Miejska Biblioteka Publiczna. Plan rozwoju biblioteki na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miejska Biblioteka Publiczna. Plan rozwoju biblioteki na lata 2012-2015"

Transkrypt

1 Plan rozwoju biblioteki na lata

2 I. Wizytówka biblioteki PLAN ROZWOJU BIBLIOTEKI NA LATA MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RESZLU Gmina Reszel położona jest w południowo zachodniej części powiatu kętrzyńskiego, w województwie warmińsko -mazurskim. Jej obszar wynosi 178,71 km2. Gmina liczy 8040 mieszkańców (2011 r.). Biblioteka Publiczna jest najstarszą, działającą od 1948 r. instytucją kulturalną w Reszlu. Od 1991 r. posiada osobowość prawną. Obecnie zatrudnia dziewięć osób, w tym 6 pracowników merytorycznych, oraz informatyka. Gminną sieć biblioteczną tworzą - biblioteka główna w Reszlu i dwie filie wiejskie w Pilcu i Świętej Lipce. Zgromadzony księgozbiór o charakterze uniwersalnym, liczył na koniec 2011 roku blisko 36 tys. woluminów. Miejska Biblioteka Publiczna w Reszlu od dawna nie jest jedynie wypożyczalnią książek. Prowadzi aktywne działania w pięciu obszarach: kultura, animacja, wiedza, informacja i edukacja. Jest animatorem życia społecznego, organizuje imprezy kulturalne i zajęcia edukacyjne dla mieszkańców całej gminy. Gromadzi i digitalizuje dokumenty historyczne, tworząc Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej. Jest jedynym miejscem na terenie gminy, gdzie każdy bezpłatnie może skorzystać z dostępu do Internetu.

3 Zachęcamy do kontaktu: Miejska Biblioteka Publiczna Kolejowa 2a, Reszel Barbara Bielska Telefon: II. Potencjał biblioteki Analiza SWOT Mocne strony biblioteki Dobra lokalizacja bibliotek. Dobra opinia wśród klientów, zaufanie do pracowników. Dostęp do komputerów z Internetem i urządzeń reprograficznych we wszystkich placówkach Godziny otwarcia dostosowane do potrzeb czytelników. Doświadczona i kompetentna kadra posiadająca wykształcenie zawodowe, wystarczająca liczba pracowników, etat informatyka. Funkcjonalna aranżacja wnętrza, wolny dostęp do półek. Uniwersalny, bogaty księgozbiór. Dobra współpraca z placówkami oświatowymi. Stała grupa wolontariuszy. Szeroka oferta imprez kulturalnych dla dzieci i osób dorosłych w bibliotece głównej w Reszlu Własna, na bieżąco aktualizowana strona internetowa biblioteki. Profil na portalu społecznościowym Facebook. Estetyczny (odnowiony i doposażony w nowe meble) Oddział dla Dzieci i Młodzieży, z kącikiem malucha (przestrzeń w bibliotece przystosowana dla potrzeb małych dzieci, w wieku 1-3 lata) Własny sprzęt wystawienniczy. Sprzęt multimedialny, wykorzystywany do prezentacji, projekcji filmów, rozrywki (projektor, telewizor 50, X-box z sensorem Kinect). Dobra współpraca Słabe strony biblioteki Niedostatecznie rozwinięta sieć biblioteczna na obszarach wiejskich. Bariery architektoniczne (obiekty niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych). Brak toalet w Filiach wiejskich, zły stan techniczny elewacji budynku w Reszlu i częściowo stare, zużyte wyposażenie. Brak wydawnictw dla osób z wadami wzroku i słuchu (duża czcionka, książka mówiona). Wysokie koszty utrzymania obiektów. Brak środków finansowych na rozszerzenie działalności. Brak ciekawej oferty imprez dla młodzieży. Spadek czytelnictwa, głównie na obszarach wiejskich. Ubożenie społeczeństwa i związane z tym zmniejszanie się partycypacji w kosztach imprez.

4 z samorządem. Aktywność i otwartość pracowników na postęp techniczny. Szanse Wzrost nakładów państwa na kulturę (Kultura+, Biblioteka+). Promocja i rozwój społeczeństwa informacyjnego. Upowszechnianie kształcenia ustawicznego. Rozwój usług publicznych świadczonych za pomocą Internetu. Dostępność środków pozabudżetowych na finansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury i edukacji. Rozwój mecenatu oraz zaangażowanie środków prywatnych na rzecz rozwoju kultury. Rozbudowa infrastruktury kulturalnej (modernizacja i doposażenie bibliotek). Rozwój form działalności kulturalnej i pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego regionu w oparciu o posiadane zasoby. Wzrost aktywności społecznej i kulturalnej ludności z obszarów zagrożonych marginalizacją. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Współpraca bibliotek z organizacjami pozarządowymi. Współpraca bibliotek publicznych. Zagrożenia Ograniczanie sieci bibliotecznej (likwidacja filii wiejskich). Niedoszacowanie jednostki (brak środków na działalność). Stopniowe odchodzenie ludności od czytelnictwa, brak odpowiednich wzorców w domu rodzinnym. Pogłębiająca się niekorzystna sytuacja demograficzna (malejąca liczba mieszkańców). Postępująca emigracja i migracja ludności.. Zmniejszanie się liczby uczniów w szkołach i zagrożenie likwidacją szkół. Słaba współpraca z lokalnymi stowarzyszeniami (słaba działalność stowarzyszeń). Pogarszająca się jakość kształcenia w placówkach szkolnych, coraz mniejsze wymagania w stosunku do uczniów (ograniczanie liczby lektur, kierowanie uczniów tylko do Internetu). Nowa, niekorzystna ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, która umożliwia łączenie bibliotek z innym instytucjami kultury, co grozi utrata autonomii. Nowe, niekorzystne rozporządzenia MKiDN w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i wynagradzania pracowników instytucji kultury (w tym bibliotekarzy). Brak stabilizacji zawodowej pracowników i ryzyko obniżenia się standardów. Potencjał biblioteki Miejska Biblioteka Publiczna jest najstarszą, działającą od 1948 r, instytucją kulturalną w Reszlu. Zajmuje samodzielny budynek w centrum miasta, o powierzchni użytkowej 500 m2. Posiada własny sprzęt wystawienniczy i multimedialny. Obecnie zatrudnia dziewięć osób, w tym sześciu pracowników merytorycznych (wszyscy posiadają długoletnie doświadczenie zawodowe, wykształcenie bibliotekarskie i wysokie kompetencje), oraz informatyka. Pracownicy dobrze znają środowisko i jego potrzeby. Gminną sieć biblioteczną tworzą, obok biblioteki głównej w Reszlu, dwie filie wiejskie w Pilcu i Świętej Lipce. Biblioteka posiada

5 również Oddział dla Dzieci i Młodzieży. Obok księgozbioru o charakterze uniwersalnym, gromadzi regionalia, a także dokumenty życia społecznego dotyczące gminy Reszel. Od 2011r. digitalizuje dokumenty historyczne (fotografie, listy, pamiętniki, dokumenty), udostępniane przez mieszkańców, tworząc Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej (CATL). W 2011 r. w Oddziale dla Dzieci powstał Kącik Malucha, w którym w każdą środę odbywają się zajęcia Grupy Zabawowej. Jest to nowa oferta dla małych dzieci, które z różnych względów nie uczęszczają do przedszkola, i dla ich rodziców. Oprócz podstawowej działalności biblioteka organizuje imprezy kulturalne i zajęcia edukacyjne dla mieszkańców całej gminy. Są to m.in. różnego typu konkursy, wystawy, kiermasze, spotkania autorskie, spotkania z ciekawymi ludźmi, prezentacje multimedialne, zajęcia warsztatowe związane z kulturą Warmii i Mazur, spektakle teatralne, zajęcia muzyczne, warsztaty plastyczne, imprezy typu noc w bibliotece, akcje czytelnicze, szkolenia IT. Cykliczną imprezą, realizowaną od prawie dwudziestu lat na przełomie listopada i grudnia, jest wystawa rękodzieła pod nazwą Nie każdy potrafi, prezentująca dorobek miejscowych twórców. Biblioteka w Reszlu cieszy się dużym zaufaniem społecznym i dobrą opinią zarówno wśród władz jak i mieszkańców. Posiada liczne grono sprzymierzeńców - instytucji i osób prywatnych, które działają w koalicji na rzecz rozwoju bibliotek w gminie i wspierają jej działania. Jest obecna w internecie - posiada własną stronę www i profil na portalu społecznościowym Facebook, co pozwala jej docierać do znacznie szerszej liczby. odbiorców III. Charakterystyka społeczności lokalnej Zasoby lokalne Ludzie Monika Bogdanowicz plastyczka, Monika Małolepsza - projektantka, Joanna Piskosz - z-ca prezesa Stowarzyszenia "Dejnowy Pilec" i nauczycielka, Rafał Sulima - muzyk, Anna Wachowicz - plastyczka, Paulina Radomska - plastyczka, Mirosław Bogdanowicz - prezes Stowarzyszenia Kulturalnego "Reszelanie", Andrzej Masłoń - przewodnik PTTK, prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej, Andrzej Adamiak - dziennikarz Gazety w Kętrzynie, Jolanta Grzyb - dyr. Przedszkola i posjonatka historii Reszla, Elżbieta Marko - przewodniczka, ks. Wiesław Kulisz - proboszcz bazyliki NNMP w Św. Lipce, Beata Subocz - przew. Rady Miejskiej, Andrzej Kwiatkowski - z-ca przew. Rady Miejskiej, Danuta Konopnicka - przew. Komisji Kultury RM, Artur Galicki - dyr. MOK, Elżbieta Jabłonka - kier. MOPS, Edward Szmul - dyr. Gimnazjum Nr 1, członkowie koalicji na rzecz rozwoju bibliotek, wolontariusze - głównie uczniowie miejscowych szkół.

6 Zasoby materialne Powierznia użytkowa 500 m2 - dwie duże czytelnie, wydzielona pracownia komputerowa. Sprzęt wystawienniczy (panele, gabloty, sztalugi, antyramy), potykacze. Sprzęt multimedialny - rzutnik, duży ekran. Sprzęt komputerowy - 13 komputerów z dostępem do Internetu (łącznie z filiami), 6 urządzeń wielofunkcyjnych, 4 drukarki (w tym jedna A3), 1 ksekopiarka, aparat fotograficzny, xbox z sensorem Kinnect, telewizor 50". Instytucje i organizacje - w tym władze lokalne Burmistrz, Urząd Gminy - stanowisko ds promocji gminy, Rada Gminy, Szkoła Podstawowa Nr 3, Gimnazjum Nr 1 i Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy, Przedszkole Niepubliczne Słoneczko, Miejski Ośrodek Kultury. Lokalne stowarzyszenia: Stowarzyszenie Kulturalne Zamek, Stowarzyszenie Kulturalne Reszelanie, Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe Re-Akcja, Reszelskie Stowarzyszenie Kulturalne Ożywić przestrzeń, Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Żyj Twórczo, Stowarzyszenie Pomocna Dłoń, Stowarzyszenie Dejnowy Pilec, i Fundacja Sanktuarium Świętolipskie. Klub Seniora, Koło Pszczelarzy w Reszlu, Drukarnia Jumar, Bank Spółdzielczy w Reszlu, Apteka Melissa, Apteka pod Orłem, Romix Import Export Roman Luchowski, Mebelplast S.A. Pelcowizna,"Młynomag", Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Usług Komunalnych, Koło młodych twórców (młodzież z Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu z opiekunem - panią Moniką Małolepszą) Zasoby globalne Iwona Bolińska - plastyczka, instruktor w WBP Olsztyn, Jerzy Łapo - archeolog, historyk, Karol Paszkowski - CAL, Justyna Polakowska - aktorka teatru lalek, Katarzyna Stefanowicz - archeolog, członek bractwa rycerskiego, Monika Szczygło - red. Radia Olsztyn, Joanna Wielengowska - red. TVP Olsztyn, Beata Gajlewska - Radio Olsztyn, Waldemar Mierzwa, autor, wydawca, Renata Pietrulewicz, Joanna Burska, Marta Kubuj i inni instruktorzy WBP Olsztyn, dyrektorzy zaprzyjaźnionych bibliotek publicznych (w Działdowie, Nidzicy, Mrągowie, Szczytnie, Iławie, Ostródzie, we Wróblewie i in.) Charakterystyka społeczności lokalnej i jej potrzeb / problemów - wnioski z przeprowadzonych badań Gmina Reszel jest terenem bardzo atrakcyjnym turystycznie głównie ze względu na dziedzictwo kulturowe. Miasto ma bogatą przeszłość historyczną. Do najważniejszych zabytków należą: zamek gotycki z XIV w., wokół którego zaczęło kształtować się miasto po otrzymaniu przywileju lokacyjnego 12 lipca 1337 r., kościół farny pod wezwaniem św. Piotra i Pawła, gotyckie mosty na rzece Sajnie, gotycka plebania i baszta, fragmenty murów

7 obronnych, neobarokowy kościół św. Jana Chrzciciela oraz Ratusz odbudowany w 1815 roku po pożarze na starych fundamentach. Reszelski park jest uznany za jeden z najpiękniej usytuowanych w Europie północno-wschodniej. Dodatkowym walorem jest niezmieniony przez wieki układ urbanistyczny miasta, zachowujący jego oryginalną zabudowę, dzięki czemu Reszel został wpisany na listę miast zabytkowych ICOMOS. Od 2004 roku jest członkiem Międzynarodowej Sieci Miast Cittaslow (miast dobrego życia). Bazę gminnych instytucji kultury tworzą Miejska Biblioteka Publiczna wraz z Filiami Bibliotecznymi w Pilcu i Świętej Lipce, Miejski Ośrodek Kultury, świetlice wiejskie, Muzeum Warmii i Mazur Oddział w Reszlu. Na terenie gminy Reszel funkcjonują liczne organizacje pozarządowe, w tym stowarzyszenia o charakterze kulturalno-oświatowym: Stowarzyszenie Kulturalne Zamek, Stowarzyszenie Kulturalne Reszelanie, Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe Re-Akcja, Reszelskie Stowarzyszenie Kulturalne Ożywić przestrzeń, Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Żyj Twórczo i Fundacja Sanktuarium Świętolipskie. W 2012 r. powstała nieformalna grupa "Decydujmy Razem", skupiająca ludzi z różnych środowisk, którzy chcą się zaangażować w działania na rzecz gospodarczego i kulturalnego rozwoju Reszla. W gminie funkcjonuje pięć placówek oświatowych. Są to: Gimnazjum Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 3, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach, Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu i Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy, dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym. Wychowanie przedszkolne realizowane jest przez Przedszkole Niepubliczne Słoneczko, oraz w ramach oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Reszlu i w Leginach. Położenie gminy jest czynnikiem, który w znacznym stopniu ogranicza jej rozwój. Reszel usytuowany jest w znacznej odległości od miast będących liczącymi się ośrodkami gospodarczymi (Kętrzyna, Bartoszyc) oraz od miasta wojewódzkiego Olsztyna (6 km), będącego głównym ośrodkiem rozwoju regionu. Do czynników negatywnych, ograniczających możliwości rozwojowe gminy należą ponadto: niekorzystna sytuacja demograficzna (zmniejsza się liczba mieszkańców), brak wysokiej jakości kapitału ludzkiego (niski poziom wykształcenia mieszkańców), niska aktywność zawodowa mieszkańców (niższy od regionalnego wskaźnik przedsiębiorczości), problemy społeczne (wysoki poziom ubóstwa, bezrobocie). Młodzi ludzie wyjeżdżają po studiach do większych miast, w których mają większą szansę na pracę. Społeczeństwo starzeje się. Z badań, których celem było ustalenie potrzeb kulturalnych, wynika że większość mieszkańców wie, gdzie znajduje się biblioteka i korzysta z jej usług. Powody odwiedzin są zróżnicowane (wypożyczanie książek i czasopism, korzystanie z komputera, poszukiwanie informacji, usługi kserograficzne).odwiedzaliby częściej bibliotekę, gdyby częściej kupowane były nowości wydawnicze Zdecydowana większość badanych osób korzysta z oferty kulturalnej i edukacyjnej biblioteki, a o planowanych imprezach dowiaduje się głównie z Internetu lub w siedzibie biblioteki. Ponad 60% badanych wyraziło chęć wzięcia udziału w zajęciach plastycznych dla dorosłych, spotkaniach autorskich, spotkaniach ciekawymi ludźmi, spektaklach teatralnych, kursach komputerowych, językowych, fotograficznych, warsztatach rękodzieła, origami. Chętnie obejrzeliby ciekawe wystawy. W ofercie kulturalnej miasta brakuje im: imprez plenerowych, koncertów niszowych, koncertów jazzowych, koncertów dla dzieci, koncertów z udziałem profesjonalnych muzyków, dyskotek, warsztatów plastycznych dla dorosłych, warsztatów

8 aktorskich, kina, spotkań z ciekawymi ludźmi, zbyt mało jest spotkań teatralnych, przedstawień teatralnych dla dzieci. Część osób zadeklarowała chęć współpracy jako wolontariusze przy organizacji imprez. W Reszlu wielu mieszkańców zajmuje się rękodziełem, sztuką, fotografią. Chętnie poprowadzą zajęcia i przekażą swoją wiedzę innym zainteresowanym. IV. Misja i wizja biblioteki Misja Biblioteka - nowa przestrzeń dla kultury Wizja Biblioteka jest centrum życia społecznego i kulturalnego Gminy Reszel, służącym wszystkim grupom i organizacjom społecznym oraz wspierającym lokalne instytucje. Jest miejscem spotkań i wymiany myśli, stymulującym do osobistego, twórczego rozwoju każdego obywatela. V. Obszary rozwoju biblioteki - cele i działania Obszar Cel 1 Działanie 1 Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Osoba odpowiedzialna za realizację Zasoby potrzebne do realizacji zadania Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane Rezultaty KULTURA Rozwój kultury w gminie Reszel -upowszechnienie i promocja twórczości związanej z regionem - brak spotkań z twórcami, brak możliwości rozwijania własnych zainteresowań, mała wiedza na temat regionu Janina Fiedorowicz Adrian Stachurski - twórcy, wolontariusze, pracownik UG ds promocji miasta, współpraca z Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, Stowarzyszeniem Kulturalnym "Reszelanie", kętrzyńskim oddziałem PTTK, Towarzystwem Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej, współpraca z MOK, szkołami i przedszkolami, Klubem Seniora, organizacje pozarządowe, sponsorzy, - komputer z dostępem do Internetu, projektor i ekran do prezentacji multimedialnych, aparat fotograficzny, sprzęt wystawienniczy - promocja działań w Internecie - strona internetowa biblioteki, Facebook, fora, blogi, komunikacja z partnerami za pośrednictwem poczty i komunikatorów, plakaty, ulotki, informacje w prasie i TV lokalnej do końca 2015 r. Wzbogacenie oferty biblioteki, zaangażowanie innych

9 Cel 2 Działanie 1 Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Osoba odpowiedzialna za realizację Zasoby potrzebne do realizacji zadania Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane Rezultaty Obszar Cel 1 podmiotów i osób prywatnych we wspólne działania na rzecz miasta i gminy, integracja środowiska, większa świadomość tożsamości lokalnej Popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - organizowanie działań promujących czytelnictwo - spadek czytelnictwa wśród młodzieży i dzieci, problemy z nauką wynikające ze słabej techniki czytania, braku zrozumienia tekstu Aleksandra Dziemiańczyk Wiesława Pietrzak Współpraca z Fundacją ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom, Stowarzyszeniem "Bajka" w Olsztynie, organizacjami pozarządowymi (Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego), szkoły i przedszkola, przyjaciele biblioteki, wolontariusze, komputer z dostępem do Internetu, strona internetowa biblioteki, wsparcie informatyka - promocja akcji czytelniczych na stronie internetowej biblioteki, na Facebooku, promocja nowych książek, informacja o nabytkach, informacja on-line o zbiorach w poszczególnych bibliotekach, newsletter, poczta do końca 2015 r. Wzrost czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, integracja środowiska, twórcze zagospodarowanie czasu wolnego, rozwój zainteresowań INFORMACJA Ułatwianie dostępu do informacji mieszkańcom miasta i gminy Reszel. Działanie 1 - szkolenia komputerowe dla różnych grup użytkowników - promocja Internetu poprzez udział w akcjach (Tydzień z Internetem, Bezpieczny Internet itp.) Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Osoba odpowiedzialna za realizację Zasoby potrzebne do realizacji zadania Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane Rezultaty Brak umiejętności obsługi komputera i korzystania z Internetu, wykluczenie cyfrowe, brak dostępu do e-usług, bankowości elektronicznej itp., brak dostępu do ofert pracy, bariery psychologiczne związane z obawą przed nowymi technologiami i związana z tym niska samoocena. Adrian Stachurski - komputery z dostępem do Internetu, informatycy, wolontariusze - szkolenia stacjonarne i online dla mieszkańców, informowanie mieszkańców o akcjach promujących Internet za pośrednictwem strony internetowej, portali społecznościowych, komunikatorów od 2013 do 2015 r. Wzrost kompetencji mieszkańców w zakresie korzystania z narzędzi informatycznych (komunikatory, poczta elektroniczna, bankowość elektroniczna, programy użytkowe, strony internetowe), wzrost użytkowników korzystających z pracowni komputerowej w bibliotece. Większa liczba osób

10 Obszar Cel 1 Działanie 1 Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Osoba odpowiedzialna za realizację Zasoby potrzebne do realizacji zadania Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane Rezultaty Obszar Cel 1 Działanie 1 Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Osoba odpowiedzialna za realizację Zasoby potrzebne do realizacji zadania Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane Rezultaty Obszar Cel 1 korzystających z informacji, oraz szkoleń online. EDUKACJA Świadczenie pomocy specjalistycznej użytkownikom biblioteki - zorganizowanie kursu językowego dla użytkowników - słaba znajomość języka angielskiego, trudności w znalezieniu pracy za granicą, brak możliwości korzystania z kursów językowych stacjonarnych w Reszlu Adrian Stachurski - komputery z dostępem do Internetu, dostęp do serwisu zawierąjącego e- kurs języka angielskiego, urządzenie wielofunkcyjne, wsparcie informatyka, współpraca z Przedsiębiorstwem Funmedia - komputer z dostępem do Internetu, program do korzystania z kursu, promocja na stronie internetowej biblioteki, druk materiałów reklamowych, pomoce edukacyjne IV kwartał 2013 r. Większa znajomości języka angielskiego wśród użytkowników, integracja środowiska ANIMACJA ŚRODOWISKA LOKALNEGO Rozwijanie aktywności mieszkańców, stworzenie dzieciom do lat 3 warunków do twórczego działania - organizowanie zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich opiekunów w Grupie Zabawowej - brak oferty dla małych dzieci nieobjętych opieką przedszkolną, brak miejsca, w którym dzieci do lat trzech mogą bawić się wspólnie z rodzicami w grupie rówieśniczej i korzystać z pomocy specjalistów - Wiesława Pietrzak - Aleksandra Dziemiańczyk - przeszkoleni animatorzy, zapewnienie odpowiedniej przestrzeni do zorganizowania zajęć, zabawki edukacyjne, materiały malarskie, projektor i ekran, współpraca z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego, pomoc instruktorów MOK, specjaliści (psycholog dziecięcy, logopeda, lekarz pediatra), wolontariusze - komputer, projektor i ekran projekcyjny do prezentacji multimedialnych, odtwarzacz CD, prezentacja działań na stronie internetowej biblioteki, drukowanie materiałów pomocniczych do zajęć do końca 2015 r. Wyrównanie różnic edukacyjnych pomiędzy dziećmi z przedszkola i dziećmi, które z różnych względów pozostają pod opieką rodziców w domu, kontakt z rówieśnikami, integracja dzieci niepełnosprawnych, zacieśnienie więzi dziecko-rodzic, wymiana doświadczeń między rodzicami, integracja środowiska lokalnego WIEDZA Zapewnienie dostępu do wiedzy na temat historii lokalnej

11 Działanie 1 Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Osoba odpowiedzialna za realizację Zasoby potrzebne do realizacji zadania Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane Rezultaty mieszkańcom gminy Reszel - tworzenie cyfrowego archiwum społecznego - brak dostępu do materiałów historycznych na temat najnowszej historii Reszla i miejscowości wchodzących w skład gminy, potrzeba przekazania wiedzy następnym pokoleniom Wiesława Świderska - komputer z dostępem do Internetu, wsparcie informatyka, kamera, dyktafon, aparat fotograficzny, urządzenia wielofunkcyjne (skaner, drukarka), współpraca z Fundacją Ośrodka Karta, wolontariusze - digitalizacja dokumentów, zamieszczanie materiałów na stronie internetowej projektu CATL (Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej) i na stronie internetowej biblioteki, wywiady za pośrednictwem komunikatorów, obróbka zdjęć i skanowanych dokumentów do końca 2015 r. Większa świadomość tożsamości lokalnej mieszkańców naszej gminy, opracowanie i udostępnienie zasobów lokalnego dziedzictwa historycznego, zacieśnienie więzi międzypokoleniowej, aktywizacja środowiska VI. Zarządzanie realizacją strategii 1. Zmiany prawne i organizacyjne w bibliotece Miejska Biblioteka Publiczna w Reszlu jest samodzielną samorządową instytucją kultury. Działa na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz ustawy o bibliotekach. Została wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną. Obecnie w bibliotece głównej w Reszlu zatrudnionych jest 8 pracowników: dyrektor, 7 pracowników działalności podstawowej (w tym 1 informatyk), gł. księgowa (0,375 etatu) i sprzątaczka. W Filii Bibliotecznej w Pilcu zatrudniona jest 1 osoba (0,5 etatu). Biblioteka w Reszlu otwarta jest dla czytelników 6 dni w tygodniu: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek - w godz ; środa ; sobota Filie biblioteczne w Pilcu i Św. Lipce czynne są od poniedziałku do piątku po cztery godzinny dziennie. W 2012 r. planujemy wprowadzenie zmian w Statucie biblioteki, wynikających z nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz powiązanych z nią aktów wykonawczych. SPOSÓB REALIZACJI STRATEGII. Do współpracy zaprosimy wszystkich mieszkańców gminy, ofertę skierujemy do osób z różnych grup wiekowych. Będziemy się spotykać z władzami gminy, członkami Koalicji, oraz radnymi by relacjonować nasze działania w 5 obszarach: kultury, animacji, wiedzy, informacji i edukacji. Obszar kultury: będziemy promować kulturę regionalną warmińską, odbędą się spotkania z twórcami kultury, warsztaty rękodzieła, lekcje biblioteczne, wystawy; obszar animacji: działania na rzecz integracji środowiska lokalnego; obszar wiedzy: będziemy gromadzić i udostępniać mieszkańcom dokumenty dotyczące historii lokalnej; obszar informacji: zorganizujemy szkolenia komputerowe dla mieszkańców (w szczególności dla

12 osób 50+); obszar edukacji: kursy językowe. Zajęcia odbywać się będą w bibliotekach, w szkołach, a także w plenerze. Nawiążemy współpracę z dyrektorami i nauczycielami reszelskich szkół i przedszkoli, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Klubem Seniora, sołtysami, twórcami, prasą i TV lokalną, Muzeum Regionalnym w Węgorzewie, kętrzyńskim oddziałem PTTK, Towarzystwem Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej. Podczas realizacji naszych działań strategicznych będziemy korzystać z pomocy wolontariuszy, członków Koalicji, "przyjaciół biblioteki", a także sponsorów i organizacji pozarządowych. Zakończenie działań przewidujemy pod koniec 2015 r. 2. Monitoring realizacji planu Dyrektor biblioteki będzie sprawował nadzór i kontrolę nad realizacją planu, przedkładając regularnie, raz na pół roku sprawozdanie z przeprowadzonych działań. Będzie również zamieszczana informacja z przeprowadzanych działań w poszczególnych obszarach na stronie internetowej biblioteki, a ciekawe przykłady rozwiązań zamieścimy też w prasie lokalnej. Tak jak zostało podane w obszarach rozwoju biblioteki, za realizację poszczególnych części będą odpowiadały właściwe osoby. Za wszelkie uchybienia i niezgodności w realizacji planu będzie odpowiadał dyrektor biblioteki. 3. Ewaluacja W przypadku nieprzewidzianych sytuacji losowych w trakcie realizacji planu (np. choroba pracownika), przesuniemy działania w danym obszarze na inny, najbliższy możliwy termin. Gdybyśmy mieli problemy z pozyskaniem konkretnej grupy użytkowników, np. seniorów, wówczas nastąpi zmiana grupy wiekowej, z którą przeprowadzimy zajęcia. W przypadku gdy dane działanie nie będzie możliwe do zrealizowania z przyczyn od nas niezależnych, postaramy się na to miejsce wprowadzić inne, związane z tym samym obszarem. 4. Komunikowanie realizacji planu mieszkańcom, władzom samorządowym i partnerom Komunikowanie realizacji planu mieszkańcom - strona internetowa biblioteki, Facebook, prasa lokalna, strona internetowa Urzędu Gminy, strona Reszla, podczas sesji Rady Gminy, na plakatach; - władze samorządowe - informowanie o prowadzonych działaniach na rzecz rozwoju biblioteki na posiedzeniu Komisji Kultury Rady Gminy - w formie prezentacji multimedialnej, na obradach Sesji Rady Miejskiej, zamieszczenie Planu Rozwoju Biblioteki na stronie biblioteki; - komunikowanie realizacji planu partnerom - poprzez zamieszczenie informacji na ich stronach internetowych, przez podanie informacji w mediach lokalnych: prasa, radio, TV, informowanie przez osoby zaprzyjaźnione t.j. "przyjaciół biblioteki", członków Koalicji, za pomocą komunikatorów społecznych. Zamieścimy ciekawsze relacje z naszych działań na stronie Programu Rozwoju Bibliotek w rubryce "Pochwal się", oraz w Biuletynie PRB.

13 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Nowoczesne i aktywne biblioteki ułatwiają mieszkańcom małych miejscowości pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym. Mieszkańcy mają do dyspozycji atrakcyjne i bezpieczne miejsce spotkań i spędzania wolnego czasu, mogą w bibliotece skorzystać z Internetu, wysłać faks, skopiować potrzebne materiały. Uzyskują też łatwiejszy dostęp do ekspertów z różnych dziedzin takich, jak prawo, rynek pracy, podatki czy zdrowie. Mogą też zdobywać nowe umiejętności np. poprzez udział w różnych kursach organizowanych w bibliotece.

Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie

Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie Plan rozwoju biblioteki na lata 2014-2019 I. Wizytówka biblioteki Gmina Cekcyn położona jest we wschodniej części powiatu tucholskiego. W gminie funkcjonują: Przedszkole

Bardziej szczegółowo

"DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU" RAPORT Z BADANIA

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU RAPORT Z BADANIA "DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU" RAPORT Z BADANIA Raport z badania realizowanego przez zespół Fundacji Obserwatorium na zlecenie Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Warszawa, 26 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STRESZCZENIE... 6 III. DIAGNOZA... 12 Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne... 12 Obszar

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

Raport z badań terenowych przeprowadzonych przez Lokalne Organizacje Grantowe w 58 gminach

Raport z badań terenowych przeprowadzonych przez Lokalne Organizacje Grantowe w 58 gminach Raport z badań terenowych przeprowadzonych przez Lokalne Organizacje Grantowe w 58 gminach Maria Rogaczewska Warszawa, sierpień 2008 Raport powstał w Pracowni Kapitału Społecznego Instytutu Socjologii

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz Strategia Rozwoju Powiat Pisz 1. Wstęp Zasadniczą częścią prac realizowanych w zakresie Planowania rozwoju lokalnego Etap C jest opracowanie programów operacyjnych, w których zostaną zapisane działania

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr XVIII/129/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27.03.2012r. Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Szczecin, październik 2011r. dokument

Bardziej szczegółowo

Program Biblioteczny raport z badań terenowych w 20 gminach

Program Biblioteczny raport z badań terenowych w 20 gminach Program Biblioteczny raport z badań terenowych w 20 gminach Aleksandra Gołdys, Magdalena Stec lipiec sierpień 2008 Raport powstał w Pracowni Kapitału Społecznego Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Przykłady lokalnych projektów

Przykłady lokalnych projektów Monika Dolińska Fundacja Wspomagania Wsi Dr Marzena Łotys Stowarzyszenie Edukacja Inaczej Przykłady lokalnych projektów W artykule zaprezentowano przykładowe projekty wykorzystujące nowoczesne technologie

Bardziej szczegółowo

Polski Związku Głuchych, Oddział Łódzki ICT

Polski Związku Głuchych, Oddział Łódzki ICT Projekty dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zrealizowane do grudnia 2013 r. w ramach zadania Upowszechnianie korzystania z Internetu i rozwój kompetencji cyfrowych Oferent i tytuł zadania Polski

Bardziej szczegółowo

Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 jest stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce. Realizacja NPRCz ma

Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 jest stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce. Realizacja NPRCz ma Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 jest stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce. Realizacja NPRCz ma wzmocnić znaczenie czytelnictwa dla rozwoju potencjału kulturowego

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 Załącznik do Uchwały Nr LXV/614/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2010 roku STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 JAROCIN 2010 Projekt Strategia Rozwoju Gminy Jarocin na lata

Bardziej szczegółowo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 Załącznik nr 1 Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 PRIORYTET I. Działania w kierunku usprawniania i podwyższania

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI NA LATA 2015-2020

STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI NA LATA 2015-2020 STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI NA LATA 2015-2020 Wodzisław Śląski, czerwiec 2015 /projekt do konsultacji / 0 Spis treści I. Wprowadzenie.... 2 II. Organizacja prac.... 3 III. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Oceny jednostek miejskich za 2013 rok Opole, dnia 31.07.2014 r.

Oceny jednostek miejskich za 2013 rok Opole, dnia 31.07.2014 r. KW.060.00003.2014 KW.ZD.00053.2014 Oceny jednostek miejskich za 2013 rok Opole, dnia 31.07.2014 r. Spis treści I Tabela prezentująca propozycje ocen poszczególnych podmiotów biorących 3 udział w procesie

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH Tomasz Schimanek AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA PRACOWNI DOBRA WSPÓLNEGO WPROWADZENIE Starość jest nieunikniona, o tym wiemy wszyscy, choć nie wszyscy sobie to uświadamiamy.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Mircze 2010r. Opracowanie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirczu Spis treści 1. Wprowadzenie. 3 2. Cześć I Cel proces tworzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

450.000,00 zł. Koszt całkowity projektu w zł. Koszty kwalifikowalne. 450.000,00 zł. Koszty niekwalifikowalne. 0,00 zł

450.000,00 zł. Koszt całkowity projektu w zł. Koszty kwalifikowalne. 450.000,00 zł. Koszty niekwalifikowalne. 0,00 zł Nazwa projektu Beneficjent Koszt całkowity projektu w zł Koszty kwalifikowalne Koszty niekwalifikowalne Aktywizacja społeczno zawodowa osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację warsztatów

Bardziej szczegółowo

Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia.

Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia. 2010 Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia. Opisanych 20 projektów zostało wyłonionych w ramach regionalnego konkursu.

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo