Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na IV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 26 lutego 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na IV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 26 lutego 2015 r."

Transkrypt

1 Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na IV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 26 lutego 2015 r. Radny Jacek Kawka 96/V/15 ja mam interpelację, którą kieruję do Burmistrza Sawaryna, którego nie ma dzisiaj, ale myślę, że odczyta moją interpelację, proszę o informację o tym, z jakimi kontrahentami, przedsiębiorcami spotkał się w dniach 5-6 lutego w trakcie delegacji do Raciechowic i jakie są efekty tych spotkań? SEO Gryfino, dnia r. Wizyta przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w partnerskiej gminie Raciechowice miała na celu w szczególności zapoznanie się z działaniami władz gminy na rzecz organizacji pozarządowych oraz sposobem funkcjonowania szkoły muzycznej. Korzystając z gościnności Wójta Gminy pana marka Gabzdyla oraz pomocy Sekretarza Pana Wojciecha Greli, delegacja spotkała się z Paniami: Barbarą Miąsko przedstawicielką Spółdzielni Socjalnej Przystań w Kwapince oraz Panią Małgorzatą Woźniczką przedstawicielką Spółdzielni Socjalnej Kuźnia Smaku w Czasławiu. Spółdzielnia Socjalna Przystań powstała z inicjatywy Gminy Raciechowice oraz organizacji pozarządowej tj. OSP w Kwapince. Jej działalność polega głównie na dożywianiu dzieci i młodzieży ze szkół i działalności komercyjnej. Spółdzielnia Kuźnia smaku z kolei zajmuje się produkcją tradycyjnej żywości z warzyw i owoców pochodzących prosto od okolicznych rolników oraz wspieraniem miejscowych artystów i rękodzielników, którzy poprzez spółdzielnię oferują swoje unikalne, ręcznie wykonane przedmioty. Aspekt socjalny działalności obu spółdzielni polega na współpracy z ludźmi, którzy mają problemy z radzeniem sobie na rynku pracy. Podkreślić należy, że uzyskują w swojej działalności również dodatni wynik finansowy. Jednym z punktów wizyty były odwiedziny w utworzonym z inicjatywy społecznej środowiskowym Domu Samopomocy w Zegartowicach prowadzącym ośrodek dziennej opieki dla osób z upośledzeniem umysłowym oraz z Ośrodku OSP w Kwapince. Wójt Gminy przedstawił członkom delegacji procedury i możliwości pozyskania środków finansowych na utworzenie szkoły muzycznej oraz sposobu dostosowania istniejącej placówki do dwojakiej działalności: szkoły podstawowej i szkoły muzycznej. Delegacja odwiedziła Zespół Szkół w Czasłąwiu i spotkała się z Panią Beatą Miętką dyrektorką Szkoły Muzycznej I stopnia utworzonej przy ww zespole szkół. Burmistrz Miasta i Gminy Mieczysław Sawaryn 97/V/15 moja interpelacja dotyczy skrzyżowania ul. B. Chrobrego z ul. 1 Maja, w tym miejscu wystają z chodnika pozostałości po obciętych słupkach, które poprzednio tworzyły barierkę ochronną, stwarzają one zagrożenie szczególnie dla ludzi starszych. Proszę o interwencję w tej sprawie. BMP/97, 98, 125/V/15 Gryfino, dnia r. Interpelację przesłano do GDDKiA. Radny Roland Adamiak 98/V/15 mieszkańcy zgłaszają problem z przejściem dla pieszych, usytuowanym przy zbiegu ul. Chrobrego i Grunwaldzkiej przy stacji paliw w Gryfinie. W tym miejscu w zasadzie przy każdym opadzie deszczu zbiera się woda, uniemożliwiając tym samym swobodne przejście pieszym przez to przejście. Proszę o podjęcie działań w tym zakresie. BMP/97, 98, 125/V/15 Gryfino, dnia r. Interpelację przesłano do GDDKiA.

2 Radna Ewa De La Torre 99/V/15 chciałabym wrócić do poprzedniej sesji i poprosić panią Skarbnik o dostarczenie kopii porozumienia pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Gminą Gryfino w sprawie przekazywania dotacji na realizację zadań powiatowych, realizowanych przez gminę w zakresie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży o zasięgu powiatowym. Radny Zenon Trzepacz 100/V/15 moja interpelacja dotyczy drogi do Drzenina, przed Drzeninem rosną wysokie topole. Zwrócili się do mnie mieszkańcy, którzy korzystają z autobusów, z różnych pojazdów, nad tą drogą zwisają dosyć grube konary. Mieszkańcy proszą o przycięcie tych konarów. BMK ML Gryfino, dnia r. Interpelację przekazano do Zarządu Powiatu. 101/V/15 w imieniu mieszkańców Gryfina i nie tylko zgłaszam interpelację, dotyczącą cmentarza, niektóre z alejek na cmentarzu nie wyglądają najlepiej, należałoby przebudować, poprawić niektóre z tych alejek. Jest również prośba od starszych osób, czy nie ma możliwości postawienia kilku ławeczek w tych miejscach, gdzie jest to możliwe, przy tych alejkach, które za kaplicą idą pod górę. Radny Czesław Skonecki 102/V/15 chciałbym złożyć interpelację w sprawie mieszkanki naszego miasta, można powiedzieć pioniera miasta, pani (...). Cztery lata temu składała pisemny wniosek o zmianę mieszkania, posiada mieszkanie dwupokojowe na IV piętrze, schorowana kobieta, chodząca o kulach, ma trudności z wyjściem z mieszkania. Bardzo prosi o ewentualna zamianę tego mieszkania na niższą kondygnację i na mniejsze. BMK Gryfino, dnia r. Odpowiadając na interpelację niniejszym pragnę poinformować, że w rejestrze wniosków o zamianę lokali komunalnych z urzędu nie widnieje nazwisko pani (...). Z informacji przekazanych przez radną Jolantę Witowską wynika, że ww odstąpiła od zamiaru ubiegania się o najem lokalu komunalnego. Początkowo pani (...) złożyła, za pośrednictwem radnej Jolanty Witowskiej stosowny wniosek w biurze podawczym urzędu, a następnie, jeszcze tego samego dnia, poprosiła o jego wycofanie. 103/V/15 przy ul. Asnyka był kiosk Ruchu, mieszkańcy tego rejonu zwracają uwagę i proszą, ażeby to miejsce było wykorzystane na trzy, cztery miejsca parkingowe. BMP/103, 104, 105/V/15 Gryfino, dnia r. Ad. 103 wykonanie miejsc postojowych we wnioskowanym miejscu wymaga opracowania dokumentacji projektowej oraz dokonania stosownego zgłoszenia organowi administracji budowlanej. Rozważymy możliwości realizacji ww. zadania w bieżącym roku. 104/V/15 ul. Garbarska jest tak zaniedbana, że wtedy, kiedy są opady atmosferyczne, woda z całego miasta płynie tą ulicą, niestety nie ma ujścia bezpośrednio do Regalicy, tam są murowane garaże i ten teren jest po prostu zalewany, jest wielkie jezioro. Ludzie okopują wały, żeby ustrzec się przed zalewaniem tych

3 garaży. Samo przejście w kierunku bazy rybackiej ta droga wymaga naprawy. Tam ludzie przechodzą gehennę, wtedy, kiedy popada, są trudności. BMP/103, 104, 105/V/15 Gryfino, dnia r. Ad. 104 prace związane z poprawą stanu drogi ul. Garbarskiej zostały zrealizowane w ostatnich dniach przez PUK Sp. z o.o. w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg. 105/V/15 od strony przejazdu kolejowego jest zakaz wjazdu w ul. Kolejową, wszyscy użytkownicy garaży muszą objechać całe miasto, żeby dojechać do garażu. Czy nie byłoby możliwe pod znakiem umieszczenie tabliczki, że zakaz wjazdu nie dotyczy dojazdu do garaży? BMP/103, 104, 105/V/15 Gryfino, dnia r. Ad. 105 proponowane przez Pana rozwiązanie pogorszy stan bezpieczeństwa w rejonie tego skrzyżowania Radny Zbigniew Kozakiewicz 106/V/15 wrócę do tematu, Gryfino obr. 1, Mniszki, dwie ulice Wodna i Rybacka są w stanie tragicznym. Setki, a może już tysiące dziur, jest problem z przejechaniem samochodu terenowego, nie mówiąc o osobowym, liczne awarie szczególnie podwozi. Jest to ulica o nawierzchni żużlowej o ścisłej, zwartej zabudowie, dużo posesji prywatnych, jest to bardzo uciążliwe dla mieszkańców. Wiem, że oni już od dłuższego czasu monitowali i osobiście do mnie jako radnego przyszli z tą petycją, kolejną zresztą, żeby coś zrobić, chociaż w tej chwili wyrównać tą nawierzchnię, tam są już media położone. W planie na przyszłość, żeby zrobić tą ulicę, żeby te dziury wyrównać, żeby była możliwość wjazdu do posesji. BMP/106/V/15 Gryfino, dnia r. W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie poprawy stanu ul. Wodnej i Rybackiej informuję, że w ostatnich dniach PUK Sp. z o.o. na zlecenie Gminy Gryfino dokonał poprawy stanu dróg. Radna Małgorzata Wisińska 107/V/15 moja interpelacja dotyczy drogi powiatowej nr 1356Z, proszę o uporządkowanie poboczy i usunięcie konarów drzew, które zagrażają bezpieczeństwu jazdy. BMP/107, 119, 121, 126/V/15 Gryfino, dnia r. Interpelację przekazano do Starostwa Powiatowego. 108/V/15 po wycince drzew w Mielenku Gryfińskim została zniszczona droga lokalna, którą rolnicy własnym sumptem wykonali na pola. W tej chwili ta droga jest nieprzejezdna, prosiłabym o przywrócenie tej drogi do poprzedniego stanu. BMP/108/V/15 Gryfino, dnia r. W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej w sprawie złego stanu drogi lokalnej powstałego w wyniku prowadzonej wycinki drzew w Mielenku Gryfińskim

4 informuję, że prace związane z wycinką drzew prowadzone na zlecenie Starostwa Powiatowego w Gryfinie w najbliższych dniach dokonamy przeglądu stanu dróg w celu ustalenia uszkodzeń i przyczyny ich powstania, by w sytuacji potwierdzenia się faktu zniszczenia dróg na skutek prowadzonej wycinki wyegzekwować naprawę tych dróg. Radny Piotr Zwoliński 109/V/15 pierwsza sprawa dotyczy prośby mieszkańców o przekazanie do Starostwa Powiatowego sprawy wymiany nawierzchni chodnika przy ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ścieżki rowerowej. Występują tam utrudnienia w postaci dużego zapiaszczenia i kałuż po opadach deszczu. 110/V/15 mieszkańcy ul. Okrężnej pytają, kiedy planowany jest remont nawierzchni chodników i jezdni przy tej ulicy? BMP/110, 111, 112, 113/V/15 Gryfino, dnia r. Ad. 110 w związku z trudną sytuacją budżetową Gminy Gryfino i przeznaczeniu w tym roku i tak znacznych środków finansowych na realizację zadań drogowych trudno będzie wygospodarować w bieżącym roku środków na kompleksowy remont chodników na ul. Okrężnej. Problem fatalnego stanu chodników w tym rejonie jest znany i dołożymy starać aby do jego kompleksowego remontu przystąpić jak najszybciej, jednak jest mało prawdopodobne by było to w tym roku. 111/V/15 czy możliwe jest wykonanie w szybkim terminie przejścia dla pieszych z ul. Reymonta przy skrzyżowaniu z ul. Okrężną? Tam wcześniej znajduje się przejście na wysokości sklepu Bartek, ale po prostu ono służy jako komunikacja z ul. Reymonta i dalej wzdłuż ulicy Armii Krajowej. BMP/110, 111, 112, 113/V/15 Gryfino, dnia r. Ad. 111 przy okazji kompleksowego malowania znaków poziomych na drogach gminnych dokonamy analizy zasadności i możliwości wykonania tego przejścia. 112/V/15 proszę o wymalowanie znaków poziomych na ścieżkach rowerowych wzdłuż ul. Jana Pawła II. Obecne oznakowanie pionowe jest po prostu niewystarczające. BMP/110, 111, 112, 113/V/15 Gryfino, dnia r. Ad. 112 wykonamy to oznakowanie przy okazji kompleksowego malowania znaków poziomych na drogach gminnych przy sprzyjającej pogodzie. 113/V/15 na początku ul. Okrężnej przejście dla pieszych na jezdni z jednej strony prowadzi na trawnik. Wskazane byłoby, aby w tym miejscu wykonać ok. 10m 2 chodnika z płyt chodnikowych.

5 BMP/110, 111, 112, 113/V/15 Gryfino, dnia r. Ad. 113 od strony ul. Reymonta chodnik w tym miejscu został wykonany. Radna Jolanta Witowska 114/V/15 odwiedzający cmentarz komunalny, zwłaszcza ci starsi, zgłaszają potrzebę postawienia dodatkowego toy-toya w rejonie ul. Pomorskiej. Lokalizacja obecnego jedynego toy-toya przy biurze cmentarnym jest zbyt odległa i trudna do przebycia dla tych osób starszych. Proszę rozważyć takie rozwiązanie. L.dz./ZUK/716/2015 Gryfino, dnia 12 marca 2015 r. W odpowiedzi na interpelację informuję, że: Spółka nie przewiduje postawienia toalety przenośnej typu toi-toi na cmentarzu w rejonie ul. Pomorskiej, jak również brak jest technicznych możliwości postawienia toalety stacjonarnej (brak sieci kanalizacyjnej). PUK Sp. z o.o. Prezes Zarządu Rafał Mucha Radna Małgorzata Rubczak 115/V/15 interpeluję w imieniu mieszkańców Pniewa z ul. Dębowej, kiedy w końcu zakończy się inwestycja dotycząca kanalizacji? Część mieszkańców ma podłączenia, część nie ma, prace zostały zaprzestane, brak rzetelnego informowania mieszkańców na temat postępu prac. BMP/115, 116, 118/V/15 Gryfino, dnia r. W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Radu Rady wyjaśniam: Ad. 115 inwestycja w Pniewie polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej w ramach uzyskanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko została zakończona. Dla odcinków sieci kanalizacyjnej nieobjętych dofinansowaniem zostały opracowane projekty i uzyskano pozwolenia na budowę. Odcinki te Gmina Gryfino wraz z PUK Sp. z o.o. wykona we własny zakresie. Prace te będą prowadzone sukcesywnie w miarę wygospodarowania środków finansowych na ten cel z budżetu lub w sytuacji pojawienia się jakiś możliwości finansowania tego zadania z poza budżetu. 116/V/15 jeszcze jedna interpelacja dotycząca ul. Dębowej, pozwoliliśmy ludziom budować domy, wydzieliliśmy działki, nie pomyśleliśmy o infrastrukturze, szczególnie o oświetleniu, po zmroku panują tam egipskie ciemności. BMP/115, 116, 118/V/15 Gryfino, dnia r. W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Radu Rady wyjaśniam: Ad. 116 niezbędne jest opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę na kanalizację deszczową, oświetlenie oraz drogi. Dotyczy to wszystkich dróg gminnych publicznych i wewnętrznych w rejonie Pniewa i Żórawek. 117/V/15 interpelacja dotyczy Nowego Czarnowa i Krajnika, tu ukłon w stronę PUK, żeby zajęli się czyszczeniem studzienek burzowych, deszczowych. Dotychczasowe studzienki były czyszczone chyba kilkanaście lat temu, na dziś są zamulone,

6 zabagnione, nie odbierają w ogóle deszczu, skutkiem czego przy ulewnych deszczach woda wlewa się na podwórka posesji. L.dz./ZWiK/643/2015 Gryfino, dnia r. W odpowiedzi na powyższą interpelację informujemy, że sieć kanalizacji deszczowej oraz studzienki burzowe i deszczowe na terenach gminnych są czyszczone na zlecenie Gminy Gryfino. Zakres świadczonych usług określa szczegółowo Porozumienie Wykonawcze Nr BMK obowiązujące od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Studzienki burzowe i deszczowe w miejscowości Nowe Czarnowo oraz Krajnik nie są ujęte w porozumieniu. Przedsiębiorstwo zgłasza gotowość do wykonania wyszczególnionych w interpelacji prac. Kierownik ZWiK Dariusz Pasik BMK nsz Gryfino, dnia r. Odpowiadając na interpelację uprzejmie informuję, że Gmina przeprowadzi weryfikację stanu drożności przedmiotowej kanalizacji deszczowej oraz w przypadku stwierdzenia takiej konieczności, zleci usługę oczyszczania studzienek położonych na ternach gminnych PUK Sp. z o.o. 118/V/15 droga gruntowa łącząca Pastuszkę z m. Krajnik, ok. 500 m, mieszkańcy obydwu miejscowości bardzo proszą o kruszywo, a własnym kosztem i własnymi siłami utwardzą ten odcinek drogi, który jest wykorzystywany przez wielu mieszkańców, nie tylko tych miejscowości, ale pozostałych miejscowości z południowej części gminy, dojeżdżających do elektrowni Dolna Odra. BMP/115, 116, 118/V/15 Gryfino, dnia r. W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Radu Rady wyjaśniam: Ad. 118 w sprawie dostarczenia materiału na poprawę stanu dróg w miejscowości Krajnik i Pastuszka bardzo proszę aby zainteresowane osoby deklarujące chęć wykonania prac skontaktowały się z Kierownikiem Referatu Inwestycji, Panem Mariuszem Andrusewiczem (tel w. 311 pok.11) w celu ustalenia zakresu, ilości i sposobu wykonania remontu dróg. 119/V/15 droga powiatowa w Krajniku, budowana w latach 70 jako dojazd do Dolnej Odry, łącząca rozdzielnię z elektrownią, zbudowana z płyt betonowych. Dotychczas nie było żadnego konkretnego remontu, remonty coroczne to były takie prowizorki, polegały na wysypaniu kruszywa zmieszanego z asfaltem w miejsca najbardziej wyerodowane, przydałby się konkretny remont, usunięcie wybrzuszeń i garbów, uzupełnienie powstałych dużych wypłukań i dziur w tej drodze. BMP/107, 119, 121, 126/V/15 Gryfino, dnia r. Interpelację przekazano do Starostwa Powiatowego. Radny Marcin Para 120/V/15 BIP gminy jest prowadzony poprawnie i nie mam do niego żadnych zarzutów, natomiast jeżeli chodzi o jednostki organizacyjne, szkoły, jest sytuacja, która powoduje, że jest utrudniony dostęp do informacji, które się tam powinny znajdować, a zakładam, że jednostki prowadzą chociażby postępowania przetargowe czy nabór na stanowiska. Takich informacji tam brakuje, proszę o szczegółową informację, kiedy zostanie to poprawione.

7 121/V/15 przy ul. Armii Krajowej, na wysokości ul Reymonta, chodnik jest dosyć mocno uszkodzony i utrudnia poruszanie się mieszkańcom. Proszę o przekazanie informacji do powiatu i doprowadzenie chodnika do stanu używalności. BMP/107, 119, 121, 126/V/15 Gryfino, dnia r. Interpelację przekazano do Starostwa Powiatowego. Radny Marcin Pazik 122/V/15 interpeluje w sprawie wykorzystania terenu gminnego, od ul. Krasińskiego do ul. Jana Pawła II, tj. ul. Asnyka w celu utworzenia ok. 12 miejsc parkingowych. Tam jest ok. 30 m do wykorzystania, jeżeli będą pod kątem 90 stopni, to ok miejsc. To jest teren gminny, spełniające wszelkie warunki wymiarowe. Proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Radny Leszek Jaremczuk 123/V/15 przy drodze wojewódzkiej 120 przy ul. Gryfińskiej w Wełtyniu rosną głogi, które są prawie suche i grożą przewróceniem. W ubiegłym roku pisałem pisma jako sołtys, lecz nie ma do tej pory żadnych skutków. Proszę o przegląd ww drzew. BMK ML Gryfino, dnia r. Interpelację przekazano do ZZDW RDW w Chojnie. Radny Tomasz Namieciński 124/V/15 na początku stycznia mieszkańcy Gardna, państwo (...), złożyli do urzędu wniosek dotyczący zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, minął okres trzydziestodniowy, do chwili obecnej nie dostali żadnej odpowiedzi. Zgodnie z kpa taką odpowiedź powinni dostać. Proszę o udzielenie odpowiedzi, bądź też ci państwo będą zmuszeni wnieść skargę na Burmistrza ze względu na jego bezczynność. BMP/124/V/15 Gryfino, dnia r. W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek państwa (...), wyjaśniam, co następuje: W nawiązaniu do Pana pisma złożonego w tut. urzędzie w dniu r. o zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Gardno - rejon ul. Słonecznej zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie nr XVIII/158/12 z dnia 22 marca 2012 r. (publikacja: Dz.U.W.Z. poz z dnia 12 czerwca 2012 r. wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK AB z dnia 27 kwietnia 2012 r. opublikowanym w Dz.U.W.Z. z 12 czerwca 2012 r., poz. 1327) w zakresie zmiany ustaleń dotyczących kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu Złożony wniosek został zaewidencjonowany w rejestrze wniosków do zmiany planów zagospodarowania w dniu r. pod poz. 2/2015 i zostanie rozpatrzony z chwilą uruchomienia procedury sporządzania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Gardno - rejon ul. Słonecznej. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2015 r. poz. 199), przed podjęciem uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego burmistrz wykonuje analizy dotyczące: zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, przygotowuje materiały geodezyjne do opracowania planu oraz ustala niezbędny zakres prac planistycznych. Jak wynika z rozpoznania zagadnień związanych z zagospodarowaniem poszczególnych terenów w obrębie Gardno istnieje potrzeba uregulowania spraw związanych z przejęciem przez Gminę Gryfino dróg po nieistniejącej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gardnie w kontekście braku planu zagospodarowania przestrzennego. Dlatego, pracownicy UMiG sporządzają analizy dotyczące m.in. zasadności przystąpienia do

8 sporządzenia planu, wyznaczeniu właściwych granic tego planu a także stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium. Udzielenie odpowiedzi w kwestii ewentualnego przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego w m. Gardno nastąpi do 31 marca 2015 roku o czym wnioskodawcę poinformowano pisemnie. Radny Zdzisław Kmieciak 125/V/15 zgłaszam potrzebę zamontowania fotoradaru w Czepinie przy drodze krajowej nr 31 w okolicy skrzyżowania Czepino-Żabnica, przy sklepie, na pasach, sprawę tą zgłaszają mieszkańcy Czepina i Nowych Brynek, ponieważ kierowcy samochodów nagminnie łamią przepisy i nie przestrzegają obowiązującej prędkości na terenie zabudowanym. W lutym miało miejsce monitorowanie przez Straż Miejską i Komendę Policji w Gryfinie, dało to dużo do myślenia, o mało co nasz strażnik miejski zostałby przejechany na przejściu dla pieszych, tylko zdolność umysłu i błyskawiczna reakcja uchroniła jego i dzieci. Kierowca nie zważając na znak stop, strażnik miejski stał na pasach, jechał prosto na tych mieszkańców, strażnik zdążył odskoczyć z tymi dziećmi. Bardzo dobrze, że była akurat na miejscu policja i udała się za tym kierowcą, policja na pewno swoje czynności zrobiła. W gazecie był artykuł, że kierujący zmienił pas, to jest nieprawda, bo on nie zmienił pasa, on prosto jechał na te dzieci, na tych ludzi. Koncentracja Straży Miejskiej uchroniła od tragedii, chciałbym podziękować Straży Miejskiej i Policji w Gryfinie za bardzo dobrą akcję. Była zgłaszana potrzeba zamontowania sygnalizacji świetlnej, ale myślę, że fotoradar byłby skuteczniejszy. Przy szkole w Radziszewie jest bezpieczniej, jest płynność, nie ma przestojów samochodów, nie ma żadnego zagrożenia. A tu z tego przejścia dla pieszych dzieci wsiadają na przystanku autobusowym w drodze do szkoły. Bardzo proszę o fotoradar, mieszkańcy również tego oczekują. BSM Gryfino, dnia r. Interpelację przesłano do ITD. BMP/97, 98, 125/V/15 Gryfino, dnia r. Interpelację przesłano do GDDKiA. 126/V/15 dostałem odpowiedź odnośnie dróg powiatowych, od Daleszewa na Stare Brynki, w której napisano, że tak wygląda jakby tam była piękna nakładka, tylko wystarczy drobna kosmetyka, co jest nieprawdą. W listopadzie 2014 r. kierujący jadąc ze Starych Brynek do drogi krajowej mijał się z radiowozem i nie mógł zjechać, bo wpadłby w taką dziurę, że pourywał koła. Policjant zawrócił zdenerwowany, uważając, że samochód powinien zjechać, bo jedzie policja. W tym momencie każdy samochód jest równy, kierowca nie przyjął mandatu, policja doszła do wniosku, że ten mandat jest niezasadny, bo jest tam taka wyrwa, że ten kierujący już nie jechał, tylko stał, nie mógł zjechać. Nie ma mowy o jakiejś kosmetyce tej drogi, tylko ją trzeba po prostu zrobić, te dziury, pobocza. To jest Daleszewo w kierunku starych Brynek, proszę, żeby przejrzeć całą drogę, żeby te pobocza zabezpieczyć, aby każdy mógł się wyminąć. To jest kwestia bezpieczeństwa. BMP/107, 119, 121, 126/V/15 Gryfino, dnia r. Interpelację przekazano do Starostwa Powiatowego. 127/V/15 - w imieniu Zarządu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie zwracam się z prośbą o wsparcie finansowe inwestycji adaptacji i remontu budynku dla osób niepełnosprawnych oraz budowy windy. Budynek, o którym

9 mowa, znajduje się w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 33, zostało tam wykonane wiele prac remontowych ze środków Starostwa Powiatowego oraz środków stowarzyszenia. Gmina Gryfino w poprzednich latach udzielała dwukrotnie pomocy finansowej, jednak są nadal potrzeby, aby placówka mogła funkcjonować. Proszę o wsparcie tej inwestycji. W powyższej sprawie stowarzyszenie złożyło stosowny wniosek do Burmistrza. Nie wskazuję kwoty, bo wiadomo w jakiej gmina jest sytuacji, ale gdyby miały być jakieś środki przekazane, to miałyby być z rezerwy budżetowej. Bardzo proszę o odpowiedź, bo jest to sprawa naprawdę bardzo ważna, bo stowarzyszenie utrzymuje dwie placówki i nie jest zdolne je utrzymać, w tym roku jeżeli się nie przeprowadzi do tego jednego budynku, a zwolni drugi, to może być tak, że ta placówka w ogóle upadnie. BMP/127/V/15 Gryfino, dnia r. W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie wyjaśniam, że w obecnej sytuacji finansowej Gminy przekazanie środków finansowych, które pozwoliłyby na realizację niezbędnego zakresu jest bardzo trudne. Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk 128/V/15 mamy przedwiośnie, po zimie wiele dróg, zwłaszcza tych gruntowych bądź częściowo utwardzanych wymaga pilnych remontów tak, by były one bezpieczne dla korzystających. Zwracam się z prośbą, aby wysłać na wszystkie drogi gminne odpowiednie służby, dokonać stosownych przeglądów i podjąć decyzje, które drogi wymagają natychmiastowej reakcji. Polecam szczególnie drogi w Żórawiach, ponieważ są to drogi tylko utwardzana i nie wszystkie są utwardzane. Ostatnio byłam na ul. Leśnej w Pniewie, która przy wielkim zaangażowaniu mieszkańców jest naprawiana, ona również wymaga zaangażowania gminy. Droga w Bartkowie, od wielu lat zgłaszana, to jest droga gminna, tzw. droga dojazdowa do pół, ale to jest droga do kilku posesji, dziurawa, w okresie deszczu zalewana, bez pobocza, bez możliwości przejścia suchą nogą. BMP/128/V/15 Gryfino, dnia r. W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej w sprawie dokonania przeglądu wszystkich dróg będących własnością Gminy Gryfino i wykonania na nich niezbędnych remontów pragnę zwrócić uwagę, że liczba dróg gminnych z uwzględnieniem wszystkich dróg wewnętrznych i dojazdowych do pól wynosi co najmniej kilkaset kilometrów, nie ma fizycznej możliwości, aby wszystkie te uwzględnić do poprawy po zimie, stąd ponawiam prośbę, aby w sytuacji pojawienia się potrzeby uzyskania przejezdności takich dróg o informacje ze strony radnych czy sołtysów, którym konkretnie odcinkom należy przywrócić przejezdność. Oczywiście w zakresie dróg publicznych gminnych służby gminne z należytą starannością dokonują przeglądów i realizowane są niezbędne prace poprawiające stan dróg publicznych. Radny Rafał Guga 129/V/15 chciałbym wzmocnić głos, który poruszył dzisiaj radny Kmieciak, na poprzedniej sesji także interpelowałem w sprawie budynku przy ul. Szczecińskiej bo byłej straży granicznej, przekazanego właśnie na rzecz WTZ. Nie otrzymałem odpowiedzi. Sytuacja jest dramatyczna, ten remont zbyt długo przeciąga się w czasie.

10 BMP/129, 131, 132/V/15 Gryfino, dnia r. W nawiązaniu do interpelacji wyjaśniam: Ad. 129 otrzymał Pan odpowiedź na swoją interpelację nr 92 na sesji styczniowej w sprawie przekazania środków na rzecz stowarzyszenia pismem z dnia r. 130/V/15 w tym roku do szkół trafi 15 mln zł z budżetu MEN na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek, projekt programu to książki naszych marzeń. Dzieci wybierają książki, które chciałyby, żeby się znalazły, oczywiście pod kontrolą pedagogów i jest możliwość pozyskania takiego dofinansowania, uzupełnienia księgozbioru o nowsze ksiązki, a nie te, które są wiekowe. Jest projekt na stronach internetowych i wszystko opiera się o to, że gmina by musiała dołożyć 20% dofinansowania. Jest przewidziane takie założenie, że szkoły, które mają do 70 uczniów, kwota dotacji na zakup nowości wydawniczych to jest zł, oczywiście plus te 20%, szkoły od 71 do 170 uczniów zł i szkoły, które mają powyższej 170 uczniów zł. Czy gmina ma zamiar skorzystać z tego programu, który uzupełni księgozbiór nie tylko dzieciom, ale osobom dorosłym, bo tak jest w założeniach tego projektu? BWS Gryfino, dnia 17 marca 2014 r. W odpowiedzi na interpelację informuje, że Gmina Gryfino jako organ prowadzący zamierza przystąpić do programu Ksiązki naszych marzeń po uprawomocnieniu się odpowiedniego rozporządzenia w tej sprawie. W chwili obecnej na stronach MEN dostępny jest projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży Ksiązki naszych marzeń. Rozporządzenie określać będzie formy i zakres finansowego wspierania organów prowadzących szkoły w celu rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Celem szczegółowym programu jest doposażenie bibliotek szkolnych, promowanie czytelnictwa, wzbogacanie oferty bibliotek oraz rozwijanie współpracy bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi. Organy prowadzące szkoły, ubiegające się o wsparcie finansowe w ramach programu, będą zobowiązane zapewnić wkład własny przeznaczony na realizację programu w wysokości co najmniej 20% wnioskowanej kwoty kosztów zadania. W okresie realizacji programu organ prowadzący może otrzymać jeden raz wsparcie finansowe w odniesieniu do poszczególnych szkół objętych wnioskiem o udzielenie przedmiotowego wsparcia. W odpowiednim terminie dyrektorzy szkół zobowiązani zostaną do przekazania do organu prowadzącego wniosków, które zostaną zweryfikowane pod kątem prawidłowości danych w nich zawartych. Następnie organ prowadzący sporządzi zbiorczy wniosek o udzielenie wsparcia finansowego, który zostanie skierowany do wojewody. Wojewoda i minister właściwy podejmuje decyzję o udzieleniu wsparcia, wskazując szkoły, które powinny otrzymać środki z budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego. Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński 131/V/15 zgłosili się do mnie mieszkańcy ul. Słowackiego z prośbą o podjęcie działań mających na celu ograniczenie prędkości kierowców na tej ulicy. Jest to ulica, która prowadzi z tzw. Górki Miłości w dół, no i niestety zdarza się, że kierowcy na luzie zjeżdżają, osiągając bardzo duże prędkości. Jest to ulica, która, będąc na niej ostatnio, można zauważyć, że ona jest taką lokalną, osiedlową, niż ulicą, na

11 której jest duży ruch. Bawią się tam dzieci, ludzie wyprowadzają tam zwierzęta, widoki tam są ładne, natomiast kilka razy doszło do zagrożenia, że tacy kierowcy rozpędzają się i o mało nie doprowadzili do wypadku z udziałem tych dzieci. Proszę, aby zastanowić się w jaki sposób ten ruch tam spowolnić. Wbrew pozorom tam jest duży ruch, bo m.in. tamtędy jeżdżą użytkownicy działek. BMP/129, 131, 132/V/15 Gryfino, dnia r. Ad. 131 na terenie, o którym Pan interpeluje, istnieje ustalona organizacja ruchu z wprowadzeniem ograniczenia prędkości do 30 km/h. Wprowadzenie rozwiązań zmuszających kierowców do przestrzegania prędkości wymagałoby przebudowy tych dróg. Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem jest zwrócenie uwagi Straży Miejskiej i Policji o rozważenie możliwości zwiększenia patroli w tym rejonie miasta celem wyegzekwowania przestrzegania istniejących przepisów drogowych. BSM /V/15 Gryfino, dnia r. Pismo przekazane do KPP. L.dz.WP-2706/15 Gryfino, dnia r. W odpowiedzi na pismo nr BSM ,.2015 w związku z interpelacją zgłoszoną na sesji informuje, że dokonano sprawdzenia płynności ruchu na ul. Słowackiego w Gryfinie oraz zwrócono uwagę na łamanie przepisów przez kierujących pojazdami mechanicznymi. W wyniku podjętych czynności stwierdzono, że ruch pojazdów jest mały, a w trakcie dokonywania kontroli nie stwierdzono naruszeń przepisów przez kierujących. Nadmieniam, iż podlegli mi funkcjonariusze w sposób szczególny zwracają uwagę na bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu i będą kierowani do wykonywania zadań w miejsca, gdzie odnotowani zdarzenia drogowe a natężenie ruchu jest znaczne. Komendant Powiatowy Policji insp. mgr inż. Andrzej Stechnij 132/V/15 przy bloku GTBS przy ul. Mazowieckiej, przy wjeździe na parking zrobiła się nie dziura, a wyrwa, która grozi urwaniem zawieszenia. Każdy kierowca, który przejeżdża tamtędy, musi to robić w bardzo czujny sposób, żeby nie skończyło się to dla niego szkodą. Proszę o załatwienie tej sprawy. BMP/129, 131, 132/V/15 Gryfino, dnia r. Ad. 132 w okresie wiosennym dokonamy poprawy wnioskowanego przez Pana odcinka drogi. 133/V/15 przy SP3 od dłuższego czasu, od kiedy ta szkoła powstała, mówiło się o powstaniu jakiegoś placu zabaw dla dzieci. Wydzielono teren, ogrodzono płotem, natomiast teraz to jest tylko i wyłącznie ogrodzony teren, który nauczyciele i dzieci nazywają wybiegiem. Prosiłbym, żeby tam zainstalować jakieś bezpieczne urządzenia placu zabaw, ponieważ dzieci od 5 lat w górę nie mają jak spędzać tej formy zajęć, oprócz tak naprawdę biegania. BWS Gryfino, dnia r. W odpowiedzi na zgłoszoną interpelację uprzejmie informuję, że na rok 2015 zaplanowano zadanie pn. Budowa placów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 oraz Zespole Szkół w Gryfinie. W chwili obecnej rozpoczęto realizację ww inwestycji poprzez przedłożenie zgłoszeń na budowę do Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Przewidywany termin kompleksowego zakończenia realizacji zadania kwiecień 2015 r.

12 134/V/15 na poprzedniej sesji zgłosiłem interpelacje w sprawie konfliktu w Sobieradzu, że tak powiem delikatnie i dostałem odpowiedź, która powiem szczerze, mnie trochę zdziwiła. Jeżeli takie odpowiedzi mam dostawać, to lepiej, żebym w ogóle nie dostawał, bo jeżeli na moją interpelację dostaję odpowiedź, że konfliktu nie ma, a przypomnę, że w swojej interpelacji prosiłem o to, żeby odpowiedzieć mi, z jakiego powodu doszło do dwóch spotkań, jakie tematy były poruszane na tych spotkaniach, czy mogę otrzymać protokoły tych spotkań i na to wszystko otrzymuję odpowiedź, że konfliktu nie ma. SEO Gryfino, dnia 8 kwietnia 2015 r. W odpowiedzi na Pana interpelację Nr 134/V/15 zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 26 lutego 2015 r. w sprawie konfliktu na linii sołtys Sobieradza - zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino informuję, że nadal podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w odpowiedzi na interpelację Nr 93/IV/15 zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 29 stycznia 2015 r. Zdarza się, że podczas wykonywania obowiązków służbowych, pracownik może popełnić błędy lub niewłaściwie ocenić sytuację, w której się znalazł. Rolą przełożonego jest łagodzić powstałe sytuacje konfliktowe i zapobiegać im w przyszłości. Tak też stało się w przypadku Pani, zatrudnionej w Świetlicy Wiejskiej w Sobieradzu. Pan Paweł Nikitiński jako zastępca Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfino odpowiedzialny za sprawy kultury, podjął czynności zmierzające do wyjaśnienia domniemanego konfliktu w Sobieradzu, a w związku z tym, że były to sprawy pracownicze, należy zastosować daleko idącą dyskrecję. Stąd nie będę szerzej opisywał zaistniałej sytuacji, czy przedstawiał protokołów z odbytych spotkań. Zapewniam Pana, że na chwilę obecną nie ma żadnego konfliktu. Burmistrz Miasta i Gminy Mieczysław Sawaryn 135/V/15 na poprzedniej sesji zgłosiłem interpelację dotyczącą zatrudnienia pana Drąga. Zadałem pytanie, czy przeprowadzono konkurs, a właściwie dlaczego go nie przeprowadzono, czy pan ma wystarczające kompetencje i wiedzę z zakresu historii Gryfina, czy nie były brane pod uwagę inne osoby. Dostałem odpowiedź, że pan Paweł Drąg nie jest pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy, a jedynie zawarto z nim umowę cywilnoprawną. Nie będę się wykłócał, czy prowadził sporu prawnego, mam pytanie w takim wypadku: czy pan Paweł Drąg otrzymuje pieniądze za to zadanie? Jeżeli tak, to ile to będzie kosztowało budżet gminy? Czy nie lepiej było te pieniądze przeznaczyć na organizację tejże imprezy? SEO Gryfino, dnia 8 kwietnia 2015 r. W odpowiedzi na Pana interpelację Nr 135/V/15 zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 26 lutego 2015 r. w sprawie zatrudnienia Pana Pawła Drąga informuję, że nadal podtrzymuję swoje stanowisko wyrażone w odpowiedzi na Pana interpelację Nr 94/IV/15 zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 29 stycznia 2015 r. Jednym z powodów zawarcia z Panem Pawłem Drągiem umowy cywilnoprawnej było wykonanie uchwały Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uczczenia obchodów 70. rocznicy osadnictwa polskiego na ziemi gryfińskiej i apelem Rady Miejskiej w Gryfinie skierowanym do instytucji kultury, jednostek oświatowych, organizacji społecznych oraz mieszkańców gminy Gryfino, aby w sposób godny uczcić rocznicę przypadającą w 2015 r. Pan Paweł Drąg jest odpowiedzialny za koordynację działań wszystkich zaangażowanych środowisk, przygotowanie cyklu imprez związanych z jubileuszem oraz realizację

13 szczegółowego programu i kampanii reklamowej imprezy. Zgodnie z zawartą umową za wykonanie ww. czynności przysługuje mu miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.200,00 zł brutto. Jednocześnie dziękuję Panu za sugestię dotyczącą przeznaczenia wynagrodzenia Pana Pawła Drąga na organizację jubileuszu. Nadmieniam, że rozważałem taką ewentualność, jednak ze względu na ogrom zadań związanych z przygotowaniem jubileuszu, zdecydowałem się na zawarcie umowy z Panem Pawłem Drągiem, który jako koordynator całego przedsięwzięcia, samodzielnie i jednoosobowo jest odpowiedzialny za realizację działań związanych z uczczeniem obchodów 70. rocznicy osadnictwa polskiego na ziemi gryfińskiej. Burmistrz Miasta i Gminy Mieczysław Sawaryn 136/V/15 panie Burmistrzu, doszły mnie słuchy, że na stanowisku wicedyrektora ZEAS został zatrudniony były zastępca Burmistrza pan Janusz Korżak. Przez lata było to stanowisko nieobsadzone, ponieważ na urlopie przebywał pan Jerzy Miler, który w tym czasie pełnił funkcję wicestarosty. ZEAS radził sobie w sposób bardzo dobry. Co spowodowało, że został zatrudniony pan Korżak? Czy naprawdę jest potrzeba, żeby taka funkcja w ZEAS była? Czym będzie się zajmował wicedyrektor ZEAS? Ile w skali roku będzie to kosztować budżet gminy? OA.0602/05/15 Gryfino, dnia 16 marca 2015 r. W odpowiedzi na interpelację informuję, że pan Janusz Korżak jest zatrudniony w Zakładzie Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Gryfinie na stanowisku zastępcy dyrektora. Pan Janusz Korżak jest odpowiedzialny za współpracę z dyrektorami szkół i przedszkoli w zakresie wypracowania koncepcji mającej na celu optymalizację kosztów poniesionych przez Gminę Gryfino na realizację zadań oświatowych. Zastępca dyrektora będzie również zajmował się rozeznaniem w zakresie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań zarówno dla placówek oświatowych jak i ZEAS-u. Roczny koszt zatrudnienia pracownika to ok zł (wynagrodzenie wraz z pochodnymi). Dyrektor Olga Woś

PROTOKÓŁ Nr 9/2016/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 marca 2016 roku

PROTOKÓŁ Nr 9/2016/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 marca 2016 roku PROTOKÓŁ Nr 9/2016/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 marca 2016 roku Obecni: wg. listy obecności. Porządek posiedzenia: 1. Kontrola wydatków poniesionych na remonty dróg gminnych ze środków

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE

ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE BURMISTRZ MIASTA Bielsk Podlaski, 2014-09-09 BIELSK PODLASKI 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 Br.0003.9.2014 ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE ZGŁOSZONE PRZEZ RADNYCH PODCZAS OBRAD

Bardziej szczegółowo

Police, dnia 5.06.2015 r.

Police, dnia 5.06.2015 r. Police, dnia 5.06.2015 r. Analiza bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz przejazdach kolejowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Polickiego. 1. Droga powiatowa nr

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie odbyło się w sali nr 300 Urzędu Gminy w Chojnicach i trwało od godziny 10-tej do godziny 11.25. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł nr 6/07

P r o t o k ó ł nr 6/07 P r o t o k ó ł nr 6/07 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 25 czerwca 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala konferencyjna)

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Z poważaniem

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Z poważaniem Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Urząd Miasta Tarczyn Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska ul. Juliana Stępkowskiego 17 05-555 Tarczyn tel: (48 22) 715 79 00 faks: (48 22)

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku XXXIX sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 28 stycznia 2014 roku w sali posiedzeń Rady Gminy Krupski Młyn przy ul. Głównej 5/1.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

ul. Bronowskiej i ul. Kadetów, rejon budowy zostanie ograniczony znakami B-1 (Zakaz

ul. Bronowskiej i ul. Kadetów, rejon budowy zostanie ograniczony znakami B-1 (Zakaz Czy ul. Pokrzywowa jest uwzględniona w dokumentacji projektowej sięgaczy? Czy wszystkie wymogi formalno-prawne zostały spełnione przez właścicieli posesji? Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Policji. oraz. Powiat Siemiatycki

Komenda Główna Policji. oraz. Powiat Siemiatycki Komenda Główna Policji oraz Powiat Siemiatycki na podstawie: Umowy Partnerstwa zawartej dnia 27.03.2012r. i Porozumienia nr URP/SPPW/1.2/KIK/76 z dnia 17.07.2012r realizują Projekt KIK 76 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Z poważaniem

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Z poważaniem Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Urząd Miasta Tarczyn Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska ul. Juliana Stępkowskiego 17 05-555 Tarczyn tel: (48 22) 715 79 00 faks: (48 22)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU. Inwestor : Gmina Bobrowniki, ul. Gminna Bobrowniki

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU. Inwestor : Gmina Bobrowniki, ul. Gminna Bobrowniki Egz. 1 PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICA OGRODZIENIEC W ROGOŹNIKU Inwestor : Gmina Bobrowniki, ul. Gminna 8 42 583 Bobrowniki Projektował : Bogusław Brzozowski... Jednostka

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 41/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 07.10.2015r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół nr 41/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 07.10.2015r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Paweł Piasny Starosta 2. Jan Orkisz Wicestarosta 3. Robert Kozłowski Członek Zarządu 4. Marcin Wójcik Sekretarz 5. Bogdan Polak Skarbnik Protokół nr 41/V/2015 z posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17 Protokół Nr XXVIII/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 23 września 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZADAŃ NA DROGACH WOJEWÓDZKICH WSPÓŁFINANSOWANYCH W 2013 R. PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - PROGRAM WID 2013

PROGRAM ZADAŃ NA DROGACH WOJEWÓDZKICH WSPÓŁFINANSOWANYCH W 2013 R. PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - PROGRAM WID 2013 Załącznik do Uchwały Nr 3289/206/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 22.11.2012r. PROGRAM ZADAŃ NA DROGACH WOJEWÓDZKICH WSPÓŁFINANSOWANYCH W 2013 R. PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO -

Bardziej szczegółowo

Pan Dariusz Stanisław Kokoszka Wójt Gminy Jadów ul. Jana Pawła II Jadów

Pan Dariusz Stanisław Kokoszka Wójt Gminy Jadów ul. Jana Pawła II Jadów Warszawa, 29 lipca 2016 roku WOJEWODA MAZOWIECKI WCR-II.431.2.6.2016 Pan Dariusz Stanisław Kokoszka Wójt Gminy Jadów ul. Jana Pawła II 17 05 280 Jadów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Obrady Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęły się o godzinie 9.00 w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Przewodniczącym

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 105730B ulica Lipowa we wsi Giełczyn PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Działki Nr : Działki Nr : obręb wsi Milewo : - działki istniejącego pasa drogowego: 474, 228,

Bardziej szczegółowo

2 Pytania badawcze: 3 Wyjaśnienie pojęć z pytań badawczych: 3.1 Pytanie pierwsze. 3.2 Pytanie drugie

2 Pytania badawcze: 3 Wyjaśnienie pojęć z pytań badawczych: 3.1 Pytanie pierwsze. 3.2 Pytanie drugie Prezentacja podsumowująca projekt Zagrożenie dla uczniów Gimnazjum w Birczy ze względu na brak ograniczenia prędkości na ulicy Jana Pawła II znajdującej się przy samej szkole. Opracował: EFGMORS 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 16/V/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 13.04.2016r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół nr 16/V/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 13.04.2016r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Protokół nr 16/V/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 13.04.2016r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Paweł Piasny Starosta 2. Jan Orkisz Wicestarosta 3. Robert Kozłowski Członek Zarządu 4.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zgłoszenia zawarte w raporcie z miesiąca stycznia 2012

Odpowiedzi na zgłoszenia zawarte w raporcie z miesiąca stycznia 2012 Odpowiedzi na zgłoszenia zawarte w raporcie z miesiąca stycznia 2012 Lp. Kategoria Alertu Typ alertu Link do zgłoszenia Krótki opis zgłoszenia 1 Infrastruktura zniszczony http://slupsk.naprawmyto.pl/a/25/zniszczonyprzystanek

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO UŻYTECZNE INFORMACJE

ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO UŻYTECZNE INFORMACJE ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO UŻYTECZNE INFORMACJE Wybierz interesujący temat: OBSZAR ZABUDOWANY DOPUSZCZALNA PRĘDKOŚĆ, URZĄDZENIA REJESTRUJĄCE PORZUSZANIE SIĘ PO DROGACH DLA ROWERÓW MOŻLIWOŚĆ CZY OBOWIĄZEK?

Bardziej szczegółowo

Projekt stałej organizacji ruchu

Projekt stałej organizacji ruchu Inwestor: Zamawiający: Obiekt: Zakres: Stadium: Urząd Gminy Szczutowo ul. Lipowa 5A, 09-227 Szczutowo Urząd Gminy Szczutowo ul. Lipowa 5A, 09-227 Szczutowo Drogi i chodniki osiedlowe w miejscowości Szczutowo

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 67/2009 z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Inwestycji z dnia 31 sierpnia 2009 r.

PROTOKÓŁ Nr 67/2009 z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Inwestycji z dnia 31 sierpnia 2009 r. PROTOKÓŁ Nr 67/2009 z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Inwestycji z dnia 31 sierpnia 2009 r. Obecni: 1. Jan Zbigniew Pożarko - Przewodniczący Komisji 2. Hanna Kurek - Zastępca Przewodniczącego 3. Stanisław

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski INWESTYCJE 2013 Urząd Miasta Bielsk Podlaski SPIS TREŚCI Wstęp... Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską,

Bardziej szczegółowo

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 3 STAN PROJEKTOWANY... 4 ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA...

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 3 STAN PROJEKTOWANY... 4 ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA... SPIS TREŚCI: 1. DANE OGÓLNE... 2 1.1. INWESTOR:... 2 1.2. PODSTAWA FORMALNOPRAWNA OPRACOWANIA:... 2 1.3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 3 3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO PE-POLSKA sp. z o.o. sp.k Al. Grunwaldzka 19/23 80-236 Gdańsk www.pe-polska.pl tel. (+48) 058 73 27 906, fax (+48) 058 73 27 916 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO OBIEKT: ADRES: ULICE BOTANICZNA,

Bardziej szczegółowo

Nr umowy: SRG/2222/XXVII/67/10 z dnia r. oraz SRG/2222/XXVII/108/10 z dnia r

Nr umowy: SRG/2222/XXVII/67/10 z dnia r. oraz SRG/2222/XXVII/108/10 z dnia r Nazwa i adres obiektu budowlanego: Projekt budowlany i wykonawczy ul. Zakolejowej w Wyszkowie na odcinku od ul. Pułtuskiej do ul. Serockiej oraz ul. Sikorskiego w Wyszkowie na odcinku od ul. Zakolejowej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/14 z I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 1 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ NR I/14 z I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 1 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ NR I/14 z I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 1 grudnia 2014 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 12 00 i trwała do godz. 14 00. Lista obecności stanowi załącznik nr 1. W posiedzeniu udział wzięli:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r.

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli także: członek

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XVII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 17 grudnia 2015 r.

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XVII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 17 grudnia 2015 r. Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XVII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 17 grudnia 2015 r. Radny Jacek Kawka 412/XVII/15 chciałem zgłosić interpelację, o której usłyszałem od mieszkańców

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 1994Z 1991Z 1996Z O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI OK. 12.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 1994Z 1991Z 1996Z O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI OK. 12. OPIS TECHNICZNY DO PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 1994Z 1991Z 1996Z O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI OK. 12.20KM 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Projekt opracowano w oparciu o: - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU ZAMIERZENIE Z DROGI GMINNEJ NR 116509D ADRES ZAMIERZENIA ul. Szpitalna, 58-300 Wałbrzych działka nr 159/2, obręb nr 21 Nowe Miasto INWESTOR REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. korzystania z garaży i miejsc postojowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Retkinia-Północ w Łodzi

R e g u l a m i n. korzystania z garaży i miejsc postojowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Retkinia-Północ w Łodzi R e g u l a m i n korzystania z garaży i miejsc postojowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Retkinia-Północ w Łodzi I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin niniejszy określa szczegółowe zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Vademecum rowerzysty

Vademecum rowerzysty Vademecum rowerzysty Opracował: Oficer Rowerowy Gorzowa Wlkp. mgr inż. Krzysztof Kropiński Konsultacje: Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. podinsp. Wiesław

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr L/289/14 RADY GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 24 września 2014 r.

UCHWAŁA Nr L/289/14 RADY GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 24 września 2014 r. UCHWAŁA Nr L/289/14 RADY GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olszewo-Borki Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 05

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 41/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 41/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 41/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 1 października 2015 r. w godz. od 9 30 do 14 30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie.

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. Skład Komisji Rewizyjnej 5 osobowy. Maria Moszczeńska

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 226/11 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 31 sierpnia 2011 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 226/11 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 31 sierpnia 2011 roku Z A R Z Ą D Z E N I E nr 226/11 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Od ponad roku trwa intensywny nabór wniosków do szeregu działań w ramach jednego z największych programów unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego

Od ponad roku trwa intensywny nabór wniosków do szeregu działań w ramach jednego z największych programów unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Od ponad roku trwa intensywny nabór wniosków do szeregu działań w ramach jednego z największych programów unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Celem interpelacji było zwrócenie

Bardziej szczegółowo

Zadania bieżące zrealizowane w roku 2013

Zadania bieżące zrealizowane w roku 2013 10.10.2020_jarocin Zadania bieżące zrealizowane w roku 2013 UZUPEŁNIENIE DRÓG GRUNTOWYCH GRUZEM KRUSZONYM MIEJSCA NEWRALGICZNE Ul. Sosnowa 135,00 m 2 REMONTY DRÓG GRUNTOWYCH ZA POMOCĄ RÓWNIARKI I WALCA

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r.

Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Marcin Łabędzki Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU rodzaj dokumentacji: zadanie: PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Droga gminna w miejscowości Szadkowice na odcinku od drogi powiatowej nr 3101E do drogi wojewódzkiej nr 713 obiekt: lokalizacja: nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Iłowej z działań podejmowanych w okresie roku

Sprawozdanie Burmistrza Iłowej z działań podejmowanych w okresie roku Sprawozdanie Burmistrza Iłowej z działań podejmowanych w okresie 20.07. 05.09.2016 roku NIERUCHOMOŚCI podpisano porozumienie z właścicielem działki nr 289/4 w Szczepanowie w związku z wejściem z jezdnią

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

Ad.1/ Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Andrzej Menżyk, witając obecnych.

Ad.1/ Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Andrzej Menżyk, witając obecnych. PROTOKÓŁ NR S.0012.3.00012.2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI INFRASTRUKTURY RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE w dniu 23 listopada 2015 r. Listy obecności w załączeniu. Stan Komisji 5 Obecnych 5 Ponadto w posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Gierałtowice dr inż. Joachim Bargiel

Wójt Gminy Gierałtowice dr inż. Joachim Bargiel Przyszowice, dnia 20.03.2013r. Mieszkańcy Przyszowic Wójt Gminy Gierałtowice dr inż. Joachim Bargiel Petycja mieszkańców sołectwa Przyszowice w sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku

Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku Podsumowanie inwestycji gminy Szydłowo w 2011 roku Rok 2011 dobiegł końca, był on okresem intensywnej pracy. Najbardziej namacalnym przejawem działalności samorządu są inwestycje, dlatego też chciałbym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Przebudowa drogi powiatowej nr 2862W ul. Wojska Polskiego ZAWARTOŚĆ PROJEKTU A. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 OPIS TECHNICZNY... 5 B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 9 D-01. - Plan orientacyjny

Bardziej szczegółowo

DAN. ZAKŁAD USŁUG DAN Spółka z o.o. 14-200 Iława, ul. Kopernika 4c/22. tel./fax 0-89 / 644 81 77 tel. kom. 662 043 592 e-mail: dan-ilawa@wp.

DAN. ZAKŁAD USŁUG DAN Spółka z o.o. 14-200 Iława, ul. Kopernika 4c/22. tel./fax 0-89 / 644 81 77 tel. kom. 662 043 592 e-mail: dan-ilawa@wp. ZAKŁAD USŁUG DAN Spółka z o.o. 14-200 Iława, ul. Kopernika 4c/22 tel./fax 0-89 / 644 81 77 tel. kom. 662 043 592 e-mail: dan-ilawa@wp.pl DAN IŁAWA STADIUM PROJEKT ORGANIZACJI DOCELOWEJ RUCHU BRANŻA DROGOWA

Bardziej szczegółowo

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU PROJEKT: DOPIEWO PROJEKT ul. LEŚNEJ i DWORCOWEJ DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU INWESTOR: GMINA DOPIEWO ul. Leśna 1c 62-070 Dopiewo BRANŻA: Drogowa WYKONAWCA: BARTOSZ BRZOZOWSKI ul. Kolejowa 13 62-050 Mosina

Bardziej szczegółowo

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu ul. Centralna 53, 31-586 Kraków Kraków, dn. 2012-02-16 Krzysztof Ryba r...@gmail.com Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu ul. Centralna 53, 31-586 Kraków U W A G I dot. projektu Budowa zjazdu publicznego i wyjazdu ze stacji

Bardziej szczegółowo

kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z okresu II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Górze Kalwarii.

kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z okresu II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Górze Kalwarii. Uzasadnienie: do Uchwały Nr XXII/182/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r. DOCHODY: Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych: Dział 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Kryteria merytoryczne oceny wniosków:

Kryteria merytoryczne oceny wniosków: Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy Komisji Kryteria merytoryczne oceny wniosków: Obszar oceny wniosków I. Wpływ realizacji projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (w skali od 0 do 10 pkt.):

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2014

PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2014 PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2014 z obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 06 listopada 2014r., która odbyła się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne w godz. 10-12 Skład Rady 15 Obecnych według listy obecności

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBÓT W PASIE DROGOWYM

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBÓT W PASIE DROGOWYM PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBÓT W PASIE DROGOWYM TEMAT: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej) w Krośnie w rejonie ulicy Legionów - etap III INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwartego konkursu ofert

Regulamin otwartego konkursu ofert Załącznik do Zarządzenia nr 29/2011 Wójta Gminy Jadów z dnia 24 maja 2011 r. Regulamin otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego 1

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LIII / 10 z Sesji Rady Gminy Gniezno w dniu 09 września 2010r. Ad.1

Protokół Nr LIII / 10 z Sesji Rady Gminy Gniezno w dniu 09 września 2010r. Ad.1 Ad.1 Protokół Nr LIII / 10 z Sesji Rady Gminy Gniezno w dniu 09 września 2010r. Otwarcia LIII Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący Rady Gminy Marek Słomczewski, który powitał wszystkich zebranych. Ponadto

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Ad 2. Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Leszek Malinowski. Posiedzenie rozpoczęło się o godz , a zakończyło o godz.

Ad 2. Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Leszek Malinowski. Posiedzenie rozpoczęło się o godz , a zakończyło o godz. Egz. nr 1 Protokół Nr 37/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 11 sierpnia 2014r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MINISTRÓW. z dnia...2008 r.

UCHWAŁA Nr RADY MINISTRÓW. z dnia...2008 r. Projekt z dnia 23.10.2008 po KRM UCHWAŁA Nr RADY MINISTRÓW z dnia...2008 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 2011 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku Protokół z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Przedsiębiorczości z 11 września 2012 roku Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy Krupski Młyn przy ul. Krasickiego 9 w Krupskim Młynie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Rafał Wrzosek 14 200 Iława ul. M. Skłodowskiej Curie 2B/27 tel. 504694848 e mail: pracownia d3@wp.pl NIP 744 162 68 73 REGON 281414229 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU EGZ. 1 OBIEKT: PRZEBUDOWA UL. LEOPOLDA

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH I ROWERZYSTÓW

BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH I ROWERZYSTÓW BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH I ROWERZYSTÓW Codziennie rano wiele osób wyrusza w drogę do pracy, szkoły, na zakupy lub w okresie weekendu odpoczywa zwyczajnie odpoczywa podczas wycieczek pieszych lub rowerowych

Bardziej szczegółowo

Co czeka gdańskich kierowców w 2017 i 2018 roku?

Co czeka gdańskich kierowców w 2017 i 2018 roku? We wtorek, 4 lipca, rozpoczął się remont nawierzchni alei Grunwaldzkiej, na odcinku od ul. Braci Lewoniewskich do ul. Abrahama w Gdańsku. Wkrótce ruszą też modernizacje innych odcinków głównych arterii

Bardziej szczegółowo

Pytania dla motorowerzystów

Pytania dla motorowerzystów Pytania dla motorowerzystów 1. W czasie mgły kierujący motorowerem jest obowiązany: a) jechać po chodniku; b) włączyć światła, w które pojazd jest wyposażony; c) korzystać z pobocza drogi, a jeśli jest

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 109/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 25 kwietnia 2013 r.

Protokół nr 109/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 25 kwietnia 2013 r. Protokół nr 109/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 25 kwietnia 2013 r. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Zarządu - Ewa Dembek /lista obecności stanowi załącznik nr 1. Na wniosek przewodniczącej

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO NA TERENIE SZKOŁY W KOCZARGACH STARYCH ORAZ PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ I ROWU MELIORACYJNEGO Z-6 NA KANAŁ KRYTY

PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO NA TERENIE SZKOŁY W KOCZARGACH STARYCH ORAZ PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ I ROWU MELIORACYJNEGO Z-6 NA KANAŁ KRYTY nazwa i adres jednostki projektowania: ARBUD PROJEKTOWANIE I USŁUGI GEODEZYJNE ul. Powstańców 25 lok. 26 05-804 Pruszków tel./faks (0-22) 728-12-56 0 502 591 757 0 505 023 305 email: arbud@wp.pl lub arbud@op.pl

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r.

Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r. Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r. Obecni: 1. Grażyna Rek - Przewodnicząca Komisji 2. Waldemar Sikora - Zastępca Przewodniczącego 3. Halina Jusińska - Członek

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.6.2016 Łódź, 23 maja 2016 r. Pan Andrzej Stępień Starosta Powiatu Wieluńskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku OR-II.R.0012.3.16.2016 Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku Pan Grzegorz Grabowski przewodniczący Komisji po stwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 42/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 14.10.2015r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół nr 42/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 14.10.2015r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Paweł Piasny Starosta 2. Jan Orkisz Wicestarosta 3. Ryszard Januszek Członek Zarządu 4. Marcin Wójcik Sekretarz 5. Bogdan Polak Skarbnik Protokół nr 42/V/2015 z posiedzenia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KSI-4111-01-07/2012 K/12/001 Warszawa, dnia 10 grudnia 2012 r. Pan Krzysztof Chojniak Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Egz. Nr 1 D O K U M E N T A C J A

Egz. Nr 1 D O K U M E N T A C J A Egz. Nr 1 Zleceniodawca: Gmina Sośnicowice ul. Rynek 19 44-153 Sośnicowice Nazwa projektu: D O K U M E N T A C J A Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót dla zadania pn.: "Budowa przystanku

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE KONSTRUKTOR adres tel/fax http/ Konto / NIP PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT

BIURO PROJEKTOWE KONSTRUKTOR adres tel/fax http/  Konto / NIP PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT BIURO PROJEKTOWE KONSTRUKTOR adres tel/fax http/ e-mail Konto / NIP Ul. Kolonia Stella 26 32-500 Chrzanów tel. 0-32 623 00 49 fax 0-32 625 06 23 www.biurokonstruktor.com.pl biuro@biurokonstruktor.com.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Lp. Tytuł projektu Szacunkowy koszt. 2 Bitwa pod Chocimiem ,00 zł. 3 Wymiana bram garażowych w OSP Nowy Wiśnicz ,00 zł

Lp. Tytuł projektu Szacunkowy koszt. 2 Bitwa pod Chocimiem ,00 zł. 3 Wymiana bram garażowych w OSP Nowy Wiśnicz ,00 zł Budżet obywatelski lista projektów W dniu 20 września zakończyły się spotkania z mieszkańcami na temat zgłoszonych projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego w Gminie Nowy Wiśnicz na 2016 r. Zespół ds.

Bardziej szczegółowo

Wykroczenia, które wiążą się z punktami karnymi

Wykroczenia, które wiążą się z punktami karnymi Załącznik : karne oraz wykroczenia dla których obowiązuja stałe opłaty Wykroczenia, które wiążą się z punktami karnymi zapłaceniu mandatu wyroku skazujący m pierwszych Przekroczenie dozwolonej prędkości

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu remontu nawierzchni drogi gminnej położonej na działkach nr 6, 32, 34, 994 i 47 stanowiących dojazd do wsi Tyliczki. 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest remont

Bardziej szczegółowo