OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Kompleksowa organizacja pikników integracyjnych. 1. Warunki ogólne realizacji pikników integracyjnych 1.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja dwóch pikników o charakterze integracyjnym, każdy z oddzielnym motywem tematycznym Pikniki przeznaczone są osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie, ich rodzin i opiekunów, społeczności lokalnych oraz środowisk wspierających lub sprawujących opiekę nad ww. osobami Planuje się uczestnictwo w jednym pikniku min. 300 osób. W 2 piknikach min. 600 osób. 2. Termin, czas i miejsce realizacji pikników 2.1 Pożądane są następujące terminy i miejsca organizacji pikników: a) Piknik 1: czerwiec lipiec 2015 w miejscowości Owińska b) Piknik 2: wrzesień 2015 w mieście Poznań 2.2. Pikniki odbywać się będą w sobotę. Szczegółową datę pikników Wykonawca uzgodni z Zamawiającym co najmniej na 21 dni przed rozpoczęciem wydarzenia Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia pikników integracyjnych w uzgodnionych terminach w godzinach 10:00 15: Obowiązkiem Wykonawcy będzie wskazanie oraz pozyskanie miejsca przystosowanego do realizacji pikników w podanych lokalizacjach (Owińska, Poznań) Miejsce realizacji wydarzenia powinno umożliwić przeprowadzenie pikniku i realizację celów piknikowych oraz spełniać wymagania wymienione w rozdziale Zakres pozostałych obowiązków Wykonawcy Wykonawca zapewni w miejscu realizacji pikniku miejsce zadaszone (hala namiotowa) dla minimum 100 uczestników pikniku zgodnie z wymaganiami o przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy Wykonawca wyznaczy i oznaczy w obrębie zadaszonego miejsca strefę VIP dla zaproszonych honorowych gości (do 30 osób) zgodnie z wymaganiami o przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy. 3. Cel i zakres pikników integracyjnych 3.1. Celem wydarzeń jest integracja osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie, ich rodzin, społeczności lokalnych oraz środowisk wspierających lub sprawujących opiekę nad ww. osobami Zadania Wykonawcy w zakresie organizacji i przebiegu na każdym pikniku: przygotowanie motywu przewodniego dla każdego pikniku oraz hasła przewodniego nawiązującego do danego motywu; zorganizowanie podczas pikniku wystawy/ekspozycji prac (min. 20 fotografii oraz rękodzieła) wykonanych przez osoby z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie; zapewnienie usługi konferansjerskiej na każdym pikniku w zakresie: a) zapowiadania poszczególnych punktów pikniku; Strona 1 z 10

2 b) nadawania kształtu widowiskom artystycznym o charakterze scenicznym i tym przed sceną, m.in. przedstawianie artystów, zapowiadanie konkursów, przygotowywanie i włączenie publiczności do udziału w konkursach, itp przygotowanie i przeprowadzenie atrakcji na każdym pikniku w tym: a) przygotowanie minimum 2 dużych atrakcji (dotyczy każdego pikniku oddzielnie) w formie występów/pokazów dla uczestników pikniku, w tym jedną atrakcję stanowić będzie profesjonalny zespół muzyczny lub wokalista grający muzykę POP, znany w całej Polsce, który w swym dorobku ma wydaną minimum jedną płytę z kilkoma utworami. b) przygotowanie minimum 6 atrakcji/zabaw/konkursów, w tym min. 3 dla dzieci (na każdym pikniku) nawiązujących do głównej tematyki. Przygotowane atrakcje powinny uwzględniać możliwości udziału osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie. Nagrody zapewnia Zamawiający (materiały informacyjno-promocyjne); c) zapewnienie odpowiedniej liczby animatorów odpowiedzialnych za przebieg atrakcji/zabaw/ konkursów; zapewnienie na każdym z pikników DJ-a zapewniającego oprawę muzyczną podczas konkursów i przerw. 4. Zakres pozostałych obowiązków Wykonawcy 4.1. Wykonawca wykona zadanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych i rozporządzeniami wykonawczymi Wykonawca zapewni na swój koszt transport i logistykę (odbiór z załadunkiem, transport, przechowanie i rozładunek, a następnie zwrot niewykorzystanego towaru po wydarzeniu we wskazanie miejsce) materiałów informacyjno-promocyjnych będących w posiadaniu Zamawiającego z głównej siedziby tj. ul. Mogileńska 42 w Poznaniu do miejsca realizacji wydarzenia. Towar należy odebrać na jeden dzień przed wydarzeniem w godzinach od (materiały informacyjno-promocyjne tj. roll-up, ulotki, kubki ceramiczne, kubki termiczne, długopisy, ołówki, plecaki, piłki, koszulki, bluzy, zabawki anystresowe i inne ). Zamawiający przekaże Wykonawcy ww. materiały a Wykonawca zapewni ich dystrybucję podczas wydarzenia jako m.in. nagrody w konkursach, zabawach itp. wraz z potwierdzeniem odbioru nagrody przez uczestników pikniku) Zapewnieni i udokumentuje (fotografie, listy obecności/potwierdzające odbiór nagrody i inne) udział minimum 300 uczestników w każdym z pikników. Uczestnikami pikników będą: pacjenci Filii w Owińskach oraz ich rodziny i opiekunowie; podopieczni, ich rodziny i opiekunowie z innych ośrodków, fundacji, stowarzyszeń dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, starszych. osoby ze społeczności lokalnej, gdzie jest organizowany piknik Podczas organizacji każdego z pikników Wykonawca zapewnieni transport pacjentów Filii w Owińskach wraz z opiekunami na pikniki i z powrotem w liczbie 80 osób z uwzględnieniem zapotrzebowania na przewóz do 5 osób niepełnosprawnych wraz z wózkami inwalidzkimi Wykonawca zapewni przygotowanie oraz obsługę i prowadzenie w trakcie trwania pikników następujących elementów organizacyjnych: zapewnienie i zabezpieczenie odpowiedniego terenu; odpowiednie oznakowanie miejsca pikniku, wyznaczenie i oznakowanie miejsc parkingowych w tym miejsc dla osób niepełnosprawnych organizację sceny wraz z zapleczem technicznym (nagłośnienie+oświetlenie zgodne z riderem technicznym gwiazdy muzycznej (zespołu muzycznego/wokalisty); zapewnienie profesjonalnej atestowanej sceny w ilości 1 sztuka o wymiarach minimalnych 10x10 m; Strona 2 z 10

3 ogrodzenie sceny profesjonalnymi płotkami zaporowymi ciężkimi, które zostaną zamówione, opłacone wraz z transportem i rozstawione przez Wykonawcę przed rozpoczęciem pikniku oraz zostaną zdemontowane i uprzątnięte po zakończeniu imprezy; organizację zaplecza dla grup występujących na scenie (miejsce w budynku lub namiot, wiata itp.); zapewnienie i sprawny montaż i demontaż atestowanego oświetlenia sceny; zapewnienie oraz montaż sprawnego profesjonalnego nagłośnienia w tym minimum: mikrofony bezprzewodowe min. 3 sztuki, mikser dźwięku, akustyk (odpowiedzialny za nagłośnienie podczas całej imprezy), niezbędne okablowanie (zabezpieczone listwami), scena wyposażona w nagłośnienie sceniczne frontowe; 4.6. Wykonawca zadba o zapewnienie zasilania na cały czas pikniku wraz z poniesieniem opłat za jego zużycie. W przypadku braku przyłącza do zasilania standardowego w miejscu pikniku Wykonawca zapewni agregat prądotwórczy (z paliwem), zapewniający niezależną obsługę energetyczną imprezy, przez cały czas jej trwania oraz osobę posiadającą uprawnienia potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym uprawniającym do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci. Wykonawca zapewnia zasilanie dla wszystkich urządzeń wskazanych w ofercie Wykonawca przygotuje baner informacyjno-reklamowy o wymiarach minimalnych 3 x 2 m, na którym znajdzie nazwa wydarzenia, hasło przewodnie i logo organizatorów i podmiotów współfinansujących. Baner zostanie umieszczony przed wejściem głównym do miejsca pikniku Wykonawca przygotuje graficzną mapkę pikniku wraz z legendą oraz harmonogramem imprezy (dojazd, parking, komunikacja miejska, punkt medyczny) i oznaczeniem organizatorów i podmiotów współfinansujących. Mapkę oraz harmonogram zaakceptowaną przez Zamawiającego Wykonawca będzie rozdysponowywał przed wejściem na imprezę. Mapkę oraz harmonogram w dużym widocznym formacie Wykonawca umieści przed wejściem na imprezę. Wykonawca na 7 dni przed imprezą przekaże Zamawiającemu mapkę i harmonogram w pliku pdf w celu umieszczenia jej na stronie www Wykonawca zapewni ochronę wydarzenia od momentu rozstawiania wszelkich elementów pikniku - aż do momentu ich złożenia. Szczegółowy plan ochrony oraz liczbę pracowników ochrony dostosowaną do zakładanej liczby uczestników - Wykonawca przedstawi 7 dni przed piknikiem zgodnie z wymogiem organizacji imprez plenerowych Wykonawca zapewni organizację i porządkowanie terenu, w tym: ustawienie przed rozpoczęciem imprezy na terenie imprezy odpowiedniej ilości koszy na śmieci; usuwanie śmieci z koszy i sprzątanie placu w trakcie imprezy; sprzątanie placu w trakcie i po imprezie Wykonawca zapewni zaplecze sanitarne w tym dla osób niepełnosprawnych, bezpłatny dostęp do zaplecza sanitarnego w odległości nie dalszej niż 100 m od miejsca organizacji imprezy alternatywnie zapewni toalety mobilne. Liczba kabin powinna być zgodna z normami obowiązującymi podczas odbywania imprez plenerowych Wykonawcę zobowiązuje się do ubezpieczenia wydarzenia OC i NNW na czas trwania imprezy Wykonawca zapewni przygotowanie i dystrybucję cateringu, dla grupy docelowej podczas trwania pikniku, dla minimum 300 osób (na jeden piknik), w postaci ciepłych posiłków piknikowych (pieczona kiełbasa z grilla, szaszłyki drobiowe z grilla, karkówka grillowana, grochówka, chleb ze smalcem, ogórki kiszone), pieczywa, dodatków (musztardy, ketchup, sosy), napoi zimnych (woda gazowana i niegazowana, soki owocowe) i ciepłych (kawa i herbata) wraz z dodatkami jak cukier, cytryna, mleko oraz słodki poczęstunek w postaci ciast (np. drożdżówka, ciasto z owocami, ciasto kruche (z wyłączeniem ciast z kremem) oraz ciasteczek Wykonawca zorganizuje sposób dystrybucji posiłków wśród grupy docelowej, np. posiłki wydawane będą uczestnikom pikniku na podstawie kuponów/talonów, po pobraniu kuponu osoba wydająca posiłek jest zobowiązana do oznaczenia kuponu tak, aby uniknąć jego ponownego wykorzystania. Należy uzyskać potwierdzenie odbiór talonu/posiłku pisemnie podpis na liście Na jeden kupon/talon uczestnik grupy docelowej pikniku powinien otrzymać w trakcie pikniku następujące posiłki: 1 porcję chleba ze smalcem i ogórkiem, 1 porcję ciepłego posiłku na który Strona 3 z 10

4 składać się będzie porcja kiełbasy lub szaszłyka lub karkówki z grilla (jedna porcja z możliwych do wyboru spośród wymienionych min. 200 g) z pieczywem i dodatkami, 1 porcję grochówki (min 250 ml), co najmniej 1 porcję ciasta do wyboru, 1 kawę lub herbatę (po min. 250 ml) z dodatkami, woda min. 500 ml (do wyboru gazowana i niegazowana), sok owocowy (min. 250 ml) Wykonawca zapewni catering bankietowy dla 30 osób w ilości min. 5 szt./1 osobę wraz z napojami (kawa, herbata, sok, woda, mleko, cukier) w części VIP wydzielonej w hali namiotowej Wykonawca zapewni miejsca siedzące celem spożycia posiłku dla minimum 100 osób w miejscu zabezpieczonym przed ewentualnym deszczem Wykonawca zapewni możliwość zakupu produktów spożywczych, posiłków i napojów dla zainteresowanych po cenach średniorynkowych. Zakazuje się dystrybucji alkoholu. Wykonawca uzyska zgodę Zamawiającego na rodzaj prowadzonej na terenie pikniku sprzedaży Posiłki mogą być podawane w naczyniach jednorazowych ekologicznych (talerze, widelce, łyżki, kubki z przeznaczeniem na napoje zimne i ciepłe) z dostępem do jednorazowych serwetek papierowych Miejsca do konsumpcji zostaną wyznaczone i odpowiednio oznakowane jako punkty gastronomiczne zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy W miejscach wydawania posiłków Wykonawca zorganizuje wyraźnie oznakowane pojemniki do segregacji odpadów (m.in. plastik, szkło, odpady zmieszane), które będą na bieżąco opróżniane Wykonawca zapewni odpowiednio usytuowany punkt medyczny o wyposażeniu wymaganym dla imprez plenerowych Wykonawca zorganizuje zadaszony punkt informacyjno-promocyjny dla organizatorów w ramach promocji projektu, ze stolikiem i min. 4 krzesłami oraz z miejscem na ekspozycję ulotek oraz materiałów reklamowych. Obsługę punktu i wszystkie materiały reklamowe zapewnia Zamawiający Wykonawca zaprosi wystawców tj. stowarzyszenia, fundacje i organizacje działające na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych (publiczne i niepubliczne), i zorganizuje dla nich stosowne punkty informacyjne (zadaszone, z miejscem na ulotki, dostępem do energii elektrycznej jeśli zgłoszą taką potrzebę i min. 2 miejscami siedzącymi) Wykonawca zastosuje na wszystkich materiałach drukowanych czy też innych materiałach związanych z realizowanym przedsięwzięciem oznakowanie oraz krótką informację zgodnie z wymogami Projektu oraz Podręcznikiem Komunikacji i Identyfikacji Wizualnej w ramach Projektu. Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania sprawozdania z wykonania wszystkich zadań w terminie 5 dni od zakończenia pikniku w postaci dokumentacji fotograficznej wydruk i na nośnikach danych oraz potwierdzenia/udokumentowania uczestnictwa minimum 300 osób na jednym pikniku. Sposób rzetelnego udokumentowania uczestnictwa 600 osób w oby piknikach leży po stronie Wykonawcy. Zatwierdzony komplet dokumentów stanowi podstawę do wystawienia faktury za zrealizowane zadanie Wykonawca zapewni Zamawiającemu, Operatorowi Programu lub innej instytucji kontrolującej pełną dostępność do dokumentacji dotyczącej wykonywanej umowy Wykonawca dołączy do oferty program/plan/scenariusz każdego z pikników zawierający: Hasło każdego pikniku, Motyw przewodni wraz z propozycją projektu banera informacyjno-reklamowego, Harmonogram pikniku wraz z propozycją opracowania graficznego harmonogramu, Opis atrakcji piknikowych ze wskazaniem ilości animatorów obsługujących daną atrakcję, Opis 2 dużych atrakcji w tym propozycję wykonawcy muzycznego, Opis miejsca pikniku i wskazanie lokalizacji, Menu i opis sposobu serwowania i dystrybucji posiłków Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji ostatecznego kształtu programu/planu/scenariusza pikników, które będą realizowane po wyborze oferty. Oznacza to prawo Zamawiającego do wnoszenia uwag i sugestii zmian lub korekt do propozycji przedstawionej przez Wykonawcę i Strona 4 z 10

5 obowiązek Wykonawcy do podjęcia współpracy z Zamawiającym w tym zakresie. Ostateczny kształt programu pikników zostanie uzgodniony w ciągu 5 dni od podpisania umowy. II. Kompleksowa organizacja konferencji. 1. Warunki ogólne realizacji konferencji naukowych 1.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja dwóch konferencji popularnonaukowych, których tematami będzie obszar zdrowia psychicznego Do Wykonawcy należeć będzie strona organizacyjna konferencji tj. zapewnienie miejsca konferencji, pozyskanie uczestników konferencji, organizacja przebiegu konferencji, przygotowanie i organizacja cateringu. Za część merytoryczną konferencji odpowiada Zamawiający Planuje się uczestnictwo w jednej konferencji ok 150 osób. W 2 konferencjach min. 300 osób. 2. Termin i czas realizacji 2.1. Zamawiający wymaga, aby konferencje odbyły się w dwóch terminach: a) Konferencja nr 1: w dniu 7 lub 14 października 2015 roku w Poznaniu. b) Konferencja nr 2: w dniu 11 luty 2016 roku w Poznaniu Czas trwania jednej konferencji: 6 godzin (w godz ) W trakcie konferencji Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania dwóch przerw kawowych oraz jednej obiadowej Szczegółowa agenda konferencji zostanie przedstawiona Wykonawcy najpóźniej na 30 dni przed daną konferencją. 3. Miejsce realizacji 3.1. Wykonawca zapewni salę konferencyjną na terenie miasta Poznania Wymagane miejsce konferencji to hotel o minimalnym standardzie trzech gwiazdek, centrum konferencyjne lub inne miejsce zapewniające standard określony poniżej Miejsce konferencji powinno być dobrze skomunikowane (możliwość dobrego dojazdu komunikacją miejską). Maksymalna droga do przejścia pieszo dla uczestnika konferencji to 15 min z przystanku MPK, możliwa do pokonania również dla osób niepełnosprawnych ruchowo Obiekt, w którym zostanie zorganizowana konferencja musi być w pełni przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych (odpowiednia ilość miejsc parkingowych, podjazdy, toalety, windy jeśli zachodzi konieczność) Sala konferencyjna musi posiadać: a) system wentylacyjny oraz klimatyzację, oświetlenie i dostęp do gniazd elektrycznych, przedłużacze itp. b) krzesła/ fotele dla słuchaczy w ustawieniu teatralnym dla min. 150 osób, c) stół i krzesła dla prelegentów, d) projektor multimedialny, e) laptop z dostępem do Internetu wraz z pilotem multimedialnym do prezentacji oraz wskaźnikiem laserowym połączony bezprzewodowo z projektorem oraz z pakietem Microsoft Strona 5 z 10

6 Office (minimum: Power Point, Word), przeglądarka internetowa oraz możliwość przeglądania plików PDF, f) minimum dwa ekrany o wymiarach minimum 3m x 2m (lub powierzchnie umożliwiającą wyświetlanie obrazów z projektora), g) nagłośnienie sali w tym 3 mikrofony bezprzewodowe (możliwość używania przez prelegentów siedzących przy stole oraz dla uczestników celem zadawania pytań), 3.6. Sale z wyposażeniem (multimedia z nagłośnieniem), moderowanie konferencji, organizacja rejestracji - muszą być przygotowane i dostępne dla Zamawiającego co najmniej na 1 godzinę przed rozpoczęciem rejestracji uczestników i 1 godzinę po zakończeniu ostatniej prelekcji Wykonawca zapewni obsługę techniczną, nadzorującą poprawność funkcjonowania sprzętu wizualno-dźwiękowego oraz ewentualną pomoc w podłączeniu komputera prelegenta. 4. Zadania Wykonawcy w zakresie zapewnienia uczestników 4.1. Zapewnienie minimum 150 uczestników na jednej konferencji zgodnie z profilem uczestnika konferencji. O uczestnictwie w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń oraz profil uczestnika Rejestracja uczestników z wykorzystaniem m.in. formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej. Formularz zgłoszeniowy zawierał będzie, co najmniej, następujące informacje o uczestniku: imię i nazwisko, nazwa podmiotu, który reprezentuje, stanowisko, adres , adres zamieszkania, PESEL, nr telefonu, oraz zgoda na udział w konferencji i przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku wg wzoru: Zgodnie z art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny podlegać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) wyrażam zgodę na: udział w ww. Projekcie, przetwarzanie moich danych osobowych w celach służących ewaluacji, kontroli, monitoringowi i promocji ww. Projektu, upublicznianiu mojego wizerunku dla celów realizacji ww. Projektu. Ww. dane będą gromadzone i przechowywane przez Beneficjenta Programu tj. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ a następnie powierzone Operatorowi Programu tj. Ministerstwu Zdrowia Formularz zgłoszeniowy zostanie przygotowany w języku polskim i angielskim 4.4. Wykonawca zapewni zgodne z obowiązującym prawem zabezpieczenie danych osobowych w systemie informatycznym a następnie w całości przekaże je Zamawiającemu Profil wymaganych uczestników konferencji: Konferencja nr 1 skierowana jest do osób organizujących, wspierających i sprawujących opiekę nad osobami z zaburzeniami zdrowia psychicznego, niepełnosprawnymi intelektualnie i niesamodzielnymi tj. pracowników placówek opieki zdrowotnej (ambulatoryjnej i stacjonarnej: pielęgniarek, terapeutów, pracowników socjalnych, psychologów, lekarzy), pracowników opieki społecznej, członków stowarzyszeń, fundacji i innych zainteresowanych tematem osób Konferencja nr 2 skierowana jest do osób odpowiedzialnych za realizację Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego i zarządzających (NFZ, samorządy województwa, miast i Strona 6 z 10

7 gmin) oraz innych uczestniczących w realizacji ww. Programu (organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, grupy samopomocy itp.) 5. Zadania wykonawcy w zakresie organizacji przebiegu konferencji 5.1. Wykonawca opracuje regulamin konferencji zawierający tryb zgłaszania i rejestrowania uczestników, sposób potwierdzania uczestnictwa, sposób dostarczania/odbioru zaproszeń itp., którego treść przedstawi do akceptacji Zamawiającemu Wykonawca zarejestruje, zbuduje oraz będzie prowadził stronę internetową dla każdej konferencji oddzielnie Na strony internetowe konferencji będzie się przechodzić ze strony internetowej Projektu Strona ma zawierać ankietę rejestracyjną, agendę konferencji, adres konferencji wraz z mapką oraz opis prelegentów i tematykę danej konferencji Wykonawca w ramach strony internetowej zapewni: wykupienie miejsca hostingowego, domenę nawiązującą do tematu konferencji, zdjęcia i treści na potrzeby strony Strona ma funkcjonować minimum na 1 miesiąc przed rozpoczęciem konferencji oraz 11 miesięcy po jej zakończeniu, w tym czasie zawierać będzie relacje z konferencji, materiały itp Wykonawca zapewni oznaczenia obiektu w języku polskim i angielskim, w którym odbywać się będzie konferencja (tablice informacyjne w foyer obiektu, agenda spotkań na drzwiach sali konferencyjnej, drogowskazy do sali konferencyjnej, rejestracji, toalet, szatni, sali cateringowej) Wykonawca zapewni prowadzenie rejestracji konferencji przez cały czas trwania konferencji oraz na 1 godzinę przed jej rozpoczęciem i 1 godzinę po zakończeniu Do zadań wykonawcy w ramach prowadzenia rejestracji należeć będzie: rejestracja uczestników oraz prowadzenie listy obecności - pisemne potwierdzenie uczestnictwa każdego gościa, dystrybucja materiałów konferencyjnych (drukowane materiały konferencyjne oraz identyfikatory zapewnia Wykonawca na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego plików. Do materiałów drukowanych należy list powitalny, program konferencji z agendą, zaświadczenie o uczestnictwie) pozyskanie pisemnego potwierdzenia odbioru materiałów konferencyjnych, udzielenie uczestnikom wszelkich informacji organizacyjnych przed, w trakcie i po konferencji, zmiany tabliczek informacyjnych na stole prezydialnym, napojów dla wykładowców i inne prace zlecone rejestracji na bieżąco przez Zamawiającego w trakcie konferencji Wykonawca zorganizuje miejsca w rejestracji dla wszystkich pakietów konferencyjnych, które Zamawiający zapewni dla uczestników konferencji (około 150 szt. na jedną konferencję) Obsługę rejestracji stanowić będą minimum 2 osoby. Osoby obsługujące rejestrację powinny posiadać identyfikatory umożliwiające rozpoznanie, np. imię i nazwisko wraz z napisem obsługa konferencji. Osoby te powinny być ubrane w jednolite eleganckie stroje w stosownych kolorach (eleganckie uniformy pracownicze). Strona 7 z 10

8 5.6. Wykonawca przygotuje treść zaproszenia na konferencje (pod względem merytorycznym i graficznym) w postaci drukowanej oraz elektronicznej wraz z mapką zawierającą adres miejsca związanego z wydarzeniem oraz agendą spotkania Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego na zastosowanie przygotowanych wzorów zaproszeń jak również wszelkiego rodzaju materiałów graficznych związanych z konferencją Projekt zaproszeń wraz z materiałami dodatkowymi zostaną przekazane Zamawiającemu do akceptacji najpóźniej w terminie 20 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość wnoszenia zmian i poprawek w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu, Wykonawca dostarczy poprawione wzory, zawierające uwagi/sugestie Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych Zamawiający określa maksymalną wielkość zaproszenia rozmiar A4, kolor, papier gramatura min 130g. Minimalny rozmiar zaproszenia to format DL parametry papieru j.w Wszystkie materiały drukowane, elektroniczne i inne powstające w ramach konferencji będą oznakowane zgodnie z wymogami, określonymi w Podręczniku Komunikacji i Identyfikacji Wizualnej oraz wymogami dotyczącymi informacji i promocji Wykonawca zapewni możliwość przekazywania zaproszeń w formie elektronicznej i papierowej (do uzgodnienia z Zamawiającym podpisy na zaproszeniach) Wykonawca jest zobowiązany pokryć również wszelkie koszty związane z przygotowaniem i rozesłaniem zaproszeń na konferencję Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji takich jak: agenda, lista prelegentów oraz zawartość merytoryczna konferencji jak również innych materiałów będących w posiadaniu Zamawiającego, w terminie nie przekraczającym 30 dni przed rozpoczęciem konferencji, treść wystąpień prelegentów do 7 dni przed rozpoczęciem konferencji Wykonawca zapewnia moderatora konferencji odpowiedzialnego za przedstawienie prelegentów, pilnowanie czasu prelekcji, ustalanie kolejności zadawania ewentualnych pytań Wykonawca jest odpowiedzialny za odbiór z siedziby Zamawiającego w terminie nie wcześniej niż 5 dni roboczych przed konferencją elementów takich jak m.in. notesy, długopisy, torby i inne, i przygotowanie pakietów konferencyjnych (w tym naklejenie stosowanych wklejek na teczkach) dla uczestników konferencji oraz elementów wizualizacji (Roll-upy, ścianka, ulotki) i ich prezentacji podczas konferencji. Zwrot do siedziby Zamawiającego wskazanych elementów wizualizacji oraz ewentualnych nadwyżek powinien nastąpić w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia Konferencji. Na przekazanych nośnikach danych pen-drive Wykonawca ma obowiązek umieścić wszystkie wystąpienia prelegentów oraz inne informacje przekazane przez Zamawiającego Wszelkie materiały publikowane przed, w trakcie jak i po konferencji muszą uzyskać akceptację Zamawiającego przed ich upublicznieniem Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym i osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego przy obsłudze konferencji jak również z osobami odpowiedzialnymi za działania informacyjno-promocyjne całego projektu Wykonawca będzie sprawował nadzór nad całością przebiegu konferencji. W tym celu oddeleguje min. 1 osobę do obsługi konferencji, która będzie dysponować telefonem Strona 8 z 10

9 komórkowym z dostępnymi numerami dla Zamawiającego. Wykonawca na 7 dni przed konferencją przekaże Zamawiającemu dane osób wskazanych do obsługi wraz z ich numerami telefonów. 6. Zadania Wykonawcy w zakresie przygotowania i organizacji cateringu dla dwóch konferencji Zapewnienie sali/pomieszczenia cateringowego o powierzchni cateringowej dla 165 osób, Sala/pomieszczenie cateringowe powinny znajdować się w tym samym obiekcie, w którym będzie odbywała się konferencja ale w oddzielnym pomieszczeniu niż sala konferencyjna Wykonawca zapewnia miejsca siedzące przy stole dla 165 osób lub stoły cateringowe wraz z krzesłami barowymi (hokerami) dla 165 osób oraz miejsca siedzące poza stołami dla minimum 10 uczestników konferencji (krzesła lub kanapy) Wykonawca zapewni następujący rodzaj posiłków wraz z obsługą pozwalającą na sprawne wydanie posiłków: W trakcie trwania konferencji serwis kawowy w systemie ciągłym w nieograniczonej ilości dostępny w sali cateringowej lub foyer obiektu (uzupełnianie brakujących składników będzie się odbywać na bieżąco). Serwis kawowy obejmujący minimum: butelkowaną wodę mineralną gazowaną i niegazowaną (0,2 0,33l), soki owocowe i warzywne 100%, świeżo parzoną gorącą kawę, herbatę (min. 5 do wyboru w tym czarna, zielona, owocowa, ziołowa), wraz z dodatkami jak cukier, mleko/śmietanka do kawy, cytryna, co najmniej 3 rodzaje ciast i ciasteczek, świeże owoce Lunch dla 165 osób, składający się minimum z: przystawki lub zupy (dwa rodzaje do wyboru i jedna wegetariańska), drugiego dania (dwa rodzaje do wyboru oraz jednego wegetariańskiego), dodatki surówki, sałatki, soki owocowe i warzywne 100% i wody j.w. oraz deseru Potrawy podczas lunchu będą serwowane przez profesjonalną obsługę, którą zapewni Wykonawca Ponadto wykonawca zapewni na stole prezydialnym butelkowaną wodę mineralną gazowaną i niegazowaną wraz ze szklankami w liczbie odpowiadającej zasiadającym przy stole osobom oraz będzie odpowiadał za wymianę szklanek i uzupełnianie wody w trakcie konferencji Wszystkie posiłki powinny być podawane na kompleksowej ceramicznej zastawie stołowej Wykonawca zapewni wyposażenie do organizacji lunchu (między innymi: stoły, obrusy - tkanina, krzesła, naczynia, sztućce itp.) Wykonawca dołączy do oferty przykładowe menu zawierające wszystkie wymagane posiłki. Ostateczne menu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na 14 dni przed realizacją szkolenia nie może ono różnić się zasadniczo od menu przykładowego. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji Zamawiającego menu ostatecznego. 7. Zadania Wykonawcy w zakresie udokumentowania przebiegu konferencji 7.1. Przekazanie Zamawiającemu w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu każdej konferencji następujących materiałów: Dokumentacji fotograficznej, co najmniej 20 różnych zdjęć z jednej konferencji o rozdzielczości nie mniejszej niż 300dpi wydruk i na nośniku elektronicznym Strona 9 z 10

10 Dokumentacji filmowej z przebiegu całej konferencji (z wyłączeniem przerwy na lunch) prezentacja multimedialna tj. krótki (do 2 min) materiał filmowy z elementami graficznymi w celu zamieszczenia podsumowania na stronach internetowych Zamawiającego, na nośniku elektronicznym 7.2. Przedstawienie Zamawiającemu w ciągu 5 dni roboczych od dnia zakończenia każdej konferencji raportu z przebiegu realizacji przedmiotu Umowy Potwierdzone listy wszystkich uczestników konferencji (minimum 150 osób jedna), zawierająca: imiona i nazwiska, nazwy firm/instytucji i podpis uczestników (kopia, oryginał wraz z protokołem) Potwierdzenia odbioru zaświadczeń o uczestnictwie w konferencji Potwierdzenia odbioru materiałów konferencyjnych Strona 10 z 10

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest organizacja konferencji

Bardziej szczegółowo

Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego załącznik Nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Opis przedmiotu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja VIII posiedzenia komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 w terminie 26-27

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa dwudniowej konferencji szkoleniowej Zamówienie obejmuje: 1. zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa konferencji informacyjno-uzgodnieniowej dla konsultantów krajowych i konsultantów wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

3. Zakres tematyczny: Tematyka spotkań będzie dotyczyć bezpieczeństwa energetycznego województwa lubelskiego. AGENDA (projekt)

3. Zakres tematyczny: Tematyka spotkań będzie dotyczyć bezpieczeństwa energetycznego województwa lubelskiego. AGENDA (projekt) Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na organizację cyklu dwudziestu spotkań w powiatach ziemskich województwa lubelskiego oraz konferencji podsumowującej kampanię edukacyjno-informacyjną,,bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie stosowania kar nieizolacyjnych i środków probacyjnych w systemie sądownictwa karnego

Upowszechnianie stosowania kar nieizolacyjnych i środków probacyjnych w systemie sądownictwa karnego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt Upowszechnianie stosowania kar nieizolacyjnych i środków probacyjnych w systemie sądownictwa karnego Obszar Programowy nr 32 Wsparcie Służby Więziennej, w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań/szkoleń/konferencji organizowanych przez Zamawiającego, Departament Wdrażania Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI SPOTKAŃ RADY UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA CAS

PROCEDURA ORGANIZACJI SPOTKAŃ RADY UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA CAS Załącznik nr 5 do umowy nr 9/DI/PN/2016 PROCEDURA ORGANIZACJI SPOTKAŃ RADY UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA CAS 1. Spotkania Rady Użytkowników 1.1. Wstęp Wykonawca zapewni i pokryje wszelkie koszty związane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU SZACOWANIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU SZACOWANIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU SZACOWANIA 1. Przedmiotem szacowania jest świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań/szkoleń/konferencji organizowanych przez Zamawiającego, Departament

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje wstępne 1.1 Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu szkoleniowego oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu kreatywnego rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Podczas szkolenia świadczona jest usługa gastronomiczna (w tym zastawa stołowa, stoły,

Podczas szkolenia świadczona jest usługa gastronomiczna (w tym zastawa stołowa, stoły, 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl ZAPYTANIE O SZACUNKOWY KOSZT ZAMÓWIENIA W związku z planowanym wszczęciem postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. II. LOKALIZACJA Usługi będą realizowane w obiekcie znajdującym się w powiecie augustowskim lub hajnowskim.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. II. LOKALIZACJA Usługi będą realizowane w obiekcie znajdującym się w powiecie augustowskim lub hajnowskim. Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie warunków technicznych dla zorganizowania serii wyjazdowych szkoleń oraz seminariów. Zadaniem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12.12.2013r.

Warszawa, 12.12.2013r. Warszawa, 12.12.2013r. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/37/szkolenie usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych w projekcie Akademia uczniowska.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARIANT I Łódź, 220 uczestników I. Informacja o przedmiocie zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest usługa konferencyjna, restauracyjna i hotelowa na potrzeby konferencji rozpoczynającej

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Warszawa, 22.01.2014r. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/49/Łódź Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z wynajmem sal, zakwaterowaniem

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/91/Samorząd_03 Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 8.07.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z wynajmem

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2. HARMONOGRAM KONFERENCJI. Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2. HARMONOGRAM KONFERENCJI. Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1.1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa dwudniowej konferencji podsumowującej projekty epuap2 i SIPR w hotelu lub ośrodku

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia. Zamówienie dotyczy następujących usług związanych z organizacją dwudniowego spotkania:

Szczegółowy opis zamówienia. Zamówienie dotyczy następujących usług związanych z organizacją dwudniowego spotkania: Szanowni Państwo, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (NIP: 7010014467, REGON: 140533156), zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/97/Kielce Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 11.07.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z

Bardziej szczegółowo

szacunkowych na kompleksową organizację 2-dniowej międzynarodowej konferencji horyzontalnej, w

szacunkowych na kompleksową organizację 2-dniowej międzynarodowej konferencji horyzontalnej, w Rozeznanie rynku na kompleksową organizację międzynarodowej konferencji horyzontalnej Sektor Zdrowia, 16.06.2014 Ministerstwo Zdrowia w celu oszacowania wartości zamówienia zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Nazwa Zamawiającego : Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, Warszawa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Nazwa Zamawiającego : Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, Warszawa OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Nazwa Zamawiającego : Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa II. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORAZ WARUNKI ORGANIZACJI SZKOLEŃ

ZASADY ORAZ WARUNKI ORGANIZACJI SZKOLEŃ Załącznik nr 3 do SIWZ ZASADY ORAZ WARUNKI ORGANIZACJI SZKOLEŃ I. Zasady ogólne Podstawą organizacji szkoleń jest Plan Szkolenia. W terminie 14 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia Wykonawca jest

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1. Zleceniodawca. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A 02-673 Warszawa

Zapytanie ofertowe. 1. Zleceniodawca. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A 02-673 Warszawa Zapytanie ofertowe 1. Zleceniodawca Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A 02-673 Warszawa 2. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część III SIWZ Znak sprawy: NZ/BKOP-370-20/2012/BL Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/144/Warszawa_ewaluacja

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/144/Warszawa_ewaluacja Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/144/Warszawa_ewaluacja Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 30.04.2015r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi

Bardziej szczegółowo

"OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie:

OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Nazwa Projektu: Nazwa dokumentu: "OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu wykorzystania możliwości

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/9.4/2015

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/9.4/2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego DOSKONALENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELI KLUCZEM DO SUKCESÓW UCZNIÓW POWIATU PABIANICKIEGO Pabianice, dnia 22.05.2015

Bardziej szczegółowo

Szczegóły oferty: d) zapewnienia obsługi cateringu (niezbędny personel co najmniej jeden kelner/kelnerka na każde 50 osób),

Szczegóły oferty: d) zapewnienia obsługi cateringu (niezbędny personel co najmniej jeden kelner/kelnerka na każde 50 osób), W związku z organizacją Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej w dniach 29 września -1 października 2016r. w ramach realizacji projektu "Centrum Kompetencji Wschodnich - promocja 25-lecia Polski samorządowej

Bardziej szczegółowo

3. Uczestnicy Uczestnicy warsztatów to pracownicy LAWP w Lublinie. W warsztatach wezmą udział maksymalnie 74 osoby, minimalnie 65 osób.

3. Uczestnicy Uczestnicy warsztatów to pracownicy LAWP w Lublinie. W warsztatach wezmą udział maksymalnie 74 osoby, minimalnie 65 osób. OAK. KCB.2621/89/16 ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa hotelowa wraz z pełną obsługą restauracyjną

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak DOA.III.272.1.41.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę przygotowania, organizacji i kompleksowej obsługi jednodniowej

Bardziej szczegółowo

WZP/WIS/U-335-61/11. dla rozwoju Mazowsza

WZP/WIS/U-335-61/11. dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 11/2011/GSWB. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku

Zapytanie ofertowe 11/2011/GSWB. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku Gdańsk, 19.09.2011 Zapytanie ofertowe 11/2011/GSWB Kierujący zapytanie: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku ul. Ks. Zator Przytockiego nr 4 80-245 Gdańsk KRS 0000273179,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/ZO/ZAD4/NIPR/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/ZO/ZAD4/NIPR/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/ZO/ZAD4/NIPR/2015 Rzeszów, dnia 03.06.2015 r. Usługa hotelowo-restauracyjno-transportowa dla uczestników V Sympozjum Wyjazdowego W związku z realizacją przez Uniwersytet Rzeszowski

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/98/Częstochowa Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 15.07.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z wynajmem

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy

Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy Polkowice, dnia 27 stycznia 2014 r. Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA NIEWIĄŻĄCYCH OFERT CENOWYCH (cel: BADANIE RYNKU USŁUG TOŻSAMYCH Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. Zamawiający: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź 2. Rodzaj zamówienia: wynajęcie sali szkoleniowej w celu przeprowadzenia szkolenia w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Opis zamówienia:

Zapytanie ofertowe. Opis zamówienia: Zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia są opisane poniżej usługi: wynajmu sali konferencyjnej wraz z usługą restauracyjną oraz wynajmu sal warsztatowych wraz z usługą gastronomiczną (cateringową lub

Bardziej szczegółowo

ZTM przetarg nieograniczony 31/2012

ZTM przetarg nieograniczony 31/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i zorganizowanie międzynarodowej konferencji informacyjno promocyjnej w Warszawie pt. Geologiczne czynniki budowy metra w miastach europejskich.

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Opis zamówienia OGÓLNE WARUNKI I DZIEŃ KONFERENCJI Wynajem sali konferencyjnej na pierwszy dzień konferencji z wyposażeniem i oprawą wizualną

UWAGA! Opis zamówienia OGÓLNE WARUNKI I DZIEŃ KONFERENCJI Wynajem sali konferencyjnej na pierwszy dzień konferencji z wyposażeniem i oprawą wizualną W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Ministerstwo Środowiska zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie kosztów dotyczących świadczenia usług hotelarskich i restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do Umowy Rozdział I. Dwudniowe spotkanie w Warszawie w dniach 26 i 27 listopada 2015 r. dla maksymalnie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy 1. Przedmiot zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa organizacja szkoleń dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup usług: gastronomicznej, hotelowej (w tym zapewnienie miejsc parkingowych), wynajmu sali konferencyjnej wraz z obsługą, a także zapewnienie transportu zbiorowego na trasie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa hotelarska, w tym: zapewnienie sal, cateringu oraz zakwaterowania części uczestników konferencji "Giełda Produktów Finansowych" w Poznaniu, 17 maja 2016 r. Wymagania podstawowe

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/130/Warszawa Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 14.01.2015r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane

Bardziej szczegółowo

1. Wynajem 1 sali konferencyjnej na 80 osób z wyposażeniem prezentacyjnym

1. Wynajem 1 sali konferencyjnej na 80 osób z wyposażeniem prezentacyjnym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/48/Szczecin Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 23.01.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z wynajmem sal,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/WCES (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/WCES (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Poznań, 10.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/WCES (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZZP - 114/15 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: w części 1 organizacja i obsługa 18 szkoleń w Warszawie; w części 2 organizacja i obsługa 4 szkoleń

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15.07.2014 r.

Warszawa, 15.07.2014 r. Warszawa, 15.07.2014 r. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/100/KSKN usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych w projekcie Akademia uczniowska. Szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/129/Żory Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 17.12.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z wynajmem

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA I.

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA I. Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA I. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa spotkania z przedstawicielami Urzędów Marszałkowskich.

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SIWZ. ROZDZIAŁ III Opis przedmiotu zamówienia

MODYFIKACJA SIWZ. ROZDZIAŁ III Opis przedmiotu zamówienia Nr sprawy: A-232-Zp-17/12 Warszawa, 2012-11-06 Wszyscy oferenci dotyczy przetargu nieograniczonego na: Usługa hotelarsko gastronomiczna oraz wynajem sal szkoleniowych w ramach szkolenia pracowników Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/109/Częstochowa Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 4.08.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Biuro Zamówień Publicznych al. Piłsudskiego 8 tel. /+42/ 663 33 90 90-051 Łódź fax /+42/ 663 33 91 www.lodzkie.pl zp.info@lodzkie.pl ZP.272.58.2014 Łódź, dn. 18.07.2014

Bardziej szczegółowo

Puck, dn. 11.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE

Puck, dn. 11.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Puck, dn. 11.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Centrum Doradztwa Europejskiego EURO-FUNDUSZ s.c. A.Klusek, P.Kanarski realizując wraz z Lokalną Grupą Działania Małe Morze projekt PI-PWP Zarządca w rolnictwie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/PPDP/DSW/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/PPDP/DSW/2014 Dolnośląska Szkoła Wyższa ul. Wagonowa 9, e-mail: ppdp_i.beno@dsw.edu.pl REGON: 93105667 NIP: 894-230-62-69 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/PPDP/DSW/2014 DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wynajęcie powierzchni konferencyjnej oraz zapewnienie usług cateringu w związku z organizacją międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiam założenia ramowe do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia z prośbą o dokonanie wyceny usługi do dnia 20 lutego 2014 roku.

Poniżej przedstawiam założenia ramowe do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia z prośbą o dokonanie wyceny usługi do dnia 20 lutego 2014 roku. dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

- posiłki wymienione poniżej,

- posiłki wymienione poniżej, Załącznik nr 6 do SIWZ - Usługi hotelarskie i cateringowe oraz usługi wynajmu sal konferencyjnych na potrzeby organizacji Obozów innowacji w ramach projektu: SPINqbator Zdolnego Śląska. -ZP/PN/SZP/20/2013.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie imprezy plenerowej pod nazwą Święto Chleba.

Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie imprezy plenerowej pod nazwą Święto Chleba. Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie imprezy plenerowej pod nazwą Święto Chleba. Termin realizacji zamówienia: 11 wrzesień 2016 r. Miejsce realizacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. ZAPRASZA do złożenia oferty na usługę:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. ZAPRASZA do złożenia oferty na usługę: Gdańsk, 3 marca 2014 r. DES-P.052.7.13.2012 EOD: 5014/03/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego ZAPRASZA do złożenia oferty na usługę: wynajmu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia WOA.I.ZZP/WPW/U-335-51/09 Załącznik nr 2 do SIWZ WYDATEK WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) znak sprawy: APP_12_EOG07_EL_9975_2014 I. ZAMAWIAJĄCY: Warszawski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SOPZ wyŝywienie podczas IV Forum Rozwoju Mazowsza i jednodniowej konferencji.

Załącznik nr 1 do SOPZ wyŝywienie podczas IV Forum Rozwoju Mazowsza i jednodniowej konferencji. dla rozwoju Mazowsza WYDATEK WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dialog Edukacyjny Kraje Europy Środkowo-Wschodniej Chiny; posiedzenie Konsorcjum Uczelni Kraje EŚW Chiny; Polsko - Chińskie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie Dane 1. Przedmiot zamówienia Usługa hotelowo gastronomiczno konferencyjna 2. Ilość 1 szt. 3. CPV 55120000-7 4. Inne normy NIE 5. Oferty częściowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkolenia w terminie: 13-14 grudnia 2014 r.

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkolenia w terminie: 13-14 grudnia 2014 r. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkolenia w terminie: Strona

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/133/Warszawa_MS_IV/V Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 20.02.2015r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 16/2011/GSWB. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku

Zapytanie ofertowe 16/2011/GSWB. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku Gdańsk, 27.09.2011 Zapytanie ofertowe 16/2011/GSWB Kierujący zapytanie: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku ul. Ks. Zator Przytockiego nr 4 80-245 Gdańsk KRS 0000273179,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 185 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę dwóch szkoleń w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i obsługa w dniu 27 czerwca 2016 r. w Wigrach (woj. podlaskie, powiat suwalski, gmina Suwałki) jednodniowej konferencji na ok. 150 osób dotyczącej działań

Bardziej szczegółowo

ZADANIE - usługa hotelarska wraz z usługą restauracyjną podczas trzydniowego Konwentu NGO Termin i miejsce

ZADANIE - usługa hotelarska wraz z usługą restauracyjną podczas trzydniowego Konwentu NGO Termin i miejsce Załącznik nr 1 do SIWZ DSP.KM.2311.29.2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie usługi hotelarskiej wraz z usługą restauracyjną podczas trzydniowego Konwentu NGO Przedmiotem zamówienia jest świadczenie

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkoleń w terminach:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkoleń w terminach: Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 167 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkoleń w terminach:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE BCO Biuro Doradztwa Biznesowego A. Nowak, M. Boryta-Borowiecka Sp. J. Biuro Projektu Kwalifikacje = możliwości ul. Grzecznarowskiego 2, 26-600 Radom Radom, dn. 29.07.2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE BCO Biuro

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa/dane wykonawcy... Adres wykonawcy... Miejscowość... Data...

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa/dane wykonawcy... Adres wykonawcy... Miejscowość... Data... Załącznik nr 1 do zaproszenia Nr 1/LEADER/MP/2014 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa/dane wykonawcy... Adres wykonawcy... Miejscowość... Data... Tel.... W związku z zaproszeniem do złożenia oferty nr 1/LEADER/MP/2014

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację spotkań Grup Roboczych w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację spotkań Grup Roboczych w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację spotkań Grup Roboczych w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Nr postępowania: 9/2014/TP, data: 5.09.2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i obsługa międzynarodowej konferencji pn. Zrównoważony rozwój obszarów miejskich w krajach

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: A/ Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego 3 dniowego w województwie wielkopolskim

ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: A/ Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego 3 dniowego w województwie wielkopolskim ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: A/ Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego 3 dniowego w województwie wielkopolskim 1. Liczba uczestników 85 osób: 63 BO niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytanie ofertowego nr 31/2013/GSWB - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do zapytanie ofertowego nr 31/2013/GSWB - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do zapytanie ofertowego nr 31/2013/GSWB - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia l.p. Wymagania. Opis wymagań. ILOŚĆ UCZESTNIKÓW (OSÓB Minimum 99 osób: 1. SZKOLONYCH) do przeszkolenia/ilość

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CPE/WST PL-BY-UA/ /2012 zawarta w dniu..2012 roku w Warszawie. dla części 1-4

UMOWA NR CPE/WST PL-BY-UA/ /2012 zawarta w dniu..2012 roku w Warszawie. dla części 1-4 Strona1 UMOWA NR CPE/WST PL-BY-UA/ /2012 zawarta w dniu..2012 roku w Warszawie dla części 1-4 pomiędzy: Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę konferencji w terminie:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę konferencji w terminie: Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 177 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę konferencji w terminie:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Kompleksowa organizacja i obsługa konferencji (wraz ze złożeniem w komplety i dowozem na miejsce konferencji materiałów konferencyjnych i promocyjnych), organizowanej w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 12/2013/GSWB

Zapytanie ofertowe 12/2013/GSWB Zapytanie ofertowe 12/2013/GSWB Gdańsk, 17.04.2013 Kierujący zapytanie: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku ul. Ks. Zator Przytockiego nr 4 80-245 Gdańsk KRS 0000273179,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 09.01.2015r. Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia:

Wrocław, dnia 09.01.2015r. Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia: Wrocław, dnia 09.01.2015r. Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia: Usługa hotelowa, gastronomiczna (catering) i wynajem sali z wyposażeniem na potrzeby organizacji konferencji naukowej podsumowującej

Bardziej szczegółowo

BDGzp-216/274/48563/11/bk Warszawa, dn. 28 października 2011r. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

BDGzp-216/274/48563/11/bk Warszawa, dn. 28 października 2011r. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia BDGzp-216/274/48563/11/bk Warszawa, dn. 28 października 2011r. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ WSTĘPNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Cele projektu:

Załącznik nr 3 do SIWZ WSTĘPNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Cele projektu: Załącznik nr 3 do SIWZ WSTĘPNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Cele projektu: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych w formie szkoleń zamkniętych w zakresie: 1. Event jako skuteczne

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na organizację usługi obejmującej. nocleg i wyżywienie, wynajem sali konferencyjnej podczas spotkania wyjazdowego. dn. 7-8.11.

Zapytanie ofertowe. na organizację usługi obejmującej. nocleg i wyżywienie, wynajem sali konferencyjnej podczas spotkania wyjazdowego. dn. 7-8.11. Wałbrzych 2011.10.14 Zapytanie ofertowe na organizację usługi obejmującej nocleg i wyżywienie, wynajem sali konferencyjnej podczas spotkania wyjazdowego dn. 7-8.11.2011 W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Rzeszów: Wynajem sali konferencyjnej w celach szkoleniowych, wraz z obsługą gastronomiczną dla Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Numer ogłoszenia: 15738-2012; data zamieszczenia: 17.01.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 14/2014/TP, data: 22.12.2014 r. 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nr postępowania: 14/2014/TP, data: 22.12.2014 r. 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Nr postępowania: 14/2014/TP,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016 NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016 NA: Organizację w dniu 19 maja 2016r. sesji eksperckiej w ramach Projektu Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym 1. Naukowe Centrum Prawno

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i obsługa w dniu 6 czerwca 2016 r. w Dzikowcu (woj. podkarpackie, powiat kolbuszowski) jednodniowej konferencji na ok. 150 osób dotyczącej działań Programu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY

ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY Załącznik nr 8 do SIWZ ZP/PN/SZP/64/2013 (po zawarciu umowy załącznik nr.. do umowy) ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY Przedmiotem zamówienia jest organizacja konferencji podsumowującej Projekt pn. Akcelerator Innowacji.

Bardziej szczegółowo

Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie Uroczystego otwarcia Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT.

Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie Uroczystego otwarcia Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT. Załącznik nr 1 do siwz ZP 31/2012/CZP Przedmiot zamówienia usługi Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie Uroczystego otwarcia Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT. Źródło finansowania:

Bardziej szczegółowo

Organizacja jednodniowej konferencji promującej rezultaty dla 300 osób w Warszawie

Organizacja jednodniowej konferencji promującej rezultaty dla 300 osób w Warszawie Organizacja jednodniowej konferencji promującej rezultaty dla 300 osób w Warszawie Załącznik nr 1 Lp. Warunek Opis 1 Miejscowość Warszawa w promieniu do 5 km od Dworca Centralnego, z dogodnym dojazdem

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie usługi organizacji spotkania o wartości poniŝej 14 000 euro

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie usługi organizacji spotkania o wartości poniŝej 14 000 euro ., dnia (miejscowość) FORMULARZ OFERTY na wykonanie usługi organizacji spotkania o wartości poniŝej 14 000 euro l. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 10 marca 2015 r.

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 10 marca 2015 r. Zapytanie ofertowe na obsługę cateringową całodniowego wydarzenia organizowanego w siedzibie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. w dniu 9 kwietnia 2015r. Warszawa, 10 marca 2015 r. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo