DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT"

Transkrypt

1 SYSTEM NAWIGACJI GPS DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU NAWIGACJI GPS IM382_Nav_E_Pl_00

2 Spis treści Umowy licencyjne użytkowników 4 Rozpoczęcie pracy z urządzeniem 12 Korzystanie z systemu nawigacji 12 Pomoc 12 Wyszukiwanie tematów pomocy 12 Ikony na pasku stanu 12 Sygnały satelitarne 13 Wyświetlanie sygnałów satelitarnych GPS 13 Korzystanie z przycisków znajdujących się na ekranie 13 Korzystanie z klawiatury ekranowej 13 Dodawanie skrótu 13 Usuwanie skrótu 13 Wyszukiwanie pozycji 14 Wyszukiwanie pozycji wg kategorii 14 Wyszukiwanie w ramach kategorii 14 Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska wyszukiwania 14 Zmiana przeszukiwanego obszaru 14 Wyszukiwanie stacji benzynowych i cen 15 Wyszukiwanie adresu 15 Wyszukiwanie miasta 15 Wyszukiwanie skrzyżowania 15 Wyszukiwanie miejsca przy użyciu współrzędnych 16 Wyszukiwanie pozycji przy użyciu mapy 16 Wyszukiwanie pozycji przy użyciu funkcji szybkiego wyszukiwania 16 Zapisywanie pozycji domowej 16 Jazda do domu 17 Edytowanie informacji dotyczących pozycji domowej 17 Wyszukiwanie ostatnio znalezionych miejsc 17 Czyszczenie listy ostatnio znalezionych miejsc 17 Wyszukiwanie parkingów 17 Ustawianie symulowanej pozycji 17 Zapisywanie pozycji 17 Zapisywanie aktualnej pozycji 17 Rozpoczynanie podróży do zapisanej pozycji 18 Edycja zapisanych pozycji 18 Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji 18 Usuwanie zapisanych pozycji 18 Nawigacja 19 Rozpoczynanie podróży trasą 19 Wyświetlanie podglądu kilku tras 19 Podróż wyznaczoną trasą 19 Korzystanie z mapy do nawigacji 19 Dodawanie punktu do trasy 20 Korzystanie z objazdu 20 Zatrzymywanie trasy 20 Korzystanie z sugerowanych tras 20 Korzystanie z opcji Zjazdy z usługami 20 Wyszukiwanie zjazdów z usługami 21 Podróżowanie do zjazdu 21 Korzystanie z funkcji Znajdź z przodu 21 Unikanie określonych cech dróg 21 Dodawanie własnego unikanego obszaru 21 Unikanie drogi 21 Wyłączanie własnego unikanego elementu 21 Usuwanie własnych unikanych elementów 22 Włączanie opcji Zaawansowane objazdy 22 Korzystanie z objazdu omijającego określone obszary 22 Strony mapy 23 Dostosowywanie warstw mapy 23 Wyświetlanie dziennika podróży 23 Zmiana pola danych mapy 23 Zmiana perspektywy mapy 23 Dostosowywanie przycisków mapy 23 Usuwanie przycisków z mapy 23 Wyświetlanie listy zwrotów 24 Wyświetlanie całej trasy na mapie 24 Wyświetlanie następnego zwrotu 24 Wyświetlanie skrzyżowań 24 Wyświetlanie alertów o utrudnieniach drogowych 24 Wyświetlanie informacji o podróży 24 Resetowanie informacji o podróży 25 Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji 25 Wyszukiwanie usług w pobliżu 25 Wskazówki nawigacyjne do aktualnej pozycji 25 2 Instrukcja obsługi systemu nawigacji GPS

3 Korzystanie z aplikacji 26 Informacje o aplikacji Smartphone Link 26 Pobieranie aplikacji Smartphone Link 26 Łączenie z aplikacją Smartphone Link 26 Wysyłanie pozycji z telefonu 26 Wyłączanie połączeń po podłączeniu 26 Informacje o usługach Garmin Live 27 Subskrypcja usług Garmin Live 27 Informacje o ecoroute 27 Tworzenie profilu pojazdu 27 Przywracanie profilu pojazdu 27 Kalibracja zużycia paliwa 27 Korzystanie z ecochallenge 28 Informacje o wynikach ecochallenge 28 Ukrywanie wyniku ecochallenge 28 Zerowanie wyniku 28 Wyświetlanie zużycia paliwa 28 Informacje dot. raportu o przebiegu 28 Wyświetlanie raportu o przebiegu 28 Eksportowanie raportu o przebiegu 29 Ustawianie tras o mniejszym zużyciu paliwa 29 Wyświetlanie wiadomości mygarmin 29 Wyświetlanie prognozy pogody 29 Wyświetlanie pogody w pobliżu innego miasta 29 Wyświetlanie radaru pogodowego 29 Wyświetlanie ostrzeżeń pogodowych 30 Sprawdzanie warunków drogowych 30 Planowanie podróży 30 Edytowanie planu podróży 30 Podróż wg zapisanego planu podróży 30 Edytowanie zapisanej podróży 30 Korzystanie z funkcji czasu na świecie 31 Wyświetlanie mapy świata 31 Wyszukiwanie parkingów 31 Informacje o ruchu drogowym 32 Aktywacja subskrypcji komunikatów drogowych 32 Znaczenie danych o ruchu drogowym 32 Dane o ruchu drogowym odbierane przy użyciu aplikacji Smartphone Link 32 Informacje o ikonie utrudnień drogowych 32 Informacje o ruchu drogowym na trasie 33 Wyświetlanie informacji o ruchu drogowym na trasie 33 Ręczne unikanie utrudnień na trasie 33 Wybieranie trasy alternatywnej 33 Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie 33 Wyszukiwanie opóźnień przez utrudnienia w ruchu 33 Wyświetlanie wypadków drogowych na mapie 33 Znaczenie danych o ruchu drogowym 33 Informacje o kamerach drogowych 34 Zapisywanie kamery drogowej 34 Wyświetlanie obrazu kamery drogowej 34 Dodawanie subskrypcji komunikatów drogowych 34 Dostosowywanie ustawień 35 Dostosowywanie systemu nawigacji 35 Zmiana ustawień mapy 35 Włączanie map 35 Zmiana ustawień nawigacji 35 Konfigurowanie ustawień wyświetlania 35 Preferencje trasy 35 Aktualizowanie ustawień czasu 36 Ustawianie języków 36 Dodawanie zabezpieczeń 36 Ustawienia dotyczące urządzenia oraz ustawienia prywatności 36 Przywracanie ustawień 36 Załącznik 37 Aktualizowanie oprogramowania 37 Aktualizowanie danych map 37 Kamery monitorujące 37 Własne punkty POI 38 Wyszukiwanie własnych punktów POI 38 Symbole stosowane w tej instrukcji Ważne zalecenia dotyczące unikania obrażeń ciała i potencjalnie niebezpiecznych sytuacji. Instrukcje specjalne, dodatkowe objaśnienia, ograniczenia i strony referencyjne. Polski 3

4 Umowy licencyjne użytkowników Umowa licencyjna na oprogramowanie UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA DNX7250DAB / DNX5250BT / DNX525DAB / DNX4250BT / DNX4250DAB OZNACZA ZGODĘ UŻYTKOWNIKA NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ NA OPROGRAMOWANIE. NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z UMOWĄ. Firma Garmin Ltd. i jej oddziały (zwane w dalej Garmin ) udzielają użytkownikowi ograniczonej licencji na użytkowanie oprogramowania urządzenia ( Oprogramowanie ) w formie binarnego pliku wykonywalnego podczas normalnej eksploatacji produktu. Nazwa, prawa własności i prawa własności intelektualnej do Oprogramowania należą do firmy Garmin i/lub jej zewnętrznych dostawców. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie jest własnością firmy Garmin i/lub jej zewnętrznych dostawców i jest chronione prawem autorskim obowiązującym w Stanach Zjednoczonych oraz międzynarodowymi traktatami ochrony praw autorskich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że struktura, organizacja i kod Oprogramowania stanowią cenną tajemnicę handlową firmy Garmin i/lub jej zewnętrznych dostawców i że kod źródłowy Oprogramowania pozostaje cenną tajemnicą handlową firmy Garmin i/lub jej zewnętrznych dostawców. Użytkownik zgadza się nie dekompilować, dezasemblować, modyfikować Oprogramowania ani odtwarzać jego kodu źródłowego lub dokonywać transkrypcji do formy możliwej do odczytu w części lub w całości. Użytkownik zgadza się nie tworzyć żadnych programów pochodnych opartych na Oprogramowaniu. Użytkownik zgadza się nie eksportować ani reeksportować Oprogramowania do żadnego kraju niezgodnie z ustawą o kontroli eksportu obowiązującą w Stanach Zjednoczonych lub w innych odnośnych krajach. Umowa licencyjna użytkownika Zakupione urządzenie ( Urządzenie ) lub pobierana zawartość ( Pobierana zawartość ) firmy Garmin może zawierać aplikację lub zawartość bądź oba te komponenty. Urządzenie, zawarte w nim oprogramowanie ( Oprogramowanie ), Pobierana zawartość oraz aplikacja, w tym oprogramowanie wbudowane (zwane łącznie Aplikacją ) stanowi własność firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów (zwanych łącznie Garmin ). Dane map, które mogą być wbudowane w Urządzenie lub Aplikację bądź pobrane osobno ( Dane map ) stanowią własność firmy HERE North America LLC i/lub firm stowarzyszonych, które użyczyły ich firmie Garmin na zasadzie licencji. Firma Garmin posiada na własność albo licencjonuje informacje, dane o ruchu drogowym, teksty, obrazy, grafiki, fotografie, pliki dźwiękowe, pliki wideo, obrazy oraz inne aplikacje i dane, które mogą być wbudowane w Urządzenie lub Aplikację lub które są pobierane osobno ( Inna zawartość ). Dane map oraz Inna zawartość są określane łącznie jako Zawartość. Oprogramowanie, Aplikacja i Zawartość (określane łącznie jako Produkty firmy Garmin ) są chronione prawami autorskimi oraz międzynarodowymi traktatami ochrony praw autorskich. Użytkownik nabywa licencje na Produkty firmy Garmin, a nie prawo własności. Struktura, organizacja i kod Oprogramowania i Aplikacji stanowią cenną tajemnicę handlową firmy Garmin i/ lub dostawców zewnętrznych. Każdy z Produktów firmy Garmin jest objęty poniższą Umową licencyjną i podlega następującym warunkom, na które z jednej strony wyraża zgodę Użytkownik, a z drugiej strony firma Garmin i jej licencjodawcy, jak również firmy stowarzyszone firmy Garmin i jej licencjodawców. W przypadku, gdy Użytkownik nabywa Aplikację od zewnętrznego sprzedawcy aplikacji ( Sprzedawca aplikacji ), Użytkownik potwierdza, że za Aplikację odpowiada firma Garmin, a nie Sprzedawca aplikacji. Licencjodawcy firmy Garmin, w tym licencjodawcy, dostawcy usług, partnerzy, dostawcy oraz firmy stowarzyszone i ich licencjodawcy są bezpośrednimi, zamierzonymi beneficjentami tej umowy i w przypadku naruszenia warunków niniejszej Umowy mogą dochodzić swoich praw bezpośrednio wobec Użytkownika. WAŻNE: PRZED KUPNEM LUB ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA LUB POBRANEJ APLIKACJI LUB ZAWARTOŚCI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ CAŁEJ UMOWY LICENCYJNEJ. KUPNO, INSTALOWANIE, KOPIOWANIE LUB JAKIEKOLWIEK INNE WYKORZYSTANIE URZĄDZENIA ALBO POBRANEJ APLIKACJI LUB ZAWARTOŚCI BĘDZIE OZNACZAĆ, ŻE PRZECZYTANO TREŚĆ UMOWY LICENCYJNEJ I WYRAŻONO ZGODĘ NA JEJ WARUNKI. W PRZYPADKU GDY UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY UŻYTKOWANIA PRODUKTU, ABY OTRZYMAĆ ZWROT ZAPŁACONEJ KWOTY W PEŁNEJ WYSOKOŚCI, NALEŻY ZWRÓCIĆ KOMPLETNE URZĄDZENIE W CIĄGU 7 DNI OD DATY JEGO NABYCIA (JEŻELI URZĄDZENIE ZOSTAŁO ZAKUPIONE JAKO NOWE) DO SPRZEDAWCY, OD KTÓREGO URZĄDZENIE ZOSTAŁO ZAKUPIONE. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA NINIEJSZE WARUNKI DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z POBIERANEJ ZAWARTOŚCI, PROSIMY O ZANIECHANIE KUPNA, INSTALOWANIA I KORZYSTANIA Z POBIERANEJ ZAWARTOŚCI. Warunki licencji Firma Garmin dostarcza nośnik pamięci zawierający Oprogramowanie i wbudowaną w nią Zawartość, w tym wszelką zawartość online lub elektroniczną wraz z częścią drukowaną w przypadku Urządzenia lub, w przypadku Pobieranej zawartości, Aplikację i wbudowaną lub dołączoną Zawartość, w tym wszelką zawartość online lub elektroniczną wraz z częścią drukowaną. Firma Garmin udziela Użytkownikowi ograniczonej licencji bez prawa wyłączności na użytkowanie odpowiednich Produktów firmy Garmin w zgodzie z warunkami niniejszej umowy licencyjnej. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z odpowiedniego Produktu firmy Garmin wyłącznie do celów osobistych lub, w stosownych przypadkach, w ramach wewnętrznej działalności firmy, a nie na potrzeby wykonywania działalności na rzecz osób trzecich, w ramach systemu wielodostępowego czy w celu odsprzedaży lub podobnym. W związku z tym, jednakże z zastrzeżeniem ograniczeń wymienionych w poniższych 4 Instrukcja obsługi systemu nawigacji GPS

5 paragrafach, Użytkownik może kopiować odpowiedni Produkt firmy Garmin na własny użytek tylko wtedy, gdy jest to konieczne w celu (i) przeglądania oraz (ii) zapisywania tego Produktu firmy Garmin, o ile nie zostaną usunięte z niego żadne istniejące informacje o prawach autorskich, a Produkt firmy Garmin nie zostanie w żaden sposób zmodyfikowany. Nie należy korzystać z Aplikacji w sposób naruszający jakiekolwiek spośród zasad korzystania określonych przez Sprzedawcę aplikacji ani przez innego dostawcę zewnętrznego, z którego usług skorzysta Użytkownik w celu włączenia Aplikacji. Użytkownik zobowiązuje się poza tym nie powielać, archiwizować, kopiować, modyfikować, dekompilować, dezasemblować, odtwarzać kodu źródłowego ani tworzyć programów pochodnych opartych na jakiejkolwiek części Produktów firmy Garmin i nie może przekazywać ani dystrybuować ich w jakiejkolwiek formie, w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to dozwolone obowiązującym prawem. Firma Garmin zastrzega sobie również prawo do zaprzestania oferowania dowolnej Zawartości dostarczanej przez jakichkolwiek innych dostawców, jeżeli tacy dostawcy zaprzestaną dostarczać tę zawartość lub umowa pomiędzy firmą Garmin i takim dostawcą zostanie zakończona z jakiejkolwiek przyczyny. Pomoc techniczna. W przypadku nabycia przez Użytkownika Aplikacji od zewnętrznego sprzedawcy aplikacji, jeśli konieczne będzie uzyskanie pomocy technicznej lub wsparcia operacyjnego, pomocy w zakresie instalacji, dezinstalacji lub użytkowania albo sposobu obsługi Aplikacji lub w przypadku wystąpienia pytań, skarg lub roszczeń odnoszących się do Aplikacji, Użytkownik powinien skontaktować się z firmą Garmin za pośrednictwem poczty elektronicznej, korzystając z adresu: Uznanie odpowiedzialności Sprzedawcy aplikacji. W przypadku nabycia Aplikacji od zewnętrznego sprzedawcy aplikacji, Sprzedawca aplikacji nie odpowiada za konserwację ani zapewnienie pomocy technicznej w odniesieniu do Aplikacji, a także nie przyjmuje pochodzących od Użytkownika lub innych stron roszczenia odnoszące się do posiadania lub użytkowania Aplikacji, w tym m.in. za roszczenia odnoszące się do jakości produktu, do niezastosowania się do wymagań stawianych przez prawa lub przepisy lub związane z ochroną praw konsumenta. Dodatkowo, Sprzedawca aplikacji nie odpowiada za zgłaszane przez inne strony roszczenia dotyczące naruszeń praw własności intelektualnej w następstwie posiadania lub korzystania przez Użytkownika z Aplikacji. Ograniczenia. Z wyjątkiem sytuacji, gdy użytkownik uzyskał na takie postępowanie wyraźną licencję od firmy Garmin i bez ograniczania postanowień poprzednich paragrafów, użytkownik nie może korzystać z Produktów firmy Garmin w połączeniu z jakimikolwiek produktami, systemami lub aplikacjami zainstalowanymi lub w inny sposób podłączonymi lub komunikującymi się z pojazdami, a które mogą służyć do zarządzania flotą lub być używane w podobnych zastosowaniach, w których Zawartość jest wykorzystywana przez centralny ośrodek kontroli zarządzający flotą pojazdów. Poza tym, użytkownik nie może wynajmować ani dzierżawić Produktów firmy Garmin innej osobie ani stronie trzeciej. Tylko te firmy zajmujące się wypożyczaniem samochodów, które posiadają wyraźne pisemne zezwolenie udzielone przez firmę Garmin na wynajem Produktów firmy Garmin zawierających Zawartość na potrzeby swoich klientów, mogą wynajmować takie produkty. Użytkownik wyraża zgodę na pełną odpowiedzialność za swoje postępowanie w trakcie użytkowania Oprogramowania i wynikające z tego konsekwencje. Użytkownik zgadza się wykorzystywać Oprogramowanie wyłącznie w celach legalnych, właściwych i pozostających w zgodzie z warunkami niniejszej Umowy, jak również z wszelkimi przepisami lub wskazówkami, jakie znajdują zastosowanie w danej sytuacji. Dla przykładu (ale bez ograniczenia do niego) Użytkownik zgadza się, że podczas korzystania z Oprogramowania nie będzie: wysyłał przez Internet, pocztą, pocztą elektroniczną, przekazywał lub w inny sposób udostępniał treści naruszające patenty, znaki towarowe, prawa autorskie, tajemnice handlowe lub inne prawa własności którejkolwiek ze stron, o ile nie jest właścicielem praw lub nie uzyskał zgody właściciela na przekazywanie takich treści; korzystał z Oprogramowania lub innych treści dla celów niezgodnych z prawem lub nieautoryzowanych; lub rozpowszechniał wirusów, robaków, usterek, koni trojańskich ani żadnych elementów o charakterze destrukcyjnym. W przypadku, gdy Użytkownik przebywa poza terenem Stanów Zjednoczonych, wyraża zgodę na postępowanie według praw, przepisów i uregulowań prawnych obowiązujących w miejscu jego zamieszkania lub lokalizacji serwera sieciowego, odnoszących się do postępowania w trybie online i akceptowanych treści, w tym praw regulujących eksport danych do Stanów Zjednoczonych lub miejsca zamieszkania Użytkownika. Przesyłanie danych. Korzystanie z określonych usług w połączeniu z niniejszą Aplikacją może skutkować przesyłaniem danych z posiadanego urządzenia. W takim przypadku mogą być naliczane dodatkowe opłaty za przesyłanie danych, co zależy od używanego przez urządzenie pakietu transferu danych. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat dodatkowych opłat należy skontaktować się ze swoim dostawcą danych. Usługi Garmin Live. Firma Garmin może dostarczać usługi znane jako usługi Garmin Live. Usługi Garmin Live wykupuje się jednorazowo lub na określony czas. W przypadku jednorazowego zakupu nabywca usługi Polski 5

6 Umowy licencyjne użytkowników otrzymuje usługę Garmin Live: (i) na okres użytkowania smartfonu przez nabywcę; albo (ii) na okres użytkowania smartfonu (jeśli dotyczy) przez nabywcę; albo (iii) dopóki firma Garmin będzie odbierała dane o ruchu drogowym od strony trzeciej, w zależności od tego, który z wymienionych warunków nastąpi szybciej. Okres eksploatacji urządzenia Garmin oznacza okres, podczas którego urządzenie: (a) ma możliwości techniczne wymagane do korzystania z oferowanej aktualnie usługi Live (w tym posiada system operacyjny zgodny z usługami Live); oraz (b) działa w sposób przewidziany przez producenta bez konieczności przeprowadzenia poważniejszych napraw. Urządzenie Garmin zostanie uznane za niezdatne do użytku, a jego okres eksploatacji za zakończony, jeżeli do urządzenia nie zostaną pobrane żadne aktualizacje przez okres co najmniej 24 miesięcy. Zawartość oferowana w ramach usług Garmin Live nie jest dostępna na wszystkich obszarach. Firma Garmin może anulować subskrypcję usług Live ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika Warunków korzystania usług Live. Przekazywanie przez Użytkownika subskrypcji usług Live innej osobie lub przenoszenie jej na inny produkt firmy Garmin jest niedozwolone, nawet jeśli aplikacja pozostaje na smartfonie. Usługi Garmin Live podlegają częściowym (w zależności od usługi) ograniczeniom geograficznym w związku z zasięgiem odbioru i nadawania nadajników radiowych obsługiwanych przez poszczególnych operatorów sieci. Wpływ na zasięg usług mogą mieć warunki atmosferyczne i topograficzne, lokalizacja i pozycja pojazdów oraz przeszkody (np. mosty i budynki). Nie wszystkie usługi są dostępne we wszystkich krajach. Zakres i charakterystyka dostępnych usług może różnić się w zależności od kraju. Użytkownik ponosi osobistą odpowiedzialność za zachowanie zgodności z przepisami i zasadami obowiązującymi w poszczególnych krajach. Brak gwarancji. Produkty firmy Garmin są dostarczane użytkownikowi w stanie takim, jaki jest, a użytkownik zgadza się korzystać z nich na własne ryzyko. Firmą Garmin i jej licencjodawcy, włącznie z licencjodawcami, dostawcami usług, partnerami, dostawcami i firmami stowarzyszonymi firmy Garmin i jej licencjodawców, nie udzielają żadnych gwarancji ani zapewnień jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych ani dorozumianych, wynikających z przepisów prawa lub innych, w tym m.in. w odniesieniu do zawartości, jakości, dokładności, kompletności, skuteczności, niezawodności, przydatności handlowej, przydatności do konkretnego celu, użyteczności, wykorzystania lub rezultatów, jakie zostaną uzyskane w wyniku korzystania z Produktów firmy Garmin, ani w odniesieniu do tego, że Zawartość lub serwer będą działać w sposób nieprzerwany lub pozbawiony błędów. Produkty firmy Garmin są przeznaczone do wykorzystania wyłącznie jako uzupełniająca pomoc nawigacyjna i nie powinny być wykorzystywane do jakichkolwiek celów wymagających dokładnych pomiarów kierunku, odległości czy pozycji. FIRMA GARMIN NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI DOTYCZĄCEJ DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI DANYCH MAP ANI INNEJ ZAWARTOŚCI. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji. FIRMA GARMIN ORAZ JEJ LICENCJODAWCY, w tym licencjodawcy, dostawcy usług, partnerzy, dostawcy oraz firmy stowarzyszone i ich licencjodawcy, NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH JAKOŚCI, DZIAŁANIA, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU ANI NIENARUSZANIA PRAW. ŻADNE USTNE ANI PISEMNE INFORMACJE CZY PORADY UDZIELONE PRZEZ FIRMĘ GARMIN LUB JEJ DOSTAWCÓW I LICENCJODAWCÓW NIE STANOWIĄ UDZIELENIA GWARANCJI, A UŻYTKOWNIK NIE JEST ZOBOWIĄZANY POLEGAĆ NA TAKICH INFORMACJACH LUB PORADACH. NINIEJSZE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI STANOWI PODSTAWOWY WARUNEK NINIEJSZEJ UMOWY. Niektóre stany, regiony i kraje nie uznają pewnych wykluczeń dotyczących gwarancji, dlatego w takim zakresie powyższe wykluczenia mogą nie mieć zastosowania. Wyłączenie odpowiedzialności. FIRMA GARMIN ORAZ JEJ LICENCJODAWCY, w tym licencjodawcy, dostawcy usług, partnerzy, dostawcy oraz firmy stowarzyszone i ich licencjodawcy, NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ, ŻĄDAŃ LUB DZIAŁAŃ PRAWNYCH, BEZ WZGLĘDU NA CHARAKTER PODSTAWY ROSZCZENIA, ŻĄDANIA LUB DZIAŁANIA PRAWNEGO ODNOSZĄCEGO SIĘ DO DOMNIEMANYCH STRAT, OBRAŻEŃ LUB SZKÓD, BEZPOŚREDNICH LUB POŚREDNICH, KTÓRE MOGĄ WYNIKNĄĆ Z KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW FIRMY GARMIN; LUB ICH POSIADANIA; ANI Z TYTUŁU JAKIEJKOLWIEK UTRATY PRZYCHODÓW LUB ZYSKÓW, KONTRAKTÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI, ANI JAKICHKOLWIEK INNYCH SZKÓD BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, PRZYPADKOWYCH, WYNIKOWYCH LUB SPECJALNYCH WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW FIRMY GARMIN, Z WADLIWOŚCI ZAWARTOŚCI LUB INFORMACJI BĄDŹ Z NARUSZENIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY DOSZŁO DO TEGO W WYNIKU NIEDOTRZYMANIA KONTRAKTU, CZY TEŻ POPEŁNIENIA CZYNU NIEDOZWOLONEGO, ALBO W OPARCIU O GWARANCJĘ, W WYNIKU UŻYCIA, NIEWŁAŚCIWEGO UŻYCIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI UŻYCIA PRODUKTÓW FIRMY GARMIN, BĄDŹ TEŻ WYNIKAJĄCE Z WAD APLIKACJI LUB WYSTĘPUJĄCYCH W NIEJ BŁĘDÓW, NAWET JEŻELI FIRMA GARMIN LUB JEJ LICENCJODAWCY BYLI WCZEŚNIEJ POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD. CAŁKOWITA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWA FIRMY GARMIN ORAZ JEJ LICENCJODAWCÓW W ODNIESIENIU DO ICH ZOBOWIĄZAŃ NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ BĄDŹ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ W ODNIESIENIU DO APLIKACJI LUB ZAWARTOŚCI NIE PRZEKROCZY KWOTY 1,00 USD. Niektóre stany, regiony i kraje nie uznają pewnych wykluczeń dotyczących odpowiedzialności dlatego w takim zakresie powyższe wykluczenia mogą nie mieć zastosowania. W przypadku nabycia przez użytkownika Aplikacji u zewnętrznego sprzedawcy aplikacji, SPRZEDAWCA APLIKACJI ODPOWIADA W PRZYPADKU OBJĘTYCH GWARANCJĄ AWARII WYŁĄCZNIE I MAKSYMALNIE DO PEŁNEJ KWOTY ZAKUPU PRODUKTU 6 Instrukcja obsługi systemu nawigacji GPS

7 JAKIEKOLWIEK POBIERANIE LUB WYSYŁANIE TREŚCI LUB MATERIAŁÓW LUB ICH POZYSKIWANIE W INNY SPOSÓB DZIĘKI NINIEJSZEMU OPROGRAMOWANIU ODBYWA SIĘ NA WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE USZKODZENIA ELEKTRONICZNEGO URZĄDZENIA KOMUNIKACYJNEGO LUB UTRATĘ DANYCH, KTÓRYCH PRZYCZYNĄ MOŻE BYĆ POBIERANIE LUB WYSYŁANIE TAKICH TREŚCI LUB MATERIAŁÓW LUB TEŻ KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA, SPOCZYWA WYŁĄCZNIE NA UŻYTKOWNIKU. Intuicyjne wyznaczanie trasy. Niniejsze urządzenie może być wyposażone w funkcję intuicyjnego wyznaczania trasy o nazwie mytrends, która identyfikuje zwyczaje jazdy użytkownika. Jeśli urządzenie ma tę funkcję, w trakcie procesu przewidywana trasy będzie ono wyświetlać szacowany czas do celu oraz istotne informacje o ruchu drogowym związane z tą trasą. Informacje dotyczące zwyczajów jazdy użytkownika będą dostępne dla każdej osoby, która będzie korzystać z urządzenia użytkownika. Jeśli nie chcesz, aby urządzenie przewidywało trasy lub wyświetlało informacje związane z tą funkcją, funkcję mytrends można wyłączyć w menu Ustawienia urządzenia. Gromadzenie informacji. Firma Garmin może gromadzić informacje związane z częstotliwością korzystania z Produktu firmy Garmin oraz tym, jak długo i z jaką częstotliwością są używane określone aplikacje i funkcje Produktu firmy Garmin. Te informacje są zbierane w sposób anonimowy, który nie umożliwia identyfikacji poszczególnych użytkowników. Informacje te mogą być używane do wyznaczania głównych trendów w kształtowaniu się grona użytkowników oraz do ulepszania naszych produktów i aplikacji. W przypadku korzystania w produkcie firmy Garmin z usług opartych na lokalizacji, takich jak pogoda, godziny seansów filmowych, informacje o ruchu drogowym, ceny paliw lub lokalne wydarzenia, informacje związane z fizycznym położeniem urządzenia będą gromadzone w celu dostarczenia użytkownikowi usług opartych na lokalizacji. Informacje o pozycji są zbierane w sposób anonimowy, który nie umożliwia identyfikacji poszczególnych użytkowników. Tylko w przypadku wyrażenia zgody przez użytkownika firma Garmin będzie pobierać informacje dotyczące pozycji, prędkości i kierunku (znane jako Traffic Probe Data lub Floating Car Data ), aby poprawić jakość informacji o ruchu drogowym i innych treści dostarczanych przez firmę Garmin lub innych dostawców zawartości. W przypadku wyrażenia przez użytkownika zgody firma Garmin może także udostępnić lub sprzedać te dane stronom trzecim. Informacje te są udostępniane i sprzedawane w sposób anonimowy, który nie umożliwia identyfikacji poszczególnych użytkowników. Zasady zbierania i używania tych informacji o lokalizacji są bardziej szczegółowo opisane w oświadczeniu o ochronie prywatności dla produktu firmy Garmin. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rekomendacji; Zmiana dostawców zawartości. Odniesienie do jakichkolwiek produktów, usług, procesów, łączy hipertekstowych do stron trzecich lub innej Zawartości poprzez nazwę handlową, znak handlowy, producenta, dostawcę lub w inny sposób, niekoniecznie stanowią lub oznaczają jego rekomendację, sponsorowanie lub wsparcie ze strony firmy Garmin lub jej licencjodawców. Za informacje o produkcie i usługach odpowiadają wyłącznie poszczególni sprzedawcy. Nazwa oraz logo firmy HERE, znaki handlowe i logo HERE i HERE ON BOARD, ani też znaki i nazwy handlowe stanowiące własność HERE North America LLC nie mogą być wykorzystywane w żaden komercyjny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody firmy HERE. Firma Garmin może zmienić dostawców zawartości w okresie obowiązywania niniejszej Umowy; Zawartość dostarczana przez nowego dostawcę może różnić się od zawartości dostarczanej przez poprzedniego Dostawcę zawartości. Kontrola eksportu. Użytkownik zobowiązuje się nie eksportować z żadnej lokalizacji jakiejkolwiek części Zawartości ani jakiegokolwiek jej bezpośredniego produktu, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to zgodne z obowiązującym prawem w zakresie eksportu, przepisami i uregulowaniami prawnymi oraz licencjami i zezwoleniami wymaganymi na mocy takiego prawa. Zgodność z prawem. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (i) nie przebywa na terytorium kraju, który podlega embargu ze strony rządu Stanów Zjednoczonych lub który został określony przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj wspierający terroryzm, oraz (ii) nie znajduje się na żadnej sporządzonej przez rząd amerykański liście stron zakazanych ani stron, na które nałożone są ograniczenia. Odszkodowania. Użytkownik zgadza się chronić i zabezpieczać firmę Garmin oraz jej licencjodawców, włącznie z ich odpowiednimi licencjodawcami, dostawcami usług, partnerami, dostawcami, pełnomocnikami, oddziałami, firmami stowarzyszonymi i ich odpowiednimi urzędnikami, dyrektorami, pracownikami, udziałowcami, agentami oraz przedstawicielami firmy Garmin i jej licencjodawców przed roszczeniami z tytułu odpowiedzialności, strat i obrażeń (włącznie z obrażeniami prowadzącymi do śmierci), żądaniami, działaniami prawnymi, kosztami, wydatkami lub roszczeniami o jakimkolwiek charakterze, w tym m.in. w odniesieniu do honorariów adwokackich wynikających z wykorzystania lub posiadania przez użytkownika Produktów firmy Garmin. Dane map. Użytkowanie Danych map podlega określonym ograniczeniom i/lub wymaganiom narzuconym przez zewnętrznych dostawców i/lub instytucje rządowe i nadzorujące zgodnie z warunkami dostępnymi od adresem supplier_terms.html. Okres obowiązywania. Niniejsza Umowa obowiązuje do momentu, gdy: (i) obowiązujący okres subskrypcji, o ile jest określony, zostanie zakończony (przez Użytkownika lub firmę Garmin) lub wygaśnie; lub (ii) firma Garmin Polski 7

8 Umowy licencyjne użytkowników rozwiąże niniejszą Umowę z dowolnego powodu, w tym m.in. w przypadku gdy firma Garmin dowie się, że Użytkownik naruszył którykolwiek z warunków Umowy. Ponadto niniejsza Umowa zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym po rozwiązaniu Umowy między firmą Garmin a stroną trzecią: (a) dostarczającą usługi lub zapewniającą dystrybucję konieczną do obsługi Produktów firmy Garmin; lub (b) udzielającą firmie Garmin licencji na Zawartość. W takim przypadku użytkownik musi wyrazić zgodę na zniszczenie wszystkich posiadanych kopii Zawartości. Podane powyżej Wyłączenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji obowiązują nawet po wygaśnięciu wszelkich umów. Całość umowy. Niniejsze warunki stanowią całość porozumienia między użytkownikiem i firmą Garmin oraz jej licencjodawcami, włącznie z licencjodawcami, dostawcami usług, partnerami, dostawcami i firmami stowarzyszonymi firmy Garmin i jej licencjodawców, w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy i zastępują jako całość wszelkie pisemne lub ustne porozumienia istniejące uprzednio między firmą Garmin a użytkownikiem w odniesieniu do tego przedmiotu. Obowiązujące prawo. (a) W przypadku Danych HERE z Unii Europejskiej. Powyższe warunki podlegają prawu holenderskiemu, z wyłączeniem mocy (i) obowiązujących przepisów kolizyjnych i (ii) Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, która zostaje wyraźnie wykluczona. Użytkownik zgadza się podporządkować jurysdykcji holenderskiej w przypadku wszelkich sporów, roszczeń i działań prawnych wynikających z Danych HERE dostarczonych użytkownikowi na podstawie niniejszej Umowy lub w związku z nimi. (b) W przypadku Danych HERE z Ameryki Północnej oraz Innych Danych HERE spoza Unii Europejskiej Powyższe warunki podlegają prawu stanu Illinois, z wyłączeniem mocy (i) obowiązujących przepisów kolizyjnych i (ii) Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, która zostaje wyraźnie wykluczona. Użytkownik zgadza się podporządkować jurysdykcji stanu Illinois w przypadku wszelkich sporów, roszczeń i działań prawnych wynikających z Danych HERE dostarczonych użytkownikowi na podstawie niniejszej Umowy lub w związku z nimi. (c) W przypadku sporów, roszczeń i działań prawnych niezwiązanych z Danymi HERE Powyższe warunki podlegają prawu stanu Kansas, z wyłączeniem mocy: (i) obowiązujących przepisów kolizyjnych; oraz (ii) Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, 8 Instrukcja obsługi systemu nawigacji GPS która zostaje wyraźnie wykluczona. Użytkownik zgadza się podporządkować jurysdykcji stanu Kansas w przypadku wszelkich sporów, roszczeń i działań prawnych wynikających z Aplikacji lub Zawartości lub w związku z nimi. Wszelkie tłumaczenia niniejszej Umowy licencyjnej z języka angielskiego są dostarczone wyłącznie dla wygody użytkowników. W przypadku, gdy niniejsza Umowa licencyjna zostanie przetłumaczona na język inny niż angielski i wystąpi konflikt między wersją angielską a tłumaczeniem na inny język, nadrzędna jest wersja w języku angielskim. Użytkownicy rządowi. Jeżeli Użytkownik jest agencją, departamentem lub inną jednostką Rządu Stanów Zjednoczonych lub jest finansowany w całości lub częściowo przez Rząd Stanów Zjednoczonych, wówczas wykorzystanie, powielanie, reprodukcja, wydawanie, modyfikowanie, ujawnianie lub przekazywanie Aplikacji oraz towarzyszącej jej dokumentacji podlega ograniczeniom wymienionym w przepisach DFARS (a)(1) (czerwiec 1995) (definicja komputerowego oprogramowania komercyjnego Departamentu Obrony), DFARS (zasady Departamentu Obrony dotyczące komercyjnego oprogramowania komputerowego), FAR (czerwiec 1987) (klauzula dotycząca komercyjnego oprogramowania komputerowego dla agencji cywilnych), DFARS (listopad 1995) (dane techniczne Departamentu Obrony, klauzula dotycząca przedmiotów komercyjnych); FAR Alternatywy I, II i III (czerwiec 1987) (klauzula dotycząca danych technicznych i niekomercyjnego oprogramowania komputerowego dla agencji cywilnych); i/lub FAR i FAR (nabywanie przedmiotów komercyjnych), jeśli dotyczy. W przypadku wystąpienia sprzeczności między jakimikolwiek postanowieniami przepisów FAR i DFARS wymienionych w niniejszym dokumencie a niniejszą Umową licencyjną, obowiązuje ta interpretacja, która nakłada większe ograniczenia na prawa posiadane przez Rząd. Wykonawcą/ producentem jest firma Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, Stany Zjednoczone, oraz firma HERE North America LLC, 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606, Stany Zjednoczone. Garmin jest znakiem towarowym firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione. HERE jest znakiem towarowym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie pozostałe nazwy firm i znaki towarowe wymienione lub wspomniane w tej dokumentacji są własnością odpowiednich podmiotów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dodatkowe warunki i zasady ochrony prywatności dotyczące usług platformy lokalizacyjnej Jeżeli posiadana Aplikacja ma zapewniony dostęp do usług platformy lokalizacyjnej, to korzystanie z tych usług oznacza zgodę na warunki usługi firmy Nokia dostępne pod adresem oraz na zasady ochrony

9 prywatności firmy Nokia dostępne pod adresem Umowa licencyjna użytkownika dotycząca usług informacji o ruchu drogowym Posiadany produkt firmy Garmin może być wyposażony w funkcję odbioru danych o ruchu drogowym. W takim przypadku do korzystania z tego produktu firmy Garmin mają zastosowanie następujące warunki. Firma HERE North America LLC i/lub jej firmy stowarzyszone, włączając firmę Traffic.com (uprzednio znaną jako NavTeq Traffic) ( HERE ), i inni zewnętrzni dostawcy danych o ruchu drogowym ( DDoRD ) zachowują prawa do informacji o ruchu drogowym ( Dane o ruchu drogowym ). Jeśli użytkownik odbiera Dane o ruchu drogowym z sieci RDS/TMC, DAB lub HD Radio do produktu Garmin, firma HERE lub DDoRD zachowują prawa do tych sieci. Subskrybując lub odbierając Dane o ruchu drogowym albo uzyskując do nich dostęp w inny sposób, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszą Umową licencyjną i ją rozumie, wyraża zgodę na przestrzeganie jej warunków oraz ma co najmniej 18 lat. W przypadku braku zgody na warunki niniejszej Umowy licencyjnej należy zaniechać subskrypcji lub, jeśli została zakupiona wraz z produktem Garmin, zwrócić produkt w ciągu 7 dni do sprzedawcy, od którego produkt został zakupiony, w celu otrzymania zwrotu uiszczonej kwoty w pełnej wysokości. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Danych o ruchu drogowym wraz z produktem Garmin wyłącznie w celach osobistych i niekomercyjnych, a nie na potrzeby wykonywania działalności na rzecz osób trzecich, w ramach systemu wielodostępowego czy w innych celach. Użytkownikowi nie wolno modyfikować, kopiować, skanować, dekompilować i dezasemblować jakiejkolwiek części Danych o ruchu drogowym ani odtwarzać ich kodu źródłowego, a także reprodukować innymi metodami, powielać, przesyłać lub dystrybuować w jakikolwiek sposób Danych o ruchu drogowym lub ich fragmentów. Użytkownik zgadza się chronić i zabezpieczać firmę HERE i DDoRD (i ich firmy stowarzyszone) oraz firmę Garmin Ltd. (i jej oddziały) przed dowolnymi roszczeniami, odszkodowaniami, kosztami lub innymi wydatkami wynikającymi pośrednio lub bezpośrednio z: (a) nieautoryzowanego wykorzystania Danych o ruchu drogowym; (b) sieci RDS/TMC, DAB bądź HD Radio; (c) naruszenia przez niego niniejszej Umowy; i/lub (d) jakichkolwiek swoich niedozwolonych lub sprzecznych z prawem działań, które mają związek z tymi danymi lub z tą siecią. Dane o ruchu drogowym są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za korzystanie z nich. Firma HERE lub DDoRD (i ich firmy stowarzyszone), firma Garmin Ltd. (i jej oddziały) oraz ich dostawcy nie udzielają żadnych zapewnień dotyczących zawartości, warunków jazdy, natężenia ruchu, przejezdności tras ani prędkości. Dane o ruchu drogowym są dostarczane użytkownikowi w stanie takim, jaki jest, a użytkownik zgadza się Polski 9

10 korzystać z nich na własne ryzyko. Firma HERE lub DDoRD (i ich firmy stowarzyszone) oraz firma Garmin Ltd. (i jej oddziały) nie udzielają żadnych gwarancji co do zgodności Danych o ruchu drogowym z produktem firmy Garmin bądź ich przydatności dla tego produktu ani nie gwarantują, że dane te będą działały prawidłowo po zintegrowaniu lub połączeniu z produktem firmy Garmin. Ponadto firma HERE lub DDoRD (i ich firmy stowarzyszone) oraz firma Garmin Ltd. (i jej oddziały) nie udzielają żadnych gwarancji w odniesieniu do niezawodności, dokładności i kompletności Danych o ruchu drogowym, które mogą czasami zawierać nieścisłości i/lub błędy. Niniejszym uchyla się i odrzuca, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, jakiekolwiek gwarancje dowolnego rodzaju odnośnie do Danych o ruchu drogowym, w tym, między innymi, gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, dokładności lub kompletności tych danych i/lub braku wirusów. Firma HERE lub DDoRD (i ich firmy stowarzyszone), firma Garmin Ltd. (i jej oddziały) oraz ich dostawcy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat, obrażeń lub uszkodzeń spowodowanych korzystaniem z produktu firmy Garmin i Danych o ruchu drogowym lub brakiem możliwości korzystania z nich, jeśli są one wynikiem niesprzyjających warunków meteorologicznych, zniszczenia nadajników i/lub infrastruktury nadawczej, katastrofy naturalnej i/lub braku niezawodności, kompletności bądź dokładności Danych o ruchu drogowym. Firma HERE lub DDoRD (i ich firmy stowarzyszone), firma Garmin Ltd. (i jej oddziały) oraz ich dostawcy w żadnym przypadku nie ponoszą wobec użytkownika ani jakiejkolwiek strony trzeciej żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody o charakterze kompensacyjnym, szkody pośrednie, przypadkowe, szczególne lub następcze (w tym, między innymi, szkody pośrednie, bezpośrednie, szczególne, a także odszkodowania z tytułu naruszenia dóbr osobistych, utraty transakcji handlowych, utraty zysków, zakłóceń prowadzenia działalności gospodarczej lub utraty informacji handlowych) wynikające z korzystania lub braku możliwości korzystania z produktu Garmin lub Danych o ruchu drogowym, nawet gdyby firma HERE lub Garmin wiedziała o możliwości powstania takich szkód. Jednorazowa lub bezterminowa subskrypcja usługi Dane o ruchu drogowym. W przypadku nabycia subskrypcji bezterminowej lub jednorazowej, a także w przypadku zakupienia produktu Garmin wraz z taką subskrypcją, użytkownik będzie otrzymywał Dane o ruchu drogowym przez cały okres eksploatacji odbiornika komunikatów drogowych firmy Garmin (dopóki będzie dysponował zgodnym urządzeniem firmy Garmin) albo dopóki firma Garmin będzie odbierała Dane o ruchu drogowym od strony trzeciej, w zależności od tego, który z wymienionych warunków nastąpi szybciej. Okres eksploatacji odbiornika komunikatów drogowych oznacza okres, podczas którego odbiornik: (a) ma możliwości techniczne wymagane do korzystania z usługi informacji o ruchu drogowym; oraz (b) działa w sposób przewidziany przez producenta bez konieczności przeprowadzenia poważniejszych napraw. Dane o ruchu drogowym nie 10 Instrukcja obsługi systemu nawigacji GPS są dostępne na wszystkich obszarach. Firma Garmin może bezzwłocznie zakończyć subskrypcję informacji o ruchu drogowym w przypadku naruszenia przez użytkownika warunków niniejszej Umowy. Przekazywanie przez użytkownika subskrypcji informacji o ruchu drogowym innej osobie lub przenoszenie jej na inny produkt firmy Garmin jest niedozwolone. Usługa Dane o ruchu drogowym podlega częściowym ograniczeniom geograficznym w związku z zasięgiem odbioru i nadawania nadajników radiowych w przypadku nadawania informacji o ruchu drogowym przez sieci RDS/TMC, HD Radio lub DAB obsługiwane przez poszczególnych operatorów sieci lub operatorów telefonii komórkowej w ramach przesyłania informacji przez adres IP. Wpływ na zasięg usług mogą mieć warunki atmosferyczne i topograficzne, lokalizacja i pozycja pojazdów oraz przeszkody (np. mosty i budynki). Obowiązujące prawo dotyczące usługi Dane o ruchu drogowym firmy HERE. Powyższe warunki dotyczące usługi Dane o ruchu drogowym firmy HERE podlegają prawu stanu Illinois, z wyłączeniem mocy: (i) obowiązujących przepisów kolizyjnych; oraz (ii) Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, która zostaje wyraźnie wykluczona. Użytkownik zgadza się podporządkować jurysdykcji stanu Illinois w przypadku wszelkich sporów, roszczeń i działań prawnych wynikających z Danych o ruchu drogowym firmy HERE dostarczonych użytkownikowi na podstawie niniejszej Umowy lub w związku z nimi. Użytkownicy rządowi korzystający z usługi Dane o ruchu drogowym firmy HERE. Jeśli Dane o ruchu drogowym HERE są nabywane przez rząd Stanów Zjednoczonych albo w jego imieniu, bądź też przez jakąkolwiek inną osobę prawną powołującą się na prawa przysługujące zwyczajowo rządowi Stanów Zjednoczonych, muszą one zostać uznane za artykuł handlowy, zgodnie z definicją tego terminu podaną w przepisie 48 C.F.R. ( FAR ) 2.101, a licencja na nie jest udzielana zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy licencyjnej. Ponadto dostarczone w jakikolwiek sposób Dane o ruchu drogowym firmy HERE muszą zostać opisane jako zgodne, i za takie uznane, z poniższymi Uwagami na temat użytkowania, jak również muszą być traktowane w sposób zgodny z tymi uwagami. Uwagi na temat użytkowania Nazwa wykonawcy (producenta/dostawcy): HERE Adres wykonawcy (producenta/dostawcy): 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois Niniejsze Dane są artykułem handlowym, zgodnie z definicją podaną w przepisach FAR 2.101, i podlegają warunkom oraz postanowieniom Umowy licencyjnej użytkownika dotyczącej technologii HERE Traffic, na mocy której zostały dostarczone HERE Wszelkie prawa zastrzeżone.

11 Jeśli pracownik instytucji państwowej upoważniony do zawierania kontraktów, federalna agencja rządowa albo jakikolwiek urzędnik federalny odmówią zastosowania się do przedstawionych tu postanowień dotyczących ograniczonych praw, muszą powiadomić o tym fakcie firmę HERE, zanim zdecydują się skorzystać z dodatkowych lub alternatywnych praw odnośnie do Danych o ruchu drogowym, które ta firma dostarcza. HERE jest znakiem towarowym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach HERE. Wszelkie prawa zastrzeżone. Technologia HD Radio wyprodukowana na licencji firmy ibiquity Digital Corporation. Patenty amerykańskie i zagraniczne. HD Radio oraz logotypy HD, HD Radio i Arc są znakami towarowymi należącymi do firmy ibiquity Digital Corp. Garmin jest znakiem towarowym firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wykorzystywanie tego znaku towarowego bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Wszystkie pozostałe nazwy firm i znaki towarowe wymienione lub wspomniane w tej dokumentacji są własnością odpowiednich podmiotów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polski 11

12 Rozpoczęcie pracy z urządzeniem Przed pierwszym użyciem systemu nawigacji Kenwood Navigation System należy go skonfigurować. Dodatkowe informacje znajdują się w menu Pomoc. OSTRZEŻENIE Należy zapoznać się z częścią Zalecenia bezpieczeństwa i ważne informacje w skróconym podręczniku użytkownika, zawierającą ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek. Zrzuty ekranowe zawarte w tej instrukcji mogą nie odpowiadać faktycznym ekranom wyświetlanym przez posiadany system nawigacji. Ilustracje zamieszczone w tej instrukcji służą wyłącznie jako przykłady. Korzystanie z systemu nawigacji Pełne informacje na temat systemu audio znaleźć można w innych instrukcjach obsługi systemów firmy Kenwood. Pomoc Wybierz kolejno Aplikacje > Pomoc, aby wyświetlić informacje na temat korzystania z urządzenia. Wyszukiwanie tematów pomocy Wybierz kolejno Aplikacje > Pomoc >. Ikony na pasku stanu Pasek stanu znajduje się w górnej części menu głównego. Ikony na pasku stanu wyświetlają informacje o funkcjach urządzenia. Niektóre ikony można wybrać, aby zmienić ustawienia lub wyświetlić dodatkowe informacje. Stan sygnału GPS ➊ ➋ Bieżący czas Stan aplikacji Smartphone Link (wyświetlany po nawiązaniu połączenia z aplikacją Smartphone Link). Patrz (strona 26). Wybierz ➊, aby przejść do systemu nawigacji. Podczas korzystania z nawigacji ➋ wyświetla informacje audio. Podczas korzystania z systemu audio wyświetla informacje nawigacyjne. 12 Instrukcja obsługi systemu nawigacji GPS

13 Sygnały satelitarne Po uruchomieniu pojazdu urządzenie rozpocznie odbieranie sygnałów satelitarnych przez system nawigacji. System może wymagać czystego widoku nieba w celu odebrania sygnałów z satelitów. Jeśli co najmniej jeden słupek zmieni kolor na zielony, oznacza to, że system odebrał sygnał z satelitów. Wyświetlanie sygnałów satelitarnych GPS Więcej informacji na temat systemu GPS można znaleźć na stronie Wybierz. Korzystanie z przycisków znajdujących się na ekranie Wybierz, aby powrócić do menu głównego. Przytrzymaj, aby szybko powrócić do menu głównego. Wybierz lub, aby wyświetlić więcej opcji wyboru. Przytrzymaj lub, aby przewijać szybciej. Wybierz, aby wyświetlić menu opcji dla bieżącego ekranu. Dodawanie skrótu Istnieje możliwość dodawania skrótów do menu Dokąd?. Skrót może odwoływać się do pozycji, kategorii lub narzędzia wyszukiwania. Menu Dokąd? może zawierać do 36 ikon skrótów. 1. Wybierz kolejno Dokąd? > Dodaj skrót. 2. Wybierz element. Usuwanie skrótu 1. Wybierz kolejno Dokąd? > > Usuń skrót(y). 2. Wybierz skrót, który ma zostać usunięty. 3. Ponownie wybierz skrót, aby potwierdzić. Korzystanie z klawiatury ekranowej Zapoznaj się z częścią Ustawienia języka, aby zmienić układ klawiatury (strona 36). Po wyświetleniu klawiatury ekranowej podaj literę lub liczbę, wybierając ją. Wybierz, aby wprowadzić spację. Wybierz, aby usunąć znak. Wybierz, aby usunąć cały wpis. Wybierz, aby wybrać tryb języka klawiatury. Wybierz, aby wprowadzić znaki specjalne, takie jak znaki przestankowe. Wybierz, aby włączyć lub wyłączyć pisownię wielkimi literami. Polski 13

14 Wyszukiwanie pozycji System nawigacji umożliwia wyszukiwanie pozycji na wiele sposobów. Szczegółowe mapy załadowane do systemu nawigacji zawierają pozycje, takie jak restauracje, hotele czy autousługi. Za pomocą kategorii wyszukiwania można w łatwy sposób znaleźć okoliczne firmy i atrakcje. Wyszukiwanie pozycji wg kategorii 1. Wybierz Dokąd?. 2. Zaznacz kategorię lub wybierz Kategorie. 3. W razie potrzeby wybierz podkategorię. 4. Wybierz pozycję. Wyszukiwanie w ramach kategorii Aby zawęzić wyniki wyszukiwania, możesz szukać w ramach kategorii. 1. Wybierz Dokąd?. 2. Zaznacz kategorię lub wybierz Kategorie. 3. W razie potrzeby wybierz podkategorię. 4. W razie potrzeby podaj w pasku wyszukiwania całą nazwę lub jej część (strona 14). Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska wyszukiwania Pozycje można wyszukiwać za pomocą paska wyszukiwania, wpisując w nim kategorię, markę, adres lub nazwę miasta. 1. Wybierz Dokąd?. 2. Wybierz pasek wyszukiwania ➊. ➊ 3. Wpisz wyszukiwane hasło. Sugerowane pozycje wyszukiwania będą wyświetlane podczas wpisywania poniżej paska wyszukiwania. 4. Wybierz dowolną opcję: Aby wyszukać rodzaj firmy, wpisz nazwę kategorii, np. kina. Aby wyszukiwać firmy wg nazwy, wprowadź całą nazwę lub jej część. Aby wyszukać adres w pobliżu, wpisz nazwę ulicy i numer posesji. Aby wyszukać adres w innym mieście, wpisz numer posesji, nazwę ulicy, miasto i województwo. Aby wyszukać miasto, wpisz nazwę miasta i województwa. Aby wyszukać współrzędne, wpisz szerokość i długość geograficzną. 5. Wybierz dowolną opcję: Aby wyszukać z użyciem sugerowanego hasła, wybierz żądane hasło. Aby wyszukać z użyciem wpisanego tekstu, wybierz. 6. W razie potrzeby wybierz pozycję. Zmiana przeszukiwanego obszaru Urządzenie domyślnie znajduje pozycje najbliższe aktualnej pozycji. Można wyszukać pozycję w pobliżu innego miasta lub pozycji. 1. Wybierz kolejno Dokąd? > Wyszukiwanie w pobliżu. 2. Wybierz dowolną opcję. 3. W razie potrzeby wybierz pozycję. 14 Instrukcja obsługi systemu nawigacji GPS

15 Wyszukiwanie stacji benzynowych i cen Przed korzystaniem z tej funkcji należy zasubskrybować płatną usługę Ceny paliw, a urządzenie musi być połączone ze zgodnym telefonem z aplikacją Smartphone Link. Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach. Można wyszukiwać pobliskie stacje paliw i porównywać ceny paliwa. 1. Wybierz kolejno Aplikacje > Ceny paliw. 2. W razie potrzeby wybierz kolejno > Typ Paliwa, wskaż typ paliwa i wybierz Zapisz. 3. Wybierz stację paliw. Wyszukiwanie adresu Kolejność czynności może być inna w zależności od map załadowanych do urządzenia. 1. Wybierz kolejno Dokąd? > Adres. 2. Wpisz numer budynku i wybierz Gotowe. 3. Podaj nazwę ulicy i wybierz Dalej. 4. W razie potrzeby wybierz Wyszukiwanie w, aby zmienić miasto, województwo lub region. 5. W razie potrzeby wybierz miasto, województwo lub region. 6. W razie potrzeby wybierz adres. Wyszukiwanie miasta Zanim będzie można wyszukać miasto, konieczne jest dodanie skrótu do narzędzia do wyszukiwania miast (strona 13). 1. Wybierz kolejno Dokąd? > Miasta. 2. Wybierz Wpisz wyszukiwanie. 3. Podaj nazwę miasta i wybierz. 4. Wybierz miasto. Wyszukiwanie skrzyżowania Zanim będzie można wyszukać skrzyżowanie, konieczne jest dodanie skrótu do narzędzia do wyszukiwania skrzyżowań (strona 13). 1. Wybierz kolejno Dokąd? > Skrzyżowania. 2. Wybierz województwo lub region. W razie potrzeby wybierz Województwo lub państwo, aby zmienić województwo, kraj lub region. 3. Podaj nazwę pierwszej ulicy i wybierz Dalej. 4. W razie potrzeby wybierz ulicę. 5. Podaj nazwę drugiej ulicy i wybierz Dalej. 6. W razie potrzeby wybierz ulicę. 7. W razie potrzeby wybierz skrzyżowanie. Polski 15

16 Wyszukiwanie pozycji Wyszukiwanie miejsca przy użyciu współrzędnych Zanim będzie można wyszukać pozycję przy użyciu współrzędnych, konieczne jest dodanie skrótu do narzędzia do wyszukiwania współrzędnych (strona 13). Można znaleźć pozycję przy użyciu współrzędnych długości i szerokości geograficznej. Może to być przydatne podczas korzystania z funkcji geocachingu. 1. Wybierz kolejno Dokąd? > Współrzędne. 2. W razie potrzeby wybierz kolejno > Format, wybierz właściwy format współrzędnych dla używanego typu mapy i wybierz Zapisz. 3. Wybierz szerokość geograficzną. 4. Podaj nową współrzędną i wybierz Gotowe. 5. Wybierz długość geograficzną. 6. Podaj nową współrzędną i wybierz Gotowe. 4. Wybierz dowolną opcję: Wybierz znacznik pozycji. Wybierz punkt, np. ulicę, skrzyżowanie lub adres. 5. W razie potrzeby wybierz opis pozycji, aby wyświetlić dodatkowe informacje. Wyszukiwanie pozycji przy użyciu funkcji szybkiego wyszukiwania Po przeprowadzeniu wyszukiwania punktu szczególnego w niektórych kategoriach mogą być wyświetlane listy szybkiego wyszukiwania z widocznymi czterema ostatnio wybranymi celami podróży. 1. Wybierz Dokąd?. 2. Zaznacz kategorię lub wybierz Kategorie. 3. W stosownych przypadkach wybierz cel podróży z listy szybkiego wyszukiwania ➊. 7. Wybierz Pokaż na mapie. Wyszukiwanie pozycji przy użyciu mapy Zanim będzie możliwe wyszukiwanie miejsc uwzględnionych w danych mapy, takich jak restauracje, szpitale i stacje benzynowe, konieczne jest włączenie warstwy mapy z miejscami wzdłuż drogi (strona 23). 1. Wybierz Pokaż mapę. ➊ 4. W razie potrzeby wybierz odpowiedni cel podróży. 2. Przeciągnij i powiększ/pomniejsz mapę, aby wyświetlić przeszukiwany obszar. 3. W razie potrzeby wybierz opcję, a następnie wybierz ikonę kategorii, aby wyświetlić tylko konkretną kategorię miejsc. Na mapie pojawią się znaczniki pozycji ( lub niebieskie punkty). Zapisywanie pozycji domowej Miejsce, do którego użytkownik powraca najczęściej, można ustawić jako pozycję domową. 1. Wybierz kolejno Dokąd? > > Ustal pozycję domową. 2. Wybierz Podaj mój adres, Użyj aktualnej pozycji lub Wybierz z ostatnio znalezionych. Pozycja zostanie zapisana jako Dom w menu z zapisanymi elementami. 16 Instrukcja obsługi systemu nawigacji GPS

17 Jazda do domu Wybierz kolejno Dokąd? > Jedź do domu. Edytowanie informacji dotyczących pozycji domowej 1. Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane > Dom. 2. Wybierz kolejno > > Edytuj. 3. Wprowadź zmiany. 4. Wybierz Gotowe. Wyszukiwanie ostatnio znalezionych miejsc W urządzeniu zapisywanych jest ostatnich 50 znalezionych pozycji. 1. Wybierz kolejno Dokąd? > Ostatnie. 2. Wybierz pozycję. Czyszczenie listy ostatnio znalezionych miejsc Wybierz kolejno Dokąd? > Ostatnie > > Wyczyść > Tak. Wyszukiwanie parkingów 4. Wybierz obszar na mapie. Adres pozycji wyświetlany jest u dołu ekranu. 5. Wybierz opis pozycji. 6. Wybierz Ustaw lokalizację. Zapisywanie pozycji 1. Wyszukaj pozycję (strona 14). 2. Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania. 3. Wybierz. 4. Wybierz kolejno > Zapisz. 5. W razie potrzeby podaj nazwę i wybierz OK. Zapisywanie aktualnej pozycji 1. Wybierz ikonę pojazdu na mapie. 2. Wybierz Zapisz. 3. Wpisz nazwę i wybierz Gotowe. 4. Wybierz OK. 1. Wybierz kolejno Dokąd? > Kategorie > Parking. 2. Wybierz pozycję, w której znajduje się parking. Ustawianie symulowanej pozycji Gdy urządzenie nie odbiera sygnałów satelitarnych, może użyć systemu GPS, aby ustawić symulowaną pozycję. 1. Wybierz kolejno Ustawienia > Nawigacja. 2. Wybierz Symulacja GPS. 3. W menu głównym wybierz Pokaż mapę. Polski 17

18 Wyszukiwanie pozycji Rozpoczynanie podróży do zapisanej pozycji 1. Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane. 2. W razie potrzeby zaznacz kategorię lub wybierz Wszystkie ulubione. 3. Wybierz pozycję. 4. Wybierz Jedź!. Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji Zapisane pozycje można porządkować, dodając własne kategorie. Kategorie są wyświetlane w menu zapisanych pozycji dopiero po zapisaniu co najmniej 12 elementów. 1. Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane. 2. Wybierz pozycję. Edycja zapisanych pozycji 1. Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane. 2. W razie potrzeby wybierz kategorię. 3. Wybierz pozycję. 4. Wybierz. 5. Wybierz kolejno > Edytuj. 6. Wybierz dowolną opcję: Wybierz Nazwa. Wybierz Numer telefonu. Aby przypisać kategorie do elementu Ulubionych, wybierz Kategorie. Aby zmienić symbol używany do zaznaczenia elementu Ulubionych na mapie, wybierz Zmień symbol. 7. Edytuj informacje. 8. Wybierz Gotowe. 3. Wybierz. 4. Wybierz kolejno > Edytuj > Kategorie. 5. Wpisz jedną lub więcej nazw kategorii, oddzielając je od siebie przecinkami. 6. W razie potrzeby wybierz sugerowaną kategorię. 7. Wybierz Gotowe. Usuwanie zapisanych pozycji Usuniętych pozycji nie można odzyskać. 1. Wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane. 2. Wybierz kolejno > Usuń Ulubione. 3. Zaznacz pole widoczne obok zapisanych pozycji, które mają zostać usunięte, a następnie wybierz Usuń. 18 Instrukcja obsługi systemu nawigacji GPS

19 Nawigacja Trasy można tworzyć, dostosowywać i edytować. Rozpoczynanie podróży trasą 1. Wyszukaj pozycję (strona 14). 2. Wybierz pozycję. 3. Wybierz Jedź!. 4. W razie potrzeby wybierz trasę. Wyświetlanie podglądu kilku tras 1 Wyszukaj pozycję (strona 14). 2. Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania. 3. Wybierz Trasy. 4. Skorzystaj z przycisków na ekranie, aby wybrać trasę. 5. Wybierz Jedź!. Korzystanie z mapy do nawigacji 1. W menu głównym wybierz Pokaż mapę. 2. Jeśli elementy sterujące powiększaniem są ukryte, wybierz mapę, aby je wyświetlić. 3. Wybierz mapę, aby przełączyć w tryb przeglądania. Zostaną wyświetlone przyciski mapy. 4. Wybierz dowolną opcję: Aby powiększyć lub pomniejszyć, wybierz lub. Aby obrócić widok mapy, wybierz. Aby przełączać między widokami Północ u góry i Widok 3D, wybierz. Aby dodać lub usunąć warstwy mapy, wybierz. Aby wyświetlać konkretne kategorie pozycji, wybierz, a następnie wybierz ikonę kategorii. Wybierz, aby wyśrodkować mapę na bieżącej pozycji. Aby wyświetlić skróty dla mapy i funkcji nawigacyjnych, wybierz. Podróż wyznaczoną trasą Trasa jest oznaczona karmazynową linią. Flaga w szachownicę wskazuje cel. Podczas podróży urządzenie kieruje użytkownika do celu za pomocą komunikatów głosowych, strzałek na mapie i wskazówek kierunkowych wyświetlanych przy górnej krawędzi mapy. Gdy użytkownik zjedzie z pierwotnie wyznaczonej trasy, urządzenie ponownie przelicza trasę i podaje nowe wskazówki. Polski 19

20 Nawigacja Dodawanie punktu do trasy 1. Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz, aby powrócić do menu głównego. 2. Wybierz Dokąd?. 3. Wyszukaj pozycję (strona 14). 4. Wybierz Jedź!. 5. Wybierz Dodaj do aktywnej trasy. Korzystanie z sugerowanych tras Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest zapisanie co najmniej jednego miejsca oraz włączenie funkcji historii podróży (strona 17). Dzięki funkcji mytrends urządzenie przewiduje cel podróży w oparciu o historię podróży, dzień tygodnia oraz porę dnia. Po kilkakrotnym dojechaniu do zapisanej pozycji może ona zacząć być wyświetlana na pasku nawigacji wraz z szacowanym czasem podróży oraz informacjami o ruchu drogowym. Wybierz pasek nawigacji, aby wyświetlić sugerowaną trasę do pozycji. Korzystanie z objazdu W trakcie podróży wyznaczoną trasą można stosować objazdy, aby uniknąć przeszkód, takich jak prace drogowe. Jeśli trasa, którą aktualnie podróżujesz, jest jedyną rozsądną możliwością, urządzenie może nie zaproponować objazdu. Na mapie wybierz kolejno > Objazd. Korzystanie z opcji Zjazdy z usługami Musisz znajdować się na głównej autostradzie lub głównej drodze, aby skorzystać z usługi Zjazdy z usługami. Podczas podróży wyznaczoną trasą można wyszukiwać stacje benzynowe, punkty gastronomiczne, zakwaterowanie i toalety w pobliżu zjazdów. Usługi są wymienione na kartach według kategorii. Zatrzymywanie trasy Na mapie wybierz. Paliwo Gastronomia Zakwaterowanie Toalety 20 Instrukcja obsługi systemu nawigacji GPS

DNN9250DAB DNN6250DAB

DNN9250DAB DNN6250DAB ZINTEGROWANY SYSTEM NAWIGACJI DNN9250DAB DNN6250DAB INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU NAWIGACJI GPS IM383_Nav_E_Pl_00 Spis treści Umowy licencyjne użytkowników 4 Rozpoczęcie pracy z urządzeniem 12 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

DNX7230DAB DNX5230BT DNX5230DAB DNX4230BT DNX4230DAB

DNX7230DAB DNX5230BT DNX5230DAB DNX4230BT DNX4230DAB SYSTEM NAWIGACJI GPS DNX7230DAB DNX5230BT DNX5230DAB DNX4230BT DNX4230DAB INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU NAWIGACJI GPS IM366_Nav_E_Pl_00 Spis treści Umowy licencyjne użytkowników 4 Rozpoczęcie pracy z urządzeniem

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM NAWIGACJI DNN9150DAB INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU NAWIGACJI GPS. IM387_Nav_E_Pl_00

ZINTEGROWANY SYSTEM NAWIGACJI DNN9150DAB INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU NAWIGACJI GPS. IM387_Nav_E_Pl_00 ZINTEGROWANY SYSTEM NAWIGACJI DNN9150DAB INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU NAWIGACJI GPS IM387_Nav_E_Pl_00 Spis treści Umowy licencyjne użytkowników 4 Rozpoczęcie pracy z urządzeniem 8 Korzystanie z systemu nawigacji

Bardziej szczegółowo

DNX716WDABS DNX8160DABS DNX5160DABS DNX5160BTS DNX3160BT DNX516DABS

DNX716WDABS DNX8160DABS DNX5160DABS DNX5160BTS DNX3160BT DNX516DABS DNX716WDABS DNX8160DABS DNX5160DABS DNX5160BTS DNX3160BT DNX516DABS SYSTEM NAWIGACJI GPS INSTRUKCJA OBSŁUGI 2016 JVC KENWOOD Corporation IM391_Nav_E_Pl_00 Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM NAWIGACJI DNN9230D

ZINTEGROWANY SYSTEM NAWIGACJI DNN9230D ZINTEGROWANY SYSTEM NAWIGACJI DNN9230DAB INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU NAWIGACJI GPS IM365_Nav_E_Pl_00 Spis treści Umowy licencyjne użytkowników 4 Rozpoczęcie pracy z urządzeniem 10 Korzystanie z systemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU NAWIGACJI GPS

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU NAWIGACJI GPS SYSTEM NAWIGACJI GPS DNX9210BT INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU NAWIGACJI GPS B64-4950-08C Spis treści Umowy licencyjne użytkowników 4 Rozpoczęcie pracy z urządzeniem 10 Korzystanie z systemu nawigacji 10 Pomoc

Bardziej szczegółowo

DNX4230TR DNX570TR INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU NAWIGACJI GPS

DNX4230TR DNX570TR INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU NAWIGACJI GPS SYSTEM NAWIGACJI GPS DNX4230TR DNX570TR INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU NAWIGACJI GPS IM366_Nav_TR_E_PL_00 Spis treści Umowy licencyjne użytkowników 6 Rozpoczęcie pracy z urządzeniem 12 Korzystanie z systemu

Bardziej szczegółowo

KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA.

KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA. KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA. Umowa licencyjna Przed otworzeniem opakowania z produktem Reader firmy Kurzweil-National Federation of the Blind (Reader) i przed jego pierwszym uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Drukowanie online 4.0. Wydanie 1

Drukowanie online 4.0. Wydanie 1 Drukowanie online 4.0 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o.

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. WAŻNE - PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1 Udostępnianie online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation.

Bardziej szczegółowo

Share online 3.1. Wydanie 1

Share online 3.1. Wydanie 1 Share online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał

Bardziej szczegółowo

2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy

2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Pobierz! Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy

Bardziej szczegółowo

Kreator ustawień 3.0. Wydanie 1

Kreator ustawień 3.0. Wydanie 1 Kreator ustawień 3.0 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podrecznik użytkownika programu Norton AntiVirus Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MODEM SETUP for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. INSTALOWANIE PROGRAMU MODEM SETUP FOR NOKIA

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX

Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX UMOWA LICENCYJNA Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX Niniejsza umowa licencyjna na aplikację firmy QVX sp. z o. o. (Umowa Licencyjna) stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

Warunki użytkowania witryny internetowej

Warunki użytkowania witryny internetowej Warunki użytkowania witryny internetowej with its registered office at Dalton House 60 Windsor Avenue, SW19 2RR, London UK 1 SPIS TREŚCI Warunki korzystania ze strony internetowej oxyprogram.com... 3 Prawa

Bardziej szczegółowo

DNX9260BT DNX7260BT DNX5260BT DNX520VBT

DNX9260BT DNX7260BT DNX5260BT DNX520VBT SYSTEM NAWIGACJI GPS DNX9260BT DNX7260BT DNX5260BT DNX520VBT INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU NAWIGACJI GPS B64-4665-08 Spis treści Zalecenia bezpieczeństwa i ważne informacje 4 Rozpoczęcie pracy z urządzeniem

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Garmin fleet 590 Skrócony podręcznik użytkownika. Lipiec _0A Wydrukowano na Tajwanie

Garmin fleet 590 Skrócony podręcznik użytkownika. Lipiec _0A Wydrukowano na Tajwanie Garmin fleet 590 Skrócony podręcznik użytkownika Lipiec 2013 190-01505-60_0A Wydrukowano na Tajwanie Subskrypcja floty Zanim będzie możliwe rozpoczęcie korzystania z funkcji zarządzania flotą w urządzeniu,

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na korzystanie z Aplikacji freeyah (zwana dalej Licencją )

Umowa licencyjna na korzystanie z Aplikacji freeyah (zwana dalej Licencją ) Umowa licencyjna na korzystanie z Aplikacji freeyah (zwana dalej Licencją ) 1. Przedmiotem niniejszej Licencji jest aplikacja przeznaczona do korzystania z usług telekomunikacyjnych i innych świadczonych

Bardziej szczegółowo

Urządzenia medyczne. Ograniczona gwarancja firmy Motorola

Urządzenia medyczne. Ograniczona gwarancja firmy Motorola Urządzenia medyczne Jeżeli korzystasz z rozrusznika serca, defibrylatora lub innego urządzenia medycznego, zasięgnij porady lekarza lub producenta, zanim zaczniesz korzystać z tego telefonu. Ograniczona

Bardziej szczegółowo

SYSTEM NAWIGACJI GPS KNA-G620T INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU NAWIGACJI GPS B

SYSTEM NAWIGACJI GPS KNA-G620T INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU NAWIGACJI GPS B SYSTEM NAWIGACJI GPS KNA-G620T INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU NAWIGACJI GPS B64-4726-08 Spis treści Zalecenia bezpieczeństwa i ważne informacje 4 Rozpoczęcie pracy z urządzeniem 8 Objaśnienia dot. obsługi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510 Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Rodzaje licencji Warunki korzystania

Rodzaje licencji Warunki korzystania TSplus Rodzaje licencji Warunki korzystania Obowiązują od października 2012 r. Wersja 5 Terminal Service Plus ("WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ) Strona 1 z 5 1) Rodzaje licencji TSplus. Udzielana licencja

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Strony Internetowej spółki ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. ( Regulamin )

Regulamin Strony Internetowej spółki ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. ( Regulamin ) Regulamin Strony Internetowej spółki ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. ( Regulamin ) Definicje: Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1. Strona internetowa - internetowa aplikacja administrowana przez

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności. Informacja prawna

Polityka prywatności. Informacja prawna Polityka prywatności Niniejsze warunki korzystania z witryny internetowej, uwzględniające zasady ochrony prywatności, mają zastosowanie do strony internetowej Grupy Skanska. Terminy Skanska" i my" odnoszą

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise Desktop 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

zūmo 590 Skrócony podręcznik użytkownika

zūmo 590 Skrócony podręcznik użytkownika zūmo 590 Skrócony podręcznik użytkownika Marzec 2014 190-01706-60_0A Wydrukowano na Tajwanie Rozpoczęcie pracy z urządzeniem OSTRZEŻENIE Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem

Bardziej szczegółowo

Aby zamówić akumulator zamienny, skontaktuj się z obsługą klienta.

Aby zamówić akumulator zamienny, skontaktuj się z obsługą klienta. 8. Informacje ogólne Jeśli produkt nie działa poprawnie... 1. Przeczytaj ten podręcznik użytkownika lub poradnik szybkiego startu. 2. Skontaktuj się z obsługą klienta: +49 (0) 1805 938 802 w Europie E-mail:

Bardziej szczegółowo

Centrum skrótów. Wersja 5.1. Podręcznik administratora

Centrum skrótów. Wersja 5.1. Podręcznik administratora Centrum skrótów Wersja 5.1 Podręcznik administratora Lipiec 2016 www.lexmark.com Spis treści 2 Spis treści Historia zmian...3 Informacje ogólne... 4 Konfiguracja ustawień drukarki...5 Dostęp do wbudowanego

Bardziej szczegółowo

CARMINAT TOMTOM LIVE AKTYWACJA DOSTĘPU DO USŁUG LIVE

CARMINAT TOMTOM LIVE AKTYWACJA DOSTĘPU DO USŁUG LIVE CARMINAT TOMTOM LIVE AKTYWACJA DOSTĘPU DO USŁUG LIVE DOSTĘP DO USŁUG LIVE OPIS OGÓLNY USŁUG LIVE HD Traffic TM - informacja o natężeniu ruchu drogowego i korkach, aktualizacja w czasie poniżej 3 minut.

Bardziej szczegółowo

zūmo seria 300 Skrócony podręcznik użytkownika Lipiec _0C Wydrukowano na Tajwanie

zūmo seria 300 Skrócony podręcznik użytkownika Lipiec _0C Wydrukowano na Tajwanie zūmo seria 300 Skrócony podręcznik użytkownika Lipiec 2013 190-01457-59_0C Wydrukowano na Tajwanie Rozpoczęcie pracy z urządzeniem OSTRZEŻENIE Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu

Bardziej szczegółowo

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Instalowanie i aktywowanie Poprzednia wersja Instalowanie Odinstalowanie poprzedniej wersji programu F-Secure Mobile Anti-Virus nie jest konieczne. Po zainstalowaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Bazy Leków Zabronionych Polskiej Agencji Antydopingowej z dnia 1 lipca 2017 r.

Regulamin Bazy Leków Zabronionych Polskiej Agencji Antydopingowej z dnia 1 lipca 2017 r. Regulamin Bazy Leków Zabronionych Polskiej Agencji Antydopingowej z dnia 1 lipca 2017 r. 1 Wstęp Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z Serwisu internetowego Baza Leków Zabronionych

Bardziej szczegółowo

SUSE(r) Moblin Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r)

SUSE(r) Moblin Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r) SUSE(r) Moblin Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r) PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. ZAINSTALOWANIE LUB KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA (W TYM Z JEGO SKŁADNIKÓW) OZNACZA,

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Przed zainstalowaniem Oprogramowania Publiker Klient dla Windows należy zapoznać się z poniższym tekstem.

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika koocowego

Umowa licencyjna użytkownika koocowego Umowa licencyjna użytkownika koocowego Proszę uważnie zapoznad się z poniższym tekstem: korzystanie z niniejszego oprogramowania (dalej określanego jako program) oparte jest o umowę licencyjną, której

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Programu "MeduCards" (zwana dalej "umową")

Bardziej szczegółowo

TomTom Truck Navigation Przewodnik informacyjny

TomTom Truck Navigation Przewodnik informacyjny TomTom Truck Navigation Przewodnik informacyjny Spis treści Nawigacja dla ciężarówek 3 Informacje o nawigacji dla ciężarówek... 3 Ustawianie profilu pojazdu... 3 Wyświetlanie tras zamkniętych dla ciężarówek...

Bardziej szczegółowo

Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania

Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania Avigilon Control Center 6 Uaktualnienie oprogramowania Podczas aktualizacji do oprogramowania ACC 6, oprogramowanie i licencje wymagają aktualizacji. UWAGA: Tylko oprogramowanie ACC 5.x można uaktualnić

Bardziej szczegółowo

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj Umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe oraz umowa licencyjna (Wzór dotyczy utworów wytworzonych w ramach projektów standardowych, innowacyjnych i ponadnarodowych)* 1 Nr umowy: zawarta w [miejsce zawarcia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UŻYTKOWANIA Stron internetowych TomTom

WARUNKI UŻYTKOWANIA Stron internetowych TomTom WARUNKI UŻYTKOWANIA Stron internetowych TomTom 1 Zakres Niniejsze Warunki użytkowania mają zastosowanie do Stron internetowych TomTom i zawierają prawa, obowiązki i ograniczenia dotyczące korzystania ze

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Dariusz Kozak ZESTAW URUCHOMIENIOWY MIKROKOMPUTERÓW JEDNOUKŁADOWYCH MCS-51 ZUX51. Loader LX51 INSTRUKCJA OBSŁUGI. 2012 DK Wszystkie prawa zastrzeżone

Dariusz Kozak ZESTAW URUCHOMIENIOWY MIKROKOMPUTERÓW JEDNOUKŁADOWYCH MCS-51 ZUX51. Loader LX51 INSTRUKCJA OBSŁUGI. 2012 DK Wszystkie prawa zastrzeżone Dariusz Kozak ZESTAW URUCHOMIENIOWY MIKROKOMPUTERÓW JEDNOUKŁADOWYCH MCS-51 ZUX51 Loader LX51 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2012 DK Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie jest dozwolone

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika końcowego

Podręcznik użytkownika końcowego Podręcznik użytkownika końcowego Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania ze stron serwisu zorawina.info. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN korzystania ze stron serwisu zorawina.info. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN korzystania ze stron serwisu zorawina.info Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy REGULAMIN korzystania ze stron serwisu zorawina.info określa warunki korzystania z serwisu o nazwie zorawina.info

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Produkty w Sieci mobile. Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Produkty w Sieci mobile. Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Produkty w Sieci mobile Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem ) określa zasady dostępu i korzystania z aplikacji mobilnej MOBIT-GS1

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania wideo Polycom Systemy HDX Polycom

Aktualizacja oprogramowania wideo Polycom Systemy HDX Polycom Aktualizacja oprogramowania wideo Polycom Dzięki aktualizacji oprogramowania Polycom lub zakupowi dodatkowych opcji systemowych Twoja firma będzie mogła nadal czerpać korzyści z najnowszych technologii

Bardziej szczegółowo

SUSE(r) Linux Enterprise 11 High Availability Extension SP1 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r)

SUSE(r) Linux Enterprise 11 High Availability Extension SP1 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r) SUSE(r) Linux Enterprise 11 High Availability Extension SP1 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell(r) PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. ZAINSTALOWANIE LUB KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na oprogramowanie SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 firmy Novell(r)

Umowa licencyjna na oprogramowanie SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 firmy Novell(r) Umowa licencyjna na oprogramowanie SUSE(r) Linux Enterprise Server 11 firmy Novell(r) PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. ZAINSTALOWANIE LUB KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA (W TYM Z JEGO

Bardziej szczegółowo

1. Zastosowanie. 2. Środki bezpieczeństwa

1. Zastosowanie. 2. Środki bezpieczeństwa 1. Zastosowanie Niniejsze Zasady określają zasady korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego dostępnego na stronie www.royalcanin.pl. Serwis ten jest udostępniany przez Royal Canin Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy 21 listopada 2011 Novell Skrócona instrukcja obsługi Po zainstalowaniu przez administratora systemu oprogramowania GroupWise 2012 WebAccess można korzystać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2. 2. Postanowienia ogólne...

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2. 2. Postanowienia ogólne... REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Odpowiedzialność za treść... 2 4. Obszar obowiązywania

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA APLIKACJA MOBILNA OK SERWIS

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA APLIKACJA MOBILNA OK SERWIS UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA APLIKACJA MOBILNA OK SERWIS Przed zainstalowaniem, ściągnięciem lub użyciem oprogramowania Aplikacja Mobilna OK Serwis zwanego dalej aplikacjąnależy zapoznaćsięz poniższymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW

Przewodnik AirPrint. Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 1.0

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 1.0 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI WERSJI 1.0 1 Nawiguj Zawiera opcje związane z układaniem trasy oraz nawigacją. 1.1 Prowadź do Tworzenie trasy zaczynającej się w aktualnym położeniu podanym przez GPS. Po ułożeniu

Bardziej szczegółowo

APLIKACJI INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA KAMERY OBSERWACYJNEJ NOKIA PODRĘCZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

APLIKACJI INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA KAMERY OBSERWACYJNEJ NOKIA PODRĘCZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI PODRĘCZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA KAMERY OBSERWACYJNEJ NOKIA Copyright 2003 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone Data: 28.11.03, wersja 1.0 Spis treści 1. WPROWADZENIE...1 2. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Aumenta S.A.

Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Rozdział I Definicje Rozdział II Wprowadzenie Rozdział III Zakres i forma oferty Rozdział IV Zasady świadczenia usług Rozdział V Korzystanie z Serwisu Rozdział VI Ochrona

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA

UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA Niniejsze oprogramowanie komputerowe [Program] oraz materiały

Bardziej szczegółowo

Plik Readme aplikacji klienckiej Novell Filr

Plik Readme aplikacji klienckiej Novell Filr Plik Readme aplikacji klienckiej Novell Filr wrzesień 2014 Novell 1 Omówienie produktu Aplikacja kliencka Novell Filr umożliwia synchronizowanie plików z systemu Novell Filr z systemem plików na komputerze,

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL

UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL PODSTAWOWY PROGRAM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Przed zainstalowaniem systemu 21PM.pl należy dokładnie zapoznać się z niniejszą umową licencyjną i wynikającymi z niej prawami

Bardziej szczegółowo

POI portalu Dobrze wiedzieć Instrukcja Porsche Connect

POI portalu Dobrze wiedzieć Instrukcja Porsche Connect Dobrze wiedzieć Instrukcja Porsche 7/16 Nazwa Porsche, emblemat Porsche, Panamera, Cayenne, Macan, 911, 718, PCCB, PCM, PDK, PSM, PTM, Tequipment i inne oznaczenia są znakami towarowymi zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

2. Definicja aplikacji Asystent Kierowcy PZM i usług dostępnych za pomocą tej aplikacji

2. Definicja aplikacji Asystent Kierowcy PZM i usług dostępnych za pomocą tej aplikacji UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA "Asystent Kierowcy PZM" UWAGA. Przed zainstalowaniem, ściągnięciem lub użyciem oprogramowania zwanego dalej aplikacją Asystent Kierowcy PZM należy zapoznać się z poniższymi

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Copyright 2017 SYSTHERM INFO Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, reprodukowanie, tłumaczenie, przenoszenie na inny nośnik informacji lub zmiana formy na czytelną maszynowo

Bardziej szczegółowo

3. Jak Fon wykorzystuje zebrane informacje

3. Jak Fon wykorzystuje zebrane informacje Polityka Prywatności Ostatnia wersja Luty 20013 1. Dane rejestracyjne Dane otrzymane w momencie rejestracji, jak nazwa użytkownika, hasło, e-mail, data urodzenia, płeć, kod pocztowy i kraj będą gromadzone.

Bardziej szczegółowo

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia SPIS TREŚCI 1. Dla wszystkich użytkowników Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika... 3 Znaki towarowe... 4 Czym jest RICOH

Bardziej szczegółowo

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL POLISH Rozpoczynanie pracy Gdy uruchamiasz program nawigacyjny po raz pierwszy, zostanie automatycznie uruchomiony początkowy proces konfiguracji. Wykonaj

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję produktu SUSE Linux

Bardziej szczegółowo

Te warunki użytkowania dotyczą modułu e-submission w ramach Portalu dla dostawców, nie całego Portalu dla dostawców.

Te warunki użytkowania dotyczą modułu e-submission w ramach Portalu dla dostawców, nie całego Portalu dla dostawców. WARUNKI Dostęp do tej strony internetowej i korzystanie z niej podlegają następującym warunkom użytkowania ( Warunki ). Uprzejmie prosimy o dokładne przeczytanie tych warunków użytkowania przed skorzystaniem

Bardziej szczegółowo

OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE

OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE UWAGA! Niniejsza ograniczona gwarancja producenta ( gwarancja ) obowiązuje wyłącznie dla oryginalnych

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

handlowych lub/i towarowych i/lub pozostałych znaków, pojawiających się w Serwisie, o ile nie wskazano inaczej.

handlowych lub/i towarowych i/lub pozostałych znaków, pojawiających się w Serwisie, o ile nie wskazano inaczej. 1. Korzystanie z serwisu internetowego El Sol www.winaelsol.pl podlega określonym poniżej warunkom i zasadom, które obejmują, bez ograniczeń, stronę główną, stronę powitalną i wszystkie inne strony oraz

Bardziej szczegółowo

TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA

TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA NaleŜy uwaŝnie przeczytać wszystkie zasady i warunki niniejszej Umowy licencyjnej (zwanej dalej Umową ) między

Bardziej szczegółowo

Dakota 10 i 20 Skrócony podręcznik użytkownika

Dakota 10 i 20 Skrócony podręcznik użytkownika Dakota 10 i 20 Skrócony podręcznik użytkownika Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL

Przewodnik AirPrint. Wersja 0 POL Przewodnik AirPrint Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli: DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Wersja 0 POL Definicje oznaczeń

Bardziej szczegółowo

2 Lokalne zapisywanie i udostępnianie danych jest pod kontrolą użytkownika

2 Lokalne zapisywanie i udostępnianie danych jest pod kontrolą użytkownika Polityka prywatności 1 Przedmiot niniejszej instrukcji Niniejszy dokument wyjaśnia sposób gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych w kontekście udostępnianej przez firmę Roche aplikacji do zarządzania

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Novell Vibe (Vibe dla systemu ios) Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell

Novell Vibe (Vibe dla systemu ios) Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell Novell Vibe (Vibe dla systemu ios) Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. INSTALUJĄC LUB POBIERAJĄC OPROGRAMOWANIE LUB w INNY SPOSÓB z NIEGO KORZYSTAJĄC,

Bardziej szczegółowo

SUSE LINUX Enterprise Desktop ( SLED ) 11 SP2 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell

SUSE LINUX Enterprise Desktop ( SLED ) 11 SP2 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell SUSE LINUX Enterprise Desktop ( SLED ) 11 SP2 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. ZAINSTALOWANIE LUB KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA (W

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Wersja B POL 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise 11 Software Development Kit ( SDK ) SP2 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell

SUSE Linux Enterprise 11 Software Development Kit ( SDK ) SP2 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell SUSE Linux Enterprise 11 Software Development Kit ( SDK ) SP2 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. ZAINSTALOWANIE LUB KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS

Załącznik nr 3. Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS www.muso.pl www.musocms.com Załącznik nr 3 Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS 4 Marzec 2009r Licencjodawca oświadcza, że całość praw autorskich, jak również prawo do udzielania licencji na korzystanie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r.

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. 1 PRAWA AUTORSKIE Copyright Edimax Technology Co., Ltd. wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

HP Workspace. Instrukcja obsługi

HP Workspace. Instrukcja obsługi HP Workspace Instrukcja obsługi Copyright 2016 HP Development Company, L.P. 2016 Google Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dysk Google jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Windows jest zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Norton Internet Security

Norton Internet Security Norton Internet Security Norton Internet Security Ten dysk CD zawiera program Norton Internet Security przeznaczony do ochrony prywatności i danych użytkownika podczas korzystania z Internetu. Na dysku

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna. zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy:

Umowa licencyjna. zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy: Umowa licencyjna zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy: z siedzibą w, ul. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo