Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na IV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 26 lutego 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na IV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 26 lutego 2015 r."

Transkrypt

1 Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na IV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 26 lutego 2015 r. Radny Jacek Kawka 96/V/15 ja mam interpelację, którą kieruję do Burmistrza Sawaryna, którego nie ma dzisiaj, ale myślę, że odczyta moją interpelację, proszę o informację o tym, z jakimi kontrahentami, przedsiębiorcami spotkał się w dniach 5-6 lutego w trakcie delegacji do Raciechowic i jakie są efekty tych spotkań? SEO Gryfino, dnia r. Wizyta przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w partnerskiej gminie Raciechowice miała na celu w szczególności zapoznanie się z działaniami władz gminy na rzecz organizacji pozarządowych oraz sposobem funkcjonowania szkoły muzycznej. Korzystając z gościnności Wójta Gminy pana marka Gabzdyla oraz pomocy Sekretarza Pana Wojciecha Greli, delegacja spotkała się z Paniami: Barbarą Miąsko przedstawicielką Spółdzielni Socjalnej Przystań w Kwapince oraz Panią Małgorzatą Woźniczką przedstawicielką Spółdzielni Socjalnej Kuźnia Smaku w Czasławiu. Spółdzielnia Socjalna Przystań powstała z inicjatywy Gminy Raciechowice oraz organizacji pozarządowej tj. OSP w Kwapince. Jej działalność polega głównie na dożywianiu dzieci i młodzieży ze szkół i działalności komercyjnej. Spółdzielnia Kuźnia smaku z kolei zajmuje się produkcją tradycyjnej żywości z warzyw i owoców pochodzących prosto od okolicznych rolników oraz wspieraniem miejscowych artystów i rękodzielników, którzy poprzez spółdzielnię oferują swoje unikalne, ręcznie wykonane przedmioty. Aspekt socjalny działalności obu spółdzielni polega na współpracy z ludźmi, którzy mają problemy z radzeniem sobie na rynku pracy. Podkreślić należy, że uzyskują w swojej działalności również dodatni wynik finansowy. Jednym z punktów wizyty były odwiedziny w utworzonym z inicjatywy społecznej środowiskowym Domu Samopomocy w Zegartowicach prowadzącym ośrodek dziennej opieki dla osób z upośledzeniem umysłowym oraz z Ośrodku OSP w Kwapince. Wójt Gminy przedstawił członkom delegacji procedury i możliwości pozyskania środków finansowych na utworzenie szkoły muzycznej oraz sposobu dostosowania istniejącej placówki do dwojakiej działalności: szkoły podstawowej i szkoły muzycznej. Delegacja odwiedziła Zespół Szkół w Czasłąwiu i spotkała się z Panią Beatą Miętką dyrektorką Szkoły Muzycznej I stopnia utworzonej przy ww zespole szkół. Burmistrz Miasta i Gminy Mieczysław Sawaryn 97/V/15 moja interpelacja dotyczy skrzyżowania ul. B. Chrobrego z ul. 1 Maja, w tym miejscu wystają z chodnika pozostałości po obciętych słupkach, które poprzednio tworzyły barierkę ochronną, stwarzają one zagrożenie szczególnie dla ludzi starszych. Proszę o interwencję w tej sprawie. BMP/97, 98, 125/V/15 Gryfino, dnia r. Interpelację przesłano do GDDKiA. Radny Roland Adamiak 98/V/15 mieszkańcy zgłaszają problem z przejściem dla pieszych, usytuowanym przy zbiegu ul. Chrobrego i Grunwaldzkiej przy stacji paliw w Gryfinie. W tym miejscu w zasadzie przy każdym opadzie deszczu zbiera się woda, uniemożliwiając tym samym swobodne przejście pieszym przez to przejście. Proszę o podjęcie działań w tym zakresie. BMP/97, 98, 125/V/15 Gryfino, dnia r. Interpelację przesłano do GDDKiA.

2 Radna Ewa De La Torre 99/V/15 chciałabym wrócić do poprzedniej sesji i poprosić panią Skarbnik o dostarczenie kopii porozumienia pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Gminą Gryfino w sprawie przekazywania dotacji na realizację zadań powiatowych, realizowanych przez gminę w zakresie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży o zasięgu powiatowym. Radny Zenon Trzepacz 100/V/15 moja interpelacja dotyczy drogi do Drzenina, przed Drzeninem rosną wysokie topole. Zwrócili się do mnie mieszkańcy, którzy korzystają z autobusów, z różnych pojazdów, nad tą drogą zwisają dosyć grube konary. Mieszkańcy proszą o przycięcie tych konarów. BMK ML Gryfino, dnia r. Interpelację przekazano do Zarządu Powiatu. 101/V/15 w imieniu mieszkańców Gryfina i nie tylko zgłaszam interpelację, dotyczącą cmentarza, niektóre z alejek na cmentarzu nie wyglądają najlepiej, należałoby przebudować, poprawić niektóre z tych alejek. Jest również prośba od starszych osób, czy nie ma możliwości postawienia kilku ławeczek w tych miejscach, gdzie jest to możliwe, przy tych alejkach, które za kaplicą idą pod górę. Radny Czesław Skonecki 102/V/15 chciałbym złożyć interpelację w sprawie mieszkanki naszego miasta, można powiedzieć pioniera miasta, pani (...). Cztery lata temu składała pisemny wniosek o zmianę mieszkania, posiada mieszkanie dwupokojowe na IV piętrze, schorowana kobieta, chodząca o kulach, ma trudności z wyjściem z mieszkania. Bardzo prosi o ewentualna zamianę tego mieszkania na niższą kondygnację i na mniejsze. BMK Gryfino, dnia r. Odpowiadając na interpelację niniejszym pragnę poinformować, że w rejestrze wniosków o zamianę lokali komunalnych z urzędu nie widnieje nazwisko pani (...). Z informacji przekazanych przez radną Jolantę Witowską wynika, że ww odstąpiła od zamiaru ubiegania się o najem lokalu komunalnego. Początkowo pani (...) złożyła, za pośrednictwem radnej Jolanty Witowskiej stosowny wniosek w biurze podawczym urzędu, a następnie, jeszcze tego samego dnia, poprosiła o jego wycofanie. 103/V/15 przy ul. Asnyka był kiosk Ruchu, mieszkańcy tego rejonu zwracają uwagę i proszą, ażeby to miejsce było wykorzystane na trzy, cztery miejsca parkingowe. BMP/103, 104, 105/V/15 Gryfino, dnia r. Ad. 103 wykonanie miejsc postojowych we wnioskowanym miejscu wymaga opracowania dokumentacji projektowej oraz dokonania stosownego zgłoszenia organowi administracji budowlanej. Rozważymy możliwości realizacji ww. zadania w bieżącym roku. 104/V/15 ul. Garbarska jest tak zaniedbana, że wtedy, kiedy są opady atmosferyczne, woda z całego miasta płynie tą ulicą, niestety nie ma ujścia bezpośrednio do Regalicy, tam są murowane garaże i ten teren jest po prostu zalewany, jest wielkie jezioro. Ludzie okopują wały, żeby ustrzec się przed zalewaniem tych

3 garaży. Samo przejście w kierunku bazy rybackiej ta droga wymaga naprawy. Tam ludzie przechodzą gehennę, wtedy, kiedy popada, są trudności. BMP/103, 104, 105/V/15 Gryfino, dnia r. Ad. 104 prace związane z poprawą stanu drogi ul. Garbarskiej zostały zrealizowane w ostatnich dniach przez PUK Sp. z o.o. w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg. 105/V/15 od strony przejazdu kolejowego jest zakaz wjazdu w ul. Kolejową, wszyscy użytkownicy garaży muszą objechać całe miasto, żeby dojechać do garażu. Czy nie byłoby możliwe pod znakiem umieszczenie tabliczki, że zakaz wjazdu nie dotyczy dojazdu do garaży? BMP/103, 104, 105/V/15 Gryfino, dnia r. Ad. 105 proponowane przez Pana rozwiązanie pogorszy stan bezpieczeństwa w rejonie tego skrzyżowania Radny Zbigniew Kozakiewicz 106/V/15 wrócę do tematu, Gryfino obr. 1, Mniszki, dwie ulice Wodna i Rybacka są w stanie tragicznym. Setki, a może już tysiące dziur, jest problem z przejechaniem samochodu terenowego, nie mówiąc o osobowym, liczne awarie szczególnie podwozi. Jest to ulica o nawierzchni żużlowej o ścisłej, zwartej zabudowie, dużo posesji prywatnych, jest to bardzo uciążliwe dla mieszkańców. Wiem, że oni już od dłuższego czasu monitowali i osobiście do mnie jako radnego przyszli z tą petycją, kolejną zresztą, żeby coś zrobić, chociaż w tej chwili wyrównać tą nawierzchnię, tam są już media położone. W planie na przyszłość, żeby zrobić tą ulicę, żeby te dziury wyrównać, żeby była możliwość wjazdu do posesji. BMP/106/V/15 Gryfino, dnia r. W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie poprawy stanu ul. Wodnej i Rybackiej informuję, że w ostatnich dniach PUK Sp. z o.o. na zlecenie Gminy Gryfino dokonał poprawy stanu dróg. Radna Małgorzata Wisińska 107/V/15 moja interpelacja dotyczy drogi powiatowej nr 1356Z, proszę o uporządkowanie poboczy i usunięcie konarów drzew, które zagrażają bezpieczeństwu jazdy. BMP/107, 119, 121, 126/V/15 Gryfino, dnia r. Interpelację przekazano do Starostwa Powiatowego. 108/V/15 po wycince drzew w Mielenku Gryfińskim została zniszczona droga lokalna, którą rolnicy własnym sumptem wykonali na pola. W tej chwili ta droga jest nieprzejezdna, prosiłabym o przywrócenie tej drogi do poprzedniego stanu. BMP/108/V/15 Gryfino, dnia r. W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Rady Miejskiej w sprawie złego stanu drogi lokalnej powstałego w wyniku prowadzonej wycinki drzew w Mielenku Gryfińskim

4 informuję, że prace związane z wycinką drzew prowadzone na zlecenie Starostwa Powiatowego w Gryfinie w najbliższych dniach dokonamy przeglądu stanu dróg w celu ustalenia uszkodzeń i przyczyny ich powstania, by w sytuacji potwierdzenia się faktu zniszczenia dróg na skutek prowadzonej wycinki wyegzekwować naprawę tych dróg. Radny Piotr Zwoliński 109/V/15 pierwsza sprawa dotyczy prośby mieszkańców o przekazanie do Starostwa Powiatowego sprawy wymiany nawierzchni chodnika przy ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ścieżki rowerowej. Występują tam utrudnienia w postaci dużego zapiaszczenia i kałuż po opadach deszczu. 110/V/15 mieszkańcy ul. Okrężnej pytają, kiedy planowany jest remont nawierzchni chodników i jezdni przy tej ulicy? BMP/110, 111, 112, 113/V/15 Gryfino, dnia r. Ad. 110 w związku z trudną sytuacją budżetową Gminy Gryfino i przeznaczeniu w tym roku i tak znacznych środków finansowych na realizację zadań drogowych trudno będzie wygospodarować w bieżącym roku środków na kompleksowy remont chodników na ul. Okrężnej. Problem fatalnego stanu chodników w tym rejonie jest znany i dołożymy starać aby do jego kompleksowego remontu przystąpić jak najszybciej, jednak jest mało prawdopodobne by było to w tym roku. 111/V/15 czy możliwe jest wykonanie w szybkim terminie przejścia dla pieszych z ul. Reymonta przy skrzyżowaniu z ul. Okrężną? Tam wcześniej znajduje się przejście na wysokości sklepu Bartek, ale po prostu ono służy jako komunikacja z ul. Reymonta i dalej wzdłuż ulicy Armii Krajowej. BMP/110, 111, 112, 113/V/15 Gryfino, dnia r. Ad. 111 przy okazji kompleksowego malowania znaków poziomych na drogach gminnych dokonamy analizy zasadności i możliwości wykonania tego przejścia. 112/V/15 proszę o wymalowanie znaków poziomych na ścieżkach rowerowych wzdłuż ul. Jana Pawła II. Obecne oznakowanie pionowe jest po prostu niewystarczające. BMP/110, 111, 112, 113/V/15 Gryfino, dnia r. Ad. 112 wykonamy to oznakowanie przy okazji kompleksowego malowania znaków poziomych na drogach gminnych przy sprzyjającej pogodzie. 113/V/15 na początku ul. Okrężnej przejście dla pieszych na jezdni z jednej strony prowadzi na trawnik. Wskazane byłoby, aby w tym miejscu wykonać ok. 10m 2 chodnika z płyt chodnikowych.

5 BMP/110, 111, 112, 113/V/15 Gryfino, dnia r. Ad. 113 od strony ul. Reymonta chodnik w tym miejscu został wykonany. Radna Jolanta Witowska 114/V/15 odwiedzający cmentarz komunalny, zwłaszcza ci starsi, zgłaszają potrzebę postawienia dodatkowego toy-toya w rejonie ul. Pomorskiej. Lokalizacja obecnego jedynego toy-toya przy biurze cmentarnym jest zbyt odległa i trudna do przebycia dla tych osób starszych. Proszę rozważyć takie rozwiązanie. L.dz./ZUK/716/2015 Gryfino, dnia 12 marca 2015 r. W odpowiedzi na interpelację informuję, że: Spółka nie przewiduje postawienia toalety przenośnej typu toi-toi na cmentarzu w rejonie ul. Pomorskiej, jak również brak jest technicznych możliwości postawienia toalety stacjonarnej (brak sieci kanalizacyjnej). PUK Sp. z o.o. Prezes Zarządu Rafał Mucha Radna Małgorzata Rubczak 115/V/15 interpeluję w imieniu mieszkańców Pniewa z ul. Dębowej, kiedy w końcu zakończy się inwestycja dotycząca kanalizacji? Część mieszkańców ma podłączenia, część nie ma, prace zostały zaprzestane, brak rzetelnego informowania mieszkańców na temat postępu prac. BMP/115, 116, 118/V/15 Gryfino, dnia r. W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Radu Rady wyjaśniam: Ad. 115 inwestycja w Pniewie polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej w ramach uzyskanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko została zakończona. Dla odcinków sieci kanalizacyjnej nieobjętych dofinansowaniem zostały opracowane projekty i uzyskano pozwolenia na budowę. Odcinki te Gmina Gryfino wraz z PUK Sp. z o.o. wykona we własny zakresie. Prace te będą prowadzone sukcesywnie w miarę wygospodarowania środków finansowych na ten cel z budżetu lub w sytuacji pojawienia się jakiś możliwości finansowania tego zadania z poza budżetu. 116/V/15 jeszcze jedna interpelacja dotycząca ul. Dębowej, pozwoliliśmy ludziom budować domy, wydzieliliśmy działki, nie pomyśleliśmy o infrastrukturze, szczególnie o oświetleniu, po zmroku panują tam egipskie ciemności. BMP/115, 116, 118/V/15 Gryfino, dnia r. W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Radu Rady wyjaśniam: Ad. 116 niezbędne jest opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę na kanalizację deszczową, oświetlenie oraz drogi. Dotyczy to wszystkich dróg gminnych publicznych i wewnętrznych w rejonie Pniewa i Żórawek. 117/V/15 interpelacja dotyczy Nowego Czarnowa i Krajnika, tu ukłon w stronę PUK, żeby zajęli się czyszczeniem studzienek burzowych, deszczowych. Dotychczasowe studzienki były czyszczone chyba kilkanaście lat temu, na dziś są zamulone,

6 zabagnione, nie odbierają w ogóle deszczu, skutkiem czego przy ulewnych deszczach woda wlewa się na podwórka posesji. L.dz./ZWiK/643/2015 Gryfino, dnia r. W odpowiedzi na powyższą interpelację informujemy, że sieć kanalizacji deszczowej oraz studzienki burzowe i deszczowe na terenach gminnych są czyszczone na zlecenie Gminy Gryfino. Zakres świadczonych usług określa szczegółowo Porozumienie Wykonawcze Nr BMK obowiązujące od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Studzienki burzowe i deszczowe w miejscowości Nowe Czarnowo oraz Krajnik nie są ujęte w porozumieniu. Przedsiębiorstwo zgłasza gotowość do wykonania wyszczególnionych w interpelacji prac. Kierownik ZWiK Dariusz Pasik BMK nsz Gryfino, dnia r. Odpowiadając na interpelację uprzejmie informuję, że Gmina przeprowadzi weryfikację stanu drożności przedmiotowej kanalizacji deszczowej oraz w przypadku stwierdzenia takiej konieczności, zleci usługę oczyszczania studzienek położonych na ternach gminnych PUK Sp. z o.o. 118/V/15 droga gruntowa łącząca Pastuszkę z m. Krajnik, ok. 500 m, mieszkańcy obydwu miejscowości bardzo proszą o kruszywo, a własnym kosztem i własnymi siłami utwardzą ten odcinek drogi, który jest wykorzystywany przez wielu mieszkańców, nie tylko tych miejscowości, ale pozostałych miejscowości z południowej części gminy, dojeżdżających do elektrowni Dolna Odra. BMP/115, 116, 118/V/15 Gryfino, dnia r. W nawiązaniu do interpelacji wniesionych na sesji Radu Rady wyjaśniam: Ad. 118 w sprawie dostarczenia materiału na poprawę stanu dróg w miejscowości Krajnik i Pastuszka bardzo proszę aby zainteresowane osoby deklarujące chęć wykonania prac skontaktowały się z Kierownikiem Referatu Inwestycji, Panem Mariuszem Andrusewiczem (tel w. 311 pok.11) w celu ustalenia zakresu, ilości i sposobu wykonania remontu dróg. 119/V/15 droga powiatowa w Krajniku, budowana w latach 70 jako dojazd do Dolnej Odry, łącząca rozdzielnię z elektrownią, zbudowana z płyt betonowych. Dotychczas nie było żadnego konkretnego remontu, remonty coroczne to były takie prowizorki, polegały na wysypaniu kruszywa zmieszanego z asfaltem w miejsca najbardziej wyerodowane, przydałby się konkretny remont, usunięcie wybrzuszeń i garbów, uzupełnienie powstałych dużych wypłukań i dziur w tej drodze. BMP/107, 119, 121, 126/V/15 Gryfino, dnia r. Interpelację przekazano do Starostwa Powiatowego. Radny Marcin Para 120/V/15 BIP gminy jest prowadzony poprawnie i nie mam do niego żadnych zarzutów, natomiast jeżeli chodzi o jednostki organizacyjne, szkoły, jest sytuacja, która powoduje, że jest utrudniony dostęp do informacji, które się tam powinny znajdować, a zakładam, że jednostki prowadzą chociażby postępowania przetargowe czy nabór na stanowiska. Takich informacji tam brakuje, proszę o szczegółową informację, kiedy zostanie to poprawione.

7 121/V/15 przy ul. Armii Krajowej, na wysokości ul Reymonta, chodnik jest dosyć mocno uszkodzony i utrudnia poruszanie się mieszkańcom. Proszę o przekazanie informacji do powiatu i doprowadzenie chodnika do stanu używalności. BMP/107, 119, 121, 126/V/15 Gryfino, dnia r. Interpelację przekazano do Starostwa Powiatowego. Radny Marcin Pazik 122/V/15 interpeluje w sprawie wykorzystania terenu gminnego, od ul. Krasińskiego do ul. Jana Pawła II, tj. ul. Asnyka w celu utworzenia ok. 12 miejsc parkingowych. Tam jest ok. 30 m do wykorzystania, jeżeli będą pod kątem 90 stopni, to ok miejsc. To jest teren gminny, spełniające wszelkie warunki wymiarowe. Proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Radny Leszek Jaremczuk 123/V/15 przy drodze wojewódzkiej 120 przy ul. Gryfińskiej w Wełtyniu rosną głogi, które są prawie suche i grożą przewróceniem. W ubiegłym roku pisałem pisma jako sołtys, lecz nie ma do tej pory żadnych skutków. Proszę o przegląd ww drzew. BMK ML Gryfino, dnia r. Interpelację przekazano do ZZDW RDW w Chojnie. Radny Tomasz Namieciński 124/V/15 na początku stycznia mieszkańcy Gardna, państwo (...), złożyli do urzędu wniosek dotyczący zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, minął okres trzydziestodniowy, do chwili obecnej nie dostali żadnej odpowiedzi. Zgodnie z kpa taką odpowiedź powinni dostać. Proszę o udzielenie odpowiedzi, bądź też ci państwo będą zmuszeni wnieść skargę na Burmistrza ze względu na jego bezczynność. BMP/124/V/15 Gryfino, dnia r. W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek państwa (...), wyjaśniam, co następuje: W nawiązaniu do Pana pisma złożonego w tut. urzędzie w dniu r. o zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Gardno - rejon ul. Słonecznej zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie nr XVIII/158/12 z dnia 22 marca 2012 r. (publikacja: Dz.U.W.Z. poz z dnia 12 czerwca 2012 r. wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK AB z dnia 27 kwietnia 2012 r. opublikowanym w Dz.U.W.Z. z 12 czerwca 2012 r., poz. 1327) w zakresie zmiany ustaleń dotyczących kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu Złożony wniosek został zaewidencjonowany w rejestrze wniosków do zmiany planów zagospodarowania w dniu r. pod poz. 2/2015 i zostanie rozpatrzony z chwilą uruchomienia procedury sporządzania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Gardno - rejon ul. Słonecznej. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2015 r. poz. 199), przed podjęciem uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego burmistrz wykonuje analizy dotyczące: zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, przygotowuje materiały geodezyjne do opracowania planu oraz ustala niezbędny zakres prac planistycznych. Jak wynika z rozpoznania zagadnień związanych z zagospodarowaniem poszczególnych terenów w obrębie Gardno istnieje potrzeba uregulowania spraw związanych z przejęciem przez Gminę Gryfino dróg po nieistniejącej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gardnie w kontekście braku planu zagospodarowania przestrzennego. Dlatego, pracownicy UMiG sporządzają analizy dotyczące m.in. zasadności przystąpienia do

8 sporządzenia planu, wyznaczeniu właściwych granic tego planu a także stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium. Udzielenie odpowiedzi w kwestii ewentualnego przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego w m. Gardno nastąpi do 31 marca 2015 roku o czym wnioskodawcę poinformowano pisemnie. Radny Zdzisław Kmieciak 125/V/15 zgłaszam potrzebę zamontowania fotoradaru w Czepinie przy drodze krajowej nr 31 w okolicy skrzyżowania Czepino-Żabnica, przy sklepie, na pasach, sprawę tą zgłaszają mieszkańcy Czepina i Nowych Brynek, ponieważ kierowcy samochodów nagminnie łamią przepisy i nie przestrzegają obowiązującej prędkości na terenie zabudowanym. W lutym miało miejsce monitorowanie przez Straż Miejską i Komendę Policji w Gryfinie, dało to dużo do myślenia, o mało co nasz strażnik miejski zostałby przejechany na przejściu dla pieszych, tylko zdolność umysłu i błyskawiczna reakcja uchroniła jego i dzieci. Kierowca nie zważając na znak stop, strażnik miejski stał na pasach, jechał prosto na tych mieszkańców, strażnik zdążył odskoczyć z tymi dziećmi. Bardzo dobrze, że była akurat na miejscu policja i udała się za tym kierowcą, policja na pewno swoje czynności zrobiła. W gazecie był artykuł, że kierujący zmienił pas, to jest nieprawda, bo on nie zmienił pasa, on prosto jechał na te dzieci, na tych ludzi. Koncentracja Straży Miejskiej uchroniła od tragedii, chciałbym podziękować Straży Miejskiej i Policji w Gryfinie za bardzo dobrą akcję. Była zgłaszana potrzeba zamontowania sygnalizacji świetlnej, ale myślę, że fotoradar byłby skuteczniejszy. Przy szkole w Radziszewie jest bezpieczniej, jest płynność, nie ma przestojów samochodów, nie ma żadnego zagrożenia. A tu z tego przejścia dla pieszych dzieci wsiadają na przystanku autobusowym w drodze do szkoły. Bardzo proszę o fotoradar, mieszkańcy również tego oczekują. BSM Gryfino, dnia r. Interpelację przesłano do ITD. BMP/97, 98, 125/V/15 Gryfino, dnia r. Interpelację przesłano do GDDKiA. 126/V/15 dostałem odpowiedź odnośnie dróg powiatowych, od Daleszewa na Stare Brynki, w której napisano, że tak wygląda jakby tam była piękna nakładka, tylko wystarczy drobna kosmetyka, co jest nieprawdą. W listopadzie 2014 r. kierujący jadąc ze Starych Brynek do drogi krajowej mijał się z radiowozem i nie mógł zjechać, bo wpadłby w taką dziurę, że pourywał koła. Policjant zawrócił zdenerwowany, uważając, że samochód powinien zjechać, bo jedzie policja. W tym momencie każdy samochód jest równy, kierowca nie przyjął mandatu, policja doszła do wniosku, że ten mandat jest niezasadny, bo jest tam taka wyrwa, że ten kierujący już nie jechał, tylko stał, nie mógł zjechać. Nie ma mowy o jakiejś kosmetyce tej drogi, tylko ją trzeba po prostu zrobić, te dziury, pobocza. To jest Daleszewo w kierunku starych Brynek, proszę, żeby przejrzeć całą drogę, żeby te pobocza zabezpieczyć, aby każdy mógł się wyminąć. To jest kwestia bezpieczeństwa. BMP/107, 119, 121, 126/V/15 Gryfino, dnia r. Interpelację przekazano do Starostwa Powiatowego. 127/V/15 - w imieniu Zarządu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie zwracam się z prośbą o wsparcie finansowe inwestycji adaptacji i remontu budynku dla osób niepełnosprawnych oraz budowy windy. Budynek, o którym

9 mowa, znajduje się w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 33, zostało tam wykonane wiele prac remontowych ze środków Starostwa Powiatowego oraz środków stowarzyszenia. Gmina Gryfino w poprzednich latach udzielała dwukrotnie pomocy finansowej, jednak są nadal potrzeby, aby placówka mogła funkcjonować. Proszę o wsparcie tej inwestycji. W powyższej sprawie stowarzyszenie złożyło stosowny wniosek do Burmistrza. Nie wskazuję kwoty, bo wiadomo w jakiej gmina jest sytuacji, ale gdyby miały być jakieś środki przekazane, to miałyby być z rezerwy budżetowej. Bardzo proszę o odpowiedź, bo jest to sprawa naprawdę bardzo ważna, bo stowarzyszenie utrzymuje dwie placówki i nie jest zdolne je utrzymać, w tym roku jeżeli się nie przeprowadzi do tego jednego budynku, a zwolni drugi, to może być tak, że ta placówka w ogóle upadnie. BMP/127/V/15 Gryfino, dnia r. W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie wyjaśniam, że w obecnej sytuacji finansowej Gminy przekazanie środków finansowych, które pozwoliłyby na realizację niezbędnego zakresu jest bardzo trudne. Przewodnicząca Rady Elżbieta Kasprzyk 128/V/15 mamy przedwiośnie, po zimie wiele dróg, zwłaszcza tych gruntowych bądź częściowo utwardzanych wymaga pilnych remontów tak, by były one bezpieczne dla korzystających. Zwracam się z prośbą, aby wysłać na wszystkie drogi gminne odpowiednie służby, dokonać stosownych przeglądów i podjąć decyzje, które drogi wymagają natychmiastowej reakcji. Polecam szczególnie drogi w Żórawiach, ponieważ są to drogi tylko utwardzana i nie wszystkie są utwardzane. Ostatnio byłam na ul. Leśnej w Pniewie, która przy wielkim zaangażowaniu mieszkańców jest naprawiana, ona również wymaga zaangażowania gminy. Droga w Bartkowie, od wielu lat zgłaszana, to jest droga gminna, tzw. droga dojazdowa do pół, ale to jest droga do kilku posesji, dziurawa, w okresie deszczu zalewana, bez pobocza, bez możliwości przejścia suchą nogą. BMP/128/V/15 Gryfino, dnia r. W nawiązaniu do interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej w sprawie dokonania przeglądu wszystkich dróg będących własnością Gminy Gryfino i wykonania na nich niezbędnych remontów pragnę zwrócić uwagę, że liczba dróg gminnych z uwzględnieniem wszystkich dróg wewnętrznych i dojazdowych do pól wynosi co najmniej kilkaset kilometrów, nie ma fizycznej możliwości, aby wszystkie te uwzględnić do poprawy po zimie, stąd ponawiam prośbę, aby w sytuacji pojawienia się potrzeby uzyskania przejezdności takich dróg o informacje ze strony radnych czy sołtysów, którym konkretnie odcinkom należy przywrócić przejezdność. Oczywiście w zakresie dróg publicznych gminnych służby gminne z należytą starannością dokonują przeglądów i realizowane są niezbędne prace poprawiające stan dróg publicznych. Radny Rafał Guga 129/V/15 chciałbym wzmocnić głos, który poruszył dzisiaj radny Kmieciak, na poprzedniej sesji także interpelowałem w sprawie budynku przy ul. Szczecińskiej bo byłej straży granicznej, przekazanego właśnie na rzecz WTZ. Nie otrzymałem odpowiedzi. Sytuacja jest dramatyczna, ten remont zbyt długo przeciąga się w czasie.

10 BMP/129, 131, 132/V/15 Gryfino, dnia r. W nawiązaniu do interpelacji wyjaśniam: Ad. 129 otrzymał Pan odpowiedź na swoją interpelację nr 92 na sesji styczniowej w sprawie przekazania środków na rzecz stowarzyszenia pismem z dnia r. 130/V/15 w tym roku do szkół trafi 15 mln zł z budżetu MEN na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek, projekt programu to książki naszych marzeń. Dzieci wybierają książki, które chciałyby, żeby się znalazły, oczywiście pod kontrolą pedagogów i jest możliwość pozyskania takiego dofinansowania, uzupełnienia księgozbioru o nowsze ksiązki, a nie te, które są wiekowe. Jest projekt na stronach internetowych i wszystko opiera się o to, że gmina by musiała dołożyć 20% dofinansowania. Jest przewidziane takie założenie, że szkoły, które mają do 70 uczniów, kwota dotacji na zakup nowości wydawniczych to jest zł, oczywiście plus te 20%, szkoły od 71 do 170 uczniów zł i szkoły, które mają powyższej 170 uczniów zł. Czy gmina ma zamiar skorzystać z tego programu, który uzupełni księgozbiór nie tylko dzieciom, ale osobom dorosłym, bo tak jest w założeniach tego projektu? BWS Gryfino, dnia 17 marca 2014 r. W odpowiedzi na interpelację informuje, że Gmina Gryfino jako organ prowadzący zamierza przystąpić do programu Ksiązki naszych marzeń po uprawomocnieniu się odpowiedniego rozporządzenia w tej sprawie. W chwili obecnej na stronach MEN dostępny jest projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży Ksiązki naszych marzeń. Rozporządzenie określać będzie formy i zakres finansowego wspierania organów prowadzących szkoły w celu rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Celem szczegółowym programu jest doposażenie bibliotek szkolnych, promowanie czytelnictwa, wzbogacanie oferty bibliotek oraz rozwijanie współpracy bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi. Organy prowadzące szkoły, ubiegające się o wsparcie finansowe w ramach programu, będą zobowiązane zapewnić wkład własny przeznaczony na realizację programu w wysokości co najmniej 20% wnioskowanej kwoty kosztów zadania. W okresie realizacji programu organ prowadzący może otrzymać jeden raz wsparcie finansowe w odniesieniu do poszczególnych szkół objętych wnioskiem o udzielenie przedmiotowego wsparcia. W odpowiednim terminie dyrektorzy szkół zobowiązani zostaną do przekazania do organu prowadzącego wniosków, które zostaną zweryfikowane pod kątem prawidłowości danych w nich zawartych. Następnie organ prowadzący sporządzi zbiorczy wniosek o udzielenie wsparcia finansowego, który zostanie skierowany do wojewody. Wojewoda i minister właściwy podejmuje decyzję o udzieleniu wsparcia, wskazując szkoły, które powinny otrzymać środki z budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego. Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński 131/V/15 zgłosili się do mnie mieszkańcy ul. Słowackiego z prośbą o podjęcie działań mających na celu ograniczenie prędkości kierowców na tej ulicy. Jest to ulica, która prowadzi z tzw. Górki Miłości w dół, no i niestety zdarza się, że kierowcy na luzie zjeżdżają, osiągając bardzo duże prędkości. Jest to ulica, która, będąc na niej ostatnio, można zauważyć, że ona jest taką lokalną, osiedlową, niż ulicą, na

11 której jest duży ruch. Bawią się tam dzieci, ludzie wyprowadzają tam zwierzęta, widoki tam są ładne, natomiast kilka razy doszło do zagrożenia, że tacy kierowcy rozpędzają się i o mało nie doprowadzili do wypadku z udziałem tych dzieci. Proszę, aby zastanowić się w jaki sposób ten ruch tam spowolnić. Wbrew pozorom tam jest duży ruch, bo m.in. tamtędy jeżdżą użytkownicy działek. BMP/129, 131, 132/V/15 Gryfino, dnia r. Ad. 131 na terenie, o którym Pan interpeluje, istnieje ustalona organizacja ruchu z wprowadzeniem ograniczenia prędkości do 30 km/h. Wprowadzenie rozwiązań zmuszających kierowców do przestrzegania prędkości wymagałoby przebudowy tych dróg. Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem jest zwrócenie uwagi Straży Miejskiej i Policji o rozważenie możliwości zwiększenia patroli w tym rejonie miasta celem wyegzekwowania przestrzegania istniejących przepisów drogowych. BSM /V/15 Gryfino, dnia r. Pismo przekazane do KPP. L.dz.WP-2706/15 Gryfino, dnia r. W odpowiedzi na pismo nr BSM ,.2015 w związku z interpelacją zgłoszoną na sesji informuje, że dokonano sprawdzenia płynności ruchu na ul. Słowackiego w Gryfinie oraz zwrócono uwagę na łamanie przepisów przez kierujących pojazdami mechanicznymi. W wyniku podjętych czynności stwierdzono, że ruch pojazdów jest mały, a w trakcie dokonywania kontroli nie stwierdzono naruszeń przepisów przez kierujących. Nadmieniam, iż podlegli mi funkcjonariusze w sposób szczególny zwracają uwagę na bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu i będą kierowani do wykonywania zadań w miejsca, gdzie odnotowani zdarzenia drogowe a natężenie ruchu jest znaczne. Komendant Powiatowy Policji insp. mgr inż. Andrzej Stechnij 132/V/15 przy bloku GTBS przy ul. Mazowieckiej, przy wjeździe na parking zrobiła się nie dziura, a wyrwa, która grozi urwaniem zawieszenia. Każdy kierowca, który przejeżdża tamtędy, musi to robić w bardzo czujny sposób, żeby nie skończyło się to dla niego szkodą. Proszę o załatwienie tej sprawy. BMP/129, 131, 132/V/15 Gryfino, dnia r. Ad. 132 w okresie wiosennym dokonamy poprawy wnioskowanego przez Pana odcinka drogi. 133/V/15 przy SP3 od dłuższego czasu, od kiedy ta szkoła powstała, mówiło się o powstaniu jakiegoś placu zabaw dla dzieci. Wydzielono teren, ogrodzono płotem, natomiast teraz to jest tylko i wyłącznie ogrodzony teren, który nauczyciele i dzieci nazywają wybiegiem. Prosiłbym, żeby tam zainstalować jakieś bezpieczne urządzenia placu zabaw, ponieważ dzieci od 5 lat w górę nie mają jak spędzać tej formy zajęć, oprócz tak naprawdę biegania. BWS Gryfino, dnia r. W odpowiedzi na zgłoszoną interpelację uprzejmie informuję, że na rok 2015 zaplanowano zadanie pn. Budowa placów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 oraz Zespole Szkół w Gryfinie. W chwili obecnej rozpoczęto realizację ww inwestycji poprzez przedłożenie zgłoszeń na budowę do Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Przewidywany termin kompleksowego zakończenia realizacji zadania kwiecień 2015 r.

12 134/V/15 na poprzedniej sesji zgłosiłem interpelacje w sprawie konfliktu w Sobieradzu, że tak powiem delikatnie i dostałem odpowiedź, która powiem szczerze, mnie trochę zdziwiła. Jeżeli takie odpowiedzi mam dostawać, to lepiej, żebym w ogóle nie dostawał, bo jeżeli na moją interpelację dostaję odpowiedź, że konfliktu nie ma, a przypomnę, że w swojej interpelacji prosiłem o to, żeby odpowiedzieć mi, z jakiego powodu doszło do dwóch spotkań, jakie tematy były poruszane na tych spotkaniach, czy mogę otrzymać protokoły tych spotkań i na to wszystko otrzymuję odpowiedź, że konfliktu nie ma. SEO Gryfino, dnia 8 kwietnia 2015 r. W odpowiedzi na Pana interpelację Nr 134/V/15 zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 26 lutego 2015 r. w sprawie konfliktu na linii sołtys Sobieradza - zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino informuję, że nadal podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w odpowiedzi na interpelację Nr 93/IV/15 zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 29 stycznia 2015 r. Zdarza się, że podczas wykonywania obowiązków służbowych, pracownik może popełnić błędy lub niewłaściwie ocenić sytuację, w której się znalazł. Rolą przełożonego jest łagodzić powstałe sytuacje konfliktowe i zapobiegać im w przyszłości. Tak też stało się w przypadku Pani, zatrudnionej w Świetlicy Wiejskiej w Sobieradzu. Pan Paweł Nikitiński jako zastępca Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfino odpowiedzialny za sprawy kultury, podjął czynności zmierzające do wyjaśnienia domniemanego konfliktu w Sobieradzu, a w związku z tym, że były to sprawy pracownicze, należy zastosować daleko idącą dyskrecję. Stąd nie będę szerzej opisywał zaistniałej sytuacji, czy przedstawiał protokołów z odbytych spotkań. Zapewniam Pana, że na chwilę obecną nie ma żadnego konfliktu. Burmistrz Miasta i Gminy Mieczysław Sawaryn 135/V/15 na poprzedniej sesji zgłosiłem interpelację dotyczącą zatrudnienia pana Drąga. Zadałem pytanie, czy przeprowadzono konkurs, a właściwie dlaczego go nie przeprowadzono, czy pan ma wystarczające kompetencje i wiedzę z zakresu historii Gryfina, czy nie były brane pod uwagę inne osoby. Dostałem odpowiedź, że pan Paweł Drąg nie jest pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy, a jedynie zawarto z nim umowę cywilnoprawną. Nie będę się wykłócał, czy prowadził sporu prawnego, mam pytanie w takim wypadku: czy pan Paweł Drąg otrzymuje pieniądze za to zadanie? Jeżeli tak, to ile to będzie kosztowało budżet gminy? Czy nie lepiej było te pieniądze przeznaczyć na organizację tejże imprezy? SEO Gryfino, dnia 8 kwietnia 2015 r. W odpowiedzi na Pana interpelację Nr 135/V/15 zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 26 lutego 2015 r. w sprawie zatrudnienia Pana Pawła Drąga informuję, że nadal podtrzymuję swoje stanowisko wyrażone w odpowiedzi na Pana interpelację Nr 94/IV/15 zgłoszoną na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 29 stycznia 2015 r. Jednym z powodów zawarcia z Panem Pawłem Drągiem umowy cywilnoprawnej było wykonanie uchwały Nr III/15/14 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uczczenia obchodów 70. rocznicy osadnictwa polskiego na ziemi gryfińskiej i apelem Rady Miejskiej w Gryfinie skierowanym do instytucji kultury, jednostek oświatowych, organizacji społecznych oraz mieszkańców gminy Gryfino, aby w sposób godny uczcić rocznicę przypadającą w 2015 r. Pan Paweł Drąg jest odpowiedzialny za koordynację działań wszystkich zaangażowanych środowisk, przygotowanie cyklu imprez związanych z jubileuszem oraz realizację

13 szczegółowego programu i kampanii reklamowej imprezy. Zgodnie z zawartą umową za wykonanie ww. czynności przysługuje mu miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.200,00 zł brutto. Jednocześnie dziękuję Panu za sugestię dotyczącą przeznaczenia wynagrodzenia Pana Pawła Drąga na organizację jubileuszu. Nadmieniam, że rozważałem taką ewentualność, jednak ze względu na ogrom zadań związanych z przygotowaniem jubileuszu, zdecydowałem się na zawarcie umowy z Panem Pawłem Drągiem, który jako koordynator całego przedsięwzięcia, samodzielnie i jednoosobowo jest odpowiedzialny za realizację działań związanych z uczczeniem obchodów 70. rocznicy osadnictwa polskiego na ziemi gryfińskiej. Burmistrz Miasta i Gminy Mieczysław Sawaryn 136/V/15 panie Burmistrzu, doszły mnie słuchy, że na stanowisku wicedyrektora ZEAS został zatrudniony były zastępca Burmistrza pan Janusz Korżak. Przez lata było to stanowisko nieobsadzone, ponieważ na urlopie przebywał pan Jerzy Miler, który w tym czasie pełnił funkcję wicestarosty. ZEAS radził sobie w sposób bardzo dobry. Co spowodowało, że został zatrudniony pan Korżak? Czy naprawdę jest potrzeba, żeby taka funkcja w ZEAS była? Czym będzie się zajmował wicedyrektor ZEAS? Ile w skali roku będzie to kosztować budżet gminy? OA.0602/05/15 Gryfino, dnia 16 marca 2015 r. W odpowiedzi na interpelację informuję, że pan Janusz Korżak jest zatrudniony w Zakładzie Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Gryfinie na stanowisku zastępcy dyrektora. Pan Janusz Korżak jest odpowiedzialny za współpracę z dyrektorami szkół i przedszkoli w zakresie wypracowania koncepcji mającej na celu optymalizację kosztów poniesionych przez Gminę Gryfino na realizację zadań oświatowych. Zastępca dyrektora będzie również zajmował się rozeznaniem w zakresie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań zarówno dla placówek oświatowych jak i ZEAS-u. Roczny koszt zatrudnienia pracownika to ok zł (wynagrodzenie wraz z pochodnymi). Dyrektor Olga Woś

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r.

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Czy mieszkańcom naszego miasta należą się porządne chodniki? Wiele ostatnio mówi się i robi w sprawie ścieżek rowerowych w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r.

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 00 i trwała do godz.. 13 25. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1. W posiedzeniu w

Bardziej szczegółowo

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak)

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak) Pytania radnych LXXIII sesja 30 września 2014 r. Radny Grzegorz Hryniewicz: 1. Mieszkańcy ulicy Mrągowskiej zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję. Chodzi dokładnie o ulicę. Mieszkańcy obawiają się

Bardziej szczegółowo

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy ISSN 1426-770X Nakład 6000 egz. MIESIĘCZNIK NR 6/205 CZERWIEC 2009 W numerze: Wójt Kiwit w ogniu pytań mieszkańców gminy nadzwyczajna sesja rad: powiatu, miasta i gminy Ciechanów Laurka dla MOSiR Archeolodzy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

przebiegu LXXIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 października 2014 r.

przebiegu LXXIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 października 2014 r. PROTOKÓŁ NR LXXIV.2014 przebiegu LXXIV sesji Rady Miasta Zielona Góra 28 października 2014 r. 1. OTWARCIE SESJI LXXIV sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorządu terytorialnego lata 2010-2014)

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85]

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85] Wrzesień 2011 nr 1 [85] W numerze: DZIAŁANIA ZIELONKOWSKIEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO Obywatelska Gazeta Lokalna CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE SPORT Szanowni Państwo, Redakcja Informatora Zielonkowskiego wznawia wydawanie

Bardziej szczegółowo

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi:

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi: L IULETYN Nr 202 WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach egzemplarz bezpłatny wwwpobiedziskapl 26032015 r Niechciane drogi str 2 Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży 1 P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży XXI sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu 29 listopada 2012 roku w godzinach od 12,00 do 13,40. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r.

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Data utworzenia 2012-06-29 Numer aktu 24 Kadencja Kadencja 2010-2014 Miejsce sesji: Urząd Gminy Zabierzów, sala obrad. Sesja

Bardziej szczegółowo

Radlin: bal na Titanicu trwa

Radlin: bal na Titanicu trwa Materiał KW Stowarzyszenie Ruch Demokracji Lokalnej Radlin: bal na Titanicu trwa W lipcu Nowiny Wodzisławskie opublikowały raport miesięcznika Wspólnota odnośnie dochodów gmin w Polsce. W dochodach tych

Bardziej szczegółowo

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 WSO.5511.2.2014 Giżycko, 24.02.2014 r. Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 Powiatowy Program

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka SZANOWNI PAŃSTWO Rozpoczął się rok 2012, w którym podejmowane działania skierowane są na realizację zadań zmierzających do dalszej poprawy gminnej infrastruktury, gospodarki i życia społeczno - kulturalnego.

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLIII/09 Z OBRAD XLIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 24 listopada 2009 roku

PROTOKÓŁ NR XLIII/09 Z OBRAD XLIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 24 listopada 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XLIII/09 Z OBRAD XLIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 24 listopada 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10 10, a zakończyła o godz.17 00. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA SAMORZĄDOWY BIULETYN INFORMACYJNY www.gokwydminy.net Numer 12 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY styczeń 2011 SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA 8 stycznia br. w GOK-u odbyło spotkanie opłatkowo-noworoczne i Bal Sponsora.

Bardziej szczegółowo

Czytaj na str. 5. Burmistrz bez absolutorium. Czytaj na str. 2. Czytaj na str. 10, 12. Mariusz Jaśniak, wiceszef policji, gotuje ogórkową

Czytaj na str. 5. Burmistrz bez absolutorium. Czytaj na str. 2. Czytaj na str. 10, 12. Mariusz Jaśniak, wiceszef policji, gotuje ogórkową Mam patrzeć z okna prosto na ścianę? Pan Henryk z Krotoszyna obawia się, że tuż za jego oknem powstanie namiot lub budynek, który zasłani mu widok. Mam patrzeć z okna prosto na ścianę? pyta. Czytaj na

Bardziej szczegółowo

Nr 9 (1064) 4 marca 2011 ISSN 1230-851X Nr indexu 34382X Cena 3,10 zł (w tym 5% VAT)

Nr 9 (1064) 4 marca 2011 ISSN 1230-851X Nr indexu 34382X Cena 3,10 zł (w tym 5% VAT) Nr 9 (1064) 4 marca 2011 ISSN 1230-851X Nr indexu 34382X Cena 3,10 zł (w tym 5% VAT) s. 10 2 GAZETA JAROCIŃSKA 9 (1064) 4 marca 2011 SONDA Niewielu bawiło się w karnawale Czytelników portalu spytaliśmy,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Kontrowersyjna inwestycja

Kontrowersyjna inwestycja DODATEK TV Budżet na 2015 r. przyjęty Orszak Trzech Króli str. 2 str. 8 Studniówka ZSO Kontrowersyjna inwestycja str. 9 w Siennicy str. 5 Z GMINY Oświetlenie na Kolejowej R E K L A M A Mieszkańcy ulicy

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę!

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 62; 14.04.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 28.04.2015 r. w numerze: STRZEGOM Goczałkowianka ma 100 lat!!! Mieszkanka gminy Strzegom

Bardziej szczegółowo

JAKI RUCH NA OBOZOWEJ Podsumowanie konsultacji społecznych

JAKI RUCH NA OBOZOWEJ Podsumowanie konsultacji społecznych JAKI RUCH NA OBOZOWEJ Podsumowanie konsultacji społecznych Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami w sprawie zmiany organizacji ruchu na ulicy Obozowej 27 października 16 listopada

Bardziej szczegółowo

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo