SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI OSIECZNICA W GMINIE OSIECZNICA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI OSIECZNICA W GMINIE OSIECZNICA"

Transkrypt

1 Sołecka Strategia Rozwoju wsi Osiecznica w Gminie Osiecznica 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI OSIECZNICA W GMINIE OSIECZNICA Osiecznica- miejscowość turystyczna i przyjazna ludziom AUTORZY - Grupa Odnowy Wsi Osiecznica w składzie: Teresa Bieszczad Lidia Jop Franciszek Kisielewski Monika Kumosz Aleksandra Rakoczy Zofia Słabicka Jan Ujek MODERATORZY: Irena Krukowska-Szopa Krzysztof Szustka marzec 2011 r

2 Sołecka Strategia Rozwoju wsi Osiecznica w Gminie Osiecznica 2 SPIS TREŚCI ANALIZA ZASOBÓW... 3 ANALIZA SWOT... 6 ANALIZA POTENCJAŁU ROZWOJU WSI OSIECZNICA... 7 WIZJA... 8 PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY ROZWOJU WSI... 9 PROGRAM DŁUGOTERMINOWY ROZWOJU WSI na lata DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Przeprowadzenie warsztatów zostało sfinansowane ze środków Gminy Osiecznica. Koordynator gminny Regionalnej Odnowy Wsi Dolnośląskiej - Agnieszka Broszko tel. 075/ (wewn. 126)

3 Sołecka Strategia Rozwoju wsi Osiecznica w Gminie Osiecznica 3 ANALIZA ZASOBÓW Zasoby wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i związanego z nią obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości w realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi. Zwrócić uwagę na elementy specyficzne i rzadkie (wyróżniające wieś). Opracowanie: Ryszard Wilczyński Znaczenie zasobu (odpowiednio wstaw X) Małe Duże wyróżnia jące Rodzaj zasobu Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś dysponuje Przyrodniczy -walory krajobrazu, rzeźby terenu... -stan środowiska... -walory klimatu... -walory szaty roślinnej... -cenne przyrodniczo obszary lub obiekty... -świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)... -wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy)... -wody podziemne... -gleby... -kopaliny... -walory geotechniczne... Kulturowy -walory architektury... -walory przestrzeni wiejskiej publicznej... -walory przestrzeni wiejskiej prywatnej -zabytki i pamiątki historyczne... -osobliwości kulturowe... -miejsca, osoby i przedmioty kultu... -święta, odpusty, pielgrzymki... -tradycje, obrzędy, gwara.. -legendy, podania i fakty historyczne... -przekazy literackie... -ważne postacie i przekazy historyczne -specyficzne nazwy... -specyficzne potrawy... - dawne zawody zespoły artystyczne, twórcy... -Miejscowość równinna, położ. wśród Borów Dolnośląskich, dolina rz. Kwisy z ciekawie ukształtowanymi skałami. -czyste lasy, woda i powietrze, brak zanieczyszczeń przemysłowych -umiarkowany, najcieplejszy lipiec. -lasy sosnowe bogate w runo leśne, unikalny starodrzew, liczne pomniki przyrody i aleje - Obszary Natura 2000, Bory Dolnośląskie. Dolina Dolnej Kwisy, przełom Kwisy, skały: Dzban i Słonica -ryby,płazy i gady, nietoperze, zwierzyna leśna, rodziny bobrów -rzeka Kwisa, sztuczny zalew i zapora na Kwisie -III i IV rzędowe -słabe, piaszczyste, V i VI klasa - piaski szklarskie /kwarcowe/ -skałki kredowe w dolinie Kwisy ścieżka geologiczna. Ruiny zamku, piwnice zamkowe - zabudowa szachulcowa, łużycka - siedziba gminy, dostęp do usług publicznych -czyste i zadbane zagrody -XVIII w. bud. mieszk. ul. Lubańska 12, Dom Wernera- ul. Jodłowa 7 - ścieżka geologiczna, Izba pamięci -Kapliczka św. Huberta, -14.sierpnia odpust św. Maksymiliana M. Kolbe - kultura mieszana z przewagą tradycji serbsko-chorwackich /peczenica/. -legenda o diablim jazie, - -Geolog Abraham G. Werner, ur.1749 r. - dawna nazwa Werhau /niem./ - pierogi ruskie, kiszone grzyby, produkcja miodu - kowalstwo, - Zespół Ludowy Nad Kwisą Rafineria, Zesp. Biesiada,malarstwo p.teresa Bieszczad i Marta Gołda

4 Sołecka Strategia Rozwoju wsi Osiecznica w Gminie Osiecznica 4 Znaczenie zasobu Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś (odpowiednio wstaw X) Rodzaj zasobu wyróżniające dysponuje małe Duże Obiekty i tereny -działki pod zabudowę mieszkaniową... -działki pod domy letniskowe... -działki pod zakłady usługowe i przemysł... -pustostany mieszkaniowe... -pustostany poprzemysłowe... -tradycyjne nie użytkowane obiekty gospodarskie (stodoły, spichlerze, kuźnie, młyny, itp.) Infrastruktura społeczna -place publicznych spotkań, festynów... -sale spotkań, świetlice, kluby... -miejsca uprawiania sportu... -miejsca rekreacji... -ścieżki rowerowe, szlaki turyst.... -szkoły... -przedszkola... -biblioteki... -placówki opieki społecznej... -placówki służby zdrowia Infrastruktura techniczna -wodociąg, kanalizacja drogi (nawierzchnia, oznakowanie oświetlenie) chodniki, parkingi, przystanki sieć telefoniczna.i dostępność internetu... telefonia komórkowa... inne pod Ośrodek Kultury - 1 budynek prywatny - magazyn PKP -boisko sportowe wiejs. oraz szkolne -świetlica GOKiS i w Bibliotece, - boisko wiejskie i wielofunkcyjne boisko szkolne, 2 szkolne sale gimnastyczne -ścieżka geologiczna 2 km, zalew na Kwisie, sala GOKiS oraz szkolna, -niebieski szlak turystyczny oraz ścieżki rowerowe, -1 szk. podstawowa i 1 gimnazjum - gminne dla 55 dzieci - gminna bibliotek publiczna - Gminny Ośrodek Pomocy Społecz. -Publiczny ZOZ oraz 1 prywatny - wieś zwodociągowania i skanalizowana w 100 % - wszystkie drogi o nawierzchni asfaltowej, oznakowane i oświetlone, - przy drogach głównych są chodniki, 4 przystanki autobusowe, 2 parkingi,1 parking leśny - dostęp do sieci TP, komórkowej oraz Internetu, - 2 elektrownie wodne na Kwisie, Bank PKO, Poczta,Stacja paliw, Posterunek Policji, Ochot. Straż Poż.

5 Sołecka Strategia Rozwoju wsi Osiecznica w Gminie Osiecznica 5 Znaczenie zasobu Rodzaj zasobu Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś (odpowiednio wstaw X) wyróżniające dysponuje małe Duże Urząd Gminy i jedn.podległe 76, Kopalnia Piasków Szkl. -80, handel i drobne usługi 35, -Kopalnia i Zakład Przeróbczy Piasków Szklarskich piasek kwarcowy, - sala gier - nie występują - 10 / o pow.do do 5 ha/ - plantacje truskawek, - brak, Gospodarka, rolnictwo - Miejsca pracy (gdzie, ile? )... -znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe. i ich produkty -gastronomia. -miejsca noclegowe. -gospodarstwa rolne -uprawy hodowle,... -możliwe do wykorzystania odpady produkcyjne -zasoby odnawialnych energii Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy -środki udostępniane przez gminę - środki wypracowywane Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki) -Autorytety i znane postacie we wsi - 2 elektrownie wodne, ,00 - p. W. Nalazek, Wójt Gminy, -Krajanie znani w regionie, w kraju i zagranicą... -Osoby o specyficznej lub ważnej dla wiedzy i umiejętnościach, m.in. studenci -Przedsiębiorcy, sponsorzy. -Osoby z dostępem do Internetu i umiejętnościach informatycznych. -Pracownicy nauki -Związki i stowarzyszenia -Konty zewnętrzne (np. z mediami)... -Współpraca zagraniczna i krajowa - p. Lidia Jop producent ceramiki -p. Ł. Sikora, p. J. Dzięgiel, p. J. Cysewski, p. L. Jop, p. J. Matejewicz, p. B. Konstantynowicz, p. Fr. Janiec, p. J. Sawczak brak -Koło Wędkarskie, Klub Sport. Leśnik, Związek Gmin Kwisa, Stow. Bory Dolnośląskie - Wieści Bolesławieckie, PR Wrocław - nie występuje Informacje dostępne o wsi -Publikatory, lokalna prasa... -Książki, przewodniki... -Strony W. Bena 1999, Dzieje puszczy zgorzelecko-osiecznickiej, Z. Abramowicz i M.Olczak,1999 Osiecznica i okolice przewodnik historyczny, J. Sawicka, Z. Abramowicz 2010, Osiecznica dzieje zielonej gminy. - home.pl

6 Sołecka Strategia Rozwoju wsi Osiecznica w Gminie Osiecznica 6 ANALIZA SWOT SILNE STRONY 1. Centralne położenie miejscowości w gminie S 2. Dogodny dojazd z Bolesławca, Wrocławia S 3. Czyste środowisko, miejscowość położona wśród Borów Dolnośląskich J 4. Wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe Obszary Natura 2000, Dolina Dolnej Kwisy, Bory Dolnośląskie - T 5. Położenie przy rzece Kwisie i zalewie J 6. Dobra infrastruktura techniczna (drogi, chodniki, kanalizacja, łączność telefoniczna i komórkowa) -S 7. Rozbudowana infrastruktura rekreacyjnorozrywkowa (boiska sportowe, do tenisa, koszykówki, piłki nożnej, wielofunkcyjne sale gimnastyczne, biblioteka, zalew na Kwisie, basen) S 8.Obiekty zabytkowe -T 9. Ścieżka przyrodniczo-geologiczna - T 10.Niebieski Szlak Turystyczny J 11.Zasoby piasków szklarskich (kwarcowych) -B SZANSE 1. Rozwój turystyki rowerowej, kajakowej, konnej - J 2. Wysoki poziom wyedukowania młodzieży -J 3. Gazyfikacja wsi nr 3-S 4. Dostępność środków publicznych -B 5. Zagospodarowanie ścieżek rowerowych i geologicznej -J 6. Uruchomienie komunikacji lokalnej PKP -S 7. Reaktywowanie Koła Gospodyń Wiejskich -T 8. Dostępność usług publicznych -S 9. Promowanie wsi -B SŁABE STRONY 1. Zarobkowa migracja młodzieży - B 2. Starzenie się społeczeństwa -J 3. Słabo zintegrowani mieszkańcy -J 4. Niewystarczająca aktywność mieszkańców -J 5. Mało ofert pracy dla kobiet -B 6. Niewystarczająca oferta rozrywkowa dla młodzieży i osób starszych -J 7. Niewystarczająca liczba miejsc noclegowych i gastronomicznych - J 8. Słaba możliwość inwestowania -B 9. Niska klasa gruntów i słabe rolnictwo -B 10. Niewystarczająca liczba miejsc parkingowych i campingowych -S 11.Brak większej placówki handlowej -S 12.Brak bankomatu S ZAGROŻENIA 1. Migracja zarobkowa i edukacyjna do Niemiec -J 2. Duże natężenie ruchu pojazdów ciężarowych -S 3. Nadmierna eksploatacja kopalin, zmiany w krajobrazie, wstrząsy kopalniane -S 4. Brak terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowo-produkcyjne -B 5. Zanieczyszczanie lasów i środowiska -J

7 Sołecka Strategia Rozwoju wsi Osiecznica w Gminie Osiecznica 7 ANALIZA POTENCJAŁU ROZWOJU WSI OSIECZNICA SILNE STRONY SZANSE SŁABE STRONY ZAGROŻENIA Tożsamość wsi i wartość życia wiejskiego (+) Wnioski: Obszar MOCNY a otoczenie KORZYSTNE Zalecenia:. Podjąć działania wykorzystujące silne strony i szanse w procesie odnowy wsi Standard życia (warunki materialne) (+) Wnioski: Obszar MOCNY a otoczenie KORZYSTNE Zalecenia: Podjąć działania wykorzystujące silne strony i szanse w procesie odnowy wsi Jakość życia (warunki niematerialne i duchowe) (-) Wnioski: Obszar SŁABY a otoczenie KORZYSTNE Zalecenia: Podjąć działania dot. zniwelowania słabych stron i zagrożeń wykorzystując szanse w procesie odnowy wsi Byt (warunki ekonomiczne) (-) Wnioski: Obszar SŁABY a otoczenie KORZYSTNE Zalecenia: Podjąć działania dot. zniwelowania słabych stron i zagrożeń wykorzystując szanse w procesie odnowy wsi

8 Sołecka Strategia Rozwoju wsi Osiecznica w Gminie Osiecznica 8 WIZJA Wizja hasłowa Osiecznica- miejscowość turystyczna i przyjazna ludziom Wizja opisowa Osiecznica jest wsią nowoczesną, o wysoko rozwiniętej infrastrukturze technicznej i turystycznej. Jest zadbana, pełni funkcję centrum administracyjnego gminy. Żyją w niej aktywni i zintegrowani mieszkańcy, biorący czynny udział w rozwoju swojej wsi. Osiecznica zaprasza na ścieżki: piesze, rowerowe, geologiczną i trasy kajakowe. Dobrze wyedukowana młodzież wiąże swoją przyszłość z Osiecznicą. Wieś jest malowniczo położona w Borach Dolnośląskich, o czystym środowisku i dobrze rozwiniętą siecią usług turystycznych. Grupa Odnowy Wsi podczas wizji terenowej Mapa poglądowa miejscowości Osiecznica

9 Sołecka Strategia Rozwoju wsi Osiecznica w Gminie Osiecznica 9 PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY ROZWOJU WSI na okres IV 2011 r. - IV 2012 r. Kluczowy problem Co nas najbardziej zintegruje? Odpowiedź Spotkania z mieszkańcami Propozycja projektu (nazwa) Zorganizowanie dwóch biesiad z muzyką i atrakcjami (np. karaoke i pokoleniowe, wybory Miss i Mister) VI-IX 2011 r. Czy nas stać na realizację? (/nie) Organiz acyjnie Finanso wo Punkta cja 2, 5, 5, 5, 4, 3 Hierarc hia I Na czy nam najbardziej zależy? Aktywność mieszkańców Turniej rodzinny w tenisa stołowego I 2012 r. 4, 3, 4, 4, 2, 4 II Co nam najbardziej przeszkadza? Zaśmiecona okolica Akcja wiosenne porządki - wspólne porządki i działania uświadamiające IV 2011 r. 3, 4, 2, 3, 3, 2 III Co najbardziej zmieni nasze życie? System szybkiego informowania mieszkańców System sms-ów lub V 2011 r. 1, 2, 1, 1, 1, 5 IV Co nam przyjdzie najłatwiej? Poprawa estetyki wsi Konkurs na najładniejszą zagrodę VI-VII 2011r. 5, 1, 3, 2, 5, 1 III Projekt jaki zgłosimy do PROW na lata Budowa placu zabaw dla dzieci X 2011 r.

10 Sołecka Strategia Rozwoju wsi Osiecznica w Gminie Osiecznica 10 PROGRAM DŁUGOTERMINOWY ROZWOJU WSI na lata Wizja: Osiecznica- miejscowość turystyczna i przyjazna ludziom 1. Cele jakie musimy osiągnąć by urzeczywistnić wizję naszej wsi 1.Kultywowanie poczucia wspólnoty i tradycji B. STANDARD ŻYCIA 1.Poprawa infrastruktury technicznej miejscowości 2.Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej I. Plan rozwoju II. Program rozwoju 2. Co nam pomoże osiągnąć cel? Zasoby Czego użyjemy? - Zabytki - świetlica wiejska - Świetlica - boisko sportowe ATUTY Silne strony i Szanse Co wykorzystamy? 3. Co nam może przeszkodzić? BARIERY Słabe strony Co wyeliminujemy? Zagrożenia Czego unikniemy? A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO - Wysokie walory przyrodniczokrajobrazowe Natura 2000 Dolina Dolnej Kwisy, Bory Dolnośląskie - Obiekty zabytkowe - Czyste środowisko, miejscowość położona wśród Borów Dolnośląskich - Rozbudowana infrastruktura rekreac.- rozrywkowa -Ścieżka geologiczna - Starzenie się społeczeństwa - Niewystarczająca aktywność mieszkańców - Niewystarczająca liczba miejsc parkingowych i noclegowych C. JAKOŚĆ ŻYCIA Projekty, przedsięwzięcia jakie wykonamy? 1.1 Pokazy i konkursy tradycyjnych potraw 1.2 Organizacja dożynek wiejskich 1.3 Organizacja szkoleń i warsztatów dla Zespołu Ludowego Nad Kwisą 1.4 Zorganizowanie sali tradycji myśliwskich 1.5 Zorganizowanie wystawy minerałów 1.6 Obchody rocznicy urodzin Wernera 1.7 Opracowanie informatora turystycznego miejscowości Osiecznica 1.1Gazyfikacja wsi 2.1 Budowa Skate Parku 2.2 Budowa ścieżek rowerowych i odnowienie szlaków turystycznych 2.3 Zagospodarowanie turystyczne zalewu nad Kwisą 2.4 Odtworzenie ścieżki geologicznej z punktem widokowym

11 Sołecka Strategia Rozwoju wsi Osiecznica w Gminie Osiecznica 11 1.Zgrani i zintegrowani mieszkańcy - Świetlica wiejska - boisko sportowe - zalew na Kwisie - Rozwój turystyki rowerowej, kajakowej, konnej - Niewystarczająca oferta rozrywkowa dla młodzieży i osób starszych - Słabo zintegrowani mieszkańcy, - Zanieczyszczanie lasów i środowiska 1.1 Zorganizowanie w konkursu na najładniejszą zagrodę 1.2 Powitanie wiosny- wiosenne porządki nad zalewem 1.3 Szkolenia dla rodziców na temat używek 1.4 Spotkania z radnymi informujące o działaniach rady 1.5 Organizowanie biesiady muzycznej pokoleniowej 1.6 Organizowanie turniejów rodzinnych, Dnia Seniora 1.7 Organizowanie wyborów Miss i Mister Osiecznica 2.Zwiekszenie oferty rekreacyjno-kulturalnej 2.1 Przeprowadzenie ankietyzacji mieszkańców dot. potrzeb kulturalno-rekreacyjnych 2.2 Organizacja spływów kajakowych/klubu kajakowego 2.3 Organizacja biegów na orientację 2.4 Organizowanie wystaw prac lokalnych twórców-artystów 2.5 Warsztaty artystyczne np. malarskie, rzeźbiarskie, fotograficzne i rękodzieła 1.Rozwój przedsiębiorczości 2.Promocja miejscowości - Świetlica wiejska - Położenie przy rzece Kwisa i zalewie - Zagospodarowanie ścieżek rowerowych geologicznej i D. BYT - Brak terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowo-produkcyjne - Nadmierna eksploatacja kopalin, zmiany w krajobrazie, wstrząsy kopalniane - Zarobkowa migracja młodzieży - Mało ofert pracy dla kobiet 1.1 Szkolenia w zakresie organizacji usług agroturystycznych i pozyskiwania środków publicznych i unijnych 1.2 Promowanie lokalnej produkcji 1.3 Pozyskiwanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe 1.4 Pomoc w zorganizowaniu wypożyczalni sprzętu do rekreacji 1.5 Zorganizowanie wiejskiego targowiska 2.1 Utworzenie strony internetowej miejscowości 2.2 Oznakowanie ciekawostek miejscowości i obiektów zabytkowych

12 Sołecka Strategia Rozwoju wsi Osiecznica w Gminie Osiecznica 12 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Mieszkańcy podczas prac nad Sołecką Strategią Rozwoju Mieszkańcy podczas prac nad Sołecką Strategią Rozwoju Mieszkańcy podczas prac nad Sołecką Strategią Rozwoju Mieszkańcy podczas prac nad Sołecką Strategią Rozwoju Dom urodzin A.G.Wernera /1749 r./ Tablica pamiątkowa

13 Sołecka Strategia Rozwoju wsi Osiecznica w Gminie Osiecznica 13 Zalew na Kwisie Przełom na Kwisie Skałki na ścieżce geologicznej Osiecznica z lotu pa XVIII w. budynek mieszkalny z konstrukcją szachulcową (ul. Lubańska 12) Zespół Nad Kwisą obchody Święta Niepodległości

14 Sołecka Strategia Rozwoju wsi Osiecznica w Gminie Osiecznica 14 Krajobraz zimowy Osiecznicy Obchody 30-lecia działalności zespołu Nad Kwisą (czerwiec 2010 r.)

15 Sołecka Strategia Rozwoju wsi Osiecznica w Gminie Osiecznica 15 Wieniec dożynkowy z Osiecznicy r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/227/2012 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 29 października 2012 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI ZBYDNIÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/227/2012 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 29 października 2012 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI ZBYDNIÓW Załącznik nr 1 do Uchwały nr V/227/2012 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 29 października 2012 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI ZBYDNIÓW LIPIEC 2012 Spis Treści 1. Wstęp... 3 2. Karta diagnozy zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r.

Uchwała Nr XLIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r. Uchwała Nr LIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rokietnica Na podstawie art.7 i art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju wsi Łącko

Plan rozwoju wsi Łącko Urząd Gminy Łącko Kraków, maj 2006r. Karta sprawdzająca: Opracowany przez ul. Salwatorska 14 30-109 Kraków tel.12/ 429 94 61 Opracowane przez: Podpis 1 mgr inŝ. MBA Janusz Kusch 2 mgr inŝ. Ewa Daros 3

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI STEGNA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI STEGNA PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI STEGNA STEGNA 2008 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI STEGNA.....5 3. INWENTARYZACJA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI STEGNA... 9 3.1. Zasoby przyrodnicze... 9 3.2.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 24 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 24 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gródek nad Dunajcem na lata 2008-2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS OSTROWĄS 2008 Spis treści Wstęp...3 1. Inwentaryzacja zasobów...4 1.1 Położenie...4 1.2.Ludność...4 1.3 Historia...5 2. Inwentaryzacja zasobów...7 2.1 Zasoby przyrodnicze...7

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości Pałck

Plan Odnowy Miejscowości Pałck Załącznik nr 1 do Uchwały nr LII/349/2010 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 sierpnia 2010 r. GMINA SKĄPE Plan Odnowy Miejscowości Pałck Pałck, sierpień 2010 r. Spis treści WSTĘP... 4 1. CHARAKTERYSTYKA GMINY

Bardziej szczegółowo

Gmina Ostróda. Ostróda, listopad 2007r.

Gmina Ostróda. Ostróda, listopad 2007r. Załącznik do Uchwały II/83/07 Rady Gminy Ostróda z dnia 19 listopada 2007r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWIN Gmina Ostróda Ostróda, listopad 2007r. 1 Wstęp 3 Rozdział I Powiązanie Planu z celami strategicznymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r.

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LUBASZ NA LATA 2008-2015 Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. Styczeń, 2008 SPIS TREŚCI: Wstęp...3 1. Charakterystyka miejscowości...4

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Biecz

Strategia Rozwoju Gminy Biecz Strategia Rozwoju Gminy Biecz Uchwała Nr XI/123/99 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 września 1999 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Biecz. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko obecność rzek Warty i Samy, które wraz z przyległymi dolinami stanowią dużą atrakcję turystyczną. Rzeki te są wykorzystywane jako miejsca wędkowania, a lasy są miejscem, gdzie amatorzy owoców runa leśnego

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO NA LATA 2011-2017

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO NA LATA 2011-2017 Załącznik do uchwały nr IV-18 /11 Rady Gminy Purda z dnia 21 stycznia 2011 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO NA LATA 2011-2017 1 Spis treści.. 2 I. Wstęp i wprowadzenie 3-5 II.CHARAKTERYSTYKA MARCINKOWA

Bardziej szczegółowo

Ostróda, listopad 2007 r.

Ostróda, listopad 2007 r. Załącznik do Uchwały II/86/07 Rady Gminy Ostróda z dnia 19 listopada 2007r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SAMBOROWO Gmina Ostróda Ostróda, listopad 2007 r. 1 Wstęp - 3 Rozdział I Powiązanie Planu z celami strategicznymi

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Stawiszyn, 29 maja 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Metodologia tworzenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOZŁÓW NA LATA 2009-2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOZŁÓW NA LATA 2009-2015 STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOZŁÓW NA LATA 2009 2015 Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby kochać jakąś idealną ojczyznę, ale - ażeby kochać, badać i pracować dla realnych składników tej ojczyzny,

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1 1 SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1990-2015 Szanowni Czytelnicy Odzyskanie przez Polskę w 1989 roku pełnej wolności otworzyło drogę do demokracji i samorządności. Minione ćwierć wieku pokazało, że my, Polacy,

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości Chęciny

Plan Odnowy Miejscowości Chęciny Plan Odnowy Miejscowości Chęciny czyli Nasza Wspólna Strategia Działań na lata 2007-2013 Chęciny Kwiecień Maj 2008 r. Spis treści: Wstęp do Planu Odnowy Miejscowości 3 1. Charakterystyka miejscowości Chęciny

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY ŁAZY

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY ŁAZY AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY ŁAZY Łazy, 2008 1 SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDIZAŁ I CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA DIAGNOZA STANU MIASTA I GMINY ŁAZY 2008 POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015 STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Mełgiew na lata 2007 2015 Mełgiew, listopad 2008 Spis treści: I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Czym jest strategia Gminy?...3 2. Metodologia

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości Blizocin

Plan Odnowy Miejscowości Blizocin Załącznik do Uchwały nr.../.../09 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia... 2009 roku Gmina Trzebnica Plan Odnowy Miejscowości Blizocin Wrocław, luty 2008r. 2 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Krótka charakterystyka

Bardziej szczegółowo

S t u d i u m uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice

S t u d i u m uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice BURMISTRZ KRAPKOWIC S t u d i u m uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krapkowice Zmiana tekst jednolity 2013r. Tekst studium stanowi zał. nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MIĘDZYCHÓD 2014 2020

PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MIĘDZYCHÓD 2014 2020 URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MIĘDZYCHÓD 2014 2020 Dokument przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Międzychodu z dnia. 2014 r. MIĘDZYCHÓD SIERPIEŃ 2014 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

ujednolicony tekst zawierający zmiany od 2004 roku

ujednolicony tekst zawierający zmiany od 2004 roku Powiat Świecki Załącznik do Uchwały Nr XIV / 96 / 2004 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 lutego 2004 roku. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU ŚWIECKIEGO NA LATA 2004-2013 ujednolicony tekst zawierający zmiany

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI: DALEKIE-TARTAK

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI: DALEKIE-TARTAK Załącznik do uchwały Nr XXI/98/08 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 19 marca 2008r. PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI: DALEKIE-TARTAK DALEKIE-TARTAK CZERWIEC 2006 r. MIEJSCOWOŚĆ: DALEKIE-TARTAK GMINA: BRAŃSZCZYK POWIAT:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA

STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA C I E S Z YŃ S K I E G O 2001-2016 STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO 2001-2016 Wydział Strategii, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/195/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 22 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/195/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 22 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/195/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Sierakowice Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r.

Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r. Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kiełczygłów na lata 2006-2013 Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 6, ustawy

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015 Załącznik do Uchwały Nr. XVII/116/08 Rady Gminy Karczmiska z dnia 28 listopada 2008r. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015 Urząd Gminy w Karczmiskach 24-310 Karczmiska, tel.:

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń strategicznych w ramach Strategii Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego 2020

Projekt założeń strategicznych w ramach Strategii Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego 2020 Projekt założeń strategicznych w ramach Strategii Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego 2020 Dokument zawiera proponowane pola strategiczne, pola operacyjne oraz kierunki działania, które zmierzać będą do

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo