Turystyczne marki. Egzemplarz bezpłatny. Hotel. Krasicki Zamek Ryn. Hotel. Anders. Fundacja Biebrzańska. Hotel. Szelment. Hotel. Hotel. Zbyszko.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Turystyczne marki. Egzemplarz bezpłatny. Hotel. Krasicki Zamek Ryn. Hotel. Anders. Fundacja Biebrzańska. Hotel. Szelment. Hotel. Hotel. Zbyszko."

Transkrypt

1 Egzemplarz bezpłatny Hotel Krasicki Zamek Ryn Hotel Szelment Mazurska Kraina SOT Hotel Szyszko SIRT Albatros Hotel Anders Hotel Gołębiewski Hotel Augustów Pałac na wodzie PTTK Fundacja Biebrzańska Turystyczne marki Polski Wschodniej Hotel Zbyszko ODR Szepietowo Kiermusy Gastro Strefa WSFiZ Hostel Podlasie Bial Tur Hotel Cristal Hotel Gołębiewski Hotel Esperanto Zielone Płuca Polski Sioło Budy Rozłogi Hotel Żubrówka EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

2 O znaczeniu klastrów w gospodarce i ich wpływie na rozwój branży turystycznej rozmawiamy z Tomaszem Kozłowskim, pomysłodawcą i koordynatorem Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej Klaster szansą dla turystki wywiad

3 Klastering staje się coraz ważniejszym elementem polskiej polityki gospodarczej. Czym są klastry i na czym polega ich znaczenie dla gospodarki? Za twórcę idei klasteringu powszechnie uznaje się Michaela Portera, amerykańskiego badacza struktur gospodarczych. Klaster (ang. cluster, czyli grono) to sieć współpracujących ze sobą podmiotów: przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, placówek naukowych, jednostek administracyjnych. Zachodząca w takiej strukturze naturalna wymiana wiedzy i doświadczeń sprzyja transferowi technologii i dyfuzji innowacji. Klastry wykorzystują efekty skali i synergii. Duża liczba współpracujących podmiotów pozwala zdobywać nowe rynki, poszerzać ofertę, kumulować potencjał poszczególnych firm. Tak rozumiane klastry są we współczesnej gospodarce najważniejszymi ośrodkami wiedzy, innowacji, inteligentnego rozwoju firm, jak i regionów. Na świecie klastry rozwijają się już od dobrych kilku dekad, w Polsce ich znaczenie dostrzeżono stosunkowo niedawno. Dzięki środkom unijnym, zwłaszcza z PO IG i PO RPW, udało się rozbudzić zainteresowanie przedsiębiorców tą formą współpracy. Powiązania kooperacyjne powstają w wielu branżach, m.in. w sektorach wysokich Technologii (IT, biotechnologia, farmakologia), ale także w bardziej tradycyjnych branżach, jak budownictwo czy turystyka. Czy klastering sprawdza się w tak specyficznej i wymagającej branży, jaką jest turystyka? Wyjątkowość turystyki polega na tym, że jest to sektor niezwykle rozbudowany, złożony z wielu podmiotów świadczących różnorodne usługi i oferujących często bardzo odmienne produktu. W branży tej działają hotele i cały szereg innych obiektów zapewniających bazę noclegową takich, jak hostele, pensjonaty, kwatery agroturystyczne. Są oczywiście touroperatorzy, którzy przygotowują i sprzedają określone pakiety usług turystycznych w postaci zorganizowanych wyjazdów. Turystyka to także organizacje i stowarzyszenia, działające na rzecz promocji danego regionu, dbające o zachowanie jego walorów przyrodniczych, architektonicznych. W branży tej, chyba jak w żadnej innej, duże znaczenie odgrywa również administracja. Władze, zwłaszcza samorządowe, mają duży wpływ na kształtowanie się wizerunku turystycznej marki miasta czy regionu, mogą animować aktywność kulturalną, stwarzać warunki do rozwoju sportu, rekreacji i rozrywki, co ma olbrzymie znaczenie dla branży turystycznej. Biorąc pod uwagę bogactwo i różnorodność branży turystycznej, zarówno pod względem oferty, jak i podmiotów, które ją tworzą, współpraca w ramach rozbudowanej sieci w postaci klastra jest rozwiązaniem idealnym. Klaster bowiem pozwala połączyć potencjał wielu podmiotów i stworzyć kompleksową ofertę turystyczną. Dzięki współpracy można zaproponować turyście po prostu więcej, realizując jego wszystkie potrzeby i oczekiwania począwszy od potrzeb podstawowych, takich jak nocleg, po tradycyjne usługi, takie jak chociażby wycieczki, aż po atrakcje wymagające specjalistycznej, profesjonalnej wiedzy, np. geoturystykę, czy infrastruktury, np. turystkę biznesową. W przypadku klastrów turystycznych największą korzyścią z ich funkcjonowania w szerszej perspektywie jest promowanie danego regionu jako atrakcyjnego dla turystów, pełnego niezwykłych miejsc, ale także bogatego w nowoczesną infrastrukturę turystyczną, obejmującą bazę noclegową, restauracyjną, punkty informacji turystycznej, itp. Turystyka jest więc sektorem wręcz predysponowanym do efektywnego wykorzystania potencjału klastrów. Skąd pomysł na utworzenie Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej? Wschodnia część Polski, a zwłaszcza województwo podlaskie i warmińskomazurskie, dysponują ponadprzeciętnymi walorami turystycznymi. Można powiedzieć, że turystyka jest przyszłością oby regionów. To właśnie z tym sektorem należy wiązać największe szanse rozwojowe. Naturalne walory makroregionu Polski Wschodniej poczynając od krajobrazów i rzeźby terenu, poprzez bogactwo jezior i rzek, a na wyjątkowym mikroklimacie kończąc predysponują go do bycia w centrum zainteresowania ruchu turystycznego. Do walorów przyrodniczych należy dodać także walory antropogeniczne, czyli kulturowe i społeczne. Liczne zabytki, różnorodność szlaków, wielokulturowość, silne osadzenie w tradycji to niewątpliwe atuty województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i sąsiednich. Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej pozwoli wykorzystać ten olbrzymi potencjał. Jego powstanie jest naturalną konsekwencją rozwoju branży turystycznej w regionie. Nasz Klaster pomoże zdynamizować ten proces, da nowe impulsy rozwojowe, wskaże najbardziej pożądane kierunki rozwoju. Jakie cele i zadania stoją przed Klastrem Marek Turystycznych Polski Wschodniej? Do głównych problemów sektora turystycznego w makroregionie Polski Wschodniej należy brak stałego powiązania kooperacyjnego pomiędzy podmiotami działającymi w branży turystycznej i okołoturystycznej, co jest warunkiem koniecznym do tworzenia atrakcyjnych produktów markowych. W wyniku takiej sytuacji w sektorze tym występują negatywne zjawiska, które są rezultatem braku kooperacji i możliwości stworzenia konkurencyjnych, markowych produktów dostosowanych do potrzeb współczesnego rynku. Jednym z największych problemów branży turystycznej na Podlasiu oraz Warmii i Mazurach jest bardzo krótki sezon (aktywność turystyczna zarówno po stronie świadczących usługi turystyczne, jak ich ich odbiorców, czyli turystów, ogranicza się w praktyce jedynie do lata, 2-3 najcieplejszych miesięcy w ciągu roku). Niektóre podmioty turystyczne mają niejednokrotnie ciekawe pomysły na rozwój oferty posezonowej, ale działają intuicyjnie, rzadko wspierają się współpracą i komplementarnością usług, często działają na niezauważalną skalę. Niewielkie podmiot nie są w stanie, głównie z powodów finansowych, pozwolić sobie na poważne, docierające do szerokiego rynku kampanie reklamowo-promocyjne czy badania i analizy potrzeb turystów, które pozwoliłby udoskonalić im kierowaną do nich ofertę. Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej może zmienić tę sytuację. Będzie to platforma wymiany wiedzy i doświadczeń. Planujemy wspólne działania promocyjne, budowanie turystycznej marki Podlasia oraz Warmii i Mazur, przeprowadzenie profesjonalnych badań, których celem będzie zidentyfikowanie nisz rynkowych i możliwości stworzenia adekwatnych dla tych nisz produktów turystycznych. Oczywiście nie zapominamy również o konferencjach, targach, misjach będziemy jako Klaster zarówno ich uczestnikiem, jak i organizatorem. Sądzę, że działania zakrojone na tak szeroką skalę, spowodują rozwój z jednej strony podmiotów tworzących nasze powiązanie, z drugiej całego makroregionu. 3

4 Kim jesteśmy? Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej Jesteśmy organizacją zrzeszającą podmioty działające w szeroko rozumianym sektorze turystycznym. Głównym celem naszej działalności jest indywidualny rozwój wszystkich organizacji tworzących Klaster, jak również promocja całego makroregionu Polski Wschodniej, szczególnie województw podlaskiego i warmińskomazurskiego, jako miejsc o bogatych walorach turystycznych. Klaster funkcjonuje w oparciu o zasady partnerstwa i współpracy, której jednym z najważniejszych efektów będzie zintegrowanie oferty turystycznej. W ramach wspólnych projektów zrealizowane zostaną m.in. kampanie promocyjne, branżowe konferencje i zagraniczne misje, targi oraz badania, które umożliwią zidentyfikowanie nisz rynkowych i stworzenie adekwatnych dla nich specjalistycznych produktów turystycznych. Projekt Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Działanie 1.4 Promocja i współpraca Umowę o dofinansowanie z PARP podpisano w dn r. Wartość projektu: ,00 zł Wartość dofinansowania: ,00 zł Okres realizacji projektu: lipiec maj 2015 Korzyści dla podmiotów tworzących Klaster Redukcja kosztów, np. marketingowych i efektywniejsza promocja Wzrost innowacyjności i konkurencyjności Łatwiejszy dostęp do finansowania zewnętrznego Wzrost liczby klientów i obrotów Wzrost zatrudnienia Skuteczniejszy lobbing Klaster odpowiedzią na oczekiwania turystów Wymagania i oczekiwania współczesnych turystów stale rosną. Część z nich oczekuje przede wszystkim ciszy i spokoju, inni liczą na wiele głośnych atrakcji w postaci koncertów czy imprez plenerowych. Niektórzy chcą biernego wypoczynku, inni poszukują aktywnej rekreacji. Dla jednego typu turysty kluczowe znaczenie ma wysoki standard infrastruktury (bazy noclegowej i gastronomicznej), ale są również tacy, którzy poszukują bliskości z naturą. Mamy więc do czynienia z indywidualizacją postaw turystów i ich oczekiwań. Zaspokojenie tych różnorodnych potrzeb wymaga przygotowania zintegrowanej oferty. Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej stwarza szansę na wypracowanie i urynkowienie takiej oferty. 4

5 Nasza misja Misją Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej jest wspieranie instytucji i przedsiębiorców działających w obszarze usług turystycznych, szkoleniowych i rekreacyjno-sportowych poprzez stworzenie trwałych ram współpracy opartych na transferze wiedzy, technologii i rozwiązań innowacyjnych pomiędzy członkami Klastra, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowo-badawczymi, a także samorządami. Korzyści dla regionu Wzmocnienie turystycznej marki regionu Promocja turystyczna regionu na rynku krajowym i zagranicznym Wzrost zatrudnienia w ramach sektora, spowodowany rosnącym ruchem turystycznym w regionie oraz wydłużeniem sezonu Zdynamizowanie rozwoju regionalnego Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności regionu poprzez wzmocnienie sektora turystyki Koordynator Klastra Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe lider przedsięwzięcia i koordynator Klastra świadome roli, jaką przypisuje się działaniom zmierzającym do zdynamizowania rozwoju branży turystycznej dostrzegło konieczność powołania podmiotu mogącego odegrać ważną funkcję w integracji oraz wsparciu instytucji i przedsiębiorców do tej pory działających w konkurencji wobec siebie. Dostrzeżono również możliwość utorowania drogi dla wieloletniej współpracy oraz wytyczania z uwzględnieniem interesów poszczególnych członków Klastra wspólnych celów. Turystyczny potencjał Podlasia oraz Warmii i Mazur Walory przyrodnicze i klimatyczne Bogate dziedzictwo kulturowe Regionalne produkty kulinarne Tradycyjna architektura z dużą liczbą zabytków świeckich i sakralnych Liczne i różnorodne szlaki turystyczne (piesze, wodne, rowerowe, konne) Mili i gościnni mieszkańcy Łańcuch wartości i kompetencji Klastra Usługi i produkty turystyczne (m.in. turystyka kwalifikowana, turystyka aktywna, turystyka biznesowa, turystyka rekreacyjna, itp.) Baza noclegowa (hotele, kwatery agroturystyczne, pensjonaty, zajazdy, hostele) Gastronomia Badania rynku turystycznego Szkolenia i warsztaty branżowe Organizacja konferencji, targów, misji zagranicznych Wsparcie sprzedażowe produktów i usług turystycznych (marketing i promocja) Udział w pracach i realizacji strategii rozwoju turystyki na poziomie władz lokalnych i wojewódzkich 5

6 Turystyczna marka Polski wywiad O potencjale turystycznym Polski i klastrach jako nowym kierunku rozwoju branży turystycznej rozmawiamy z Joanną Muchą, Ministrem Sportu i Turystyki

7 Chcemy kreować obraz Polski nowoczesnej, zamieszkałej przez ludzi z inicjatywą. Zamierzamy zwrócić uwagę na możliwość uprawiania w Polsce turystyki biznesowej, turystyki kulturowej oraz turystyki aktywnej w naturalnym środowisku. Będziemy prezentować miasta, a także produkty turystyki aktywnej: żeglarstwo, rowery, narciarstwo, camping i caravaning, SPA i agroturystykę, podglądanie ptaków oraz przemysł spotkań. Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej w Polsce i na Ukrainie, wbrew obawom pesymistów, nie okazały się strzałem samobójczym, lecz strzałem w dziesiątkę. Jak teraz ten wizerunkowy sukces przekuć na realne i trwałe korzyści w postaci zwiększonego ruchu turystycznego? Bardzo dobre postrzeganie Polski potwierdzają badania przeprowadzone tuż po EURO, z których wynika, iż ponad 79% kibiców deklaruje chęć ponownego przyjazdu do naszego kraju w ciągu najbliższych 3 lat. Najwięcej osób spośród pytanych chce w tym czasie powrócić do Warszawy. Ponadto odwiedzenie Polski poleci swoim znajomym bądź przyjaciołom 92% badanych. Ogólnie rzecz biorąc 48% zagranicznych kibiców wrażenia z pobytu oceniło powyżej swoich oczekiwań, 46% zaś zgodnie z oczekiwaniami. Oczekujemy więc, że powrócą oni ze swoimi rodzinami i znajomymi w celach turystycznych nie tylko do miast gospodarzy EURO, ale także do innych ciekawych zakątków Polski. Istotne dla ogólnego wrażenia wywiezionego przez turystów po EURO były niewątpliwie m.in. nawiązane kontakty osobiste z Polakami i zmodernizowana w ostatnich latach infrastruktura drogowa, kolejowa i lotnicza. Bez żadnych wątpliwości można stwierdzić, że dzięki turniejowi UEFA EURO 2012 Polska będzie również dużo lepiej rozpoznawalna przez zagranicznych turystów nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. Euro 2012 już za nami. Jak zatem będzie wyglądała promocja Polski po zakończonym turnieju? Chcemy kontynuować kampanię promocyjną rozpoczętą przez Polską Organizację Turystyczną na rok przed turniejem UEFA EURO 2012, której celem jest budowa i wzmocnienie pozytywnego wizerunku Polski, zwiększenie rozpoznawalności i wiedzy o Polsce, a także budowa świadomości atrakcyjności turystycznej naszego kraju. Turystykę kulturową i wypoczynek poza miastem natura będziemy promować wśród młodych ludzi 20+, którzy szukają miejsca na nietypowe spędzenie wolnego czasu z przyjaciółmi. Promocję turystyki aktywnej i specjalistycznej będziemy kierować do osób w wieku 50+. Promocją turystyki biznesowej przemysłu spotkań obejmiemy osoby w wieku 35+ poszukujące miejsc na organizację konferencji, kongresu, podróży motywacyjnych w miejscach o wysokiej jakości usług, niestandardowych i zaskakujących bogactwem oferty. Ponadto Polska Organizacja Turystyczna będzie realizowała kampanię Wróć nie widziałeś wszystkiego, co pozwoli na dalszy wzrost zainteresowania naszym krajem. 7

8 Do tej pory Polska kojarzyła się przede wszystkim z II wojną światową, komunizmem, Solidarnością. O historii nie można oczywiście zapominać, ale zabiegając o zagranicznego turystę trzeba pokazywać też teraźniejszość i budować pozytywne skojarzenia. Jaki obraz Polski chce kreować resort sportu i turystyki? Dzięki dobrym wrażeniom z turnieju UEFA EURO 2012 nastąpiła poprawa wizerunku kraju w oczach obcokrajowców, którym dotychczas Polska kojarzyła się jako kraj konserwatywny z tradycyjnymi wartościami. Kibice powrócili do siebie z nowym obrazem Polski jako kraju z dobrą infrastrukturą i przyjaznymi mieszkańcami. Chcemy kreować obraz Polski nowoczesnej, zamieszkałej przez ludzi z inicjatywą. Zamierzamy zwrócić uwagę na możliwość uprawiania w Polsce turystyki biznesowej, turystyki kulturowej oraz turystyki aktywnej w naturalnym środowisku. Będziemy prezentować miasta, a także produkty turystyki aktywnej: żeglarstwo, rowery, narciarstwo, camping i caravaning, SPA i agroturystykę, podglądanie ptaków oraz przemysł spotkań. Zachodnim społeczeństwom proponujemy korzystanie z oferty wysokiej jakości usług medycznych za stosunkowo przystępną cenę, co jest ważnym czynnikiem zachęcającym do wyjazdów w okresie starzenia się społeczeństw. Turystom z krajów Europy Wschodniej chcemy pokazać możliwość dokonania atrakcyjnych, relatywnie tanich zakupów produktów spożywczych i przemysłowych. Podsumowując chcemy zaprezentować nasze polskie mocne strony, chociażby bogactwo i różnorodność dziedzictwa historyczno-kulturowego i walorów naturalnych, także zdrową, ekologiczną żywność oraz wysoką Warto zwrócić uwagę, że oprócz tworzenia komplementarnych produktów turystycznych o wysokim poziomie usług, klastry wpływają na rozwój innowacyjności w turystyce, pozwalają obniżyć koszty oraz usprawnić proces przepływu informacji. Z tych powodów przyczyniają się one do rozwoju kooperacji w turystyce, wzmacniają przewagę konkurencyjną Polski. Znaczenie klastrów dla turystyki dokumentuje fakt, że są wspierane w ramach funduszy europejskich , np. w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka czy też Programie Operacyjnym Polska Wschodnia. Źródłem dobrych praktyk dla innych mogą być np. Klaster Turystyczny Województwa Opolskiego e-kolot Kraina Miodu i Mleka, Klaster Uzdrowisko Supraśl czy też Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej. Ich doświadczenia pokazują, że współpraca sieciowa ułatwia pokonywanie ograniczeń i przyczynia się do wzmocnienia więzów nie tylko gospodarczych pomiędzy konkurentami. jakość gastronomii regionalnej i przede wszystkim tradycyjną polską gościnność, którą niewątpliwie w trakcie EURO Polacy powszechnie potwierdzili, do czego przyczyniła się też w dużej mierze kampania Wszyscy jesteśmy gospodarzami EURO Być może w brandingu kraju warto eksponować marki miast, które na wielu zagranicznych rynkach są silniejsze niż marka naszego kraju? Całkowicie się zgadzam ze stwierdzeniem, że branding kraju winien wykorzystać marki miast, które na wielu rynkach są silniejsze niż marka kraju jako całości. Takie podejście wynika czasem z braku rozpoznawalnych powszechnie produktów krajowych. Trzeba jednak pamiętać, że marka kraju i marka miasta wzajemnie się warunkują. Wyniki badań na kilku rynkach wykazały bowiem, iż przyjeżdża się przede wszystkim np. do Gdańska, do Krakowa nie do Polski, a wśród pozytywnych skojarzeń z Polską Niemcy, Brytyjczycy i Francuzi wskazali m.in. Kraków, a Brytyjczycy także Warszawę. Europejska Komisja Turystyki wskazuje, że 20% turystów odwiedzających Europę w ostatnich latach czyniło to z czysto kulturowych pobudek, a kultura jako główny komponent wyjazdów turystycznych dotyczyła kolejnych 60% wyjazdów. Obiekty zabytkowe i krajobraz kulturowy to główne katalizatory rozwoju ruchu turystycznego w miastach. Warto podkreślić, iż turystyka miejska, opierająca się w znacznej mierze na poznawaniu dziedzictwa kulturowego, jest podstawowym produktem turystycznym i generuje dla polskiej gospodarki najwięcej przyjazdów cudzoziemców. Warunkiem stworzenia efektywnej marki miasta jest właściwe uchwycenie jego tożsamości, podkreślające i eksponujące jego indywidualność. 8

9 Dla podkreślenia doniosłej roli miast w polskiej turystyce warto przytoczyć kilka danych. Pod względem liczby przyjazdów turystów krajowych i zagranicznych dominującą pozycję zajmują Warszawa i Kraków. Kraków, Warszawa, Wrocław i Gdańsk to miasta, do których goście zagraniczni przyjeżdżają przede wszystkim w celach typowo turystycznych. Głównym natomiast motywem przyjazdów do Katowic, Łodzi, Poznania i Szczecina są sprawy zawodowe. Myślę, że przytoczone tu informacje przekonują, iż warto eksponować i promować marki miast. Komisja Europejska prowadzi prace nad Europejskim Znakiem Turystyka wysokiej jakości. Na czym polega ta koncepcja? Utworzenie Europejskiego Znaku Turystyka wysokiej jakości zostało zapowiedziane w Komunikacie Komisji Europejskiej Europa najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie nowe ramy polityczne europejskiego sektora turystyki COM (2010)352, który określa 21 działań Unii Europejskiej w zakresie turystyki na najbliższe lata. Podejmowanie tych działań jest możliwe na podstawie nowych kompetencji UE w obszarze turystyki przyznanych w traktacie lizbońskim. Propozycja Komisji Europejskiej zakłada utworzenie na poziomie europejskim jednego czytelnego znaku jakości dla sektora turystycznego. W żadnym razie nie chodzi tu o próbę unifikacji już istniejących systemów jakości w państwach UE. Znak tworzyłby raczej wartość dodaną i funkcjonował jako tzw. system parasol. O przyznanie znaku mogłyby wnioskować już istniejące systemy certyfikacji. Znak nie byłby więc przyznawany pojedynczym podmiotom gospodarczym, ale systemom. Przyznanie znaku byłoby uwarunkowane spełnieniem jednolitych kryteriów ustanowionych na poziomie europejskim. Uczestnictwo w programie europejskiego znaku dla systemów jakości byłoby bezpłatne i dobrowolne. Komisja Europejska uznała, że istniejące systemy certyfikacji nie spełniają kryteriów porównywalności oraz nie są powszechnie rozpoznawalne przez konsumentów z różnych krajów Unii. Od wprowadzenia dodatkowego europejskiego znaku Komisja Europejska oczekuje więc podniesienia jakości usług turystycznych, co powinno przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw turystycznych. Istotne jest również umożliwienie konsumentom świadomego wyboru dostawcy usług poprzez stworzenie przejrzystego systemu informacji o ich jakości. Ostateczny kształt systemu oraz kryteria uczestnictwa nie są jeszcze znane. Od kwietnia do lipca 2012 r. trwały w Komisji Europejskiej konsultacje publiczne w tej sprawie. Do końca roku Komisja powinna przedstawić projekt aktu prawnego, który następnie zostanie poddany zwykłej procedurze ustawodawczej z udziałem Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Ministerstwo Sportu i Turystyki od samego początku aktywnie uczestniczy w pracach nad projektowaniem Europejskiego Znaku TWJ. Ostatnio widoczny jest trend integrowania się branży turystycznej i tworzenia sieci współpracy, tzw. klastrów? Co sądzi Pani Minister o tym kierunku rozwoju turystyki? Klastry, rozumiane jako innowacyjne porozumienia przedsiębiorców, ośrodków badawczych oparte o transfer wiedzy oraz bliskość geograficzną, to niezwykle ważny kierunek rozwoju turystyki w Polsce. Specyfika produktu turystycznego, na który składają się m.in. atrakcyjność kulturowa i przyrodnicza oraz marka danego miejsca, usługi hotelarskie, przewodnickie i inne świadczone turystom, powoduje, że przedsiębiorcom łatwiej jest działać w grupie. Efektem takich działań jest przede wszystkim zwiększenie pozytywnych wrażeń turystów z pobytu na danym obszarze. Warto zwrócić uwagę, że oprócz tworzenia komplementarnych produktów turystycznych o wysokim poziomie usług, klastry wpływają na rozwój innowacyjności w turystyce, pozwalają obniżyć koszty oraz usprawnić proces przepływu informacji. Z tych powodów przyczyniając się one do rozwoju kooperacji w turystyce i wzmacniają przewagę konkurencyjną Polski. Znaczenie klastrów dla turystyki dokumentuje fakt, że są wspierane w ramach funduszy europejskich , np. w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka czy też Programie Operacyjnym Polska Wschodnia. Źródłem dobrych praktyk dla innych mogą być np. Klaster Turystyczny Województwa Opolskiego e-kolot "Kraina Miodu i Mleka, Klaster Uzdrowisko Supraśl czy też Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej. Ich doświadczenia pokazują, że współpraca sieciowa ułatwia pokonywanie ograniczeń i przyczynia się do wzmocnienia więzów nie tylko gospodarczych pomiędzy konkurentami. Na koniec, proszę podzielić się swoimi największymi odkryciami turystycznymi w Polsce Polska jest piękna i różnorodna. Ciągle mnie czymś fascynuje i zaskakuje. Miejsca niezwykłe znajdują się zarówno blisko nas jak i w odległych zakątkach. Warto wspomnieć o kilku mniej znanych regionach atrakcyjnych dla turystów krajowych i zagranicznych. Województwo lubuskie, w którym tereny leśne zajmują prawie połowę powierzchni przyciąga miłośników i obserwatorów ptaków do parków narodowych: Drawieńskiego i Ujście Warty. Niewiele osób również wie, że lubuskie to także jedno z największych w Europie lęgowisk nietoperzy odwiedzane przez licznych przyrodników i pasjonatów nietoperzy z Polski i Europy. Dolny Śląsk to region o bogatej historii, pełnej tajemnic i niewyjaśnionych zagadek. Można tu zwiedzać sieć podziemnych fabryk, tuneli i schronów. Na terenie województwa istnieją też bogate i różnorodne złoża wód mineralnych i leczniczych i aż 11 uzdrowisk. Lubelskie to nie tylko obiekty światowego dziedzictwa i pomniki historii, jak Zamość i Kazimierz Dolny, ale również obszary o walorach wypoczynkowych: Pojezierze Łęczyńsko- Włodawskie, Roztocze oraz rozległy kompleks Puszczy Solskiej i Lasy Janowskie. Województwo łódzkie posiada unikatowe zespoły urbanistyczne, obejmujące XIX-wieczne obiekty produkcyjne, pałace ich właścicieli z otaczającymi parkami, domy zamieszkiwane przez robotników oraz obiekty towarzyszące; szpitale, kościoły, szkoły. Do tego dodajmy wiele innych, często jeszcze nieodkrytych miejsc, a sami zobaczymy, jak atrakcyjny dla turystów może być nasz kraj. 9

10 Turystka w strategii rozwoju regionalnego wyzwania i szanse. W opinii Marszałków Turystyka w województwie warmińsko-mazurskim jest niewątpliwie strategicznym sektorem gospodarki. Nasz region jest uznawany za jedno najpiękniejszych miejsc na świecie, a Kraina Wielkich Jezior Mazurskich brała udział w prowadzonym przez szwajcarską fundację New7Wonders konkursie na 7 Nowych Cudów Natury. Choć nie znalazły się one w ścisłej siódemce, możemy powiedzieć, że Mazury to jedno z 28 najpiękniejszych krajobrazowo i przyrodniczo miejsc na świecie. Walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe województwa warmińsko-mazurskiego stanowią o jego wysokiej atrakcyjności turystycznej i budują przewagę konkurencyjną regionu. Ich wykorzystanie w tworzeniu oferty turystycznej w szerokim tego słowa znaczeniu stwarza szanse tworzenia nowych miejsc pracy, przyśpieszenia rozwoju województwa oraz wzrostu dochodów mieszkańców. Jednym z czynników wpływających również na wzrost potencjału regionu są kalstry i inicjatywy klastrowe. Klastry jako geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm działających w pokrewnych sektorach dają szansę na uzyskanie przewagi konkurencyjnej i stanowią szansę dla przedsiębiorstw w dzisiejszych realiach gospodarczych. Obecnie skłaniamy się ku wsparciu rozwoju klastrów o znaczeniu strategicznym dla województwa, czyli takich, które działają w sektorach wymienionych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku Zgodnie z przedmiotową strategią, województwo warmińsko-mazurskie buduje swoją markę poprzez nisze specjalizacyjne. W naszym regionie występuje duży potencjał do wypracowania specjalizacji przed wszystkim w sektorze turystyki oraz sektorach: ICT, meblarskim i spożywczym. Dlatego istotne jest, aby klastry w naszym województwie rozwijały się w tych właśnie sektorach. W województwie warmińsko-mazurskim funkcjonuje kilka klastrów o ugruntowanej pozycji, m.in. klastry: Mazurskie Okna, Mebel Elbląg czy Razem Cieplej. W sektorze turystycznym działa klaster Mazury Zachodnie. Każdy następny utworzony klaster, działający w jednym z obszarów strategicznych dla województwa, stanowi szansę na uzyskanie przewagi konkurencyjnej regionu poprzez zbudowanie sieci współpracy i transferu nowych, często innowacyjnych technologii. Jacek Protas Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej działa na rynku krótko, obejmuje swym zasięgiem także województwo podlaskie. Jeśli jednak zrealizuje założenia przedstawione w projekcie, przyczyni się to do wzrostu gospodarki w naszym regionie, a współpraca między podmiotami będącymi członkami Klastra transfer wiedzy, wymiana doświadczeń przyczynią się do podniesienia innowacyjności usług w sektorze turystycznym. 10

11 Krzysztof Hetman Marszałek Województwa Lubelskiego Klastry, nie tylko te skupiające firmy z branży turystycznej, są świetnym narzędziem dla małych firm działających na terenie regionu. Działając razem, mają szanse na skuteczniejszą promocję czy pozyskiwanie środków na organizację wspólnych przedsięwzięć. W przypadku firm z branży turystycznej ma to szczególne znaczenie. Na Lubelszczyźnie jest wiele miejsc, które powstały z pasji i dzięki pomysłowości mieszkańców, ale niewiele osób wie, że one istnieją. Sam przez przypadek trafiłem do Muzeum Nietypowych Rowerów w Gołębiu niedaleko Nałęczowa. To niezwykłe miejsce, jedyne takie muzeum w Polsce i w Europie, w którym można przejechać się np. na galopujących rowerach. Bardzo często nie wiedzą o nich nie tylko turyści, którzy odwiedzają Lubelszczyznę, ale także mieszkańcy. Mikroprzedsiębiorcy nie reklamują się, bo nie mają na to środków. Działając w klastrze są wstanie zorganizować chociażby wspólną kampanię informacyjną i ofertę czy stronę internetową, na której znalazłyby się namiary na wszystkie miejsca warte odwiedzenia. To najprostsza metoda pozyskania nowych klientów, a obecnie turyści właśnie za pośrednictwem internetu planują wyjazdy. W realizację Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej jest zaangażowanych 20 podmiotów, nie ma wśród nich podmiotów z Lubelszczyzny, ale u nas działa z powodzeniem Klaster Restauratorów i Hotelarzy. Klaster ten skupia już kilkadziesiąt restauracji, ośrodków wypoczynkowych, hoteli i klubów. Właściciele tych miejsc postawili na promocję lokalnej kuchni, mam nadzieję, że firmy i mieszkańcy, którzy działają w branży turystycznej skorzystają z ich doświadczeń i zaczną działać wspólnie. Zachęcam do tego, bo nie mam wątpliwości, że klastry przyczyniają się do podnoszenia innowacyjności i konkurencyjności firm w nich działających. Lubelszczyzna jest regionem, który może wykorzystać potencjał tkwiący w turystyce, ale nie uda się to, jeśli przedsiębiorcy nie zaczną szukać nowych sposobów na dotarcie do turystów i mieszkańców regionu. Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Turystyka jest ważnym narzędziem rozwoju województwa świętokrzyskiego, a także jego społeczno-gospodarczej aktywizacji. Rozwój turystyki w regionie oparty jest o efektywne i zrównoważone wykorzystanie posiadanych zasobów, będących inspiracją dla dynamicznie powstających i rozwijających się w ostatnich latach produktów i atrakcji turystycznych. Znaczenie turystyki w kształtowaniu województwa zostało podkreślone w uchwalonej 26 października 2006 r. przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku W dokumencie tym turystyka stanowi jeden z 6 głównych celów warunkujących osiągnięcie celu generalnego. Warto podkreślić, iż ponad pół roku wcześniej opracowana została Strategia rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim na lata , w której szczegółowo określone zostały cele i priorytety dotyczące opisywanego obszaru. To właśnie wtedy wypracowane zostało powszechnie już znane i kojarzone z regionem hasło Świętokrzyskie Miejsce Mocy, zdefiniowane zostały segmenty docelowych turystów, wskazano kierunki i obszary turystyki, które należałoby rozwijać w województwie. Cele i priorytety obu wymienionych Strategii są systematycznie realizowane poprzez szeroko zakrojone działania podmiotów zainteresowanych rozwojem turystyki w regionie. Inicjatywa powstania Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej jest więc w tym wypadku jak najbardziej pożądana. Jak do tej pory tylko w kilku przypadkach udało się stworzyć tego typu sieć skupiającą wzajemnie powiązane i wyspecjalizowane firmy oraz instytucje działające w sektorze turystyki (np. klaster usługowy Grono Targowe Kielce, Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka Uzdrowiska - Perły Polski Wschodniej ). Jednakże prawidłowe ich funkcjonowanie uzależnione jest w dużym stopniu od możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, stąd też po zakończeniu finansowania nie zawsze udaje się kontynuować rozpoczęte działania. Inicjatywa powstania Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej powinna być szczególnie interesująca dla przedsiębiorców branży turystycznej i okołoturystycznej. Przynależność do klastra, współpraca w ramach większego grona, wymiana doświadczeń oraz połączenie sił przyczynia się zwykle do znacznego podniesienia konkurencyjności, a w konsekwencji wysokiej dynamiki wzrostu sprzedaży produktów i świadczonych usług. Należałoby również zadbać o to, by w proces kształtowania i funkcjonowania klastra zaangażowane były organizacje turystyczne i samorządy z obszaru Polski Wschodniej. Powstanie Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej może okazać się niebywałą szansą, która umiejętnie wykorzystana zaowocuje w przyszłości wzrostem atrakcyjności i konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym, wzmocnieniem spójności społecznogospodarczej wewnątrz regionu oraz rozwojem tej dziedziny gospodarki, jaką jest turystyka. 11

12 Nasi Klastrowicze cz. I Andrzej Malinowski Dyrektor Best Western Hotel Żubrówka**** Best Western Hotel Żubrówka **** ul. Olgi Gabiec 6, Białowieża Tel ; Fax W jednym z najbardziej urokliwych za kątków Północno Wschodniej Polski, w sercu Puszczy Białowieskiej znajduje się Best Western Hotel Żubrówka****. Relaks, wyciszenie i odpoczynek to główne powody, dla których się tutaj przyjeżdża. Przystępując do Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej mamy nadzieję, iż wspólne działania przedsiębiorców branży turystycznej przyczynią się do propagowania naszego regionu oraz lepszego funkcjonowania członków inicjatywy w oparciu o wymianę doświadczeń. Liczymy, że uda nam się wspólnie stworzyć nowe drogi dotarcia do klientów, a proponowana oferta będzie na tyle atrakcyjna, iż będą oni wracali do nas cyklicznie. Dużą zaletą Klastra jest możliwość pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania nowych pomysłów, a tych nam nie brakuje. Uczestnictwo w przedsięwzięciu moim zdaniem w perspektywie przyniesie zarówno regionowi, jak i poszczególnym członkom wiele korzyści. CENTRUM SPA Z myślą o wszystkich tych, którzy w otocze niu prastarej puszczy pragną wyciszyć swój umysł i zregenerować siły witalne powstało Centrum SPA, składające się z ośmiu gabi netów zabiegowych. Są wśród nich gabine ty masażu, kosmetyczne, manicurepedi cure, hydroterapii oraz specjalny gabinet dla par. Wszystkie zabiegi wykonywane są na bazie ekskluzywnych kosmetyków oraz na najnowocześniejszych urządzeniach. Nowo otwarta grota solna zachęca do sko rzystania z seansów zdrowotnych. KOMPLEKS BASENOWY Dopełnienie relaksu i odpoczynku będzie stanowić wizyta w niezwykle atrakcyj nym kompleksie basenowym. Niepowta rzalny wystrój basenu nawiązuje do sce nerii otaczającej puszczy, a jego wnętrza wypełniają pnie drzew, zieleń oraz skały. 12

13 W miesiącach letnich, goście mają moż liwość korzystania z kąpieli słonecznych na tarasie bezpośrednio połączonym z basenem. KOMPLEKS SPORTOWY Gości, którzy nie tylko lubią błogie lenistwo, ale również aktywne spędzanie wolnego czasu zapraszamy do korzystania z kom pleksu sportowego. W jego skład wchodzą: dwa profesjonalne korty tenisowe, wykona ne w technologii nawierzchni CONIPUR TENIS FORCE, pole do gry w mini golfa 18 dołkowego, boisko do siatkówki, plac zabaw dla dzieci oraz tenis bar, gdzie moż na zjeść przepyszne dania z grilla i rozpalić ognisko. Zachęcamy również do wypoży czania rowerów i kijków Nordic Walking latem, a nart biegowych zimą. OTOCZENIE Bardzo ważnym atutem naszego hotelu jest położenie oferujemy wiele atrakcji z nim związanych. Oprócz zwiedzania obiektów Białowieskiego Parku Narodowego nasi Goście mają możliwość przejażdżki bryczką lub wieloosobowym wozem po puszczańskich ostępach, podróżowania kolejką wąskotorową połączonego z improwizowanym napadem radzieckich służb granicznych, organizacji ogniska w sercu puszczy z pieczeniem dzika. RESTAURACJA Położenie na styku kultur wschodnich przyczyniło się do tego, że specjalnością naszej kuchni są dania kuchni regionalnej i myśliwskiej. Szczególnie godne polecenia są dania z dziczyzny, które zadowolą gusta największych smakoszy. Restauracja mie ści się w trzech salach Sali Głównej, Ban kietowej oraz Kominkowej. Jest to idealne miejsce do organizacji różnego rodzaju spotkań okolicznościowych i bankietów. Warto również odwiedzić naszą kawiarnię i Klub Nocny Carski Buduar. BAZA NOCLEGOWA I CENTRUM KONFERENCYJNE Hotel może pomieścić 250 osób w 112 luk susowych pokojach jedno i dwuosobowych oraz stylowo urządzonych apartamentach. Wnętrza hotelu także cechują się orygi nalnością dominują w nich elementy drewniane, kamienne i kute, a pokoje sty lizowane są na komnaty Pałacu Carskiego. Centrum konferencyjne wyposażone jest w 4 sale konferencyjne oraz najwyższej klasy sprzęt audiowizualny. Istnieje możliwość organizacji konferencji nawet do 500 osób. 13

14 Nasi Klastrowicze cz. I wrzutowymi do gier zręcznościowych. Hotel oferuje całoroczne lodowisko o powierzchni 700 m2. W okresie jesienno-zimowym lodowisko czynne jest w weekendy. Hotel Gołębiewski w Mikołajkach ul. Mrągowska Mikołajki, Hotel Gołębiewski w Mikołajkach jest malowniczo położony w samym sercu Mazur. Oferuje gościom 688 pokoi, w tym pokoje 1-osobowe, 2-osobowe, pokoje rodzinne i pokoje typu studio. Hotel Gołębiewski to również największe na Mazurach Centrum Konferencyjne o powierzchni ponad 8000 m 2. Na Centrum Konferencyjne składa się 17 przestronnych, klimatyzowanych i nowocześnie wyposażonych sal konferencyjnych o różnej wielkości od 75 do 750 m2. Dumą hotelu są dwie SALE KONGRESOWE o powierzchni 1600 m 2 i 1800 m 2, położone na tym samym poziomie, mogące pomieścić podczas obrad do 1500 osób każda. Hotel posiada bogatą ofertę gastronomiczną: restaurację CZERWONĄ, gdzie podawane są posiłki w formie bufetów szwedzkich, restaurację ZIELONĄ z daniami a la carte kuchni polskiej i międzynarodowej, kawiarnię PATIO oferującą szeroki wybór ciast, deserów, koktajli, kaw i napojów oraz OBERŻĘ U MARKIZA przygotowaną z myślą o organizacji biesiad przy muzyce. Na przystani hotelowej znajduje się również TAWERNA NAD TAŁTAMI. Jest to idealne miejsce na organizację spotkania firmowego czy też wieczoru żeglarskiego z muzyką na żywo. Z kolei Klub Nocny zapewnia wspaniałą zabawę w rytmach największych muzycznych przebojów. Na terenie hotelu znajduje się również Studio Zdrowia i Urody Gołębiewska, gdzie można skorzystać z zabiegów kosmetycznych, masaży oraz zabiegów odnowy biologicznej. Hotel posiada rozległy teren, gdzie goście hotelowi mają możliwość skorzystania z jego atrakcji. Grupom zorganizowanym na terenie przynależącym do hotelu proponowane są zajęcia typu team-building. Atrakcje zapewnia Park Wodny Tropikana i przystań hotelowa położona nad brzegiem jeziora Tałty. Od wczesnej wiosny do późnej jesieni odbywają się rejsy statkiem hotelowym m/s Grażyna, działa również wypożyczalnia sprzętu wodnego. Klub Jeździecki Stajnia oferuje możliwość jazdy konnej, przejażdżki bryczkami i wozami konnymi. Natomiast Akademia Golfa Gołębiewski oddalona o około 350 m od hotelu to idealne miejsce do nauki tej gry. Znajduje się tam strzelnica golfowa Driving Range z 30 stanowiskami do ćwiczeń i doskonalenia umiejętności gry w golfa. To doskonałe miejsce na organizację zabaw integracyjnych grupom konferencyjnym. Mini Las Vegas to z kolei atrakcja dla małych i dużych wraz z 4-torową kręgielnią, stołami bilardowymi, stołami do gry w snookera oraz automatami 14

15 Nasi Klastrowicze cz. I HOTEL GOŁĘBIEWSKI Białystok ul. Pałacowa 7 tel Ilość pokoi 218 Ilość miejsc 500 Liczba sal konferencyjnych 12 Liczba miejsc w salach konferencyjnych 1500 Hotel Gołębiewski**** w Białymstoku Hotel Gołębiewski**** w Białymstoku usytuowany jest w samym centrum miasta, w pobliżu XVIII-wiecznego, barokowego Pałacu Branickich, teatru oraz pięknego Parku Miejskiego. Kompleks oferuje swoim Gościom do 500 miejsc noclegowych w 218 pokojach, ze stałym łączem internetowym, telefonem, bezpłatną telewizją satelitarną. Skorzystać też można z 8 komfortowo wyposażonych apartamentów (1 i 2 pokojowe, łazienka z wanną i kabiną z hydromasażem) oraz 6 pokoi typu Studio, przystosowanych również dla osób niepełnosprawnych. Położenie obiektu blisko centrum kulturalnego oraz handlowego miasta spowodowało ukierunkowanie oferty hotelowej ku profilowi konferencyjno-biznesowemu. Hotel dysponuje 12 wielofunkcyjnymi salami, w tym salą kongresową mogącą pomieścić do 900 osób. Wszystkie wyposażone są w nowoczesny sprzęt audiowizualny. Hotel dysponuje wielopoziomowym parkingiem, umożliwiającym swobodne zaparkowanie w centrum aglomeracji miejskiej do 250 aut. Ze względu na swoje położenie oraz bogatą ofertę rekreacyjną - Park Wodny Tropikana z 3 basenami, grotami solną i śnieżną, sauną, jacuzzi, solarium, gabinetem masażu; Salon Gier, Klub Nocny - Hotel stanowi również doskonałe miejsce relaksu i wypoczynku. Hotel Gołębiewski w Białymstoku szczyci się również bogatą ofertą gastronomiczną, o której można się przekonać odwiedzając: Restaurację Zieloną, w której serwowane są wyśmienite dania kuchni regionalnej oraz międzynarodowej. Restaurację Czerwoną, podejmującą Gości pysznymi śniadaniami w formie stołu szwedzkiego, jak również stanowiącą doskonałe miejsce na organizację wesel, bankietów, posiłków konferencyjnych i wszelkiego typu imprez okolicznościowych. Bar Patio, gdzie przy pysznej kawie lub drinku oraz akompaniamencie fortepianowej muzyki na żywo, każdy znajdzie chwilę relaksu po ciężkim dniu. Dodatkowym atutem białostockiego Hotelu Gołębiewski są piękne tereny Podlasia, zachwycające bogactwem przyrody i stanowiące doskonałą bazę dla imprez integracyjnych i wycieczek turystycznych. Hotel Gołębiewski jest jedynym obiektem w Białymstoku, który jest w stanie kompleksowo i profesjonalnie zrealizować konferencje, sympozja, kongresy dla grup od 10 do 1500 os. 15

16 Nasi Klastrowicze cz. I ALBATROS Hotel & Spa w Serwach k/augustowa Serwy Płaska tel fax Hotel ALBATROS znajduje się w miejscowości Serwy k. Augustowa - popularnej miejscowości letniskowej nad jeziorem Serwy. Hotel otacza Puszcza Augustowska, a Pojezierze Augustowskie, do którego należy jezioro, to jedno z najbardziej malowniczych i wciąż jeszcze mało odkrytych miejsc. Jezioro objęte jest strefą ciszy i związku z tym w Serwach jest spokojniej niż w pobliskim Augustowie czy na Mazurach. Centrum Wypoczynkowo-Rekreacyjne PROSERWY - hotel ALBATROS dysponuje łącznie 100 pokojami, w tym 38 pokojami i 10 apartamentami typu KOMFORT w trzygwiazdkowym skrzydle B oraz pokojami i 2 apartamentami typu STANDARD w skrzydle A. Wszystkie pokoje typu KOMFORT oraz większość pokoi STANDARD posiada tarasy lub balkony. Hotel ALBATROS posiada znakomite warunki na wypoczynek nad jeziorami, zwłaszcza wypoczynek aktywny. Specjalnością obiektu są również konferencje, imprezy firmowe i integracyjne oraz szkolenia. Największa sala konferencyjna ma powierzchnię 310 m 2 16

17 i może być dzielona za pomocą systemu ruchomych ścian na 3 sale o powierzchniach 129 m2, 97 m2 i 84 m 2. Ponadto Hotel ALBATROS dysponuje salą o powierzchni 130 m 2 i mniejszymi salami oraz profesjonalną halą namiotową. Sale konferencyjne i zaplecze noclegowe umożliwiają organizację imprez do osób. Nowoczesne centrum SPA pozwala zrelaksować się po pracowitym dniu szkolenia lub konferencji, a duży 4-hektarowy teren pozwala na organizację atrakcyjnych imprez integracyjnych. Hotel ALBATROS to także znakomite miejsce do organizacji bankietów i przyjęć weselnych oraz imprez plenerowych. Do dyspozycji gości jest także kąpielisko z pomostami, plac zabaw dla dzieci i boiska sportowe. Hotel zapewnia też następujące możliwości spędzenia czasu wolnego i rekreacji: nowoczesne centrum SPA, w skład którego wchodzą: grota solna, sauny suche, parowe i na podczerwień, 3 wanny jacuzzi, kapsuła zabiegowa, ścieżka Kneippa, deszczownia i słoneczne łąki dyskoteki w klubie muzycznym, zabawy i bankiety z zespołem imprezy grillowe w wiatach przy ognisku wycieczki, w tym wycieczki na Litwę do Wilna, Kowna lub Druskiennik rejsy statkiem, przejazdy kolejką wąskotorową i wozami konnymi, kuligi spływy kajakowe Czarną Hańczą i Kanałem Augustowskim pobyty w najnowocześniejszym w regionie Parku Rozrywek Wodnych w Druskiennikach wypożyczalnia sprzętu pływającego i rowerów organizacja zajęć w parku linowym, turnieju w gigantyczne piłkarzyki, paintball itp. oraz przejazdów quadami bezpośrednio na terenie obiektu 17

18 Nasi Klastrowicze cz. I Best Western Hotel CRISTAL * * * Best Western Hotel CRISTAL * * * ul. Lipowa 3/ Białystok Tel ; Tel. Kom Fax Best Western Hotel CRISTAL * * * położony jest w samym centrum Białegostoku przy zabytkowej ulicy Lipowej sercu miasta. Jest bardzo nowoczesnym i jednocześnie kameralnym obiektem, mogącym pochwalić się bogatą, ponad 50-letnią tradycją hotelarską. Wpisany w architekturę i historię miasta jest jedną z jego wizytówek. O znaczeniu i randze hotelu mogą świadczyć chociażby liczne nagrody, które otrzymał (trzy Medale Europejskie, Certyfikat Jakości European Quality Club, Złoty Klucz, Malwa otrzymywana cztery lata z rzędu, Złoty Dzwonek) corocznie przyznawana rekomendacja Stowarzyszenia Konferencji i Kongresów w Polsce oraz Polskiej Izby Turystyki. Hotel CRISTAL jest również zrzeszony w największej sieci hoteli na świecie Best Western. Najważniejszym potwierdzeniem jakości świadczonych usług jest jednak duża liczba stałych gości, którzy odwiedzając Podlasie zatrzymują się zawsze w Hotel CRISTAL * * *. Best Western Hotel CRISTAL posiada 180 miejsc noclegowych w 89 pokojach jednoosobowych, dwuosobowych i apartamentach. Wszystkie pokoje wyposażone są w klimatyzację, łazienkę, telewizję (tv sat, pay tv), telefon i minibar. Każdy z pokoi jest przestronny, dyskretny i przytulny. Goście mogą korzystać z bezpłatnego i bezprzewodowego Internetu, a niedysponujących własnym komputerem Hotel zaprasza do całodobowej kafejki internetowej. Osoby szukające przyjemności kulinarnej na pewno odnajdą ją w hotelowej restauracji. Proponuje ona potrawy kuchni polskiej, francuskiej, ale i przede wszystkim regionalnej białoruskiej, tatarskiej, żydowskiej, rosyjskiej, litewskiej, jak również azjatyckiej i hiszpańskiej. Specjały te oczarowały już niejedno podniebienie osób goszczących w Hotelu, jak również uczestników bankietów organizowanych przez Cristal. Goście biznesowi korzystają często z nowoczesnego, klimatyzowanego CENTRUM KONFERENCYJNEGO, wyposażonego w najnowocześniejszy system prezentacji wizualnej i fonicznej (bezprzewodowe nagłośnienie, rzutniki multimedialne, flipcharty, laptopy). Hotel CRISTAL zapewnia kompleksową obsługę konferencji i bankietów na dowolną ilość osób. 18

19 19

20 Pięć województw, dziewięć Parków Narodowych, ponad 95 tys. ha rezerwatów, niezliczona ilość turystycznych atrakcji i... tylko jedna jedyna Polska Wschodnia. Prezentujemy wlory turystyczne Podlasia, Warmi i Mazur, Lubelszczyzny, Podkarpacia i ziemi świętokrzyskiej. Waldemar Wierżyński Turystyczna Polska Wschodnia PODLASKIE Województwo podlaskie położone jest w północno-wschodniej części Polski. Naturalne walory regionu poczynając od krajobrazów i rzeźby terenu, poprzez bogactwo rzek, a na wyjątkowym mikroklimacie kończąc każdego roku przyciągają tysiące turystów. Narew, nazywana nie bez powodu polską Amazonią i Biebrza to raj dla ornitologów, można tutaj spotkać rzadkie gatunki ptaków, w tym zagrożoną wyginięciem wodniczkę. W Puszczy Białowieskiej niepodzielnie rządzą żubry, a w Knyszyńskiej czeka nas spacer tropem łosia. Województwo podlaskie w pełni zasługuje na miano Zielonych Płuc Polski czyste powietrze pozwala oddychać pełną piersią, pejzaże są ucztą dla oczu, a śpiew ptaków muzyką dla uszu. Do tego trzeba dodać bogactwo kultur i kulinarnych smaków. Nic dziwnego, że podlaskie powszechnie kojarzy się z atrakcjami turystycznymi i ekologią. Podlaskie to bogactwo różnorodności od wieków zgodnie tereny te zamieszkiwali Polacy. Białorusini, Ukraińcy, Tatarzy, Litwini, Rosjanie, a także Niemcy i Żydzi. Nic więc dziwnego, że to właśnie tutaj powstał międzynarodowy język esperanto. Liczne szlaki piesze, rowerowe wodne i konne prowadzą turystów w malownicze zakątki. Turyści mogą się raczyć specjałami lokalnej kuchni: babką i kiszką ziemniaczaną, sękaczem, serami korycińskimi czy narwiańskimi ogórkami. 20

LEŚNY OŚRODEK SZKOLENIOWY

LEŚNY OŚRODEK SZKOLENIOWY LEŚNY OŚRODEK SZKOLENIOWY Jeden z najlepiej przygotowanych obiektów w okolicach Poznania do przyjmowania dużych grup gości. Idealnie nadaje się do planowania różnego rodzaju szkoleń, spotkań, zjazdów,

Bardziej szczegółowo

OFERTA KONFERENCYJNA

OFERTA KONFERENCYJNA OFERTA KONFERENCYJNA Oferta konferencyjna Hotel Morawa to nowoczesne, kameralne miejsce do organizacji szkoleń, konferencji oraz innych spotkań biznesowych. Nasz obiekt idealnie nadaje się do podejmowania

Bardziej szczegółowo

Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach. Pan Lech Marek

Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach. Pan Lech Marek Przygotowano dla: Osoba kontaktowa: Termin obowiązywania oferty: Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach Pani Magdalena Biela Pan Lech Marek 09-12.06.2015r. Pokój 1-osobowy ze śniadaniem Pokój 2-osobowy

Bardziej szczegółowo

KONFERENCYJNE e-mail: zajazd@zajazdpiastowski.pl

KONFERENCYJNE e-mail: zajazd@zajazdpiastowski.pl 20 A NI ZE DC IA ŚW DO t la *** Hotel *** Zajazd Piastowski KONFERENCJE w Kazimierzu Dolnym ZAPLECZE KONFERENCYJNE 6 SAL KONFERENCYJNYCH *** SALA A B C D E HALA NAMIOTOWA powierzchnia 296 m2 160 m2 34

Bardziej szczegółowo

ACH MAZURY Stanica Mikołajki www.achmazury.pl

ACH MAZURY Stanica Mikołajki www.achmazury.pl ACH MAZURY Stanica Mikołajki ul. Leśna 1, 11-730 Mikołajki tel./fax: +48 87 421 60 22 e-mail: recepcja@achmazury.pl www.achmazury.pl www.achmazury.pl ACH MAZURY ACH MAZURY! JAK WY CUDNE... Mazury, to bez

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia pięknego hotelu Pałac Lucja w Zakrzowie (www.pałaclucja.pl).

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia pięknego hotelu Pałac Lucja w Zakrzowie (www.pałaclucja.pl). Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia pięknego hotelu Pałac Lucja w Zakrzowie (www.pałaclucja.pl). Nasz hotel to idealne miejsce na organizację m.in.: spotkań biznesowych, konferencji, szkoleń oraz imprez

Bardziej szczegółowo

BIZNES I KONFERENCJE

BIZNES I KONFERENCJE BIZNES I KONFERENCJE Jest takie miejsce... Hotel Senator to doskonale wyposażony obiekt wypoczynkowo-rekreacyjny położony zaledwie 80 m od morza, z bogatym zapleczem gastronomicznym i rekreacyjnym. Szeroka

Bardziej szczegółowo

Ilość dni: 3. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: wiosna, lato JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE!

Ilość dni: 3. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: wiosna, lato JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Mazury Zachodnie campingowo i caravaningowo Ilość dni: 3 Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie Pory roku: wiosna, lato JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Czekają na Ciebie: rodzinne pola campingowe wyżywienie

Bardziej szczegółowo

SPORT i TURYSTYKA. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

SPORT i TURYSTYKA. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów. SPORT i TURYSTYKA Już wkrótce zostaną zakończone prace związane z przygotowaniem trasy

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE KONFERENCJA WOJEWÓDZKA nt. Wykorzystanie lokalnych wartości w rozwoju społeczno gospodarczym obszarów w wiejskich prof. nadzw. dr hab. Mirosław Boruszczak WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Pragniemy zaprosić Państwa do Hotelu Podlasie położonego w odległości 10 minut od centrum miasta.

Pragniemy zaprosić Państwa do Hotelu Podlasie położonego w odległości 10 minut od centrum miasta. Pragniemy zaprosić Państwa do Hotelu Podlasie położonego w odległości 10 minut od centrum miasta. Hotel dysponuje 84 pokojami o zróżnicowanym standardzie, posiadamy pokoje jednoosobowe, dwuosobowe oraz

Bardziej szczegółowo

Konferencje i obiekty konferencyjne na Dolnym Śląsku. Szanowni Państwo!

Konferencje i obiekty konferencyjne na Dolnym Śląsku. Szanowni Państwo! Szanowni Państwo! Głównym celem działania Convention Bureau jest spowodowanie wzrostu liczby organizowanych na Dolnym Śląsku spotkań. Wiąże się to ze wzrostem liczby klientów biznesowych, a tym samym rozwojem

Bardziej szczegółowo

Wizerunek Województwa Podkarpackiego. Jarosław Reczek, 15.11.2012

Wizerunek Województwa Podkarpackiego. Jarosław Reczek, 15.11.2012 Wizerunek Województwa Podkarpackiego Jarosław Reczek, 15.11.2012 Program badawczy OBOP. Atuty województwa (Top3) Zachodnio-Pomorskie: Blisko morza-51% Lasy-8% Miejsce urodzenia-7% Lubuskie: Położenie geogr.

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla samorządów i organizacji pozarządowych Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji środki finansowe na wspieranie

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKA SZKOLNA Z POBYTEM W SUCHYM BORZE

WYCIECZKA SZKOLNA Z POBYTEM W SUCHYM BORZE Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy SUCHY BÓR Sp. z o.o. Suchy Bór ul. Pawlety 26 46-053 Chrząstowice tel./fax (77) 421 97 96 e-mail: suchybor@interia.pl www.suchy-bor.pl wypoczynek - rekreacja uroczystości

Bardziej szczegółowo

Hotel SPA Dr Irena Eris Krynica Zdrój LUKSUS BLISKO NATURY

Hotel SPA Dr Irena Eris Krynica Zdrój LUKSUS BLISKO NATURY Hotel SPA Dr Irena Eris Krynica Zdrój Pokoje Hotel SPA Dr Irena Eris Krynica Zdrój dysponuje 48 pokojami i apartamentami Apartamenty 2 apartamenty GRAND 1 apartament SENIOR 7 apartamentów JUNIOR 1 STUDIO

Bardziej szczegółowo

JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE!

JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Mazury Zachodnie biznesowo Ilość dni: zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem Klienta Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Jest to

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POGORZELICA MRZEŻYNO BOCHNIA ROWY ŚWINOUJŚCIE OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ABSOLWENTÓW I KLAS GIMNAZJUM.

INFORMATOR POGORZELICA MRZEŻYNO BOCHNIA ROWY ŚWINOUJŚCIE OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ABSOLWENTÓW I KLAS GIMNAZJUM. INFORMATOR OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ABSOLWENTÓW I KLAS GIMNAZJUM POGORZELICA MRZEŻYNO BOCHNIA ROWY ŚWINOUJŚCIE OŚRODKI ŚWIADCZENIA CENY TABELA ODPŁATNOŚCI INFORMACJE TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Bardziej szczegółowo

Hotel 77 *** Chałupy. www.hotel77.pl

Hotel 77 *** Chałupy. www.hotel77.pl Hotel 77 *** Chałupy Hotel 77*** to wyjątkowe i kameralne miejsce. Usytuowany w jednym z najęższych odcinków Półwyspu Helskiego - 50m do szerokiej, piaszczystej plaży i 30m od brzegu Zatoki Puckiej, która

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo ZAPRASZAMY. do zapoznania się z ofertą

Szanowni Państwo ZAPRASZAMY. do zapoznania się z ofertą Szanowni Państwo Mamy przyjemność zaprosić Państwa do HOTELU ATENA wedding, business & Spa ***, który oferuje doskonałe warunki do organizacji konferencji, szkoleń, bankietów i spotkań firmowych. ZAPRASZAMY

Bardziej szczegółowo

Ilość dni: 3 lub 5. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE!

Ilość dni: 3 lub 5. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Mazury Zachodnie i kulinaria Ilość dni: 3 lub 5 Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Ten pakiet proponujemy wszystkim poszukiwaczom

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ROZWOJU BIZNESU USŁUGI KONFERENCYJNE. Warszawa, 29 sierpnia 2012. Inspiracje Innowacje Rozwój

INSTYTUT ROZWOJU BIZNESU USŁUGI KONFERENCYJNE. Warszawa, 29 sierpnia 2012. Inspiracje Innowacje Rozwój INSTYTUT ROZWOJU BIZNESU USŁUGI KONFERENCYJNE Warszawa, 29 sierpnia 2012 Inspiracje Innowacje Rozwój AGENDA 1. Informacje o Instytucie Rozwoju Biznesu 2. Usługi szkoleniowo-konferencyjne Instytutu nasza

Bardziej szczegółowo

Usługi Konferencyjne. w hotelu borys

Usługi Konferencyjne. w hotelu borys Usługi Konferencyjne w hotelu borys Hotel Borys to idealne miejsce na organizację szkoleń, bankietów, wyjazdów firmowych oraz wszelkiego rodzaju spotkań biznesowych. Hotel Borys jest oddalony tylko 15

Bardziej szczegółowo

Pacółtowo kompleks ok. 1 ha działek z możliwością zabudowy. Cena 65 tys. zł/ha OKAZJA!!!

Pacółtowo kompleks ok. 1 ha działek z możliwością zabudowy. Cena 65 tys. zł/ha OKAZJA!!! Pacółtowo kompleks ok. 1 ha działek z możliwością zabudowy Cena 65 tys. zł/ha OKAZJA!!! Przedmiotem sprzedaży są działki o powierzchniach około 1 ha z możliwością szybkiego wydania decyzji o warunkach

Bardziej szczegółowo

Perła Dziwnowa Ośrodek Wypoczynkowy SPA & Wellness położony jest w urokliwej części Dziwnowa - pomiędzy rzeką Dziwną i lasem a rozległą plażą.

Perła Dziwnowa Ośrodek Wypoczynkowy SPA & Wellness położony jest w urokliwej części Dziwnowa - pomiędzy rzeką Dziwną i lasem a rozległą plażą. PREZENTACJA 72-420 Dziwnów, ul. Osiedle Rybackie 33 tel. 91 381 30 78; tel. kom. 602 25 82 25, 665 098 999 e-mail: recepcja@perla-dziwnowa.pl; www.perla-dziwnowa.pl Perła Dziwnowa Ośrodek Wypoczynkowy

Bardziej szczegółowo

Oferta organizacji konferencji i szkoleń.

Oferta organizacji konferencji i szkoleń. Oferta organizacji konferencji i szkoleń. Centrum Konferencyjno- Szkoleniowe & SPA Businessman Institute - to zespół obiektów, które połączone tworzą luksusowy kompleks na obszarze około 5 hektarów, zaledwie

Bardziej szczegółowo

HOTEL SPA & WELLNESS

HOTEL SPA & WELLNESS HOTEL SPA & WELLNESS www.hotelprime.pl HOTEL BYTOM PRIME W Hotelu BYTOM PRIME mieści się 91 nowoczesnych i komfortowych pokoi z łazienkami, wyposażonych w TV-sat, bezpłatne WiFi oraz telefon. W ofercie

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DYSPONUJE BAZĄ 200 MIEJSC NOCLEGOWYCH:

OŚRODEK DYSPONUJE BAZĄ 200 MIEJSC NOCLEGOWYCH: POŁOŻENIE Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Neptun jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej atrakcyjnych terenów rekreacyjno- wypoczynkowych położonych nad Jeziorem Żywieckim (Beskid Żywiecki). Najpopularniejszym

Bardziej szczegółowo

Marketing w turystyce

Marketing w turystyce Marketing w turystyce MT 6 Kształtowanie produktu turystycznego dr Edyta Gołąb-Andrzejak MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk 2011-12 Najważniejsze składniki produktu turystycznego

Bardziej szczegółowo

Panorama Owińsk - pocysterski zespół klasztorny GMINA CZERWONAK

Panorama Owińsk - pocysterski zespół klasztorny GMINA CZERWONAK Panorama Owińsk pocysterski zespół klasztorny GMIN CZERWONK Urząd Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39 62004 Czerwonak tel. 061 654 42 04 Informacja tel. 061 654 42 01 Sekretariat Wójta www.czerwonak.pl email:

Bardziej szczegółowo

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 27-28 listopada 2014 roku, Działdowo Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Radosław Zawadzki Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

HomeClasse Sp. z o.o. Hotel Spa Posnania Łężeczki 1, 64-412 Chrzypsko Wielkie tel. 61 29 51 488, e-mail: recepcja.lezeczki@wp.pl

HomeClasse Sp. z o.o. Hotel Spa Posnania Łężeczki 1, 64-412 Chrzypsko Wielkie tel. 61 29 51 488, e-mail: recepcja.lezeczki@wp.pl HomeClasse Sp. z o.o. Hotel Spa Posnania Łężeczki 1, 64-412 Chrzypsko Wielkie tel. 61 29 51 488, e-mail: recepcja.lezeczki@wp.pl Baza noclegowa Do Państwa dyspozycji oddajemy 92 miejsca noclegowe w 35

Bardziej szczegółowo

Imperiall Resort & MediSpa Dla Biznesu

Imperiall Resort & MediSpa Dla Biznesu Imperiall Resort & MediSpa Dla Biznesu Efektywna konferencja, szkolenie czy impreza integracyjna wymaga wyboru właściwego miejsca, które pozwoli z dala od codziennych problemów zrealizować zakładany cel.

Bardziej szczegółowo

Hotel ARA ** Jastrzębia Góra

Hotel ARA ** Jastrzębia Góra Hotel ARA ** Jastrzębia Góra Hotel ARA ** położony jest w centrum Jastrzebiej Góry tylko 100 m. od piaszczystej plaży. Ta piękna miejscowość to malowniczy kurort na klifie, który jest krajobrazową atrakcją

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU ROZWOJU TURYSTYKI

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU ROZWOJU TURYSTYKI KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM na podstawie Programu Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego Województwa Podlaskiego w latach 2010-2015 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Spadają liście, spadają ceny... OFERTA SPECJALNA DLA PRACOWNIKÓW GK PGE

Spadają liście, spadają ceny... OFERTA SPECJALNA DLA PRACOWNIKÓW GK PGE Spadają liście, spadają ceny... OFERTA SPECJALNA DLA PRACOWNIKÓW GK PGE Termin: 01.09-20.12.2015 nocleg ze śniadaniem w komfortowym pokoju obiadokolację z akcentem menu międzynarodowego w hotelowej Restauracji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ na lata 2009-2016 1 WIZJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 2 MISJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 3 CELE STRATEGICZNE... 2 4 CELE OPERACYJNE...

Bardziej szczegółowo

Bronisław Piskorz 37-523 Radawa 65 tel. (016) 622 30 10

Bronisław Piskorz 37-523 Radawa 65 tel. (016) 622 30 10 Bronisław Piskorz 37-523 Radawa 65 tel. (016) 622 30 10 Gospodarstwo prowadzi produkcję metodami ekologicznymi. Do dyspozycji gości 3 pokoje, łazienka, aneks kuchenny oraz salonik i świetlica w budynku

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zapraszamy do największego centrum hotelowo-konferencyjnego w Wieliczce obok Krakowa

Serdecznie zapraszamy do największego centrum hotelowo-konferencyjnego w Wieliczce obok Krakowa W malowniczej Wieliczce, zaledwie 20 minut od Krakowskiego Kazimierza i 30 minut od Rynku Głównego w Krakowie znajduje się designerski Hotel Lenart****. Nowoczesny obiekt oddany do użytku w 2013 roku zachwyca

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 76. do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA. wynikające z występowania.

ZAŁĄCZNIK NR 76. do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA. wynikające z występowania. ZAŁĄCZNIK NR 76 do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA wynikające z występowania OBIEKTÓW I TERENÓW związanych z TURYSTYKĄ, REKREACJĄ I SPORTEM Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości DEFINICJE KLASTRA: Klastry to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących

Bardziej szczegółowo

OFERTA PAŁACU PAWŁOWICE

OFERTA PAŁACU PAWŁOWICE OFERTA PAŁACU PAWŁOWICE Odrestaurowany Pałac z 1864 roku kuszący eleganckimi wnętrzami i klimatem luksusu, zajmuje się organizacją i obsługą różnorodnych imprez: od kameralnych spotkań, posiedzeń, negocjacji

Bardziej szczegółowo

Polska Sieć Najciekawszych Wsi europejski pomysł i nowa idea w odnowie wsi. Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski

Polska Sieć Najciekawszych Wsi europejski pomysł i nowa idea w odnowie wsi. Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski Polska Sieć Najciekawszych Wsi europejski pomysł i nowa idea w odnowie wsi Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski Rekomendacje dla odnowy wsi, jako metody rozwoju: budowanie specjalizacji, łączenie potencjałów

Bardziej szczegółowo

Kresowa Osada w Baszni Dolnej

Kresowa Osada w Baszni Dolnej PIRWSZA WIOSKA TMATYZNA NA PODKARPAIU Kresowa Osada w Baszni Dolnej Na smakoszy galicyjskich tradycji gastronomicznych czeka z kolei dawna karczma wiejska, w której posmakować można Kresowego Jadła. W

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!!

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Głównym celem projektu jest umożliwienie podmiotom z sopockiej

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej -budowanie przewagi kooperacyjnej - od konkurencji do kooperacji

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

QUALITY SYSTEM HOTELS

QUALITY SYSTEM HOTELS QUALITY SYSTEM HOTELS Quality System Hotel Kraków Quality System Hotel Katowice Eco System Hotel Katowice Quality System Hotel Poznań Quality System Hotel Wrocław Quality System Hotels Eco System Hotels

Bardziej szczegółowo

Julia Mnich 37-560 Pruchnik, Kramarzówka 311 a tel. (016) 622 64 06, (016) 621 17 61

Julia Mnich 37-560 Pruchnik, Kramarzówka 311 a tel. (016) 622 64 06, (016) 621 17 61 Julia Mnich 37-560 Pruchnik, Kramarzówka 311 a tel. (016) 622 64 06, (016) 621 17 61 Posesja usytuowana w malowniczej okolicy. Do dyspozycji gości 5 pokoi z łazienkami. W pobliżu tarasy rowerowe. Gospodyni

Bardziej szczegółowo

JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE!

JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Mazury Zachodnie i żeglarstwo Ilość dni: 5 lub 7 Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie Pory roku: wiosna, lato JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Jeżeli uwielbiasz żeglować, bądź chcesz się tego nauczyć to

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Lp. Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

Czekają na Ciebie: Co będziecie robić? Zapraszamy na Mazury Zachodnie! Program 3-dniowy. Cena obejmuje:

Czekają na Ciebie: Co będziecie robić? Zapraszamy na Mazury Zachodnie! Program 3-dniowy. Cena obejmuje: Mazury Zachodnie i gry terenowe Ilość dni: 3 lub 5 Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie Pory roku: wiosna, lato, jesień JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Jeżeli chcesz aktywnie, kreatywnie i niezwykle ciekawie

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Urząd Statystyczny w Olsztynie Urząd Statystyczny w Olsztynie Informacja sygnalna Olsztyn, 2010 05 31 Kontakt: e mail SekretariatUSOls@stat.gov.pl tel. (89) 524 36 66, fax (89) 524 36 67 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

Seminarium Regionalne systemy innowacji modele i wyzwania we wspieraniu innowacji w województwie warmińsko-mazurskim

Seminarium Regionalne systemy innowacji modele i wyzwania we wspieraniu innowacji w województwie warmińsko-mazurskim Seminarium Regionalne systemy innowacji modele i wyzwania we wspieraniu innowacji w województwie warmińsko-mazurskim miejsce: Hotel Warmiński - Olsztyn data: 28.06.2011 r. Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Catering NIKU RESTAURACJA. Niku Restauracja, ul. Piątkowska 200 Poznań catering@nikurestauracja.pl www.nikurestauracja.pl

Catering NIKU RESTAURACJA. Niku Restauracja, ul. Piątkowska 200 Poznań catering@nikurestauracja.pl www.nikurestauracja.pl Catering NIKU RESTAURACJA Niku Restauracja, ul. Piątkowska 200 Poznań catering@nikurestauracja.pl www.nikurestauracja.pl FIRMA NIKU BOWLING & RESTAURANT zajmuje się kompleksową obsługą cateringową wydarzeń.

Bardziej szczegółowo

Tajemnica Poland Exclusive

Tajemnica Poland Exclusive Tajemnica Poland Exclusive Odkrycie POLAND EXCLUSIVE The Finest Hotel & Restaurants Collection to elitarna grupa ekskluzywnych hoteli i restauracji w Polsce dla koneserów. Misją grupy jest propagowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT BADANIA OPINII TURYSTÓW ODWIEDZAJĄCYCH CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W GIŻYCKU W SEZONIE LETNIM 2011 ROKU Metodologia badania 2011. Liczebność

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 23 czerwca 2006 r. Gospodarka turystyczna NaleŜy zauwaŝyć,

Bardziej szczegółowo

Oferta PROMOCYJNA na organizację Zielonych Szkół oraz imprez integracyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży. 50 zł za dobę ZAPRASZAMY NAD MORZE

Oferta PROMOCYJNA na organizację Zielonych Szkół oraz imprez integracyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży. 50 zł za dobę ZAPRASZAMY NAD MORZE Oferta PROMOCYJNA na organizację Zielonych Szkół oraz imprez integracyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży 50 zł za dobę ZAPRASZAMY NAD MORZE OPIEKUNOWIE OTRZYMAJĄ ZAKWATEROWANIE W APARTAMENTACH DE

Bardziej szczegółowo

Ilość dni: 3 lub 5. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: lato, jesień JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE!

Ilość dni: 3 lub 5. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: lato, jesień JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Mazury Zachodnie i grzybobranie Ilość dni: 3 lub 5 Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie Pory roku: lato, jesień JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Ten pakiet jest idealny dla wszystkich miłośników grzybobrania.

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW REKOMENDOWANYCH DO WSPARCIA zgłoszonych do konkursu nr ref. DIN 15.4-511-4/10

LISTA PROJEKTÓW REKOMENDOWANYCH DO WSPARCIA zgłoszonych do konkursu nr ref. DIN 15.4-511-4/10 LISTA PROJEKTÓW REKOMENDOWANYCH DO WSPARCIA zgłoszonych do konkursu nr ref. DIN 15.4-511-4/10 Nazwa programu: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Termin składania wniosków: od 01.02.2011

Bardziej szczegółowo

ANKIETA GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO

ANKIETA GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO ANKIETA GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO I. Informacje podstawowe 1. Imię i nazwisko właściciela: 2. Nazwa gospodarstwa agroturystycznego: 3. Adres: ulica... nr... kod -... poczta:... powiat... tel.... tel.

Bardziej szczegółowo

Glosariusz. Informacja prasowa. Naturalne krajobrazy. Kampania tematyczna 2016: Fascynująca przyroda Niemiec wypoczynek na łonie natury.

Glosariusz. Informacja prasowa. Naturalne krajobrazy. Kampania tematyczna 2016: Fascynująca przyroda Niemiec wypoczynek na łonie natury. Informacja prasowa Kampania tematyczna 2016: Fascynująca przyroda Niemiec wypoczynek na łonie natury. Glosariusz Naturalne krajobrazy Nazwą Naturalne krajobrazy są objęte w Niemczech parki narodowe, rezerwaty

Bardziej szczegółowo

Nowa idea. Nowy produkt. Nowa marka. Sieć turystyki wiejskiej, oparta na dziedzictwie kulturowym regionu.

Nowa idea. Nowy produkt. Nowa marka. Sieć turystyki wiejskiej, oparta na dziedzictwie kulturowym regionu. Sieć Zielone Gościńce Nowa idea. Nowy produkt. Nowa marka. Sieć turystyki wiejskiej, oparta na dziedzictwie kulturowym regionu. Idea powstania sieci Jest rok 2008... Stan agroturystyki w woj. opolskim

Bardziej szczegółowo

JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE!

JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Mazury Zachodnie i Tenis Ilość dni: 3 lub 7 Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie Pory roku: wiosna, lato, jesień JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Zwiedzanie okolic Mazur Zachodnich, zajęcia sportowe na

Bardziej szczegółowo

OFERTA Centrum Turystyczno - Sportowe

OFERTA Centrum Turystyczno - Sportowe OFERTA Centrum Turystyczno - Sportowe Najczęściej i najchętniej wybierany ośrodek przez młodych sportowców. Wielokrotny organizator imprez rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej. Za sprawa posiadanej bazy

Bardziej szczegółowo

CZY MOŻLIWE JEST UTWORZENIE W POLSCE EUROPEJSKIEGO CENTRUM WYPOCZYNKOWO-UZDROWISKOWEGO?

CZY MOŻLIWE JEST UTWORZENIE W POLSCE EUROPEJSKIEGO CENTRUM WYPOCZYNKOWO-UZDROWISKOWEGO? CZY MOŻLIWE JEST UTWORZENIE W POLSCE EUROPEJSKIEGO CENTRUM WYPOCZYNKOWO-UZDROWISKOWEGO? dr Krzysztof Pawłowski Rektor WSB-NLU w Nowym Sączu XVI KONGRES UZDROWISK POLSKICH Krynica-Zdrój Przemysł wolnego

Bardziej szczegółowo

Sport i relaks po pracy - zdrowy pracownik w Pracy

Sport i relaks po pracy - zdrowy pracownik w Pracy Sport i relaks po pracy - zdrowy pracownik w Pracy Spis treści 3.Wprowadzenie 4. Obiekty 5. Baza sportowo rekreacyjna 11. Baza hotelowa 12. Jak do nas trafić? 13. Kadra 13. Dane kontaktowe 2 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

*** Hotel Aviator Pabianice

*** Hotel Aviator Pabianice *** Hotel Aviator Pabianice Oferta Konferencyjna Szanowni Państwo, Mamy niezmierną przyjemność zaprosić Państwa do zapoznania się, oraz skorzystania z oferty Centrum Konferencyjno-Bankietowego Hotelu Aviator.

Bardziej szczegółowo

Aparthotel przestrzeń luksusu

Aparthotel przestrzeń luksusu Aparthotel przestrzeń luksusu Aparthotel Aparthotel to budynek o powierzchni użytkowej ok. 11 500 m 2 z garażem podziemnym oraz centrum rekreacyjno-konferencyjnym. Ten luksusowy obiekt nawiązywać będzie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO Cel kierunkowy Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw branży odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

RESTAURACJA I APARTAMENTY ZA MUREM

RESTAURACJA I APARTAMENTY ZA MUREM RESTAURACJA I APARTAMENTY ZA MUREM...Są miejsca które wywierają niezapomniane wrażenia dlatego z ogromną radością pragniemy zaprosić Państwa do nowo powstałego, unikatowego zakątka Stworzyliśmy miejsce,

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO MIĘDZYREGIONALNE W DZIAŁANIACH NA RZECZ ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI- PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY Z REGIONAMI WARMII I MAZUR ORAZ POMORZEM

PARTNERSTWO MIĘDZYREGIONALNE W DZIAŁANIACH NA RZECZ ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI- PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY Z REGIONAMI WARMII I MAZUR ORAZ POMORZEM PARTNERSTWO MIĘDZYREGIONALNE W DZIAŁANIACH NA RZECZ ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI- PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY Z REGIONAMI WARMII I MAZUR ORAZ POMORZEM Kazimierz Sumisławski Departament Środowiska i Rolnictwa Urząd

Bardziej szczegółowo

Hanza Pałac Wellness & SPA **** Rulewo Warlubie

Hanza Pałac Wellness & SPA **** Rulewo Warlubie Hanza Pałac Wellness & SPA **** Rulewo 13 86-160 Warlubie Hotel Uroczy czterogwiazdkowy hotel z nowo powstałym kompleksem Wellness i Spa, położony w dwustuletnim parku u wrót Borów Tucholskich, zaledwie

Bardziej szczegółowo

Tej zimy - ceną powalimy! Tylko dla Pracowników GK PGE najlepsze oferty zimowe w najniższych cenach! Tylko w tym newsletterze rabaty do 71%!

Tej zimy - ceną powalimy! Tylko dla Pracowników GK PGE najlepsze oferty zimowe w najniższych cenach! Tylko w tym newsletterze rabaty do 71%! Tej zimy - ceną powalimy! Tylko dla Pracowników GK PGE najlepsze oferty zimowe w najniższych cenach! Tylko w tym newsletterze rabaty do 71%! Termin: 04.01-15.03.2015 Termin: 04.01-15.03.2015 1 nocleg w

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski al. Rejtana 16c 35-959 Rzeszów tel. +48 17 872 10 00

Uniwersytet Rzeszowski al. Rejtana 16c 35-959 Rzeszów tel. +48 17 872 10 00 Karta ewidencyjna inwentaryzacja WALORÓW TURYSTYCZNYCH WYPOCZYNKOWYCH na terenie pięciu powiatów województwa podkarpackiego: lubaczowski, przemyski, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski i rzeszowski WALORY

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących.

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Spis treści 1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata 2014-2020 Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Po drugie wybór grup odbiorców. 2 Uwarunkowania wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

Działania Ministra Sportu iturystyki w obszarze turystyki

Działania Ministra Sportu iturystyki w obszarze turystyki Działania Ministra Sportu iturystyki w obszarze turystyki Podsumowanie 2015 r. Plany na 2016 r. Warszawa, 14 grudnia 2015 r. OCENA STANU GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ NA ŚWIECIE I W EUROPIE Od kilku lat światowy

Bardziej szczegółowo

LOKALIZACJA. siedziba sp. s. znajduje się przy ul. Łąkowej 19 w Sztumskim Polu (pow. sztumski)

LOKALIZACJA. siedziba sp. s. znajduje się przy ul. Łąkowej 19 w Sztumskim Polu (pow. sztumski) Sztumskie Pole LOKALIZACJA siedziba sp. s. znajduje się przy ul. Łąkowej 19 w Sztumskim Polu (pow. sztumski) w obszarze działalności spółdzielni funkcjonuje dostatecznie sprawna sieć dróg krajowych, powiatowych,

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Marketing w turystyce

Marketing w turystyce Marketing w turystyce MT 5 Podstawowe i komplementarne dobra turystyczne dr inż. Jerzy Koszałka MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk 2011-12 Dobro turystyczne Dobro lub zespół dóbr

Bardziej szczegółowo

ZAKWATEROWANIE U ŹRÓDEŁ ZDROWIA! WISŁA, 5-8 CZERWCA 2008 ROKU

ZAKWATEROWANIE U ŹRÓDEŁ ZDROWIA! WISŁA, 5-8 CZERWCA 2008 ROKU ZAKWATEROWANIE PODCZAS VIII KONGRESU MEDYCYNY RODZINNEJ U ŹRÓDEŁ ZDROWIA! WISŁA, 5-8 CZERWCA 2008 ROKU UWAGA!!! PROSZĘ ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA SPOSÓB REZERWACJI POKOI HOTELOWYCH!!! REZERWACJE NIE SĄ

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wawrzkowizna. Wawrzkowizna 1 k. Rząsawy, 97-400 Bełchatów

Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wawrzkowizna. Wawrzkowizna 1 k. Rząsawy, 97-400 Bełchatów Ośrodek Sportu i Rekreacji Wawrzkowizna Wawrzkowizna 1 k. Rząsawy, 97-400 Bełchatów Lokalizacja N 51 30 09 E 19 33 48 Odległość z ośrodka: Bełchatów 8 km Łódź 60 km Katowice 140 km Warszawa 175 km Wrocław

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

LOKALIZACJA. Górą. Park leśny przed hotelem gwarantuje intymność i spokój.

LOKALIZACJA. Górą. Park leśny przed hotelem gwarantuje intymność i spokój. LOKALIZACJA Położenie hotelu przy trasie 744 (Starachowice Radom) zapewnia łatwość w dotarciu do niego. Tarasowa dolina rzeki Kamiennej nadaje miastu niepowtarzalny charakter i klimat. W południowej części

Bardziej szczegółowo

CITY HOTEL ZAPRASZA DO BYDGOSZCZY.

CITY HOTEL ZAPRASZA DO BYDGOSZCZY. CITY HOTEL ZAPRASZA DO BYDGOSZCZY www.city-hotel.pl CITY HOTEL - PRZYWIĄZUJEMY SIĘ DO NASZYCH GOŚCI. City Hotel w Bydgoszczy jest hotelem czterogwiazdkowym. Zarówno osoby podróżujące służbowo jak i turyści

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU. - max. okres spłaty kredytu do 7 lat - możliwość ustalenia indywidualnego oprocentowania. www.gbsstrzelin.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU. - max. okres spłaty kredytu do 7 lat - możliwość ustalenia indywidualnego oprocentowania. www.gbsstrzelin. DEBATY Lądeckie - pewne informacje [153/2012] nr 511[148/2012] REKLAMA Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział Lądek Zdrój KREDYT GOTÓWKOWY www.gbsstrzelin.pl - max. okres spłaty kredytu do

Bardziej szczegółowo

Oferta Pendsjonatu Vena** ul.kasprowicza 32a. 34-520 Poronin/Zakopane

Oferta Pendsjonatu Vena** ul.kasprowicza 32a. 34-520 Poronin/Zakopane Oferta Pendsjonatu Vena** ul.kasprowicza 32a 34-520 Poronin/Zakopane OFERTA DLA DZIECI I MŁODZIEZY ZIMOWISKA / OBOZY / KOLONIE / ZIELONE SZKOŁY / WYCIECZKI BARDZO ATRAKCYJNE CENY! BRAK OPŁAT KLIMATYCZNYCH!!!

Bardziej szczegółowo

Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy

Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH 1. Podstawowe typy i rodzaje przedsiębiorstw turystycznych w Polsce. Zakres ich funkcjonowania. Struktury organizacyjne

Bardziej szczegółowo

EKOLOGIA = EKONOMIA Szkolenia dla przedsiębiorców branży turystycznej z Podkarpacia

EKOLOGIA = EKONOMIA Szkolenia dla przedsiębiorców branży turystycznej z Podkarpacia EKOLOGIA = EKONOMIA Szkolenia dla przedsiębiorców branży turystycznej z Podkarpacia Trener: Bogusław Pyzocha Temat: Ekoturystyka jako preferowana forma turystyki Część I. Ekoturystyka - wstęp do zagadnienia

Bardziej szczegółowo