# # '45+7#. +./:7!+',4-+%* 7 +#017+' 9# 0#/+ #$! "'' # &% " %$ " "$ '%! & " ( " $ $ '%! & " ( & # $ $ $ & $

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "# # '45+7#. +./:7!+',4-+%* 7 +#017+' 9# 0#/+ #$! "'' # &% " %$ " "$ '%! & " ( " $ $ '%! & " ( & # $ $ $ & $"

Transkrypt

1 ) * ' +'/. %? &31) '-423' '0+17 & F' 017' 171& 0+%'?%9 + 9%9'%+0- /,A 6&1 70' '/+' =9231,'-56, + 6&6,< 1 190%9 F' 978%+B9% 239'53) / -10%'2%,B 231)3/17A 0 21&457+' -5:3', 9231,'-56,' &31)B '0+ 0,', 6&17B + 9%90+' 23%' 7 5'3'0+' '&808/ 1&%+0-+'/ -5:38 231,'-5,6F / 3-6,','49%9' ' &17B &0+% ')0+' 10 1& 2:?01%0', /+45 9% / 7BE.' 7 538%* +'.+%%* / /,A 4+B A &9+D &91 1&.')?8%* 2.0%* '-423'4:7-A 6& / A &31)A D/8 7+B% ' 171&0+% ' 79).B& F' /,6F ) ,' &. 36%*6,6F '0'3.0 83'-%, 3:) 3,178%* & 1)?14+? 239'53) ,'-51 '% & ( & + ) & &% & ( & ) % ' ' '' &% % * % & ' * & ' & ) - ) ' / ' &9+? 4+B 9 24,+ & '8 231 /1%, ', &17',.' 5-F' '3' /+ &9+'&9+0/ A& ' 9'421?:7 /698%908%* 5'53:7 6.+%908%* 3B-1&9+'.0+-:7 + (151)3(:7-5:38/ ; //8 0&9+',B ; 6&?1 4+B '/1%,' 4215-C + 319/: %* 78/+3%* ', '45+7.,'45 7+B% 3:70+'F 3'0A &+.1) '/+0%* 421?'%908%* '3'417 08%* %908%* /0+',498%* D31& '9 47:, 21)30+%908 %*3-5'3 )/+0 + / :7 78&,A 4+B ' &1 13)0+9%,+ 5')1 31&9,6 78&39' ')1 58/ %9'):.0+' 6* D/8 1)31/08 &131'-,'&0')1 9 0,78+50+', 498%* 3'F84'3: %* ; 8.7'453 *B%+C4-+')1 57:3% )++ = /+ 471+< = +' / /1%08%*< = 1%*,.1 8.7'45'3 *B%+C4-+ 8? )1D%+'/ 42'%,.08/ (' ,')1 6%9'450+-:7 5398/? 1& /+'49-C%:7 2+'3749')1 7 * ( ; 62'30)31&B ' & -1D%+ / ,'7:&957+' 9%*1&0+121 /134-+/ &9,A% 9 0+')1 36%* '/ &31) '-423'417 7?A%98 4+B 7 239'+') 1'%0', 03 31) -3, )?:70 35'3+ -1 /60+-%8,0A 1/139?A%9A% &7 0,7+B -49' /+45 2:?01%0', ; 9%9'%+0 + &C4- '%0+','&01,'9& ,'45 49%9'):.0+' 1%+AF '4+' 7-%8,08/ ' 017', &76,'9&0+17', &31)+ '-4 23'417', 1& 1.'0+17 & :%'0+' % ',9&6 1 %1 0,/0+', / '92+'%9'C %*6 &31 )17') B-498-1/(135 21&3:F170+ ; +0:7 58.'.5 1%9'-+7? 0 5B +07' 458%,B ; 7-1C%6 2398%*1&9+ %94 0,', 3'.+9%,B %987+D%+' 219 3&1D%+A,6F /8 D.+/8,- B&9+' 78).A&? : '3749' 23%' 3'7+5.+9%8,0',6F 537,A 139,- F8%+'/ A 5', &9+'&9+0+' 3:70+'F 7+'.' %+'- 7')1 //8 & /8 4?:7,'49%9' 7+B%', ' %*B %+'32.+71D%+ ; /:7+ %+', '3.+%-+ 63/ ' /:7 +',4-+%* ' 9 0/+ * 70+' + 6&17B 539'%* 1&%+0-:7 &31)+ '-4 23'417', 7 71,'7:&957+' 9%*1&0+121 /134-+/ 2+'3749')1 1& 1.'0+17 &1 21 %9A &0+%8 171)3&6 &36)+')1 1& -1C% 171&0+%8 171)3&6 &1-1C% 171&0+%8 /+45? '%+')1 1& 7B9? ' 134-+' &1 21%9A &0+% >A%90 1&%+0-:7 51 -/ = &%+0'- &31)+ '-423'417', 21/+B&98 1.'0+17'/ '/ '/ &0+%A 58%* / ? 21&9+'.108?A%90+' 0 1&%+0-:7 3'.+9%8,08%* 07'458%, 5 1?A%90', &?6)1D%+ 237+' -+.1/'53:7 90.9? 4+B ,B5', 4+' '9 &B :7 017'.+9%,+ 9?A% &1 31)3/6 6&178 3:) 3,178%* C% 4+' ','45 1)?149'0+' 239' 53): ,'-5170+' + 6&17B ?8%* 539'%* 1&%+0-:7 6&17B 171&0+% < ; %985/8 7-1/60+-%+' 83'-%,+ 71&0+% & 2:?01%8 1/+0+' &36)+' 21& 79).B&'/ 7+'. % '% & ( & + ) & & ),,, ' - * ' ' ' ( - ( * ' & % * ' ' - ' & ' ) + %

2 b

3 b OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW z dnia 27 sierpnia 2014 r. Na podstawie art. 422 ustawy z dnia r Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Numer wyborczego 1 2 Granice : Plac pod Lipami, Polna, Sienna, Tylna h wybieranych w wyborczym 3 : - 11 B : Dworcowa Boro Skibno, Skibienko 1

4 b

5 b

6 b

7 b Dożynki Gminne 6 września Skwierzynka Burmistrz Gminy i Miasta Sianów oraz Sołectwo Skwierzynka serdecznie zapraszają

8 b

9 Pierwszy FOLK FILM FESTIWAL Festiwal dwóch Sylwestrów Przez cztery dni w Sianowie panowała prawdziwa folkowa atmosfera. To dzięki Gminnej Organizacji Turystycznej w Sianowie, która otrzymała dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na organizację pierwszego w historii Festiwalu Filmów Wiejskich Folk Film Festiwal. Patronat nad festiwalem objął Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Gemblewicz.,, Muszę mieć inspirację w tekście, dla mnie bardzo ważną rzeczą jest scenariusz tak jak i aktor. To są komponenty bez których filmu zrobić nie można, a bardzo trudno znaleźć dobry tekst. Otóż ten tekst, który dostałem, tych Samych Swoich, on wcale nie był taki dobry, on wcale nie był tak napisany, ale on inspirował, on dawał możliwości. A to, że miał takie powodzenie, to oczywiście już wielokrotnie mówiłem, to jest tak, że to jest film o każdym z nas, każdy z nas miał taką podróż. Sylwester Chęciński Najważniejszym punktem programu Folk Film Festiwal było spotkanie z dwoma wybitnymi postaciami: aktorem Sylwestrem Maciejewskim oraz Sylwestrem Chęcińskim. To w sumie festiwal dwóch Sylwestrów, ale trudno nie było zacząć festiwalu od fundamentów polskiej kinematografii. Cały festiwal odbył się w samym centrum Sianowa. Kino Zorza, nowo wybudowane Centrum Kultury oraz specjalnie rozstawiona hala namiotowa na parkingu samochodowym przed kinem Zorza. W sobotę ze względu na udział teatrów ulicznych imprezę przeniesiono do Parku Miejskiego w Sianowie. Od środy do piątku w Centrum Kultury w Sianowie w bibliotece wyświetlono sześć seansów dla dzieci i młodzieży. Wyświetlono takie pozycje jak: O dwóch takich, co ukradli księżyc, w reż. Jana Batorego, bajki dla dzieci ze Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku- -Białej, Wędrówki Pyzy, Studio Miniatur Filmowych, Historia żółtej ciżemki, w reż. Sylwestra Chęcińskiego, bajki dla dzieci Filemon i przyjaciele, Studio Filmowe Se-Ma-For; Pomysłowy Dobromir, Czarodziejski młynek, Złote ziarenko, Studio Miniatur Filmowych. Zainteresowanie dzieci przerosło nasze oczekiwania. Nie sądziliśmy, że aż tak zainteresujemy je starym, dobrym kinem. Po spotkaniach przeprowadzono zajęcia animacyjne na temat obejrzanych seansów. W tym samym czasie w kinie Zorza można było skorzystać z bogatego repertuaru. Na uwagę zasłużyły filmy, których nie ma już w polskich kinach, a obejrzenie ich na wielkim ekranie graniczy z cudem. Już od środy można było obejrzeć: Życie Mateusza i Konopielka w reż. Witolda Leszczyńskiego, Pieniądze to nie wszystko w reż. Juliusza Machulskiego, Sami Swoi, Nie ma mocnych i Kochaj albo rzuć w reż. Sylwestra Chęcińskiego, Wesele w reż. Andrzeja Wajdy oraz Wesele w reż. Wojtka Smarzowskiego. W trakcie tych dwóch dni można było posłuchać dwóch wspaniałych zespołów Zgagafari oraz Slovansky w specjalnie przygotowanej hali namiotowej przed kinem Zorza. Zespół Zgagafari to przede wszystkim tradycje dźwięków słowiańskich, skandynawskich, celtyckich. Rubaszne, pełne harmonii i spontaniczności aranżacje cechuje piękne akustyczne brzmienie i wyjątkowa barwa. Legendy, pieśni i kołysanki rewelacyjna układanka liryki, folku i historii. Sobota zamknęła bogaty program Folk Film Festiwal Sianowskim Przeglądem Folkloru. Na zaproszenie Gminy Sianów oraz Gminnej Organizacji Turystycznej w Sianowie w Parku Miejskim pojawiło się dziewięć zespołów ludowych z całego Powiatu Koszalińskiego, w tym trzy nasze rodzime zespoły: Złoty Dukat, Kwiat Paproci z Wierciszewa oraz sianowski zespół Bursztyny. Każdy z zespołów otrzymał imienne pamiątkowe statuetki. W trakcie przeglądu można było nabyć kulinarne specjały np. miód, przetwory rolne itp. W sprzedaży były także ręcznie wykonana biżuteria, ozdoby z papieru, modeliny. Na zakończenie Sianowskiego Przeglądu Folkloru przed licznie zgromadzoną publicznością w Parku Miejskim w Sianowie wystąpiły dwa najlepsze w Polsce teatry uliczne: Pinezka z Gdańska oraz Kalejdoskop z Krakowa. Rozbawiły publiczność w każdym wieku. Patronat medialny prowadziło Radio Koszalin, Głos Koszaliński, TV MAX oraz Prestiż. To dzięki pracy dziennikarzy było o nas głośno w całej Polsce. Słyszano nas w Polskim Radiu Program 1, oglądano w TVP. Organizatorzy wysłali wiele artykułów na prośbę dziennikarzy do czasopism ogólnopolskich.

10 Nie samym chlebem człowiek żyje O wydarzeniach kulturalnych w Sianowie w letnich miesiącach rozmawiamy z Burmistrzem Gminy i Miasta Sianów MACIEJEM BERLICKIM. Za nami lato pełne ciekawych wydarzeń kulturalnych w gminie Sianów. Jak je Pan ocenia? To były ciekawe miesiące. Rozmawiamy jeszcze przed Gminnymi Dożynkami w Skwierzynce, ale wiele interesujących wydarzeń już za nami. W tym roku udało nam się w pełni zrealizować plany i pomysły. Oczywiście w latach poprzednich w naszej gminie również miało miejsce wiele ciekawych przedsięwzięć, jednak ten rok w pełni pokazuje potencjał osób, które chcą zajmować się kulturą w gminie Sianów. To ogromna wartość za to warto podziękować tym wszystkim, którzy zawodowo lub jako wolontariusze, będąc związani z samorządem lub będąc członkiem organizacji pozarządowych tworzą zgrany zespół. Zespół, który stać na działania rzadko spotykane w miejscach podobnych do Sianowa. Właśnie dlatego takie wydarzenia jak Dni Ziemi Sianowskiej, Sfera Kultury, warsztaty i zajęcia dla młodych, dla seniorów, imprezy realizowane przez stowarzyszenia w Iwięcinie, Sierakowie Sławieńskim czy Osiekach powodują, że o naszej gminie coraz więcej się mówi, coraz lepiej ocenia, więcej osób chce nas odwiedzać, a mieszkańcy mają zdecydowanie szerszą ofertę spędzania wolnego czasu. Nie wspomniał Pan o Folk Film Festiwalu? Cóż, może jeszcze do końca nie oswoiłem się z myślą, że taki festiwal zorganizowano w Sianowie. Od kilku lat marzyliśmy i próbowaliśmy zorganizować Festiwal Filmów Wiejskich (nazwę zmieniliśmy niedawno na bardziej uniwersalną), jednak albo nie udawało nam się pozyskać środków na jego organizację, albo po prostu nie byliśmy na to jeszcze gotowi. Teraz mamy wszystko, czyli infrastrukturę wyremontowana i w pełni wyposażona sala kina Zorza, wyremontowany hol, w którym obecnie mieści się galeria, w końcu nowy cyfrowy projektor. Obok mamy wspaniałe Centrum Kultury obiekt, którym urzeczony jest każdy z naszych gości, podobnie zresztą wielu mieszkańców naszej gminy. Niedaleko jest park przygotowany na imprezy plenerowe. Mamy też doświadczenie w dużych imprezach wcześniej przecież przyjeżdżały już do nas gwiazdy, teatry, zespoły. Wreszcie mamy instytucję w miejsce biblioteki jest Centrum Kultury. Jednak najważniejsi są ludzie sztab organizatorów skupionych wokół Gminnej Organizacji Turystycznej, któremu udało się w krótkim czasie przygotować FFF. Czy program nie był zbyt bogaty jak na pierwsza edycję festiwalu? Zależy co rozumieć pod pojęciem bogaty. Koszt całego festiwalu to ok. 80 tys. zł, z czego 60 to środki pozyskane przez GOT w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, 10 z Urzędu Marszałkowskiego, a tylko 10 tys. zł to środki gminy Sianów. Jeśli zaś chodzi o to, co wydarzyło się podczas czterech dni festiwalu, to fakt, było wiele filmów, koncerty, spotkania z gwiazdami, przegląd folkloru i teatry uliczne. Jednak jeśli mamy budować markę na poziomie ogólnopolskim a tak się to zapowiada i takie mamy ambicje, to uważam, że nasz program był po prostu wyjątkowo atrakcyjny. I mam tu na myśli widzów zarówno młodych, jak i dojrzałych. Słychać krytyczne głosy, że tego typu imprezy nie są w Sianowie potrzebne. Po co zapraszać Sylwestra Chęcińskiego, Sylwestra Maciejewskiego, teatry uliczne czy wcześniej Sylwię Grzeszczak, Natalię Szreder, Libera? Odpowiedź na to pytanie nie jest wcale prosta. Rozumiem głosy krytyki, że pieniądze można przeznaczyć na pomoc społeczną, na jakiś remont, inwestycję, że wiele osób i tak nie korzysta z naszych propozycji, że więcej jest gości z zewnątrz. Jeśli jednak spojrzymy na to przez pryzmat wydanych środków okaże się, iż wiele z nich pozyskaliśmy na te konkretne przedsięwzięcia, że w porównaniu z milionami złotych przeznaczanymi na inwestycje (w roku 2014 około 11 mln zł dop. red) kwoty wydawane na kulturę są u nas i tak zawstydzająco niskie. Moim zdaniem jest wielu mieszkańców, którzy oczekują od nas wydarzeń kulturalnych na wysokim poziomie. Jeśli coś robić, to tak aby odbiorcy byli zadowoleni, a mieszkańcy dumni, że są stąd. Te działania są także potrzebne gminie wizerunkowo. Jeszcze kilka lat temu nikt nie słyszał o sianowskiej kulturze. Teraz się o nas pisze, rozmawia, pokazuje się nam. Co więcej, w wielu miejscach zazdrości się nam pomysłów i zdolności ich realizacji. Czy tak według Pana mają wyglądać następne lata w sianowskiej kulturze? I tak i nie. Tak bo duże wydarzenia warto kontynuować, bo mamy potencjał organizacyjny i są ogromne oczekiwania. Przecież już dziś padają pytania, kto na Dni Ziemi Sianowskiej w przyszłym roku odwiedzi Sianów, choć wszyscy jeszcze pamiętają wspaniałe koncerty i występy kabaretów z czerwca tego roku, a w internecie krążą filmy z pokazu laserów. Powoli jednak otworzą się przed nami także nowe wyzwania po zrealizowaniu obwodnicy sianowska starówka czeka na zagospodarowanie, tak pod kątem dalszych zmian w wyglądzie jak i pod kątem ciekawych wydarzeń kulturalnych. Pomysły już są. Nie ponieważ mam nadzieję, że z czasem w większym stopniu będziemy korzystać z lokalnego potencjału. W Centrum Kultury realizujemy wiele zajęć, pojawia się wiele talentów aktorskich, muzycznych. To te osoby, młodsze czy starsze powinny powoli zapełniać scenę w parku, kinie czy dużą estradę. To już się dzieje przecież młodzi sianowscy artyści z powodzeniem występowali podczas Dni Ziemi Sianowskiej czy Sfery Kultury. Chciałbym jednak, aby w dalszym ciągu do gwiazd ogólnopolskich dołączały gwiazdy sianowskie. Do tego dążymy. Dziękuję za rozmowę i życzę realizacji pomysłów.

11

12 ,, Powstanie festiwalu to jest tylko zasługa mieszkańców, wspaniałych mieszkańców, którzy chcą coś zdziałać dla tego miasta. Chcą żeby to miasto się rozwijało nie tylko pod względem gospodarczym, ale także i kulturalnym. Żeby zainteresować mieszkańców kulturą, która nie zawsze tu do małych miasteczek dociera, a przez organizacje takich imprez ta kultura dotrze tutaj. Sylwester Maciejewski

2011-06-29 "Jarocin" między czołgami, samolotami i armatami

2011-06-29 Jarocin między czołgami, samolotami i armatami 2011-06-29 "Jarocin" między czołgami, samolotami i armatami Wernisaż wystawy plenerowej "30 lat jarocińskich festiwali", przygotowanej przez Muzeum Regionalne w Jarocinie w ramach projektu Spichlerz Polskiego

Bardziej szczegółowo

Zakochany w Ząbkach. UŚCIŃSKI kontra STRUZIK. Dotrzymane obietnice Rozmowa z wołomińskim radnym Leszkiem Czarzastym

Zakochany w Ząbkach. UŚCIŃSKI kontra STRUZIK. Dotrzymane obietnice Rozmowa z wołomińskim radnym Leszkiem Czarzastym Nr 21(213) I 30 października 2014 I bezpłatny I ISSN 1731-013X DWUTYGODNIK www.regionalna.waw.pl Jesteśmy na Facebooku Skuteczna reklama! Zadzwoń: 600 293 129 22 781 01 48 605 095 555 ziolkowski.info.pl

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

Pół wieku MDK-u. Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu

Pół wieku MDK-u. Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu 2004 Zespół redakcyjny: Elżbieta Marciniszyn, Agnieszka Włoch, Alfred Prudzienica, Dariusz Romanowski Skład: Michał Duda Projekt okładki: Włodzimierz Marchowski, Michał Duda Rysunek na okładce: Michalina

Bardziej szczegółowo

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK

MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 MIESIĘCZNIK MAJ 2012/05 (147) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Otwarcie sali gimnastycznej przy SP1 1 czwartek 10 maja uroczyście oddano do użytku nowo W wybudowaną salę gimnastyczną

Bardziej szczegółowo

gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Warto było czekać na nowe świetlice

gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Warto było czekać na nowe świetlice PULS Kępic gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Półmetek kadencji Dwa lata pracy nowej władzy w gminie Kępice nowej burmistrz i rady. Co przez 24 miesiące udało się zrealizować? Na ile burmistrz

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

2 Z ŻYCIA MIASTA. Raz jeszcze życzymy mieszkańcom Milanówka wszystkiego co najlepsze w Nowym 2013 Roku!

2 Z ŻYCIA MIASTA. Raz jeszcze życzymy mieszkańcom Milanówka wszystkiego co najlepsze w Nowym 2013 Roku! nr 1/2 /201 3 lu ty Egz zemp plar larz zb ezp łat ny W NUMERZE: Z ŻYCIA MIASTA: Spotkania z Mieszkańcami Możliwy kompromis w sprawie ekranów SAMORZĄD: Pożegnaliśmy radną Barbarę Wiśniewską Przygotowania

Bardziej szczegółowo

DORADZAMY POLSKIM GMINOM JAK ZARZĄDZAĆ ODPADAMI KOMUNALNYMI

DORADZAMY POLSKIM GMINOM JAK ZARZĄDZAĆ ODPADAMI KOMUNALNYMI maj 2012 nr 5 (178) 2 W NUMERZE Strona 2-3 XXVI Zgromadzenie Związku Gmin Wiejskich RP Sierakowski węzeł gordyjski Strona 4-5 Rekrutacja dzieci do I klasy Szkoły Podstawowej w Izabelinie Wakacyjne dyżury

Bardziej szczegółowo

Życie. Jak Pawełek. historię Olsztyna poznaje str. 3. Oferta edukacyjna. Olsztyna 25 000! NAKŁAD. szkół Powiatu Olsztyńskiego

Życie. Jak Pawełek. historię Olsztyna poznaje str. 3. Oferta edukacyjna. Olsztyna 25 000! NAKŁAD. szkół Powiatu Olsztyńskiego REKLAMA nr 11 (110) 2013 ISSN 1734-7076 N Życie O W E (10.06-24.06. 2013) BEZPŁATNY Dwutygodnik z Warmii i Mazur NAKŁAD 25 000! Olsztyna REKLAMA Oferta edukacyjna szkół Powiatu Olsztyńskiego Jak Pawełek

Bardziej szczegółowo

Pismo dla Mieszkańców. Fot. Arch. WSZ. Tegoroczni Jubilaci Długoletniego Pożycia Małżeńskiego

Pismo dla Mieszkańców. Fot. Arch. WSZ. Tegoroczni Jubilaci Długoletniego Pożycia Małżeńskiego Obchody Święta Niepodległości www.bielany.waw.pl Pismo dla Mieszkańców 11 listopada br. NR 10 (162) Rok XIV Październik 2012 Bezpłatna gazeta Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. arszawy ISSN 1507-7195 numerze:

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość W NUMERZE Nr 08 wywiad z dr. hab. Piotrem Błędowskim o pożyczkach dla spółdzielni socjalnych o dofinansowaniach działań na rzecz seniorów i dzieci Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl

Bardziej szczegółowo

Puszczykowska Gala Sportu str. 2 Powstanie nowa hala sportowa str. 3, 10-11 Udany rok wędkarzy str. 19

Puszczykowska Gala Sportu str. 2 Powstanie nowa hala sportowa str. 3, 10-11 Udany rok wędkarzy str. 19 PUSZCZYKOWO ECHO PUSZCZYKOWA INFORMATOR MIEJSKI Styczeń 2014 nr 1 (260) www.puszczykowo.pl Puszczykowska Gala Sportu str. 2 Powstanie nowa hala sportowa str. 3, 10-11 Udany rok wędkarzy str. 19 Sportowcy

Bardziej szczegółowo

JAK GŁOSOWAĆ, ŻEBY NASZ GŁOS BYŁ WAŻNY

JAK GŁOSOWAĆ, ŻEBY NASZ GŁOS BYŁ WAŻNY gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA gazeta BEZPŁATNA Ogólnopolska Sieć Gazet Bezpłatnych Nowy Sącz Krynica Muszyna Stary Sącz Grybów Piwniczna NR 214 ROK

Bardziej szczegółowo

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina I N F O R M A T O R U R Z Ę D U M I E J S K I E G O W W O Ł O M I N I E Numer 1, czerwiec-sierpień 2015 r. w w w.naszwolomin. p l Tak świętowaliśmy Dni Wołomina W numerze m.in.: Audyty w spółkach i jednostkach

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (139.) w dniu 13 listopada 2014 r.

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (139.) w dniu 13 listopada 2014 r. ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (139.) w dniu 13 listopada 2014 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Aktywizacja cyfrowa pokolenia 50+ szansą na uniknięcie

Bardziej szczegółowo

Agrobud DARŁOWO WAKACJE. O czym nie można zapomnieć. Bałtyk Festiwal Media i Sztuka. www.magazynprestiz.com.pl

Agrobud DARŁOWO WAKACJE. O czym nie można zapomnieć. Bałtyk Festiwal Media i Sztuka. www.magazynprestiz.com.pl miesięcznik bezpłatny nr 05 47 lipiec 2013 r. www.magazynprestiz.com.pl DARŁOWO Bałtyk Festiwal Media i Sztuka WAKACJE O czym nie można zapomnieć Agrobud SUKCES RODZINNEJ FIRMY PROGRAM FESTIWALU MIEJSCA

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z Włodzimierzem Ciepłym, dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy str. 4-5. regionplus24.pl 1

Rozmowa z Włodzimierzem Ciepłym, dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy str. 4-5. regionplus24.pl 1 Rozmowa z Włodzimierzem Ciepłym, dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy str. 4-5 regionplus24.pl 1 redaktor naczelny Środowisko moją pasją...4 Piotr Szabelski Warto wspierać kulturę...6

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK KULTURA. uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski

KIERUNEK KULTURA. uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski uwaga na podmioty! KIERUNEK KULTURA uwaga na podmioty! red. Wojciech Kłosowski Mazowieckie Centrum kultury i Sztuki Warszawa 2012 Niniejsza książka ukazuje się w ramach projektu Kierunek Kultura 2012

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Polsce Biuletyn Informacyjny atru Publicznego w Polsce 34 Zarządu Głównego NUMER ZIMA 2014/2015 ISSN 1427-7093 Polsce atru Publicznego w Polsce Polsce atru Publicznego w Polsce Polsce atru Publicznego

Bardziej szczegółowo

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r.

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. 1/(126) 2012 GAZETA OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. największa inwestycja w historii gminy otwarta biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków w chodaczowie WYDA REDAKT Czasopismo

Bardziej szczegółowo

"DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU" RAPORT Z BADANIA

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU RAPORT Z BADANIA "DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU" RAPORT Z BADANIA Raport z badania realizowanego przez zespół Fundacji Obserwatorium na zlecenie Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki

Bardziej szczegółowo

NR 1 (75) Styczeń 2015 r. Bezpłatny informator miejski tel. 32 2593 850 redakcja@katowice.eu ISSN 1899-9530

NR 1 (75) Styczeń 2015 r. Bezpłatny informator miejski tel. 32 2593 850 redakcja@katowice.eu ISSN 1899-9530 www.katowice.eu NASZE NR 1 (75) Styczeń 2015 r. Bezpłatny informator miejski tel. 32 2593 850 redakcja@katowice.eu ISSN 1899-9530 Jest we mnie wielka potrzeba zmieniania miasta fot. Sławomir Rybok w numerze

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. 1 marca Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Niekoniecznie trzeba przebić się do Hollywood, żeby dostać Grammy rozmowa z Włodkiem Pawlikiem

BIULETYN. 1 marca Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Niekoniecznie trzeba przebić się do Hollywood, żeby dostać Grammy rozmowa z Włodkiem Pawlikiem BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 1/58/marzec 2014 1 marca Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych Z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, na cmentarzu w Podkowie Leśnej w południe,

Bardziej szczegółowo

Plany, inwestycje, wydatki

Plany, inwestycje, wydatki l POWIAT PIASECZYŃSKI l POWIAT GRÓJECKI l URSYNÓW l ROK XIII NR 1 ( 4 6 7 ) 11-17 STYCZNIA 2013 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁ ATNA l POWIAT GRODZISKI l POWIAT PRUSZKOWSKI l W NUMERZE Plany, inwestycje, wydatki

Bardziej szczegółowo

Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury

Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Zrób to sam Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Zrób to sam Zrób to sam Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Spis treści: Wstęp 7 1. Od

Bardziej szczegółowo

20-lecie Fundacji Szansa dla Niewidomych

20-lecie Fundacji Szansa dla Niewidomych WIADOMOŚCI TYFLOREHABILITACYJNE WARTO WIEDZIEĆ OPINIE KONTROWERSJE Kwartalnik nr 6 wrzesień 2012 ISNN 2083-2788 CZAS NA PRAWDZIWE UBRAJLOWIENIE I UDŹWIĘKOWIENIE ŚWIATA ALTIX TO ZROBI W POLSCE I U NASZYCH

Bardziej szczegółowo

Niezwykły produkt WSB-NLU. 20-lat WSB-NLU DOBRY

Niezwykły produkt WSB-NLU. 20-lat WSB-NLU DOBRY DOBRY A FOT. SŁAWOMIR SIKORA Niezwykły produkt WSB-NLU Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu stała się symbolem polskiego procesu transformacji. 20 lat temu postawiliśmy przed sobą

Bardziej szczegółowo