6 CO H 2 O światło słoneczne > C 6 H 12 O 6 +? O 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "6 CO 2 + 6 H 2 O światło słoneczne > C 6 H 12 O 6 +? O 2"

Transkrypt

1 ZADANIA POWTÓRZENIOWE I UTRWALAJĄCE DO Z EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH Z BIOLOGII Zadanie 1. (0 1) ZADANIA TESTOWE Woda z jeziora zawiera latem dużo glonów. W ich organizmach zachodzi proces fotosyntezy, który można przedstawić równaniem: 6 CO H 2 O światło słoneczne > C 6 H 12 O 6 +? O 2 chlorofil (glukoza) Ile cząsteczek tlenu powstaje równocześnie z jedną cząsteczką glukozy? A. jedna B. trzy C. sześć D. dwanaście Zadanie 2. (0 1) Pantofelki (pierwotniaki słodkowodne) rozmnażają się przez podział i ich liczba podwaja się co 24 godziny. W ciągu 72 godzin liczba pantofelków zwiększy się: A. trzykrotnie. B. czterokrotnie. C. sześciokrotnie. D. ośmiokrotnie. Zadanie 3. (0 1) A. Kasztanowiec, dąb, klon. B. Kasztanowiec, klon, dąb. C. Klon, kasztanowiec, dąb. D. Klon, dąb, kasztanowiec Zadanie 4. (0 1) Na pniach drzew uczniowie zaobserwowali liczne porosty. Na podstawie obecności porostów na pniach można wnioskować, że: A. drzewa są zaatakowane przez pasożyty. B. powietrze w ich miejscowości jest zbyt suche. C. powietrze w ich miejscowości jest zanieczyszczone. D. powietrze w ich miejscowości nie jest zanieczyszczone.

2 Zadanie 5. (0 1) Grzybnia wielu gatunków grzybów oplata korzenie drzew lub wnika do wnętrza ich komórek. Zjawisko to nazywamy mikoryzą. Taki związek grzybów i korzeni drzew to: A. pasożytnictwo, ponieważ grzyby czerpią substancje organiczne z komórek korzeni i utrudniają pobieranie wody przez korzenie. B. komensalizm, gdyż grzyby czerpią substancje organiczne z komórek korzeni, ale drzewa nie ponoszą z tego powodu strat i nie czerpią korzyści. C. konkurencja, ponieważ grzyby i korzenie drzew konkurują o wodę w glebie. D. symbioza, gdyż grzyby ułatwiają drzewom pobieranie wody z gleby i uzyskują od nich substancje organiczne Zadanie 6. (0 1) W trakcie posiłku dzieci rozmawiały ze sobą i jedno z nich zakrztusiło się. Stało się tak dlatego, że podczas przełykania pokarmu dziecko zrobiło nagły A. wdech i powietrze wraz z jedzeniem dostało się do krtani. B. wydech i powietrze wraz z jedzeniem dostało się do przełyku. C. wdech i powietrze wraz z jedzeniem dostało się do przełyku. D. wydech i powietrze wraz z jedzeniem dostało się do krtani. Zadanie17. (0 1) Na opakowaniu pierogów z serem podano ich skład: mąka pszenna, mąka sojowa, oliwa, ser, cebula, sól, pieprz czarny, czosnek. Decydujący wpływ na zawartość białka w pierogach mają A. oliwa i mąka pszenna. B. ser i cebula. C. oliwa i mąka sojowa. D. mąka sojowa i ser. Zadanie 8. (0 1) Podczas mycia zębów Jacek zauważył, że wypadła mu plomba, która była założona przy szyjce zęba trzonowego. Miejsce to oznaczono znakiem O. Zaznacz rysunek, który ilustruje tę sytuację.

3 A. O B. C. D. Zadanie 9. (0 1) Zaznaczone na rysunku elementy budowy kwiatu tulipana to: A. 1 kielich, 2 szypułka, 3 słupek. B. 1 płatek korony, 2 pręcik, 3 słupek. C. 1 szypułka, 2 pręcik, 3 słupek. D. 1 szypułka, 2 pręcik, 3 zalążek Zadanie 10. ( 0-1) Ptakiem charakterystycznym dla polskich krajobrazów jest bocian biały. Jesienią ten piękny ptak opuszcza nasz kraj. Wybierz opis zaznaczonej na mapie trasy wędrówki bociana z Polski do Afryki. trasa wędrówki A. Północna i zachodnia Europa, część Azji, wschodnie wybrzeże Afryki. B. Północna część Europy, środkowa Azja, południowa część Afryki. C. Środkowa Europa, zachodnie wybrzeże Europy i Afryki. D. Środkowa Europa, zachodnia część Azji, wschodnia część Afryki.

4 Zadanie 11. ( 0-1) Wskaż cechy budowy bociana białego przystosowujące go do lotu. A. Mała głowa, długa szyja, długi dziób. B. Skrzydła, pióra, opływowy kształt ciała. C. Małe skrzydła, pióra puchowe, mały dziób. D. Mała głowa, mały dziób, cienkie nogi. Zadanie 12. (0-1) O każdej porze roku podziwiać można piękno przyrody w parkach narodowych Tam ochronie podlega przyroda wraz ze swoistymi, wyjątkowymi cechami krajobrazu. Ustal cel, którym kieruje się Rada Ministrów przy powoływaniu parku narodowego. A. Utworzenie ciekawego miejsca do spacerów. B. Zachowanie chronionych gatunków zwierząt. C. Utworzenie miejsca rozwoju ciekawych roślin. D. Zachowanie całości przyrody danego terenu. Zadanie 13. (0-1) Lasy pełnią różnorakie funkcje we współczesnym świecie. Zaznacz funkcję drzewa przedstawioną na schemacie. A. Zmniejsza ilość tlenu w atmosferze i zmniejsza ilość wody w glebie. B. Zwiększa ilość tlenu i zwiększa ilość dwutlenku węgla w atmosferze. C. Zmniejsza ilość tlenu w atmosferze i zwiększa ilość wody w glebie. D. Zwiększa ilość tlenu w atmosferze i zmniejsza ilość wody w glebie.

5 Zadanie 14. (0-1) Turysta podczas spaceru zauważył, że rosnące w lesie sosny różnią się od siebie wyglądem. Wybierz opis, który charakteryzuje sosnę rosnącą w środku gęstego lasu. A. Ma prosty pień, dużą i nisko osadzoną koronę, ułożone poziomo gałęzie. B. Ma prosty pień, małą i wysoko osadzoną koronę, suche dolne gałęzie. C. Ma krótki pień, szeroką koronę przypominającą krzew, powyginane gałęzie. D. Ma krótki pień, dużą i szeroką koronę, gałęzie rozłożone poziomo. Zadanie 15. (0-1) Groźne kapturnice z Ameryki Północnej mają liście przekształcone w narządy chwytne, zwykle w kształcie kielichów. Na ich dnie znajdują się liczne miodniki. Owad po wejściu do kielicha ześlizguje się na dno i topi w cieczy zawierającej sok trawienny. Kapturnice zaliczymy do A. ślimaków owadożernych. B. roślin owadożernych. C. roślin pasożytniczych. D. owadów roślinożernych. Informacje do zadań Wykres ilustruje zmiany temperatury gleby w pewnej miejscowości na głębokości 10 cm i 30 cm w ciągu doby w okresie lata Na podstawie: S. Gater, Zeszyt ćwiczeń i testów, Warszawa 1999.

6 Zadanie 16. (0 1) Z analizy wykresu wynika, że A. w ciągu całej doby temperatura gleby jest niższa na głębokości 30 cm niż na głębokości 10 cm. B. na obu głębokościach gleba ma najniższą temperaturę o północy. C. gleba na głębokości 30 cm nagrzewa się wolniej i stygnie wolniej niż gleba na głębokości 10 cm. D. amplituda dobowa temperatur gleby na głębokości 10 cm jest mniejsza niż amplituda dobowa temperatur na głębokości 30 cm Zadanie 17. (0-1) Jaką temperaturę ma gleba w południe na głębokości 10 cm? A. Niższą niż 21 C. B. Między 22 C a 23 C. C. Między 23 C a 24 C. D. Wyższą niż 24 C. Zadanie 18. (0-1) Gleba na głębokości 10 cm ma najwyższą temperaturę około godziny A B C D Zadanie 19. (0 1) W której kolumnie tabeli właściwie dobrano nazwy poziomów glebowych do symboli literowych na przedstawionym schemacie? I II III IV X ściółka próchnica ściółka próchnica Y zwietrzelina ściółka próchnica skała macierzysta W próchnica skała zwietrzelina ściółka macierzyst Z skała macierzysta zwietrzelina skała macierzysta zwietrzelina A. I. B. II. C. III. D. IV

7 Zadanie 20. (0 1) Szczątki roślin i zwierząt ulegają w glebie rozkładowi na proste związki mineralne. Aby ten rozkład był możliwy, potrzebny jest tlen, ponieważ A. mikroorganizmy powodujące rozkład potrzebują go do oddychania. B. jest on produktem fotosyntezy. C. powoduje zwęglanie się resztek organicznych. D. jest on składnikiem wody. Zadanie 21. (0 1) Które parki narodowe można zwiedzić będąc nad Morzem Bałtyckim? A. Białowieski Park Narodowy, Poleski Park Narodowy. B. Słowiński Park Narodowy, Woliński Park Narodowy. C. Wigierski Park Narodowy, Roztoczański Park Narodowy. D. Biebrzański Park Narodowy, Wielkopolski Park Narodowy. Zadanie 22. (0 1) Które zwierzęta opisano w poniższym tekście? Są kręgowcami, oddychają skrzelami, mają skórę pokrytą łuskami i śluzem, mają płetwy, składają jaja w wodzie, temperatura ich ciała jest zależna od temperatury otoczenia. A. Ryby. B. Żółwie. C. Raki. D. Żaby. Zadanie 23. (0 1) Który narząd służy rybom do regulacji głębokości zanurzenia w wodzie? A. Skrzela. B. Linia naboczna. C. Pęcherz pławny. D. Płetwa grzbietowa Zadanie 24. (0 1) Rysunek przedstawia ciało ryby. Narząd wskazany strzałką to A. skrzela. B. oskrzela. C. płuca. D. tchawica Zadanie 25. (0 1) Ryba pływa poziomo, całkowicie zanurzona w wodzie, gdy

8 A. siła wyporu wody jest równa sile ciężkości ryby. B. siła wyporu wody jest większa od siły ciężkości ryby. C. siła wyporu wody jest mniejsza od siły ciężkości ryby. D. siła wyporu wody jest dwa razy większa od siły ciężkości ryby Zadanie 26. (0 1) Wraz ze wzrostem głębokości ciśnienie w wodzie A. maleje. B. wzrasta. C. nie ulega zmianie. D. wzrasta i maleje. Zadanie 27. (0 1) Obecność tlenków siarki i tlenków azotu w atmosferze jest przyczyną A. efektu cieplarnianego. B. kwaśnych opadów. C. dziury ozonowej. D. fotosyntezy. Zadanie 28. (0 1) W celu zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza należy A. nawozić glebę. B. segregować odpady. C. budować oczyszczalnie ścieków. D. zakładać filtry oczyszczające gazy w zakładach przemysłowych Informacje do zadań 29. i 30. Zapoznaj się z tabelą. Nazwa parku narodowego Rezerwat biosfery Obiekt Światowego Dziedzictwa Posiada odpowiednik po drugiej stronie Objęty konwencją o obszarach wodno-- błotnych Babiogórski X Białowieski X X X Biebrzański X Bieszczadzki X X Kampinoski X Karkonoski X X Pieniński X Słowiński X X Tatrzański X X źródło: Informacje od warszawskiej Grupy Rejonowej Straży Ochrony Przyrody "BIELIK " Zadanie 29. (0 1)

9 Na podstawie informacji odczytanych z tabeli połącz linią nazwę parku narodowego z właściwą informacją. I. Bieszczadzki Park Narodowy a) posiada odpowiednik po drugiej stronie granicy Polski II. Słowiński Park Narodowy b) obiekt Światowego Dziedzictwa Ludzkości Zadanie 30. (0 1) Na podstawie tabeli zaznacz prawidłową odpowiedź. Wśród polskich parków narodowych najwięcej jest: A. rezerwatów biosfery. B. obiektów Światowego Dziedzictwa Ludzkości. C. parków objętych konwencją o obszarach wodno-błotnych. D. parków mających odpowiedniki po drugiej stronie granicy Polski. c) objęty konwencją o obszarach wodno-błotnych Zadanie 31. (0 1) Diagram przedstawia, jaką część powierzchni parków narodowych w Polsce zajmują: lasy, wody, tereny rolne i inne. inne 17% tereny rolne lasy 62% 14% Wody 7% Zaznacz TAK, jeśli zdanie jest prawdziwe, a NIE, jeśli jest fałszywe. Najmniejszą powierzchnię zajmują lasy. Wody zajmują mniejszą powierzchnię niż tereny rolne. Zadanie 32. (0 1) TAK NIE TAK NIE Osoby spacerujące po lesie narażone są na ukąszenia kleszczy, które mogą przenosić choroby groźne dla zdrowia człowieka. Zaznacz prawidłową odpowiedź. Chcąc ustrzec się chorób przenoszonych przez kleszcze należy A. spacerować po lesie tylko po deszczu. B. poddać się odpowiednim szczepieniom. C. przed wyjściem do lasu zażywać witaminy. D. spacerować po lesie tylko w godzinach popołudniowych.

10 Zadanie 33. (0 1) W zielonych częściach roślin zachodzi proces fotosyntezy. Postaw znak X pod schematem przedstawiającym proces fotosyntezy. A. B. Zadanie 34. (0 1) Zaznacz TAK, jeśli zdanie jest prawdziwe, a NIE, jeśli jest fałszywe. W polskich parkach narodowych występują bizony. TAK NIE We wszystkich polskich parkach narodowych żyją niedźwiedzie. TAK NIE Kozice można spotkać w Tatrzańskim Parku Narodowym. TAK NIE Informacje do zadań 35. i 36. Porosty to organizmy bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki (SO 2 ). Z tego powodu uznano je za organizmy wskaźnikowe określające stopień zanieczyszczenia atmosfery. Poniższa tabela przedstawia VII-stopniową skalę porostową. Strefa I Strefa II Strefa III Strefa IV Strefa V Strefa VI Strefa VII powietrze szczególnie silnie zanieczyszczone Ponad mg powietrze silnie powietrze bardzo silnie zanieczyszczone zanieczyszczone mg powietrze średnio zanieczyszczone mg powietrze mało zanieczysz mg powietrze nieznacznie zanieczyszczone mg powietrze czyste mg mg kora SO/m drzew 3 SO/m misecznica 3 bez porostów proszkowata Zadanie 35. (0 1) SO/m złotorost 3 ścienny SO/m mąkla 3 tarniowa SO/m mąklik 3 otrębiasty brodaczka SO/m 3 nadobna granicznik SO/m 3 płucnik

11 Jeżeli w londyńskim parku skażenie powietrza wynosi 85 mg SO 2 /m 3, to A. powietrze jest średnio zanieczyszczone, a porostem wskaźnikowym jest mąklik otrębiasty. B. powietrze jest średnio zanieczyszczone, a porostem wskaźnikowym jest złotorost ścienny. C. powietrze jest silnie zanieczyszczone, a porostem wskaźnikowym jest mąkla tarniowa. D. powietrze jest silnie zanieczyszczone, a porostem wskaźnikowym jest złotorost ścienny. Zadanie 36. (0 1) W parku, w którym na drzewach dominował złotorost ścienny, po pięciu latach zaobserwowano dominowanie mąklika otrębiastego. Oznacza to, że w tym czasie zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem siarki (SO 2) na tym obszarze A. wzrosło i powietrze jest mało zanieczyszczone. B. zmalało i powietrze jest mało zanieczyszczone. C. zmalało i powietrze jest średnio zanieczyszczone. D. wzrosło i powietrze jest średnio zanieczyszczone. Zadanie 37. (0 1) Porosty to organizmy powstające w wyniku symbiozy A. grzyba i glonu. B. grzyba i drzewa. C. grzyba i mchu. D. dwóch gatunków grzybów. Zadanie 38. (0 1) Tabela przedstawia zawartość glukozy w osoczu krwi czterech pacjentów na czczo oraz normę fizjologiczną. norma wynik wynik wynik wynik fizjologiczna pacjenta I pacjenta II pacjenta III pacjenta IV Zawartość glukozy w osoczu krwi mg w 100 ml Na cukrzycę choruje prawdopodobnie pacjent B. I B. II C. III D. IV

12 Zadanie 39. (0 1) Rysunek przedstawia schemat budowy układu oddechowego człowieka. Wskaż prawidłowy opis zaznaczonych elementów schematu. A. 1 tchawica, 2 krtań, 3 oskrzela; B. 1 krtań, 2 tchawica, 3 oskrzela; C. 1 krtań, 2 oskrzela, 3 tchawica; D. 1- tchawica, 2 oskrzela, 3 krtań. Informacje do zadań 40. i 41. Budowa ucha Zadanie 40. (0-1) W której części ucha znajdują się kosteczki słuchowe? A. W uchu wewnętrznym. B. W uchu środkowym. C. W uchu zewnętrznym. D. W małżowinie usznej.

13 Zadanie 41. (0-1) W procesie słyszenia biorą udział kolejno: A. błona bębenkowa, kosteczki słuchowe, płyn zawarty w ślimaku, komórki czuciowe, nerw słuchowy, ośrodek słuchowy w mózgu. B. błona bębenkowa, kanały półkoliste, kosteczki słuchowe, nerw słuchowy, ośrodek słuchowy w mózgu. C. ośrodek słuchowy w mózgu, nerw słuchowy, błona bębenkowa, kosteczki słuchowe, ślimak, trąbka Eustachiusza. D. trąbka Eustachiusza, kanały półkoliste, błona bębenkowa, kosteczki słuchowe, ośrodek słuchowy w mózgu. Zadanie 42. (0-1) Impuls dźwiękowy jest przekazywany z ucha wewnętrznego do mózgu jako A. fala akustyczna. B. bodziec mechaniczny. C. impuls elektryczny. D. drgania nerwów słuchowych. Zadanie 43. (0-1) Wyniki badania krwi Agnieszki badany czynnik wynik Agnieszki norma liczba krwinek czerwonych 4, /l 4,0 4, /l liczba krwinek białych 26, /l 4,0 10, /l liczba płytek krwi /l /l OB po jednej godzinie 20 mm do 12 mm czas krwawienia 6 minut do 7 minut Po odczytaniu takich wyników lekarz pierwszego kontaktu zapewne A. zleci kolejne badania w kierunku sprawdzenia przyczyny małopłytkowości, która może powodować zaburzenia krzepliwości krwi. B. przeprowadzi z Agnieszką dokładny wywiad i zleci dalsze badania w kierunku wykrycia utajonego stanu zapalnego. C. zleci dalsze badania w kierunku wykrycia przyczyn anemii (niedokrwistości). D. stwierdzi, że wyniki badań Agnieszki są w normie. Zadanie 44. (0-1) Wiosną, w obawie przed awitaminozą, Agnieszka zmieniła dietę na roślinną z dużym udziałem jarzyn, które właśnie zaczęły wyrastać w jej ogródku. Aby ustrzec się przed niedoborami wapnia, spowodowanymi wiązaniem wapnia przez jony kwasu szczawiowego zawartego w jarzynach, powinna jeść również więcej produktów bogatych w wapń, mianowicie: A. mleka i serów. B. miodu i kakao. C. tranu i mięsa. D. szpinaku i sałaty.

14 Informacje do zadań Na polski rynek wprowadzono w 2002 roku 2,5 miliona ton opakowań. Czwartą część zużytych opakowań poddano recyklingowi informuje Ministerstwo Środowiska. ILE W POLSCE ODZYSKUJEMY Rodzaj opakowań Poziom recyklingu (w procentach) wymagany w Polsce w 2002 r. uzyskany w Polsce w 2002 r. wymagany w 2007 r. tworzywa sztuczne 7 11,4 25 aluminium 15 22,8 40 blacha 6 16,4 20 papier i tektura 37 44,4 48 szkło 13 15,0 40 materiały naturalne 5 22,6 15 tworzywa 5 6,5 25 wielomateriałowe Ministerstwo Środowiska (za Gazetą Wyborczą ) Zadanie 45. (0-1) W 2002 r. poddano recyklingowi więcej niż czwartą część zużytych opakowań z A. tworzyw wielomateriałowych. B. szkła. C. papieru i tektury. D. aluminium. Zadanie 46. (0-1) W 2002 r. osiągnięto wyższy niż będzie wymagany w 2007 r. poziom recyklingu A. tworzyw sztucznych. B. materiałów naturalnych. C. papieru i tektury. D. blachy. Zadanie 47. (0-1) Różnica między poziomem recyklingu wymaganym w 2002 roku i poziomem recyklingu wymaganym w 2007 roku jest największa dla A. tworzyw wielomateriałowych. B. blachy. C. szkła. D. materiałów naturalnych. Zadanie 48. (0-1) Ile tysięcy ton szklanych opakowań poddano recyklingowi w 2002 r? A. 13 B. 15 C. 375 D. Za mało danych by odpowiedzieć.

15 Zadanie 49. (0-1) Który rysunek jest symbolem recyklingu? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

16 ZADANIA OTWARTE Zadanie 1 (0 3) Żółte kwiaty berberysu zwyczajnego rosną w gronach składających się z jednego kwiatu szczytowego i różnej liczby kwiatów bocznych. Każdy kwiat boczny ma po 6 płatków, zaś kwiat szczytowy ma ich 5. Uzupełnij tabelkę przedstawiającą zależność liczby płatków od liczby kwiatów w gronie Liczba wszystkich kwiatów w gronie Liczba płatków w gronie 7 9 n Zadanie 2. (0 2) W puste prostokąty na ilustracji wpisz odpowiednio określenia: reducent, konsument I rzędu, konsument II rzędu, producent.

17 Zadanie 3. (0 3) W kolumnie I podano nazwy grup związków chemicznych, a w kolumnie II nazwy produktów używanych w gospodarstwie domowym. I II 1. węglowodory a) cukier w kostkach, glukoza, mąka ziemniaczana 2. alkohole b) masło, olej 3. kwasy c) mleko, jaja, mięso 4. tłuszcze d) gliceryna, spirytus salicylowy 5. cukry e) benzyna, wosk, folia polietylenowa 6. białka f) ocet, kwasek cytrynowy g) mydło, szampon Każdej grupie związków chemicznych z kolumny I (liczby od 1 do 6) przyporządkuj jedną reprezentującą ją grupę produktów z kolumny II (litery od a do g). Wpisz odpowiednie litery w poniższe kratki Zadanie 4. (0 2) Diagram przedstawia liczby gatunków trzech grup porostów na korze świerka w roku X i w roku Y. Na podstawie informacji zamieszczonych na załączonym diagramie uzupełnij zdania: Stan powietrza atmosferycznego na analizowanym obszarze w roku Y w stosunku do roku X... (wpisz odpowiednie określenie poprawił się, pogorszył się, nie uległ zmianie) Porostami najbardziej wrażliwymi na zanieczyszczenia powietrza są

18 Zadanie 5. (0-3) Na podstawie poniższych informacji podaj, w jakich warunkach termicznych znalazł się podróżnik. Określ dwie widoczne reakcje zewnętrzne, które wystąpiły u podróżnika w tych warunkach MÓZG Podwzgórze Ośrodek regulacji temperatury Impuls nerwowy Rozszerzenie naczyń krwionośnych w skórze Zwiększenie aktywności gruczołów potowych.. Informacje do zadań 6. i 7. Biedronki siedmiokropki polują na mszyce w ogrodach i na polach. Mszyce zabezpieczają się przed nimi, wydzielając obronną ciecz, same natomiast żywią się sokiem wyssanym z roślin. Aby ochronić się przed mszycami, rośliny wytwarzają kolce i parzące włoski, które nie zawsze jednak są dostatecznym zabezpieczeniem. Zadanie 6. (0 1) Ułóż łańcuch pokarmowy na podstawie powyższego tekstu Odpowiedź:.. Zadanie 7. (0 1) W jaki sposób konsumenci I rzędu, o których mowa w powyższej informacji, bronią się przed naturalnymi wrogami? Odpowiedź:...

19 Zadanie 8. (0-2) Wymienione nazwy ryb wpisz do odpowiednich kolumn w tabeli. szczupaki, dorsze, pstrągi, śledzie, szproty, karpie Ryby morskie Ryby słodkowodne Zadanie 9. (0-2) Przyporządkuj znakowi graficznemu jego opis słowny. Wpisz w miejsce kropek odpowiednie litery. Znaki graficzne I... II... III... IV... V... Opis słowny znaku Nakaz ciszy A Zakaz łowienia ryb B Zakaz biwakowania C Zakaz zrywania roślin D Nakaz wrzucania śmieci do pojemników E Zakaz rozpalania ognisk F

20 Zadanie 10. Korzystając z danych na rysunku odpowiedz na pytania a. Czy powietrze jest związkiem chemicznym, czy mieszaniną? b. Jak zmienia się zawartość tlenu w powietrzu wydychanym w porównaniu z powietrzem wdychanym? Zadanie 11. Tabela przedstawia przeznaczenie i koszt nakładów na ochronę środowiska. Przeznaczenie nakładów Symbol Kwota (w mln zł) Ochrona wód W 980 Ochrona powietrza P 740 Ochrona powierzchni ziemi Z 510 Ochrona przyrody i krajobrazu K 80 Na podstawie danych z tabeli wykonaj wykres słupkowy. Podpisz każdy słupek wykresu, wpisując odpowiedni symbol z tabeli. Nakłady na ochronę środowiska

21 Zadanie 12.(0-2) Napisz, dlaczego tworzy się parki narodowe. Wymień dwa powody. Zadanie 13.(0-2) Uzupełnij zdania korzystając z informacji w ramce. W parkach narodowych turyści powinni chodzić po. W parkach narodowych można wszystkich ścieżkach, wyznaczonych szlakach, zbierać gałęzie na ognisko, obserwować ciekawe rośliny i zwierzęta, zbierać rośliny do zielnika

22 Zadanie 14.(0-2) Wpisz w ramki po jednym przykładzie funkcji, jaką pełnią wskazane na rysunku organy rośliny. Kwiat.. Łodyga Korzeń Zadanie 15.(0-2) Połącz linią nazwę grupy zwierząt z odpowiednim rysunkiem. I. płazy II. owady

23 Zadanie 16.(0-1) W ostatnich latach znacznie wzrosła liczebność bobrów, które powodują wiele szkód. Podaj sposób ograniczenia szkodliwej działalności bobrów... Zadanie 17. (0-1) Tabela przedstawia częstość występowania niektórych gatunków nietoperza w Polsce. Gatunek nietoperza Częstość występowania w Polsce Nocek duży Nocek wąsatek + + Borowiaczek + Nocek rudy Na podstawie: kwartalnik Parki Narodowe, bardzo rzadko + + rzadko często bardzo często Uzupełnij zdania, wpisując w pierwszym nazwę gatunku nietoperza a w drugim częstość występowania nocka rudego. W Polsce bardzo rzadko występuje. Nocek rudy występuje w Polsce. Informacje do zadania 18 Klasa IIIa postanowiła wziąć udział w zbiórce zużytych baterii elektrycznych. Rezultaty pierwszego tygodnia zbierania baterii przedstawia diagram. Zadanie 18. (0-2) Uzupełnij zdania: Żadnej baterii nie przyniosło... uczniów. Największą liczbą baterii przyniesionych przez jednego ucznia jest... Najczęściej uczniowie przynosili po.. baterii.

24 Zadanie 19.(0-2) Połącz linią opis nóg z odpowiednim rysunkiem ptaka. palce spięte błonami pływnymi ułatwiającymi pływanie palce zakończone szponami ułatwiającymi chwytanie zdobyczy długie, szczudłowate nogi ułatwiające poruszanie się na terenach podmokłych

Zadanie 6 (0-1) W tabeli przedstawiono procentowy skład powietrza wdychanego i wydychanego. Zawartość w powietrzu wdychanym

Zadanie 6 (0-1) W tabeli przedstawiono procentowy skład powietrza wdychanego i wydychanego. Zawartość w powietrzu wdychanym Egzamin część 2 Zadanie 1. (0 1) Podczas jazdy na rowerze pracują mięśnie stanowiące część układu ruchu człowieka. Który z mięśni przedstawionych na poniższym rysunku jest zginaczem? A. mięsień I B. mięsień

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA. rok

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA. rok UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. (0 2) Rysunek przedstawia głowę ryby. Wskazany strzałką narząd to... Narząd ten odpowiada za proces...

Zadanie 3. (0 2) Rysunek przedstawia głowę ryby. Wskazany strzałką narząd to... Narząd ten odpowiada za proces... Egzamin część I Zadanie 1. (0 1) Krokodyla przedstawionego można opisać następująco: A. wąż, zmiennocieplny, drapieżca, jajorodny B. gad, stałocieplny, wody ciepłe C. drapieżca, gad, zmiennocieplny, jajorodny

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania egzaminacyjne do eksperymentalnej klasy przyrodniczej PRZYRODA

Przykładowe zadania egzaminacyjne do eksperymentalnej klasy przyrodniczej PRZYRODA Przykładowe zadania egzaminacyjne do eksperymentalnej klasy przyrodniczej PRZYRODA Zadanie 1. (0 4 pkt.) Przekreśl w drugiej i trzeciej kolumnie tabeli niewłaściwe określenia, aby wykazać różnice między

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA. rok

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA. rok WPISUJE UCZEŃ UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok dysleksja miejsce na naklejkę z kodem PRÓBNY EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

DATA URODZENIA UCZNIA. rok

DATA URODZENIA UCZNIA. rok KOD UCZNIA WPISUJE UCZEŃ DATA URODZENIA UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY dysleksja dzień miesiąc rok słabo słyszący Instrukcja dla ucznia PRÓBNY EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

Porosty zniewolenie czy współpraca?

Porosty zniewolenie czy współpraca? Porosty zniewolenie czy współpraca? 1 Wzorzec geograficzny brodaczka Gdzie? skały Kora drzew chrobotki Stara rękawiczka ziemia 2 Warunek? 3 Forma plechy Listkowata np. Płucnica islandzka 4 Forma plechy

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok miejsce na naklejkę z kodem Informacje dla ucznia EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ PRZYRODA

PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ PRZYRODA PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ PRZYRODA Zadanie 1. / 0 1 / Jesienią alejki ogrodu usłane są dywanami kolorowych liści. Dlaczego tak się dzieje o tej porze roku? a) Wszystkie rośliny zrzucają liście, gdy temperatura

Bardziej szczegółowo

Kręgowce. 7 7. Podkreśl cechy, które świadczą o przystosowaniu żaby do życia na lądzie. (0 2) grupa a

Kręgowce. 7 7. Podkreśl cechy, które świadczą o przystosowaniu żaby do życia na lądzie. (0 2) grupa a grupa a Kręgowce Poniższy test składa się z 19 zadań Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą Imię i nazwisko do uzyskania za prawidłowe odpowiedzi Za rozwiązanie całego sprawdzianu możesz uzyskać

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2. (0 1) Uzupełnij schemat reakcji estryfikacji. Wybierz spośród podanych wzór kwasu karboksylowego A albo B oraz wzór alkoholu 1 albo 2.

Zadanie 2. (0 1) Uzupełnij schemat reakcji estryfikacji. Wybierz spośród podanych wzór kwasu karboksylowego A albo B oraz wzór alkoholu 1 albo 2. Zadanie 1. (0 1) W celu odróżnienia kwasu oleinowego od stopionego kwasu palmitynowego wykonano doświadczenie, którego przebieg przedstawiono na schemacie. W probówce I wybrany odczynnik zmienił zabarwienie.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY KONKURS PRZYRODNICZY

POWIATOWY KONKURS PRZYRODNICZY POWIATOWY KONKURS PRZYRODNICZY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NAZWISKO I IMIĘ : 19 KWIETNIA 2011... KLASA:... SZKOŁA :... Instrukcja dla uczestników konkursu: 1. Czas pracy 45 minut. 2. Dokładnie zapoznaj się

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. (2 p.) Uzupełnij tabelę, wpisując nazwę elementu komórki roślinnej pełniącego podaną funkcję.

Zadanie 1. (2 p.) Uzupełnij tabelę, wpisując nazwę elementu komórki roślinnej pełniącego podaną funkcję. Zadanie 1. (2 p.) Uzupełnij tabelę, wpisując nazwę elementu komórki roślinnej pełniącego podaną funkcję. Uwalnianie energii z pokarmu Magazynowanie wody i zbędnych substancji Kierowanie czynnościami życiowymi

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ODDECHOWY

UKŁAD ODDECHOWY Zadanie 1. (1 pkt). Na rysunku przedstawiono pęcherzyki płucne oplecione siecią naczyń krwionośnych. Określ znaczenie gęstej sieci naczyń krwionośnych oplatających pęcherzyki płucne.... Zadanie 2. (2 pkt)

Bardziej szczegółowo

Zaznacz wykres ilustrujący stałocieplność człowieka. A. B. C. D.

Zaznacz wykres ilustrujący stałocieplność człowieka. A. B. C. D. I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu 1. Zadanie Napisz, czym zajmuje się anatomia............................................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Zadanie 5. (0 1 ) Przyrząd, dzięki któremu moŝna obserwować skórę na dłoniach przedstawia rysunek: A. numer 1 B. numer 2 C. numer 3 D.

Zadanie 5. (0 1 ) Przyrząd, dzięki któremu moŝna obserwować skórę na dłoniach przedstawia rysunek: A. numer 1 B. numer 2 C. numer 3 D. Diagnoza kompetencji z biologii absolwenta szkoły podstawowej Przed Tobą test sprawdzający wiedzę i umiejętności z biologii. Na wykonanie zadań masz 45 minut. Czytaj uwaŝnie wszystkie pytania i polecenia,

Bardziej szczegółowo

DATA URODZENIA UCZNIA

DATA URODZENIA UCZNIA KOD UCZNIA WPISUJE UCZEŃ DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY miejsce na naklejkę z kodem dysleksja Instrukcja dla ucznia PRÓBNY EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

Szkolny Quiz Wiedzy Ekologicznej

Szkolny Quiz Wiedzy Ekologicznej Szkolny Quiz Wiedzy Ekologicznej W dniach 01.12 12.12.2014 r. w naszej szkole, z inicjatywy p. M. Marciniak i p. D. Ambrochowicz, odbyła się II edycja Szkolnego Quizu Wiedzy Ekologicznej, którego celem

Bardziej szczegółowo

A. 310 B. 300 C. 290 D. 250. Zadanie 2. (0 1) Jaki procent wszystkich uczniów stanowili ci, którzy wybrali kraje azjatyckie?

A. 310 B. 300 C. 290 D. 250. Zadanie 2. (0 1) Jaki procent wszystkich uczniów stanowili ci, którzy wybrali kraje azjatyckie? Informacje do zadań 1., 2., 3., 4. i 5. Uczniowie klas trzecich pewnego gimnazjum urządzili w swoich salach wystawy przedstawiające najciekawsze miejsca w różnych krajach. Po obejrzeniu wszystkich ekspozycji

Bardziej szczegółowo

Komórka organizmy beztkankowe

Komórka organizmy beztkankowe Grupa a Komórka organizmy beztkankowe Poniższy test składa się z 12 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać

Bardziej szczegółowo

DATA URODZENIA UCZNIA

DATA URODZENIA UCZNIA KOD UCZNIA WPISUJE UCZEŃ DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok EGZAMIN PRÓBNY W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZYCH UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY miejsce na naklejkę

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ 1 POWTÓRZENIE DO EGZAMINU Z CHEMII

ARKUSZ 1 POWTÓRZENIE DO EGZAMINU Z CHEMII ARKUSZ 1 POWTÓRZENIE DO EGZAMINU Z CHEMII Zadanie 1. Na rysunku przedstawiono fragment układu okresowego pierwiastków. Dokoocz zdania tak aby były prawdziwe. Wiązanie jonowe występuje w związku chemicznym

Bardziej szczegółowo

Ekologia. Ochrona środowiska

Ekologia. Ochrona środowiska Grupa a Ekologia. Ochrona środowiska................................................. Imię i nazwisko Poniższy test składa się z 18 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania

Bardziej szczegółowo

DATA... IMIĘ I NAZWISKO... klasa... I. TEST WYBRANE EKOSYSTEMY: LAS, POLE, JEZIORO.

DATA... IMIĘ I NAZWISKO... klasa... I. TEST WYBRANE EKOSYSTEMY: LAS, POLE, JEZIORO. DATA... IMIĘ I NAZWISKO... klasa... I. TEST WYBRANE EKOSYSTEMY: LAS, POLE, JEZIORO. INSTRUKCJA: Test składa się z 24 pytań. W każdym pytaniu podano cztery odpowiedzi: a, b, c, d, z których tylko jedna

Bardziej szczegółowo

Grupa 1. Nazwa substancji organicznej, która uległa spaleniu. Doświadczenie. Imię i nazwisko ucznia:

Grupa 1. Nazwa substancji organicznej, która uległa spaleniu. Doświadczenie. Imię i nazwisko ucznia: Starachowice, dn. 5.04.008 r. Grupa Czas trwania konkursu 90 min Imię i nazwisko ucznia: Zadanie. ( pkt) Analiza moczu może dostarczyć wielu danych o stanie zdrowia człowieka. Prawidłowy wynik analizy:

Bardziej szczegółowo

VI TURNIEJ WIEDZY ZDROWOTNEJ I PROFILAKTYCZNEJ. środowisko a zdrowie ucznia TEST WIEDZY

VI TURNIEJ WIEDZY ZDROWOTNEJ I PROFILAKTYCZNEJ. środowisko a zdrowie ucznia TEST WIEDZY VI TURNIEJ WIEDZY ZDROWOTNEJ I PROFILAKTYCZNEJ środowisko a zdrowie ucznia TEST WIEDZY... nazwa lub numer szkoły Punktacja 1. Wymień trzy znane Ci organizacje zajmujące się ochroną środowiska: a... 3p.

Bardziej szczegółowo

I BIOLOGIA JAKO NAUKA

I BIOLOGIA JAKO NAUKA I BIOLOGIA JAKO NAUKA Zadanie. Rozwiąż krzyżówkę, a następnie odczytaj i wyjaśnij hasło. 0. Bada skład chemiczny organizmów i zachodzące w nich reakcje.. Zajmuje się procesami dziedziczenia.. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Ochrona przyrody. Test podsumowujący rozdział III. Wersja A

Ochrona przyrody. Test podsumowujący rozdział III. Wersja A ..................................... Imię i nazwisko Wersja A Test podsumowujący rozdział III Ochrona przyrody.............................. Data Klasa oniższy test składa się z 15 zadań. rzy każdym poleceniu

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. (3 pkt) Ułóż równania reakcji, za pomocą których można dokonać następujących przemian: P 4 P 4 O 6 P 4 O 10 H 3 PO 4

Zadanie 9. (3 pkt) Ułóż równania reakcji, za pomocą których można dokonać następujących przemian: P 4 P 4 O 6 P 4 O 10 H 3 PO 4 Grupa Czas trwania konkursu 90 min Imię i nazwisko ucznia: Zadanie. ( pkt) Analiza moczu może dostarczyć wielu danych o stanie zdrowia człowieka. Prawidłowy wynik analizy: barwa żółta odczyn kwaśny białko

Bardziej szczegółowo

Wpisz w miejsce kropek, wybrane z ramki, wszystkie odpowiednie dla opisanego sposobu życia, określenia. Tryb życia Tryb życia...

Wpisz w miejsce kropek, wybrane z ramki, wszystkie odpowiednie dla opisanego sposobu życia, określenia. Tryb życia Tryb życia... Zadanie 1. (2 p.) Wpisz w miejsce kropek, wybrane z ramki, wszystkie odpowiednie dla opisanego sposobu życia, określenia. Sposób I. Mała aktywność mięśni, przewaga odpoczynku biernego, duża ilość spożywanych

Bardziej szczegółowo

BADANIE POZIOMU ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA za pomocą skali porostowej. MARCINKOWO marzec 2016r. Klasa III wych. Jolanta Putra

BADANIE POZIOMU ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA za pomocą skali porostowej. MARCINKOWO marzec 2016r. Klasa III wych. Jolanta Putra BADANIE POZIOMU ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA za pomocą skali porostowej MARCINKOWO marzec 2016r. Klasa III wych. Jolanta Putra Miejsce badań: Przystanek 1 : drzewa przy szkole w Marcinkowie Przystanek 2:

Bardziej szczegółowo

Funkcje Ŝyciowe organizmów zwierzęcych

Funkcje Ŝyciowe organizmów zwierzęcych Funkcje Ŝyciowe organizmów zwierzęcych Podpisz wskazane elementy komórki zwierzęcej i określ ich funkcje......... Uzupełnij schemat podziału cukrowców. Dokończ zdanie, tak aby stanowiło definicję organizmów

Bardziej szczegółowo

Zadania na styczeń/luty

Zadania na styczeń/luty Zadania na styczeń/luty Zadania z fizyki Oblicz masę ołowianego klocka, który ma kształt prostopadłościanu o wymiarach 2cm, 5cm, 15 cm. Gęstość ołowiu 11,4g/cm 3. Zadanie 2 Piłka na gumce wykonuje drgania

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE PRZYRODA ROK SZKOLNY 2008/2009 EDYCJA IV. Woda w przyrodzie

MIEJSKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE PRZYRODA ROK SZKOLNY 2008/2009 EDYCJA IV. Woda w przyrodzie MIEJKIE KOKURY PRZEDMIOTOWE PRZYROD ROK ZKOLY 28/29 EDYCJ IV Woda w przyrodzie. Uważnie przeczytaj pytania i zastanów się nad odpowiedzią 2. taraj się pisać czytelnie 3. Masz 6 minut na odpowiedzi, wykorzystaj

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA EKOLOGICZNE XXI WIEKU

WYZWANIA EKOLOGICZNE XXI WIEKU WYZWANIA EKOLOGICZNE XXI WIEKU ZA GŁÓWNE ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ UWAŻANE SĄ: -przemysł -transport -rolnictwo -gospodarka komunalna Zanieczyszczenie gleb Przyczyny zanieczyszczeń gleb to, np.: działalność

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI PRZYRODY DLA KLASY V

SCENARIUSZ LEKCJI PRZYRODY DLA KLASY V Maria Markowska maria_markowska@wp.pl nauczyciel przyrody w Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863r. w Lututowie SCENARIUSZ LEKCJI PRZYRODY DLA KLASY V Temat: Dlaczego człowiek tworzy parki narodowe? Cele

Bardziej szczegółowo

Uczenie się biologii wymaga dobrej organizacji pracy Sposoby odżywiania się organizmów

Uczenie się biologii wymaga dobrej organizacji pracy Sposoby odżywiania się organizmów Temat Uczenie się biologii wymaga dobrej organizacji pracy Sposoby odżywiania się Sposoby oddychania Sposoby rozmnażania się Bakterie a wirusy Protisty Glony przedstawiciele trzech królestw Wymagania na

Bardziej szczegółowo

TEST DO DZIAŁU TEMATYCZNEGO: POZNAJEMY SWÓJ ORGANIZM KLASA IV

TEST DO DZIAŁU TEMATYCZNEGO: POZNAJEMY SWÓJ ORGANIZM KLASA IV Sabina Wójcik Katowice, dnia 14.10.2003 r. Szkoła Podstawowa nr21 ul. Malczewskiego 1 40 748 Katowice TEST DO DZIAŁU TEMATYCZNEGO: POZNAJEMY SWÓJ ORGANIZM KLASA IV Instrukcja dla ucznia W górnym prawym

Bardziej szczegółowo

PLAN METODYCZNY LEKCJI. Temat lekcji: Poznajemy przystosowania ryb do życia w wodzie.

PLAN METODYCZNY LEKCJI. Temat lekcji: Poznajemy przystosowania ryb do życia w wodzie. PLAN METODYCZNY LEKCJI Data: 11. 01. 2016 r. Klasa: VI b Przedmiot: przyroda Czas trwania lekcji: 45 minut Nauczyciel: mgr Iwona Gładyś Temat lekcji: Poznajemy przystosowania ryb do życia w wodzie. (temat

Bardziej szczegółowo

Grupa I Zadanie 1. Podziel środowisko wodne uzupełniając poniższy schemat: wody ... Zadanie 2. Podaj czynniki niezbędne organizmom do życia w wodzie:

Grupa I Zadanie 1. Podziel środowisko wodne uzupełniając poniższy schemat: wody ... Zadanie 2. Podaj czynniki niezbędne organizmom do życia w wodzie: Grupa I Podziel środowisko wodne uzupełniając poniższy schemat: wody......... np np np Podaj czynniki niezbędne organizmom do życia w wodzie:.. Porównaj cechy środowiska wodnego i lądowego- wypełnij tabelę

Bardziej szczegółowo

Scenariusz nr 3. Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka. Blok tematyczny: Jesień dary niesie

Scenariusz nr 3. Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka. Blok tematyczny: Jesień dary niesie Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka Blok tematyczny: Jesień dary niesie Scenariusz nr 3 I. Tytuł scenariusza: Co tworzą rośliny w lesie? II. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. III. Edukacje (3 wiodące):

Bardziej szczegółowo

VI WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY

VI WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY VI WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP I 1 listopada 2008 roku Czas pracy 90 minut Kod ucznia Suma punktów Instrukcja dla ucznia 1. Wpisz swój kod. 2. Liczba

Bardziej szczegółowo

Nazwa: a)... Nazwa: b)... Nazwa: c)...

Nazwa: a)... Nazwa: b)... Nazwa: c)... klasa 4 2014 1. Zdjęcia pokazują przyrządy do badania pogody. Jaki to przyrząd pomiarowy? Do czego służy? Nazwa: a)... zastosowanie: A).. Nazwa: b)... zastosowanie: B).. Nazwa: c)... zastosowanie: C)..

Bardziej szczegółowo

WYKRYWANIE ZANIECZYSZCZEŃ WODY POWIERZA I GLEBY

WYKRYWANIE ZANIECZYSZCZEŃ WODY POWIERZA I GLEBY WYKRYWANIE ZANIECZYSZCZEŃ WODY POWIERZA I GLEBY Instrukcja przygotowana w Pracowni Dydaktyki Chemii Zakładu Fizykochemii Roztworów. 1. Zanieczyszczenie wody. Polska nie należy do krajów posiadających znaczne

Bardziej szczegółowo

XII TURNIEJ WIEDZY ZDROWOTNEJ I PROFILAKTYCZNEJ

XII TURNIEJ WIEDZY ZDROWOTNEJ I PROFILAKTYCZNEJ XII TURNIEJ WIEDZY ZDROWOTNEJ I PROFILAKTYCZNEJ Zdrowa szkoła - zdrowy uczeń TEST WIEDZY... nazwa lub numer szkoły Punktacja 1. Rozwiąż rebus i napisz hasło : 2 K T = D RAF = WI KO Hasło:... 2. Światowy

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNY KLAS I- III XVII EDYCJA Etap szkolny 23 marca 2017 Imię i nazwisko ucznia Nazwa szkoły..

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNY KLAS I- III XVII EDYCJA Etap szkolny 23 marca 2017 Imię i nazwisko ucznia Nazwa szkoły.. MIĘDZYSZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNY KLAS I- III XVII EDYCJA 2017 Etap szkolny 23 marca 2017 Imię i nazwisko ucznia Nazwa szkoły.. Klasa W każdym pytaniu zakreśl tylko 1 poprawną odpowiedź. Grupa: A 1.Który

Bardziej szczegółowo

Relacje człowiek środowisko przyrodnicze

Relacje człowiek środowisko przyrodnicze 138 SPRAWDZIANY LEKCJI Sprawdzian z działu Relacje człowiek środowisko przyrodnicze Grupa I Zadanie 1 (0 4 p.) Każdemu terminowi przyporządkuj odpowiadającą mu definicję. 1. Zasoby przyrody A. Zasoby mające

Bardziej szczegółowo

1. Zadanie Wymień dwa naturalne źródła zanieczyszczeń atmosfery. 2. Zadanie Podaj dwa przykłady negatywnych skutków kwaśnych opadów.

1. Zadanie Wymień dwa naturalne źródła zanieczyszczeń atmosfery. 2. Zadanie Podaj dwa przykłady negatywnych skutków kwaśnych opadów. 1. Zadanie Wymień dwa naturalne źródła zanieczyszczeń atmosfery. 2. Zadanie Podaj dwa przykłady negatywnych skutków kwaśnych opadów. 3. Zadanie Zaznacz wyjaśnienie pojęcia smog. A. Kryształki lodu osadzone

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA miejsce na naklejkę z kodem dzień miesiąc rok EGZAMIN W TRZECIEJ

Bardziej szczegółowo

Lasy w Tatrach. Lasy

Lasy w Tatrach. Lasy Lasy w Tatrach Lasy h c a r t a T w Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY WPISUJE UCZEŃ. miejsce na naklejkę z kodem. dzień miesiąc rok. dysleksja

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY WPISUJE UCZEŃ. miejsce na naklejkę z kodem. dzień miesiąc rok. dysleksja KOD UCZNIA WPISUJE UCZEŃ DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY miejsce na naklejkę z kodem dysleksja PRÓBNY EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

KONKURS MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY dla uczniów szkół podstawowych województwa lubuskiego. 23 listopada 2007 r. zawody I stopnia (szkolne)

KONKURS MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY dla uczniów szkół podstawowych województwa lubuskiego. 23 listopada 2007 r. zawody I stopnia (szkolne) Pieczęć szkoły kod ucznia KONKURS MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY dla uczniów szkół podstawowych województwa lubuskiego 23 listopada 2007 r. zawody I stopnia (szkolne) Drogi uczniu. Przed Tobą test składający

Bardziej szczegółowo

Uczeń: wiedzy biologicznej nauki wymienia cechy organizmów żywych. podaje funkcje poszczególnych organelli. wyjaśnia, czym zajmuje się systematyka

Uczeń: wiedzy biologicznej nauki wymienia cechy organizmów żywych. podaje funkcje poszczególnych organelli. wyjaśnia, czym zajmuje się systematyka Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Poziom wymagań Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: określa przedmiot źródła

Bardziej szczegółowo

Środki dydaktyczne karty odpowiedzi dla ucznia, formularz testu z zadaniami dla dwóch grup: grupy A i grupy B, instrukcja pracy dla ucznia

Środki dydaktyczne karty odpowiedzi dla ucznia, formularz testu z zadaniami dla dwóch grup: grupy A i grupy B, instrukcja pracy dla ucznia Scenariusz lekcji I. Cele lekcji 1) Wiadomości Uczeń: zna cechy budowy ciała zna choroby i sposoby ich rozprzestrzeniania się wie o zmianach zachodzących w organizmie w okresie dojrzewania zna pojęcia

Bardziej szczegółowo

Prawidłowe odpowiedzi Punktacja Uwagi. Nr zad. Za poprawne wykonanie poleceń A, B, C i D po 1 pkt.

Prawidłowe odpowiedzi Punktacja Uwagi. Nr zad. Za poprawne wykonanie poleceń A, B, C i D po 1 pkt. Nr zad. KARTA ODPOWIEDZI KONKURS BIOLOGICZNY ETAP SZKOLNY Max punktów 1. 6 pkt. A. Wpływ natężenia światła na zawartość azotanów w roślinie. / Czy zawartość azotanów w roślinie zależy od ilości światła?

Bardziej szczegółowo

Drzewa iglaste i liściaste

Drzewa iglaste i liściaste Drzewa iglaste i liściaste 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń zna: budowę drzewa, nazwy drzew liściastych, nazwy drzew iglastych. b) Umiejętności Uczeń rozpoznaje: drzewa liściaste, drzewa iglaste, rodzaje

Bardziej szczegółowo

ETAP SZKOLNY Rok szkolny 2013/2014

ETAP SZKOLNY Rok szkolny 2013/2014 Kod ucznia Data urodzenia ucznia Wojewódzki Konkurs Biologiczny dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego ETAP SZKOLNY Rok szkolny 2013/2014 Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź czy test zawiera 11

Bardziej szczegółowo

I. Biologia- nauka o życiu. Budowa komórki.

I. Biologia- nauka o życiu. Budowa komórki. I. Biologia- nauka o życiu. Budowa komórki. Zaznacz prawidłową definicję komórki. A. jednostka budulcowa tylko bakterii i pierwotniaków B. podstawowa jednostka budulcowa i funkcjonalna wszystkich organizmów

Bardziej szczegółowo

830 Diagnoza wstępna na rozpoczęcie klasy 4

830 Diagnoza wstępna na rozpoczęcie klasy 4 Diagnoza wstępna na rozpoczęcie klasy 4 wraz z kluczem odpowiedzi 830 Diagnoza wstępna na rozpoczęcie klasy 4 PRZYRODA z klasą klasa 4 Grupa A Diagnoza wstępna na rozpoczęcie klasy 4 imię i nazwisko, klasa

Bardziej szczegółowo

Jestem częścią przyrody PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNO PRZYRODNICZEJ DZIECI 5 LETNIE

Jestem częścią przyrody PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNO PRZYRODNICZEJ DZIECI 5 LETNIE Jestem częścią przyrody PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNO PRZYRODNICZEJ DZIECI 5 LETNIE Wstęp Wiek przedszkolny to okres wzmożonej aktywności poznawczej i szczególnej wrażliwości emocjonalnej. Dlatego już w

Bardziej szczegółowo

Poznajemy parkmiejski scenariuszwycieczki z dziećmi sześcioletnimi do parku

Poznajemy parkmiejski scenariuszwycieczki z dziećmi sześcioletnimi do parku Grażyna Nawrocka Poznajemy parkmiejski scenariuszwycieczki z dziećmi sześcioletnimi do parku Cele dydaktyczne: -rozróżnianie trzech typów lasu: las iglasty, las liściasty i las mieszany, - poznanie przez

Bardziej szczegółowo

KONKURS BIOLOGICZNY dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 24 lutego 2007 r. zawody III stopnia (finał)

KONKURS BIOLOGICZNY dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 24 lutego 2007 r. zawody III stopnia (finał) KOD UCZNIA... Suma punktów... KONKURS BIOLOGICZNY dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 24 lutego 2007 r. zawody III stopnia (finał) Przed Tobą test, który składa się z zadań otwartych. Udzielaj

Bardziej szczegółowo

Konkurs Przedmiotowy z biologii dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego finał 2013. Model odpowiedzi, kryteria przyznawania punktów.

Konkurs Przedmiotowy z biologii dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego finał 2013. Model odpowiedzi, kryteria przyznawania punktów. Konkurs Przedmiotowy z biologii dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego finał 201 Model odpowiedzi, kryteria przyznawania punktów. Za rozwiązanie zadań z arkusza konkursowego można uzyskać 60 punktów.

Bardziej szczegółowo

Słowne: pogadanka, analiza wykresów, praca z tekstem, indywidualna, grupowa.

Słowne: pogadanka, analiza wykresów, praca z tekstem, indywidualna, grupowa. 1. Cele lekcji a) Wiadomości zna charakterystyczne cechy biologii ptaków drapieżnych, zna środowisko życia ptaków drapieżnych, wie, jakie cechy musi posiadać środowisko, aby stanowiło dogodną przestrzeń

Bardziej szczegółowo

Michał Szczepanik Plan wynikowy ścieżka ekologiczna w gimnazjum

Michał Szczepanik Plan wynikowy ścieżka ekologiczna w gimnazjum Michał Szczepanik Plan wynikowy ścieżka ekologiczna w gimnazjum Lp. Treść Temat Ilość godzin Cel lekcji 1 Czy człowiek musi Znaczenie i ochrona wód 2 - uświadomienie zanieczyszczać wody? konieczności ochrony

Bardziej szczegółowo

II Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy dla uczniów szkół podstawowych ETAP REJONOWY

II Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy dla uczniów szkół podstawowych ETAP REJONOWY Kod ucznia Data urodzenia ucznia II Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy dla uczniów szkół podstawowych ETAP REJONOWY dzień miesiąc rok Drogi Uczestniku! Witamy Cię serdecznie i gratulujemy zakwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Konkurs Biologiczny dla gimnazjalistów województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2016/2017. Etap wojewódzki

Konkurs Biologiczny dla gimnazjalistów województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2016/2017. Etap wojewódzki Konkurs Biologiczny dla gimnazjalistów województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2016/2017 Etap wojewódzki KLUCZ ODPOWIEDZI DO ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH Za każde z pytań testowych można uzyskać 1 pkt. Nr

Bardziej szczegółowo

Model odpowiedzi i schemat oceniania arkusza

Model odpowiedzi i schemat oceniania arkusza Nr zad. Model odpowiedzi i schemat oceniania arkusza Konkurs biologiczny etap wojewódzki 2012/2013 Gimnazjum Oczekiwana odpowiedź ucznia i punktacja Zakres punktacji za zadania 1. D. odruchem bezwarunkowym.

Bardziej szczegółowo

Praca kontrolna z biologii LO dla dorosłych semestr III

Praca kontrolna z biologii LO dla dorosłych semestr III Praca kontrolna z biologii LO dla dorosłych semestr III Poniższa praca składa się z 25 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź. Za rozwiązanie zadań

Bardziej szczegółowo

1. Za³o enia teorii kinetyczno-cz¹steczkowej budowy cia³

1. Za³o enia teorii kinetyczno-cz¹steczkowej budowy cia³ 1. Za³o enia teorii kinetyczno-cz¹steczkowej budowy cia³ Imię i nazwisko, klasa A 1. Wymień trzy założenia teorii kinetyczno-cząsteczkowej budowy ciał. 2. Porównaj siły międzycząsteczkowe w trzech stanach

Bardziej szczegółowo

Temat: Poznajemy budowę i rolę żeńskiego układu rozrodczego

Temat: Poznajemy budowę i rolę żeńskiego układu rozrodczego Scenariusz lekcji przyrody dla klasy IV Temat: Poznajemy budowę i rolę żeńskiego układu rozrodczego Dział programowy - Człowiek i środowisko Dział w podręczniku - Zanim zostaniesz rodzicem 1. Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

I PORUSZAM SIĘ, ODDYCHAM I CZUJĘ

I PORUSZAM SIĘ, ODDYCHAM I CZUJĘ I PORUSZAM SIĘ, ODDYCHAM I CZUJĘ Zadanie 1. Dokończ zdania. A. Serce i wątroba to przykłady.... B. Najmniejszym elementem budującym organizm człowieka jest....... C. Zespół komórek podobnych do siebie

Bardziej szczegółowo

Drugie życie odpadów ALEKSANDRA BRZEZIŃSKA JAGODA MACKIEWICZ

Drugie życie odpadów ALEKSANDRA BRZEZIŃSKA JAGODA MACKIEWICZ Drugie życie odpadów ALEKSANDRA BRZEZIŃSKA JAGODA MACKIEWICZ Zrobiliśmy tą prezentację dla Was żebyście więcej wiedzieli o środowisku i że nie należy zaśmiecać Ziemi. Wybrałyśmy temat ''Drugie życie odpadów''

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN DIAGNOZUJĄCY KLAS PIĄTYCH

SPRAWDZIAN DIAGNOZUJĄCY KLAS PIĄTYCH KOD UCZNIA SPRAWDZIAN DIAGNOZUJĄCY KLAS PIĄTYCH CZĘŚĆ PRZYRODNICZA Instrukcja dla ucznia. Na tej stronie wpisz swój kod, nie wpisuj nazwiska, imienia ani klasy.. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania..

Bardziej szczegółowo

Wychowanie ekologiczne w kl.vi

Wychowanie ekologiczne w kl.vi Wychowanie ekologiczne w kl.vi Autor: Burczyk T. 20.04.2008. - 2000 ZSP Kleszczewo Kościerskie Wychowanie ekologiczne w klasie szóstej Założeniem Wychowania Ekologicznego jest zbliżenie ucznia do przyrody.

Bardziej szczegółowo

Klucz odpowiedzi i kryteria oceniania etap szkolny 2014/2015 Biologia

Klucz odpowiedzi i kryteria oceniania etap szkolny 2014/2015 Biologia Klucz i kryteria oceniania etap szkolny 2014/2015 Biologia 1. Litera Nazwa sposobu ułożenia liści na Przykład rośliny łodydze A naprzeciwległe jasnota/ fuksja B skrętolegle krwawnik/ trzykrotka C okółkowe

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Biologiczny dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego. ETAP SZKOLNY Rok szkolny 2012/2013

Wojewódzki Konkurs Biologiczny dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego. ETAP SZKOLNY Rok szkolny 2012/2013 Kod ucznia Data urodzenia ucznia Wojewódzki Konkurs Biologiczny dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego ETAP SZKOLNY Rok szkolny 2012/2013 Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź czy test zawiera 10

Bardziej szczegółowo

III Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy dla uczniów szkół podstawowych ETAP REJONOWY 10 stycznia 2014r.

III Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy dla uczniów szkół podstawowych ETAP REJONOWY 10 stycznia 2014r. Kod ucznia Data urodzenia ucznia III Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy dla uczniów szkół podstawowych ETAP REJONOWY 10 stycznia 2014r. dzień miesiąc rok Drogi Uczestniku! Witamy Cię serdecznie w etapie szkolnym

Bardziej szczegółowo

Spalanie odpadów i wypalanie traw zagraża naszemu środowisku

Spalanie odpadów i wypalanie traw zagraża naszemu środowisku Scenariusz warsztatów: Spalanie odpadów i wypalanie traw zagraża naszemu środowisku Scenariusz przewidziany jest do realizacji w szkołach podstawowych (kl. IV VI). Treści można poszerzyć bądź też zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Pokoloruj na żółto owoce. Pokoloruj na zielono warzywa. Klasa 1 - EDUKACJA PRZYRODNICZA T/1/PRZ/1

Pokoloruj na żółto owoce. Pokoloruj na zielono warzywa. Klasa 1 - EDUKACJA PRZYRODNICZA T/1/PRZ/1 T/1/PRZ/1 Pokoloruj na żółto owoce. Pokoloruj na zielono warzywa. T/1/PRZ/1 Otocz pętlą zwierzęta, które mają skrzydła. Połącz zwierzę z pokarmem, którym się żywi. T/1/PRZ/1 Pokoloruj zwierzęta, które

Bardziej szczegółowo

Dział programu I. Biologia nauka o życiu

Dział programu I. Biologia nauka o życiu Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka konieczny podstawowy rozszerzający Uczeń: potrafi korzystać z poszczególnych źródeł wiedzy rozróżnia próbę kontrolną i badawczą Uczeń:

Bardziej szczegółowo

KLASA I. TEMAT LEKCJI: Budowa i funkcja układu oddechowego człowieka. DZIAŁ: Organizm człowieka jako zintegrowana całość Układ oddechowy

KLASA I. TEMAT LEKCJI: Budowa i funkcja układu oddechowego człowieka. DZIAŁ: Organizm człowieka jako zintegrowana całość Układ oddechowy KLASA I TEMAT LEKCJI: Budowa i funkcja układu oddechowego człowieka DZIAŁ: Organizm człowieka jako zintegrowana całość Układ oddechowy 1. Cele edukacyjne a) kształcenia w zakresie wiadomości uczeń: - wylicza

Bardziej szczegółowo

Chemia zadania przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego Zadania zamknięte

Chemia zadania przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego Zadania zamknięte Chemia zadania przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego Zadania zamknięte Zadanie 1. (0 1) Chemiczna metoda oczyszczania ścieków polega na A. usuwaniu zanieczyszczeń nierozpuszczalnych przy użyciu urządzeń

Bardziej szczegółowo

Dział: Zadania powtórzeniowe Poziom: Gimnazjum

Dział: Zadania powtórzeniowe Poziom: Gimnazjum Dział: Zadania powtórzeniowe Poziom: Gimnazjum Zadanie 1. (8 pkt) Uzupełnij podane niżej zdania. a. Rodzaj materii o określonych właściwościach... i... to substancje. b. Mieszanina siarki i wody jest mieszaniną...

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ PIJMY WODĘ NA ZDROWIE!

SCENARIUSZ PIJMY WODĘ NA ZDROWIE! SCENARIUSZ PIJMY WODĘ NA ZDROWIE! CELE: 1. Przekazanie dzieciom wiedzy na temat znaczenia wody dla ludzi, zwierząt i roślin. 2. Uświadomienie dzieciom wagi picia wody. 3. Przekazanie dzieciom wiedzy na

Bardziej szczegółowo

Dział programu : Poznajemy nasze otoczenie

Dział programu : Poznajemy nasze otoczenie SCENARIUSZ WYCIECZKI DO LASU ( ZAJĘCIA TERENOWE ) Dział programu : Poznajemy nasze otoczenie Temat : Las domem zwierząt ZAKRES TREŚCI : 1. Piętra roślinne w lesie i warunki w nich panujące. 2. Zwierzęta

Bardziej szczegółowo

VIII TURNIEJ WIEDZY ZDROWOTNEJ I PROFILAKTYCZNEJ. Graj w zielone TEST WIEDZY

VIII TURNIEJ WIEDZY ZDROWOTNEJ I PROFILAKTYCZNEJ. Graj w zielone TEST WIEDZY VIII TURNIEJ WIEDZY ZDROWOTNEJ I PROFILAKTYCZNEJ Graj w zielone TEST WIEDZY... nazwa lub numer szkoły Punktacja 1. Rozwiąż rebus i wyjaśnij znaczenie hasła : KI SAŁA AL 2pkt. Hasło:.. 2. Nauka zajmująca

Bardziej szczegółowo

Konkurs Matematyka z Przyrodą dla uczniów szkół podstawowych rok szkolny 2006/2007 etap szkolny

Konkurs Matematyka z Przyrodą dla uczniów szkół podstawowych rok szkolny 2006/2007 etap szkolny Konkurs Matematyka z Przyrodą dla uczniów szkół podstawowych rok szkolny 2006/2007 etap szkolny 1. Krysia, Basia, Wojtek i Michał wybrali się do lasu na grzyby. Zebrali następujące gatunki grzybów: 16

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Biologiczny dla młodzieży gimnazjalnej województwo wielkopolskie etap szkolny 27.10.2011

Wojewódzki Konkurs Biologiczny dla młodzieży gimnazjalnej województwo wielkopolskie etap szkolny 27.10.2011 Wojewódzki Konkurs Biologiczny dla młodzieży gimnazjalnej województwo wielkopolskie etap szkolny 27.10.2011 KOD UCZNIA.. ( wpisuje uczeo) Informacja dla Komisji Konkursowej ( komisja wypełnia po sprawdzeniu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EKOLOGICZNY

SZKOLNY PROGRAM EKOLOGICZNY SZKOLNY PROGRAM EKOLOGICZNY GIMNAZJUM PUBLICZNE W GORZYCACH WIELKICH 3 I Cele edukacyjne: 1. Uświadomienie zagrożeń środowiska naturalnego wynikających z gospodarczej działalności człowieka. 2. Budzenie

Bardziej szczegółowo

II. Metoda pracy Praca z podręcznikiem i atlasem, opis, wyjaśnianie, rozmowa dydaktyczna, obserwacja, prezentacje, gra dydaktyczna, pokaz.

II. Metoda pracy Praca z podręcznikiem i atlasem, opis, wyjaśnianie, rozmowa dydaktyczna, obserwacja, prezentacje, gra dydaktyczna, pokaz. Scenariusz lekcji I. Cele lekcji 1) Wiadomości Uczeń: a) zna funkcje narządu słuchu i równowagi; b) wie, że ucho jest narządem zmysłu odbierającym bodźce akustyczne i zmiany położenia ciała; c) zna części

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis wszystkich sprawdzanych czynności wraz z poziomem ich wykonania zawiera poniższa tabela.

Szczegółowy opis wszystkich sprawdzanych czynności wraz z poziomem ich wykonania zawiera poniższa tabela. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 Arkusz egzaminacyjny z przedmiotów przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka. Blok tematyczny: Jesień dary niesie. Scenariusz nr 9

Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka. Blok tematyczny: Jesień dary niesie. Scenariusz nr 9 Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka Blok tematyczny: Jesień dary niesie Scenariusz nr 9 I. Tytuł scenariusza zajęć : Znaczenie lasów, parków i łąk" II. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne III. Edukacje

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2006 w części matematyczno-przyrodniczej

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2006 w części matematyczno-przyrodniczej BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków tel. (012) 61 81 201, 202, 203 fax: (012) 61 81 200 e-mail: oke@oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

I. TEST SPRAWDZAJĄCY WIELOSTOPNIOWY : BODŹCE I ICH ODBIERANIE

I. TEST SPRAWDZAJĄCY WIELOSTOPNIOWY : BODŹCE I ICH ODBIERANIE I. TEST SPRAWDZAJĄCY WIELOSTOPNIOWY : BODŹCE I ICH ODBIERANIE INSTRUKCJA Test składa się z 28 pytań. Pytania są o zróżnicowanym stopniu trudności, ale ułożone w takiej kolejności aby ułatwić Ci pracę.

Bardziej szczegółowo

1. Logo 2. Kody 3. Pojemniki na odpady 4. Co nam daje segregacja śmieci 5. Co robić z odpadami 6. Składowanie 7. Utylizacja 8. Kompostowanie 9.

1. Logo 2. Kody 3. Pojemniki na odpady 4. Co nam daje segregacja śmieci 5. Co robić z odpadami 6. Składowanie 7. Utylizacja 8. Kompostowanie 9. 1. Logo 2. Kody 3. Pojemniki na odpady 4. Co nam daje segregacja śmieci 5. Co robić z odpadami 6. Składowanie 7. Utylizacja 8. Kompostowanie 9. Recykling 10. Zgnieć butelkę 11. Czy wiesz że 12. Używamy

Bardziej szczegółowo

1. Pogadanka, praca nad wykresami i schematem, praca w grupach MAGDALENA SZEWCZYK. Dział programowy : Ekologia

1. Pogadanka, praca nad wykresami i schematem, praca w grupach MAGDALENA SZEWCZYK. Dział programowy : Ekologia MAGDALENA SZEWCZYK Dział programowy : Ekologia temat lekcji : Przyczyny i skutki kwaśnych deszczy Cele lekcji w kategoriach czynności uczniów (cele operacyjne): WIADOMOŚCI Uczeń: - podaje definicje kwaśnych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM. Czas pracy: do 180 minut Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO- Liczba punktów do uzyskania: 50 -PRZYRODNICZYCH

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM. Czas pracy: do 180 minut Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO- Liczba punktów do uzyskania: 50 -PRZYRODNICZYCH UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok dysleksja miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO- -PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

TEST MATEMATYCZNO PRZYRODNICZY. imię i nazwisko:... szerokość geograficzna... długość geograficzna...

TEST MATEMATYCZNO PRZYRODNICZY. imię i nazwisko:... szerokość geograficzna... długość geograficzna... TEST MATEMATYCZNO PRZYRODNICZY Woda Wartość wody doceniamy dopiero wtedy, gdy wyschnie studnia B. Franklin imię i nazwisko:... klasa:... ocena:... Zadanie 1. Określ współrzędne geograficzne źródła rzeki:

Bardziej szczegółowo

Konkurs ekologiczny dla klas V Etap klasowy Grupa I Imię i nazwisko...

Konkurs ekologiczny dla klas V Etap klasowy Grupa I Imię i nazwisko... Opracowanie: mgr E. Jerczyńska, mgr M. Śliwińska 1 Konkurs ekologiczny dla klas V Etap klasowy Grupa I Imię i nazwisko... 1.Co to jest ekologia? 2.Ile parków narodowych jest w Polsce?... 3.Jakie parki

Bardziej szczegółowo