Protokół nr XXVI/12 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 21 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr XXVI/12 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 21 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie"

Transkrypt

1 Protokół nr XXVI/12 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 21 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: Radni zostali powiadomieni o terminie posiedzenia pisemnie (załącznik nr 1) otrzymując porządek obrad wraz z projektami uchwał. Posiedzeniu przewodniczyła: Krystyna Bartecka - Przewodnicząca Rady Miejskiej. Ad 1 i 2. Przewodnicząca Rady Miejskiej witając wszystkich przybyłych na XXVI sesję Rady Miejskiej dokonała jej otwarcia, po czym stwierdziła, że w obradach uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum niezbędne do podejmowania uchwał. Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Na sesję spóźniła się radna Elżbieta Pałka. Ad 3. Z uwagi na brak uwag do protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej przewodnicząca obrad poddała go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych: Za: 14 Przeciw: 0 Protokół został przyjęty. Ad 4. Następnie przystąpiono do ustalenia porządku obrad (załącznik nr 1). Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, że porządek obrad przesłała radnym wraz z zawiadomieniem o sesji. Dodała, że został on następnie na wniosek burmistrza uzupełniony w trybie ustawowym o 9 dodatkowych projektów uchwał, po czym wnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 7 jako kolejnego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Barcinie, ustalenia ich przedmiotu działania oraz składu osobowego. Jak uzasadniła, radny Sławomir Zelek zadeklarował chęć pracy w 2 komisjach i by mógł w nich uczestniczyć z prawem głosowania, konieczna jest zmiana stosownej uchwały. 1

2 Z uwagi na brak innych wniosków dotyczących zmiany porządku obrad i nie zgłoszenia sprzeciwu Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie zgłoszony przez siebie wniosek o zmianę porządku obrad. Za: 15 Przeciw: 0 Rada Miejska jednogłośnie zmieniła porządek obrad. Następnie Przewodnicząca Rady Miejskiej przedstawiła porządek obrad, który przedstawiał się następująco: 1. Otwarcie. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej. 4. Ustalenie porządku obrad. 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 6. Zgłaszanie interpelacji i zapytań. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: 7.1. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barcin; 7.2. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin oraz ustalenia wysokości takiej opłaty; 7.3. ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Barcin w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 7.4. terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin; 7.5. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin; 7.6. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady 2

3 komunalne oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Barcin; 7.7. przyjęcia Regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Barcin; 7.8. uchwalenia budżetu Gminy Barcin na 2013 rok; 7.9. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin; zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej; zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XV/103/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2011 r.; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XV/102/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2011 roku; zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Barcinie, ustalenia ich przedmiotu działania oraz składu osobowego. 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 9. Odpowiedzi na interpelacje. 10. Wolne wnioski, zapytania i informacje. 11. Zakończenie obrad. Ad 5. Burmistrz Michał Pęziak przedstawiając sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym (załącznik nr 3) powiedział: Z uwagi na to, że to jest końcówka roku budżetowego, więc nie mam informacji dotyczących zamówień publicznych, bo po prostu takich postępowań w tej chwili już nie prowadzimy. Natomiast mam inne informacje związane z działalnością w okresie międzysesyjnym. Pierwsza z nich dotyczy Noteci. Jak już informowałem na sesji, w tej chwili jest przygotowywany projekt przebudowy koryta Noteci na odcinku Pakość Łabiszyn. Spotkaliśmy się tutaj w urzędzie z projektantami. Rozmawialiśmy o tym, jakie są nasze oczekiwania, jeśli chodzi o tę przebudowę na odcinku barcińskim, a szczególnie w mieście. Kilka dni temu odbyło się walne zgromadzenie Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. Odbyło się ono w miejscowości Białe Błota. No i tam również pani Ludgarda Iłowska-Smetana mówiła o tym, co się w tej chwili jeśli chodzi o projekt dzieje. I muszę państwu powiedzieć, że mamy dużo dobrych informacji, ponieważ po pierwsze na tym walnym zgromadzeniu związku pani Ludgarda Iłowska-Smetana powiedziała, że my jako Barcin najwięcej skorzystamy na tej przebudowie i z naszymi oczekiwaniami co do wybudowania zatoczki, takiego przystanku wodnego trafiliśmy 3

4 dokładnie w 5 minut, które było, żeby tam po prostu dotrzeć i swoje wnioski złożyć. Także na całej długości koryta Noteci od strony lewobrzeżnej czyli od strony rynku będzie zabita szczelna ścianka z czopuchem, także będzie bardzo bezpieczny, dogodny dostęp do uregulowanej już wtedy Noteci i jest również szansa na to, aby powstał przystanek będzie on zaprojektowany przystanek wodny o długości między 70 a 100 m czyli spora ilość jachtów, łodzi będzie mogła w tym przystanku zacumować, jak również prawdopodobnie uda się wykonać takie bulwarowe zejścia do wody. Nie tylko na tym przystanku wodnym, ale również w innych częściach miasta i prawdopodobnie to będzie nasz koszt, nasz udział w tym projekcie. Projektant oszacował, że budowa metra bieżącego takiego zejścia w postaci kilku stopni betonowych do wody to jest ok zł, więc w zależności od tego, ile środków zabezpieczymy, tyle metrów tego zejścia będzie wykonane. To na pewno ułatwi komunikację szczególnie tych, którzy posiadają nieruchomości nad Notecią z samą rzeką, a także poprawi jakby walory, że tak powiem, estetyczne no i też więcej ludzi będzie mogło nad tą rzeką wypoczywać. Jak państwo wiecie, w naszą gminę odwiedził marszałek województwa kujawsko-pomorskiego pan Piotr Całbecki. To były drugie odwiedziny marszałka w naszej gminie. To warto podkreślić, że to nie jest taka częsta rzecz, że marszałek odwiedza gminy. Wystarczy rozejrzeć się po naszych sąsiadach jest niewiele takich gmin, które marszałek w ogóle w swojej kadencji odwiedził. Naszą gminę odwiedził już dwukrotnie. Pierwszy raz był w 2008 r. i w tym roku był 7 grudnia. To spotkanie odbyło się na terenie zakładu Mapei. Uczestniczyli w tym zebraniu radni. Marszałek obejrzał to, co nam się, że tak powiem, udało wspólnie zrobić przez te kilka lat przy wykorzystaniu wsparcia sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. Oczywiście wysłuchał o tym, jakie mamy marzenia na lata kolejne, co chcielibyśmy zrobić i wszyscy państwo radni zresztą słyszeli, pan marszałek wyraził się, że na pewno województwo wesprze rozbudowę czy zakończenie budowy tego kompleksu sportowo-rekreacyjnego czyli możemy liczyć na wsparcie budowy stadionu w Barcinie. Oczywiście tutaj chcę podkreślić, że przyczynił się do tej wizyty pan radny Zenon Flejter. On pomógł nam zorganizować, zaprosić tutaj marszałka do naszego miasta, także z tego miejsca chciałbym mu serdecznie podziękować. W Toruniu uczestniczyłem w takim spotkaniu zorganizowanym również przez marszałka Piotra Całbeckiego właściwie pan marszałek prowadził całą tę konferencję. Konferencja była poświęcona programowaniu perspektywy finansowej W tej chwili jest negocjowana tzw. umowa partnerstwa. Jak państwo wiecie, unia określa pewne priorytety, w których chciałaby, żeby wszystkie państwa, które tworzą Unię Europejską się rozwijały no i teraz jesteśmy na etapie przygotowywania takiej umowy partnerskiej czyli jak każde państwo wpisuje się w te priorytety czyli co chciałoby na swoim terenie, oczywiście w ramach tego, co można, bo unia określa co chce wesprzeć. Każde państwo przygotowuje taką umowę z oczywiście odpowiednimi instytucjami unii, co my chcielibyśmy również w tej nowej perspektywie u siebie zrobić. Mamy tutaj na monitorze 3 takie zakresy, na które unia stawia w tej chwili duży nacisk i my musimy się w to również wpisać. Całą dokumentację, jeśli państwo będziecie chcieli zobaczyć dokładnie szczegółowo, co w tej umowie partnerstwa jest zapisane, my to posiadamy. Nie chciałbym dzisiaj państwu zanudzać, że tak powiem, i zabierać zbyt 4

5 dużo czasu, mamy to na nośnikach elektronicznych, jeżeli ktoś chciałby otrzymać na maila, to bardzo proszę zwrócić się z prośbą tutaj do pana Grzegorza Smolińskiego albo do pana Waldemara Dolaty, takie informacje zostaną przesłane na odpowiedni adres mailowy. Ja chcę tylko powiedzieć, że jak do tej pory co jest uważam dosyć pozytywne jak do tej pory jeśli chodzi o całą tę pulę środków, którymi dysponowała Polska czyli niespełna tam te 70 mld euro, to podział był taki, że 40% było w gestii regionalnych programów operacyjnych czyli marszałkowie województw i województwa decydowały o 40% środków, a 60% środków to było w gestii programów rządowych, tak dzisiaj znaczy w tej nowej perspektywie o 80% środków będzie decydował marszałek, a 20% tylko, że tak powiem, na szczeblu centralnym, co jest w mojej ocenie dobre, ponieważ jak z tej konferencji można było odebrać, to marszałek nie za bardzo był zadowolony, wręcz bym powiedział, był zasmucony tym, że nasze województwo w wielu parametrach znajduje się na 15 lub 16 miejscu w kraju m. in. na ostatnim miejscu w kraju znajdujemy się, jeśli chodzi o ilość środków unijnych pozyskanych na 1 mieszkańca w naszym województwie. I to nie wynika z tego, że marszałek źle te pieniądze jakby dzielił, bo cała pula środków przypadająca na nasze województwo jest właściwie rozdysponowana, 80% to już są podpisane umowy, wiele umów jest zrealizowanych, natomiast nasze województwo omijały inwestycje centralne, które były również dofinansowywane ze środków unijnych, które też były liczone jakby na głowę mieszkańca. No u nas jakoś tak się dziwnie stało, że drogi krajowe się kończą na granicach naszego województwa. S5 do Gniezna jest zrobiona, od Gniezna do Bydgoszczy no niestety nie. Również drogi ekspresowe z terenów województwa warmińsko-mazurskiego kończą się na granicach naszego województwa. Dużych inwestycji tutaj nie robiono, nie budowano stadionów, linii kolejowych, dworców itd., więc to wszystko rzutuje na to, że ten udział środków unijnych na głowę mieszkańca jest niewielki. A co jest, że tak powiem, trochę dziwne, ponieważ jeśli chodzi o wkład do produktu krajowego brutto, to jesteśmy na 8 miejscu czyli do tego wspólnego jakby kotła budżetowego wnosimy jako województwo sporo, a niewiele otrzymujemy. Też wyższe uczelnie się nie popisały. Marszałek przedstawiał taką informację, że w innych województwach pomijam już mazowieckie, gdzie wyższe uczelnie miliard zł pozyskały z budżetu centralnego na inwestycje uczelniane, tak średnio w województwach innych poza mazowieckim to jest ok. pół mld zł. W naszym województwie 40 mln, więc rektorzy, którzy byli obecni na tym spotkaniu nie mieli, że tak powiem, dobrych nastrojów, bo słabo wypadli. No niestety, bardziej się starali o pieniądze od marszałka i zamiast na budowę dróg, kanalizacji marszałek finansował inwestycje na uniwersytetach i wyższych uczelniach, a mniej się starali tam gdzie inni czyli w Warszawie. Także jeśli państwo chcecie takie informacje dotyczące tej, jak już powiedziałem, umowy partnerskiej, to bardzo proszę się zwrócić, taką informację otrzymacie. W okresie międzysesyjnym nastąpiła również zmiana na stanowisku komendanta powiatowego policji. Odszedł pan Stachowiak, na jego miejsce komendantem został pan Leszek Krzeszewski, także czas pokaże. Mam nadzieję, że będzie równie dobrze i sprawnie policja funkcjonowała jak pod rządami poprzednika. Kolejna informacja dotyczy mostu garbatego. Otóż dokonaliśmy odbioru tej inwestycji, natomiast jest odbiór z uwagami. A w umowie zapis jest taki, że żeby wypłacić wykonawcy, musi być 5

6 odbiór bez uwag. A ponieważ zastosowano tam lampy nie takie jak były w projekcie, ponieważ z kolei firma produkująca lampy nie wykonała tych lamp w terminie, wykonawca zainstalował inne z tą świadomością, że musi je zmienić wtedy, kiedy dotrą z fabryki te właściwe. A ponieważ my nie możemy zapłacić, więc w tym roku tej płatności nie będzie i ona wejdzie na przyszły rok, więc w przyszłym roku w styczniu już chociażby z tego powodu szykuje się zmiana w budżecie. Po prostu nie będzie to płacone w tym roku, będziemy musieli zapłacić w przyszłym roku. Dokonaliśmy również odbioru remontu obiektów na stadionie w Piechcinie. Tutaj był odbiór skuteczny tzn. w tym sensie, że było bez uwag i płatność jest zrealizowana. Nasza gmina uczestniczyła w kolejnej edycji konkursu grunt na medal i zgłoszone przez naszą gminę tereny znalazły uznanie w oczach jurorów i dzięki posiadanym walorom zajęły 3 miejsce. Na potwierdzenie tego faktu mamy odpowiednie certyfikaty, także poprzednio mieliśmy chyba 7 miejsce, teraz 3 miejsce, także ten grunt naprzeciwko cementowni jeśli chodzi o atrakcyjność dla potencjalnych inwestorów jest naprawdę bardzo, bardzo atrakcyjny. Czekamy tylko na nowych inwestorów. Chcę państwa poinformować, że sprzedaliśmy 14 działek budowlanych pod budownictwo jednorodzinne na kwotę 410 tys. zł. Myślę, że spora w tym zasługa kampanii reklamowej, którą żeśmy przeprowadzili w telewizji bydgoskiej. To pozwoli nam trochę lepszym wynikiem zakończyć rok jeśli chodzi o sprzedaż majątku. Chciałbym też, właściwie tu nie ma co informować, tylko przypomnieć, że żeśmy odpalili świąteczne dekoracje w mieście i są one pozytywnie odbierane przez naszych mieszkańców, przez gości, którzy odwiedzają gminę, można by było tylko powiedzieć tak jak w reklamie Warszawy zakochaj się w Barcinie na święta, bo naprawdę jest bardzo ładnie. Kolejna rzecz to artykuły prasowe, a właściwie komentarze, które się w prasie ukazały, a dotyczyły dyskusji, która się w radzie toczyła w sprawie tej gospodarki odpadami. W jednym z numerów Pałuk 2 czy 3 tygodnie temu pani redaktor Magdalena Kruszka napisała, że dobrze by było, gdyby rada nie zajmowała się zaskarżaniem ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, a pomyślała raczej o tych ludziach, których nie będzie stać na zapłacenie tych opłat śmieciowych i trafią do pomocy społecznej. No więc chciałbym powiedzieć, bo ja zresztą to mówiłem na sesji i w tym tonie, że tak powiem, odbywała się dyskusja, że radni nie dlatego przyłączają się do protestu, żeby komuś zrobić na złość np. rządowi, tylko dlatego, że troszczą się właśnie o tych ludzi, którzy pracują w Wodbarze i zajmują się w tej firmie wywozem odpadów. Jeśli nie będziemy mogli zlecić bezpośrednio własnej spółce tego zadania, będzie ona musiała startować w przetargu i nie ma gwarancji, że ona ten przetarg wygra. Jeśli nie wygra, to ludzie, którzy pracują to jest 5, 6 osób, tak, panie prezesie? to niestety będą musieli być zwolnieni i oni trafią do pomocy społecznej. Więc my w trosce o tych ludzi staramy się protestować, a nie po to, żeby komuś zrobić na złość. Już staramy się poszukać jakiejś możliwości wyjścia z tej trudnej sytuacji, bo wiemy, że te opłaty będą dużym ciężarem dla naszych mieszkańców, natomiast możliwości jakby musimy mieć, prawne, bo w tej chwili ich nie ma. Premier zapowiada, że będą jakieś możliwości stworzone, więc wtedy usiądziemy i będziemy zastanawiać się, którą z możliwości wybrać. I ostatnie sprawa, to chcę państwa poinformować, że oczywiście jak w każdym okresie świątecznym otrzymujemy dużo wyrazów sympatii, 6

7 znaczy w ogóle samorząd Barcina czyli i radni, i urzędnicy, i urząd burmistrza otrzymują dużo życzeń, ale chciałbym zwrócić państwa uwagę i zresztą to za chwilę puszczę tutaj w obieg, żebyście mogli państwo obejrzeć, na takie życzenia, na których pięknie odręcznie wymalowany jest fragment Barcina. Przyniosłem je specjalnie, bo życzenia są bardzo moim zdaniem piękna kartka Barcina, a oprócz tego jeszcze pięknie ręcznie wypisana. Jest to kartka od państwa Skrzypczyków dla radnych, dla burmistrza, także to pokazuje, myślę, że to praktycznie dzieło sztuki można powiedzieć, też w pięknej kopercie, też odręcznie zaadresowanej, także to przekaże radnym, byście państwo sobie mogli zobaczyć. I mam jeszcze jedną rzecz, bo na tym związku miast i gmin nadnoteckich otrzymałem taką publikację Wielka Pętla Wielkopolski z informacjami nawigacyjnymi. To jest publikacja, która jest wydana przy pomocy też i naszych środków, bo my tam składki członkowskie płacimy do tego związku. Często państwo pytacie, co tam się dzieje, to jest drugie wydanie już tej publikacji. To jest dla ludzi, którzy korzystają z wypoczynku na wodzie, którzy uprawiają tę formę turystyki i chcę przekazać to drużynie wodnej, klubowi Neptun, żeby mogli to sobie wykorzystać. A tutaj mamy jeszcze życzenia. Aha, jeszcze są życzenia od pana Krzysia: Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku. Jerzy Krzyś z rodziną. Także nasz honorowy obywatel również takie życzenia państwu, wszystkim mieszkańcom przesyła. Radny Henryk Popławski: Panie burmistrzu, jakby jeszcze w uzupełnieniu pańskiej wypowiedzi odnośnie tego, o czym dyskutowaliśmy przy zaskarżaniu tej ustawy śmieciowej, jeszcze na jedno trzeba zwrócić uwagę, bo to, że my się troszczymy o tych pracowników, którzy są w Wodbarze to jest jeden z elementów, ale kolejnym elementem jest to, że na dzień dzisiejszy, jeżeli dojdzie do rozwiązania takiego jak przewiduje ustawa, to kilka potężnych firm zmonopolizuje cały rynek i nie ma się co łudzić, że to nam będzie sprzyjało, bo na wejściu może te firmy taniej przystąpią do przetargu od Wodbaru, tylko że za rok czy za dwa zapłacimy z nawiązką to, co zaoszczędzimy w jednym roku. Mało tego, popatrzcie państwo, szczególnie ci z radnych, którzy uczestniczyli w spotkaniach, które odbywały się tutaj w tym pomieszczeniu, przypomnijcie sobie państwo, jak rozmawialiśmy o śmieciach chyba z rok temu, półtora, jak w Wawrzynkach wchodziła firma, która zawiązała spółkę z Wawrzynkami, słyszeliśmy, jak to będzie pięknie, jak to będzie tanio. Wtedy zapewniano nas, że ceny nie będą galopowały. Było 170 zł na wejściu za tonę śmieci, dzisiaj jest, nie wiem, chyba 215 z tego co się orientuję. Czyli zobaczcie państwo, podskoczyły niedużo, tam parę złotych. I w ten sposób będzie odbywało się również z wywozem odpadów. I ten konspekt, gdzie my walczymy o nasze przedsiębiorstwo, on ma dużo, dużo szerszy zakres niż to, co pan burmistrz tylko wspomniał. Burmistrz M. Pęziak: Dzisiaj śmieci, niestety, siłą rzeczy zdominują tę sesję i w nawiązaniu z kolei do wypowiedzi pana radnego, no kiedy ceny skoczyły? Wtedy, kiedy została podjęta uchwała przez sejmik województwa kujawskopomorskiego, która podzieliła rynek i zagwarantowała strumień odpadów. No to 7

8 wtedy hulaj dusza, piekła nie ma, jestem sam, odbieram, mogę dyktować ceny. Tak samo będzie z odbiorcami. Jak powiedziałem, duża niepewność, czy Wodbar wygra. Życzę temu tego, żeby firma po prostu wygrała, jeśli będzie konieczność organizacji przetargu. Jeśli nie będzie, na pewno zlecimy firmie. Natomiast, tak jak tutaj radny powiedział, duży monopolista nawet jest w stanie wytrzymać rok, dwa z niskimi cenami, ale jak zostanie sam, to będzie robił, co będzie chciał. Radna Jadwiga Mateńko: Panie burmistrzu, ja nie o śmieciach, bo za chwilę chyba będziemy mieli więcej czasu na ulżenie sobie przy tych uchwałach. Ja chciałam zapytać w sprawie Piechcina, zakończonego remontu stadionu i obiektu. Historyczna taka zaszłość była zawsze, że tam były problemy z rozliczeniem ciepła. Czy teraz to się zmieniło po tych remontach? Tam zawsze mieliśmy problem, że nie można było rozliczyć tego ciepła tam. Burmistrz M. Pęziak: Szanowna pani radna, ja nie pamiętam, czy ciepła, na pewno energii elektrycznej, bo tam między bractwem a klubem były spory. Ciepło jest jeden węzeł, także tam nie było problemów, tam chodziło o to, że podlicznika bractwo nie miało, teraz już jest wszystko uregulowane jeśli chodzi o bractwo, natomiast ciepło na pewno można było rozliczyć kiedyś i dzisiaj, a dzisiaj na pewno jest o wiele tańszy obiekt w utrzymaniu, ponieważ jest ocieplony i strop, i ściany, także na pewno zużycie tego ciepła jest o wiele niższe niż było poprzednio. Radny Rafał Rydlewski: Panie burmistrzu, chciałbym spytać, czy coś więcej wiadomo na temat ewentualnych terminów związanych z realizacją budowy stadionu tzn. kiedy sprawa stanie się, można by było powiedzieć, pewna lub rozejdzie się po kościach. Burmistrz M. Pęziak: Szanowny panie radny, więc ja powiem tak, że dzisiaj sejmik uchwalił dopiero co budżet województwa, więc podejrzewam, że w pierwszych miesiącach roku styczeń, luty, być może marzec będą uchwały dotyczące tego programu rozbudowy obiektów sportowych na terenie województwa i wtedy się zdecyduje to dofinansowanie stadionu. Jeśli będziemy mieli uchwałę podjętą, to tylko krok do podpisania umowy z marszałkiem i wtedy możemy uruchamiać swoje procedury wyboru wykonawcy i rozpoczęcie prac. Ad 6. Radny Jakub Jurek interpelował w sprawie dachu świetlicy wiejskiej w Mamliczu. Jak powiedział, papa na dachu pęka i przy silnych opadach deszczu są duże zacieki w pomieszczeniach. Prosił o wykonanie ekspertyzy dachu celem sprawdzenia, co jest przyczyną braku szczelności poszycia dachowego. 8

9 Ad Następnie przystąpiono do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barcin. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Eliza Graczyk kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Jadwiga Mateńko: Tak jak już wstępnie były głosy na temat tej ustawy śmieciowej, otóż ona rzeczywiście rewolucjonizuje gospodarkę śmieciami, będzie inny system gospodarki. Nakłada na nas regulacje, które zawarte są w 6 uchwałach, które dzisiaj będziemy zatwierdzać. Pierwszą uchwałą jest właściwie najobszerniejsza i najbardziej szczegółowa jest to regulamin utrzymania czystości i porządku. Na komisjach uchwały te i zapisy ustawy właściwie wzbudziły tyle emocji, że chyba żadna uchwała w historii mojej, mojego kandydowania i pracy w radzie, nie było. Więc jesteśmy też oburzeni wieloma zapisami. Też nie chce nam się zgodzić z tymi zapisami, ale ustawa jest to akt wyższego rzędu i my musimy się, czy nam się to podoba czy nie, z tym się pogodzić, spróbować uporządkować to i znaleźć się w tych nowych regulacjach, w tym nowym świecie, że tak powiem, jeśli chodzi o gospodarkę odpadami. Jak się czyta te uchwały wszystkie i się analizuje, to właściwie nasuwałoby się takie spostrzeżenie, że te ustawę śmieciową to pisali chyba właściciele, giganci, wielcy odbiorcy odpadów komunalnych, bo jest to dziwnym dla mnie, że właścicielem odpadów zostaje samorząd, na samorząd nakłada się właściwie wszystkie obowiązki, to jest nowy obowiązek ogromny łącznie z takim jakby opodatkowaniem czyli tą wprowadzoną nową opłatą, którą musi ściągać gmina. Jest to następny obowiązek. Za tym nie idzie żadna pomoc państwa. Gdzieś zginęła polityka prorodzinna w tej ustawie, o której się tak głośno i tak pięknie mówią nasi wielcy wybrańcy, politycy, posłowie, senatorowie, ale łatwo się mówi na ekranie telewizora, do mikrofonu, a jak się tworzy ustawę, tworzy się prawo, tam nie ma żadnej wzmianki, jak można pomóc rodzinom wielodzietnym, licznym, a opłata dotyczy każdego, każdego członka rodziny, bo taki ustaliliśmy system odpłatności, bo wydawał nam się najbardziej sprawiedliwy. Mi się wydaje, że jeszcze tak wiele rzeczy nie wiemy, dlatego że nie wiemy, kto wygra ten przetarg, jeśli będzie taki przetarg, kto będzie odbierał, jaki podmiot, jakie przedsiębiorstwo będzie odbierało odpady od nas. Takie przedsiębiorstwo może również ustalić swoje zasady. W tej chwili w regulaminie właściwie sami musimy zabezpieczyć zbiorniki na odpady czy przy workowej segregacji śmieci worki. Wydaje mi się tu tak wiele zastrzeżeń, bo ja bym, dlaczego ja mam być odpowiedzialna za te worki do segregacji, które muszą być odpowiedniej jakości, z odpowiedniego materiału, żeby nie uległy podarciu, żeby nie zamoczyła się makulatura, poszczególne frakcje odpadów, bo właściwie odbiorca, przedsiębiorca odbierający nie odpowiada za to. Odpowiadam ja, odpowiada gmina. Musi ściągnąć ze mnie pieniądze, jeżeli nie 9

10 posegreguję, potraktowane te śmieci będą jako zmieszane. Nie mam pojęcia, jak będziemy udowadniać, że my segregujemy, kto, jeżeli dojdzie do spornych jakichś sytuacji. I oczywiście Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała tę uchwałę i będziemy głosować za przyjęciem jej, dlatego że nie mamy innego wyjścia. Bo możemy nie podjąć tych poszczególnych uchwał, jest taka procedura, że zrobi to za nas wojewoda. W jaki sposób, tego nie wiemy, więc lepiej mieć to, co wiemy. Wydaje mi się, że to jeszcze ulegnie zmianie, bo może ulec, bo się okaże dopiero jak będą przetargi na odbiorców. I tyle, dziękuję. Burmistrz M. Pęziak: Jeśli chodzi o ten cały kompleks uchwał dotyczących gospodarki odpadami, to powiem tak, że my na pewno jeszcze nie raz do momentu wejścia w życie tej ustawy czyli na dzisiaj do 1 lipca, bo nie wiadomo, czy to czasami nie zostanie też przesunięte, na pewno jeszcze nie raz na sesji się tymi odpadami będziemy zajmować. Zapowiedzi są takie, że będą zmiany, że to będą zmiany dość istotne, że będą uwzględniały właśnie sytuacje rodzin wielodzietnych, że będziemy mieli więcej, że tak powiem, możliwości, czyli będzie to bardziej elastyczne, że tak powiem, w wykorzystaniu. Jak powiedziałem, to są zapowiedzi, choć ostatnio słyszałem już po tych zapowiedziach, że coś się ma zmienić, że to senat podjął rzeczywiście zmiany w ustawie, ale one nie wnoszą nic nowego. To jest taka drobna zupełnie kosmetyka nie mająca większego znaczenia. Mam nadzieję, że się na tym tylko nie skończy, że po prostu rzeczywiście ktoś tam się zabierze do roboty i zrobi porządnie tak jak to powinno być. Pani radna Jadwiga Mateńko mówiła tutaj o tych niedogodnościach, że my mamy najpierw dzisiaj ustalić opłatę, a tak naprawdę dowiemy się ile to będzie tak naprawdę kosztowało po przetargu. Więc dzisiaj może akurat trafimy w 10, a może będzie to za mało, a może to będzie za dużo. Więc też będziemy musieli później te stawki korygować. Także zapewniam państwa, że to nie jest pierwszy moment, tylko będziemy się jeszcze tutaj o odpady potykać na tej sali. Przebieg dyskusji: Radny Aleksander Kabaciński: Ja tylko chciałem tutaj zadać pytanie dotyczące pewnej sprawy, bo czytając regulamin tego nie zauważyłem kto będzie prowadził czynności wyjaśniające w sprawach spornych. Czy po prostu z mocy prawa to będzie urząd czy jakaś inna jednostka wskazana przez urząd, bo może się tak zdarzyć, że ktoś zakwestionuje, firma, która wygra przetarg np. powie, że ta posesja nie wysegregowała tych 25%, które w późniejszej będzie uchwale. Czyli te sprawy ktoś będzie musiał jak gdyby zbadać czy to jest prawda, czy nieprawda, bo on chyba nie będzie miał polegać tylko na tym, że firma, która to usuwa będzie jak gdyby rozjemcą w tej sprawie. Czy to nie musiałoby być w jakimś tam punkcie zapisane w regulaminie czy po prostu z mocy prawa gmina jest jak gdyby do tego upoważniona. Radca prawny Michał Rościszewski: Nie ma podstaw normatywnych do tego, aby w regulaminie czy w którejś z tych uchwał wprowadzać tryb rozstrzygania tego typu sporów przez gminę. Ponieważ przedsiębiorca będzie świadczył te usługi odpłatnie, 10

11 to w takich przypadkach mamy do czynienia ze sporem, który będzie ewentualnie rozstrzygany przez sąd cywilny czyli po prostu w przypadku zakwestionowania wysokości będzie tak jak w przypadku każdej innej usługi, kiedy zostaje wystawiona faktura, ktoś mówi za dużo, ktoś inny mówi za mało, to idziemy do sądu, bo my nie zapłacimy tego np. Natomiast instrumentów jako takich ustawa nie przewiduje, aby gmina mogła jednostronnie czy w jakiś sposób te kwestie ustalać. Burmistrz M. Pęziak: Tak patrzę na publiczność, szczególnie na pana prezesa i mi się przypominają słowa pana mecenasa naszego Michała Rościszewskiego, jak do mnie powiedział, że się jeszcze przy tej ustawie w cudzysłowie ubawimy nie raz. I tak będzie po prostu. Radna J. Mateńko: W regulaminie na stronie 6, bo ja sobie tu ponumerowałam, ich nie ma, ale chodzi tutaj o bioodpady. Mamy na terenach nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej, jest dopuszczane korzystanie z przydomowego kompostownika przy segregacji odpadów organicznych. Ja byłabym skłonna lub zapytam tutaj panią, która może to wie, czy nie powinno być również zapisu, że przydomowego kompostownika i płyty obornikowej, dlatego że rolnicy mają płyty, które są zgodnie z przepisami unijnymi, te płyty są zbudowane bardzo dobrze, zgodnie z ekologicznymi zasadami i jeżeli tego zapisu nie ma, czy ktoś w razie właśnie takich jak tutaj pan Kabaciński mówił sporów, zerknie w regulamin i mówi, ma być kompostownik, a nie płyta. Czy nie należałoby tego zapisu też i płyty obornikowej. Burmistrz M. Pęziak: Szanowna pani radna, to ja mam takie pytanie, to czy pani chodzi o to, że po prostu mieszkaniec domku jednorodzinnego, który prowadzi gospodarstwo zamiast kompostować te organiczne na kompostowniku wrzuci je na płytę gnojową? Ja nie wiem, czy to tak można. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska E. Graczyk: Po pierwsze to budowa płyt obornikowych podlega w ogóle innym przepisom, a po drugie należałoby się zastanowić, czy obornik powstający w wyniku produkcji zwierzęcej jest odpadem komunalnym. Nie jest to odpad komunalny, to jest odpowiedź. Radna J. Mateńko: Odpadem komunalnym nie jest, ale części zielone czyli chwasty, liście, bo to jest dla mnie biodegradowalny odpad, na kompostownik go włożymy, resztki organiczne, np. z obiadu zostaje komuś, obierki od ziemniaków, inne resztki jakieś, nać od jakichś warzyw, nie pójdę do kompostownika, bo mój kompostownik najlepszy to jest właśnie płyta obornikowa. Tam są te reakcje gnilne, tam są zachowane wszelkie zasady kompostowania. I ja obawiam się, że ja mając płytę obornikową i to nie jedną, a dwie ja przykład podaję, bo to jest wiele gospodarstw takich będę musiała obok płyty sobie zrobić kompostownik. Radny H. Popławski: Dyskutujemy o szeregu uchwał i ja już naprawdę po raz ostatni chyba zabiorę głos, bo to się będzie odnosiło do całego szeregu tych uchwał 11

P R O T O K Ó Ł Nr 44/2013

P R O T O K Ó Ł Nr 44/2013 1 P R O T O K Ó Ł Nr 44/2013 z XLIV sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 27 lutego 2013r. o godz.12.00 w sali audytoryjnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.kos.gdyńskich

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży 1 P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży XXI sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu 29 listopada 2012 roku w godzinach od 12,00 do 13,40. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI (14.01.2011 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 10 radny Bogusław Śmigielski,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

DWUDZIESTE TRZECIE POSIEDZENIE ÓSMEJ KADENCJI SENATU RP (12.12.2012 r. dzień pierwszy)

DWUDZIESTE TRZECIE POSIEDZENIE ÓSMEJ KADENCJI SENATU RP (12.12.2012 r. dzień pierwszy) DWUDZIESTE TRZECIE POSIEDZENIE ÓSMEJ KADENCJI SENATU RP (12.12.2012 r. dzień pierwszy) Punkt trzeci porządku obrad: czyli drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r.

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Data utworzenia 2012-06-29 Numer aktu 24 Kadencja Kadencja 2010-2014 Miejsce sesji: Urząd Gminy Zabierzów, sala obrad. Sesja

Bardziej szczegółowo

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020. PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim ds. zdrowia i opieki społecznej, edukacji, kultury, sportu i porządku publicznego oraz Komisji ds. ds. finansów i budżetu, rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.16.40. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r.

PROTOKÓŁ. III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r. PROTOKÓŁ III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r. III sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich trwała od godz. 16 00 do godz. 17 30 Na ogólną liczbę 21 radnych obecnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych

Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych NUMER 33 MAJ 2014 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r.

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 00 i trwała do godz.. 13 25. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1. W posiedzeniu w

Bardziej szczegółowo

Senat. Rzeczypospolitej Polskiej. VIII kadencja

Senat. Rzeczypospolitej Polskiej. VIII kadencja ISSN 0867-261X Senat Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja 23 dniach 12 i 13 grudnia Warszawa 2013 r. 23 dniach 12 i 13 grudnia 23 dniach 12 i 13 grudnia 1. Ustawa o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA SAMORZĄDOWY BIULETYN INFORMACYJNY www.gokwydminy.net Numer 12 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY styczeń 2011 SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA 8 stycznia br. w GOK-u odbyło spotkanie opłatkowo-noworoczne i Bal Sponsora.

Bardziej szczegółowo

PIJANY ROSJANIN JECHAŁ TIREM

PIJANY ROSJANIN JECHAŁ TIREM Pochowany dwukrotnie Mieczysław T. miał pogrzeb w Wigilię. Dziesięć dni później znów go pochowano s. 3 Nr 3 (1162) 18 stycznia 2013 ISSN 1230-851X Nr indeksu 34382X Cena 3,10 zł (w tym 5% VAT) PIJANY ROSJANIN

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1563) 175. posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 11 maja 2010 r.

Zapis stenograficzny (1563) 175. posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 11 maja 2010 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1563) 175. posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 11 maja 2010 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ. rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Stęszewie, sporządzenie projektu kanalizacji sanitarnej:

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ. rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Stęszewie, sporządzenie projektu kanalizacji sanitarnej: WIEŚCI 3 2008 ISSN 1233-6033 egzemplarz bezpłatny CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI J 30 V 2008 Sprawozdanie burmistrza Gminy Stęszew z działalności w roku 2007 28 kwietnia br. odbyła się sesja absolutoryjna,

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (757) 46. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 23 maja 2007 r.

Zapis stenograficzny (757) 46. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 23 maja 2007 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (757) 46. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 23 maja 2007 r. VI kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o lekarzu sądowym (druk

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLIII/09 Z OBRAD XLIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 24 listopada 2009 roku

PROTOKÓŁ NR XLIII/09 Z OBRAD XLIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 24 listopada 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XLIII/09 Z OBRAD XLIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 24 listopada 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10 10, a zakończyła o godz.17 00. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85]

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85] Wrzesień 2011 nr 1 [85] W numerze: DZIAŁANIA ZIELONKOWSKIEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO Obywatelska Gazeta Lokalna CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE SPORT Szanowni Państwo, Redakcja Informatora Zielonkowskiego wznawia wydawanie

Bardziej szczegółowo

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy ISSN 1426-770X Nakład 6000 egz. MIESIĘCZNIK NR 6/205 CZERWIEC 2009 W numerze: Wójt Kiwit w ogniu pytań mieszkańców gminy nadzwyczajna sesja rad: powiatu, miasta i gminy Ciechanów Laurka dla MOSiR Archeolodzy

Bardziej szczegółowo

Rozbłysła gwiazdka, zapachniało świątecznie

Rozbłysła gwiazdka, zapachniało świątecznie Magazyn Spółdzielczy Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinką Nr 20 grudzień 2014 Rozbłysła gwiazdka, zapachniało świątecznie Niech Bóg będzie z Wami, niech obdarzy Was zdrowiem i szczęściem, tymi

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (2022) 79. posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w dniu 22 lutego 2011 r.

Zapis stenograficzny (2022) 79. posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w dniu 22 lutego 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (2022) 79. posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w dniu 22 lutego 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Stan obecny oraz przyszłość

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne ISSN 0867-261X Senat Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 54. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 21 i 22 maja 2014 r. Warszawa 2014 r. ISSN 0867-261X

Bardziej szczegółowo