4/2010 ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4/2010 ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD"

Transkrypt

1 ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD 4/2010 ISSN Technologia wykonywania odlewów artystycznych z wykorzystaniem modeli wykonanych z niekonwencjonalnych materiałów

2 Kwartalnik naukowo-techniczny Rocznik 3, nr 4/2010 BADANIA I STUDIA Jacek Krokosz, Edward Czekaj, Stanisław Młodnicki, Rafał Pabiś, Ryszard Ćwiklak: Technologia wykonywania odlewów artystycznych z wykorzystaniem modeli wykonanych z niekonwencjonalnych materiałów... 4 INFORMACJA NAUKOWO-TECHNICZ- NA Wybór informacji z czasopism naukowo-technicznych STUDIES AND RESEARCH Jacek Krokosz, Edward Czekaj, Stanisław Młodnicki, Rafał Pabiś, Ryszard Ćwiklak: The technology of making decorative castings from patterns fabricated in non-conventional materials... 4 SCIENTIFIC AND TECHNICAL INFORMATION A choice of information from the scientific and technical journals SZKOLENIA KONFERENCJE SEMI- NARIA SPOTKANIA 69. Światowy Kongres Odlewniczy Seminarium Naukowe Seminarium-Szkolenie Sekcji Badań Materiałowych Klubu Pollab XVI Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa w Kielcach Małopolskie Targi Innowacji Biznes + Nauka Targi KOMPOZYT-EXPO TRAINING CONFERENCES SEMINARS MEETINGS The 69 th World Foundry Congress, China Scientific seminar Seminar and Training held by the Material Research Section of POLLAB Club XVI International Fair of Technologies for Foundry in Kielce The Małopolska Fair of Innovations Business + Science COMPOSITE EXPO 2010 Fair Z HISTORII ODLEWNICTWA Jacek Krokosz, Rafał Pabiś: Odboje bramne i pachołki uliczne FROM THE HISTORY OF FOUNDING Jacek Krokosz, Rafał Pabiś: Gate stops and street guards PUBLIKACJE Wydawnictwa PUBLICATIONS Publications... 63

3 Wydawca: INSTYTUT ODLEWNICTWA w Krakowie REDAKTOR NACZELNY: Andrzej BALIŃSKI ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Jerzy J. SOBCZAK, Jerzy TYBULCZUK, Joanna MADEJ, Marta KONIECZNA, Anna SAMEK-BUGNO, Patrycja RUMIŃSKA RADA PROGRAMOWA: Zbigniew RONDUDA (Przewodniczący), Mariusz HOLTZER (Z-ca Przewodniczącego), Tadeusz BOGACZ, Józef DAŃKO, Zbigniew GÓRNY, Adam TABOR, Andrzej JOPKIEWICZ, Janusz MIKLASZEWSKI, Mariusz URBANOWICZ ADRES REDAKCJI: Odlewnictwo Współczesne Polska i Świat Kraków, ul. Zakopiańska 73 tel. (012) , fax. (012) WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Żadna część czasopisma nie może być powielana czy rozpowszechniana bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich. Printed in Poland ISSN

4 Drodzy Czytelnicy! Z okazji Świąt, redakcja czasopisma Odlewnictwo Współczesne - Polska i Świat składa najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz wielu radosnych chwil spędzonych przy świątecznym stole. Niech te święta będą czasem odpoczynku, źródłem optymizmu oraz energii niezbędnej na co dzień. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku!

5 Badania i studia TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ODLEWÓW ARTYSTYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM MODELI WYKONANYCH Z NIEKONWEN- CJONALNYCH MATERIAŁÓW Jacek Krokosz, Edward Czekaj, Stanisław Młodnicki, Rafał Pabiś, Ryszard Ćwiklak Instytut Odlewnictwa, ul. Zakopiańska 73, Kraków Przedstawiono krótki zarys historii starożytnego odlewnictwa oraz wybrane znaleziska archeologiczne z epoki brązu na ziemiach polskich. Opisano krótko stosowane ówcześnie technologie odlewnicze oraz proces technologiczny wykonywania odlewów z materiałów niekonwencjonalnych. Przedstawiono wyniki z pracy statutowej. Wybrane fakty z historii starożytnego odlewnictwa a) b) Różne są hipotezy odnośnie początków, tj. czasu i miejsca narodzin - odlewnictwa na świecie. Ogólnie przyjmuje się, że miało to miejsce ok lat p.n.e. mniej więcej na terenach obecnego Iraku, Syrii i Iranu [1 5]. O tym jak piękne były to odlewy, mogą świadczyć eksponaty znajdujące się w wielu muzeach świata, co przedstawiono na rysunku 1. Były to głównie ozdoby artystyczne (np. spinki, fibule, szpile, bransolety), elementy broni (groty, sztylety, miecze), narzędzia i przedmioty codziennego użytku (siekierki, kopaczki, naczynia), przedmioty kultu (posążki, figurki, wózki do pochówku). Rys. 1. Przykładowe artefakty znajdujące się w muzeach świata: a) siekierka paradna z brązu inkrustowana złotem i srebrem; Centralna Azja (cywilizacja baktryjsko-margiańska, Bactria-Margiana Archeological Complex), późny okres III tys./wczesny II tys. p.n.e.) [18], b) odlewy z epoki brązu odnalezione na terenie Grecji (Muzeum Narodowe, Ateny) [fot. Stanisław Młodnicki]

6 W Europie centrum rozwoju starożytnego odlewnictwa były obecne obszary okolic miast Hüttenberg (Niemcy), Hallstatt (Austria), a także Únětic (Czechy). Stąd też w historii kultury materialnej, funkcjonuje pojęcie kultury unietyckiej znanej z wielu znalezionych tam przez archeologów odlewów z brązu [10]. Świadectwa odlewnictwa z epoki brązu na ziemiach polskich Epoka brązu na ziemiach polskich trwała około 2300/ /750 lat p.n.e., jakkolwiek brak dostępu do rodzimych złóż rud metali nieżelaznych ograniczał możliwości szybkiego rozwoju odlewnictwa brązu. Na początku epoki brązu gotowe odlewy przywożono na tereny dzisiejszej Polski z południa Europy. Nieco później opanowano techniki odlewnicze, a surowce do wyrobu narzędzi i ozdób importowano szlakiem wiodącym przez Bramę Morawską z terenu Siedmiogrodu [11 13]. Przypuszcza się także, że odlewy z brązu dotarły na ziemie polskie wraz z ludnością tzw. kultury nadcisańskiej (Słowacja, Węgry). Siekierki, topory, czekany, bransolety, naramienniki oraz innego typu ozdoby to tylko niektóre z wyrobów odnalezionych z tego okresu. Po 1700 r. p.n.e. w Polsce pojawiają się już na szerszą skalę wyroby z brązu, odnajdywane przez archeologów części form, dysz, żużle itp. świadczą, że są to wyroby miejscowe [2]. Ważną kulturą związaną z epoką brązu na terenie późniejszych ziem polskich jest kultura Otomani-Füzesabony (rys. 2) mająca swe korzenie na obszarze Siedmiogrodu Karpat (obecnie Rumunia i Węgry). Rys. 2. Zasięg kultury Otomani-Füzesabony [14-17] O poziomie opanowania technik odlewniczych mogą świadczyć artefakty znalezione na terenach eksploracyjnych Biskupina i innych miejscowości. Jak widać z przytoczonych tylko niektórych faktów, danych odnośnie epoki brązu nie można traktować zbyt ściśle, ponieważ na niektórych terenach Polski lokalne grupy neolityczne przetrwały aż do XIII w. p.n.e. Dawne technologie odlewnicze Najstarszymi technologiami stosowanymi w epoce brązu, które zachowały się do dnia dzisiejszego z technicznymi zmianami w zakresie używanych materiałów i urządzeń były: -- metoda wytapianych modeli, -- metoda odlewania do form kamiennych, -- metoda odlewania do form metalowych z brązu. Metoda wytapianych modeli Istota tej metody polegała na wykorzystaniu modelu wykonanego z wosku pszczelego, nadając mu kształt przyszłego odlewu. Model woskowy powlekano wielokrotnie warstwą ogniotrwałej gliny, susząc za każdym razem każdą z nanoszonych kolejno warstw. Po naniesieniu ok. 6 warstw gliny, całą formę umieszczano w pobliżu paleniska, wytapiając model woskowy, suszono ją i wypalano, nadając jej odpowiednią wy- 5

7 trzymałość. Po tym zabiegu technologicznym zalewano ją ciekłym stopem, tj. brązem, który wypełniając wnękę formy odtwarzał kształt przyszłego odlewu. Po ostygnięciu metalu, skorupę z ogniotrwałej gliny usuwano, a otrzymany odlew oczyszczano z pozostałości masy formierskiej. Kolejne etapy procesu technologicznego ilustruje rysunek 3. Odlewanie do form metalowych z brązu Materiałem stosowanym niekiedy na formy odlewnicze był także brąz, co obrazuje rysunek 5. Rys. 3. Rekonstrukcja procesu technologicznego z epoki brązu na przykładzie metody wytapianych modeli [18]: 1 - model woskowy, 2 - wytapianie wosku, 3 - zalewanie ciekłym stopem, 4 - wyjmowanie odlewu z formy, 5 - gotowy kolczyk z brązu; a - wosk, b - metal Odlewanie do form kamiennych W tym przypadku ciekły metal wlewano do formy kamiennej z wydrążonymi wnękami, odtwarzającymi kształt przyszłego odlewu, co przykładowo przedstawia rysunek 4. Trwałość form wynosiła ok zalań brązem. Rys. 5. Formy wykonane z brązu do odlewania siekierek - Skarb z Roska [19] Badania własne Kontynuatorem tradycji odlewniczej jest Instytut Odlewnictwa w Krakowie. W 2009 roku ta placówka naukowo-badawcza podjęła temat, mający na celu odtworzenie dawnej technologii wykonywania odlewów artystycznych z wykorzystaniem modeli wykonanych ze sztucznych i naturalnych materiałów. Praca miała interdyscyplinarny charakter obejmujący zagadnienia badawcze z wielu obszarów, takich jak: tworzyw odlewniczych, procesów wytapiania, krzepnięcia i krystalizacji stopów, modelowania procesów odlewniczych, tomografii komputerowej, problemów ekologii i sozologii, wspomagania komputerowego w zakresie konstrukcji odlewów oraz prac akredytowanego Zespołu Laboratoriów Badawczych. Proces technologiczny wykonywania odlewów artystycznych na przykładzie raka przedstawiono na rysunku 6 a-h. Rys. 4. Odlewanie do form kamiennych [9] 6

8 a) b) c) d) e) f) g) h) Rys. 6. Proces technologiczny wykonania odlewów na przykładzie raka rzecznego [fot. Jacek Krokosz] 7

9 Zakupione w jednym z marketów raki (rys. 6a) wysuszono w temperaturze 100 C, a następnie doklejono do układu wlewowego (rys. 6b) oraz wykonano formę ceramiczną (rys. 6c i d). Po naniesieniu 6-ciu powłok materiał suszono (wygrzewano) w celu nadania wstępnej wytrzymałości i wypalenia materiału osnowy. Następnie formę wypalono w temperaturze 850 C. Istotnym elementem był dobór masy ceramicznej, bowiem wykorzystanie mieszanek krzemianowych nie pozwala na ostudzenie formy do temperatury otoczenia koniecznej do usunięcia pozostałości po spaleniu modeli. Gdyby nastąpiło takie ostudzenie formy, wówczas przemiany alotropowe kwarcu spowodowałyby spękanie formy. Ponowne nagrzanie do temperatury około 500 C doprowadziłoby do całkowitej jej destrukcji. Badania pozwoliły na wykorzystanie molochitu jako materiału pozbawionego tej wady. Nagrzaną formę do temperatury około 500 C wyjęto z pieca (rys. 6e) i do tak przygotowanej formy wlewano ciekły brąz B555 (rys. 6f), który po zakrzepnięciu odtwarzał przyszły odlew (rys. 6g). Odlew oczyszczano z masy ceramicznej metodą delikatnego piaskowania (ciśnienie powietrza ok. 3 MPa) i poddawano procesowi cyzelowania i patynowania (rys. 6h). Podobną technologią wykonano inne odlewy artystyczne, które prezentują rysunki 8, 9 i 10. Rys. 7. Wnęka formy odlewniczej po wypaleniu modelu i usunięciu popiołu [fot. Adam Tchórz] Rys. 8. Od modelu do gotowego odlewu kwiatu strelicji [fot. Jacek Krokosz] 8

10 Innym problemem było opracowanie metody, pozwalającej na stwierdzenie ile pozostałości po spaleniu różnych modeli pozostaje we wnęce formy. W tym celu wykorzystano tomografię komputerową, a przykład oceny jakości wnęki formy przedstawia rysunek 7. Badania wykazały, że zawartość popiołu zależy od rodzaju materiału, z którego wykonany został model i wynosi 1 54%. c) d) a) Rys. 9. Odlewy: a) flądry, b) kwiatu imbiru, c) konika polnego (model wykonany z tworzywa sztucznego), d) kolby kukurydzy [fot. Jacek Krokosz] b) Rys. 10. Model kwiatu imbiru oraz przykładowe odlewy [fot. Jacek Krokosz] 9

11 Podsumowanie Odtworzona dawna technologia pozwoliła na wykonywanie wielu odlewów artystycznych z modeli sztucznych i naturalnych. Prezentowane odlewy na zdjęciach uzyskały nagrody krajowe i zagraniczne (Kielce 2009, Bruksela 2009, Poznań 2010, Hangzhou, Chiny 2010), zyskując uznanie specjalistów. Przewiduje się, że opracowana technologia będzie wdrożona do zakładów zainteresowanych odlewnictwem artystycznym. Literatura 1. Gierdziejewski K.: Zarys historii odlewnictwa, Stalinogród Piaskowski J.: Postępowe tradycje odlewnictwa polskiego, Przegląd Odlewnictwa, Kraków, 1966, nr 7 8, s Simpson L.B.: History of metal casting industry, Second Edition, American Foundrymen s Society, Des Plaines 1969, s Singer Ch., Holmyard E.J., Hall A.R.: A History of Technology. Volume 1: From Early Times to Fall of Ancient Empires, Oxford: Clarendon Press, Marseille J.: Fonderie une industrie du XXIe siècle, LES FONDEURS DE FRANCE Editions, Monsieur le Prince Sękowski K.: Początki odlewnictwa stopów miedzi. Skrypt z konferencji naukowej Nowoczesne tendencje w odlewnictwie metali nieżelaznych, Instytut Odlewnictwa, Kraków listopada 1997, s Tylecote R.T.: A History of Metallurgy, Second edition, The Institute of Materials, London, Baker J.: Five Thousand Years of investment casting, BICTA Bulletin, No. 26, May 1997, s Goodway M.: History of Casting, Metals Handbook, Ninth Edition, Casting ASM International, Volume 15, Metals Park Jenicek L.: Metal Founding through the Ages on Czechoslovak Territory, Czechoslovak Scientific and Technical Society and National Technical Museum, Prague, Malinowski T.: Groby odlewców kultury łużyckiej na ziemiach polskich. Praca zbiorowa, Pamiętnik Muzeum Miedzi, Wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy, Legnica 1982, t. 1, s Gediga B.: Brąz w kulturze łużyckiej, Praca zbiorowa, Pamiętnik Muzeum Miedzi, Wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy Legnica 1982, t. 1, s Kadrow S.: U progu nowej epoki. Gospodarka i społeczeństwo wczesnego okresu epoki brązu w Europie środkowej. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie, Kraków 2001, s Krzemińska A., Gancarski J., Nowacki B.: Karpackie Mykeny, Świat Nauki, styczeń 2004, s Csontos I., Szarka Z., Paksi L.: A bukkaranyosi bronzkori leletek vizsgalata ONTODE 29 evfolyam 1978, 8. szam, s Między Mykenami a Bałtykiem. Kultura Otomani Füzesabony, Muzeum Podkarpackie, Krosno Muzyczuk A., Tunia K.: Eneolityczny topór miedziany z Krzemiennej, woj. Krosno, ACTA ARCHEOLOGICA CAR- PATHICA, 1992, T. XXXI,, s Lambert D.: La fonte ancestrale à cire perdue: Technique du moule d argile, Hommes et Fonderie 2004, nr 341, s Machajewski H.: Znalezisko z Roska skarb czy miejsce kultu. Z najdawniejszych dziejów ziemi wieleńskiej, Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań 2002, s

12 Informacja naukowo-techniczna WYBÓR INFORMACJI Z CZASOPISM NAUKOWO-TECHNICZNYCH 01. ZAGADNIENIA OGÓLNE Kalkulacja kosztów w odlewni. Mod.Casting 2009, Vol. 99, nr 8, s Koszty ponoszone przez odlewnię od momentu zakupu materiałów do wykonania gotowego wyrobu to: zakup materiałów (koszty materiałowe) i wszystkie inne koszty związane z wykonaniem odlewu (koszty przetworzenia). Szczegółowo omówiono te dwa rodzaje kosztów. Analizując koszty materiałowe i przetworzenia oraz wykorzystując wszystkie dostępne techniki komputerowe, można oszacować koszty procesu produkcyjnego. Artykuł zawiera wskazówki i rady jak właściwa kalkulacja kosztów pozwala na określanie właściwych kosztów procesu produkcyjnego i może wpłynąć na jego optymalizację. 15 wskazówek dotyczących zmniejszenia kosztów topienia metali nieżelaznych. Mod.Casting 2009, Vol. 99, nr 8, s Jednym z najbardziej kosztownych wydziałów odlewni jest topialnia metalu. W zasadzie nie ma możliwości obniżenia kosztów topienia metalu i przetworzenia go w półprodukt. Nie mniej jednak przedstawiono 15 zaleceń strategicznych, które mogą nieco złagodzić koszty tego procesu. Dotyczą one: 1. kosztów zakupu materiałów, 2. dokładnego przeanalizowania kosztowego tego, co mamy wyprodukować, 3. unikania zakupu dodatków stopowych w formie rozdrobnionej, bo są droższe, 4. zwracania uwagi na opakowania i unikanie zakupu w tych ekstra opakowaniach, 5. jak najrzadszego ściągania żużla z metalu, 6. stosowania kadzi ręcznych i nieprzelewania form, 7. wykonywania regularnych przeglądów i konserwacji pieców do topienia, 8. stosowania tylko czystego wsadu metalowego, 9. szybkiego dodawania wsadu do stopionego metalu, 10. ustalenia właściwej temperatury zalewania, 11. stosowania pieców tylko do określonej dziennej produkcji, 12. segregacji złomu, bo segregowany można drożej sprzedać, 13. rozważenia możliwości zakupu nowego energooszczędnego pieca do topienia, 14. rozważenia możliwości zakupu nowej kadzi, 15. niespisywania żużla na straty. Diagnoza kompetencji pracowniczych w organizacjach uczących się - przedsiębiorstwach stosujących nanotechnologie. Prz.Odl. 2009, T. 59, nr 9 10, s Opracowanie prezentuje wyniki badań empirycznych w zakresie diagnozy kompetencji pracowniczych charakterystycznych z perspektywy organizacji uczącej się w przedsiębiorstwach, które kwalifikują się do zbioru organizacji uczących się. W artykule zidentyfikowano obiekty badań szczegółowych, zaprezentowano metodykę postępowania badawczego, scharakteryzowano poziomy kompetencji pracowniczych i ich poszczególnych atrybutów. Określono także wpływ realizowanych procesów pracy na zdiagnozowane kompetencje pracownicze.

13 Istota, zasady funkcjonowania i znaczenie klastrów dla rozwoju przedsiębiorstw. Prz.Odl. 2009, T. 59, nr 9 10, s Celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji klastra i jego znaczenia dla rozwoju przedsiębiorstw. Autor przedstawia podstawowe definicje gron przedsiębiorczości (klastrów) oraz mechanizm ich funkcjonowania. Klaster, jak każda forma organizacyjna, charakteryzuje się określonym cyklem życia. W artykule przedstawione są przyczyny powstawania klastrów oraz etapy ich rozwoju. Autor dokonując analizy funkcjonowania klastra, ukazuje realne korzyści płynące z przynależności do tej struktury dla potencjalnych przedsiębiorców. Obserwacja praktyki gospodarczej pozwala stwierdzić, iż klaster należy do jednych z najbardziej efektywnych struktur ekonomicznych. Klastry podkreślają znaczenie człowieka i współpracy, uznając za czynnik sprawczy innowacyjności szeroko rozumiany kapitał ludzki i społeczny. Globalizacja, integracja i transformacja systemowa gospodarek wymaga od przedsiębiorstw podejmowania konkurencji i elastycznego odpowiadania na warunki rynkowe. W nowych warunkach działania znajdują się także małe i średnie przedsiębiorstwa. Poszukują one sposobów i form działań pozwalających im na funkcjonowanie i utrzymanie się na rynku. Na pierwszy plan wysuwają się działania zmierzające do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności. Dlatego wiele przedsiębiorstw wykazuje zainteresowanie działalnością w strukturach klastrowych. Artykuł opisuje politykę rozwoju opartą o klastry a więc znaczenie podmiotu publicznego we wspieraniu tej formy przedsiębiorczości. Większa objętość, większa elastyczność. Fabryka obrabiarek z własną odlewnią zwiększa wydajność, zmieniając pracę formierni. Giesserei-Erfahrungsaust. 2008, nr 7/8, s Artykuł dotyczy rozbudowy odlewni produkującej obrabiarki. Odlewnia wytwarza odlewy nie tylko na potrzeby własne, ale także dla szeroko pojętego przemysłu maszynowego. Ilość odlewów wytwarzanych na potrzeby własne to 10% ogólnej produkcji. Odlewnia produkuje odlewy seryjne o masie kg, a także odlewy o masie do 4 t. Zwrócono uwagę na nowoczesne wyposażenie odlewni. Urządzenia (frezarki) sterowane są numerycznie. Opisano modernizację odlewni, szczególną uwagę zwrócono na modernizację formierni, gdzie formuje się w masach żywicznych na zimno. Dzięki modernizacji formierni zwiększono zdolność produkcyjną do 4000 t odlewów. Modernizację formierni przeprowadziła firma AAGM GmbH, która dostarczyła nową linię formierską (podano jej charakterystykę techniczną i opisano eksploatację). Odlewnia została wyposażona także w szereg innych nowoczesnych urządzeń, jak: nowoczesne suwnice, układy do podnoszenia i inne. W artykule opisano także zastosowanie urządzeń odpylających. Drobna przyczyna, znaczący skutek. Oszczędność energii w odlewni metali lekkich. Giesserei-Erfahrungsaust. 2008, nr 7/8, s Artykuł dotyczy oszczędności energii w odlewni KSM Castings produkującej odlewy ze stopów aluminium i magnezu na potrzeby motoryzacji różnymi technologiami, także energochłonnymi. W ramach realizowanego projektu poruszano zagadnienie odzysku ciepła z procesów odlewniczych. Aby w praktyce uzyskać poprawę wykorzystania energii, przeprowadzono analizę ABC (analiza wywodzi się z analizy materiałowej; polega na porównaniu nakładów i uzysków oraz określeniu, który z wyrobów ma największy udział w obrocie [A], a który najmniejszy [C]) dla określenia największych użytkowników energii. Do najbardziej energochłonnych urządzeń zaliczono między innymi: sprężarki, piece do topienia i wytrzymywania ciekłego metalu, maszyny ciśnieniowe, wieże chłodzące. Zasugerowano czasowe wyłączanie niektórych urządzeń, np. sprężarek, wież chłodzących. Istotna jest także szczelność 12

14 przewodów do transportu mediów, a także dokładna izolacja cieplna urządzeń. Należy zredukować liczbę urządzeń do wyrównywania temperatury (odlewnictwo ciśnieniowe, zrezygnować z odstojników mokrych). Oszczędność energii w odlewni ułatwia zainstalowany system do zarządzania energią elektryczną w odlewni KSM i łączenie podobnych odbiorników w grupy. Należy unikać pików energetycznych oraz korzystać z energii odnawialnych. Premiowane odlewy z Nettetal (Niemcy). Giesserei 2008, Jg. 95, H. 7, s Artykuł dotyczy nowoczesnej odlewni ciśnieniowej, produkującej odlewy na potrzeby motoryzacji, w której wykonano nowoczesną konstrukcję odlewu motoryzacyjnego, układu ze stopu AlSi10Mg do schładzania spalin. Jest to odlew ciśnieniowy o budowie modułowej o masie łącznej 1,821 kg. Ma zastosowanie w samochodach osobowych z silnikiem wysokoprężnym. Zastosowany stop ma wysokie przewodnictwo cieplne i wysoką odporność antykorozyjną. W artykule opisano pracę odlewni, gdzie wykonuje się odlewy ze stopów aluminium i magnezu. Omówiono modernizację odlewni. W ramach opisu pracy odlewni przedstawiono zagadnienie pozyskiwania zamówień dla odlewni i jej dobrą sytuację w tym zakresie. Przedstawiono perspektywy rozwoju odlewni w przyszłości. 02. ZASTOSOWANIE KOMPUTE- RÓW W ODLEWNICWIE Symulacja cyfrowa naprężeń resztkowych w odlewach dysków hamulcowych. Cast Metals Res. 2009, Vol. 22, nr 1 4, s Omówiono proces modelowania cyfrowego opracowanego w celu umożliwienia przewidywania naprężeń resztkowych dla odlewu tarczy hamulcowej. W pracy przeprowadzano badania, mające za zadanie podwyższenie jakości odlewu poprzez redukcję naprężeń szczątkowych. Do badań zastosowano oprogramowanie komputerowe oparte na metodzie elementów skończonych. Symulację cyfrową prowadzono przy różnych czasach wybijania odlewów tarcz hamulcowych. Badano zjawiska krystalizacji w celu obserwacji rozkładu naprężeń szczątkowych. Zaproponowano optymalizację czasu wybijania odlewów w oparciu o wyniki symulacji, aby zminimalizować występowanie naprężeń resztkowych w odlewach tarcz hamulcowych. Równolegle badano eksperymentalnie wartości rzeczywistych naprężeń szczątkowych w tych odlewach. Wykazano zgodność wyników pomiarów eksperymentalnych z wynikami symulacji. Opracowanie modelu procesu odlewania niskociśnieniowego z wykorzystaniem algorytmów PID i Dahlin. China Foundry 2009, Vol. 6, nr 3, s W celu poprawy dokładności krzywej wypełniania w procesie odlewania niskociśnieniowego kontrolowanego przez system kontroli PID - w oparciu o program matematyczny MATLAB - stosując dwa algorytmy PID i Dahlin opracowano model matematyczny tego procesu. Symulacja krzywych ciśnienia wykazała, że dokładność krzywej napełniania uzyskana za pomocą algorytmu Dahlin, jest lepsza niż dokładność krzywej uzyskana za pomocą algorytmu PID. Pokazano schemat wypełniania formy w procesie odlewania niskociśnieniowego, schematy systemów kontrolnych PID 13

15 i Dahlin oraz wykresy krzywych wypełniania uzyskane przy zastosowaniu dwóch algorytmów. Szybkie otrzymywanie odpowiedzialnych powierzchni w postaci pakietu CAD. Generowanie i modyfikowanie modeli powierzchni za pomocą Rapid Surface Creation. Giesserei-Erfahrungsaust. 2008, nr 5, s Opisano wykorzystanie modułu CAD typu Rapied Surface Creation (RSC) do generowania dobrej jakości modeli powierzchni z wykorzystaniem danych pochodzących ze skanowania. Dotychczas opis powierzchni polegał na przedstawieniu jej za pomocą trójkątnych oczek pochodzących z systemów cyfrowych bądź oprogramowania symulacyjnego, najczęściej formatu STL. Tego typu sieci zamienia się następnie na sieci formatu FEM (elementów skończonych). Ponieważ sieci można modyfikować tylko pod pewnymi warunkami, konieczne było przetransponowanie opisu powierzchni na opis w postaci pakietu CAD i uzyskanie modelu powierzchni. Przejście z opisu powierzchni za pomocą sieci do modelu powierzchni nazywamy generowaniem powierzchni. Nowo opracowany pakiet CAD -RSC umożliwia generowanie modeli powierzchni w szybkim czasie. Wykorzystuje się tu dane pochodzące ze skanowania i dane konstrukcyjne wyrobu. Za pomocą tego pakietu powierzchnię przedstawia się jako niezależne fragmenty, co umożliwia ich swobodne wykorzystanie w zależności od potrzeb konstrukcyjnych. Opisano praktyczne wykorzystanie pakietu CAD-RSC w pracach konstrukcyjnych. Inteligentna odlewnia. Opracowanie systemu ekspertowego w celu wsparcia produkcji form do produkcji odlewów. Giesserei-Erfahrungsaust. 2008, nr 5, s W artykule omówiono projekt badawczy Smart Foundry dotyczący stworzenia systemu ekspertowego wspomagającego produkcję odlewów w małych i średnich odlewniach. Artykuł dotyczy organizacji produkcji odlewów w odlewni, jej poprawy poprzez zastosowanie technik informacyjnych i szybką wymianę danych, o odpowiedniej strukturze, pomiędzy partnerami i harmonijną współpracę. Omówiono wspomaganie komputerowe systemu projektowania (form) i organizacji produkcji poprzez stworzenie banku danych zarówno materiałowego, jak i danych technologicznych oraz dotyczący maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji. W tym celu stworzono system ekspertowy, który zawiera niezbędne dane, a także wspomaga procesy decyzyjne. System zawiera algorytm wspomagający planowanie procesów, sugerując rozwiązania alternatywne. W artykule poruszono także zagadnienie stworzenia katalogu do zarządzania wiedzą w oparciu o ankietę wśród małych odlewni, zwracając szczególną uwagę na problem płynnego przekazywania danych. Katalog opisuje sposób zarządzania wiedzą w odlewniach. Omówiono zagadnienie wyboru najlepszej metody wytwarzania. Wyeliminować problemy związane z komunikowaniem się. Efektywne wykorzystanie danych z różnych systemów CAD. Giesserei-Erfahrungsaust. 2008, nr 6, s Omówiono zastosowanie oprogramowania Realyze firmy Infotech Enterprises, za pomocą którego można przetwarzać (transferować) dane konstrukcyjne CAD pochodzące z różnych źródeł. Oprogramowanie zawiera moduł do naprawy danych uszkodzonych i moduły do tłumaczenia danych pochodzących z innych systemów oraz moduły do ich edytowania. Oprogramowanie przetwarza szybko dane pochodzące z innych systemów i umożliwia wykorzystanie informacji w nich zawartych, np. dotyczących kształtu i modyfikowania ich pod kątem potrzeb konstrukcyjnych. Moduły oprogramowania pozwalają na upraszczanie modelu powierzchni skomplikowanych modeli i wykorzystanie ich w innych modelach odlewów, dopasowywanie ich do potrzeb odlewni i klientów. 14

16 03. OCHRONA ŚRODOWISKA I BHP Identyfikacja faz krystalicznych krzemionki w pyłach emitowanych z odlewni piaskowej metodą proszkową DSH. Pr.IOd Kraków 2009, T. 49, nr 1, s Z uwagi na udokumentowany chorobotwórczy wpływ na zdrowie ludzkie pyłów zawierających krzemionkę krystaliczną, podjęto próbę zidentyfikowania poszczególnych odmian polimorficznych krzemionki w próbkach pyłów emitowanych z odlewni, stosującej formy piaskowe. Identyfikację odmian polimorficznych SiO 2 (jakościowa analiza fazowa) przeprowadzono metodą dyfrakcji rentgenowskiej (metoda proszkowa Debye a-sherrera -Hulla [DSH]. Próbki pobrano w otoczeniu wybranej odlewni, w różnych odległościach od źródła emisji. W pobranych próbkach pyłu opadającego i zawieszonego zidentyfikowano nisko- i wysokotemperaturową odmianę SiO 2 oraz fazy metaliczne. Osłona może uratować życie. Bezpieczeństwo pracy przy piecach indukcyjnych. (Część 1: Zapobieganie rozpryskowi metalu, odzież ochronna). Giesserei-Erfahrungsaust. 2008, nr 10, s Celem tego artykułu jest przedstawienie środków bezpieczeństwa, które należy stosować podczas topienia metalu. Omówiono przypadki występowania zjawiska rozprysku metalu, a czasem nawet eksplozji podczas załadunku metalu do pieca. Do eksplozji rozprysku metalu może dojść między innymi w przypadku załadunku wilgotnego metalu do pieca; duże niebezpieczeństwo stanowi także załadunek do pieca zamkniętych zbiorników, które mogą zawierać wilgoć (załadunek zbiorników zamkniętych jest zabroniony). Korzystnie jest rozdrobnić materiał przed załadowaniem go do pieca. Istnieje szereg sposobów zapobiegania rozpryskowi metalu podczas załadunku. Można na przykład przed załadunkiem podsuszyć wsad przez składowanie go bądź wysuszyć go w suszarkach przepychowych przed załadunkiem. Całkowite wyeliminowanie wilgoci we wsadzie jest praktycznie niemożliwe. Innym rodzajem zabezpieczenia, środkiem bezpieczeństwa dla personelu obsługującego piec podczas topienia, jest stosowanie systemów załadunku zdalnie sterowanych. Niebezpieczeństwo może stanowić także wsad metalowy powleczony pokryciem, które w kontakcie z ciekłym metalem może wywołać eksplozję. Niebezpieczeństwo eksplozji może wystąpić także pod koniec procesu topienia w chwili dodawania dodatków stopowych. W topialni metali nieżelaznych, gdzie często jako wsad metalowy stosuje się gąski, zaleca się ich podgrzanie przed załadunkiem. Możliwość wystąpienia eksplozji w wyniku parowania rośnie ze wzrostem okresu między poszczególnymi cyklami topienia. Ważne jest stosowanie odpowiedniej odzieży ochronnej podczas topienia metalu. Omówiono różne rodzaje odzieży ochronnej i jej zastosowanie. W artykule zwrócono także uwagę na topienie aluminium i bezwzględną konieczność stosowania odzieży ochronnej podczas topienia metali. 15

17 04. WYTYCZNE PROJEKTOWA- NIA TECHNOLOGII ODLEWNI- CZYCH Szybsze uzyskanie dojrzałości produkcyjnej. Przymierze między odlewem a szybkim wykonywaniem prototypów: zalety współzawodnictwa w przemyśle motoryzacyjnym. Giesserei-Erfahrungsaust. 2008, nr 5, s Artykuł dotyczy wykonywania prototypów odlewów motoryzacyjnych o dużym stopniu skomplikowania, takich jak: głowice cylindrów, korpusy silników. Przedstawiono krótko zalety szybkiego wykonywania prototypów. Omówiono zasadę spiekania laserowego masy formierskiej. Do tego celu stosuje się powszechnie technologię Croninga. Proces polega na spiekaniu warstwowym masy. Podstawą do wykonania formy są dane pakietu CAD modelu. Opisano zastosowanie urządzenia Eosint S750 oraz sposób spiekania. Z urządzenia do spiekania odbierane są formy i rdzenie albo ich elementy. Wspomniane spiekanie warstwowe ułatwia wykonanie skomplikowanych geometrycznie form. Za pomocą maszyny do spiekania typu Eosint S750 można wykonać formy o maksymalnych wymiarach 720 x 380 x 380 mm. W przypadku prototypów większych rozmiarów, także skomplikowanych, stosuje się wycinanie (frezowanie) z bloku masy za pomocą urządzeń sterowanych numerycznie (metoda Direct Croning). Tę metodę można stosować do wykonywania, np. elementów karoserii. Opłacalna produkcja elementów skomplikowanych. Opłacalna produkcja za pomocą szybkich technologii. Giesserei-Erfahrungsaust. 2008, nr 5, s Omówiono wykorzystanie tak zwanych metod generatywnych do opłacalnej produkcji odlewów elementów maszyn i urządzeń. Dzięki generatywnym metodom wytwarzania można w sposób opłacalny produkować małe ilości skomplikowanych elementów w stosunkowo krótkim czasie. W metodzie generatywnej chodzi o metodę wytwarzania, gdzie materiał wyjściowy, za pomocą źródła energii, umacniany jest partiami. Może być to zarówno metal, jak i tworzywo sztuczne. Dla metalu można wymienić następujące metody: LaserCusting (technologia przetapiania warstwowego), SelectiveLaserMelting (SLM - selektywne nadtapianie), DMLS - bezpośrednie selektywne spiekanie laserem. W artykule wymieniono także technologie stosowane dla tworzyw sztucznych. Wymienione powyżej metody wykorzystywane są do wykonywania odlewów. Metodami generatywnymi wykonuje się modele matki a następnie formy. Możliwe jest szybkie, ekonomicznie opłacalne wykonanie odlewu. Można tu wyróżnić dwie metody wykonania oprzyrządowania: Rapid Tooling przez szybkie opracowanie ciągu procesów, Rapid Tooling poprzez bezpośrednie wykonanie formy, a także wkładek do nich. Opisano te metody. Równolegle jest szybciej. Symulacja projektowanych odlewów i szybkie wykonanie oprzyrządowania. Giesserei-Erfahrungsaust. 2008, nr 9, s Na przykładzie dwóch odlewni przedstawiono możliwości równoległej współpracy w zakresie szybkiego wykonywania prototypów i szybkiego wykonywania oprzyrządowania. Współpraca ma miejsce w ramach European Network Rapid Manufacturing w odlewniach Innocast GmbH Langenfeld (odlewy żeliwne i staliwne) oraz Spacecast Praezisionsguss GmbH & Co. KG Eschweiler (odlewy z metali nieżelaznych). Obie odlewnie dostarczają prototypy i odlewy małoseryjne. Współpraca polega na wymianie pakietu danych 3D-CAD zamawianych odlewów ze wspomnianych wyżej stopów (także stopów specjalnych) oraz innych niezbędnych informacji. Czas wykonania odlewu czy prototypu lub konstrukcji odlewanej wynosi do 10 dni roboczych. W artykule opisano sposób realizacji zamówień (projektów). Opisano sposób uzgadniania profilu wymagań poprzez prezentację kilku wariantów wykonania odlewu z różnymi układami 16

Szanowni Państwo Koniec roku sprzyja rozważaniom o dokonaniach, zrealizowanych celach, planach, sukcesach i porażkach. To okres podsumowań.

Szanowni Państwo Koniec roku sprzyja rozważaniom o dokonaniach, zrealizowanych celach, planach, sukcesach i porażkach. To okres podsumowań. OD REDAKCJI SPIS TREŚCI WIADOMOŚCI Z branży przemysłowej...4 Wydarzenia i trendy...6 TEMAT NUMERU Od deski kreślarskiej do technologii 3D proces projektowania elektronarzędzi...8 EDUKACJA I ROZWÓJ Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12].

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12]. Rys. 8.8. Model turbogeneratora ORC (Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej) Ź r ó d ł o: Z. K o z a n e c k i, Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej, opracowanie wewnętrzne.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROCESAMI

ZARZĄDZANIE PROCESAMI WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU w DĄBROWIE GÓRNICZEJ ZARZĄDZANIE PROCESAMI Rozszerzone tezy wykładów autorskich Opracował jako rękopis: Prof. zw. dr inż. Władysław Sabela Współpraca: Dr inż. Jacek Pieprzyca Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROCESAMI

ZARZĄDZANIE PROCESAMI WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU w DĄBROWIE GÓRNICZEJ ZARZĄDZANIE PROCESAMI Tezy wykładów autorskich Opracował jako rękopis: Prof. zw. dr inż. Władysław Sabela Współpraca: Dr inż. Jacek Pieprzyca Dąbrowa Górnicza

Bardziej szczegółowo

4. Charakterystyka programów symulacyjnych

4. Charakterystyka programów symulacyjnych 4. Charakterystyka programów symulacyjnych Poniżej opisane są główne cechy programów używanych do symulacji przepływów termicznych. Opis rozpoczyna omówienie programów komercyjnych specjalizowanych pod

Bardziej szczegółowo

Pracownia Technologii Form. Laboratorium TECHNOLOGIA FORM SKORUPOWYCH

Pracownia Technologii Form. Laboratorium TECHNOLOGIA FORM SKORUPOWYCH Pracownia Technologii Form Laboratorium TECHNOLOGIA FORM SKORUPOWYCH Dr inż. W. Jankowski Ćwiczenie 5 v. 2.0 1. Wprowadzenie. Proces formowania skorupowego został opracowany przez I. Croninga w 1944r.

Bardziej szczegółowo

Pracownia Technologii Form. Laboratorium TECHNOLOGIA WYTWARZANIA ODLEWÓW Z Z AS TOSOW ANIEM MO DELI Z POLISTYRENU SPIENIONEGO POLISTYRENU

Pracownia Technologii Form. Laboratorium TECHNOLOGIA WYTWARZANIA ODLEWÓW Z Z AS TOSOW ANIEM MO DELI Z POLISTYRENU SPIENIONEGO POLISTYRENU Pracownia Technologii Form Laboratorium TECHNOLOGIA WYTWARZANIA ODLEWÓW Z ZASTOSOWANIEM MODELI ZE SPIENIONEGO POLISTYRENU Dr inż. W. Jankowski, Dr inż. J. Mocek Ćwiczenie 3 v. 2.0 1. ZASADY PROCESU Technologia

Bardziej szczegółowo

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Politechnika Śląska Instytut Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

Modu 9: Szybkie Prototypowanie

Modu 9: Szybkie Prototypowanie Mechatronika Modu 9: Szybkie Prototypowanie podr czniki, wiczenia i rozwi zania (pomys ) prof. dr hab. in. Edward Chlebus dr in. Bogdan Dyba a, dr in. Tomasz Boraty ski dr in. Jacek Czajka dr in. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT)

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Streszczenie Niniejsze wytyczne zostały opracowane przez Agencję Ochrony Środowiska Anglii i Walii 1,

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ HUTNIKA 2003 XXVII MIĘDZYNARODOWA STUDENCKA SESJA NAUKOWA POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY TADEUSZA WRONY

DZIEŃ HUTNIKA 2003 XXVII MIĘDZYNARODOWA STUDENCKA SESJA NAUKOWA POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY TADEUSZA WRONY POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ, MATERIAŁOWEJ i FIZYKI STOSOWANEJ DZIEŃ HUTNIKA 2003 XXVII MIĘDZYNARODOWA STUDENCKA SESJA NAUKOWA POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY TADEUSZA

Bardziej szczegółowo

4.1 Ogólne techniki dla sektora spożywczego

4.1 Ogólne techniki dla sektora spożywczego 4.1 Ogólne techniki dla sektora spożywczego 4.1.1 Narzędzia zarządzania środowiskiem Najlepsze wyniki ochrony środowiska osiąga się zazwyczaj poprzez zastosowanie najlepszych technologii oraz ich wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii Krzysztof Santarek (red.), Jan Bagiński, Aleksander Buczacki, Dariusz Sobczak, Anna Szerenos Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH Tomasz Klajbor, Jerzy Koszałka Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

Konsolidujemy środowisko przemysłowe

Konsolidujemy środowisko przemysłowe Od Redakcji kod rabatowy: PREMTECH2012 Więcej informacji o wykorzystaniu kuponu: premtech.pl/kupon_rabatowy Spis treści WIADOMOŚCI Z branży przemysłowej 4 Wydarzenia i trendy 6 TEMAT NUMERU Przemysł oszczędza

Bardziej szczegółowo

Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach

Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Komplementarnymi elementami publikacji

Bardziej szczegółowo

GUTcert jest członkiem: 11, rue Francis de Pressensé F - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex Francja www.afnor.org

GUTcert jest członkiem: 11, rue Francis de Pressensé F - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex Francja www.afnor.org Wersja 3.0 Stan na dzień: 01.01.2012 Wszelkie prawa (w szczególności prawo do powielania i rozpowszechniania oraz tłumaczenia) są zastrzeżone. Żadna część podręcznika nie może być powielana, przetwarzana

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie komercjalizacji technologii. i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy. Paweł Głodek. Paweł Pietras

Finansowanie komercjalizacji technologii. i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy. Paweł Głodek. Paweł Pietras Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Nr 09 (1090) wrzesień 2013 Tom 69(CIX)

Słowo wstępne. Nr 09 (1090) wrzesień 2013 Tom 69(CIX) PRZEGLĄD Nr 9 GÓRNICZY 1 założono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 09 (1090) wrzesień 2013 Tom 69(CIX) Słowo wstępne Zaobserwowany w 2012 r. spadek cen węgla kamiennego

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzmiejski transport towarowy 1

Wewnątrzmiejski transport towarowy 1 Wewnątrzmiejski transport towarowy 1 Materiały pisane PORTAL Informacja dla Czytelników niniejszego materiału: Celem programu PORTAL jest przyspieszenie przyswojenia wyników programów naukowych UE w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Bądź sprytny, bądź szczęśliwy

Bądź sprytny, bądź szczęśliwy 20 HARTING s Technology Newsletter Bądź sprytny, bądź szczęśliwy Wydajne sieci Gościnny wkład prof. dr inż. Armina Schnettlera Infrastruktury energetyczne przyszłości jutrzejsze sieci będą inteligentne

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

FORUM NARZĘDZIOWE. Średnie i duże centra obróbcze firmy - więcej na stronie 8 DWUMIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - TECHNICZNY ISSN 1509-426X

FORUM NARZĘDZIOWE. Średnie i duże centra obróbcze firmy - więcej na stronie 8 DWUMIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - TECHNICZNY ISSN 1509-426X FORUM ARZĘDZIOWE ISS 1509-426X DWUMIESIĘCZIK IFORMACYJO - TECHICZY UMER 05 (50) 2011 Średnie i duże centra obróbcze firmy - więcej na stronie 8 Płyty obrobione płyty frezowane płyty obwodowo frezowane,

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność, Jakość, Zarządzanie

Innowacyjność, Jakość, Zarządzanie Innowacyjność, Jakość, Zarządzanie Redakcja Witold BIAŁY Katarzyna MIDOR Innowacyjność, Jakość, Zarządzanie GLIWICE 2013 RECENZENCI: dr hab. inż. Jarosław BRODNY, prof. Pol. Śl. dr Ewa W. MARUSZEWSKA

Bardziej szczegółowo

Element pusty z wkładem w ramach jednego etapu technologicznego

Element pusty z wkładem w ramach jednego etapu technologicznego Magazyn ENGEL dla przemysłu tworzyw sztucznych. wrzesień 2014 Pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę w Szanghaju ENGEL udostępnia podwójny system kształcenia zawodowego w Chinach Strona 7 Witamy na targach

Bardziej szczegółowo