WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Wykaz projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, które otrzymały wsparcie w ramach PROW z wyszczególnionymi kwotami dofinansowania (stan na 15 października 2012 r.) Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu LP. nazwa znak_sprawy_arimr tytuł Wartośd całkowita koszty kwalifikowalne dofinansowanie 1 Gmina Sędziszów Małopolski UM UM /09 Ochrona zbiornika GZWP-425 poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sędziszów Młp. Częśd II; Etap V- budowa kanalizacji sanitarnej w Krzywej, Etap VI - budowa kanalizacji sanitarnej w Kawęczynie Sędziszowskim , , ,00 2 Gmina Orły UM UM /09 Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Orły w obrębie wsi Drohojów, Hnatkowice, Duokowiczki , , ,00 3 Gminny Zakład Usług Wodnych UM UM /09 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Orłach , , ,00 4 Gmina Głogów Małopolski UM UM /09 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Styków, gmina Głogów Małopolski , , ,00 5 Gmina Bircza UM UM /09 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudawka i Stara Bircza , , ,00 6 Gmina Horyniec-Zdrój UM UM /09 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wólka Horyniecka etap II , , ,00 7 Gmina Niwiska UM UM /09 Rozbudowa infrastruktury sanitacyjnej w Gminie Niwiska poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w Trześni i budowę kanalizacji sanitarnej w , , ,00 miejscowościach Siedlanka i Kosowy - Etap I 8 Gmina Krasne UM UM /09 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krasnem , , ,00 9 Gmina Komaocza UM UM /09 Przebudowa systemów wodno-ściekowych w miejscowościach Rzepedź i Łupków zabudowanych budynkami wielorodzinnymi , , ,00 10 Gmina Hyżne UM UM /09 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Hyżne. Budowa wodociągu ze SUW - etap VI i kanalizacji sanitarnej - etap III , , ,00 11 Gmina Nowa Sarzyna UM UM /09 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków oraz czterech przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym w , , ,00 miejscowości Łętownia - Gościniec 12 Gmina Borowa UM UM /09 Budowa kanalizacji sanitarnej w Borowej i części Sadkowej Góry - Borowa Etap III i Sadkowa Góra Etap I oraz remont stacji uzdatniania wody wodociągu , , ,00 gminnego w Borowej 13 Gmina Pilzno UM UM /09 Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kościuszki w Pilźnie wraz z przebudową - modernizacją budynku oczyszczalni ścieków w Pilźnie , , ,00 14 Gmina Besko UM UM /09 Budowa sieci wodociągowej w Gminie Besko - Besko-Poręby IV etap i Mymoo III etap , , ,00 15 Gmina Bojanów UM UM /09 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojanów ulica Rzeszowska i ulica Kolbuszowska , , ,00 16 Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem UM UM /09 Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Przędzel Kolonia - etap II , , ,00 17 Gmina Pawłosiów UM UM /09 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Pawłosiów, Tywonia, Szczytna i Cieszacin Wielki , , ,00 18 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim UM UM /09 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z pompowniami i przyłączami w miejscowościach Radomyśl Wielki i Zdziarzec , , ,00

2 19 Gmina Wiśniowa UM UM /09 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiśniowej - etap III , , ,00 20 Gmina Czudec UM UM /09 Budowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania dla potrzeb Gminy Czudec oraz siecią wodociągową dla mieszkaoców zachodniej części gminy , , ,00 21 Gmina Dydnia UM UM /09 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kooskie i Witryłów oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Witryłowie , , ,00 22 Gmina Krasiczyn UM UM /09 Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Korytnikach , , ,00 23 Gmina Wiązownica UM UM /09 Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Wiązownicy oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Piwodzie , , ,00 24 Gmina Tarnowiec UM UM /09 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienkami rewizyjnymi oraz 6 przepompowni wraz z przyłączami energetycznymi - II etap , , ,00 25 Zakład Usług Komunalnych w Załużu UM UM /09 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Młodów-Karolówka i Hurcze , , ,00 26 Gmina Wielopole Skrzyoskie UM UM /09 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla gospodarstw położonych na terenie gminy oraz budowa wodociągu dla części wsi Wielopole Skrzyoskie i , , ,00 Nawsie Etap I 27 Gmina Pysznica UM UM /09 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastkowice - częśd północna etap III Gminy Pysznica , , ,00 28 Gmina Ropczyce UM UM /09 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków oraz stacji wodociągowej i terenowych zbiorników na wodę wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną i doziemnym odcinkiem instalacji do złącza pomiarowego dla pompowni wody w Gnojnicy , , ,00 29 Gmina Bukowsko UM UM /09 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalnymi, grupowymi oczyszczalniami ścieków na terenie Gminy Bukowsko obejmująca obszar wsi Wola Piotrowa , , ,00 30 Gmina Radomyśl nad Sanem UM UM /09 Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w miejscowości Radomyśl nad Sanem , , ,00 31 Gmina Tryocza UM UM /09 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ubieszyn "Pod lasem" , , ,00 32 Gmina Świlcza UM UM /09 33 Gmina Zarszyn UM UM /09 34 Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach UM UM /09 35 Gmina Padew Narodowa UM UM /09 36 Gmina Ostrów UM UM /09 37 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Górnych UM UM /09 38 Gmina Zarzecze UM UM /09 39 Gmina Jedlicze UM UM /09 Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy - Osiedle i w Bratkowicach - Skworca i Blich Budowa sieci kanalizacyjnej w Bażanówce i Pielni oraz sieci wodociągowej w Długiem Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Futory i Oleszyce - częśd północna Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Padew Narodowa poprzez budowę kanalizacji w sołectwach Babule, Piechoty, Zachwiejów, Zarównie, modernizację istniejącej sieci kanalizacyjnej (monitoring) oraz rozbudowę stacji uzdatniania wody i o Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ostrów Budowa zasilania awaryjnego wodociągu dla Gminy Wadowice Górne oraz budowa odcinka sieci wodociągowej DN 225 w Woli Wadowskiej Modernizacja grupowej oczyszczalni ścieków w Zarzeczu wraz z remontem sieciowych przepompowni ścieków w gminie Zarzecze Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Potok i Jedlicze wraz z budynkiem hydroforni oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Żarnowcu , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

3 40 Gmina Cisna UM UM /09 Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cisna - Etap II , , ,00 41 Gmina Wojaszówka UM UM /09 Kanalizacja sanitarna w Odrzykoniu /IV etap/ - Głębokie , , ,00 42 Gmina Markowa UM UM /09 Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Tarnawce oraz sieci wodociągowej w m. Tarnawka i Husów - ETAP I , , ,00 43 Gmina Chłopice UM UM /09 Rozbudowa ujęcia i stacji wodociągowej oraz budowa kolektora tłocznego w miejscowości Chłopice , , ,00 44 Gmina Stubno UM UM /09 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hruszowice oraz rozbudowa wraz z przebudową istniejącej oczyszczalni ścieków w Stubnie , , ,00 45 Gmina Zaklików UM UM /09 Budowa kanalizacji sanitarnej w Zdziechowicach , , ,00 46 Miasto i Gmina Kaoczuga UM UM /09 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pantalowice - Bóbrka Kaoczucka oraz odcinka tranzytowego w Krzeczowicach , , ,00 47 Gmina Dubiecko UM UM /09 Rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz zakup wozu asenizacyjnego w Nienadowej , , ,00 48 Gmina Iwonicz-Zdrój UM UM /09 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych i innych w Lubatowej - etap VI , , ,00 49 Gmina Haczów UM UM /09 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Jabłonica Polska, Jasionów, Wzdów , , ,00 50 Gmina i Miasto Nisko UM UM /09 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Zarzecze , , ,00 51 Gmina Łaocut UM UM /09 52 Gmina Leżajsk UM UM /09 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków we wsi Handzlówka i Albigowa Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków wraz z zasilaniem energetycznym w miejscowościach Stare Miasto i Przychojec , , , , , ,00 53 Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wielobranżowych "GO-KOM" w Boguchwale Sp. z o.o. UM UM /09 Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Woli Zgłobieoskiej oraz budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Niechobrz Granice i Zgłobieo Granice w Gminie Boguchwała , , ,00 54 Gmina Jasło UM UM /09 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gorajowice i Jareniówka etap - III , , ,00 55 Gmina Jarosław UM UM /09 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Makowisko i Surochów , , ,00 56 Gmina Dębica UM UM /09 Poprawa jakości wody dla terenów górskich - przebudowa stacji uzdatniania wody w Zawadzie z siecią dosyłową do Nagawczyny , , ,00 57 Gmina Medyka UM UM /09 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siedliska na terenie gminy Medyka , , ,00 58 Gmina Frysztak UM UM /09 Poprawa podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej poprzez budowę i przebudowę sieci wodociągowej z rozbudową i nadbudową Stacji Uzdatniania Wody we Frysztaku wraz z modernizacją technologii uzdatniania , , ,00 wody 59 Gmina Rymanów UM UM /09 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bzianka , , ,00 60 Gmina Lutowiska UM UM /09 Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Lutowiskach , , ,00 61 Gmina Iwierzyce UM UM /09 Przebudowa, rozbudowa i budowa wodociągu w Gminie Iwierzyce oraz zakup wozu asenizacyjnego , , ,00 62 Gmina Przeworsk UM UM /09 Poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem ścieków poprzez budowę sieci kanalizacyjnych w miejscowościach Rozbórz, Mirocin , , ,00

4 63 Gmina Tyczyn UM UM /09 Budowa sieci kanalizacyjnej w Kielnarowej i Borku Starym II etap oraz budowa wodociągu w Matysówce , , ,00 64 Gmina Żołynia UM UM /09 Budowa kanalizacji sanitarnej w Smolarzynach , , ,00 65 Gmina Mielec UM UM /09 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mielecka /Etap I, cz. 3/ i Rzędzianowicach /Etap II, cz. 3/ , , ,00 66 Gmina Kolbuszowa UM UM /09 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kolbuszowa Dolna strona północnozachodnia i budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowniami , , ,00 ścieków i zasileniami energetycznymi w Świerczowie 67 Gmina Czarna UM UM /09 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz modernizacja ujęcia wody i stacji wodociągowej w Głowaczowej , , ,00 68 Gmina Przemyśl UM UM /09 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grochowce oraz budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Ostrów - Fort I , , ,00 69 Gmina Dzikowiec UM UM /09 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopcie i Lipnica wraz z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków w Dzikowcu , , ,00 70 Gmina Jarocin UM UM /09 Kompleksowa sanitacja Gminy Jarocin poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni przydomowych , , ,00 71 Gmina Krościenko Wyżne UM UM /09 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Krościenko Wyżne w rejonie ul. Grunwaldzkiej , , ,00 72 Gmina Gorzyce UM UM /09 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Furmany, Orliska, Motycze Poduchowne i Zalesie Gorzyckie , , ,00 73 Gmina Lesko UM UM /09 Budowa gminnej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Weremieo, Łączki w ramach programu "Ochrona zlewni rzeki San" , , ,00 74 Gmina Skołyszyn UM UM /09 Budowa kolektora ścieków Skołyszyn - Przysieki wraz z przepompownią, przebudowa stacji uzdatniania wody w Przysiekach, gmina Skołyszyn na działce , , ,00 nr 458/1 75 Gmina Grębów UM UM /09 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grębowie , , ,00 76 Gmina Tuszów Narodowy UM UM /09 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach: Malinie oraz Tuszów Narodowy etap II , , ,00 77 Gmina Roźwienica UM UM /09 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Węgierska i miejscowości Mokra gm. Roźwienica , , ,00 78 Gmina Nowa Dęba UM UM /09 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym na terenie wsi Cygany i Jadachy , , ,00 79 Gmina Raniżów UM UM /09 Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Raniżów Borki gm. Raniżów , , ,00 80 Gmina Jeżowe UM UM /09 Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Groble, Sibigi i Zalesie w Gminie Jeżowe , , ,00 81 Gmina Chmielnik UM UM /09 82 Gmina Solina UM UM /09 83 Gmina Narol UM UM /09 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz obiektami technologicznymi: pompownia wody sieciowej, przyłącz energii elektrycznej i zbiorniki wyrównawcze dla części wsi Chmielnik - etap III Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Wołkowyja, Rybne, Górzanka, Wola Górzaoska oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Wołkowyja Budowa kanalizacji sanitarnej w Narolu oraz sieci wodociągowej w Woli Wielkiej , , , , , , , , ,00

5 84 Gmina Nozdrzec UM UM /09 Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w miejscowościach Wesoła i Izdebki, związana ze zmianą technologii uzdatniania wody , , ,00 85 Gmina Sanok UM UM /09 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strachocina w Gminie Sanok , , ,00 86 Gmina Czarna UM UM /09 Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna w miejscowościach: Czarna, Krzemienica, Pogwizdów, Wola Mała , , ,00 87 Gmina Majdan Królewski UM UM /09 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Majdan Królewski , , ,00 88 Gmina Adamówka UM UM /09 89 Gmina i Miasto Ulanów UM UM /09 Budowa kanalizacji sanitarnej w Adamówce (zlewnie PA2-PA3-PA4-PA5-PA6- "8"-CPN), w Cieplicach (zlewnie PC1-PC2-PC3-PC4-PC5-PC6-osiedle Izabelin) i Majdanie Sieniawskim (zlewnie PM2-PM6-PM9-PM10) Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami ścieków i przydomową oczyszczalnią ścieków w m. Dąbrownica i Ulanów ul. Zwolaki , , , , , ,00 90 Gmina Strzyżów UM UM /09 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łętownia , , ,00 91 Gmina Sokołów Małopolski UM UM /09 Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nienadówka i Turza, Gmina Sokołów Małopolski , , ,00 92 Gmina Radymno UM UM /09 Rozbudowa wodociągu Korczowa wraz z modernizacją i rozbudową stacji uzdatniania wody SUW w Chotyocu , , ,00 93 Gmina Korczyna UM UM /09 Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowni ścieków i ich zasilania energetycznego dla miejscowości Kombornia , , ,00 94 Gmina Dębowiec UM UM /09 Budowa wodociągu w miejscowości Pagórek, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębowiec oraz budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków , , ,00 95 Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie UM UM /09 Budowa kanalizacji sanitarnej Cmolas - Dąbrówka i remont kanalizacji w Cmolasie , , ,00 96 Gmina Dukla UM UM /09 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasionka - etap IV , , ,00 97 Gmina Krempna UM UM /11 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krempna , , ,00 98 Gmina Kamieo UM UM /09 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kamieo - rozbudowa sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody, budowa kanalizacji sanitarnej , , ,00 99 Gmina Zagórz UM UM /09 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zahutyo , , , Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie UM UM /11 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Cmolas , , , Gmina Lubenia UM UM /11 Budowa wodociągu wraz ze zbiornikiem wyrównawczym, pompowniami i zasilaniem energetycznym w miejscowości Lubenia , , , Gmina Zagórz UM UM /11 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnawa Górna , , , Gmina Pysznica UM UM /11 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Pysznica , , , Gmina Roźwienica UM UM / Gmina Chorkówka UM UM /11 Poprawa gospodarki wod.-ściek. poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymianą pompowni sieciowych i rozbudowa ujęcia wody w Woli Roźwienickiej oraz wykonanie odcinka sieci kanaliz. i wodociągowej na terenie gm.roźwienica Budowa sieci wodociągowej z przyłaczami w miejscowości Żeglce i części wsi Kopytowa wraz z magistralą przesyłową Zręcin-Chorkówka-Żeglce-Kopytowa oraz zbiornikiem na wodę w miejscowości Zręcin i hydrofornią w miejscowości Żeglce , , , , , ,00

6 106 Gmina i Miasto Ulanów UM UM / Zakład Usług Komunalnych w Dzikowcu UM UM /11 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi z przepompowniami ścieków w miejscowości Bukowina i Bieliny III etap Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z remontem pompowni wody w miejscowościach Dzikowiec, Mechowiec i Nowy Dzikowiec , , , , , , Gmina Kołaczyce UM UM /11 Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Nawsie Kołaczyckie , , , Gmina Czarna UM UM /11 Rozbudowa i przebudowa istniejących obiektów oraz budowa obiektów zaplecza technicznego w ramach kompleksu gminnej oczyszczalni ścieków w , , ,00 Czarnej. 110 Gmina Laszki UM UM /11 Budowa kanalizacji sanitarnej w Korzenicy oraz sieci wodociągowej w Charytanach , , , Gmina Krzeszów UM UM /11 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszów Dolny, Kamionka - Kolonia, Koziarnia i Podolszynka Ordynacka , , , Gmina Pruchnik UM UM /11 Rozbudowa sieci wodociagowej obejmującej budowę rurociągów tranzytowych, zbiorników wody i pompowni dla gminy Pruchnik , , , Gmina Jasło UM UM /11 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żółków etap - II , , , Gmina Nowy Żmigród UM UM /11 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nowy Żmigród - etap II , , , Gmina Radymno UM UM /11 Budowa oczyszczalni ścieków w Młynach , , , Gmina Radomyśl nad Sanem UM UM /11 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych w sołectwie Pniów, Gmina Radomyśl nad Sanem , , , Gmina Wojaszówka UM UM /11 Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Wojaszówka wraz z przebudową infrastruktury , , , Gmina Narol UM UM /11 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipie, Kadłubiska, Narol - II Etap , , , Gmina Domaradz UM UM /11 Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji na terenie Gminy Domaradz , , , Gmina Mielec UM UM /11 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzędzianowice (Etap II, cz. 4) i Woli Mieleckiej (Etap I, cz. 4) oraz sieci wodociągowej w Woli Mieleckiej , , , Gmina Sieniawa UM UM /11 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w części wsi Wylewa, Rudka, Dobra , , , Gmina Dubiecko UM UM /11 Budowa gminnego ujęcia wody dla GSUW w Nienadowej , , , Gmina Sędziszów Małopolski UM UM /11 Ochrona zbiornika GZWP-425 poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sędziszów Młp., częśd II, etap IV - budowa kanalizacji sanitarnej w Borku , , ,00 Wielkim 124 Gmina Kolbuszowa UM UM /11 Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej Górnej- Etap I , , , Gmina Dębowiec UM UM /11 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębowiec , , , Gmina Jarosław UM UM / Gmina Wiśniowa UM UM / Gmina Majdan Królewski UM UM /11 Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Pełkinie, modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Tuczempach oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Tuczempach Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wiśniowej wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Kalembinie i Wiśniowej Przebudowa studzienek i przepompowni kanalizacji sanitarnej w gminie Majdan Królewski , , , , , , , , ,00

7 129 Gmina Niwiska UM UM /11 Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Kosowy i Przyłęk - etap II , , , Gmina Kuryłówka UM UM /11 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzyska Wola, Słoboda i Wólka Łamana , , , Gmina Ostrów UM UM /11 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ocieka oraz Borek Mały , , , Gmina Bojanów UM UM /11 Budowa Gminnej stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Przyszów Ruda oraz sieci kanaliazacji sanitarnej w miejscowości Stany , , , Gmina Adamówka UM UM /11 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Adamówka , , , Gmina Jaśliska UM UM /11 Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Jaśliska , , , Gmina Rakszawa UM UM /11 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Rakszawa , , , Gmina Haczów UM UM /11 Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Haczów , , , Gmina Tarnowiec UM UM / Gmina Leżajsk UM UM / Gmina Przecław UM UM / Gmina Medyka UM UM / Gmina Skołyszyn UM UM / Gmina Baligród UM UM /11 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sądkowa i Dobrucowa oraz remont sieci wodociągowej na terenie gminy Tarnowiec Budowa kanlizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków z zasilaniem energetycznym w miejscowości Chałupki Dębniaoskie, Dębno i Wierzawice Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Przecław, Podole, Rzemieo - Gmina Przecław Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Torkach na terenie gminy Medyna wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przysieki - etap II, zakup samochodu asenizacyjnego Poprawa jakości życia mieszkaoców Gminy Baligród poprzez modernizację stacji uzdatniania wody oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej , , , , , , , , , , , , , , , , , , Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim UM UM /11 Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbiu , , , Miasto i Gmina Kaoczuga UM UM /11 Rozbudowa istniejącej komunalnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowicach , , , Gmina Wielopole Skrzyoskie UM UM /11 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części wsi Wielopole Skrzyoskie Etap I oraz budowa wodociągu dla części wsi Wielopole Skrzyoskie i Nawsie Etap II , , , Gmina Laszki UM UM /09 Budowa kanalizacji sanitarnej w Miękiszu Starym i Charytanach - etap II , , , Gmina Bircza UM UM /11 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leszczawa Dolna, Leszczawa Górna i Stara Bircza , , , Gmina Jasienica Rosielna UM UM /11 Budowa wodociągu i stacji uzdatniania wody dla wsi Blizne , , , Gmina Brzyska UM UM /11 Budowa przydomowych naturalnych oczyszczalni ścieków , , , Gmina Rymanów UM UM /11 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie - I etap , , , Gmina Dynów UM UM / Gmina Krzywcza UM UM /11 Budowa inflastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach Bachórz i Harta - etap I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Babice - Etap I , , , , , ,00

8 153 Gmina Fredropol UM UM / Gmina Sokołów Małopolski UM UM / Gmina Błażowa UM UM /11 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sierakośce Etap II, Nowe Sady i Sólca Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Trzebuska i osiedla przy ul. Rzeszowskiej w Sokołowie Małopolskim, Gmina Sokołów Małopolski Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej, dla osiedla Dalnica w miejscowości Futoma oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z pompownią ścieków PIV i rurociągiem tłocznym w miejscowości Błażowa , , , , , , , , , Gmina Miejsce Piastowe UM UM /11 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miejscu Piastowym i Wrocance , , , Gmina Niebylec UM UM /11 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lutcza, Gmina Niebylec , , , Gmina Horyniec-Zdrój UM UM /11 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Nowe Brusno i Polanka Horyniecka , , , Zakład Usług Komunalnych w Załużu UM UM / Gmina Czermin UM UM /11 Modernizacja stacji uzdatniania, przepompowni wody i sieci wodociągowych na terenie gminy Lubaczów oraz budowa kanalizacji sanitarnych w miejscowościach Młodów-Karolówka (eta: IV, IVA, IVA) i Wólka Krowicka Uregulowanie gospodarki ściekowej w 3 wsiach w miejscowości Czermin- Nowa Wieś, Wola Otałęska-Kąty, Otałęż- Żwirownia , , , , , , Gminny Zakład Usług Wodnych UM UM /11 Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Orły w obrębie wsi Małkowice i Walawa , , , Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. UM UM /09 Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w aglomeracji Turze Pole , , , Gmina Markowa UM UM /11 Budowa sieci wodociągowej w m. Tarnawka i Husów- ETAP II , , , Gmina Białobrzegi UM UM /09 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w lewobrzeżnej części Gminy Białobrzegi w miejscowościach Białobrzegi, Korniaktów Północny, Budy Łaocuckie , , ,00 Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna spółka z 165 UM UM /11 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Jelnej , , ,00 ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Usług Komunalnych ENERGOKOM Spółka z Zakup pojazdu i sprzętu asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych ze 166 UM UM / , , ,00 Ograniczoną Odpowiedzialnością zbiorników bezodpływowych 167 Gmina Olszanica UM UM /11 Modernizacja stacji wodociągowej w miejscowości Olszanica , , , Gmina Białobrzegi UM UM /11 Budowa sieci kanalizacyji sanitarnej w lewobrzeżnej części Gminy Białobrzegi - II etap - miejscowośd Budy Łaocuckie - zlewnie PBŁ 5 i PBŁ , , ,00

Dochody ogółem (w tys. zł) LICZBA PUNKTÓW

Dochody ogółem (w tys. zł) LICZBA PUNKTÓW Gmina typ gminy LICZBA PUNKTÓW Dochody ogółem (w tys. zł) 1 Krosno Gmina miejska 202 3 6 3 11 35 22 26 1 5 90 2 Rzeszów Gmina miejska 206 1 5 1 3 24 19 20 2 3 128 3 Tarnobrzeg Gmina miejska 226 4 4 4 16

Bardziej szczegółowo

Liczba dzieci sześcioletnich, które rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej od 1 września 2012r.

Liczba dzieci sześcioletnich, które rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej od 1 września 2012r. Liczba dzieci sześcioletnich, które rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej od września 22r. Powiat bieszczadzki Czarna - gmina wiejska 22 Lutowiska - gmina wiejska Ustrzyki Dolne - gmina miejsko-wiejska

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2007 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7 S9

Bardziej szczegółowo

Tabela 34. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2006 w województwie podkarpackim według

Tabela 34. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2006 w województwie podkarpackim według Tabela 34. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2006 w województwie podkarpackim według bieszczadzki 1801 Czarna 180103 36 33,97 8 93 22,72 5 47 56,69 6 73 bieszczadzki 1801 Lutowiska 180105 40 33,70 8 90 23,88

Bardziej szczegółowo

Wyniki uczniów według powiatów w województwie podkarpackim

Wyniki uczniów według powiatów w województwie podkarpackim Wyniki według powiatów w województwie podkarpackim Powiat W procentach według ów w powiatach bieszczadzki 13 285 26,2 65,6 4,2 7,0 11,9 19,6 21,1 16,8 8,1 6,0 5,3 brzozowski 39 900 27,4 68,5 2,2 4,2 12,3

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 września 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/410/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Rzeszów, dnia 11 września 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/410/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 27 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 września 2012 r. Poz. 1829 UCHWAŁA NR XXIV/410/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Województwo podkarpackie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku

Województwo podkarpackie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Województwo podkarpackie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Lp. Nazwa Kwota Miejscowość Powiat Instytucji dotacji 1 2 3 4 5 Czarna Bieszczadzki 2 000 1 Lutowiska Bieszczadzki 2 000 2 Powiatowa i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36 / 10 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 24 lutego 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 36 / 10 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 24 lutego 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 36 / 10 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin na terenie województwa podkarpackiego Na podstawie art. 27 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wynik oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.1

Wynik oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.1 PI-IV.432.9.6.2016 wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.1 Rozwój OZE projekty parasolowe (nabór nr IZ.00-18-001/16) L.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 18-0001/17 18-0002/17

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu w latach według gmin w województwie podkarpackim

Wyniki sprawdzianu w latach według gmin w województwie podkarpackim Wyniki sprawdzianu w latach 2002-2006 według gmin w województwie podkarpackim W związku z analizami wyników prowadzonymi w różnych gminach i często nieuprawnionymi wnioskami dotyczącymi niższego lub wyższego

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2005 w województwie podkarpackim według gmin

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2005 w województwie podkarpackim według gmin Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2005 w województwie podkarpackim według gmin W związku z analizami wyników prowadzonymi w różnych gminach i często nieuprawnionymi wnioskami dotyczącymi niższego lub wyższego

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne w woj. podkarpackim r. 84% Wyk. 1. Stan komputeryzacji bibliotek publicznych na Podkarpaciu. Stan na r.

Biblioteki publiczne w woj. podkarpackim r. 84% Wyk. 1. Stan komputeryzacji bibliotek publicznych na Podkarpaciu. Stan na r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2016 r. W województwie podkarpackim w 160 gminach działa 161 bibliotek (w Lubaczowie 2 biblioteki).

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na r.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2014 r. W 2014 r. w województwie podkarpackim działało 679 bibliotek publicznych wraz z filiami.

Bardziej szczegółowo

RPPK IZ /16

RPPK IZ /16 Lista podstawowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.1 Rozwój OZE projekty parasolowe nabór nr IZ.00-18-001/16 Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Termin r.

Człowiek najlepsza inwestycja. Termin r. Człowiek najlepsza inwestycja R egionalny y Ośrodek O Polityki Społecznej w R zeszow ie PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Zadanie 3. Praca

Bardziej szczegółowo

Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2014 roku w ramach Programu Biblioteki Narodowej

Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2014 roku w ramach Programu Biblioteki Narodowej Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2014 roku w ramach Programu Biblioteki Narodowej Województwo Podkarpackie 6 czerwca 2014 r. Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Czas na aktywność w Gminie Besko. Czas na aktywność w gminie Białobrzegi. Czas na aktywność w gminie Błażowa. Czas na aktywność w gminie Boguchwała

Czas na aktywność w Gminie Besko. Czas na aktywność w gminie Białobrzegi. Czas na aktywność w gminie Błażowa. Czas na aktywność w gminie Boguchwała Dane teleadresowe Ośrodków Pomocy Społecznej, których projekty systemowe uzyskały dofinansowanie w ramach PO KL w Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń nt.,,płatności bezpośrednie" organizowanych przez PODR w Boguchwale i OR ARiMR w Rzeszowie Lp. Powiat Gmina Miejsce Data Godzina

Harmonogram szkoleń nt.,,płatności bezpośrednie organizowanych przez PODR w Boguchwale i OR ARiMR w Rzeszowie Lp. Powiat Gmina Miejsce Data Godzina Harmonogram szkoleń nt.,,płatności bezpośrednie" organizowanych przez PODR w Boguchwale i OR ARiMR w Rzeszowie Lp. Powiat Gmina Miejsce Data Godzina 1. Brzozów Nozdrzec Nozdrzec - Dom Strażaka 17.03.2016

Bardziej szczegółowo

Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach: 2. Jan Burek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego

Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach: 2. Jan Burek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Zał. do uchwały Nr XII/87/2008 Rady Gminy Zarszyn z dnia 23 stycznia 2008 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia, pomiędzy Gminą Zarszyn a Województwem Podkarpackim, dotyczącego wspólnego

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne w woj. podkarpackim - 2015 r. 79%

Biblioteki publiczne w woj. podkarpackim - 2015 r. 79% WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2015 r. W województwie podkarpackim w 160 gminach działa 161 bibliotek (w Lubaczowie 2 biblioteki).

Bardziej szczegółowo

34. Miastem i Gminą Nisko, reprezentowanym przez Miastem i Gminą Nowa Dęba, reprezentowanym przez Miastem i Gminą Nowa Sarzyna,

34. Miastem i Gminą Nisko, reprezentowanym przez Miastem i Gminą Nowa Dęba, reprezentowanym przez Miastem i Gminą Nowa Sarzyna, 34. Miastem i Gminą Nisko, reprezentowanym przez... 35. Miastem i Gminą Nowa Dęba, reprezentowanym przez... 36. Miastem i Gminą Nowa Sarzyna, reprezentowanym przez... 37. Miastem i Gminą Oleszyce, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

LP. Nazwa Beneficjenta Adres Beneficjenta Nr telefonu

LP. Nazwa Beneficjenta Adres Beneficjenta Nr telefonu LP. Nazwa Beneficjenta Adres Beneficjenta Nr telefonu 1. Gmina Nisko/Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku ul. 3-go Maja 10 37-400 Nisko 15 841 23 34 2. Gmina Miejska Jasło/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2013 r.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2013 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2013 r. W 2013 r. w województwie podkarpackim działało 679 bibliotek publicznych wraz z filiami.

Bardziej szczegółowo

RPPK IZ /16

RPPK IZ /16 Zaktualizowana Lista rezerwowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.1 Rozwój OZE projekty parasolowe, nabór nr IZ.00-18-001/16 Lp. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Wykaz miejsc dostaw (Część nr 4) WOI Rzeszów

Wykaz miejsc dostaw (Część nr 4) WOI Rzeszów Wykaz miejsc dostaw (Część nr 4) WOI Rzeszów 1 CP ORJ Rzeszów 35-959 Rzeszów ul. Asnyka 9 2 CP WER Rzeszów 36-060 Rudna Mała 47 3 CI OR Kraków Magazyn Znaczków 35-959 Rzeszów ul. Asnyka 9 4 CI OR Kraków

Bardziej szczegółowo

Miejsca i harmonogram dostaw dla części 1 przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 (komputer PC-1, komputer PC-2, notebook)

Miejsca i harmonogram dostaw dla części 1 przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 (komputer PC-1, komputer PC-2, notebook) Miejsca i harmonogram dostaw dla części 1 przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 (komputer, komputer, notebook) L.p. Nazwa placówki pocztowej Adres Powiat Gmina 1 Magazyn CI (Rzeszów) 35-959 Rzeszów, ul.

Bardziej szczegółowo

IMS - końcowa klasyfikacja szkół

IMS - końcowa klasyfikacja szkół IMS - końcowa klasyfikacja szkół miejsce szkoła gmina powiat punkty 1 SP 4 Sanok Sanok m. sanocki 902 2 SP 1 Sanok Sanok m. sanocki 768 3 SP 14 Przemyśl Przemyśl m. Przemyśl gr. 689 4 NSS Ustrzyki Dolne

Bardziej szczegółowo

RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiajacym aglomerację. nazwa oczyszczalni. 122 806 122 806 Krosno Wisłok 35410 62520 PUB1 I -

RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiajacym aglomerację. nazwa oczyszczalni. 122 806 122 806 Krosno Wisłok 35410 62520 PUB1 I - ZESTAWIENIE DANYCH DOTYCZĄCYCH AGLOMERACJI W WOJEÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2012 ROKU przepustowość maksymalna docelowa symbol - B, non aglomeracje o RLM>100 000 1 PLPK001 Rzeszów rzeszowski Rzeszów Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

Poczta Telefon Strona internetowa. Lp. Miejscowość Nazwa szkoły Ulica Nr Kod. Czudec. 1. Babica Zespół Szkół w Babicy Babica 102 38-120.

Poczta Telefon Strona internetowa. Lp. Miejscowość Nazwa szkoły Ulica Nr Kod. Czudec. 1. Babica Zespół Szkół w Babicy Babica 102 38-120. Lp. Miejscowość Nazwa szkoły Ulica Nr Kod 1. Babica Zespół Szkół w Babicy Babica 102 38-120 2. Babica Publiczne Przedszkole w Babicy Babica 102 38-120 3. Babica Szkoła Podstawowa w Babicy Babica 102 38-120

Bardziej szczegółowo

KOMISJE I PUNKTY KONSULTACYJNE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOW PUNKTY KONSULTACYJNE I KOMISJE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH WG POWIATÓW

KOMISJE I PUNKTY KONSULTACYJNE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOW PUNKTY KONSULTACYJNE I KOMISJE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH WG POWIATÓW POLICJA PODKARPACKA Źródło: http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/rze/informacje/psycholog-w-policji/gdzie-szukac-pomocy-psy/pomoc-dla-osob-uzalezni /45133,Komisje-i-punkty-konsultacyjne-rozwiazywania-problemow-alkoholow.html

Bardziej szczegółowo

IMS - klasyfikacja szkół (stan na dzień )

IMS - klasyfikacja szkół (stan na dzień ) IMS - klasyfikacja szkół (stan na dzień 10.05.2013) (po naliczeniu punktów za zawody rejonowe, półfinały i finały wojewódzkie w dyscyplinach: ind. biegi przełajowe, ind. Mistrz. w LA, koszykówka, unihokej,

Bardziej szczegółowo

IMS - klasyfikacja szkół SP 1 Sanok SP 4 Sanok NSS Ustrzyki Dolne SP 5 Dębica SP Ustianowa Górna SP Jedlicze SP Zarzecze SP 12 Rzeszów

IMS - klasyfikacja szkół SP 1 Sanok SP 4 Sanok NSS Ustrzyki Dolne SP 5 Dębica SP Ustianowa Górna SP Jedlicze SP Zarzecze SP 12 Rzeszów IMS - klasyfikacja szkół (stan na dzień 22.03.2013r. po naliczeniu punktów za finały, półfinaly i rejony w lekkiej atletyce, biegach przełajowych, szachach, unihokeju, gimnastyce, łyżwiarstwie, narciarstwie)

Bardziej szczegółowo

IMS - wstępna klasyfikacja szkół ewentualne uwagi prosimy kierować do biura PW SZS w Rzeszowie do 20 lipca br.

IMS - wstępna klasyfikacja szkół ewentualne uwagi prosimy kierować do biura PW SZS w Rzeszowie do 20 lipca br. IMS - wstępna klasyfikacja szkół ewentualne uwagi prosimy kierować do biura PW SZS w Rzeszowie do 20 lipca br. miejsce szkoła gmina powiat punkty 1 SP 4 Sanok Sanok m. sanocki 899 2 SP 1 Sanok Sanok m.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie rankingu

Opracowanie rankingu Opracowanie rankingu AKTYWNA GMINA PODKARPACIA ZŁOTA SETKA GMIN - 2010 Ranking opracowany przez dr.. Krzysztofa Kaszubę i Artura Chmaja WyŜsza Szkoła a Zarządzania w Rzeszowie Małopolski Instytut Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

IMS - klasyfikacja szkół

IMS - klasyfikacja szkół IMS - klasyfikacja szkół miejsce szkoła gmina powiat punkty 1 SP 4 Sanok Sanok m. sanocki 855 2 SP 14 Przemyśl Przemyśl m. Przemyśl gr. 788 3 NSS Ustrzyki Dolne Ustrzyki Dolne bieszczadzki 758 4 SP 1 Sanok

Bardziej szczegółowo

Moc przyłączeniowa [kw] Rodzaj instalacji. 2 osoba prawna Nozdrzec elektrownia wiatrowa

Moc przyłączeniowa [kw] Rodzaj instalacji. 2 osoba prawna Nozdrzec elektrownia wiatrowa Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci o napięciu wyższym niż 1 kv na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów - stan na dzień 30.06.2017 r. Lp. Podmiot Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 3 do Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodj Lista, w których znajdują się węzły wraz z ich przypisam do obszarów ch. Studium Wykonalności

Bardziej szczegółowo

1 90,5 0 15,9 1 9,5 0

1 90,5 0 15,9 1 9,5 0 Tabela 1. Istniejące Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Lp. Lokali Kod przyjmowanych odpadów Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych Masa przyjętych odpadów [Mg] Liczba

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Drogi Gminne- Lista Podstawowa

Lista rankingowa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Drogi Gminne- Lista Podstawowa Lista rankingowa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Drogi Gminne- Lista Podstawowa wnioskodawca pełna nazwa (projektu) zadania liczba uzyskanych punktów Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 sierpnia 2001 r.

USTAWA. z dnia 11 sierpnia 2001 r. USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. (Dz. U. Nr 84 z dnia 14 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Projekty z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw

Projekty z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw Projekty z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 9. 10. 12. 13. Nr wniosku wg KSI (SIMIK 07-13) 18-101/12 18-152/12 18-169/12

Bardziej szczegółowo

str. 1 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

str. 1 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza osób bezrobotnych w oparciu o dane SI Syriusz Województwo podkarpackie Zakres czasowy raportu: stan na dzień 31 grudnia 2011 r. (zrzut bazy danych) Nr raportu: 2 wykreśleni z ewidencji osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół uczestniczących w projekcie,,edukacja przez szachy w szkołach Podkarpacia 2013-2014

Wykaz szkół uczestniczących w projekcie,,edukacja przez szachy w szkołach Podkarpacia 2013-2014 Wykaz szkół uczestniczących w projekcie,,edukacja przez szachy w szkołach Podkarpacia 2013-2014 LP Nazwa szkoły Nazwa gminy/organu prowadzącego Powiat 1. Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim

Bardziej szczegółowo

Gmina/ Jednostka ewidencyjna

Gmina/ Jednostka ewidencyjna 1 podkarpackie bieszczadzki Ustrzyki Dolne - miasto Ustrzyki Dolne 1251 2,8216 2 podkarpackie bieszczadzki Ustrzyki Dolne - miasto Ustrzyki Dolne 1607 2,4819 3 podkarpackie bieszczadzki Ustrzyki Dolne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/143/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 28 kwietnia 2008r.

UCHWAŁA NR XXV/143/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 28 kwietnia 2008r. UCHWAŁA NR XXV/143/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie zamiany uchwały Nr XXII/126/2008 Rady Gminy z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia

Bardziej szczegółowo

Część I Dane zbiorcze. Rozdział 1. Dane ogólne

Część I Dane zbiorcze. Rozdział 1. Dane ogólne [WYCIĄG] OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego Na podstawie art. 168

Bardziej szczegółowo

ROLA WYBRANYCH PODATKÓW W ZASILANIU BUDŻETU PAŃSTWA NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

ROLA WYBRANYCH PODATKÓW W ZASILANIU BUDŻETU PAŃSTWA NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Łukasz Furman 1 ROLA WYBRANYCH PODATKÓW W ZASILANIU BUDŻETU PAŃSTWA NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Streszczenie: Artykuł omawia problematykę dochodów budżetowych uzyskiwanych w latach 2011 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/190/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 29 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR X/190/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 29 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR X/190/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zakresu i wysokości pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Podkarpackiego Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej Wykaz węzłów sieci

Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej Wykaz węzłów sieci Załącznik nr 12 do Umowy Ramowej Wykaz węzłów sieci Nazwa węzła Lokalizacja węzła Typ węzła Adamówka Adamówka działka UG dz. 516/2 Babicha Babicha,OSP Dom Strażaka, Babicha 61, dz.76/2 Bachórzec Bachórzec,Publiczna

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WÓD, NA KTÓRYCH GOSPODARUJE PZW OKRĘG RZESZÓW WODY GÓRSKIE. gmina / rejon

WYKAZ WÓD, NA KTÓRYCH GOSPODARUJE PZW OKRĘG RZESZÓW WODY GÓRSKIE. gmina / rejon WYKAZ WÓD, A KTÓRYCH GOSPODARUJE PZW OKRĘG RZESZÓW Legenda: G wody górskie wody nizinne P wody udostępnione w porozumieniach międzyokręgowych wody udostępnione w dopłacie krajowej ŁS Łowisko specjalne

Bardziej szczegółowo

OW.IV.434.10.2012.IW. L.p. Nazwa beneficjenta Nazwa operacji

OW.IV.434.10.2012.IW. L.p. Nazwa beneficjenta Nazwa operacji OW.IV.434.10.2012.IW Lista Beneficjentów działań: Odnowa i rozwój wsi oraz Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"- operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania,,odnowa i rozwój

Bardziej szczegółowo

10 Zespół Szkół Nr 1 w Kolbuszowej - Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kolbuszowej Kolbuszowa 258

10 Zespół Szkół Nr 1 w Kolbuszowej - Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kolbuszowej Kolbuszowa 258 Pozycja Szkoła Poczta Suma punktów 1 Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy Dębica 568 2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Stalowej Woli Stalowa Wola 370 3 Publiczna Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

str. 1 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

str. 1 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza osób bezrobotnych w oparciu o dane SI Syriusz Województwo podkarpackie Zakres czasowy raportu: stan na dzień 31 grudnia 2011 r. (zrzut bazy danych) Nr raportu: 1 bezrobotni ogółem Notka metodyczno-organizacyjna

Bardziej szczegółowo

2 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Dębicy Dębica 2,809% 4 Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy Dębica 2,398%

2 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Dębicy Dębica 2,809% 4 Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy Dębica 2,398% Lp. Szkoła Miejscowość Procent ogółu punktów 1 Szkoła Nr 4 w Jaśle Jasło 2,889% 2 Szkoła nr 2 im. Królowej Jadwigi w Dębicy Dębica 2,809% 3 Szkoła Nr 9 w Dębicy Dębica 2,497% 4 Szkoła nr 11 z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

RPPK /15. Gmina Fredropol , ,73 0,00 60 pkt. pozytywna. materiały dydaktyczne.

RPPK /15. Gmina Fredropol , ,73 0,00 60 pkt. pozytywna. materiały dydaktyczne. Informacja w sprawie wyboru projektów z listy rezerwowej do dofinansowania w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.3 Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Część I Dane zbiorcze. Rozdział 1. Dane ogólne

Część I Dane zbiorcze. Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego (WYCIĄG) Na podstawie art. 168

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego za lata 2009-2010

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego za lata 2009-2010 Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Województwa go za lata 2009-2010 Załącznik nr 4. Wykaz projektów finansowanych przez RPO WP na lata 2007 2013 w ramach Działania 4 wykaz sporządzony przez

Bardziej szczegółowo

Budowa hali sportowej wraz z rozbudową. miejscowości Łopuszka Wielka Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr

Budowa hali sportowej wraz z rozbudową. miejscowości Łopuszka Wielka Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr Wynik oceny merytorycznej wniosków dla osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne (nabór nr IZ.00-18-001/15) Lp.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SZKÓŁ ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU MAŁY MISTRZ W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM - stan na dzien 1.09.2014.r

WYKAZ SZKÓŁ ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU MAŁY MISTRZ W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM - stan na dzien 1.09.2014.r WYKAZ SZKÓŁ ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU MAŁY MISTRZ W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM - stan na dzien 1.09.2014.r Liczba Liczba klas Liczba Szkoła Adres Telefon Gmina szkół I dzieci 1 ZS Skopanie ul. Kard.Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej. Studium Wykonalności

PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej. Studium Wykonalności PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej Rzeszów, październik 2010 Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 1.1. Cele i założenia opracowania... 4 1.2. Definicje skrótów... 4 1.3. Tytuł projektu...

Bardziej szczegółowo

Lista sygnatariuszy Stanowiska I Forum Karpackich Gmin na dzień 30 października 2013

Lista sygnatariuszy Stanowiska I Forum Karpackich Gmin na dzień 30 października 2013 Lista sygnatariuszy Stanowiska I Forum Karpackich Gmin na dzień 30 października 2013 Nazwa Jednostki Samorządu Terytorialnego Data sposób Nr karty Urząd Gminy Iwonicz - Zdrój 08.10.2013 poczta 157. Starostwo

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Listy podstawowe wniosków wybranych warunkowo do dofinansowania I. Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii L.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Numer wniosku wg KSI (SIMIK 07-13) -18-120/12-18-166/12-18-063/12-18-062/12-18-164/12-18-132/12-18-153/12-18-059/12-18-097/12

Bardziej szczegółowo

CHAPTER VII. EDUCATION

CHAPTER VII. EDUCATION DZIAŁ VII. EDUKACJA I WYCHOWANIE Uwagi ogólne 1. System edukacji w Polsce funkcjonuje zgodnie z ustawą z dnia 7 IX 1991 r. o systemie o- światy (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2B 1. RPPK /16. Wniosek oceniony pozytywnie

Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2B 1. RPPK /16. Wniosek oceniony pozytywnie Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.03.02.00-IZ.00-18-001/15 Oś priorytetowa III Czysta Energia Działanie 3.2 Lp. Nr rejestracyjny

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU MAŁY MISTRZ DEKLARACJE 2015/2016

ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU MAŁY MISTRZ DEKLARACJE 2015/2016 ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU MAŁY MISTRZ DEKLARACJE 2015/2016 na żółto zaznaczono nowe szkoły liczba liczba klas szkoła gmina szkół I liczba dzieci 1 ZSiP Baranów Sandomierski Baranów Sandomierski 2 30 2 ZSP

Bardziej szczegółowo

8.1. NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI (Ewa Sitnik)

8.1. NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI (Ewa Sitnik) 8. ODPADY 8.1. NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI (Ewa Sitnik) W dniu 1 lipca 2011 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku przedszkola w Rzemieniu.

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku przedszkola w Rzemieniu. Wynik oceny merytorycznej wniosków dla osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.1 Przedszkola (nabór nr 1-IZ.00-18-001/15) Lp. Nr

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu.

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. R a p o r t : Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. Realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2009 r. przez NZOZ Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Podkarpackiego SPRAWOZDANIE. z działalności Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP w kadencji 2006 2010

Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Podkarpackiego SPRAWOZDANIE. z działalności Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP w kadencji 2006 2010 Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Podkarpackiego SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP w kadencji 2006 2010 Rzeszów 18 września 2010 r. 2 1. WSTĘP 3 I. DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU "ANIMATOR - MOJE BOISKO - ORLIK 2012" - EDYCJA 2013

WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU ANIMATOR - MOJE BOISKO - ORLIK 2012 - EDYCJA 2013 WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU "ANIMATOR - MOJE BOISKO - ORLIK 2012" - EDYCJA 2013 okres umowy wnioskodawca adres wnioskodawcy powiat gmina adres "obiektu" nazwisko animatora imię animatora Gmina

Bardziej szczegółowo

Ostateczna lista projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 4/POKL/9.1.2/2008

Ostateczna lista projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 4/POKL/9.1.2/2008 Ostateczna lista projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 4/POKL/9.1.2/2008 Lp. WND Nazwa Beneficjenta Adres Beneficjenta 1 WND-POKL.09.01.02-18-002/08 LINGUA Szkoła Języków

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE

UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE 1. UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE Pola uprawne gminy Orły e wsi Okolic lski k Jasie a Osie a gmin ymk Pielgrz Zbiorn ik zapo rowy w Rzeszo wie 1.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA (Jolanta Ciba)

Bardziej szczegółowo

Godzina postoju - od. Godzina postoju - do. Dzień tygodnia

Godzina postoju - od. Godzina postoju - do. Dzień tygodnia Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Dzień tygodnia Godzina postoju - od Godzina postoju - do BRZOZOWSKI NOZDRZEC NOZDRZEC 2017-11-07 wt. 09:00 16:00 Nazwa miejsca postoju Adres miejsca postoju NOZDRZEC

Bardziej szczegółowo

Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na 2015 rok

Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na 2015 rok Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na 2015 rok (Obejmujący kontunuowane z lat ubiegłych i nowe do 2018 roku) Załacznik r 1 do uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr. z dnia.

Bardziej szczegółowo

PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej

PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej Aneks nr 1 do PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej Rzeszów, 18 listopad 2010 Spis treści 1. Wstęp... 4 1.1. Wprowadzenie... 4 1.2. Podstawowe definicje... 4 1.3. Tytuł projektu... 6 2.

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu.

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. R a p o r t : Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. Realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2011 r. przez NZOZ Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.06.04.03-IZ.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.06.04.03-IZ. Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr -IZ.00-18-001/15 Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne Lp.

Bardziej szczegółowo

Poradnie - 2011 rok L. p. Nazwa Świadczeniodawcy Miasto Ulica Kod Nazwa kom. Nr telefonu powiat

Poradnie - 2011 rok L. p. Nazwa Świadczeniodawcy Miasto Ulica Kod Nazwa kom. Nr telefonu powiat Poradnie - 2011 rok L. p. Nazwa Świadczeniodawcy Miasto Ulica Kod Nazwa kom. Nr telefonu powiat pocz. organ. 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Bieszczady Lutowiska Lutowiska 82/2 38-713 Poradnia

Bardziej szczegółowo

Powiat Nazwa szkoły, placówki Nazwa szkoły, placówki adres BIESZCZADZKI Czarna Szkoła Podstawowa Czarna Czarna Górna 126 BIESZCZADZKI Czarna Zespól

Powiat Nazwa szkoły, placówki Nazwa szkoły, placówki adres BIESZCZADZKI Czarna Szkoła Podstawowa Czarna Czarna Górna 126 BIESZCZADZKI Czarna Zespól Powiat Nazwa szkoły, placówki Nazwa szkoły, placówki adres BIESZCZADZKI Czarna Szkoła Podstawowa Czarna Czarna Górna 126 BIESZCZADZKI Czarna Zespól Szkół Salezjańskich; Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2008

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2008 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2008 Rzeszów 2009 Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2008, są kolejnym

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2015

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2015 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2015 Rzeszów 2016 Wydawnictwo Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, 31 978 Kraków tel. 12 6832101, e mail: oke@oke.krakow.pl, www.oke.krakow.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, 31 978 Kraków tel. 12 6832101, e mail: oke@oke.krakow.pl, www.oke.krakow. bieszczadzki Czarna Gimnazjum im. prof. Stefana Myczkoego w Czarnej Czarna Górna 13 23,1% 54,6 3 54,8 3 30,8 2 43,1 3 6 50,4 3 6 32,9 7 44,6 3 bieszczadzki Czarna Publiczne Gimnazjum Salezjańskie Polana

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, 31-978 Kraków tel. 12 68 32 101, e-mail: oke@oke.krakow.pl, www.oke.krakow.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, 31-978 Kraków tel. 12 68 32 101, e-mail: oke@oke.krakow.pl, www.oke.krakow. bieszczadzki Czarna Gimnazjum im. prof. Stefana Myczkowskiego w Czarnej Czarna Górna 21 5% 54,7 3 55,8 5 37,2 3 52,9 3 55,2 44,9 bieszczadzki Czarna Publiczne Gimnazjum Salezjańskie Polana 5 20% 67,2 7

Bardziej szczegółowo

Studia Ekonomiczne i Regionalne. Aleksandra Górecka

Studia Ekonomiczne i Regionalne. Aleksandra Górecka ISSN 2083-3725 www.ser.pswbp.pl Studia Ekonomiczne i Regionalne Economic and Regional Studies Tom/Volume IV, Nr/No 1/ 2011 STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: Uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej

Bardziej szczegółowo

Lista Gmin objętych Ramową Konwencją o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat

Lista Gmin objętych Ramową Konwencją o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat Lista Gmin objętych Ramową Konwencją o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat Województwo małopolskie L.P. Nazwa Powiat 1. Gmina Lipnica Murowana bocheński 2. Gmina Łapanów bocheński 3. Miasto i Gmina

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 1 do Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Lista miejscowości województwa podkarpackiego, sklasyfikowanych pod względem przypisania

Bardziej szczegółowo

LISTA RANKINGOWA - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU Z IV REKRUTACJI

LISTA RANKINGOWA - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU Z IV REKRUTACJI LISTA RANKINGOWA - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Lublin 10.11.2015. PRZEDSZKOLA ZAKWALIFIKOWANE DO EDUKACJI BEZPOŚREDNIEJ. ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU Z IV REKRUTACJI L. p. Nazwa Nr kodowy Powiat Gmina Adres Pkt.1

Bardziej szczegółowo

R a p o r t : realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2008 r.

R a p o r t : realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2008 r. R a p o r t : realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2008 r. na Podkarpaciu POWIATY WOJ. PODKARPACKIEGO OBJĘTE PROGRAMAMI PRZEZ NZOZ OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

MAPA INSTYTUCJI DOBROCZYNNYCH I SOCJALNYCH NA TERENIE POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

MAPA INSTYTUCJI DOBROCZYNNYCH I SOCJALNYCH NA TERENIE POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO MAPA INSTYTUCJI DOBROCZYNNYCH I SOCJALNYCH NA TERENIE POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Opracowanie dr Alicja Kłos, dr Małgorzata Wilczyńska Charakterystyka Województwo Podkarpackiego Województwo podkarpackie

Bardziej szczegółowo

Projekty w trakcie realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w województwie podkarpackim - stan na 30 czerwca 2012 r.

Projekty w trakcie realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w województwie podkarpackim - stan na 30 czerwca 2012 r. Projekty w trakcie realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w województwie podkarpackim - stan na 30 czerwca 2012 r. Tytuł projektu Gmina Wartość ogółem Dofinansowanie UE Poprawa

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.06.04.01-IZ.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.06.04.01-IZ. Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr IZ.00-18-001/15 Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 6.4.1 Przedszkola Lp. Nr rejestracyjny

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2014

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2014 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2014 Rzeszów 2015 Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2014, są kolejnym,

Bardziej szczegółowo

Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 8/POKL/9.1.1/2009 ogłoszonego w dniu 12 lutego 2009 r.

Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów w ramach konkursu zamkniętego nr 8/POKL/9.1.1/2009 ogłoszonego w dniu 12 lutego 2009 r. Lp. Tytuł projektu Nazwa Beneficjenta Adres Beneficjenta Wartość projektu 1 Dajmy dzieciom szansę - program upowszechiniania wychowania przedszkolnego w Kielnarowej Kielnarowej Wartość przyznanego dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na 2015 rok

Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na 2015 rok Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na 2015 rok Załacznik do uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego r XIII/234/15 z dnia 28 września 2015 r. (Obejmujący kontunuowane z lat ubiegłych

Bardziej szczegółowo

PLAN INWESTYCYJNY I. INFORMACJA O ISTNIEJĄCYCH INSTALACJACH, W KTÓRYCH PRZETWARZANE SĄ ODPADY KOMUNALNE, I STRUMIENIU ODPADÓW KOMUNALNYCH

PLAN INWESTYCYJNY I. INFORMACJA O ISTNIEJĄCYCH INSTALACJACH, W KTÓRYCH PRZETWARZANE SĄ ODPADY KOMUNALNE, I STRUMIENIU ODPADÓW KOMUNALNYCH Załącznik nr 1 do Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 PLAN INWESTYCYJNY I. INFORMACJA O ISTNIEJĄCYCH INSTALACJACH, W KTÓRYCH PRZETWARZANE SĄ ODPADY KOMUNALNE, I STRUMIENIU ODPADÓW

Bardziej szczegółowo

WYKAZ LOKALI WYBORCZYCH PRZYSTOSOWANYCH DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WYKAZ LOKALI WYBORCZYCH PRZYSTOSOWANYCH DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WYKA OKAI WYBORCYCH RYSTOSOWANYCH DA OTREB OSÓB NIEEŁNOSRAWNYCH WOJEWÓDTWO ODKARACKIE p. Gmina owiat Nr obwodu Siedziba obwodu głosowania Typ obwodu 1 Czarna (gm.) bieszczadzki 1 Urząd Gminy (sala posiedzeń),

Bardziej szczegółowo

Świadczeniodawca - miejscowość Świadczeniodawca - ulica Świadczeniodawca - telefon Nazwa jedn. org. Adres miejsca realizacji świadczeń

Świadczeniodawca - miejscowość Świadczeniodawca - ulica Świadczeniodawca - telefon Nazwa jedn. org. Adres miejsca realizacji świadczeń Świadczeniodawca - miejscowość Świadczeniodawca - ulica Świadczeniodawca - telefon Nazwa jedn. org. Adres miejsca realizacji świadczeń Nazwa świadczeniodawcy Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy Dębica Krakowska

Bardziej szczegółowo

RZESZÓW - TARNÓW/KRAKÓW - RZESZÓW PRZEWOZY REGIONALNE. Rozkład jazdy ważny od 11 XII 2016 r. do 11 III 2017 r.

RZESZÓW - TARNÓW/KRAKÓW - RZESZÓW PRZEWOZY REGIONALNE. Rozkład jazdy ważny od 11 XII 2016 r. do 11 III 2017 r. RZESZÓW - TARNÓW/KRAKÓW - RZESZÓW R-39320 R-39430 R-39432 R-39434 R-39436 R-39322 R-39438 R-39440 R-39442 R-39324 R-39444 informacja o pociagu R-39401 R-39403 R-39301 R-39405 R-39407 R-39409 R-39411 R-39303

Bardziej szczegółowo

Uchrvala nr 9l20ll/lll Zarz4du Podkarpackiej lzby Rolniczej z dnia l1 lutego 20llr.

Uchrvala nr 9l20ll/lll Zarz4du Podkarpackiej lzby Rolniczej z dnia l1 lutego 20llr. Uchrvala nr 9l20ll/lll Zarz4du Podkarpackiej lzby Rolniczej z dnia l1 lutego 20llr. w sprarvie wykazu okrgg6w wyborczych utworzonych do przeprowadzenia lvybor6rv do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej

Bardziej szczegółowo

+48 134303580 G.Dydnia. (014)6702657 M.Dębica

+48 134303580 G.Dydnia. (014)6702657 M.Dębica Powiat Gmina Nazwa świadczeniodawcy Świadczeniodawca - miejscowość Świadczeniodawca - ulica Adres miejsca realizacji świadczeń Świadczeniodawca - TELEFON pow. M.Tarnobrzeg pow. bieszczadzki pow. brzozowski

Bardziej szczegółowo