PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Część III SIWZ po zmianach z dnia r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM UBEZPIECZENIOWY I. UBEZPIECZAJĄCY 1. Nazwa i adres podmiotu: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, Gdańsk 2. REGON: NIP: EKD Sposób ewidencji prowadzonej działalności : pełna księgowość 6. Początek działalności : 1985R. II. MIEJSCE UBEZPIECZENIA A. Gdańsk-Przegalina, ul. Przegalińska 60 Gdańsk, ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19 Bydgoszcz, ul. Łowicka 82 Tczew, ul. Wodna 14 Toruń, ul. Klonowica 7 Malbork, ul. Zieleniecka 27 Buczyniec, Pasłęk Ostróda, ul. Mickiewicza 42 Słupsk, ul. Fr. Nullo 6 Toruń, ul. Ks. J. Popiełuszki 3 Chełmno, ul. Powiśle 3 Korzeniewo, ul. Wiślana 11 Kąty, Pasłęk Wilamowo 52, Małdyty Krasin 1, Pochylnia Oleśnica, Pasłęk Jelonki, Rychliki Jelonki, Pochylnia Całuny, Rychliki Gdańsk-Sobieszewo, ul. Nadwiślańska 35 Rakowiec 6, Malbork Kraśniewo 27, Malbork Wierciny 46, Nowy Dwór Gdański (Michałowo) Wierciny 47, Nowy Dwór Gdański (Michałowo) Piekło 54, Biała Góra Drewnica 13, Stegna Miłomłyn, ul. Kościelna 30 Lubień 7, Śluza Zielona, Miłomłyn Ostróda - Międzylesie, ul. Lipowa 8 Wielki Lubień 81, Dragacz Górsk, Pędzewo -B. Elektrownia Wodna Michałowo 1

2 III. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA - budynki i budowle od ognia i innych zdarzeń losowych - Środki trwałe i wyposażenie od ognia i innych zdarzeń losowych - Nakłady inwestycyjne od ognia i innych zdarzeń losowych - Ubezpieczenie gotówki w transporcie - Środki trwałe i wyposażenie od kradzieży z włamaniem i rabunku - Sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk - Maszyny i urządzenia od uszkodzeń - Maszyny elektryczne od szkód elektrycznych - Ubezpieczenie tablic informacyjno-promocyjnych od ognia i innych zdarzeń losowych, wandalizmu, kradzieży z włamaniem i rabunku - Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia - Ubezpieczenie komunikacyjne - Pojazdy w zakresie OC,AC, ASS oraz NNW Termin Ubezpieczenia: Dla ubezpieczenia mienia i oc r r Dla ubezpieczenia komunikacyjnego wg załącznika nr 3 do programu ubezpieczeniowego (pierwsze ubezpieczenie ) z tym, że dla ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczyciel będzie realizował ochronę ubezpieczeniową wystawiając umowy ubezpieczenia na roczne okresy ochrony ubezpieczeniowej od dnia upływu ważności dotychczasowych, indywidualnych polis. Ubezpieczenie mienia, OC jak i komunikacji będzie w całości obsługiwane przez brokera ubezpieczeniowego Pomorskie Towarzystwo Brokerów Sp. z o.o. Gdańsk, ul. Chrobrego 36 A, telefon faks IV. ZAKRES I PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych zakres pełny, tj. ogień, uderzenie pioruna ( działanie bezpośrednie i pośrednie), upadek pojazdu powietrznego, jego części lub przewożonego ładunku, huk ponaddźwiękowy, wybuch, huragan (wiatr o sile powyżej 17,5m/s), gwałtowny opad deszczu, powódź, spływ wód po zboczach, zaleganie śniegu, grad, zapadanie lub osuwanie się ziemi, uderzenie pojazdu ( w tym za szkody wyrządzone przez pojazdy będące w posiadaniu lub eksploatowane przez Ubezpieczającego, jego pracowników lub osoby za które ponosi odpowiedzialność), dym, sadza, przewrócenie się drzew i/lub budowli na ubezpieczone mienie, zalania topniejący śnieg, woda ) w tym szkody wodociągowe szkody powstałe wskutek: wydostania się wody, pary lub płynów wskutek uszkodzenia urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej lub technologicznej, cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń publicznej sieci kanalizacyjnej, pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach sieci. 2

3 z rozszerzeniem o : wypłatę odszkodowania za szkody powstałe wskutek akcji ratowniczych prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń losowych objętych zakresem ubezpieczenia (m.in. udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami rozbiórki/demontażu, wywiezienia i utylizacji zdarzenia szkodowego objętego pokryciem w ramach umowy ubezpieczenia do wysokości ,00 zł, przepięcia z limitem ,00 zł System ubezpieczenia: sumy stałe Ubezpieczenie wg. Wartości księgowej brutto Wszystkie wartości łącznie z podatkiem VAT Franszyza integralna 500,00 zł Franszyza redukcyjna, udział własny - brak Przedmiot i suma ubezpieczenia - 1. Budynki ( wg załącznika nr 1 do programu ubezpieczeniowego ) Suma Ubezpieczenia: ,58 PLN 2. Wyposażenie ( maszyny, urządzenia- w tym sprzęt elektroniczny nie objęty ubezpieczeniem od wszystkich ryzyk, meble, pozostałe wyposażenie z grupy 4,5,6,8 środków trwałych ) ,98,00 PLN 3. Nakłady adaptacyjne Suma ubezpieczenia PLN Miejsce ubezpieczenia dla nakładów adaptacyjnych: Gdańsk ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, Gdańsk 4. Budynki i budowle oraz urządzenia Elektrowni Wodnej w Michałowie suma ubezpieczenia ,00 PLN 5. Tablice Informacyjno-promocyjne (5 sztuk) - suma ubezpieczenia ,00 PLN Miejsce ubezpieczenia dla tablic: Działki znajdujące się w zarządzie RZGW W Gdańsku o numerach: - działka nr 3/1 obręb Niedzwiedzica (Stróża- Śluza Gdańska Głowa) - działka nr 34/2 obręb Wierciny (Michałowo śluza) - działka nr 131 obręb 8 (śluza Rakowiec) - działka nr 20/1 obręb Kraśniewo (śluza Szonowo) - działka nr 237 obręb Piekło ( śluza Biała Góra) Konstrukcja tablic stalowa w kształcie żagla, wysokość 3,16m., szerokość 1,60m. Szkielet rurowy- rury stalowe ocynkowane.ławka żelbetowa. Tablica z płyty warstwowej DIBOND, oklejona folią samoprzylepną z nadrukowaną treścią. Fundament betonowy 1,60x1,50x1,00 Ubezpieczony/właściciel Województwo Pomorskie, Gdańsk ul. Okopowa 21/27 3

4 Do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych zastosowanie maja niżej wymienione klauzule: Klauzula - Stempla pocztowego/bankowego. Klauzula - Reprezentantów Klauzula - Automatyczne objęcie ochroną ubezpieczeniową nowo nabytych środków trwałych Klauzula - Zabezpieczeń Klauzula - zgłaszania szkód Klauzula - lokalizacji Klauzula - warunków i taryf Klauzula - własności mienia Klauzula drobnych prac remontowych Klauzula - leewey Klauzula aktów terrorystycznych Klauzula- prolongaty składki Klauzula- ratalna Klauzula rozstrzygania sporów 2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyko dewastacji Przedmiot ubezpieczenia: a/ maszyny i urzadzenia, wyposażenie, sprzęt elektroniczny nie objęty ubezpieczeniem od wszystkich ryzyk, paliwo, opony samochodowe, urządzenia sterownicze, silniki, kosy spalinowe i inne Miejsce ubezpieczenia zgodnie z wypełnionymi ankietami o zabezpieczeniach (załacznik nr 4 do programu ubezpieczeniowego) Suma ubezpieczenia: PLN w systemie na pierwsze ryzyko Miejsce ubezpieczenia Elektrownia Wodna w Michałowie - Suma ubezpieczenia : ,00 zl w systemie na pierwsze ryzyko b/ tablice informacyjno- promocyjne Miejsce ubezpieczenia dla tablic: Działki znajdujące się w zarządzie RZGW W Gdańsku o numerach: - działka nr 3/1 obręb Niedźwiedzica (Stróża- Śluza Gdańska Głowa) - działka nr 34/2 obręb Wierciny (Michałowo śluza) - działka nr 131 obręb 8 (śluza Rakowiec) - działka nr 20/1 obręb Kraśniewo (śluza Szonowo) - działka nr 237 obręb Piekło ( śluza Biała Góra) suma ubezpieczenia ,00 PLN w systemie na pierwsze ryzyko ubezpieczenie rozszerza się o ryzyko wandalizmu nie związanego z ryzykiem kradzieży z limitem ,00 zł 4

5 Należne odszkodowanie będzie automatycznie zwiększane o koszty naprawy wszelkich elementów zabezpieczających ( czyli ściany, stropy, framugi, futryny, zamki, wszelkie instalacje itp.) z limitem odpowiedzialności do 5.000,00 zł Franszyza integralna 300,00 zł Franszyza redukcyjna, udział własny brak Ubezpieczenie rozszerza się o ubezpieczenie gotówki w transporcie Suma ubezpieczenia : PLN ubezpieczenie na pierwsze ryzyko Transport na terenie trójmiasta (kilka razy w miesiącu) Franszyza integralna 300,00 PLN Franszyza redukcyjna, udział własny brak Do ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji, ubezpieczenie szyb i gotówki w transporcie zastosowanie maja niżej wymienione klauzule: Klauzula - Stempla pocztowego/bankowego. Klauzula - Zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych Klauzula - zgłaszania szkód Klauzula - lokalizacji Klauzula - warunków i taryf Klauzula - własności mienia Klauzula- prolongaty składki Klauzula- ratalna Klauzula rozstrzygania sporów 3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Przedmiot Sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny oraz nośniki danych zgodnie z załącznikiem nr 2 do programu ubezpieczeniowego Suma ubezpieczenia ,20 PLN Należne odszkodowanie będzie automatycznie zwiększane o koszty naprawy wszelkich elementów zabezpieczających ( czyli ściany, stropy, framugi, futryny, zamki, wszelkie instalacje itp.) Zakres ubezpieczenia: a) utrata bądź ubytek wartości ubezpieczonego sprzętu nastąpiły z powodu jego zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku nieprzewidzianego wypadku uniemożliwiającego dalsze spełnianie zamierzonych funkcji. b) utrata sprzętu nastąpiła wskutek kradzieży z włamaniem, wskutek rabunku lub kradzieży zuchwałej. 5

6 Do szkód objętych ubezpieczeniem zalicza się w szczególności szkody wynikłe w następstwie: a) działania człowieka, a mianowicie: niewłaściwej obsługi sprzętu tj. nieostrożności, zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, braku kwalifikacji, błędu operatora itp., b) kradzieży z włamaniem i rabunku. Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność także za szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem z pojazdu, lub kradzieży całego pojazdu wraz ze sprzętem.(dotyczy sprzętu ruchomego lub/i przenośnego ) c) ognia (w tym działania dymu, sadzy itp.) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, uderzenia piorunu bezpośrednio i pośrednio na przedmiot ubezpieczenia, upadku pojazdu powietrznego oraz w akcji ratunkowej (gaszenia, burzenia, oczyszczenia zgliszcz), d) wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno kanalizacyjnych, powodzi, sztormu, wylewu wód podziemnych, a także czynników atmosferycznych w postaci mrozu, śniegu, deszczu, wilgoci, pary wodnej itp., e) wiatru, gradu, lawiny, obsunięcia i zapadania się ziemi, f) wad produkcyjnych i przyczyn technologicznych tj. błędów konstrukcyjnych, wadliwego materiału, zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia w sieci instalacji elektrycznej, szkód przepięciowych i pochodnych powstałych w związku z uderzeniem piorunu. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym lub w jego częściach od daty dostawy do daty włączenia do planowanej eksploatacji, pod warunkiem że: Sprzęt elektroniczny i jego części są magazynowane (składowane) w oryginalnych opakowaniach i pomieszczeniach do tego przystosowanych Termin magazynowania (składowania) nie przekracza 6-ciu miesięcy od daty dostawy. Ubezpieczenie na podstawie niniejszej klauzuli obejmuje wyłącznie szkody, za które ubezpieczający jest odpowiedzialny. Z chwilą przekazania sprzętu do eksploatacji obowiązują aktualnie obowiązujące ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Sprzęt elektroniczny objęty jest ubezpieczeniem na terytorium RP w miejscach wskazanych w załączniku i, podczas normalnej eksploatacji na stanowisku pracy, przemieszczania w miejscu ubezpieczenia, demontażu w celu dokonania konserwacji, przeglądu, remontu, ponownego montażu oraz w trakcie w/w operacji. Franszyza redukcyjna dla sprzętu stacjonarnego i dla sprzętu przenośnego 300,00 zł Limit odpowiedzialności dla kradzieży zuchwałej do wysokości 5.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Należne odszkodowanie będzie obejmowało koszty naprawy wszelkich elementów zabezpieczających (ściany, stropy, framugi, futryny, zamki, wszelkie instalacje it.) z limitem odpowiedzialności do 3.000,00 zl na jedno i wszystkie zdarzenia Wszystkie wartości łącznie z podatkiem VAT System ubezpieczenia: sumy stałe Ubezpieczenie wg. Wartości księgowej brutto Do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych zastosowanie maja niżej wymienione klauzule: Klauzula - Stempla pocztowego/bankowego. Klauzula - Reprezentantów 6

7 Klauzula - Automatyczne objęcie ochroną ubezpieczeniową nowo nabytych środków trwałych Klauzula - Zabezpieczeń Klauzula - zgłaszania szkód Klauzula - lokalizacji Klauzula - warunków i taryf Klauzula - własności mienia Klauzula drobnych prac remontowych Klauzula - leewey Klauzula aktów terrorystycznych Klauzula- prolongaty składki Klauzula- ratalna Klauzula rozstrzygania sporów 4. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń 4.1 Przedmiot i suma ubezpieczenia: MEW MICHAŁOWO obiekt w eksploatacji od 2011 roku a. Kompletne turbozespoły o mocy 160 kw typ RTK szt ,00 PLN produkcji Gajek Engineering w tym: - turbina Kaplana moc 166kW każda 3 szt rok prod agregaty hydrauliczne turbin -.generatory asynchroniczne o mocy 160 kw 3 szt producent Gajek Engineering 2010 rok - regulatory turbin 3 kpl - wloty i ssaki 3 kpl b. Układ wyprowadzenia mocy (Spirex)) ,00 PLN w tym : - rozdzielnica 17,5 kv typ Uni Switch produkcja ABB - transformator suchy żywiczny rok prod szafy sterownicze wraz z wyposażeniem 11 szt. Producent Spirex rok prod układy pomiarowe rozliczeniowe - układ automatycznej kompensacji mocy biernej generatorów - linie kablowe SN i NN wewnętrzne c.czyszczarki krat BHE Dychów 2010 rok ,00 PLN i agregaty hydrauliczne czyszczarek krat d. Zamknięcia remontowe aluminiowe BHE Dychów 2010 rok ,00 PLN e. Kraty wlotowe stalowe BHE Dychów 2010 rok ,00 PLN RAZEM : ,00 PLN Wszystkie wartości łącznie z podatkiem VAT 4.2. ZAKRES UBEZPIECZENIA 7

8 A. Ubezpieczeniem objęte są wszystkie nagłe, przypadkowe, nieprzewidziane i niezależne od Ubezpieczającego szkody związane z eksploatacją i użytkowaniem maszyn na bazie ubezpieczenia od wszystkich ryzyk, a w szczególności szkody spowodowane przez -działania człowieka, a mianowicie: niewłaściwej obsługi sprzętu tj. nieostrożności, zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, braku kwalifikacji, błędu operatora itp., - wad produkcyjnych i przyczyn technologicznych Ubezpieczenie wg wartości odtworzeniowej Ubezpieczenie w systemie sum stałych Franszyza redukcyjna 10% wartości szkody nie mniej niż 1.500,00 zł Franszyza integralna, udział własny - brak B. Dodatkowo ubezpieczenie rozszerza się o ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych Przedmiotem ubezpieczenia są maszyny, aparaty i urządzenia elektroenergetyczne (wykaz i moc znamionowa powyżej) Ubezpieczenie wg. Wartości odtworzeniowej System ubezpieczenia I ryzyko Wartość odtworzeniowa najdroższej maszyny / suma ubezpieczenia ,00 zł Franszyza redukcyjna 5% wartości szkody nie mniej niż 1.000,00 zl Franszyza integralna, udział własny - brak Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w skutek: - zwarcia (spięcia) - uszkodzenia izolacji - niezadziałania zabezpieczeń chroniących maszyny elektryczne - nadmiernego wzrostu, obniżenia lub zaniku napięcia - działania elektryczności atmosferycznej C. za szkodę uważa się utratę lub ubytek wartości ubezpieczonej maszyny z powodu jej fizycznego zniszczenia albo uszkodzenia uniemożliwiającego dalsze spełnienie zamierzonych funkcji i powodującego konieczność naprawy bądź wymiany wraz z kosztami transportu, demontażu i montażu. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód: - będące następstwem naturalnego zużycia, - powstałe w okresie gwarancyjnym pokrywane przez producenta, serwisanta, sprzedawcę o ile ponosi odpowiedzialność - spowodowane wadami lub usterkami w ubezpieczonych maszynach o których ubezpieczający wiedział przed zawarciem umowy ubezpieczenia - spowodowane zaniechaniem obowiązkowych konserwacji i przeglądów D. informacje dodatkowe 8

9 Realizacja obsługi technicznej elektrowni polega na stałym dwukrotnym przeglądzie wewnątrz elektrowni oraz całodobowym zdalnym monitoringiem za pomocą zainstalowanej karty SIM, który informuje o każdorazowej powstałej awarii oraz przekazie danych na jakich parametrach pracuje. Zapisy pracy elektrowni i wszystkich danych jest archiwizowany w systemie komputera. Prowadzona dokumentacja: - dziennik operacyjny - dziennik zapisu stanu wody górnej i dolnej - zapis dwa razy dziennie o godz. 7:00 i 13:00 mocy pracy elektrowni - kontrola stanu olejów uszczelniających codziennie dziennik dolewek oleju uszczelniającego - codziennie kontrola stanu kompensacji mocy biernej - codziennie kontrola stanu ciśnienie olejów w turbozespołach - dwa razy w roku dokonywane są przeglądy stanu technicznego obiektu - kontrola stanu zanieczyszczeń na kratach i codzienne bieżące czyszczenie - przegląd stanu technicznego dokonywany jest zgodnie z DTR - konserwacje dokonywane sa zgodnie z DTR Do ubezpieczenia maszyn i urządzeń od uszkodzeń i szkód elektrycznych zastosowanie maja niżej wymienione klauzule: Klauzula - Stempla pocztowego/bankowego. Klauzula - Reprezentantów Klauzula - zgłaszania szkód Klauzula - lokalizacji Klauzula - warunków i taryf Klauzula - własności mienia Klauzula - leewey Klauzula- prolongaty składki Klauzula- ratalna Klauzula rozstrzygania sporów 5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku działa na podstawie Ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 239 z 2005 r. poz ze zm), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. nr 126 z 2006 r. poz. 878), Statutu nadanego przez Ministra Środowiska zarządzeniem nr 86 z dnia 22 grudnia 2006 r. w brzmieniu ustalonym Zarządzeniem nr 1 z dnia 15 stycznia 2007 r. oraz Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Przedmiot ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia ( w tym śluzy, pochylnie i elektrownie wodne) z rozszerzeniem ochrony o: - szkody rzeczowe powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania - odpowiedzialność cywilną najemcy: szkody w mieniu ruchomym i nieruchomym, z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 9

10 Oc pracodawcy limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia - szkody wyrządzone osobom trzecim przez podwykonawcę ubezpieczającego - szkody w środowisku naturalnym limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia - oc za produkt limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia - oc za niedostarczenie energii limit ,00 zl na jedno i wszystkie zdarzenia - prace zabezpieczająco-pomocnicze z wykorzystaniem urządzeń pływających (pchacze, barki) limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia Suma ubezpieczenia :na jedno i wszystkie zdarzenia ,00 zł Udział własny dla szkód rzeczowych 500,00 zł Dla oc za produkt, oc za niedostarczenie energii i prac zabezpieczająco pomocniczych franszyza redukcyjna 10% wartości szkody nie mniej niż 2.000,00 zł 6. Ubezpieczenia komunikacyjne Okres ubezpieczenia : 12 miesięcy od dnia upływu ważności dotychczasowych, indywidualnych polis ubezpieczeniowych. Wykaz pojazdów do ubezpieczenia stanowi załącznik nr 3 do programu ubezpieczeniowego A Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów Zakres ubezpieczenia: zgodny z Ustawą z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK ( Dz.U Nr 124 poz z późniejszymi zmianami) Suma Gwarancyjna USTAWOWA B. Ubezpieczenie auto-casco pojazdów Zakres ubezpieczenia: pełny zakres pokrycia w tym kradzież pojazdu lub jego części lub wyposażenia albo uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia lub kradzieży. - wykupieniem amortyzacji części, - zniesieniem udziału własnego w AC/KR, zniesieniem konsumpcji sumy ubezpieczenia - zakres ubezpieczenia powinien obejmować kradzież pojazdu lub jego części z każdego miejsca, rozbój oraz rabunek. - zwrotem, uzasadnionych okolicznościami wypadku kosztów dodatkowych do wysokości 10 % sumy ubezpieczenia. franszyza integralna maks. 500 zł 10

11 Suma ubezpieczenia: zgodnie z załacznikiem nr 3 Sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT, odszkodowanie płatne z VAT. C. Assistance Ubezpieczenie powinno obejmować między innymi dostarczenie paliwa (bez kosztów paliwa), dostarczenie części zamiennych ( bez kosztu części zamiennych), holowanie pojazdu, złomowanie pojazdu, naprawa pojazdu, zorganizowanie parkingu. Limity kilometrów zgodnie z propozycją wykonawcy D. Ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów Zakres ubezpieczenia: następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów w związku z ruchem pojazdów Suma ubezpieczenia: ,00 zł na osobę Do ubezpieczenia maja zastosowanie klauzule Klauzula- prolongaty składki Klauzula - Stempla pocztowego/bankowego. Klauzula - warunków i taryf Klauzula- ratalna Klauzula rozstrzygania sporów VI. SZKODOWOŚĆ - okres od do dnia Ubezpieczenia komunikacyjne i majatkowe Polisa Z dnia Produkt Grupa Liczba szkód Oszacowania Odmowy Wypłaty OC/AC-A , ,59 KR-A OC/AC-A , ,52 OC/AC-A , ,98 OC/AC-A ,55 962, OC/AC-B , ,67 FP-B , , ,4 OC-B , ,88 OC/AC-B , ,56 OC/AC-B OC/AC-B , ,62 OC/AC-B , ,1 KM-B , ,06 KM-B , ,52 A-A KM-B , ,02 FP-C , ,88 EEI-C OC-C KR-D , ,94 OC-E KM-D ,1 86,39 779, ,45 Ubezpieczenia komunikacyjne: 11

12 l.p Typ polisy Nr polisy Data szkody zaliczka rezerwa regres razem ryzyko , ,00 0,00 0,00 AC ,00 0,00 0, ,00 OC ,21 0,00 0, ,21 OC ,00 0,00 0,00 0,00 AC Szkoda z tytułu ubezpieczenia Auto casco z dnia wypłata 3.853,90 PLN z dnia wypłata 882,58 PLN z dnia wypłata 2.497,00 PLN z dnia wyplata 4.909,67 PLN z dnia wyplata 1.944,78 PLN z dnia wypłata 368,98 PLN szkoda z tytułu ubezpieczenia OC z dnia wyplata 7.480,03 PLN VII. Klauzule obligatoryjne Wykonawca może wprowadzić zmiany do treści klauzul pod warunkiem, że klauzule po zmianie będą wywoływały takie same skutki, co do zakresu ich pokrycia 1 klauzula reprezentantów - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły że: Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego oraz osób, za które ponosi odpowiedzialność przy czym przez wymienione tu osoby rozumie się wyłącznie Dyrektora i jego zastępców. 2.klauzula prolongaty składki Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Brak opłaty składki ubezpieczeniowej bądź którejkolwiek jej raty,pomimo upływu terminu jej płatności nie może być podstawą do odstąpienia zakładu ubezpieczeń od umowy ani skutkować brakiem/wygaśnięciem ochrony. W takim wypadku zakład ubezpieczeń zobowiązany jest wyznaczyć kolejny, nie krótszy niż 14-dniowy termin, do uiszczenia składki bądź jej raty, powiadamiając o tym ubezpieczającego na piśmie. Odstąpienie od umowy bądź wygaśnięcie ochrony jest możliwe dopiero począwszy od dnia następującego po upływie dodatkowego terminu płatności składki bądź jej raty, o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego ubezpieczającego. 3. Klauzula zgłaszania szkód zawiadomienie Zakładu Ubezpieczeń o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. A Zakład Ubezpieczeń zobowiązuje się niezwłocznie dokonać - o ile będzie taka konieczność oględzin nie później niż w ciągu 5 dni roboczych. Nie zawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w uzgodnionym terminie będzie miało skutki zgodne z owu tylko i wyłącznie jeżeli nie zawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, okoliczności i rozmiaru szkody. 12

13 4. Klauzula zabezpieczeń : Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych ubezpieczanego mienia uznaje za wystarczający i nie będzie powoływał się na zapisy określone w OWU jako minimalne dla uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela 5. Klauzula własności mienia - niniejsze ubezpieczenie obejmuje również mienie nie będące własnością ubezpieczającego ale użytkowane przez Ubezpieczającego na podstawie umowy najmu, leasingu, dzierżawy itp. tytułów prawnych 6. Klauzula Automatyczne objęcie ochroną ubezpieczeniową Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie polisy obejmuje automatycznie nowe mienie ruchome, nieruchome wybudowane, zakupione, przejęte przez Ubezpieczającego lub znajdujące się pod jego kontrolą w miejscu ubezpieczenia do limitu w wysokości 20% sumy ubezpieczenia określonej w treści niniejszej polisy Mienie o którym mowa powyżej oraz mienie, którego wartość uległa obniżeniu będzie zgłaszane w trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych w terminach do 30 dnia następnego miesiąca kończącego dany okres rozliczeniowy. Pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się pierwszego dnia obowiązywania polisy. W przypadku wzrostu wartości mienia ponad określony limit Ubezpieczyciel zapewnia ochronę ubezpieczeniową przez okres 14 dni roboczych licząc od dnia przejścia ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia na Ubezpieczającego. W takim przypadku wymagane jest indywidualne zgłoszenie mienia do ubezpieczenia nie później niż przed upływem 14 dni roboczych licząc od dnia przejścia ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia na Ubezpieczającego. Z dniem następnym po przekazaniu informacji do Ubezpieczyciela o przekroczeniu 20% limitu ulega on odnowieniu do pierwotnej wysokości. Zasada ta obowiązuje dla każdego okresu rozliczeniowego odrębnie. Składka należna (dopłata lub zwrot) z tytułu zastosowania niniejszej klauzuli rozliczona będzie w ciągu14 dni od dnia wystawienia polisy/noty/aneksu. Rozliczenie składki dodatkowej z tego tytułu nastąpi na podstawie różnicy między wartością sprzętu na początku i na koniec okresu ubezpieczenia z zastosowaniem współczynnika 0,5 i obowiązującej stopy składki. 7. Klauzula warunków i taryf Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: W przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej) w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz taryfa składek obowiązujące w stosunku do polisy zasadniczej. 8. klauzula stempla pocztowego jeżeli zapłata należnej Ubezpieczycielowi składki dokonana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za dzień zapłaty składki (raty) uważa się datę złożenia zlecenia w banku lub urzędzie pocztowym na właściwy, tj. wyszczególniony na polisie rachunek Ubezpieczyciela. 9. Klauzula lokalizacji Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na podstawie umowy obejmuje wszystkie lokalizacje należące do ubezpieczającego, gdzie znajduje się ubezpieczane mienie należące do Ubezpieczającego lub znajdujące się na podstawie umowy pod jego kontrolą. 13

14 10. Klauzula rozstrzygania sporów spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe dla siedziby ubezpieczającego. Dotyczy wszystkich ryzyk 11. klauzula drobnych prac remontowych z zastrzeżeniem ogólnych warunków i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń dla ubezpieczonych składników mienia w trakcie prowadzonych prac remontowych, przebudowy, rozbudowy i modernizacji o ile nie przekraczają wartości ,00 zł i nie wymagają zgodnie z obowiązującymi przepisami zgody na prowadzenie prac budowlanych i nie naruszają konstrukcji nośnej budynku i konstrukcji dachu. 12. Klauzula włączenia aktów terrorystycznych niniejsze ubezpieczenie pokrywa również szkody spowodowane aktami terroryzmu. Za akty terroryzmu uznaje się bezprawne działania zawierające w sobie akty przemocy mające na celu zastraszenie ludności, wprowadzenie chaosu, dezorganizację życia publicznego, skierowane przeciwko społeczeństwu i/lub legalne władzy. Limit odpowiedzialności ,00 PLN łącznie dla ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 13. Klauzula ratalna -Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: W przypadku rozłożenia płatności składki na raty, z chwilą uznania przez zakład ubezpieczeń roszczenia z tytułu szkody objętej ubezpieczeniem, Ubezpieczający nie może zostać zobowiązany do uregulowania pozostałej do zapłacenia części składki. Jednocześnie z wypłacanego odszkodowania nie zostanie potrącona kwota odpowiadająca wysokości nieopłaconych rat składki. 14. Klauzula Leewey - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że: W przypadku szkody dotyczącej majątku trwałego, zasada proporcjonalnej redukcji odszkodowania stosowana będzie, jeżeli wartość ubezpieczeniowa poszczególnych składników majątku trwałego przekraczać będzie 130 % sumy ubezpieczenia ustalonej dla tych składników w umowie ubezpieczenia. ZAŁĄCZNIKI: Załacznik nr 1 - wykaz budynków Załacznik nr 2 wykaz sprzętu elektronicznego Załacznik nr 3 wykaz pojazdów Załacznik nr 4 informacje o konstrukcji i zabezpieczeniach budynków 14

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, ul. B-pa

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./faks 095 722 53 85 Znak sprawy:zp/pn/11/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 390000-LG-253-140/07/ZP Izba Celna w Poznaniu Ul. Krańcowa 28 61-037 Poznań zwana dalej Zamawiającym", zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ UMOWA NR 40/2013 Załącznik nr 7 do SWIZ W dniu.. 2013 r. w Kozienicach pomiędzy: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą: 26-900 Kozienice, ul. Przemysłowa 15, NIP 812-18-78-705, KRS 0000315640,

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. CZĘŚĆ PIERWSZA: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet I Pakiet I obejmuje: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający/ ubezpieczony Siedziba Ubezpieczającego Opis prowadzonej działalności Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot główny: CPV: 66.51.00.00-8 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia

Załącznik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Program Ubezpieczenia UBEZPIECZENIA OBJĘTE ZAMÓWIENIEM W zakres niniejszego zamówienia wchodzą następujące ubezpieczenia: Ubezpieczenie mienia od ognia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju Znak sprawy ZP/DRM/5/2013 Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (UBEZPIECZENIA) PROGRAM UBEZPIECZENIA SPOSÓB PŁATNOSCI SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ 1. Ubezpieczenia komunikacyjne: Załącznik A 1) Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Skorygowany Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. Znak sprawy 3/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 387 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PŁOCK SP. Z O.O. (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KWOTĘ PONIŻEJ 60 000 EURO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: CPV 6630000

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KWOTĘ PONIŻEJ 60 000 EURO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: CPV 6630000 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KWOTĘ PONIŻEJ 60 000 EURO Zamawiający: Wójt Gminy Jeziora Wielkie 88-324 Jeziora Wielkie tel. 052 318-72-88 fax 052 318-74-40

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 46 Wrocław, dnia 13.07.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo