OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Kompleksowa organizacja pikników integracyjnych. 1. Warunki ogólne realizacji pikników integracyjnych 1.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja dwóch pikników o charakterze integracyjnym, każdy z oddzielnym motywem tematycznym Pikniki przeznaczone są osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie, ich rodzin i opiekunów, społeczności lokalnych oraz środowisk wspierających lub sprawujących opiekę nad ww. osobami Planuje się uczestnictwo w jednym pikniku min. 300 osób. W 2 piknikach min. 600 osób. 2. Termin, czas i miejsce realizacji pikników 2.1 Pożądane są następujące terminy i miejsca organizacji pikników: a) Piknik 1: czerwiec lipiec 2015 w miejscowości Owińska b) Piknik 2: wrzesień 2015 w mieście Poznań 2.2. Pikniki odbywać się będą w sobotę. Szczegółową datę pikników Wykonawca uzgodni z Zamawiającym co najmniej na 21 dni przed rozpoczęciem wydarzenia Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia pikników integracyjnych w uzgodnionych terminach w godzinach 10:00 15: Obowiązkiem Wykonawcy będzie wskazanie oraz pozyskanie miejsca przystosowanego do realizacji pikników w podanych lokalizacjach (Owińska, Poznań) Miejsce realizacji wydarzenia powinno umożliwić przeprowadzenie pikniku i realizację celów piknikowych oraz spełniać wymagania wymienione w rozdziale Zakres pozostałych obowiązków Wykonawcy Wykonawca zapewni w miejscu realizacji pikniku miejsce zadaszone (hala namiotowa) dla minimum 100 uczestników pikniku zgodnie z wymaganiami o przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy Wykonawca wyznaczy i oznaczy w obrębie zadaszonego miejsca strefę VIP dla zaproszonych honorowych gości (do 30 osób) zgodnie z wymaganiami o przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy. 3. Cel i zakres pikników integracyjnych 3.1. Celem wydarzeń jest integracja osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie, ich rodzin, społeczności lokalnych oraz środowisk wspierających lub sprawujących opiekę nad ww. osobami Zadania Wykonawcy w zakresie organizacji i przebiegu na każdym pikniku: przygotowanie motywu przewodniego dla każdego pikniku oraz hasła przewodniego nawiązującego do danego motywu; zorganizowanie podczas pikniku wystawy/ekspozycji prac (min. 20 fotografii oraz rękodzieła) wykonanych przez osoby z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie; zapewnienie usługi konferansjerskiej na każdym pikniku w zakresie: a) zapowiadania poszczególnych punktów pikniku; Strona 1 z 10

2 b) nadawania kształtu widowiskom artystycznym o charakterze scenicznym i tym przed sceną, m.in. przedstawianie artystów, zapowiadanie konkursów, przygotowywanie i włączenie publiczności do udziału w konkursach, itp przygotowanie i przeprowadzenie atrakcji na każdym pikniku w tym: a) przygotowanie minimum 2 dużych atrakcji (dotyczy każdego pikniku oddzielnie) w formie występów/pokazów dla uczestników pikniku, w tym jedną atrakcję stanowić będzie profesjonalny zespół muzyczny lub wokalista grający muzykę POP, znany w całej Polsce, który w swym dorobku ma wydaną minimum jedną płytę z kilkoma utworami. b) przygotowanie minimum 6 atrakcji/zabaw/konkursów, w tym min. 3 dla dzieci (na każdym pikniku) nawiązujących do głównej tematyki. Przygotowane atrakcje powinny uwzględniać możliwości udziału osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie. Nagrody zapewnia Zamawiający (materiały informacyjno-promocyjne); c) zapewnienie odpowiedniej liczby animatorów odpowiedzialnych za przebieg atrakcji/zabaw/ konkursów; zapewnienie na każdym z pikników DJ-a zapewniającego oprawę muzyczną podczas konkursów i przerw. 4. Zakres pozostałych obowiązków Wykonawcy 4.1. Wykonawca wykona zadanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych i rozporządzeniami wykonawczymi Wykonawca zapewni na swój koszt transport i logistykę (odbiór z załadunkiem, transport, przechowanie i rozładunek, a następnie zwrot niewykorzystanego towaru po wydarzeniu we wskazanie miejsce) materiałów informacyjno-promocyjnych będących w posiadaniu Zamawiającego z głównej siedziby tj. ul. Mogileńska 42 w Poznaniu do miejsca realizacji wydarzenia. Towar należy odebrać na jeden dzień przed wydarzeniem w godzinach od (materiały informacyjno-promocyjne tj. roll-up, ulotki, kubki ceramiczne, kubki termiczne, długopisy, ołówki, plecaki, piłki, koszulki, bluzy, zabawki anystresowe i inne ). Zamawiający przekaże Wykonawcy ww. materiały a Wykonawca zapewni ich dystrybucję podczas wydarzenia jako m.in. nagrody w konkursach, zabawach itp. wraz z potwierdzeniem odbioru nagrody przez uczestników pikniku) Zapewnieni i udokumentuje (fotografie, listy obecności/potwierdzające odbiór nagrody i inne) udział minimum 300 uczestników w każdym z pikników. Uczestnikami pikników będą: pacjenci Filii w Owińskach oraz ich rodziny i opiekunowie; podopieczni, ich rodziny i opiekunowie z innych ośrodków, fundacji, stowarzyszeń dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, starszych. osoby ze społeczności lokalnej, gdzie jest organizowany piknik Podczas organizacji każdego z pikników Wykonawca zapewnieni transport pacjentów Filii w Owińskach wraz z opiekunami na pikniki i z powrotem w liczbie 80 osób z uwzględnieniem zapotrzebowania na przewóz do 5 osób niepełnosprawnych wraz z wózkami inwalidzkimi Wykonawca zapewni przygotowanie oraz obsługę i prowadzenie w trakcie trwania pikników następujących elementów organizacyjnych: zapewnienie i zabezpieczenie odpowiedniego terenu; odpowiednie oznakowanie miejsca pikniku, wyznaczenie i oznakowanie miejsc parkingowych w tym miejsc dla osób niepełnosprawnych organizację sceny wraz z zapleczem technicznym (nagłośnienie+oświetlenie zgodne z riderem technicznym gwiazdy muzycznej (zespołu muzycznego/wokalisty); zapewnienie profesjonalnej atestowanej sceny w ilości 1 sztuka o wymiarach minimalnych 10x10 m; Strona 2 z 10

3 ogrodzenie sceny profesjonalnymi płotkami zaporowymi ciężkimi, które zostaną zamówione, opłacone wraz z transportem i rozstawione przez Wykonawcę przed rozpoczęciem pikniku oraz zostaną zdemontowane i uprzątnięte po zakończeniu imprezy; organizację zaplecza dla grup występujących na scenie (miejsce w budynku lub namiot, wiata itp.); zapewnienie i sprawny montaż i demontaż atestowanego oświetlenia sceny; zapewnienie oraz montaż sprawnego profesjonalnego nagłośnienia w tym minimum: mikrofony bezprzewodowe min. 3 sztuki, mikser dźwięku, akustyk (odpowiedzialny za nagłośnienie podczas całej imprezy), niezbędne okablowanie (zabezpieczone listwami), scena wyposażona w nagłośnienie sceniczne frontowe; 4.6. Wykonawca zadba o zapewnienie zasilania na cały czas pikniku wraz z poniesieniem opłat za jego zużycie. W przypadku braku przyłącza do zasilania standardowego w miejscu pikniku Wykonawca zapewni agregat prądotwórczy (z paliwem), zapewniający niezależną obsługę energetyczną imprezy, przez cały czas jej trwania oraz osobę posiadającą uprawnienia potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym uprawniającym do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci. Wykonawca zapewnia zasilanie dla wszystkich urządzeń wskazanych w ofercie Wykonawca przygotuje baner informacyjno-reklamowy o wymiarach minimalnych 3 x 2 m, na którym znajdzie nazwa wydarzenia, hasło przewodnie i logo organizatorów i podmiotów współfinansujących. Baner zostanie umieszczony przed wejściem głównym do miejsca pikniku Wykonawca przygotuje graficzną mapkę pikniku wraz z legendą oraz harmonogramem imprezy (dojazd, parking, komunikacja miejska, punkt medyczny) i oznaczeniem organizatorów i podmiotów współfinansujących. Mapkę oraz harmonogram zaakceptowaną przez Zamawiającego Wykonawca będzie rozdysponowywał przed wejściem na imprezę. Mapkę oraz harmonogram w dużym widocznym formacie Wykonawca umieści przed wejściem na imprezę. Wykonawca na 7 dni przed imprezą przekaże Zamawiającemu mapkę i harmonogram w pliku pdf w celu umieszczenia jej na stronie www Wykonawca zapewni ochronę wydarzenia od momentu rozstawiania wszelkich elementów pikniku - aż do momentu ich złożenia. Szczegółowy plan ochrony oraz liczbę pracowników ochrony dostosowaną do zakładanej liczby uczestników - Wykonawca przedstawi 7 dni przed piknikiem zgodnie z wymogiem organizacji imprez plenerowych Wykonawca zapewni organizację i porządkowanie terenu, w tym: ustawienie przed rozpoczęciem imprezy na terenie imprezy odpowiedniej ilości koszy na śmieci; usuwanie śmieci z koszy i sprzątanie placu w trakcie imprezy; sprzątanie placu w trakcie i po imprezie Wykonawca zapewni zaplecze sanitarne w tym dla osób niepełnosprawnych, bezpłatny dostęp do zaplecza sanitarnego w odległości nie dalszej niż 100 m od miejsca organizacji imprezy alternatywnie zapewni toalety mobilne. Liczba kabin powinna być zgodna z normami obowiązującymi podczas odbywania imprez plenerowych Wykonawcę zobowiązuje się do ubezpieczenia wydarzenia OC i NNW na czas trwania imprezy Wykonawca zapewni przygotowanie i dystrybucję cateringu, dla grupy docelowej podczas trwania pikniku, dla minimum 300 osób (na jeden piknik), w postaci ciepłych posiłków piknikowych (pieczona kiełbasa z grilla, szaszłyki drobiowe z grilla, karkówka grillowana, grochówka, chleb ze smalcem, ogórki kiszone), pieczywa, dodatków (musztardy, ketchup, sosy), napoi zimnych (woda gazowana i niegazowana, soki owocowe) i ciepłych (kawa i herbata) wraz z dodatkami jak cukier, cytryna, mleko oraz słodki poczęstunek w postaci ciast (np. drożdżówka, ciasto z owocami, ciasto kruche (z wyłączeniem ciast z kremem) oraz ciasteczek Wykonawca zorganizuje sposób dystrybucji posiłków wśród grupy docelowej, np. posiłki wydawane będą uczestnikom pikniku na podstawie kuponów/talonów, po pobraniu kuponu osoba wydająca posiłek jest zobowiązana do oznaczenia kuponu tak, aby uniknąć jego ponownego wykorzystania. Należy uzyskać potwierdzenie odbiór talonu/posiłku pisemnie podpis na liście Na jeden kupon/talon uczestnik grupy docelowej pikniku powinien otrzymać w trakcie pikniku następujące posiłki: 1 porcję chleba ze smalcem i ogórkiem, 1 porcję ciepłego posiłku na który Strona 3 z 10

4 składać się będzie porcja kiełbasy lub szaszłyka lub karkówki z grilla (jedna porcja z możliwych do wyboru spośród wymienionych min. 200 g) z pieczywem i dodatkami, 1 porcję grochówki (min 250 ml), co najmniej 1 porcję ciasta do wyboru, 1 kawę lub herbatę (po min. 250 ml) z dodatkami, woda min. 500 ml (do wyboru gazowana i niegazowana), sok owocowy (min. 250 ml) Wykonawca zapewni catering bankietowy dla 30 osób w ilości min. 5 szt./1 osobę wraz z napojami (kawa, herbata, sok, woda, mleko, cukier) w części VIP wydzielonej w hali namiotowej Wykonawca zapewni miejsca siedzące celem spożycia posiłku dla minimum 100 osób w miejscu zabezpieczonym przed ewentualnym deszczem Wykonawca zapewni możliwość zakupu produktów spożywczych, posiłków i napojów dla zainteresowanych po cenach średniorynkowych. Zakazuje się dystrybucji alkoholu. Wykonawca uzyska zgodę Zamawiającego na rodzaj prowadzonej na terenie pikniku sprzedaży Posiłki mogą być podawane w naczyniach jednorazowych ekologicznych (talerze, widelce, łyżki, kubki z przeznaczeniem na napoje zimne i ciepłe) z dostępem do jednorazowych serwetek papierowych Miejsca do konsumpcji zostaną wyznaczone i odpowiednio oznakowane jako punkty gastronomiczne zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy W miejscach wydawania posiłków Wykonawca zorganizuje wyraźnie oznakowane pojemniki do segregacji odpadów (m.in. plastik, szkło, odpady zmieszane), które będą na bieżąco opróżniane Wykonawca zapewni odpowiednio usytuowany punkt medyczny o wyposażeniu wymaganym dla imprez plenerowych Wykonawca zorganizuje zadaszony punkt informacyjno-promocyjny dla organizatorów w ramach promocji projektu, ze stolikiem i min. 4 krzesłami oraz z miejscem na ekspozycję ulotek oraz materiałów reklamowych. Obsługę punktu i wszystkie materiały reklamowe zapewnia Zamawiający Wykonawca zaprosi wystawców tj. stowarzyszenia, fundacje i organizacje działające na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych (publiczne i niepubliczne), i zorganizuje dla nich stosowne punkty informacyjne (zadaszone, z miejscem na ulotki, dostępem do energii elektrycznej jeśli zgłoszą taką potrzebę i min. 2 miejscami siedzącymi) Wykonawca zastosuje na wszystkich materiałach drukowanych czy też innych materiałach związanych z realizowanym przedsięwzięciem oznakowanie oraz krótką informację zgodnie z wymogami Projektu oraz Podręcznikiem Komunikacji i Identyfikacji Wizualnej w ramach Projektu. Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania sprawozdania z wykonania wszystkich zadań w terminie 5 dni od zakończenia pikniku w postaci dokumentacji fotograficznej wydruk i na nośnikach danych oraz potwierdzenia/udokumentowania uczestnictwa minimum 300 osób na jednym pikniku. Sposób rzetelnego udokumentowania uczestnictwa 600 osób w oby piknikach leży po stronie Wykonawcy. Zatwierdzony komplet dokumentów stanowi podstawę do wystawienia faktury za zrealizowane zadanie Wykonawca zapewni Zamawiającemu, Operatorowi Programu lub innej instytucji kontrolującej pełną dostępność do dokumentacji dotyczącej wykonywanej umowy Wykonawca dołączy do oferty program/plan/scenariusz każdego z pikników zawierający: Hasło każdego pikniku, Motyw przewodni wraz z propozycją projektu banera informacyjno-reklamowego, Harmonogram pikniku wraz z propozycją opracowania graficznego harmonogramu, Opis atrakcji piknikowych ze wskazaniem ilości animatorów obsługujących daną atrakcję, Opis 2 dużych atrakcji w tym propozycję wykonawcy muzycznego, Opis miejsca pikniku i wskazanie lokalizacji, Menu i opis sposobu serwowania i dystrybucji posiłków Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji ostatecznego kształtu programu/planu/scenariusza pikników, które będą realizowane po wyborze oferty. Oznacza to prawo Zamawiającego do wnoszenia uwag i sugestii zmian lub korekt do propozycji przedstawionej przez Wykonawcę i Strona 4 z 10

5 obowiązek Wykonawcy do podjęcia współpracy z Zamawiającym w tym zakresie. Ostateczny kształt programu pikników zostanie uzgodniony w ciągu 5 dni od podpisania umowy. II. Kompleksowa organizacja konferencji. 1. Warunki ogólne realizacji konferencji naukowych 1.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja dwóch konferencji popularnonaukowych, których tematami będzie obszar zdrowia psychicznego Do Wykonawcy należeć będzie strona organizacyjna konferencji tj. zapewnienie miejsca konferencji, pozyskanie uczestników konferencji, organizacja przebiegu konferencji, przygotowanie i organizacja cateringu. Za część merytoryczną konferencji odpowiada Zamawiający Planuje się uczestnictwo w jednej konferencji ok 150 osób. W 2 konferencjach min. 300 osób. 2. Termin i czas realizacji 2.1. Zamawiający wymaga, aby konferencje odbyły się w dwóch terminach: a) Konferencja nr 1: w dniu 7 lub 14 października 2015 roku w Poznaniu. b) Konferencja nr 2: w dniu 11 luty 2016 roku w Poznaniu Czas trwania jednej konferencji: 6 godzin (w godz ) W trakcie konferencji Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania dwóch przerw kawowych oraz jednej obiadowej Szczegółowa agenda konferencji zostanie przedstawiona Wykonawcy najpóźniej na 30 dni przed daną konferencją. 3. Miejsce realizacji 3.1. Wykonawca zapewni salę konferencyjną na terenie miasta Poznania Wymagane miejsce konferencji to hotel o minimalnym standardzie trzech gwiazdek, centrum konferencyjne lub inne miejsce zapewniające standard określony poniżej Miejsce konferencji powinno być dobrze skomunikowane (możliwość dobrego dojazdu komunikacją miejską). Maksymalna droga do przejścia pieszo dla uczestnika konferencji to 15 min z przystanku MPK, możliwa do pokonania również dla osób niepełnosprawnych ruchowo Obiekt, w którym zostanie zorganizowana konferencja musi być w pełni przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych (odpowiednia ilość miejsc parkingowych, podjazdy, toalety, windy jeśli zachodzi konieczność) Sala konferencyjna musi posiadać: a) system wentylacyjny oraz klimatyzację, oświetlenie i dostęp do gniazd elektrycznych, przedłużacze itp. b) krzesła/ fotele dla słuchaczy w ustawieniu teatralnym dla min. 150 osób, c) stół i krzesła dla prelegentów, d) projektor multimedialny, e) laptop z dostępem do Internetu wraz z pilotem multimedialnym do prezentacji oraz wskaźnikiem laserowym połączony bezprzewodowo z projektorem oraz z pakietem Microsoft Strona 5 z 10

6 Office (minimum: Power Point, Word), przeglądarka internetowa oraz możliwość przeglądania plików PDF, f) minimum dwa ekrany o wymiarach minimum 3m x 2m (lub powierzchnie umożliwiającą wyświetlanie obrazów z projektora), g) nagłośnienie sali w tym 3 mikrofony bezprzewodowe (możliwość używania przez prelegentów siedzących przy stole oraz dla uczestników celem zadawania pytań), 3.6. Sale z wyposażeniem (multimedia z nagłośnieniem), moderowanie konferencji, organizacja rejestracji - muszą być przygotowane i dostępne dla Zamawiającego co najmniej na 1 godzinę przed rozpoczęciem rejestracji uczestników i 1 godzinę po zakończeniu ostatniej prelekcji Wykonawca zapewni obsługę techniczną, nadzorującą poprawność funkcjonowania sprzętu wizualno-dźwiękowego oraz ewentualną pomoc w podłączeniu komputera prelegenta. 4. Zadania Wykonawcy w zakresie zapewnienia uczestników 4.1. Zapewnienie minimum 150 uczestników na jednej konferencji zgodnie z profilem uczestnika konferencji. O uczestnictwie w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń oraz profil uczestnika Rejestracja uczestników z wykorzystaniem m.in. formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej. Formularz zgłoszeniowy zawierał będzie, co najmniej, następujące informacje o uczestniku: imię i nazwisko, nazwa podmiotu, który reprezentuje, stanowisko, adres , adres zamieszkania, PESEL, nr telefonu, oraz zgoda na udział w konferencji i przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku wg wzoru: Zgodnie z art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny podlegać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) wyrażam zgodę na: udział w ww. Projekcie, przetwarzanie moich danych osobowych w celach służących ewaluacji, kontroli, monitoringowi i promocji ww. Projektu, upublicznianiu mojego wizerunku dla celów realizacji ww. Projektu. Ww. dane będą gromadzone i przechowywane przez Beneficjenta Programu tj. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ a następnie powierzone Operatorowi Programu tj. Ministerstwu Zdrowia Formularz zgłoszeniowy zostanie przygotowany w języku polskim i angielskim 4.4. Wykonawca zapewni zgodne z obowiązującym prawem zabezpieczenie danych osobowych w systemie informatycznym a następnie w całości przekaże je Zamawiającemu Profil wymaganych uczestników konferencji: Konferencja nr 1 skierowana jest do osób organizujących, wspierających i sprawujących opiekę nad osobami z zaburzeniami zdrowia psychicznego, niepełnosprawnymi intelektualnie i niesamodzielnymi tj. pracowników placówek opieki zdrowotnej (ambulatoryjnej i stacjonarnej: pielęgniarek, terapeutów, pracowników socjalnych, psychologów, lekarzy), pracowników opieki społecznej, członków stowarzyszeń, fundacji i innych zainteresowanych tematem osób Konferencja nr 2 skierowana jest do osób odpowiedzialnych za realizację Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego i zarządzających (NFZ, samorządy województwa, miast i Strona 6 z 10

7 gmin) oraz innych uczestniczących w realizacji ww. Programu (organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, grupy samopomocy itp.) 5. Zadania wykonawcy w zakresie organizacji przebiegu konferencji 5.1. Wykonawca opracuje regulamin konferencji zawierający tryb zgłaszania i rejestrowania uczestników, sposób potwierdzania uczestnictwa, sposób dostarczania/odbioru zaproszeń itp., którego treść przedstawi do akceptacji Zamawiającemu Wykonawca zarejestruje, zbuduje oraz będzie prowadził stronę internetową dla każdej konferencji oddzielnie Na strony internetowe konferencji będzie się przechodzić ze strony internetowej Projektu Strona ma zawierać ankietę rejestracyjną, agendę konferencji, adres konferencji wraz z mapką oraz opis prelegentów i tematykę danej konferencji Wykonawca w ramach strony internetowej zapewni: wykupienie miejsca hostingowego, domenę nawiązującą do tematu konferencji, zdjęcia i treści na potrzeby strony Strona ma funkcjonować minimum na 1 miesiąc przed rozpoczęciem konferencji oraz 11 miesięcy po jej zakończeniu, w tym czasie zawierać będzie relacje z konferencji, materiały itp Wykonawca zapewni oznaczenia obiektu w języku polskim i angielskim, w którym odbywać się będzie konferencja (tablice informacyjne w foyer obiektu, agenda spotkań na drzwiach sali konferencyjnej, drogowskazy do sali konferencyjnej, rejestracji, toalet, szatni, sali cateringowej) Wykonawca zapewni prowadzenie rejestracji konferencji przez cały czas trwania konferencji oraz na 1 godzinę przed jej rozpoczęciem i 1 godzinę po zakończeniu Do zadań wykonawcy w ramach prowadzenia rejestracji należeć będzie: rejestracja uczestników oraz prowadzenie listy obecności - pisemne potwierdzenie uczestnictwa każdego gościa, dystrybucja materiałów konferencyjnych (drukowane materiały konferencyjne oraz identyfikatory zapewnia Wykonawca na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego plików. Do materiałów drukowanych należy list powitalny, program konferencji z agendą, zaświadczenie o uczestnictwie) pozyskanie pisemnego potwierdzenia odbioru materiałów konferencyjnych, udzielenie uczestnikom wszelkich informacji organizacyjnych przed, w trakcie i po konferencji, zmiany tabliczek informacyjnych na stole prezydialnym, napojów dla wykładowców i inne prace zlecone rejestracji na bieżąco przez Zamawiającego w trakcie konferencji Wykonawca zorganizuje miejsca w rejestracji dla wszystkich pakietów konferencyjnych, które Zamawiający zapewni dla uczestników konferencji (około 150 szt. na jedną konferencję) Obsługę rejestracji stanowić będą minimum 2 osoby. Osoby obsługujące rejestrację powinny posiadać identyfikatory umożliwiające rozpoznanie, np. imię i nazwisko wraz z napisem obsługa konferencji. Osoby te powinny być ubrane w jednolite eleganckie stroje w stosownych kolorach (eleganckie uniformy pracownicze). Strona 7 z 10

8 5.6. Wykonawca przygotuje treść zaproszenia na konferencje (pod względem merytorycznym i graficznym) w postaci drukowanej oraz elektronicznej wraz z mapką zawierającą adres miejsca związanego z wydarzeniem oraz agendą spotkania Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego na zastosowanie przygotowanych wzorów zaproszeń jak również wszelkiego rodzaju materiałów graficznych związanych z konferencją Projekt zaproszeń wraz z materiałami dodatkowymi zostaną przekazane Zamawiającemu do akceptacji najpóźniej w terminie 20 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość wnoszenia zmian i poprawek w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu, Wykonawca dostarczy poprawione wzory, zawierające uwagi/sugestie Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych Zamawiający określa maksymalną wielkość zaproszenia rozmiar A4, kolor, papier gramatura min 130g. Minimalny rozmiar zaproszenia to format DL parametry papieru j.w Wszystkie materiały drukowane, elektroniczne i inne powstające w ramach konferencji będą oznakowane zgodnie z wymogami, określonymi w Podręczniku Komunikacji i Identyfikacji Wizualnej oraz wymogami dotyczącymi informacji i promocji Wykonawca zapewni możliwość przekazywania zaproszeń w formie elektronicznej i papierowej (do uzgodnienia z Zamawiającym podpisy na zaproszeniach) Wykonawca jest zobowiązany pokryć również wszelkie koszty związane z przygotowaniem i rozesłaniem zaproszeń na konferencję Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji takich jak: agenda, lista prelegentów oraz zawartość merytoryczna konferencji jak również innych materiałów będących w posiadaniu Zamawiającego, w terminie nie przekraczającym 30 dni przed rozpoczęciem konferencji, treść wystąpień prelegentów do 7 dni przed rozpoczęciem konferencji Wykonawca zapewnia moderatora konferencji odpowiedzialnego za przedstawienie prelegentów, pilnowanie czasu prelekcji, ustalanie kolejności zadawania ewentualnych pytań Wykonawca jest odpowiedzialny za odbiór z siedziby Zamawiającego w terminie nie wcześniej niż 5 dni roboczych przed konferencją elementów takich jak m.in. notesy, długopisy, torby i inne, i przygotowanie pakietów konferencyjnych (w tym naklejenie stosowanych wklejek na teczkach) dla uczestników konferencji oraz elementów wizualizacji (Roll-upy, ścianka, ulotki) i ich prezentacji podczas konferencji. Zwrot do siedziby Zamawiającego wskazanych elementów wizualizacji oraz ewentualnych nadwyżek powinien nastąpić w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia Konferencji. Na przekazanych nośnikach danych pen-drive Wykonawca ma obowiązek umieścić wszystkie wystąpienia prelegentów oraz inne informacje przekazane przez Zamawiającego Wszelkie materiały publikowane przed, w trakcie jak i po konferencji muszą uzyskać akceptację Zamawiającego przed ich upublicznieniem Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym i osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego przy obsłudze konferencji jak również z osobami odpowiedzialnymi za działania informacyjno-promocyjne całego projektu Wykonawca będzie sprawował nadzór nad całością przebiegu konferencji. W tym celu oddeleguje min. 1 osobę do obsługi konferencji, która będzie dysponować telefonem Strona 8 z 10

9 komórkowym z dostępnymi numerami dla Zamawiającego. Wykonawca na 7 dni przed konferencją przekaże Zamawiającemu dane osób wskazanych do obsługi wraz z ich numerami telefonów. 6. Zadania Wykonawcy w zakresie przygotowania i organizacji cateringu dla dwóch konferencji Zapewnienie sali/pomieszczenia cateringowego o powierzchni cateringowej dla 165 osób, Sala/pomieszczenie cateringowe powinny znajdować się w tym samym obiekcie, w którym będzie odbywała się konferencja ale w oddzielnym pomieszczeniu niż sala konferencyjna Wykonawca zapewnia miejsca siedzące przy stole dla 165 osób lub stoły cateringowe wraz z krzesłami barowymi (hokerami) dla 165 osób oraz miejsca siedzące poza stołami dla minimum 10 uczestników konferencji (krzesła lub kanapy) Wykonawca zapewni następujący rodzaj posiłków wraz z obsługą pozwalającą na sprawne wydanie posiłków: W trakcie trwania konferencji serwis kawowy w systemie ciągłym w nieograniczonej ilości dostępny w sali cateringowej lub foyer obiektu (uzupełnianie brakujących składników będzie się odbywać na bieżąco). Serwis kawowy obejmujący minimum: butelkowaną wodę mineralną gazowaną i niegazowaną (0,2 0,33l), soki owocowe i warzywne 100%, świeżo parzoną gorącą kawę, herbatę (min. 5 do wyboru w tym czarna, zielona, owocowa, ziołowa), wraz z dodatkami jak cukier, mleko/śmietanka do kawy, cytryna, co najmniej 3 rodzaje ciast i ciasteczek, świeże owoce Lunch dla 165 osób, składający się minimum z: przystawki lub zupy (dwa rodzaje do wyboru i jedna wegetariańska), drugiego dania (dwa rodzaje do wyboru oraz jednego wegetariańskiego), dodatki surówki, sałatki, soki owocowe i warzywne 100% i wody j.w. oraz deseru Potrawy podczas lunchu będą serwowane przez profesjonalną obsługę, którą zapewni Wykonawca Ponadto wykonawca zapewni na stole prezydialnym butelkowaną wodę mineralną gazowaną i niegazowaną wraz ze szklankami w liczbie odpowiadającej zasiadającym przy stole osobom oraz będzie odpowiadał za wymianę szklanek i uzupełnianie wody w trakcie konferencji Wszystkie posiłki powinny być podawane na kompleksowej ceramicznej zastawie stołowej Wykonawca zapewni wyposażenie do organizacji lunchu (między innymi: stoły, obrusy - tkanina, krzesła, naczynia, sztućce itp.) Wykonawca dołączy do oferty przykładowe menu zawierające wszystkie wymagane posiłki. Ostateczne menu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na 14 dni przed realizacją szkolenia nie może ono różnić się zasadniczo od menu przykładowego. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji Zamawiającego menu ostatecznego. 7. Zadania Wykonawcy w zakresie udokumentowania przebiegu konferencji 7.1. Przekazanie Zamawiającemu w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu każdej konferencji następujących materiałów: Dokumentacji fotograficznej, co najmniej 20 różnych zdjęć z jednej konferencji o rozdzielczości nie mniejszej niż 300dpi wydruk i na nośniku elektronicznym Strona 9 z 10

10 Dokumentacji filmowej z przebiegu całej konferencji (z wyłączeniem przerwy na lunch) prezentacja multimedialna tj. krótki (do 2 min) materiał filmowy z elementami graficznymi w celu zamieszczenia podsumowania na stronach internetowych Zamawiającego, na nośniku elektronicznym 7.2. Przedstawienie Zamawiającemu w ciągu 5 dni roboczych od dnia zakończenia każdej konferencji raportu z przebiegu realizacji przedmiotu Umowy Potwierdzone listy wszystkich uczestników konferencji (minimum 150 osób jedna), zawierająca: imiona i nazwiska, nazwy firm/instytucji i podpis uczestników (kopia, oryginał wraz z protokołem) Potwierdzenia odbioru zaświadczeń o uczestnictwie w konferencji Potwierdzenia odbioru materiałów konferencyjnych Strona 10 z 10

Opis Przedmiotu Zamówienia. Konferencja podsumowująca wdrażanie POKL w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2012

Opis Przedmiotu Zamówienia. Konferencja podsumowująca wdrażanie POKL w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Konferencja podsumowująca wdrażanie POKL w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2012 Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa konferencji podsumowującej wdrażanie

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1 INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 7 /DI/PN/2015 Opis przedmiotu zamówienia 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Projekt System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 23 października 2013 r.

Warszawa, dn. 23 października 2013 r. Warszawa, dn. 23 października 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/ZO/ZWS/10/2013 I. Tryb udzielenia zamówienia Zamówienie poniżej 14 tys. EUR netto oparte jest na zasadach konkurencyjności mające na celu

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.261.12.15

Sprawa numer DA.261.12.15 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARIANT I Łódź, 220 uczestników I. Informacja o przedmiocie zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest usługa konferencyjna, restauracyjna i hotelowa na potrzeby konferencji rozpoczynającej

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1. Zleceniodawca. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A 02-673 Warszawa

Zapytanie ofertowe. 1. Zleceniodawca. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A 02-673 Warszawa Zapytanie ofertowe 1. Zleceniodawca Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A 02-673 Warszawa 2. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu Rodzaje stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia działań promocyjnych projektu pn. Akademia Zmienia Szczecin Centrum Przemysłów Kreatywnych (Projekt), wraz z opisem zakresu świadczeń i innych wymagań

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową. Zamówienie obejmuje przygotowanie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA www.zzpprzymz.pl 02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 155 Tel. (22) 883-35-12; Fax. (22) 883-35-13 NIP: 525-15-53-851 REGON: 010705939 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor PCPR Dzierżoniów dnia: 3 marca 2015 r. SIWZ zawiera 24 ponumerowane strony na: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia treningi kompetencji i orientacji zawodowej: doradztwo zawodowe i życiowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Organizacja jednodniowej konferencji promującej rezultaty dla 300 osób w Warszawie

Organizacja jednodniowej konferencji promującej rezultaty dla 300 osób w Warszawie Organizacja jednodniowej konferencji promującej rezultaty dla 300 osób w Warszawie Załącznik nr 1 Lp. Warunek Opis 1 Miejscowość Warszawa w promieniu do 5 km od Dworca Centralnego, z dogodnym dojazdem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 30/2013/GSWB

Zapytanie ofertowe 30/2013/GSWB Zapytanie ofertowe 30/2013/GSWB Gdańsk, 14 października 2013 Kierujący zapytanie: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku ul. Ks. Zator Przytockiego nr 4 80-245 Gdańsk KRS

Bardziej szczegółowo

Organizacja i obsługa konferencji Finansowanie Infrastruktury: Potrzeby i wyzwania a rola banku rozwoju

Organizacja i obsługa konferencji Finansowanie Infrastruktury: Potrzeby i wyzwania a rola banku rozwoju Załącznik nr 1 do SIWZ (OPZ) Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i obsługa Konferencji oraz Gali z okazji jubileuszu 90-lecia Banku Gospodarstwa Krajowego. Wykonawca jest zobowiązany spełnić

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna.

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Informacje podstawowe... 3 1.1. Projekt... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 3 1.3. Kraj Zamawiającego... 3 1.4. Lokalizacja projektu... 3 1.5. Przepisy,

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania 2/PN/2014

Numer postępowania 2/PN/2014 Busko Zdrój, dnia 7.06.04r. Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ). Nazwa i adres Zamawiającego: Zamawiający: POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP.271.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI Warszawa, dn. 07. 11. 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE KONKURENCYJNOŚCI Szanowni Państwo, Poniższe zapytanie dotyczy oferty w zakresie zakwaterowania, wyżywienia i wynajmu sali szkoleniowej w województwie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Opis Przedmiotu Zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE. Opis Przedmiotu Zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty przeprowadzenie szkoleń dla pracowników NFOŚiGW, w zakresie Metodyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce.pl ( BIP) Kielce: kompleksowe zorganizowanie szkoleń wraz z egzaminem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo