Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice

2 Spis treści Wstęp Informacje ogólne Działalność statutowa Działalność komercyjna XXVII Barzkowickie Targi Rolne Działalność Działu Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa Działalność Działu Ekonomiki Działalność Działu Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki Działalność Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw Działalność doradcza w Barzkowicach w 2014 roku Działalność wydawnicza w 2014 roku... 59

3 Wstęp Zadania zaplanowane w Programie Działalności Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach na 2014 rok zostały zrealizowane bez przeszkód, kompleksowo i efektywnie. W województwie zachodniopomorskim funkcjonuje 41 tysięcy gospodarstw rolnych powyżej 1 hektara. Zajmujemy 14 miejsce w kraju pod względem ilości gospodarstw. Od wielu lat jednak nasze województwo zajmuje 1 miejsce w kraju pod względem ilości gospodarstw powyżej 100 ha. Należy również nadmienić, że w grupie powyżej 100 ha znajduje się ponad 50% użytków rolnych, podczas gdy w skali kraju jest to około 20%. Właśnie w tej grupie należy doszukiwać się gospodarstw rozwojowych, które mają wystarczający potencjał ekonomiczny aby inwestować i podejmować działania rozwojowe. Od kilku lat obserwujemy stały wzrost średnich gospodarstw. To przede wszystkim dla nich świadczymy specjalistyczne, szkolenia i informacje. Nie zapomnieliśmy również o małych rodzinnych gospodarstwach, które szczególnie otoczone są kompleksowym wsparciem, udzielanym przez naszych doradców. Wsparcie to dotyczy nie tylko rozwoju rolnictwa, ale także reorientacji zawodowej rolników i członków ich rodzin, jak również rozwoju przedsiębiorczości w celu podążania za potrzebami zagospodarowania siły roboczej i innych zasobów, które nie będą już wykorzystywane w rolnictwie. W 2014 r. Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zrealizował szereg zadań dla wsparcia gospodarstw rolnych w różnych obszarach. Odbyło się wiele szkoleń, seminariów, pokazów, konkursów i konferencji z zakresu wszystkich obszarów działania w Barzkowicach. Kluczowym problemem dla rolnictwa regionu zachodniopomorskiego staje się postępująca rezygnacja rolników z produkcji zwierzęcej. W ciągu roku odbył się cykl konferencji, szkoleń oraz wyjazd studyjny dla producentów trzody chlewnej oraz bydła mlecznego i mięsnego w celu doskonalenia ich kwalifikacji zawodowych i stworzenia możliwości współpracy i wymiany doświadczeń. Dla specjalistycznych grup rolników przygotowano szkolenia i konferencje warzywnicze, sadownicze, drobiarskie, które zgromadziły producentów zainteresowanych tymi kierunkami produkcji rolnej.. Przeprowadzono również szereg seminariów i szkoleń dotyczących odnawialnych źródeł energii.

4 W ramach współpracy z Sekretariatem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Szczecinie zrealizowaliśmy pakiet zadań promujących województwo zachodniopomorskie. Jedną z największych imprez współfinansowanych przez KSOW były XXVII Barzkowickie Targi Rolne Agro Pomerania 2014 podczas których odwiedziło nas ponad 130 tysięcy osób. Korzystając ze wsparcia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach edukacji ekologicznej mieszkańców i miejskich przeprowadziliśmy szkolenia oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży. Dużym zainteresowaniem cieszył się cykliczny już projekt ABC Rolnictwa dla dzieci szkół podstawowych z zakresu podstaw rolnictwa, ekologii i ochrony środowiska, z którego skorzystało 467 osób. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , działanie: 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie finansowane przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA rozpoczęliśmy realizację czterech projektów: - Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego warunkiem dywersyfikacji dochodu rodzin rolniczych (zboża, owoce, mięso i mleko) oraz podstawy sprzedaży bezpośredniej; - Zarządzanie gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości w gospodarstwie rolnym; - Integrowana produkcja roślin; - Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony w województwie zachodniopomorskim. Specjalizacja i profesjonalizacja produkcji rolniczej oraz szerokie wsparcie rolników i mieszkańców obszarów wsi w poszukiwaniu pozarolniczych funkcji wsi stanowiły więc najważniejsze działania Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach w 2014 roku.

5 1. Informacje ogólne Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach jest samorządową wojewódzką osobą prawną działającą m.in. na podstawie: Ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U j.t. z 19 kwietnia 2013 r.), Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz.U. Nr 92 poz. 753), Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego (Dz.U. Nr 211, poz. 1634), Uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Nr 2211/14 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Zachodniopomorskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, Uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Nr 2214/14 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Struktura organizacyjna Ośrodka wynika ze Statutu Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach nadanego w dniu 17 grudnia 2014 roku przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, z Regulaminu Organizacyjnego, zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz wprowadzonego Zarządzeniem Nr 37/2014 Dyrektora Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Siedziba Ośrodka znajduje się w miejscowości Barzkowice, powiat stargardzki, gmina Stargard Szczeciński. W strukturze organizacyjnej wyodrębnione są: siedziba w Barzkowicach z siedmioma działami, w tym 4 działy merytoryczne: Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa; Ekonomiki; Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego

6 i Agroturystyki; Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw oraz Dział Zastosowań Teleinformatyki, Dział Księgowości i Dział Administracyjno-Gospodarczy; pięć samodzielnych stanowisk; jeden Oddział Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Koszalinie - powstały na bazie Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Koszalinie; osiemnaście Terenowych Zespołów Doradców, 15 siedzib znajduje się w miastach powiatowych, natomiast TZD w Goleniowie ma siedzibę w Nowogardzie, TZD w Gryfinie w Baniach oraz TZD w Sławnie w Darłowie. Przeciętna liczba osób zatrudnionych w w Barzkowicach: 2013 r r. o doradcy 145,8 143,2 o kierownicy działów 6,0 6,0 o dyrekcja 4,0 3,9 o personel administracyjny, ekonomiczny i techniczny 20,6 20,6 o pracownicy gospodarczy i obsługi 12,9 12,7 ogółem 189,3 186,4 2. Działalność statutowa Zgodnie z Programem działalności w Barzkowicach na rok 2014 głównym zadaniem Ośrodka było wspieranie gospodarstw rolnych poprzez udzielanie wszechstronnej pomocy doradczej rolnikom w celu zwiększania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz działania mające na celu poprawę warunków życia rodzin wiejskich. Po kilku latach działalności Ośrodka, w których praca koncentrowała się głównie na wspieraniu rolników w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej, w 2014 roku dużą wagę przykładano do przekazywania informacji o osiągnięciach nauk rolniczych w dziedzinie nowych technologii stosowanych w rolnictwie oraz integrowanej ochronie roślin. Nadal ważnym obszarem aktywności było informowanie oraz doradzanie rolnikom i mieszkańcom wsi o możliwościach pozyskania funduszy w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.

7 W 2014 r. Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego prowadził działalność doradczą, informacyjną i upowszechnieniową w oparciu o Roczny Program Działalności w Barzkowicach, zaopiniowany przez Radę Społeczną Doradztwa Rolniczego i zatwierdzony Uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Nr 2029/13 z dnia 11 grudnia 2013 r. Działalność doradcza prowadzona była na terenie całego województwa za pośrednictwem 18 Terenowych Zespołów Doradców, usytuowanych w 18 powiatach ziemskich regionu. Pracownicy terenowi zatrudnieni w tych Zespołach zajmują się bezpośrednią pracą doradczą na rzecz rolników. Każdy z doradców ma określony teren działania, najczęściej jedną gminę. Działalność Ośrodka adresowana jest do wszystkich mieszkańców. Istotną rolę w realizacji zadań statutowych zawartych w Rocznym Programie Działalności oraz zadań pozaplanowych odgrywa również kadra specjalistów w siedzibie w Barzkowicach i Oddziale w Koszalinie. Głównymi zadaniami doradczej działalności statutowej było: organizowanie szkoleń dla rolników i innych mieszkańców, w szczególności w zakresie stosowania nowoczesnych metod agrotechnicznych, hodowli oraz przetwórstwa rolno-spożywczego, rozwiązywania problemów technologicznych i organizacyjno-ekonomicznych gospodarstw rolnych, rachunkowości w gospodarstwach rolnych, rolnictwa ekologicznego, rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, unowocześniania wiejskiego gospodarstwa domowego, ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych, modernizacji gospodarstw rolnych, poprawy jakości artykułów rolno-spożywczych i ich przetwórstwa oraz wzmocnienia pozycji rolników na rynku poprzez tworzenie grup producenckich, zarządzania gospodarstwem rolnym, promocji produktów lokalnych i regionalnych, prowadzenie działalności informacyjnej wspierającej rozwój produkcji rolniczej, udzielanie pomocy we wdrażaniu technologii w zakresie produkcji roślinnej, zwierzęcej, sadowniczej i ogrodniczej, spełniających wymagania w zakresie jakości produktów rolnych, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt, prowadzenie działalności w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców, w celu umożliwienia rolnikom i mieszkańcom

8 zmiany kwalifikacji zawodowych i podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, działania na rzecz upowszechnienia grupowych form gospodarowania na wsi, udzielanie pomocy rolnikom i innym mieszkańcom w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych, prowadzenie analiz rynku artykułów rolno-spożywczych i środków produkcji oraz gromadzenie i upowszechnianie informacji rynkowych w tym zakresie, upowszechnianie metod produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznych dla środowiska, ekonomiczne i pomoc w prowadzeniu rachunkowości w gospodarstwach rolnych, w tym również dla potrzeb kredytowych, organizacja konkursów promujących pozytywne przykłady gospodarowania i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w odniesieniu do firm i gospodarstw rolnych, podejmowanie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, ekologicznego i funkcjonalnego urządzania gospodarstwa rolnego, prowadzenie doradztwa w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rolniczego, upowszechnianie rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz promowanie wsi jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku, współdziałanie w realizacji zadań wynikających z programów rolnośrodowiskowych oraz programów i działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, analizy przemian w zakresie poziomu i jakości produkcji rolniczej, funkcjonowania gospodarstw rolnych oraz upowszechnianie wyników tych analiz w pracy doradczej, prowadzenie działalności wydawniczej, wspierającej realizację zadań merytorycznych Ośrodka służącej podniesieniu poziomu wiedzy rolników i mieszkańców wsi.

9 3. Działalność komercyjna W programie ujęte są działania zarówno statutowe jak i komercyjne. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U j.t.) w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych, może realizować działania komercyjne. Wszelkie usługi komercyjne w ramach działalności gospodarczej Ośrodka były realizowane w oparciu o cennik usług odpłatnych zatwierdzony przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Uchwałą nr 2030/13 z dnia 11 grudnia 2013 r. Do grupy najważniejszych działań o charakterze komercyjnym należało m.in.: opracowywanie wniosków i planów przedsięwzięć gospodarczych związanych z pozyskiwaniem środków finansowych przez rolników w ramach PROW oraz PROW , wypełnianie wniosków o dopłaty obszarowe i dopłaty na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, opracowywanie planów przedsięwzięć rolnośrodowiskowych, realizacja szkoleń komercyjnych, prowadzenie rachunkowości rolnej w ramach unijnego systemu Polski FADN. Wnioski i plany sporządzane przez doradców Ośrodka stanowią główną pozycję w opracowaniach. Pomimo dużego już doświadczenia rolników i szerokiej oferty usługowej innych firm, dość liczna grupa wnioskodawców kieruje się do w Barzkowicach, by uzyskać pomoc w prawidłowym wypełnieniu formularza wniosku o płatności bezpośrednie. Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach z upoważnienia Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie prowadzi szkolenia chemizacyjne. Szkolenia organizowane są zgodnie z zapotrzebowaniem. Prowadzone są również obowiązkowe szkolenia dla dystrybutorów środków ochrony roślin w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin oraz integrowanej produkcji roślin. Zasady stosowania środków ochrony roślin w produkcji rolniczej reguluje Ustawa o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca Określa ona warunki, które trzeba spełnić aby ochrona ta

10 była skuteczna a jednocześnie bezpieczna dla ludzi, między innymi obowiązek ukończenia szkolenia przez operatora opryskiwacza w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania tych środków z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie. Zaświadczenie jest ważne prze 5 lat i upoważnia do wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin oraz do zakupu środków ochrony roślin zaliczanych do toksycznych i bardzo toksycznych dla ludzi. Szkolenia chemizacyjne dla rolników i dystrybutorów środków ochrony roślin oraz integrowanej produkcji roślin są obowiązkowe. Muszą one być aktualizowane co 5 lat. Duża liczba beneficjentów korzystających ze szkoleń organizowanych wskazuje na konieczność organizacji tego typu szkoleń w latach następnych. FADN jest podstawowym narzędziem używanym w Unii Europejskiej do określenia produkcji, kosztów i dochodu w towarowych gospodarstwach rolnych. Dane rachunkowe są używane zarówno do oceny jak i pomiaru skuteczności instrumentów wykorzystywanych we wdrażaniu mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej. Natomiast rolnicy prowadzący systematycznie rachunkowość mają możliwość analizy kosztów ponoszonych na funkcjonowanie gospodarstwa. Mogą również ocenić swoje gospodarstwo na tle innych gospodarstw uczestniczących w systemie rachunkowości Polski FADN.

11 ZESTAWIENIE REALIZACJI ZADAŃ WEDŁUG FORM DORADCZO UPOWSZENIOWYCH PODSTAWOWE FORMY REALIZACJI TEMATY WEDŁUG PLANU TEMATY POZA PLANEM OGÓŁEM W 2014 r. Forma Ilość form zaplanowanych na 2014 r. Zrealizowana ilość form według tematów planowanych Ilość uczestników Zrealizowana ilość form poza planem Ilość uczestników Zrealizowana ilość form Ilość uczestników Szkolenie Kurs Spotkanie Warsztaty Seminarium i forum Pokaz Konferencja Wyjazd studyjny Konkursy Wystawy Stoisko informacyjne RAZEM

12 4. XXVII Barzkowickie Targi Rolne Z wykorzystaniem środków pomocy technicznej PROW na lata , Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zorganizował, jak co roku w drugi weekend września, XXVII Barzkowickie Targi Rolne Agro Pomerania Wydarzenie to było doskonałą okazją do promowania szerokiej oferty handlowej producentów maszyn i sprzętu rolniczego, firm z branży odnawialnych źródeł energii, firm oferujących nowe i nowoczesne środki do produkcji rolnej oraz firm przetwórstwa rolnospożywczego i sektora budowlanego. Ponadto barzkowickie Targi były dla naszych wystawców doskonałym miejscem spotkań i podtrzymania więzi z dotychczasowymi klientami, wprowadzenia na rynek nowych produktów i usług, umocnienia pozycji i wypromowania marki, a także poznania oczekiwań przyszłych klientów. Promocja naszych Targów prowadzona była m.in. przez reklamy w prasie zachęcające do czynnego uczestnictwa w Targach. W tym samym czasie rozpoczęła się również emisja spotu reklamowego w Radiu Plus, informująca mieszkańców całego województwa zachodniopomorskiego o zbliżającym się terminie Targów. Barzkowickie Targi Rolne w 2014 roku odwiedziło ponad sto trzydzieści tysięcy zwiedzających z całego województwa, a także z innych regionów Polski. Przez trzy dni targowe na scenie głównej oraz dwóch scenach towarzyszących odbywały się liczne występy artystyczne, prezentacje zwycięzców rozmaitych konkursów. Profesjonalny system nagłaśniający oraz obsługa profesjonalnego konferansjera, specjalnie przygotowanego do tego rodzaju wystąpień, pozwoliła na sprawne prowadzenie występów estradowych, nawiązanie kontaktu z publicznością oraz propagowanie społeczności wiejskiej i miejskiej aspektu. Już po raz trzeci odbył się Przegląd Kapel Ludowych, którego celem była: prezentacja kapel ludowych z województwa zachodniopomorskiego, rozpowszechnienie wiedzy o tradycjach regionalnych wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, ocalenie od zapomnienia pieśni ludowych, prezentacja ludowej kultury muzycznej Pomorza Zachodniego, stworzenie warunków do przedstawienia współcześnie tworzonego folkloru przez mieszkańców tych rejonów oraz możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy zespołami, a także popularyzacja folklorystycznego repertuaru w społeczeństwie.

13 Zwiedzających przyciągnął Pokaz Zwierząt Hodowlanych, wystawa bydła mięsnego i mlecznego, ekspozycja trzody chlewnej czy pokaz innych zwierząt hodowlanych. Pierwsze pytanie odwiedzającego nas po raz pierwszy mieszczucha to pytanie o zwierzęta, a jeśli jest to rodzic z dziećmi, to już koniecznie musi zobaczyć wystawę ptaków hodowlanych i ozdobnych oraz puchate i mięciutkie króliczki i króliczyska, bo niejednokrotnie są one tylko trochę mniejsze od najmłodszych targowych gości. W 2014 roku w sobotę i niedzielę odbyła się XI Zachodniopomorska Wystawa Koni Hodowlanych, a w niedzielę jubileuszowe XX Zawody Jeździeckie w Skokach. Rolników z całą pewnością zainteresował polowy pokaz pracy sprzętu rolniczego, hodowców - prezentacja i wycena bydła na ringu. Obszerna i mocno zróżnicowana była oferta maszyn i sprzętu, m.in. ciągniki rolnicze, opryskiwacze, sprzęt uprawowy i pielęgnacyjny, przenośniki, prasy, ładowarki, opryskiwacze polowe i ogrodnicze. W niedzielę hala namiotowa była wykorzystana do organizacji Mszy Świętej Dziękczynnej za zebrane plony i Wojewódzkich Dożynek. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą Dziękczynną za tegoroczne plony. Msza odbyła się z ceremoniałem poświęcenia wieńców dożynkowych oraz błogosławieństwem rolnikom. Kolorowy korowód dożynkowy z przedstawicielami sołectw, w odświętnych, często ludowych strojach i przede wszystkim z pięknymi wieńcami przemaszerował przed Gospodarzami Dożynek. Misternie uplecione z kłosów zbóż wieńce mogły wziąć udział w konkursie na Najładniejszy wieniec dożynkowy, a ich oceny dokonała specjalnie do tego powołana Komisja Konkursowa. Barzkowickie Targi Rolne Agro Pomerania były największym wydarzeniem plenerowym na Pomorzu Zachodnim, skierowanym do rolników, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, wytwórców produktów regionalnych, mieszkańców, amatorów roślin ozdobnych i tych wszystkich, którzy zainteresowani byli prezentowaną tematyką. Odwiedzający mieli okazję zapoznać się z dziedzictwem kulinarnym i kulturowym naszego regionu, jak również możliwością pozyskiwania pozarolniczych źródeł dochodu. Impreza targowa była doskonałą platformą wymiany doświadczeń pomiędzy rolnikami i mieszkańcami, aktywizacji podmiotów zaangażowanych w rozwój, czego efektem jest zintegrowanie społeczności wiejskiej Pomorza Zachodniego.

14 5. Działalność Działu Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa W 2014 r. dział SPD realizował zadania głównie z zakresu technologii produkcji rolnej: roślinnej i zwierzęcej, upowszechniania Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR), prowadzenia kolekcji odmian warzyw i kwiatów oraz upowszechniania metod produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznych dla środowiska naturalnego. Tematyka podejmowana przez dział jest zawsze dostosowana do zapotrzebowania wyrażonego przez rolników oraz do zmian prawodawstwa polskiego i unijnego regulującego zasady prowadzenia produkcji rolnej. Technologia produkcji rolnej - główne zadania Dział SPD koordynował realizację projektu szkoleniowego o zasięgu wojewódzkim finansowanego przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony w województwie zachodniopomorskim. Projekt skierowany do rolników daje możliwość bezpłatnego uzyskania uprawnień do zakupu i stosowania środków ochrony roślin, gdyż program szkolenia jest tożsamy z programem szkoleń z zakresu stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie. W 2014 roku w ramach w/w projektu zrealizowano 4 szkolenia podstawowe, dla osób które po raz pierwszy starały się o uzyskanie tych uprawnień, oraz 14 szkoleń uzupełniających. Łącznie w szkoleniach wzięły udział 534 osoby. Projekt zakłada kontynuację szkoleń w 2015 roku dla 1080 rolników. Realizacja tego projektu wpisuje się w blok działań prowadzonych przez dział już od 2012 roku, którego generalnym celem jest podniesienie poziomu wiedzy i przygotowanie rolników do stosowania integrowanej ochrony roślin. Obligatoryjne stosowanie integrowanej ochrony weszło w życie z dniem 1 stycznia Uzupełnieniem serii szkoleń na w/w temat w terenie była organizacja przez dział SPD Warsztatów Polowych w siedzibie w Barzkowicach, w których wzięło udział 120 osób. W programie Warsztatów ujęte były wykłady teoretyczne z udziałem przedstawicieli PIORiN, jak i zajęcia praktyczne. Polegały one na lustracji i ocenie stanu plantacji poszczególnych gatunków zbóż na polach demonstracyjnych, obserwacji i identyfikacji agrofagów, ustalania stopnia porażenia jak i obliczania progu szkodliwości. Uczestnicy

15 Warsztatów mieli okazję obserwować przygotowanie opryskiwacza do atestacji. W trakcie prezentacji zwrócono uwagę na konieczność zachowania zasad bhp podczas wykonywania oprysków środkami ochrony roślin oraz zademonstrowano pełny zestaw odzieży ochronnej dla operatora. Do rolników zajmujących się głównie produkcją roślinną skierowana była konferencja Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcja, systemy obrotu i wykorzystania w paszy. Inicjatorem konferencji był Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, a pracownicy naukowi tego Instytutu w sposób bardzo ciekawy i przystępny propagowali ideę zastąpienia soi w paszach białkiem z upraw rodzimych. Z powodu dużego zainteresowania konferencja miała dwie edycje: w siedzibie w Barzkowicach oraz w Oddziale w Koszalinie. Tematykę roślinną uzupełniła konferencja Innowacyjne biotechnologie w perspektywie wsparcia finansowego w latach organizowana wspólne z Krajowym Centrum Mikroorganizmów. Produkcja roślinna ściśle powiązana jest z gospodarką wodną, jakością i ilością wód podskórnych i powierzchniowych. Dlatego tez dział SPD w 2014 roku realizował projekt Mała retencja duża sprawa wspólnie z Fundacja Zielona Akcja. W ramach działania przeprowadzono warsztaty dla doradców oraz debatę wojewódzką z udziałem rolników, przedstawicieli samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych, zajmujących się szeroko pojętym tematem wody, i innych zainteresowanych osób i instytucji. Zasoby wody w Polsce są skromne i ograniczone, a projekt miał za zadanie zwrócić uwagę wszystkich uczestników na problem wody w zmieniających się ekosystemach. Dla producentów warzyw zorganizowano seminarium Nowości w produkcji warzywniczej odmiany warzyw przeznaczone do długiego przechowywania, cieszące się jak zwykle dużym zainteresowaniem. Przydatność do uprawy poszczególnych odmian różnych gatunków warzyw jest przedstawiana i omawiana na podstawie własnych doświadczeń prowadzonych na ogrodzie warzywnym, gdzie uprawiamy rokrocznie około 600 odmian warzyw, owoców i roślin ozdobnych. Z zakresu produkcji zwierzęcej dział zorganizował konferencję technologiczną dla hodowców bydła mięsnego oraz seminarium Ocena wartości użytkowej i hodowlanej bydła w woj. zachodniopomorskim dla producentów mleka. Hodowcy bydła mieli okazję również

16 wziąć udział w wyjeździe studyjnym do województwa lubuskiego, gdzie odwiedzali bardzo ciekawe gospodarstwa hodowlane, dzieląc się wzajemnie wiedzą i doświadczeniem w hodowli bydła. Oferta dla rolników ekologicznych składała się głównie z możliwości udziału w wyjeździe studyjnym jak i w Forum Rolników Ekologicznych. Obydwa wydarzenia oparte były na współpracy z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach i stanowią doskonały przykład na efektywny transfer wiedzy od nauki do praktyki. Rolnicy ekologiczni zostali wyposażeni w ogromny ładunek wiedzy praktycznej, zwiedzając pola i sady doświadczalne w Skierniewicach, jak i teoretycznej słuchając świetnych wykładów kadry naukowej Instytutu na Forum Rolników Ekologicznych w Barzkowicach. Przy okazji Forum uczestnicy, jak i zaproszeni goście, mieli możliwość degustacji potraw i produktów ekologicznych. W ramach współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu zrealizowano szkolenie Wpływ procesu wędzenia na bezpieczeństwo żywności oraz we współpracy z Oddziałem w Krakowie cykl trzech 2-dniowych szkoleń Rozwój systemu marketingu bezpośredniego, gdzie pracownicy działu pełnili rolę wykładowców. Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach od 2010 r. podjął intensywne działania w zakresie informacji i promocji odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Polska, podobnie jak wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, ma obowiązek ograniczać emisję gazów cieplarnianych. Jednym z ważniejszych sposobów realizacji tego zadania jest zastępowanie części tradycyjnych paliw transportowych biopaliwami, zaś węgla biomasą. Spowoduje to zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, a zwłaszcza dwutlenku węgla. Gazy te powodują systematyczne ocieplanie się klimatu, co w konsekwencji przynosi szkody gospodarcze, które mogą się nasilać w przyszłości. Degradacja środowiska spowodowana nieracjonalnym gospodarowaniem zasobami naturalnymi oraz ich wyczerpywanie się zmuszają do poszukiwania nowych alternatywnych źródeł energii. Należy mieć nadzieję, że szanse jakie stwarza pakiet klimatyczny, który zakłada przede wszystkim redukcję emisji CO 2 o 20% do 2020 roku, zostaną wykorzystane do rozwoju kraju opartego na wiedzy, z zastosowaniem wysoko wydajnych i wysoko sprawnych technologii.

17 Metody produkcji rolniczej i styl życia przyjazny dla środowiska - główne zadania W 2014 roku dział SPD wykorzystał dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do prowadzenia edukacji ekologicznej mieszkańców. W ramach projektu zrealizowano następujące zadania: Ścieżka dydaktyczna - oczyszczalnia ścieków Ogrody odnowy, biosurowcowy ogród dydaktyczny, elektrownia wiatrowa, Zasoby przyrody Moja przyjaźń z drzewami Ja i Natura 2000 wyjazd studyjny dla rolników gospodarujących na obszarach Natura 2000 Akademia segregacji odpadów Odnawialne Źródła Energii (tzw. OZE) Jak zwykle zajęcia warsztatowe cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży, jak również studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz Uniwersytetu Szczecińskiego. Jak co roku dział zrealizował kolejną, trzynastą już edycję Konkursu Wiedzy Ekologicznej dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs odbył się pod hasłem Wpływ rolnictwa na środowisko aby upowszechniać ideę i zasady integrowanej ochrony roślin wśród społeczeństwa. Dział zorganizował i przeprowadził również wiele innych konkursów, m.in. Mistrz Agroligi, Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, konkurs fotograficzny W ryczącej perspektywie - zdjęcia laureatów posłużyły do wydania kalendarza na 2015 rok. Zadania ciągłe: Prowadzenie kolekcji odmian warzyw i roślin ozdobnych w ogrodzie, Prowadzenie sadu pokazowego różnych gatunków drzew owocowych. Prowadzenie pól demonstracyjnych w ramach PDOiR zasiewy zbóż jarych i ozimych. Pola są chętnie odwiedzane i lustrowane przez uczestników dorocznych Warsztatów Polowych, którzy w praktyce, na polu oceniają zdrowotność roślin, jakość wykształconego kłosa i prognozowany plon oraz zachwaszczenie

18 poszczególnych odmian zbóż przy określonych poziomach nawożenia i zastosowanego programu ochrony. Prowadzenie biosurowcowego ogrodu dydaktycznego (10 arów) będącego elementem ścieżki dydaktycznej, w której skład wchodzą również gospodarstwo rolne z produkcją zwierzęcą, oczyszczalnia ścieków Ogrody odnowy i elektrownia wiatrowa. Prowadzenie zestawień wykonanych przez doradców: o Wniosków o płatności bezpośrednie i wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. o Planów rolnośrodowiskowych Prowadzenie bazy producentów przydomowych oczyszczalni ścieków, Prowadzenie rejestru produkcji ekologicznej w województwie zachodniopomorskim. Zadania realizowane w formie szkoleń, konferencji i wyjazdów studyjnych są dofinansowywane przez podmioty współpracujące: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, firmy komercyjne i organizacje pozarządowe. W/w tematy są realizowane głównie w formie spotkań indywidualnych i grupowych z rolnikami i mieszkańcami w siedzibie w Barzkowicach oraz w formie porad i informacji udzielanych telefonicznie lub mailowo. Pracownicy działu ustawicznie aktualizują oraz podwyższają swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach zawodowych i trenerskich dla kadry doradczej. Zdobytą wiedzą dzielą się ze współpracownikami w dziale, jak również udzielają wsparcia merytorycznego doradcom terenowym zatrudnionym w Terenowych Zespołach Doradców (TZD). Biorą również czynny udział w charakterze wykładowców w licznych spotkaniach i szkoleniach organizowanych dla rolników i mieszkańców przez TZD, jak również inne instytucje z otoczenia rolnictwa. Pracownicy działu brali udział w organizacji XXVII Barzkowickich Targach Rolnych Agro Pomerania 2014, w organizacji Pokazu Zwierząt Hodowlanych, Wystawy Bydła Mlecznego i polowych pokazów pracy maszyn rolniczych.

19 6. Działalność Działu Ekonomiki Zagadnienia ogólne W 2014 roku dział ekonomiki zrealizował zadania i przedsięwzięcia doradcze ukierunkowane na potrzeby rolników i mieszkańców. Wyraźnie przyjmowały one charakter ekonomiczno-informacyjny. Zadania wynikały z rocznego planu działalności pracy oraz występujące poza planem, a tematycznie związane z merytoryką działu. Duża różnorodność zagadnień o profilu ekonomicznym, rynkowym, inwestycyjnym i finansowym powoduje, że są one realizowane sukcesywnie, okresowo lub doraźnie. Główne zadania to przede wszystkim ogólnoekonomiczne dotyczące zarządzania gospodarstwem i potrzeb inwestycyjnych, finansowania oraz kierunków rozwoju i opłacalności produkcji rolnej. Zagadnienia szczegółowe a) Systematycznie gromadzone są dane w zakresie aktualnych cen rynkowych, w tym z giełd i rynków rolnych. W tym działaniu zbierane są comiesięczne notowania cen skupu podstawowych produktów rolnych oraz środków do produkcji i usług rolniczych na terenie działania w Barzkowicach. Dane są gromadzone i przetwarzane w różnych ujęciach, w tym w formie zestawień, analiz i prognoz ekonomicznych. Są one szeroko publikowane w Zachodniopomorskim Magazynie Rolniczym oraz zamieszczane na stronie internetowej. Dotyczy to również analiz oraz perspektyw rozwoju rynków rolnych. Dla potrzeb Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej, w układzie tygodniowym, zbierane i przekazywane są ceny wybranych produktów rolnych z określonych targowisk. W ramach cen rolnych monitorowane i zbierane są ceny ziemi według GUS w układzie kwartalnym, wykorzystywane w celu pomocy w ubieganiu się o kredyty preferencyjne na zakup ziemi. Na podstawie zgromadzonych i dostępnych cen rolnych, w układzie rocznym, opracowywane i publikowane są zestawienia przebiegu zmienności cen oraz relacje cen produktów rolnych i środków do produkcji rolnej za dany okres. b) Raz na kwartał, na podstawie ankiet z gospodarstw rolnych oraz przy współpracy ze Szkołą Główna Handlową w Warszawie, badana jest koniunktura w rolnictwie. Wyniki badania są gromadzone, przetwarzane i publikowane w wydawnictwach.

20 c) Doradztwo indywidualne świadczone przez pracowników działu ekonomiki obejmuje konsultacje oraz pomoc w zakresie ubiegania się o wsparcie finansowe ze środków krajowych i unijnych, w tym również przy opracowywaniu wniosków i planów przedsięwzięć inwestycyjnych. Realizacja zadań w ramach programu PROW odbywała się poprzez udział w szkoleniach dla doradców w zakresie warunków dostępu do poszczególnych działań oraz zasad opracowywania wniosków i biznesplanów, a także prowadzenie szkoleń dla ewentualnych beneficjentów, udzielanie indywidualnych konsultacji dotyczących działań PROW, pomoc w zakresie wypełniania wniosków i ekonomicznych planów operacji. d) Publikacje i wydawnictwa systematycznie przygotowywano materiały informacyjne, ekonomiczne, analityczne oraz metodyczne, w tym: artykuły własne oraz informacje z innych źródeł do publikacji w periodyku wydawanym przez Ośrodek i do zamieszczenia na stronie internetowej, zbiór kalkulacji kosztów i wyników produkcji rolnej wybranych upraw i zwierząt w formie broszury pod nazwą Kalkulacje Rolnicze wydanie wiosenne i jesienne oraz kalkulacje upraw specjalistycznych, Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej dotkniętych klęskami żywiołowymi zbiór zasad postępowania podczas szacowania oraz niezbędnej dokumentacji, Kredyty preferencyjne w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych zbiór i opis wszystkich kredytów preferencyjnych dla rolnictwa, Obciążenia podatkowe gospodarstw rolnych broszura, Ubezpieczenia w gospodarstwach rolnych broszura, FADN w praktyce oraz Analiza gospodarstwa rolnego na podstawie danych FADN opracowanie w formie broszur. e) Udział pracowników działu w szkoleniach, kursach, konferencjach, seminariach i warsztatach wyjazdowych. Szkolenia dotyczyły zagadnień ekonomicznych związanych z rozwojem rolnictwa i. W głównej mierze dotyczyły one form podatków oraz rachunkowości w rolnictwie, poszczególnych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Dodatkowo uczestniczono w konsultacjach ekonomicznych i projektowaniu inwestycji dla Lokalnych Grup Działania oraz Lokalnej Grupy Rybackiej Sieja.

Nr. Prezentacji MDW-0xx/PWA. Rola i funkcjonowanie Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego

Nr. Prezentacji MDW-0xx/PWA. Rola i funkcjonowanie Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego Nr. Prezentacji MDW-0xx/PWA Rola i funkcjonowanie Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego Barzkowice, 2015 Działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, ekologicznego

Bardziej szczegółowo

Wykaz działań wybranych do refundacji na kwotę łączna do 5 000 000,00 zł netto. Lp. Działanie Wnioskowana kwota do Wnioskodawca

Wykaz działań wybranych do refundacji na kwotę łączna do 5 000 000,00 zł netto. Lp. Działanie Wnioskowana kwota do Wnioskodawca Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Zarządu z dnia.. Wykaz działań wybranych do refundacji na kwotę łączna do 5 000 000,00 zł netto Lp. Działanie Wnioskowana kwota do Wnioskodawca refundacji w zł netto 1. Udział

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

I. Działania zaplanowane do realizacji w ramach Planu działania Sekretariatu Regionalnego KSOW woj. warmińsko-mazurskiego na lata 2008-2009

I. Działania zaplanowane do realizacji w ramach Planu działania Sekretariatu Regionalnego KSOW woj. warmińsko-mazurskiego na lata 2008-2009 I. Działania zaplanowane do realizacji w ramach Planu działania Sekretariatu Regionalnego woj. warmińsko-mazurskiego na lata 2008-2009 1. CELE DZIAŁAŃ Celem działań przedstawionych w tym Planie działania

Bardziej szczegółowo

Projekt zmiany Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2010-2011

Projekt zmiany Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2010-2011 Załącznik do Uchwały Nr 61/762/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 listopada 2011 r. Projekt zmiany Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa

Bardziej szczegółowo

Plan Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2015

Plan Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2015 Załącznik do Uchwały Nr 51/686/13/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 października 2013 r. Plan Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Doradztwo rolnicze w Polsce kompetencje, organizacja, finansowanie, przygotowanie do wdrażania WPR po 2014 r.

Doradztwo rolnicze w Polsce kompetencje, organizacja, finansowanie, przygotowanie do wdrażania WPR po 2014 r. Doradztwo rolnicze w Polsce kompetencje, organizacja, finansowanie, przygotowanie do wdrażania WPR po 2014 r. dr Zofia Szalczyk podsekretarz stanu w MRiRW Doradztwo rolnicze zespół działań zmierzających

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 1a. Zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Załącznik do uchwały nr./../14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia. lipca 2014r. Załącznik do uchwały nr./../13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dn.. 2013 r. Plan działania Sekretariatu

Bardziej szczegółowo

Plan działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego. na lata 2008-2009

Plan działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego. na lata 2008-2009 Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego na lata 008-009 Kwiecień 009 I. Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW. Cele działań Celem działań

Bardziej szczegółowo

Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie

Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie 1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów oraz przekazanie informacji

Bardziej szczegółowo

Plan Działania KSOW na lata stan realizacji

Plan Działania KSOW na lata stan realizacji Plan Działania KSOW na lata 2010-2011 - stan realizacji Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmiosko-Mazurskiego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY

Regulamin Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY Regulamin Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY I. OPIS KONKURSU 1. Organizatorzy Konkursu: Targi Lublin S.A., Urząd Marszałkowski - Departament Rolnictwa i Środowiska. 2. Sekretariat Konkursu: Targi Lublin S.A.

Bardziej szczegółowo

Transfer wiedzy i innowacji w ramach PROW

Transfer wiedzy i innowacji w ramach PROW Transfer wiedzy i innowacji w ramach PROW 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Materiał opracowany przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Szczecin 19 czerwca 2009 rok

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Szczecin 19 czerwca 2009 rok Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Szczecin 19 czerwca 2009 rok 1. Identyfikacja i analiza moŝliwych do przeniesienia dobrych praktyk oraz przekazanie informacji na ich temat; 2. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO MIĘDZYREGIONALNE W DZIAŁANIACH NA RZECZ ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI- PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY Z REGIONAMI WARMII I MAZUR ORAZ POMORZEM

PARTNERSTWO MIĘDZYREGIONALNE W DZIAŁANIACH NA RZECZ ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI- PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY Z REGIONAMI WARMII I MAZUR ORAZ POMORZEM PARTNERSTWO MIĘDZYREGIONALNE W DZIAŁANIACH NA RZECZ ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI- PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY Z REGIONAMI WARMII I MAZUR ORAZ POMORZEM Kazimierz Sumisławski Departament Środowiska i Rolnictwa Urząd

Bardziej szczegółowo

Plan działania. dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa opolskiego. na lata 2008-2009

Plan działania. dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa opolskiego. na lata 2008-2009 Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa opolskiego na lata 008-009 Styczeń 009 I. Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW. Cele działań obligatoryjnych

Bardziej szczegółowo

XIX SPOTKANIE NARODOWYCH SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH. Gdańsk, 11-13 września 2013 r.

XIX SPOTKANIE NARODOWYCH SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH. Gdańsk, 11-13 września 2013 r. XIX SPOTKANIE NARODOWYCH SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH Gdańsk, 11-13 września 2013 r. Realizacji zadań Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Pomorskiego ZAKRES PREZENTACJI: Realizacja zadań Sekretariatu

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat

Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat Załącznik do uchwały Nr 239/3711/10 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 6 lipca 2010 r. Aktualizacja Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015 Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015 1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Konferencja Prasowa Warszawa 18 grudnia 2014 r. W dniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą numer: 2014PL06RDNP001 zaakceptowała Program

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 720/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2015 r.

Uchwała Nr 720/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2015 r. Uchwała Nr 720/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2015 r. W sprawie: Przyjęcia Planu operacyjnego na lata 2014 2015 Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na 2015 rok 1.

Bardziej szczegółowo

Plan Działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata 2010 i 2011

Plan Działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata 2010 i 2011 Załącznik do Uchwały Nr 1121/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 września 2009 roku Plan Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2011 do 31.12.2011

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 1. Cele działań sporządzony dla Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawy prawne art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO WOBEC MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH LUBLIN 29.04.2014 R.

DORADZTWO WOBEC MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH LUBLIN 29.04.2014 R. DORADZTWO WOBEC MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH LUBLIN 29.04.2014 R. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli LODR w Końskowoli zasięgiem swojej działalności obejmuje teren całego województwa lubelskiego,

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Spotkanie koordynatorów odnowy wsi Jarnołtówek, 13-14 listopada 2008 1 Podstawy prawne UE Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W DYSTRYBUCJI ŚRODKÓW POMOCOWYCH DLA WSI I GOSPODARSTW ROLNYCH

MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W DYSTRYBUCJI ŚRODKÓW POMOCOWYCH DLA WSI I GOSPODARSTW ROLNYCH MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W DYSTRYBUCJI ŚRODKÓW POMOCOWYCH DLA WSI I GOSPODARSTW ROLNYCH Referujący : Bronisław Dutka Dyrektor MODR PRIORYTETEM DLA MODR Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zagrody edukacyjne szansąna innowacyjne zagospodarowanie potencjału wsi

Zagrody edukacyjne szansąna innowacyjne zagospodarowanie potencjału wsi Zagrody edukacyjne szansąna innowacyjne zagospodarowanie potencjału wsi Gdańsk, 22.10.2013 r. www.zagrodaedukacyjna.pl Gospodarstwa edukacyjne Cele: Koncepcja krajowej Sieci Zagród Edukacyjnych - podniesienie

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY

Regulamin Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY Regulamin Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY I. OPIS KONKURSU 1. Organizatorzy Konkursu: Targi Lublin S.A., Urząd Marszałkowski - Departament Rolnictwa i Środowiska. 2. Sekretariat Konkursu: Targi Lublin S.A.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Podstawy prawne UE Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2010 do 31.12.2010

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 1. Cele działań sporządzony dla Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Anita Płonka Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Plan działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata 2010-2011 PROJEKT

Plan działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata 2010-2011 PROJEKT Załącznik nr 1 do informacji nt zmiany Planu działania KSOW na lata 2010-2011 PROJEKT Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata 2010-2011

Bardziej szczegółowo

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 I. ORGANIZATOR: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin III edycji Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY 2014

Regulamin III edycji Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY 2014 Regulamin III edycji Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY 2014 I. OPIS KONKURSU 1. Organizatorzy Konkursu: Targi Lublin S.A., Urząd Marszałkowski - Departament Rolnictwa i Środowiska. 2. Sekretariat Konkursu:

Bardziej szczegółowo

Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej

Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej dr inż. Zofia Szalczyk- Podsekretarz Stanu w MRiRW Lipiec 2013 Prace nad PROW 2014-2020 Opracowywany w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

I. REALIZOWANE PROJEKTY W OBSZARZE OZE

I. REALIZOWANE PROJEKTY W OBSZARZE OZE REGIONALNE CENTRUM EKOENERGETYKI W ŁOSIOWIE Realizacja głównych zadań z obszaru OZE w 2011r. Łosiów, styczeń 2012r. I. REALIZOWANE PROJEKTY W OBSZARZE OZE 1. Opracowano materiały do strony internetowej

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS 36 WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS Opracowuje strategię rozwoju powiatu i koordynuje działania związane z jej realizacją, zajmuje się problematyką związaną z promowaniem powiatu

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE zał. nr 1. REGULAMIN KONKURSU ROZWOJOWE I PRZYJAZNE ŚRODOWISKU SOŁECTWO V edycja Organizatorem Konkursu jest: Zachodniopomorska Izba Rolnicza w Szczecinie. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Współorganizatorzy: Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO EKOLOGICZNE

ROLNICTWO EKOLOGICZNE ROLNICTWO EKOLOGICZNE Michał Rzytki Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stara Kiszewa, 5 listopad 2015 r. 1 Liczba gospodarstw w systemie rolnictwa ekologicznego w latach 2003-2014 Liczba przetwórni w

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez promocyjnych (konkursy, targi, wystawy) w 2014 r. Data i miejsce. 18.02.2014r. OODR Łosiów

Kalendarz imprez promocyjnych (konkursy, targi, wystawy) w 2014 r. Data i miejsce. 18.02.2014r. OODR Łosiów Kalendarz imprez promocyjnych (konkursy, targi, wystawy) w 2014 r. L.p. Nazwa imprezy promocyjnej Organizator 1. Konferencja dla producentów zbóŝ Złoty Kłos, UMWO 18.02.2014r. ; osoba odpowiedzialna: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2011 1. Cele działań 1) poinformowanie ogółu społeczeństwa o rezultatach

Bardziej szczegółowo

XXXVII Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe

XXXVII Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe XXXVII Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych www.agro-tech-minikowo.pl Uniwersytet technologiczno-przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy AGRO-TECH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 Wróble, 01.04.2014r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Agro - Wsparcie 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 3. Aktualny

Bardziej szczegółowo

XXXIV Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe. Wystawa Zwierząt Hodowlanych 2 3. 7. 2011. www.agro-tech-minikowo.pl

XXXIV Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe. Wystawa Zwierząt Hodowlanych 2 3. 7. 2011. www.agro-tech-minikowo.pl XXXIV Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe Wystawa Zwierząt Hodowlanych 2 3. 7. 2011 www.agro-tech-minikowo.pl AGRO-TECH MINIKOWO Marka godna zaufania Targi AGRO-TECH to jedna z najważniejszych wystaw

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

Działania wojewódzkie i regionalne organizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku w 2016 r.

Działania wojewódzkie i regionalne organizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku w 2016 r. Działania wojewódzkie i organizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku w 2016 r. CZERWIEC 1. Ś narada miesięczna 2. C 3. Pt 4. S 5. N XXV Pomorskie Agro Targi, Pomorska Wojewódzka Wystawa

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

27 kwietnia 2007 roku zostało powołane Stowarzyszenie Kobiety Gminy Grodzisko Dolne Grupę założycielską stanowiło 36 kobiet z terenu tutejszej Gminy.

27 kwietnia 2007 roku zostało powołane Stowarzyszenie Kobiety Gminy Grodzisko Dolne Grupę założycielską stanowiło 36 kobiet z terenu tutejszej Gminy. 27 kwietnia 2007 roku zostało powołane Stowarzyszenie Kobiety Gminy Grodzisko Dolne Grupę założycielską stanowiło 36 kobiet z terenu tutejszej Gminy. Statutowe cele Stowarzyszenia Celem Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu pn.: Najpiękniejsze gospodarstwo agroturystyczne województwa lubuskiego serwujące najsmaczniejsze potrawy regionu

REGULAMIN Konkursu pn.: Najpiękniejsze gospodarstwo agroturystyczne województwa lubuskiego serwujące najsmaczniejsze potrawy regionu REGULAMIN Konkursu pn.: Najpiękniejsze gospodarstwo agroturystyczne województwa lubuskiego serwujące najsmaczniejsze potrawy regionu Regulamin określa szczegółowe warunki udziału w konkursie, zasady oceny

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE INSTRUMENTY WSPARCIA GRUP ODNOWY WSI

POTENCJALNE INSTRUMENTY WSPARCIA GRUP ODNOWY WSI 1 Katowice, maj 2005 r. wersja 6.1 POTENCJALNE INSTRUMENTY WSPARCIA GRUP ODNOWY WSI Lp. Instrument wsparcia Podmiot odpowiedzialny Funkcjonowanie 1. Instrumenty organizacyjne 1.1 1.2 1.3 1.4 Jednoznaczne

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Sieć LGR. Przykłady dobrych praktyk współpraca partnerska i inicjatywy lokalne. Opracowanie własne Dariusz Siubdzia, LGR Szczecinek

Zachodniopomorska Sieć LGR. Przykłady dobrych praktyk współpraca partnerska i inicjatywy lokalne. Opracowanie własne Dariusz Siubdzia, LGR Szczecinek Stan na dzień 14 luty 2012r. Szczecinek, dnia 14 luty 2012r. Zachodniopomorska Sieć LGR Przykłady dobrych praktyk współpraca partnerska i inicjatywy lokalne Opracowanie własne Dariusz Siubdzia, LGR Szczecinek

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce WIELKOPOLSKA w Europie WIELKOPOLSKA w Polsce Podział Administracyjny Województwa Wielkopolskiego Liczba

Bardziej szczegółowo

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości 3-4 marca 2010r. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce OFERTA DLA WYSTAWCY VIII Świętokrzyska Giełda

Bardziej szczegółowo

LGD Roztocze Tomaszowskie MATRYCA LOGICZNA

LGD Roztocze Tomaszowskie MATRYCA LOGICZNA MATRYCA LOGICZNA LOGIKA INTERWENCJI: cele ogólne cele szczegółowe przedsięwzięcia Cel ogólny I: Poprawa atrakcyjności turystycznej Cel szczegółowy 1.1 Rozwój usług i produktów turystycznych Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Raport ramowy z realizacji Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr LI/1356/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2010 r. Cennik usług Minikowo, wrzesień 2010 r.

załącznik do uchwały Nr LI/1356/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2010 r. Cennik usług Minikowo, wrzesień 2010 r. załącznik do uchwały Nr LI/1356/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2010 r. Cennik usług Minikowo, wrzesień 2010 r. 1 Zgodnie z art. 4 ust. 4, art. 13 ustawy z dnia 22 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W OLSZTYNIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W OLSZTYNIE Załącznik nr 1 do uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 lutego 2010 r. Nr XXXVII/730/10 REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W OLSZTYNIE Rozdział

Bardziej szczegółowo

VIII Międzynarodowe Tragi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2016. 8-10 kwietnia 2016 r.

VIII Międzynarodowe Tragi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2016. 8-10 kwietnia 2016 r. VIII Międzynarodowe Tragi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2016 8-10 kwietnia 2016 r. W dniach 8-10 kwietnia 2016 r. odbyły się po raz ósmy Międzynarodowe Tragi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2a do SIWZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA. Lp. TEMATY E-SZKOLEŃ 1_Modułowe 2_Modułowe

Załącznik nr 2a do SIWZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA. Lp. TEMATY E-SZKOLEŃ 1_Modułowe 2_Modułowe MODR /05 Załącznik nr a do SIWZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Lp. TEMATY E-SZKOLEŃ _Modułowe _Modułowe Tematyka dotycząca zagadnień PR OSN Dobre praktyki rolnicze oraz wymogi dla gospodarstw rolnych

Bardziej szczegółowo

Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE

Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY PODEDWÓRZE Podedwórze, październik 2014 1. WSTĘP W dniu 24.10.2014 w Urzędzie Gminy w Podedwórzu odbyły się

Bardziej szczegółowo

Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości

Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości Kraków, 8 października 2015 r. Piotr Sendor Informacja o instytucji 1990 r. - Powstanie Agencji

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ SZKOLEŃ: KWIECIEŃ-CZERWIEC 2015 r.

KALENDARZ SZKOLEŃ: KWIECIEŃ-CZERWIEC 2015 r. KALENDARZ SZKOLEŃ: KWIECIEŃ-CZERWIEC 2015 r. L.P. NAZWA I RODZAJ FORMY EDUKACYJNEJ DATA I MIEJSCE ODBIORCY ZGŁOSZENIA I INFORMACJE 1. 2. 3. 4. Zasady wypełniania wniosku o przyznanie Zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Liczne konkursy i imprezy kulinarne a w nich m.in.: 1. Konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów.

Liczne konkursy i imprezy kulinarne a w nich m.in.: 1. Konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów. Liczne konkursy i imprezy kulinarne a w nich m.in.: 1. Konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów. 2. Miodowe Lato. 3. Kaczka po naszymu. 4. Babska Biesiada Tradycji, Folkloru i Humoru. 5. Dożynki

Bardziej szczegółowo

seminarium Sporządzanie planów ochrony obszarów Natura 2000 i angażowanie społeczności lokalnych w działania związane z ochroną środowiska

seminarium Sporządzanie planów ochrony obszarów Natura 2000 i angażowanie społeczności lokalnych w działania związane z ochroną środowiska seminarium Sporządzanie planów ochrony obszarów Natura 2000 i angażowanie społeczności lokalnych w działania związane z ochroną środowiska Białowieża, 7 października 2010 roku Dorota Ławreszuk Koordynator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2014

REGULAMIN. Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2014 Załącznik: do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na organizację VIII edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Rozwój obszarów wiejskich Działania rynkowe Płatności bezpośrednie Wieloletnie Ramy Finansowe 2014-2020: WPR stanowi 38,9% wydatków z budżetu UE Wspólna

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Regionalne i lokalne projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wspierające działania na rzecz rozwoju agroturystyki

Regionalne i lokalne projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wspierające działania na rzecz rozwoju agroturystyki Spotkanie seminaryjne pt. Agroturystyka: elastyczny i bezpieczny model zatrudnienia Regionalne i lokalne projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wspierające działania na rzecz

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY

INFORMACJA DODATKOWA. dla Wnioskodawców MAŁE PROJEKTY INFORMACJA DODATKOWA dla Wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: MAŁE PROJEKTY Numer wniosku o dofinansowanie* *Rubryka wypełniana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJCIEKAWSZE STOISKO IV MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW TURYSTYKI WIEJSKIEJ I AGROTURYSTYKI AGROTRAVEL

REGULAMIN KONKURSU NA NAJCIEKAWSZE STOISKO IV MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW TURYSTYKI WIEJSKIEJ I AGROTURYSTYKI AGROTRAVEL REGULAMIN KONKURSU NA NAJCIEKAWSZE STOISKO IV MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW TURYSTYKI WIEJSKIEJ I AGROTURYSTYKI AGROTRAVEL Preambuła Dzięki realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 1. Organizacja konkursu: Konkurs Piękna Wieś 2012, zwany dalej Konkursem, organizowany jest w kategoriach Wieś i Zagroda i dotyczy wsi oraz zagród położonych w granicach

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na 2013 rok 1.

Bardziej szczegółowo

Lokalne Grupy Działania a Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich. Paweł Pacek Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Lokalne Grupy Działania a Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich. Paweł Pacek Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lokalne Grupy Działania a Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Paweł Pacek Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Co to jest KSOW? Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich jest nową

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ PRADOLINA ŁEBY W LATACH

EWALUACJA DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ PRADOLINA ŁEBY W LATACH EWALUACJA DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ PRADOLINA ŁEBY W LATACH 2011-2012 1. Wprowadzenie 2. Kryteria ewaluacji zapisane w LSROR 3. Ewaluacja funkcjonowania Lokalnej Grupy Rybackiej Pradolina Łeby

Bardziej szczegółowo

2. Przeniesienie dobrych praktyk oraz organizacja wymiany doświadczeń i know - how

2. Przeniesienie dobrych praktyk oraz organizacja wymiany doświadczeń i know - how 7.2. Propozycja działań obowiązkowych i fakultatywnych z wykazaniem ich kosztu realizacji -2009 r. Działania Planowana realizacja Koszt 1. Identyfikacja i analiza dobrych praktyk III Mazowiecki Kongres

Bardziej szczegółowo