zostać nazwane np. jako: rachunek prywatny, rachunek firmowy, rachunek inny. Po wpisaniu nazwy konta i kliknięciu na Zatwierdź opis dane konto zostanie powiązane z opisem, a na zielonym pasku informacyjnym powyżej oprócz imienia, nazwiska i numeru rachunku bankowego pokaże się także wpisany opis. Ilustracja 4: ustawianie nazw rachunków 2.3. Kontakt i komunikaty W menu Kontakt mamy możliwość kontaktu z bankiem lub producentem systemu KIRI poprzez . Klient ma możliwość przesłania zapytania bądź uwagi bezpośrednio do banku w którym ma rachunek lub producenta systemu, poprzez wybranie odbiorcy z listy. Ilustracja 5: formularz kontaktowy W menu Komunikaty znajdują się informacje dla klientów. Ich treść jest widoczna dla wszystkich użytkowników systemu KIRI. Ilustracja 6: Komunikat z banku dla klientów 9

10 3. Przelewy Po kliknięciu na zakładce Przelewy wyświetla się lista przelewów, a poniżej lista zleceń stałych Moduł Przelewy jest najbardziej rozbudowany, znajduje się w nim możliwość wyboru następujących przelewów: przelew standardowy przelew do US przelew do ZUS z szablonu Ilustracja 7: Lista przelewów i zleceń stałych Dla konta korporacyjnego jest dodatkowo dostęp do obsługi paczek: do paczki lista paczek szablony paczek Kolumna status na liście przelewów informuje o stanie przelewu: oczekujący (z informacją, czy był realizowany z paczki) w realizacji odrzucony (z możliwością wznowienia) do sprawdzenia Przelewy oczekujące i odrzucone można z listy usunąć. Przelewy zrealizowane są przenoszone na listę Historia >> Operacje z dnia Jeżeli przelew jest utworzony z datą przyszłą, na liście jest podkreślony, w kolorze niebieskim, ze statusem oczekujący i dostępny do wprowadzenia zmian. Przelewy na liście można filtrować przez podanie fragmentu Odbiorcy, fragmentu NRB, fragmentu Tytułu Podpisywanie kodem jednorazowym lub kodem SMS Każdy przelew (szablon, paczkę) można podpisać kodem jednorazowym z karty kodów lub kodem SMS. Po trzykrotnym podaniu błędnego podpisu następuje automatyczne wylogowanie. Podpisywanie kodem SMS jest możliwe po aktywowaniu opcji przez bank i włączeniu opcji w zakładce Mój Profil >> Ustawienia >> punkt 2. Przy podpisywaniu kodem SMS widoczny jest status, czy SMS został wysłany, jest w trakcie wysyłania, itp. Ilustracja 9: Podpisywanie kodem SMS Ilustracja 8: Podpisywanie kodem jednorazowym z karty kodów 10

11 3.2. Przelew standardowy Formularz standardowego przelewu zawiera pola (niektóre z nich są obowiązkowe, inne opcjonalne): Numer rachunku - pole obowiązkowe, Nazwisko (nazwa) odbiorcy pole obowiązkowe, Ulica odbiorcy, Kod i miasto odbiorcy, Tytułem pole obowiązkowe, Kwotę przelewu pole obowiązkowe, Data wykonania przelewu domyślnie jest data aktualna, Opcja dodaj do paczki (tylko konto korporacyjne), Opcja blokada środków (jeśli jest taka potrzeba), Potwierdź SMS (o ile opcja została uruchomiona) Ilustracja 10: Formularz służący do wykonania standardowego przelewu Przelew Standardowy może być jednorazowy. Po wypełnieniu pól pojawia się ekran z danymi do przelewu z możliwością potwierdzenia lub cofnięcia. Po potwierdzeniu przelew należy podpisać kodem jednorazowym z karty kodów lub kodem SMS. Data wykonania przelewu umożliwia ustawienie, kiedy dany przelew ma zostać zrealizowany. Opcja Dodaj do paczki jest dostępna w wersji dla konta korporacyjnego. Jej domyślne ustawienie na TAK lub NIE znajduje się w Mój profil >> Ustawienia >> punkt 6 Blokada środków ma zastosowanie, gdy dany przelew ma wyższy priorytet niż inne przelewy i ma zostać wykonany po pewnym czasie. Opcja ta powoduje zablokowanie środków potrzebnych na wykonanie tego przelewu, aby inne przelewy nie mogły być realizowane z tych środków. Potwierdź SMS daje możliwość otrzymania wiadomości SMS o wykonaniu przelewu. Aby potwierdzenie SMS było dostępne ta opcja musi być aktywowana przez bank, a użytkownik modułu klienta powinien włączyć ją w zakładce Mój Profil >> Ustawienia >> punkt 2 Przy podpisywaniu przelewu można zaznaczyć, by dane odbiorcy zostały zapisane jako kontrahent. Po zaznaczeniu opcji Zapisz odbiorcę na liście kontrahentów i podpisaniu przelewu, system automatycznie przekieruje nas do edycji 11

12 nowo dodanego kontrahenta. Ilustracja 11: Dopisywanie kontrahenta na podstawie przelewu 12

13 3.3. Przelew do US Zlecenie przelewu do Urzędu Skarbowego wymaga następujących danych: Numer rachunku do Urzędu Skarbowego po wybraniu Wybierz Urząd dostaniemy listę Urzędów z możliwością wyboru, Nazwa Urzędu Skarbowego pobierana po poprawnym wypełnieniu numeru rachunku, Typ identyfikatora NIP, REGON, PESEL, DOWÓD OSOBISTY, PASZPORT, Identyfikator - numer identyfikatora lub seria i numer identyfikatora, Okres Rok, Typ, Numer informacje o okresie za jaki zostanie wykonany przelew, Symbol formularza US, czyli, np. PIT 37, Kwota przelewu, Data wykonania przelewu domyślnie jest data aktualna, Opcja dodaj do paczki (tylko konto korporacyjne), Opcja blokada środków (jeśli jest taka potrzeba), Potwierdź SMS (o ile opcja została uruchomiona) Pola Dodaj do paczki, standardowych. Blokada środków i Potwierdź SMS mają takie samo działanie jak przy przelewach Przelew do US może być jednorazowy. Po wypełnieniu pól i kliknięciu Zapłać pojawia się ekran z danymi do przelewu z możliwością potwierdzenia lub cofnięcia. Po potwierdzeniu przelew należy podpisać kodem jednorazowym z karty kodów lub kodem SMS. Ilustracja 12: Formularz przelewu do Urzędu Skarbowego Po lewej stronie przedstawiony jest przykład przelewu do Urzędu Skarbowego pokazujący, które pola są wymagane do wypełnienia. Pola te zostały oznaczone czerwoną strzałką ze słowem błąd. Dodatkowo, nad błędnie wypełnionym formularzem pojawia się na czerwono komunikat z opisem błędu. Przycisk Cofnij spowoduje powrót do poprzedniego formularza i umożliwi zmianę wprowadzonych danych. Ilustracja 13: Formularz do US: błędy przy wypełnianiu 13

14 3.4. Przelew do ZUS Zlecenie przelewu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wymaga następujących danych: Nazwa skrócona płatnika, NIP, Dodatkowy identyfikator (typ i numer): REGON, PESEL, DOWÓD OSOBISTY, PASZPORT Typ płatności, Deklaracja oaz numer deklaracji, Numer decyzji, Kwoty - nie jest konieczne wypełnianie wszystkich pól, Data wykonania przelewu domyślnie jest data aktualna, Opcja dodaj do paczki (tylko konto korporacyjne), Opcja blokada środków (jeśli jest taka potrzeba), Potwierdź SMS (o ile opcja została uruchomiona) Pola Dodaj do paczki, Blokada środków i Potwierdź SMS mają takie samo działanie jak przy przelewach standardowych. Obowiązkowe do wypełniania są wszystkie pola i jedna z kwot 51 UBEZP SPOŁECZNE, 52 UBEZP ZDROWOTNE, 53 - FUND.PR. I FUND.GW.SW.PRAC. Ilustracja 14: Formularz przelewu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Przelew do ZUS może być jednorazowy. Po wypełnieniu pól i kliknięciu Zapłać pojawia się ekran z danymi do przelewu z możliwością potwierdzenia lub cofnięcia. Po potwierdzeniu przelew należy podpisać kodem jednorazowym z karty kodów lub kodem SMS. 14

15 3.5. Z szablonu Przelew można wykonać z wcześniej utworzonego szablonu. Lista podzielona jest na 2 części: lista szablonów ZUS, lista szablonów standardowy / US. Kolumna typ zawiera ponadto określenie rodzaju szablonu. Lista szablonów standardowy / US / ZUS ma możliwość wyszukiwania szablonu przelewu wg Odbiorcy, NRB, Nazwy szablonu, lub sortować wg pierwszej litery Nazwy szablonu. Ilustracja 15: Przelew z szablonu - lista Po kliknięciu w wybrany szablon otrzymujemy formularz taki, jak przy tworzeniu przelewu, ale pola są wypełnione danymi wprowadzonymi podczas tworzenia szablonu. Część z nich jest dostępna do zmiany. Przelew standardowy pola do modyfikacji: Tytułem, Kwota przelewu, Data wykonania przelewu, Opcja dodaj do paczki (tylko konto korporacyjne), Opcja blokada środków, Potwierdź SMS (o ile opcja została uruchomiona) Przelew do US pola do modyfikacji: Okres Rok, Typ, Numer informacje o okresie za jaki zostanie wykonany przelew, Symbol formularza US, Kwota przelewu, Data wykonania przelewu Opcja dodaj do paczki (tylko konto korporacyjne), Opcja blokada środków Potwierdź SMS (o ile opcja została uruchomiona) 15

16 Przelew do ZUS pola do modyfikacji: Typ płatności, Deklaracja oaz numer deklaracji, Numer decyzji, Kwoty Data wykonania przelewu Opcja dodaj do paczki (tylko konto korporacyjne), Opcja blokada środków Potwierdź SMS (o ile opcja została uruchomiona) Znaczenie poszczególnych pól jest takie samo, jak dla formularzy tworzenia przelewów. Po kliknięciu Zapłać pojawia się ekran z danymi do przelewu z możliwością potwierdzenia lub cofnięcia. Szablon może być podpisany lub nie (informacja jest widoczna w ostatniej kolumnie listy). Jeśli jest podpisany, wystarczy przelew potwierdzić. Jeśli szablon nie jest podpisany, każdy tworzony z niego przelew należy podpisać kodem jednorazowym lub kodem SMS. 16

17 3.6. Doładowania GSM Zastosowanie nowoczesnych technologii w komunikacji Klientów z bankiem staje się powoli codziennością. Dzięki najnowszym innowacjom wprowadzonym przez firmę I-BS.PL Banki Spółdzielcze mogą poszerzyć swoją ofertę o doładowania telefonów komórkowych pre paid. Usługa daje Klientom Banków Spółdzielczych możliwość natychmiastowego doładowania telefonu komórkowego każdej sieci. Aby to zrobić wystarczy mieć dostęp do internetu, Rachunek Internetowy w Banku Spółdzielczym oraz dostępne środki na rachunku. Zalety nowej usługi to: możliwość doładowania dowolnego numeru telefonu doładowania dowolnie wybraną kwotą doładowanie telefonu w dowolnym czasie Przelewy >> Doładowanie GSM Aby doładować telefon należy podać: operatora numer telefonu kwotę doładowania Funkcja nie jest dostępna we wszystkich bankach. Ilustracja 16: Doładowania Gsm Po podaniu operatora wpisaniu numeru telefonu oraz wpisaniu bądź wybraniu kwoty należy potwierdzić doładowanie klikając na przycisk Potwierdź lub wycofać klikając na przycisk Cofnij. 17

18 Doładowanie telefonu należy potwierdzić jednorazowym kodem z Karty kodów lub kodem SMS. Po potwierdzeniu pojawi się komunikat taki jak poniżej. Dostępni operatorzy: TakTak Plus Heyah Simplus Orange SamiSwoi Telepin Cyfrowy Polsat Onet Telefon Play MobilKing Gadu-Gadu Ilustracja 17: Doładowania Gsm Nieudane doładowanie skończy się komunikatem: Ilustracja 18: Doładowania Gsm Ilustracja 19: Stan doładowania 18

19 Udane doładowanie zostanie potwierdzone komunikatem Doładowanie zrealizowane. Dodatkowo, doładowanie powinno zostać potwierdzone przez operatora np. SMS-em, zgodnie z obowiązującymi u niego procedurami. Ilustracja20: Doładowania Gsm - Reklamacja W razie rozbieżności między parametrami zleconego doładowania a rzeczywiście zrealizowanego jest możliwość złożenia reklamacji z poziomu Przelewy >> Doładowania Gsm >> Reklamacja doładowania, albo Historia >> Doładowania GSM Aby złożyć reklamację należy podać: Nr doładowania widoczny w Historia >> doładowania GSM Dane o doładowaniu (operator, nr telefonu, kwota doładowania) Powód reklamacji (Ilustracja 20) Informacje o doładowaniach z systemu KIRI są zestawione w menu Historia >> Doładowania GSM 19

20 20

21 3.7. Przelewy zagraniczne Nowa funkcjonalność umożliwiająca wykonywanie przelewów zagranicznych. Przelew zagraniczny nie różni się w dużej mierze od zwykłego przelewu w systemie KIRI. Oprócz standardowych pól należy wybrać rachunek z którego ma zostać wykonane zlecenie oraz rachunek z którego ma zostać pobrana prowizja za wykonanie zlecenia, kolejnym krokiem jest podanie S.W.I.F.T. Code (międzynarodowy kod oddziału bankowego, do którego mają trafić pieniądze). Następnie należy wybrać Kraj odbiorcy, podać numer telefonu osoby która udziela informacji na temat tego przelewu, adres , wpisać słownie kwotę przelewu. Następnie należy ustawić Datę wykonania przelewu (Spot-natychmiast, Dziś, Jutro), zaznaczyć która strona pokrywa Koszty i prowizje Banku oraz Koszty i prowizje pośredniczącego Banku, zaznaczyć czy ma być Potwierdzenie nadania komunikatu Swift.Ostatnim krokiem jest zaznaczenie Checkboxa -Przepisy dewizowe. 21

22 3.8. Obsługa paczek. Podpisywanie paczek stronami. Obsługa paczek dotyczy kont korporacyjnych. Numeracja jest ciągła dla paczek przelewów i szablonów paczek. Paczki można podpisywać kodami jednorazowymi lub kodami SMS przy założeniach takich samych jak opisane dla przelewów. Podpisywanie grupami polega na tym, że użytkownicy podzieleni są na 2 grupy (zwane stronami) prawą i lewą. Jeśli opcja podpisywania stronami została włączona, to wymagane są podpisy z obu grup i w takim wypadku nie jest możliwe podpisanie paczki przez osoby które należą tylko do lewej lub tylko do prawej strony. Podpisywanie grupami i stronami jest dokładniej opisane w dodatku KIRI - Podpisy i limity do rachunku 3.9. Do paczki Z przelewów umieszczonych na liście można tworzyć paczki, przez zaznaczenie ich i dodanie do nowej paczki lub do paczki już istniejącej, ale jeszcze nie podpisanej. Na liście znajdują się te przelewy, które w momencie tworzenia miały zaznaczoną opcję do paczki. Listę można posortować przez kliknięcie na nagłówek kolumny. Ilustracja 21: Do paczki Na listę można wczytać przelewy z pliku. W tym celu należy wybrać kodowanie (ważne ze względu na polskie znaki), wskazać plik z przelewami zatwierdzić Wczytaj plik z przelewami. Ilustracja 22: Wczytywanie pliku z przelewami Otrzymamy komunikat o ilości wczytanych z pliku przelewów z możliwością: zatwierdzenia poprawnie pobranych przelewów, anulowania operacji, 22 Ilustracja 23: Wczytywanie pliku z przelewami

23 pobrania błędnie wczytanych przelewów do pliku, o ile takie istnieją. Aby dodać przelewy do paczki należy je wskazać przez zaznaczenie w drugiej kolumnie. Jest również możliwość dodania do paczki wszystkich przelewów z listy przez Zaznacz wszystkie. Następnie określamy datę płatności dla paczki (domyślnie jest aktualny dzień). Zachowaj oryginalną datę płatności pozwala zachować datę realizacji przyszłych przelewów z paczki. Brak zaznaczenia spowoduje realizację wszystkich przelewów z paczki z datą data płatności. Paczki są numerowane. Paczkę można także opisać słownie wypełniając pole Opis referencyjny. Potwierdź SMS daje możliwość otrzymania wiadomości SMS o wykonaniu przelewów. Aby potwierdzenie SMS było dostępne ta opcja musi być aktywowana przez bank, a użytkownik modułu klienta powinien włączyć ją w zakładce Mój Profil >> Ustawienia >> punkt 2 Przygotuj wydruk z górnego prawego rogu - na wydruku znajdują się wszystkie przelewy z ekranu, które można dodać do paczki. Przelewy można usuwać z listy pojedynczo przez wywołanie zdarzenia Usuń z kolumny Akcja. Można też usunąć grupę wcześniej zaznaczonych przelewów przez wywołanie zdarzenia Usuń zaznaczone. Przy próbie dodania do paczki przelewu na kwotę 0, paczka nie zostanie utworzona i otrzymamy komunikat o błędzie. Jeśli żaden przelew nie został utworzony z opcją Dodaj do paczki, zamiast listy przelewów otrzymamy informację: Brak zleceń które można dodać do paczki. Po dodaniu przelewów do paczki, jest okredyna widoczna na liście paczek i gotowa do podpisania. W prawej kolumnie widoczne są informacje: ile podpisów jest wymaganych do podpisania paczki oraz ile osób daną paczkę już podpisało. 23

24 3.10. Lista paczek Ekran podzielony jest na 2 części: Listę paczek, Historię paczek. Obie listy zawierają następujące informacje: Nr paczki, Datę podpisania paczki Nazwę paczki (o ile została nadana) i datę utworzenia Datę płatności Sumaryczną kwotę paczki Ilość zleceń w paczce Ilość wymaganych podpisów / Ilość złożonych podpisów Ilustracja 24: Lista paczek Na Liście paczek są paczki oczekujące na podpis i/lub realizację. Historia paczek to paczki podpisane i zrealizowane bądź w trakcie realizacji. Ilość wyświetlanych paczek można ograniczyć zadając daty graniczne utworzenia paczki. Po wybraniu paczki z Listy paczek możemy zobaczyć jej zawartość listę dołączonych do niej przelewów z informacją Ilustracja 25: Lista przelewów z paczki z listy paczek 24

25 o podpisach oraz z możliwością: podpisania paczki usunięcia paczki wydrukowania zawartości paczki usunięcia grupy zaznaczonych przelewów z paczki przeniesienia grupy zaznaczonych przelewów na listę do paczki usunięcia pojedynczych przelewów przez wywołanie zdarzenia w kolumnie akcja skopiowania pojedynczych przelewów na listę do paczki przez wywołanie zdarzenia w kolumnie akcja dostaniemy wówczas ekran pozwalający: utworzyć pojedynczy przelew przenieść na listę do paczki anulować akcję Ilustracja 26: Lista przelewów z paczki z listy paczek. Przenieś na listę do paczki Po wybraniu paczki z Historii paczek możemy zobaczyć jej zawartość listę dołączonych do niej przelewów z informacją o podpisach oraz z możliwością: wznowienia paczki z nową datą (domyślnie aktualna) skopiowania przelewów na listę do paczki wydrukowania zawartości paczki Ilustracja 27: Lista przelewów z paczki z historii paczek 25

26 3.11. Szablony paczek Na liście dostępne są szablony paczek utworzone w module Szablony >> Lista szablonów z informacją o sumarycznej kwocie, ilości szablonów w paczce i statusach podpisów. Ilustracja 28: Szablony paczek - lista Po wejściu do szablonu paczki otrzymujemy listę szablonów z możliwością utworzenia paczki z zadaną datą. Po kliknięciu Utwórz paczkę zostaniemy przeniesieni na Listę paczek do ekranu ze szczegółami właśnie założonej paczki. Wówczas jest też możliwe podpisanie paczki, jeżeli szablon nie był podpisany. Ilustracja 29: Szablony paczek - zawartość paczki Jeżeli w szablonie paczki znajduje się szablon przelewu na kwotę 0 otrzymamy komunikat Nie można utworzyć paczki z szablonu paczki ze względu na to, że cześć kwot w szablonach w szablonie paczki równa się 0. Szablony w szablonie paczki muszą mieć podane kwoty większe od 0. 26

27 4. Szablony Szablony przelewów są wzorcami, które ułatwiają korzystanie z systemu KIRI w przypadku wielokrotnego wykonywania zleceń przelewu na ten sam rachunek. Aby zrealizować przelew z szablonu należy wybrać Przelewy >> Z szablonu. Dla konta korporacyjnego, z szablonów przelewów można utworzyć szablon paczki. Jest to wzorzec do tworzenia paczek przelewów. Aby utworzyć paczkę z szablonu paczki należy wybrać Przelewy >> Szablony paczek Lista szablonów Po wybraniu zakładki Szablony wyświetlana jest lista szablonów (w podziale na szablony przelewów standardowych/us i szablony przelewów do ZUS), a poniżej lista zleceń stałych. Domyślnie lista zawiera szablony utworzone dla bieżącego konta. Można wyświetlić szablony ze wszystkich dostępnych kont przez zaznaczenie Wyświetl wszystkie szablony. Ilustracja 30: Lista przelewów Listę można filtrować wg: Odbiorcy NRB Nazwy szablonu Szablony można wyeksportować do pliku (format Elixir0). Przelewy można usuwać z listy szablonów pojedynczo przez wywołanie zdarzenia Usuń z kolumny Akcja. Można też 27

28 usunąć grupę wcześniej zaznaczonych przelewów przez wywołanie zdarzenia Usuń zaznaczone. W przypadku dostępu użytkownika do wielu kont mamy możliwość wyświetlenia szablonów tylko z aktualnego konta lub ze wszystkich, do których użytkownik ma dostęp. Jest to przydatne, gdy szablony pełnią funkcję listy odbiorców. Aby tworzyć szablon należy wybrać z menu bocznego typ szablonu. Można tworzyć szablon: standardowy, do US, do ZUS. Można tez wczytać szablony z pliku. Stworzony szablon można używać przy każdym zleceniu przelewu, natomiast zlecenie stałe realizuje się automatycznie: co miesiąc, co dwa miesiące, co kwartał. Zlecenie może być podpisane jednorazowo. Jeśli nie zostanie podpisane jednorazowo, to przy każdej realizacji zlecenie będzie musiało być podpisane kodem jednorazowym. Oczywiście zawsze istnieje możliwość edycji szablonu i zmiany danych - taka operacja wymaga potwierdzenia kodem jednorazowym. W wersji korporacyjnej na liście szablonów możliwe jest dodanie wybranych szablonów do szablonu paczki. Należy pamiętać, że wszystkie nasze zlecenia będą zrealizowane (zaksięgowane) podczas pracy systemu księgowego banku. W przypadku, gdy data realizacji wypada w dni wolne od pracy (sobota, niedziela, święta), realizacja przelewów nastąpi w pierwszy dzień roboczy Banku. 28

29 4.2. Dodawanie szablonu / zlecenia stałego dla przelewu standardowego Poniżej widnieje przykład formularza dla przelewu standardowego. Przy tworzeniu szablonu przelewu standardowego konieczne jest wypełnienie pól określonych jako: Nazwa szablonu, Numer rachunku, Nazwisko (nazwa) odbiorcy, Tytułem. Pozostałe pola są opcjonalne. Ilustracja 31: Szablon/zlecenie stałe dla przelewu standardowego WAŻNE!!! Aby dodany przelew został użyty jako zlecenie stałe, konieczne jest oznaczenie dnia, w którym będzie zrealizowany, częstotliwości i podanie kwoty. Jeśli dzień miesiąca będzie ustawiony na 0 to zlecenie nie będzie wykonywane (będzie szablonem) Dodawanie szablonu / zlecenia stałego do US Tak jak w przelewach, szablon daje możliwość wyboru identyfikatora: NIP, REGON, PESEL, dowód osobisty czy paszport. W odróżnieniu od szablonu standardowego, szablon dla Urzędu Skarbowego posiada jeszcze dodatkowe pola: Okres, Rok, Typ, Numer i Symbol formularza US. Ilustracja 32: szablon/zlecenie stałe do US 29

30 4.4. Dodanie szablonu do ZUS System KIRI posiada także formularz szablonu do ZUS. Nie można utworzyć zlecenia stałego do ZUS. Szablon przelewu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawiera te same pola do wypełnienia co formatka przelewu do ZUS. Można zostawić wszystkie kwoty jako 0 i wypełnić je przy tworzeniu przelewu z szablonu. Ilustracja 33: Formularz szablonu dla ZUS 30

31 4.5. Potwierdzanie szablonów Po podaniu prawidłowych informacji do szablonu, dane należy potwierdzić a następnie szablon podpisać lub pozostawić niepodpisany. Zasady używania kodów jednorazowych i kodów SMS są takie same jak dla przelewów. Przy tworzeniu przelewu z szablonu podpisanego, system nie wymaga podpisywania go. Każdy przelew tworzony z szablonu niepodpisanego wymaga podpisu. Każda zmiana w szablonie / zleceniu stałym wymaga podpisania go od nowa. Podpisanie / nie podpisanie szablonu przelewu nie ma znaczenia przy tworzeniu szablonu paczki. Szablon paczki musi być podpisany niezależnie od wchodzących w jego skład przelewów. Ilustracja 34: Potwierdzenie szablonu przelewu Ilustracja 35: Potwierdzenie szablonu 31

32 4.6. Z pliku Ilustracja 36: Wczytywanie szablonów z pliku Szablony można również wczytać z pliku. W tym celu należy kliknąć Przeglądaj wskazać plik z przelewami zatwierdzić Wczytaj plik z szablonami. Obsługiwane formaty: Elixir0 Defcom2000 MT950 (XML) 32

33 4.7. Lista szablonów i szablony paczek Dla konta korporacyjnego można utworzyć szablon paczki. W tym celu należy wybrać listę szablonów, zaznaczyć poszczególne szablony przelewów lub nacisnąć link wybierz wszystkie, a następnie potwierdzić przyciskiem Wybierz zaznaczone do paczki. Po tych czynnościach utworzy się szablon paczki. Listę szablonów paczek można wyświetlić w linku szablony paczek widocznym w menu po lewej stronie. Ilustracja 37: Lista szablonów paczek Po wejściu w podgląd szablonu paczki otrzymamy listę dodanych do niego szablonów przelewów. Jeżeli szablon paczki nie był podpisany przy tworzeniu, na dole dostępna jest formatka do podpisania. Jeżeli szablon paczki jest podpisany zobaczymy informację o podpisie. Ilustracja 38: Zawartość szablonu paczki Modyfikacja zawartości szablonu paczki: poszczególne szablony przelewów można usunąć przez wywołanie zdarzenia Usuń szablon w kolumnie Akcja. Usunięcie wszystkich szablonów z szablonu paczki powoduje usunięcie paczki. Usunięcie szablonu z szablonu paczki nie powoduje usunięcia szablonu z Listy szablonów poszczególne szablony przelewów można zmodyfikować przez wywołanie zdarzenia Zmień szablon w 33

34 kolumnie Akcja. Zmiany mają skutek we wszystkich innych szablonach paczek zawierających modyfikowany szablon. Widoczne są również w źródłowym szablonie przelewu na Liście szablonów. można dodać do paczki nowy szablon przelewu przez wywołanie zdarzenia Dodaj szablon do paczki i wskazanie rodzaju szablonu (Standardowy, do US). Jest to nowy, od początku tworzony szablon. Po zatwierdzeniu zobaczymy go w naszej paczce i na Liście szablonów. Dodanie szablonu przelewu do szablonu paczki już podpisanego powoduje, że wymaga on ponownego podpisania. Szablon paczki można usunąć wraz z zawartością przez wywołanie zdarzenia Usuń szablon paczki. Nie ma znaczenia, czy dodawane szablony przelewów są podpisane, czy nie - tworzony szablon paczki jest niepodpisany. Można go podpisać przechodząc do Szablony >> Szablony paczek i wybierając interesujący nas szablon paczki. Paczka przelewów wymaga podpisu w zależności od tego, czy jest tworzona z podpisanego szablonu paczki. Jeżeli w szablonie paczki będą szablony przelewów na kwotę 0, utworzenie paczki przelewów nie będzie możliwe. Należy wcześniej zmodyfikować kwotę w szablonie. 34

35 5. Kontrahenci Jest to funkcjonalność pozwalająca definiować odbiorców, do których często wykonujemy przelewy. W przeciwieństwie do szablonu przelewu który przypisany jest do rachunku NRB, dla którego był tworzony, kontrahent nie jest związany z NRB Lista kontrahentów Lista kontrahentów zawiera wszystkich zdefiniowanych przez klienta kontrahentów niezależnie od użytkownika, który tworzył kontrahenta i NRB, które było wówczas aktywne. Domyślnie lista jest ograniczona do kontrahentów tworzonych do aktualnego NRB. Można ją rozszerzyć przez zaznaczenie checkboxa Pokaż kontrahentów dla wszystkich NRB. Ponadto możemy listę odfiltrować podając: odbiorcę NRB nazwę kontrahenta Wystarczy podać fragment danych Przycisk Export do pliku umożliwia wyeksportowanie zaznaczonych kontrahentów do pliku analogicznie jak dla szablonów czy przelewów. Przycisk Usuń zaznaczone umożliwia usunięcie wszystkich zaznaczonych kontrahentów. Ilustracja 39: Lista kontrahentów. Korzystając z aktywności w ostatniej kolumnie Opcje, z poziomu listy można: usunąć kontrahenta; wykonać przelew standardowy dla wybranego kontrahenta. Użytkownik zostanie przekierowany na formatkę przelewu. Dane odbiorcy zostaną automatycznie wypełnione. Przelew wykonywany jest z aktualnego NRB wybranego przez użytkownika na ekranie startowym. Jeżeli kontrahent jest podpisany, nie trzeba podpisywać tworzonych na jego podstawie przelewów. 35 Ilustracja 40: Przelew tworzony na podstawie wybranego kontrahenta

36 5.2. Dodaj kontrahenta Kontrahenta można dodać na 2 sposoby: Lista kontrahentów >> Dodaj kontrahenta Przy tworzeniu przelewu możemy zapisać odbiorcę jako kontrahenta Dodawanie nowego kontrahenta Ilustracja 41: Dodawanie kontrahenta By utworzyć nowego kontrahenta należy podać następujące dane: Nazwa kontrahenta NRB Nazwę odbiorcy Adres odbiorcy Telefon i są opcjonalne. Po wprowadzeniu kontrahenta należy dane potwierdzić. Z tego etapu można się cofnąć i zmienić błędnie wprowadzone informacje. Użytkownik nie uprawniony do podpisywania może dodać kontrahenta, lecz nie może go podpisać po zatwierdzeniu danych pojawi się komunikat Brak uprawnień do podpisywania przelewów dla login www. Kontrahent pojawi się na liście i w kolumnie Podpisany będzie widniał status NIE. Ilustracja 42: Dodawanie kontrahenta-potwierdzenie 36

37 Kontrahenta możemy, lecz nie musimy podpisać kodem jednorazowym. W przypadku kiedy kontrahent zostanie podpisany, przelewy wykonywane do niego nie będą wymagały podpisu. Ilustracja 43: Podpisywanie kontrahenta Dodawanie kontrahenta na podstawie przelewu Przy wykonywaniu przelewu, podczas podpisywania, istnieje możliwość zapisania kontrahenta. Ilustracja 44: Dopisywanie kontrahenta na podstawie przelewu Po zaznaczeniu checkboxa Zapisz odbiorcę na liście kontrahentów i podpisaniu przelewu, system automatycznie przekieruje nas do edycji nowo dodanego kontrahenta. Ilustracja 45: Dopisywanie kontrahenta na podstawie przelewu Na tej formatce możemy zmienić dane kontrahenta i ewentualnie uzupełnić brakujące dane. Po kliknięciu przycisku zapisz uzyskamy możliwość podpisania kontrahenta. 37

38 5.3. Z pliku Kontrahentów można wczytać z pliku. W tym celu należy kliknąć Przeglądaj wskazać plik z przelewami zatwierdzić Wczytaj plik z kontrahentami. Obsługiwane formaty: Elixir0 Defcom2000 MT950 (XML) Ilustracja 46: Wczytywanie kontrahentów z pliku 38

39 6. Lokaty Aby w panelu klienta była dostępna obsługa lokat, klient po zalogowaniu musi włączyć ich obsługę w zakładce Mój profil >> Ustawienia >> punkt 5. Konfiguracja lokat. Ilustracja 47: Włączanie lokat Po zaznaczeniu pola Włącz obsługę lokat pojawia się dodatkowa zakładka Lokaty. Po przejściu na zakładkę lokaty ukazuje się menu Rejestracja lista dostępnych lokat, które można założyć Informacje lista lokat założonych przez użytkownika lub oczekujących na założenie Ilustracja 48: Przykład dostępnej oferty lokaty Formularz zakładania lokat posiada podstawowe parametry takie jak: kwota minimalna, okres na jaki jest zakładana. Klient decyduje, jaką kwotę chce przeznaczyć na lokatę. Ilustracja 49: Lokaty. Rejestracja Ilustracja 50: Informacje o założonych lokatach 39

40 Dla założonej lokaty można wydrukować potwierdzenie Ilustracja 50: Przykład wydruku szczegółów lokaty Lokatę, która została założona można w każdym momencie zerwać przez wywołanie zdarzenia Usuń w kolumnie Akcja. Lokaty zerwane i zakończone z powodu upływu czasu trwania lokaty, nie są dłużej widoczne na liście Informacje o lokatach Ilustracja 51: Lokaty. Usuwanie lokaty jeszcze nie zaksięgowanej Ilustracja 52: Lokaty. Zrywanie założonej lokaty 40

41 7. Kredyty Ilustracja 53: Kredyty: Informacje Po wybraniu modułu Kredyty widoczna jest lista kredytów. Szczegóły na temat konkretnego kredytu są widoczne po wybraniu linku o nazwie kredytu referencyjnego (na przykładzie widocznym na ilustracji jest to KR ). Opis kredytu to nazwa ustawiona przez użytkownika w menu Obsługa kredytów. Ma takie samo zadanie co opis rachunku - umożliwia nadanie kredytowi nazwy aby łatwiej go można było rozpoznać. Ilustracja 54: Zmiana nazwy kredytu Po kliknięciu na nr referencyjny wybranego kredytu otrzymujemy ekran zawierający: szczegóły o kredycie, historia spłat kredytu, lista wszystkich kredytów użytkownika umożliwiająca wyświetlenie szczegółów dla innego kredytu Tak jak w przypadku lokat, istnieje możliwość przygotowania wydruku: Ilustracja 55: Szczegółowe informacje o wybranym kredycie Ilustracja 56: Przykład wydruku szczegółów kredytu Spłatę kredytu można realizować przez menu Spłata raty. Spłata jest niemożliwa, gdy kredyt jest spłacany automatycznie. Ponadto możliwość spłaty przez poszczególnych użytkowników musi być aktywowana przez pracownika banku. Po wybraniu kredytu, konta, z którego mają być pobrane środki, daty i kliknięciu Dalej 41

42 otrzymujemy ekran ze szczegółami spłaty. Potwierdzamy Zapłać. Ilustracja 57: Przykład spłaty kredytu Niezależnie od wybranej daty, kapitał i odsetki są pobierane w wysokości przypadającej na spłatę najbliższej raty. Ilustracja 58: Przykład spłaty kredytu 42

43 8. Historia W menu Historia widoczna jest lista operacji na rachunku z dnia bieżącego oraz dni poprzednich. Dostępne opcje menu: Operacje z dnia Od daty do daty Ile dni wstecz Wyszukiwanie Wyciągi Blokady Kartowe Doładowania GSM 8.1. Operacje z dnia Po wejściu w menu Historia wyświetlają się standardowo operacje zrealizowane w dniu bieżącym Operacje z dnia. Informacja ta jest aktualizowana zawsze po zalogowaniu do systemu lub po naciśnięciu przycisku Aktualizuj w lewej części ekranu. Ilustracja 59: Historia z dnia bieżącego 8.2. Przeglądanie historii Po zamknięciu dnia w banku, operacje stają się historią i są dostępne w pozostałych opcjach menu. Mamy możliwość przeglądania wg wybranych kryteriów. Od daty do daty - po ustawieniu dat wyświetli się lista zawierająca wszystkie operacje z wybranego przez nas okresu czasu, Ile dni wstecz operacje z zadanej ilości dni liczonej od daty z poprzedniego dnia Wyszukiwanie filtr wg odbiorca/nadawca, fragmentu tytułu, NRB lub kwoty 43

44 Ilustracja 60: Przykładowy przegląd historii Przelewy przychodzące i Wpłaty wlasne są wyświetlone w kolorze niebieskim. Przelewy wychodzące oraz Prowizje i opłaty są wyświetlone w kolorze zielonym. Po kliknięciu na przelew otrzymujemy szczegóły operacji w formacie wybranym w Mój profil >> Ustawienia >> punkt4 >> typ pliku. Dostępne formaty:.pdf.txt.html Pozostałe operacje (prowizje, wpłaty w kasie, operacje kartowe) nie są wyróżnione kolorem i nie posiadają funkcji tworzenia potwierdzeń. Wszystkie operacje wybrane do przeglądu można wygenerować jako plik w wybranym w ustawieniach formacie przez kliknięcie w ikonę Przygotuj wydruk. Ilość operacji widocznych na stronie po wyświetleniu listy jest zależna od ustawień w Mój profil >> Ustawienia >> punkt 1 Ilość wierszy na stronie w historii. Możemy tę ilość zmienić dla aktualnie wyświetlanej listy w polu Ilość wierszy na stronie. Listę operacji można ponadto przefiltrować przez wybranie opcji: Historia uznań tylko operacje uznania konta Historia obciążeń tylko operacje obciążenia konta Cała historia ponowne wyświetlenie wszystkich operacji Zastosowany filtr ma wpływ również na to, które operacje pojawią w pliku tworzonym przez Przygotuj wydruk. W ostatniej kolumnie Operacja jest możliwość wznowienia przelewu, jeżeli był wykonywany z szablonu dodania odbiorcy do listy kontrahentów. 44

45 8.3. Wyciągi Jest to opcja dająca możliwość sporządzenia wyciągów z konta wg zadanego horyzontu czasowego lub z wybranego dnia. Po zatwierdzeniu kryteriów otrzymujemy wyciąg na ekranie. Wyciąg zawiera informacje o rachunku, wybranych datach, listę operacji i podsumowanie o transakcjach uznań i obciążeń w zadanym okresie czasu. Ilustracja 61: Kryteria wyboru dla wyciągów Wyciąg można wydrukować wybierając ikonę drukarki Przygotuj wydruk lub wyeksportować w jednym z formatów:.pdf.csv mt940 Ilustracja 62: Przykładowy wyciąg z konta 8.4. Blokady kartowe Lista operacji blokujących środki z tytułu operacji kartowych. Ilustracja 63: Historia. Blokady kartowe 45

46 8.5. Doładowania GSM Lista zawiera zestawienie operacji doładowania realizowanych z systemu KIRI. Jeżeli doładowanie z punktu widzenia systemu KIRI skończyło się poprawnie, a mimo to są rozbieżności, można złożyć reklamację przez klikniecie w reklamowane doładowanie. Wówczas otrzymamy do wypełnienia formatkę reklamacji. Ilustracja 64: Historia. Doładowania GSM 46

47 9. Mój profil Zakładka Mój profil umożliwia blokowanie i zamawianie nowej karty kodów, zmianę hasła do konta, przeglądanie historii logowania, informacje o certyfikacie oraz indywidualne ustawienia dotyczące wyświetlania informacji Karta kodów aktywna karta Karta kodów jest wydrukiem papierowym lub w formie elektronicznej na pendrive. Zawiera kody jednorazowe służące do autoryzacji niektórych operacji - do zatwierdzania zleceń przelewów oraz zmiany niektórych ustawień użytkownika systemu. Generowane kart są numerowane w sposób ciągły dla wszystkich użytkowników (podpisów) otrzymujących karty w ramach klienta. W przypadku, gdy użytkownik ma kilka kart aktywnych, system prosi o podanie pierwszego niewykorzystanego kodu z najstarszej karty. Ilustracja 65: Informacje o kartach kodów W tabeli Aktywna karta znajdują się szczegółowe informacje o karcie kodów: status karty kodów (aktywna/zamknięta), z możliwością zablokowania karty aktywnej lub aktywowania karty nowo wygenerowanej w banku, numer karty kodów, ilość kodów jednorazowych na karcie pozostałych do wykorzystania, data wydania karty, data zamknięcia karty, informacja, czy karta kodów została wydrukowana w banku. Po wykorzystaniu wszystkich kodów klient musi zamówić nową kartę klikając na ikonę Zamów nową kartę kodów. 47

48 9.2. Zmiana hasła W tej opcji można zmienić hasło służące do zalogowania się do systemu KIRI BS przez stronę www. W tym celu należy podać stare hasło i dwukrotnie nowe hasło (od 6 do 16 znaków). Operację należy potwierdzić kodem jednorazowym. W przypadku potwierdzenia operacji zmiany kodem SMS, należy go wygenerować przed wpisaniem haseł. Login do strony www pozostaje bez zmian. Ilustracja 66: Formularz zmiany hasła 9.3. Logi dostępu Ilustracja 67: lista logowań Logi dostępu to chronologiczny zapis informacji o logowaniach do systemu Bankowości Internetowej. Funkcja ta odgrywa bardzo ważną rolę w kontroli nad rachunkiem - użytkownik widzi wszystkie próby logowania do systemu. Lista zawiera: imię i nazwisko użytkownika (podpisu), datę zalogowania datę wylogowania lub informację aktualnie zalogowany adres IP komputera z którego było połączenie Certyfikaty Certyfikat SSL ma na celu zapewnienie poufności i integralności transmisji danych oraz zapewnienie uwierzytelnienia. Opiera się na szyfrach asymetrycznych oraz certyfikatach. Ważne jest sprawdzanie przez klienta daty ważności certyfikatu. Gdy certyfikat straci ważność zostanie zablokowany dostęp do systemu Bankowości Internetowej KIRI BS. Nowy certyfikat jest wydawany przez bank. 48

49 9.5. Ustawienia W ustawieniach każdy użytkownik ma możliwość dostosowania funkcjonalności stron dla własnych upodobań. Panel dzieli się na 2 części. Część górna wymaga tylko zatwierdzenie zmian przyciskiem Zmień ustawienia. Część dolna wymaga podania dodatkowo hasła jednorazowego i zatwierdzenia zmian przez operatora w banku. Ustawienia dotyczą wszystkich kont dostępnych użytkownikowi (z wyjątkiem informacji SMS ustawianych dla każdego konta osobno). Ustawienia nie wymagające potwierdzenia Ilustracja 68: Ustawienia w menu "Mój profil" 1. Ilość wierszy na stronie: Ustawienia maksymalnej ilości wierszy jakie może pomieścić strona. Możemy je ustawić niezależnie dla modułu przelewów (lista przelewów, lista paczek), modułu szablonów (lista szablonów, lista szablonów paczek), modułu historii Po przekroczeniu zadanej ilości wierszy, lista jest dzielona na podstrony. 2. SMS'y: Opcja SMS jest złożona z 2 części: Kody jednorazowe SMS służą do autoryzacji zamiennie z kodami z karty kodów jednorazowych. Kod jednorazowy przesłany za pomocą SMS należy do innej puli niż karta kodów, dlatego przy użyciu kodu z wiadomości SMS, kody z karty kodów nie są zużywane. Po aktywowaniu opcji w banku, użytkownik może ją niezależnie włączyć/wyłączyć oraz ustawić godziny, w których mogą przychodzić potwierdzenia. Opcja ta daje możliwość otrzymywania potwierdzenia o wykonaniu przelewu lub dokonaniu spłaty kredytu, o ile tak zostało zaznaczone w momencie definiowania zlecenia. Opcja dotyczy wszystkich rachunków dostępnych użytkownikowi. Usługa musi być udostępniona użytkownikowi przez administratora w banku. 49

50 Informacje SMS Po aktywowaniu opcji powiadomień SMS w banku, klient może włączyć/wyłączyć i skonfigurować tę opcję dla każdego rachunku niezależnie lub dla wszystkich dostępnych rachunków. Można określić, w które dni tygodnia mają przychodzić powiadomienia oraz w jakich godzinach. Można też ustawić maksymalną, dzienną ilość SMS ze zmianą salda, a także kwotę, powyżej której chcemy być informowani o zmianie. SMS są wysyłane z dokładnością do pół godziny. Jeżeli w tym czasie nastąpi kilka operacji zmieniających saldo, otrzymamy jednego SMSa z saldem z ostatniego SMSa, saldem aktualnym, maksymalnym, minimalnym (o ile zostanie spełniony ustawiony przez użytkownika warunek). Usługa musi być udostępniona użytkownikowi przez administratora w banku. 3. Konfiguracja wydruku wyciągów: Ustawienia z tej opcji mają skutek w module Historia >> Wyciągi. Możemy określić: czy na każdej stronie wyciągu ma być nagłówek czy wydruk ma być dzielony na strony ilość przelewów na stronie 4. Konfiguracja podglądu historii przelewów: Ustawienia z tej opcji mają skutek po kliknięciu na link wybranego przelewu w module Historia >> Od daty do daty, Ile dni wstecz, Wyszukiwanie. Możemy określić: Tryb wyświetlania: tryb graficzny - oprócz informacji wyświetla dodatkowo tabelki, ramki i grafiki, tryb tekstowy - pomocny jest np. przy wydrukach. Typ pliku: tekstowy, html dostępny tylko w przypadku wybrania trybu graficznego, pdf dostępny tylko w przypadku wybrania trybu graficznego 5. Konfiguracja lokat: Możemy włączyć lub wyłączyć obsługę lokat. W przypadku wyłączonej obsługi nie mamy dostępu do modułu Lokaty. Ustawienie dotyczy wszystkich rachunków użytkownika. 6. Konfiguracja ustawień domyślnych dla przelewów: Opcja dotyczy domyślnego ustawienia dotyczącego dodawania przelewów do paczki. Jest dostępna tylko, gdy zmieniamy ustawienia po wybraniu konta korporacyjnego. Ma skutek w module Przelewy dla konta korporacyjnego przy tworzeniu nowego przelewu. Ustawienia za potwierdzeniem W tej części można zmienić dane klienta: numer telefonu dla SMS adres Ilustracja 69: Ustawienia za potwierdzeniem w menu "Mój profil" Zmiana tych danych wymaga potwierdzenia hasłem jednorazowym. Ponadto operator w banku musi zatwierdzić zmianę. Do czasu zatwierdzenia przez operatora obowiązują poprzednie ustawienia. Na ilustracji obok widać numer telefonu, który nie został jeszcze zatwierdzony przez operatora wyświetla się stary (wciąż aktualny) numer i nowy. 50

51 9.6. Elektroniczna karta kodów Program kartak.exe pozwala odczytać kartę kodów w formie elektronicznej zaszyfrowanej. Dwukrotne kliknięcie na wybranym kodzie jednorazowym zapisuje go w pamięci podręcznej systemu i pozwala wkleić go do pola w którym podaje się kod jednorazowy do zatwierdzania operacji. 51

52 10. Przykładowe wydruki W tym rozdziale zamieszczone są przykładowe wydruki operacji z poszczególnych modułów Historii Od daty do daty. 52

53 10.2. Ile dni wstecz 53

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 24-08-2012 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl CZEŚĆ I GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY w STRZELINIE Internet Banking (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu. Internet Banking. dla Firm. (instrukcja użytkownika) Wersja 020. http://www.bstorun24.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Toruniu Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 020 http://www.bstorun24.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1

(instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 19.1 http://www.bspaslek.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 018

(instrukcja użytkownika) Wersja 018 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 018 http://www.bs-chojnow.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 010

(instrukcja użytkownika) Wersja 010 BANK SPÓŁDZIELCZY w... Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 010 http://www.bs...pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS CYFROWY...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łomazach Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bslomazy.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) BANK SPÓŁDZIELCZY w Smętowie Granicznym Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 008 http://www.bssmetowo.com.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl

w Banku Spółdzielczym w Chodzieży wersja 16-1 http://www.bschodziez.pl Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 55/B/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 25 sierpnia 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Chodzieży Instrukcja użytkownika systemu Internet Banking dla Firm w Banku

Bardziej szczegółowo

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo,

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo, bankowość internetowa Poradnik Użytkownika Szanowni Państwo, Współczesna technika stwarza coraz większe możliwości. Za pomocą Internetu można błyskawicznie komunikować się z całym światem, przesyłać i

Bardziej szczegółowo

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp... 3 Przygotowanie do korzystania z Systemu Internetowego Banku BPH... 4 Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Systemu Internetowego

Bardziej szczegółowo

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika System DZ Internet Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 SŁOWNIK... 6 2 WYMAGANIA SYSTEMU... 7 3 OGÓLNY SPOSÓB NAWIGACJI... 8 3.1 PASEK NAWIGACYJNY ORAZ KONTEKST PRACY...8 3.1.1 Część informacyjna...9 3.1.2

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych 1. SŁOWNIK... 5 2. KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 6 2.1 KONFIGURACJA NA SYSTEMIE WINDOWS... 6 2.1.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 19 000 1 Spis treści: INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 Bankowość Internetowa... 3 Bankowość Telefoniczna... 9 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 801 700 100 1 Spis treści: eurobank online... 4 Aktywacja usługi... 7 Serwis telefoniczny... 8 Aktywacja usługi...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko SPIS TREŚCI O ipko...3 PIERWSZY RACHUNEK... 3 KOLEJNE RACHUNKI... 3 PIERWSZE KROKI...4 PIERWSZE LOGOWANIE... 4 SPOSOBY DOSTĘPU DO RACHUNKU... 5 SPOSOBY

Bardziej szczegółowo

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. I 12 luty 2010 Strona 1 Spis treści 1 Informacje ogólne...5 1.1 WYMAGANIA TECHNICZNE I USTAWIENIA SPRZĘTOWE...5 1.1.1 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. I 20 października 2008 Spis treści 1. Informacje ogólne 5 1.1. WYMAGANIA TECHNICZNE I USTAWIENIA SPRZĘTOWE 5 1.1.1. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Klienta Indywidualnego. Załącznik do Uchwały nr 20/08 Zarządu BS w Legionowie z dnia 24.04.2008r.

Podręcznik Klienta Indywidualnego. Załącznik do Uchwały nr 20/08 Zarządu BS w Legionowie z dnia 24.04.2008r. Załącznik do Uchwały nr 20/08 Zarządu BS w Legionowie z dnia 24.04.2008r. Podręcznik Klienta Indywidualnego Mazowiecki Bank Regionalny S.A. i Zrzeszone Banki Spółdzielcze SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I MAŁYCH FIRM Obowiązuje od dnia: 2013-09-30 2 Pierwsze kroki w BZWBK24 internet 1. Zaloguj się wykorzystując link na stronie www.bzwbk.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po bankowości internetowej Banku Millennium

Przewodnik po bankowości internetowej Banku Millennium Millenet Przewodnik po bankowości internetowej Banku Millennium www.bankmillennium.pl Spis treści Millenet to takie proste! 3 5 kroków do systemu Millenet 4 Definiowanie telefonu dla H@sełSMS i aktywny

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie...3 Menu Główne...4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy...7 Kredyty...8 Dodanie nowego konta dla Firmy...9 Lista Firm...11 Baza kontrahentów...13 Import Kontrahentów dla Firmy (3)...14

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika

ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika Spis treści Wstęp... 4 O tym dokumencie... 4 Przyjęte oznaczenia... 4 Cel

Bardziej szczegółowo

Nasz Bank. Podręcznik użytkownika

Nasz Bank. Podręcznik użytkownika Nasz Bank Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Podręcznik użytkownika programu Nasz Bank Strona 2 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MAP solutions

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo