Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2009"

Transkrypt

1 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) ; (48 22) ; fax: (48 22) C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A p r o b a t T e c h n i c z n y c h w B u d o w n i c t w i e U E A t c C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j O r g a n i z a c j i d s. A p r o b a t T e c h n i c z n y c h E O T A Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2009 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaŝnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z 2004 r., poz. 2497) w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy: "PRUSZYŃSKI" Sp. z o.o. ul. Sokołowska 32B, Komorów, Sokołów stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą: KSZTAŁTOWNIKI GIĘTE NA ZIMNO Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ PRUSZYŃSKI w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który jest integralną częścią niniejszej Aprobaty Technicznej ITB. Termin waŝności: 06 marca 2014 r. Załącznik: Postanowienia ogólne i techniczne Warszawa, 06 marca 2009 r. Aprobata Techniczna ITB AT /2009 jest nowelizacją Aprobaty Technicznej ITB AT /2003. Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT /2009 zawiera 22 strony. Tekst tego dokumentu moŝna kopiować tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w kaŝdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.

2 AT /2009 2/22 ZAŁĄCZNIK POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT OCENA ZGODNOŚCI Zasady ogólne Wstępne badanie typu Zakładowa kontrola produkcji Badania gotowych wyrobów Częstotliwość badań Metody badań Pobieranie próbek Ocena wyników badań USTALENIA FORMALNO - PRAWNE TERMIN WAśNOŚCI INFORMACJE DODATKOWE TABLICE i RYSUNKI... 13

3 AT /2009 3/22 1. PRZEDMIOT APROBATY Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB są kształtowniki PRUSZYŃSKI, o przekroju otwartym, produkowane przez firmę "PRUSZYŃSKI" Sp. z o.o., ul. Sokołowska 32B, Komorów, Sokołów. Kształtowniki są produkowane z blach stalowych gatunków S280GD, S320GD lub S350GD, obustronnie ocynkowanych powłoką o sumarycznej masie 200 g/m 2 i 275 g/m 2 wg PN-EN 10326:2006. Asortyment kształtowników podano w tablicach 1 3. Lp. Symbol handlowy profilu Kształt i wymiary przekroju poprzecznego Grubość Tablica 1 Masa kg/mb Z100 1,5 2,64 2. Z100 2,0 3,46 3. Z100 2,5 4,29 4. Z100 3,0 5,06 5. Z100 1,5 3,05 6. Z100 2,0 4,01 7. Z100 2,5 4,93 8. Z100 3,0 5,83 9. Z150 1,5 3, Z150 2,0 4, Z150 2,5 5, Z150 3,0 6, Z150 1,5 3, Z150 2,0 4,79 Rys Z150 2,5 5, Z150 3,0 7, Z180 1,5 3, Z180 2,0 5, Z180 2,5 6, Z180 3,0 7, Z200 1,5 3, Z200 2,0 5, Z200 2,5 6, Z200 3,0 7, Z200 1,5 4, Z200 2,0 5, Z200 2,5 6, Z200 3,0 8,19

4 AT /2009 4/ Z250 2,0 5, Z250 2,5 7, Z250 3,0 8, Z250 2,0 6, Z250 2,5 8, Z250 3,0 9, Z300 2,0 6,60 Rys Z300 2,5 8, Z300 3,0 9, Z300 2,0 7, Z300 2,5 9, Z300 3,0 10, Z350 2,5 10, Z350 3,0 12,10 Lp. Symbol handlowy profilu Kształt i wymiary przekroju poprzecznego Grubość Tablica 2 Masa kg/mb C100 1,0 1,73 2. C100 1,5 2,55 3. C100 2,0 3,35 4. C100 2,5 4,11 5. C100 3,0 4,84 6. C100 1,0 1,98 7. C100 1,5 2,93 8. C100 2,0 3,85 9. C100 2,5 4, C100 3,0 5, C150 1,0 2, C150 1,5 3, C150 Rys. 2 2,0 4, C150 2,5 5, C150 3,0 6, C150 1,0 2, C150 1,5 3, C150 2,0 4, C150 2,5 5, C150 3,0 6, C200 1,5 3, C200 2,0 4, C200 2,5 6, C200 3,0 7,20

5 AT /2009 5/ C200 1,5 4, C200 2,0 5, C200 2,5 6, C200 3,0 7, C250 2,0 5, C250 2,5 7, C250 3,0 8, C250 2,0 6, C250 2,5 7, C250 Rys. 2 3,0 9, C300 2,0 6, C300 2,5 8, C300 3,0 9, C300 2,0 6, C300 2,5 8, C300 3,0 10, C350 2,5 9, C350 3,0 11,49 Lp. Symbol handlowy profilu Kształt i wymiary przekroju poprzecznego Grubość Tablica 3 Masa kg/mb Σ140 1,5 3,84 2. Σ140 2,0 5,06 3. Σ140 2,5 6,24 4. Σ140 3,0 7,39 5. Σ170 1,5 4,20 6. Σ170 2,0 5,54 7. Σ170 2,5 6,84 8. Σ170 3,0 8,11 9. Σ200 1,5 4, Σ200 2,0 6, Σ200 Rys. 3 2,5 7, Σ200 3,0 8, Σ230 1,5 4, Σ230 2,0 6, Σ230 2,5 8, Σ230 3,0 9, Σ260 1,5 5, Σ260 2,0 6, Σ260 2,5 8, Σ260 3,0 10,27

6 AT /2009 6/ Σ300 1,5 5, Σ300 2,0 7, Σ300 2,5 9, Σ300 3,0 11, Σ350 Rys. 3 1,5 6, Σ350 2,0 8, Σ350 2,5 10, Σ350 3,0 12,43 Kształty kształtowników objętych Aprobatą pokazano na rysunkach 1 3, natomiast szczegółowe wymiary podano w tablicach 5, 7 i 9. Charakterystyki geometryczne kształtowników podano w tablicach 6, 8 i 10. Mogą być produkowane kształtowniki o wymiarach pośrednich. W takich przypadkach Producent powinien jednoznacznie określić kształt, wymiary oraz charakterystyki geometryczne kształtowników. Wymagane właściwości techniczne i wymagania dotyczące kształtowników objętych Aprobatą podano w p PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA Kształtowniki PRUSZYŃSKI oznaczone symbolami Z, C i Σ są przeznaczone do wykonywania: płatwi dachowych i rygli ściennych, elementów stęŝających: ściennych i dachowych, szkieletów ścian osłonowych i ścian działowych, elementów nośnych: słupów, rygli ram, belek stropowych, oraz do wykonywania innych elementów budowlanych wg projektów technicznych budynków lub elementów budowlanych. Kształtowniki objęte niniejszą Aprobatą powinny być stosowane zgodnie z projektami technicznymi, opracowanymi z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów technicznobudowlanych, postanowień niniejszej Aprobaty oraz zaleceń montaŝowych producenta. Ze względu na wymagania ochrony przed korozją, kształtowniki stalowe z powłoką cynkową o masie 200 lub 275 g/m 2, mogą być stosowane wewnątrz budynków w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery C1 lub C2 wg PN-EN ISO :2001. Wymagane właściwości techniczne kształtowników podano w p. 3.

7 AT /2009 7/22 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA Wymagane właściwości techniczne kształtowników objętych Aprobatą podano w tablicy 4. Poz. Właściwości Wymagania Metody badań Materiały: rodzaj blachy S280GD, S320GD, S350GD wg PN-EN 10326:2006 grubość, wg tablic 1 3 dopuszczalne odchyłki grubości PN-EN 10143: Powłoka cynkowa: masa, g/m 2 200; 275 wygląd powłoki kwiat cynkowy mały lub normalny; rodzaj powierzchni C Tablica 4 Atesty producentów PN-EN 10143:2008 PN-EN 10326:2006 przyczepność powłoki brak złuszczeń PN-EN ISO 7438: Stan powierzchni kształtowników PN-EN 10162:2005 PN-EN 10162: Wymiary nominalne: wymiary przekroju poprzecznego wg tablic 5, 7 i 9 PN-EN 10162:2005 wewnętrzne promienie gięcia wg PN-EN 10162: Dopuszczalne odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego wg PN-EN 10162:2005 PN-EN 10162: Dopuszczalne odchyłka wewnętrznych promieni gięcia wg PN-EN 10162:2005 PN-EN 10162: Dopuszczalne odchyłki długości,, dla kształtowników o długości: 2000 ± 1 > ± 2 > ± 3 PN-EN 10162:2005 > > ± 4 ± 6 9 Dopuszczalna odchyłka prostości 0,002 x l (długość) 10 Skręcenie, o /m 1 PN-EN 10162: Wklęsłość, wypukłość płaskich boków 0,8 % h (h ); jednak nie mniej niŝ 0,5 12 Masa 1 mb, kg wg tablic 1 3 ± 5% PN-EN 10162: PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT Kształtowniki powinny być pakowane według rodzajów i wymiarów w oddzielne opakowania. Warunki pakowania mogą być uzgodnione miedzy dostawcą a odbiorcą. Do kaŝdego opakowania powinna być przymocowana etykieta zawierająca co najmniej następujące dane:

8 AT /2009 8/22 nazwę i adres producenta, identyfikację wyrobu: nazwę i symbol handlowy kształtownika, rodzaj blachy (znak gatunku stali) i grubość blachy, długość kształtowników, masę opakowania, liczbę sztuk w jednostce transportowej, nr Aprobaty Technicznej ITB, nazwę jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności, numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, znak budowlany. Sposób oznakowania wyrobów znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041). Warunki dotyczące przechowywania i transportu powinny być określone w instrukcji firmowej opracowanej przez producenta. W instrukcji powinny być uwzględnione warunki zabezpieczenia przed uszkodzeniami powierzchni powłok w czasie transportu i składowania, warunki mikroklimatu i środowiska w miejscach składowania, inne istotne warunki techniczne. Instrukcja powinna być dostarczana wszystkim odbiorcom kształtowników. 5. OCENA ZGODNOŚCI 5.1. Zasady ogólne Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881) kształtowniki, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom uŝytkowym i przeznaczeniu, jeŝeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2009 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodności kształtowników, objętych niniejszą Aprobatą dokonuje producent, stosując system 2+. W przypadku systemu 2+ oceny zgodności, Producent moŝe wystawić krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2009 na podstawie:

9 AT /2009 9/22 a) zadania producenta: wstępnego badania typu, zakładowej kontroli produkcji, badań gotowych wyrobów (próbek) pobranych w zakładzie produkcyjnym, prowadzonych przez producenta, zgodnie z ustalonym planem badań, obejmującym badania wg p , b) zadania akredytowanej jednostki: certyfikacji zakładowej kontroli produkcji na podstawie: wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji Wstępne badanie typu Badania typu są badaniami potwierdzającymi wymagane właściwości techniczno-uŝytkowe, wykonywanymi przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu. Badania typu obejmują: - odchyłki wymiarów, - odporność korozyjną. Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości techniczno-uŝytkowych wyrobu, stanowią wstępne badania typu w ocenie zgodności Zakładowa kontrola produkcji Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 1) specyfikacje materiałów i sprawdzenie dokumentów atestacyjnych, potwierdzających ich parametry techniczne: gatunek stali (rodzaj blachy), grubość blachy, masy powłok metalicznych, przyczepność powłok metalicznych, 2) kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p ), prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach.

10 AT / /22 Kontrola produkcji powinna zapewniać, Ŝe wyrób jest zgodny z Aprobatą Techniczną ITB AT /2009. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, Ŝe wyroby spełniają kryteria oceny zgodności. KaŜda partia wyrobów powinna być jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badań i dokumentach handlowych Badania gotowych wyrobów Program badań. Program badań obejmuje: a) badania bieŝące, b) badania okresowe Badania bieŝące. Badania bieŝące obejmują sprawdzenie: a) kształtu i wymiarów, odchyłek wymiarów, b) masy 1 mb Badania okresowe. Badania okresowe obejmują sprawdzenie odporności korozyjnej kształtowników Częstotliwość badań Badania bieŝące powinny być prowadzone zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie rzadziej niŝ dla kaŝdej partii wyrobów. Wielkość partii wyrobów powinna być określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. Badania okresowe powinny być wykonywane nie rzadziej niŝ raz na trzy lata Metody badań normami. Właściwości techniczne podane w tablicy 4 naleŝy sprawdzać zgodnie z powołanymi w niej 5.7. Pobieranie próbek Próbki do badań naleŝy pobierać wg PN-83/N

11 AT / / Ocena wyników badań Wyprodukowany wyrób moŝna uznać za zgodny z postanowieniami Aprobaty Technicznej ITB, jeŝeli wszystkie wyniki badań są pozytywne. 6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE 6.1. Niniejsza Aprobata Techniczna zastępuje Aprobatę Techniczną ITB AT / Aprobata Techniczna ITB AT /2009 jest dokumentem stwierdzającym przydatność kształtowników PRUSZYŃSKI do stosowania w budownictwie w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty. Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom uŝytkowym i przeznaczeniu, jeŝeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT- 6214/2009 i oznakował wyrób znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz. U. nr 119/2003 poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnień naleŝy do obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i nabytych Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia Producenta od odpowiedzialności za właściwą jakość materiałów składowych wyrobów oraz gotowych wyrobów, a takŝe nie zwalnia wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe zastosowanie tych wyrobów W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie kształtowników PRUSZYŃSKI naleŝy zamieszczać informację o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT /2009.

12 AT / /22 7. TERMIN WAśNOŚCI Aprobata Techniczna ITB AT /2009 waŝna jest do 06 marca 2014 r. WaŜność Aprobaty Technicznej ITB moŝe być przedłuŝona na kolejne okresy, jeŝeli jej Wnioskodawca lub formalny następca wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z odpowiednim wnioskiem nie później niŝ 3 miesiące przed upływem terminu waŝności tego dokumentu. K O N I E C INFORMACJE DODATKOWE Normy i zalecenia związane PN-EN 10143:2008 Blachy i taśmy stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły powłokami metalicznymi. Tolerancje wymiarów i kształtu PN-EN 10326:2006 Taśmy i blachy ze stali konstrukcyjnych powlekane ogniowo w sposób ciągły. Warunki techniczne dostawy PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego PN-EN ISO 7438:2006 Metale. Próba zginania PN-EN ISO Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 2:2001 ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk Badania i oceny 1. Wyniki badań powłok cynkowych na kształtownikach stalowych dla potrzeb aprobaty technicznej, NO-2/972/A/2008, Zakład Trwałości i Ochrony Budowli ITB, Warszawa, 2008 r. 2. Ocena techniczna profili stalowych typu Sigma, NL-0833/A/08, Zakład Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń ITB, Warszawa, 2008 r.

13 AT / /22 3. Wyniki badań odporności na korozję powłok ochronnych na wyrobach firmy PRUSZYŃSKI dla potrzeb aprobaty technicznej, NO-2/948/A/03, Zakład Trwałości i Ochrony Budowli ITB, Warszawa, 2003 r. 4. Opinia techniczna dotycząca cienkościennych profili "C" i "Z", NL-2455/A/03, Zakład Badań Lekkich Przegród i Przeszkleń ITB, Warszawa, 2003 r. TABLICE i RYSUNKI Rys. 1. Kształtowniki typu Z Rys. 2. Kształtowniki typu C Rys. 3. Kształtowniki typu Σ Tablica 5. Wymiary kształtowników typu Z Tablica 6. Charakterystyki geometryczne kształtowników typu Z Tablica 7. Wymiary kształtowników typu Z Tablica 8. Charakterystyki geometryczne kształtowników typu C Tablica 9. Wymiary kształtowników typu Σ Tablica 10. Charakterystyki geometryczne kształtowników typu Σ... 22

14 AT / /22 Oznaczenia stosowane w tablicach 5 i 6 H wysokość profilu zetowego, B g,d C g,d g r szerokość półki (górnej i dolnej), szerokość zagięć przy półce (górnej i dolnej), grubość ścianek profilu, wewnętrzny promień krzywizn (zaokrąglenie naroŝy), F pole przekroju, 2 e yy e xx odległość zewnętrznej krawędzi dolnej półki od osi x-x, odległość zewnętrznej krawędzi środnika od osi y-y, J x moment bezwładności przekroju względem osi x-x, 4 J y moment bezwładności przekroju względem osi y-y, 4 W x wskaźnik wytrzymałości przekroju względem osi x-x, 3 W y wskaźnik wytrzymałości przekroju względem osi y-y, 3 i x i y promień bezwładności przekroju względem osi x-x, promień bezwładności przekroju względem osi y-y, oś x-x jest równoległa do półek profilu oś y-y jest równoległa do średnika profilu osie przecinają się w środku cięŝkości przekroju Rys. 1. Kształtowniki typu Z

15 AT / /22 Tablica 5. Wymiary kształtowników typu Z Lp. Symbol handlowy profilu H Bg Z 100x53/ ,5 2,25 2. Z 100x53/ ,0 3,00 3. Z 100x55/ ,5 3,75 4. Z 100x55/ ,0 4,50 5. Z 100x68/ ,5 2,25 6. Z 100x68/ ,0 3,00 7. Z 100x68/ ,5 3,75 8. Z 100x68/ ,0 4,50 9. Z150x53/ ,5 2, Z150x53/ ,0 3, Z150x55/ ,5 3, Z150x55/ ,0 4, Z150x68/ ,5 2, Z150x68/ ,0 3, Z150x68/ ,5 3, Z150x68/ ,0 4, Z180x68/ ,5 2, Z180x68/ ,0 3, Z180x68/ ,5 3, Z180x68/ ,0 4, Z200x53/ ,5 2, Z200x53/ ,0 3, Z200x55/ ,5 3, Z200x55/ ,0 4, Z200x68/ ,5 2, Z200x68/ ,0 3, Z200x68/ ,5 3, Z200x68/ ,0 4, Z250x53/ ,0 3, Z250x55/ ,5 3, Z250x55/ ,0 4, Z250x68/ ,0 3, Z250x68/ ,5 3, Z250x68/ ,0 4, Z250x75/ ,0 3, Z250x75/ ,5 3, Z250x75/ ,0 4, Z300x53/ ,0 3, Z300x55/ ,5 3, Z300x55/ ,0 4, Z300x75/ ,0 3, Z300x75/ ,5 3, Z300x75/ ,0 4, Z350x75/ ,5 3, Z350x75/ ,0 4,50 Bd Cg Cd g r

16 AT / /22 Tablica 6. Charakterystyki geometryczne kształtowników typu Z Lp. Symbol handlowy profilu g F 2 eyy exx Z 100x53/48 1,5 3,31 5,14 4,99 52,66 21,33 10,29 4,27 3,99 2,54 2. Z 100x53/48 2,0 4,33 5,14 4,96 67,98 27,07 13,28 5,45 3,96 2,50 3. Z 100x55/48 2,5 5,37 5,19 5,08 83,30 34,02 16,13 6,70 3,94 2,52 4. Z 100x55/48 3,0 6,34 5,19 5,06 96,66 38,79 18,71 7,67 3,91 2,47 5. Z 100x68/60 1,5 3,83 5,18 6,38 63,55 44,72 12,34 7,01 4,07 3,42 6. Z 100x68/60 2,0 5,03 5,18 6,35 82,36 57,38 15,98 9,04 4,05 3,38 7. Z 100x68/60 2,5 6,20 5,18 6,33 100,01 68,97 19,40 10,90 4,02 3,34 8. Z 100x68/60 3,0 7,33 5,18 6,30 116,54 79,53 22,60 12,62 3,99 3,29 9. Z150x53/48 1,0 4,06 7,68 5,02 136,03 21,35 17,77 4,25 5,79 2, Z150x53/48 1,2 5,33 7,68 5,00 176,60 27,10 23,06 5,42 5,75 2, Z150x55/48 1,5 6,62 7,74 5,13 217,39 34,09 28,18 6,65 5,73 2, Z150x55/48 2,0 7,84 7,74 5,10 253,82 38,88 32,89 7,62 5,69 2, Z150x68/60 1,0 4,58 7,73 6,42 161,96 21,02 21,02 6,97 5,95 3, Z150x68/60 1,2 6,03 7,73 6,40 210,98 27,38 37,38 8,98 5,91 3, Z150x68/60 1,5 7,45 7,73 6,38 257,58 33,41 33,41 10,83 5,88 3, Z150x68/60 2,0 8,83 7,74 6,35 301,76 39,13 39,13 12,54 5,85 3, Z180x68/60 1,0 5,02 9,25 6,45 246,27 44,81 26,76 6,95 7,00 2, Z180x68/60 1,2 6,62 9,26 6,42 321,43 57,50 34,92 8,95 6,97 2, Z180x68/60 1,5 8,19 9,26 6,40 393,19 69,12 42,70 10,80 6,93 2, Z180x68/60 2,0 9,71 9,26 6,37 461,57 79,71 50,11 12,51 6,89 2, Z200x53/48 1,5 4,80 10,21 5,05 268,45 21,37 26,43 4,23 7,48 2, Z200x53/48 2,0 6,32 10,21 5,02 349,75 27,12 34,43 5,40 7,44 2, Z200x55/48 2,5 7,86 10,27 5,16 431,62 34,13 42,23 6,62 7,41 2, Z200x55/48 3,0 9,32 10,27 5,13 505,80 38,94 49,47 7,58 7,37 2, Z200 x68/60 1,5 5,32 10,27 6,46 315,74 44,82 30,90 6,94 7,70 2, Z200 x68/60 2,0 7,02 10,27 6,44 412,54 57,52 40,37 8,94 7,66 2, Z200 x68/60 2,5 8,69 10,27 6,41 505,19 69,15 49,42 10,79 7,63 2, Z200 x68/60 3,0 10,31 10,27 6,39 593,71 79,74 58,07 12,49 7,59 2, Z250x53/48 2,0 7,32 12,73 5,04 603,32 27,14 47,59 5,38 9,08 1, Z250x55/48 2,5 9,11 12,80 5,18 745,82 34,17 58,51 6,60 9,05 1, Z250x55/48 3,0 10,82 12,80 5,16 876,31 38,98 68,74 7,56 9,00 1, Z250 x68/60 2,0 8,02 12,80 6,46 703,50 57,56 55,18 8,91 9,36 2, Z250 x68/60 2,5 9,94 12,80 6,44 863,36 69,20 67,71 10,75 9,32 2, Z250x68/60 3,0 11,81 12,80 6, ,90 79,81 79,74 12,44 9,28 3, Z250x75/65 2,0 8,34 12,89 7,08 747,97 76,91 58,23 10,87 9,47 3, Z250x75/65 2,5 10,34 12,90 7,05 918,76 92,81 71,51 13,16 9,43 3, Z250x75/65 3,0 12,29 12,90 7, ,15 107,46 84,29 15,29 9,39 2, Z300x53/48 2,0 8,31 15,24 5,05 944,48 27,15 62,27 5,37 10,66 1, Z300x55/48 2,5 10,35 15,31 5, ,99 34,20 76,71 6,58 10,63 1, Z300x55/48 3,0 12,31 15,32 5, ,28 39,02 90,29 7,54 10,58 1, Z300x75/65 2,0 9,33 15,43 7, ,27 76,98 75,25 10,83 11,13 2, Z300x75/65 2,5 11,57 15,43 7, ,22 92,90 92,56 13,12 11,08 2, Z300x75/65 3,0 13,78 15,43 7, ,13 107,57 109,27 15,24 11,04 2, Z350x75/65 2,5 12,82 17,96 7, ,72 92,98 115,92 13,08 12,71 2, Z350x75/65 3,0 15,28 17,96 7, ,49 107,66 137,02 15,20 12,67 2,65 Jx 4 Jy 4 Wx 3 Wy 3 ix iy

17 AT / /22 Oznaczenia stosowane w tablicach 7 i 8 H wysokość profilu zetowego, B szerokość półki (górnej i dolnej), C szerokość zagięć przy półce (górnej i dolnej), g grubość ścianek profilu, r wewnętrzny promień krzywizn (zaokrąglenie naroŝy), F pole przekroju, 2 e yy e xx odległość zewnętrznej krawędzi dolnej półki od osi x-x, odległość zewnętrznej krawędzi środnika od osi y-y, J x moment bezwładności przekroju względem osi x-x, 4 J y moment bezwładności przekroju względem osi y-y, 4 W x wskaźnik wytrzymałości przekroju względem osi x-x, 3 W y wskaźnik wytrzymałości przekroju względem osi y-y, 3 i x i y promień bezwładności przekroju względem osi x-x, promień bezwładności przekroju względem osi y-y, Oś x-x jest równoległa do półek profilu Oś y-y jest równoległa do środnika profilu Osie przecinają się w środku cięŝkości przekroju Rys. 2. Kształtowniki typu C

18 AT / /22 Lp. Tablica 7. Wymiary kształtowników typu Z Symbol handlowy profilu H B C 100x ,00 1,63 1,0 34,85 2. C 100x ,00 1,63 1,5 50,59 3. C 100x ,00 1,62 2,0 65,23 4. C 100x ,00 1,62 2,5 78,80 5. C 100x ,00 1,61 3,0 91,32 6. C 100x ,00 2,25 1,0 41,53 7. C 100x ,00 2,25 1,5 60,52 8. C 100x ,00 2,25 2,0 78,36 9. C 100x ,00 2,25 2,5 95, C 100x ,00 2,25 3,0 110, C150x ,50 1,33 1,0 89, C150x ,50 1,33 1,5 131, C150x ,50 1,33 2,0 169, C150x ,50 1,32 2,5 206, C150x ,50 1,32 3,0 240, C150x ,50 1,88 1,0 105, C150x ,50 1,88 1,5 154, C150x ,50 1,88 2,0 201, C150x ,50 1,88 2,5 245, C150x ,50 1,88 3,0 287, C200x ,00 1,13 1,5 259, C200x ,00 1,13 2,0 337, C200x ,00 1,13 2,5 411, C200x ,00 1,13 3,0 482, C200 x ,00 1,62 1,5 302, C200 x ,00 1,62 2,0 395, C200 x ,00 1,62 2,5 483, C200 x ,00 1,62 3,0 567, C250x ,50 0,99 2,0 583, C250x ,50 0,99 2,5 714, C250x ,50 0,99 3,0 838, C250x ,50 1,42 2,0 675, C250x ,50 1,42 2,5 828, C250x ,50 1,42 3,0 945, C300x ,00 0,88 2,0 915, C300x ,00 0,88 2,5 1122, C300x ,00 0,88 3,0 1321, C300x ,00 1,28 2,0 1049, C300x ,00 1,28 2,5 1289, C300x ,00 1,28 3,0 1520, C350x ,50 1,16 2,5 1890, C350x ,50 1,16 3,0 2232,46 C g r

19 AT / /22 Lp. Tablica 8. Charakterystyki geometryczne kształtowników typu C Symbol handlowy profilu g F 2 eyy exx C 100x48 1,0 2,17 5,00 1,63 34,85 7,18 7,00 2,30 4,01 1,82 2. C 100x48 1,5 3,20 5,00 1,63 50,59 10,26 10,17 3,28 3,98 1,79 3. C 100x48 2,0 4,19 5,00 1,62 65,23 13,01 13,11 4,16 3,94 1,76 4. C 100x48 2,5 5,15 5,00 1,62 78,80 15,46 15,84 4,93 3,91 1,73 5. C 100x48 3,0 6,07 5,00 1,61 91,32 17,60 18,36 5,61 3,88 1,70 6. C 100x60 1,0 2,49 5,00 2,25 41,53 13,33 8,35 3,61 4,08 2,31 7. C 100x60 1,5 3,68 5,00 2,25 60,52 19,24 12,17 5,20 4,06 2,29 8. C 100x60 2,0 4,83 5,00 2,25 78,36 24,66 15,75 6,65 4,03 2,26 9. C 100x60 2,5 5,95 5,00 2,25 95,07 29,60 19,11 7,97 4,00 2, C 100x60 3,0 7,03 5,00 2,25 110,66 34,08 22,24 9,17 3,97 2, C150x48 1,0 2,67 7,50 1,33 89,73 8,19 12,00 2,40 2,40 1, C150x48 1,5 3,95 7,50 1,33 131,01 11,72 17,53 3,43 3,43 1, C150x48 2,0 5,19 7,50 1,33 169,96 14,89 22,74 4,35 4,35 1, C150x48 2,5 6,40 7,50 1,32 206,59 17,70 27,64 5,17 5,17 1, C150x48 3,0 7,57 7,50 1,32 240,93 20,18 32,23 5,88 5,88 1, C150x60 1,0 2,99 7,50 1,88 105,63 15,35 14,13 3,78 5,94 2, C150x60 1,5 4,43 7,50 1,88 154,73 22,18 20,70 5,45 5,91 2, C150x60 2,0 5,83 7,50 1,88 201,41 28,47 26,94 6,99 5,88 2, C150x60 2,5 7,20 7,50 1,88 245,68 34,22 32,87 8,39 5,84 2, C150x60 3,0 8,53 7,50 1,88 287,58 39,45 38,47 9,66 5,81 2, C200x48 1,5 4,69 10,00 1,13 259,25 12,71 26,05 3,51 3,51 1, C200x48 2,0 6,18 10,00 1,13 337,53 16,14 33,92 4,46 4,46 1, C200x48 2,5 7,64 10,00 1,13 411,82 19,20 41,39 5,30 5,30 1, C200x48 3,0 9,05 10,00 1,13 482,15 21,89 48,46 6,05 6,05 1, C200 x60 1,5 5,17 10,00 1,62 302,52 24,26 30,40 5,60 7,65 2, C200 x60 2,0 6,82 10,00 1,62 395,00 31,14 39,70 7,19 7,61 2, C200 x60 2,5 8,44 10,00 1,62 483,36 37,44 48,58 8,64 7,57 2, C200 x60 3,0 10,01 10,00 1,62 567,65 43,19 57,05 9,96 7,53 2, C250x48 2,0 7,18 12,50 0,99 583,74 17,06 46,89 4,53 9,02 1, C250x48 2,5 8,89 12,50 0,99 714,15 20,29 57,36 5,39 8,97 1, C250x48 3,0 10,55 12,50 0,99 838,44 23,14 67,34 6,15 8,91 1, C250x60 2,0 7,82 12,50 1,42 675,45 33,15 54,25 7,32 9,29 2, C250x60 2,5 9,69 12,50 1,42 828,41 39,87 66,54 8,81 9,25 2, C250x60 3,0 11,51 12,50 1,42 945,12 45,99 78,32 10,16 9,20 2, C300x48 2,0 8,17 15,00 0,88 915,89 17,75 61,37 4,59 10,59 1, C300x48 2,5 10,12 15,00 0, ,81 21,11 75,23 5,46 10,53 1, C300x48 3,0 12,04 15,00 0, ,02 24,06 88,51 6,23 10,48 1, C300x60 2,0 8,81 15,00 1, ,37 34,69 70,31 7,42 10,91 1, C300x60 2,5 10,92 15,00 1, ,22 41,72 86,38 8,93 10,86 1, C300x60 3,0 13,00 15,00 1, ,19 48,13 101,85 10,30 10,82 1, C350x60 2,5 12,17 17,50 1, ,58 43,21 108,50 9,02 12,46 1, C350x60 3,0 14,50 17,50 1, ,46 49,85 128,12 10,41 12,41 1,85 Jx 4 Jy 4 Wx 3 Wy 3 ix iy

20 AT / /22 Oznaczenia stosowane w tablicach 9 i 10 H [] wysokość profilu ceowego B [] szerokość półki górnej/dolnej C [] długość zagięć przy górnej/dolnej półce g [] grubość ścianek profilu r [] wewnętrzny promień krzywizn (zaokrąglenia naroŝy) G [kg/m] cięŝar 1 mb profilu F [ 2 ] pole przekroju e yy [] odległość osi x-x od zewnętrznej krawędzi górnej półki e xx [] odległość osi y-y od zewnętrznej krawędzi zagięcia górnej półki J x [ 4 ] moment bezwładności przekroju względem osi x-x J y [ 4 ] moment bezwładności przekroju względem osi y-y W x [ 3 ] wskaźnik wytrzymałości przekroju względem osi x-x (minimalny) W y [ 3 ] wskaźnik wytrzymałości przekroju względem osi y-y (minimalny) i x [] promień bezwładności przekroju względem osi x-x i y [] promień bezwładności przekroju względem osi y-y oś x-x jest równoległa do półek profilu oś y-y jest równoległa do środnika profilu (osie przecinają się w środku cięŝkości przekroju) Rys. 3. Kształtowniki typu Σ

21 AT / /22 Lp. Tablica 9. Wymiary kształtowników typu Σ Symbol handlowy profilu g H h Σ140 1, Σ140 2, Σ140 2, Σ140 3, Σ170 1, Σ170 2, Σ170 2, Σ170 3, Σ200 1, Σ200 2, Σ200 2, Σ200 3, Σ230 1, Σ230 2, Σ230 2, Σ230 3, Σ260 1, Σ260 2, Σ260 2, Σ260 3, Σ300 1, Σ300 2, Σ300 2, Σ300 3, Σ350 1, Σ350 2, Σ350 2, Σ350 3, B

22 AT / /22 Lp. Tablica 10. Charakterystyki geometryczne kształtowników typu Σ Symbol handlowy profilu g F 2 e xx e yy Σ140 1,5 4,78 4,32 7,0 144,17 24,83 33,37 3,55 5,49 2, Σ140 2,0 6,33 4,32 7,0 189,01 32,13 43,75 4,59 5,46 2, Σ140 2,5 7,85 4,32 7,0 232,28 38,98 53,77 5,57 5,44 2, Σ140 3,0 9,35 4,32 7,0 274,02 45,78 63,43 6,54 5,41 2, Σ170 1,5 5,23 4,32 8,5 227,42 24,83 52,64 2,92 6,59 2, Σ170 2,0 6,93 4,32 8,5 298,71 32,13 69,15 3,78 6,57 2, Σ170 2,5 8,6 4,32 8,5 367,78 38,98 85,13 4,59 6,54 2, Σ170 3,0 10,25 4,32 8,5 434,66 45,38 100,62 5,34 6,51 2, Σ200 1,5 5,68 4,32 10,0 334,23 28,83 77,37 2,88 7,67 2, Σ200 2,0 7,53 4,32 10,0 439,59 32,13 101,76 3,21 7,64 2, Σ200 2,5 9,35 4,32 10,0 541,97 38,98 125,46 3,90 7,61 2, Σ200 3,0 11,15 4,32 10,0 641,42 45,38 148,48 4,54 7,58 2, Σ230 1,5 6,13 4,32 11,5 466,60 24,83 108,01 2,16 8,72 2, Σ230 2,0 8,13 4,32 11,5 614,34 32,14 142,21 2,79 8,69 1, Σ230 2,5 10,1 4,32 11,5 758,23 38,98 175,52 3,39 8,66 1, Σ230 3,0 12,05 4,32 11,5 898,33 45,39 207,95 3,95 8,63 1, Σ260 1,5 5,58 4,32 13,0 626,57 24,83 145,04 1,91 10,60 2, Σ260 2,0 8,73 4,32 13,0 825,66 32,14 191,13 2,47 9,73 1, Σ260 2,5 10,85 4,32 13,0 1019,94 38,98 236,10 3,00 9,70 1, Σ260 3,0 12,95 4,32 13,0 1209,45 45,98 279,97 3,49 9,66 1, Σ300 1,5 7,18 4,32 15,0 886,29 24,83 205,16 1,66 11,11 1, Σ300 2,0 9,63 4,32 15,0 1168,98 32,14 270,60 2,14 11,02 1, Σ300 2,5 11,85 4,32 15,0 1445,41 38,98 334,59 2,60 11,04 1, Σ300 3,0 14,15 4,32 15,0 1715,61 45,39 397,13 3,03 11,01 1, Σ350 1,5 7,93 4,32 17,5 1292,29 24, ,14 1,42 12,77 1, Σ350 2,0 10,53 4,32 17,5 1706,08 32,14 394,93 1,84 12,73 1, Σ350 2,5 13,1 4,32 17,5 2111,48 38,99 488,77 2,23 12,70 1, Σ350 3,0 15,65 4,32 17,5 2508,56 45,39 580,69 2,59 12,66 1,70 J x 4 J y 4 W x 3 W y 3 i x i y

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012. Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012. Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012 Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

pobrano z

pobrano z AT-15-7686/2008 2/14 ZAŁĄCZNIK POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY TECHNICZNEJ... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7082/2011 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6918/2006 Kotwy HCC WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki: Ewa Kossakowska GW

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki wiercące, samogwintujące HWH WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki wiercące, samogwintujące HWH WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7435/2013 Łączniki wiercące, samogwintujące HWH WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. P.H. HAMAR sp.j., B. i H. Grzesiak ul. Hutnicza 7, Gdynia WKS. Warszawa, 1 czerwca 2010 r.

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. P.H. HAMAR sp.j., B. i H. Grzesiak ul. Hutnicza 7, Gdynia WKS. Warszawa, 1 czerwca 2010 r. INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9289/2014 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6588/2011. Siatka z włókna szklanego KOELNER 145 WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6588/2011. Siatka z włókna szklanego KOELNER 145 WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6588/2011 Siatka z włókna szklanego KOELNER 145 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Annę ROLLĘ Projekt okładki: Ewa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-8946/2012 2/19 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8518/2010 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Profile stalowe HM, HL, HZM i HZL WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Profile stalowe HM, HL, HZM i HZL WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7183/2013 Profile stalowe HM, HL, HZM i HZL WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwą:

stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwą: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-9 5 0 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86l C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5901/2010 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Obejmy typu NICZUK HOBBY do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Obejmy typu NICZUK HOBBY do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7247/2012 Obejmy typu NICZUK HOBBY do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż.

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7378/2013 ŁĄCZNIKI WIERCĄCE, SAMOGWINTUJĄCE MCF (tzw. wkręty farmerskie) WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8525/2011 Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2005

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2005 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki wiercące, samogwintujące FHD, FHDS, WHD oraz PHD WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki wiercące, samogwintujące FHD, FHDS, WHD oraz PHD WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7436/2013 Łączniki wiercące, samogwintujące FHD, FHDS, WHD oraz PHD WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

STALOWE ŁĄCZNIKI ROZPOROWE KHA oraz KHA-S

STALOWE ŁĄCZNIKI ROZPOROWE KHA oraz KHA-S INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

pobrano z

pobrano z INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55 fax: (48 22) 825-52-86 Czł o nek Europejskiej Unii Aprobat Technicznych w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7081/2011 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8956/2012 Obejmy do rur OB.ST (rozmiar), OB.ST(rozmiar)WK.TL i OB.SZYBZL(rozmiar)WK.TL(rozmiar przyłącza) do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna

Bardziej szczegółowo

pobrano z

pobrano z INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55 fax: (48 22) 825-52-86 Czł o nek Europejskiej Unii Aprobat Technicznych w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012. Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012. Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012 Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7472/2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7472/2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty i walcówka żebrowana CELSTAL B500SP do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty i walcówka żebrowana CELSTAL B500SP do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6726/2011 Stalowe pręty i walcówka żebrowana CELSTAL B500SP do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Siatka z włókna szklanego GG-150 do systemów ociepleń (ETICS) WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Siatka z włókna szklanego GG-150 do systemów ociepleń (ETICS) WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9110/2013 Siatka z włókna szklanego GG-150 do systemów ociepleń (ETICS) WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008

Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Techniczej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2009

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2009 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7980/2012 Kotwy SP-MVA, SP-FA i SP-SPA do zespalania betonowych ścian warstwowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr

Bardziej szczegółowo

Zaprawa ogniochronna FireSeal STANDARD

Zaprawa ogniochronna FireSeal STANDARD INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2015. Siatki z włókna szklanego SWS-160 / VERTEX-160 i SWS-160Z / VERTEX-160Z WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2015. Siatki z włókna szklanego SWS-160 / VERTEX-160 i SWS-160Z / VERTEX-160Z WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9458/2015 Siatki z włókna szklanego SWS-160 / VERTEX-160 i SWS-160Z / VERTEX-160Z WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr

Bardziej szczegółowo

Masa szpachlowa PROMAT - RM

Masa szpachlowa PROMAT - RM INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71, (48 22) 825-76-55, fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6057/2012 Uniwersalne uszczelki dachowe Info-GLOBAL WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Katarzynę LUBIŃSKĄ Projekt

Bardziej szczegółowo

PODTYNKOWE RAMY MONTAŻOWE TYPÓW TMW PŁYTEX i TMW MURSET

PODTYNKOWE RAMY MONTAŻOWE TYPÓW TMW PŁYTEX i TMW MURSET INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Parapety okienne wewnętrzne PIETRUCHA z twardego polichlorku winylu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Parapety okienne wewnętrzne PIETRUCHA z twardego polichlorku winylu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-3858/2013 Parapety okienne wewnętrzne PIETRUCHA z twardego polichlorku winylu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż.

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8489/2010. Siatka z włókna szklanego SSA-1363-SM0.5 do systemów ociepleń WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8489/2010. Siatka z włókna szklanego SSA-1363-SM0.5 do systemów ociepleń WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8489/2010 Siatka z włókna szklanego SSA-1363-SM0.5 do systemów ociepleń WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-6435/2012 2/17 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE Spis treści 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Siatki z włókna szklanego MASTERNET 145 / MESH G 145 i MASTERNET 160 / MESH G 160 WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Siatki z włókna szklanego MASTERNET 145 / MESH G 145 i MASTERNET 160 / MESH G 160 WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7199/2012 Siatki z włókna szklanego MASTERNET 145 / MESH G 145 i MASTERNET 160 / MESH G 160 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4937/2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4937/2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Mosiężne tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRM WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Mosiężne tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRM WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8843/2012 Mosiężne tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRM WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5501/2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5501/2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Metalowe łączniki rozporowe MARCOPOL typów SMM i TDN WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Metalowe łączniki rozporowe MARCOPOL typów SMM i TDN WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8858/2012 Metalowe łączniki rozporowe MARCOPOL typów SMM i TDN WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008

Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Techniczej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7418/2012 Stalowe łączniki rozporowe KHA oraz KHA-S WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9012/2012 Płyty budowlane WIM PLATTE WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Agnieszkę FLESZAR Projekt okładki: Ewa

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Kotwy WB-R do mocowania kamiennych okładzin elewacyjnych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Kotwy WB-R do mocowania kamiennych okładzin elewacyjnych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7932/2011 Kotwy WB-R do mocowania kamiennych okładzin elewacyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7253/2013 Gwoździe wstrzeliwane TDK, TD, TNK, TN, TDMK, TDM, TC, TGT, TBR, TD6K, TD6, TD8K, TD8, TN6K, TN6, TN8K, TN8 Do mocowania w podłożu stalowym i betonowym WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8638/2011. Siatka z włókna szklanego SWS-145 WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8638/2011. Siatka z włókna szklanego SWS-145 WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8638/2011 Siatka z włókna szklanego SWS-145 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Annę ROLLĘ Projekt okładki: Ewa Kossakowska

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007

Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71, (48 22) 825-76-55, fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Kotwy WB-V, WB-H oraz WB-S do mocowania kamiennych okładzin elewacyjnych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Kotwy WB-V, WB-H oraz WB-S do mocowania kamiennych okładzin elewacyjnych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5572/2011 Kotwy WB-V, WB-H oraz WB-S do mocowania kamiennych okładzin elewacyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRS WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRS WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8857/2012 Stalowe tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRS WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010. Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010. Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010 Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2009

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2009 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2012. Łączniki śrubowe dwustronne GÓRALMET WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2012. Łączniki śrubowe dwustronne GÓRALMET WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2012 Łączniki śrubowe dwustronne GÓRALMET WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-8987/2012 2/14 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-4314/2015 str. 2/40 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 4 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2004. BENTONITOWY ZACZYN INIEKCYJNY BentoGrout

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2004. BENTONITOWY ZACZYN INIEKCYJNY BentoGrout INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86; tlx.: 813023 itb pl Członek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9183/2014 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-6002/2005 2/19 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY...3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA...4 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...5

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Łączniki tworzywowe ŁIT i ŁIM do mocowania termoizolacji WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Łączniki tworzywowe ŁIT i ŁIM do mocowania termoizolacji WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8995/2012 Łączniki tworzywowe ŁIT i ŁIM do mocowania termoizolacji WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zaprawa cementowa do wykonywania posadzek i podkładów podłogowych SZYBKOSPRAWNA POSADZKA CEMENTOWA ATLAS POSTAR 80

Zaprawa cementowa do wykonywania posadzek i podkładów podłogowych SZYBKOSPRAWNA POSADZKA CEMENTOWA ATLAS POSTAR 80 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8462/2010 Zaprawa cementowa do wykonywania posadzek i podkładów podłogowych SZYBKOSPRAWNA POSADZKA CEMENTOWA ATLAS POSTAR 80 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Stalowe łączniki rozporowe ŁE, ŁE-A2, ŁE-A4 (ekspresowe) WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Stalowe łączniki rozporowe ŁE, ŁE-A2, ŁE-A4 (ekspresowe) WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8486/2010 Stalowe łączniki rozporowe ŁE, ŁE-A2, ŁE-A4 (ekspresowe) WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9256/2014 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4237/2013 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1207/2010. Urządzenie Wł-02 SKORPION do zabezpieczania pokryw studzienek i włazów przed nieupoważnionym otwarciem

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1207/2010. Urządzenie Wł-02 SKORPION do zabezpieczania pokryw studzienek i włazów przed nieupoważnionym otwarciem REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1207/2010 Urządzenie Wł-02 SKORPION do zabezpieczania pokryw studzienek i włazów przed nieupoważnionym otwarciem WARSZAWA Rekomendacja techniczna została opracowana w

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Zgrzewane siatki stalowe B500A do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Zgrzewane siatki stalowe B500A do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8797/2012 Zgrzewane siatki stalowe B500A do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012. Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012. Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7074/2012 Łączniki tworzywowo-metalowe PGB i SMART do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014. Łączniki prętów zbrojeniowych HBS-05 WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014. Łączniki prętów zbrojeniowych HBS-05 WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6833/2014 Łączniki prętów zbrojeniowych HBS-05 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-6849/2012 2/16 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 4 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6925/2006 Trójwymiarowe i płaskie łączniki mechaniczne KOELNER do konstrukcji drewnianych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe MARCOPOL typów UL, SL i SLD WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe MARCOPOL typów UL, SL i SLD WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8847/2012 Stalowe łączniki rozporowe MARCOPOL typów UL, SL i SLD WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Łączniki wkręcane GTRW i GTRW FH do mocowania blach do podłoży betonowych i drewnianych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Łączniki wkręcane GTRW i GTRW FH do mocowania blach do podłoży betonowych i drewnianych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8920/2012 Łączniki wkręcane GTRW i GTRW FH do mocowania blach do podłoży betonowych i drewnianych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7240/2013 Łączniki wiercące, samogwintujące STALCO WSD, WSDT, WS-IMPAX, WS, WSPW, FD i FM WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic

Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9245/2014 Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

WEBAC 1403 i WEBAC 1404

WEBAC 1403 i WEBAC 1404 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Techniczej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6928/2006 Kotwy HAB-MH WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki: Ewa Kossakowska

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8363/2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8363/2010 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4836/2011 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6927/2006 Kotwy HAB-H WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki: Ewa Kossakowska GW

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8977/2012 Wkręty stalowe WHO i WHOW do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

Łączniki stalowe ŁMO, FHD i CHD do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych

Łączniki stalowe ŁMO, FHD i CHD do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7572/2014 Łączniki stalowe ŁMO, FHD i CHD do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4238/2012 Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Katarzynę LUBIŃSKĄ Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2016

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2016 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2016 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Członek Europejskiej Unii Akceptacji Te c h n ic z e ] w Budownictwie - UEAtc Członek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA

Członek Europejskiej Unii Akceptacji Te c h n ic z e ] w Budownictwie - UEAtc Członek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 Członek Europejskiej Unii Akceptacji Te c h n ic z e ] w Budownictwie

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością PN/EN ISO 9001:2009. Kształtowniki typu Z, C, Σ

System Zarządzania Jakością PN/EN ISO 9001:2009. Kształtowniki typu Z, C, Σ System Zarządzania Jakością PN/EN ISO 9001:2009 Kształtowniki typu Z, C, Σ Profil produkcji Profile typu Z, C, Σ produkowane przez firmę Blachy Pruszyński mogą mieć wysokość przeprofilowania od 100 do

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7813/2013 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc Czł onek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych EOTA Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5090/2007

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1223/2011. Wieszaki i łączniki METAL-BERNAT do sufitów podwieszanych WARSZAWA

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1223/2011. Wieszaki i łączniki METAL-BERNAT do sufitów podwieszanych WARSZAWA REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1223/2011 Wieszaki i łączniki METAL-BERNAT do sufitów podwieszanych WARSZAWA Rekomendacja techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8474/2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8474/2010 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8474/2010 Pianki poliuretanowe Wkręt-met Piana Pistoletowa PROFESSIONAL, Wkręt-met Piana Pistoletowa PROFESSIONAL LOW EXPANSION, Wkręt-met Piana Pistoletowa PROFESIONAL 65,

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Obejmy UR, URW, URG i URGW do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Obejmy UR, URW, URG i URGW do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8406/2010 Obejmy UR, URW, URG i URGW do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż.

Bardziej szczegółowo