PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Część III SIWZ po zmianach z dnia r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM UBEZPIECZENIOWY I. UBEZPIECZAJĄCY 1. Nazwa i adres podmiotu: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, Gdańsk 2. REGON: NIP: EKD Sposób ewidencji prowadzonej działalności : pełna księgowość 6. Początek działalności : 1985R. II. MIEJSCE UBEZPIECZENIA A. Gdańsk-Przegalina, ul. Przegalińska 60 Gdańsk, ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19 Bydgoszcz, ul. Łowicka 82 Tczew, ul. Wodna 14 Toruń, ul. Klonowica 7 Malbork, ul. Zieleniecka 27 Buczyniec, Pasłęk Ostróda, ul. Mickiewicza 42 Słupsk, ul. Fr. Nullo 6 Toruń, ul. Ks. J. Popiełuszki 3 Chełmno, ul. Powiśle 3 Korzeniewo, ul. Wiślana 11 Kąty, Pasłęk Wilamowo 52, Małdyty Krasin 1, Pochylnia Oleśnica, Pasłęk Jelonki, Rychliki Jelonki, Pochylnia Całuny, Rychliki Gdańsk-Sobieszewo, ul. Nadwiślańska 35 Rakowiec 6, Malbork Kraśniewo 27, Malbork Wierciny 46, Nowy Dwór Gdański (Michałowo) Wierciny 47, Nowy Dwór Gdański (Michałowo) Piekło 54, Biała Góra Drewnica 13, Stegna Miłomłyn, ul. Kościelna 30 Lubień 7, Śluza Zielona, Miłomłyn Ostróda - Międzylesie, ul. Lipowa 8 Wielki Lubień 81, Dragacz Górsk, Pędzewo -B. Elektrownia Wodna Michałowo 1

2 III. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA - budynki i budowle od ognia i innych zdarzeń losowych - Środki trwałe i wyposażenie od ognia i innych zdarzeń losowych - Nakłady inwestycyjne od ognia i innych zdarzeń losowych - Ubezpieczenie gotówki w transporcie - Środki trwałe i wyposażenie od kradzieży z włamaniem i rabunku - Sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk - Maszyny i urządzenia od uszkodzeń - Maszyny elektryczne od szkód elektrycznych - Ubezpieczenie tablic informacyjno-promocyjnych od ognia i innych zdarzeń losowych, wandalizmu, kradzieży z włamaniem i rabunku - Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia - Ubezpieczenie komunikacyjne - Pojazdy w zakresie OC,AC, ASS oraz NNW Termin Ubezpieczenia: Dla ubezpieczenia mienia i oc r r Dla ubezpieczenia komunikacyjnego wg załącznika nr 3 do programu ubezpieczeniowego (pierwsze ubezpieczenie ) z tym, że dla ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczyciel będzie realizował ochronę ubezpieczeniową wystawiając umowy ubezpieczenia na roczne okresy ochrony ubezpieczeniowej od dnia upływu ważności dotychczasowych, indywidualnych polis. Ubezpieczenie mienia, OC jak i komunikacji będzie w całości obsługiwane przez brokera ubezpieczeniowego Pomorskie Towarzystwo Brokerów Sp. z o.o. Gdańsk, ul. Chrobrego 36 A, telefon faks IV. ZAKRES I PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych zakres pełny, tj. ogień, uderzenie pioruna ( działanie bezpośrednie i pośrednie), upadek pojazdu powietrznego, jego części lub przewożonego ładunku, huk ponaddźwiękowy, wybuch, huragan (wiatr o sile powyżej 17,5m/s), gwałtowny opad deszczu, powódź, spływ wód po zboczach, zaleganie śniegu, grad, zapadanie lub osuwanie się ziemi, uderzenie pojazdu ( w tym za szkody wyrządzone przez pojazdy będące w posiadaniu lub eksploatowane przez Ubezpieczającego, jego pracowników lub osoby za które ponosi odpowiedzialność), dym, sadza, przewrócenie się drzew i/lub budowli na ubezpieczone mienie, zalania topniejący śnieg, woda ) w tym szkody wodociągowe szkody powstałe wskutek: wydostania się wody, pary lub płynów wskutek uszkodzenia urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej lub technologicznej, cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń publicznej sieci kanalizacyjnej, pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach sieci. 2

3 z rozszerzeniem o : wypłatę odszkodowania za szkody powstałe wskutek akcji ratowniczych prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń losowych objętych zakresem ubezpieczenia (m.in. udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami rozbiórki/demontażu, wywiezienia i utylizacji zdarzenia szkodowego objętego pokryciem w ramach umowy ubezpieczenia do wysokości ,00 zł, przepięcia z limitem ,00 zł System ubezpieczenia: sumy stałe Ubezpieczenie wg. Wartości księgowej brutto Wszystkie wartości łącznie z podatkiem VAT Franszyza integralna 500,00 zł Franszyza redukcyjna, udział własny - brak Przedmiot i suma ubezpieczenia - 1. Budynki ( wg załącznika nr 1 do programu ubezpieczeniowego ) Suma Ubezpieczenia: ,58 PLN 2. Wyposażenie ( maszyny, urządzenia- w tym sprzęt elektroniczny nie objęty ubezpieczeniem od wszystkich ryzyk, meble, pozostałe wyposażenie z grupy 4,5,6,8 środków trwałych ) ,98,00 PLN 3. Nakłady adaptacyjne Suma ubezpieczenia PLN Miejsce ubezpieczenia dla nakładów adaptacyjnych: Gdańsk ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, Gdańsk 4. Budynki i budowle oraz urządzenia Elektrowni Wodnej w Michałowie suma ubezpieczenia ,00 PLN 5. Tablice Informacyjno-promocyjne (5 sztuk) - suma ubezpieczenia ,00 PLN Miejsce ubezpieczenia dla tablic: Działki znajdujące się w zarządzie RZGW W Gdańsku o numerach: - działka nr 3/1 obręb Niedzwiedzica (Stróża- Śluza Gdańska Głowa) - działka nr 34/2 obręb Wierciny (Michałowo śluza) - działka nr 131 obręb 8 (śluza Rakowiec) - działka nr 20/1 obręb Kraśniewo (śluza Szonowo) - działka nr 237 obręb Piekło ( śluza Biała Góra) Konstrukcja tablic stalowa w kształcie żagla, wysokość 3,16m., szerokość 1,60m. Szkielet rurowy- rury stalowe ocynkowane.ławka żelbetowa. Tablica z płyty warstwowej DIBOND, oklejona folią samoprzylepną z nadrukowaną treścią. Fundament betonowy 1,60x1,50x1,00 Ubezpieczony/właściciel Województwo Pomorskie, Gdańsk ul. Okopowa 21/27 3

4 Do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych zastosowanie maja niżej wymienione klauzule: Klauzula - Stempla pocztowego/bankowego. Klauzula - Reprezentantów Klauzula - Automatyczne objęcie ochroną ubezpieczeniową nowo nabytych środków trwałych Klauzula - Zabezpieczeń Klauzula - zgłaszania szkód Klauzula - lokalizacji Klauzula - warunków i taryf Klauzula - własności mienia Klauzula drobnych prac remontowych Klauzula - leewey Klauzula aktów terrorystycznych Klauzula- prolongaty składki Klauzula- ratalna Klauzula rozstrzygania sporów 2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyko dewastacji Przedmiot ubezpieczenia: a/ maszyny i urzadzenia, wyposażenie, sprzęt elektroniczny nie objęty ubezpieczeniem od wszystkich ryzyk, paliwo, opony samochodowe, urządzenia sterownicze, silniki, kosy spalinowe i inne Miejsce ubezpieczenia zgodnie z wypełnionymi ankietami o zabezpieczeniach (załacznik nr 4 do programu ubezpieczeniowego) Suma ubezpieczenia: PLN w systemie na pierwsze ryzyko Miejsce ubezpieczenia Elektrownia Wodna w Michałowie - Suma ubezpieczenia : ,00 zl w systemie na pierwsze ryzyko b/ tablice informacyjno- promocyjne Miejsce ubezpieczenia dla tablic: Działki znajdujące się w zarządzie RZGW W Gdańsku o numerach: - działka nr 3/1 obręb Niedźwiedzica (Stróża- Śluza Gdańska Głowa) - działka nr 34/2 obręb Wierciny (Michałowo śluza) - działka nr 131 obręb 8 (śluza Rakowiec) - działka nr 20/1 obręb Kraśniewo (śluza Szonowo) - działka nr 237 obręb Piekło ( śluza Biała Góra) suma ubezpieczenia ,00 PLN w systemie na pierwsze ryzyko ubezpieczenie rozszerza się o ryzyko wandalizmu nie związanego z ryzykiem kradzieży z limitem ,00 zł 4

5 Należne odszkodowanie będzie automatycznie zwiększane o koszty naprawy wszelkich elementów zabezpieczających ( czyli ściany, stropy, framugi, futryny, zamki, wszelkie instalacje itp.) z limitem odpowiedzialności do 5.000,00 zł Franszyza integralna 300,00 zł Franszyza redukcyjna, udział własny brak Ubezpieczenie rozszerza się o ubezpieczenie gotówki w transporcie Suma ubezpieczenia : PLN ubezpieczenie na pierwsze ryzyko Transport na terenie trójmiasta (kilka razy w miesiącu) Franszyza integralna 300,00 PLN Franszyza redukcyjna, udział własny brak Do ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji, ubezpieczenie szyb i gotówki w transporcie zastosowanie maja niżej wymienione klauzule: Klauzula - Stempla pocztowego/bankowego. Klauzula - Zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych Klauzula - zgłaszania szkód Klauzula - lokalizacji Klauzula - warunków i taryf Klauzula - własności mienia Klauzula- prolongaty składki Klauzula- ratalna Klauzula rozstrzygania sporów 3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Przedmiot Sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny oraz nośniki danych zgodnie z załącznikiem nr 2 do programu ubezpieczeniowego Suma ubezpieczenia ,20 PLN Należne odszkodowanie będzie automatycznie zwiększane o koszty naprawy wszelkich elementów zabezpieczających ( czyli ściany, stropy, framugi, futryny, zamki, wszelkie instalacje itp.) Zakres ubezpieczenia: a) utrata bądź ubytek wartości ubezpieczonego sprzętu nastąpiły z powodu jego zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku nieprzewidzianego wypadku uniemożliwiającego dalsze spełnianie zamierzonych funkcji. b) utrata sprzętu nastąpiła wskutek kradzieży z włamaniem, wskutek rabunku lub kradzieży zuchwałej. 5

6 Do szkód objętych ubezpieczeniem zalicza się w szczególności szkody wynikłe w następstwie: a) działania człowieka, a mianowicie: niewłaściwej obsługi sprzętu tj. nieostrożności, zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, braku kwalifikacji, błędu operatora itp., b) kradzieży z włamaniem i rabunku. Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność także za szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem z pojazdu, lub kradzieży całego pojazdu wraz ze sprzętem.(dotyczy sprzętu ruchomego lub/i przenośnego ) c) ognia (w tym działania dymu, sadzy itp.) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, uderzenia piorunu bezpośrednio i pośrednio na przedmiot ubezpieczenia, upadku pojazdu powietrznego oraz w akcji ratunkowej (gaszenia, burzenia, oczyszczenia zgliszcz), d) wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno kanalizacyjnych, powodzi, sztormu, wylewu wód podziemnych, a także czynników atmosferycznych w postaci mrozu, śniegu, deszczu, wilgoci, pary wodnej itp., e) wiatru, gradu, lawiny, obsunięcia i zapadania się ziemi, f) wad produkcyjnych i przyczyn technologicznych tj. błędów konstrukcyjnych, wadliwego materiału, zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia w sieci instalacji elektrycznej, szkód przepięciowych i pochodnych powstałych w związku z uderzeniem piorunu. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym lub w jego częściach od daty dostawy do daty włączenia do planowanej eksploatacji, pod warunkiem że: Sprzęt elektroniczny i jego części są magazynowane (składowane) w oryginalnych opakowaniach i pomieszczeniach do tego przystosowanych Termin magazynowania (składowania) nie przekracza 6-ciu miesięcy od daty dostawy. Ubezpieczenie na podstawie niniejszej klauzuli obejmuje wyłącznie szkody, za które ubezpieczający jest odpowiedzialny. Z chwilą przekazania sprzętu do eksploatacji obowiązują aktualnie obowiązujące ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Sprzęt elektroniczny objęty jest ubezpieczeniem na terytorium RP w miejscach wskazanych w załączniku i, podczas normalnej eksploatacji na stanowisku pracy, przemieszczania w miejscu ubezpieczenia, demontażu w celu dokonania konserwacji, przeglądu, remontu, ponownego montażu oraz w trakcie w/w operacji. Franszyza redukcyjna dla sprzętu stacjonarnego i dla sprzętu przenośnego 300,00 zł Limit odpowiedzialności dla kradzieży zuchwałej do wysokości 5.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Należne odszkodowanie będzie obejmowało koszty naprawy wszelkich elementów zabezpieczających (ściany, stropy, framugi, futryny, zamki, wszelkie instalacje it.) z limitem odpowiedzialności do 3.000,00 zl na jedno i wszystkie zdarzenia Wszystkie wartości łącznie z podatkiem VAT System ubezpieczenia: sumy stałe Ubezpieczenie wg. Wartości księgowej brutto Do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych zastosowanie maja niżej wymienione klauzule: Klauzula - Stempla pocztowego/bankowego. Klauzula - Reprezentantów 6

7 Klauzula - Automatyczne objęcie ochroną ubezpieczeniową nowo nabytych środków trwałych Klauzula - Zabezpieczeń Klauzula - zgłaszania szkód Klauzula - lokalizacji Klauzula - warunków i taryf Klauzula - własności mienia Klauzula drobnych prac remontowych Klauzula - leewey Klauzula aktów terrorystycznych Klauzula- prolongaty składki Klauzula- ratalna Klauzula rozstrzygania sporów 4. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń 4.1 Przedmiot i suma ubezpieczenia: MEW MICHAŁOWO obiekt w eksploatacji od 2011 roku a. Kompletne turbozespoły o mocy 160 kw typ RTK szt ,00 PLN produkcji Gajek Engineering w tym: - turbina Kaplana moc 166kW każda 3 szt rok prod agregaty hydrauliczne turbin -.generatory asynchroniczne o mocy 160 kw 3 szt producent Gajek Engineering 2010 rok - regulatory turbin 3 kpl - wloty i ssaki 3 kpl b. Układ wyprowadzenia mocy (Spirex)) ,00 PLN w tym : - rozdzielnica 17,5 kv typ Uni Switch produkcja ABB - transformator suchy żywiczny rok prod szafy sterownicze wraz z wyposażeniem 11 szt. Producent Spirex rok prod układy pomiarowe rozliczeniowe - układ automatycznej kompensacji mocy biernej generatorów - linie kablowe SN i NN wewnętrzne c.czyszczarki krat BHE Dychów 2010 rok ,00 PLN i agregaty hydrauliczne czyszczarek krat d. Zamknięcia remontowe aluminiowe BHE Dychów 2010 rok ,00 PLN e. Kraty wlotowe stalowe BHE Dychów 2010 rok ,00 PLN RAZEM : ,00 PLN Wszystkie wartości łącznie z podatkiem VAT 4.2. ZAKRES UBEZPIECZENIA 7

8 A. Ubezpieczeniem objęte są wszystkie nagłe, przypadkowe, nieprzewidziane i niezależne od Ubezpieczającego szkody związane z eksploatacją i użytkowaniem maszyn na bazie ubezpieczenia od wszystkich ryzyk, a w szczególności szkody spowodowane przez -działania człowieka, a mianowicie: niewłaściwej obsługi sprzętu tj. nieostrożności, zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, braku kwalifikacji, błędu operatora itp., - wad produkcyjnych i przyczyn technologicznych Ubezpieczenie wg wartości odtworzeniowej Ubezpieczenie w systemie sum stałych Franszyza redukcyjna 10% wartości szkody nie mniej niż 1.500,00 zł Franszyza integralna, udział własny - brak B. Dodatkowo ubezpieczenie rozszerza się o ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych Przedmiotem ubezpieczenia są maszyny, aparaty i urządzenia elektroenergetyczne (wykaz i moc znamionowa powyżej) Ubezpieczenie wg. Wartości odtworzeniowej System ubezpieczenia I ryzyko Wartość odtworzeniowa najdroższej maszyny / suma ubezpieczenia ,00 zł Franszyza redukcyjna 5% wartości szkody nie mniej niż 1.000,00 zl Franszyza integralna, udział własny - brak Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w skutek: - zwarcia (spięcia) - uszkodzenia izolacji - niezadziałania zabezpieczeń chroniących maszyny elektryczne - nadmiernego wzrostu, obniżenia lub zaniku napięcia - działania elektryczności atmosferycznej C. za szkodę uważa się utratę lub ubytek wartości ubezpieczonej maszyny z powodu jej fizycznego zniszczenia albo uszkodzenia uniemożliwiającego dalsze spełnienie zamierzonych funkcji i powodującego konieczność naprawy bądź wymiany wraz z kosztami transportu, demontażu i montażu. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód: - będące następstwem naturalnego zużycia, - powstałe w okresie gwarancyjnym pokrywane przez producenta, serwisanta, sprzedawcę o ile ponosi odpowiedzialność - spowodowane wadami lub usterkami w ubezpieczonych maszynach o których ubezpieczający wiedział przed zawarciem umowy ubezpieczenia - spowodowane zaniechaniem obowiązkowych konserwacji i przeglądów D. informacje dodatkowe 8

9 Realizacja obsługi technicznej elektrowni polega na stałym dwukrotnym przeglądzie wewnątrz elektrowni oraz całodobowym zdalnym monitoringiem za pomocą zainstalowanej karty SIM, który informuje o każdorazowej powstałej awarii oraz przekazie danych na jakich parametrach pracuje. Zapisy pracy elektrowni i wszystkich danych jest archiwizowany w systemie komputera. Prowadzona dokumentacja: - dziennik operacyjny - dziennik zapisu stanu wody górnej i dolnej - zapis dwa razy dziennie o godz. 7:00 i 13:00 mocy pracy elektrowni - kontrola stanu olejów uszczelniających codziennie dziennik dolewek oleju uszczelniającego - codziennie kontrola stanu kompensacji mocy biernej - codziennie kontrola stanu ciśnienie olejów w turbozespołach - dwa razy w roku dokonywane są przeglądy stanu technicznego obiektu - kontrola stanu zanieczyszczeń na kratach i codzienne bieżące czyszczenie - przegląd stanu technicznego dokonywany jest zgodnie z DTR - konserwacje dokonywane sa zgodnie z DTR Do ubezpieczenia maszyn i urządzeń od uszkodzeń i szkód elektrycznych zastosowanie maja niżej wymienione klauzule: Klauzula - Stempla pocztowego/bankowego. Klauzula - Reprezentantów Klauzula - zgłaszania szkód Klauzula - lokalizacji Klauzula - warunków i taryf Klauzula - własności mienia Klauzula - leewey Klauzula- prolongaty składki Klauzula- ratalna Klauzula rozstrzygania sporów 5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku działa na podstawie Ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 239 z 2005 r. poz ze zm), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. nr 126 z 2006 r. poz. 878), Statutu nadanego przez Ministra Środowiska zarządzeniem nr 86 z dnia 22 grudnia 2006 r. w brzmieniu ustalonym Zarządzeniem nr 1 z dnia 15 stycznia 2007 r. oraz Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Przedmiot ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia ( w tym śluzy, pochylnie i elektrownie wodne) z rozszerzeniem ochrony o: - szkody rzeczowe powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania - odpowiedzialność cywilną najemcy: szkody w mieniu ruchomym i nieruchomym, z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 9

10 Oc pracodawcy limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia - szkody wyrządzone osobom trzecim przez podwykonawcę ubezpieczającego - szkody w środowisku naturalnym limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia - oc za produkt limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia - oc za niedostarczenie energii limit ,00 zl na jedno i wszystkie zdarzenia - prace zabezpieczająco-pomocnicze z wykorzystaniem urządzeń pływających (pchacze, barki) limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia Suma ubezpieczenia :na jedno i wszystkie zdarzenia ,00 zł Udział własny dla szkód rzeczowych 500,00 zł Dla oc za produkt, oc za niedostarczenie energii i prac zabezpieczająco pomocniczych franszyza redukcyjna 10% wartości szkody nie mniej niż 2.000,00 zł 6. Ubezpieczenia komunikacyjne Okres ubezpieczenia : 12 miesięcy od dnia upływu ważności dotychczasowych, indywidualnych polis ubezpieczeniowych. Wykaz pojazdów do ubezpieczenia stanowi załącznik nr 3 do programu ubezpieczeniowego A Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów Zakres ubezpieczenia: zgodny z Ustawą z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK ( Dz.U Nr 124 poz z późniejszymi zmianami) Suma Gwarancyjna USTAWOWA B. Ubezpieczenie auto-casco pojazdów Zakres ubezpieczenia: pełny zakres pokrycia w tym kradzież pojazdu lub jego części lub wyposażenia albo uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia lub kradzieży. - wykupieniem amortyzacji części, - zniesieniem udziału własnego w AC/KR, zniesieniem konsumpcji sumy ubezpieczenia - zakres ubezpieczenia powinien obejmować kradzież pojazdu lub jego części z każdego miejsca, rozbój oraz rabunek. - zwrotem, uzasadnionych okolicznościami wypadku kosztów dodatkowych do wysokości 10 % sumy ubezpieczenia. franszyza integralna maks. 500 zł 10

11 Suma ubezpieczenia: zgodnie z załacznikiem nr 3 Sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT, odszkodowanie płatne z VAT. C. Assistance Ubezpieczenie powinno obejmować między innymi dostarczenie paliwa (bez kosztów paliwa), dostarczenie części zamiennych ( bez kosztu części zamiennych), holowanie pojazdu, złomowanie pojazdu, naprawa pojazdu, zorganizowanie parkingu. Limity kilometrów zgodnie z propozycją wykonawcy D. Ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów Zakres ubezpieczenia: następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów w związku z ruchem pojazdów Suma ubezpieczenia: ,00 zł na osobę Do ubezpieczenia maja zastosowanie klauzule Klauzula- prolongaty składki Klauzula - Stempla pocztowego/bankowego. Klauzula - warunków i taryf Klauzula- ratalna Klauzula rozstrzygania sporów VI. SZKODOWOŚĆ - okres od do dnia Ubezpieczenia komunikacyjne i majatkowe Polisa Z dnia Produkt Grupa Liczba szkód Oszacowania Odmowy Wypłaty OC/AC-A , ,59 KR-A OC/AC-A , ,52 OC/AC-A , ,98 OC/AC-A ,55 962, OC/AC-B , ,67 FP-B , , ,4 OC-B , ,88 OC/AC-B , ,56 OC/AC-B OC/AC-B , ,62 OC/AC-B , ,1 KM-B , ,06 KM-B , ,52 A-A KM-B , ,02 FP-C , ,88 EEI-C OC-C KR-D , ,94 OC-E KM-D ,1 86,39 779, ,45 Ubezpieczenia komunikacyjne: 11

12 l.p Typ polisy Nr polisy Data szkody zaliczka rezerwa regres razem ryzyko , ,00 0,00 0,00 AC ,00 0,00 0, ,00 OC ,21 0,00 0, ,21 OC ,00 0,00 0,00 0,00 AC Szkoda z tytułu ubezpieczenia Auto casco z dnia wypłata 3.853,90 PLN z dnia wypłata 882,58 PLN z dnia wypłata 2.497,00 PLN z dnia wyplata 4.909,67 PLN z dnia wyplata 1.944,78 PLN z dnia wypłata 368,98 PLN szkoda z tytułu ubezpieczenia OC z dnia wyplata 7.480,03 PLN VII. Klauzule obligatoryjne Wykonawca może wprowadzić zmiany do treści klauzul pod warunkiem, że klauzule po zmianie będą wywoływały takie same skutki, co do zakresu ich pokrycia 1 klauzula reprezentantów - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły że: Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego oraz osób, za które ponosi odpowiedzialność przy czym przez wymienione tu osoby rozumie się wyłącznie Dyrektora i jego zastępców. 2.klauzula prolongaty składki Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Brak opłaty składki ubezpieczeniowej bądź którejkolwiek jej raty,pomimo upływu terminu jej płatności nie może być podstawą do odstąpienia zakładu ubezpieczeń od umowy ani skutkować brakiem/wygaśnięciem ochrony. W takim wypadku zakład ubezpieczeń zobowiązany jest wyznaczyć kolejny, nie krótszy niż 14-dniowy termin, do uiszczenia składki bądź jej raty, powiadamiając o tym ubezpieczającego na piśmie. Odstąpienie od umowy bądź wygaśnięcie ochrony jest możliwe dopiero począwszy od dnia następującego po upływie dodatkowego terminu płatności składki bądź jej raty, o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego ubezpieczającego. 3. Klauzula zgłaszania szkód zawiadomienie Zakładu Ubezpieczeń o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. A Zakład Ubezpieczeń zobowiązuje się niezwłocznie dokonać - o ile będzie taka konieczność oględzin nie później niż w ciągu 5 dni roboczych. Nie zawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w uzgodnionym terminie będzie miało skutki zgodne z owu tylko i wyłącznie jeżeli nie zawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, okoliczności i rozmiaru szkody. 12

13 4. Klauzula zabezpieczeń : Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych ubezpieczanego mienia uznaje za wystarczający i nie będzie powoływał się na zapisy określone w OWU jako minimalne dla uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela 5. Klauzula własności mienia - niniejsze ubezpieczenie obejmuje również mienie nie będące własnością ubezpieczającego ale użytkowane przez Ubezpieczającego na podstawie umowy najmu, leasingu, dzierżawy itp. tytułów prawnych 6. Klauzula Automatyczne objęcie ochroną ubezpieczeniową Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie polisy obejmuje automatycznie nowe mienie ruchome, nieruchome wybudowane, zakupione, przejęte przez Ubezpieczającego lub znajdujące się pod jego kontrolą w miejscu ubezpieczenia do limitu w wysokości 20% sumy ubezpieczenia określonej w treści niniejszej polisy Mienie o którym mowa powyżej oraz mienie, którego wartość uległa obniżeniu będzie zgłaszane w trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych w terminach do 30 dnia następnego miesiąca kończącego dany okres rozliczeniowy. Pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się pierwszego dnia obowiązywania polisy. W przypadku wzrostu wartości mienia ponad określony limit Ubezpieczyciel zapewnia ochronę ubezpieczeniową przez okres 14 dni roboczych licząc od dnia przejścia ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia na Ubezpieczającego. W takim przypadku wymagane jest indywidualne zgłoszenie mienia do ubezpieczenia nie później niż przed upływem 14 dni roboczych licząc od dnia przejścia ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia na Ubezpieczającego. Z dniem następnym po przekazaniu informacji do Ubezpieczyciela o przekroczeniu 20% limitu ulega on odnowieniu do pierwotnej wysokości. Zasada ta obowiązuje dla każdego okresu rozliczeniowego odrębnie. Składka należna (dopłata lub zwrot) z tytułu zastosowania niniejszej klauzuli rozliczona będzie w ciągu14 dni od dnia wystawienia polisy/noty/aneksu. Rozliczenie składki dodatkowej z tego tytułu nastąpi na podstawie różnicy między wartością sprzętu na początku i na koniec okresu ubezpieczenia z zastosowaniem współczynnika 0,5 i obowiązującej stopy składki. 7. Klauzula warunków i taryf Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: W przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej) w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz taryfa składek obowiązujące w stosunku do polisy zasadniczej. 8. klauzula stempla pocztowego jeżeli zapłata należnej Ubezpieczycielowi składki dokonana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za dzień zapłaty składki (raty) uważa się datę złożenia zlecenia w banku lub urzędzie pocztowym na właściwy, tj. wyszczególniony na polisie rachunek Ubezpieczyciela. 9. Klauzula lokalizacji Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na podstawie umowy obejmuje wszystkie lokalizacje należące do ubezpieczającego, gdzie znajduje się ubezpieczane mienie należące do Ubezpieczającego lub znajdujące się na podstawie umowy pod jego kontrolą. 13

14 10. Klauzula rozstrzygania sporów spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe dla siedziby ubezpieczającego. Dotyczy wszystkich ryzyk 11. klauzula drobnych prac remontowych z zastrzeżeniem ogólnych warunków i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń dla ubezpieczonych składników mienia w trakcie prowadzonych prac remontowych, przebudowy, rozbudowy i modernizacji o ile nie przekraczają wartości ,00 zł i nie wymagają zgodnie z obowiązującymi przepisami zgody na prowadzenie prac budowlanych i nie naruszają konstrukcji nośnej budynku i konstrukcji dachu. 12. Klauzula włączenia aktów terrorystycznych niniejsze ubezpieczenie pokrywa również szkody spowodowane aktami terroryzmu. Za akty terroryzmu uznaje się bezprawne działania zawierające w sobie akty przemocy mające na celu zastraszenie ludności, wprowadzenie chaosu, dezorganizację życia publicznego, skierowane przeciwko społeczeństwu i/lub legalne władzy. Limit odpowiedzialności ,00 PLN łącznie dla ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 13. Klauzula ratalna -Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: W przypadku rozłożenia płatności składki na raty, z chwilą uznania przez zakład ubezpieczeń roszczenia z tytułu szkody objętej ubezpieczeniem, Ubezpieczający nie może zostać zobowiązany do uregulowania pozostałej do zapłacenia części składki. Jednocześnie z wypłacanego odszkodowania nie zostanie potrącona kwota odpowiadająca wysokości nieopłaconych rat składki. 14. Klauzula Leewey - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że: W przypadku szkody dotyczącej majątku trwałego, zasada proporcjonalnej redukcji odszkodowania stosowana będzie, jeżeli wartość ubezpieczeniowa poszczególnych składników majątku trwałego przekraczać będzie 130 % sumy ubezpieczenia ustalonej dla tych składników w umowie ubezpieczenia. ZAŁĄCZNIKI: Załacznik nr 1 - wykaz budynków Załacznik nr 2 wykaz sprzętu elektronicznego Załacznik nr 3 wykaz pojazdów Załacznik nr 4 informacje o konstrukcji i zabezpieczeniach budynków 14

II. MIEJSCE UBEZPIECZENIA. Część III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIOWY

II. MIEJSCE UBEZPIECZENIA. Część III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIOWY Część III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIOWY I. UBEZPIECZAJĄCY 1. Nazwa i adres podmiotu: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIOWY

OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIOWY Część III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIOWY I. UBEZPIECZAJĄCY 1. Nazwa i adres podmiotu: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data)

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data) Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIOWY

OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIOWY Część III SIWZ Numer sprawy: OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIOWY I. UBEZPIECZAJĄCY 1. Nazwa i adres podmiotu: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/223/../2013

UMOWA NR DZ/223/../2013 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR DZ/223/../2013 na usługę kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 a - b do SIWZ wzory umów Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Ostródzie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Zakładem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: Załącznik nr 6b wzór umowy dotyczący części II zamówienia WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Generalnej

Wzór Umowy Generalnej Wzór Umowy Generalnej zawarta w Warszawie w dniu...zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pileckiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 37A. 2. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w rezultacie wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta Umowa Generalna ubezpieczeń majątkowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10a do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 1 ZP/128/2015

Załącznik Nr 10a do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 1 ZP/128/2015 WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP/128/2015 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawarta w Łodzi w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Boguchwała, dn. 29.09.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Boguchwała, dn. 29.09.2014 r. Boguchwała, dn. 29.09.2014 r. (pieczęć jednostki) ZAPYTANIE OFERTOWE Ubezpieczenie nowego sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

II. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej polisa nr OC-C 012928 na następujących warunkach:

II. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej polisa nr OC-C 012928 na następujących warunkach: Raport bieżący nr 15/2012 z dnia 21.03.2012 r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iż w dniu 21

Bardziej szczegółowo

/KLAUZULA PIERWSZEJ AKTUALIZACJI SUMY UBEZPIECZENIA/

/KLAUZULA PIERWSZEJ AKTUALIZACJI SUMY UBEZPIECZENIA/ GCI.41-4/2013 /KLAUZULA PIERWSZEJ AKTUALIZACJI SUMY UBEZPIECZENIA/ Załącznik nr 5 do siwz Jeżeli Zamawiający zgłasza do umowy ubezpieczenia środki trwałe wg stanu z daty innej niż data rozpoczęcia ochrony

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Zapytanie ofertowe Ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański Starogard Gdański, 28.01.2015 r. Gmina

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 84/2014 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03 Wrocław, 19 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr WAD.2601.310.2014 DANE PODSTAWOWE: Ubezpieczony: (Zamawiający) Ubezpieczający: Broker:. Opis działalności: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PK/10/08. Tel.: 032 415 35 77

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PK/10/08. Tel.: 032 415 35 77 Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Adamczyka 10 ; 47-400 Racibórz Tel: (032) 415 35 77 Faks: (032) 419 07 17 http:/www.pk.raciborz.com.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków?

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków? Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013 Zapytanie ofertowe Dotyczące świadczenia usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. Znak sprawy: ZO/12/2013 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy ... Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ul. Wierzbowa 52 90-133 Łódź (Zamawiający) Dane Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Nr sprawy: KS.272.382.2014 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje

Bardziej szczegółowo

3 Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu.

3 Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu. Załącznik Nr 2/str. 1 Część I Zamówienia UMOWA - Wzór Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1.... 2....

Bardziej szczegółowo

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o.

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o. Ostróda, dnia 25.02.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na Ubezpieczeniu majątku i innych

Bardziej szczegółowo

S L I P B R O K E R S K I

S L I P B R O K E R S K I Szczecin, 08-10-2009r. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I FLOTY KOMUNIKACYJNEJ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZWIĄZANEJ Z FUNKCJONOWANIEM WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

O F E R TA - Część I Zamówienia. Łączna wartość przedmiotu zamówienia za cały okres ubezpieczenia tj. 24 m-ce wynosi:...

O F E R TA - Część I Zamówienia. Łączna wartość przedmiotu zamówienia za cały okres ubezpieczenia tj. 24 m-ce wynosi:... Część I Zamówienia: Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać wszystkich

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ 1. Ubezpieczenie mienia 1.1. Przedmiot 1.1.1. Mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego na podstawie tytułu

Bardziej szczegółowo