Miejska Biblioteka Publiczna. Plan rozwoju biblioteki na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miejska Biblioteka Publiczna. Plan rozwoju biblioteki na lata 2012-2015"

Transkrypt

1 Plan rozwoju biblioteki na lata

2 I. Wizytówka biblioteki PLAN ROZWOJU BIBLIOTEKI NA LATA MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RESZLU Gmina Reszel położona jest w południowo zachodniej części powiatu kętrzyńskiego, w województwie warmińsko -mazurskim. Jej obszar wynosi 178,71 km2. Gmina liczy 8040 mieszkańców (2011 r.). Biblioteka Publiczna jest najstarszą, działającą od 1948 r. instytucją kulturalną w Reszlu. Od 1991 r. posiada osobowość prawną. Obecnie zatrudnia dziewięć osób, w tym 6 pracowników merytorycznych, oraz informatyka. Gminną sieć biblioteczną tworzą - biblioteka główna w Reszlu i dwie filie wiejskie w Pilcu i Świętej Lipce. Zgromadzony księgozbiór o charakterze uniwersalnym, liczył na koniec 2011 roku blisko 36 tys. woluminów. Miejska Biblioteka Publiczna w Reszlu od dawna nie jest jedynie wypożyczalnią książek. Prowadzi aktywne działania w pięciu obszarach: kultura, animacja, wiedza, informacja i edukacja. Jest animatorem życia społecznego, organizuje imprezy kulturalne i zajęcia edukacyjne dla mieszkańców całej gminy. Gromadzi i digitalizuje dokumenty historyczne, tworząc Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej. Jest jedynym miejscem na terenie gminy, gdzie każdy bezpłatnie może skorzystać z dostępu do Internetu.

3 Zachęcamy do kontaktu: Miejska Biblioteka Publiczna Kolejowa 2a, Reszel Barbara Bielska Telefon: II. Potencjał biblioteki Analiza SWOT Mocne strony biblioteki Dobra lokalizacja bibliotek. Dobra opinia wśród klientów, zaufanie do pracowników. Dostęp do komputerów z Internetem i urządzeń reprograficznych we wszystkich placówkach Godziny otwarcia dostosowane do potrzeb czytelników. Doświadczona i kompetentna kadra posiadająca wykształcenie zawodowe, wystarczająca liczba pracowników, etat informatyka. Funkcjonalna aranżacja wnętrza, wolny dostęp do półek. Uniwersalny, bogaty księgozbiór. Dobra współpraca z placówkami oświatowymi. Stała grupa wolontariuszy. Szeroka oferta imprez kulturalnych dla dzieci i osób dorosłych w bibliotece głównej w Reszlu Własna, na bieżąco aktualizowana strona internetowa biblioteki. Profil na portalu społecznościowym Facebook. Estetyczny (odnowiony i doposażony w nowe meble) Oddział dla Dzieci i Młodzieży, z kącikiem malucha (przestrzeń w bibliotece przystosowana dla potrzeb małych dzieci, w wieku 1-3 lata) Własny sprzęt wystawienniczy. Sprzęt multimedialny, wykorzystywany do prezentacji, projekcji filmów, rozrywki (projektor, telewizor 50, X-box z sensorem Kinect). Dobra współpraca Słabe strony biblioteki Niedostatecznie rozwinięta sieć biblioteczna na obszarach wiejskich. Bariery architektoniczne (obiekty niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych). Brak toalet w Filiach wiejskich, zły stan techniczny elewacji budynku w Reszlu i częściowo stare, zużyte wyposażenie. Brak wydawnictw dla osób z wadami wzroku i słuchu (duża czcionka, książka mówiona). Wysokie koszty utrzymania obiektów. Brak środków finansowych na rozszerzenie działalności. Brak ciekawej oferty imprez dla młodzieży. Spadek czytelnictwa, głównie na obszarach wiejskich. Ubożenie społeczeństwa i związane z tym zmniejszanie się partycypacji w kosztach imprez.

4 z samorządem. Aktywność i otwartość pracowników na postęp techniczny. Szanse Wzrost nakładów państwa na kulturę (Kultura+, Biblioteka+). Promocja i rozwój społeczeństwa informacyjnego. Upowszechnianie kształcenia ustawicznego. Rozwój usług publicznych świadczonych za pomocą Internetu. Dostępność środków pozabudżetowych na finansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury i edukacji. Rozwój mecenatu oraz zaangażowanie środków prywatnych na rzecz rozwoju kultury. Rozbudowa infrastruktury kulturalnej (modernizacja i doposażenie bibliotek). Rozwój form działalności kulturalnej i pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego regionu w oparciu o posiadane zasoby. Wzrost aktywności społecznej i kulturalnej ludności z obszarów zagrożonych marginalizacją. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Współpraca bibliotek z organizacjami pozarządowymi. Współpraca bibliotek publicznych. Zagrożenia Ograniczanie sieci bibliotecznej (likwidacja filii wiejskich). Niedoszacowanie jednostki (brak środków na działalność). Stopniowe odchodzenie ludności od czytelnictwa, brak odpowiednich wzorców w domu rodzinnym. Pogłębiająca się niekorzystna sytuacja demograficzna (malejąca liczba mieszkańców). Postępująca emigracja i migracja ludności.. Zmniejszanie się liczby uczniów w szkołach i zagrożenie likwidacją szkół. Słaba współpraca z lokalnymi stowarzyszeniami (słaba działalność stowarzyszeń). Pogarszająca się jakość kształcenia w placówkach szkolnych, coraz mniejsze wymagania w stosunku do uczniów (ograniczanie liczby lektur, kierowanie uczniów tylko do Internetu). Nowa, niekorzystna ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, która umożliwia łączenie bibliotek z innym instytucjami kultury, co grozi utrata autonomii. Nowe, niekorzystne rozporządzenia MKiDN w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i wynagradzania pracowników instytucji kultury (w tym bibliotekarzy). Brak stabilizacji zawodowej pracowników i ryzyko obniżenia się standardów. Potencjał biblioteki Miejska Biblioteka Publiczna jest najstarszą, działającą od 1948 r, instytucją kulturalną w Reszlu. Zajmuje samodzielny budynek w centrum miasta, o powierzchni użytkowej 500 m2. Posiada własny sprzęt wystawienniczy i multimedialny. Obecnie zatrudnia dziewięć osób, w tym sześciu pracowników merytorycznych (wszyscy posiadają długoletnie doświadczenie zawodowe, wykształcenie bibliotekarskie i wysokie kompetencje), oraz informatyka. Pracownicy dobrze znają środowisko i jego potrzeby. Gminną sieć biblioteczną tworzą, obok biblioteki głównej w Reszlu, dwie filie wiejskie w Pilcu i Świętej Lipce. Biblioteka posiada

5 również Oddział dla Dzieci i Młodzieży. Obok księgozbioru o charakterze uniwersalnym, gromadzi regionalia, a także dokumenty życia społecznego dotyczące gminy Reszel. Od 2011r. digitalizuje dokumenty historyczne (fotografie, listy, pamiętniki, dokumenty), udostępniane przez mieszkańców, tworząc Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej (CATL). W 2011 r. w Oddziale dla Dzieci powstał Kącik Malucha, w którym w każdą środę odbywają się zajęcia Grupy Zabawowej. Jest to nowa oferta dla małych dzieci, które z różnych względów nie uczęszczają do przedszkola, i dla ich rodziców. Oprócz podstawowej działalności biblioteka organizuje imprezy kulturalne i zajęcia edukacyjne dla mieszkańców całej gminy. Są to m.in. różnego typu konkursy, wystawy, kiermasze, spotkania autorskie, spotkania z ciekawymi ludźmi, prezentacje multimedialne, zajęcia warsztatowe związane z kulturą Warmii i Mazur, spektakle teatralne, zajęcia muzyczne, warsztaty plastyczne, imprezy typu noc w bibliotece, akcje czytelnicze, szkolenia IT. Cykliczną imprezą, realizowaną od prawie dwudziestu lat na przełomie listopada i grudnia, jest wystawa rękodzieła pod nazwą Nie każdy potrafi, prezentująca dorobek miejscowych twórców. Biblioteka w Reszlu cieszy się dużym zaufaniem społecznym i dobrą opinią zarówno wśród władz jak i mieszkańców. Posiada liczne grono sprzymierzeńców - instytucji i osób prywatnych, które działają w koalicji na rzecz rozwoju bibliotek w gminie i wspierają jej działania. Jest obecna w internecie - posiada własną stronę www i profil na portalu społecznościowym Facebook, co pozwala jej docierać do znacznie szerszej liczby. odbiorców III. Charakterystyka społeczności lokalnej Zasoby lokalne Ludzie Monika Bogdanowicz plastyczka, Monika Małolepsza - projektantka, Joanna Piskosz - z-ca prezesa Stowarzyszenia "Dejnowy Pilec" i nauczycielka, Rafał Sulima - muzyk, Anna Wachowicz - plastyczka, Paulina Radomska - plastyczka, Mirosław Bogdanowicz - prezes Stowarzyszenia Kulturalnego "Reszelanie", Andrzej Masłoń - przewodnik PTTK, prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej, Andrzej Adamiak - dziennikarz Gazety w Kętrzynie, Jolanta Grzyb - dyr. Przedszkola i posjonatka historii Reszla, Elżbieta Marko - przewodniczka, ks. Wiesław Kulisz - proboszcz bazyliki NNMP w Św. Lipce, Beata Subocz - przew. Rady Miejskiej, Andrzej Kwiatkowski - z-ca przew. Rady Miejskiej, Danuta Konopnicka - przew. Komisji Kultury RM, Artur Galicki - dyr. MOK, Elżbieta Jabłonka - kier. MOPS, Edward Szmul - dyr. Gimnazjum Nr 1, członkowie koalicji na rzecz rozwoju bibliotek, wolontariusze - głównie uczniowie miejscowych szkół.

6 Zasoby materialne Powierznia użytkowa 500 m2 - dwie duże czytelnie, wydzielona pracownia komputerowa. Sprzęt wystawienniczy (panele, gabloty, sztalugi, antyramy), potykacze. Sprzęt multimedialny - rzutnik, duży ekran. Sprzęt komputerowy - 13 komputerów z dostępem do Internetu (łącznie z filiami), 6 urządzeń wielofunkcyjnych, 4 drukarki (w tym jedna A3), 1 ksekopiarka, aparat fotograficzny, xbox z sensorem Kinnect, telewizor 50". Instytucje i organizacje - w tym władze lokalne Burmistrz, Urząd Gminy - stanowisko ds promocji gminy, Rada Gminy, Szkoła Podstawowa Nr 3, Gimnazjum Nr 1 i Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy, Przedszkole Niepubliczne Słoneczko, Miejski Ośrodek Kultury. Lokalne stowarzyszenia: Stowarzyszenie Kulturalne Zamek, Stowarzyszenie Kulturalne Reszelanie, Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe Re-Akcja, Reszelskie Stowarzyszenie Kulturalne Ożywić przestrzeń, Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Żyj Twórczo, Stowarzyszenie Pomocna Dłoń, Stowarzyszenie Dejnowy Pilec, i Fundacja Sanktuarium Świętolipskie. Klub Seniora, Koło Pszczelarzy w Reszlu, Drukarnia Jumar, Bank Spółdzielczy w Reszlu, Apteka Melissa, Apteka pod Orłem, Romix Import Export Roman Luchowski, Mebelplast S.A. Pelcowizna,"Młynomag", Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Usług Komunalnych, Koło młodych twórców (młodzież z Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu z opiekunem - panią Moniką Małolepszą) Zasoby globalne Iwona Bolińska - plastyczka, instruktor w WBP Olsztyn, Jerzy Łapo - archeolog, historyk, Karol Paszkowski - CAL, Justyna Polakowska - aktorka teatru lalek, Katarzyna Stefanowicz - archeolog, członek bractwa rycerskiego, Monika Szczygło - red. Radia Olsztyn, Joanna Wielengowska - red. TVP Olsztyn, Beata Gajlewska - Radio Olsztyn, Waldemar Mierzwa, autor, wydawca, Renata Pietrulewicz, Joanna Burska, Marta Kubuj i inni instruktorzy WBP Olsztyn, dyrektorzy zaprzyjaźnionych bibliotek publicznych (w Działdowie, Nidzicy, Mrągowie, Szczytnie, Iławie, Ostródzie, we Wróblewie i in.) Charakterystyka społeczności lokalnej i jej potrzeb / problemów - wnioski z przeprowadzonych badań Gmina Reszel jest terenem bardzo atrakcyjnym turystycznie głównie ze względu na dziedzictwo kulturowe. Miasto ma bogatą przeszłość historyczną. Do najważniejszych zabytków należą: zamek gotycki z XIV w., wokół którego zaczęło kształtować się miasto po otrzymaniu przywileju lokacyjnego 12 lipca 1337 r., kościół farny pod wezwaniem św. Piotra i Pawła, gotyckie mosty na rzece Sajnie, gotycka plebania i baszta, fragmenty murów

7 obronnych, neobarokowy kościół św. Jana Chrzciciela oraz Ratusz odbudowany w 1815 roku po pożarze na starych fundamentach. Reszelski park jest uznany za jeden z najpiękniej usytuowanych w Europie północno-wschodniej. Dodatkowym walorem jest niezmieniony przez wieki układ urbanistyczny miasta, zachowujący jego oryginalną zabudowę, dzięki czemu Reszel został wpisany na listę miast zabytkowych ICOMOS. Od 2004 roku jest członkiem Międzynarodowej Sieci Miast Cittaslow (miast dobrego życia). Bazę gminnych instytucji kultury tworzą Miejska Biblioteka Publiczna wraz z Filiami Bibliotecznymi w Pilcu i Świętej Lipce, Miejski Ośrodek Kultury, świetlice wiejskie, Muzeum Warmii i Mazur Oddział w Reszlu. Na terenie gminy Reszel funkcjonują liczne organizacje pozarządowe, w tym stowarzyszenia o charakterze kulturalno-oświatowym: Stowarzyszenie Kulturalne Zamek, Stowarzyszenie Kulturalne Reszelanie, Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe Re-Akcja, Reszelskie Stowarzyszenie Kulturalne Ożywić przestrzeń, Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Żyj Twórczo i Fundacja Sanktuarium Świętolipskie. W 2012 r. powstała nieformalna grupa "Decydujmy Razem", skupiająca ludzi z różnych środowisk, którzy chcą się zaangażować w działania na rzecz gospodarczego i kulturalnego rozwoju Reszla. W gminie funkcjonuje pięć placówek oświatowych. Są to: Gimnazjum Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 3, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Leginach, Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu i Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy, dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym. Wychowanie przedszkolne realizowane jest przez Przedszkole Niepubliczne Słoneczko, oraz w ramach oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Reszlu i w Leginach. Położenie gminy jest czynnikiem, który w znacznym stopniu ogranicza jej rozwój. Reszel usytuowany jest w znacznej odległości od miast będących liczącymi się ośrodkami gospodarczymi (Kętrzyna, Bartoszyc) oraz od miasta wojewódzkiego Olsztyna (6 km), będącego głównym ośrodkiem rozwoju regionu. Do czynników negatywnych, ograniczających możliwości rozwojowe gminy należą ponadto: niekorzystna sytuacja demograficzna (zmniejsza się liczba mieszkańców), brak wysokiej jakości kapitału ludzkiego (niski poziom wykształcenia mieszkańców), niska aktywność zawodowa mieszkańców (niższy od regionalnego wskaźnik przedsiębiorczości), problemy społeczne (wysoki poziom ubóstwa, bezrobocie). Młodzi ludzie wyjeżdżają po studiach do większych miast, w których mają większą szansę na pracę. Społeczeństwo starzeje się. Z badań, których celem było ustalenie potrzeb kulturalnych, wynika że większość mieszkańców wie, gdzie znajduje się biblioteka i korzysta z jej usług. Powody odwiedzin są zróżnicowane (wypożyczanie książek i czasopism, korzystanie z komputera, poszukiwanie informacji, usługi kserograficzne).odwiedzaliby częściej bibliotekę, gdyby częściej kupowane były nowości wydawnicze Zdecydowana większość badanych osób korzysta z oferty kulturalnej i edukacyjnej biblioteki, a o planowanych imprezach dowiaduje się głównie z Internetu lub w siedzibie biblioteki. Ponad 60% badanych wyraziło chęć wzięcia udziału w zajęciach plastycznych dla dorosłych, spotkaniach autorskich, spotkaniach ciekawymi ludźmi, spektaklach teatralnych, kursach komputerowych, językowych, fotograficznych, warsztatach rękodzieła, origami. Chętnie obejrzeliby ciekawe wystawy. W ofercie kulturalnej miasta brakuje im: imprez plenerowych, koncertów niszowych, koncertów jazzowych, koncertów dla dzieci, koncertów z udziałem profesjonalnych muzyków, dyskotek, warsztatów plastycznych dla dorosłych, warsztatów

8 aktorskich, kina, spotkań z ciekawymi ludźmi, zbyt mało jest spotkań teatralnych, przedstawień teatralnych dla dzieci. Część osób zadeklarowała chęć współpracy jako wolontariusze przy organizacji imprez. W Reszlu wielu mieszkańców zajmuje się rękodziełem, sztuką, fotografią. Chętnie poprowadzą zajęcia i przekażą swoją wiedzę innym zainteresowanym. IV. Misja i wizja biblioteki Misja Biblioteka - nowa przestrzeń dla kultury Wizja Biblioteka jest centrum życia społecznego i kulturalnego Gminy Reszel, służącym wszystkim grupom i organizacjom społecznym oraz wspierającym lokalne instytucje. Jest miejscem spotkań i wymiany myśli, stymulującym do osobistego, twórczego rozwoju każdego obywatela. V. Obszary rozwoju biblioteki - cele i działania Obszar Cel 1 Działanie 1 Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Osoba odpowiedzialna za realizację Zasoby potrzebne do realizacji zadania Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane Rezultaty KULTURA Rozwój kultury w gminie Reszel -upowszechnienie i promocja twórczości związanej z regionem - brak spotkań z twórcami, brak możliwości rozwijania własnych zainteresowań, mała wiedza na temat regionu Janina Fiedorowicz Adrian Stachurski - twórcy, wolontariusze, pracownik UG ds promocji miasta, współpraca z Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, Stowarzyszeniem Kulturalnym "Reszelanie", kętrzyńskim oddziałem PTTK, Towarzystwem Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej, współpraca z MOK, szkołami i przedszkolami, Klubem Seniora, organizacje pozarządowe, sponsorzy, - komputer z dostępem do Internetu, projektor i ekran do prezentacji multimedialnych, aparat fotograficzny, sprzęt wystawienniczy - promocja działań w Internecie - strona internetowa biblioteki, Facebook, fora, blogi, komunikacja z partnerami za pośrednictwem poczty i komunikatorów, plakaty, ulotki, informacje w prasie i TV lokalnej do końca 2015 r. Wzbogacenie oferty biblioteki, zaangażowanie innych

9 Cel 2 Działanie 1 Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Osoba odpowiedzialna za realizację Zasoby potrzebne do realizacji zadania Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane Rezultaty Obszar Cel 1 podmiotów i osób prywatnych we wspólne działania na rzecz miasta i gminy, integracja środowiska, większa świadomość tożsamości lokalnej Popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - organizowanie działań promujących czytelnictwo - spadek czytelnictwa wśród młodzieży i dzieci, problemy z nauką wynikające ze słabej techniki czytania, braku zrozumienia tekstu Aleksandra Dziemiańczyk Wiesława Pietrzak Współpraca z Fundacją ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom, Stowarzyszeniem "Bajka" w Olsztynie, organizacjami pozarządowymi (Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego), szkoły i przedszkola, przyjaciele biblioteki, wolontariusze, komputer z dostępem do Internetu, strona internetowa biblioteki, wsparcie informatyka - promocja akcji czytelniczych na stronie internetowej biblioteki, na Facebooku, promocja nowych książek, informacja o nabytkach, informacja on-line o zbiorach w poszczególnych bibliotekach, newsletter, poczta do końca 2015 r. Wzrost czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, integracja środowiska, twórcze zagospodarowanie czasu wolnego, rozwój zainteresowań INFORMACJA Ułatwianie dostępu do informacji mieszkańcom miasta i gminy Reszel. Działanie 1 - szkolenia komputerowe dla różnych grup użytkowników - promocja Internetu poprzez udział w akcjach (Tydzień z Internetem, Bezpieczny Internet itp.) Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Osoba odpowiedzialna za realizację Zasoby potrzebne do realizacji zadania Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane Rezultaty Brak umiejętności obsługi komputera i korzystania z Internetu, wykluczenie cyfrowe, brak dostępu do e-usług, bankowości elektronicznej itp., brak dostępu do ofert pracy, bariery psychologiczne związane z obawą przed nowymi technologiami i związana z tym niska samoocena. Adrian Stachurski - komputery z dostępem do Internetu, informatycy, wolontariusze - szkolenia stacjonarne i online dla mieszkańców, informowanie mieszkańców o akcjach promujących Internet za pośrednictwem strony internetowej, portali społecznościowych, komunikatorów od 2013 do 2015 r. Wzrost kompetencji mieszkańców w zakresie korzystania z narzędzi informatycznych (komunikatory, poczta elektroniczna, bankowość elektroniczna, programy użytkowe, strony internetowe), wzrost użytkowników korzystających z pracowni komputerowej w bibliotece. Większa liczba osób

10 Obszar Cel 1 Działanie 1 Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Osoba odpowiedzialna za realizację Zasoby potrzebne do realizacji zadania Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane Rezultaty Obszar Cel 1 Działanie 1 Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Osoba odpowiedzialna za realizację Zasoby potrzebne do realizacji zadania Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane Rezultaty Obszar Cel 1 korzystających z informacji, oraz szkoleń online. EDUKACJA Świadczenie pomocy specjalistycznej użytkownikom biblioteki - zorganizowanie kursu językowego dla użytkowników - słaba znajomość języka angielskiego, trudności w znalezieniu pracy za granicą, brak możliwości korzystania z kursów językowych stacjonarnych w Reszlu Adrian Stachurski - komputery z dostępem do Internetu, dostęp do serwisu zawierąjącego e- kurs języka angielskiego, urządzenie wielofunkcyjne, wsparcie informatyka, współpraca z Przedsiębiorstwem Funmedia - komputer z dostępem do Internetu, program do korzystania z kursu, promocja na stronie internetowej biblioteki, druk materiałów reklamowych, pomoce edukacyjne IV kwartał 2013 r. Większa znajomości języka angielskiego wśród użytkowników, integracja środowiska ANIMACJA ŚRODOWISKA LOKALNEGO Rozwijanie aktywności mieszkańców, stworzenie dzieciom do lat 3 warunków do twórczego działania - organizowanie zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich opiekunów w Grupie Zabawowej - brak oferty dla małych dzieci nieobjętych opieką przedszkolną, brak miejsca, w którym dzieci do lat trzech mogą bawić się wspólnie z rodzicami w grupie rówieśniczej i korzystać z pomocy specjalistów - Wiesława Pietrzak - Aleksandra Dziemiańczyk - przeszkoleni animatorzy, zapewnienie odpowiedniej przestrzeni do zorganizowania zajęć, zabawki edukacyjne, materiały malarskie, projektor i ekran, współpraca z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego, pomoc instruktorów MOK, specjaliści (psycholog dziecięcy, logopeda, lekarz pediatra), wolontariusze - komputer, projektor i ekran projekcyjny do prezentacji multimedialnych, odtwarzacz CD, prezentacja działań na stronie internetowej biblioteki, drukowanie materiałów pomocniczych do zajęć do końca 2015 r. Wyrównanie różnic edukacyjnych pomiędzy dziećmi z przedszkola i dziećmi, które z różnych względów pozostają pod opieką rodziców w domu, kontakt z rówieśnikami, integracja dzieci niepełnosprawnych, zacieśnienie więzi dziecko-rodzic, wymiana doświadczeń między rodzicami, integracja środowiska lokalnego WIEDZA Zapewnienie dostępu do wiedzy na temat historii lokalnej

11 Działanie 1 Potrzeby społeczności lokalnej, na które działanie odpowiada Osoba odpowiedzialna za realizację Zasoby potrzebne do realizacji zadania Sposoby wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych Do kiedy zadanie zostanie zrealizowane Rezultaty mieszkańcom gminy Reszel - tworzenie cyfrowego archiwum społecznego - brak dostępu do materiałów historycznych na temat najnowszej historii Reszla i miejscowości wchodzących w skład gminy, potrzeba przekazania wiedzy następnym pokoleniom Wiesława Świderska - komputer z dostępem do Internetu, wsparcie informatyka, kamera, dyktafon, aparat fotograficzny, urządzenia wielofunkcyjne (skaner, drukarka), współpraca z Fundacją Ośrodka Karta, wolontariusze - digitalizacja dokumentów, zamieszczanie materiałów na stronie internetowej projektu CATL (Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej) i na stronie internetowej biblioteki, wywiady za pośrednictwem komunikatorów, obróbka zdjęć i skanowanych dokumentów do końca 2015 r. Większa świadomość tożsamości lokalnej mieszkańców naszej gminy, opracowanie i udostępnienie zasobów lokalnego dziedzictwa historycznego, zacieśnienie więzi międzypokoleniowej, aktywizacja środowiska VI. Zarządzanie realizacją strategii 1. Zmiany prawne i organizacyjne w bibliotece Miejska Biblioteka Publiczna w Reszlu jest samodzielną samorządową instytucją kultury. Działa na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz ustawy o bibliotekach. Została wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną. Obecnie w bibliotece głównej w Reszlu zatrudnionych jest 8 pracowników: dyrektor, 7 pracowników działalności podstawowej (w tym 1 informatyk), gł. księgowa (0,375 etatu) i sprzątaczka. W Filii Bibliotecznej w Pilcu zatrudniona jest 1 osoba (0,5 etatu). Biblioteka w Reszlu otwarta jest dla czytelników 6 dni w tygodniu: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek - w godz ; środa ; sobota Filie biblioteczne w Pilcu i Św. Lipce czynne są od poniedziałku do piątku po cztery godzinny dziennie. W 2012 r. planujemy wprowadzenie zmian w Statucie biblioteki, wynikających z nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz powiązanych z nią aktów wykonawczych. SPOSÓB REALIZACJI STRATEGII. Do współpracy zaprosimy wszystkich mieszkańców gminy, ofertę skierujemy do osób z różnych grup wiekowych. Będziemy się spotykać z władzami gminy, członkami Koalicji, oraz radnymi by relacjonować nasze działania w 5 obszarach: kultury, animacji, wiedzy, informacji i edukacji. Obszar kultury: będziemy promować kulturę regionalną warmińską, odbędą się spotkania z twórcami kultury, warsztaty rękodzieła, lekcje biblioteczne, wystawy; obszar animacji: działania na rzecz integracji środowiska lokalnego; obszar wiedzy: będziemy gromadzić i udostępniać mieszkańcom dokumenty dotyczące historii lokalnej; obszar informacji: zorganizujemy szkolenia komputerowe dla mieszkańców (w szczególności dla

12 osób 50+); obszar edukacji: kursy językowe. Zajęcia odbywać się będą w bibliotekach, w szkołach, a także w plenerze. Nawiążemy współpracę z dyrektorami i nauczycielami reszelskich szkół i przedszkoli, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Klubem Seniora, sołtysami, twórcami, prasą i TV lokalną, Muzeum Regionalnym w Węgorzewie, kętrzyńskim oddziałem PTTK, Towarzystwem Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej. Podczas realizacji naszych działań strategicznych będziemy korzystać z pomocy wolontariuszy, członków Koalicji, "przyjaciół biblioteki", a także sponsorów i organizacji pozarządowych. Zakończenie działań przewidujemy pod koniec 2015 r. 2. Monitoring realizacji planu Dyrektor biblioteki będzie sprawował nadzór i kontrolę nad realizacją planu, przedkładając regularnie, raz na pół roku sprawozdanie z przeprowadzonych działań. Będzie również zamieszczana informacja z przeprowadzanych działań w poszczególnych obszarach na stronie internetowej biblioteki, a ciekawe przykłady rozwiązań zamieścimy też w prasie lokalnej. Tak jak zostało podane w obszarach rozwoju biblioteki, za realizację poszczególnych części będą odpowiadały właściwe osoby. Za wszelkie uchybienia i niezgodności w realizacji planu będzie odpowiadał dyrektor biblioteki. 3. Ewaluacja W przypadku nieprzewidzianych sytuacji losowych w trakcie realizacji planu (np. choroba pracownika), przesuniemy działania w danym obszarze na inny, najbliższy możliwy termin. Gdybyśmy mieli problemy z pozyskaniem konkretnej grupy użytkowników, np. seniorów, wówczas nastąpi zmiana grupy wiekowej, z którą przeprowadzimy zajęcia. W przypadku gdy dane działanie nie będzie możliwe do zrealizowania z przyczyn od nas niezależnych, postaramy się na to miejsce wprowadzić inne, związane z tym samym obszarem. 4. Komunikowanie realizacji planu mieszkańcom, władzom samorządowym i partnerom Komunikowanie realizacji planu mieszkańcom - strona internetowa biblioteki, Facebook, prasa lokalna, strona internetowa Urzędu Gminy, strona Reszla, podczas sesji Rady Gminy, na plakatach; - władze samorządowe - informowanie o prowadzonych działaniach na rzecz rozwoju biblioteki na posiedzeniu Komisji Kultury Rady Gminy - w formie prezentacji multimedialnej, na obradach Sesji Rady Miejskiej, zamieszczenie Planu Rozwoju Biblioteki na stronie biblioteki; - komunikowanie realizacji planu partnerom - poprzez zamieszczenie informacji na ich stronach internetowych, przez podanie informacji w mediach lokalnych: prasa, radio, TV, informowanie przez osoby zaprzyjaźnione t.j. "przyjaciół biblioteki", członków Koalicji, za pomocą komunikatorów społecznych. Zamieścimy ciekawsze relacje z naszych działań na stronie Programu Rozwoju Bibliotek w rubryce "Pochwal się", oraz w Biuletynie PRB.

13 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Nowoczesne i aktywne biblioteki ułatwiają mieszkańcom małych miejscowości pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym. Mieszkańcy mają do dyspozycji atrakcyjne i bezpieczne miejsce spotkań i spędzania wolnego czasu, mogą w bibliotece skorzystać z Internetu, wysłać faks, skopiować potrzebne materiały. Uzyskują też łatwiejszy dostęp do ekspertów z różnych dziedzin takich, jak prawo, rynek pracy, podatki czy zdrowie. Mogą też zdobywać nowe umiejętności np. poprzez udział w różnych kursach organizowanych w bibliotece.

Plan rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu na lata 2012-2015

Plan rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu na lata 2012-2015 Plan rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu na lata 2012-2015 Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu powstała w 1949 r. dekretem Gromadzkiej Rady Narodowej w Tarnowcu. Mieści się w budynku GOK

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu na lata 2016 2022 I Wstęp Dokument ten, wraz z wszystkimi celami i zadaniami w nim sformułowanymi, jest spójny ze strategią Rozwoju Gminy Zbąszyń na

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR. RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE. z dnia 2013 r.

UCHWALA NR. RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE. z dnia 2013 r. z dnia 20 października 2013 r. Zatwierdzony przez. UCHWALA NR. RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE z dnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skwierzynie na lata 2013-2015

Bardziej szczegółowo

Program Biblioteczny realizuje w Polsce Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI), założona przez Polsko- Amerykańską Fundację Wolności.

Program Biblioteczny realizuje w Polsce Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI), założona przez Polsko- Amerykańską Fundację Wolności. Program Biblioteczny realizuje w Polsce Fundacja Rozwoju Społeczeństwa (FRSI), założona przez Polsko- Amerykańską Fundację Wolności. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i

Bardziej szczegółowo

Kryteria przyznawania Certyfikatu Biblioteka+

Kryteria przyznawania Certyfikatu Biblioteka+ 1. KRYTERIA FORMALNO-PRAWNE Lp. Nazwa Wskaźnik 1. Biblioteka zorganizowana w formie instytucji kultury 2. Świadczenie nieodpłatnych usług bibliotecznych: udostępnianie zbiorów, działalność informacyjna

Bardziej szczegółowo

Biblioteka otwarta na Ciebie

Biblioteka otwarta na Ciebie Maria Czarnecka Marzenna Wojnar Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu Dolnym Biblioteka otwarta na Ciebie Streszczenie: W artykule opisano działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu Dolnym jedynego

Bardziej szczegółowo

Wyniki badańi plany modernizacji

Wyniki badańi plany modernizacji Wyniki badańi plany modernizacji (FRSI) organizacja pozarządowa, cel: zwiększanie dostępu do internetu oraz do technologii informacyjnych i komunikacyjnych, utworzona przez Polsko-Amerykańską Fundację

Bardziej szczegółowo

Biblioteki się liczą!

Biblioteki się liczą! Biblioteki się liczą! Biblioteka w Ostroszowicach 1 1/4 Europejczyków (prawie 100 milionów ludzi) korzysta co roku z bibliotek publicznych. Dlaczego? W których krajach najczęściej odwiedzają biblioteki?

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE

DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE PROGRAMY RZĄDOWE - MPIPS Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020 Priorytet 1. Aktywne społeczeństwo Podziałanie 2 Rozwijanie wolontariatu działania nakierowane na: wolontariat

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

Biblioteka nie jest po to, by była w paki pozamykana albo do ozdoby służąca, jest po to by była powszechnie użytkowana

Biblioteka nie jest po to, by była w paki pozamykana albo do ozdoby służąca, jest po to by była powszechnie użytkowana Biblioteka nie jest po to, by była w paki pozamykana albo do ozdoby służąca, jest po to by była powszechnie użytkowana Joachim Lelewel Biblioteki Gminy Białogard Z dniem dzisiejszym rozpoczynamy cykl informacji

Bardziej szczegółowo

Gminna Biblioteka Publiczna

Gminna Biblioteka Publiczna INFORMACJE OGÓLE Gminna Biblioteka Publiczna w Morzeszczynie jest jednostką organizacyjną Gminy Morzeszczyn. Działa na podstawie Uchwały Rady Gminy Morzeszczyn nr IV/21/22 z 3.12.22 r. Została przy tym

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie bibliotek w województwie śląskim

Raport o stanie bibliotek w województwie śląskim Raport o stanie bibliotek w województwie śląskim I. Struktura bibliotekarstwa w województwie śląskim: Uwagi: 1. Biblioteki szkolne 2 892 (w tym m.in. 1 093 w szkołach podstawowych; 663 w zespołach szkół

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy biblioteki szkolnej

Standardy pracy biblioteki szkolnej Standardy pracy biblioteki szkolnej Opracował zespół nauczycieli bibliotekarzy członków Związku Nauczycielstwa Polskiego, Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Stowarzyszenia Bibliotekarzy

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA EDUKACJA MAŁYCH DZIECI: STANDARDY BARIERY SZANSE

KONFERENCJA EDUKACJA MAŁYCH DZIECI: STANDARDY BARIERY SZANSE KONFERENCJA EDUKACJA MAŁYCH DZIECI: STANDARDY BARIERY SZANSE Warszawa, 17 września 2010r. GMINA LUBAWA Położenie: południowo - zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego, powiat: iławski. Gminy

Bardziej szczegółowo

WARIANT 2 dla zadania obejmującego bibliotekę główną 1. KRYTERIA FORMALNO-PRAWNE. Podpis dyrektora. biblioteki. poświadczający spełnienie kryterium

WARIANT 2 dla zadania obejmującego bibliotekę główną 1. KRYTERIA FORMALNO-PRAWNE. Podpis dyrektora. biblioteki. poświadczający spełnienie kryterium Kryteria Certyfikatu Biblioteka+ dla zadań realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 WARIANT 2 dla zadania obejmującego bibliotekę główną

Bardziej szczegółowo

Kryteria Certyfikatu Biblioteka+ dla zadań realizowanych w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek

Kryteria Certyfikatu Biblioteka+ dla zadań realizowanych w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek Kryteria Certyfikatu Biblioteka+ dla zadań realizowanych w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek 1. KRYTERIA FORMALNO-PRAWNE 1. Biblioteka zorganizowana

Bardziej szczegółowo

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych Plan rozwoju biblioteki na lata 2013-2016 I. Wizytówka biblioteki Gmina Czernice Borowe jest niespełna 4 tys. gminą wiejską położoną w północnej części

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA 1. Adres gminy Województwo MAZOWIECKIE Miejscowość TROSZYN

PLAN DZIAŁANIA 1. Adres gminy Województwo MAZOWIECKIE Miejscowość TROSZYN Gmina Troszyn udostępnia do ogólnej konsultacji Plan Działania w ramach PPWOW. Uwagi proszę kierować do Edyty Ginalskiej Pokój nr 6, tel. 7671003, email. edytaginalska@onet.eu PLAN DZIAŁANIA 1. Adres gminy

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego. nauczyciela mianowanego. ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego. nauczyciela mianowanego. ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. C. K. NORWIDA W DZIERZGONIU DOROTA HUL nauczyciel - bibliotekarz Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego Wrzesień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA nr 3/2013 ZESPOŁU KOORDYNUJĄCEGO RELIZACJĘ PLANU ROZWOJU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RYGLIACH W ROKU 2013.

INFORMACJA nr 3/2013 ZESPOŁU KOORDYNUJĄCEGO RELIZACJĘ PLANU ROZWOJU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RYGLIACH W ROKU 2013. INFORMACJA nr 3/2013 ZESPOŁU KOORDYNUJĄCEGO RELIZACJĘ PLANU ROZWOJU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RYGLIACH W ROKU 2013. Termin spotkania : 03 lipca 2013 r. Monitoring : 1.Jakie cele i działania udało

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM

STATUT POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM STATUT POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM I. Postanowienia ogólne 1 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim działa na podstawie aktu o jej utworzeniu, uchwał

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 59 UCHWAŁA NR XIII/74/2015 RADY GMINY MORZESZCZYN. z dnia 25 listopada 2015 r.

Gdańsk, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 59 UCHWAŁA NR XIII/74/2015 RADY GMINY MORZESZCZYN. z dnia 25 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 59 UCHWAŁA NR XIII/74/2015 RADY GMINY MORZESZCZYN z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu instytucji

Bardziej szczegółowo

I. Wizytówka biblioteki

I. Wizytówka biblioteki Plan rozwoju biblioteki na lata 2012-2015 I. Wizytówka biblioteki Gmina Lesznowola położona jest na terenie powiatu piaseczyńskiego. Biblioteka w Lesznowoli została powołana w 1950 roku przez Gromadzką

Bardziej szczegółowo

Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi

Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4 /2014 z dnia 03.04.2014 r. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkiej Wsi w sprawie wprowadzenia Planu Rozwoju Biblioteki na lata 2014-2018 Gminna Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Instytut Książki i Czytelnictwa 5 marca 2015 r. dr Grażyna Walczewska-Klimczak

Instytut Książki i Czytelnictwa 5 marca 2015 r. dr Grażyna Walczewska-Klimczak Instytut Książki i Czytelnictwa 5 marca 2015 r. dr Grażyna Walczewska-Klimczak Biblioteki szkolne w liczbach 30.09.2012r. Modele bibliotek szkolnych w literaturze Modele bibliotek szkolnych w środowisku

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu FILIA NR 1 BIBLIOTEKA BEZ BARIER. zaprasza

Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu FILIA NR 1 BIBLIOTEKA BEZ BARIER. zaprasza Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu FILIA NR 1 BIBLIOTEKA BEZ BARIER zaprasza poniedziałek 10.00 15.30 wtorek piątek 10.00 18.00 sobota 10.00 15.00 O s i e d l e S e r b

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 września 2013 r. Poz. 4836 UCHWAŁA NR XXXIV/269/13 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Wrocław, dnia 2 września 2013 r. Poz. 4836 UCHWAŁA NR XXXIV/269/13 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 września 2013 r. Poz. 4836 UCHWAŁA NR XXXIV/269/13 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie połączenia instytucji

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE PROGRAM WYCHOWAWCZY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY Pod Akacją w Lublinie w roku szkolnym 2016/2017 Młodzieżowy Dom Kultury Pod Akacją w Lublinie jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego. Stwarza możliwości

Bardziej szczegółowo

Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku remontowany wcześniej hol wejściowy

Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku remontowany wcześniej hol wejściowy Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku remontowany wcześniej hol wejściowy Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku wypożyczalnia przed remontem Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku warsztaty partycypacyjne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/200/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XVII/200/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XVII/200/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie na lata 2014-2018 Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców

6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gmina Krynki Cel ogólny Cel szczegółowy Problem CO1. Poprawa infrastruktury społeczno- 1. Oczyszczone środowisko 2. Poprawa stanu dróg 3. Zwiększyć dostęp do Internetu 4. Zwiększyć dostęp komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA GMINY ŁAZISKA na rok 2010 W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

PLAN DZIAŁANIA GMINY ŁAZISKA na rok 2010 W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 1. Adres gminy Województwo Lubelskie Miejscowość Łaziska Ulica - Nr domu 76 Nr lokalu - Kod pocztowy 24-335 PLAN DZIAŁANIA GMINY ŁAZISKA na rok 2010 W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 2. Osoba do

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE WARSZTATOWE

SPOTKANIE WARSZTATOWE SPOTKANIE WARSZTATOWE 12 czerwca 2008 r. /czwartek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Firleju odbyło się spotkanie warsztatowe, w trakcie którego zostały wypracowane pomysły i propozycje waŝne dla przyszłości

Bardziej szczegółowo

STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY RADZYMIN. I. Postanowienie ogólne

STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY RADZYMIN. I. Postanowienie ogólne STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY RADZYMIN I. Postanowienie ogólne 1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin zwana dalej Biblioteka została utworzona na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej. Agnieszka J. Strojek

Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej. Agnieszka J. Strojek Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej Agnieszka J. Strojek Czym jest MSIB? PORTAL Mazowiecki - regionalny System - od placówek do sieci Informacji - wprowadzanie i korzystanie z informacji Bibliotecznej

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT. Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie

Analiza SWOT. Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie Analiza SWOT Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie Czym jest i do czego służy analiza SWOT? Mocne strony Słabe strony Szanse Zagrożenia Dlaczego przeprowadzona została analiza SWOT? Wydziałowe zespoły

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 96 W WARSZAWIE

PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 96 W WARSZAWIE PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 96 W WARSZAWIE ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE: Realizacja programu ma na celu przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w kulturze, kształtowania w nich

Bardziej szczegółowo

STATUT BIBLOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT BIBLOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT BIBLOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne, zwana dalej Biblioteką jest samorządową instytucją kultury. 2 Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 1735 UCHWAŁA NR VIII/23/15 RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA. z dnia 31 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 1735 UCHWAŁA NR VIII/23/15 RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 kwietnia 2015 r. Poz. 1735 UCHWAŁA NR VIII/23/15 RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Mieroszowskiego

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ KLUB ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

CENTRUM SZKOLENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ KLUB ŻANDARMERII WOJSKOWEJ CENTRUM SZKOLENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ KLUB PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ poniedziałek piątek w godz. 7:00 19:00 sobota niedziela według odrębnych planów CENTRUM SZKOLENIA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ ADRESATEM PROPOZYCJI

Bardziej szczegółowo

Biblioteczka dla najmłodszych

Biblioteczka dla najmłodszych Biblioteczka dla najmłodszych Dołącz do sieci innowacyjnych bibliotek, które otworzyły się na potrzeby małych dzieci i ich rodziców. W Polsce zwłaszcza we wsiach i małych miastach brakuje miejsc, gdzie

Bardziej szczegółowo

Wypracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Solina na lata 2015-2025

Wypracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Solina na lata 2015-2025 Ankieta jest anonimowa! Ankieta Wypracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Solina na lata 2015-2025 Mieszkańcy Gminy Solina Urząd Gminy Solina przystąpił do wypracowania Strategii

Bardziej szczegółowo

Współpraca bibliotek publicznych i szkolnych na terenach wiejskich - zarys problemów

Współpraca bibliotek publicznych i szkolnych na terenach wiejskich - zarys problemów Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu Plan rozwoju biblioteki na lata 2012-2015 I. Wizytówka biblioteki Gmina Tarnowiec leży w powiecie jasielskim i składa się z 17 sołectw. Gminna Biblioteka Publiczna

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/353/13 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE. z dnia 28 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR L/353/13 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE. z dnia 28 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR L/353/13 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Strategii Rozwoju Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. Karola Estreichera na lata 2014-2015 Na

Bardziej szczegółowo

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r.

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Podstawa prawna: Uchwała Rady Ministrów nr 176/2010 z dn.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

ROLA BIBLIOTEK W ZDOBYWANIU KOMPETENCJI CYFROWYCH PRZEZ OSOBY DOROSŁE Z NISKIMI KWALIFIKACJAMI/UMIEJĘTNOŚCIAMI

ROLA BIBLIOTEK W ZDOBYWANIU KOMPETENCJI CYFROWYCH PRZEZ OSOBY DOROSŁE Z NISKIMI KWALIFIKACJAMI/UMIEJĘTNOŚCIAMI ROLA BIBLIOTEK W ZDOBYWANIU KOMPETENCJI CYFROWYCH PRZEZ OSOBY DOROSŁE Z NISKIMI KWALIFIKACJAMI/UMIEJĘTNOŚCIAMI dr MARIA JEDLIŃSKA Specjalista ds. Integracji Społecznej Dział Edukacji, Nauki i Badań WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 119 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK)

Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 119 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 119 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) opracowała: Iwona Wiśniewska koordynator edukacji kulturalnej w szkole

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014

PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 PROGRAM ROZWOJU GIMNAZJUM W MODLNICY W LATACH 2009-2014 MODLNICA 2009 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2009-2014 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

"Niech się święci cud pamięci"

Niech się święci cud pamięci wspólnym przedsięwzieciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolność Pomysł zebrania i wydania wspomnień ze zwykłego, codziennego życia osób mieszkających na ziemi kolneńskiej

Bardziej szczegółowo

W konsultacjach wzięło udział 65 osób, 47 kobiet i 18 mężczyzn. 28% kobiety mężczyźni 72%

W konsultacjach wzięło udział 65 osób, 47 kobiet i 18 mężczyzn. 28% kobiety mężczyźni 72% Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie modernizacji biblioteki głównej w Oleśnie wraz z filią dla dzieci oraz zakupu niezbędnego wyposażenia. W związku z ubieganiem się przez Oleską Bibliotekę

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. przy Zespole Placówek Oświatowych w Jurkowie. ze szczególnym uwzględnieniem jej działalności

PREZENTACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. przy Zespole Placówek Oświatowych w Jurkowie. ze szczególnym uwzględnieniem jej działalności PREZENTACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ przy Zespole Placówek Oświatowych w Jurkowie ze szczególnym uwzględnieniem jej działalności kulturalno oświatowej i wychowawczej. Biblioteka Szkolna w Jurkowie służy społeczności

Bardziej szczegółowo

Kryteria przyznawania Certyfikatu Biblioteka+

Kryteria przyznawania Certyfikatu Biblioteka+ 1. KRYTERIA FORMALNO-PRAWNE 1. Biblioteka zorganizowana w formie instytucji kultury 2. Świadczenie nieodpłatnych usług bibliotecznych: udostępnianie zbiorów, działalność informacyjna udostępnianie stanowisk

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/82/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/82/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR XII/82/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

Dnia 29 listopada 2011 r. Rada Miejska w Reszlu uchwaliła roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.

Dnia 29 listopada 2011 r. Rada Miejska w Reszlu uchwaliła roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Reszel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 rok (na podstawie art. 5a ust.3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Klub Garnizonowy w Zamościu. ul. Piłsudskiego 36 tel.fax. 0 84 6181223, 0 84 6384535

Klub Garnizonowy w Zamościu. ul. Piłsudskiego 36 tel.fax. 0 84 6181223, 0 84 6384535 Klub Garnizonowy w Zamościu ul. Piłsudskiego 36 tel.fax. 0 84 6181223, 0 84 6384535 BAZA Klub Garnizonowy usytuowany jest przy głównej arterii komunikacyjnej miasta Zamościa, otoczony atrakcyjnym terenem

Bardziej szczegółowo

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Antologia Warmińska kreacja i promocja nowej marki regionu. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Opis zasobu: Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach

Opis zasobu: Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach Opis zasobu: Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach, zainicjowanego przez polskich uczestników programu wymiany rządu amerykańskiego

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Nasz Świat- poznaję sztukę dziennikarską

Nasz Świat- poznaję sztukę dziennikarską Nasz Świat- poznaję sztukę dziennikarską zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną w Gródku Gródek, styczeń lipiec 2012 r. NASZ ŚWIAT - poznaję sztukę dziennikarską projekt prowadzony był w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ roku szkolnym 2015/2016

ORGANIZACJA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ roku szkolnym 2015/2016 EWALUACJA WEWNETRZNA załącznik 3 do planu nadzoru pedagogicznego SP14 Zagadnienia do ewaluacji wewnętrznej: ORGANIZACJA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ roku szkolnym 2015/2016 1. Czytelnictwo uczniów, działania

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU DZIAŁANIA GMINY GRABÓW W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (wg stanu na dzień 08.01.2010 r.)

AKTUALIZACJA PLANU DZIAŁANIA GMINY GRABÓW W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (wg stanu na dzień 08.01.2010 r.) AKTUALIZACJA PLANU DZIAŁANIA GMINY GRABÓW W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (wg stanu na dzień 08.01.2010 r.) 1. Adres gminy Nazwa Gminy GRABÓW Województwo ŁÓDZKIE Miejscowość GRABÓW Ulica 1-go MAJA

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA EDUKACYJNE SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

ZAJĘCIA EDUKACYJNE SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA ZAJĘCIA EDUKACYJNE SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA WARMIŃSKO-MAZURSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. KAROLA WOJTYŁY W ELBLĄGU ROK SZKOLNY 2015/2016 Drodzy Nauczyciele, Wspierając szkoły i placówki oświatowe w realizacji

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji

Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji Fundacja korporacyjna jako instytucja ucząca się rola mechanizmów ewaluacji VII. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce, 11 września 2014

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Mieczkowska Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty Częstochowa, 6 maja 2016 r.

Elżbieta Mieczkowska Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty Częstochowa, 6 maja 2016 r. Elżbieta Mieczkowska Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty Częstochowa, 6 maja 2016 r. Zadania bibliotek pedagogicznych (Dz.U. 2013, poz.369) 1. 1. Publiczna biblioteka pedagogiczna.

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 2022 WYNIKI ANKIETY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OSIEK OCENA STANU INFRASTRUKTURY NA TERENIE GMINY OSIEK OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PILE WE WSPOMAGANIU PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PILE WE WSPOMAGANIU PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PILE WE WSPOMAGANIU PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI B e a t a Wa l c z a k C e n t r u m D o s k o n a l e n i a N a u c z y c i e l i P u b l i c z n a B i b l i o t e k a P e d a g o

Bardziej szczegółowo

WARIANT 3 dla zadania obejmującego filię 1. KRYTERIA FORMALNO-PRAWNE. Podpis dyrektora. biblioteki. poświadczający spełnienie kryterium

WARIANT 3 dla zadania obejmującego filię 1. KRYTERIA FORMALNO-PRAWNE. Podpis dyrektora. biblioteki. poświadczający spełnienie kryterium Kryteria Certyfikatu Biblioteka+ dla zadań realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 WARIANT 3 dla zadania obejmującego filię 1. KRYTERIA

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Biblioteka chroni przeszłość i tworzy przyszłość. M. Gorman

Biblioteka chroni przeszłość i tworzy przyszłość. M. Gorman Biblioteka szkolna uczestniczy w rozwijaniu życia kulturalnego uczniów i szkoły. Biblioteka chroni przeszłość i tworzy przyszłość. M. Gorman Biblioteka jest miejscem, do którego przychodzą wszyscy uczniowie.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WŁODAWIE KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK 2015

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WŁODAWIE KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK 2015 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA WE WŁODAWIE KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH NA ROK 2015 1.1. Nazwa imprezy i jej zasięg: X BIBLIOTECZNA NOC Z ANDERSENEM (lokalna). 1.2. Data i miejsce imprezy: 27-28 marca Miejska

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE 1 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CIESZYNIE na lata 2015-2017 Przyjęta przez Radę Pedagogiczną 17 września 2015 r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA 2016-2023 Zapraszamy Państwa do wypełnienia Ankiety Informacyjnej, której celem jest opracowanie Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

łączy, uczy, inspiruje

łączy, uczy, inspiruje łączy, uczy, inspiruje Fundacja Orange działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. Poprzez twórcze inicjatywy zachęcamy młodych do zdobywania wiedzy, udziału w kulturze, budowania społeczności

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju czytelnictwa w Zespole Szkół Miejskich nr 4 w Kędzierzynie Koźlu

Program rozwoju czytelnictwa w Zespole Szkół Miejskich nr 4 w Kędzierzynie Koźlu Program rozwoju czytelnictwa w Zespole Szkół Miejskich nr 4 w Kędzierzynie Koźlu WSTĘP Czytanie jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury,

Bardziej szczegółowo

Środki dla ngo Zmieniony

Środki dla ngo Zmieniony Środki dla ngo Zmieniony 26.11.2015. Fundusz dla Przyrody Kto może złoży wniosek? m.in. organizacje pozarządowe Cel zadania: wspieranie działań z zakresu czynnej ochrony przyrody, przyczyniające się bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 28 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/147/2016 RADY GMINY JABŁONNA. z dnia 13 września 2016 r.

Lublin, dnia 28 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/147/2016 RADY GMINY JABŁONNA. z dnia 13 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 października 2016 r. Poz. 4173 UCHWAŁA NR XXII/147/2016 RADY GMINY JABŁONNA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Teresa E. Szymorowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu e-polska Biblioteki i archiwa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Niepublicznego Przedszkola Dzieciaki.pl

KONCEPCJA PRACY Niepublicznego Przedszkola Dzieciaki.pl KONCEPCJA PRACY Niepublicznego Przedszkola Dzieciaki.pl MISJA PRZEDSZKOLA Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka, odpowiednio do jego indywidualnych

Bardziej szczegółowo

IX 2010 rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.

IX 2010 rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju. L.p. Zadania do Formy Termin 1. Poznanie procedury Analiza przepisów VIII 2010 awansu zawodowego i prawa oświatowego przygotowanie planu dotyczących oświaty. Wniosek o IX 2010 rozpoczęcie stażu. Dowody

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/394/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie: nadania statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejówku.

UCHWAŁA NR LVI/394/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie: nadania statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejówku. UCHWAŁA NR LVI/394/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie: nadania statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejówku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. na rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. na rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach edukacji szkolnej.

Bardziej szczegółowo

Gminna Biblioteka Publiczna w Stanominie - filia biblioteczna w Pomianowie

Gminna Biblioteka Publiczna w Stanominie - filia biblioteczna w Pomianowie Gminna Biblioteka Publiczna w Stanominie - filia biblioteczna w Pomianowie Biblioteka w Pomianowie rozpoczęła swoją działalność 16 stycznia 1949 roku. Zajmowała wówczas jeden malutki pokoik w siedzibie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/121/15 RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVIII/121/15 RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVIII/121/15 RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MAZURY ZA PÓŁ CENY PRZYKŁADEM WSPOŁPRACY SIECI LOKALNEJ

MAZURY ZA PÓŁ CENY PRZYKŁADEM WSPOŁPRACY SIECI LOKALNEJ II Festiwal Promocji Warmii i Mazur 29-30 marca 2012 Elbląg, Ratusz Staromiejski Magdalena Roehrig, Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazury Południowe MAZURY ZA PÓŁ CENY PRZYKŁADEM WSPOŁPRACY SIECI

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘDZINACH

PLAN ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘDZINACH PLAN ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘDZINACH NA ROK SZKOLNY 2005/2006 Cele: 1. Prezentacja umiejętności dziecięcych w bliŝszym i dalszym środowisku. 2. Promowanie placówki w mediach i środowisku.

Bardziej szczegółowo

Projekt "Seniorzy na wsi"

Projekt Seniorzy na wsi Projekt "Seniorzy na wsi" Analiza ankiet przeprowadzonych wśród seniorów na terenach wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim Ankiety przeprowadzono w trzech grupach wiekowych 55-65 lat - 36 osób 66-75

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 Wymaganie 1.18: W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna. Charakterystyka wymagania: W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna,

Bardziej szczegółowo

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna KOŚCIAN. Dobre praktyki

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna KOŚCIAN. Dobre praktyki Publiczna Biblioteka Pedagogiczna KOŚCIAN Dobre praktyki Konkurs plastyczny Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie Filia w Kościanie przy współpracy z Muzeum Regionalnym im. dr. Henryka Florkowskiego

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Centrum Kultury w Żmudzi. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Statut Gminnego Centrum Kultury w Żmudzi. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XLI/360/2014 Rady Gminy Żmudź z dnia 13 czerwca 2014 roku. Statut Gminnego Centrum Kultury w Żmudzi Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Gminne Centrum Kultury w Żmudzi zwane dalej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE Z ODDZIALEM W PONISZOWICACH.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE Z ODDZIALEM W PONISZOWICACH. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE Z ODDZIALEM W PONISZOWICACH. Podstawa prawna: (Dz.U. Nr 168, poz. 1324), tatut Przedszkola Publicznego w Rudnie z Oddziałem w Poniszowicach. NASZE PRZEDSZKOLE

Bardziej szczegółowo