PRZYKŁADY WADLIWYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I EKSPERTYZOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZYKŁADY WADLIWYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I EKSPERTYZOWYCH"

Transkrypt

1 Kazimierz CZAPLIŃSKI, Jan SUWALSKI PRZYKŁADY WADLIWYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I EKSPERTYZOWYCH Duże znaczenie w projektowaniu technicznym, a także w koncepcjach napraw przedstawionych w ekspertyzach, odgrywa umiejętność przewidywania jak wykonana na podstawie danego projektu konstrukcja będzie się zachowywała podczas jej użytkowania. Z przewidywaniem zachowania się konstrukcji w trakcie jej użytkowania wiążą się dwa następujące problemy: Po pierwsze nie wszyscy projektanci i eksperci przywiązują dostateczną wagę do tego, aby przewidywać przyszłe zachowanie się konstrukcji i ograniczają się do określenia jej stanu w momencie ukończenia jej budowy. Po drugie natomiast nie da się w sposób absolutnie pewny z góry przewidzieć sposobu zachowania się danej konstrukcji w przewidywanym okresie jej eksploatacji, gdyż rzeczywiste jej zachowanie rozpoznaje się dopiero w trakcie tegoż użytkowania. Przyszłe więc zachowanie przewiduje się na podstawie zachowania się podobnego obiektu w podobnym środowisku, w podobnym przedziale czasu. Wznoszone obiekty budowlane nie są jednak identyczne, identyczne też nie jest otaczające je środowisko tak w trakcie ich wznoszenia, jak również w czasie ich użytkowania. Wnioskowanie przez analogię choć z przytoczonych wyżej względów nie jest ścisłe jest jednak jedyną metodą przewidywania zachowania się obiektu budowlanego w przewidywanym okresie użytkowania. Z tego względu ważne jest przeanalizowanie różnych przykładów nietrafnego przewidywania, aby ucząc się na tych błędach unikać własnych błędów w przyszłości. W niniejszej pracy podano wybrane przykłady nietrafnego przewidywania tak projektantów, jak też ekspertów. 1. Przykłady nietrafnego przewidywania projektantów Przedstawione niżej przykłady dotyczą różnych obiektów lub elementów, czasem nawet pozornie drobnych, ale w efekcie bardzo utrudniających normalne użytkowanie przedstawionych obiektów budowlanych.

2 Źle osadzona rura w basenie Basen pływacki o wymiarach m i głębokości zmiennej od 1,20 do 1,80 m został wykonany jako żelbetowy monolityczny. Ściany miały grubość 15 cm, a dno 20 cm. Od strony wewnętrznej ściany i dno zostały zaizolowane 4 warstwami papy na lepiku o łącznej grubości 15 mm, które dociśnięto sześciocentymetrową żelbetową płytą dociskową zbrojoną gęstą siatką. Do płyty tej przyklejono płytki na klej z żywicy epoksydowej. Po dwóch latach użytkowania basenu zauważono rysy na jego dnie, nie stwierdzono jednak ubytku wody. W basenie napełnionym wodą rozwarcie rys wynosiło od 5 do 8 mm, a po jego opróżnieniu malało do 0,5 1,0 mm. W opróżnionym basenie dno było płaskie, natomiast w napełnionym pośrodku basenu było podniesione o około 20 cm. Przyczyna tego dziwnego zjawiska okazała się prosta: pokazana na rys. 1 rura, która służyła zarówno do napełniania, jak i opróżniania zbiornika, została doprowadzona jedynie do spodu warstwy izolacyjnej. W płycie dociskowej wykonano jedynie otwór, a od góry do tejże płyty przyklejono na żywicę epoksydową kopułkę mosiężną (sitko) o średnicy około 10 cm z nawierconymi 16 otworami o średnicy 8 mm. Sumaryczna powierzchnia przekroju tych otworów wynosiła około 8 cm 2 i była kilkakrotnie mniejsza od powierzchni przekroju rury doprowadzającej wodę, którą wtłaczano pod ciśnieniem 2 atmosfer. Kopułka o zbyt małej sumarycznej powierzchni przepływu wody, dobrze przyklejona do płyty dociskowej spowodowała jej odklejenie się od warstwy izolacyjnej, a następnie zarysowanie i uniesienie się o około 20 cm w środku jej rozpiętości. Rys. 1 Fragment dna zbiornika. 1 płyta żelbetowa (20 cm), 2 cztery warstwy papy (1,5 cm), 3 płyta (6 cm), 4 glazura, 5 kopułka (sitko), 6 rura napełniająca i odpływowa 1.2. Brak zabezpieczenia zbiornika przed naporem lodu Brak zabezpieczenia ścian oporowych otwartych zbiorników prostokątnych przed naporem lodu łatwo może spowodować zniszczenie tych ścian. Przyłożona bowiem u góry ściany siła pozioma od naporu lodu bardzo wydatnie zwiększa momenty zginające, co w konsekwencji może doprowadzić do zniszczenia ściany. Aby zapobiec temu zjawisku, można zastosować pochylenie ścian o stosunku około 1:15, tak aby szerokość basenu u góry była większa niż na dole. Innym sposobem w przypadku utrzymywania się mało zmieniającego się poziomu wody w zimie jest wykonanie skośnego wgłębienia w ścianach (rys. 2a). Wgłębienie to musi być wykonane na głębokość większą od przewidywanej grubości tafli lodowej. Poszerzająca się tafla lodowa przesuwa się po skośnej powierzchni wgłębienia i załamuje się.

3 551 Trzecim sposobem zapobiegania naporu lodu na ściany jest zastosowanie drewnianego progu częściowo zanurzonego wodzie (rys. 2b). Próg ten składa się z trójkątnych elementów o długości około 3 m, połączonych ze sobą zaczepami w celu utrzymania stałego położenia. Taki próg należy usytuować w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach (np. obok ścian zbiornika). a) b) c) Rys. 2. Zabezpieczenie ściany zbiornika (basenu) przed rozporowym działaniem tafli lodu, a) przez wykonanie wgłębienia, b) przez zastosowanie pływającego progu dylatacyjnego, c) siły działające na próg; 1 tafla lodu 1.3. Wadliwe zbrojenie prefabrykowanych płyt falistych W typowych jednopiętrowych budynkach szkół zastosowano prefabrykowane żelbetowe płyty faliste o rozpiętości 6 m (rys. 3). Płyty te zaopatrzone są w przeponki dolne umieszczone na skraju płyty oraz w przeponki górne odsunięte o 18 cm od ich skraju. Z tych przeponek górnych wypuszczone zostały pręty (poz. 3 na rys. 3b) mające na celu zamocowanie płyt w wieńcach. Ponadto z boku płyty w 1/3 i w 2/3 jej długości wysunięto strzemiona służące do połączenia sąsiednich płyt, aby przeciwdziałać ich klawiszowaniu. Po roku użytkowania obiektu pokazały się zarysowania pionowe w falach płyt w odległości od 10 do 20 cm od podpór. Rysy te o rozwarciu ok. 1 mm u dołu fali dochodzą do mniej więcej 2/3 jej wysokości. Przyczyną powstawania tych rys było nieprawidłowe zbrojenie płyt. Pręty (poz.3 na rys. 3) stanowią zbyt mocne zamocowanie płyt na podporach, a brak jest odpowiedniego zbrojenia mogącego przejąć powstający moment podporowy. Po przeprowadzeniu obciążenia próbnego okazało się, że strop ma dostateczną nośność, wobec czego zalecono jedynie doraźne zabezpieczenie zarysowań. W nowych natomiast płytach przeprojektowano ich zbrojenie. Usunięto pręty nr 3, wprowadzono natomiast zwiększone zbrojenie górne płyty. W ten sposób zwiększony został zginający moment podporowy, zmniejszony przęsłowy, a płyty zabezpieczono przed zarysowaniem Wadliwa konstrukcja wiaty peronowej Wiata peronowa, zaprojektowana jako monolityczna żelbetowa, została połączona z konstrukcją budynku dworca autobusowego poprzez wspólne skrajne słupy. Konstrukcja nośna wiaty składa się z 5 równoległych podciągów trójprzęsłowych, rozstawionych osiowo co 8,60 m, opartych na 4 słupach każdy. Rozstaw słupów 4,0 4,0 12,0 m. Słupy wspólne z budynkiem mają przekrój cm, a następne cm. Podciągi mają przekrój cm; stanowią one podparcie dla 4 płyt jednoprzęsłowych o grubości 20 cm, uzbrojonych prętami nośnymi tylko dołem. Płyty połączone są z podciągami z jednej strony górą,

4 552 Rys. 3. Prefabrykowana stropowa płyta falista, a) widok z góry, b) przekrój podłużny, c) przekrój poprzeczny a) b) Rys. 4. Wiata peronowa, a) przekrój poprzeczny, b) rzut poziomy; 1 podciągi żelbetowe, 2 podciągi stalowe

5 a z drugiej strony dołem, tworząc powierzchnię pilastą w kształcie nachylonych schodków. Płyta jest nachylona także w drugim kierunku, gdyż podciągi są nachylone do poziomu ze spadkiem około 5%. Płyty w polu o rozpiętości 12 m są wycięte w zęby i sięgają tylko z jednej strony na 4,0 cm (rys. 4). Konstrukcję wiaty obliczono w sposób bardzo uproszczony. Niedoświadczony projektant, w celu uzyskania prostej formy deskowania, przyjął żelbetową płytę dachową o grubości 20 cm bez żeber. Zwykle stosowana płyta dachowa ma grubość 6 cm i podparta jest zebrami co 1 m, dzięki czemu jest 3-krotnie lżejsza. Płyty potraktowano jako swobodnie podparte, podciągi dwa przęsła 4 m jako ciągłe, a słupy jako obciążone tylko siłą osiową, połączone przegubowo z ryglami i utwierdzone w stopach fundamentowych. Siły poziome od wiatru miała przejąć konstrukcja budynku dworcowego. Całkowite obciążenie charakterystyczne płyty wynosi 5,5 kn/m 2 (ciężar własny 5,0 kn/m 2 ). W projekcie konstrukcji przyjęto beton R w = 170, stal w prętach głównych zbrojenia 34GS. Gdy w miesiąc po zabetonowaniu płyty dachowej przystąpiono do rozstemplowania przęsła skrajnego, okazało się, że płyta znacznie się już ugina wyłącznie od ciężaru wlasnego, a na styku płyty z podciągiem pokazała się 2-milimetrowa rysa. Przęsło zatem ponownie podstemplowano. Po dokładnej analizie wykonanej konstrukcji stwierdzono, że jedynym sposobem bezpiecznego utrzymania konstrukcji będzie dodatkowe podparcie zabetonowanych płyt stalowymi podciągami w osiach istniejących słupów oraz wzmocnienie słupów przez założenie na nich gorsetów stalowych, wykonanych z kątowników i płaskowników. Płyty przy takim dodatkowym podparci będą pracowały jako krzyżowo zbrojone, a ich ugięcie będzie kilkakrotnie mniejsze. Płyty do czasu ich podparcia dodatkowymi podciągami musiały być podstemplowane. Podciągi stalowe wzmocnienia wykonano z rozciętego zygzakowato i ponownie zespawanego dwuteownika 260 tworzącego dźwigar ażurowy o wysokości 390 mm. Dźwigary stalowe oparto na stalowych półkach połączono z gorsetami wzmacniającymi słupy. Pomiary ugięć przeprowadzone podczas kolejnego rozstempowania poszczególnych pól wykazały dobrą współpracę dźwigarów stalowych z płytą żelbetową a także dwukierunkową pracę płyt żelbetowych. Maksymalne ugięcie dźwigarów wynosiło 3 mm Wadliwe rozwiązania odwodnienia stropodachów 553 Trudności z odprowadzaniem wód opadowych za stropodachów w okresie zimowym związane są z nieodpowiednim rozwiązaniem konstrukcyjnym w ich częściach skrajnych przylegających do ścian zewnętrznych. Dla zobrazowania tego zagadnienia, na rys. 5a-d pokazano strefy temperatur w okresie zimowym, a na rys. 5 e-g fazy zalegania śniegu na stropodachu pełnym bez rynny, natomiast na rys. 6a, b z rynną. Schematy zalecanych rozwiązań pokazano na rys. 6c, d Wadliwy projekt i wykonanie przegubu żelbetowego. Konstrukcję nośną budynku o wymiarach w planie m stanowiło 6 ram trójkondygnacyjnych jednoprzęsłowych, rozstawionych co 6 m oraz z murowanej ściany szczytowej. Między ryglami ram ułożono strop typu Akermana. Dla ułatwienia obliczeń statycznych dolne końce słupów zakończono przegubami uzyskując w ten sposób ustawione nad sobą 3 ramy jednokondygnacyjne (rys. 7a). Słupy rzędu A mają na całej wysokości stały przekrój cm, jedynie przy przegubie mają przekrój cm. Przeguby w tym rzędzie

6 554 e) f) g) Rys. 5. Schematy temperatur w okresie zimy oraz fazy zalegania śniegu na stropodachu pełnym bez rynny, a) początek mrozu, b) trwanie mrozu, c) początek odwilży, d) przekrój pionowy stropodachu pełnego, e) warstwa 5 cm świeżego śniegu, f) stopniowe topnienie śniegu pod działaniem dodatniej temperatury w mieszkaniu, g) śnieg i lód na gzymsie zatrzymujący spływ wody; 1 śnieg, 2 topniejący śnieg, 3 lód, 4 stopniały śnieg a) c) b) d) Rys. 6. Tworzenie się sopli na stropodachu oraz schematy zalecanych rozwiązań: a) rynna wisząca przed gzymsem, b) rynna wisząca na gzymsie, c) właściwa termoizolacja i spływ na zewnątrz, d) odwodnienie do wnętrza

7 555 zaprojektowano postaci 2 rzędów prętów umieszczonych w środku przekroju. Słupy rzędu B mają natomiast przekrój zmienny: od cm u dołu do cm u góry. Przeguby skonstruowano w postaci 2 rzędów prętów. Przekrój słupa przy samym przegubie wynosił cm. W czasie betonowania stropodachu uszkodzeniu uległ przegub trzeciej ramy rzędu B na poziomie pierwszego piętra (rys. 7b). Na skutek skruszenia dolnego końca słupa nastąpiło jego obniżenie o około 50 cm, co z kolei spowodowało powstanie przegubu plastycznego w końcu rygla przy słupie rzędu A, oraz zarysowanie się i przełamanie płyty stropowej wzdłuż rygla uszkodzonej ramy, a także wzdłuż dwóch sąsiednich ram. Słup uszkodzonej ramy A w poziomie stropu nad I piętrem wychylił się o około 2 cm, zaś ramy sąsiednie tego rzędu uległy bardzo małym wychyleniom. Uszkodzone zostały natomiast belki usztywniające usytuowane prostopadle do ram na skraju płyt z obu stron budynku. Przyczyną uszkodzenia słupa były błędy projektowe i wykonawcze. W projekcie nie przeliczono słupa przy przegubie na działanie siły poziomej, a jedynie zagęszczono w tym miejscu strzemiona rozmieszczając je co 10 cm. W trakcie wykonawstwa zastosowano beton o zbyt dużej ilości żwiru i nie zagęszczono go w odpowiedni sposób. Ponadto, mieszanka betonowa zrzucana z wysokości około 4 m uległa rozsegregowaniu, a ponadto zaklinowały się większe ziarna między prętami zbrojenia, co spowodowało powstanie kawern i raków. Stwierdzono także, że oś zbrojenia przegubu została przesunięta o 3 cm w kierunku na zewnątrz, a strzemiona rozstawiono co 20 zamiast co 10 cm. Prawdopodobnie awaria miała następujący przebieg: najpierw nastąpiło rozerwanie się betonu w przegubie i ześlizgnięcie się słupa opierającego się o górną część zbrojenia przegubu. Następnie całkowicie odspoił się beton od bocznej powierzchni zbrojenia, gdyż słabe strzemiona nie były w stanie przytrzymać zbrojenia leżącego po obu stronach przegubu. Podczas naprawy usunięto świeżo zabetonowane, uszkodzone fragmenty konstrukcji nad uszkodzoną ramą. Pochylony rygiel ramy podniesiono za pomocą 2 podnośników hydraulicznych przy równoczesnym stałym jego stemplowaniu. Skruszony koniec słupa rozkuto do wysokości 130 cm, zbrojenie wzmocniono kątownikami, a do obciętych prętów przegubu przyspawano odcinek ceownika (rys. 8a). Pozostałe słupy, ze względu na możliwość występowania w nich wad wykonawczych, wzmocniono w sposób pokazany na rys. 8b. a) b) Rys. 7. Układ konstrukcyjny budynku, a) rama trójkondygnacyjna, b) obrót rygla ramy wskutek zgniecenia przegubu B; 1 oś obrotu rygla przy słupie rzędu A

8 556 Rys. 8. Zabezpieczenie słupów nad przegubem, a) wzmocnienie słupa uszkodzonego, b) wzmocnienie słupów pozostałych (nie uszkodzonych), c) przekroje poprzeczne 1.7. Wadliwy projekt sztywnego zamocowania słupa stalowego Zamocowany sztywno w fundamencie stalowy słup hali (rys. 9) poddany był działaniu siły ściskającej, ścinającej i momentu zginającego. Miarodajna dla wymiarowania podstawy słupa obwiednia momentów zginających dodatnich była większa niż ujemnych. Aby uniknąć naddatku materiału, zaprojektowano różne średnice kotwiących śrub młotkowych (rys. 10). Rys. 9. Podstawa słupa stalowego zamocowanego sztywno w fundamencie, 1 poziom posadzki, 2 zaprawa, 3 rzut poziomy, 4 śruba młotkowa M36, 5 śruba młotkowa M48

9 557 Rys. 10. Śruba młotkowa W celu przeniesienia większego momentu zaprojektowano śrubę M48, a mniejszego śrubę M36. Oczywiście rozstaw ceowników mocujących śruby młotkowe był dostosowany do grubości śrub d. Dla śruby M48 jej średnica nominalna d równa szerokości główki a wynosi 48 mm, a dla śruby M36 a = 36 mm. W trakcie wykonywania fundamentów zamieniono jednak ceowniki i dla śrub M48 dano rozstaw przeznaczony dla śrub M36. Śruby M36 nie mogły przenieść występującego momentu zginającego, wobec czego w miejsce śrub M36 dano śruby M48 (bo do nich pasował rozstaw ceowników), a z drugiej strony zastosować trzeba było specjalnie wykonane śruby M36 ze stali o podwyższonej wytrzymałości, aby były one zdolne przenieść występujący moment zginający. W ten sposób pozorne oszczędności przekształciły się w straty Zmiana funkcji kominów przemysłowych Każdy obiekt budowlany projektowany jest w taki sposób, aby spełniał on możliwie dobrze wymagania wynikające z przewidywanego przeznaczenia. Zmiana przeznaczenia czy też funkcji pełnionej przez użytkowany obiekt może prowadzić do przykrych konsekwencji, o czym świadczą dwa niżej opisane przykłady. Przykład 1: komin murowany Murowany komin o wysokości 40 metrów przez około 30 lat odprowadzał spaliny z kotłowni, po czym postanowiono wykorzystać go do odprowadzania par rozpuszczalników z komory emalierni, która pracowała z przerwami. W pewnym momencie, po wznowieniu pracy w komorze, nastąpił wybuch w tym kominie. Uchodzące w górę łatwo zapalne gazy zmieszały się z powietrzem i osiągnęły stężenie grożące wybuchem. Nastąpił samozapłon, czemu sprzyjała obecność sadzy w kominie (była to pozostałość po pierwotnej funkcji komina). Wybuch nastąpił na poziomie przedostatniego członu komina. Wskutek wybuchu człon ten został rozerwany, a cegły rozrzucone po terenie. Zostały tylko 2 obręcze stalowe. Ostatni, najwyższy człon osiadł (skośnie) na członie trzecim licząc od góry. Przykład 2: komin żelbetowy Żelbetowy komin wysokości 150 m został wybudowany jako odprowadzający spaliny z kotłowni, jednak po kilku latach użytkowania został przeznaczony, jako wentylacyjny, dla fabryki kwasu siarkowego. Wykładzina komina nie była przewidziana do pełnienia takiej funkcji i po kilku latach stwierdzono tak duże zniszczenia spowodowane korozją betonu i zbrojenia, że komin zagrażał runięciem. W efekcie po 8 latach istnienia został on obalony przy użyciu materiałów wybuchowych. Warto dodać, ze projektując komin i cały zakład nie przewidziano wolnego miejsca, na które mógłby on być obalony. Aby więc umożliwić jego obalenie, trzeba było rozebrać jeden z budynków zakładu. Wiąże się z tym myśl, że projektowany obiekt ma być nie tylko użytkowany w sposób zgodny z założeniami projektu, ale także należy w projekcie przewidzieć możliwość jego likwidacji i utylizacji.

10 Zastosowanie wadliwego rozstawu dźwigarów Ze względów technicznych potrzebna była hala o długości 28 m. W tym czasie stosowano najczęściej dźwigary kablobetonowe przykryte płytami panwiowymi o rozpiętości 6 m, najprościej byłoby więc zaprojektować halę o długości 30 m. Młody projektant poszedł jednak inną drogą. Zastosował dźwigary kablobetonowe rozstawione co 7 m i wymyślił płytę o rozpiętości 7 m. Zaoszczędził w ten sposób 1 dźwigar, co miało znacznie obniżyć koszt budowy. Wykonawca nie mógł jednak nigdzie dostać czy też zamówić płyt panwiowych o rozpiętości 7 m. Kierownik budowy zaprojektował więc inne płyty o ciężarze własnym równym ciężarowi zaprojektowanej płyty panwiowej wraz z ciężarem ocieplenia i gładzi. Składały się one z dwóch rzędów pustaków DMS, między którymi (i na zewnątrz ich) znajdowały się odpowiednio uzbrojone żeberka. Płyty te o wymiarach cm i grubości 27 cm wykonano na budowie. Dodać należy, że mimo sumarycznego ciężaru pokrycia równego projektowanemu, sama tak wykonana płyta była jednak znacznie cięższa od panwiowej, co ma zasadnicze znaczenie w dwuetapowym montażu tego typu dachu. W pierwszym etapie, po zamontowaniu dźwigarów kablobetonowych, układa się dość lekkie płyty panwiowe, po czym układa się nadbeton nad stosunkowo wiotkim górnym pasem dźwigara. Dopiero po stwardnieniu tego nadbetonu można wykonywać gładź wyrównawczą, izolację itp. W tym natomiast wypadku układano na dźwigarach kablobetonowych ciężkie płyty o docelowej grubości i ciężarze. Do tego dochodziły kłopoty ze sprzętem montażowym. Do montażu płyt użyto odpowiednio przezbrojonej koparki. Ze względu jednak na jej zbyt małą wysokość podnoszenia usytuowano ją na ruszcie wykonanym z podkładów kolejowych. Natomiast w celu zmniejszenia liczby miejsc pracy tej koparki układano płyty z jednej strony od ściany zewnętrznej ku środkowi dźwigara. Niesymetryczne obciążenie dźwigara spowodowało niesymetryczne ugięcie się pasów oraz zarysowanie, a nawet w części nadkruszenie połączenia słupków z pasami. Sprężony pas dolny dźwigara przyjął kształt sinusoidy ze strzałką ugięcia po stronie obciążonej w dół o około 10 cm, a po stronie nieobciążonej o około 10 cm w górę. Początkowo nie zauważono zniszczenia połączeń słupów z pasem górnym i dolnym dźwigara i chcąc ratować konstrukcję ułożono płyty dachowe w dotychczas nieobciążonej części dźwigara, w analogicznej jak poprzednio kolejności, tj. począwszy od ściany zewnętrznej ku jego środkowi. Jednak w kilkadziesiąt minut po zakończeniu montażu 2 dźwigary (wraz z płytami) runęły. Jak się później okazało, dźwigary runęły wskutek zmiażdżenia betonu pasa górnego w środku rozpiętości dźwigara, spowodowanego mimośrodowym ściskaniem tego elementu. Widać z tego, że przewidywanie zachowania się konstrukcji nie jest zagadnieniem prostym Wadliwe zaprojektowanie biegi schodowe Prefabrykowane biegi klatki schodowej o łącznej długości 5,10 m obejmują dwa podesty o długości 1,45 m oraz 8 stopni o długości 2,40 m. Element biegu o szerokości 1,20 m składa się z żebra środkowego o przekroju (13 15) cm 36 cm oraz wspornikowo pracujących płyt o grubości 5 cm w stopniach i 7 cm w podestach. Żebro przy podporach na długości ok. 1,40 m obniża się z pełnej wysokości 36 cm do 7 cm przy końcu, gdzie wtapia się w płytę podestową. Biegi zostały ułożone na zaprawie na całej szerokości płyty na wspornikach o wysięgu 10 cm wystających z płyt ściennych klatki schodowej.

11 559 Okoliczności awarii. W kilka dni po ułożeniu biegów na części dolnej płyty podestowej pokazały się skośne rysy wskazujące na odłamywanie się na ogół jednego, a czasami dwóch z narożników wspornikowo pracującej płyty. Przebieg zarysowań był różny, rysa na skraju płyty miała zasięg 0,50 1,00 m, przy żebrze zaś zasięg do 0,50 m. Większe zarysowania stwierdzono przy podporach górnych. Istotną przyczyną zarysowań była nieprawidłowa konstrukcja płyty przy podporach. Konstrukcja biegu została uzbrojona przy założeniu, że samo tylko żebro pracuje na całe obciążenie i przekazuje je na podpory, a płyta pracuje wspornikowo. Praktycznie żebro wtopione jest w płytę, której brzeg ułożony na zaprawie opiera się na całej szerokości. Odpór podpory na płytę, powiększający się z jednej strony przy obciążeniu jednostronnym biegu (moment skręcający), powodował zarysowanie się od dołu nieuzbrojonej na moment ujemny płyty. Dla nowo wykonywanych płyt biegowych zmieniono zbrojnie przez dołożenie przy podporach odgiętych prętów w dolnej części płyty oraz zakończono poziomym hakiem dolne zbrojenie żeber. Płyta prócz tego na końcu została podcięta z obu stron na długości 30 cm. Płyty biegowe układa się obecnie na podporze na zaprawie cementowej o szerokości 60 cm (rys. 11). Tak szerokie, lecz jednak ograniczone podparcie płyty zabezpiecza bieg na moment skręcający, a dodatkowe zbrojenie płyty u dołu na końcach zabezpiecza ją przed zarysowaniem. Nowe biegi zdały egzamin w praktyce. Rys. 11. Poprawione zbrojenie i oparcie płyty biegu schodowego, a) widok z góry, b) przekrój poprzeczny pionowy, c) widok od czoła płyty spoczynkowej; 1 dodane pręty wygięte umieszczone w dolnej płaszczyźnie płyty, 2 podlewka cementowa, 3 wycięte kliny w płycie na podporze 2. Przykłady nietrafnych przewidywań ekspertów Podobnie jak w wypadku nietrafnych przewidywań i związanych z tym rozwiązań konstrukcyjnych dotyczących projektów budowlanych tak też tutaj zostaną przedstawione przykłady nietrafnych przewidywań i wadliwych koncepcji związanych w ekspertyzami budowlanymi.

12 Wadliwa koncepcja wzmocnienia ramy Dwuwspornikowa, jednokondygnacyjna, jednoprzęsłowa rama żelbetowa (rys. 12) stanowiła środkową podporę dla dwuprzęsłowego przekrycia nad pomostem. Oba przęsła w postaci pięciu dźwigarów kablobetonowych o rozpiętości 30 m i rozstawie co 7,5 m przekazują swe reakcje podporowe P 1 = 600 kn i P 2 = 380kN na rygiel i wsporniki ramy. Po około 6 miesiącach od zakończenia montażu dźwigarów i płyt panwiowych przekrycia zauważano ukośną rysę na końcu wspornika oraz włoskowatą, również ukośną rysę w przęśle ramy (rys. 12a). Po dalszych 6 miesiącach szerokość rysy w przęśle ramy powiększyła się do 4 mm. Rys. 12. Zarysowanie dźwigara ramowego spowodowane głównymi naprężeniami rozciągającymi na końcu długiego wspornika a B oraz na odcinku f-c rygla B-c, a) schemat ramy obciążonej siłami skupionymi, b) schemat zbrojenia rygla i wsporników, c) wykres sił poprzecznych, d) schemat podparcia zarysowanego wspornika i rygla W tej sytuacji podjęto następującą koncepcję naprawy: W pierwszym etapie podparto wspornik (w punkcie a) słupem stalowym, który podbito stalowymi klinami. W ten sposób zmniejszono ujemny moment M B (lub spowodowano występowanie w tym węźle momentu dodatniego), co w konsekwencji doprowadziło do zna-

13 561 cznego zwiększenia momentu przęsłowego M BC. Po kilku miesiącach szerokość rysy w ryglu B C zwiększyła się z 4 do 8 mm Wtedy przystąpiono do drugiego etapu wzmocnienia konstrukcji przez podparcie rygla w punkcie c, gdzie jest przyłożona siła P 1 = 600 kn. W tym celu zaprojektowano i zamontowano dwie kratownice stalowe usytuowane po obu stronach rygla, a podparte na specjalnie wykonanych betonowych pogrubieniach słupów AB i DC. Następnie między spodem rygla żelbetowego, a dolnymi pasami kratownic stalowych umieszczono dźwignik hydrauliczny i wprowadzono siłę K = 600 kn (rys. 12d), po czym wstawiono element stalowy, a dźwignik usunięto. W zastosowanym sposobie wzmocnienia konstrukcji nie przeanalizowano w sposób dostateczny przyczyn wywołujących uszkodzenia ramy, wobec czego zastosowano niedostatecznie uzasadnione środki zaradcze. Główną przyczyną uszkodzeń wspornika było niedostateczne zakotwienie prętów zbrojenia głównego, a uszkodzeń rygla złe rozmieszczenie (na odcinku b-c) zbrojenia odgiętego. Zbrojenie ukośne w prześle obliczone zostało prawidłowo, lecz je wadliwie rozmieszczono, pozostawiając odcinek f-c (o długości 2,50 m) bez zbrojenia ukośnego. Właściwy sposób wzmocnienia był znacznie prostszy. Należało bowiem dodać elementy zdolne do przejęcia sił poprzecznych w tych miejscach, w których liczba strzemion i prętów odgiętych była za mała w stosunku do występujących sił. Na rys. 13 pokazano schemat wzmocnienia rygla. Zastosowano 10 jarzm φ 40 mm, które zastępują brakujące w tym miejscu strzemiona. W podobny sposób można by wzmocnić wspornik. Rys. 13. Proponowany sposób wzmocnienia zarysowanego rygla na odcinku f-c (por. rys. 12) 2.2. Silosy na cement W ramach panującej w latach siedemdziesiątych XX w. tendencji do oszczędności stali zaprojektowano serię silosów na cement o bardzo cienkim płaszczu (rys. 14). Tylko pierwszy pierścień tego silosu (o średnicy 6 m) został wykonany z blachy grubości 8 mm, natomiast pozostałe pierścienie (łączone na zakładkę) od poziomu +10,50 m aż do poziomu +19,61 m wykonane zostały z blachy grubości 4 mm. Naprężenia w płaszczu zostały obliczone jako równomiernie rozłożone (σ p ), bez uwzględnienia koncentracji naprężeń wywołanych oddziaływaniem słupa. Wskutek koncentracji naprężeń nad słupem blacha grubości 4 mm utrąciła stateczność (rys. 15a), przy czym wybrzuszenie miało długość do 2 m, a szerokość 30 mm. W pierwszej ekspertyzie zaproponowano użebrowanie płaszcza z blachy grubości 4 mm

14 562 bezpośrednio nad słupem. Podczas użytkowania tak wzmocnionego silosu utraciła stateczność blacha leżąca bezpośrednio nad użebrowaniem (rys. 15b). W następnej ekspertyzie zaprojektowano żebro pionowe o długości 2 m, tj. do poziomu, w którym zanika już koncentracja naprężeń wywołana oddziaływaniem słupa. Nad żebrem pionowym, w celu uniknięcia miejscowej koncentracji naprężeń powstających na końcu zebra, zaprojektowano żebro poziome przebiegające dookoła całego silosu (rys. 16). Tak wzmocnione silosy użytkowano bez zakłóceń. a) b) Rys. 14. Silos na cement, a) wymiary silosu, b) fragment pierścieni dolnych z żebrem poziomym z dwuteownika 100 wzmocnionego płaskownikiem 80 8 Rys. 15. Fragment dolnego pierścienia silosu w miejscu podparcia słupem, a) utrata stateczności (wybrzuszenie) płaszcza z blachy grubości 4 mm nad słupem, b) pierwsza wersja użebrowania cienkiego płaszcza i utrata jego stateczności nad użebrowaniem

15 563 Rys. 16. Druga, poprawna wersja użebrowania płaszcza silosu składająca się z długiego żebra pionowego i żebra poziomego okalającego silos 2.3. Silos o średnicy 23 m do magazynowania zboża W silosie o średnicy 23 m i wysokości 25 m zainstalowano trzy przenośniki stalowo członowe służące do opróżniania silosu z magazynowanego w nim zboża. Zboże magazynowane w silosie nie może leżeć nieporuszane. Z tego względu stosuje się jego tzw. młynkowanie tj. pobieranie z dołu przenośnikami 1, podnoszenie do góry za pomocą przenośników kubełkowych i zasypywanie zboża od góry silosu. Rys. 17. Silos o średnicy 23 m i wysokości 25 m podczas młynkowania zboża; 1 przenośnik stalowo-członowy

16 564 W trakcie operacji młynkowania zboża zauważono pofałdowanie się pobocznicy silosu z jednej jego strony. Pierwsze dwie ekspertyzy (opracowane przez różnych autorów) zakładały cały system wzmocnienia pobocznicy silosu za pomocą kształtowników i blachy stalowej. W pierwszej ekspertyzie wymagało to 40 ton stali, a w drugiej 20 ton. W trakcie opracowywania trzeciej ekspertyzy zauważono, że przenośnik nie pobiera ziarna ze środka silosu (jak to przewidywali projektanci zainstalowanych przenośników), lecz na początku przenośnika. Wychodząca bowiem ze spodu szufladka przenośnika zagarnia zboże tuż przy pobocznicy silosu, po czym przesuwa je poziomo aż poza silos. Wskutek tego przepływ ziarna przez silos nie ma charakteru centralnego, lecz odchyla się on w kierunku pobocznicy silosu (rys. 17). Wskutek tego przylegające do pobocznicy ziarno jest w ruchu, wobec czego zgodnie z twierdzeniem Bernoulliego 1 maleje (lub nawet zanika) parcie boczne ziarna na pobocznicę silosu, a więc maleje też wartość naprężenia krytycznego dla tego elementu i dochodzi do utraty jego stateczności. Aby zatem wyeliminować możliwość utraty stateczności pobocznicy silosu, należy doprowadzić do centralnego przepływu zboża przez silos. W tym celu postanowiono przykryć przenośnik stalowo-członowy na całej jego długości z wyjątkiem krótkiego jego odcinka w środku rozpiętości. Przy tak usytuowanym miejscu poboru ziarna zapewniono przepływ centryczny, a praktyka wykazała, że znikły też problemy utraty stateczności pobocznicy silosu Strop odcinkowy na belkach żeliwnych W budynku przemysłowym wykonanym prawdopodobnie pod koniec XIX wieku zastosowano stropy odcinkowe na belkach żeliwnych. Belki te nie były symetryczne względem osi XX. Wskaźnik zginania liczony dla półki górnej wynosi Wg = m 3, a dla półki dolnej Wg = m 3. Przy założeniu naprężeń dopuszczalnych dla żeliwa wg DIN1051 wynoszących dla strefy ściskanej belek zginanych 60 MPa, a dla strefy rozciąganej 30 MPa otrzymuje się dopuszczalny moment zginający z warunku nie przekroczenia naprężeń dopuszczalnych w półce górnej Mg = = MNm = 166,80 knm, a dla półki dolnej Md = = = x 10-6 MNm = 153,0 knm. Decydujący jest zatem moment dolny Md = 153 knm, stąd obciążenie belki ciężarem własnym i użytkowym nie może przekraczać q = 8 2 = 8x153 = 17,77 kn/m. 2 lm 8,3 O nośności stropu o tej lub może nawet większej wartości świadczyło dotychczasowe jego użytkowanie. Pierwotnie bowiem ustawione na nim były maszyny przędzalnicze o masie 10t, a w trakcie dokonywania wizji lokalnej obciążenie stropu magazynowanymi towarami o znacznej masie wynoszącej kilkaset kilogramów na metr kwadratowy. Niestety jednak w ekspertyzie belek żeliwnych przeprowadzonej przez laboratorium wytrzymałościowe stwierdzono jednoznacznie, że żeliwo belek wykazuje zerową wytrzymałość na rozciąganie, zabrakło więc podstawy formalnej do obliczenia nośności 1 Twierdzenie Daniela Bernoulliego głosi, że w ruchu ustalonym płynu nielepkiego i nieściśliwego całkowita energia masy jednostkowej (suma energii kinetycznej, potencjalnej i energii ciśnienia) w każdym punkcie danej strugi jest stała, tj. dla stałego położenia przy rosnącej szybkości przepływu maleje ciśnienie.

17 stropu. Nie dało się niestety ustalić gdzie został popełniony błąd, czy w pobieraniu i przygotowaniu próbek, czy też podczas przeprowadzania badań wytrzymałościowych Wyboczenie się słupa drewnianego Biegły opracowujący ekspertyzę zabytkowego budynku o konstrukcji drewnianej stwierdził, że dębowe słupy na parterze budynku uległy wyboczeniu. W następnej ekspertyzie, przeprowadzonej przez innego rzeczoznawcę, stwierdzono, że przedmiotowy słup jest wygięty i występują w nim pęknięcia podłużne, jednak nie w linii prostej, lecz wzdłuż naturalnej krzywizny użytego drewna. Słup o przekroju cm ze ściętymi narożnikami ma powierzchnię przekroju F = = 650 cm 2, I = cm 4, i = 7,19 cm, l w = 330 cm, λ = 45,89, β = 0,84. Obciążenie przekazywane na słup wynosiło 66,068 kg = 660,68 kn. Naprężenie na ściskanie σ = 660,68 = 1, kpa = 12,1 MPa, a dopuszczalne naprężenie na ściskanie dla drewna dębowego oszacować wówczas można było na 15 do 4 0,84x650x10 17,5 MPa. Nie występowała zatem obawa utraty stateczności przedmiotowego słupa Modrzewiowa więźba dachowa 565 W ekspertyzie opracowanej w końcu lat pięćdziesiątych XX wieku drewnianą konstrukcję więźby dachowej zabytkowego ratusza uznano za silnie zagrzybioną, wobec czego zakwalifikowano ją do całkowitej wymiany. Nim jednak doszło do opracowania projektu nowej więźby upłynęło ponad 5 lat od daty opracowania ekspertyzy, wobec czego zlecono opracowanie zaktualizowanej nowej ekspertyzy. W trakcie wizji lokalnej, wykonywanej w ramach tej drugiej ekspertyzy, stwierdzono, że jedynie w kilku miejscach występuje zagrzybienie konstrukcji dachu. Pozostała konstrukcja, stanowiąca ponad 80% całości, charakteryzuje się tym, że wszystkie elementy drewniane mają kolor białawy. Sprawiają wrażenie jakby były pokryte białawym nalotem, jednak po ostruganiu odkrywa się zdrowe drewno o słojach charakterystycznych dla modrzewia. Ponadto elementy drewniane pokryte białawym nalotem zostały wykonane przez ociosanie, a nie poprzez przetarcie piłami. Natomiast elementy zagrzybione wykonane zostały z materiału przecieranego, prawdopodobnie sosnowego. Z lektury studium historycznego przedmiotowego obiektu wynikało, że wycięto część lasu modrzewiowego aby uzyskać budulec na omawiana więźbę dachową. W konkluzji w drugiej ekspertyzie postanowiono wymienić elementy więźby dachowej jedynie w tych miejscach, gdzie została ona zaatakowana przez grzyb. W pierwszej ekspertyzie uznano najprawdopodobniej białawy nalot za symptom zagrzybienia i mylnie zakwalifikowano całą konstrukcję więźby dachowej do wymiany Brak uwzględnienia wpływów termicznych W dwupiętrowym, murowanym z cegły ceramicznej i wyposażonym w stropy DMS budynku szkoły stwierdzono rysy pionowe w podłużnych ścianach zewnętrznych oraz wzdłuż belek stropowych. W pierwszej ekspertyzie uznano, że powodem powstawania rys jest nierównomierne osiadanie budynku. Zalecono zatem założenie plomb gipsowych i poddanie budynku obserwacji.

18 566 Wobec tego, że plomby pękały, zlecono drugą ekspertyzę innemu rzeczoznawcy. W trakcie opracowania tej ekspertyzy stwierdzono, że charakter rys nie wskazuje na nierównomierne osiadanie obiektu. W budynku o długości około 60 m rysy pojawiły się w murach najwyższej kondygnacji w miejscach osłabionych przez otwory okienne. Rysy te były pionowe, o największej szerokości na samej górze, po czym ich rozwarcie malało. Zanikały one w poziomie parteru. Rysy te występowały w pobliżu ścian szczytowych i nie występowały w środku budynku. Gdyby spowodowane one były osiadaniem miałyby przebieg nie ściśle pionowy, lecz przechodziłyby w przebieg skośny. Zauważono ponadto, że rysy występują także wzdłuż belek stropu DMS, przy czym najszersze są rysy występujące w stropodachu, usytuowane w pobliżu ścian szczytowych. W miarę oddalanie się od tych ścian rozwarcie rys maleje, a jeszcze dalej rysy zanikają. Charakter opisanych rys wyraźnie wskazuje na działanie siły poziomej występującej na poziomie stropodachu. Jeśli uwzględni się wahania temperatury tego elementu (od kilkunastu stopni poniżej zera do kilkudziesięciu powyżej zera) oraz to, że współczynnik rozszerzalności cegły ceramicznej jest dwa razy mniejszy od tegoż współczynnika dla betonu, to staje się jasne, że rozszerzający się stropodach o długości około 60 m musi spowodować pękanie muru. Środkiem zaradczym jest tu zatem odpowiednie kotwienie stropodachu lub zastosowanie szczelin dylatacyjnych w murze. W omawianym przykładzie zastosowano z dobrym skutkiem pierwsze z tych rozwiązań 2.8. Niewłaściwe użytkowanie i nieprzemyślane wzmocnienie konstrukcji hali Głównymi elementami konstrukcyjnymi dwóch hal parterowych o wymiarach planie oraz m był prefabrykowany dach namiotowy o wymiarach w planie m. Na ustawionych w stopach kielichowych prefabrykowanych słupach o przekroju cm i wysokości 6,35 m ustawiono prefabrykowane podciągi oraz belki kalenicowe. Prefabrykowane podciągi o rozpiętości 10 m, szerokości 21 cm i zmiennej wysokości od 20 do 50 cm mają po bokach poziome półki o szerokości 5 cm, na których opierają się płyty dachowe. Podciągi te oparte są na głowicach słupów. Głowice te służą do podparcia czterech podciągów oraz również czterech belek kalenicowych ustawionych na przekątnej kwadratowego pola. Z głowicy wystaje 8 sworzni stalowych, które wchodzą w otwory wykonane w końcach podciągów i belek kalenicowych. Belki kalenicowe o długości 8,20 m mają zmienny przekrój od cm przy podporach do cm w środku rozpiętości. U dołu opierają się one na głowicach słupów, a u góry schodzą się w wierzchołku piramidy, gdzie spięte są pionową śrubą w uchwyty z blachy stalowej. W połowie wysokości ten dach namiotowy opasany jest czterema poziomymi belkami płatwiowymi o przekroju kątowym. Na belkach tych oparty jest stalowy świetlik namiotowy, zakończony deflektorem. Na płatwiach i podciągach ułożone są prefabrykowane płyty korytkowe od góry ocieplenie supremą i pokryte eternitem (rys. 18 i 19). W czasie układania płyt korytkowych okazało się, że podciąg ugina się (o około 4 cm) i płyty tracą oparcie. Z tego względu podciągi w środku rozpiętości podpierano stemplem, który usuwano po stwardnieniu zaprawy cementowej łączącej płyty korytkowe z podciągami. W trakcie użytkowania hali stwierdzono, iż w kilku podciągach przebiegających nad rurami stalowymi odprowadzającymi gorące gazy z pieców odlewniczych, wystąpiły ugięcia

19 567 tychże podciągów. Stwierdzono, że podciągi te zostały od spodu podgrzane do około 100 C. Wskutek ugięcia się podciągów nastąpiło zerwanie ich połączenia z płytami korytkowymi, które wskutek utrat podparcia zsuwały się na zewnątrz (rys. 20). Rys. 18. Przekrój pionowy jednego pola hali, 1 słup, 2 stopa fundamentowa wykonana na miejscu, 3 głowica, 4 podciąg, 5 belka kalenicowa, 6 belka płatwiowa, 7 płyty korytkowe Rys. 19. Przekrój pionowy przez koryto utworzone przez podciąg, belki płatwiowe i płyty korytkowe; 1 podciąg, 2 płyty korytkowe, 3 belka płatwiowa, 4 ocieplenie, 5 szczelina wypełniona zaprawą, 6 dwa pręty ściągu ułożone w korycie i zabetonowane, 7 koryto, 8 płyty z eternitu płaskiego

20 568 Rys. 20. Zsuwające się płyty dachowe z pólek podciągu wskutek jego ugięcia W związku ze stwierdzonymi uszkodzeniami konstrukcja została wzmocniona poprzez obudowanie podciągu z obu stron elementami stalowymi podpierającymi zsuwające się krokwie. Elementy te wykorzystano ponadto do wykonania konstrukcji wieszarowej z dwoma ściągami ze stali okrągłej φ 22. To doraźnie wykonane wzmocnienie nie zabezpieczyło w pełni płyt korytkowych przed zsuwaniem się, gdyż podciąg był zbyt wiotki. Z tego względu konieczna była dodatkowa konstrukcja zastrzałowa pokazana na rys. 21. W tym rozwiązaniu zaproponowano podobną do poprzedniej konstrukcję obejmującą podciąg i zabezpieczającą płyty przed zsuwaniem się. Rys. 21. Układ zastrzałów podpierających podciągi; 1 zastrzały krótkie osadzone na dodatkowej głowicy, 2 zastrzały długie oparte dolnym końcem na posadzce obok słupa Jeżeli jednak przeanalizować pracę konstrukcji przedmiotowego przekrycia dachowego jako tarczownicy, nasuwa się inne, znacznie efektywniejsze rozwiązanie problemu współpracy podciągu z płytami. Wiadomo, że oddzielenie podciągu od płyt następuje w wyniku nagrzania podciągu od spodu. W przypadku podwieszenia podciągu w środku jego rozpiętości do belek kalenicowych w skośnym układzie prętów wytworzyłby się, w poszczególnych połaciach, trapezowy układ kratowy usztywniony dodatkowo tarczą złożoną z płyt. W takim układzie pasem rozciąganym byłby podciąg i dodatkowe ściągi nad podciągiem, a pasem górnym, ściskanym płatew pod świetlikiem. Ściskane belki kalenicowe przekazywałyby obciążenie na głowice słupów, przez co odciążone zostałyby podciągi i zmniejszyłyby się siły ścinające. Ideę tej koncepcji pokazano na rys. 22. Oczywiście oprócz tego należy zaizolować rury podgrzewające podciągi, gdyż one były główna przyczyną powstania awarii tychże podciągów.

1. Projekt techniczny Podciągu

1. Projekt techniczny Podciągu 1. Projekt techniczny Podciągu Podciąg jako belka teowa stanowi bezpośrednie podparcie dla żeber. Jest to główny element stropu najczęściej ślinie bądź średnio obciążony ciężarem własnym oraz reakcjami

Bardziej szczegółowo

Strop Teriva 4.01 z wypełnieniem elementami SKB

Strop Teriva 4.01 z wypełnieniem elementami SKB Strop Teriva 4.01 z wypełnieniem elementami SKB Śniadowo 2011 1. Opis oraz parametry techniczne - stropu, elementów składowych (elementy SKB, belki) Strop gęstożebrowy Teriva 4,0/1 z elementami SKB przeznaczony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA TERIVA INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA ŻABI RÓG 140, 14-300 Morąg tel.: (0-89) 757 14 60, fax: (0-89) 757 11 01 Internet: http://www.tech-bet.pl e-mail: biuro@tech-bet.pl CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA

INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA 1. UKŁADANIE I PODPIERANIE BELEK Przed przystąpieniem do wykonania stropu należy sprawdzić z dokumentacją tech-niczną poprawność wykonania podpór i ich

Bardziej szczegółowo

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej SCHEMATY KONSTRUKCYJNE Elementy konstrukcji hal z transportem podpartym: - prefabrykowane, żelbetowe płyty dachowe zmonolityzowane w sztywne tarcze lub przekrycie lekkie

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

4.3. Stropy na belkach stalowych

4.3. Stropy na belkach stalowych 4.3. Stropy na belkach stalowych 4.3.1. Materiał nauczania Stropy na belkach stalowych były powszechnie stosowane do lat czterdziestych ubiegłego stulecia. Obecnie spotyka się je rzadko, jedynie w przy

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 1/25 2/25 3/25 4/25 ARANŻACJA KONSTRUKCJI NOŚNEJ STROPU W przypadku prostokątnej siatki słupów można wyróżnić dwie konfiguracje belek stropowych: - Belki główne podpierają belki drugorzędne o mniejszej

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk)

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk) Zaprojektować słup ramy hali o wymiarach i obciążeniach jak na rysunku. DANE DO ZADANIA: Rodzaj stali S235 tablica 3.1 PN-EN 1993-1-1 Rozstaw podłużny słupów 7,5 [m] Obciążenia zmienne: Śnieg 0,8 [kn/m

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OPINIA TECHNICZNA

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OPINIA TECHNICZNA Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OPINIA TECHNICZNA Opracował: inż. Andrzej Matusiak upr. St-185/82

Bardziej szczegółowo

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY Fundamenty są częścią budowli przekazującą obciążenia i odkształcenia konstrukcji budowli na podłoże gruntowe i równocześnie przekazującą odkształcenia

Bardziej szczegółowo

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO DESIGN FOR SELECTED

Bardziej szczegółowo

OPIS KONSTRUKCJI. 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%;

OPIS KONSTRUKCJI. 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%; OPIS KONSTRUKCJI I. UWAGI DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI DACHOWEJ 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%; 2. Należy stosować połączenia na

Bardziej szczegółowo

I. INWENTARYZACJA BUDOWLANA EKSPERTYZA TECHNICZNA O MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

I. INWENTARYZACJA BUDOWLANA EKSPERTYZA TECHNICZNA O MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA 1 I. INWENTARYZACJA BUDOWLANA II. EKSPERTYZA TECHNICZNA O MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA III. KONCEPCJA ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA LOKALE MIESZKALNE SOCJALNE Obiekt: Budynek po SDDO

Bardziej szczegółowo

ŻELBETOWE ZBIORNIKI NA CIECZE

ŻELBETOWE ZBIORNIKI NA CIECZE ŻELBETOWE ZBIORNIKI NA CIECZE OGÓLNA KLASYFIKACJA ZBIORNIKÓW Przy wyborze kształtu zbiornika należy brać pod uwagę następujące czynniki: - przeznaczenie zbiornika, - pojemność i wymiary, - stosowany materiał

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCJI ROBUDOWA I ZADASZENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WIELGIE I. OPIS OGÓLNY 1. Podstawa opracowania podkłady architektoniczne obowiązujące normy PN/B 2. Ogólny

Bardziej szczegółowo

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE - str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża

Bardziej szczegółowo

kszta³tka zewnêtrzna KZE podpora monta owa nadbeton

kszta³tka zewnêtrzna KZE podpora monta owa nadbeton Stropy Teriva Spis treści 1. Informacja ogólne... 3 2. Pustaki stropowe... 5 3. Kształtki wieńcowo-nadprożowe... 6 3.1. Zaprawa... 7 4. Element deklujący... 7 5. Belki Stropowe... 8 5.1. Uwagi ogólne...

Bardziej szczegółowo

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki 1. Układ sił na przedstawionym rysunku a) jest w równowadze b) jest w równowadze jeśli jest to układ dowolny c) nie jest w równowadze d) na podstawie tego rysunku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Badania porównawcze belek żelbetowych na ścinanie. Opracowanie: Centrum Promocji Jakości Stali

Badania porównawcze belek żelbetowych na ścinanie. Opracowanie: Centrum Promocji Jakości Stali Badania porównawcze belek żelbetowych na ścinanie Opracowanie: Spis treści Strona 1. Cel badania 3 2. Opis stanowiska oraz modeli do badań 3 2.1. Modele do badań 3 2.2. Stanowisko do badań 4 3. Materiały

Bardziej szczegółowo

Badanie wpływu plastyczności zbrojenia na zachowanie się dwuprzęsłowej belki żelbetowej. Opracowanie: Centrum Promocji Jakości Stali

Badanie wpływu plastyczności zbrojenia na zachowanie się dwuprzęsłowej belki żelbetowej. Opracowanie: Centrum Promocji Jakości Stali Badanie wpływu plastyczności zbrojenia na zachowanie się dwuprzęsłowej belki żelbetowej Opracowanie: Spis treści Strona 1. Cel badania 3 2. Opis stanowiska oraz modeli do badań 3 2.1. Modele do badań 3

Bardziej szczegółowo

Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne:

Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne: - str.10 - POZ.2. STROP NAD KLATKĄ SCHODOWĄ Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne: 1/ Grubość płyty h = 15cm 2/ Grubość otulenia zbrojenia a = 2cm 3/

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPINIA TECHNICZNA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

INWENTARYZACJA OPINIA TECHNICZNA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE MOSTY Roman Zawodziński 75-368 Koszalin, ul. Kostenckiego 1a/8 tel. 0506 116 320 INWENTARYZACJA OPINIA TECHNICZNA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE Most przez rów melioracyjny w ciągu drogi gminnej w m. Człuchy,

Bardziej szczegółowo

I/ OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA STATYCZNE. II/ RYSUNKI:

I/ OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA STATYCZNE. II/ RYSUNKI: 1 T E C Z K A Z A W I E R A I/ OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA STATYCZNE. II/ RYSUNKI: 1. Rzut ław i stóp fundamentowych 2. Przekroje ław i stóp fundamentowych 3. Uziom instalacji odgromowej 4. Stopy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

STROP TERIVA. I.Układanie i podpieranie belek Teriva

STROP TERIVA. I.Układanie i podpieranie belek Teriva STROP TERIVA Strop gęstoŝebrowy Teriva jest jednym z najpopularniejszych stropów stosowanych w budownictwie mieszkaniowym. Jest lekki oraz łatwy w montaŝu. Składa się z belek stropowych z przestrzenną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 4 - Konstrukcja Zespół

Bardziej szczegółowo

Realizacja roku - Konstrukcja stalowa. Stalowa estakada transportowa, kopalnia Bogdanka

Realizacja roku - Konstrukcja stalowa. Stalowa estakada transportowa, kopalnia Bogdanka lipiec 2012 2 Realizacja roku - Konstrukcja stalowa Stalowa estakada transportowa, kopalnia Bogdanka 3 Plan prezentacji Informacje ogólne Konstrukcja stalowa Produkcja Zabezpieczenie antykorozyjne Konstrukcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja projektowania, wykonywania, składowania i transportowania stropów typu Teriva 4.0

Instrukcja projektowania, wykonywania, składowania i transportowania stropów typu Teriva 4.0 Skład Materiałów Budowlanych tel./fax 075 783 40 80 "Krasiccy - Systemy Kominowe" sp. j. www.smbkrasiccy.com ul. Adama Mickiewicza 36, 59-630 Mirsk biuro@smbkrasiccy.com Instrukcja projektowania, wykonywania,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.Opis techniczny 1.Dane podstawowe 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku prokuratury rejonowej Wrocław Krzyki Zachód przy ul.

Bardziej szczegółowo

Zakład Produckji Materiałów Budowlanych BETAX STROP ŻELBETOWY GĘSTOŻEBROWY NA BELKACH KRATOWNICOWYCH - TERIVA 4,0/1

Zakład Produckji Materiałów Budowlanych BETAX STROP ŻELBETOWY GĘSTOŻEBROWY NA BELKACH KRATOWNICOWYCH - TERIVA 4,0/1 Zakład Produckji Materiałów Budowlanych BETAX 21-100 Lubartów, Przemysłowa 20, tel. 81/855-20-25, fax 81/855-41-02 STROP ŻELBETOWY GĘSTOŻEBROWY NA BELKACH KRATOWNICOWYCH - TERIVA 4,0/1 Certyfikat Zakładowej

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu V

Schöck Isokorb typu V Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Przykłady ułożenia elementów i przekroje 100 Tabele nośności/rzuty poziome 101 Przykłady zastosowania 102 Zbrojenie na budowie/wskazówki 103 Rozstaw

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. 1 Wiadomości wstępne 1.1 Zakres zastosowania stali do konstrukcji 1.2 Korzyści z zastosowania stali do konstrukcji 1.3 Podstawowe części i elementy

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu KS

Schöck Isokorb typu KS Schöck Isokorb typu 20 1VV 1 Schöck Isokorb typu, QS Spis treści Strona Warianty połączeń 19-195 Wymiary 196-197 Tabela nośności 198 Wskazówki 199 Przykład obliczeniowy/wskazówki 200 Wskazówki projektowe

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konstrukcyjne przy budowie

Zagadnienia konstrukcyjne przy budowie Ogrodzenie z klinkieru, cz. 2 Konstrukcja OGRODZENIA W części I podane zostały niezbędne wiadomości dotyczące projektowania i wykonywania ogrodzeń z klinkieru. Do omówienia pozostaje jeszcze bardzo istotna

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS SCHÖCK ISOKORB TYP KS I Materiały budowlane/ochrona przed korozją/ochrona przeciwpożarowa Materiały: Schöck Isokorb typ KS Beton Stal Łożysko oporowe w betonie od strony stropu minimalna wytrzymałość betonu

Bardziej szczegółowo

Pomoce dydaktyczne: normy: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Projekt belki zespolonej

Projekt belki zespolonej Pomoce dydaktyczne: - norma PN-EN 1994-1-1 Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków. - norma PN-EN 199-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Podstawowe zasady 1. Odpór podłoża przyjmuje się jako liniowy (dla ławy - trapez, dla stopy graniastosłup o podstawie B x L ścięty płaszczyzną). 2. Projektowanie

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem

SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem Schöck Isokorb Stal zbrojeniowa BSt 500 S wg DIN 488 Stal konstrukcyjna S 235 JRG1 Stal nierdzewna Materiał 1.4571 klasy

Bardziej szczegółowo

Wysokość Grubość konstrukcyjna nadbetonu stropu [mm]

Wysokość Grubość konstrukcyjna nadbetonu stropu [mm] Przykłady układania siatek płaskich i zaginanych Oferujemy: żużlobetonowe Stropy TERIVA Instrukcja montażu szalunkowe INFORMACJE OGÓLNE Stropy TERIVA są monolityczno-prefabrykowanymi stropami gęstożebrowymi,

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA.

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA. OPIS ZAWARTOŚCI I.. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 4. ANALIZA PRZEDMIOTU OPINII. 5. ANALIZA OBLICZENIOWA. 6. KONCEPCJA ADAPTACJI OBIEKTU. 7. WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD BETONIARSKI HENRYK UCIECHOWSKI. ul. Krotoszyńska 13, Raszków. ; ZAKŁAD PRODUKCYJNY

ZAKŁAD BETONIARSKI HENRYK UCIECHOWSKI. ul. Krotoszyńska 13, Raszków.  ; ZAKŁAD PRODUKCYJNY ZAKŁAD BETONIARSKI HENRYK UCIECHOWSKI ul. Krotoszyńska 13, 63-440 Raszków www.uciechowski.com.pl ; biuro@uciechowski.com.pl ZAKŁAD PRODUKCYJNY Moszczanka 2a, 63-440 Raszków STROPY TERIVA ZASADY PROJEKTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 1. Podstawa opracowania: 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Projekt architektoniczny.

Bardziej szczegółowo

1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B PREFABRYKATY

1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B PREFABRYKATY 1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.05.00.00 PREFABRYKATY 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu prefabrykatów

Bardziej szczegółowo

DREWNIANE WIĄZARY DACHOWE

DREWNIANE WIĄZARY DACHOWE DREWNIANE WIĄZARY DACHOWE Drewno uniwersalny materiał budowlany, przez wieki powszechnie stosowany w budownictwie jest systematycznie wypierany przez inne materiały. Są jednak elementy budynków w których

Bardziej szczegółowo

1. Budynek przemysłowy/warsztat nr inw. 1.117: a) Fundamenty z cegły pełnej klinkierowej grubości 1,5 cegły. Ściany zewnętrzne cegła kratówka k.

1. Budynek przemysłowy/warsztat nr inw. 1.117: a) Fundamenty z cegły pełnej klinkierowej grubości 1,5 cegły. Ściany zewnętrzne cegła kratówka k. 1. Budynek przemysłowy/warsztat nr inw. 1.117: a) Fundamenty z cegły pełnej klinkierowej grubości 1,5 cegły. Ściany zewnętrzne cegła kratówka k.2 grubość 1 cegły otynkowane. Stropodach płyty PW8/B na belkach

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE do projektu budowlano wykonawczego przebudowy i modernizacji istniejącego budynku filii biblioteki w Barcicach dz. nr 303/ obr. Barcice Materiały konstrukcyjne: - beton C20/25 (dawne

Bardziej szczegółowo

Temat VI Przekroje zginane i ich zbrojenie. Zagadnienia uzupełniające

Temat VI Przekroje zginane i ich zbrojenie. Zagadnienia uzupełniające Temat VI Przekroje zginane i ich zbrojenie. Zagadnienia uzupełniające 1. Stropy gęstożebrowe i kasetonowe Nie wymaga się, żeby płyty użebrowane podłużnie i płyty kasetonowe były traktowane w obliczeniach

Bardziej szczegółowo

7. Ogrodzenie placu budowy w mieście przy arterii komunikacyjnej powinno być wykonane jako:

7. Ogrodzenie placu budowy w mieście przy arterii komunikacyjnej powinno być wykonane jako: 1.Na rysunku przedstawiono naroże ściany z elementów: a) Bisotherm b) Porotherm c) Thermomur d) Pustak Max 2. Jaki element przedstawiono na rysunku? a) płyta stropowa b) belka wspornikowa c) płyta wspornikowa

Bardziej szczegółowo

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników Przykład obliczeniowy schodów wg EC-2 a) Zebranie obciąŝeń Szczegóły geometryczne i konstrukcyjne przedstawiono poniŝej: Rys. 28. Wymiary klatki schodowej w rzucie poziomym 100 224 20 14 9x 17,4/28,0 157

Bardziej szczegółowo

Katalog techniczny. 3. Ściana trójwarstwowa - informacje praktyczne Nadproża klucz

Katalog techniczny. 3. Ściana trójwarstwowa - informacje praktyczne Nadproża klucz 3.7. Nadproża Dlaczego? Otwory okienne i drzwiowe w ścianach ograniczone są z boków ościeżami, a z góry nadprożem. Nadproże jest elementem konstrukcyjnym ściany, przenoszącym ciężar ściany znajdującej

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI

EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI Adres: Gorzędziej, dz. Nr 22/8, 45 Gm. Subkowy Inwestor: Gmina Subkowy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

B.A. PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA. Projektowanie mgr inż. Bogdan Adamczyk 71-602 Szczecin,ul. Storrady 1 Tel. 914623851 600381738

B.A. PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA. Projektowanie mgr inż. Bogdan Adamczyk 71-602 Szczecin,ul. Storrady 1 Tel. 914623851 600381738 1 B.A. Projektowanie mgr inż. Bogdan Adamczyk 71-602 Szczecin,ul. Storrady 1 Tel. 914623851 600381738 PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA OBIEKT : Rozbiórka części wiaty magazynowej i remont części pozostałej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Dane ogólne 4. Warunki gruntowo-wodne 5. Kategoria geotechniczna obiektu 6. Fundamenty i posadowienie 7. Układ konstrukcyjny

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ WZÓR ANKIETY INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, tel. (22) 825-20-17, fax. (22) 825-79-70, e-mail: LRunkiewicz@itb.pl DANE O AWARII LUB KATASTROFIE BUDOWLANEJ formularz A. DANE

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A RODZAJ OPRACOWANIA : E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A PRZEDSIĘWZIĘCIE rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Międzyzdrojach przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 41, (działki

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO DREWNIANE. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie

BUDOWNICTWO DREWNIANE. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie BUDOWNICTWO DREWNIANE. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie 1. Materiał budowlany "drewno" 1.1. Budowa drewna 1.2. Anizotropia drewna 1.3. Gęstość drewna 1.4. Szerokość słojów rocznych 1.5. Wilgotność drewna 1.6.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, tel. (22) 825-20-17, fax. (22) 825-79-70, e-mail: LRunkiewicz@itb.pl

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, tel. (22) 825-20-17, fax. (22) 825-79-70, e-mail: LRunkiewicz@itb.pl Wzór ankiety INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, tel. (22) 825-20-17, fax. (22) 825-79-70, e-mail: LRunkiewicz@itb.pl DANE O ZAGROŻENIU, AWARII LUB KATASTROFIE BUDOWLANEJ *) formularz

Bardziej szczegółowo

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW Poziom I-II ieg schodowy SZKIC SCHODÓW 23 0 175 1,5 175 32 29,2 17,5 10x 17,5/29,2 1,5 GEOMETRI SCHODÓW 30 130 413 24 Wymiary schodów : Długość dolnego spocznika l s,d = 1,50 m Grubość płyty spocznika

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Obciążenia 1.1. Założenia Ze względu na brak pełnych danych dotyczących konstrukcji istniejącego obiektu, w tym stalowego podciągu, drewnianego stropu oraz więźby

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie

Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie 1. Podstawa opracowania Zapis zawarty w 06 ust. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Deskowanie tracone w stropach. Wykonały: Magdalena Sroka Magdalena Romanek Budownictwo, rok III Kraków, styczeń 2015

Deskowanie tracone w stropach. Wykonały: Magdalena Sroka Magdalena Romanek Budownictwo, rok III Kraków, styczeń 2015 Deskowanie tracone w stropach Wykonały: Magdalena Sroka Magdalena Romanek Budownictwo, rok III Kraków, styczeń 2015 Deskowanie tracone Jest to konstrukcja jednorazowa, na ogół z elementów żelbetowych lub

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

do PB branży konstrukcyjnej dla zadania: PRZEBUDOWA KINA PEGAZ W CKIS

do PB branży konstrukcyjnej dla zadania: PRZEBUDOWA KINA PEGAZ W CKIS CZĘŚĆ OPISOWA do PB branży konstrukcyjnej dla zadania: PRZEBUDOWA KINA PEGAZ W CKIS 1. Podstawa opracowania : - zlecenie inwestora - założenia i wytyczne branży architektonicznej - projekt branży technologicznej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny SPIS TREŚCI I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Opis stanu projektowanego 5. Materiały budowlane 6. Prace związane z rozbiórką 7. Normy budowlane

Bardziej szczegółowo

4. Opis szczegółowy robót w budynku istniejącym

4. Opis szczegółowy robót w budynku istniejącym OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA 1. Przedmiot z zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano wykonawczy konstrukcji adaptacji i modernizacji budynku głównego Oddziału Leczniczo

Bardziej szczegółowo

Kolno rozbudowa ZST.doc - 1 -

Kolno rozbudowa ZST.doc - 1 - Kolno rozbudowa ZST.doc - 1 - T E C Z K A Z A W I E R A I/ OPIS TECHNICZNY II/ RYSUNKI: 1. Rzut ław fundamentowych 2. Przekroje ław fundamentowych 3. Rozplanowanie elem. konstrukcyjnych w poz. parteru

Bardziej szczegółowo

STROP GĘSTOŻEBROWY TERIVA

STROP GĘSTOŻEBROWY TERIVA STROP GĘSTOŻEBROWY TERIVA Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr. 1487 CPD 37/ZKP/11 wydany przez CEBET Warszawa dla belek stropowych. Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr. 1487CPD117/ZKP/12

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze Materiały pomocnicze do wymiarowania żelbetowych stropów gęstożebrowych, wykonanych na styropianowych płytach szalunkowych typu JS dr hab. inż. Maria E. Kamińska dr hab. inż. Artem Czkwianianc dr inż.

Bardziej szczegółowo

Moduł. Profile stalowe

Moduł. Profile stalowe Moduł Profile stalowe 400-1 Spis treści 400. PROFILE STALOWE...3 400.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE...3 400.1.1. Opis programu...3 400.1.2. Zakres programu...3 400.1. 3. Opis podstawowych funkcji programu...4 400.2.

Bardziej szczegółowo

Zasady wykonywania obliczeń statycznych wersja 0.11

Zasady wykonywania obliczeń statycznych wersja 0.11 Zasady wykonywania obliczeń statycznych wersja 0.11 1. Szata graficzna: (a) papier gładki formatu A4, (b) zapis ręczny jednostronny przy użyciu ołówka (miękkiego), (c) numeracja pozycji obliczeniowych

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku TEMAT MODERNIZACJA POMIESZCZENIA RTG INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 32-100 PROSZOWICE,

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI 1.Podstawy opracowania. A. Projekt budowlany część architektoniczna B. Wizja lokalna, pomiary inwentaryzacjne C. Dokumentacja fotograficzna 2. Przedmiot opracowania Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI A. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Konstrukcja budynków. 4. Konstrukcja remontu budynków. 5. Wytyczne rozbiórki budynku. 6. Wytyczne wykonawstwa.

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu Q, QP, Q+Q, QP+QP, QPZ

Schöck Isokorb typu Q, QP, Q+Q, QP+QP, QPZ Schöck Isokorb typu, P, +, P+P, PZ Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Przykłady ułożenia elementów i przekroje 84 Rzuty poziome 85 Tabele nośności i przekroje 86-88 Momenty w połączeniach mimośrodowych

Bardziej szczegółowo

PR0JEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA BUDYNKU BIURWEGO UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 W SZCZECINIE

PR0JEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA BUDYNKU BIURWEGO UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 W SZCZECINIE PR0JEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA BUDYNKU BIURWEGO UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 W SZCZECINIE INWESTYCJA: Budynek Biurowy, SZCZECIN, UL. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 INWESTOR: Szczecińskie

Bardziej szczegółowo

Część 2 a Wpływ projektowania i wykonawstwa na jakość murowanych ścian

Część 2 a Wpływ projektowania i wykonawstwa na jakość murowanych ścian Projektowanie i wykonawstwo konstrukcji murowych z silikatów Część 2 a Wpływ projektowania i wykonawstwa na jakość murowanych ścian Udział procentowy awarii i katastrof budowlanych w latach 1962-2005 podział

Bardziej szczegółowo

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0.0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Ściany zewnętrzne 0. Ściany wewnętrzne 0. Słupy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OBIEKT: Budynek Zwierzętarni ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi INWESTOR: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

Budynek Nr 79 hangar nr 6.

Budynek Nr 79 hangar nr 6. Opis budynków hangarowych przeznaczonych do rozbiórki, wymagających opracowania projektu budowlanego na rozbiórkę i uzyskania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany oraz udzielającej pozwolenia na rozbiórkę.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA III. KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA DANE OGÓLNE... str. ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE... str. OBLICZENIA... str. EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI WYKONANIA PODESTU POD AGREGATY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA 1. Podstawa opracowania. - podkłady architektoniczno-budowlane; - Polskie Normy Budowlane; - Opinia geotechniczna dla ustalenia warunków gruntowo-wodnych pod planowaną

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 2 EKSPERTYZA TECHNICZNA Dane ogólne Inwestor: Projekt: Wodociągi Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA i ORGANIZACJA ROBÓT MUROWYCH W BUDOWNICTWIE

TECHNOLOGIA i ORGANIZACJA ROBÓT MUROWYCH W BUDOWNICTWIE Wykład 9: Wykład 10 Podstawy realizacji robót murowych i stropowych. Stosowane technologie wykonania elementów murowanych w konstrukcjach obiektów, przegląd rozwiązań materiałowotechnologicznych (a) materiały

Bardziej szczegółowo

XXIII OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 2010 ELIMINACJE OKRĘGOWE Godło nr PYTANIA I ZADANIA

XXIII OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 2010 ELIMINACJE OKRĘGOWE Godło nr PYTANIA I ZADANIA XXIII OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 2010 ELIMINACJE OKRĘGOWE Godło nr CZĘŚĆ A Czas 120 minut PYTANIA I ZADANIA 1 2 PUNKTY Na rysunku pokazano kilka przykładów spoin pachwinowych. Na każdym

Bardziej szczegółowo

SYSTEM STROPOWY MASTER INSTRUKCJA TRANSPORTU, SKŁADOWANIA I MONTAŻU

SYSTEM STROPOWY MASTER INSTRUKCJA TRANSPORTU, SKŁADOWANIA I MONTAŻU SYSTEM STROPOWY MASTER INSTRUKCJA TRANSPORTU, SKŁADOWANIA I MONTAŻU 1. Strop MASTER Informacje o produkcie Spis treści 1. Strop MASTER Informacje o produkcie... 3 2. Zasada wykonania stropów z prefabrykowanymi

Bardziej szczegółowo

Strop MASTER Informacje o produkcie

Strop MASTER Informacje o produkcie Strop MASTER Informacje o produkcie System Stropowy MASTER jest odmianą stropu gęstożebrowego, którego głównym atutem jest swoboda doboru obciążeń oraz możliwość stropowania większych powierzchni przy

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Gmina Lelis, ul. Szkolna 32 Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie Lelis, ul. Szkolna 48. Projekt budowlany-konstrukcja

INWESTOR: Gmina Lelis, ul. Szkolna 32 Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie Lelis, ul. Szkolna 48. Projekt budowlany-konstrukcja 07-413 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 119/22 ; NIP 542-172-51-34 INWESTOR: Gmina Lelis, ul. Szkolna 32 Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie 07-402 Lelis, ul. Szkolna 48 TEMAT: Budowa sali gimnastycznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY KONSTRUKCJI STROPÓW pod mieszkaniami nr 18 i 19 przy ul.śmigród 1 w Lublinie

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY KONSTRUKCJI STROPÓW pod mieszkaniami nr 18 i 19 przy ul.śmigród 1 w Lublinie PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - BADAWCZE REALIZACJI I NADZORU INWESTYCJI W LUBLINIE S. Z. G. Sp. z o.o. 20-016 Lublin ul.narutowicza 45/3, tel/fax. (081) 53-298-19 OBIEKT: Budynek mieszkalny MIEJSCOWOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - 03 STROPY GĘSTOŻEBROWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - 03 STROPY GĘSTOŻEBROWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - 03 STROPY GĘSTOŻEBROWE 1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST- 03) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

NAPRAWA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH PRZYKŁADY NIERACJONALNYCH WZMOCNIEŃ

NAPRAWA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH PRZYKŁADY NIERACJONALNYCH WZMOCNIEŃ Jerzy KOWALEWSKI 1 NAPRAWA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH PRZYKŁADY NIERACJONALNYCH WZMOCNIEŃ STRESZCZENIE W referacie przedstawiono przykłady wzmocnień konstrukcji żelbetowych, których nie można uznać za poprawne

Bardziej szczegółowo

2. Badania doświadczalne w zmiennych warunkach otoczenia

2. Badania doświadczalne w zmiennych warunkach otoczenia BADANIE DEFORMACJI PŁYTY NA GRUNCIE Z BETONU SPRĘŻONEGO W DWÓCH KIERUNKACH Andrzej Seruga 1, Rafał Szydłowski 2 Politechnika Krakowska Streszczenie: Celem badań było rozpoznanie zachowania się betonowej

Bardziej szczegółowo