Modelowanie wieszaka wagonu w systemach CAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modelowanie wieszaka wagonu w systemach CAD"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA RZESZOWSKA Im. I. Łukasiewicza WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji PRACA PRZEJŚCIOWA Adam Bryniak Modelowanie wieszaka wagonu w systemach CAD Promotor: dr hab. inż. Janusz Porzycki, prof. PRz Rzeszów

2 2

3 Spis treści Wstęp Cel i zakres pracy Charakterystyka modelowania w systemach CAD Integracja CAD/CAM Rodzaje modeli cyfrowych CAD Modele krawędziowe Modele powierzchniowe Modele CSG Modele B-rep Modele FBM Modele fraktalne Modele wokselowe Więzy Parametryzacja Potrzeba oraz problemy związane z wymianą danych Rendering Wieszak belki bujakowej Charakterystyka systemów CAD Modelowanie 2D w programie DraftSight Modelowanie 3D w programie AutoCAD Modelowanie 3D w programie Inventor Creo Parametric Podsumowanie i wnioski Literatura

4 4

5 Wstęp Istotnym wymaganiem stawianym obecnie produkowanym wyrobom jest krótki czas ich projektowania, który przekłada się na dążenie do zwiększenia efektywności, a także łatwości modyfikowania elementów przy użyciu systemów komputerowego wspomagania - CAD. Projektowanie oraz konstruowanie z użyciem tych systemów jest realizowane na podstawie utworzonego modelu geometrycznego. Otrzymany model 3D jest zazwyczaj wykorzystywany w kolejnych etapach produkcji, takich jak analiza MES, wytwarzanie prototypów w technologii Rapid Prototyping, czy jako modele przy tworzeniu technologii obróbki CAM. Pokrótce przedstawiono modelowania w oparciu o systemy CAD, zwracając uwagę na interdyscyplinarną oraz komplementarną charakterystykę komputerowego wspomagania podczas procesu projektowania z użyciem systemów komputerowego wspomagania prac inżynierskich. W zależności sposobu otrzymywania konkretnej topologii modelu, można rozróżnić kilka głównych typów modeli cyfrowych, posiadających odmienne właściwości. Konsekwencją takiego podejścia jest powstanie różnych formatów zapisu modeli 3D co wiąże się z koniecznością odpowiedniej translacji w celu odczytu danego modelu w innym programie. Niestety w niektórych przypadkach może powodować to problemy oraz błędy uniemożliwiające dalszą pracę na otrzymanym w ten sposób modelu. Uzyskanie przedmiotów możliwe jest przez korzystanie z algorytmów działań przewidzianych przez producenta danego oprogramowania. Zazwyczaj określony model można wykonać kilkoma odmiennymi sposobami modelowania, a problemem nie jest uzyskanie poprawnego kształtu modelu, ale łatwość jego edycji oraz modyfikacji w przypadku konieczności zmian. W pracy przejściowej skoncentrowano się na przedstawieniu sposobów uzyskania modelu 2D w programie DraftSight V1R4 oraz 3D przy wykorzystaniu różnych metod modelowania z wykorzystaniem programu Autodesk AutoCAD 2014, Autodesk Inventor Professional 2014 oraz Creo Parametric 2.0, zwracając uwagę na odmienną filozofię konstruowania cyfrowych modeli przedmiotów, koncertując się na zastosowaniu jak największej ilości różnych narzędzi modelowania. Przykładowym przedmiotem był stosunkowo nieskomplikowany wieszak belki bujakowej, który jest przykładem typowego elementu wykorzystywanego w przemyśle kolejowym. 5

6 1. Cel i zakres pracy Celem pracy było zapoznanie z sposobami modelowania wieszaka beki bujakowej wykorzystując różne systemy CAD. Zakres pracy obejmuje teoretyczny opis modelowania komputerowego, z omówieniem charakterystycznych cech oprogramowania i rodzajów używanych modeli CAD, oraz praktyczne wykorzystanie tych metod dla pozyskania cyfrowego modelu wieszaka wagonu we wybranych programach komputerowego wspomagania wytwarzania. 2. Charakterystyka modelowania w systemach CAD Projektowanie wspomagane komputerowo CAD (ang. Computer Aided Design) opiera się na wykorzystaniu sprzętu i oprogramowania komputerowego w procesie projektowania, modelowania geometrycznego, analiz wytrzymałościowych oraz opracowaniu dokumentacji konstrukcyjnej wraz z strukturą produktu i listą materiałową [1]. Oprogramowanie to jest szczególnie użyteczne do wspomagania projektowania prac inżynierskich zwłaszcza w fazie rozwojowej produktu (rys. 2.1). Systemy CAD są również stosowane do przygotowania dokumentacji technologicznej, w tym kart oraz formularzy operacji technologicznych zawierającymi szkice operacyjne. Baza danych normaliów Koncepcja Fizyczny model artystyczny Cyfrowy model parametryczny Skaner 3D Symulacja działania Obliczenia wytrzymałościowe Dokumentacja 2D Przygotowanie programu CNC Produkcja Symulacja obróbki Gotowy wyrób Rys Schemat procesu projektowania oraz wytwarzania wspomaganego komputerowo 6

7 Ze względu na sposób modelowania można wyodrębnić dwie klasy oprogramowania CAD: 2D (ang. two-dimensional) oraz 3D (ang. three-dimensional) [2]. W przypadku modelowania 2D technika tworzenia rysunków została przeniesiona z deski kreślarskiej na ekran monitora komputera. Dzięki możliwości edycji stworzonej geometrii dwuwymiarowej znacząco ułatwiono wprowadzanie poprawek oraz modyfikacji utworzonej dokumentacji. Modelowanie trójwymiarowe odbywa się w przestrzeni trójwymiarowej wyświetlanej bezpośrednio w oknie graficznym. Element, zespół, a nawet cała maszyna może być w ten sposób przedstawiona oraz zoptymalizowana w asocjatywnych modułach jeszcze przed powstaniem prototypu. Komputerowe wspomaganie wytwarzania CAD jest jednym z systemów komputerowego wspomagania prac inżynierskich CAx (ang. Computer Aided Technologies), w skład którego wchodzą m.in. narzędzia obliczeń inżynierskich CAE (ang. Computer Aided Engineering), planowania CAP (ang. Computer Aided Planning), wytwarzania CAM (ang. Computer Aided Manufacturing), kontroli jakości CAQ (ang. Computer Aided Quality Control), zarządzania cyklem życia produktu PLM (ang. Product Lifecycle Management). Atutem systemów wspomagających projektowanie jest możliwość korzystania z baz danych zawierających biblioteki, know-how firmy, katalog elementów znormalizowanych itp. [3]. Typowy proces projektowania nowego przedmiotu wykorzystujący CAx może przebiegać następująco: 1) uzgodnienie przez zespół projektowy ogólnej koncepcji projektu, 2) wykonanie głównego cyfrowego modelu elementu projektowanego wyrobu, 3) wykonanie cyfrowej makiety wyrobu, zamodelowanie brakujących części, 4) przeprowadzenie obliczeń wytrzymałościowych, dobór materiałów, ocena strony wizualnej oraz ergonomicznej, 5) wykonanie prototypu, 6) wykonanie dokumentacji wymaganej przepisami prawa, 7) dokonanie poprawek i zmian w projekcie, oszacowanie kosztów wykonania, 8) sporządzenie BOM (ang. Bill of Materials), 9) wykonanie rysunków poszczególnych części oraz opracowanie instrukcji dla obrabiarek CNC, 10) wykonanie instrukcji montażu oraz użytkowania, 11) wykonanie prezentacji multimedialnej do celów marketingowych. 7

8 2.1. Integracja CAD/CAM Celem działań w oprogramowaniu CAM jest uzyskanie niezbędnych informacji do wytworzenia projektowanego obiektu w oparciu o model wykonany w oprogramowaniu CAD. Istotny funkcjonalnością w tym przypadku jest możliwość współpracy z natywnymi formatami programów CAD, jak i eksport oraz import danych przez formaty neutralne. Programowanie automatyczne z użyciem systemów CAD/CAM prowadzi do otrzymania kodu NC, na podstawie utworzonego modelu CAD w tym systemie, lub zaimportowanego modelu z zewnętrznego programu CAD [4]. Kolejnym krokiem jest określenie cech geometrycznych półfabrykatu, elementów mocujących przedmiot, a nawet modelu 3D konkretnej obrabiarki. Tory ruchu narzędzia są automatycznie generowane, na podstawie wybranego rodzaju obróbki, z uwzględnieniem wybranych narzędzi oraz zdefiniowanej geometrii detalu. Na tym etapie możliwe jest określenie parametrów skrawania lub automatyczny dobór z uwzględnieniem wymaganych właściwości powierzchni po obróbce. Symulacja obróbki w systemie CAD/CAM pozwala odnaleźć oraz naprawić błędy zapewniając bezpieczeństwo i eliminację podstawowych błędów jeszcze przed pierwszym uruchomieniem na maszynie (rys. 2.2). Wygenerowany kod NC przez postprocesor odpowiada układowi sterowania obrabiarki CNC. Zazwyczaj niezbędne są dodatkowe ręczne zmiany otrzymanego kodu w celu poprawy niektórych fragmentów programu sterującego obróbką. 8 Rys Wygląd przykładowego systemu CAD/CAM wizualizacja obróbki (Mastercam X6)

9 2.2. Rodzaje modeli cyfrowych CAD Modele wykonane w różnych systemach CAD przeważnie odznaczają się odmienną topologią oraz możliwością jej modyfikacji [5]. W związku z tym rozróżnia się podstawowe rodzaje modeli cyfrowych (tab. 2.1). L.p. Rodzaj modelu Struktura modelu 1. Krawędziowy Punkt oraz linie (np. odcinki, okręgi splajny itp.) 2. Powierzchniowy Powierzchnie (np. NURBS, Beziera) 3. Bryłowy CSG Prymitywy objętościowe z drzewem strukturalnym 4. Bryłowy B-rep Zamknięte bryły ograniczające objętość wraz z drzewem strukturalnym 5. Bryłowy hybrydowy Bryłowy CSG + bryłowy B-rep uzyskany metodą FBM (ang. Features Based Modeling. Bryłowy CSG + bryłowy B-rep uzyskany metodą przesuwania i obracania obiektów 2D 6. Fraktalny Wykorzystujące podobieństwo dokładne lub losowe 7. Bryłowy wokselowy Przestrzeń opisana trójwymiarowym rastrem (siatka wypełniona wokselami, które tworzą obiekty 3D) Tab Charakterystyka podstawowych modeli cyfrowych W zależności od geometrii przedmiotu stosuje się odpowiednie metody modelowania. Modelowanie bryłowe opiera się na wykorzystaniu podstawowych brył w celu uzyskania zadanej geometrii. Modele tworzone powierzchniowo pozwalają uzyskać skomplikowane powierzchnie, które mogą być trudne lub nawet niemożliwe do wykonania metodą modelowania bryłowego. Połączenie tych dwóch metod jest wykorzystywane przy modelowaniu hybrydowym (rys. 2.3). Rys Przycięcie bryły za pomocą powierzchni 9

10 Modele krawędziowe Modele krawędziowe (ang. wire-frame models) przedstawiają obiekt 3D za pomocą linii oraz punktów. Krawędzie mogą być tworzone przez linie proste, okręgi, łuki lub krzywe. Model krawędziowy nie zawiera informacji o powierzchni oraz wnętrzu bryły, dlatego też obiekt 3D jest przedstawiany w sposób niejednoznaczny. Zaletą modeli krawędziowych są małe wymagania sprzętowe wynikające z prostoty ich struktury. W oparciu o modelowanie krawędziowe tworzone są szkice 2D lub 3D. Szkice 2D (rys. 2.4) wykonywane w płaszczyźnie konstrukcyjnej, a następnie są wykorzystywane do tworzenia brył. W przypadku szkiców 3D krawędzie przeznaczone do wykonania dalszych operacji modelowania powstają przez połączenie punktów w przestrzeni. Rys Model krawędziowy 2D na przykładzie szkicu konstrukcyjnego (NX 9.0) Modele powierzchniowe Modele powierzchniowy (ang. surface models) tworzone są z elementarnych powierzchni ograniczonych krawędziami. Modelowanie powierzchniowe wyróżnia możliwość definiowania bardzo skomplikowanych powierzchni przedmiotów. Nie posiada natomiast informacji o wnętrzu modelu, a co za tym idzie takich cech jak masa, gęstość, środek ciężkości itp. Powierzchnie można podzielić ze względu na budowę (rys. 2.5): 10

11 a) powierzchnie liniowe, powstałe w operacjach wyciągnięcia lub rozwinięcia, które w dowolnym przekroju równoległym do wektora definiującego kierunek wyciągnięcia posiadają liniowe odcinki leżące na tej powierzchni. b) powierzchnie rozwijalne, pozwalające na sprowadzenie ich do stanu płaskiego, wykorzystywane przy tworzeniu elementów poprzez gięcie arkuszy blach, bez wykonywania przetłoczeń. c) powierzchnie swobodne - typu NURBS (ang. Non-Uniform Rational B-Spline) lub Bezier a, umożliwiają tworzenie zaawansowanych kształtów, gdzie właściwa powierzchnia jest interpolowana pomiędzy grupą splajnów. a) b) c) Rys Rodzaje powierzchni wykorzystywane w modelowaniu powierzchniowym Modele CSG Modelowanie z zastosowaniem prymitywów objętościowych CSG (ang. Constructive Solid Geometry), ma na celu uzyskanie bryły poprzez operacje boole owskie (rys. 2.6) na obiektach pierwotnych (prostopadłościan, kula, wałek, stożek itp.), zwanych prymitywami. Dla jednoznacznego określenia modelu CSG kolejne operacje logiczne są reprezentowane w postaci drzewa operacji. Zaletą metody CSG jest jej prostota, natomiast ograniczeniem niemożność uzyskania powierzchni swobodnych. Rys 2.6. Przykładowe operacje algebry Boole a na prymitywach 11

12 Modele B-rep Modele bryłowe B-rep (ang. Boundary representation) składają się z objętości ograniczonych przez zdefiniowane brzegi obiektu, czyli powierzchnie ograniczające (rys. 2.7). Oprócz informacji geometrycznych wykorzystywane są informacje topologiczne opisujące powiązania elementów składowych. Modele B-rep pozwalają na wykonywanie operacji na prymitywach, jednakże trwają dłużej niż w CSG, a ponadto przebiegają w kilkuetapowym procesie. Rys 2.7. Przykład modelu B-rep Modele FBM Modele oparte na cechach konstrukcyjnych FBM (ang. Feature Based Modeling), uzyskuje się przez zastosowanie predefiniowanych sparametryzowanych elementów, które są łączone w jedną strukturę z zachowaniem określonej hierarchii, w celu utworzenia unikalnego obiektu. Modelowanie opiera się na zastosowaniu typowych kształtów geometrycznych zawartych w bibliotekach, dla których określono charakterystyczne parametry sterujące. Wśród nich można rozróżnić normalia, czyli predefiniowane elementy znormalizowane, oraz typowe kształty geometryczne takie jak: otwory, rowki, fazowania, zaokrąglenia, itp. W porównaniu z modelowaniem CSG definiowanie cyfrowego modelu części odbywa się w krótszym czasie i zapewnia elastyczniejszy wpływ na zmiany konstrukcyjne [6]. Model części w systemie FBM przedstawiany jest w sposób graficzny jako bryła lub powierzchnia oraz za pomocą drzewka strukturalnego (rys. 2.8). W celu edycji wybranej cechy należy wskazać żądaną cechę przedmiotu, bezpośrednio w oknie graficznym lub wybierając ją z drzewa strukturalnego. 12

13 Rys Model FBM wraz z drzewkiem strukturalnym modelu (Creo Elements/Pro 5.0) Modele fraktalne Modele fraktalne są zbudowane z elementów samopodobnych (rys. 2.9), w związku z czym teoretycznie ich rozdzielczość jest niegraniczona. Strukturę fraktali można uzyskać korzystając z samopodobieństwa dokładnego, gdzie fragmenty tworzące model są odpowiednio przeskalowanymi elementami podstawowymi. Innym sposobem jest wykorzystanie samopodobieństwa statycznego, w którym fraktale otrzymywane są w sposób losowy. Rys Model fraktalny (trójkąt Sierpińskiego) 13

14 Modele wokselowe W metodzie modelowania wokselowego (ang. voxel models) wykorzystuje się woksele, czyli elementarne objętości w przestrzeni 3D, którymi zazwyczaj są sześciany (rys. 2.10). Istotnym parametrem wpływającym na rozdzielczość modelu wokselowego jest rozmiar woksela. Zaletą tej metody jest możliwość nadania dodatkowej informacji w postaci atrybutów dla poszczególnego woksela. Model wokselowy tworzony jest m.in. podczas badań przeprowadzanych z użyciem tomografu komputerowego Więzy Rys Model ściętej sfery zbudowanej z wokseli Więzy mają za zadanie narzucenie ograniczenia na określone cechy modelu. W programach CAD można rozróżnić więzy: 1) geometryczne związane z geometrią modelu (rys. 2.11), a) więzy postaciowe odnoszą się do zależności geometrycznymi pomiędzy elementami np. prostopadłość, równoległość, styczność, połączenie końców, współśrodkowość itp., b) więzy wymiarowe określają cechy geometryczne wyrażane za pomocą wartości np. odległość lub kąt pomiędzy punktami, odcinkami, obiektami, 14

15 a) b) Rys Więzy geometryczne: a) postaciowe, b) wymiarowe (Inventor) 2) kinematyczne stosowane dla zespołów składających z co najmniej dwóch części. Więzy te ograniczają liczbę stopni swobody (więzy holonomiczne) lub określają wzajemny ruch części (więzy nieholonomiczne) i ponadto pozwalają na sprawdzenie dopasowania oraz ewentualnych kolizji (rys. 2.12) Parametryzacja Rys Przykład więzów używanych podczas złożenia (SolidWorks 2014) Parametryzacja pozwala na dwustronne powiązanie modelu geometrycznego z matematycznym, co w praktyce oznacza automatyczne przegenerowanie dokonanych zmian w aktualnie modyfikowanym modelu. W programach CAD można rozróżnić parametryzację 15

16 dynamiczną oraz relacyjną. Parametryzacja dynamiczna zezwala na manualną zmianę wartości liczbowych wybranych wymiarów, w wyniku czego geometria modelu w sposób dynamiczny zmienia swoją postać. Parametryzacja relacyjna umożliwia zmianę zapisu konstrukcji poprzez zmianę wymiarów określonych w sposób relacyjny dla zmiennej niezależnej. Relacje te mogą zostać zdefiniowane w edytorze programu CAD (rys. 2.13) lub w zewnętrznym edytorze tekstowym, albo arkuszu kalkulacyjnym. Rys Dostęp do parametrów modelu śruby przez edytor formuł (CATIA V5R20) W modelowaniu parametrycznym ważna jest kolejność definiowania więzów, ponieważ kolejne są definiowane na podstawie poprzednich. Wadą w takim podejściu, w przypadku skomplikowanych modeli, jest długi czas przetwarzania geometrii zhierarchizowanej w drzewku historii operacji. Odmiennym podejściem jest modelowanie bezpośrednie [14], które pozwala na swobodniejszy proces tworzenia oraz modyfikacji, z wykorzystaniem narzędzi przeciągnięcie, obrót, skręcenie, w tym również edycję skomplikowanych kształtów. Model parametryczny można edytować jako model bezpośredni, a ponadto nie ma potrzeby ciągłej aktualizacji geometrii podczas przeprowadzania zmian. 16

17 Sposób modelowania bezpośredniego wykorzystuje się przy tworzeniu modeli koncepcyjnych, gdzie istotne jest szybkość oraz łatwość zmiany kształtu, a także oprogramowaniu CAM, w których z kolei pozwala na optymalizację geometrii pod względem technologiczności Potrzeba oraz problemy związane z wymianą danych Stosowanie w przemyśle, w zależności od potrzeb, różnych programów CAD prowadzi do konieczności bezstratnej wymiany danych w postaci cyfrowej. Gwałtowny rozwój oprogramowania CAD prowadzony przez różne firmy dorowadził do powstania odmiennych standardów funkcjonowania aplikacji, co przejawia się w zróżnicowanych formatach zapisu (tab. 2.2). Formaty aplikacji CAD Autodesk AutoCAD *.dxf, *.dwg Autodesk Inventor *.ipt -części, *.iam - złożenie, *.idw - rysunki CATIA *.catpart - części, *.catproduct - złożenie, *.catdrawing - rysunki CREO *.prt -części, *.asm - złożenie, *.drw - rysunki SolidWorks *.sldprt -części, *.sldasm- złożenie, *.slddrw - rysunki NX *.prt Formaty wymiany danych kerneli CAD ASCI *.sat, *.acis, *.sab Parasolid *.x_t, *.x_b Neutralne formaty wymiany danych STEP *.stp, *.step IGES *.igs, *.iges STL *.stl (format stratny) Formaty do publikacji danych DWF *.dwf (format wektorowy) PDF *.pdf (format wektorowy) BitMaP *.bmp (format rastrowy) JPEG *.jpg, *.jpeg (format rastrowy stratny) GIF *.gif (format rastrowy) TIFF *.tif, *.tiff (format rastrowy) Tab.2.2. Podstawowe formaty zapisu plików CAD 17

18 Brak kompatybilności przejawia się najczęściej jako brak lub bardzo ograniczona możliwość modyfikacji modelu zaimportowanego z innego systemu CAD. Tracona jest również informacja o drzewku konstrukcyjnym modelu oraz cechach konstrukcyjnych. Zagadnienie odmiennych algorytmów interpolacji zapisu geometrycznego ma wpływ na powstawanie błędów. W zależności od oprogramowania stosowane są różne sposoby obliczeniowe elementów tworzących model, a także tolerancji tych wartości. Cyfrowy model zawsze będzie pewnym przybliżeniem założonego matematycznego ideału, dlatego tolerancja geometryczna w oprogramowaniu CAD jest dokładniejsza niż tolerancja technologiczna, ale zarazem odpowiednio duża, aby obliczenia nie trwały niepotrzebnie długo. W wyniku zbyt wąskiej tolerancji po konwersji mogą powstać szczeliny pomiędzy sąsiadującymi powierzchniami, które utrudnią pracę na uzyskanym modelu (rys. 2.14). Rys Niewspółliniowość krawędzi po konwersji Rozwiązaniem problemu wymiany danych realizowane jest poprzez: konwersję przy użyciu wbudowanego konwertera lub użycie zewnętrznych translatorów (ograniczeniem jest posiadanie oddzielnego konwertera dla każdego typu formatu danych), używanie oprogramowania bazującego na tym samym jądrze (nie zawsze jest możliwe posiadanie plików powstałych tylko z wykorzystaniem danego kernela), korzystanie z neutralnych formatów IGES, STEP (błędy podczas translacji modelu). 18

19 2.6. Rendering Rendering to proces tworzenia wizualizacji fotorealistycznej na podstawie cyfrowego modelu (rys. 2.15). W programach CAD rendering wykorzystuje się do prezentacji obiektów, które poprzez nadanie materiału oraz faktury imitują rzeczywisty wygląd przedmiotu. Najlepsze efekty uzyskuje się jednak w programach dedykowanych do tworzenia wizualizacji korzystających z zaawansowanych algorytmów oddziaływania światła na materię. a) b) Rys Efekt renderingu a) Inventor Studio, b) 3DS MAX V-ray

20 3. Wieszak belki bujakowej Wieszak belki bujakowej jest elementem w pojeździe szynowym łączącym belkę bujakową z wózkiem napędowym. Belka bujakowa to skrzynkowa konstrukcja spawana, spoczywająca na sprężynach śrubowych, umieszczonych w wannach bujakowych, które są zawieszone poprzez zestaw ogniw, sworzni oraz wieszaków belki bujakowej [7]. Rys. 3.1.Wózek wagonu Wieszaki belki bujakowej są osadzone we wspornikach, które są przyspawane do ostoi wózka. Obok wieszaków głównych zlokalizowane są wieszaki bezpieczeństwa, mające na celu zapobiegnięcie odpadnięciu wanny w przypadku zerwania wieszaka. a) b) Rys Zamocowanie wieszaka belki bujakowej: a ) rysunek montażowy, b) widok rzeczywisty wieszaka 20

21 Rys Wieszak belki bujakowej 21

22 4. Charakterystyka systemów CAD Programy CAD posiadają różny zakres wspomagania prac inżynierskich. Najprostsze oprogramowanie CADD (ang. Computern Aided Design and Drafting) służy do wykonywania dokumentacji rysunkowej. Bardziej zaawansowane oprogramowanie CAD pozwala na tworzeni parametrycznych modeli trójwymiarowych, pracę w złożeniu części, sprawdzenie wytrzymałościowe, animację oraz rendering fotorealistyczny [8]. Zazwyczaj jest to oprogramowanie specjalizowane, zorientowane na ściśle określone branże. Uniwersalne systemy CAD/CAM/CAE stanowią pakiety w pełni asocjatywnych modułów wspomagających cały proces projektowania, wraz z cyklem zarządzania produktu PLM (ang. Product Life Management). Obecnie zaawansowane systemy CAD wyposażone są w systemy ekspertowe (KBE ang. Knowledge Based Engineering). W oparciu o bazę wiedzy, w które zawarte są formalne procedury automatyzujące typowe zadania procesu konstrukcyjnego wraz z oceną jego poprawności. Do systemu CAD wprowadzane są dane wejściowe, które są interpretowane na podstawie KBE, a rezultatem jest optymalne rozwiązanie. Innym kierunkiem rozwojowym jest praca w tzw. chmurze (ang. cloud) [15]. Zaletą w tym przypadku jest łatwy dostęp do danych niezależnie od miejsca, w którym został utworzony projekt, ponieważ pliki są przechowywane na zewnętrznych serwerach (rys. 4.1). 22 Rys Autodesk 360 beta zapewniający możliwość tworzenia oraz przeglądanie rysunków bezpośrednio w oknie przeglądarki internetowej lub korzystając z przeznaczonych aplikacji na urządzenia mobilne

23 4.1. Modelowanie 2D w programie DraftSight DraftSight jest darmowym programem komputerowego wspomagania projektowania w przestrzeni 2D. Warunkiem korzystania z programu jest bezpłatna rejestracja [16]. Program zapewnia współpracę z formatem DWG oraz DXF, również pozwala na zapisanie do plików w formatach PDF, JPG, BMP. Wygląd programu wzorowany jest na klasycznym interfejsie programu AutoCAD (rys. 4.2). Ograniczeniami programu są braki zaawansowanych funkcji dostępnych w płatnym konkurencyjnym oprogramowaniu oraz niestabilna praca w przypadku złożonych i dużych projektów. Rys Widok programu DraftSight wraz z modelem 2D wieszaka belki bujakowej DraftSight jest typowym programem 2D, w którym z wykorzystaniem podstawowych narzędzi do rysowania jak linia, łuk, okrąg, wielokąt itp. konstruuje się dwuwymiarowy model przedmiotu. Praca na warstwach, tworzenie bloków grupujących elementy, narzędzia ułatwiające kreskowanie oraz zautomatyzowane wymiarowanie, znacznie przyspiesza tworzenie dokumentacji oraz umożliwia bezproblemową jej edycję [9]. Przydatną funkcjonalnością programu jest opcja wstawienia obrazu jako podkład, pomocna przy tworzeniu cyfrowego modelu na podstawie zeskanowanej dokumentacji rysunkowej. 23

24 4.2. Modelowanie 3D w programie AutoCAD AutoCAD to produkt firmy Autodesk pozwalającym modelować 2D oraz 3D oraz opracowywać dokumentacje rysunkową [10]. Jest to najpopularniejszy program do komputerowego wspomagania wytwarzania oraz kreślenia. Wersja komercyjna jest płatna, istnieje jednak możliwość dostępu do darmowej wersji edukacyjnej programów firmy Autodesk (w tym AutoCAD oraz Inventor) dla posiadaczy maila w domenie edu.pl [17]. Na bazie standardowej aplikacji dostępne są specjalizowane systemy CAD dedykowane dla różnych branż, m.in. AutoCAD: Mechanical, Architecture, Electrical, Plant 3D, Civil 3D. Interfejs programu wykorzystuje wstążkę (ang. ribbon) (rys. 4.3), w której pogrupowano funkcje oprogramowania wcześniej dostępne przez menu oraz ikony na paskach narzędzi. AutoCAD pozwala na wykonanie renderingu za użyciem dostępnego silnika Mental Ray. Rys Widok programu AutoCAD 2014 wraz z modelem 3D wieszaka belki bujakowej Dostępne są trzy metody modelowania (rys 4.4). Modelowanie bryłowe podstawowe prymitywy oraz niestandardowe bryły użytkownika. Modelowanie powierzchniowe powstałe w wyniku operacji przeciągnięcia, wyciągnięcia złożonego lub prostego, obracania. Modelowanie siatkowe składające się z wierzchołków, krawędzi oraz 24

25 ścian reprezentowane przez wielokąty, stosowane głównie w modelach przeznaczonych do renderingu. Rys Paski narzędzi modelowania Poniżej (rys 4.5) przedstawiono jeden z wielu sposobów tworzenia modelu wieszaka belki bujakowej. Domyślny krawędziowy sposób wyświetlania jest mało czytelny, z tego względu wybrano wyświetlanie cieniowane (a). W pierwszej kolejności utworzono prostopadłościan odpowiadających zarysowi łba wieszaka (b) wraz z nadaniem wysokości (c). Rysując linię łączącą przeciwległe wierzchołki utworzonej bryły, ułatwiono realizację określenia punktu środkowego. Korzystając z automatycznego wykrycia środka odcinka, narysowano okrąg odpowiadający średnicy pierwszego czopa części walcowej wieszaka (d). Następnie utworzono kolejne charakterystyczne okręgi korzystając z opcji przesunięcia tworzącą kopie elementu, równocześnie zmieniając wartości ich promieni (e). Tak przygotowany model (f) posłuży do zastosowania wyciągnięcia złożonego (ang. Loft). Po zaznaczeniu okręgów podczas tworzenia wyciągnięcia generowany jest podgląd (g), jednak przed zatwierdzeniem należy zmienić sposób tworzenia powierzchni ze stycznej na liniową (h). W następnym kroku wykonano otwory w oparciu o operacje na elementarnych bryłach, w tym przypadku korzystano z walców o zadanej średnicy oraz operacji boole a różnicy (i). W przypadku w części walcowej, najpierw utworzono bryłę poprawnie zorientowaną, a następnie przesunięto ją na określoną odległość (j) i utworzono otwór. Przed przystąpieniem do zaokrąglania oraz fazowania zsumowano wszystkie bryły w modelu, a następnie ukształtowano krawędzie (k). W celu usunięcia materiału łba dla wklęsłych zaokrągleń utworzono stosowne walce, które zostały następnie odjęte od właściwej bryły (l). Efektem końcowym jest uzyskanie trójwymiarowego modelu wieszaka belki bujakowej (rys. 4.3). 25

26 a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) Rys Kolejne etapy konstruowania modelu wieszaka 26

27 4.3. Modelowanie 3D w programie Inventor Inventor to program komputerowy CAD, który umożliwia modelowanie projektowanego przedmiotu w przestrzeni trójwymiarowej. Jądro programu ShapeManager pozwala na modelowanie części z wykorzystaniem technik hybrydowych, zezwalających na łączenie brył oraz powierzchni w jednym modelu dla uzyskania zadanych kształtów oraz uproszczenia edycji modelu. Podstawowymi moduły programu służą do modelowania części (.ipt), tworzenia złożeń (.iam) oraz dokumentacji (idw) [11]. Dodatkowo możliwe jest sprawdzenie wytrzymałościowe w oparciu o solver ANSYS. Moduł do tworzenia złożeń umożliwia przeprowadzenie symulacji montażu, tworzenie animacji oraz moduł Inventor Studio do fotorealistycznego renderingu [12]. Model wieszaka belki bujakowej uzyskano (rys. 4.6) poprzez wskazanie płaszczyzny (a), w której został utworzony szkic zarysu łba wieszaka (b). Korzystając z narzędzia wyciągnięcia (ang. Extrude) określono kierunek jako symetryczny oraz wysokość wyciągnięcia tworzonej bryły (c). Wskazując płaszczyznę za pomocą drzewka geometrii (d), przystąpiono do tworzenia zarysu części walcowej wieszaka. W tym celu zrzutowano krawędź istniejącej bryły, aby zapewnić powiązanie z tworzonym profilem, a także narysowano oś symetrii, definiując również podstawowy zarys profilu (e). W szkicowniku dostępne są narzędzia do fazowania oraz zaokrąglania, które zostały zastosowane dla wykonania odpowiednich krawędzi zarysu (f). Narzędzie służące do wyciągnięcia przez obrót (ang. Revolve) pozwoliło na uzyskanie bryły wałka, która jest standardowo sumowana ze styczną bryłą (g). Następny szkic (h) posłużył do uzyskania sfazowań oraz otworu z wykorzystaniem narzędzia wyciągnięcie ze zaznaczoną opcją odjęcia materiału i wybraniu poprawnego kierunku (f). Po wykonaniu fazowania krawędzi (j), za pomocą narzędzia otwór (ang. Hole) wykonano otwór w części walcowej (k). Przed przystąpieniem do przypisania gwintu w pliku Thread.xls wprowadzono wartości parametrów gwintu Tr 55x5 (l), ponieważ standardowo program nie posiada jego wymiarów. Narzędzie gwint (ang. Thread), po wskazaniu części walcowej na której ma być umieszczony gwint (m), umożliwiło wybór żądanego rodzaju gwintu (n), w wyniku czego otrzymano widok wieszaka wyświetlany z teksturą gwintu (rys. 4.7) oraz adnotacją o jego cechach geometrycznych wykorzystywaną np. przy tworzeniu dokumentacji rysunkowej. 27

28 a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) 28 Rys Przykładowe etapy modelowania wieszaka

Programy CAD Modelowanie geometryczne

Programy CAD Modelowanie geometryczne Programy CAD Modelowanie geometryczne Komputerowo wspomagane projektowanie CAD Narzędzia i techniki wspomagające prace w zakresie: projektowania, modelowania geometrycznego, obliczeniowej analizy FEM,

Bardziej szczegółowo

POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004

POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004 POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004 METODA SYMULACJI CAM WIERCENIA OTWORÓW W TARCZY ROZDRABNIACZA WIELOTARCZOWEGO Józef Flizikowski, Kazimierz Peszyński, Wojciech Bieniaszewski, Adam Budzyński

Bardziej szczegółowo

Programy CAD Modelowanie geometryczne

Programy CAD Modelowanie geometryczne Programy CAD Modelowanie geometryczne Komputerowo wspomagane projektowanie CAD Narzędzia i techniki wspomagające prace w zakresie: projektowania, modelowania geometrycznego, obliczeniowej analizy FEM,

Bardziej szczegółowo

Proces technologiczny. 1. Zastosowanie cech technologicznych w systemach CAPP

Proces technologiczny. 1. Zastosowanie cech technologicznych w systemach CAPP Pobożniak Janusz, Dr inż. Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny e-mail: pobozniak@mech.pk.edu.pl Pozyskiwanie danych niegeometrycznych na użytek projektowania procesów technologicznych obróbki za

Bardziej szczegółowo

Część 2 Załącznik nr 1.2

Część 2 Załącznik nr 1.2 Część 2 Załącznik nr 1.2 WSTĘP: Uwagi ogólne do zapisów dotyczących oprogramowania wyspecyfikowanego w Częściach: 1,2,3 System operacyjny Obecnie Zamawiający posiada komputery stacjonarne i przenośne z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-HANDLOWA OPROGRAMOWANIA DO PRAC KONSTRUKCYJNYCH 3D (razem 6 licencji)

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-HANDLOWA OPROGRAMOWANIA DO PRAC KONSTRUKCYJNYCH 3D (razem 6 licencji) ZAŁĄCZNIK NR 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNO-HANDLOWA OPROGRAMOWANIA DO PRAC KONSTRUKCYJNYCH 3D (razem 6 licencji) I. Dwa zestawy oprogramowania (2 licencje (PODAĆ NAZWĘ PRODUCENTA I NAZWĘ PAKIETU 1. Parametryczne

Bardziej szczegółowo

Parametryczne modele 3D w komputerowo wspomaganym projektowaniu i wytwarzaniu

Parametryczne modele 3D w komputerowo wspomaganym projektowaniu i wytwarzaniu w komputerowo wspomaganym projektowaniu i wytwarzaniu dr inŝ. Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej www.ath.bielsko.pl/~gnikiel Wykład, IX Forum InŜynierskie ProCAx III Wirtotechnologia

Bardziej szczegółowo

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej PROGRAM SZKOLENIA AutoCAD- Projektowanie układów instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych oraz branżowych obiektów 3D z wykorzystaniem oprogramowania AutoCAD- 40 h Przedmiot / Temat DZIEŃ I Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie konstruowania - narzędzia i obszary ich zastosowao. Dariusz Skibicki

Komputerowe wspomaganie konstruowania - narzędzia i obszary ich zastosowao. Dariusz Skibicki Komputerowe wspomaganie konstruowania - narzędzia i obszary ich zastosowao Dariusz Skibicki Plan wykładu Historia komputerowego wspomagania Dwuwymiarowe obiekty geometryczne Modelowanie przestrzenne Wspomaganie

Bardziej szczegółowo

Konstruuj z głową! Naucz się SolidWorksa!

Konstruuj z głową! Naucz się SolidWorksa! Konstruuj z głową! Naucz się SolidWorksa! Opanuj podstawy projektowania CAD części i złożeń Naucz się korzystać z zaawansowanych narzędzi inżynierskich Poznaj praktyczne przykłady zastosowania ich w projektach

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 4 INSTRUKCJA LABORATORYJNA

Ćwiczenie nr 4 INSTRUKCJA LABORATORYJNA WAT - WYDZIAŁ ELEKTRONIKI INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH ZAKŁAD EKSPLOATACJI SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH Przedmiot: Konstrukcja Urządzeń Elektronicznych Ćwiczenie nr 4 INSTRUKCJA LABORATORYJNA Temat: PROJEKTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania NX w branży motoryzacyjnej i transportowej. Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży motoryzacyjnej i transportowej

Rozwiązania NX w branży motoryzacyjnej i transportowej. Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży motoryzacyjnej i transportowej Rozwiązania NX w branży motoryzacyjnej i transportowej Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży motoryzacyjnej i transportowej Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE WYTWARZANIA CAM Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Termin realizacji projektu 01-09-2013 do 30-06-2015 SPECYFIKACJA OFERTY

ZAPYTANIE OFERTOWE. Termin realizacji projektu 01-09-2013 do 30-06-2015 SPECYFIKACJA OFERTY "NOWA SZKOŁA" Sp. z o. o. 90-248 Łódź Ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25 NIP 725-00-13-378, REGON 471014170 Łódź dnia 08-11-2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki

Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki Ćwiczenie laboratoryjne 2 Temat: Modelowanie powierzchni swobodnych 3D przy użyciu programu Autodesk Inventor Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY PROJEKTOWANIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Automatyzacja wytwarzania i robotyka Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

AutoCAD projektowanie I poziom

AutoCAD projektowanie I poziom PROGRAM SZKOLEŃ AutoCAD - program tworzony i rozpowszechniany przez firmę Autodesk, wykorzystywanym do dwuwymiarowego (D) i trójwymiarowego (3D) komputerowego wspomagania projektowania. Obecnie AutoCAD

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie projektowania- CAT-01

Komputerowe wspomaganie projektowania- CAT-01 Komputerowe wspomaganie projektowania- CAT-01 TEMATYKA Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestników z podstawami metodyki projektowania 3D w programie CATIA V5 Interfejs użytkownika Modelowanie

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI CAD W INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ - WYBRANE ZAGADNIENIA. Andrzej WILK, Michał MICHNA

TECHNIKI CAD W INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ - WYBRANE ZAGADNIENIA. Andrzej WILK, Michał MICHNA TECHNIKI CAD W INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ - WYBRANE ZAGADNIENIA Andrzej WILK, Michał MICHNA Plan Techniki CAD Metody projektowania Program Autodesk Inventor Struktura plików Wybrane techniki modelowania Złożenia

Bardziej szczegółowo

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API Dr inż. Janusz Pobożniak, pobozniak@mech.pk.edu.pl Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji produkcji Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja geometrii wypraski oraz jej modyfikacja z zastosowaniem Technologii Synchronicznej systemu NX

Weryfikacja geometrii wypraski oraz jej modyfikacja z zastosowaniem Technologii Synchronicznej systemu NX Weryfikacja geometrii wypraski oraz jej modyfikacja z zastosowaniem Technologii Synchronicznej systemu NX Projektowanie i wytwarzanie form wtryskowych, przeznaczonych do produkcji wyprasek polimerowych,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania NX w branży produktów konsumenckich. Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży produktów konsumenckich

Rozwiązania NX w branży produktów konsumenckich. Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży produktów konsumenckich Rozwiązania NX w branży produktów Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży produktów Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ FEMAP. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range,

PLAN SZKOLEŃ FEMAP. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range, PLAN SZKOLEŃ FEMAP Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych polskich

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części Inventor cw1 Otwieramy nowy rysunek typu Inventor Part (ipt) pojedyncza część. Wykonujemy to następującym algorytmem, rys. 1: 1. Na wstędze Rozpocznij klikamy nowy 2. W oknie dialogowym Nowy plik klikamy

Bardziej szczegółowo

Parametryzacja i więzy w Design View i Pro/Desktop (podsumowanie)

Parametryzacja i więzy w Design View i Pro/Desktop (podsumowanie) Parametryzacja i więzy w Design View i Pro/Desktop (podsumowanie) PARAMETRYZACJA CZYLI: wprowadzenie zmiennych do modelu geometrycznego, Przypisanie zmiennych (parametrów) liczbowym wymiarom daje możliwość

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA OPROGRAMOWANIA INŻYNIERSKIEGO OPARTEGO NA ŚRODOWISKU DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA PRODUKTU PLM LISTOPAD 2011

FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA OPROGRAMOWANIA INŻYNIERSKIEGO OPARTEGO NA ŚRODOWISKU DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA PRODUKTU PLM LISTOPAD 2011 FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA OPROGRAMOWANIA INŻYNIERSKIEGO OPARTEGO NA ŚRODOWISKU DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA PRODUKTU PLM LISTOPAD 2011 Prosimy zaznaczyć opcję czy wymaganie jest spełnione (kolumna TAK),

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechatronika Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU Modelowanie geometryczne i strukturalne

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie CAD. w projektowaniu konstrukcji mechanicznych

Oprogramowanie CAD. w projektowaniu konstrukcji mechanicznych Oprogramowanie CAD w projektowaniu konstrukcji mechanicznych Opracował: dr inż.zbigniew Rudnicki Oprogramowanie CAD w projektowaniu konstrukcji mechanicznych Wykład 1: Organizacja i tematyka zajęć Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie projektowania (CAD) Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1.

Bardziej szczegółowo

Animacje edukacyjne. Spis treści Materiały edukacyjne Animacje - Pokaz

Animacje edukacyjne. Spis treści Materiały edukacyjne Animacje - Pokaz Animacje edukacyjne Po wybraniu ze wstążki Rozpocznij pozycji Animacje Pokaz, rys. 1, uzyskujemy dostęp do bardzo rozbudowanej Pomocy Autodesk Inventor. Rys. 2 przedstawia spis treści pierwszego poziomu

Bardziej szczegółowo

Semestr letni Grafika inżynierska Nie

Semestr letni Grafika inżynierska Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-441z Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich Computer Aided

Bardziej szczegółowo

TUTORIAL: wyciągni. gnięcia po wielosegmentowej ście. cieżce ~ 1 ~

TUTORIAL: wyciągni. gnięcia po wielosegmentowej ście. cieżce ~ 1 ~ ~ 1 ~ TUTORIAL: Sprężyna skrętna w SolidWorks jako wyciągni gnięcia po wielosegmentowej ście cieżce ce przykład Sprężyny występują powszechnie w maszynach, pojazdach, meblach, sprzęcie AGD i wielu innych

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do programu AutoCAD 2014

Materiały pomocnicze do programu AutoCAD 2014 Łukasz Przeszłowski Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Konstrukcji Maszyn Materiały pomocnicze do programu AutoCAD 2014 UWAGA: Są to materiały pomocnicze

Bardziej szczegółowo

Modelowanie w projektowaniu maszyn i procesów cz.3

Modelowanie w projektowaniu maszyn i procesów cz.3 Modelowanie w projektowaniu maszyn i procesów cz.3 Dr inż. Piotr Pawełko p. 141 Piotr.Pawelko@zut.edu.pl www.piopawelko.zut.edu.pl Modelowanie Modelowanie w grafice 3D proces tworzenia i modyfikacji obiektów

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYZACJA PROCESU PROJEKTOWANIA RUR GIĘTYCH W OPARCIU O PARAMETRYCZNY SYSTEM CAD

AUTOMATYZACJA PROCESU PROJEKTOWANIA RUR GIĘTYCH W OPARCIU O PARAMETRYCZNY SYSTEM CAD mgr inż. Przemysław Zawadzki, email: przemyslaw.zawadzki@put.poznan.pl, mgr inż. Maciej Kowalski, email: e-mail: maciejkow@poczta.fm, mgr inż. Radosław Wichniarek, email: radoslaw.wichniarek@put.poznan.pl,

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE FUNKCJI PROGRAMÓW SOLIDWORKS i IRONCAD (na podstawie wykazu funkcji programu SolidWorks zamieszczonego na stronie producenta).

PORÓWNANIE FUNKCJI PROGRAMÓW SOLIDWORKS i IRONCAD (na podstawie wykazu funkcji programu SolidWorks zamieszczonego na stronie producenta). PORÓWNA FUNKCJI PROGRAMÓW SOLIDWORKS i IRONCAD (na podstawie wykazu funkcji programu SolidWorks zamieszczonego na stronie producenta). Funkcje CAD SOLID WORKS CAD 3D IRONCAD OPERACJE PODSTAWOWE Wyciągnięcie

Bardziej szczegółowo

Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy.

Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy. Raport z przeprowadzonych pomiarów. Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy. Spis treści 1.Cel pomiaru... 3 2. Skanowanie 3D- pozyskanie geometrii

Bardziej szczegółowo

CYFROWA SYNTEZA FOTOREALISTYCZNYCH OBRAZÓW W ŚRODOWISKU 3D

CYFROWA SYNTEZA FOTOREALISTYCZNYCH OBRAZÓW W ŚRODOWISKU 3D CYFROWA SYNTEZA FOTOREALISTYCZNYCH OBRAZÓW W ŚRODOWISKU 3D Daniel Jaroszewski Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki djaroszewski@poczta.wwsi.edu.pl www.grafika3d.wwsi.edu.pl WPROWADZENIE Przykładowa wizualizacja

Bardziej szczegółowo

Inventor 2016 co nowego?

Inventor 2016 co nowego? Inventor 2016 co nowego? OGÓLNE 1. Udoskonalenia wizualizacji, grafiki i programu Studio Nowa obsługa oświetlenia opartego na obrazie (IBL, Image Based Lighting) Wszystkie style oświetlenia w programie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku.

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku. 1 Spis treści Ćwiczenie 1...3 Tworzenie nowego rysunku...3 Ustawienia Siatki i Skoku...4 Tworzenie rysunku płaskiego...5 Tworzenie modeli 3D...6 Zmiana Układu Współrzędnych...7 Tworzenie rysunku płaskiego...8

Bardziej szczegółowo

Obróbka po realnej powierzchni o Bez siatki trójkątów o Lepsza jakość po obróbce wykańczającej o Tylko jedna tolerancja jakości powierzchni

Obróbka po realnej powierzchni o Bez siatki trójkątów o Lepsza jakość po obróbce wykańczającej o Tylko jedna tolerancja jakości powierzchni TEBIS Wszechstronny o Duża elastyczność programowania o Wysoka interaktywność Delikatne ścieżki o Nie potrzebny dodatkowy moduł HSC o Mniejsze zużycie narzędzi o Mniejsze zużycie obrabiarki Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Załącznik nr 3 Specyfikacja techniczna Zadanie I zakup typu CAD - 3

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Projektowania Foundation of design in technical engineering Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: obowiązkowy studia I stopnia Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NX CAD. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range,

PLAN SZKOLEŃ NX CAD. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range, PLAN SZKOLEŃ NX CAD Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych polskich

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy wspomagające pracę inżyniera

Nowoczesne systemy wspomagające pracę inżyniera Wojciech ŻYŁKA Uniwersytet Rzeszowski, Polska Marta ŻYŁKA Politechnika Rzeszowska, Polska Nowoczesne systemy wspomagające pracę inżyniera Wstęp W dzisiejszych czasach duże znaczenie w technologii kształtowania

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I

Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I Podstawowe zagadnienia egzaminacyjne Projektowanie Wirtualne - część teoretyczna Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I 1. Projektowanie wirtualne specyfika procesu projektowania wirtualnego, podstawowe

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI SOLID EDGE ST7. Przykładowy rozdział

NOWOŚCI SOLID EDGE ST7. Przykładowy rozdział NOWOŚCI SOLID EDGE ST7 Przykładowy rozdział Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym

Bardziej szczegółowo

MODEL 3D MCAD LEKKIEGO SAMOLOTU SPORTOWEGO, JAKO ŹRÓDŁO GEOMETRII DLA ANALIZY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ MES OBIEKTU

MODEL 3D MCAD LEKKIEGO SAMOLOTU SPORTOWEGO, JAKO ŹRÓDŁO GEOMETRII DLA ANALIZY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ MES OBIEKTU IX Konferencja naukowo-techniczna Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania MODEL 3D MCAD LEKKIEGO SAMOLOTU SPORTOWEGO, JAKO ŹRÓDŁO GEOMETRII DLA ANALIZY WYTRZYMAŁOŚCIOWEJ

Bardziej szczegółowo

CATIA. Podstawy modelowania i zapisu konstrukcji

CATIA. Podstawy modelowania i zapisu konstrukcji IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG CATIA. Podstawy modelowania i zapisu konstrukcji Autorzy: Wojciech Skarka, Andrzej Mazurek ISBN: 83-7361-599-7

Bardziej szczegółowo

Wyciągnięcie po linii prostej w ujęciu powierzchniowym w NX firmy Siemens Industry Software

Wyciągnięcie po linii prostej w ujęciu powierzchniowym w NX firmy Siemens Industry Software Wyciągnięcie po linii prostej w ujęciu powierzchniowym w NX firmy Siemens Industry Software 1. Extrude opis okna dialogowego: Section wybór profilu do wyciągnięcia, Direction określenie kierunku i zwrotu

Bardziej szczegółowo

Nasza oferta SZKOLENIOWA

Nasza oferta SZKOLENIOWA Katalog szkoleń IPL Solutions Jesteśmy Certyfikowanym Partnerem Edukacyjnym producenta rozwiązań PLM Dassault Systemes S.A. Oferujemy szkolenia z zakresu CAD/CAM, które prowadzone są przez doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

Autodesk Inventor Bazowy

Autodesk Inventor Bazowy Autodesk Inventor Bazowy Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/15/7154/3888 Cena netto 1 100,00 zł Cena brutto 1 353,00 zł Cena netto za godzinę 61,11 zł Cena brutto za godzinę 75,17 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa biblioteka 3D MCAD znormalizowanych profili montażowych i jej zastosowanie na wybranym przykładzie w systemie UGS Solid Edge V15

Cyfrowa biblioteka 3D MCAD znormalizowanych profili montażowych i jej zastosowanie na wybranym przykładzie w systemie UGS Solid Edge V15 Cyfrowa biblioteka 3D MCAD znormalizowanych profili montażowych i jej zastosowanie na wybranym przykładzie w systemie UGS Solid Edge V15 Waldemar Topol 1, Adam Budzyński 2, Wojciech Bieniaszewski 3 Koło

Bardziej szczegółowo

System zdalnego projektowania produktu i technologii wyrobów wariantowych w systemie CAD/CAM

System zdalnego projektowania produktu i technologii wyrobów wariantowych w systemie CAD/CAM System zdalnego projektowania produktu i technologii wyrobów wariantowych w systemie CAD/CAM Autorzy: prof. dr hab. inż. Zenobia Weiss, Politechnika Poznańska prof. dr hab. inż. Adam Hamrol, Politechnika

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy przedmiot kierunkowy Rodzaj zajęć: laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Zał.1 Opacz, 12.02.16

Zał.1 Opacz, 12.02.16 Zał.1 Opacz, 12.02.16 Specyfikacja przedmiotu zamówienia do zapytania ofertowego nr 8/02/2016 P na Zakup, instalację oraz wdrożenie oprogramowania CAD/CAM na potrzeby projektu POIR 01.01.01 pt: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

PRO/ENGINEER. ĆW. Nr. MODELOWANIE SPRĘŻYN

PRO/ENGINEER. ĆW. Nr. MODELOWANIE SPRĘŻYN PRO/ENGINEER ĆW. Nr. MODELOWANIE SPRĘŻYN 1. Śruba walcowa o stałym skoku W programie Pro/Engineer modelowanie elementów typu sprężyny można realizować poleceniem Insert/Helical Sweep/Protrusin. Dla prawozwojnej

Bardziej szczegółowo

autorskie materiały szkoleniowe i ćwiczenia

autorskie materiały szkoleniowe i ćwiczenia Lista produktów szkoleniowych Struktura dokumentu została przygotowana z uwzględnieniem następujących elementów: - Podział narzędziowy (według środowiska pracy), - Tytuł handlowy produktu - Definicja produktu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zgodność z AutoCAD 2015... 5. Usprawnione linie pomocnicze... 6 Wymiary... 6 Ręcznych wymiarów... 6. Eksport do Autodesk Navisworks...

Spis treści. Zgodność z AutoCAD 2015... 5. Usprawnione linie pomocnicze... 6 Wymiary... 6 Ręcznych wymiarów... 6. Eksport do Autodesk Navisworks... Co nowego w Advance Steel 2015 Co nowego w Autodesk Advance Steel 2015 Spis treści ZMIANA MARKI... 5 INNE... 5 Zgodność z AutoCAD 2015... 5 ADVANCE STEEL NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA... 5 ZESTAWIENIA... 5 RYSUNKI...

Bardziej szczegółowo

SpinFire, to nie tylko przeglądarka. to kompleksowe narzędzie umożliwiające ponowne wykorzystywanie oraz modyfikowanie

SpinFire, to nie tylko przeglądarka. to kompleksowe narzędzie umożliwiające ponowne wykorzystywanie oraz modyfikowanie Dzięki SpinFire, każdy w Twoim przedsiębiorstwie ma dostęp do informacji projektowych zawartych w plikach CAD SpinFire, to nie tylko przeglądarka plików CAD. Jest to kompleksowe narzędzie umożliwiające

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD

SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD Dr inż. Jacek WARCHULSKI Dr inż. Marcin WARCHULSKI Mgr inż. Witold BUŻANTOWICZ Wojskowa Akademia Techniczna SPOSOBY POMIARU KĄTÓW W PROGRAMIE AutoCAD Streszczenie: W referacie przedstawiono możliwości

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Wiadomości wprowadzające... 2 1.1 Znaczenie rysunku w technice... 2 1.2 Polskie normy rysunkowe... 3 1.3 Rodzaje i grubości linii

Spis treści 1 Wiadomości wprowadzające... 2 1.1 Znaczenie rysunku w technice... 2 1.2 Polskie normy rysunkowe... 3 1.3 Rodzaje i grubości linii Spis treści 1 Wiadomości wprowadzające... 2 1.1 Znaczenie rysunku w technice... 2 1.2 Polskie normy rysunkowe... 3 1.3 Rodzaje i grubości linii rysunkowych oraz ich zastosowanie... 4 1.4 Elementy arkusza

Bardziej szczegółowo

FAKULTET PROJEKTOWANIE PARAMETRYCZNE BIM

FAKULTET PROJEKTOWANIE PARAMETRYCZNE BIM FAKULTET PROJEKTOWANIE PARAMETRYCZNE BIM 1. Czas: II semestr II stopnia 15 godzin (laboratoria) 2. Cel przedmiotu: nabycie umiejętności wykorzystywania zasobów różnorodnych aplikacji do projektowania parametrycznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC W JĘZYKU SINUMERIC

PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC W JĘZYKU SINUMERIC Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Instytut Techniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Opracował: Marek Jankowski PROGRAMOWANIE OBRABIAREK CNC W JĘZYKU SINUMERIC Cel ćwiczenia: Napisanie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemów CAD i RP w prototypowaniu przekładni dwudrożnej

Zastosowanie systemów CAD i RP w prototypowaniu przekładni dwudrożnej Grzegorz Budzik dr hab. inż., prof. PRz Bartłomiej Sobolewski mgr inż. Politechnika Rzeszowska, Katedra Konstrukcji Maszyn Zastosowanie systemów CAD i RP w prototypowaniu przekładni dwudrożnej Artykuł

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D Wprowadzenie do rysowania w 3D 13 Praca w środowisku 3D Pierwszym krokiem niezbędnym do rozpoczęcia pracy w środowisku 3D programu AutoCad 2010 jest wybór odpowiedniego obszaru roboczego. Można tego dokonać

Bardziej szczegółowo

Modelowanie powierzchniowe cz. 2

Modelowanie powierzchniowe cz. 2 Modelowanie powierzchniowe cz. 2 Tworzenie modelu przez obrót wokół osi SIEMENS NX Revolve Opis okna dialogowego Section wybór profilu do obrotu Axis określenie osi obrotu Limits typ i parametry geometryczne

Bardziej szczegółowo

Opis funkcji modułu Konwerter 3D

Opis funkcji modułu Konwerter 3D Opis funkcji modułu Konwerter 3D www.cadprojekt.com.pl Kliknij na tytuł rozdziału, aby przejść do wybranego zagadnienia MODUŁ KONWERTER 3D...3 Wygląd i funkcje okna modułu Konwerter 3D...3 Konwertowanie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki. Ćwiczenie laboratoryjne 1

Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki. Ćwiczenie laboratoryjne 1 Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki Ćwiczenie laboratoryjne 1 Temat: Modelowanie krzywych 2D i 3D przy użyciu programu Autodesk Inventor 2009 Spis treści 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Wzornictwo Szansą na Sukces Przedmiot: Harmonogram szkolenia część 3 zamówienia Semestr: I 2014 Semestr: II 2014 Załącznik nr 8 SIWZ UAP Wydział Architektury i Wzornictwa

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Programowanie Auto Cad w wizualizacji przemysłowej. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny 3. STUDIA kierunek stopień tryb język status

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Komputerowe techniki wspomagania projektowania 2 Techniki Cax - projektowanie Projektowanie złożona działalność inżynierska, w której przenikają się doświadczenie inżynierskie,

Bardziej szczegółowo

MICHAŁ SUSFAŁ Uniwersytet Rzeszowski, Polska

MICHAŁ SUSFAŁ Uniwersytet Rzeszowski, Polska MICHAŁ SUSFAŁ Uniwersytet Rzeszowski, Polska Znaczenie uczenia się procesu CAD, CAM w komputerowym projektowaniu na zajęciach dydaktycznych Wprowadzenie Zaawansowana technologia dnia dzisiejszego pozwala

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL CAD 2D. Sylabus opisuje zakres wiedzy i umiejętności, jakie musi opanować

Bardziej szczegółowo

Co nowego w programie CAD ZW3D 2016?

Co nowego w programie CAD ZW3D 2016? WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH NOWOŚCI ZW3D 2016 Co nowego w programie CAD ZW3D 2016? Nowa wersja programu niesie ze sobą nowe funkcje oraz rozszerzenie funkcjonalności już istniejących operacji. Poniżej przedstawiany

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PARAMETRYCZNE PROJEKTOWANIE 2D

CZĘŚĆ II PARAMETRYCZNE PROJEKTOWANIE 2D CZĘŚĆ II PARAMETRYCZNE PROJEKTOWANIE 2D Projektowanie parametryczne jest możliwe wyłącznie za pomocą pełnej wersji programu AutoCAD. AutoCAD LT ma bardzo ograniczone możliwości w tym zakresie. Pozwala

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 37, s. 141-146, Gliwice 2009 ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN KRZYSZTOF HERBUŚ, JERZY ŚWIDER Instytut Automatyzacji Procesów

Bardziej szczegółowo

Wyobraźnia w budowie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wyobraźnia w budowie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Harmonogram szkolenia "AutoCAD projektowanie" - II poziom - grupa ACP II - 8 Czas trwania szkolenia - 13.01.2013 1.02.2013 AutoCAD projektowanie (80 godzin) - dr inż. Paweł Węgierek Data Godziny temat

Bardziej szczegółowo

TUTORIAL: Konwersja siatek i chmur punktów na powierzchnie a następnie odtworzenie drzewa operacji.

TUTORIAL: Konwersja siatek i chmur punktów na powierzchnie a następnie odtworzenie drzewa operacji. ~ 1 ~ TUTORIAL: Konwersja siatek i chmur punktów na powierzchnie a następnie odtworzenie drzewa operacji. 1. Wstęp. W dobie skanerów i drukarek 3D okazuje się, że w niektórych gałęziach przemysłu projekty

Bardziej szczegółowo

Modele symulacyjne PyroSim/FDS z wykorzystaniem rysunków CAD

Modele symulacyjne PyroSim/FDS z wykorzystaniem rysunków CAD Modele symulacyjne PyroSim/FDS z wykorzystaniem rysunków CAD Wstęp Obecnie praktycznie każdy z projektów budowlanych, jak i instalacyjnych, jest tworzony z wykorzystaniem rysunków wspomaganych komputerowo.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie 3D Tworzenie modeli przez wyciągnięcie profilu po krzywej SIEMENS NX Sweep Along Guide

Projektowanie 3D Tworzenie modeli przez wyciągnięcie profilu po krzywej SIEMENS NX Sweep Along Guide Projektowanie 3D Narzędzie do tworzenia modeli bryłowych lub powierzchniowych o stałym przekroju opartych na krzywoliniowym profilu otwartym. Okno dialogowe zawiera następujące funkcje: Section wybór profilu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Wzornictwo Szansą na Sukces Przedmiot: Harmonogram szkolenia część 2 zamówienia Semestr: zimowy 2013 Semestr: letni 2014 Załącznik nr 9 SIWZ UAP Wydział Architektury i

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie D - 4. Zastosowanie teoretycznej analizy modalnej w dynamice maszyn

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie D - 4. Zastosowanie teoretycznej analizy modalnej w dynamice maszyn POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie D - 4 Temat: Zastosowanie teoretycznej analizy modalnej w dynamice maszyn Opracowanie: mgr inż. Sebastian Bojanowski Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Advance Concrete 2009 SP1 Opis zawartości

Advance Concrete 2009 SP1 Opis zawartości Advance Concrete 2009 SP1 Opis zawartości TECHNOLOGIA Synchronizacja przez plik STA Rozwiązano kilka problemów pojawiających się podczas korzystania z synchronizacji za pomocą plików.sta. Import / eksport

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I. Wymagania wstępne dla uczestników. Kursu Projektowanie z wykorzystaniem Auto-Cad

PROGRAM NAUCZANIA. I. Wymagania wstępne dla uczestników. Kursu Projektowanie z wykorzystaniem Auto-Cad PROGRAM NAUCZANIA Kursu Projektowanie z wykorzystaniem Auto-Cad Obejmującego 80 godzin zajęć realizowanych metodą wykładu, ćwiczeń praktycznych i pokazu z wyjaśnieniem. Program podzielony jest na dwa stopnie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ SOLID EDGE ST

PLAN SZKOLEŃ SOLID EDGE ST PLAN SZKOLEŃ SOLID EDGE ST Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EEL-1-205-n Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EEL-1-205-n Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Geometria i grafika inżynierska Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EEL-1-205-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Sterowanie CAP Planowanie PPC Sterowanie zleceniami Kosztorysowanie Projektowanie CAD/CAM CAD Klasyfikacja systemów Cax Y-CIM model Planowanie produkcji Konstruowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do bryłowego, parametrycznego modelowania elementów i zespołów maszyn w programie Pro/Desktop 2000i

Wprowadzenie do bryłowego, parametrycznego modelowania elementów i zespołów maszyn w programie Pro/Desktop 2000i Wprowadzenie do bryłowego, parametrycznego modelowania elementów i zespołów maszyn w programie Pro/Desktop 2000i 1. Wprowadzenie Opracował: dr inż. Zbigniew Rudnicki Współczesne parametryczne systemy komputerowego

Bardziej szczegółowo

Tworzenie dokumentacji 2D

Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji technicznej 2D dotyczy określonej części (detalu), uprzednio wykonanej w przestrzeni trójwymiarowej. Tworzenie rysunku 2D rozpoczynamy wybierając z menu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Tworzenie szkicu 3D z linii i splajnów. Rama fotela

Ćwiczenie Tworzenie szkicu 3D z linii i splajnów. Rama fotela Ćwiczenie 0.. Tworzenie szkicu 3D z linii i splajnów. Rama fotela Szkice 3D może być tworzony z zastosowaniem narzędzia do precyzyjnego wprowadzania współrzędnych. Tak utworzony szkic może być dalej modyfikowany

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia AutoCAD Poziom podstawowy i zaawansowany (zagadnienia pogrubione)

Program szkolenia AutoCAD Poziom podstawowy i zaawansowany (zagadnienia pogrubione) Program szkolenia AutoCAD Poziom podstawowy i zaawansowany (zagadnienia pogrubione) o Menu programu o Obszar modelu o Paski i palety narzędzi (wstążka) o Wiersz poleceo o Kursor Bezpieczeostwo rysunku,

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa. Programy CAD. 1 dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańsk 2012/13

Grafika komputerowa. Programy CAD. 1 dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańsk 2012/13 Grafika komputerowa Programy CAD 1 dr inż. Michał Michna Grafika komputerowa Dział informatyki zajmujący się wykorzystaniem komputerów do generowania obrazów oraz wizualizacją rzeczywistych danych. Jest

Bardziej szczegółowo

Układy współrzędnych GUW, LUW Polecenie LUW

Układy współrzędnych GUW, LUW Polecenie LUW Układy współrzędnych GUW, LUW Polecenie LUW 1 Układy współrzędnych w AutoCAD Rysowanie i opis (2D) współrzędnych kartezjańskich: x, y współrzędnych biegunowych: r

Bardziej szczegółowo

CPT-CAD - Program do tworzenia dokumentacji geologicznej i geotechnicznej

CPT-CAD - Program do tworzenia dokumentacji geologicznej i geotechnicznej CPT-CAD - Program do tworzenia dokumentacji geologicznej i geotechnicznej Trzy w jednym?? Moduł CPT-CAD jest przeznaczony do tworzenia: map przekrojów geologicznych i geotechnicznych własnych rysunków

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ MOLDEX3D

PLAN SZKOLEŃ MOLDEX3D PLAN SZKOLEŃ MOLDEX3D Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych polskich

Bardziej szczegółowo