Oferta szkolna 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta szkolna 2014/2015"

Transkrypt

1 Oferta szkolna 2014/2015 Pakiet Aktywna Szkoła wsparcie:

2 Szanowna/y Pani Dyrektor/Panie Dyrektorze, Rado Pedagogiczna, Rado Rodziców Jak co roku, w imieniu swoim i Towarzystw Ubezpieczeniowych pozwalamy sobie złożyć projekt oferty w zakresie ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) uczniów i pracowników szkoły jak również od innych dodatkowych ryzyk. Oferta została przygotowana indywidualnie uwzględniając specyfikę Państwa placówki. Active Finance jest wyspecjalizowaną instytucją finansową zajmującą się szeroko pojętym rynkiem finansowym i ubezpieczeniowym. Naszym zadaniem jest przekazywaniem, na podstawie przeprowadzonej analizy potrzeb Klienta, wybranego rozwiązania, spośród szerokiego wachlarza produktów finansowych i ubezpieczeniowych dostępnych na rynku, zarówno dla Klientów indywidualnych jak i Klientów instytucjonalnych. Powstała w 1993 roku a od 1996 roku zajmuje się rynkiem finansowym i ubezpieczeniowym. Od tego czasu, a więc już 18 lat, czynnie uczestniczymy w życiu placówek oświatowych. Nasza usługa skupiona jest na rzetelności przekazywanych informacji, otwartości na zmiany i indywidualną pomoc, gdzie moment podpisania umowy ubezpieczenia jest dopiero początkiem naszej współpracy. Obsługujemy kilkadziesiąt placówek oświatowych, różnego typu i ponad 5000 uczniów i pracowników. Aktywnie uczestniczymy w uroczystościach szkolnych na konkursach, piknikach, jubileuszach, dniach sportu, czy maratonach, które wspieramy nie tylko osobowo lecz również finansowo, fundując liczne nagrody lub nagrodę główną. W marcu 2012 roku widząc pogarszającą się sytuację w Krakowskiej Oświacie powstało Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty Samorządowej. Jako jeden z jego członków założycieli, czynnie włączyliśmy się w działania społeczne mające na celu odwrócenie obecnej sytuacji. Doprowadziliśmy do powstania Okrągłego Stołu Edukacyjnego, w którym obecni są nasi przedstawiciele. Naszą pracę traktujemy jak misję. Nasza wizja: niezależność finansowa Partnerów, jako wynik zadowolenia Klientów z ich obsługi powoduje, że nasi przedstawiciele skupieni są nie na prowizjach, lecz na budowaniu pozytywnych i długoterminowych relacji z obecnymi oraz potencjalnymi Klientami firmy, poprzez profesjonalną, ponadprzeciętną a przede wszystkim rzetelną i kompleksową obsługę. Pieniądze przyjdą wtedy same. Oprócz ubezpieczeń chcemy dać naszym dzieciom poczucie bezpieczeństwa, radości z rywalizacji, docenienia wysiłków związanych z pogłębianiem wiedzy ponad program szkolny w konkursach czy olimpiadach, godnego traktowania jako przyszłych obywateli naszych miast i mniejszych miejscowości. Nasze starania doceniane są wieloma listami gratulacyjnymi, podziękowaniami i osobistymi rekomendacjami, za które serdecznie dziękujemy. Active Finance jest instytucją niezależną. Śledzimy rynek i wybieramy z niego najlepsze rozwiązania dla naszych Klientów. Wybieramy tych ubezpieczycieli, którzy maja doświadczenie w obsłudze specyficznego rynku ubezpieczeń szkolnych. Zależy nam na szybkiej i sprawnej obsłudze oraz rzetelnej likwidacji szkód. Jesteśmy po to by interweniować u Ubezpieczyciela w sytuacjach niezadowolenia czy braku wiedzy na temat możliwości odwoławczych. Wiele spornych spraw udało się pozytywnie załatwić. Nasze oferty szyte są na miarę potrzeb rynku. Dlatego też, w wielu przypadkach wyprzedzamy finansowe i rzeczowe oczekiwania naszych Klientów. Negocjujemy często sztywne oferty Towarzystw Ubezpieczeniowych dopasowując je do konkretnej placówki oświatowej. Dodatkowo uruchomiliśmy stronę internetową: dla lepszego i łatwiejszego kontaktu placówki, nauczyciela, rodzica czy ucznia z nami i naszymi partnerami w terenie. Strona jest rozwijana i będziemy wdzięczni o sugestie, co jeszcze ma się na niej znaleźć. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie dzienniczka elektronicznego, który jest możliwy do wprowadzenia. Te narzędzia pozwolą na szybsze reagowanie na pytania, wątpliwości a co za tym idzie sprawniejszą obsługę i likwidacje szkód ubezpieczeniowych. Nasza usługa opłacana jest przez Ubezpieczyciela, a więc nie obciąża portfela naszych Klientów. Jesteśmy otwarci na przedyskutowanie dodatkowych sugestii. Jesteśmy do Państwa dyspozycji przez cały rok szkolny. Żadna z ubezpieczanych placówek przez cały ten okres, nie wniosła zastrzeżeń do jakości naszej obsługi.

3 OFERTA UBEZPIECZENIA NNW DZIECI I MŁODZIEŻY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zakres ogólny (dotyczy wszystkich wariantów i TU) obejmuje: 1. Przedmiot ubezpieczenia - trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków NNW powstałe w czasie nauki, pracy wskazanej w ubezpieczeniu, w drodze do i z placówki, w życiu prywatnym oraz podczas uprawiania sportu w ramach rekreacji lub rehabilitacji. 2. Ubezpieczenie NNW jest całodobowe 365 dni, w kraju jak i za granicą (świat) - obejmuje okres wakacji, ferie, wycieczki, zielone szkoły, praktyki szkolne itp. za wyjątkiem kosztów leczenia za granicą; 3. Wypłatę za śmierć na skutek zawału serca, wylewu krwi do mózgu, o ile nie były one spowodowane stanami chorobowymi; 4. Rozszerzenie ubezpieczenia NNW o wyczynowe uprawianie sportu w organizacjach, klasach sportowych poza WF, SKS, MKS i UKS, powodujące zwyżkę składki tylko o 50% opcja sport poza szkołą 5. Ubezpieczenie bezpłatne dla do 10 % ogółu dzieci czy młodzieży w placówce (trudna sytuacja materialna) 6. Ochronę ubezpieczeniową obejmującą wypadki powstałe podczas zajęć w ramach WF oraz SKS, MKS i UKS zajęcia międzyszkolne i organizowane przez szkołę; 7. Możliwość ubezpieczenia lub doubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków do sumy ubezpieczenia w wysokości do , - bez progresji składki. 8. Rozliczenie składki do 45 dni od daty rozpoczęcia okresu ubezpieczenia (ochrona ubezpieczeniowa od r.) czyli do r. 9. Metodę likwidacji szkód, bez dodatkowego absorbowania czasu poszkodowanego lub jego rodziców - BEZKOMISYJNIE (komisja w przypadku odwołania) Bonus dla Placówek Przewidujemy, wśród ubezpieczonych placówek, organizację ogólnoszkolnego konkursu z nagrodami w postaci sprzętu sportowego, komputerowego lub biurowego. Warunki konkursu i nagrody podamy na stronie internetowej przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Wartość nagród uzależniona jest od ilości ubezpieczonych placówek. Likwidacja szkód Od kilku lat wprowadzona metoda likwidacji szkód, bez dodatkowego absorbowania czasu poszkodowanego i jego rodziców przyjęła się z bardzo dużym zadowoleniem wśród rodziców. Zgłoszenie szkody, podbite przez szkołę, w którym pracownik szkoły wpisuje nazwisko i imię poszkodowanego, datę urodzenia, pesel, adres, numer polisy, sumę ubezpieczenia, okres ważności polisy oraz numer telefonu domowego poszkodowanego, konto osobiste w banku a poszkodowany/rodzić opisuje co się stało. Po zakończeniu leczenia i rehabilitacji poszkodowany lub jego rodzic dostarcza komplet dokumentów osobiście lub przesyła listem poleconym do Towarzystwa. Towarzystwo przekazuje dokumentacje niezależnemu lekarzowi orzecznikowi. Dokumenty te rozpatrzone przez lekarzy z przyznanym procentem uszczerbku na zdrowiu przekazywane są z powrotem do Towarzystwa, które na ich podstawie wysyła wyliczoną kwotę odszkodowania do domu poszkodowanego lub na jego konto (jeśli zostało uprzednio podane). Procedury likwidacji szkód, wszelkie druki, OWU oraz potrzebne załączniki znajdą Państwo na naszej stronie (w trakcie tworzenia) a na wszelkie pytania odpowiemy owo lub telefonicznie pod nr tel

4 Pakiety świadczeń Compensa T.U. S.A. Suma Ubezpieczenia w zł. Active Finance Multiagencja Ubezpieczeniowa max świadcz. - % SU lub świadczenie jednorazowe zł Wypłata w razie śmierci wskutek NW Wypłata za 100 % inwalidztwa wskutek NW śmierć na skutek zawału serca, wylewu krwi do mózgu śmierć w skutek NW w środku lokomocji dodatkowo 50% zł Wypłata za 1 % inwalidztwa (epilepsja, omdlenia) 1% 120 zł Jednorazowe świadczenie z tytułu NW, gdy orzeczony jest 0-wy trwały uszczerbek 1,5% 180 zł Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów 20% zł Zwrot udokumentowanych kosztów leczenia 10% zł Zwrot kosztów zakupu protez i innych środków 20% zł ochrony Zwrot kosztów rehabilitacji po wypadku wskutek NW 5% 600 zł Pogryzienie przez psa wg uszczerbku Pogryzienie, ukoszenia, użądlenia, jednorazowe świadczenie (gdy jest 0 -wy trwały uszczerbek) jednorazowe 200 zł Poparzenia II i III stopnia wskutek NW Następstwa zatruć np. tlenkiem węgla z utratą przytomności Uszkodzenie narządu wzroku w zależności od następstw Uszkodzenie narządu słuchu w zależności od następstw Złamania w zależności od następstw Urazy skrętne, zwichnięcia w zależności od następstw Utrata częściowa lub całkowita zębów stałych w zależności od następstw Zranienia w zależności od następstw Wstrząs mózgu, urazy głowy w zależności od następstw Odmrożenia w zależności od następstw Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego (w tym sepsa) Świadczenie na wypadek śmierci rodzica (prawnego opiekuna) wskutek nieszczęśliwego wypadku Dzienne świadcz. szpitalne za pobyt w szpitalu wskutek NW, max 31,5% SU Zasiłek na czas niezdolności do nauki (pełne 30 dni) na skutek NW, max 300zł na miesiąc i max 1800 jednorazowo zł 25% 3000 zł 35zł /dzień pobytu 10zł /dzień niezdolności (każde pełne 30 dni) Składka (również dla dyrekcji, nauczycieli i pracowników placówki od NNW) % z zebranej składki od Rozszerzenia Darowizna na potrzeby placówki uczniów Koszty pogrzebu rodzica (prawnego opiekuna) Ubezpieczenie nauczycieli i personelu od OC deliktowej z tytułu wykonywania zawodu i powierzonych zadań zwrot kosztów op. plastycznej % SU dla częściowego uszczerbku z NNW niezbędne do poprawy zdrowia jednorazowo 1000zł OC zł ( na jedno zdarzenie zł ) 35 zł 18 zł 40 zł Ubezpieczenie szatni za powierzone mienie SU 2000 zł/ 150zł jedno 200zł OC szkoły z tytułu posiadania i użytkowania nieruchomości lub prowadzoną działalnością w stosunku do wychowanków lub osób trzecich Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia żywienia zbiorowego w placówce oświatowej Odpowiedzialność cywilna Dyrektora placówki oświatowej i OC pracodawcy Opcja sport /ub. w klubach i zajęcia dodatkowe poza szkołą % 30% 1zł zł 250zł OC zł ( na jedno zdarzenie 500zł ) OC zł jednorazowo tylko! 500zł 50zł +150zł 20 zł

5 Pakiety świadczeń InterRisk T.U. S.A. wariant Ochrona Plus Suma Ubezpieczenia w zł. Zakres odpowiedzialności max świadczenia jako % SU lub świadczenie jednorazowe zł zł zł śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu) śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca i udar mózgu z tytułu trwałego inwalidztwa częściowego 1% za 1% zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki 30% zł zł zł 30% zł zł zł jednorazowo - 1% 80 zł 90 zł 100 zł z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego sepsy śmierć rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku jednorazowo - 10% 800 zł 900 zł zł jednorazowo - 10% 800 zł 900 zł zł z tytułu pogryzienia przez psa jednorazowo - 1% 80 zł 90 zł 100 zł z tytułu złamań kości, zwichnięć lub skręceń stawów 1% za 1% z tytułu nagłego zatrucia gazami, substancjami i produktami chem., bądź z tytułu porażenia prądem lub piorunem z tytułu uszkodzeń ciała w NNW, które wymagały interwencji lekarskiej w placówce medycznej oraz leczenia i co najmniej jednej wizyty kontrolnej Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego Oparzenia w wyniku NW II, III, IV st. 10, 30, 50% SU jednorazowo 5% 400 zł 450 zł 500 zł jednorazowo 1,5% 120 zł 135 zł 150 zł jednorazowo 5000zł zł zł zł zł 100/300/500 zł 100/300/500 zł 100/300/500 zł Odmrożenia II, III, IV st. 10,30,50%SU zł 100/300/500 zł 100/300/500 zł 100/300/500 zł Pobyt w szpitalu w wyniku NW wypłac. od 3 dnia za każdy dzień 1% SU Operacje plastyczne w wyniku NW max 20% SU zł 10 zł 10 zł 10 zł zł 400 zł 400 zł 400 zł Zwrot kosztów leczenia max 10% SU zł 200 zł 200 zł 200 zł Zasiłek dzienny za każdy dzień pełnej niezdolności Ubezpieczonego do pracy lub nauki 0,1% za dzień zł 3 zł 3 zł 3 zł Darowizna na potrzeby placówki Ubezpieczenie nauczycieli od Odpowiedzialności Cywilnej deliktowej z tytułu wykonywanego zawodu Ubezpieczenie dyrekcji, nauczycieli i pracowników placówki od NNW Składka 33 zł 36 zł 39 zł % z zebranej składki od uczniów OC zł na jedno zdarzenie zł wszystkie świadczenia z wariantu uczniów 25% 25% 25% 1 zł 1 zł 1 zł 33 zł 36 zł 39 zł

6 1. Rozszerzenie zakresów i dodatkowe świadczenia Active Finance Multiagencja Ubezpieczeniowa 1. ubezpieczenie kosztów leczenia zachorowań /KLZ/, nieszczęśliwe wypadki, NW, OC, pomoc prawna przy wycieczkach zagranicznych na preferencyjnych warunkach dla uczniów, nauczycieli i opiekunów. 2. Ubezpieczenie szatni szkolnej (za ok 3zł od ucznia za rok) 3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego uczelni od wszystkich ryzyk - od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku, wandalizmu, działania prądu elektrycznego, niewłaściwej obsługi, błędów konstrukcyjnych, wad materiałów, działania wody i wilgoci 4. OC szkoły (za zł w zależności od wielkości) i jej pracowników z tytułu posiadania i użytkowania nieruchomości lub prowadzoną działalnością w stosunku do wychowanków lub osób trzecich / OC delikt /- oraz za dodatkową składkę może być poszerzone w przypadku konieczności o: OC-Dyrektora (już za ok 100 zł) OC kontraktowe w ramach jego obowiązków zawodowych; OC pracodawcy (za ok 150 zł) za wypadki przy pracy wyłączone z ustawy wypadkowej / OC delikt / - OC za szkody w przechowywanym mieniu będącym pod kontrolą lub dozorem, 5. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych budynków szkoły oraz wyposażenia szkoły / z lub poza elektroniką /, 6. Ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku wyposażenia szkoły /z lub poza elektroniką/ wraz z szybami od stłuczenia, 7. Inne ubezpieczenia - na zlecenie tak placówki oświatowej jak i rodziców - osobowe, majątkowe / ubezpieczenie mieszkań, domów, budowy domów, firm, OC, AC, NW komunikacyjne, itp./, z upustami. (15 Towarzystw Ubezpieczeniowych w jednym miejscu) 8. Szkolenia kadry pracowniczej, młodzieży na poziomie szkól ponadgimnazjalnych w zakresie poprawy bezpieczeństwa, planowania i uruchomienia biznesu bez kapitału początkowego. 9. Edukacja finansowa zapewniająca planowanie i realizacje celów życiowych (zabezpieczenie opłacenia studiów, mieszkania lub startu dzieci w dorosłe życie) oraz zabezpieczenie emerytalne dla dzieci, młodzieży, studentów jak również ich rodziców i pracowników. 10. Pozyskiwanie środków finansowych na zakup nieruchomości, mienia ruchomego, samochodów, czy innych pojazdów, konsolidacja kredytów, oddłużanie. 11. Tworzenie stron internetowych, poprawa grafiki i funkcjonalności już istniejących serwisów, tworzenie baz danych i obsługa outsourcingowa, administrowanie powyższych 12. Reklama, tworzenie grafiki, folderów, kalendarzy, dyplomów, listów gratulacyjnych, pamiątkowych albumów, obsługa foto, video imprez szkolnych (we współpracy z profesjonalnym studio, obsługującym imprezy na 500 osób). Ten wyjątkowy zakres można wzbogacić o świadczenia Assistance, w ramach których uczniowie, którzy ulegli nieszczęśliwemu wypadkowi mają możliwość skorzystania z indywidualnych korepetycji, natomiast personel Państwa placówki oświatowej może skorzystać z pomocy rehabilitacyjnej, czy też tak bardzo ważnej w dzisiejszych czasach, pomocy medycznej. 2. Wyłączenia odpowiedzialności Towarzystw Ubezpieczeniowych 1. UBEZPIECZYCIEL nie odpowiada za zdarzenia powstałe w następstwie lub w związku z: 1) popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego, 2) popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia samobójstwa lub samookaleczenia się przez Ubezpieczonego, 3) uszkodzeniami ciała istniejącymi przed datą wejścia w życie umowy ubezpieczenia, 4) chorobami, które zostały zdiagnozowane przed datą wejścia w życie umowy ubezpieczenia, 5) przeszczepem organów, jeśli Ubezpieczony był dawcą,

7 6) działaniami wojennymi, stanem wojennym, rozruchami i zamieszkami a także aktami terroru, 7) bójkami, pobiciem, za wyjątkiem sytuacji, w której Ubezpieczony występuje w charakterze napadniętego, 8) prowadzeniem pojazdu, a także pojazdu kołowego na stale zaopatrzonego w silnik, będący jego napędem, przez Ubezpieczonego, o ile nie posiadał odpowiednich uprawnień do prowadzenia danego pojazdu lub pojazdu kołowego na stale zaopatrzonego w silnik, będący jego napędem, 9) jazdą rowerem po drogach publicznych przez Ubezpieczonego w wieku do lat 10 bez opieki osoby dorosłej, 10) chorobą zawodową, choroba psychiczną; 11) wadami wrodzonymi i schorzeniami będącymi ich skutkiem, 12) wyczynowym uprawianiem sportu, za wyjątkiem sytuacji, gdzie Ubezpieczający rozszerzył zakres ubezpieczenia o wyczynowe uprawianie sportu, 13) uprawianiem sportów wysokiego ryzyka, 14) poronieniem samoistnym i sztucznym oraz leczeniem bezpłodności, 15) zmianą płci, chirurgią plastyczną i kosmetyczną, za wyjątkiem leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku, 16) nawykowym zwichnięciem, 17) wykonywaniem badań, nie wynikających z choroby lub NW oraz nie zaleconych przez lekarza, 18) Zespołem Nabytego Niedoboru Odporności (AIDS) i związanymi z tym zespołem zakażeń oportunistycznych, nowotworów, schorzeń neurologicznych oraz innych zespołów chorobowych towarzyszących AIDS, 19) pozostawaniem Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków albo innych środków odurzających, psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, 20) wszelkimi odpadami radioaktywnymi bądź materiałami wybuchowymi, 21) zatruciem spowodowanym spożyciem alkoholu, użyciem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych, użycia środków farmakologicznych bez względu na zastosowaną dawkę oraz leczeniem skutków i chorób nadużywania alkoholu oraz w/w substancji, 22) korektą wad wzroku czy innymi operacjami wtórnymi. 2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: 1) zadośćuczynienia za doznany ból, cierpienie fizyczne, 2) strat materialnych powstałych w związku z utratą lub uszkodzeniem rzeczy należących do Ubezpieczonego, 3) uszkodzeń dysków międzykręgowych. 3. UBEZPIECZYCIEL nie odpowiada za koszty leczenia, a także koszty leczenia stomatologicznego poniesione poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej. 4. UBEZPIECZYCIEL nie pokrywa kosztów leczenia związanych z rehabilitacją (chyba że jest w opcji w związku z NW) oraz zakupem leków czy przejazdami do lub od lekarza. Ufamy, że Active Finance stanie się Państwa długoletnim partnerem, z którym będziecie współpracować w zakresie szczególnie ubezpieczeń w nadchodzącym roku szkolnym. Dzięki swej wyjątkowej elastyczności oferta pozwala w bardzo łatwy sposób skonstruować zakres ubezpieczenia zgodnie z rzeczywistymi Państwa potrzebami i oczekiwaniami. Prezentowany program ubezpieczeniowy jest propozycją, którą zawsze możemy zmodyfikować. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, aby szczegółowo przybliżyć naszą ofertę i zaproponować rozwiązania, których Państwo oczekujecie. Kraków r. z poważaniem Andrzej Sewioł zezw. PUNU 38440/96 tel. kom

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE Co oznaczają określenia użyte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia? DEFINICJE Jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie? PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM Warszawa, 08.06.2015 r. Spis treści 1. Ubezpieczenie członków PTTK 3 2. Ubezpieczenie OC 6 3. Ubezpieczenie mienia PTTK 7 4. Krótkoterminowe

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Jednocześnie utrzymaliśmy funkcjonujące dotychczas rozwiązania, z których byliście Państwo zadowoleni,

Szanowni Państwo, Jednocześnie utrzymaliśmy funkcjonujące dotychczas rozwiązania, z których byliście Państwo zadowoleni, Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce nowe Ogólne Warunki Ubezpieczeń Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci, uczniów, studentów i personelu Placówek Oświatowo-Wychowawczych oferowane przez Nauczycielską

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM Warszawa, 15.04.2014 r. Spis treści 1. Ubezpieczenie członków PTTK z opłaconą składką członkowską od NNW... 3 2. Ubezpieczenie OC... 6 3.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM

UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM UBEZPIECZENIA W POLSKIM TOWARZYSTWIE TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYM Warszawa, 27.06.2013 r. Spis treści 1. Ubezpieczenie członków PTTK z opłaconą składką członkowską od NNW... 3 2. Ubezpieczenie OC... 6 3.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia HDI PODRÓŻ Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk niezbędnik turysty Bezpieczeństwo w podróży jest zawsze ważne warto więc pamiętać o kilku zasadach ZANIM WYJEDZIESZ

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE

POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE OGÓLNE WARU NK I U BEZP I ECZENI A PROG RAM UBEZPIECZE Ń P RACO WNICZYC H BB EE N EE FF I TT CC O M PP LL EE XX PP LL U SS SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE... 1 DEFINICJE... 2 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczna Szkoła

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczna Szkoła Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczna Szkoła KOD: C-BSNNW-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Na prawo patrz Poradnik

Na prawo patrz Poradnik Na prawo patrz Poradnik Pryzgotowanie i druk niniejszej publikacji wsparły finansowo Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Opiekun wolontariatu w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA młodzieŝy szkolnej i akademickiej oraz nauczycieli i pracowników placówek oświatowych POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA młodzieŝy szkolnej i akademickiej oraz nauczycieli i pracowników placówek oświatowych POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA młodzieŝy szkolnej i akademickiej oraz nauczycieli i pracowników placówek oświatowych TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem nr 1/2007 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZBIOROWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

OGÓLNE WARUNKI ZBIOROWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW OGÓLNE WARUNKI ZBIOROWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes & Podróż

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes & Podróż Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes & Podróż POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max, Nr 5/2012

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max, Nr 5/2012 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max, Nr 5/2012 Artykuł I Postanowienia ogólne... 3 Artykuł II Definicje... 3 Artykuł III Przedmiot i zakres odpowiedzialności... 6 Artykuł IV Zawarcie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia TWOJA KARTA PODRÓŻE TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia TWOJA KARTA PODRÓŻE TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia TWOJA KARTA PODRÓŻE TU Europa S.A. Spis Treści Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń 3 1. Postanowienia ogólne 3 2. Definicje 4 3. Umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Na wszelki wypadek Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Kto może zawrzeć ubezpieczenie? 3 2 Jak należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Następstw Nieszczęśliwych Wypadków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Następstw Nieszczęśliwych Wypadków ubezpieczenia AA/NNW/OWU/3.00 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE str 3 DEFINICJE str 3 ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA str 6 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona

Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Twoja Ochrona Spis Treści 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 3 2 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZBĘDNIK PODRÓŻNIKA ZAGRANICA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZBĘDNIK PODRÓŻNIKA ZAGRANICA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZBĘDNIK PODRÓŻNIKA ZAGRANICA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZBĘDNIK PODRÓŻNIKA ZAGRANICA KOD: I-NPZ-01/13 Spis treści Twoja umowa ubezpieczenia 3 Słowniczek terminów 3

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE OFERTA ŻYCIE CASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE OFERTA ŻYCIE CASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STOSOWANE DO UMÓW UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE OFERTA ŻYCIE CASCO Spis treści Ogólne Warunki Ubezpieczenia do umów ubezpieczenia indywidualnego na życie 3 Klauzula

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży. w szkołach i innych zakładach.

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży. w szkołach i innych zakładach. Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2011 r. JAK ZAPEWNIĆ SOBIE UDANE WAKACJE,, CZYLI KILKA INFORMACJI O UBEZPIECZENIACH TURYSTYCZNYCH URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2011 r. Aby zapewnić sobie udany wakacyjny wypoczynek, trzeba odpowiednio

Bardziej szczegółowo

OWU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

OWU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 9981/1, zwane dalej OWU dla Klientów SANTANDER CONSUMER BANK S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 9981/1, zwane dalej OWU dla Klientów SANTANDER CONSUMER BANK S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA 9981/1, zwane dalej OWU dla Klientów SANTANDER CONSUMER BANK S.A. 1. Definicje 1. Choroba - reakcja organizmu na działanie czynnika chorobotwórczego lub urazu, prowadząca do

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Spis treści I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1 Postanowienia ogólne 2

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o ubezpieczeniu i ogólne warunki ubezpieczenia

Podstawowe informacje o ubezpieczeniu i ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie PZU Ochrona Rodziny Podstawowe informacje o ubezpieczeniu i ogólne warunki ubezpieczenia Numer polisy: pzu ochrona rodziny oferta dla naszych wybranych klientów Zadbaj

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH: PKO MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE, PKO MASTERCARD CORPORATE, PKO MASTERCARD CORPORATE MUNICIPIUM

WARUNKI UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH: PKO MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE, PKO MASTERCARD CORPORATE, PKO MASTERCARD CORPORATE MUNICIPIUM WARUNKI UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH: PKO MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE, PKO MASTERCARD CORPORATE, PKO MASTERCARD CORPORATE MUNICIPIUM Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ZAKRES UBEZPIECZENIA 2 PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE CERTUM MAX

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE CERTUM MAX OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE CERTUM MAX Artykuł I Postanowienia ogólne.................................................................................3 Artykuł II Definicje...........................................................................................3

Bardziej szczegółowo

25. Szkoda rzeczowa szkoda polegająca na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia.

25. Szkoda rzeczowa szkoda polegająca na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA TRAVEL plus ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Kogo i co można ubezpieczyć? 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (zwanych dalej OWU) oraz w zakresie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne....................................................................................1

Bardziej szczegółowo