STANDARDY OCENY JAKOŚCI PRACY SZKÓŁ I PLACÓWEK (fragmenty)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STANDARDY OCENY JAKOŚCI PRACY SZKÓŁ I PLACÓWEK (fragmenty)"

Transkrypt

1 Promocja szkoły wymogiem naszych czasów Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. Nr 89, poz. 845): STANDARDY OCENY JAKOŚCI PRACY SZKÓŁ I PLACÓWEK (fragmenty) I. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY LUB PLACÓWKI Obszar: I. 3. Promocja Standard: Szkoła lub placówka dba o kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku oraz upowszechnia swoje osiągnięcia. Rozpoznaje oczekiwania edukacyjne środowiska i stosownie do nich kształtuje swoją ofertę edukacyjną. Szkoła lub placówka potrafi pozyskać sojuszników wspierających jej działalność. Nauczyciele, uczniowie i rodzice podejmują działania służące pożytkowi lokalnej społeczności. Przykładowe wskaźniki: 1. Szkoła lub placówka bada zainteresowanie kandydatów i uczniów swoją ofertą edukacyjną. 2. Prowadzona jest promocja szkoły lub placówki, wskazująca na dbałość o potencjalnych uczniów. 3. Szkoła lub placówka prezentuje swoje osiągnięcia w środowisku. 4. Szkoła lub placówka pozyskuje sojuszników wspierających jej działalność. 5. Szkoła lub placówka systematycznie analizuje i modyfikuje działania promocyjne. 6. Nauczyciele wpływają na promocję i korzystny wizerunek szkoły lub placówki w środowisku.

2 Plan pracy zespołu do spraw promocji szkoły Niniejszy plan opracowany został na potrzeby zespołu do spraw promocji powołanego w Zespole Szkół Nr 4 im. Marynarki Wojennej RP z Oddziałami Integracyjnymi w Wołominie na rok szkolny 2007/2008. Jest przykładem adaptacji wszelkich zasad promocyjnych wcielonych w życie w konkretnej placówce. Plan ten rokrocznie podlega ewaluacji, zmieniają się zadania oraz osoby odpowiedzialne za nie, ale trzon działań pozostaje ten sam. W nowym roku szkolnym czekają mnie kolejne przetasowania, gdyż część osób nie sprawdziła się w swojej roli, jedna natomiast, prężnie działająca, opuściła naszą placówkę. Stąd też muszę pozyskać nowe siły do nowych wyzwań, jakie czekają na nas wraz z nowym rokiem szkolnym. Plan pracy zespołu do spraw promocji szkoły na rok szkolny 2007/2008 opracowała Anna Zakrzewska 1. Cele: cele ogólne promocja szkoły w środowisku lokalnym, cele operacyjne (szczegółowe) kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym, współtworzenie szkolnej witryny internetowej, promowanie osiągnięć szkoły i jej uczniów, prezentowanie oferty edukacyjnej szkoły, współpraca z Patronem Szkoły, współpraca ze środowiskiem lokalnym, uczestnictwo z uroczystościach miejskich i gminnych, współpraca z innymi instytucjami i placówkami z terenu miasta, współpraca z mediami,

3 współorganizowanie imprez o charakterze otwartym, przygotowywanie wydawnictw reklamowych dotyczących szkoły. 2. Zadania: Lp. Zadania Terminy Osoby odpowiedzialne 1. Dbanie o pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym, + społeczność szkolna 2. Promocja szkoły poprzez m.in.: współtworzenie szkolnej witryny internetowej zmiana strony internetowej przenoszenie danych na dokonywanie nowych wpisów, 3. Promowanie osiągnięć szkoły i jej uczniów poprzez nagradzanie, ukazywanie zwycięzców podczas apeli szkolnych, wywieszanie dyplomów na gazetkach szkolnych oraz publikacje w szkolnym Kubryku i gazetach lokalnych, 4. Współpraca z Patronem Szkoły Marynarką Wojenną RP, Monika Włodarczyk Anna Zakrzewska + dyrekcja szkoły oraz organizatorzy i opiekunowie konkursów + dyrekcja szkoły oraz społeczność szkolna 5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, + dyrekcja szkoły oraz społeczność szkolna

4 Lp. Zadania Terminy Osoby odpowiedzialne 6. Uczestnictwo w uroczystościach miejskich i gminnych uczestnictwo Pocztu Sztandarowego Szkoły, opiekun pocztu sztandarowego oraz osoby wyznaczone do pocztu 7. Współorganizacja miejskich akcji, np. Sprzątanie Świata, Spartakiada Osób Niepełnosprawnych, Przegląd Artystyczny Wołomin PAW 2008, Wierszem i sercem malowane itp., 8. Współpraca z innymi instytucjami i placówkami z terenu miasta np.: Domem Kultury, Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich, Kinem Kultura itp., 9. Współpraca z mediami zamieszczanie artykułów o pracy i sukcesach szkoły w gazetach lokalnych np. Wieściach Podwarszawskich, Życiu Powiatu Wołomińskiego oraz artykułów i fotoreportaży w regionalnych portalach, tj. netkonkret i Wirtualny Wołomin 10. Współorganizowanie imprez o charakterze otwartym np.: Festynu na rzecz pomocy szkole, Dni Patrona itp., + dyrekcja szkoły, wychowawcy klas integracyjnych, opiekunowie akcji oraz społeczność szkolna + poloniści Anna Zakrzewska przy współpracy polonistki Elżbiety Lewkowicz + Bożena Kowalewska i Elżbieta Lewkowicz

5 Lp. Zadania Terminy Osoby odpowiedzialne 11. Organizacja III edycji konkursu powiatowego Wołomińskie zmagania z ekologią (którego jesteśmy twórcami), I semestr Monika Włodarczyk Szkoła Podstawowa, Anna Zakrzewska Gim. 12. Pozyskiwanie sponsorów na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach szkolnych, 13. Przygotowywanie wydawnictw reklamowych dotyczących szkoły plakaty, informatory, pocztówki i zaproszenia świąteczne itp., Marta Archita projekty graficzne, przygotowanie do druku; Ewa Kosko drukowanie 14. Nadzór nad wizerunkiem wnętrza szkoły np. wygląd gablot, Monika Włodarczyk Szkoła Podstawowa, Anna Zakrzewska Gim. 15. Prezentowanie oferty edukacyjnej szkoły poprzez organizację spotkań z rodzicami przyszłych uczniów, tworzenie folderów reklamowych, prezentacji multimedialnych itp., II semestr Anna Zakrzewska tworzenie folderów reklamowych, prezentacji multimedialnych 16. Proponowanie zmian w ofercie edukacyjnej szkoły innowacje pedagogiczne, luty marzec 17. Zadania doraźne wedle potrzeb szkoły. 3. W skład zespołu do spraw promocji szkoły wchodzą: Anna Zakrzewska koordynator do spraw promocji szkoły, Monika Włodarczyk z ca koordynatora, nauczyciele przedmiotów artystycznych, nauczyciele wychowania fizycznego.

6 Przykład harmonogramu współpracy z Patronem Zespołu Szkół Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wołominie Marynarką Wojenną RP: Harmonogram współpracy z Patronem na rok szkolny 2007/2008 opracowała Anna Zakrzewska(współpraca E. Lewkowicz) Lp. Okoliczności Terminy Zadania 1. Święto Szkoły 23 listopada przyjazd przedstawicieli Marynarki Wojennej RP do Zespołu Szkół Nr 4 w Wołominie, Spotkanie z marynarzem lekcje dla uczniów klas I III, udział delegacji w obchodach Święta Szkoły (część oficjalna, część artystyczna, Pasowanie na ucznia I klasy Szkoły Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 4, udział pocztu sztandarowego Zespołu Szkół Nr 4 w Wołominie, przedmiotowe konkursy marynistyczne (plastyczny, szantowy, ortograficzny, publicystyczny, recytatorski, wiedzy o morzu, sportowy i wiele innych), lekcje tematyczne związane z Patronem, wystrój szkoły (gabloty, gazetki klasowe, wystawy okolicznościowe itp.). 2. Ceremoniał chrztu morskiego uczniów klas IV SP Nr 4 w Wołominie październik zabawa nawiązująca do chrztu równikowego (konkursy zręcznościowe, pasowanie na ucznia klasy IV Szkoły Podstawowej Nr 4, bal morski).

7 Lp. Okoliczności Terminy Zadania 3. Zaślubiny Polski z Morzem 10 lutego uroczystości z udziałem dyrekcji szkoły, przedstawicieli grona pedagogicznego, uczniów, marynarzy i zaproszonych gości (msza św. oraz apel przy pomniku gen. Józefa Hallera w Ossowie), udział pocztu sztandarowego Zespołu Szkół Nr 4 w Wołominie. 4. Dni Morza czerwiec ogólnoszkolna impreza odbywająca się nad Zalewem Zegrzyńskim (konkurencje sportowe, regaty szkolne, rejsy żaglówkami pod opieką członków klubu Junga i ratowników WOPR), udział przedstawicieli Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Rzecznej. 5. Obóz proobronny w Gdyni pod patronatem Marynarki Wojennej RP 6. Uroczystości Marynarki Wojennej RP 7. Szlakiem marynarskim 8. Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiczne "Wychowanie morskie dzieci i młodzieży" 9. Morski Program Wychowawczy Szkoły lipiec zgodnie z terminami zaproszeń w ciągu roku szkolnego w ramach zaistniałych potrzeb w ciągu roku szkolnego wyjazd uczniów naszej szkoły na obóz proobronny do Gdyni, opieka nauczycieli ZS Nr4 podczas obozu. wyjazd delegacji Zespołu Szkół Nr 4 na uroczystości okolicznościowe Marynarki Wojennej RP, udział pocztu sztandarowego Zespołu Szkół Nr 4 w Wołominie. wycieczki klasowe lub Zielone Szkoły do znanych i popularnych miejscowości nadmorskich, spotkania z marynarzami, zwiedzanie nadmorskich muzeów, okrętów. pierwsze Seminarium pt.: "Wychowanie morskie dzieci i młodzieży" (17 19 listopada 1999) było podsumowaniem efektów pięcioletniej pracy wychowawczej oraz miało za cel wypracowanie strategii dalszych działań przy współpracy z Patronem, udział reprezentacji szkoły w ewentualnych seminariach organizowanych przez inne szkoły noszące imię Marynarki Wojennej RP. załącznik do harmonogramu (na potrzeby niniejszej pracy ominięto).

8 Lp. Okoliczności Terminy Zadania 10. Współpraca z Wołomińskim Oddziałem Kombatantów zgodnie z terminami zaproszeń udział reprezentacji szkoły w ich uroczystościach w kraju i za granicą, udział pocztu sztandarowego Zespołu Szkół Nr 4 w Wołominie. 11. Podejmowanie działań zmierzających do rozpropagowania idei marynistycznych, edukacji morskiej i etosu marynarza Marynarki Wojennej RP w lokalnym środowisku wołomińskim maj/czerwiec, w ciągu roku szkolnego festyn Pomóż szkole (konkursy umiejętności żeglarskich, występy szantowe i wiele innych), zamieszczanie w prasie lokalnej informacji o marynistycznych działaniach szkoły, zapraszanie władz lokalnych i sympatyków ZS4 na szkolne uroczystości.

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE STANDARDY WSKAŹNIKI ZADANIA DO REALIZACJI TERMIN REALIZACJI EWALUACJA OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE ODPOWIEDZIA LNI 1.Szkoła realizuje program wychowawczy i programy profilaktyki uwzględniający

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole, aby tworzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu J.

Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole, aby tworzyć w niej klimat przyjaznego i otwartego dialogu J. Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie Szkolny Program Wychowawczy 1 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY I. Podstawowe założenia programu Szkoła w swoich działaniach wychowawczych i opiekuńczych kieruje

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH KATOWICE, WRZESIEŃ 2009 1 K oncepcja Pracy Szkoł y Koncepcja Pracy Szkoły

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009 PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009 Plan pracy szkoły sporządzono z uwzględnieniem: Priorytetów Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim I. CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim umożliwia realizację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola) P. P. 411-2/11 ZAŁĄCZNIK NR1 DO UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ NR 5 /11 Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2011R. Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Samorządowe Przedszkole Nr 135 im. Księcia Kraka w Krakowie Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży SODMiDN PPP nr 2 w Łomży w Łomży Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Rok 2013/2014 Szanowni Państwo Rok szkolny 2013/2014 to kolejne wyzwania dookreślone w priorytetach polityki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr. Samorząd Województwa Mazowieckiego

Załącznik do uchwały Nr. Samorząd Województwa Mazowieckiego Załącznik do uchwały Nr. Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia Zbiorczy plan działań promocyjnych w kraju i zagranicą podejmowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2011 rok 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM I HARMONOGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W GIMNAZJUM W KUNOWIE

PROGRAM I HARMONOGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W GIMNAZJUM W KUNOWIE PROGRAM I HARMONOGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA W GIMNAZJUM W KUNOWIE 1. Podstawa prawna: art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004r. nr 256, poz.2572),

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA Podstawa prawna - art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (j t. Dz. U z 2004 r. nr 256, poz. 2572) - Rozporządzenie MEN z dnia 15.12.2006 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Oswiata. w Gminie Grodzisk Mazowiecki

Oswiata. w Gminie Grodzisk Mazowiecki , Oswiata w Gminie Grodzisk Mazowiecki 1 Szanowni Państwo Ważnym elementem w wychowaniu młodych ludzi jest otaczające ich środowisko. Szkoły kształtują osobowość, a także rozwój intelektualny i społeczny

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Oceny jednostek miejskich za 2013 rok Opole, dnia 31.07.2014 r.

Oceny jednostek miejskich za 2013 rok Opole, dnia 31.07.2014 r. KW.060.00003.2014 KW.ZD.00053.2014 Oceny jednostek miejskich za 2013 rok Opole, dnia 31.07.2014 r. Spis treści I Tabela prezentująca propozycje ocen poszczególnych podmiotów biorących 3 udział w procesie

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 12 im. Noblistów Polskich w Łodzi Aby stad się lepszym, nie musisz czekad na lepszy świat Phil Bosmans 2 TREŚCI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO I. Podstawy prawne II.

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo