Dobre praktyki PKN ORLEN 2013 ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dobre praktyki PKN ORLEN 2013 ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ."

Transkrypt

1 Dobre praktyki PKN ORLEN 2013 ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ.

2 Dobre praktyki PKN ORLEN w 2013 roku W niniejszym dokumencie mamy przyjemność zaprezentować 13 dobrych praktyk, które zostały zakwalifikowane do Raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce Dobre praktyki wydanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu: 1. Rodzinna Akademia Siatkówki Slajd Edukacja ekologiczna i informowanie społeczności lokalnej 3. Plebiscyt Polacy z werwą 4. Pracodawca Przyjazny Rodzinie 5. Społeczna wartość programu lojalnościowego VITAY 6. Strona internetowa projektu Wolontariat Pracowniczy ORLEN 7. System zarządzania bezpieczeństwem pracy wykonawców zewnętrznych podczas remontów instalacji produkcyjnych 8. Wdrożenie w spółkach Grupy Kapitałowej ORLEN najlepszych rozwiązań wypracowanych przez PKN ORLEN w zakresie z Polityki Personalnej 9. ORLEN na rzecz ochrony i zdrowia praktyka długoletnia 10. Program Odpowiedzialność i Troska praktyka długoletnia 11. Program społeczny ORLEN. Bezpieczne Drogi praktyka długoletnia 12. Projekt Future Fuelled by Knowledge praktyka długoletnia 13. Wdrażanie Wartości PKN ORLEN w spółkach Grupy Kapitałowej ORLEN Slajd 5-6 Slajd 7-8 Slajd 9-10 Slajd Slajd Slajd Slajd Slajd Slajd Slajd Slajd Slajd 19-20

3 1. Rodzinna Akademia Siatkówki 3

4 1. Rodzinna Akademia Siatkówki Na czym polega dobra praktyka W czasie Finału Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej ORLEN Beach Volley Tour 2013 został zorganizowany wyjazd dla podopiecznych Rodzinnych Domów Dziecka (RDD) z całej Polski. Około 50 dzieci wraz z opiekunami przebywało w terminie w nadmorskiej miejscowości Niechorze. Letni wypoczynek został wzbogacony o zajęcia sportowe prowadzone przez polskie gwiazdy piłki plażowej w ramach Rodzinnej Akademii Siatkówki. Dzięki współpracy PKN ORLEN z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej ćwiczenia prowadziły najbardziej rozpoznawalne duety siatkarskie: Grzegorz Fijałek i Mariusz Prudel, Kinga Kołosińska z Moniką Brzostek, Bartek Łosiak z Piotrem Kantorem oraz Michał Kądzioła z Marcinem Kantorem. W programie oprócz zajęć siatkarskich, plażowania i kąpieli w morzu, nie zabrakło wycieczki do Kołobrzegu, zwiedzania atrakcji Niechorza i okolic. Wieczory dzieci spędzały przy ognisku lub na warsztatach literackich prowadzonych przez znanego dziennikarza Rafała Bryndala, redaktora naczelnego magazynu Chimera. Aktywność na świeżym powietrzu i emocje związane z treningami siatkówki plażowej sprawiły, że dzieci zdobyły nowe przydatne umiejętności oraz wzajemnie się zintegrowały. Inicjatywa ta wpisała się w promowanie przez PKN ORLEN zdrowego oraz aktywnego trybu życia i sportowego ducha. Młodym ludziom daje też wzorce do postępowania, pokazuje jak wiele można osiągnąć konsekwentną pracą. Inicjatywa wpisuje się w kompleks działań Fundatora, którego celem jest zapewnienie jak najlepszego startu w dorosłość podopiecznym z RDD. W jaki sposób mierzono efektywność/sukces danej praktyki Wyjazd dzieci i młodzieży z Rodzinnych Domów Dziecka na Finał Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej ORLEN Beach Volley Tour 2013 jest jedną z wielu inicjatyw wpisujących się w długoterminowy projekt związany z upowszechnianiem sportu służącego rozwojowi dzieci i młodzieży. Od początku założono, że efekty działań nie będą mierzone ilościowo, bo najważniejszym celem było wyrównywanie szans podopiecznych RDD, motywowanie dzieci i młodzieży do aktywnego wypoczynku i sportowej rywalizacji oraz szerzenie przekonania o znamiennej roli sportu w rozwoju młodego człowieka. Inicjatywę postrzegamy jako sukces, przede wszystkim dlatego, że dzieci z całej Polski mogły nie tylko spędzić wakacje nad morzem i poznać nowych przyjaciół, ale też przeżyć sportowe emocje na najwyższym poziomie i zdobyć cenne sportowe umiejętności. Jaki wpływ wywołała praktyka Wsparcie dla RDD, wyrównanie szans młodych ludzi, wspieranie ich edukacji, rozwój pasji i stworzenie możliwości nowych doświadczeń. Mając na uwadze szerzący się problem niskiej aktywności fizycznej najmłodszych stawiamy na promocję postaw związanych z upowszechnianiem roli sportu, służącego rozwojowi dzieci i młodzieży i motywację do aktywnego wypoczynku oraz sportowej rywalizacji. 4

5 2. Edukacja ekologiczna i informowanie społeczności lokalnej 5

6 2. Edukacja ekologiczna i informowanie społeczności lokalnej Na czym polega dobra praktyka Dobra praktyka polega na działalności edukacyjnej i informacyjnej dotyczącej ochrony środowiska, prowadzonej na rzecz szeroko pojętej społeczności lokalnej, w tym mieszkańców regionu i miasta Płocka, instytucji i organów administracji publicznej, studentów uczelni wyższych, uczniów szkół oraz pracowników Zakładu i Spółek Grupy Kapitałowej ORLEN. Działania: współpraca z przedstawicielami uczelni wyższych, przekazywanie informacji w sposób praktyczny (wycieczki do Zakładu Produkcyjnego); czynny udział w seminariach, konferencjach etc., w których prezentowana jest i przekazywana wiedza na temat działań ekologicznych Koncernu. Publikacje w wydawnictwach ekologicznych, prasie branżowej, internecie i intranecie; prelekcje podczas posiedzeń Rady Miasta/Powiatu-prezentacja oddziaływania Zakładu na poszczególne komponentyśrodowiska oraz działań minimalizujących wpływ. bieżąca informacja o stanie środowiska - stacja pomiarowa przy Zakładzie monitorująca stan jakości powietrza atmosferycznego w Płocku włączona do Państwowego Monitoringu Środowiska w woj. mazowieckim. W jaki sposób mierzono efektywność/sukces danej praktyki Liczba zaproszeń i udziału w spotkaniach eksperckich, odczytach, wykładach Zapytania i zainteresowanie mediów oraz zainteresowanie portali branżowych Liczba osób w wycieczkach po Zakładzie Produkcyjnym w Płocku Podnoszenieświadomości ekologicznej społeczności lokalnej Jaki wpływ wywołała praktyka Doskonalenie relacji ze społecznością lokalną, w tym także z urzędami, jawność danych ekologicznych. 6

7 3. Plebiscyt Polacy z werwą 7

8 3. Plebiscyt Polacy z werwą Na czym polega dobra praktyka Idea plebiscytu Polacy z werwą to promowanie wybitnych młodych Polaków, którzy nie są jeszcze szerzej znani, a mają ogromne szanse na rozwój kariery, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Trzy etapy plebiscytu zakładały zaangażowanie jury składającego się ze specjalistów i autorytetów w danych dziedzinach oraz szerszej publiczności - poprzez głosowanie internetowe. Celem plebiscytu jest uhonorowanie i promocja najzdolniejszych i najbardziej twórczych młodych Polaków, sprawiających, że Polska staje się nowoczesna i innowacyjna, tworzy nowe europejskie i globalne standardy. Plebiscyt wyróżnia się doborem kategorii - 7 dziedzin strategicznych dla rozwoju nowoczesnej Polski: 1. design 2. Innowacje w biznesie 3. kultura i sztuka 4. ochronaśrodowiska 5. medycyna 6. nauka 7. sport Szerokie spektrum kategorii wymagało powołania jury złożonego ze specjalistów i autorytetów w swoich dziedzinach. W jaki sposób mierzono efektywność/sukces danej praktyki Szeroka promocja w mediach spowodowała, że w głosowaniu publicznym oddano ponad 350 tys. głosów - poprzez stronę internetową oraz na 1270 stacjach Orlenu. W mediach pojawiło się prawie 350 publikacji. Informacja o plebiscycie i kandydatach dotarła do ponad 8 mln Polaków. Jaki wpływ wywołała praktyka Plebiscyt spopularyzował dokonania kandydatów w dziedzinach wywołujących zwykle małe zainteresowanie mediów. Dzięki niemu pojawiło się prawie 350 publikacji w mediach ogólnopolskich, regionalnych i branżowych (od śniadania prasowego w marcu do końca października). Kandydaci w plebiscycie stali się osobami rozpoznawalnymi. Innowacyjność plebiscytu polegała na promocji osiągnięć wybitnych młodych Polaków, nieznanych jeszcze szerszej publiczności. Dzięki plebiscytowi uzyskiwali realne wsparcie w dalszym rozwoju zawodowym oraz szeroką promocję w mediach. 8

9 4. Pracodawca Przyjazny Rodzinie 9

10 4. Pracodawca Przyjazny Rodzinie PKN ORLEN, jako firma odpowiedzialna społecznie, wdraża nowoczesne rozwiązania zmierzające do zachowania równowagi pomiędzy aktywnością zawodową a życiem rodzinnym. Są one ważną częścią całego pakietu działań na rzecz pracowników. Wynikają z pobudek zarówno biznesowych jak i Wartości i zasad postępowania PKN ORLEN S.A.. Na czym polega dobra praktyka Projekt składa się z 4 podstawowych pakietów: uprawnienia związane z czasem pracy - uprawnienia związane z rodzicielstwem; świadczenia socjalne są to świadczenie realizowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz możliwość ubiegania się o wsparcie ze środków Fundacji ORLEN - Dar Serca w przypadku choroby dziecka lub trudnej sytuacji rodzinnej; opieka medyczna - pracownicy będącej w ciąży oraz pracownikom wychowującym dzieci pracodawca zapewnia szeroki zakres świadczeń medycznych w ramach umowy, jaką zawarł z operatorem medycznym; pozostałe świadczenia dotyczą głownie zapewnienia miejsca do karmienia dzieci oraz utrzymania kontaktu z pracownicą/pracownikiem w okresie urlopów macierzyńskich/ojcowskich. Na podkreślenie zasługują innowacyjne, ponadkodeksowe rozwiązania dla kobiet, wracających z urlopu macierzyńskiego. Są to: dodatkowe 2 dni wolne w każdym roku kalendarzowym dla pracownicy wychowującej dziecko do 3-go roku życia, dodatkowa przerwa na karmienie w wymiarze 1 godz. dziennie; zabezpieczenie pokoi do karmienia; podtrzymywanie kontaktu z pracodawcą - przekazywanie informacji z życia firmy; zapewnienie świadczeń z ZFŚS oraz pakiety medyczne. W jaki sposób mierzono efektywność/sukces danej praktyki Liczba osób korzystających z oferowanych przez pracodawcę udogodnień. Liczba absencji chorobowych w tej grupie pracowników. Kwestionariusz badania zaangażowania i satysfakcji Praktyka została wdrożona w I kwartale 2013 roku. Jaki wpływ wywołała praktyka Równowaga między obowiązkami zawodowymi i życiem rodzinnym jako wartość dla pracownika i pracodawcy. 10

11 5. Społeczna wartość programu lojalnościowego VITAY 11

12 5. Społeczna wartość programu lojalnościowego VITAY Na czym polega dobra praktyka Odpowiedzialność to dla PKN ORLEN m.in. realizacja ważnych i potrzebnych programów społecznych oraz otwarte raportowanie dotychczasowych dokonań i rezultatów. Do udziału w tych projektach Spółka zaprasza swoich interesariuszy. PKN ORLEN stworzył swoim klientom możliwość przekazywania punktów na potrzeby RDD w ramach programu lojalnościowego VITAY. Środki są przekazywane na konto korporacyjnej Fundacji ORLEN - Dar Serca, która rozdziela je zgodnie z wolą darczyńców. Środki z programu VITAY wydatkowane były zgodnie z intencją darczyńców na dofinansowanie obiadów, zajęć rehabilitacyjnych, zakup przyborów szkolnych oraz stypendia. Nowym elementem programu VITAY jest akcja propagująca bezpieczeństwo Nie dla dymu organizowana przez korporacyjną Fundację we współpracy z Fundatorem, pod patronatem Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Klienci stacji paliw ORLEN, przekazując 6900 pkt VITAY na pomoc dzieciom z Rodzinnych Domów Dziecka w podziękowaniu za przekazane punkty otrzymują czujnik dymu. Uzyskane środki zasilą konto Fundacji, a następnie zostaną przeznaczone na kolejne projekty służące podwyższeniu poziomu bezpieczeństwa w RDD. W jaki sposób mierzono efektywność/sukces danej praktyki Liczba klientów przekazujących punkty VITAY na cele społeczne Liczba przekazanych punktów Liczba zrealizowanych celów (obiady, przybory szkolne, zajęcia rehabilitacyjne, stypendia) Liczba beneficjentów Porównanie zainteresowania programem w kolejnych latach Jaki wpływ wywołała praktyka Uwrażliwiła na kwestie społeczne, w tym przypadku na zapewnienie właściwej opieki i możliwość startu do samodzielności dzieciom pozbawionym naturalnej opieki rodzicielskiej Rozpropagowały ideę rodzinnych domów dziecka Nowy element akcja Nie dla dymu zwrócił uwagę na kwestie związane z bezpieczeństwem we własnym domu, miejscu postrzeganym jako bardzo bezpieczne, a w którym dochodzi do bardzo wielu groźnych wypadków 12

13 6. Strona internetowa projektu Wolontariat Pracowniczy 13

14 6. Strona internetowa projektu Wolontariat Pracowniczy ORLEN Wolontariat Pracowniczy działa w PKN ORLEN już od prawie10 lat. Zainteresowanie programem każdego roku jest coraz większe. W związku z tym pojawiła się potrzeba utworzenia strony internetowej projektu, dostosowanej do potrzeb pracowników, tak, aby w sposób prosty, zrozumiały i zachęcający przedstawiała wszystkie programy z zakresu wolontariatu, w jakich mogą wziąć udział pracownicy Koncernu, a jednocześnie stanowiła cenną bazę danych oraz źródło wiedzy. Na czym polega dobra praktyka Strona internetowa Wolontariatu Pracowniczego to wykorzystanie nowych technologii do pokazania działań prowadzonych w ramach Wolontariatu Pracowniczego ORLEN. Strona pokazuje wszystkie dotychczas zrealizowane inicjatywy dobroczynne, ale jednocześnie zachęca pracowników do podejmowania nowych działań. Atrakcyjny sposób przekazu, ilustrowanie treści zdjęciami, a także materiałami filmowymi zwiększa zainteresowanie wolontariatem wśród pracowników. Strona porządkuje dotychczasowe projekty, co pomaga obecnym i przyszłym wolontariuszom w odnalezieniu przestrzeni, w którą chcieliby się włączyć. Pozwala także na szerszą komunikację projektów i szybsze docieranie z informacją do osób zainteresowanych. Dla wolontariuszy i innych interesariuszy stwarza możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z koordynatorami projektu w PKN ORLEN. W jaki sposób mierzono efektywność/sukces danej praktyki Strona została uruchomiona w 2013 roku. Efektywność projektu będzie oceniana m.in. na podstawie: liczby osób odwiedzających stronę, liczby osób korzystających z możliwości nawiązania kontaktu, aktywności interesariuszy wyrażającej się przedstawionymi wnioskami, uwagami, propozycjami. Jakie korzyści i rezultaty przyniosło dane rozwiązanie firmie Firmie: Posiadanie dobrze przygotowanej strony internetowej dedykowanej projektowi Wolontariatu Pracowniczego daje możliwość szerszego dotarcia do pracowników. Efektem może być zwiększenie grupy osób zainteresowanych udziałem w prowadzonych akcjach. Pokazywanie akcji wolontariackich to również promowanie postaw pracowników zgodnych z kulturą korporacyjną oraz jej wartościami korporacyjnymi. Adresatom programu: Dzięki nowej stronie internetowej wszyscy pracownicy Koncernu mają możliwość poznania akcji prowadzonych w ramach Wolontariatu Pracowniczego. Mają szeroki dostęp zarówno do archiwalnych akcji jak również zapowiedzi przyszłych działań. Dużą rolę odgrywają zakładki, z których pracownicy mogą dowiedzieć się, dlaczego warto pomagać i angażować się w dobroczynność oraz jak i gdzie zgłosić się do udziału w projekcie. 14

15 7. System zarządzania bezpieczeństwem pracy wykonawców zewnętrznych podczas remontów instalacji produkcyjnych 15

16 7. System zarządzania bezpieczeństwem pracy wykonawców zewnętrznych podczas remontów instalacji produkcyjnych Doświadczenia PKN ORLEN stanowiły przesłankę do zwiększenia bezpieczeństwa pracowników firm zewnętrznych podczas remontów. Przesłanki: spełnienie wymogów formalno-prawnych przez firmy wykonawcze okazało się niewystarczające, kierownicy odpowiedzialny za remont instalacji nie czuli się w pełni odpowiedzialni za bezpieczeństwo pracowników firm zewnętrznych, brak wystarczająco skutecznych instrumentów u służb prewencyjnych do sprawowania nadzoru nad pracownikami wykonawców zewnętrznych. Na czym polega praktyka Zasada: Zero wypadków. Zero Pożarów. Zero tolerancji dla nieakceptowalnego ryzyka. Hasło Budujemy bezpieczną przyszłość. Działania podjęte w ramach dobrej praktyki: 1. Wyodrębnienie sfer działań ułatwiających współpracę oraz nadzór 2. Włączenie we wszystkie sfery zagadnień służb bhp, ochrony ppoż. i bezp. procesowego dot. remontów instalacji oraz obiektów produkcyjnych 3. Usystematyzowanie działań dot. przebiegu procesów remont. instalacji oraz obiektów produkcyjnych 4. Wdrożenie nowych działań 12 nowych rozwiązań: partnerska współpraca podmiotów zaangażowanych w remonty, ocena bhp wykonawców zewn. i wybór najlepszych, rozstrzyganie sporów w przypadkach nieprzestrzegania wymagań przez wykonawców zewn. i ich pracowników, motywowanie wykonawców zewn. i ich pracowników do bezpiecznych zachowań w pracy, nakłanianie do eliminowania nadmiernego ryzyka, promowanie zachowań nastawionych na ochronę zdrowia i życia, nagradzanie najlepszych wykonawców zewn. i ich pracowników za bezpieczną pracę, skuteczniejsza komunikacja dot. szeroko pojętego bezpieczeństwa podczas remontów, poprawienie ilości, jakości i szybkość obiegu informacji niezbędnych do działań zapobiegawczych i rozwijania bazy danych dotyczących bezpieczeństwa pracy, zmniejszanie liczby wypadków i wskaźnika wypadkowości TRR podczas remontu. 5. Partnerska współpraca wszystkich osób zaangażowanych w remonty 6. Ustalenie szczególnej roli Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy PKN ORLEN w procesie zarządzania bezpieczeństwem wykonawców zewnętrznych Jaki wpływ wywołała praktyka Praktyka pozytywnie wpłynęła na poprawę komunikacji zagrożeń i reagowania na nie podczas remontu, co wynika z faktu, iż zastosowane narzędzia np. w postaci codziennych narad koordynacyjnych w sprawach bhp było w pełni skuteczne. 16

17 8. Wdrożenie w spółkach Grupy Kapitałowej ORLEN najlepszych rozwiązań wypracowanych przez PKN ORLEN w zakresie z Polityki Personalnej 17

18 8. Wdrożenie w spółkach Grupy Kapitałowej ORLEN najlepszych rozwiązań wypracowanych przez PKN ORLEN w zakresie z Polityki Personalnej Celem tej praktyki jest wdrożenie w Spółkach Grupy Kapitałowej ORLEN najlepszych rozwiązań wypracowanych przez PKN ORLEN w zakresie praktyk wynikających z Polityki Personalnej. Kierunkami strategicznymi dla rozwoju HR w Grupie ORLEN są: kształtowanie kultury organizacji w oparciu o wartości budowa nowoczesnej, koncernowej organizacji HR wspierającej menedżerów wdrażanie najlepszych praktyk, standardów oraz narzędzi HR w Koncernie stały wzrost efektywności i jakości procesów HR w GK Wdrożenie tego rozwiązania stanowi więc realizację strategicznych kierunków działania HR. PKN ORLEN udostępnia spółkom Grupy Kapitałowej ORLEN rozwiązania oparte o najlepsze praktyki rynkowe. Wdrożone rozwiązanie obejmuje standardy zatrudniania, wynagradzania, benefitów, opieki socjalnej. Polega na wykorzystaniu zdobytych doświadczeń i przekazywaniu pozytywnych aspektów wypracowanych rozwiązań. Jaki wpływ wywołała praktyka Praktyka wprowadza jednolite zasady, przy tym daje pracownikom całej Grupy poczucie równoprawnego traktowania. W efekcie wzmacnia więź z firmą, buduje tez poczucie tożsamości w całej Grupie. Z biznesowego punktu widzenia jest istotnym wsparciem dla realizacji strategicznych celów PKN ORLEN. Jakie korzyści i rezultaty przyniosło dane rozwiązanie firmie Firmie: jednolitość rozwiązań i stosowanych standardów. Adresatom: zgodność regulacji i praktyk stosowanych w Grupie Kapitałowej ORLEN ze stosowanymi w PKN ORLEN. Z uwagi na to, że adresatami dobrej praktyki są pracownicy Spółek z Grupy Kapitałowej oznacza to, że Spółka stosuje te same standardy w całej Grupie i wobec wszystkich pracowników. 18

19 Praktyki długoletnie 19

20 Praktyki długoletnie ORLEN na rzecz ochrony zdrowia i życia - od 2000 roku Koncern współpracuje z zawodowymi i ochotniczymi jednostkami straży pożarnych w całym kraju. Program Odpowiedzialność i Troska udział w globalnej inicjatywie przemysłu chemicznego służącej m.in. ochronie środowiska, poprawie bezpieczeństwa. Realizacja długofalowego programu społecznego ORLEN. Bezpieczne Drogi (OBD)na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Rozwój projektu Future Fuelled by Knowledge - Przyszłość zasilana wiedzą poprzez wejście z komunikacją w nowoczesne media elektroniczne. Wdrażanie Wartości PKN ORLEN w spółkach Grupy Kapitałowej ORLEN kontynuacja działań. 20

21 Dział Sponsoringu Społecznego i CSR

Raport Dobroczyńca Roku 2005 www.dobroczyncaroku.pl

Raport Dobroczyńca Roku 2005 www.dobroczyncaroku.pl Raport Dobroczyńca Roku 2005 Spis treści Wstęp 4 Niezależny audytor Konkursu firma Ernst & Young 6 Statystyki 6 Informacja o Konkursie 7 Jak dokonano wyboru laureatów 8 Darczyńcy o Konkursie 10 Laureaci

Bardziej szczegółowo

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Global Compact 2013 Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Spis treści Poczta Polska S.A.. 3 Poczta Polska a prawa człowieka.. 4 Poczta Polska a środowisko

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp... 4 Darczyńca o Konkursie... 6 Informacja o Konkursie... 7 Jak dokonano wyboru laureatów... 8 Statystyki... 8 Audytor o Konkursie... 9 Członkowie Kapituły Konkursu... 10 Przyjęcie u

Bardziej szczegółowo

Zespół do Spraw Koordynacji Prac nad Odpowiedzialnością Przedsiębiorstw Energetycznych wobec Odbiorcy STREFA ODBIORCY W ENERGETYCE

Zespół do Spraw Koordynacji Prac nad Odpowiedzialnością Przedsiębiorstw Energetycznych wobec Odbiorcy STREFA ODBIORCY W ENERGETYCE Zespół do Spraw Koordynacji Prac nad Odpowiedzialnością Przedsiębiorstw Energetycznych wobec Odbiorcy STREFA ODBIORCY W ENERGETYCE SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH W ŚWIETLE TRZECICH

Bardziej szczegółowo

Credo. Misja ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. Odkrywając i przetwarzając zasoby naturalne, napędzamy przyszłość. NASZE WARTOŚCI

Credo. Misja ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. Odkrywając i przetwarzając zasoby naturalne, napędzamy przyszłość. NASZE WARTOŚCI Credo ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. Misja Odkrywając i przetwarzając zasoby naturalne, napędzamy przyszłość. NASZE WARTOŚCI ODPOWIEDZIALNOŚĆ Szanujemy naszych klientów, akcjonariuszy, środowisko naturalne

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II Redakcja: Natalia Ćwik Marcin Grzybek Beata Saracyn Publikacja

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa Budowanie wartości firmy przez CSR Przejrzyste praktyki rynkowe oparte na szacunku do pracowników, społeczności i środowiska stanowią podstawę budowy trwałej wartości firmy i zrównoważonego rozwoju społecznego.

Bardziej szczegółowo

Ludzie pomagają Ludziom

Ludzie pomagają Ludziom Raport społecznej odpowiedzialności Polpharmy -2013 Niniejszy Raport powstał z myślą o naszych interesariuszach, dlatego też każda Państwa opinia będzie dla nas cennym źródłem informacji. Wszelkie opinie

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy, kiedy potrzeba

Jesteśmy, kiedy potrzeba Jesteśmy, kiedy potrzeba Raport Społecznej Odpowiedzialności Provident Polska za lata 2012 2013 Podziękowania Spis treści Rozpoczynając pracę nad niniejszym raportem, zapytałem ponad stu ekspertów o to,

Bardziej szczegółowo

Firma = zaangażowanie

Firma = zaangażowanie zeszyt 3 Firma = zaangażowanie pracownicy wolontariusze beneficjenci Spis treści Wprowadzenie 3 CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu 4 1. Corporate Community Involvement (CCI), czyli myśl globalnie,

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Iwona Raszeja-Ossowska 3 SPIS TREŚCI O fundacjach korporacyjnych... 3 Fundacje korporacyjne kogo, co i w jaki sposób wspierają?...

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 01 02 03 04 List Artura Nowak- -Gocławskiego s.4 Interesariusze ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych s.6 ANG Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

Ranking. firm. odpowiedzialnych. Kompania Piwowarska Danone Toyota Motor Poland. Dodatek bezpłatny maj 2009 ISSN 1232-6712

Ranking. firm. odpowiedzialnych. Kompania Piwowarska Danone Toyota Motor Poland. Dodatek bezpłatny maj 2009 ISSN 1232-6712 Ranking odpowiedzialnych firm Dodatek bezpłatny maj 2009 ISSN 1232-6712 Kompania Piwowarska Danone Toyota Motor Poland w w w. g a z e t a p r a w n a. p l Studium przypadku Cadbury Wedel ranking odpowiedzialnych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020

PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020 PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020 Część 2 Plan operacyjny na lata 2014 2016 Warszawa, czerwiec 2013 r. Spis treści Wykaz stosowanych skrótów:... 4 Wprowadzenie... 5 Cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA: Opracowanie: Łukasz Makuch Warszawa, luty 2015 r.

REALIZACJA: Opracowanie: Łukasz Makuch Warszawa, luty 2015 r. RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ICP GROUP SA Opracowany w ramach projektu: ICP Group SA jako firma odpowiedzialna społecznie opracowanie i wdrożenie strategii CSR, planów działania i ekoproduktu w

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

CSR klasycznie i na poważnie. Duża, oszczędna rodzina EDYCJA XXII. 29 sierpnia 4 września 2014 r. Partnerzy merytoryczni.

CSR klasycznie i na poważnie. Duża, oszczędna rodzina EDYCJA XXII. 29 sierpnia 4 września 2014 r. Partnerzy merytoryczni. 29 sierpnia 4 września 2014 r. 25 Partnerzy merytoryczni Partner raportu EDYCJA XXII fot: fotolia Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie (SKOK Wołomin) wyróżniona w XXII edycji Raportu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ

RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ RAPORT ROCZNY 2013 KILKA SŁÓW OD PREZESA s. 3 KILKA SŁÓW NA TEMAT RAPORTU s. 4 GRUPA ATLAS W 2013 ROKU s. 7 W ROLI PRACODAWCY s. 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA s. 22

Bardziej szczegółowo