ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012"

Transkrypt

1 PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. KRÓLA JANA KAZIMIERZA W RAJCZY ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO PRZYRODNICZA

2 Egzamin Gimnazjalny w części matematyczno przyrodniczej składał się z dwóch arkuszy. Zestaw zadań GM-P1-122 dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce składał się z 24 zadań zamkniętych. Za bezbłędne rozwiązanie testu uczeń mógł otrzymać 24 punkty. Zestaw zadań GM-M1-122 dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się składał się z 23 zadań, w tym 20 zadań zamkniętych i 3 zadań otwartych. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 30 punktów. Do egzaminu w tej części przystąpiło 69 uczniów. Jedna uczennica była zwolniona, ponieważ uzyskała tytuł Laureata Konkursu Przedmiotowego z Biologii. Zestaw zadań GM-P7-122 dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących składał się z 24 zadań zamkniętych. Za bezbłędne rozwiązanie testu uczeń mógł otrzymać 24 punkty. Zestaw zadań GM-M7-122 dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących składał się z 23 zadań, w tym 20 zadań zamkniętych i 3 zadań otwartych. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 30 punktów. Do pracy z tym zestawem przystąpiła jedna uczennica. Zestaw zadań GM-P8-122 dostosowany dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim składał się z 20 zadań zamkniętych. Za bezbłędne rozwiązanie testu uczeń mógł otrzymać 26 punktów. Zestaw zadań GM-M8-122 dostosowany dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim składał się z 20 zadań, w tym 17 zadań zamkniętych i 3 zadań otwartych. Za bezbłędne rozwiązanie testu uczeń mógł otrzymać 30 punktów. Do pracy z tym zestawem przystąpił jeden uczeń. Podstawowe wskaźniki statystyczne uzyskane przez uczniów naszego gimnazjum. wskaźniki GMP GMM średnia 44,47% 36,34% moda 42% 27% mediana 42% 33% wynik najwyższy 100% 100% wynik najniższy 12% 10% Odchylenie standardowe 4,21 4,84 2

3 woj. powiat gmina 3a 3b 3c Porównanie wyników średnich cz.egzaminu woj. powiat gmina 3a 3b 3c GMP GMM % wynik Porównanie średnich wyników - przedmioty przyrodnicze Z danych wynika, że średnia szkoły w części przedmiotów przyrodniczych jest niższa od średnich województwa i powiatu o ok. 6 pkt%. W szkole wszystkie klasy w tej części egzaminu uzyskały zbliżone wyniki. Klasa 3a i 3c uzyskały wynik lepszy od średniej szkoły o 2%, a klasa 3b wynik gorszy o 2%. % wynik 60 Porównanie średnich wyników - matematyka woj. powiat gmina 3a 3b 3c W części matematycznej średnia szkoły jest o około 10 pkt% niższa od średnich województwa i powiatu. W szkole w tej części egzaminu wyniki między klasami znacznie się różniły. Z wykresu wynika, że klasa 3a miała wynik lepszy od średniej szkoły 14%, klasa 3b wynik niższy o 5%, natomiast klasa 3c miała wynik identyczny jak średnia szkoły. 3

4 Porównanie egzaminu w części matematyczno przyrodniczej z wynikami z poprzednich lat rok woj. 56,32% 51,50% 48,98% 48,52% 47,80% 50,60% 54,20% 52,06% 47,80% 47,26% 46,63% 57,46% 65,12% 39,72% 39,18% 44,00% 41,40% 47,60% 45,02% 41,58% 42,52% 40,41% różnica pkt% 1,14% 13,62% -9,26% -9,34% -3,80% -9,20% -6,60% -7,04% -6,22% -4,74% -6,22% Porównanie średnich na przestrzeni lat wyktres 2 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% -10,00% -20,00% 13,62% 1,14% ,80% -9,26% -9,34% -9,20% -6,60% -4,74% -7,04% -6,22% -6,22% w oj. różnica pkt% Tegoroczne wyniki w części matematyczni przyrodniczej są takie same jak w roku 2010 ale słabsze od wyników z roku ubiegłego, natomiast lepsze od wyników z lat 2004, 2005, 2007, 2008, Biorąc pod uwagę problemy, jakie sprawiały zeszłoroczne klasy trzecie, jest to wynik umiarkowanie zadawalający. 4

5 łatwość Wymagania ogólne Łatwość wymagań ogólnych - biologia wymaganie ogólne I II III IV V województwo 0,45 0,47 0,45 0,63 0,35 0,53 0,35 0,58 I - znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych II znajomość metodyki badań biologicznych III - pozyskiwanie, wykorzystywanie i tworzenie informacji IV - rozumowanie i argumentacja V - znajomość uwarunkowań zdrowia człowieka Łatwość wymagań ogólnych - biologia 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 województwo 0,20 0,10 0,00 I II III IV V wymaganie ogólne W szkole wymagania ogólne z biologii w porównaniu z województwem wypadły: Wymaganie I - znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych - gorzej o 22% Wymaganie III - pozyskiwanie, wykorzystywanie i tworzenie informacji lepiej o 13% Wymaganie IV - rozumowanie i argumentacja gorzej o 22% Wymaganie V - znajomość uwarunkowań zdrowia człowieka gorzej o 8% 5

6 łatwość Łatwość wymagań ogólnych - chemia wymaganie ogólne I II III województwo 0,56 0,49 0,35 0,49 0,42 0,29 Wymaganie I - pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji Wymaganie II - rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów Wymaganie III - opanowanie czynności praktycznych Łatwość wymagań ogólnych - chemia 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 województwo 0,10 0,00 I II III wymaganie ogólne W szkole wymagania ogólne z chemii w porównaniu z województwem wypadły: Wymaganie I - pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji - gorzej o 13% Wymaganie II - rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów - gorzej o 14% Wymaganie III - opanowanie czynności praktycznych - gorzej o 17% 6

7 łatwość Łatwość wymagań ogólnych - fizyka wymaganie ogólne I II III IV województwo 0,47 0,39 0,49 0,52 0,36 0,42 I - wykorzystywanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych II - przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników III - wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych IV posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analiz przeczytanych tekstów (w tym popularno naukowych). Łatwość wymagań ogólnych - fizyka 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 województwo 0,10 0,00 I II III IV wymagania ogólne W szkole wymagania ogólne z fizyki w porównaniu z województwem wypadły: Wymaganie I - wykorzystywanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych lepiej o 11% Wymaganie II - przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników - gorzej o 8% Wymaganie III - wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych - gorzej o 14% 7

8 łatwość Łatwość wymagań ogólnych - geografia wymaganie ogólne I II III IV województwo 0,53 0,54 0,47 0,47 I - korzystanie z różnych źródeł. informacji geograficznej II - identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów III stosowanie wiedzy i umiejętności w praktyce IV kształtowanie postaw 0,60 0,50 0,40 Łatwość wymagań ogólnych - geografia 0,30 0,20 województwo 0,10 0,00 I II III IV wymagania ogólne W szkole wymagania ogólne z geografii w porównaniu z województwem wypadły: Wymaganie I - korzystanie z różnych źródeł. informacji geograficznej - gorzej o 11% Wymaganie II - identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów - gorzej o 13% 8

9 łatwość Łatwość wymagań ogólnych - matematyka wymaganie ogólne I II III IV V województwo 0,51 0,54 0,54 0,33 0,36 0,40 0,47 0,45 0,18 0,22 I - wykorzystanie i tworzenie informacji II - wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji III - modelowanie matematyczne IV - użycie i tworzenie strategii V - rozumowanie i argumentacja Łatwość wymagań ogólnych - matematyka 0,60 0,50 0,40 0,30 województwo 0,20 0,10 0,00 I II III IV V wymaganie ogólne W szkole wymagania ogólne z matematyki w porównaniu z województwem wypadły: Wymaganie I - wykorzystanie i tworzenie informacji - gorzej o 18% Wymaganie II - wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji - gorzej o13% Wymaganie III - modelowanie matematyczne - gorzej o 17% Wymaganie IV - użycie i tworzenie strategii - gorzej o 45% Wymaganie V - rozumowanie i argumentacja - gorzej o 39% 9

10 numer zadania Analiza łatwości zadań wartość wskaźnika 0-0,19 0,20-0,49 0,50-0,69 0,70-0,89 0,90-1,00 interpretacja bardzo trudne trudne matematyka 4, 14, 21, 22, 23 2, 5, 9, 12, 13, 15, 18, 20 umiarkowanie trudne 3, 7, 8, 10, 16, 17, 19 biologia 6 3, 5 2, 4 1 łatwe 1, 6, 11 bardzo łatwe chemia 8 10, 7 9, 11, 12 fizyka 15, 17, 18 13, 14, 16 geografia 21 23, 24 20, W części matematycznej z 23 zadań tylko jedno okazało się łatwiejsze niż w województwie (zad: 16), 12 zadań miało taki sam wskaźnik łatwości jak w województwie (zad: 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 22), 10 zadań z zestawu było trudniejszych dla uczniów naszej szkoły w porównaniu z województwem (zad: 4, 5, 8, 9, 14, 17, 18, 20, 21, 23). 2. W części przedmiotów przyrodniczych: Na 6 zadań z biologii jedno okazało się łatwiejsze (zad 1) niż w województwie, 3 zadania miały taki sam wskaźnik łatwości jak w województwie (zad: 2, 3, 4), 2 zadania z zestawu były trudniejsze dla uczniów naszej szkoły w porównaniu z województwem (zad: 5, 6). Na 6 zadań z chemii żadne nie było łatwiejsze niż w województwie, 5 zadań miało taki sam wskaźnik łatwości jak w województwie (zad: 7, 8, 9, 11, 12), 1 zadanie z zestawu było trudniejsze dla uczniów naszej szkoły w porównaniu z województwem (zad: 10). Na 6 zadań z fizyki 2 okazały się łatwiejsze (zad 13, 16) niż w województwie, 4 zadania miały taki sam wskaźnik łatwości jak w województwie (zad: 14, 15, 17, 18), żadne zadanie z zestawu nie było trudniejsze dla uczniów naszej szkoły w porównaniu z województwem. Na 6 zadań z geografii żadne nie było łatwiejsze niż w województwie, 4 zadania miały taki sam wskaźnik łatwości jak w województwie (zad: 19, 20, 21, 23), 2 zadania z zestawu były trudniejsze dla uczniów naszej szkoły w porównaniu z województwem (zad: 22, 24). 10

11 Łatwość zestawu łatwość testu część egzaminu województwo matematyka 0,36 0,47 biologia 0,46 chemia 0,42 fizyka 0,44 0,45 0,50 geografia 0,47 Tegoroczny egzamin w części matematyczno przyrodniczej z matematyki okazał się trudny dla uczniów zarówno w województwie jak i w szkole. W województwie wskaźnik łatwości testu 0,47 znajduje się w górnej granicy przedziału trudny, w szkole wskaźnik łatwości testu 0,36 znajduje się w środku przedziału trudny. Z przedmiotów przyrodniczych wskaźnik łatwości testu w województwie 0, 50 znajduje się na granicy przedziału umiarkowanie trudny, w szkole wskaźnik ten 0,45 znajduje się w górnej granicy przedziału trudny. 11

12 Wnioski do dalszej pracy na poszczególnych przedmiotach: 1. W każdej klasie materiał przed egzaminem powinien być powtórzony, w związku z tym nie powinno się przewidywać wycieczek, wyjazdów, spotkań itp, które by powodowały zmniejszenie liczby lekcji przed egzaminem. Na lekcjach powtórzeniowych należy jak najwięcej rozwiązywać zadań typowych dla nowej formy egzaminu. 2. Z matematyki - należy szczególnie zwrócić uwagę na: działania na potęgach zaznaczanie liczb wymiernych na osi liczbowej podzielność i wielokrotność liczb rozwiązywanie zadań z zakresu proporcji opisywanie zależności za pomocą wyrażeń algebraicznych zadania z zakresu prędkość, droga, czas symetrię w układzie współrzędnych obliczanie pola figur niekoniecznie według jednego wzoru, rozwiązywanie zadań wieloetapowych rozwiązywanie zadań z geometrii przestrzennej zadania na uzasadnianie własności figur 3. Z biologii - należy szczególnie zwrócić uwagę na: omówienie łańcucha pokarmowego zwierząt rozwiązywanie zadań z genetyki zachodzące procesy w przyrodzie 4. Z chemii - należy szczególnie zwrócić uwagę na: interpretację zapisu pierwiastków w układzie okresowym własności kwasów i zasad wykonywanie jak najwięcej doświadczeń i analizowanie sposobu ich przeprowadzania oraz wyciągania wniosków 5. Z fizyki - należy szczególnie zwrócić uwagę na: sposób podłączenia amperomierza i woltomierza w obwodzie elektrycznym zastosowanie prawa Archimedesa w powiązaniu z gęstością cieczy i gęstością zanurzonego ciała wykorzystanie własności soczewek w medycynie 6. Z geografii - należy szczególnie zwrócić uwagę na: procesy erozyjne zachodzące w przyrodzie zjawiska związane z obiegiem Ziemi wokół Słońca długość dnia w powiązaniu z długością i szerokością geograficzną oraz porą roku interpretację danych demograficznych. Mocne strony uczniów naszego gimnazjum to: 1. Analizowanie wykresu procesu fotosyntezy 2. Rozumienie prawa Ohma 3. Praktyczne zastosowanie wzoru na moc prądu elektrycznego 4. Rozumienie pojęcia dwusiecznej kąta i symetralnej boku 5. Wykorzystanie własności okręgu wpisanego i opisanego na trójkącie. 12

13 geografia fizyka chemia biologia Analiza łatwości zadań część matematyczno przyrodnicza - przedmioty przyrodnicze nr 3a 3b 3c zakres woj. zadania , , , ,63 0,8 21% dobrze 0,91 44% dobrze 0,71 13% 0,77 22% dobrze 2 0,63 0,58-9% 0,65 3% 0,50-21% źle 0,59-6% 3 0,31 0,25-24% źle 0,17-45% źle 0,25-19% źle 0,32 3% 4 0,58 0,54-7% 0,57-2% 0,50-14% 0,55-5% 5 0,60 0,45-33% źle 0,43-28% źle 0,50-17% źle 0,41-32% źle 6 0,31 0,16-94% b. źle 0,17-45% źle 0,21-32% źle 0,09-71% b. źle 7 0,49 0,3-63% b. źle 0,26-47% źle 0,40-18% źle 0,25-49% źle 8 0,14 0,19 26% dobrze 0,17 21% dobrze 0,21 50% dobrze 0,18 29% dobrze 9 0,63 0,54-17% źle 0,48-24% źle 0,63 0% 0,50-21% źle 10 0,56 0,39-44% źle 0,48-14% 0,25-55% b. źle 0,45-20% źle 11 0,62 0,67 7% 0,65 5% 0,63 2% 0,73 18% dobrze 12 0,50 0,41-22% źle 0,30-40% źle 0,46-8% 0,45-10% 13 0,74 0,58-28% źle 0,57-23% źle 0,54-27% źle 0,64-14% 14 0,53 0,51-4% 0,57 8% 0,50-6% 0,45-15% źle 15 0,39 0,43 9% 0,57 46% dobrze 0,33-15% źle 0,41 5% 16 0,41 0,52 21% dobrze 0,70 71% b. dobrze 0,42 2% 0,45 10% 17 0,39 0,28-39% źle 0,30-23% źle 0,29-26% źle 0,23-41% źle 18 0,28 0,29 3% 0,35 25% dobrze 0,29 4% 0,23-18% źle 19 0,73 0,72-1% 0,65-11% 0,83 14% 0,68-7% 20 0,65 0,52-25% źle 0,57-12% 0,54-17% źle 0,45-31% źle 21 0,18 0,19 5% 0,09-50% źle 0,08-56% b. źle 0,41 128% b. dobrze 22 0,73 0,54-35% źle 0,39-47% źle 0,50-32% źle 0,73 0% 23 0,32 0,42 24% dobrze 0,43 34% dobrze 0,38 19% dobrze 0,45 41% dobrze 24 0,57 0,45-27% źle 0,48-16% źle 0,40-30% źle 0,48-16% źle 13

14 Analiza łatwości zadań część matematyczno przyrodnicza - matematyka nr 3a 3b 3c woj. zadania , , , ,70 0,74 5% 0,83 19% dobrze 0,54-23% źle 0,86 23% dobrze 2 0,43 0,39-10% 0,48 12% 0,33-23% źle 0,36-16% źle 3 0,55 0,58 5% 0,65 18% dobrze 0,54-2% 0,55 0% 4 0,28 0,19-47% źle 0,23-18% źle 0,08-71% b. źle 0,23-18% źle 5 0,63 0,43-47% źle 0,43-32% źle 0,42-33% źle 0,45-29% źle 6 0,89 0,86-3% 0,78-12% 0,88-1% 0,91 2% 7 0,58 0,51-14% 0,57-2% 0,46-21% źle 0,50-14% 8 0,71 0,63-13% 0,70-1% 0,54-24% źle 0,64-10% 9 0,59 0,45-31% źle 0,39-34% źle 0,29-51% b. źle 0,68 15% dobrze 10 0,59 0,57-4% 0,61 3% 0,54-8% 0,55-7% 11 0,83 0,83 0% 0,65-22% źle 0,96 16% dobrze 0,86 4% 12 0,45 0,32-41% źle 0,35-22% źle 0,38-16% źle 0,23-49% źle 13 0,39 0,25-56% b. źle 0,26-33% źle 0,25-36% źle 0,23-41% źle 14 0,23 0,12-92% b. źle 0,35 52% b. dobrze 0,00-100% b. źle 0,00-100% b. źle 15 0,48 0,39-23% źle 0,35-27% źle 0,33-31% źle 0,50 4% 16 0,45 0,54 17% dobrze 0,43-4% 0,71 58% b. dobrze 0,45 0% 17 0,74 0,64-16% źle 0,70-5% 0,58-22% źle 0,64-14% 18 0,52 0,38-37% źle 0,57 10% 0,25-52% b. źle 0,36-31% źle 19 0,50 0,51 2% 0,65 30% dobrze 0,50 0% 0,36-28% źle 20 0,51 0,33-55% b. źle 0,74 45% dobrze 0,13-75% b. źle 0,14-73% b. źle 21 0,34 0,16-113% b. źle 0,22-35% źle 0,13-62% b. źle 0,15-56% b. źle 22 0,18 0,06-200% b. źle 0,04-78% b. źle 0,08-56% b. źle 0,05-72% b. źle 23 0,30 0,12-150% b. źle 0,13-57% b. źle 0,10-67% b. źle 0,14-53% b. źle 14

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

I. WYNIKI TESTU. Średni wynik klas : klasa III A 59,6% (15,5 pkt) klasa III B 61,2% (15,9 pkt) Średni wynik szkoły 60,4% (15,7 pkt)

I. WYNIKI TESTU. Średni wynik klas : klasa III A 59,6% (15,5 pkt) klasa III B 61,2% (15,9 pkt) Średni wynik szkoły 60,4% (15,7 pkt) Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego część MATEMATYCZNO PRZYRODNICZA z zakresu PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH kwiecień 2012 I. WYNIKI TESTU 25.04.2012 r. przeprowadzono, w klasach trzecich gimnazjum, zewnętrzny

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012. WYNIKI ZESTAWU W CZĘŚCI matematycznej

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012. WYNIKI ZESTAWU W CZĘŚCI matematycznej ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012 WYNIKI ZESTAWU W CZĘŚCI matematycznej Dane statystyczne o uczniach (słuchaczach) przystępujących do egzaminu gimnazjalnego Liczbę uczniów

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. z przedmiotów przyrodniczych dla uczniów klas III

Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. z przedmiotów przyrodniczych dla uczniów klas III Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów przyrodniczych dla uczniów klas III Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Czerwinie w roku szkolnym 2016/2017. Próbny egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2013 Spis treści I. WPROWADZENIE 4 II. SPRAWDZIAN 6 2.1. Wyniki uczniów szkół podstawowych artystycznych dotyczące

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Szkoła Powiat Województwo Okręg Kraj 47,35 49,57 50,63 52

Szkoła Powiat Województwo Okręg Kraj 47,35 49,57 50,63 52 ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2O14 Z CZĘŚCI MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEJ Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH Do egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2013/2014 przystąpiło 40 uczniów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis wszystkich sprawdzanych czynności wraz z poziomem ich wykonania zawiera poniższa tabela.

Szczegółowy opis wszystkich sprawdzanych czynności wraz z poziomem ich wykonania zawiera poniższa tabela. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 Arkusz egzaminacyjny z przedmiotów przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2015 Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony od 21 do 23 kwietnia 2015 r. Składał się z trzech części. W części pierwszej humanistycznej gimnazjaliści rozwiązywali

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012. WYNIKI ZESTAWU w CZĘŚCI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012. WYNIKI ZESTAWU w CZĘŚCI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012 WYNIKI ZESTAWU w CZĘŚCI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ Egzamin gimnazjalny organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 214 r. przeprowadzonego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Gimnazjum Nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi Do egzaminu gimnazjalnego w Zespole

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU I EGZAMINU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Olecko, 27 października 2015r.

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU I EGZAMINU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Olecko, 27 października 2015r. INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU I EGZAMINU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 1 Olecko, 27 października 2015r. INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU Sprawdzian jest przeprowadzany w VI klasie szkoły podstawowej na

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych, przeprowadzonego w roku szkolnym

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych, przeprowadzonego w roku szkolnym Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych, przeprowadzonego w roku szkolnym 2014/2015 1 Uczniowie bez dysfunkcji oraz uczniowie z dysleksją

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki Zestaw zadań egzaminacyjnych zawierał 23, w tym 20 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015. Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 2015. Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 205 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część matematyczno-przyrodnicza z przedmiotów przyrodniczych Klasa 2 Arkusz egzaminu próbnego składał się z 23 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część matematyczno-przyrodnicza MATEMATYKA

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część matematyczno-przyrodnicza MATEMATYKA Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2017 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część matematyczno-przyrodnicza MATEMATYKA Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań zamkniętych różnego typu

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego

Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Egzamin Gimnazjalny z WSiP MAJ 205 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Częśd matematyczno-przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych Klasa Arkusz egzaminu próbnego składał się z 2 zadao

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja zimowa Jaworzno 2015 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH ROZWIĄZUJĄCYCH STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z matematyki z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Część matematyczno-przyrodnicza. LUTY 2016 Analiza wyników

Próbny egzamin z matematyki z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum. Część matematyczno-przyrodnicza. LUTY 2016 Analiza wyników Próbny egzamin z matematyki z WSiP w trzeciej klasie gimnazjum Część matematyczno-przyrodnicza LUTY 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań zamkniętych różnego typu i 3 zadań

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej dnia r.

Próbny egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej dnia r. Próbny egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej dnia 06.12.2007r. L.p. Klasa Liczba uczniów w klasie Liczba uczniów, którzy przystąpili do egzaminu Liczba uczniów nieobecnych 1. III a 14

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego - 2013 r. Test matematyczno-przyrodniczy (przedmioty przyrodnicze) Test GM-P1-132

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego - 2013 r. Test matematyczno-przyrodniczy (przedmioty przyrodnicze) Test GM-P1-132 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego - 2013 r. Test matematyczno-przyrodniczy (przedmioty przyrodnicze) Test GM-P1-132 Zestaw zadań z zakresu przedmiotów przyrodniczych posłużył w dniu 24 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W NOWEJ FORMIE

EGZAMIN GIMNAZJALNY W NOWEJ FORMIE EGZAMIN GIMNAZJALNY W NOWEJ FORMIE OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Akty prawne dotychczas określające kształt egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test matematyczno-przyrodniczy (matematyka) Test GM-M1-132

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test matematyczno-przyrodniczy (matematyka) Test GM-M1-132 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test matematyczno-przyrodniczy (matematyka) Test GM-M1-132 Zestaw zadań z zakresu matematyki posłużył w dniu 24 kwietnia 2013 roku do sprawdzenia u uczniów

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników diagnozy wstępnej klas I gimnazjum ZSI w Lubinie część PRZYRODNICZA. wrzesień 2012r.

Analiza wyników diagnozy wstępnej klas I gimnazjum ZSI w Lubinie część PRZYRODNICZA. wrzesień 2012r. Analiza wyników diagnozy wstępnej klas I gimnazjum ZSI w Lubinie część PRZYRODNICZA wrzesień 2012r. I. WYNIKI TESTU Test diagnozujący dla klas pierwszych gimnazjum Integracyjnego w Lubinie z części przyrodniczej

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników próbnego EGZAMINU GIMNAZJALNEGO z części PRZYRODNICZEJ gimnazjum ZSI w Lubinie

Analiza wyników próbnego EGZAMINU GIMNAZJALNEGO z części PRZYRODNICZEJ gimnazjum ZSI w Lubinie Analiza wyników próbnego EGZAMINU GIMNAZJALNEGO z części PRZYRODNICZEJ gimnazjum ZSI w Lubinie styczeń 2014r. I. WYNIKI TESTU 22.01.2014r. przeprowadzono w klasach trzecich gimnazjum próbny egzamin z części

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2017 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2017 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2017 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE W dniu 15.02.2017r. został przeprowadzony próbny egzamin gimnazjalny. Do egzaminu przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część matematyczno-przyrodnicza MATEMATYKA

Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część matematyczno-przyrodnicza MATEMATYKA Egzamin Gimnazjalny z WSiP LISTOPAD 2015 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część matematyczno-przyrodnicza MATEMATYKA Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań zamkniętych różnego typu

Bardziej szczegółowo

Myszyniec, dnia 27.10.2014 r.

Myszyniec, dnia 27.10.2014 r. Myszyniec, dnia 27.10.2014 r. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu matematyki przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w Publicznym Gimnazjum w Myszyńcu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN W KLASIE TRZEIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZĘŚĆ 2. MATEMATYKA ZASADY OENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GM-M7 KWIEIEŃ 2015 Zadanie 1. (0 1) I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Umiejętność

Bardziej szczegółowo

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz.

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz. SPRAWDZIAN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Sprawdzian w szóstej klasie przeprowadzono 4 kwietnia 2013 r. W Gminie do sprawdzianu przystąpiło 148 uczniów Liczba uczniów piszących sprawdzian w poszczególnych szkołach:

Bardziej szczegółowo

do egzaminu przystąpiło 31 uczniów: 16 uczniów klasy IIIa 15 uczniów klasy IIIb 8 osób powtarzało klasę jeden lub więcej razy (25,8% piszących)

do egzaminu przystąpiło 31 uczniów: 16 uczniów klasy IIIa 15 uczniów klasy IIIb 8 osób powtarzało klasę jeden lub więcej razy (25,8% piszących) do egzaminu przystąpiło 31 uczniów: 16 uczniów klasy IIIa 15 uczniów klasy IIIb 8 osób powtarzało klasę jeden lub więcej razy (25,8% piszących) Kraj Województwo Powiat Szkoła Klasa IIIa Klasa IIIb 48%

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2015 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2015 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2015 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE W dniu 22.04.2015r został przeprowadzony egzamin gimnazjalny. Do egzaminu przystąpiło 5 uczniów z klasy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU PRÓBNEGO GIMNAZJALNEGO 2016 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU PRÓBNEGO GIMNAZJALNEGO 2016 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU PRÓBNEGO GIMNAZJALNEGO 2016 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE W dniu 19.01.2016r został przeprowadzony próbny egzamin gimnazjalny. Do egzaminu przystąpiło

Bardziej szczegółowo

Wyniki procentowe poszczególnych uczniów

Wyniki procentowe poszczególnych uczniów K la s a IA Próbny egzamin gimnazjalny Wyniki procentowe poszczególnych uczniów 0% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Polska (41%) % % 0% nr ucznia 1 2 3 4 5 6 7 8 16 18 1 21 22 24 25 26 27 28 wynik w % 45 65 42

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE SPRAWDZIAN W ROKU 2007 SPIS TREŚCI 1.DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z CKE GRUDZIEŃ 2014

PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z CKE GRUDZIEŃ 2014 PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z CKE GRUDZIEŃ 2014 1 1 Wstęp W kwietniu 2015 roku uczniowie klas szóstych będą pisać swój sprawdzian w nowej formule: część 1. - język polski i matematyka

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) II. Znajomość metodyki badań biologicznych Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu próbnego w kl.6a / r.szk. 2015/2016

Analiza wyników sprawdzianu próbnego w kl.6a / r.szk. 2015/2016 Analiza wyników sprawdzianu próbnego w kl.6a / r.szk. 2015/2016 Sprawdzian próbny napisało 19 uczniów klasy 6a, 1 uczeń nie przystąpił do sprawdzianu próbnego (nie był obecny w szkole). Jedna uczennica

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA KLASA 1, ZAKRES PODSTAWOWY

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA KLASA 1, ZAKRES PODSTAWOWY ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA KLASA 1, ZAKRES PODSTAWOWY Numer lekcji 1 2 Nazwa działu Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z programem nauczania i kryteriami wymagań Zbiór liczb rzeczywistych i jego 3 Zbiór

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. W. Korfantego

Gimnazjum nr 1 im. W. Korfantego Gimnazjum nr 1 im. W. Korfantego ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011/2012 Opracowanie: mgr Justyna Franczak Gimnazjum nr 1 im. W. Korfantego ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2011/2012 P O

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 2. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GM-PX1, GM-P2, GM-P4, GM-P5, GM-P7

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 2. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GM-PX1, GM-P2, GM-P4, GM-P5, GM-P7 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GM-PX1, GM-P2, GM-P4, GM-P5, GM-P7 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 1)

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINÓW W GIMNAZJACH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ KROTOSZYN. Rok 2017

WYNIKI EGZAMINÓW W GIMNAZJACH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ KROTOSZYN. Rok 2017 WYNIKI EGZAMINÓW W GIMNAZJACH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ KROTOSZYN Rok 2017 MATERIAŁ DLA RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE WRZESIEŃ 2017 I. EGZAMIN GIMNAZJALNY 2017 ROK. Egzamin gimnazjalny w

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego r. Test matematyczno-przyrodniczy (przedmioty przyrodnicze)

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego r. Test matematyczno-przyrodniczy (przedmioty przyrodnicze) Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego - 2014 r. Test matematyczno-przyrodniczy (przedmioty przyrodnicze) Zestaw standardowy zawierał 24 zadania zamknięte i składał się z czterech części przedmiotowych:

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki 2014/2015. Poziom podstawowy

Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki 2014/2015. Poziom podstawowy Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki 2014/2015 Poziom podstawowy Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym. Do egzaminu maturalnego w Technikum Zawodowym w

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym

Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym Do egzaminu maturalnego w II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie z matematyki na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2012 W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012.

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2012 W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012. ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2012 W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012. Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych (S-1-122) w naszej szkole rozwiązywało 69 uczniów, jeden uczeń rozwiązywał

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO KWIECIEŃ 2012

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO KWIECIEŃ 2012 GIMNAZJUM NR 4 IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W TYCHACH ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO KWIECIEŃ 2012 Materiał opracował zespół w składzie: 1. Dorota Baron 2. Joanna Maturska Tychy, sierpień 2012r.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego Kwiecień 2016r.

Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego Kwiecień 2016r. Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego Kwiecień 1r. Informacja ze strony CKE Uwaga! Średnich wyników egzaminu gimnazjalnego w 1r. nie powinno się porównywać ze średnimi wynikami egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 ANALIZA WYNIKÓW Część HUMANISTYCZNA HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Analiza ilościowa Najniższy wynik 29 22 Najwyższy wynik

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 2009 roku

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 2009 roku INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 09 roku OKE Łódź, maj 09 I. Populacja zdających Zestaw standardowy rozwiązywało 39 09 uczniów ( co stanowiło 9,2% wszystkich szóstoklasistów

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego r. Test matematyczno-przyrodniczy (przedmioty przyrodnicze)

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego r. Test matematyczno-przyrodniczy (przedmioty przyrodnicze) Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego - 2015 r. Test matematyczno-przyrodniczy (przedmioty przyrodnicze) Arkusz standardowy zawierał 24 zadania zamknięte i sprawdzał wiadomości i umiejętności z zakresu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 2. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 2. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 016/017 CZĘŚĆ. MATEMATYKA ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GM-M7 KWIECIEŃ 017 Zadanie 1. (0 1) II. Wykorzystywanie i interpretowanie reprezentacji.

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Liczba uczniów z uwzględnieniem rodzaju arkusza i laureatów w poszczególnych klasach

Tabela 1. Liczba uczniów z uwzględnieniem rodzaju arkusza i laureatów w poszczególnych klasach Myszyniec, dnia 13.11.2013r. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu matematyki przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 w Publicznym Gimnazjum w Myszyńcu

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINOWANIA ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZK. 2010/2011

WYNIKI EGZAMINOWANIA ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZK. 2010/2011 WYNIKI EGZAMINOWANIA ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZK. 2010/2011 Do egzaminów zewnętrznych w minionym roku szkolnym przystąpiło : 13 uczniów kończących klasę 6 szkoły podstawowej 17 absolwentów gimnazjum 9 absolwentów

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin gimnazjalny Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży

Próbny egzamin gimnazjalny Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży Próbny egzamin gimnazjalny 2016 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży Łatwość testu z matematyki dla klasy w % 60% 59% 50% 40% 43% 41% 30% 29% 20% 10% 0% Max ilość punktów - 29 Szkoła Klasa B

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test matematyczno-przyrodniczy przedmioty przyrodnicze. Test GM-P1-122,

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test matematyczno-przyrodniczy przedmioty przyrodnicze. Test GM-P1-122, Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Test matematyczno-przyrodniczy przedmioty przyrodnicze Test GM-P1-122, Zestaw zadań z zakresu przedmiotów przyrodniczych posłużył w dniu 25 kwietnia 2012 r. do sprawdzenia,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. OGÓLNE WYNIKI UZYSKANE PRZEZ SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH

Bardziej szczegółowo

RAPORT PO SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLASISTY

RAPORT PO SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLASISTY Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego RAPORT PO SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLASISTY Lublin, 2016 r. 1 Wstęp 5 kwietnia 2016 roku uczniowie klas VI napisali sprawdzian szóstoklasisty. Składał się on z

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI uczniowie słabowidzący GRUDZIEŃ 2011

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012. CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA Matematyka WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012. CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA Matematyka WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA Matematyka WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Osiągnięcia gimnazjalistów z zakresu matematyki

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2005 w części matematyczno-przyrodnicza w województwie śląskim. 1. Uczestnicy egzaminu

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2005 w części matematyczno-przyrodnicza w województwie śląskim. 1. Uczestnicy egzaminu Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2005 w części matematyczno-przyrodnicza w województwie śląskim Niniejsze opracowanie ma na celu prezentację wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu przyrodniczego z części FIZYKA w klasach trzecich w Gimnazjum w Żarnowie z kwietnia 2013

Analiza wyników egzaminu przyrodniczego z części FIZYKA w klasach trzecich w Gimnazjum w Żarnowie z kwietnia 2013 FIZYKA - Przygotował Bogusław Godziątkowski październik 213 1 Analiza wyników egzaminu przyrodniczego z części FIZYKA w klasach trzecich w Gimnazjum w Żarnowie z kwietnia 213 Egzaminy pisało 64 uczniów

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2016 analiza

Egzamin gimnazjalny z matematyki 2016 analiza Egzamin gimnazjalny z matematyki 2016 analiza Arkusz zawierał 23 zadania: 20 zamkniętych i 3 otwarte. Dominowały zadania wyboru wielokrotnego, w których uczeń wybierał jedną z podanych odpowiedzi. W pięciu

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2017

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2017 Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2017 Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2017 r. - komentarz Egzamin gimnazjalny to test, podczas którego sprawdzane jest opanowanie wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2013/2014 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

Rozkład łatwości zadań

Rozkład łatwości zadań Klasa 3a średnia klasy: 22.52 pkt średnia szkoły: 21.93 pkt średnia ogólnopolska: 14.11 pkt Rozkład łatwości zadań 1 0.9 0.8 0.7 0.6 łatwość 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Warszawa, 21 czerwca 2012 r.

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Egzamin na nowych zasadach Egzamin gimnazjalny w 2012 r. stanowi ważny moment w rozwoju polskiego systemu edukacji.

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników próbnego EGZAMINU GIMNAZJALNEGO gimnazjum ZSI w Lubinie część PRZYRODNICZA. listopad 2012r.

Analiza wyników próbnego EGZAMINU GIMNAZJALNEGO gimnazjum ZSI w Lubinie część PRZYRODNICZA. listopad 2012r. Analiza wyników próbnego EGZAMINU GIMNAZJALNEGO gimnazjum ZSI w Lubinie część PRZYRODNICZA listopad 2012r. I. WYNIKI TESTU 14.11.2012r. przeprowadzono w klasach trzecich gimnazjum próbny egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU W SZÓSTEJ KLASIE W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W NARAMICACH W ROKU 2011

WSTĘPNA ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU W SZÓSTEJ KLASIE W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W NARAMICACH W ROKU 2011 WSTĘPNA ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU W SZÓSTEJ KLASIE W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W NARAMICACH W ROKU 2011 Opracowała: Małgorzata Parzybut NARAMICE, 28.05.2011 Sprawdzian szóstoklasisty w dniu 05.04.2011

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Wymagania przedmiotowe dla klasy 3as i 3b gimnazjum matematyka

Wymagania przedmiotowe dla klasy 3as i 3b gimnazjum matematyka Wymagania przedmiotowe dla klasy 3as i 3b gimnazjum matematyka TEMAT 5. Przekątna kwadratu. Wysokość trójkąta równobocznego 6. Trójkąty o kątach 90º, 45º, 45º oraz 90º, 30º, 60º 1. Okrąg opisany na trójkącie

Bardziej szczegółowo

Wynik punktowy uczniów ze sprawdzianu Opis dydaktyczny wyniku Klasa VIA Klasa VIB Klasa VIC Klasa VID 0 11 pkt NajniŜszy

Wynik punktowy uczniów ze sprawdzianu Opis dydaktyczny wyniku Klasa VIA Klasa VIB Klasa VIC Klasa VID 0 11 pkt NajniŜszy Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie Sprawdzian dla klasy VI 12 kwietnia 2007r. pt. W szkole. Szczegółowe odniesienie wyników uczniów klas VI do skali staninowej. Wynik punktowy

Bardziej szczegółowo

1. DANE STATYSTYCZNE O UCZNIACH ROZWIĄZUJĄCYCH NIESTANDARDOWE ARKUSZE EGZAMINACYJNE... 5

1. DANE STATYSTYCZNE O UCZNIACH ROZWIĄZUJĄCYCH NIESTANDARDOWE ARKUSZE EGZAMINACYJNE... 5 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE NA SPRAWDZIANIE W ROKU 2006 SPIS TREŚCI. DANE STATYSTYCZNE O UCZNIACH ROZWIĄZUJĄCYCH NIESTANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Informacje wstępne o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2004 w części matematyczno-przyrodniczej

Informacje wstępne o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2004 w części matematyczno-przyrodniczej Informacje wstępne o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2004 w części matematyczno-przyrodniczej Przedstawiamy Państwu wstępne informacje o wynikach części matematycznoprzyrodniczej egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

OKREŚLENIE WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM OKREŚLENIE WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM (założone osiągnięcia ucznia w klasach I III gimnazjum zgodnie z programem nauczania Matematyka z plusem (DPN-5002-17/08) realizującym

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE SPRAWDZIAN W ROKU 2009 SPIS TREŚCI 1. DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kobiórze

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kobiórze ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kobiórze Wrzesień 2013 WSTĘP W 2013 roku do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 29 uczniów naszej

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieciechowie

Raport z ewaluacji wewnętrznej. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieciechowie Raport z ewaluacji wewnętrznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieciechowie Obszar :1 Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej. Wymaganie:1.1 Analizuje

Bardziej szczegółowo

Raport z egzaminu gimnazjalnego 2015 przeprowadzonego w ZS Nr 2 Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wodzisławiu Śląskim

Raport z egzaminu gimnazjalnego 2015 przeprowadzonego w ZS Nr 2 Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wodzisławiu Śląskim Raport z egzaminu gimnazjalnego 2015 przeprowadzonego w ZS Nr 2 Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wodzisławiu Śląskim Cześć humanistyczna 68% 66% 64% 62% województwo 60% 58% historia i wos

Bardziej szczegółowo

Zakres wiedzy i umiejętności oraz proponowana literatura

Zakres wiedzy i umiejętności oraz proponowana literatura Zakres wiedzy i umiejętności oraz proponowana literatura I. Obszary umiejętności sprawdzane na każdym etapie Konkursu ZAŁĄCZNIK NR 1 1. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 1) interpretuje i tworzy tekst

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GM-P1X, GM-P2, GM-P4, GM-P5, GM-P7, GM-P1L, GM-P1U KWIECIEŃ 2015

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa przedmiotu MATEMATYKA. III etap edukacyjny (klasy I - III gimnazjum)

Podstawa programowa przedmiotu MATEMATYKA. III etap edukacyjny (klasy I - III gimnazjum) Podstawa programowa przedmiotu MATEMATYKA III etap edukacyjny (klasy I - III gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń interpretuje i tworzy teksty o

Bardziej szczegółowo

Zajęcia wyrównawcze klasa III b, c gim.

Zajęcia wyrównawcze klasa III b, c gim. Zajęcia wyrównawcze klasa III b, c gim. Cele nauczania: Głównym celem zajęć jest wyrównanie braków z matematyki oraz poprawa wyników nauczania i kształcenia. Cele szczegółowe: 1. Rozwijanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2011

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2011 Do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2011 roku przystąpiło 418 763 uczniów, do

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014/2015 część humanistyczna język polski

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014/2015 część humanistyczna język polski Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014/2015 część humanistyczna język polski Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich X 2015 Opracowała Wyniki egzaminu gimnazjalnego `2015 część humanistyczna j. polski 90 85 80 75

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE SPRAWDZIAN W ROKU 2008 SPIS TREŚCI 1.DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2015 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2015 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2015 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 1. Plan standardowego zestawu zadań egzaminacyjnych Arkusz egzaminacyjny w wersji standardowej części pierwszej zawierał 27 zadań,

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoioskich w Siennicy

Gimnazjum w Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoioskich w Siennicy Gimnazjum w Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoioskich w Siennicy Opracowanie wyników egzaminu gimnazjalnego za rok szkolny 2009/2010: Częśd matematyczno-przyrodnicza Częśd humanistyczna Częśd

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Publicznych w Łasinie. Szkoła Podstawowa. Analiza statystyczna wyników sprawdzianu szóstoklasisty. kwiecień 2013

Zespół Szkół Publicznych w Łasinie. Szkoła Podstawowa. Analiza statystyczna wyników sprawdzianu szóstoklasisty. kwiecień 2013 Zespół Szkół Publicznych w Łasinie Szkoła Podstawowa Analiza statystyczna wyników sprawdzianu szóstoklasisty kwiecień 2013 Opracował: Michał Chyliński, Krzysztof Olender Zestaw standardowy składał się

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINÓW 2011r. W SOSW W STEMPLEWIE NA TLE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

WYNIKI EGZAMINÓW 2011r. W SOSW W STEMPLEWIE NA TLE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO WYNIKI EGZAMINÓW 2011r. W SOSW W STEMPLEWIE NA TLE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO SPRAWDZIAN 2011 Arkusz S-8-112 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim nosił tytuł Kopernik. Zawierał 26 zadao, w

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2014/2015 Strona 1 z 22 w Zespole Szkół w Damnie RAPORT 1 PODSUMOWANIE WEWNĘTRZNEJ EWALUACJI PRZEPROWADZONEJ

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2014/2015 Strona 1 z 22 w Zespole Szkół w Damnie RAPORT 1 PODSUMOWANIE WEWNĘTRZNEJ EWALUACJI PRZEPROWADZONEJ Raport z ewaluacji wewnętrznej 2014/2015 Strona 1 z 22 RAPORT 1 PODSUMOWANIE WEWNĘTRZNEJ EWALUACJI PRZEPROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W ZESPOLE SZKÓŁ W DAMNIE Przedstawiono na zebraniu Rady Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 2. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 2. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 016/017 CZĘŚĆ. MATEMATYKA ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GM-MX1, GM-M, GM-M4, GM-M5, GM-M6 KWIECIEŃ 017 Zadanie 1. (0 1) II. Wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2011

Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2011 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA ul. Gronowa 22, 6 655 Poznań tel.: 06 854 0 60, fax: 06 852 4 4 www.oke.poznan.pl OKEP 453 /9/ 20 Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 20 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2012/2013 wnioski do pracy nauczyciela fizyki

Egzamin maturalny 2012/2013 wnioski do pracy nauczyciela fizyki Egzamin maturalny 2012/2013 wnioski do pracy nauczyciela fizyki Nowości w prawie oświatowym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM Wprowadzenie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 27 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 2008 roku

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 2008 roku INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 0 roku OKE Łódź, maj 0 I. Populacja zdających Zestaw standardowy rozwiązywało 40 519 uczniów ( 9,2% wszystkich przystępujących

Bardziej szczegółowo

max ilość punktów w standardzie biologia PP 2012

max ilość punktów w standardzie biologia PP 2012 Biologia PP Analiza wyników egzaminu maturalnego z biologii (poziom podstawowy) w roku szkolnym 2011/2012 z uwzględnieniem stopnia realizacji standardów wymagań maturalnych. I.Opis arkusza : Arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka Sprawdzian został przeprowadzony 1 kwietnia 2015 r. Składał się z dwóch części. Obie części były przeprowadzone w formie pisemnej.

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z OPERONEM. styczeń 2015

PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z OPERONEM. styczeń 2015 PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z OPERONEM styczeń 2015 1 1 Wstęp Przedstawione poniżej wyniki dotyczą sprawdzianu opracowanego zgodnie z nowymi zasadami przez Wydawnictwo OPERON. Sprawdzian

Bardziej szczegółowo