Regulamin konkursu Brief projektowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu Brief projektowy"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu Brief projektowy 1 Cel 1. Do konkursu zgłaszane są briefy 1 projektowe z zakresu projektowania produktu (np. projekt produktu, stoiska, systemu ekspozycyjnego) lub projektowania graficznego (np. projekt opakowania, identyfikacji wizualnej, logotypu, papieru firmowego, wizytówek, oprawy graficznej danego wydarzenia lub produktu), zwanych dalej projektem. 2. Celem konkursu promowanie dobrych praktyk współpracy firm z ekspertami w zakresie wdrażania nowego produktu na rynek oraz umożliwienie wdrożenia wybranego projektu / wybranych projektów. 3. Założeniem konkursu jest również tworzenie sieci współpracy środowisk akademickich z biznesem. 2 Warunki uczestnictwa 1. Do konkursu mogą przystąpić tylko i wyłącznie przedsiębiorcy, których firmy są zarejestrowane na terenie województwa śląskiego. 2. Przystąpienie do konkursu jest bezpłatne. 3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie prawidłowo wypełnionych wymaganych dokumentów określonych w 6 ust Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na zaprezentowanie efektów współpracy podczas IV konferencji tematycznej organizowanej w ramach projektu w lutym Nagroda 1. Nagrodą w konkursie jest realizacja wybranych projektów przez studentów Akademii Sztuk Pięknych 1 Brief projektowy to dokument przygotowany przez zlecającego projekt opisujący oczekiwania firmy odnośnie produktu oraz co chce osiągnąć poprzez wprowadzenie jego na rynek. Wypunktowane są w nim poszczególne elementy projektu. Zawiera on informacje o firmie, marce, rynku i konsumencie oraz przewidywany budżet na wdrożenie projektu.

2 w Katowicach pod nadzorem wykładowców. 2. Projekty będą realizowane w ramach zajęć w odpowiednich do tematu pracowniach projektowych Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. 4 Zasady konkursu 1. Spośród zgłoszonych projektów zostanie wybrany minimum 1 brief do realizacji. 2. Organizator zaproponuje każdemu Zwycięzcy pracownię, w ramach której realizowany będzie brief projektowy. 3. Pracownia projektowa będzie ściśle współpracowała ze Zwycięzcą. 4. Zwycięzca będzie mógł wybrać jeden projekt do realizacji ze wszystkich zaproponowanych projektów. 5. Organizator zastrzega sobie wybór dowolnej ilości briefów do realizacji. 5 Kryteria 1. Kryteria wyboru zwycięskiego briefu: poprawność briefu zakończenie fazy projektowej do r. możliwość wdrożenia w 2012 r. poprawa konkurencyjności firmy dzięki wdrożeniu proponowanego projektu innowacyjność proponowanego do wdrożenia projektu 6 Dokumenty i terminy 1. Dokumenty należy pobrać ze strony internetowej projektu (www.innowacyjny-dizajn.pl), a następnie do 05 grudnia 2011r. włącznie, wydrukowane i wypełnione dostarczyć osobiście lub pocztą na adres: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach ul. Raciborska Katowice Z dopiskiem Konkurs na brief projektowy

3 2. W przypadku przesyłek pocztowych decyduje data wpływu dokumentów do Organizatora. 3. Wymagane dokumenty zgłoszeniowe: a. Deklaracja uczestnictwa w projekcie b. Karta uczestnika projektu c. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych d. Poprawnie napisany brief projektowy 4. Ogłoszenie wyników nastąpi po spotkaniu jury wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu (www.innowacyjny-dizajn.pl). 7 Organizator 1. Organizatorem konkursu jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach. 2. Konkurs jest organizowany w ramach projektu Innowacyjny dizajn lokomotywą śląskiej gospodarski. Sieć współpracy środowisk akademickich z biznesem. (PO KL ) realizowanego wspólnie na terenie województwa śląskiego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Konkurs współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 8 Jury 1. Oceny briefów dokona Jury powołane przez Organizatora. 2. Jury zostanie powołane z grona specjalistów ds. wprowadzania nowego produktu na rynek. 3. Skład jury: - dr Justyna Szklarczyk-Lauer - dr Justyna Kucharczyk - Specjalista ds. Sieciowanie Natalia Jakóbiec 4. Jury wybierze projekty do realizacji oraz projekty rezerwowe, które mogą być realizowane w wypadku zaistnienia sytuacji określone w 4 ust. 3. 9

4 Biuro konkursu 1. Biuro konkursu mieści się pod adresem: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach ul. Raciborska Katowice pokój. 101 tel w Wszelkie informacje dotyczące konkursu udzielane są drogą telefoniczną lub mailową przez Specjalista ds. Sieciowania - Natalia Jakóbiec (mail: / tel ) 10 Postanowienia ogólne 1. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość briefów, pod warunkiem, iż każdy z nich zostanie opisany i opatrzony osobnym zastawem wymaganych dokumentów. 2. Zwycięzcami konkursu będą autorzy wybranego/ych przez Organizatora briefów. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyłonienia Zwycięscy konkursu. 4. Zwycięzca będzie zobligowany informować Organizatora o postępie prac. 5. Z ramienia Organizatora projekt nadzorować i koordynować będzie Specjalista ds. Sieciowania Natalia Jakóbiec. 11 Odpowiedzialność 1. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową, w tym uszczerbek, stratę, naruszenie integralności cielesnej lub straty moralne, poniesione przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie lub w wyniku przyznania lub nieprzyznania mu nagrody. 2. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, kiedy jego zgłoszenie udziału w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich, postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mające wpływ na prawidłowość zgłoszeń: błędy, pominięcie, kradzież, zniszczenie, zamianę, nieupoważniony dostęp do zgłoszeń, utratę zgłoszeń lub ich opóźnienie w doręczeniu Organizatorowi spowodowane przez działanie czynników pozostających poza wpływem Organizatora. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania poczty i firm kurierskich.

5 12 Postanowienia końcowe 1. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości bezpłatnej publikacji i prezentacji projektów i wykorzystywania ich w celach promocyjnych oraz prawo do przetwarzania i wykorzystywania danych uczestników konkursu w celach promocyjnych programu Innowacyjny dizajn lokomotywą śląskiego gospodarki. Sieć współpracy środowisk akademickich z biznesem. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie terminowe doręczenia korespondencji wysłanej za pomocą poczty lub firm kurierskich. 3. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu Konkursu. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu lub odwołania Konkursu z ważnych przyczyn. 5. We wszelkich sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o ochronie danych osobowych. 6. Wszelkie spory dotyczące Konkursu, wynikłe pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora. 7. Przystępując do Konkursu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych przez Organizatora Konkursu dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych - Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin konkursu. stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin konkursu stwórz dobre Kino, realizując swój własny scenariusz! Niezależnego Festivalu Filmowego QL 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie Konkurs BARGEWORK BIURO NA WODZIE : konkurs na projekt wnętrza jest projektem skierowanym do szerokiego grona architektów, projektantów oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RZEKUNIU POPRZEZ UTWORZENIE SKWERU PRZY KOŚCIELE I PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ.

REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RZEKUNIU POPRZEZ UTWORZENIE SKWERU PRZY KOŚCIELE I PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ. REGULAMIN KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W RZEKUNIU POPRZEZ UTWORZENIE SKWERU PRZY KOŚCIELE I PRZEBUDOWĘ UL. ARMII KRAJOWEJ. POD PATRONATEM WÓJTA GMINY RZEKUŃ 1. 1. Rozbudzenie aktywności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

REGULAMIN KONKURSU o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro. Załącznik nr 1 do uchwały nr 3406 /2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 maja 2013 REGULAMIN KONKURSU o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Postanowienia noworoczne z Zalando. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Postanowienia noworoczne z Zalando. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Postanowienia noworoczne z Zalando 1 Postanowienia ogólne 1. W okresie od 6 stycznia 2015 r. do 23 stycznia 2015 r. (włącznie) zostanie zorganizowany i przeprowadzony Konkurs, a po 23

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ "

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ " Zaprojektuj autorską kolekcję drzwi, paneli podłogowych i systemów ściennych. Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie,

Bardziej szczegółowo

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU]

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] REGULAMIN KONKURSU NA MATERIAŁ FILMOWY PROMUJĄCY NOSZENIE ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH pn. BŁYSKOTLIWI [WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] TERMIN SKŁADANIA PRAC: 19 GRUDNIA 2014 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Gdyński Biznesplan 2012

REGULAMIN KONKURSU Gdyński Biznesplan 2012 REGULAMIN KONKURSU Gdyński Biznesplan 2012 1. ORGANIZATOR KONKURSU Konkurs Gdyński Biznesplan 2012, zwany dalej Konkursem organizowany jest z inicjatywy Gminy Miasta Gdyni przez Gdyńskie Centrum Wspierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin. FxCuffs 2015 NAGRODY RYNKU FOREX

Regulamin. FxCuffs 2015 NAGRODY RYNKU FOREX Regulamin FxCuffs 2015 NAGRODY RYNKU FOREX I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Pomysłodawcami i organizatorami konkursu FxCuffs Nagrody Rynku Forex oraz Gali FxCuffs 2015, zwanych dalej Konkursem i Galą, są firmy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT promujący inwestycję Polskiego LNG S.A. - Terminala LNG w Świnoujściu oraz promujący rozwój technologii przesyłu gazu skroplonego I. Organizator i postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl Regulamin Serwisu fajnelogo.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Użytkownicy mogą korzystać z usług Serwisu fajnelogo.pl wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie, po jego uprzedniej akceptacji i w zgodności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Samsung App Cup I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Samsung AppCup (zwanym dalej: Konkursem ) jest SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Kim jest INNY? Czy INNY to ten, który się ode mnie różni? Czy INNY to nie ja? Czy temat INNEGO można potraktować INACZEJ?

Kim jest INNY? Czy INNY to ten, który się ode mnie różni? Czy INNY to nie ja? Czy temat INNEGO można potraktować INACZEJ? Kim jest INNY? Czy INNY to ten, który się ode mnie różni? Czy INNY to nie ja? Czy temat INNEGO można potraktować INACZEJ? konkurs plastyczny INNY format pracy i technika wykonania dowolne termin: 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA WSTĘPNE Stylizacja na gorąco Stylizacja na gorąco

ZAGADNIENIA WSTĘPNE Stylizacja na gorąco Stylizacja na gorąco 1. ZAGADNIENIA WSTĘPNE 1. Zakres regulacji Niniejszy regulamin określa organizatora konkursu, zasady przeprowadzenia konkursu, procedurę oceny projektów i scenariuszy oraz zasady przyznawania nagród w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu W dobrej formie - kreatywnie o transporcie"

Regulamin Konkursu W dobrej formie - kreatywnie o transporcie Regulamin Konkursu W dobrej formie - kreatywnie o transporcie" konkurs dla Beneficjentów CUPT na najlepszą niestandardową kampanię lub event promujący inwestycje współfinansowane z Programu Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Data ostatniej aktualizacji: 14 marca 2013 1.Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem konkursu przeprowadzanego przy pomocy aplikacji HBO Playjest Fx Entertainment

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 8 EDYCJA

REGULAMIN KONKURSU 8 EDYCJA REGULAMIN KONKURSU 8 EDYCJA Dom Handlowy MAXIM w Legionowie 05-120, przy ul. Siwińskiego 2. 1 ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Konkurs (zwany dalej Konkursem ) organizowany jest przez Dom Handlowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Forex Media Cup "

REGULAMIN KONKURSU Forex Media Cup REGULAMIN KONKURSU "Forex Media Cup " 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: (a) Konkursie należy przez to rozumieć Konkurs Forex Media Cup, organizowany na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! (dalej: Konkurs ) jest TAN VIET International

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU NA IDENTYFIKACJĘ WIZUALNĄ CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU NA IDENTYFIKACJĘ WIZUALNĄ CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU NA IDENTYFIKACJĘ WIZUALNĄ CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE I. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo