Topvex SoftCooler TR09-15 Instrukcja obsługi i konserwacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Topvex SoftCooler TR09-15 Instrukcja obsługi i konserwacji"

Transkrypt

1 P L -PL V.A001

2 Spis treści 1 Ostrzeżenia Opis produktu Komponenty wewnętrzne Kontrola czynnika chłodniczego/raportowanie Opis działania Informacje ogólne Odzysk chłodu Regulacja mocy chłodniczej Ograniczenie mocy chłodniczej Funkcja obejścia (opcja) Zasada pracy Funkcja chłodzenia Komponenty i funkcje Sprężarka Przetwornica częstotliwości (FC) Regulacja mocy Zabezpieczenie sprężarki Czynnik chłodniczy Skraplacz/ Parownik Taca ociekowa Przepustnica obejściowa (wyposażenie dodatkowe) Obsługa Rozwiązywanie problemów...11

3 1 Ostrzeżenia Poniższe ostrzeżenia zostały umieszczone w dalszej części dokumentu. Zagrożenie Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub elektrycznych należy upewnić się, że urządzenie zostało odłączone od zasilania! Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez personel posiadający stosowną wiedzę oraz niezbędne uprawnienia wymagane zgodnie z obowiązującym prawem. Prace przy obiegu czynnika chłodniczego oraz obsługa czynnika chłodniczego powinny być wykonywane przez upoważniony personel. Ostrzeżenie Uwaga na ostre krawędzie blach i obudowy podczas montażu i konserwacji. Nosić właściwą odzież i rękawice ochronne. Unikać kontaktu czynnika chłodniczego ze skórą. Stosować sprzęt ochronny, taki jak okulary ochronne, rękawice i odpowiednia odzież. Zapewnić dobrą wentylację. W przypadku odmrożeń skontaktować się z lekarzem. W razie kontaktu czynnika chłodniczego ze skórą należy dokładnie umyć narażoną część ciała. Jeśli czynnik chłodniczy dostanie się do oka, należy je przemyć płynem do przemywania oczu lub przez 20 minut przemywać je letnią wodą, po czym skontaktować się z lekarzem. Stosować rozłącznik izolacyjny w torze zasilania elektrycznego z minimalną przerwą izolacyjną 3mm Produktu nie powinny obsługiwać dzieci ani osoby o ograniczonej sprawności fizycznej lub umysłowej, nie mające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że zostały przeszkolone w zakresie obsługi produktu przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub znajdują się pod nadzorem takiej osoby. Dzieci powinny pozostawać pod opieką osób dorosłych, aby nie używały produktu do zabawy. 1 Systemair AB

4 2 Opis produktu 2.1 Komponenty wewnętrzne Rys. 1 Przyłącza i główne komponenty urządzeń podłączonych w wydaniu lewym LP Opis 1. Sprężarka 2. Skraplacz 3. Parownik 4. Osuszacz z filtrem i wziernikiem 5. Zawór rozprężny 6. Taca ociekowa z odpływem 7. Syfon 8. Przelotka kablowa do zewnętrznego okablowania 9. Szafka elektryczna z przetwornicą częstotliwości 10. Przyłącze kanału powietrza wywiewanego 11. Czujnik temperatury wywiewu, EHS 12. Presostat i termostat po stronie gorącego gazu 13. Punkty pomiarowe /zawory czynnika chłodniczego 2 Systemair AB

5 Rys. 2 LP Opis 1. Listwa zaciskowa, zasilanie sieciowe 2. Zabezpieczenie (AS3) grzałki oleju w karterze sprężarki 3. Przekaźniki 4. Listwa zaciskowa, przyłącza wewnętrzne/ zewnętrzne 5. Przetwornica częstotliwości z wyświetlaczem 6. Filtr przeciwzakłóceniowy EMC 3 Kontrola czynnika chłodniczego/raportowanie Urządzenie Topvex SoftCooler TR zostało napełnione fabrycznie czynnikiem chłodniczym i należy do grupy Urządzeń zawierających ponad 3 kg czynnika chłodniczego na obieg. Przed przekazaniem do eksploatacji osoba odpowiedzialna za chłodzenie powinna sporządzić raport kontrolny dotyczący instalacji. Raz w roku należy przeprowadzać kontrolę szczelności i zarejestrować jej wyniki. Montaż urządzenia Topvex SoftCooler TR wymaga zgłoszenia tylko, jeśli nieruchomość/ przedsiębiorstwo, w których się znajduje, po zakończeniu montażu zawierają w sumie co najmniej 10 kg czynnika chłodniczego (nie ma obowiązku zgłaszania małych urządzeń, zawierających mniej niż 3 kg czynnika chłodniczego, takich jak zwykłe lodówki/ zamrażarki). Zgłoszenia dokonuje się w odpowiednim urzędzie kontrolnym (zazwyczaj w miejskim wydziale ochrony środowiska). W poszczególnych krajach mogą obowiązywać inne przepisy. Należy to sprawdzić w lokalnym urzędzie. 3 Systemair AB

6 4 Opis działania DEH DO SS ETS EHS CO OS HPS UC CPR FC RC EF HE EV SF RM Rys. 3 Bez obejścia, centrala w wykonaniu lewym DEH DBEH DO SS ETS EHS CO OS HPS UC CPR FC RC EF HE EV SF RM Rys. 4 Z obejściem, centrala w wykonaniu lewym LP EF SF SS OS ETS EHS UC RC RM HE Opis Wentylator wyciągowy Wentylator nawiewny Czujnik temp. powietrza nawiewanego Czujnik temp. powietrza zewnętrznego Czujnik temp. powietrza wyciągowego Czujnik temp. powietrza wywiewanego Sterownik E28 Sterowanie wirnikiem Napęd rotora wymiennika odzysku ciepła Wymiennik 4 Systemair AB

7 LP DO DEH DBEH FC CPR EV CO HPS Opis Przepustnica powietrza zewnętrznego (wyposażenie dodatkowe) Przepustnica powietrza wywiewanego (wyposażenie dodatkowe) Przepustnica obejściowa powietrza wywiewanego (wyposażenie dodatkowe) Przetwornica częstotliwości Sprężarka Parownik Skraplacz Czujnik ciśnienia skraplacza 4.1 Informacje ogólne Sterownik główny E28 (UC) mierzy temperaturę za pomocą czujnika temperatury powietrza wyciągowego (ETS), a następnie utrzymuje zadaną temperaturę nawiewu, uruchamiając w odpowiedniej sekwencji odpowiednio odzysk ciepła/chłodu (HE) i nagrzewnicę (HW/EL) albo chłodnicę (CO). Czujnik temperatury powietrza nawiewanego (SS) ogranicza temperaturę min. i maks. powietrza nawiewanego. 4.2 Odzysk chłodu Wymiennik (HE) automatycznie uruchamia odzysk ciepła albo chłodu z powietrza wyciągowego, zależnie od warunków temperaturowych. 4.3 Regulacja mocy chłodniczej Sprężarka (CPR) jest sterowana bezstopniowo przez przetwornicę częstotliwości (FC), aktywne są limity częstotliwości minimalnej i maksymalnej. 4.4 Ograniczenie mocy chłodniczej Przetwornica częstotliwości (FC) w sposób ciągły mierzy ciśnienie kondensacji (za pomocą czujnika HPS). Jeśli ciśnienie przekracza zadaną wartość graniczną, obroty sprężarki (CPR) są płynnie obniżane. Ma to na celu uniknięcie alarmu wysokiego ciśnienia. 4.5 Funkcja obejścia (opcja) Aby ograniczyć zużycie energii przez wentylator wyciągowy, kiedy nie ma zapotrzebowania na chłodzenie, przepustnica obejściowa powietrza wywiewanego (wyposażenie dodatkowe) jest otwierana, dzięki czemu powietrze wywiewane nie przepływa przez skraplacz (CO). W wyłączonym urządzeniu wszystkie przepustnice są zamknięte. Uwaga! Niniejsza instrukcja zawiera opis funkcji urządzenia Topvex SoftCooler TR, natomiast pełny opis funkcji można znaleźć w Instrukcji montażu kompaktowych central wentylacyjnych Topvex TR09, 12, 15 5 Systemair AB

8 5 Zasada pracy 5.1 Funkcja chłodzenia Czynnik chłodniczy krąży w zamkniętym obiegu składającym się z: parownika, sprężarki, skraplacza i zaworu rozprężnego. Sprężarka utrzymuje niskie ciśnienie w parowniku, powodując obniżenie temperatury wrzenia czynnika chłodniczego i parowanie doprowadzonego czynnika chłodniczego z zaworu rozprężnego (wrzenie) z absorpcją ciepła. Ciepło jest pozyskiwane z powietrza nawiewanego, które przepływa przez parownik temperatura powietrza nawiewanego zostaje obniżona. Po zwiększeniu ciśnienia w sprężarce, gazowy czynnik chłodniczy przepływa przez skraplacz, gdzie w wyniku wysokiego ciśnienia i wysokiej temperatury wrzenia ulega skropleniu i podczas kondensacji, wydziela ciepło, które jest odbierane przez powietrze wywiewane owiewające skraplacz. W ten sposób ciepło jest odpowiednio przekazywane z powietrza nawiewanego do powietrza wywiewanego. Po opuszczeniu skraplacza, czynnik chłodniczy w stanie ciekłym przepływa przez zawór rozprężny, który reguluje ilość czynnika chłodniczego docierającego do parownika, zamykając cykl. 5.2 Komponenty i funkcje Sprężarka W urządzeniu Topvex SoftCooler zastosowano wysokosprawną sprężarkę spiralną typu scroll, przeznaczoną specjalnie do regulacji wydatku czynnika chłodniczego przez zmianę prędkości obrotowej. Sprężarka nie może pracować bez przetwornicy częstotliwości. Prędkość, a co za tym idzie wydajność chłodzenia jest regulowana poprzez zmianę częstotliwości roboczej maksymalny zakres roboczy sprężarki wynosi od 20 do 120 Hz. W mniejszych urządzeniach maksymalna częstotliwość jest ograniczona przez nastawy w przetwornicy częstotliwości. Sterowanie sprężarką (regulacja ilości chłodu) jest realizowane automatycznie. Obroty sprężarki ustawiane są przez falownik zgodnie z sygnałem zapotrzebowania chłodu generowanym przez sterownik centrali (E28) Przetwornica częstotliwości (FC) Przetwornica częstotliwości sprężarki znajduje się w szafce elektrycznej. Przetwornica odbiera sygnał sterujący (0-10 V DC), który odpowiada bieżącemu zapotrzebowaniu na chłód, z modułu sterowania E28 i odpowiednio steruje prędkością sprężarki. Przetwornica posiada także czujnik wysokiego ciśnienia (HPS) (4-20 ma), który nieustannie mierzy ciśnienie w układzie chłodzenia. Jeśli ciśnienie przekroczy wartość zadaną w sprężarce, nastąpi obniżenie częstotliwości wyjściowej, a co za tym idzie prędkości sprężarki, aby ciśnienie nie wzrosło do poziomu, przy którym zadziała presostat (PSH) po stronie wysokiego ciśnienia. Sprężarka jest zabezpieczona przed zbyt częstym załączaniem i wyłączaniem przez funkcję opóźnienia ponownego uruchomienia (3 minuty) w przetwornicy częstotliwości. 6 Systemair AB

9 Przetwornica częstotliwości skrócony poradnik (5) (6) (4) (1) (2) (3) (8) (15) (7) (10) (9) (16) (11) (12) (13) (14) Rys. 5 Wyświetlacz służy do programowania parametrów przetwornicy, a także do monitorowania określonych wartości parametrów podczas pracy. Element Funkcja (1) Dioda zasilania Świeci (na zielono) po włączeniu przetwornicy. (2) Dioda alarmowa Świeci (na czerwono), kiedy przetwornica wyłączy się wskutek alarmu. (3) Dioda programu Świeci (na zielono), kiedy wyświetlacz prezentuje zmienny parametr. Pulsuje w razie niezgodności ustawień. (4) Dioda pracy Świeci (na zielono), kiedy przetwornica napędza silnik. (5) Dioda monitorowania [Hz] Świeci (na zielono), kiedy wyświetlane dane dotyczą częstotliwości. (6) Dioda monitorowania [A] Świeci (na zielono), kiedy wyświetlane dane dotyczą prądu. (7) Dioda polecenia pracy Świeci (na zielono), kiedy zostanie ustawione polecenie pracy. (Uruchomienie klawiszem RUN). (8) Wyświetlacz LED Pokazuje poszczególne parametry, monitorowanie itd. (9) Klawisz RUN Służy do włączania przetwornicy. (10) Klawisz STOP/RESET Służy do zmniejszania prędkości przetwornicy aż do zatrzymania. Służy także do resetowania przetwornicy w razie zatrzymania alarmowego. (11) Klawisz CYKL Służy do przechodzenia na początek następnej grupy funkcji podczas wyświetlania trybu funkcji. Służy do anulowania ustawienia i powrotu do kodu funkcji podczas wyświetlania danych. Służy do przesuwania kursora o cyfrę w lewo w trybie ustawień wartości liczbowych. (12) Klawisz DO GÓRY (13) Klawisz W DÓŁ Naciskanie przez 1 sekundę spowoduje wyświetlenie danych d001, niezależnie od bieżącej zawartości wyświetlacza. Służą do zwiększania lub zmniejszania wartości danych. Jednoczesne naciśnięcie obu klawiszy uruchamia tryb edycji wartości liczbowych. 7 Systemair AB

10 Element Funkcja (14) Klawisz USTAW Służy do przechodzenia do trybu wyświetlania danych podczas wyświetlania kodu funkcji. Służy do zapisywania danych i powrotu do wyświetlania kodu funkcji podczas wyświetlania danych. Służy do przesuwania kursora o cyfrę w prawo w trybie wyświetlania wartości liczbowych. (15) Złącze USB Służy do podłączania wtyczki USB (mini-b) w celu komunikacji z komputerem. (16) Złącze RJ45 Służy do podłączania wtyczki RJ45 w celu zdalnej obsługi. Tabela 1: Kody d001 d002 d003 d004 d005 d005 Częstotliwość wyjściowa Hz Prąd wyjściowy A Kierunek obrotów Zmienna procesu (PV), sprzężenie zwrotne PID Stan gniazda wejściowego Stan gniazda wyjściowego Tabela 2: Kody błędów E01-E04 E05 E07 E08 E09 E10 E11 E14 E15 E21 Przeciążenie prądowe Przeciążenie Zbyt wysokie napięcie DC Błąd pamięci Zbyt niskie napięcie DC Wewnętrzny błąd zasilania Błąd CPU Błąd uziemienia Przepięcie IN Przegrzanie E50.1 Alarm ciśnienia/ temperatury (generowany od presostatu lub termostatu gorącego gazu) Regulacja mocy Moduł sterowania E28 w centrali wentylacyjnej wysyła sygnał ( Y3-chłodzenie, 0-10 V DC) proporcjonalnie do bieżącego zapotrzebowania na chłód. Sygnał trafia przez przekaźnik (R1) do wejścia analogowego w przetwornicy częstotliwości. Po odebraniu sygnału (R1) następuje uruchomienie sprężarki, kiedy sygnał zapotrzebowania przekroczy 1,0 V i prędkość jest regulowana zgodnie z sygnałem zapotrzebowania w zakresie częstotliwości min. (20 Hz) i maks. (w zależności od wielkości urządzenia, ograniczenie absolutne wynosi 120 Hz). Sprężarka wyłącza się przy sygnale zapotrzebowania niższym od 0,5 V Zabezpieczenie sprężarki Sprężarka jest chroniona przez: Zabezpieczenie silnika w przetwornicy częstotliwości (FC) Czujnik wysokiego ciśnienia po stronie wysokiego ciśnienia (PSH) Czujnik niskiego ciśnienia po stronie niskiego ciśnienia (PSL) 8 Systemair AB

11 Termostat gorącego gazu po stronie wysokiego ciśnienia (HGS) Jeśli dowolne z powyższych zabezpieczeń samoczynnie wyłączy się, moduł sterowania E28 wyświetli Alarm pompy chłodzącej. Przed ponownym uruchomieniem sprężarki należy ręcznie zatwierdzić i skasować alarm Czynnik chłodniczy Układ został napełniony czynnikiem chłodniczym typu R407C i przetestowany fabrycznie. Na wierzchu urządzenia Topvex SoftCooler znajdują się punkty pomiarowe wysokiego i niskiego ciśnienia (zawory). Informacje na temat kontrolowania i zgłaszania instalacji czynnika chłodniczego zawiera rozdział Skraplacz/ Parownik Wężownice skraplacza i parownika są wykonane z rurek miedzianych z ożebrowaniem aluminiowym Taca ociekowa Taca ociekowa znajduje się pod wężownicą parownika i gromadzi skropliny powstające w wyniku operacji chłodzenia. Taca ociekowa jest wykonana ze stali nierdzewnej i wyposażona w króciec o średnicy 32 mm do podłączenia rury spustowej (z tworzywa), która przez syfon odprowadza wodę do podłogowej kratki ściekowej Przepustnica obejściowa (wyposażenie dodatkowe) Przepustnica obejściowa jest sterowana przez przekaźnik (R2), który przez moduł sterowania E28 uruchamia się przy zapotrzebowaniu na chłodzenie, zamykając tym samym przepustnicę (DBEH) i wymuszając przepływ powietrza wywiewanego przez wężownicę skraplacza. 9 Systemair AB

12 6 Obsługa Ostrożnie Konserwacja urządzenia Topvex SoftCooler jest niezwykle istotna w zakresie wpływu całej instalacji na środowisko, oszczędnej pracy, trwałości, bezpieczeństwa i funkcjonowania. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy urządzeniu SoftCooler należy przeczytać punkt rozdział 1 Ostrzeżenia i punkt rozdział 3 Kontrola czynnika chłodniczego/raportowanie. Konserwację należy przeprowadzać dwa razy w roku. Poza ogólnym czyszczeniem należy wykonać następujące czynności: 1. Kontrola szczelności z rejestracją wyników (wymóg prawny: co najmniej raz w roku) W poszczególnych krajach mogą obowiązywać inne przepisy. Należy to sprawdzić w lokalnym urzędzie. 2. Kontrola ogólna. Podczas pracy urządzenia należy zwrócić uwagę na nietypowe dźwięki i wibracje. Sprawdzić, czy nie ma wycieku oleju (może to być objaw wycieku czynnika chłodniczego). Sprawdzić, czy nie doszło do korozji, uszkodzeń ciernokorozyjnych, poluzowania zawiesi rur. 3. Kontrola parownika i skraplacza. Po długim czasie użytkowania na wymiennikach ciepła (parownik i skraplacz) może nagromadzić się kurz, który utrudnia wymianę ciepła a także dławi przepływ powietrza. Odkurzyć delikatnie albuminowe lamele wymienników ciepła, usuwając zanieczyszczenia. 4. Kontrola tacy ociekowej. Po długim okresie użytkowania w tacy ociekowej i odpływie mogą nagromadzić się zanieczyszczenia utrudniające odprowadzanie skroplin. Wyczyścić tacę ociekową, odpływ, syfon i rury z osadów i zanieczyszczeń. 5. Kontrola filtra powietrza przetwornicy częstotliwości. Filtr znajduje się w drzwiach inspekcyjnych. Po długim czasie użytkowania filtr może być zapchany, co ogranicza przepływ powietrza chłodzącego, powodując wzrost temperatury przetwornicy częstotliwości i w rezultacie zakłócenia w jej działaniu. Odkręcić filtr od obudowy urządzenia (odczepić osłonę) i jeśli filtr jest brudny, wymienić go na nowy (wkład filtrujący G5). 10 Systemair AB

13 7 Rozwiązywanie problemów Ostrzeżenie Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy urządzeniu SoftCooler należy przeczytać punkt rozdział 1 Ostrzeżenia i punkt rozdział 3 Kontrola czynnika chłodniczego/raportowanie. W razie wystąpienia zakłóceń w działaniu, przed skontaktowaniem się z personelem serwisowym należy wykonać poniższe czynności. Zawsze należy sprawdzać, czy na panelu sterowania central wentylacyjnych nie ma żadnych alarmów. Należy pamiętać, że ponowne uruchomienie sprężarki następuje z co najmniej 3-minutowym opóźnieniem. Tabela 3: Sprężarka nie uruchamia się Czy na wyświetlaczu panelu sterowania centrali jest wyświetlany alarm Błąd roboczy P1-chłodnica? Tak Czy na wyświetlaczu przetwornicy częstotliwości ( INV ) jest wyświetlany kod E50.1? Nie Czy do chłodnicy dochodzi zasilanie sieciowe (400 V 3~)? Tak Nie Tak Nie Zadziałał czujnik ciśnienia sprężarki (2 sztuki) lub czujnik gorącego gazu. Sprawdzić następujące elementy: - czy filtr powietrza jest zapchany? - czy przewody powietrza nawiewanego/ wyciągowego są zapchane? - czy działa wentylator powietrza nawiewanego/ wyciągowego? Zresetować presostat wysokiego ciśnienia i/lub temperatury gorącego gazu, naciskając przyciski Reset. Następnie zresetować przetwornicę częstotliwości, naciskając przycisk Reset Stop/Reset. Na koniec zresetować moduł sterowania (E28), naciskając przycisk alarmowy na panelu sterowania, a następnie dwukrotnie przycisk OK, kiedy jest wyświetlany komunikat Błąd roboczy P1-chłodnica. W razie powtarzających się alarmów należy wezwać serwis! Czy na wyświetlaczu przetwornicy częstotliwości (INV) jest wyświetlany kod E01 do E45? Sprawdzić i skorygować: - bezpiecznik zewnętrzne - wyłącznik bezpieczeństwa Czy napięcie sygnału sterującego chłodzenia z modułu sterowania (E28) przekracza 1,0 V? 11 Systemair AB

14 Sprężarka nie uruchamia się cd. Czy na wyświetlaczu panelu sterowania centrali jest wyświetlany alarm Błąd roboczy P1-chłodnica? Tak Nie Tak Nie Przetwornica częstotliwości sprężarki ( FC ) samoczynnie wyłączyła się w wyniku przetężenia, przegrzania itp. (patrz Przetwornica częstotliwości skrócony poradnik ). Sprawdzić następujące elementy: - czy bezpieczniki zewnętrzne i zasilanie sieciowe są poprawne? Zresetować przetwornicę częstotliwości, wyłączając napięcie na 30 sekund (wyłączyć wyłącznik bezpieczeństwa urządzenia SoftCooler). Następnie ponownie włączyć wyłącznik bezpieczeństwa i zresetować przetwornicę częstotliwości, naciskając przycisk Reset Stop/Reset. Na koniec zresetować moduł sterowania (E28), naciskając przycisk alarmowy na panelu sterowania, a następnie dwukrotnie przycisk OK, kiedy jest wyświetlany komunikat Błąd roboczy P1-chłodnica. W razie powtarzających się alarmów należy wezwać serwis! Wezwać serwis! Wezwać serwis! Zbyt niskie zapotrzebowanie na chłodzenie! Przy sygnale poniżej 1,0 V sprężarka nie uruchomi się. Odczytać sygnał na wyświetlaczu modułu sterowania (E28): Tryb pracy - Wejścia/Wyjścia - Wyjście analogowe - AO3: Y3- chłodzenie" 12 Systemair AB

15 13 Systemair AB

16 lastpage Systemair s.a Łazy, Al. Krakowska Wólka Kosowska Tel: Fax : E mail: Firma Systemair AB zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji treści niniejszej instrukcji bez uprzedzenia. Systemair AB Industrivägen 3 SE Skinnskatteberg, Sweden Phone Fax

Topvex SoftCooler TR09-15 Instrukcja montażu

Topvex SoftCooler TR09-15 Instrukcja montażu P L -PL 17-05-12V.A001 Spis treści 1 Deklaracja zgodności... 1 2 Ostrzeżenia... 2 3 Kontrola czynnika chłodniczego/raportowanie... 3 4 Informacje o produkcie... 3 4.1 Informacje ogólne... 3 4.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Topvex SoftCooler SR09, SR11

Topvex SoftCooler SR09, SR11 Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 20876612-PL 2014-03-18 A002 Spis treści 1 Ostrzeżenia... 1 2 Opis produktu... 2 2.1 Komponenty... 2 2.2 Szafka elektryczna... 3 3 Montaż urządzenia... 4 3.1

Bardziej szczegółowo

Kompaktowe centrale wentylacyjne. Topvex FR, SR, TR

Kompaktowe centrale wentylacyjne. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR PL 206951-PL 11-08-22V.A004 (C. 3.0-1-06) Spis treści 1 Protokół z przekazania do eksploatacji... 1 1.1 Nastawy funkcji... 1 1.2 Ustawianie programu tygodniowego... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Topvex FC, CAV zestaw do konwersji central na sterowanie CAV (Constant Air Volume = stały przepływ powietrza ) Instrukcja instalacji Dokument w oryginalnym języku EN 128300-EN_PL 04-05-2015 A001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

instrukcja serwisowa Klimatyzatory system multi

instrukcja serwisowa Klimatyzatory system multi instrukcja serwisowa Klimatyzatory system multi SPIS TREŚCI Usuwanie problemów 3 Kody błędów 4 Sprawdzić poniższe przed wezwaniem centrum serwisowego AUX, jeśli wystąpi nieprawidłowe działanie. Klimatyzator

Bardziej szczegółowo

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173)

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173) EVK401 Cyfrowy Termoregulator ogólnego zastosowania z pojedynczym wyjściem 1. WSTĘP 1.1 Ważne Przed montażem i użytkowaniem należy uważnie przeczytać następującą instrukcję, ściśle stosować się do dodatkowych

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik VMC II

Skrócony przewodnik VMC II INFORMACJE OGÓLNE Zmień wartość - Naciśnij SET. Powrót do pozycji wyjściowej. Niniejszy Skrócony przewodnik zawiera listę wszystkich możliwych do ustawienia parametrów. Dodatkowe informacje zawarte są

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA

INSTRUKCJA SERWISOWA INSTRUKCJA SERWISOWA Klimatyzator kasetonowy typu Multisplit. CNAUX.PL SPIS TREŚCI Usuwanie problemów: Kody błędów 3 5 USUWANIE PROBLEMÓW Sprawdzić poniższe przed wezwaniem centrum serwisowego AUX, jeśli

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2)

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) TERMOSTAT - Nastawa Nastawa temperatury Uwaga: Wybrana nastawa temperatury może zawierać się tylko w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja techniczna [ pl ]

Instrukcja techniczna [ pl ] Panel zdalnego sterowania Instrukcja techniczna [ pl ] Ragainės g. 100, LT-78109 Šiauliai, Lithuania Tel. (+370 1) 5015 Fax. (+370 1) 5017 office@salda.lt www.salda.lt Nr części: PRGPU081 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 Spis treści 1 Deklaracja zgodności... 1 2 Ostrzeżenia... 2 3 Prezentacja produktu... 3 3.1 Informacje ogólne... 3 3.1.1 Opis sterownika

Bardziej szczegółowo

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Włączanie / wyłączanie Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk przez 4 sekundy. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

EV3 X21 instrukcja uproszczona

EV3 X21 instrukcja uproszczona EV3 X21 instrukcja uproszczona Sterownik zastosowany w chillerach: -B2000/B/2.0 -B2000/B/3.0 -B2000/B/4.0/WRT - B300/B/5.5 -Piccolo 1. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 2. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA 2.1 Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

SL EC centrale nawiewne

SL EC centrale nawiewne EC centrale nawiewne CENTRALA NAWIEWNA EC konstrukcja i wyposażenie Obudowa central wykonana jest w całości z blachy stalowej cynkowanej galwanicznie. Konstrukcja została zaizolowana termicznie i akustycznie

Bardziej szczegółowo

7. Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy wodnej o charakterystyce stałoprocentowej

7. Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy wodnej o charakterystyce stałoprocentowej FUNKCJE AUTOMATYKI CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ GOLEM-D-1S-2X Z WYSOKOSPRAWNYM WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM RECYRKULACJĄ I NAGRZEWNICĄ WODNĄ PODŁĄCZONA DO WYMIENNIKA GRUNTOWEGO. Centrala będzie pracować wg zegara

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FAG25-III 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Tryb konfiguracji A... 3 3. Tryb konfiguracji B... 5 4. Dane techniczne... 6 1. Opis głównych

Bardziej szczegółowo

MPA-W z nagrzewnicą wodną

MPA-W z nagrzewnicą wodną z nagrzewnicą wodną MPA to nawiewna centrala wentylacyjna w skład której wchodzi: filtr klasy G, kanałowy wentylator z łopatkami wirnika zagiętymi do przodu, nagrzewnica elektryczna (MPA E) lub nagrzewnica

Bardziej szczegółowo

Woda lodowa Klimatyzacja precyzyjna Klimakonwektory. Klimakonwektory wentylatorowe

Woda lodowa Klimatyzacja precyzyjna Klimakonwektory. Klimakonwektory wentylatorowe Woda lodowa Klimatyzacja precyzyjna wentylatorowe 3 i belki chłodzące wentylatorowe przysufitowopodłogowe przysufitowo- SYSCOIL podłogowe SYSCOIL kanałowe kanałowe SYSDUCT SYSDUCT kanałowe o kanałowe

Bardziej szczegółowo

/9 Kinetic Z. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym Vent-Axia Kinetic. Kinetic Z

/9 Kinetic Z. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym Vent-Axia Kinetic. Kinetic Z 21-03-2016 1/9 Kinetic Z Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym Vent-Axia Kinetic Kinetic Z 21-03-2016 2/9 Kinetic Z Opis Kompletny układ odzyskiwania ciepła o wydajności do 85%.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC

VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC VUT PE EC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC VUT PE EC - centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem przeciwprądowym, z nagrzewnicą elektryczną, wentylatorami stałoprądowymi

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi

kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi kratki.pl Mikroprocesorowy sterownik pomp MSP instrukcja obsługi Mikroprocesorowy sterownik pomp jest urządzeniem, które w sposób ciągły monitoruje temperaturę w płaszczu wodnym kominka i na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacje dla instalatora

Informacje dla instalatora 96-00 Skierniewice tel/fax 46 892 4 Szanowny nabywco: Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi oraz warunkami gwarancji i eksploatacji. Producent

Bardziej szczegółowo

Blue Box Microchiller

Blue Box Microchiller Blue Box Microchiller 2 Manual 001721A02 Issue 06.05 Replaces 20110901 Instrukcja obsługi Interfejs użytkownika Wyświetlacz posiada 3 zielone pola cyfr, (dodatkowo znak wartości -, oraz punkt dziesiętny.

Bardziej szczegółowo

EV6 223 instrukcja uproszczona

EV6 223 instrukcja uproszczona EV6 223 instrukcja uproszczona Zastosowany w chillerach B300/B/15.0 Niektóre parametry zostały celowo wyłączone lub pominięte. Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Panel sterowania Wskaźnik prędkości nawiewu Duża wilgotność (75%) Średnia wilgotność (65%) Mała wilgotność (50%) Wskaźnik wilgotności Wskaźnik odszraniania Wskaźnik pełnego zbiornika

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2

Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2 Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2 4. Sterownik przewodowy CZ-RE2C2 (uproszczony) Oznaczenia i funkcje Przyciski sterujące A. Przycisk włączania/wyłączania Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

VR 300 ECV/B (1000 W / 500 W)

VR 300 ECV/B (1000 W / 500 W) (1000 W / 500 W) Centrala wentylacyjna GB PL A001 Wprowadzenie Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji dotyczy centrali wentylacyjnej, wyprodukowanej przez firmę Systemair AB. Instrukcja zawiera podstawowe

Bardziej szczegółowo

RLI CENTRALE WENTYLACYJNE Z OBROTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA. centrale z odzyskiem ciepła. dane podstawowe. wentylatory. Akcesoria

RLI CENTRALE WENTYLACYJNE Z OBROTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA. centrale z odzyskiem ciepła. dane podstawowe. wentylatory. Akcesoria centrale z odzyskiem ciepła CENTRALE WENTYLACYJNE Z OBROTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA budowa i konstrukcja EC CONSTANT flow Obudowa central wykonana jest w całości z podwójnej warstwy blachy stalowej grubości

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI COLLIER ISLAND (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI COLLIER ISLAND (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI COLLIER ISLAND (PL 04308355) 2 3 4 5 6 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ 1/11 KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ KLIMOR Spółka z o.o. GDYNIA styczeń 2012 r 2/11 1. WSTĘP Celem DTR jest zapoznanie instalatorów i użytkowników z budową oraz prawidłową obsługą i

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda WPL 15 ACS / WPL 25 AC

Pompa ciepła powietrze woda WPL 15 ACS / WPL 25 AC European Quality Label for Heat Pumps Katalog TS 0 WPL ACS / WPL AC WPL / AC(S) Inwerterowa, kompaktowa pompa ciepła powietrze/woda z funkcją chłodzenia aktywnego, do ustawienia na zewnątrz budynku. Szeroki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton

Instrukcja obsługi sterownika Novitek Triton Instrukcja obsługi sterownika Triton I. Zastosowanie Sterownik TRITON przeznaczony jest do obsługi generatorów. Sterownik ten jest wyposażony w funkcję sterowania przekaźnikiem światła oraz przekaźnikiem

Bardziej szczegółowo

KODY BŁĘDÓW KLIMATYZATORÓW ELECTRA

KODY BŁĘDÓW KLIMATYZATORÓW ELECTRA KODY BŁĘDÓW KLIMATYZATORÓW ELECTRA Seria JGF H6 Nieprawidłowa praca wentylatora jednostki wewnętrznej C5 Nieprawidłowe ustawienie zworki na płycie głównej jednostki wewnętrznej U8 Uszkodzone uzwojenie

Bardziej szczegółowo

ST- 380 I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne po napięciem. UWAGA

ST- 380 I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne po napięciem. UWAGA Tech - 1 - ST-380 I. Bezpieczeństwo Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń i uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nagrzewnicy wstępnej GOLD wielkości:

Instrukcja instalacji nagrzewnicy wstępnej GOLD wielkości: PL.PREHEAT.0301 Instrukcja instalacji nagrzewnicy wstępnej OLD wielkości: 04 1 Wersja F 1. Wstęp Wstępne ogrzewanie powietrza ma za zadanie zapobiegać kondensacji wilgoci na filtrze nawiewnym, a także

Bardziej szczegółowo

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8 PROGRAM UZYTKOWY SIECI plan LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8 KOD PROGRAMU: EPSTDEMCHA 1 SPIS TREŚCI Zakres zastosowania i rodzaje funkcji wykonywanych

Bardziej szczegółowo

Zasada działania sprężarki inwerterowej o zmiennej wydajności na przykładzie lodówek firmy Liebherr

Zasada działania sprężarki inwerterowej o zmiennej wydajności na przykładzie lodówek firmy Liebherr Zasada działania sprężarki inwerterowej o zmiennej wydajności na przykładzie lodówek firmy Liebherr Znaczenie terminów VCC (Variae Capacity Compressor) sprężarka o zmiennej wydajności: zmienna wydajność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wysoka skuteczność odzysku energii, rekuperator krzyżowy o sprawności do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator AMK

Mikroprocesorowy regulator AMK Dokumentacja techniczno-rozruchowa dla układu automatyki sterującej centralami wentylacyjnymi ikroprocesorowy regulator AK Automatyka central wentylacyjnych. SPIS TREŚCI. WŁAŚCIWOŚCI UKŁADU.... 3 2. STEROWNIK

Bardziej szczegółowo

SAVE VTR 200/B. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208062-PL 26-11-2012 A001

SAVE VTR 200/B. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208062-PL 26-11-2012 A001 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208062-PL 26-11-2012 A001 Oryginalna instrukcja została przygotowana w języku angielskim. Wersje w innych językach są tłumaczeniem oryginalnej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Automatyka chłodnicza

Automatyka chłodnicza Gdańsk, 04.12.2007r. Automatyka chłodnicza Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Temat pt.: Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła: budowa + działanie + przykłady

Bardziej szczegółowo

Kanałowa chłodnica wodna CPW

Kanałowa chłodnica wodna CPW 134 Kanałowa chłodnica wodna ZASTOSOWANIE Kanałowe chłodnice wodne powietrza, przeznaczone są do schładzania nawiewanego powietrza w systemach wentylacyjnych o prostokątnym przekroju kanałów, a także mogą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji

Instrukcja obsługi i instalacji Instrukcja obsługi i instalacji ELEKTRYCZNY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY DT3 50 D DT3 80 D DT3 100 D DT3 50 S DT3 80 S DT3 100 S Polska (PL) SPIS TREŚCI Część 1. Czynności niezbędne do wykonania przed

Bardziej szczegółowo

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173)

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173) EVK201/211 Proste termostaty cyfrowe do stacjonarnych urządzeń chłodniczych 1. WSTĘP 1.1 Ważne Przed montażem i użytkowaniem należy uważnie przeczytać następującą instrukcję, ściśle stosować się do dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu AirS

Instrukcja obsługi panelu AirS THESSLA GREEN Sp. z o.o. ul. Igołomska 10, 31-983 Kraków T: 12 3977605 F: 12 3764918 E: biuro@thesslagreen.com NIP: 678-314-71-35 Instrukcja obsługi panelu AirS S t r o n a 2 Spis treści 1. Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do SIWZ ZAKRES CZYNNOŚCI CZĘŚĆ I 1. Centrale wentylacyjne VTS Clima, VBW (JW 1158 Łask) 1) Sprawdzenie prawidłowości działania nagrzewnicy 2) Sprawdzenie prawidłowości działania chłodnicy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL 04308148) *KUCHENKA ELEKTRYCZNA ** KUCHENKA GAZOWA Polski! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora.

Bardziej szczegółowo

Centrala będzie utrzymywać w pomieszczeniu wymaganą temperaturę i stężenie CO 2 przez cały rok.

Centrala będzie utrzymywać w pomieszczeniu wymaganą temperaturę i stężenie CO 2 przez cały rok. KLUB: Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna z recyrkulacją, wymiennikiem krzyżowym, nagrzewnicą wodną i (opcja do późniejszego zamontowania w przypadku zainstalowania w budynku agregatu wody lodowej)

Bardziej szczegółowo

Znaczenie przycisków na sterowniku przewodowym

Znaczenie przycisków na sterowniku przewodowym 2. Sterownik przewodowy Znaczenie przycisków na sterowniku przewodowym PRZYCISK PRĘDKOŚCI WENTYLATORA Wybierz prędkość wentylatora. PRZYCISK WYBORU TRYBU Wybierz tryb. PRZYCISK ANULOWANIA Anuluj WŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 www.k2electronics.pl Deklaracja

Bardziej szczegółowo

SL centrale nawiewne KOMPAKTOWA CENTRALA NAWIEWNA SL. dane podstawowe. konstrukcja i wyposażenie. filtr. Nagrzewnica. wentylatory. napęd i sterowanie

SL centrale nawiewne KOMPAKTOWA CENTRALA NAWIEWNA SL. dane podstawowe. konstrukcja i wyposażenie. filtr. Nagrzewnica. wentylatory. napęd i sterowanie centrale nawiewne KOMPAKTOWA CENTRALA NAWIEWNA konstrukcja i wyposażenie Obudowa central wykonana jest w całości z blachy stalowej cynkowanej galwanicznie. Konstrukcja została zaizolowana termicznie i

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA

REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA REGULATOR NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ STR-NE DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA Białystok 2014r INFORMACJE OGÓLNE Dane techniczne: - zasilanie 230V AC 50Hz - pobór mocy: maksymalnie 6W - sposób montażu: szyna

Bardziej szczegółowo

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C Wersje B podstawowa I INTEGRATA Wykonanie ST standardowe LN wersja wyciszona Wyposażenie AS standardowe DS desuperheater HR całkowity

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi sterownika dotykowego Wygląd i przyciski sterownika Rys.1 Sterownik dotykowy 1 Przycisk włączania/wyłączania Naciśnij przycisk WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA,

Bardziej szczegółowo

Centrala Sterująca 540BPR

Centrala Sterująca 540BPR Centrala Sterująca 540BPR 1.OSTRZEŻENIE Uwagi: Przed jakąkolwiek próbą pracy przy elektronicznym sprzęcie (połączenia, konserwacja), zawsze odłącz urządzenie od zasilania. - Zawsze instaluj w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa sterownika agregatu chłodniczego LGSA-02

Instrukcja serwisowa sterownika agregatu chłodniczego LGSA-02 Instrukcja serwisowa sterownika agregatu chłodniczego LGSA-02 LGSA-02 - + Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. (32) 265-76-41; 265-70-97; 763-77-77 Fax: 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Sterownik dla agregatów skraplających

Sterownik dla agregatów skraplających Sterownik dla agregatów skraplających Główne cechy - Dla agregatów z jedną sprężarką i dwoma wentylatorami - Zamiennik sterowania elektryczno-mechanicznego - Sterowanie na podstawie ciśnienia ssania oraz

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wydajne i oszczędne urządzenie, dzięki wyposażeniu w wymiennik krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92%

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie i specyfikacja techniczna 2. Opis ogólny wyświetlacza i panelu sterującego 3. Sterowania w trybie ISOBAR 4. Sterowanie ręczne 5

Wprowadzenie i specyfikacja techniczna 2. Opis ogólny wyświetlacza i panelu sterującego 3. Sterowania w trybie ISOBAR 4. Sterowanie ręczne 5 IsoBar ControlModul Instrukcja Obsługi Spis Treści Wprowadzenie i specyfikacja techniczna 2 Opis ogólny wyświetlacza i panelu sterującego 3 Sterowania w trybie ISOBAR 4 Sterowanie ręczne 5 Ustawienie trybu

Bardziej szczegółowo

KODY BŁĘDÓW KLIMATYZATORÓW VESSER

KODY BŁĘDÓW KLIMATYZATORÓW VESSER KODY BŁĘDÓW KLIMATYZATORÓW VESSER Seria WGB U8 Uszkodzone uzwojenie silnika jednostki wewnętrznej lub elektroniki F1 Błąd czujnika temperatury otoczenia jednostki wewnętrznej Seria WGC09I/GC09I, WGC12I/GC12I

Bardziej szczegółowo

NAPĘDY SERII 16LE. 1. Dane techniczne.

NAPĘDY SERII 16LE. 1. Dane techniczne. www.sukcesgroup.pl NAPĘDY SERII 16LE Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia, a także może rzutować na poprawną pracę całej rolety. Zaleca się postępowanie

Bardziej szczegółowo

Seria VUT WH. Filtr Centrala wentylacyjna wyposażona jest w filtry o klasie filtracji G4 (wywiew) i F7 (nawiew).

Seria VUT WH. Filtr Centrala wentylacyjna wyposażona jest w filtry o klasie filtracji G4 (wywiew) i F7 (nawiew). CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Seria Seria A16 Nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła i wtórną nagrzewnicą elektryczną, o wydajności do 2200 m 3 /h, w izolowanej obudowie.

Bardziej szczegółowo

P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A W Y D Z I A Ł M E C H A N I C Z N Y

P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A W Y D Z I A Ł M E C H A N I C Z N Y 2011-01-05 P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A W Y D Z I A Ł M E C H A N I C Z N Y Elementy i układy automatyki stosowane w nowoczesnych centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wyposażonych w bloki

Bardziej szczegółowo

R Livestock solutions. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27

R Livestock solutions. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27 R DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27 1. Opis głównych opcji... 1 2. Wprowadzenie do wentylacji...1 3. Główne opcje... 2 4. Opcje konfiguracji... 4 5. Opcje trybu A...4 6. Opcje

Bardziej szczegółowo

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB Instrukcja obsługi 1. Warunki bezpieczeństwa przy użytkowaniu stacji 1. Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem stacji. 2. Osoby użytkujące urządzenie powinny być odpowiednio

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. STEROWANIE PROPORCJONALNE Obsługa pompy c.o., c.w.u. i dmuchawy IE-26

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. STEROWANIE PROPORCJONALNE Obsługa pompy c.o., c.w.u. i dmuchawy IE-26 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. STEROWANIE PROPORCJONALNE Obsługa pompy c.o., c.w.u. i dmuchawy IE-26 INTER ELECTRONICS Janicki Leszek ul. Kościelna 39 26-230 Radoszyce NIP: 658-186-51-17 REGON:

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 2 3 SPECYFIKACJE 3 3.1 Ogólne. 3 3.2 Szczegółowe... 3 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 4 a) Płyta czołowa.. 4 b) Tył

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH Typ uproszczony RBC-AS21E Dziękujemy bardzo za zakup Sterownika Pomieszczeniowego do klimatyzatora TOSHIBA. Przed użyciem Sterownika

Bardziej szczegółowo

Zehnder ComfoFond-L. Karta katalogowa - informacje techniczne. Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze

Zehnder ComfoFond-L. Karta katalogowa - informacje techniczne. Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Zehnder ComfoFond-L Karta katalogowa - informacje techniczne Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Opis Comfofond-L jest cieczowym gruntowym wymiennikiem, zwanym także gruntowym wymiennikiem

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

Do ocen zgodności zastosowano normy zharmonizowae PN-EN :2002.

Do ocen zgodności zastosowano normy zharmonizowae PN-EN :2002. Deklaracja zgodności 4/2004 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-23 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kontrolki sygnalizacyjne.

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Opis techniczny DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Opis techniczny DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Opis techniczny www.heating.danfoss.com Danfoss A/S nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku postępowania niezgodnego z instrukcją w czasie instalacji lub

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1

www.viaken.pl STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1 STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1 1. UWAGI Proszę przeczytać instrukcję przed użyciem urządzenia. Węże sprzętu powinny być przechowywane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. IE-24 STEROWANIE PROPORCJONALNE

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. IE-24 STEROWANIE PROPORCJONALNE www.esterowniki.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. IE-24 STEROWANIE PROPORCJONALNE INTER ELECTRONICS Leszek Janicki ul. Kościelna 39 26-230 Radoszyce tel. 790 472 748 janicki.leszek@o2.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU

FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 MONTAŻ CZUJNIKÓW CIŚNIENIA... 3 PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW IMPULSOWYCH...4 PODŁĄCZENIE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO... 5 NASTAWY CZUJNIKÓW CIŚNIENIA...

Bardziej szczegółowo

Regulatory transformatorowe (do regulacji napięciowej) typu RTRD, RTRDU

Regulatory transformatorowe (do regulacji napięciowej) typu RTRD, RTRDU INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Regulatory transformatorowe (do regulacji napięciowej) typu RTRD, RTRDU 1. Informacje odnośnie bezpieczeństwa. Montaż, instalacja, podłączenie elektryczne oraz odbiór powinien być

Bardziej szczegółowo