Promujemy Finalistów!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Promujemy Finalistów!"

Transkrypt

1 Promujemy Finalistów! 5 grudnia 2011 r. START GŁOSOWANIA III Edycji Konkursu o tytuł Gwiazdy Dobroczynności Informacje dla nominujących Finalistów III Edycji Konkursu o tytuł Gwiazdy Dobroczynności

2 Warszawa, 28 listopada 2011 Szanowni Paostwo, W imieniu organizatorów Konkursu o tytuł Gwiazdy Dobroczynności, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i tygodnika Newsweek Polska, dziękujemy za zgłoszenie pięknych kandydatur społecznie zaangażowanych Gwiazd, a nominowanym przez Paostwa Gwiazdom gratulujemy zakwalifikowania się do jego finału. Celem Konkursu jest promowanie społecznego zaangażowania Gwiazd i zebranie środków na Fundusz Gwiazd Dobroczynności Pozytywka wspierający edukację dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchu. Mamy nadzieję, że działania dobroczynne Gwiazd staną się inspiracją dla wszystkich Polaków! Finał to szczególny etap naszego Konkursu. Sylwetki finalistów podawane są do wiadomości opinii publicznej oraz głosowaniu publiczności na stronie internetowej To czas, w którym nasza misja i cel Konkursu mają szansę dotrzed do każdego wspaniałego wolontariusza, darczyocy, partnera, fundatora oraz wszystkich tych, którzy o Konkursie jeszcze nie słyszeli. To również wspaniała okazja, aby podziękowad Gwiazdom za piękny gest, jakim jest działanie dla innych i wspólnego dobra i szansa, aby promowad organizacje dobroczynne na rzecz, których działają Gwiazdy. W niniejszym przewodniku zapraszamy do wspólnych działao na rzecz promowania Dobroczynnych Gwiazd! Znajdą w nim Paostwo odpowiedzi na pytania: Jak wyglądają dalsze etapy Konkursu? Jak mogę poinformowad zgłoszonego przeze mnie Finalistę, o tym, że znalazł się w II etapie Konkursu? Kogo mogę poinformowad o tym, że wspierająca mnie Gwiazda znalazła się w Finale Konkursu? Jak mogę promowad swojego Finalistę za pomocą: Swojej stronie internetowej Portalów społecznościowych Newsletterów / Malingów Wśród swoich wolontariuszy, darczyoców/partnerów/sponsorów/media Jakich argumentów mogę użyd w komunikacji dotyczącej głosowania na mojego Finalistę? Jakie materiały otrzymuję od organizatorów Konkursu? Czego mogę spodziewad się od organizatorów Konkursu? 2

3 Jak wyglądają dalsze etapy Konkursu? GŁOSOWANIE: 5 GRUDNIA 2011 r. 5 LUTEGO 2012 r. Głosowanie publiczności rozpocznie się w poniedziałek 5 grudnia 2011 i potrwa do dnia 5 lutego 2012 r. Głosowanie odbędzie się poprzez stronę internetową dedykowaną dobroczynnej działalności Gwiazd: Głosujący biorą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród: Jedno podwójne zaproszenie na Galę Finałową Konkursu 20 zestawów filmów Planet Food Podróże Kulinarne 5 zestawów najlepszych filmów dokumentalnych świata cz. I 5 zestawów najlepszych filmów dokumentalnych świata cz. 2 GALA FINAŁOWA KONKURSU: 18 LUTEGO 2012 r. Gala Finałowa Konkursu odbędzie się w dniu 18 lutego 2012 r., w hotelu InterContinental, ul. Emilii Plater 49, w Warszawie, podczas Balu Charytatywnego Gwiazdy Dobroczynności. Cały dochód z Balu Charytatywnego przekazujemy na Fundusz Gwiazd Dobroczynności Pozytywka wspierajmy edukację dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchu. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PUBLICZNOŚCI: 20 LUTEGO 2012 r. Wyniki Konkursu oraz opis działalności społecznych Laureatów opublikujemy w tygodniku Newsweek Polska w dniu 20 lutego Wizerunek Laureatów znajdzie się również na okładce tygodnika Newsweek Polska. W jaki sposób poinformowad zgłoszonego przeze mnie Finalistę, o tym, że znalazł się w II etapie Konkursu? Z godnie z konkursowym regulaminem, Gwiazda, która została zgłoszona do Konkursu powinna udzielid zgody na zgłoszenie jej nominacji. Powinna również zostad poinformowana przez osoby lub organizacje nominujące o celu i charakterze Konkursu. Warto jeszcze przed startem głosowania poinformowad wspierającą nas Gwiazdę, o tym, że znalazła się w Finale Konkursu, a na jej kandydaturę będzie można głosowad na stronie internetowej 3

4 W trosce o relacje ze wspierającymi nas Gwiazdami oraz budowanie długofalowych relacji na przyszłośd, warto osobiście zadzwonid do Gwiazdy. Polecamy zastosowad tutaj zasadę 3P! POGRATULUJ! PODZIĘKUJ! POINFORMUJ, CO DALEJ! POGRATULUJ przejścia do kolejnego etapu Konkursu. Przypomnij Gwieździe, jaki jest cel Konkursu. PODZIĘKUJ! za dotychczasowe wsparcie i pomoc udzielaną przez Gwiazdę na rzecz Twojej lub innych organizacji dobroczynnych. Podkreśl, jak wielkie znaczenie ma fakt, że osoba publiczne znana wspiera działania dobroczynne w taki sposób. POINFORMUJ, CO DALEJ!: przedstaw harmonogram Konkursu, już dziś zarezerwuj w kalendarzu Gwiazdy datę Gali Finałowej Konkursu. Uprzedź, że w związku z udziałem w Konkursie organizatorzy Konkursu bezpośrednio lub przez Ciebie będą zwracad się do Gwiazdy z prośbą o udział w wywiadach radiowych i programach telewizyjnych dot. działao dobroczynnych. Zapytaj, na jaki adres najlepiej przesład zaproszenie na Galę Finałową. Po rozmowie telefonicznej warto napisad do Gwiazdy mail lub list z ponownymi gratulacjami, adresem strony internetowej, na której można będzie głosowad i harmonogramem Konkursu. Kogo mogę poinformowad o tym, że wspierająca mnie Gwiazda znalazła się w Finale Konkursu? W ramach podziękowania Gwieździe za wsparcie działalności dobroczynnej oraz ze względu na promocję działao organizacji, kampanii, akcji i programów, które wspiera Gwiazda, warto informowad jak najszersze kręgi odbiorców o tym, że Gwiazda znalazła się w finale Konkursu. Osoby publiczne znane, rozważnie wybierają działalnośd dobroczynną, którą wspierają. Możliwośd poinformowania jak najszerszych grup odbiorców o Finaliście, świadczy o jakości i rzetelności prowadzonych działao dobroczynnych. Służy promocji celu i działao organizacji dobroczynnych! 4

5 Z tego względu zachęcamy do informowania i zapraszania do głosowania: PARTNERÓW ORGANZIACJI DARCZYOCÓW WOLONTARIUSZY SPONOSRÓW WSÓŁRPACOWNIKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY ZAPRZYJAŹNIONE ORGANIZACJE MEDIA Informację o tym, że Gwiazda jest finalistą Konkursu może zostad: WYSŁANA MAILEM UMIESZCZONA W NEWSLETTERZE ZAMIESZCZONA NA STRONIE INTERNETOWEJ ORGANZIACJI OPUBLIKOWANA W PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH PRZEDSTAWIONA W RAPORTACH DOT. PROWADOZNEJ DZIAŁANOŚCI DOBROCZYNNEJ Jak mogę promowad swojego Finalistę? Istnieje wiele narzędzi, które mogą pomóc w promowaniu Finalisty. PAMIĘTAJ!!! Promując Finalistę promujesz działalnośd dobroczynną, akcje, kampanie, programy i organizacje społeczne, które wspierają Gwiazdy. Najlepiej i najefektywniej można promowad Finalistę za pomocą narzędzi internetowych: strony internetowej, portali społecznościowych, newsletterów/malingów oraz wśród partnerów, sponsorów, wolontariuszy, beneficjentów, mediów. Strona internetowa Informację o Finaliście i głosowaniu zamieśd na głównej stronie internetowej, blogach, stronach partnerskich. Informację opatrz zdjęciem Gwiazdy, logotypem Konkursu i banerem Konkursowym, po kliknięciu, którego użytkownik od razu przenoszony jest na stronę głosowania (baner stanowi załącznik niniejszego poradnika). Baner podlinkuj do stronywww.gwiazdydobroczynnosci.pl. 5

6 OPUBLIKUJ INFORMACJĘ O FINALIŚCIE DODAJ ZDJĘCIE GWIAZDY DODAJ BANER KONKURSOWY i podlinkuj go do strony internetowej DODAJ LOGO KONKURSU ZAPRASZAJ DO UDZIAŁU W GŁOSOWANIU I UZASADNIJ, DLACZEGO WARTO GŁOSOWAD Portale społecznościowe Informację o Finaliście i Konkursie cykliczne i regularnie zamieszczaj w portalach spłecznościowych np. facebook lub tweeter. Pamiętaj! Głosowanie trwa 2 miesiące nie daj zapomnied o swoim Finaliście użytkownikom serwisów społecznościowych! OPUBLIKUJ GALERIĘ ZDJĘD GWIAZDY STALE ZAMIESZCZAJ INFORMACJE O DZIAŁANIACH DOBROCZYNNYCH FINALISTY PRZYPOMINAJ SWOIM FANOM O GŁOSOWANIU W KONKURSIE OGŁASZAJ KONKURSY DLA SWOICH FANÓW PUBLIKUJ LINKI I ZDJĘCIA DOTYCZĄCE FINALISTÓW NA PROFILU Facebookowym GWIAZDY DOBORCZYNNOŚCI ZAPRASZAJ ZNAJOMYCH DO UDZIAŁU W GŁOSOWANIU INFORMUJ, DLACZEGO WARTO GŁOSOWAD ZAPRASZAJ ZAPRZYJAŹNIONE ORGANIZACJE DO UDZIAŁU W GŁOSOWANIU ZAPROŚ FINALISTĘ DO PROMOWANIA GŁOSOWANIA NA JEGO FUNPAG U Newsletter/mailingi Informację o Finaliście i Konkursie cykliczne i regularnie zamieszczaj w swoim newsletterze lub mailingu. Co powinno zaleźd się w nesleterze/mailingu? INFORMACJA O FINALIŚCIE INFORMACJA O DZIAŁANIACH DOBROCZYNNYCH FINALISTY ZAPROSZENIE DO GŁOSOWANIA INFORMACJA, DLACZEGO WARTO GŁOSOWAD LINK DO STRONY GŁOSOWANIA 6

7 INFORMACJA O KONKURSIE Promowanie działao dobroczynnych Finalisty wśród wolontariuszy, darczyoców, partnerów, sponsorów, mediów. Istnieje wiele narzędzi, które można zastosowad do wielu różnych grup odbiorców. Oprócz już wymienionych w niniejszym przewodniku warto skorzystad również z tych przyjętych w danej organizacji oraz zapoznad się z podpowiedzią poniżej. Rozmowa telefoniczna List / Strona interneto wa Portale społecznościowy Newslettery mailingi Finalista x Partnerzy x x x x Sponsorzy x x x x Darczyocy Wolonatriusze x x x Beneficjenci x x x Media Inf. prasowe x Pamiętaj! Zawsze podkreślaj, dlaczego warto głosowad na Finalistę i jaki jest cel Konkursu! Listę argumentów pomocniczych znajdziesz poniżej. Jakich argumentów mogę użyd w komunikacji dotyczącej głosowania na mojego Finalistę Dlaczego warto głosowad w Konkursie Gwiazdy Dobroczynności? Głosując na Gwiazdę, dziękujesz jej za jej działania na rzecz innych! Głosując, wyrażasz poparcie dla osób, które poświęcają swój czas, umiejętności, wizerunek i pieniądze na rzecz potrzebujących! Głosując, wybierasz najciekawsze i najefektywniejsze sposoby zaangażowania Gwiazd! Głosując, zachęcasz inne gwiazdy do działao dobroczynnych! 7

8 Głosując, pokazujesz, że zależy Ci na dobroczynności! Głosując, promujesz organizacje charytatywne i ich akcje! Głosując, możesz dowiedzied się czegoś nowego o swojej ulubionej gwieździe! Głosując, możesz zainspirowad siebie i swoich bliskich do działao społecznych! Głosując, możesz wygrad atrakcyjne nagrody! Jakie materiały otrzymuję od organizatorów Konkursu? OGÓLNA INFORMACJA O KONKURSIE działaniach komunikacyjnych) BANNERY DO PUBLIKACJI NA WWW (do swobodnego wykorzystania w Zapraszamy również Paostwa do stałego publikowania informacji o działaniach dobroczynnej Gwiazdy na stronie internetowej Konkursu Informację oraz materiały ilustrujące można przesyład do redakcji strony za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie lub bezpośrednio na adres Czego mogę spodziewad się od organizatorów Konkursu? Konkurs o tytuł Gwiazdy Dobroczynności i cel, jaki mu przyświeca cieszy się dużą popularnością wśród mediów. Z tego względu w okresie głosowania oraz tuż przed Galą wręczenia nagród oraz po jej zakooczeniu, Finaliści Konkursu często zapraszani są do udziału w programach telewizyjnych oraz radiowych. Tuż przed ogłoszeniem wyników na łamach tygodnika Newsweek Polska odbywa się sesja zdjęciowa z udziałem laureatów, nagrania z tymi, którzy nie będą mogli byd obecni na Gali Finałowej. Z tego względu organizatorzy będą zwracad się do Paostwa z prośbą o wsparcie w kontakcie z Finalistą. Kontakt taki może dotyczyd przekazania mu określonych informacji, zaproszenia lub innej specjalnej prośby. Już dziś dziękujemy za okazane wsparcie! Kontakt z biurem organizacyjnym: Katarzyna Skawioska, tel Agnieszka Ciźla, tel. tel , 8

Regulamin. FxCuffs 2015 NAGRODY RYNKU FOREX

Regulamin. FxCuffs 2015 NAGRODY RYNKU FOREX Regulamin FxCuffs 2015 NAGRODY RYNKU FOREX I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Pomysłodawcami i organizatorami konkursu FxCuffs Nagrody Rynku Forex oraz Gali FxCuffs 2015, zwanych dalej Konkursem i Galą, są firmy

Bardziej szczegółowo

NOWE WIEŚCI DLA MŁAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Newsletter pozarządowy. Wiadomości lokalne. Wiadomości ze świata. Wiadomości lokalne

NOWE WIEŚCI DLA MŁAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Newsletter pozarządowy. Wiadomości lokalne. Wiadomości ze świata. Wiadomości lokalne Nr 5/2014 z dnia 11 lutego 2014 r. Wiadomości lokalne Wiadomości lokalne ROK 2014 - ROKIEM ANNY TOMASZEWICZ DOBRSKIEJ Na ostatniej Sesji Rady Miasta Mława została podjęta Uchwała Nr XXXVII/363/2014 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp... 4 Darczyńca o Konkursie... 6 Informacja o Konkursie... 7 Jak dokonano wyboru laureatów... 8 Statystyki... 8 Audytor o Konkursie... 9 Członkowie Kapituły Konkursu... 10 Przyjęcie u

Bardziej szczegółowo

Raport Dobroczyńca Roku 2005 www.dobroczyncaroku.pl

Raport Dobroczyńca Roku 2005 www.dobroczyncaroku.pl Raport Dobroczyńca Roku 2005 Spis treści Wstęp 4 Niezależny audytor Konkursu firma Ernst & Young 6 Statystyki 6 Informacja o Konkursie 7 Jak dokonano wyboru laureatów 8 Darczyńcy o Konkursie 10 Laureaci

Bardziej szczegółowo

Uczestnik musi mieć ukończone sześć lat (6) w momencie przystąpienia do konkursu.

Uczestnik musi mieć ukończone sześć lat (6) w momencie przystąpienia do konkursu. KONKURS Violetta - Wielki Finał Warunki Ogólne Konkursu (obowiązują od 1 czerwca 2015, godz. 10.30) Weź udział w konkursie i odpowiedz na pytania dotyczące serialu Violetta! Zwycięzca lub zwyciężczyni

Bardziej szczegółowo

PUBLIC RELATIONS W NGO

PUBLIC RELATIONS W NGO PUBLIC RELATIONS W NGO Budowanie wizerunku organizacji pozarządowych Człowiek najlepsza inwestycja Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WDROŻENIA ZMIAN ORGANIZACYJNYCH I PROMUJĄCYCH ROZGRYWKI MISTRZOSTW POLSKI MĘŻCZYZN W HOKEJU NA TRAWIE - I LIGA

PROJEKT WDROŻENIA ZMIAN ORGANIZACYJNYCH I PROMUJĄCYCH ROZGRYWKI MISTRZOSTW POLSKI MĘŻCZYZN W HOKEJU NA TRAWIE - I LIGA PROJEKT WDROŻENIA ZMIAN ORGANIZACYJNYCH I PROMUJĄCYCH ROZGRYWKI MISTRZOSTW POLSKI MĘŻCZYZN W HOKEJU NA TRAWIE - I LIGA WSTĘP Projekt będzie wdrażany przez trzy sezony tj.2009/10, 2010/11, 2011/12. Mimo

Bardziej szczegółowo

Stan email marketingu na rynku wydawniczym

Stan email marketingu na rynku wydawniczym 1 O badaniu W raporcie ekspertów GetResponse Stan email marketingu 2012 poziom zaawansowania email marketingu rynku wydawniczego osiągnął średni wynik na poziomie 57%, co dało mu czwarte miejsce w końcowej

Bardziej szczegółowo

Poinformuj, zachwyć i zaangażuj

Poinformuj, zachwyć i zaangażuj www.mprofi.pl Poinformuj, zachwyć i zaangażuj CZYLI JAK WYKORZYSTAĆ KOMUNIKACJĘ MOBILNĄ W ORGANIZACJI EVENTÓW spis treści 1. Poznaj potencjał wiadomości na telefon 3 2. Sprawdzone sposoby na usprawnienie

Bardziej szczegółowo

MARKETING I PR W OGRANIZACJI POZARZĄDOWEJ Trener: Marcin Krukar NERAIDA szkolenia z pasją 1 SPIS TREŚCI PUBLIC RELATIONS - WPROWADZENIE... 3 ELEMENTY PUBLIC RELATIONS W PRAKTYCE... 4 AUTOPREZENTACJA...

Bardziej szczegółowo

DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ JaK skutecznie PrOwaDzIĆ rzecznictwo

DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ JaK skutecznie PrOwaDzIĆ rzecznictwo DOCENIĆ BIBLIOTEKĘ Jak skutecznie Prowadzić rzecznictwo 1. 1 autorki: Małgorzata Borowska Maja Branka Joanna Wcisło redakcja merytoryczna: Maja Branka redakcja językowa i korekta: Maja Branka Jakub Jedliński

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej Raport z monitoringu

Realizacja budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej Raport z monitoringu Realizacja budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej Raport z monitoringu Opracowanie: Grzegorz Wójkowski Katowice, luty 2015 r. Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides 1 Stowarzyszenie Aktywności

Bardziej szczegółowo

Wirtualni fani - realny zysk

Wirtualni fani - realny zysk magazyn firmy nr 2[3]_2010 Poradnik o usługach internetowych dla przedsiębiorców ekspert Wirtualni fani - realny zysk Doradca numeru: w numerze również Bezpieczne logowanie Oszczędności w Internecie Serwery

Bardziej szczegółowo

OFERTA. I. Produkty i usługi II. Rozwiązania III. System IV. Cenniki

OFERTA. I. Produkty i usługi II. Rozwiązania III. System IV. Cenniki Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków tel.: +48 12 688-26-00 faks: +48 12 688-26-99 email: biuro@dotpay.pl OFERTA I. Produkty i usługi II. Rozwiązania III. System IV. Cenniki SPIS

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIOWNIK PROMOCYJNY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

NARZĘDZIOWNIK PROMOCYJNY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NARZĘDZIOWNIK PROMOCYJNY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Autorzy: Magdalena Filipowska, Mariusz Juszczyk, Emil Nagalewski, Dariusz Stawik, Urszula Szwed, Wacław Wrana Redakcja: Emil Nagalewski Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

Podręcznik działań w Internecie dla NGO

Podręcznik działań w Internecie dla NGO Podręcznik działań w Internecie dla NGO 1 Opracowanie merytoryczne: Socjomania Redakcja: Marzena Żeber Autorki tekstów: Marzena Żeber, Justyna Kwiecień Opracowanie graficzne i skład: Małgorzata Spasiewicz

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Ambasadorowie programu etwinning Bezpieczeństwo w Sieci

Ambasadorowie programu etwinning Bezpieczeństwo w Sieci Ambasadorowie programu etwinning Bezpieczeństwo w Sieci Biała tablica (interaktywna) Blog Centralne Biuro Programu etwinning (CSS) Comenius Comenius Partnerskie Projekty Szkół Licencje Creative Commons

Bardziej szczegółowo

Artysta to także zawód! Podręcznik aktywizacji społecznozawodowej osób związanych z kulturą i sztuką

Artysta to także zawód! Podręcznik aktywizacji społecznozawodowej osób związanych z kulturą i sztuką Artysta to także zawód! Podręcznik aktywizacji społecznozawodowej osób związanych z kulturą i sztuką Wstęp... 3 Rozdział 1. Rekrutacja... 7 1. Ogólne wytyczne dotyczące przeprowadzania rekrutacji wśród

Bardziej szczegółowo

Event w chmurach str. 8

Event w chmurach str. 8 Inspiracja dla event managera nr 2 LIPIEC 2013 Okiem marketingowca Wirtualne wydarzenia str. 6 Okiem TECHNIKA Event w chmurach str. 8 Okiem REDAKCJI Zobacz, dotknij, polub mnie! str. 12 Spotkania łowców,

Bardziej szczegółowo

Strategia kampanii wyborczej

Strategia kampanii wyborczej Od autora Mój podręcznik, pierwsze w Polsce kompendium wiedzy o marketingu politycznym w Internecie, ma dostarczyć czytelnikowi użytecznych informacji i pomóc w wykształceniu praktycznych umiejętności

Bardziej szczegółowo

Magazyn o zarządzaniu i filantropii. styczeń 2014. Jak zarządzać. klub sportowy. w sieci. Firma i klub pod jednym dachem

Magazyn o zarządzaniu i filantropii. styczeń 2014. Jak zarządzać. klub sportowy. w sieci. Firma i klub pod jednym dachem 2 nr Magazyn o zarządzaniu i filantropii styczeń 2014 Jak zarządzać Koncertowe zarządzanie fundraisingiem klub sportowy Firma i klub pod jednym dachem w sieci Robimy ruch w mediach społecznościowych 2

Bardziej szczegółowo

Wybrane działania komunikacyjne na temat Funduszy Europejskich

Wybrane działania komunikacyjne na temat Funduszy Europejskich Wybrane działania komunikacyjne na temat Funduszy Europejskich I. INFORMACJE WSTĘPNE Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) jest instytucją odpowiedzialną m.in. za efektywne wykorzystanie Funduszy

Bardziej szczegółowo

2014 Social Media case StudieS

2014 Social Media case StudieS 2014 Social Media case studies Spis treści Lubię to! - H&M rozdaje bilety na Boiler Room poprzez Snapchat iprospect - adidaspl promuje nowy model butów piłkarskich budując społeczność na Twiterze przed

Bardziej szczegółowo

Raport Społeczny 2010 Ringier Axel Springer Polska

Raport Społeczny 2010 Ringier Axel Springer Polska Raport Społeczny 2010 Ringier Axel Springer Polska Wskaźniki według standardu Global Reporting Initiatives (GRI) Poziom aplikacji A+ Raport zweryfikowany przez firmę PwC Raport Społeczny (CSR) 2010 Ringier

Bardziej szczegółowo

Kursy Miasta Artelis. Article Marketing

Kursy Miasta Artelis. Article Marketing Pa[Wpisz cytat z dokumentu albo podsumowanie interesującej kwestii. Pole tekstowe można umieścić w dowolnym miejscu w dokumencie. Użyj karty Narzędzia pól tekstowych, aby zmienić formatowanie pola tekstowego

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA PROMOCJI INTERNETOWEJ

NARZĘDZIA PROMOCJI INTERNETOWEJ Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną NARZĘDZIA PROMOCJI INTERNETOWEJ Wykład 5 III rok studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Gmina na piątkę! Dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorców. Edycja 2014

Gmina na piątkę! Dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorców. Edycja 2014 Gmina na piątkę! Dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorców Edycja 2014 Opieka naukowa: prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, mgr Magdalena Typa Autorzy raportu: Maciej Boncławek, mgr Mariusz Czarnecki,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI

ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI S t r o n a 1 ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI PORADNIK DLA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCYCH I i II STOPNIA Krajowa Instytucja Wspomagająca Poradnik powstał z uwzględnieniem rekomendacji

Bardziej szczegółowo

Firma = zaangażowanie

Firma = zaangażowanie zeszyt 3 Firma = zaangażowanie pracownicy wolontariusze beneficjenci Spis treści Wprowadzenie 3 CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu 4 1. Corporate Community Involvement (CCI), czyli myśl globalnie,

Bardziej szczegółowo