Wytyczne komunikacji marketingowej. dla tradycyjnych placów targowych Krakowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wytyczne komunikacji marketingowej. dla tradycyjnych placów targowych Krakowa"

Transkrypt

1 Wytyczne komunikacji marketingowej dla tradycyjnych placów targowych Krakowa biorących udział w projekcie: CENTRAL MARKETS. Rewitalizacja i promocja tradycyjnych placów targowych

2 Spis treści: 1. Wstęp 2. Place targowe oferta i potencjał 3. Analiza SWOT mocne strony i słabości targowisk 4. Klienci targowisk (obecni i potencjalni) 5. Wytyczne działań komunikacyjnych targowisk

3 1. Wstęp Krakowskie tradycyjne place targowe to ważny element kulturowego pejzażu miasta. Przed rozpoczęciem wdrażania projektu CENTRAL MARKETS rewitalizacja i promocja tradycyjnych placów targowych, Urząd Miasta Krakowa nie prowadził systemowych działań promujących targowiska, zapewniając natomiast pełną obsługę administracyjną spółek kupieckich organizujących handel na miejskich targowiskach. Zgodnie z założeniem krakowskich działań pilotażowych w ramach projektu CENTRAL MARKETS, celem było wykreowanie nowego produktu turystycznego (z myślą przede wszystkim o turystach zagranicznych) opartego o dziedzictwo kulturowe targowisk i żywą tradycję handlową Krakowa, sięgające w zasadzie do czasów lokacji Krakowa w 1257 roku. Wstępne wytyczne komunikacyjne dla działań pilotażowych zostały opracowane w trakcie realizacji projektu, wiosną 2013 roku. Na tym etapie wdrażania projektu jego realizatorzy dysponowali już istotnymi danymi analitycznymi, o których będzie mowa w tym opracowaniu (przede wszystkim analiza SWOT i badania ankietowe klientów targowisk), które pozwoliły na przygotowanie zasad komunikacji dla właściwych działań pilotażowych, w tym dwóch edycji Festiwalu Placów Targowych Krakowa Krakowskim Targiem. Realizacja działań pilotażowych dostarczyła dodatkowych danych, co pozwoliło na aktualizację i ostateczne sformułowanie rekomendacji dla komunikacji projektu, co nastąpiło w czerwcu 2014 r. W ten sposób, zgodnie z zamierzeniami zespołu projektowego, powstała strategia komunikacji dla kontynuacji działań promocji tradycyjnych placów targowych Krakowa po zakończeniu projektu CENTRAL MARKETS, finansowanych tak ze środków własnych, jak i ewentualnych kolejnych projektów dofinansowanych ze środków UE.

4 2. Place targowe - charakterystyka W trakcie realizacji projektu pozyskano informacje statystyczne dotyczące targowisk, które prezentujemy poniżej. Pozwoliły one na określenie potencjału rozwoju placów w odniesieniu do różnych grup docelowych, a także dostarczyły istotnych danych, które w późniejszych działaniach zostały wykorzystane do dokonania wyboru określonych działań komunikacyjnych. Poniżej prezentujemy najistotniejsze informacje statystyczne. Nazwa placu: Nowy Kleparz Rok uruchomienia: 1934 r. (w obecnej formule 1991r.) Powierzchnia handlowa w m2: 4348 m2 Liczba stanowisk: 250 Asortyment: żywność (w tym żywność organiczna ok. 10%, produkty regionalne i tradycyjne ok. 3%), produkty nieżywnościowe, kwiaty Godziny handlu: (pn sob), (niedz) Klienci: okoliczni mieszkańcy i pracownicy firm, turyści (do 10%), Inne informacje: - Nazwa placu: Stary Kleparz Rok uruchomienia: ok r. (w obecnej formule 1992 r.) Powierzchnia handlowa w m2: 6079 m2 Liczba stanowisk: 227 Asortyment: żywność (w tym żywność organiczna ok. 1-2%, produkty regionalne i tradycyjne ok. 30%), produkty nieżywnościowe, kwiaty Godziny handlu: (pn pt), (sob), (niedz); w lecie godziny handlu wydłużane do Klienci: okoliczni mieszkańcy i pracownicy firm, turyści (do 10%), Inne informacje: relatywnie duży udział handlu sezonowego (wiosną sadzonki roślin, jesienią grzyby, itp.)

5 Nazwa placu: Unitarg plac pod Halą Targową Rok uruchomienia: po 1920r. (w obecnej formule 1992r.) Powierzchnia handlowa w m2: 2900 m2 Liczba stanowisk: ponad 200 Asortyment: żywność (w tym żywność organiczna do 5%, produkty regionalne i tradycyjne do 5%), produkty nieżywnościowe, kwiaty Godziny handlu: (pn sob), (niedz) Klienci: okoliczni mieszkańcy i pracownicy firm, turyści (do 10%), Inne informacje: znany niedzielny targ staroci atrakcja turystyczna; w sobotę targ używanych książek Nazwa placu: Plac Na Stawach Rok uruchomienia: 1991r. Powierzchnia handlowa w m2: 1107 m2 Liczba stanowisk: 104 Asortyment: żywność (w tym żywność organiczna ok. 3%, produkty regionalne i tradycyjne do 2%), produkty nieżywnościowe, kwiaty Godziny handlu: (pn piąt), (sob) Klienci: okoliczni mieszkańcy i pracownicy firm, mieszkańcy wsi i miasteczek w okolicy Krakowa, turyści (do 10%), Inne informacje: plac położony w pobliżu pętli autobusów podmiejskich duży udział klientów z podkrakowskich wsi i miast Nazwa placu: Plac Nowy Rok uruchomienia: po 1500 r. (w obecnej formule 1991r.) Powierzchnia handlowa w m2: 2855 m2 Liczba stanowisk: ok. 350 (podano łączną liczbę sprzedających w ciągu tygodnia, którzy dzielą między sobą poszczególne stoiska) Asortyment: żywność (w tym żywność organiczna ok. 45%, produkty

6 regionalne i tradycyjne ok. 15%), produkty nieżywnościowe, kwiaty Godziny handlu: (pn piąt), (sob) Klienci: okoliczni mieszkańcy i pracownicy firm, turyści (do 60%), Inne informacje: plac położony w sercu dzielnicy Kazimierz, jednej z największych atrakcji turystycznych Krakowa, co przekłada się na znaczną liczbę turystów; specyfiką placu jest organizacja tematycznych dni targowych: handlu starociami, ubraniami typu vintage, a nawet gołębiami ma to wpływ na wysoką łączną liczbę sprzedających Nazwa placu: Rynek Dębnicki Rok uruchomienia: po 1930 r. (w obecnej formule 1992r.) Powierzchnia handlowa w m2: 1550 m² Liczba stanowisk: 26 Asortyment: żywność (w tym żywność organiczna ok. 15%, produkty regionalne i tradycyjne ok. 80%), produkty nieżywnościowe, kwiaty Godziny handlu: (pn sob) Klienci: okoliczni mieszkańcy i pracownicy firm, turyści (do 10%) Inne informacje: -

7 3. Analiza SWOT mocne strony i słabości targowisk W ramach projektu przeprowadzono dwa spotkania poświęcone analizie SWOT. W pierwszym z nich udział brali przedstawiciele spółek kupieckich zarządzający targowiskami, co było wyborem dość oczywistym spółki kupieckie to kluczowi interesariusze całego krakowskiego projektu. Natomiast drugą grupą byli reprezentanci krakowskich stowarzyszeń przewodnickich. Ich wybór został podyktowany dwoma argumentami. Po pierwsze, jest to grupa o bogatej wiedzy historycznej, kulturowej, ale także bieżącym rozeznaniu co do atrakcji Krakowa. Po drugie, poproszenie przewodników o wyrażenie ich opinii dało możliwość wstępnej weryfikacji hipotezy wypracowanej na początku realizacji projektu: tradycyjne place targowe to obok ważnych miejsc codziennego handlu miejsca o bogatym dziedzictwie kulturowym, które mogą się stać atrakcjami turystycznymi dla turystów zainteresowanych głębszym wniknięciem podczas zwiedzania w tkankę miejską Krakowa. Wnioski z analiz SWOT prezentuje tabela: Przewodnicy miejscy Silne strony Autentyczny kawałek życia Krakowa (a nie przygotowany dla turystów produkt) Oryginalny, ciekawy asortyment (głównie spożywczy i rzemieślniczy) Tradycja kupiecka Krakowa Powiązania historyczne pomiędzy obecnymi placami, a dawnymi osadami/miastami satelickim Krakowa Powiązania historyczne pomiędzy obecnymi a dawnymi placami targowymi (często w tym samym miejscu) Położenie poza tradycyjną trasą zwiedzania szansa deglomeracji ruchu turystycznego Różnorodność kulturowa (produkty z różnych stron świata, wśród sprzedawców przedstawiciele innych narodów) Pozytywna sezonowość handlu szybka wymiana asortymentu w zależności od zmian sezonowych (szczególnie w handlu spożywczym) Indywidualne podejście sprzedawcy do kupującego Place targowe jako skarbnica ciekawostek, odkryć, oryginalnych smaków i wrażeń Słabe strony Niekiedy relatywnie duża odległość od turystycznego centrum (szczególnie Rynek Dębnicki) Trudności z parkowaniem (zbyt małe parkingi, strefa płatnego parkowania) słabo rozpowszechniona informacja w Internecie (zarówno dot. historii i tradycji, jak i aktualnej oferty targowisk) Brak dedykowanych materiałów promocyjnych (poświęconych w całości lub dużej części placom targowym) Brak produktu turystycznego opartego o zwiedzanie targowisk

8 Szanse Integracja historii placów z wydarzeniami bieżącymi (np. Świętem Miasta, imprezami) Szeroka współpraca ze środowiskiem przewodników (np. cykl szkoleń przewodników dot. targowisk) Prezentacja placów dziennikarzom turystycznym, przede wszystkim z krajów zachodnich (jako unikatowego dziedzictwa Krakowa) Organizacja wydarzeń specjalnych, tematycznych, okazjonalnych (np. przed Wielkanocą, Bożym Narodzeniem, sezonem truskawkowym, grzybowym, itd.) Zagrożenia Rosnąca konkurencja ze strony dużych sieci handlowych Dążenie do eksponowania ceny jako najważniejszego kryterium zakupów Przewaga finansowa, wizerunkowa i reklamowa dużych koncernów nad targowiskami możliwość realizacji szerokich działań reklamowych i promocyjnych Przedstawiciele spółek kupieckich zarządcy placów Silne strony Sprzedaż produktów naturalnych : świeżych, lokalnych, ekologicznych i tradycyjnych Atrakcyjność dla turystów i ich obecność jako ważnej grupy kupujących (szczególnie w przypadku targów tematycznych, np. staroci) Koloryt i autentyczność targowisk Dobry kontakt ze sprzedawcą Klient nie jest anonimowy (w przeciwieństwie do sieci handlowych), jest ważną częścią targowiska Szanse Organizacja wydarzeń specjalnych i sezonowych Nawiązanie współpracy promocyjnej z restauracjami zaopatrującymi się na placach Słabe strony Obecność bezdomnych i osób z marginesu społecznego zbyt słaba skuteczność straży miejskiej w utrzymaniu porządku na i wokół placów wymagający poprawy stan sanitarny (gł. Toalety dla klientów) słabe oznakowanie, stare tablice informacyjne lub ich brak trudności z parkowaniem (zbyt mało miejsc, strefy płatnego parkowania) brak informacji turystycznej na placach (choćby w postaci ulotek i mapek atrakcji w okolicy) niewielkie zainteresowanie turystów KUPOWANIEM, raczej oglądaniem i spacerowaniem brak informacji o placach w miejscach dużego ruchu turystycznego (np. port lotniczy, dworzec kolejowy) Zagrożenia Dalszy brak wsparcia placów (m.in. ze strony służb miejskich) w utrzymaniu porządku Konkurencja sieci handlowych Konieczność uporządkowania kwestii związanych z bieżącym zarządzaniem (parkowanie, bezpieczeństwo publiczne) Utrzymujący się (a niekiedy rozwijający) dziki handel w okolicy placów

9 Problemy formalno-prawne z prowadzeniem inwestycji (akceptacja projektów, uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń i akceptacji) trudna współpraca z niektórymi służbami miasta (plastyk miejski) Słaba współpraca z radami dzielnic, niewiele lub brak wspólnych inicjatyw Zmiany w połączeniach komunikacji miejskiej trudniejszy dojazd na niektóre targowiska Najważniejsze wnioski i rekomendacje ze spotkań z zarządcami placów i przewodnikami miejskimi zaprezentowano poniżej. Najważniejsze wnioski Silne strony targowisk, w tym podkreślane przez obydwie grupy konsultacyjne to: autentyczność, atmosfera i koloryt prawdziwych targów z przeszłości indywidualna obsługa, nie-anonimowość relacji sprzedawcy i klienta naturalność i świeżość produktów, rozumiana zarówno jako zgodny z naturą i tradycją proces ich wytworzenia (chodzi tu o produkty spożywcze), jak i dostępność określonych produktów wyłącznie w sezonie (znów: zgodnie z naturalnym kalendarzem upraw), a nie przez dłuższy okres tradycja kupiecka Krakowa jako podstawa do zbudowania ciekawego produktu turystyki kulturowej pozytywny chaos targowisk miejsc, w których można odkrywać, eksplorować, odnajdywać ciekawostki i wrażenia Do najważniejszych słabych stron zaliczyć należy: nie w pełni rozwiązane problemy natury organizacyjnej (bezpieczeństwo, estetyka, dostępność komunikacyjna kwestie informacyjne dostępność informacji w Internecie, punktach informacji turystycznej, brak materiałów promocyjnych Szanse dla placów to przede wszystkim: pozyskanie do wspólnej promocji targowisk zewnętrznych środowisk opiniotwórczych (dziennikarze, przewodnicy) organizowanie szeregu wydarzeń specjalnych i tematycznych, związanych zarówno z kalendarzem (np. kiermasze świąteczne), jak i sezonowością (dni truskawki, święto grzybów, kiermasz wikliny, ) Głównych zagrożeń uczestnicy spotkań upatrują w: konkurencji dużych sieci handlowych, przejmujących klientów targowisk (UWAGA! Należy zauważyć, iż istotnym wymiarem konkurencji sieci jest ich potencjał marketingowy i budżet reklamowy, które pozwalają im na skuteczne przekonywanie np. o niskich cenach, nawet jeśli w rzeczywistości jest inaczej)

10 nierozwiązanych problemach na styku gmina targowiska (m.in. proces inwestycyjny, zapewnienie bezpieczeństwa, ułatwienia w parkowaniu dla klientów, itp.) Trzeba zauważyć, iż spotkania konsultacyjne dały też możliwość weryfikacji pewnych opinii, czy wyobrażeń zarysowanych na początku realizacji projektu. Dwa najważniejsze wnioski w tej części to: nie ma potrzeby przygotowywania precyzyjnego oznakowania targowisk (na zasadzie piktogramów, itp.), gdyż może to skutkować likwidacją pozytywnego i pożądanego szczególnie przez turystów zjawiska placowego chaosu, w którym trzeba odkryć własną drogę kupowania/zwiedzania, słabą stroną placów NIE JEST nieznajomość języków obcych przez sprzedawców proces sprzedania/kupowania jest uniwersalny i istnieją pozawerbalne możliwości porozumienia sprzedawcy z klientem. Rekomendacje do przyszłych działań Na podstawie wniosków wypracowanych na podstawie analizy SWOT proponujemy: podkreślanie w przekazie promocyjnym, iż krakowskie place targowe to miejsca z tradycją, sięgającą niekiedy XIV wieku, będące autentycznym elementem miasta (a nie produktem wykreowanym na potrzeby turystów), żywym dziedzictwem kultury Krakowa eksponowanie jakości sprzedawanych produktów, ich naturalności, natomiast nieporuszenie kwestii cenowych złożenie turystom (np. w folderach promocyjnych) obietnicy, iż na palcach spotkają się z prawdziwym Krakowem wsparcie promocyjne dla inicjatyw handlowych zarządców targowisk, w tym w szczególności sezonowych i okazjonalnych kiermaszy zapewnienie szerokiego wsparcia informacyjnego, m.in. poprzez produkcję materiałów informacyjnych oraz zamieszczanie informacji o placach targowych na stronach internetowych miasta (w szczególności w zakładkach kierowanych do turystów) przeprowadzenie audytu procedur służb miejskich związanych z placami targowymi, a związanych np. z kwestiami bezpieczeństwa, komunikacji, współpracy z dzielnicami, procesem inwestycyjnym

11 4. Klienci targowisk (obecni i potencjalni) Kluczowym etapem projektu było przeprowadzenie badań klientów targowisk. Pozwoliło ono na weryfikację założonych wstępnie hipotez, które legły u podstaw realizacji projektu (w tym m.in. określenie zainteresowania turystów odwiedzeniem targowisk), a także określenie szczególnie istotnych dla targowisk grup konsumenckich. W oczywisty sposób przełożyło się to na wskazania do strategii komunikacji placów. Przeprowadzono dwie serie badań. W pierwszej z nich (marzec 2013) skupiono się na obecnych klientach targowisk oraz sprzedawcach. Pytania obejmowały m.in. motywy zakupowe, częstotliwość i rodzaje zakupów, a także rekomendacje (zdaniem kupujących i sprzedawców) do działań promocyjnych targowisk. Osobną częścią kwestionariusza była metryczka obejmująca m.in. pytania o wiek, wykształcenie, zatrudnienie, miejsce zamieszkania i status materialny. Efekty badań zawarto w obszernym, kilkudziesięciostronicowym raporcie przekazanym m.in. spółkom kupieckim zarządzającym placami. Poniżej przedstawiono syntetycznie ujęte wnioski i rekomendacje z pierwszej serii badań: 1. Klienci placów to w dużej części osoby starsze (powyżej 45 r.ż.), o niższych i średnich zarobkach. Tym niemniej, pokaźny odsetek ludzi młodych (ok. 25%) sprawia, iż to właśnie oni powinni stać się ważną grupą docelową działań promocyjnych, jako ci nie przekonani lub też nie posiadający wiedzy o ofercie targowisk. 2. Zdecydowana większość klientów to mieszkańcy Krakowa, a w szczególności niedalekiego sąsiedztwa targowisk. Warto uwzględnić te informacje w działaniach reklamowych i skoncentrować akcje promocyjne na wybranych częściach miasta. 3. Ze względu na przewagę produktów spożywczych w przeciętnym koszyku zakupów na placu, w działaniach reklamowych wskazane wydaje się oparcie wizualnej strony przekazu właśnie o ten rodzaj produktów (jako element główny lub towarzyszący) 4. Relatywnie niskie zainteresowanie produktami tradycyjnymi, a w szczególności regionalnymi i tradycyjnymi rodzi wątpliwości, czy klienci targowisk oczekują tego rodzaju oferty. Wydaje się, że lepiej skupić działania na komunikowaniu oferty produktów lokalnych ( towary od rolnika ), niejako przy okazji opisując je jako świeże, zdrowe, bez chemii, tradycyjne, itd. 5. Ciekawych wniosków dostarcza analiza relacji jakości i cen na placu. Jakość oceniana jest bardzo wysoko, zaś ceny jako wyższe, niż w sklepach wielkopowierzchniowych. Wskazywałoby to na akceptację przez kupujących wyższej ceny zakupu w zamian za bardzo wysoką jakość produktów. Tym

12 niemniej, istotna grupa badanych uznaje ceny na targu za niższe, niż gdzie indziej. Dostarcza to nowych możliwości planowania przekazu reklamowego, w którym można wykorzystać przesłanie: najlepsze produkty taniej, niż myślisz. 6. Ważnym sygnałem jest wskazanie wydarzeń specjalnych jako oczekiwanego przez klientów sposobu promocji oferty placów. Tym niemniej, w przypadku decyzji o takim właśnie sposobie promowania targowisk, zdecydowanie należy rozważyć nagłośnienie takich akcji, np. w prasie, radio, telewizji, Internecie i mediach społecznościowych. Korzystne wydaje się także wprowadzenie wspólnej polityki promocyjnej sprzedawców na placu, np. wydawanie wspólnej gazetki promocyjnej. 7. Do atutów targowisk z pewnością należy zaliczyć ofertę produktów oraz sprzedawców. Ciekawym pomysłem może być budowanie oferty/akcji promocyjnej właśnie z wykorzystaniem ambasadorów targowisk wybranych sprzedawców. 8. Równie ważne działania promocyjne, jest stałe podnoszenie jakości i komfortu zakupów. Należy tu połączyć dwie istotne kwestie: a. Stałą poprawę warunków zakupu (zadaszenie, miejsca parkingowe, estetyka placu) b. Zapewnienie klientowi możliwości zakupowych, jakie posiada on gzie indziej. Dlatego warto rozważyć wprowadzenie wspólnej (przynajmniej w obrębie danego placu) oferty promocyjnej i wydawanie gazetki promocyjnej oraz wprowadzenia płatności kartą tu jednak decyzja należy do poszczególnych sprzedawców. Zgodnie z charakterem projektu CENTRAL MARKETS, osobnego potraktowania wymaga kwestia przyciągnięcia na targowiska turystów (w tym turystów zagranicznych). W kampanii promocyjnej skierowanej do tej grupy, wskazane jest wykorzystanie w komunikacie marketingowym następujących argumentów: Tradycja, historia podstawowy pretekst do dowiedzenia targowisk; prezentacja bogatej historii handlowej Krakowa przez pryzmat placów (tych z przeszłości i tych dzisiejszych) powinna przełożyć się na wzrost zainteresowania turystów; Jakość turysta, w szczególności zagraniczny jest mniej wrażliwy na cenę, a jakość to podstawowa przewaga konkurencyjna krakowskich targowisk; Odkrywanie, przeżywanie place targowe to nie gotowy produkt turystyczny sformatowany dla wygody turysty, a przeciwnie autentyczna część życia miasta, która z pewnością będzie atrakcyjna dla znacznej grupy turystów ceniących sobie indywidualne podejście do zwiedzania.

13 Druga seria badań, przeprowadzona w maju 2013 r., obejmowała wyłącznie potencjalnych klientów targowisk. W przypadku mieszkańców Krakowa pytaniem filtrującym było tu: czy kupujesz na placu targowym, a dalsze ankietowanie prowadzono wyłącznie w przypadku udzielenia odpowiedzi: NIE. W tej serii ankietowano także turystów polskich i zagranicznych. Raport z badania, podobnie, jak w przypadku I serii przekazano reprezentantom targowisk. Płynące z II serii badań wnioski można zasadniczo podzielić na dwie grupy: - wnioski rozwijające i precyzujące niektóre konkluzje pierwszego etapu projektu badawczego płynące z badania mieszkańców. - wnioski nowe, dotyczące głównego celu projektu, jakim jest opracowanie produktu turystycznego korzystającego z oferty placów targowych płynące z badania turystów. Wnioski płynące z badania mieszkańców Choć grupa docelowa badania przede wszystkim pod względem wiekowym została sprofilowana w kierunku osób, które (zgodnie z wynikami pierwszego etapu badań) rzadziej kupują na targowiskach, to wciąż niemal połowa wszystkich rozmówców ankieterów (139 z 289 pytanych osób) przynajmniej okazjonalnie zagląda na place. Ponadto, prawie ¾ osób określających się jako nie kupujący po spełnieniu pewnych warunków deklaruje, iż będą kupować na targowiskach. Wskazuje to na istotny potencjał handlowy placów, który można i należy rozwijać zarówno za pomocą kształtowania oferty sprzedażowej, jak i działań informacyjnych i promocyjnych. Najczęstszym powodem nie odwiedzania placów jest zdaniem ankietowanych brak tego rodzaju placówek w bezpośredniej bliskości ich miejsca zamieszkania, czy pracy. Pamiętając o wysokim nasyceniu Krakowa targowiskami (łącznie jest ich ponad 30), można postawić tezę, iż krakowianie nie zawsze wiedzą, gdzie leży najbliższy plac oraz, iż warto zaplanować odpowiednią kampanię informacyjną podkreślającą właśnie bliskość targowiska (przekaz promocyjny w stylu: Bliżej, niż myślałeś ). Podobnie jak uczestnicy I etapu badań, respondenci w II etapie za najbardziej wskazane działanie promocyjne uznali wydawanie gazetki promocyjnej i promocje cenowe. W przypadku placów targowych, działania takie można przeprowadzić przy mniejszym rozproszeniu oferty handlowej: wspólna gazetka nawet 2-3 targowisk będzie znacznie bardziej atrakcyjna dla klientów, niż tylko jednego, a targowiska będą mogły uzgadniać między sobą priorytety działań promocyjnych

14 i prosprzedażowych. O ile dostępność produktów lokalnych została przez połowę badanych oceniona jako istotna, to produkty regionalne, czy ekologiczne mają już dla nich mniejsze znaczenie. Podobne wnioski płynęły z I etapu badań, a to może potwierdzać tezę, iż podejmowane obecnie działania promocyjne na rzecz produktów regionalnych, czy tradycyjnych nie odnoszą wystarczającego efektu rynkowego. Wnioski płynące z badania turystów 1. Zdecydowana większość odwiedzających Kraków jest zainteresowana dziedzictwem kulturowym i placami targowymi. Większy jest odsetek turystów zagranicznych deklarujących takie zainteresowanie, co wynika prawdopodobnie z międzynarodowej marki Krakowa jako ośrodka turystyki kulturowej. 2. Turyści zagraniczni na placach najchętniej zdegustują świeże lokalne przysmaki, a wychodząc kupią jako pamiątkę lokalny wyrób rzemieślniczy. Polacy z kolei rzemiosłem nie są zainteresowani wcale. To ważne informacje, które mogłyby posłużyć zarządcom placów i sprzedającym do odpowiedniego kształtowania oferty targowisk, zbieżnej z oczekiwaniami grupy turystów. 3. Wśród zaproponowanych działań promocyjnych turyści najwyżej ocenili rozwiązania tradycyjne: dostępność ulotki w hotelu/punkcie informacji turystycznej, a także ciekawe wydarzenie na placu (turyści zagraniczni). O ile turyści oczekują możliwości sprawdzenia informacji o placach w Internecie w formie serwisu www, to już profil na portalu społecznościowym nie jest potrzebny zarówno zdaniem Polaków, jak i obcokrajowców. 4. Na samym targowisku najważniejszym elementem informacyjnym powinna być duża i czytelna tablica. Rozwiązania wirtualne (serwis do ściągnięcia prze komórkę) został uznany za potrzebny tylko przez ok. 20% badanych. Powyższe liczby jasno wskazują, iż w działaniach promocyjnych targowisk warto skupić się na formach tradycyjnych, a zarazem nie wymagających od turystów aktywnego działania: większe znaczenie ma tu samo dotarcie z odpowiednią informacją, niż stosowanie wyrafinowanych technik np. wirtualnego marketingu. 5. Turyści zagraniczni wbrew opiniom sprzedawców ankietowanych w I etapie badań oczekują jednak na placu znajomości języków obcych u sprzedających. Trudno spodziewać się, aby w najbliższych latach udało się osiągnąć wysoki stopień posługiwania się np. językiem angielskim przez personel placów, dlatego w komunikacie promocyjnym warto zaznaczyć np., iż poznawanie prawdziwej tradycji krakowskich targowisk to także wyzwanie kupowania na migi. 6. Polscy turyści nie oczekują wydłużenia godzin otwarcia, turyści zagraniczni tak. To kolejne takie

15 wskazanie (pojawiały się one w grupie mieszkańców, a nawet w I etapie badań, w którym ankietowano klientów placów), dlatego też warto przemyśleć np. testowe otwarcie części stoisk w godzinach wieczornych.

16 5. Wytyczne działań komunikacyjnych targowisk Opisane powyżej działania w ramach projektu dostarczyły bogatego materiału analitycznego, opisującego tak same targowiska, jak i ich klientów. Zastosowano przy tym różnorodne metody badawcze (mapping statystyczny, analiza SWOT, badanie ankietowe), co miało wpływ na miarodajność końcowych wniosków. Szczególnie istotna jest zbieżność w najważniejszych aspektach wniosków i rekomendacji wypracowanych za pomocą różnych metod badawczych. Opierając się na powyższych analizach, rekomendacje do strategii komunikacji dla tradycyjnych placów targowych Krakowa w ramach przyszłych działań kierowanych do turystów należy podzielić na dwa podstawowe nurty: 1. Kluczowe elementy (komunikaty) w przekazie promocyjnym 2. Priorytetowe kierunki działań promocyjnych 1. Kluczowe elementy (komunikaty) w przekazie promocyjnym: Tradycja handlowa Krakowa datująca się już od czasów przedlokacyjnych, a przeżywająca swój rozkwit w XIV XVI wieku tradycja sprzedawania i kupowania w Krakowie trwa przez stulecia w stosunkowo niezmiennej formie. Żywe dziedzictwo i autentyzm w przeciwieństwie do wielu światowych produktów turystycznych (w wielu miastach także targowisk funkcjonujących wyłącznie dzięki turystom i dla turystów), krakowskie place są od wieków elementem miejskiej codzienności, zwyczajnego życia jego mieszkańców, zaś turysta może stać się ich mile widzianym gościem, nie zaś jedynym celem i koniecznością do zapewnienia funkcjonowania. Przygoda/doświadczenie/przeżycie podkreślanie faktu, iż odwiedzenie targowiska i kupowanie na nim to doświadczenie interakcji z mieszkańcami Krakowa oraz samym placem targowym, wymagające odszukania interesujących nas produktów, porównania cen i jakości, wreszcie przeprowadzenia samej transakcji (w przypadku turystów zagranicznych często na migi) Naturalność rozumiane dwuznacznie doświadczenie naturalności. Po pierwsze, chodzi o naturalność, czyli wysoką jakość, pewne pochodzenie sprzedawanych produktów (zawsze świeże, zdrowe, bez chemii). Po drugie o naturalny i autentyczny kontakt ze sprzedawcą i innymi klientami: turysta jest tu traktowany jako jeden z wielu kupujących i standard jego obsługi

17 (wysoki!) nie różni się od pozostałych klientów. Elementy graficzne w przekazie wizualnym warto skupić się na eksponowaniu produktów spożywczych (najczęściej kupowanych) oraz zadbać o najwyższą jakość przygotowywanych produktów graficznych, korespondującą z obietnicą naturalnej, wysokiej jakości sprzedawanych produktów. Koniecznie należy tu pamiętać, iż w przypadku placów kupowanie oczami ma wyjątkowe znaczenie nieciekawe estetycznie foldery, ulotki, strony www przełożą się wprost na negatywne postrzeganie samych placów i ich produktów. 2. Priorytetowe kierunki działań promocyjnych Wydarzenia specjalne właściwie we wszystkich działaniach analitycznych i badawczych w projekcie podnoszono zasadność organizowania wydarzeń specjalnych (kiermaszy, festynów, festiwali) związanych z ofertą i działalnością targowisk. Opinie osób badanych znalazły potwierdzenie w popularności dwóch edycji działania pilotażowego Festiwalu Placów Targowych Krakowa Krakowskim targiem. Dlatego też warto kontynuować organizację tego rodzaju wydarzeń, w dwóch odrębnych formatach: o Cykliczne festiwale targowisk odbywające się w wybranym miejscu (na jednym z targowisk lub miejskich placów, np. Małym Rynku lub Placu Szczepańskim), gromadzące wystawców z kilku - kilkunastu targowisk o Kiermasze tematyczne organizowane bezpośrednio przez poszczególne place targowe, jako ubarwienie i rozszerzenie codziennej oferty (np. Święto Wina, dni nowalijek, Święto Truskawki, itd.) Polityka informacyjna turyści przyjeżdżają do Krakowa zwykle na 2-3 dni, podczas których czeka na nich mnogość atrakcji i propozycji spędzenia wolnego czasu. Kluczowe więc wydaje się dotarcie do nich z informacją o ofercie targowisk. Warto zadbać o prowadzenie polityki informacyjnej w dwóch momentach kształtowania decyzji turysty o spędzeniu czasu: o Przed przyjazdem przygotowanie i stałe utrzymywanie oferty targowisk w Internecie, zarówno na stronach oficjalnych (Krakow.pl, ewentualnie specjalna strona poświęcona placom targowym), jak i społecznościowych, szczególnie tych o profilu turystycznym (Trip Advisor) o Na miejscu dostępność ulotek i innych materiałów w punktach informacji turystycznej, hotelach, kawiarniach (np. w formie wizytówek), szczególnie w miejscach położonych

18 blisko (ok. 15 minut piechotą) targowisk System zachęt dla turystów działaniem przyszłościowym, ale potencjalnie mogącym przynieść bardzo duże efekty jest opracowanie systemu zachęt dla turystów do odwiedzenia targu. Przykładowymi elementami takiego systemu mogą być: o Voucher na zakupy o symbolicznej wartości (np. 5 zł) do zrealizowania na targowisku o Zaproszenie na śniadanie regionalne dla grup zorganizowanych z możliwością zakupu oferowanych produktów o Loteria upominkowa dla odwiedzających (nagrody będą wysyłane pocztą) o Zniżka na inne atrakcje w przypadku odwiedzenia placu (np. klienci Starego i Nowego Kleparza za okazaniem paragonu kupują bilet do Barbakanu za pół ceny) Kampania reklamowa choć stała, czy sezonowa (kampanijna) aktywność reklamowa kierowana jest raczej do stałych klientów mieszkańców miasta, niż turystów, warto poświęcić jej kilka zdań. W badaniach ankietowych wielokrotnie wskazywano na wartość sprzedawców jako osób godnych zaufania, nawet przyjaciół klienta. Wydaje się więc, że w ewentualnej kampanii reklamowej targowisk należy wykorzystać wizerunki konkretnych handlowców, ambasadorów placów targowych. Elementy organizacyjne z punktu widzenia turysty zagranicznego, szczególnego rozważenia wymagają następujące kwestie: o Wydłużenie godzin otwarcia, nie tyle samych targowisk (te teoretycznie są czynne nawet do 22.00), ile poszczególnych punktów handlowych. Należy bowiem unikać sytuacji, w której turysta odwiedzjący plac o godzinie zastaje większość stanowisk zamkniętych, a jedynie nieliczne nadal prowadzą handel. Niestety wpływa to negatywnie na postrzeganie całego targowiska i może skutkować negatywnymi rekomendacjami dla innych turystów (np. zamieszczanymi w internetowych recenzjach) o Poprawa estetyki targowisk w szczególności wykonywanie na bieżąco niezbędnych remontów, regularne sprzątanie placu oraz zapewnienie ciekawego, jednolitego, a zarazem dyskretnego wystroju targowiska, nawiązującego np. to tradycji historycznej miejsca.

Analiza badania ankietowego w sprawie budowy targowiska na osiedlu Koszyce

Analiza badania ankietowego w sprawie budowy targowiska na osiedlu Koszyce Analiza badania ankietowego w sprawie budowy targowiska na osiedlu Koszyce I. Opis badania ankietowego i charakterystyka respondentów. Głównym celem badania było poznanie opinii mieszkańców osiedla Koszyce

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM

OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM W kilkunastu ostatnich latach polski rynek detaliczny produktów ogrodniczych wyraźnie zmienił się na lepsze. Obserwuje się poprawę jakości owoców i warzyw, ich przygotowania

Bardziej szczegółowo

Już we wstępnej fazie prac nad strategią mieszkańcy miasta mieli możliwość wyrażenia swojego zdania na temat pożądanych kierunków rozwoju Opola.

Już we wstępnej fazie prac nad strategią mieszkańcy miasta mieli możliwość wyrażenia swojego zdania na temat pożądanych kierunków rozwoju Opola. Już we wstępnej fazie prac nad strategią mieszkańcy miasta mieli możliwość wyrażenia swojego zdania na temat pożądanych kierunków rozwoju Opola. Od kwietnia 2011r. do lutego 2012r. za pośrednictwem strony

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 29 maja 2013 Data przedstawienia Radzie Pedagogicznej: 26 sierpnia 2013. Zespół

Data sporządzenia: 29 maja 2013 Data przedstawienia Radzie Pedagogicznej: 26 sierpnia 2013. Zespół Wnioski z ewaluacji wewnętrznej Przedszkola nr 1 w Świerklanach rok szkolny 2012/2013 Data sporządzenia: 29 maja 2013 Data przedstawienia Radzie Pedagogicznej: 26 sierpnia 2013 Zespół Mirosława Frydecka,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do współpracy. ROWER, wolność, integracja, ekologia, przyjazna przestrzeń miejska, wygoda, oszczędność,

Zaproszenie do współpracy. ROWER, wolność, integracja, ekologia, przyjazna przestrzeń miejska, wygoda, oszczędność, 2015 Zaproszenie do współpracy ROWER, wolność, integracja, ekologia, przyjazna przestrzeń miejska, wygoda, oszczędność, Czym jest krakowskie ŚWIĘTO CYKLICZNE? Święto Cykliczne to festiwal nowej kultury

Bardziej szczegółowo

Wyniki sondażu pracodawców

Wyniki sondażu pracodawców Jakiego pracownika szukają pracodawcy, czego oczekują kandydaci - wyniki sondażu przeprowadzonego w ramach trzeciej edycji Akademickich Targów Pracy Trójmiasto W środę 19 października 2016 r. na Wydziale

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ

WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ 1) Wprowadzenie 2) Spostrzeżenia 3) Szanse 4) Cele 5) Narzędzia 6) Propozycje 7) 2011, 2012,

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego

Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego Proces budowania wspólnej strategii cechowało partnerskie podejście. W prace nad strategią

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Brief klienta. Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź. tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl. (Nazwa firmy) (Adres)

Brief klienta. Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź. tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl. (Nazwa firmy) (Adres) Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź Brief klienta tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl.......................................... (Nazwa firmy).............................................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Odkryj w danych to, co najważniejsze

Odkryj w danych to, co najważniejsze Odkryj w danych to, co najważniejsze W erze data lake ów posiadanie bazy danych jest absolutnym minimum dla efektywnego prowadzenia biznesu, szczególnie w Sieci. Każda dobrze zarządzana, nowo utworzona

Bardziej szczegółowo

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013.

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013. Polscy konsumenci a pochodzenie produktów.. Spis treści Wstęp 3 1. Jak często sprawdzacie Państwo skład produktu na etykiecie? 4 2. Jak często sprawdzacie Państwo informację o kraju wytworzenia produktu

Bardziej szczegółowo

Metryczka Szlaku Kulinarnego

Metryczka Szlaku Kulinarnego Metryczka Szlaku Kulinarnego Nazwa szlaku strona www szlaku SZLAK KULINARNY CENTRUM GDYNI WWW.KULINARNAGDYNIA.PL Koordynator szlaku KATARZYNA GRUSZKA Dane kontaktowe koordynatora Osoba do kontaktu KATARZYNA

Bardziej szczegółowo

OFERTA UCZESTNICTWA W KAMPANII PROMOCYJNEJ

OFERTA UCZESTNICTWA W KAMPANII PROMOCYJNEJ OFERTA UCZESTNICTWA W KAMPANII PROMOCYJNEJ Szanowni Członkowie PIŻE, Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Kampanii Społecznoinformacyjnej, oraz Promocyjnej, którą rozpoczynamy już teraz i na wiosnę

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce ANKIETA Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Ankieta jest skierowana do PODMIOTÓW KREUJĄCYCH PODAŻ NA RYNKU TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYSTAWIENNICZA DLA CZŁONKÓW DOLNOŚLĄSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

OFERTA WYSTAWIENNICZA DLA CZŁONKÓW DOLNOŚLĄSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYCZNE 27 LUTEGO -01 MARCA 2015 WROCŁAW HALA STULECIA OFERTA WYSTAWIENNICZA DLA CZŁONKÓW DOLNOŚLĄSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ Szanowni Paostwo, Zapraszamy do udziału w VII edycji

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Jubileusz 10 lat Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Konferencja Prasowa 27 maja 2014 2000 System POT- ROT - LOT 2003 Wielkopolska Organizacja Turystyczna powstała jako 10. organizacja regionalna w

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO MIĘDZYREGIONALNE W DZIAŁANIACH NA RZECZ ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI- PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY Z REGIONAMI WARMII I MAZUR ORAZ POMORZEM

PARTNERSTWO MIĘDZYREGIONALNE W DZIAŁANIACH NA RZECZ ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI- PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY Z REGIONAMI WARMII I MAZUR ORAZ POMORZEM PARTNERSTWO MIĘDZYREGIONALNE W DZIAŁANIACH NA RZECZ ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI- PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY Z REGIONAMI WARMII I MAZUR ORAZ POMORZEM Kazimierz Sumisławski Departament Środowiska i Rolnictwa Urząd

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 WSTĘP W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie

Bardziej szczegółowo

Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020

Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020 Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020 Biuro Strategii Miasta / Luty 2015 Metryczka Osoba wypełniająca Wiek 1,01

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia WSTĘPNY opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI KAMPANII PROMOCYJNO INFORMACYJNEJ POD ROBOCZYM TYTUŁEM: Pracownik socjalny, jego zawód i rola w województwie łódzkim 2.

Bardziej szczegółowo

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT]

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] Wytyczne dotyczące przygotowania raportu z Audytu Marketingowego Młodej Firmy zał. nr 3 do umowy Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] NAZWA AUDYTOWANEJ FIRMY:.. ADRES:. DATA PRZEKAZANIA PRZEPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

Zestawienie metod, technik i narzędzi badawczych wykorzystywanych przez urzędy podczas przeprowadzania diagnozy

Zestawienie metod, technik i narzędzi badawczych wykorzystywanych przez urzędy podczas przeprowadzania diagnozy Zestawienie metod, technik i narzędzi badawczych wykorzystywanych przez urzędy podczas przeprowadzania diagnozy Lp. Metody / narzędzia Informacje / objaśnienia 1 ANALIZA W tej kategorii znajdują się dokumenty,

Bardziej szczegółowo

Strategia komunikacji dla projektu kampanii reklamowej

Strategia komunikacji dla projektu kampanii reklamowej Strategia komunikacji dla projektu kampanii reklamowej Klient: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Grupa projektowa KapiBrand: Natalia Duvanova Włodzimierz Mazur Ola Nawrocka Kasia Tomczyk Rafał Zbozień

Bardziej szczegółowo

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze. Autor: Monika Grzywa

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze. Autor: Monika Grzywa FREE ARTICLE Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze Autor: Monika Grzywa Czerwiec 2012 Kosmetyki stały się produktami nie tyle luksusowymi, co raczej pierwszej potrzeby, tak jak produkty

Bardziej szczegółowo

Warsztaty - Wypracowania strategii marki i strategii promocji. Podsumowanie + sprawy bieżące sieci

Warsztaty - Wypracowania strategii marki i strategii promocji. Podsumowanie + sprawy bieżące sieci Leszno, 30.06.2011 Protokół ze spotkania roboczego sieci Leszczyńskie Smaki z dnia 29.06.2011. w ramach projektu Utworzenie sieci Leszczyńskie smaki szansą wzrostu innowacyjności firm sektora spożywczego

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013. Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego.

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013. Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego. EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013 Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego. 1 Zadania szczegółowe: 1. Określenie przedmiotu, kryteriów, pytań kluczowych

Bardziej szczegółowo

Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE. Lokalna Strategia Rozwoju. Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR

Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE. Lokalna Strategia Rozwoju. Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR Raport KONSULTACJE SPOŁECZNE Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego na lata 2014-2020 Analiza SWOT, Cele Strategiczne LSR 15 Październik 2015 1 Termin 14 wrzesień -

Bardziej szczegółowo

XI TARGI PRACY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

XI TARGI PRACY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY XI TARGI PRACY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY 23 października 2014 Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w 11 Targach Pracy UEK. Targi Pracy są najskuteczniejszą formą

Bardziej szczegółowo

Mój biznes Etap II. Analiza strategiczna

Mój biznes Etap II. Analiza strategiczna Mój biznes Etap II. Analiza strategiczna Źródło: www.uniwersytet-dzieciecy.pl W pierwszym etapie Konkursu przygotowaliście bardzo ciekawe propozycje nowych biznesów, oferujących zarówno towary, jak i usługi.

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYSTAWIENNICZA

OFERTA WYSTAWIENNICZA MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYCZNE 27 LUTEGO 01 MARCA 2015 WROCŁAW HALA STULECIA OFERTA WYSTAWIENNICZA Szanowni Paostwo, Zapraszamy do udziału w VII edycji Międzynarodowych Targów Turystycznych we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

Termin zgłoszenia produktów do konkursu mija 17 czerwca 2015 r.

Termin zgłoszenia produktów do konkursu mija 17 czerwca 2015 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska" zaprasza wszystkich zainteresowanych, amatorów i profesjonalistów, organizacje działające na obszarze LGD, do udziału w Konkursie na Najlepszy

Bardziej szczegółowo

ABC BIZNESU. Jak założyć agencję turystyczną

ABC BIZNESU. Jak założyć agencję turystyczną ABC BIZNESU Jak założyć agencję turystyczną ABC BIZNESU Jak założyć agencję turystyczną Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci agencji turystycznej / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO

KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO KONCEPCJA PROMOCJI GMINY WĘGORZEWO Węgorzewo, 2013 STRATEGIA PROMOCJI GMINY WYZNACZNIKIEM DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH Promocja Gminy powinna być oparta o specjalnie przygotowaną w tym celu strategię Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r.

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych III kwartał 213 r. Mieszkań III kwartał 212 r. str. 2 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: utrzymanie stabilnego poziomu cen, możliwe wzrosty dla szczególnie

Bardziej szczegółowo

Metryczka Szlaku Kulinarnego

Metryczka Szlaku Kulinarnego Metryczka Szlaku Kulinarnego Nazwa szlaku strona www szlaku Szlak Kulinarny Śląskie Smaki www.slaskiesmaki.pl Koordynator szlaku Śląska Organizacja Turystyczna Dane kontaktowe koordynatora Osoba do kontaktu

Bardziej szczegółowo

BAROMETR MARKI MIEJSCA

BAROMETR MARKI MIEJSCA BAROMETR MARKI MIEJSCA BAROMETR MARKI MIEJSCA PUNKT WYJŚCIA Moment przełomowy Kończy się czas dokumentów strategicznych i entuzjastycznych pierwszych działań Zaczyna się czas organicznej pracy Z mniejszymi

Bardziej szczegółowo

Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa. Częstochowa, 6 czerwca 2008 r.

Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa. Częstochowa, 6 czerwca 2008 r. Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa Częstochowa, 6 czerwca 2008 r. Kim jesteśmy? Pierwszą w Polsce agencją wyspecjalizowaną w marketingu miejsc, miast i regionów (m.in. marki:

Bardziej szczegółowo

Czym jest. Inbound Marketing?

Czym jest. Inbound Marketing? Czym jest Inbound Marketing? Co to jest Inbound Marketing? Inbound Marketing to skuteczny marketing internetowy służący do promocji biznesu i marki za pośrednictwem Internetu. Jest to strategia marketingowa

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego

Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego Raport z badania 1. Metoda i technika badania Badanie zostało metodą CAWI (za pomocą elektronicznego formularza ankiety) oraz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Uwagi kryterium TAK NIE Uwagi. 1) Uzasadnienie możliwości realizacji założeń projektu

Uwagi kryterium TAK NIE Uwagi. 1) Uzasadnienie możliwości realizacji założeń projektu . Załącznik nr 4 do Regulaminu oceny wniosków o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn.: Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU Karta oceny merytorycznej wniosku o udzielenie

Bardziej szczegółowo

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o.

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o. BRAND TRACKER Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla sieci detalicznych i centrów handlowych.

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki

Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Potencjał województwa lubuskiego szansą dla rozwoju Położenie -przy zachodniej granicy Polski Wyjątkowe bogactwo przyrodnicze -liczne lasy ijeziora Dobra dostępność

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing: relacje z klientami Istota dr hab. Justyna Światowiec Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 21 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Koncepcja marketingowa produktu turystycznego obszaru Trójstyku Polska Czechy Słowacja

Koncepcja marketingowa produktu turystycznego obszaru Trójstyku Polska Czechy Słowacja Miejsce na logo, zdjęcie, itp. Koncepcja marketingowa produktu turystycznego obszaru Trójstyku Polska Czechy Słowacja Zofia Stompor www.viaregiaplus.eu DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ GÓRNOŚLĄSKĄ AGENCJĘ PROMOCJI

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Targi Budowlane BUDMAT 3D Oferta dla Wystawców

Wirtualne Targi Budowlane BUDMAT 3D Oferta dla Wystawców Wirtualne Targi Budowlane BUDMAT 3D Oferta dla Wystawców Liderzy branż - dołącz do czołówki branży budowlanej: Wirtualne Targi Budowlane BUDMAT 3D- miejsce liderów! Co to są Wirtualne Targi BUDMAT 3D?

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015 Marketing i Komunikacja Komunikacja i marketing główne cele strategiczne skuteczne informowanie interesariuszy o podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie systemu zarządzania Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy

Funkcjonowanie systemu zarządzania Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Funkcjonowanie systemu zarządzania Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy 19 czerwca 2013r.

Bardziej szczegółowo

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono Raport z analizy wyników badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie rocznika 2012/2013 w 6 miesięcy po ukończeniu studiów Przedmiotem analizy są wyniki badania losów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014 Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur Działdowo, 27-28 listopada 2014 Perspektywy inwestycyjne. Co przyciąga inwestorów zagranicznych i polskich? prognozy i trendy Ocena działań gmin w celu przyciągnięcia

Bardziej szczegółowo

Armin Mikos v. Rohrscheidt. Szlak kulturowy jako markowy produkt turystyczny

Armin Mikos v. Rohrscheidt. Szlak kulturowy jako markowy produkt turystyczny Armin Mikos v. Rohrscheidt Szlak kulturowy jako markowy produkt turystyczny Marka w turystyce MARKA: nazwa, symbol lub termin służący dla oznaczenia produktu rzeczowego, usługi lub firmy na rynku (Altkorn

Bardziej szczegółowo

Możliwości funkcjonowania i rozwoju Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej w województwie kujawskopomorskim

Możliwości funkcjonowania i rozwoju Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej w województwie kujawskopomorskim Możliwości funkcjonowania i rozwoju Klastra Turystyki Medycznej i Uzdrowiskowej w województwie kujawskopomorskim Dr inż. Agnieszka Goździewska-Nowicka Cel badania Celem badania było dokonanie analizy potencjału

Bardziej szczegółowo

Czym jest rewitalizacja?

Czym jest rewitalizacja? 10.10.2020_jarocin Czym jest rewitalizacja? System działań, które mają na celu przede wszystkim przywracanie do życia i zrównoważony rozwój określonych terenów, które utraciły swoje dotychczasowe funkcje

Bardziej szczegółowo

Wyniki warsztatów GRUPA 1:: Jakość usług jako podstawa rozwoju turystyki wiejskiej w latach 2014 2020

Wyniki warsztatów GRUPA 1:: Jakość usług jako podstawa rozwoju turystyki wiejskiej w latach 2014 2020 Wyniki warsztatów GRUPA 1:: Jakość usług jako podstawa rozwoju turystyki wiejskiej w latach 2014 2020 Turystyka wiejska, w tym agroturystyka w ramach nowej perspektywy finansowej - doświadczenia PROW 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Trampolina do sukcesu

Trampolina do sukcesu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapobieganie

Bardziej szczegółowo

Portale internetowe o zakupach w Białymstoku w wersji polskiej i rosyjskiej

Portale internetowe o zakupach w Białymstoku w wersji polskiej i rosyjskiej Portale internetowe o zakupach w Białymstoku w wersji polskiej i rosyjskiej Co nas wyróżnia Własne, ekskluzywne treści" Dotarcie do wyselekcjonowanej grupy celowej" Nowoczesne formy komunikacji (content

Bardziej szczegółowo

Projekt współpracy Zapraszamy na Roztocze! Prezentacja na konkurs Kryształowa Elka 2011"

Projekt współpracy Zapraszamy na Roztocze! Prezentacja na konkurs Kryształowa Elka 2011 Projekt współpracy Zapraszamy na Roztocze! Prezentacja na konkurs Kryształowa Elka 2011" Zapraszamy na Roztocze! Projekt współpracy Lokalnych Grup Działania jako PRODUKT MARKOWY, podnoszący atrakcyjność

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA Załącznik nr 6 Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 PLAN KOMUNIKACJI NA LATA 2016 2023 Wprowadzenie Komunikacja na linii Społeczność Lokalna jest podstawowym warunkiem efektywnego wdrożenia działań

Bardziej szczegółowo

Whitepaper BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI - KLUCZ DO ZROZUMIENIA ZACHOWAŃ E-KLIENTA

Whitepaper BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI - KLUCZ DO ZROZUMIENIA ZACHOWAŃ E-KLIENTA Whitepaper 26.08.2016 BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI - KLUCZ DO ZROZUMIENIA ZACHOWAŃ E-KLIENTA Płatności internetowe zdają się być naturalnym sposobem finalizowania transakcji w e-sklepach. Odbierane na ogół

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NABORU WNIOSKÓW NA ROK 2015 PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURY PRIORYTET 3

PODSUMOWANIE NABORU WNIOSKÓW NA ROK 2015 PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURY PRIORYTET 3 PODSUMOWANIE NABORU WNIOSKÓW NA ROK 2015 PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURY PRIORYTET 3 INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA NARODOWE CENTRUM

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNE TARGI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I OŚWIETLENIOWEGO. 2-6 czerwca 2014 r. elektroexpo.com

WIRTUALNE TARGI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I OŚWIETLENIOWEGO. 2-6 czerwca 2014 r. elektroexpo.com WIRTUALNE TARGI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I OŚWIETLENIOWEGO 2-6 czerwca 2014 r. 2-6 czerwca 2014 r. IDEA TARGÓW INTERNETOWYCH Targi internetowe to innowacyjna forma dotarcia do partnerów biznesowych oraz klientów.

Bardziej szczegółowo

Wówczas współpraca w zakresie Programu Partnerskiego VEGE Karta Rabatowa jest dla Twojej firmy!

Wówczas współpraca w zakresie Programu Partnerskiego VEGE Karta Rabatowa jest dla Twojej firmy! Program partnerski VEGE POLSKA - Jednolity system rabatowy dla firm Masz firmę związaną ze zdrowym stylem życia i wegetarianizmem? Chcesz zwiększyć świadomość zdrowotną swojej grupy docelowej? Chcesz zdobyć

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowej promocji na portalu Smaki z Polski

Oferta kompleksowej promocji na portalu Smaki z Polski Oferta kompleksowej promocji na portalu Tel. 668 206 470 Tel. 668 206 480 www.smakizpolski.com.pl biuro@smakizpolski.com.pl O nas to innowacyjna firma, która oferuje najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

BIZNESPLAN. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Znak: Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej BIZNESPLAN (nazwa firmy) (adres) (miejscowość, rok) Wersja nr 1 z 11.01.2016

Bardziej szczegółowo

Forum Polityki Gospodarczej

Forum Polityki Gospodarczej Forum Polityki Gospodarczej Pozytywny wizerunek Śląska jako kluczowy element promocji gospodarczej regionu* Tadeusz Adamski Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Katowice, 11 października

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. www.kraina-nafty.pl

Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. www.kraina-nafty.pl Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym członkom Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Proces i narzędzia analizy potencjału wybranych obszarów rynku farmaceutycznego

Proces i narzędzia analizy potencjału wybranych obszarów rynku farmaceutycznego Proces i narzędzia analizy potencjału wybranych obszarów rynku farmaceutycznego Przyglądając się rynkowi farmaceutycznemu w Polsce możemy zauważyć, że jest to jedna z lepiej zwymiarowanych i opisanych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ STRATEGIA ROZWOJU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ na lata 2009-2016 1 WIZJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 2 MISJA GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ... 2 3 CELE STRATEGICZNE... 2 4 CELE OPERACYJNE...

Bardziej szczegółowo

Promocja obiektów weselnych w Polsce - raport

Promocja obiektów weselnych w Polsce - raport Promocja obiektów weselnych w Polsce - raport GO ONLINE Spóła Akcyjna 2013 1 Wnioski z przeprowadzonego badania... 3 1. Jakie formy promocji wykorzystują obiekty weselne?... 4 2. Jaka jest najskuteczniejsza

Bardziej szczegółowo

Tradycyjne i nowoczesne formy i kanały sprzedaży produktów lokalnych, tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych, dystrybucja

Tradycyjne i nowoczesne formy i kanały sprzedaży produktów lokalnych, tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych, dystrybucja Tradycyjne i nowoczesne formy i kanały sprzedaży produktów lokalnych, tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych, dystrybucja Karol Przybylak (Biokurier.pl) / Przysiek, 18 kwietnia 2013 Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska PR jest bezpłatny PRowiec bez budżetu PRowiec rzecznik prasowy, ktoś, kto się tłumaczy, reaguje na

Bardziej szczegółowo

Oferta ogólna IntraCON na opracowanie materiałów reklamowych i druk

Oferta ogólna IntraCON na opracowanie materiałów reklamowych i druk Autor: Grzegorz Lemantowicz IntraCON ul. Łagiewnicka 118/6 tel. 32 249 83 06 GSM 0606 406 274 Oferta ogól IntraCON opracowanie materiałów reklamowych i druk Pasja tworzenia: logotypy, zki graficzne, identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Ankieta promocji gminy Skoczów

Ankieta promocji gminy Skoczów Ankieta promocji gminy Skoczów Szanowni Państwo. Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym dotyczącym promocji gminy Skoczów. Ankieta skierowana jest do wszystkich zainteresowanych: mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Rozszerzone i dodatkowe przedsięwzięcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Tygiel Doliny Bugu

Rozszerzone i dodatkowe przedsięwzięcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Tygiel Doliny Bugu Rozszerzone i dodatkowe przedsięwzięcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Tygiel Doliny Bugu W miesiącu lipcu br. planowane jest ogłoszenie konkursu przez Samorządy Województw na realizację dodatkowych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE 1 Turystyka Sport i zdrowie Edukacja Produkty lokalne Ekologia Tradycja Lider projektu Partnerzy Obszar Okres realizacji Budżet Lokalna Grupa Działania Zakole Dolnej Wisły

Bardziej szczegółowo

Polska Sieć Najciekawszych Wsi europejski pomysł i nowa idea w odnowie wsi. Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski

Polska Sieć Najciekawszych Wsi europejski pomysł i nowa idea w odnowie wsi. Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski Polska Sieć Najciekawszych Wsi europejski pomysł i nowa idea w odnowie wsi Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski Rekomendacje dla odnowy wsi, jako metody rozwoju: budowanie specjalizacji, łączenie potencjałów

Bardziej szczegółowo

SZLAK ZABYTKÓW TECHNIKI. Pierwszy i jedyny taki szlak w Polsce

SZLAK ZABYTKÓW TECHNIKI. Pierwszy i jedyny taki szlak w Polsce SZLAK ZABYTKÓW TECHNIKI Pierwszy i jedyny taki szlak w Polsce Szlak Zabytków Techniki należy od stycznia 2010 r. do Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (ERIH) SZLAK ZABYTKÓW TECHNIKI jest tematycznym,

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r.

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r. KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Tytuł projektu Okres realizacji Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI. Jawor, 17 września 2011

ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI. Jawor, 17 września 2011 ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI Jawor, 17 września 2011 Marka jako pojęcie nazwa pojęcie znak symbol rysunek Kombinacja cech materialnych (funkcjonalnych) i niematerialnych, generowanych

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

SPORT i TURYSTYKA. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

SPORT i TURYSTYKA. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów. SPORT i TURYSTYKA Już wkrótce zostaną zakończone prace związane z przygotowaniem trasy

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy BPN Zadanie A działania analityczne WNIOSKI I REKOMENDACJE Białowieża, 26.06.2014 dr hab. Artur Bołtromiuk, prof. IRWiR PAN Institute of Rural and Agricultural

Bardziej szczegółowo

Ukierunkowana komunikacja. We właściwym czasie i miejscu.

Ukierunkowana komunikacja. We właściwym czasie i miejscu. Ukierunkowana komunikacja. We właściwym czasie i miejscu. Point of Sale & Instore TV-Solutions e-pos.tv Zainspirowani innowacyjnymi trendami technologicznymi w komunikacji oraz nowymi różnorodnymi możliwościami

Bardziej szczegółowo

Trampolina do sukcesu

Trampolina do sukcesu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapobieganie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo