Dobre praktyki PKN ORLEN 2013 ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dobre praktyki PKN ORLEN 2013 ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ."

Transkrypt

1 Dobre praktyki PKN ORLEN 2013 ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ.

2 Dobre praktyki PKN ORLEN w 2013 roku W niniejszym dokumencie mamy przyjemność zaprezentować 13 dobrych praktyk, które zostały zakwalifikowane do Raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce Dobre praktyki wydanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu: 1. Rodzinna Akademia Siatkówki Slajd Edukacja ekologiczna i informowanie społeczności lokalnej 3. Plebiscyt Polacy z werwą 4. Pracodawca Przyjazny Rodzinie 5. Społeczna wartość programu lojalnościowego VITAY 6. Strona internetowa projektu Wolontariat Pracowniczy ORLEN 7. System zarządzania bezpieczeństwem pracy wykonawców zewnętrznych podczas remontów instalacji produkcyjnych 8. Wdrożenie w spółkach Grupy Kapitałowej ORLEN najlepszych rozwiązań wypracowanych przez PKN ORLEN w zakresie z Polityki Personalnej 9. ORLEN na rzecz ochrony i zdrowia praktyka długoletnia 10. Program Odpowiedzialność i Troska praktyka długoletnia 11. Program społeczny ORLEN. Bezpieczne Drogi praktyka długoletnia 12. Projekt Future Fuelled by Knowledge praktyka długoletnia 13. Wdrażanie Wartości PKN ORLEN w spółkach Grupy Kapitałowej ORLEN Slajd 5-6 Slajd 7-8 Slajd 9-10 Slajd Slajd Slajd Slajd Slajd Slajd Slajd Slajd Slajd 19-20

3 1. Rodzinna Akademia Siatkówki 3

4 1. Rodzinna Akademia Siatkówki Na czym polega dobra praktyka W czasie Finału Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej ORLEN Beach Volley Tour 2013 został zorganizowany wyjazd dla podopiecznych Rodzinnych Domów Dziecka (RDD) z całej Polski. Około 50 dzieci wraz z opiekunami przebywało w terminie w nadmorskiej miejscowości Niechorze. Letni wypoczynek został wzbogacony o zajęcia sportowe prowadzone przez polskie gwiazdy piłki plażowej w ramach Rodzinnej Akademii Siatkówki. Dzięki współpracy PKN ORLEN z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej ćwiczenia prowadziły najbardziej rozpoznawalne duety siatkarskie: Grzegorz Fijałek i Mariusz Prudel, Kinga Kołosińska z Moniką Brzostek, Bartek Łosiak z Piotrem Kantorem oraz Michał Kądzioła z Marcinem Kantorem. W programie oprócz zajęć siatkarskich, plażowania i kąpieli w morzu, nie zabrakło wycieczki do Kołobrzegu, zwiedzania atrakcji Niechorza i okolic. Wieczory dzieci spędzały przy ognisku lub na warsztatach literackich prowadzonych przez znanego dziennikarza Rafała Bryndala, redaktora naczelnego magazynu Chimera. Aktywność na świeżym powietrzu i emocje związane z treningami siatkówki plażowej sprawiły, że dzieci zdobyły nowe przydatne umiejętności oraz wzajemnie się zintegrowały. Inicjatywa ta wpisała się w promowanie przez PKN ORLEN zdrowego oraz aktywnego trybu życia i sportowego ducha. Młodym ludziom daje też wzorce do postępowania, pokazuje jak wiele można osiągnąć konsekwentną pracą. Inicjatywa wpisuje się w kompleks działań Fundatora, którego celem jest zapewnienie jak najlepszego startu w dorosłość podopiecznym z RDD. W jaki sposób mierzono efektywność/sukces danej praktyki Wyjazd dzieci i młodzieży z Rodzinnych Domów Dziecka na Finał Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej ORLEN Beach Volley Tour 2013 jest jedną z wielu inicjatyw wpisujących się w długoterminowy projekt związany z upowszechnianiem sportu służącego rozwojowi dzieci i młodzieży. Od początku założono, że efekty działań nie będą mierzone ilościowo, bo najważniejszym celem było wyrównywanie szans podopiecznych RDD, motywowanie dzieci i młodzieży do aktywnego wypoczynku i sportowej rywalizacji oraz szerzenie przekonania o znamiennej roli sportu w rozwoju młodego człowieka. Inicjatywę postrzegamy jako sukces, przede wszystkim dlatego, że dzieci z całej Polski mogły nie tylko spędzić wakacje nad morzem i poznać nowych przyjaciół, ale też przeżyć sportowe emocje na najwyższym poziomie i zdobyć cenne sportowe umiejętności. Jaki wpływ wywołała praktyka Wsparcie dla RDD, wyrównanie szans młodych ludzi, wspieranie ich edukacji, rozwój pasji i stworzenie możliwości nowych doświadczeń. Mając na uwadze szerzący się problem niskiej aktywności fizycznej najmłodszych stawiamy na promocję postaw związanych z upowszechnianiem roli sportu, służącego rozwojowi dzieci i młodzieży i motywację do aktywnego wypoczynku oraz sportowej rywalizacji. 4

5 2. Edukacja ekologiczna i informowanie społeczności lokalnej 5

6 2. Edukacja ekologiczna i informowanie społeczności lokalnej Na czym polega dobra praktyka Dobra praktyka polega na działalności edukacyjnej i informacyjnej dotyczącej ochrony środowiska, prowadzonej na rzecz szeroko pojętej społeczności lokalnej, w tym mieszkańców regionu i miasta Płocka, instytucji i organów administracji publicznej, studentów uczelni wyższych, uczniów szkół oraz pracowników Zakładu i Spółek Grupy Kapitałowej ORLEN. Działania: współpraca z przedstawicielami uczelni wyższych, przekazywanie informacji w sposób praktyczny (wycieczki do Zakładu Produkcyjnego); czynny udział w seminariach, konferencjach etc., w których prezentowana jest i przekazywana wiedza na temat działań ekologicznych Koncernu. Publikacje w wydawnictwach ekologicznych, prasie branżowej, internecie i intranecie; prelekcje podczas posiedzeń Rady Miasta/Powiatu-prezentacja oddziaływania Zakładu na poszczególne komponentyśrodowiska oraz działań minimalizujących wpływ. bieżąca informacja o stanie środowiska - stacja pomiarowa przy Zakładzie monitorująca stan jakości powietrza atmosferycznego w Płocku włączona do Państwowego Monitoringu Środowiska w woj. mazowieckim. W jaki sposób mierzono efektywność/sukces danej praktyki Liczba zaproszeń i udziału w spotkaniach eksperckich, odczytach, wykładach Zapytania i zainteresowanie mediów oraz zainteresowanie portali branżowych Liczba osób w wycieczkach po Zakładzie Produkcyjnym w Płocku Podnoszenieświadomości ekologicznej społeczności lokalnej Jaki wpływ wywołała praktyka Doskonalenie relacji ze społecznością lokalną, w tym także z urzędami, jawność danych ekologicznych. 6

7 3. Plebiscyt Polacy z werwą 7

8 3. Plebiscyt Polacy z werwą Na czym polega dobra praktyka Idea plebiscytu Polacy z werwą to promowanie wybitnych młodych Polaków, którzy nie są jeszcze szerzej znani, a mają ogromne szanse na rozwój kariery, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Trzy etapy plebiscytu zakładały zaangażowanie jury składającego się ze specjalistów i autorytetów w danych dziedzinach oraz szerszej publiczności - poprzez głosowanie internetowe. Celem plebiscytu jest uhonorowanie i promocja najzdolniejszych i najbardziej twórczych młodych Polaków, sprawiających, że Polska staje się nowoczesna i innowacyjna, tworzy nowe europejskie i globalne standardy. Plebiscyt wyróżnia się doborem kategorii - 7 dziedzin strategicznych dla rozwoju nowoczesnej Polski: 1. design 2. Innowacje w biznesie 3. kultura i sztuka 4. ochronaśrodowiska 5. medycyna 6. nauka 7. sport Szerokie spektrum kategorii wymagało powołania jury złożonego ze specjalistów i autorytetów w swoich dziedzinach. W jaki sposób mierzono efektywność/sukces danej praktyki Szeroka promocja w mediach spowodowała, że w głosowaniu publicznym oddano ponad 350 tys. głosów - poprzez stronę internetową oraz na 1270 stacjach Orlenu. W mediach pojawiło się prawie 350 publikacji. Informacja o plebiscycie i kandydatach dotarła do ponad 8 mln Polaków. Jaki wpływ wywołała praktyka Plebiscyt spopularyzował dokonania kandydatów w dziedzinach wywołujących zwykle małe zainteresowanie mediów. Dzięki niemu pojawiło się prawie 350 publikacji w mediach ogólnopolskich, regionalnych i branżowych (od śniadania prasowego w marcu do końca października). Kandydaci w plebiscycie stali się osobami rozpoznawalnymi. Innowacyjność plebiscytu polegała na promocji osiągnięć wybitnych młodych Polaków, nieznanych jeszcze szerszej publiczności. Dzięki plebiscytowi uzyskiwali realne wsparcie w dalszym rozwoju zawodowym oraz szeroką promocję w mediach. 8

9 4. Pracodawca Przyjazny Rodzinie 9

10 4. Pracodawca Przyjazny Rodzinie PKN ORLEN, jako firma odpowiedzialna społecznie, wdraża nowoczesne rozwiązania zmierzające do zachowania równowagi pomiędzy aktywnością zawodową a życiem rodzinnym. Są one ważną częścią całego pakietu działań na rzecz pracowników. Wynikają z pobudek zarówno biznesowych jak i Wartości i zasad postępowania PKN ORLEN S.A.. Na czym polega dobra praktyka Projekt składa się z 4 podstawowych pakietów: uprawnienia związane z czasem pracy - uprawnienia związane z rodzicielstwem; świadczenia socjalne są to świadczenie realizowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz możliwość ubiegania się o wsparcie ze środków Fundacji ORLEN - Dar Serca w przypadku choroby dziecka lub trudnej sytuacji rodzinnej; opieka medyczna - pracownicy będącej w ciąży oraz pracownikom wychowującym dzieci pracodawca zapewnia szeroki zakres świadczeń medycznych w ramach umowy, jaką zawarł z operatorem medycznym; pozostałe świadczenia dotyczą głownie zapewnienia miejsca do karmienia dzieci oraz utrzymania kontaktu z pracownicą/pracownikiem w okresie urlopów macierzyńskich/ojcowskich. Na podkreślenie zasługują innowacyjne, ponadkodeksowe rozwiązania dla kobiet, wracających z urlopu macierzyńskiego. Są to: dodatkowe 2 dni wolne w każdym roku kalendarzowym dla pracownicy wychowującej dziecko do 3-go roku życia, dodatkowa przerwa na karmienie w wymiarze 1 godz. dziennie; zabezpieczenie pokoi do karmienia; podtrzymywanie kontaktu z pracodawcą - przekazywanie informacji z życia firmy; zapewnienie świadczeń z ZFŚS oraz pakiety medyczne. W jaki sposób mierzono efektywność/sukces danej praktyki Liczba osób korzystających z oferowanych przez pracodawcę udogodnień. Liczba absencji chorobowych w tej grupie pracowników. Kwestionariusz badania zaangażowania i satysfakcji Praktyka została wdrożona w I kwartale 2013 roku. Jaki wpływ wywołała praktyka Równowaga między obowiązkami zawodowymi i życiem rodzinnym jako wartość dla pracownika i pracodawcy. 10

11 5. Społeczna wartość programu lojalnościowego VITAY 11

12 5. Społeczna wartość programu lojalnościowego VITAY Na czym polega dobra praktyka Odpowiedzialność to dla PKN ORLEN m.in. realizacja ważnych i potrzebnych programów społecznych oraz otwarte raportowanie dotychczasowych dokonań i rezultatów. Do udziału w tych projektach Spółka zaprasza swoich interesariuszy. PKN ORLEN stworzył swoim klientom możliwość przekazywania punktów na potrzeby RDD w ramach programu lojalnościowego VITAY. Środki są przekazywane na konto korporacyjnej Fundacji ORLEN - Dar Serca, która rozdziela je zgodnie z wolą darczyńców. Środki z programu VITAY wydatkowane były zgodnie z intencją darczyńców na dofinansowanie obiadów, zajęć rehabilitacyjnych, zakup przyborów szkolnych oraz stypendia. Nowym elementem programu VITAY jest akcja propagująca bezpieczeństwo Nie dla dymu organizowana przez korporacyjną Fundację we współpracy z Fundatorem, pod patronatem Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Klienci stacji paliw ORLEN, przekazując 6900 pkt VITAY na pomoc dzieciom z Rodzinnych Domów Dziecka w podziękowaniu za przekazane punkty otrzymują czujnik dymu. Uzyskane środki zasilą konto Fundacji, a następnie zostaną przeznaczone na kolejne projekty służące podwyższeniu poziomu bezpieczeństwa w RDD. W jaki sposób mierzono efektywność/sukces danej praktyki Liczba klientów przekazujących punkty VITAY na cele społeczne Liczba przekazanych punktów Liczba zrealizowanych celów (obiady, przybory szkolne, zajęcia rehabilitacyjne, stypendia) Liczba beneficjentów Porównanie zainteresowania programem w kolejnych latach Jaki wpływ wywołała praktyka Uwrażliwiła na kwestie społeczne, w tym przypadku na zapewnienie właściwej opieki i możliwość startu do samodzielności dzieciom pozbawionym naturalnej opieki rodzicielskiej Rozpropagowały ideę rodzinnych domów dziecka Nowy element akcja Nie dla dymu zwrócił uwagę na kwestie związane z bezpieczeństwem we własnym domu, miejscu postrzeganym jako bardzo bezpieczne, a w którym dochodzi do bardzo wielu groźnych wypadków 12

13 6. Strona internetowa projektu Wolontariat Pracowniczy 13

14 6. Strona internetowa projektu Wolontariat Pracowniczy ORLEN Wolontariat Pracowniczy działa w PKN ORLEN już od prawie10 lat. Zainteresowanie programem każdego roku jest coraz większe. W związku z tym pojawiła się potrzeba utworzenia strony internetowej projektu, dostosowanej do potrzeb pracowników, tak, aby w sposób prosty, zrozumiały i zachęcający przedstawiała wszystkie programy z zakresu wolontariatu, w jakich mogą wziąć udział pracownicy Koncernu, a jednocześnie stanowiła cenną bazę danych oraz źródło wiedzy. Na czym polega dobra praktyka Strona internetowa Wolontariatu Pracowniczego to wykorzystanie nowych technologii do pokazania działań prowadzonych w ramach Wolontariatu Pracowniczego ORLEN. Strona pokazuje wszystkie dotychczas zrealizowane inicjatywy dobroczynne, ale jednocześnie zachęca pracowników do podejmowania nowych działań. Atrakcyjny sposób przekazu, ilustrowanie treści zdjęciami, a także materiałami filmowymi zwiększa zainteresowanie wolontariatem wśród pracowników. Strona porządkuje dotychczasowe projekty, co pomaga obecnym i przyszłym wolontariuszom w odnalezieniu przestrzeni, w którą chcieliby się włączyć. Pozwala także na szerszą komunikację projektów i szybsze docieranie z informacją do osób zainteresowanych. Dla wolontariuszy i innych interesariuszy stwarza możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z koordynatorami projektu w PKN ORLEN. W jaki sposób mierzono efektywność/sukces danej praktyki Strona została uruchomiona w 2013 roku. Efektywność projektu będzie oceniana m.in. na podstawie: liczby osób odwiedzających stronę, liczby osób korzystających z możliwości nawiązania kontaktu, aktywności interesariuszy wyrażającej się przedstawionymi wnioskami, uwagami, propozycjami. Jakie korzyści i rezultaty przyniosło dane rozwiązanie firmie Firmie: Posiadanie dobrze przygotowanej strony internetowej dedykowanej projektowi Wolontariatu Pracowniczego daje możliwość szerszego dotarcia do pracowników. Efektem może być zwiększenie grupy osób zainteresowanych udziałem w prowadzonych akcjach. Pokazywanie akcji wolontariackich to również promowanie postaw pracowników zgodnych z kulturą korporacyjną oraz jej wartościami korporacyjnymi. Adresatom programu: Dzięki nowej stronie internetowej wszyscy pracownicy Koncernu mają możliwość poznania akcji prowadzonych w ramach Wolontariatu Pracowniczego. Mają szeroki dostęp zarówno do archiwalnych akcji jak również zapowiedzi przyszłych działań. Dużą rolę odgrywają zakładki, z których pracownicy mogą dowiedzieć się, dlaczego warto pomagać i angażować się w dobroczynność oraz jak i gdzie zgłosić się do udziału w projekcie. 14

15 7. System zarządzania bezpieczeństwem pracy wykonawców zewnętrznych podczas remontów instalacji produkcyjnych 15

16 7. System zarządzania bezpieczeństwem pracy wykonawców zewnętrznych podczas remontów instalacji produkcyjnych Doświadczenia PKN ORLEN stanowiły przesłankę do zwiększenia bezpieczeństwa pracowników firm zewnętrznych podczas remontów. Przesłanki: spełnienie wymogów formalno-prawnych przez firmy wykonawcze okazało się niewystarczające, kierownicy odpowiedzialny za remont instalacji nie czuli się w pełni odpowiedzialni za bezpieczeństwo pracowników firm zewnętrznych, brak wystarczająco skutecznych instrumentów u służb prewencyjnych do sprawowania nadzoru nad pracownikami wykonawców zewnętrznych. Na czym polega praktyka Zasada: Zero wypadków. Zero Pożarów. Zero tolerancji dla nieakceptowalnego ryzyka. Hasło Budujemy bezpieczną przyszłość. Działania podjęte w ramach dobrej praktyki: 1. Wyodrębnienie sfer działań ułatwiających współpracę oraz nadzór 2. Włączenie we wszystkie sfery zagadnień służb bhp, ochrony ppoż. i bezp. procesowego dot. remontów instalacji oraz obiektów produkcyjnych 3. Usystematyzowanie działań dot. przebiegu procesów remont. instalacji oraz obiektów produkcyjnych 4. Wdrożenie nowych działań 12 nowych rozwiązań: partnerska współpraca podmiotów zaangażowanych w remonty, ocena bhp wykonawców zewn. i wybór najlepszych, rozstrzyganie sporów w przypadkach nieprzestrzegania wymagań przez wykonawców zewn. i ich pracowników, motywowanie wykonawców zewn. i ich pracowników do bezpiecznych zachowań w pracy, nakłanianie do eliminowania nadmiernego ryzyka, promowanie zachowań nastawionych na ochronę zdrowia i życia, nagradzanie najlepszych wykonawców zewn. i ich pracowników za bezpieczną pracę, skuteczniejsza komunikacja dot. szeroko pojętego bezpieczeństwa podczas remontów, poprawienie ilości, jakości i szybkość obiegu informacji niezbędnych do działań zapobiegawczych i rozwijania bazy danych dotyczących bezpieczeństwa pracy, zmniejszanie liczby wypadków i wskaźnika wypadkowości TRR podczas remontu. 5. Partnerska współpraca wszystkich osób zaangażowanych w remonty 6. Ustalenie szczególnej roli Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy PKN ORLEN w procesie zarządzania bezpieczeństwem wykonawców zewnętrznych Jaki wpływ wywołała praktyka Praktyka pozytywnie wpłynęła na poprawę komunikacji zagrożeń i reagowania na nie podczas remontu, co wynika z faktu, iż zastosowane narzędzia np. w postaci codziennych narad koordynacyjnych w sprawach bhp było w pełni skuteczne. 16

17 8. Wdrożenie w spółkach Grupy Kapitałowej ORLEN najlepszych rozwiązań wypracowanych przez PKN ORLEN w zakresie z Polityki Personalnej 17

18 8. Wdrożenie w spółkach Grupy Kapitałowej ORLEN najlepszych rozwiązań wypracowanych przez PKN ORLEN w zakresie z Polityki Personalnej Celem tej praktyki jest wdrożenie w Spółkach Grupy Kapitałowej ORLEN najlepszych rozwiązań wypracowanych przez PKN ORLEN w zakresie praktyk wynikających z Polityki Personalnej. Kierunkami strategicznymi dla rozwoju HR w Grupie ORLEN są: kształtowanie kultury organizacji w oparciu o wartości budowa nowoczesnej, koncernowej organizacji HR wspierającej menedżerów wdrażanie najlepszych praktyk, standardów oraz narzędzi HR w Koncernie stały wzrost efektywności i jakości procesów HR w GK Wdrożenie tego rozwiązania stanowi więc realizację strategicznych kierunków działania HR. PKN ORLEN udostępnia spółkom Grupy Kapitałowej ORLEN rozwiązania oparte o najlepsze praktyki rynkowe. Wdrożone rozwiązanie obejmuje standardy zatrudniania, wynagradzania, benefitów, opieki socjalnej. Polega na wykorzystaniu zdobytych doświadczeń i przekazywaniu pozytywnych aspektów wypracowanych rozwiązań. Jaki wpływ wywołała praktyka Praktyka wprowadza jednolite zasady, przy tym daje pracownikom całej Grupy poczucie równoprawnego traktowania. W efekcie wzmacnia więź z firmą, buduje tez poczucie tożsamości w całej Grupie. Z biznesowego punktu widzenia jest istotnym wsparciem dla realizacji strategicznych celów PKN ORLEN. Jakie korzyści i rezultaty przyniosło dane rozwiązanie firmie Firmie: jednolitość rozwiązań i stosowanych standardów. Adresatom: zgodność regulacji i praktyk stosowanych w Grupie Kapitałowej ORLEN ze stosowanymi w PKN ORLEN. Z uwagi na to, że adresatami dobrej praktyki są pracownicy Spółek z Grupy Kapitałowej oznacza to, że Spółka stosuje te same standardy w całej Grupie i wobec wszystkich pracowników. 18

19 Praktyki długoletnie 19

20 Praktyki długoletnie ORLEN na rzecz ochrony zdrowia i życia - od 2000 roku Koncern współpracuje z zawodowymi i ochotniczymi jednostkami straży pożarnych w całym kraju. Program Odpowiedzialność i Troska udział w globalnej inicjatywie przemysłu chemicznego służącej m.in. ochronie środowiska, poprawie bezpieczeństwa. Realizacja długofalowego programu społecznego ORLEN. Bezpieczne Drogi (OBD)na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Rozwój projektu Future Fuelled by Knowledge - Przyszłość zasilana wiedzą poprzez wejście z komunikacją w nowoczesne media elektroniczne. Wdrażanie Wartości PKN ORLEN w spółkach Grupy Kapitałowej ORLEN kontynuacja działań. 20

21 Dział Sponsoringu Społecznego i CSR

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015 Marketing i Komunikacja Komunikacja i marketing główne cele strategiczne skuteczne informowanie interesariuszy o podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Fundacje korporacyjne i ich fundatorzy IV. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce z cyklu Standardy działania fundacji korporacyjnych

Fundacje korporacyjne i ich fundatorzy IV. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce z cyklu Standardy działania fundacji korporacyjnych Fundacje korporacyjne i ich fundatorzy IV. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce z cyklu Standardy działania fundacji korporacyjnych Bogdan Benczak, Prezes Zarządu Fundacji PZU Izabela Rakuć-Kochaniak,

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT ZMIENIA FIRMĘ. Program wolontariatu pracowniczego TAK od serca w Kredyt Banku

WOLONTARIAT ZMIENIA FIRMĘ. Program wolontariatu pracowniczego TAK od serca w Kredyt Banku WOLONTARIAT ZMIENIA FIRMĘ Program wolontariatu pracowniczego TAK od serca w Kredyt Banku Szczecin, 24 listopada 2011 Wolontariat pracowniczy Stworzenie możliwości i zachęcanie pracowników do nieodpłatnych,

Bardziej szczegółowo

Program Wolontariatu Pracowniczego Kredyt Banku i WARTY. TAK od serca. zaangażować? Szczecin, 19 listopada 2010

Program Wolontariatu Pracowniczego Kredyt Banku i WARTY. TAK od serca. zaangażować? Szczecin, 19 listopada 2010 Program Wolontariatu Pracowniczego Kredyt Banku i WARTY TAK od serca - dlaczego warto się zaangażować? Szczecin, 19 listopada 2010 Czym nie jest CSR? CSR to nie jest: wyłącznie filantropia i wspieranie

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR dla PKN ORLEN

Strategia CSR dla PKN ORLEN Strategia CSR dla PKN ORLEN 3 l u t e g o 2 0 1 5 r. ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. Fundamentem Strategii CSR dla PKN są WARTOŚCI ORLEN Nasze wartości Odpowiedzialność Szanujemy naszych klientów, akcjonariuszy,

Bardziej szczegółowo

3. WOLONTARIAT PRACOWNICZY A POLITYKA CSR FIRMY

3. WOLONTARIAT PRACOWNICZY A POLITYKA CSR FIRMY 3. WOLONTARIAT PRACOWNICZY A POLITYKA CSR FIRMY CSR BRAKUJĄCE OGNIWO KAPITALIZMU? CSR (Corporate Social Responsiblity) Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Biznes Odpowiedzialny biznes to odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r.

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r. Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce Warszawa, 7 grudnia 2011 r. 1 Kontekst badania W tegorocznej edycji 4 firmy z 18 uczestników, w tym zwycięzca - PKN

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wolontariat pracowniczy jako sposób na budowanie postaw partycypacyjnych w biznesie. Opracowała: Agnieszka Buczyńska

Wolontariat pracowniczy jako sposób na budowanie postaw partycypacyjnych w biznesie. Opracowała: Agnieszka Buczyńska Wolontariat pracowniczy jako sposób na budowanie postaw partycypacyjnych w biznesie Opracowała: Agnieszka Buczyńska CSR CO TO TAKIEGO? Odpowiedzialny biznes to dobrowolna strategia uwzględniająca społeczne,

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce

Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce Warszawa, 19 kwietnia 2011 r. 1 Kontekst badania W dotychczasowych czterech edycjach konkursu Liderzy Filantropii najwięcej uczestników reprezentowało

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

www.wolontariatrodzinny.pl

www.wolontariatrodzinny.pl Wolontariat rośnie w siłę! W porównaniu z wcześniejszymi badaniami odsetek wolontariuszy zwiększył się z 20 proc. w 2011 r. do aż 26 proc. w 2013 r.!!! Czapiński J., Błędowski P. (2013). Stan społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą jako element systemu zarządzania zasobami ludzkimi

Zarządzanie wiedzą jako element systemu zarządzania zasobami ludzkimi Zarządzanie wiedzą jako element systemu zarządzania zasobami ludzkimi Struktura prezentacji Czym jest wiedza? Zarządzanie wiedzą wybrane definicje Dlaczego warto zarządzać wiedzą? Zarządzanie wiedzą w

Bardziej szczegółowo

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2014 Obszary działań CSR GPW RYNEK PRACOWNICY EDUKACJA ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment CSR / ESG

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA 2015 Obszary działań CSR Grupy GPW EDUKACJA PRACOWNICY RYNEK ŚRODOWISKO -2- Obszary odpowiedzialności - GPW Environment Social

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

INICJATYWY PROPRACOWNICZE

INICJATYWY PROPRACOWNICZE INICJATYWY PROPRACOWNICZE Wolontariat pracowniczy jako narzędzie budowania wartości firmy Mirella Panek-Owsiańska Prezes, Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu Krzysztof Kaczmar Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020 Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Młodzież w działaniu 2007-2013 Erasmus+ Młodzież

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Wolontariatu CENTERKO (do niedawna Punkt Pośrednictwa. Pracy Wolontarystycznej CENTERKO ) od 2008 roku działa przy Stowarzyszeniu

Regionalne Centrum Wolontariatu CENTERKO (do niedawna Punkt Pośrednictwa. Pracy Wolontarystycznej CENTERKO ) od 2008 roku działa przy Stowarzyszeniu 1 DLACZEGO MY? Regionalne Centrum Wolontariatu CENTERKO (do niedawna Punkt Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej CENTERKO ) od 2008 roku działa przy Stowarzyszeniu Pomost promując ideę wolontariatu jako

Bardziej szczegółowo

British American Tobacco Polska. Biznes, Nauka i CSR

British American Tobacco Polska. Biznes, Nauka i CSR British American Tobacco Polska Biznes, Nauka i CSR Akademia Augustowska British American Tobacco Polska Firma obecna w Polsce od 1991 roku a od 1997 pod nazwą British American Tobacco Polska W 2008 roku

Bardziej szczegółowo

Szkolenie rozpoczęło się 17 października 2013 r. Trwało do 29 listopada 2013

Szkolenie rozpoczęło się 17 października 2013 r. Trwało do 29 listopada 2013 Szkolenie rozpoczęło się 17 października 2013 r. Trwało do 29 listopada 2013 W tym czasie 11 pracowników Instytucji Integracji Społecznej odbyło 80 godzin zajęć, które mają pomóc im bardziej efektywnie

Bardziej szczegółowo

EYV2011 Tour w skrócie

EYV2011 Tour w skrócie EYV2011 Tour w skrócie European Year of Volunteering 2011 Tour (EYV2011Tour) to jedno z kluczowych wydarzeń w ramach obchodów Europejskiego Roku Wolontariautu 2011 na poziomie Unii Europejskiej (UE). Każdy

Bardziej szczegółowo

Program wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Aleksandra Kozubska Warszawa, 28 września 2010

Program wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Aleksandra Kozubska Warszawa, 28 września 2010 Program wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie Aleksandra Kozubska Warszawa, 28 września 2010 Fundacja Orange powołana w 2005 roku przez TP i Orange jako Fundacja Grupy TP koncentruje

Bardziej szczegółowo

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami Errata do Planu działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna (sprostowanie treści dokumentu w związku z pomyłką techniczną polegającą na zamianie opisu działań pomiędzy

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016

PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016 PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ NA LATA 2011-2016 JAKI JEST NASZ CEL? Problemy, które chcemy rozwiązać w naszej szkole: 1. Spójność w systemie

Bardziej szczegółowo

Zostań partnerem spotkań CIO!

Zostań partnerem spotkań CIO! Kontakt: Zostań partnerem spotkań CIO! Ekskluzywne grono menedżerów z największych firm i instytucji, Znaczący efekt PR-owy, spotkania szeroko relacjonowane w materiale redakcyjnym, Aktualna, dobrze dobrana

Bardziej szczegółowo

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Stowarzyszenie PSTD istnieje od 2005 roku i jest organizacją zrzeszającą profesjonalistów zajmujących się obszarem szkoleń.

Bardziej szczegółowo

Responsible Care globalna inicjatywa przemysłu chemicznego

Responsible Care globalna inicjatywa przemysłu chemicznego Responsible Care globalna inicjatywa przemysłu chemicznego Responsible Care globalna inicjatywa przemysłu chemicznego Kanadyjskie Stowarzyszenie Przemysłu Chemicznego 1984r. CEFIC 1992r. System wspomagający

Bardziej szczegółowo

Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka - unikalny przykład współpracy samorządu z biznesem na rzecz NGO

Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka - unikalny przykład współpracy samorządu z biznesem na rzecz NGO Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka - unikalny przykład współpracy samorządu z biznesem na rzecz NGO Iwona Tandecka, Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka Płock, 27.02.2013 r. trochę historii 14 października

Bardziej szczegółowo

Miejsce: Towarzystwo Naukowe Płockie w Płocku. 1. Otwarcie konferencji Janina Kawałczewska Powitanie uczestników, prelegentów.

Miejsce: Towarzystwo Naukowe Płockie w Płocku. 1. Otwarcie konferencji Janina Kawałczewska Powitanie uczestników, prelegentów. Scenariusz konferencji 27 września 2010 roku, godz. 10.00 Organizacje pozarządowe z administracją publiczną na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony bioróżnorodności Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej.

Bardziej szczegółowo

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Funkcjonalnośd umożliwienie dokonania ogólnej, a jednocześnie całościowej oceny (samooceny) zaangażowania społecznego firmy we wszystkich obszarach,

Bardziej szczegółowo

Kreatywne rozwiązania dla biznesu

Kreatywne rozwiązania dla biznesu Kreatywne rozwiązania dla biznesu Słowo wstępne Szanowni Państwo, Jeżeli chcecie mieć wpływ na region, miasto i to co się dzieje w Państwa okolicy, serdecznie zapraszam do włączenia się w działania Funduszu

Bardziej szczegółowo

Program spotkania informacyjnego w ramach projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Dzień I

Program spotkania informacyjnego w ramach projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Dzień I Program spotkania informacyjnego w ramach projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Dzień I Termin realizacji spotkania: 25.05.2012 Miejsce realizacji

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009 2015. Bezpieczne i przyjazne miejsca pracy Dialog z partnerami społecznymi

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009 2015. Bezpieczne i przyjazne miejsca pracy Dialog z partnerami społecznymi Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009 2015 Bezpieczne i przyjazne miejsca pracy Dialog z partnerami społecznymi Miejsce pracy główne cele strategiczne Wypracowanie i

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla młodych naukowców. Wpisany przez Emilia Krawczykowska

Fundusze unijne dla młodych naukowców. Wpisany przez Emilia Krawczykowska W działaniu 1.2?Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki" programu Innowacyjna Gospodarka naukowcy mogą uzyskać stypendia oraz środki na prowadzenie badań. W ślad za dokonanymi już zmianami legislacyjnymi

Bardziej szczegółowo

AIESEC Wrocław Uniwersytet Ekonomiczny ul. Komandorska 118/120 53-345 Wrocław tel: +48 71 36 80 576 e-mail: wroclawue.aiesec@gmail.

AIESEC Wrocław Uniwersytet Ekonomiczny ul. Komandorska 118/120 53-345 Wrocław tel: +48 71 36 80 576 e-mail: wroclawue.aiesec@gmail. Opis organizacji Tuż po drugiej wojnie światowej ośmiu studentów zdecydowało, że zrobią wszystko aby uniknąć kolejnych konfliktów. W ramach tego postanowienia założyli organizację, której wizja wyrażona

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność w miejscu pracy

Społeczna odpowiedzialność w miejscu pracy Społeczna odpowiedzialność w miejscu pracy 2 czerwca 2014 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ul. Arkońska 6 (budynek A3), 80-387 Gdańsk tel.: 58 32 33 100 faks: 58 30 11 341 Monika Michałowska Doradca CSR Agencja

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 Załącznik nr 6 do procedur zarządzania projektem ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI W PROJEKCIE Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 PRIORYTET IX DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

POLSKIE. www.oskarysportowe.com www.oskarysportowe.com www.oskarysportowe.com

POLSKIE. www.oskarysportowe.com www.oskarysportowe.com www.oskarysportowe.com POLSKIE O KONKURSIE Ogólnopolski konkurs Polskie Oskary Sportowe skierowany jest do społeczności lokalnych zaangażowanych w aktywności sportowe, a jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Fundacja w terenie. - programy edukacyjne. - wsparcie finansowo rzeczowe. - pomoc psychologiczna. - promocja

Fundacja w terenie. - programy edukacyjne. - wsparcie finansowo rzeczowe. - pomoc psychologiczna. - promocja Misja Misją pracowniczej Fundacji EY jest wspieranie rodzicielstwa zastępczego poprzez udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom w rodzinnych formach opieki zastępczej oraz ich opiekunom. Nasze działania

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Od 10 lat działamy na rynku, starając się utrzymywać wysoką pozycję, zarówno na polu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Współpracujemy z najlepszymi producentami,

Bardziej szczegółowo

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy.

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy. Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU www.innowatorzy.net Patronat Honorowy: IDEA PROGRAMU Główną ideą inicjatywy jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Stowarzyszenie Jeden Świat (SJŚ) i holenderski Oxfam Novib, realizują wspólny projekt pt. E-Motive, który dotyczy transferu wiedzy z Krajów Globalnego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE MAŁYCH GRANTÓW w ramach projektu. Współpraca międzysektorowa projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu ORGANIZATOR

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE MAŁYCH GRANTÓW w ramach projektu. Współpraca międzysektorowa projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu ORGANIZATOR REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE MAŁYCH GRANTÓW w ramach projektu ORGANIZATOR 1. Organizatorami Konkursu pod nazwą Program Małych Grantów, zwanego w dalszej części regulaminu Konkursem są: a) Dolnośląska

Bardziej szczegółowo

Firma Przyjazna Mamie

Firma Przyjazna Mamie Firma Przyjazna Mamie Prowadzący: Justyna Dąbrowska Redaktor Naczelna miesięcznika Dziecko Agnieszka Dziewulska Dyrektor ds. Personalnych Hewlett Packard (HP) Polska Sp. z o.o. Małgorzata Raniszewska HR

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 Cel 2. Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne 31 maja 2011 r. Elementy składowe celu 2 Strategii wypływają m.in.

Bardziej szczegółowo

2. RODZAJE WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO

2. RODZAJE WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO 2. RODZAJE WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO ĆWICZENIE: CZYM WYRÓŻNIA SIĘ WOLONTARIAT PRACOWNICZY? Kto? Gdzie? Kiedy? WOLONTARIAT PRACOWNICZY TO DZIAŁANIE POLEGAJĄCE NA PODEJMOWANIU I WSPIERANIU PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO KIERUNEK STUDIÓW: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE SPECJALNOŚĆ: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE STUDIA: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń mailem: e-mailem na adres joanna.kucharczyk@pah.org.pl w tytule maila prosimy wpisać AKTYWIŚCI/AKTYWISTKI

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń mailem: e-mailem na adres joanna.kucharczyk@pah.org.pl w tytule maila prosimy wpisać AKTYWIŚCI/AKTYWISTKI Polska Akcja Humanitarna Ul. Szpitalna 5/3 00-031 Warszawa 22 828 88 82 joanna.kucharczyk@pah.org.pl Szanowny/Szanowna, Zapraszamy do współpracy z Polską Akcją Humanitarną i udziału w programie Akcja Lokalna

Bardziej szczegółowo

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy 1. Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia: 1. Ukazanie uczniom rodzajów zagrożeń, 2. Uświadomienie przyczyn i skutków wynikających z nierozważnych

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY RZEMIEŚLNIK

SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY RZEMIEŚLNIK Strona1 Patronat honorowy FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W KONKURSIE SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY RZEMIEŚLNIK Szanowni Państwo, zapraszamy Państwa do udziału w Konkursie Społecznie Odpowiedzialny Rzemieślnik.

Bardziej szczegółowo

Działania komunikacyjne w projektach LIFE

Działania komunikacyjne w projektach LIFE Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Działania komunikacyjne w projektach LIFE Marta Wojtaniec Specjalista w Wydziale ds. Programu

Bardziej szczegółowo

Wracam do pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy WAWER

Wracam do pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy WAWER Wracam do pracy Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Budżet projektu Całkowite wydatki projektu 166 112,72 zł Wnioskowana kwota dofinansowania 132 866,72 zł 80% - dofinansowane z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Raportowanie społeczne dobrą praktyką CSR PKN ORLEN

Raportowanie społeczne dobrą praktyką CSR PKN ORLEN Raportowanie społeczne dobrą praktyką CSR PKN ORLEN Raportowanie społeczne w PKN ORLEN Cele: Raportowanie jako integralna część strategii CSR Koncernu Potwierdzenie transparentności firmy we wszystkich

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Fundacji na rzecz rozwoju Wywiadu Gospodarczego VIS MAGNA za 2013 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Fundacji na rzecz rozwoju Wywiadu Gospodarczego VIS MAGNA za 2013 rok SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Fundacji na rzecz rozwoju Wywiadu Gospodarczego VIS MAGNA za 2013 rok Nazwa fundacji: Fundacja na rzecz rozwoju Wywiadu Gospodarczego VIS MAGNA Siedziba i adres

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do udziału

Zaproszenie do udziału Zaproszenie do udziału Beach Volleyball Business Cup Sopot 2013 Partnerzy strategiczni Patronat honorowy Partnerzy Partnerzy wspierający Partnerzy medialni O Turnieju to kolejna edycja adresowanego do

Bardziej szczegółowo

Jak zadbać o dobre relacje

Jak zadbać o dobre relacje KONFERENCJA Dolnośląski rynek pracy dziś i jutro Jak zadbać o dobre relacje pracowniczedobre praktyki CSR Artur Mazurkiewicz heapmail Internet Solutions sp. z o.o. Wałbrzych, 18.10.2012 r. CSR (Corporate

Bardziej szczegółowo

www.eco-talent.pl Posiedzenie RADY PROJEKTU Warszawa, dnia 24 lutego 2014

www.eco-talent.pl Posiedzenie RADY PROJEKTU Warszawa, dnia 24 lutego 2014 www.eco-talent.pl Posiedzenie RADY PROJEKTU Warszawa, dnia 24 lutego 2014 Harmonogram spotkania RADY 1. Przedstawienie członków Rady. Wymiana doświadczeń. 2. Omówienie celów Projektu i dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne narzędzia do zarządzania kompetencjami i ich rozwoju

Innowacyjne narzędzia do zarządzania kompetencjami i ich rozwoju Innowacyjne narzędzia do zarządzania kompetencjami i ich rozwoju Od aspiracji... do realnych potrzeb naszych klientów Od aspiracji Przy planowaniu prac nad rozwojem autorskiej platformy MN Portal zapytaliśmy

Bardziej szczegółowo

Partnerskie Projekty Szkół Aspekty merytoryczne raportu końcowego, baza EST

Partnerskie Projekty Szkół Aspekty merytoryczne raportu końcowego, baza EST Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Partnerskie Projekty Szkół Aspekty merytoryczne raportu końcowego, baza EST PLAN PREZENTACJI: 1. Raport końcowy

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

na podstawie działalności Punktu Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej CENTERKO Łódź, dn. 05.06.2013 r.

na podstawie działalności Punktu Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej CENTERKO Łódź, dn. 05.06.2013 r. na podstawie działalności Punktu Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej CENTERKO Łódź, dn. 05.06.2013 r. Kim jesteśmy? PPPW CENTERKO TO INTEGRACYJNE BIURO POŚREDNICTWA PRACY WOLONTARYSTYCZNEJ O ZASIĘGU LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO NA PODIUM (dalej: Regulamin )

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO NA PODIUM (dalej: Regulamin ) Biuro w Warszawie: ul. Gordona Bennetta 2b, 02-159 Warszawa tel.: 22 778 08 51 e-mail: fundacja@orlen.pl www.orlendarserca.pl załącznik nr 1 do Uchwały nr 524/VIII/2016 Zarządu Fundacji ORLEN DAR SERCA

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010

Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Siedlce z dnia 26 listopada 2009 roku Roczny program współpracy Gminy Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

w w w. w o l o n t a r i a t p r a c o w n i c z y. p l

w w w. w o l o n t a r i a t p r a c o w n i c z y. p l Czym jest Wolontariat Pracowniczy? Podstawa prawna wolontariatu pracowniczego Brak przepisów regulujących wprost kwestie wolontariatu pracowniczego. Odpowiednio należy stosować przepisy: Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu. Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym

Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu. Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym 1. Zwiększenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, w szczególności poprzez: Działania

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność banków

Społeczna odpowiedzialność banków Społeczna odpowiedzialność banków Maria Młotek Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizacja, która propaguje ideę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce, definiuje odpowiedzialny biznes jako:

Bardziej szczegółowo

O firmie. Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu.

O firmie. Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu. Prezentacja firmy O firmie Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu. Jesteśmy specjalistami w wielu dziedzinach: marketingu, reklamie, public relations, poligrafii, produkcji

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny model aktywizacji

Innowacyjny model aktywizacji Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ Temat innowacyjny: "Współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI, CZYLI JAK EFEKTYWNIE FINANSOWAĆ EDUKACJĘ

PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI, CZYLI JAK EFEKTYWNIE FINANSOWAĆ EDUKACJĘ PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI, CZYLI JAK EFEKTYWNIE FINANSOWAĆ EDUKACJĘ I JAK PLANOWAĆ DZIAŁANIA (STRATEGIA)? II Międzynarodowe Forum Ekologiczne Kołobrzeg, 17.09.2015 r. Małgorzata Skupińska RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy. kgb102.pl Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@

Prezentacja firmy. kgb102.pl Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@ Prezentacja firmy Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@ O firmie Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Siemień z dnia 30 grudnia 2014 r. Wstęp

Załącznik do uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Siemień z dnia 30 grudnia 2014 r. Wstęp Załącznik do uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Siemień z dnia 30 grudnia 2014 r. Roczny program współpracy Gminy Siemień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ECK EUREKA. tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl

ECK EUREKA. tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Skuteczny doradca klienta jak uzyskiwać wysokie wyniki aktywizacji osób bezrobotnych DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU?

Bardziej szczegółowo

Realizacja misji firmy poprzez działania CSR. Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline

Realizacja misji firmy poprzez działania CSR. Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline Realizacja misji firmy poprzez działania CSR Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline O GlaxoSmithKline Jedna z wiodących firm farmaceutycznych na świecie - ponad 100 tysięcy

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół w Sulechowie na lata 2015-2020

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół w Sulechowie na lata 2015-2020 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju 1 A. Priorytety: A1. Usprawnienie funkcjonowania szkoły poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań związanych z organizacją i zarządzaniem. A2. Podniesienie jakości realizowanych

Bardziej szczegółowo