Protokół nr XXVI/12 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 21 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr XXVI/12 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 21 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie"

Transkrypt

1 Protokół nr XXVI/12 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 21 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: Radni zostali powiadomieni o terminie posiedzenia pisemnie (załącznik nr 1) otrzymując porządek obrad wraz z projektami uchwał. Posiedzeniu przewodniczyła: Krystyna Bartecka - Przewodnicząca Rady Miejskiej. Ad 1 i 2. Przewodnicząca Rady Miejskiej witając wszystkich przybyłych na XXVI sesję Rady Miejskiej dokonała jej otwarcia, po czym stwierdziła, że w obradach uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum niezbędne do podejmowania uchwał. Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Na sesję spóźniła się radna Elżbieta Pałka. Ad 3. Z uwagi na brak uwag do protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej przewodnicząca obrad poddała go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych: Za: 14 Przeciw: 0 Protokół został przyjęty. Ad 4. Następnie przystąpiono do ustalenia porządku obrad (załącznik nr 1). Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, że porządek obrad przesłała radnym wraz z zawiadomieniem o sesji. Dodała, że został on następnie na wniosek burmistrza uzupełniony w trybie ustawowym o 9 dodatkowych projektów uchwał, po czym wnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 7 jako kolejnego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Barcinie, ustalenia ich przedmiotu działania oraz składu osobowego. Jak uzasadniła, radny Sławomir Zelek zadeklarował chęć pracy w 2 komisjach i by mógł w nich uczestniczyć z prawem głosowania, konieczna jest zmiana stosownej uchwały. 1

2 Z uwagi na brak innych wniosków dotyczących zmiany porządku obrad i nie zgłoszenia sprzeciwu Przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie zgłoszony przez siebie wniosek o zmianę porządku obrad. Za: 15 Przeciw: 0 Rada Miejska jednogłośnie zmieniła porządek obrad. Następnie Przewodnicząca Rady Miejskiej przedstawiła porządek obrad, który przedstawiał się następująco: 1. Otwarcie. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej. 4. Ustalenie porządku obrad. 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 6. Zgłaszanie interpelacji i zapytań. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: 7.1. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barcin; 7.2. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin oraz ustalenia wysokości takiej opłaty; 7.3. ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Barcin w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 7.4. terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin; 7.5. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin; 7.6. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady 2

3 komunalne oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Barcin; 7.7. przyjęcia Regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Barcin; 7.8. uchwalenia budżetu Gminy Barcin na 2013 rok; 7.9. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin; zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej; zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XV/103/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2011 r.; zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XV/102/2011 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2011 roku; zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Barcinie, ustalenia ich przedmiotu działania oraz składu osobowego. 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 9. Odpowiedzi na interpelacje. 10. Wolne wnioski, zapytania i informacje. 11. Zakończenie obrad. Ad 5. Burmistrz Michał Pęziak przedstawiając sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym (załącznik nr 3) powiedział: Z uwagi na to, że to jest końcówka roku budżetowego, więc nie mam informacji dotyczących zamówień publicznych, bo po prostu takich postępowań w tej chwili już nie prowadzimy. Natomiast mam inne informacje związane z działalnością w okresie międzysesyjnym. Pierwsza z nich dotyczy Noteci. Jak już informowałem na sesji, w tej chwili jest przygotowywany projekt przebudowy koryta Noteci na odcinku Pakość Łabiszyn. Spotkaliśmy się tutaj w urzędzie z projektantami. Rozmawialiśmy o tym, jakie są nasze oczekiwania, jeśli chodzi o tę przebudowę na odcinku barcińskim, a szczególnie w mieście. Kilka dni temu odbyło się walne zgromadzenie Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. Odbyło się ono w miejscowości Białe Błota. No i tam również pani Ludgarda Iłowska-Smetana mówiła o tym, co się w tej chwili jeśli chodzi o projekt dzieje. I muszę państwu powiedzieć, że mamy dużo dobrych informacji, ponieważ po pierwsze na tym walnym zgromadzeniu związku pani Ludgarda Iłowska-Smetana powiedziała, że my jako Barcin najwięcej skorzystamy na tej przebudowie i z naszymi oczekiwaniami co do wybudowania zatoczki, takiego przystanku wodnego trafiliśmy 3

4 dokładnie w 5 minut, które było, żeby tam po prostu dotrzeć i swoje wnioski złożyć. Także na całej długości koryta Noteci od strony lewobrzeżnej czyli od strony rynku będzie zabita szczelna ścianka z czopuchem, także będzie bardzo bezpieczny, dogodny dostęp do uregulowanej już wtedy Noteci i jest również szansa na to, aby powstał przystanek będzie on zaprojektowany przystanek wodny o długości między 70 a 100 m czyli spora ilość jachtów, łodzi będzie mogła w tym przystanku zacumować, jak również prawdopodobnie uda się wykonać takie bulwarowe zejścia do wody. Nie tylko na tym przystanku wodnym, ale również w innych częściach miasta i prawdopodobnie to będzie nasz koszt, nasz udział w tym projekcie. Projektant oszacował, że budowa metra bieżącego takiego zejścia w postaci kilku stopni betonowych do wody to jest ok zł, więc w zależności od tego, ile środków zabezpieczymy, tyle metrów tego zejścia będzie wykonane. To na pewno ułatwi komunikację szczególnie tych, którzy posiadają nieruchomości nad Notecią z samą rzeką, a także poprawi jakby walory, że tak powiem, estetyczne no i też więcej ludzi będzie mogło nad tą rzeką wypoczywać. Jak państwo wiecie, w naszą gminę odwiedził marszałek województwa kujawsko-pomorskiego pan Piotr Całbecki. To były drugie odwiedziny marszałka w naszej gminie. To warto podkreślić, że to nie jest taka częsta rzecz, że marszałek odwiedza gminy. Wystarczy rozejrzeć się po naszych sąsiadach jest niewiele takich gmin, które marszałek w ogóle w swojej kadencji odwiedził. Naszą gminę odwiedził już dwukrotnie. Pierwszy raz był w 2008 r. i w tym roku był 7 grudnia. To spotkanie odbyło się na terenie zakładu Mapei. Uczestniczyli w tym zebraniu radni. Marszałek obejrzał to, co nam się, że tak powiem, udało wspólnie zrobić przez te kilka lat przy wykorzystaniu wsparcia sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. Oczywiście wysłuchał o tym, jakie mamy marzenia na lata kolejne, co chcielibyśmy zrobić i wszyscy państwo radni zresztą słyszeli, pan marszałek wyraził się, że na pewno województwo wesprze rozbudowę czy zakończenie budowy tego kompleksu sportowo-rekreacyjnego czyli możemy liczyć na wsparcie budowy stadionu w Barcinie. Oczywiście tutaj chcę podkreślić, że przyczynił się do tej wizyty pan radny Zenon Flejter. On pomógł nam zorganizować, zaprosić tutaj marszałka do naszego miasta, także z tego miejsca chciałbym mu serdecznie podziękować. W Toruniu uczestniczyłem w takim spotkaniu zorganizowanym również przez marszałka Piotra Całbeckiego właściwie pan marszałek prowadził całą tę konferencję. Konferencja była poświęcona programowaniu perspektywy finansowej W tej chwili jest negocjowana tzw. umowa partnerstwa. Jak państwo wiecie, unia określa pewne priorytety, w których chciałaby, żeby wszystkie państwa, które tworzą Unię Europejską się rozwijały no i teraz jesteśmy na etapie przygotowywania takiej umowy partnerskiej czyli jak każde państwo wpisuje się w te priorytety czyli co chciałoby na swoim terenie, oczywiście w ramach tego, co można, bo unia określa co chce wesprzeć. Każde państwo przygotowuje taką umowę z oczywiście odpowiednimi instytucjami unii, co my chcielibyśmy również w tej nowej perspektywie u siebie zrobić. Mamy tutaj na monitorze 3 takie zakresy, na które unia stawia w tej chwili duży nacisk i my musimy się w to również wpisać. Całą dokumentację, jeśli państwo będziecie chcieli zobaczyć dokładnie szczegółowo, co w tej umowie partnerstwa jest zapisane, my to posiadamy. Nie chciałbym dzisiaj państwu zanudzać, że tak powiem, i zabierać zbyt 4

5 dużo czasu, mamy to na nośnikach elektronicznych, jeżeli ktoś chciałby otrzymać na maila, to bardzo proszę zwrócić się z prośbą tutaj do pana Grzegorza Smolińskiego albo do pana Waldemara Dolaty, takie informacje zostaną przesłane na odpowiedni adres mailowy. Ja chcę tylko powiedzieć, że jak do tej pory co jest uważam dosyć pozytywne jak do tej pory jeśli chodzi o całą tę pulę środków, którymi dysponowała Polska czyli niespełna tam te 70 mld euro, to podział był taki, że 40% było w gestii regionalnych programów operacyjnych czyli marszałkowie województw i województwa decydowały o 40% środków, a 60% środków to było w gestii programów rządowych, tak dzisiaj znaczy w tej nowej perspektywie o 80% środków będzie decydował marszałek, a 20% tylko, że tak powiem, na szczeblu centralnym, co jest w mojej ocenie dobre, ponieważ jak z tej konferencji można było odebrać, to marszałek nie za bardzo był zadowolony, wręcz bym powiedział, był zasmucony tym, że nasze województwo w wielu parametrach znajduje się na 15 lub 16 miejscu w kraju m. in. na ostatnim miejscu w kraju znajdujemy się, jeśli chodzi o ilość środków unijnych pozyskanych na 1 mieszkańca w naszym województwie. I to nie wynika z tego, że marszałek źle te pieniądze jakby dzielił, bo cała pula środków przypadająca na nasze województwo jest właściwie rozdysponowana, 80% to już są podpisane umowy, wiele umów jest zrealizowanych, natomiast nasze województwo omijały inwestycje centralne, które były również dofinansowywane ze środków unijnych, które też były liczone jakby na głowę mieszkańca. No u nas jakoś tak się dziwnie stało, że drogi krajowe się kończą na granicach naszego województwa. S5 do Gniezna jest zrobiona, od Gniezna do Bydgoszczy no niestety nie. Również drogi ekspresowe z terenów województwa warmińsko-mazurskiego kończą się na granicach naszego województwa. Dużych inwestycji tutaj nie robiono, nie budowano stadionów, linii kolejowych, dworców itd., więc to wszystko rzutuje na to, że ten udział środków unijnych na głowę mieszkańca jest niewielki. A co jest, że tak powiem, trochę dziwne, ponieważ jeśli chodzi o wkład do produktu krajowego brutto, to jesteśmy na 8 miejscu czyli do tego wspólnego jakby kotła budżetowego wnosimy jako województwo sporo, a niewiele otrzymujemy. Też wyższe uczelnie się nie popisały. Marszałek przedstawiał taką informację, że w innych województwach pomijam już mazowieckie, gdzie wyższe uczelnie miliard zł pozyskały z budżetu centralnego na inwestycje uczelniane, tak średnio w województwach innych poza mazowieckim to jest ok. pół mld zł. W naszym województwie 40 mln, więc rektorzy, którzy byli obecni na tym spotkaniu nie mieli, że tak powiem, dobrych nastrojów, bo słabo wypadli. No niestety, bardziej się starali o pieniądze od marszałka i zamiast na budowę dróg, kanalizacji marszałek finansował inwestycje na uniwersytetach i wyższych uczelniach, a mniej się starali tam gdzie inni czyli w Warszawie. Także jeśli państwo chcecie takie informacje dotyczące tej, jak już powiedziałem, umowy partnerskiej, to bardzo proszę się zwrócić, taką informację otrzymacie. W okresie międzysesyjnym nastąpiła również zmiana na stanowisku komendanta powiatowego policji. Odszedł pan Stachowiak, na jego miejsce komendantem został pan Leszek Krzeszewski, także czas pokaże. Mam nadzieję, że będzie równie dobrze i sprawnie policja funkcjonowała jak pod rządami poprzednika. Kolejna informacja dotyczy mostu garbatego. Otóż dokonaliśmy odbioru tej inwestycji, natomiast jest odbiór z uwagami. A w umowie zapis jest taki, że żeby wypłacić wykonawcy, musi być 5

6 odbiór bez uwag. A ponieważ zastosowano tam lampy nie takie jak były w projekcie, ponieważ z kolei firma produkująca lampy nie wykonała tych lamp w terminie, wykonawca zainstalował inne z tą świadomością, że musi je zmienić wtedy, kiedy dotrą z fabryki te właściwe. A ponieważ my nie możemy zapłacić, więc w tym roku tej płatności nie będzie i ona wejdzie na przyszły rok, więc w przyszłym roku w styczniu już chociażby z tego powodu szykuje się zmiana w budżecie. Po prostu nie będzie to płacone w tym roku, będziemy musieli zapłacić w przyszłym roku. Dokonaliśmy również odbioru remontu obiektów na stadionie w Piechcinie. Tutaj był odbiór skuteczny tzn. w tym sensie, że było bez uwag i płatność jest zrealizowana. Nasza gmina uczestniczyła w kolejnej edycji konkursu grunt na medal i zgłoszone przez naszą gminę tereny znalazły uznanie w oczach jurorów i dzięki posiadanym walorom zajęły 3 miejsce. Na potwierdzenie tego faktu mamy odpowiednie certyfikaty, także poprzednio mieliśmy chyba 7 miejsce, teraz 3 miejsce, także ten grunt naprzeciwko cementowni jeśli chodzi o atrakcyjność dla potencjalnych inwestorów jest naprawdę bardzo, bardzo atrakcyjny. Czekamy tylko na nowych inwestorów. Chcę państwa poinformować, że sprzedaliśmy 14 działek budowlanych pod budownictwo jednorodzinne na kwotę 410 tys. zł. Myślę, że spora w tym zasługa kampanii reklamowej, którą żeśmy przeprowadzili w telewizji bydgoskiej. To pozwoli nam trochę lepszym wynikiem zakończyć rok jeśli chodzi o sprzedaż majątku. Chciałbym też, właściwie tu nie ma co informować, tylko przypomnieć, że żeśmy odpalili świąteczne dekoracje w mieście i są one pozytywnie odbierane przez naszych mieszkańców, przez gości, którzy odwiedzają gminę, można by było tylko powiedzieć tak jak w reklamie Warszawy zakochaj się w Barcinie na święta, bo naprawdę jest bardzo ładnie. Kolejna rzecz to artykuły prasowe, a właściwie komentarze, które się w prasie ukazały, a dotyczyły dyskusji, która się w radzie toczyła w sprawie tej gospodarki odpadami. W jednym z numerów Pałuk 2 czy 3 tygodnie temu pani redaktor Magdalena Kruszka napisała, że dobrze by było, gdyby rada nie zajmowała się zaskarżaniem ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, a pomyślała raczej o tych ludziach, których nie będzie stać na zapłacenie tych opłat śmieciowych i trafią do pomocy społecznej. No więc chciałbym powiedzieć, bo ja zresztą to mówiłem na sesji i w tym tonie, że tak powiem, odbywała się dyskusja, że radni nie dlatego przyłączają się do protestu, żeby komuś zrobić na złość np. rządowi, tylko dlatego, że troszczą się właśnie o tych ludzi, którzy pracują w Wodbarze i zajmują się w tej firmie wywozem odpadów. Jeśli nie będziemy mogli zlecić bezpośrednio własnej spółce tego zadania, będzie ona musiała startować w przetargu i nie ma gwarancji, że ona ten przetarg wygra. Jeśli nie wygra, to ludzie, którzy pracują to jest 5, 6 osób, tak, panie prezesie? to niestety będą musieli być zwolnieni i oni trafią do pomocy społecznej. Więc my w trosce o tych ludzi staramy się protestować, a nie po to, żeby komuś zrobić na złość. Już staramy się poszukać jakiejś możliwości wyjścia z tej trudnej sytuacji, bo wiemy, że te opłaty będą dużym ciężarem dla naszych mieszkańców, natomiast możliwości jakby musimy mieć, prawne, bo w tej chwili ich nie ma. Premier zapowiada, że będą jakieś możliwości stworzone, więc wtedy usiądziemy i będziemy zastanawiać się, którą z możliwości wybrać. I ostatnie sprawa, to chcę państwa poinformować, że oczywiście jak w każdym okresie świątecznym otrzymujemy dużo wyrazów sympatii, 6

7 znaczy w ogóle samorząd Barcina czyli i radni, i urzędnicy, i urząd burmistrza otrzymują dużo życzeń, ale chciałbym zwrócić państwa uwagę i zresztą to za chwilę puszczę tutaj w obieg, żebyście mogli państwo obejrzeć, na takie życzenia, na których pięknie odręcznie wymalowany jest fragment Barcina. Przyniosłem je specjalnie, bo życzenia są bardzo moim zdaniem piękna kartka Barcina, a oprócz tego jeszcze pięknie ręcznie wypisana. Jest to kartka od państwa Skrzypczyków dla radnych, dla burmistrza, także to pokazuje, myślę, że to praktycznie dzieło sztuki można powiedzieć, też w pięknej kopercie, też odręcznie zaadresowanej, także to przekaże radnym, byście państwo sobie mogli zobaczyć. I mam jeszcze jedną rzecz, bo na tym związku miast i gmin nadnoteckich otrzymałem taką publikację Wielka Pętla Wielkopolski z informacjami nawigacyjnymi. To jest publikacja, która jest wydana przy pomocy też i naszych środków, bo my tam składki członkowskie płacimy do tego związku. Często państwo pytacie, co tam się dzieje, to jest drugie wydanie już tej publikacji. To jest dla ludzi, którzy korzystają z wypoczynku na wodzie, którzy uprawiają tę formę turystyki i chcę przekazać to drużynie wodnej, klubowi Neptun, żeby mogli to sobie wykorzystać. A tutaj mamy jeszcze życzenia. Aha, jeszcze są życzenia od pana Krzysia: Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku. Jerzy Krzyś z rodziną. Także nasz honorowy obywatel również takie życzenia państwu, wszystkim mieszkańcom przesyła. Radny Henryk Popławski: Panie burmistrzu, jakby jeszcze w uzupełnieniu pańskiej wypowiedzi odnośnie tego, o czym dyskutowaliśmy przy zaskarżaniu tej ustawy śmieciowej, jeszcze na jedno trzeba zwrócić uwagę, bo to, że my się troszczymy o tych pracowników, którzy są w Wodbarze to jest jeden z elementów, ale kolejnym elementem jest to, że na dzień dzisiejszy, jeżeli dojdzie do rozwiązania takiego jak przewiduje ustawa, to kilka potężnych firm zmonopolizuje cały rynek i nie ma się co łudzić, że to nam będzie sprzyjało, bo na wejściu może te firmy taniej przystąpią do przetargu od Wodbaru, tylko że za rok czy za dwa zapłacimy z nawiązką to, co zaoszczędzimy w jednym roku. Mało tego, popatrzcie państwo, szczególnie ci z radnych, którzy uczestniczyli w spotkaniach, które odbywały się tutaj w tym pomieszczeniu, przypomnijcie sobie państwo, jak rozmawialiśmy o śmieciach chyba z rok temu, półtora, jak w Wawrzynkach wchodziła firma, która zawiązała spółkę z Wawrzynkami, słyszeliśmy, jak to będzie pięknie, jak to będzie tanio. Wtedy zapewniano nas, że ceny nie będą galopowały. Było 170 zł na wejściu za tonę śmieci, dzisiaj jest, nie wiem, chyba 215 z tego co się orientuję. Czyli zobaczcie państwo, podskoczyły niedużo, tam parę złotych. I w ten sposób będzie odbywało się również z wywozem odpadów. I ten konspekt, gdzie my walczymy o nasze przedsiębiorstwo, on ma dużo, dużo szerszy zakres niż to, co pan burmistrz tylko wspomniał. Burmistrz M. Pęziak: Dzisiaj śmieci, niestety, siłą rzeczy zdominują tę sesję i w nawiązaniu z kolei do wypowiedzi pana radnego, no kiedy ceny skoczyły? Wtedy, kiedy została podjęta uchwała przez sejmik województwa kujawskopomorskiego, która podzieliła rynek i zagwarantowała strumień odpadów. No to 7

8 wtedy hulaj dusza, piekła nie ma, jestem sam, odbieram, mogę dyktować ceny. Tak samo będzie z odbiorcami. Jak powiedziałem, duża niepewność, czy Wodbar wygra. Życzę temu tego, żeby firma po prostu wygrała, jeśli będzie konieczność organizacji przetargu. Jeśli nie będzie, na pewno zlecimy firmie. Natomiast, tak jak tutaj radny powiedział, duży monopolista nawet jest w stanie wytrzymać rok, dwa z niskimi cenami, ale jak zostanie sam, to będzie robił, co będzie chciał. Radna Jadwiga Mateńko: Panie burmistrzu, ja nie o śmieciach, bo za chwilę chyba będziemy mieli więcej czasu na ulżenie sobie przy tych uchwałach. Ja chciałam zapytać w sprawie Piechcina, zakończonego remontu stadionu i obiektu. Historyczna taka zaszłość była zawsze, że tam były problemy z rozliczeniem ciepła. Czy teraz to się zmieniło po tych remontach? Tam zawsze mieliśmy problem, że nie można było rozliczyć tego ciepła tam. Burmistrz M. Pęziak: Szanowna pani radna, ja nie pamiętam, czy ciepła, na pewno energii elektrycznej, bo tam między bractwem a klubem były spory. Ciepło jest jeden węzeł, także tam nie było problemów, tam chodziło o to, że podlicznika bractwo nie miało, teraz już jest wszystko uregulowane jeśli chodzi o bractwo, natomiast ciepło na pewno można było rozliczyć kiedyś i dzisiaj, a dzisiaj na pewno jest o wiele tańszy obiekt w utrzymaniu, ponieważ jest ocieplony i strop, i ściany, także na pewno zużycie tego ciepła jest o wiele niższe niż było poprzednio. Radny Rafał Rydlewski: Panie burmistrzu, chciałbym spytać, czy coś więcej wiadomo na temat ewentualnych terminów związanych z realizacją budowy stadionu tzn. kiedy sprawa stanie się, można by było powiedzieć, pewna lub rozejdzie się po kościach. Burmistrz M. Pęziak: Szanowny panie radny, więc ja powiem tak, że dzisiaj sejmik uchwalił dopiero co budżet województwa, więc podejrzewam, że w pierwszych miesiącach roku styczeń, luty, być może marzec będą uchwały dotyczące tego programu rozbudowy obiektów sportowych na terenie województwa i wtedy się zdecyduje to dofinansowanie stadionu. Jeśli będziemy mieli uchwałę podjętą, to tylko krok do podpisania umowy z marszałkiem i wtedy możemy uruchamiać swoje procedury wyboru wykonawcy i rozpoczęcie prac. Ad 6. Radny Jakub Jurek interpelował w sprawie dachu świetlicy wiejskiej w Mamliczu. Jak powiedział, papa na dachu pęka i przy silnych opadach deszczu są duże zacieki w pomieszczeniach. Prosił o wykonanie ekspertyzy dachu celem sprawdzenia, co jest przyczyną braku szczelności poszycia dachowego. 8

9 Ad Następnie przystąpiono do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barcin. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Eliza Graczyk kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Jadwiga Mateńko: Tak jak już wstępnie były głosy na temat tej ustawy śmieciowej, otóż ona rzeczywiście rewolucjonizuje gospodarkę śmieciami, będzie inny system gospodarki. Nakłada na nas regulacje, które zawarte są w 6 uchwałach, które dzisiaj będziemy zatwierdzać. Pierwszą uchwałą jest właściwie najobszerniejsza i najbardziej szczegółowa jest to regulamin utrzymania czystości i porządku. Na komisjach uchwały te i zapisy ustawy właściwie wzbudziły tyle emocji, że chyba żadna uchwała w historii mojej, mojego kandydowania i pracy w radzie, nie było. Więc jesteśmy też oburzeni wieloma zapisami. Też nie chce nam się zgodzić z tymi zapisami, ale ustawa jest to akt wyższego rzędu i my musimy się, czy nam się to podoba czy nie, z tym się pogodzić, spróbować uporządkować to i znaleźć się w tych nowych regulacjach, w tym nowym świecie, że tak powiem, jeśli chodzi o gospodarkę odpadami. Jak się czyta te uchwały wszystkie i się analizuje, to właściwie nasuwałoby się takie spostrzeżenie, że te ustawę śmieciową to pisali chyba właściciele, giganci, wielcy odbiorcy odpadów komunalnych, bo jest to dziwnym dla mnie, że właścicielem odpadów zostaje samorząd, na samorząd nakłada się właściwie wszystkie obowiązki, to jest nowy obowiązek ogromny łącznie z takim jakby opodatkowaniem czyli tą wprowadzoną nową opłatą, którą musi ściągać gmina. Jest to następny obowiązek. Za tym nie idzie żadna pomoc państwa. Gdzieś zginęła polityka prorodzinna w tej ustawie, o której się tak głośno i tak pięknie mówią nasi wielcy wybrańcy, politycy, posłowie, senatorowie, ale łatwo się mówi na ekranie telewizora, do mikrofonu, a jak się tworzy ustawę, tworzy się prawo, tam nie ma żadnej wzmianki, jak można pomóc rodzinom wielodzietnym, licznym, a opłata dotyczy każdego, każdego członka rodziny, bo taki ustaliliśmy system odpłatności, bo wydawał nam się najbardziej sprawiedliwy. Mi się wydaje, że jeszcze tak wiele rzeczy nie wiemy, dlatego że nie wiemy, kto wygra ten przetarg, jeśli będzie taki przetarg, kto będzie odbierał, jaki podmiot, jakie przedsiębiorstwo będzie odbierało odpady od nas. Takie przedsiębiorstwo może również ustalić swoje zasady. W tej chwili w regulaminie właściwie sami musimy zabezpieczyć zbiorniki na odpady czy przy workowej segregacji śmieci worki. Wydaje mi się tu tak wiele zastrzeżeń, bo ja bym, dlaczego ja mam być odpowiedzialna za te worki do segregacji, które muszą być odpowiedniej jakości, z odpowiedniego materiału, żeby nie uległy podarciu, żeby nie zamoczyła się makulatura, poszczególne frakcje odpadów, bo właściwie odbiorca, przedsiębiorca odbierający nie odpowiada za to. Odpowiadam ja, odpowiada gmina. Musi ściągnąć ze mnie pieniądze, jeżeli nie 9

10 posegreguję, potraktowane te śmieci będą jako zmieszane. Nie mam pojęcia, jak będziemy udowadniać, że my segregujemy, kto, jeżeli dojdzie do spornych jakichś sytuacji. I oczywiście Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała tę uchwałę i będziemy głosować za przyjęciem jej, dlatego że nie mamy innego wyjścia. Bo możemy nie podjąć tych poszczególnych uchwał, jest taka procedura, że zrobi to za nas wojewoda. W jaki sposób, tego nie wiemy, więc lepiej mieć to, co wiemy. Wydaje mi się, że to jeszcze ulegnie zmianie, bo może ulec, bo się okaże dopiero jak będą przetargi na odbiorców. I tyle, dziękuję. Burmistrz M. Pęziak: Jeśli chodzi o ten cały kompleks uchwał dotyczących gospodarki odpadami, to powiem tak, że my na pewno jeszcze nie raz do momentu wejścia w życie tej ustawy czyli na dzisiaj do 1 lipca, bo nie wiadomo, czy to czasami nie zostanie też przesunięte, na pewno jeszcze nie raz na sesji się tymi odpadami będziemy zajmować. Zapowiedzi są takie, że będą zmiany, że to będą zmiany dość istotne, że będą uwzględniały właśnie sytuacje rodzin wielodzietnych, że będziemy mieli więcej, że tak powiem, możliwości, czyli będzie to bardziej elastyczne, że tak powiem, w wykorzystaniu. Jak powiedziałem, to są zapowiedzi, choć ostatnio słyszałem już po tych zapowiedziach, że coś się ma zmienić, że to senat podjął rzeczywiście zmiany w ustawie, ale one nie wnoszą nic nowego. To jest taka drobna zupełnie kosmetyka nie mająca większego znaczenia. Mam nadzieję, że się na tym tylko nie skończy, że po prostu rzeczywiście ktoś tam się zabierze do roboty i zrobi porządnie tak jak to powinno być. Pani radna Jadwiga Mateńko mówiła tutaj o tych niedogodnościach, że my mamy najpierw dzisiaj ustalić opłatę, a tak naprawdę dowiemy się ile to będzie tak naprawdę kosztowało po przetargu. Więc dzisiaj może akurat trafimy w 10, a może będzie to za mało, a może to będzie za dużo. Więc też będziemy musieli później te stawki korygować. Także zapewniam państwa, że to nie jest pierwszy moment, tylko będziemy się jeszcze tutaj o odpady potykać na tej sali. Przebieg dyskusji: Radny Aleksander Kabaciński: Ja tylko chciałem tutaj zadać pytanie dotyczące pewnej sprawy, bo czytając regulamin tego nie zauważyłem kto będzie prowadził czynności wyjaśniające w sprawach spornych. Czy po prostu z mocy prawa to będzie urząd czy jakaś inna jednostka wskazana przez urząd, bo może się tak zdarzyć, że ktoś zakwestionuje, firma, która wygra przetarg np. powie, że ta posesja nie wysegregowała tych 25%, które w późniejszej będzie uchwale. Czyli te sprawy ktoś będzie musiał jak gdyby zbadać czy to jest prawda, czy nieprawda, bo on chyba nie będzie miał polegać tylko na tym, że firma, która to usuwa będzie jak gdyby rozjemcą w tej sprawie. Czy to nie musiałoby być w jakimś tam punkcie zapisane w regulaminie czy po prostu z mocy prawa gmina jest jak gdyby do tego upoważniona. Radca prawny Michał Rościszewski: Nie ma podstaw normatywnych do tego, aby w regulaminie czy w którejś z tych uchwał wprowadzać tryb rozstrzygania tego typu sporów przez gminę. Ponieważ przedsiębiorca będzie świadczył te usługi odpłatnie, 10

11 to w takich przypadkach mamy do czynienia ze sporem, który będzie ewentualnie rozstrzygany przez sąd cywilny czyli po prostu w przypadku zakwestionowania wysokości będzie tak jak w przypadku każdej innej usługi, kiedy zostaje wystawiona faktura, ktoś mówi za dużo, ktoś inny mówi za mało, to idziemy do sądu, bo my nie zapłacimy tego np. Natomiast instrumentów jako takich ustawa nie przewiduje, aby gmina mogła jednostronnie czy w jakiś sposób te kwestie ustalać. Burmistrz M. Pęziak: Tak patrzę na publiczność, szczególnie na pana prezesa i mi się przypominają słowa pana mecenasa naszego Michała Rościszewskiego, jak do mnie powiedział, że się jeszcze przy tej ustawie w cudzysłowie ubawimy nie raz. I tak będzie po prostu. Radna J. Mateńko: W regulaminie na stronie 6, bo ja sobie tu ponumerowałam, ich nie ma, ale chodzi tutaj o bioodpady. Mamy na terenach nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej, jest dopuszczane korzystanie z przydomowego kompostownika przy segregacji odpadów organicznych. Ja byłabym skłonna lub zapytam tutaj panią, która może to wie, czy nie powinno być również zapisu, że przydomowego kompostownika i płyty obornikowej, dlatego że rolnicy mają płyty, które są zgodnie z przepisami unijnymi, te płyty są zbudowane bardzo dobrze, zgodnie z ekologicznymi zasadami i jeżeli tego zapisu nie ma, czy ktoś w razie właśnie takich jak tutaj pan Kabaciński mówił sporów, zerknie w regulamin i mówi, ma być kompostownik, a nie płyta. Czy nie należałoby tego zapisu też i płyty obornikowej. Burmistrz M. Pęziak: Szanowna pani radna, to ja mam takie pytanie, to czy pani chodzi o to, że po prostu mieszkaniec domku jednorodzinnego, który prowadzi gospodarstwo zamiast kompostować te organiczne na kompostowniku wrzuci je na płytę gnojową? Ja nie wiem, czy to tak można. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska E. Graczyk: Po pierwsze to budowa płyt obornikowych podlega w ogóle innym przepisom, a po drugie należałoby się zastanowić, czy obornik powstający w wyniku produkcji zwierzęcej jest odpadem komunalnym. Nie jest to odpad komunalny, to jest odpowiedź. Radna J. Mateńko: Odpadem komunalnym nie jest, ale części zielone czyli chwasty, liście, bo to jest dla mnie biodegradowalny odpad, na kompostownik go włożymy, resztki organiczne, np. z obiadu zostaje komuś, obierki od ziemniaków, inne resztki jakieś, nać od jakichś warzyw, nie pójdę do kompostownika, bo mój kompostownik najlepszy to jest właśnie płyta obornikowa. Tam są te reakcje gnilne, tam są zachowane wszelkie zasady kompostowania. I ja obawiam się, że ja mając płytę obornikową i to nie jedną, a dwie ja przykład podaję, bo to jest wiele gospodarstw takich będę musiała obok płyty sobie zrobić kompostownik. Radny H. Popławski: Dyskutujemy o szeregu uchwał i ja już naprawdę po raz ostatni chyba zabiorę głos, bo to się będzie odnosiło do całego szeregu tych uchwał 11

12 śmieciowych. Ustawodawca pozostawił nam taki wybór między dżumą a cholerą w zasadzie, bo rozwiązań dobrych nie ma. Na pewno te projekty uchwał, które tu są przygotowane, one są przygotowane w ten sposób, żeby jak najmniejsze zło czynić, ale sama ta ustawa w swoim sensie jest tak bzdurna, tak głupia, tak źle skonstruowana, że naprawdę trzeba artysty, żeby przy tym się nie ubabrać. To się po prostu nie da. Ja patrzę na to nie tylko przez pryzmat finansów, bo finanse na pewno uderzą, bo jeszcze trzeba wszystkim uświadomić, że jak np. w budynkach wielorodzinnych, bo cały czas obijaliśmy się o budownictwo jednorodzinne, w budynkach wielorodzinnych na nikogo innego nie będą przeniesione koszty np. zakupu pojemników tylko na mieszkańców, bo z nieba nie spadną pojemniki, administrator z własnej kieszeni nie kupi, bo nie ma, czyli musi ściągnąć od mieszkańców. Czyli kolejna forma opodatkowania, kolejna forma obciążenia. Zamieszanie powstanie w momencie składania deklaracji, bo w imieniu mieszkańców będzie musiał złożyć administrator. Życzę wszystkim powodzenia, jeżeli np. w 105-rodzinnym budynku część zadeklaruje zbieranie selektywne, część zadeklaruje zbieranie nieselektywne i kto z tym dojdzie do ładu? Nie wiem, nie wiem, kto z tym dojdzie do ładu. Mało tego, zobaczycie państwo, ile to będzie rodziło jeszcze zawirowań czysto społecznych. Zacznie się donosicielstwo, szpiegowanie, zaczną się konflikty międzysąsiedzkie, bo w momencie kiedy zdeklarują się, a podejrzewam, że zdecydowana większość zdeklaruje się na opłaty za odpady segregowane i wszystko będzie dobrze, jeżeli zmieścimy się w tym pułapie zdeklarowanym, gdzie 25% masy tych odpadów będą to odpady segregowane. Problem się zacznie w momencie, kiedy się nie zmieścimy i przyjdzie nam zapłacić w latach następnych nie tylko za odpady niesegregowane, ale jeszcze zostaniemy obłożeni karą, bo to wynika z ustawy. To nie będzie dobra, zła wola burmistrza, rady, bo do tego nas zmuszą przepisy. Więc ktoś w białych rękawiczkach załatwił swoje interesy, a my mamy babrać się, nie powiem w czym, w śmieciach, o!, ładnie, w śmieciach, niech będzie, że w śmieciach się mamy babrać po to, żeby ktoś mógł robić interesy. Przecież to jest skończony idiotyzm. Nie wiem, przy głosowaniu teraz mamy też wybór, jak słusznie zauważyła radna Mateńko, mamy wybór możemy zagłosować, przyjąć te uchwały, możemy nie zagłosować i wtedy za nas podejmie decyzje wojewoda, który też nie wiemy, jakimi kryteriami będzie się kierował i jakie te stawki przyjmie. Z jednej strony może przyjąć za wysokie i od razu będzie larum niemiłosierne, bo trzeba będzie bulić jak za zboże. Może przyjąć za niskie i wtedy my z własnego budżetu będziemy musieli znaleźć środki na pokrycie tego niedoboru, który powstanie w wyniku przetargu. No nikt inny nie zapłaci, tylko wszyscy mieszkańcy gminy, bo burmistrz, podejrzewam, nie chce z własnej kieszeni, pewnie i nie miałby na to, żeby wyłożyć kilka milionów i dopłacić. No nikt z nas nie ma. Więc jest to jednoznaczne. I stoimy w tym momencie w sytuacji tego klienta, który stoi pod ścianą po drugiej stronie Hans stoi z cekaemem i teraz wybór czy masz zacząć strzelać od lewej czy od prawej. Jak zrobimy, będzie źle. I odium tego złego nie spadnie na tych, którzy uchwalili uchwałę, tylko odium spadnie na nas, bo mieszkańcy będą mieli pretensje do nas, do burmistrza, a nie do parlamentarzystów. Bo dla przeciętnego człowieka jest istotne, no kto podjął uchwałę? Rada miejska. Na podstawie uchwał rady miejskiej będą ściągane opłaty, będzie obowiązywał 12

13 regulamin i na podstawie uchwał rady miejskiej to całe zło będzie się działo. Więc my posłużymy za kozły ofiarne, które nadstawią pewną część ciała za tych, którzy podjęli decyzję. Burmistrz M. Pęziak: No bardzo się cieszę, że zarządcy nieruchomości się edukują, jeśli chodzi o ustawę o gospodarce odpadami, ale chcę jeszcze powiedzieć, panie prezesie, że jeśli ta opłata będzie za niska i gmina będzie musiała dopłacić, bo wykonawca usługi przyjdzie z fakturą, to nie znaczy, że ta różnica w cenie ona zniknie, gmina zapłaci i jest spokój. Na następny rok trzeba będzie zwiększyć opłatę za śmieci, aby ściągnąć to, co brakowało w poprzednim okresie. Także to nie jest tak, że gmina może zapłacić, bo gdyby mogła, pewnie byśmy tutaj jakiś sposób znaleźli, żeby jakieś środki zabezpieczać, żeby trochę ulżyć mieszkańcom, ale po prostu my nie możemy, bo jak powstanie jakaś zaległość, to musimy w przyszłym okresie wyrównać czyli podnieść stawki na tyle, żeby wróciło się to, co wydaliśmy wcześniej. Ten system ma się samofinansować. Takie jest założenie ustawy. Radny H. Popławski: Panie burmistrzu, ja sobie z tego zdaję sprawę i taka była moja myśl. Ja może niedokładnie to, nieprecyzyjnie przedstawiłem. Wybaczcie państwo, ale mi myśli latają od jednej strony do drugiej, gdyby nie ta nitka, toby aż mi uszy odpadły z wrażenia, ale ta ustawa budzi tyle kontrowersji, budzi tyle emocji, że nawet nie sposób spokojnie się wypowiadać na temat tej ustawy i tych uchwał, więc stąd może nieprecyzyjnie się wyraziłem. Ja sobie doskonale właśnie zdaję sprawę z tego, że to się w latach następnych czkawką będzie odbijało mieszkańcom i dlatego też przy wypowiedzi na temat podjęcia decyzji przez wojewodę powiedziałem, że jeżeli za nisko wojewoda wyszacuje te usługi, to my wszyscy poniesiemy konsekwencje i te konsekwencje mogą być bardzo dla nas dotkliwe. Także ja sobie z tego doskonale zdaję sprawę. Radna J. Mateńko: Ja jeszcze będę miała jedno pytanie do regulaminu, ale zanim o tym powiem, to chciałam jeszcze powiedzieć, że właściwie odnośnie wszystkich tych uchwał, nas czeka tak szeroka akcja informacyjna, bo my się tu sprzeczamy, my wiele rzeczy nie rozumiemy, a musimy się postawić teraz w miejsce każdego z mieszkańców ile będzie miał pytań, jeśli chodzi tylko o segregację, o nic więcej, a o to nam chodzi, żeby ta segregacja była skuteczna, żeby te pieniądze były mniejsze, które będzie każdy z nas płacił i oczywiście z korzyścią dla nas również, że uzyskamy ten parametr 25 czy 30% segregacji. I teraz mam jeszcze pytanie, 6 w regulaminie mam taką obawę, to są zasady utrzymania zwierząt gospodarskich na terenie wyłączonych z produkcji rolniczej, jest pkt 2 i zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich z wyłączeniem drobiu i królików na nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych miasta. Proszę państwa, z tej racji, że taka akcja norkowa się dzieje w naszym powiecie, to nasunęła mi się taka myśl, że ten drób i te króliki również mogą być dokuczliwą hodowlą przemysłową i ja widziałabym ten punkt w ten sposób, że zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich z wyłączeniem przydomowego chowu drobiu i królików. Czyli jak mam 5 kur i 10 królików to się nic nie dzieje, ale jak będzie ferma przemysłowa na 13

14 tysiące drobiu i królików to będzie problem, a już mieliśmy kiedyś. To ja bym prosiła o wpisanie tego słowa przydomowego chowu. Burmistrz M. Pęziak: Jak najbardziej popieram ten zapis, bo tutaj rzeczywiście on by nam tak jak jest w tej formie dałby może furtkę, żeby coś takiego na skalę jakiejś mniejszej czy większej fermy powstało. W granicach miasta tego byśmy nie chcieli. Także tutaj jestem za. Natomiast co do tej kampanii informacyjnej, to ja się zgadzam, że to będziemy musieli przeprowadzić, przed nami jeszcze dużo pracy, ale w związku z tą kampanią to my na pewno w pierwszym roku wysegregujemy makulatury dużo, znaczy te normy osiągniemy, bo to wszystko będzie gdzieś tam w formie ulotek, w formie papierowej, także papieru naprodukujemy dużo i pomyślcie sobie państwo, że to w skali kraju to będą tony, dziesiątki, setki czy tysiące ton nawet. Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji przewodnicząca obrad zamknęła dyskusję, po czym poddała pod głosowanie poprawkę zgłoszoną przez radną J. Mateńko polegającą na dodaniu w 6 w ust. 2 po wyrazie wyłączeniem wyrazów przydomowego chowu. Za: 15 Przeciw: 0 Rada Miejska poprawkę przyjęła. Po przyjęciu poprawki przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie zmieniony projekt uchwały. Za: 14 Przeciw: 1 Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVI/200/2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barcin (załącznik nr 4) Następnie przystąpiono do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin oraz ustalenia wysokości takiej opłaty. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Eliza Graczyk kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Jadwiga Mateńko: Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie opiniuje tę 14

15 uchwałę i prosi o jej przyjęcie. Przebieg dyskusji: Radna J. Mateńko: Ja mam takie pytanie dotyczące 2 pkt 2 stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli są zbierane w sposób selektywny to jest ilość odpadów segregowanych, tworzywa sztuczne itd., jeżeli te odpady segregowane będą stanowić co najmniej 25% objętości wszystkich odpadów komunalnych wytwarzanych na danej nieruchomości ulga ulega pomniejszeniu o 50% w stosunku do stawki określonej. Zastanawiają mnie te słowa, że te 25% objętości, skoro sprzedaje się w tonach, to jak to będzie z tą objętością? I podaje się statystycznie, ile produkuje mieszkaniec kujawsko-pomorskiego też się mówi o kilogramach, że 290 kilogramów jedna sztuka u nas w województwie statystycznie produkuje śmieci rocznie, a tu mamy o objętości w stosunku do wszystkich i ja się zastanawiam, jak to będzie liczone. Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska E. Graczyk: Regulamin określa wymagania, które miały zostać określone w regulaminie utrzymania. Dotyczyły określenia objętości, jaką może dany mieszkaniec nieruchomości w określonym czasie wytworzyć, stąd są dla ułatwienia metody obliczania podane w objętości procentowo. Czyli załóżmy, mieszkaniec wytwarzający 10 kg czy też 100 kg oczywiście to są tylko przykładowe objętości, ponieważ my mamy w regulaminie określone ile przewidywana jest ilość wytworzenia danej objętości przez 1 mieszkańca. I stąd przemnożenie razy ilość osób zamieszkujących w tej objętości powinniśmy uzyskać te 25% objętości tych segregowanych, stąd dlatego jednostką tutaj jest podaną objętość. Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji przewodnicząca obrad zamknęła dyskusję, po czym poddała pod głosowanie projekt uchwały. Za: 14 Przeciw: 1 Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVI/201/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin oraz ustalenia wysokości takiej opłaty (załącznik nr 5) Następnie przystąpiono do rozpatrzenia kolejnego projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Barcin w zamian za uiszczoną opłatę za 15

16 gospodarowanie odpadami komunalnymi. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Eliza Graczyk kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Jadwiga Mateńko: Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie opiniuje tę uchwałę i prosi o przyjęcie jej. Przebieg dyskusji: Radna J. Mateńko: 2 mówi o tych frakcjach, na które będziemy musieli segregować odpady i myślę, że do tej uchwały, do regulaminu będzie konieczna instrukcja, która pozwoli szczegóły rozwinąć, każdą z frakcji podając przykłady, dlatego że potencjalny mieszkaniec może nie wiedzieć, jakie to są opakowania wielomateriałowe, co to jest biodegradacja, więc będziemy prosili o bardzo szczegółową instrukcję na tę akcję informacyjną wśród mieszkańców. Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji przewodnicząca obrad zamknęła dyskusję, po czym poddała pod głosowanie projekt uchwały. Za: 14 Przeciw: 1 Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVI/202/2012 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Barcin w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (załącznik nr 6) Następnie przystąpiono do rozpatrzenia kolejnego projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Eliza Graczyk kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Jadwiga Mateńko: Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie opiniuje uchwałę i prosimy o jej przyjęcie. 16

17 Przebieg dyskusji: Radny Jakub Wojciechowski: Ja mam tylko taką prośbę, żeby uświadomić może mieszkańcom, bo kwartalnie będziemy płacić, tak? Czy oni będą mogli po prostu wpłacać te pieniądze co miesiąc tak, żeby to nie była od razu zbyt duża kwota, czyli oni będą mogli po prostu co miesiąc jakąś kwotę wpłacać, żeby na kwartał osiągnąć tę wymaganą. Radna J. Mateńko: My dyskutowaliśmy na łączonej komisji, że właśnie tak to będzie. Otóż ja czytając 1 tej uchwały, to z tego wynika, że absolutnie nie, bo ten tak brzmi: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Barcin bez uprzedniego wezwania raz na kwartał. Jest ewidentnie napisane. Raz na kwartał. Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji przewodnicząca obrad zamknęła dyskusję, po czym poddała pod głosowanie projekt uchwały. Za: 14 Przeciw: 1 Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVI/203/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin (załącznik nr 7) Następnie przystąpiono do rozpatrzenia kolejnego projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Eliza Graczyk kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Jadwiga Mateńko: Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie opiniuje uchwałę i prosi o jej przyjęcie. Przebieg dyskusji: Radna J. Mateńko: Proszę państwa, ja bym miała tutaj takie zastrzeżenie do punktu 31 deklaracji to jest roczna ilość zużytej wody za 2012 rok i w gospodarstwach rolniczych jest to 1 zwykle licznik i tam, gdzie są zwierzęta, jest zużycie wody zupełnie 17

18 inne, więc prosiłabym o dopisanie roczna ilość zużytej wody w gospodarstwie domowym na 1 osobę za 2012 rok. Burmistrz M. Pęziak: Ale jeśli ktoś mieszka na wsi, ma 1 licznik i będzie miał duży odczyt tej wody, to podzieli to na ilość osób, to co to zmieni? Jak to ta osoba określi, że akurat tyle wody, a nie więcej zużyła na osobę. Radna J. Mateńko: Szacunkowo, panie burmistrzu. Burmistrz M. Pęziak: Ale szacunkowo to tak nie za bardzo, że tak powiem. To by musiał być rozdzielony licznik Radna J. Mateńko: Panie burmistrzu, chodzi mi tylko o to, roczne zużycie tej wody za 2012 rok w gospodarstwie domowym to mnie interesuje, czemu to służy? Czy to nie zaciemni jakiegoś obrazu, nie wiem, o co chodzi w tym? Dlatego nie wiem, czy to jest in plus, in minus dla, nie wiem w czym rzecz. Burmistrz M. Pęziak: To służy temu, że po prostu zbieramy informacje, bo gdybyśmy ewentualnie doszli do wniosku, że trzeba zmienić metodę naliczania opłaty, to mamy już jakąś bazę danych. Mówiliśmy o tym, że senat chce, że tak powiem, przeprowadzić lifting tej ustawy, że będzie możliwość w różnych częściach gminy czy miasta wprowadzać różny sposób naliczania opłaty. Więc to jest nam potrzebne do tego, żeby się przygotować czy ewentualnie można by było coś takiego wprowadzić. To ma tylko i wyłącznie na celu gromadzenie danych, informacji, które być może kiedyś wykorzystamy. Radca prawny M. Rościszewski: Rzeczywiście, na gruncie obecnie obowiązującej regulacji ten zapis nie jest konieczny. Jeśli popatrzymy na art. 6n ust. 1 ustawy, on powiada, że rada gminy uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określi wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Jeśli mamy obecnie system naliczania per capita to ta informacja o ilości zużyte wody nie jest tutaj konieczna. Natomiast co do jej celowości w kontekście tego, co pan burmistrz się wypowiedział czyli zbierania, gromadzenia danych na użytek ewentualnie pewnych analiz czy wykorzystania przy zmianie opłaty, to oczywiście można to w takiej deklaracji zamieścić, natomiast na pewno nie może być to podstawa bez zmiany stosownej uchwały o sposobie naliczania opłaty do jakichkolwiek rozliczeń z właścicielami nieruchomości. Więc w tym sensie mogę powiedzieć na gruncie obecnie czy od 1 lipca, jeśli się nic nie zmieni, to od 1 lipca 2013 r. obowiązującym stanie prawnym przy przesądzeniu już wcześniej, że opłata jest pobierana od osoby, nie ma podstaw do tego, aby obawiać się, że zwiększone zużycie wody będzie powodowało w gospodarstwach rolniczych jakieś negatywne konsekwencje, jeżeli chodzi o te opłaty. Radny H. Popławski: My tu, wydaje mi się, niepotrzebnie tracimy czas, dlatego że 18

19 w tym momencie przy tych uchwałach, które podjęliśmy do tej pory, to ta dyskusja nie ma najmniejszego sensu. To może być tylko informacja statystyczna, która jeżeli będziemy chcieli się zagłębić, może nam np. pozwolić jako radzie czy burmistrzowi do porównania danych przedstawianych przez Wodbar co do ilości wytwarzanej wody z tym, jak zużywamy wodę i ona nie ma żadnego przełożenia na ustawy śmieciowe. Jest to typowa informacja statystyczna i wydaje mi się, że szkoda dłuższej dyskusji. Przecież nikt nie będzie przyjmował, że ktoś, kto prowadzi gospodarstwo i ma powiedzmy 100 krów i nie będzie mu nikt przeliczał, że on zużyje na członka rodziny po 10 m w miesiącu, bo wiadomo, że tyle nie zużyje, a też nikt nie będzie mu liczył, ile przypada statystycznie na krowę. To jest po prostu zwykła informacja statystyczna. Radny Aleksander Kabaciński: Ale naprawdę tutaj nawet ta informacja statystyczna to będzie z dużym błędem. No bo co, my chcemy się dowiedzieć, ile w gospodarstwach domowych zużywa się wody w ogóle ze zwierzętami łącznie, czy na domostwo czyli gospodarstwo domowe i wtenczas tutaj nie widzę, po co? No po co? Burmistrz M. Pęziak: Więc ja chcę powiedzieć tak, że w naszej gminie osób prowadzących gospodarstwa rolne to jest w zdecydowanej mniejszości są te osoby, więc głównie nam chodzi o mieszkańców bloków, domków jednorodzinnych tam gdzie się nie hoduje zwierząt. Natomiast to, tak jak powiedział pan radny Popławski, no nikt nie będzie, że tak powiem, bezmyślnie liczył wielkiego zużycia wody w gospodarstwie rolnym na 1 mieszkańca. Wiadomo, że to by nam zafałszowało wyniki. Wtedy będziemy się starali doprecyzować te dane. Niektórzy gospodarze przecież mają też i podliczniki i jesteśmy w stanie określić, ile na wsi przeciętnie zużywa się na osobę wody. No nie wszyscy nie mają liczników, ale znaczna grupa rolników ma podliczniki na wodę, którą używa do celów komunalnych, tam gdzie są przeważnie kanalizacje zrobione, to wtedy też, żeby nie płacić za ścieki, za wodę użytkowaną, nie wiem, do podlewania tam roślin w ogródku przydomowym, czy do pojenia zwierząt. Przecież to jest już rozliczane. Nam chodzi tylko o to, żeby zebrać pewne informacje, żeby nie produkować za jakiś czas znowu sterty papierów, makulatury i pytać ludzi o to, ile zużywają wody, więc chcemy za jednym razem jakby to osiągnąć. Zebrać sobie jakieś informacje, bo być może wysoka rada zechce zastanowić się nad tym, czy nie zróżnicować opłat w mieście np. od osoby, a na wsi od zużycia wody i wtedy już będziemy mieli jakieś dane, na bazie których będziemy mogli pracować. Radca prawny M. Rościszewski: Jeszcze uzupełniając tę kwestię gwoli rozwiania państwa wątpliwości, otóż w przypadku, gdyby hipotetycznie przyjmować rozliczenie w oparciu o zużycie wody, to musimy pamiętać, że zgodnie z art. 6j ust. 1 pkt 2 liczy się zużycie wody z danej nieruchomości. Nie ma tutaj pojęcia gospodarstwa rolnego, a jak wiadomo gospodarstwo rolne może się składać z większej ilości nieruchomości, więc to też nie jest jakby tutaj powiązane funkcjonalnie, bo mogą się zdarzyć takie sytuacje, że np. budynek mieszkalny będzie na innej nieruchomości, natomiast budynki gospodarcze, w których to zwiększone zużycie wody będą na innej 19

20 nieruchomości, także to nie można tutaj jakby tego utożsamiać. W każdym razie ustawa na dzień dzisiejszy, jeśli mowa o tym zużyciu wody, posługuje się pojęciem ilości zużytej wody z danej nieruchomości, a w pozostałym zakresie to funkcjonuje, jak powiedziałem wcześniej, że to żadnego wpływu w sensie prawnym na wysokość opłat nie ma i mieć nie może. Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji przewodnicząca obrad zamknęła dyskusję, po czym poddała pod głosowanie projekt uchwały. Za: 14 Przeciw: 1 Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVI/204/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin (załącznik nr 8) Następnie przystąpiono do rozpatrzenia kolejnego projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Barcin. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Eliza Graczyk kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Jadwiga Mateńko: Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała uchwałę i prosi o jej przyjęcie. Z uwagi na brak głosów w dyskusji przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały. Za: 14 Przeciw: 1 Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVI/205/2012 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Barcin (załącznik nr 9). 20

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 Spis treści I. Cel i zakres opracowania... 3 1. Cel opracowania... 3 2. Zakres opracowania... 3 II. Informacje podstawowe... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi 1. Dlaczego zmieniają się zasady gospodarowania odpadami? Wprowadzane zmiany w systemie gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 1. Cel przygotowania analizy Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM ZA 2014 ROK przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391). Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości. Wypełnić komputerowo lub ręcznie, dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 14/2012 Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 listopada 2012 r.

Protokół Nr 14/2012 Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 listopada 2012 r. Protokół Nr 14/2012 Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 listopada 2012 r. Posiedzenie Komisji odbyło się dnia 21 listopada 2012 r. w lokalu Urzędu Gminy pokój nr 9

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LVII/867/14 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Opole, dnia 5 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LVII/867/14 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 24 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 1214 UCHWAŁA NR LVII/867/14 RADY MIASTA OPOLA z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia

Bardziej szczegółowo

Dlaczego zmieniono ustawę?

Dlaczego zmieniono ustawę? Dlaczego zmieniono ustawę? Nowe zapisy ustawy mają na celu dostosować gospodarkę odpadami komunalnymi do wymogów Unii Europejskiej. Głównym celem wprowadzanych zmian jest: uszczelnienie systemu wszyscy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK Horyniec-Zdrój, kwiecień 2015 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 URZĄD GMINY W RZEKUNIU Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 Kwiecień 2015 adres: ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń telefon: 29 761 73 01 29 761 73 02 faks: 29

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r. PROJEKT UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/55/2015. RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/55/2015. RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/55/2015 RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich

Bardziej szczegółowo

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za terenie Gminy Drelów od r. do r.

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za terenie Gminy Drelów od r. do r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DRELÓW ZA ROK 2014. 1. Wstęp Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona została zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10, w związku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 3239 UCHWAŁA NR XIX/160/16 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI 1 stycznia 2012 r. - nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach zmieniająca od podstaw system zagospodarowania odpadów; 1 lipca 2013 r. - mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W SYSTEMIE ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE KRAKÓW LIPIEC 2013. Szkolenie Urząd Miasta Krakowa 29.11.2012

ZMIANY W SYSTEMIE ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE KRAKÓW LIPIEC 2013. Szkolenie Urząd Miasta Krakowa 29.11.2012 ZMIANY W SYSTEMIE ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE KRAKÓW LIPIEC 2013 Szkolenie Urząd Miasta Krakowa 29.11.2012 Nowy rok niesie za sobą wiele zmian w gospodarce odpadami na terenie Polski.

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 29 września 2015 r.

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 Oleszyce, dnia 26 kwietnia 2016 roku. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok 1. Wstęp Obowiązek sporządzenia analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK Horyniec-Zdrój, 2014 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia sierpnia 2015r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia sierpnia 2015r. PROJEKT DRUK NR 6/XI UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia sierpnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E

D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 2764 A D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA ORAZ KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I

Bardziej szczegółowo

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Emilia Kołaczek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, dnia 10 grudnia 2012 r. Cele wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Rewolucja śmieciowa w jst Kraków, 6 czerwca 2013 r. 1 stycznia 2013 r. zmodernizowany system gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Gorlice

Rewolucja śmieciowa w jst Kraków, 6 czerwca 2013 r. 1 stycznia 2013 r. zmodernizowany system gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Gorlice Rewolucja śmieciowa w jst Kraków, 6 czerwca 2013 r. 1 stycznia 2013 r. zmodernizowany system gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Gorlice Gorlice Gorlice to miasto powiatowe o powierzchni 23,56 km

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r.

UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r. UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowiczki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16 00. Wszyscy radni byli obecni.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Rydułtowy za rok Wprowadzenie

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Rydułtowy za rok Wprowadzenie 1. Wprowadzenie 1.1. Podstawa prawna. Podstawę prawną analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi stanowi art. 3 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 11 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/572/16 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 29 września 2016 r.

Opole, dnia 11 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/572/16 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 29 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 11 października 2016 r. Poz. 2083 UCHWAŁA NR XXXI/572/16 RADY MIASTA OPOLA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Orla, dnia 30 kwietnia 2015r. Spis treści: 1. Cel i założenia analizy...3 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarki odpadami...3

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie. Gminy Milejów. 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie. Gminy Milejów. 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Milejów 2014 r. Milejów, dnia 29 kwietnia 2015 r. 1. Cel analizy, warunkowania formalno-prawne. Zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt. 10, art. 9tb

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Głuchołazy 2015 1. Wprowadzenie 1.1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLVIII/2014 z czterdziestej ósmej sesji Rady Gminy Świdnica w dniu 04 lipca 2014r.

PROTOKÓŁ NR XLVIII/2014 z czterdziestej ósmej sesji Rady Gminy Świdnica w dniu 04 lipca 2014r. PROTOKÓŁ NR XLVIII/2014 z czterdziestej ósmej sesji Rady Gminy Świdnica w dniu 04 lipca 2014r. W dniu 04 lipca 2014r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy przy ul. Ogrodowej Nr 37 odbyła się czterdziesta

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok Lipnica Murowana 2014r. I. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/311/2014 RADY GMINY SZTUTOWO. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXII/311/2014 RADY GMINY SZTUTOWO. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXII/311/2014 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK Żagań, dn. 21 kwiecień 2015 r. I. Wstęp Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/551/2013. Rady Miasta Siedlce. z dnia 29 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIX/551/2013. Rady Miasta Siedlce. z dnia 29 marca 2013 r. identyfikator XXIX/551/2013/29 UCHWAŁA NR XXIX/551/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/263/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 28 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/263/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 28 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/263/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł nr 1/07

P r o t o k ó ł nr 1/07 P r o t o k ó ł nr 1/07 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 22 stycznia 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala konferencyjna)

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kłecko za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kłecko za 2014 rok URZĄD MIEJSKI GMINY KŁECKO Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kłecko za 2014 rok Sandra Maciejewska Dokument zawiera analizę weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE ZMIANY PRAWNE DO USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

PLANOWANE ZMIANY PRAWNE DO USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH PLANOWANE ZMIANY PRAWNE DO USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Emilia Kołaczek Departament Gospodarki Odpadami Rzeszów, dnia 3 lipca 2014 r. Stan realizacji przetargów Podpisana umowa z

Bardziej szczegółowo

Rewolucja śmieciowa. Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Czyste środowisko w Twojej gminie

Rewolucja śmieciowa. Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Czyste środowisko w Twojej gminie Rewolucja śmieciowa Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Czyste środowisko w Twojej gminie Problem śmieci jest znany każdemu z nas. Codzienne czynności związane z bytowaniem człowieka

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw weszła w

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Stawki opłaty i wielkości pojemników za odbiór nieczystości zbieranych w sposób selektywny

Stawki opłaty i wielkości pojemników za odbiór nieczystości zbieranych w sposób selektywny Od dnia 1 lipca 2013 roku odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będzie odbierała firma wyłoniona w przetargu ogłoszonym przez Gminę Mstów. W związku z tym wszyscy mieszkańcy gminy stale zamieszkujący

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 30 lipca 2013 r. Poz. 3049 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA WEJHEROWA. z dnia 25 czerwca 2013 r.

Gdańsk, dnia 30 lipca 2013 r. Poz. 3049 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA WEJHEROWA. z dnia 25 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2013 r. Poz. 3049 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁA NR.. 2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia kwietnia 2015 r.

PROJEKT UCHWAŁA NR.. 2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR.. 2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r. Opracowanie: Anna Wróblewska-Czubek Referat Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami i Ochrony Środowiska str.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ Podstawa prawna: Zobowiązany do złożenia deklaracji: Miejsce składania deklaracji: Ustawa z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład

Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład Dobre praktyki NFOŚiGW Warszawa 26 01 2012 Obowiązki Gminy Zapewnianie warunków ograniczenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 755/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 30 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR 755/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 30 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR 755/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 507/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1795) Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (204.) oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych(116.)

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył Pan Krzysztof Wilk.

Obradom przewodniczył Pan Krzysztof Wilk. Protokół z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Zaopatrzenia Ludności, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy odbytego w dniu 15.02.2013 r. Lista obecności członków Komisji

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok I. Podstawa opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednym z zadań

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r.

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. VI kadencja Porządek obrad:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. /. Rady Gminy.. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała Nr. /. Rady Gminy.. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty Uchwała Nr. /. Rady Gminy.. z dnia Projekt w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK SUWAŁKI, KWIECIEŃ 2015 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie.. 3 1.1 Ramy prawne... 3 1.2 Kształt systemu odbioru

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 13 września 1996 r.

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 18/12 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 25 października 2012 r. w godzinach od 8..00 do 10 30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK GOSPODARKA ODPADAMI Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Damnica nie obejmuje właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstw, warsztatów, szkół, sklepów, budynków

Bardziej szczegółowo

Świat się zmienia śmiecenie odpada! Nowy system gospodarowania odpadami. Irena Krukowska - Szopa Sławek Chybiński

Świat się zmienia śmiecenie odpada! Nowy system gospodarowania odpadami. Irena Krukowska - Szopa Sławek Chybiński Świat się zmienia śmiecenie odpada! Nowy system gospodarowania odpadami Irena Krukowska - Szopa Sławek Chybiński Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Turawa 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.

Urząd Gminy Turawa 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa. Urząd Gminy Turawa 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl BU.III.271.3.2013 Turawa, dnia 16 maja 2013r. WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r.

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r. ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Czerwiec 2013 r. I. Kluczowe regulacje prawne. 1. Frakcje odpadów, 2. Zasady gospodarki odpadami, 3. Hierarchia postępowania z odpadami,

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Modliborzyce

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Modliborzyce Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Modliborzyce Wraz z wejściem w życie 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 01.07.2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/64/15 Rady Miejskiej w Czersku. z dnia 14 maja 2015 r.

Uchwała Nr VI/64/15 Rady Miejskiej w Czersku. z dnia 14 maja 2015 r. BR.0007.37.2015 Uchwała Nr VI/64/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty Na

Bardziej szczegółowo

BR Protokół Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Lista obecności stanowi załącznik do protokołu

BR Protokół Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Lista obecności stanowi załącznik do protokołu BR.0012.4.1.2016 Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, które odbyło się 26.01.2016 roku w Ratuszu Miejskim w Kole. Posiedzeniu przewodniczył Mariusz Budny - Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 131176-2013; data zamieszczenia: 04.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 120522-2013 data 27.03.2013

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA ZAKŁADÓW RZEMIEŚLNICZYCH, USŁUGOWYCH I PRODUKCYJNYCH

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA ZAKŁADÓW RZEMIEŚLNICZYCH, USŁUGOWYCH I PRODUKCYJNYCH INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA ZAKŁADÓW RZEMIEŚLNICZYCH, USŁUGOWYCH I PRODUKCYJNYCH Deklarację należy wypełnić czytelnie na maszynie, komputerze

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2014 ROK Młynary, kwiecień 2015 r. 2 I. Wstęp. 1. Cel przygotowania analizy. Niniejszy dokument stanowi roczną analizę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Stowarzyszenia Ogrodowego. ROD Storczyk II w Toruniu

REGULAMIN ZARZĄDU. Stowarzyszenia Ogrodowego. ROD Storczyk II w Toruniu REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Ogrodowego ROD Storczyk II w Toruniu 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego ROD Storczyk II w Toruniu jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia: 2. Kieruje całokształtem

Bardziej szczegółowo

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY MIKSTAT

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY MIKSTAT Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI/135/2012 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 18 grudnia 2012 r. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW Brody, dnia 25 listopada 2015 roku ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pod nazwą Odbiór i transport zmieszanych odpadów komunalnych oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/218/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia 25 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/218/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia 25 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XX/218/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania komunalnych od właścicieli i zagospodarowania tych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Stan ludności na dzień 1 stycznia 2011 roku wynosi: miasto 21 203, gmina 16 333, Razem 37 536 osób. 43% miasto 57% gmina

Stan ludności na dzień 1 stycznia 2011 roku wynosi: miasto 21 203, gmina 16 333, Razem 37 536 osób. 43% miasto 57% gmina Miasto i gmina Końskie usytuowane są w północnozachodniej części województwa świętokrzyskiego, na pograniczu Gór Świętokrzyskich i Niziny Mazowieckiej, w obrębie Zagłębia Staropolskiego. Sąsiaduje z gminami:

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo