Zastosowanie SKANINGU LASEROWEGO PMG Wierzchowice W R O G E O

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zastosowanie SKANINGU LASEROWEGO PMG Wierzchowice W R O G E O"

Transkrypt

1 Zastosowanie SKANINGU LASEROWEGO PMG Wierzchowice W R O G E O u l. M i ń s k a W r o c ł a w

2 W DUŻYM SKRÓCIE Co to jest skaning? Podgląd i edycja wyników skanowania Chmura punktów, wirtualna rzeczywistość Chmura punktów w środowisku CAD

3 SKANING NOWA TECHNOLOGIA POMIARU Cechy skaningu: Szybkość pomiaru Do pkt/sek Dokładność pomiaru Wpasowanie chmur z błędem średnim +/- 3 mm (omawiany obiekt) Bezinwazyjność Obiekt zostaje pomierzony bez ingerencji operatora Duża ilość informacji Gęstość chmury ustalana w zależności od charakterystyki obiektu oraz oczekiwanego produktu końcowego Jeden pomiar wiele produktów Chmura punktów powstała w wyniku skanowania zapewnia niemalże ciągłe odwzorowanie obiektu. Chmura sama w sobie jest już produktem, jako kartometryczne (w układzie np. budowy, państwowym, w skali 1:1) odwzorowanie obiektu. Można z niej uzyskać np. wszystkie wymiary, model 3D, ortofoto, przekroje, rzuty, informacje o kolizji z nowo projektowanym obiektem itp.

4 PRZEBIEG PROCESU SKANOWANIA Cały proces, od pomiaru w terenie do gotowego produktu można opisać w kilku krokach: Rozmieszczenie i pomiar geodezyjny punktów referencyjnych Zeskanowanie obiektu Połączenie chmur punktów ze sobą oraz z zewnętrznym układem współrzędnych np. układem budowy Filtracja chmury punktów Po wykonaniu powyższych czynności otrzymujemy przygotowaną chmurę punktów. Następnym krokiem jest: Opracowanie w specjalistycznym oprogramowaniu np. modelu 3d, rzutów, przekrojów wektorowych, ortofoto i wielu innych produktów.

5 CHMURA PUNKTÓW CYFROWA RZECZYWISTOŚĆ Na prezentowanym obiekcie PMG Wierzchowice, wykonano łącznie 11 przykładowych skanów: połączonych w jedną całość wpasowanych względem siebie z błędem średnim 3 mm wpasowanych w układ państwowy o łącznej liczbie pomierzonych punktów

6 Z PUNKTU WIDZENIA SKANERA Podczas skanowania wykonywany jest szereg zdjęć o wysokiej rozdzielczości, które później są wykorzystywane do nadania koloru odpowiednim punktom chmury.

7 Z PUNKTU WIDZENIA SKANERA Zdjęcia po rejestracji skanów łączone są w całość po czym można je przeglądać w widoku sferycznym z każdego stanowiska.

8 Z PUNKTU WIDZENIA SKANERA Rezultaty obejrzeć można tuż po wykonaniu skanów. Zdjęcia przeglądać można w darmowym oprogramowaniu: przez internet za pomocą przeglądarki wykorzystując serwer WebShare lokalnie za pomocą Faro Scene LT

9 Z PUNKTU WIDZENIA SKANERA Serwis WebShare

10 Z PUNKTU WIDZENIA SKANERA Możliwości i funkcje serwisu WebShare: Dostępność przez internet z każdego miejsca na świecie Możliwość podglądu zdjęć sferycznych i przejść między stanowiskami Możliwość pobrania całych projektów lub pojedynczych skanów do późniejszej edycji w darmowym programie Scene LT Do poprawnego działania wystarczy tylko przeglądarka stron internetowych

11 SCENE LT Dedykowanym dla klienta darmowym oprogramowaniem jest Faro Scene LT, jego możliwości i funkcje to: Szybki podgląd zdjęć sferycznych Dokładny widok zdjęć/chmury w Planar View Dokonywanie pomiarów Linki interaktywne, podpisywanie obiektów, włączanie dokumentacji CAD

12 SCENE LT Program ten w darmowej wersji posiada opcję eksportu chmury punktów do wielu formatów (np..wrl,.dxf,.pod). Eksportować można wybrane punkty chmury w przekrojach, definiowanym zakresie lub w całości.

13 SCENE LT Do zalet programu należy z pewnością również możliwość dołączenia każdego rodzaju dokumentu do zeskanowanych danych przy użyciu technologii Hyperlink. Dzięki temu zwiększa się ilość informacji przekazywanych wraz z chmurą punktów. Dokumenty wraz z opisem mogą zawierać informacje o: Specyfikacji elementu Przeglądach, usterkach, naprawach Hiperlinkach do dokumentacji CAD i/lub spisów tabelar ycznych

14 POINTOOLS Pointools w swej darmowej wersji w odróżnieniu od Faro Scene LT, pozwala na swobodniejsze poruszanie się w przestrzeni 3D na tyle swobodnie z szczegółowością elementów na tyle dużą, że stanowi bardzo dobre poszerzenie rzeczywistości. Pointools oprócz przeglądania chmur punktów daje możliwość: Dokonywania pomiarów Dodawania, edytowania, grupowania notatek Kolorowania chmur y punktów względem intensywności odbicia sygnału, wysokości punktu lub innego dowolnie wybranego kierunku

15 POINTOOLS Do zalet notatek w Pointools można zaliczyć: Dodawanie bezpośrednio na chmurze punktów Możliwość grupowania Graficzna edycja notatek

16 CHMURA PUNKTÓW CYFROWA RZECZYWISTOŚĆ

17 CHMURA PUNKTÓW CYFROWA RZECZYWISTOŚĆ

18 CHMURA PUNKTÓW CYFROWA RZECZYWISTOŚĆ Dodatkową możliwością jest przypisanie punktom oczekiwanej wartości, służącej lepszej identyfikacji obiektu, w tym pokolorowanie w zależności od głębokości rzutu, wysokości, intensywności odbicia sygnału.

19 CHMURA PUNKTÓW CYFROWA RZECZYWISTOŚĆ Ze wszystkich punktów można wyselekcjonować tylko te, które są dla nas interesujące.

20 PRODUKT - ORTOFOTO Z pokolorowanej chmury punktów, charakteryzującej się odpowiednią gęstością można uzyskać obraz w rzucie ortogonalnym ortofoto, wygenerowany z każdej strony dowolnego obiektu lub jego fragmentu. Wygenerowanie to nie wymaga tyle czasu co modelowanie, a można z dużą dokładnością wykonać na nim rysunek wektorowy w stosunkowo krótkim czasie.

21 PRODUKT - ORTOFOTO Stworzony raster można zaimportować do środowiska CAD, co daje możliwość np. porównania wykonanego obiektu z projektem.

22 MAPA 2D A CHMURA PUNKTÓW Mapa, będąca pewnym obrazem rzeczywistości, jest dwuwymiarowym r ysunkiem przedstawiającym zmniejszony i uogólniony obraz sytuacji terenowej. Cechy klasycznej mapy : Zastosowanie znaków umownych do prezentacji treści Subiektywny dobór i uogólnienie elementów treści mapy - generalizacja Możliwość określenia położenia geograficznego dzięki zastosowaniu kar tograficznego odwzorowania mapy

23 MAPA 2D A CHMURA PUNKTÓW Mapa w przeciwieństwie do chmury punktów zawiera ściśle określone elementy przedstawione za pomocą znaków umownych.

24 MAPA 2D A CHMURA PUNKTÓW Wynik skanowania, będący zbiorem pomierzonych punktów zawiera niewyobrażalnie więcej informacji od klasycznej mapy. Uzyskane dane są obiektywnym odzwierciedleniem rzeczywistości.

25 CAD A SKANING LASEROWY Środowisko CAD daje wiele możliwość współpracy z chmurą punktów. Tworzenie realistycznych modeli Wektoryzacja poszczególnych elementów Tworzenie rzutów Precyzyjne pomiary Wykrywanie kolizji z nowoprojektowanymi obiektami

26 CAD A SKANING LASEROWY Istnieje możliwość tworzenia modeli wybranych elementów oraz pozyskania danych jak np. informacje o geometrii, czy też przebieg osi rurociągu. Dane te można przedstawiać m.in. tabelarycznie lub na rysunku wektorowym.

27 CAD A SKANING LASEROWY Skaning laserowy daje możliwość analiz między projektem a rzeczywistym obiektem. Nakładając na projekt w postaci modelu 3D pomierzoną chmurę punktów można uzyskać informację o odstępstwach od projektu. Nakładając na pomierzoną chmurę nowo projektowany obiekt można uzyskać informację o kolizjach lub ich braku.

28 INŻYNIERIA ODWROTNA Z informacji zawartych w chmurze punktów można stworzyć modele w przestrzeni 3D wiernie odwzorowujące swoje odpowiedniki w rzeczywistości.

29 INŻYNIERIA ODWROTNA

30 PODSUMOWANIE Jeden pomiar wiele produktów WebShare Udostępnia d a n e z w y ko r zystaniem webser wera W indow s Au to m a t yc znie t worzy p o g lądową m a p ę o r a z p a n o r a m iczne o d w z o rowa n ie s kanów Umożliwia p o b r a n ie c a ł yc h p ro jektów lub p o jedynczych skanów Ochro n a d o stępu p o p r z e z z a r z ą d z anie p r awami d o stępu n a ser werze N ie w y m a g a n e d o d a t kowe n a k ł a d y finansowe Scene LT Pomiar y n a c h m u r z e p u n k t ó w M o ż liwość d o ł ą c z en ia każdego ro d z a ju d o ku m entu d o z eskanowanyc h d a nyc h p r z y u ż yc iu technologii H y p erlink E k spor t c a ł o ści lub f r a g m e n t ó w c h m u r y punktów ( r ó w n ież p r z ekro jów) N ie w y m a g a n e d o d a t kowe n a k ł a d y finansowe Pointools View (Free mode) P r z eglądanie c h m u r y p u n k t ó w Ko lorowanie w z g lędem intensywności, w y soko ści lub innego d owolnie w y b r a n ego k ierunku Dodawanie, m o d y fikacja, g r u p owanie interaktywnyc h n o t a tek Pomiar y n a c h m u r z e p u n k t ó w N ie w y m a g a n e d o d a t kowe n a k ł a d y finansowe CAD S p ecjalistyc zne a n a lizy

31 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ INNI SKANUJĄ MAPY, MY SKANUJEMY OTACZAJĄCY NAS ŚWIAT

Modu 9: Szybkie Prototypowanie

Modu 9: Szybkie Prototypowanie Mechatronika Modu 9: Szybkie Prototypowanie podr czniki, wiczenia i rozwi zania (pomys ) prof. dr hab. in. Edward Chlebus dr in. Bogdan Dyba a, dr in. Tomasz Boraty ski dr in. Jacek Czajka dr in. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA NA KIERUNKU INFORMATYKA GEOPORTAL GEOPORTAL Autor: Aneta Rosłan Współautorzy: Paweł Krawczyk Maciej Wierzchowski

Bardziej szczegółowo

Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05

Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Koludo Dorota Wojtuś Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz

ArcGIS 10.1 Tutorial. Podstawy działania i obsługi programu. Adam Potapowicz ArcGIS 10.1 Tutorial Podstawy działania i obsługi programu Adam Potapowicz Spis treści 1. Pierwsze kroki w programie... 3 2. Układy współrzędnych... 9 3. Organizacja danych... 13 4. Warstwy... 17 5. Tabela

Bardziej szczegółowo

Systemy skanerów 3D. Profesjonalne systemy skanerów 3D dla Przemysłu

Systemy skanerów 3D. Profesjonalne systemy skanerów 3D dla Przemysłu Systemy skanerów 3D Profesjonalne systemy skanerów 3D dla Przemysłu Skanery 3D firmy SMARTTECH innowacyjność i doświadczenie w pomiarach 3D Skanery 3D to systemy do bezdotykowego pomiaru kształtu obiektów

Bardziej szczegółowo

DANE GEOPRZESTRZENNE W TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI

DANE GEOPRZESTRZENNE W TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI SERIA GEOMATYKA 1 DANE GEOPRZESTRZENNE W TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI KONCEPCJA UPROSZCZONEJ METODY BADANIA AKTUALNOŚCI I PREZENTACJI DANYCH GEOPRZESTRZENNYCH NA PRZYKŁADZIE TAKSACJI NIERUCHOMOŚCI dr inż. Anna

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia

Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia SPIS TREŚCI 1. Słownik terminów i skrótów... 3 2. Przedmiot zamówienia... 6 3. Wymagania funkcjonalne Systemu... 8 3.1. Wymagania ogólne... 8 3.2. Zapytania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZMIESZCZENIA STACJI ROWERU MIEJSKIEGO W LUBLINIE Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

ANALIZA ROZMIESZCZENIA STACJI ROWERU MIEJSKIEGO W LUBLINIE Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wydział Inżynierii Produkcji Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja rolna i wycena nieruchomości PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA ANALIZA ROZMIESZCZENIA STACJI

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka systemu informacji przestrzennej

1. Charakterystyka systemu informacji przestrzennej Waldemar Izdebski - Wykłady z przedmiotu SIT r.ak. 2009/2010 5 1. Charakterystyka systemu informacji przestrzennej Informacja przestrzenna towarzyszy człowiekowi od zawsze i kojarzy się głównie z położeniem

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII z siedzibą w Suchej Beskidzkiej WYDZIAŁ INFORMATYKI KIERUNEK: INFORMATYKA SPECJALNOŚĆ: INFORMATYKA STOSOWANA Praca dyplomowa inżynierska Aplikacja internetowa wspomagająca

Bardziej szczegółowo

Warunki Techniczne wykonania przedmiotu zamówienia

Warunki Techniczne wykonania przedmiotu zamówienia Załącznik r 7do SIWZ Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Warunki Techniczne wykonania przedmiotu zamówienia Dostawa i wdrożenie systemu elektronicznej archiwizacji, zarządzania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

Geolokalizacja w portalach internetowych

Geolokalizacja w portalach internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Jakub Milik Nr albumu 4122 Geolokalizacja w portalach internetowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem:

Bardziej szczegółowo

dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o.

dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. Możliwość wykorzystania map cyfrowych i interaktywnych w zadaniach administracji (planowanie przestrzenne,

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA. Wydział Geodezji i Kartografii. Praca dyplomowa magisterska

WARSZAWSKA. Wydział Geodezji i Kartografii. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Geodezji i Kartografii Praca dyplomowa magisterska Analiza funkcjonalności ci oprogramowania QuantumGIS w zakresie analiz przestrzennych na przykładzie danych topograficznych.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYMAGAŃ MINIMALNYCH SYSTEMU

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYMAGAŃ MINIMALNYCH SYSTEMU IN-II.272.46.2013 Załącznik nr 10 do SIWZ. wykonawca.. data OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYMAGAŃ MINIMALNYCH SYSTEMU Ze względu na planowany bardzo krótki okres realizacji i związane z tym ryzyko wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

Elementy grywalizacji w zarządzaniu projektem informatycznym

Elementy grywalizacji w zarządzaniu projektem informatycznym Wydział informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Bartłomiej Wójtowicz Nr albumu s9831 Elementy grywalizacji w zarządzaniu projektem informatycznym Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

BADANIE AKTUALNYCH I PRZYSZŁYCH MOŻLIWOŚCI PRZEDSTAWIENIA PRZESTRZENNYCH DANYCH I WYKORZYSTYWANIA FUNKCJI GIS W INTERNECIE

BADANIE AKTUALNYCH I PRZYSZŁYCH MOŻLIWOŚCI PRZEDSTAWIENIA PRZESTRZENNYCH DANYCH I WYKORZYSTYWANIA FUNKCJI GIS W INTERNECIE Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji Sekcja Fotogrametrii i Teledetekcji Komitetu Geodezji PAN Komisja Geoinformatyki PAU Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej AGH Archiwum Fotogrametrii,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska.

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska. PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH Praca dyplomowo-inżynierska. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I WSTĘP... 1 1.1 Cel i zakres pracy... 1 1.2 Część teoretyczna... 2 1.3 Projekt... 2 1.4 Notacja...

Bardziej szczegółowo

BOC INFORMATION TECHNOLOGIES CONSULTING. Zadania. Przykład bankowy

BOC INFORMATION TECHNOLOGIES CONSULTING. Zadania. Przykład bankowy ADONIS - Szkolenie Zadania Przykład bankowy BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 109/26 02-011 Warszawa Tel: +48-22-628 00 15 Fax: +48-22-621 66 88 e-mail: boc@boc-pl.com

Bardziej szczegółowo

Ramiona pomiarowe pomiary skaningowe i specjalne, pomiary w rozszerzonym zakresie, oprogramowania

Ramiona pomiarowe pomiary skaningowe i specjalne, pomiary w rozszerzonym zakresie, oprogramowania 38 MECHANIK NR 1/2009 Ramiona pomiarowe pomiary skaningowe i specjalne, pomiary w rozszerzonym zakresie, oprogramowania EUGENIUSZ RATAJCZYK* Pomiary skaningowe za pomocą bezstykowo pracujących głowic laserowych.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych

Bardziej szczegółowo

podręcznik użytkownika cz. I

podręcznik użytkownika cz. I podręcznik użytkownika cz. I Prawa autorskie 2013, ProGrupa Sp. z o.o. Sp. k. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci

Bardziej szczegółowo

Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI

Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleo z zakresu korzystania z aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz z oprogramowania Modułu SDI dla przedstawicieli jednostek

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Obsługa programów systemu informacji przestrzennej ArcGIS i Geomedia

Program szkolenia Obsługa programów systemu informacji przestrzennej ArcGIS i Geomedia 2 Program szkolenia Obsługa programów systemu informacji przestrzennej ArcGIS i Geomedia Zagadnienie Wprowadzenie do programu GeoMedia Charakterystyka systemu Tworzenie geoprzestrzeni Podłączanie istniejących

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Z porządnym rodowodem

Z porządnym rodowodem Nie tylko o systemach informacji geograficznej wiosna 2013 Z porządnym rodowodem odbiornik satelitarny GNSS dla GIS Trimble GeoExplorer Geo 5T Trimble Floodlight pomiary satelitarne w trudnym terenie Trimble

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo