20 lat wspieramy. polskie rolnictwo. Rozmowa z Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzejem Grossem str regionplus.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "20 lat wspieramy. polskie rolnictwo. Rozmowa z Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzejem Grossem str. 4-6. regionplus."

Transkrypt

1 20 lat wspieramy polskie rolnictwo Rozmowa z Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzejem Grossem str. 4-6 regionplus.pl 1

2

3 SŁOWO REDAKTORA 20 lat wspieramy polskie rolnictwo... 4 Nasza wieś nie gorsza Innowacyjne szkolenia... 8 Rozwojowa gmina Aleksandrów Kujawski Bądź energooszczędny! Autobusy elektryczne przyszłością komunikacji Rowerowy zawrót głowy EKO GADŻET Koperta (nie) dla wszystkich Projekt Kujawsko-Pomorskie Kreatywne Wsparcie Bob Dylan wystawa prac Tym razem na łamach miesięcznika REGION PLUS, postanowiliśmy zaprezentować fenomen, jakim jest dynamiczny rozwój polskiego rolnictwa w ostatniej dekadzie. Przed akcesją do Unii Europejskiej była to grupa społeczna najostrzej wyrażająca swoje obawy przed przystąpieniem do Wspólnoty. Niemniej powstanie 20 lat temu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa spowodowało, że przedakcesyjne środki finansowe przeznaczone na wyrównanie szans polskich rolników zostały właściwie spożytkowane. Co spowodowało, że środki wypłacone przez Agencję zaczęły odgrywać kluczową rolę w przyspieszeniu procesu modernizacji polskiego rolnictwa oraz podnoszeniu poziomu życia na wsi. Dziś trudno by znaleźć rolnika, który byłby niezadowolony z wejścia do Unii Europejskiej. Polskie rolnictwo stało się konkurencyjne, wyprodukowana przez rolnika żywność w błyskawicznym tempie podbiła europejskie, a nawet światowe rynki. W tym wydaniu REGION PLUS zapraszam do przeczytania rozmowy z Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzejem Grossem, na temat dwóch dekad działalności Agencji, sukcesów polskiego rolnictwa i planów związanych z nowym PROW na lata W materiale Centrum Techniki Rolniczej w Minikowie prezentujemy działalność Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się miejsc wspierających rolnika w Polsce. Stworzenie CTR to jedno z głównych innowacyjnych rozwiązań Ośrodka. W tym miejscu rolnicy uczestniczący w szkoleniach mają możliwość poznania najnowszych metod upraw wraz z techniką rolniczą. Tradycyjnie zamieszczamy materiały o ekologicznych rozwiązaniach podnoszących jakość życia mieszkańców w miastach. Tym razem piszemy o systemach rowerów miejskich i elektrycznych autobusach. Warto czytać REGION PLUS. wydawca: Agencja NICE Redakcja: ul. Wypoczynkowa 11, Bydgoszcz tel./fax redaktor naczelny: Piotr Szabelski, sekretarz redakcji: Michał Grzybowski, nakład egz. ISSN Patron wydania: fot. okładka, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Andrzej Gross, materiały redakcyjne Za treœæ reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci. regionplus.pl 3

4 LIDER AGRO 20 lat wspieramy polskie rolnictwo Z Prezesem ARiMR Andrzejem Grossem, rozmawia Michał Grzybowski 4 Panie Prezesie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działa już 20 lat. Jak ocenia Pan minione dwie dekady jej działalności? Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa została utworzona, kiedy proces transformacji ustrojowej w Polsce wymógł również ogromne zmiany w sferze rolnictwa i na terenach wiejskich. Podkreślić trzeba, że w pierwszym okresie funkcjonowania ARiMR, przed wejściem do UE, zakres jej działalności obejmował przede wszystkim obsługę pomocy krajowej w postaci dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych oraz obrotowych. Wraz z rozpoczęciem realizacji programu przedakcesyjnego SAPARD, katalog działań wdrażanych przez ARiMR został rozbudowany o programy unijne. Środki wypłacone przez Agencję zaczęły odgrywać kluczową rolę w przyspieszeniu procesu modernizacji polskiego rolnictwa oraz podnoszeniu poziomu życia na wsi. Objęcie naszego kraju instrumentami Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), po wejściu Polski do UE, spowodowało wręcz niebotyczne zwiększenie skali działań Agencji, a przede wszystkim ogromny wzrost liczby beneficjentów. Przez 20 lat istnienia w ramach wsparcia unijnego i krajowego przekazaliśmy swoim beneficjentom ok. 215 mld zł, przy czym 94% tej kwoty zostało wypłacone po 2004 r. Wejście regionplus.pl Polski do struktur UE spowodowało, iż zakres działalności Agencji uległ istotnemu rozszerzeniu - wzrosła różnorodność instrumentów wsparcia dla sektora rolnego i rybackiego. Zatem zdecydowanie można wyróżnić w historii ARiMR dwa okresy przed przystąpieniem do UE i po wstąpieniu do jej struktur. Przed przystąpieniem do UE rolnicy byli grupą społeczną nastawioną raczej sceptycznie do akcesji. Co zmieniło ich nastawienie? Myślę, że kluczową rolę odegrała tu skuteczność wdrażania unijnej pomocy. Wielu rolników nie wierzyło, że mogą otrzymać wsparcie ze środków unijnych. Pamiętam, że w pierwszych latach po przystąpieniu do UE, beneficjentów trzeba było nakłaniać do składania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich głównego instrumentu wsparcia. Sceptycyzm rolników znacząco się zmniejszył, kiedy zobaczyli, że co roku na ich konta bankowe Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazuje środki z dopłat bezpośrednich, a oprócz tego zakres działalności Agencji uległ istotnemu rozszerzeniu wzrosła różnorodność instrumentów wsparcia dla sektora rolnego i rybackiego. Ponadto, środki wypłacone przez ARiMR zaczęły odgrywać kluczową rolę w przyspieszeniu procesu modernizacji polskiego rolnictwa oraz podnoszeniu poziomu życia na wsi. Z pewnością wpłynęło to pozytywnie na wzrost zaufania rolników do UE. Jakie są efekty wsparcia udzielonego do tej pory przez Agencję? Jakie województwa wykorzystały najlepiej wsparcie unijne? Wymiernym efektem działań Agencji w pierwszych latach jej funkcjonowania był udział w zahamowaniu spadku tempa produkcji rolnej, w ożywieniu zakładów przetwórstwa rolno- -spożywczego, które dzięki dopłatom do kredytów mogły zainwestować w nowe budynki, urządzenia i linie technologiczne. To w efekcie poprawiło jakość i konkurencyjność krajowych artykułów żywnościowych. Zmiany na polskiej wsi, które nastąpiły zwłaszcza po przystąpieniu do Unii Europejskiej, są zauważalne chyba przez wszystkich. Widać, jak unowocześniła się duża część gospodarstw rolnych czy przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem rolno-spożywczym. Wieś zmienia oblicze, stając się atrakcyjnym miejscem do prowadzenia rolniczej i nierolniczej działalności gospodarczej, poszukiwania pracy, a także do zamieszkania. Nie ulega wątpliwości, że nastąpiły korzystne zmiany i wielka jest w tym także zasługa ARiMR. Przez 20 lat przekazaliśmy naszym beneficjentom prawie 215 mld zł i wiele procesów na terenach wiejskich czy w przemyśle przetwórstwa spożywczego dzięki temu udało

5 się uruchomić i zrealizować. Jeżeli chodzi o województwa, to w każdym z nich bardzo dobrze wykorzystane zostało unijne wsparcie. Najwięcej pieniędzy trafiło do regionów, które z jednej strony są terytorialnie największe, a z drugiej strony jest w nich najwięcej rolników. Są to województwa mazowieckie ponad 27 mld zł, wielkopolskie ponad 23 mld zł i lubelskie ok. 18 mld zł. Z Pańskiej wypowiedzi wyłania się budujący wizerunek rolnictwa i wsi. Czy proces tej transformacji przebiegał gładko i bez przeszkód? Zmiany nigdy nie są procesem łatwym. Oczywiście można postawić pytanie, czy mając do dyspozycji tak wielkie unijne fundusze pomocowe dla rolnictwa nie można było dokonać więcej, zrobić lepiej. Odpowiadając na nie musimy jednak brać pod uwagę specyfikę polskiej wsi i konieczność nadrobienia ogromnego dystansu w stosunku do krajów Europy Zachodniej, w których zasady rynkowe wspomagane instrumentami Wspólnej Polityki Rolnej funkcjonują już od 50 lat. Takie możliwości wsparcia dla nas pozostawały tylko w sferze marzeń. Polska jest dopiero na początku tej drogi, a jednak osiągnęliśmy wyraźny postęp. Widać to zwłaszcza, jeśli spojrzymy na wyniki i dynamikę wzrostu polskiego eksportu żywności. Ku zaskoczeniu konkurencji, staliśmy się potęgą w tej dziedzinie i to nie tylko w eksporcie surowców, czyli płodów rolnych, ale także produktów już przetworzonych w polskich zakładach. W 2013 r. eksport produktów rolno-spożywczych osiągnął rekordową wartość prawie 20 mld euro. Nie byłoby tak znakomitego efektu, gdyby nasze zakłady przetwórcze nie zmodernizowały się i nie unowocześniły tak gruntownie, także dzięki środkom z ARiMR. Niewiele osób może wie, że właśnie na terenie Polski znajdują się obecnie najnowocześniejsze przetwórnie ryb. Nie dziwi więc, że wytwarzane produkty podbiły już wiele rynków na świecie. Doświadczenie pokazuje, że w przypadku produkcji regionplus.pl 5

6 LIDER AGRO 6 i eksportu niektórych produktów rolno- -spożywczych priorytetem są kwestie organizacji handlu, marketingu, budowy marki i przygotowania do zdobywania nowych rynków. Spójrzmy na wielkie koncerny. Tam obszar produkcji to ok. 30% potencjału, 70% to handel i marketing. Sukces eksportu polskich artykułów rolno-spożywczych pokazuje, jak duże mamy możliwości. Ale mamy też działy produkcji rolnej, które są znacznie słabiej zorganizowane, np. producenci owoców i warzyw. Im niewątpliwie potrzebne jest wsparcie i zachęty do lepszego organizowania się. Bardzo chcielibyśmy móc nadal wspierać takie przedsięwzięcia. Przez te 10 lat to Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którą Pan kieruje, pośredniczyła w przekazywaniu środków pomocowych na wieś. Z jakich osiągnięć jest Pan szczególnie dumny? Mój optymizm budzi zmiana pokoleniowa, która zaszła na polskiej wsi. Mamy najmłodszych rolników w Unii Europejskiej. Przyczyniło się do tego również wsparcie finansowe udzielane przez ARiMR. Proces zmian uruchomiony został, gdy Agencja zaczęła wypłacać premie na ułatwienie startu młodym rolnikom i równocześnie z nimi tzw. renty strukturalne dla rolników w wieku przedemerytalnym, którzy w zamian za ich otrzymywanie mogli przekazać swoje gospodarstwo młodszym następcom. W efekcie powstało 37 tys. nowych gospodarstw prowadzonych przez młodych, dobrze wykształconych i przygotowanych do współczesnych wymogów rynkowych rolników. W nowej perspektywie budżetowej są zarezerwowane kolejne środki na ich wsparcie. W trakcie minionej dekady wzrósł dochód rolniczych rodzin. Zwiększył się on dwukrotnie w porównaniu z okresem sprzed akcesji. Polska wieś zyskała nowoczesne oblicze, stała się atrakcyjnym miejscem do życia. Wzrosła konkurencyjność terenów wiejskich, na którą składa się już nie tylko produkcja żywności, ale również turystyka, usługi, handel, rzemiosło i działalność różnych przedsiębiorstw. regionplus.pl Na terenach wiejskich powstaje dużo nowych miejsc pracy, m.in. w usługach. Są one dofinansowywane przez ARiMR na dwóch płaszczyznach Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. To sprawia, że znacznie poprawia się jakość życia na terenach wiejskich, a to z kolei przyciąga mieszkańców miast. I to nie tylko takich, którzy szukają tu chwilowego odpoczynku, ale też tych, którzy chcą osiedlić się tu na stałe. A jak Pan ocenia budżet na rozwój rolnictwa i polskiej wsi na lata ? Z budżetu WPR na lata wraz ze środkami, które będą przesunięte z Funduszu Spójności, nasze rolnictwo i tereny wiejskie mają otrzymać dofinansowanie w wysokości przekraczającej 42,4 mld euro. Zgadzam się z Ministrem Rolnictwa, iż budżet na realizację Wspólnej Polityki Rolnej na lata dla Polski to wielkie osiągnięcie będzie przecież większy niż ten na lata o ponad 3 mld euro. Udało się to osiągnąć, mimo tego, że ogólnie cały unijny budżet na Wspólną Politykę Rolną prowadzoną w latach będzie mniejszy o około 11% w stosunku do poprzedniego. Większość środków z WPR trafi do naszych rolników i przedsiębiorców oraz mieszkańców terenów wiejskich za pośrednictwem ARiMR, która, tak jak do tej pory, będzie agencją płatniczą UE. To jest kolejne wyzwanie dla nas. Nowa WPR niesie, wraz z ogromem pieniędzy do rozdzielenia, także zmiany w zasadach ich przyznawania. Dotyczą one zarówno systemów wsparcia bezpośredniego, jak i pomocy oferowanej w ramach nowego PROW. Dla wszystkich naszych rolników ważne jest, że nowa unijna WPR zakłada stopniowe wyrównywanie dopłat we wszystkich państwach członkowskich UE. Oznacza to wzrost wysokości dopłat w krajach, w których dopłaty bezpośrednie do hektara są niższe od 90% średniej unijnej, co m.in. dotyczy Polski. Podnoszenie wysokości dopłat do co najmniej 90% średniej unijnej ma następować stopniowo w latach Przy czym we wszystkich krajach Unii dopłaty nie mogą być mniejsze niż 196 euro na hektar. Ten wskaźnik wszystkie kraje Wspólnoty mają osiągnąć do 2020 r. Podnoszenie wysokości dopłat w krajach, które są poniżej średniej, ma być sfinansowane przez te państwa, w których dopłaty są powyżej unijnej średniej. Trzeba podkreślić, że Polska przekonała całą Unię do tego, iż kraje które, otrzymują dopłaty na poziomie poniżej 90% średniej UE, będą mogły przesuwać na wypłatę dopłat do 25% środków z II filaru WPR, czyli z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Przewidujemy, że nasze dopłaty zostaną dzięki tej możliwości podniesione do ok. 240 euro za hektar. To będzie oznaczało, że w zasadzie wysokość dopłat, które otrzymają nasi rolnicy, zrówna się wielkością dopłat obowiązujących w Niemczech czy we Francji. Jeśli chodzi o tzw. drugi filar WPR, czyli PROW, to w nowej perspektywie na lata zachowane zostały działania, które sprawdziły się w latach , ale dodano też nowe, służące m.in. podnoszeniu konkurencyjności europejskiego rolnictwa i jego innowacyjności. Pozwoli to na wykorzystywanie dostępnych środków jeszcze bardziej efektywnie, a także precyzyjniej odzwierciedla priorytety polityki rozwoju obszarów wiejskich. Unia chce, by rozwój gospodarczy i cywilizacyjny brał pod uwagę zmiany klimatyczne i troskę o środowisko naturalne. Dlatego w tych obszarach wprowadzono zupełnie nowe działania. Polska wersja PROW jeszcze czeka na ostateczne zatwierdzenie przez Komisję Europejską. Prace nad przygotowaniem Agencji do kolejnego okresu programowania wymagać będą podjęcia zadań dostosowawczych w wielu obszarach działalności ARiMR. Polska wieś i rolnicy również muszą przygotować się do absorpcji tych nowych, ogromnych środków. Dziękuję za rozmowę. fot. str. 5,mat. prasowe KRONE

7 Nasza wieś nie gorsza od unijnej O to, jak w ostatnich latach zmieniła się nasza wieś, pytamy Andrzeja Owczarza, dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Oddziału ARiMR w Toruniu Od dwudziestu lat działa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Powstała w trudnym dla rolnictwa okresie, kiedy wiele gospodarstw zaprzestało produkcji, upadało nie radząc sobie z regułami wolnego rynku. W początkowych latach działalności Agencja zajęła się oddłużaniem gospodarstw, stworzono system tanich kredytów. ARiMR stała się największą w Europie agencją płatniczą, wdrażając i finansującą programy pomocowe dla naszego rolnictwa. Jakie zasadnicze zmiany w działalności Agencji nastąpiły po przystąpieniu przed dziesięciu laty Polski do Unii Europejskiej? Nie wszyscy może się z tym zgodzą, ale wieś stała się na pewno bogatsza, z lepiej zorganizowanymi gospodarstwami, z gospodarstwami wyposażonymi w nowoczesne rolnicze maszyny, gdzie już nie dziwi komputerowe podawanie paszy zwierzętom, klimatyzacja w chlewni, kafelki w oborze. Wielu rolników w ostatnich latach dokonało prawdziwego skoku cywilizacyjnego. Przed przystąpieniem Polski do Unii, wielu mówiło, że będziemy tylko rezerwuarem taniej siły roboczej, że nasz rynek zostanie zalany produktami spożywczymi z Unii Europejskiej, a tym samym nasze rolnictwo skazane będzie na upadek. Tymczasem eksport polskiej żywności jest najbardziej rozwojową dziedziną gospodarski, nie tylko dogoniliśmy, ale przegoniliśmy wiele krajów w produkcji warzyw, owoców, szczególnie jabłek, przetwórstwie mlecznym, rybnym. Ile środków unijnych zaabsorbowały gospodarstwa w regionie kujawsko- -pomorskim? Na co przede wszystkim zostały przekazane? Nasz oddział od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, wypłacił rolnikom Pomorza i Kujaw, grupom producenckim, przedsiębiorcom działającym na wsi ponad 14,6 mld zł. Większość tych środków, ok. 60%, przekazano na najbardziej powszechne, coroczne dopłaty do powierzchni upraw, ale wiele miliardów przeznaczono na inwestycje, zakup nowych maszyn, modernizację gospodarstw, budowę zakładów przetwórczych, czy też na stworzenie zachęt dla młodych rolników przejmujących gospodarstwa od swoich rodziców. Dziś rolnik jest bardziej przedsiębiorcą, menadżerem co powinnien umieć, by dobrze zarządzać swoim gospodarstwem? Na pewno, jeśli prowadzi gospodarstwo produkujące na rynek, musi kalkulować, co mu się opłaci, jak obniżyć koszty, gdzie znaleźć rynek zbytu, musi współpracować z innymi rolnikami, z innymi podmiotami gospodarczymi. A co z gospodarstwami małoobszarowymi? Oczywiście są również niewielkie gospodarstwa, z trudnością wiążące koniec z końcem, a wszystko co wyprodukują, zużywają jedynie na własne potrzeby. Takich gospodarstw wciąż pozostaje wiele. Warto dodać, że w nowej perspektywie finansowej na lata zostaną uruchomione programy adresowane dla tych niewielkich, dotychczas nierentownych gospodarstw. W nowej unijnej siedmiolatce przewidziano także specjalne preferencje dla młodych gospodarzy, a dopłaty bezpośrednie w większym stopniu powiązane będą z rodzajem upraw, hodowlą zwierząt i zachowaniem wymogów rolni-środowiskowych, m.in. dotyczących zazielenienia. Co decyduje o tak skutecznym sposobie przekazywania środków beneficjentom? W ostatnich latach, każdego roku ponad 65 tysiącom rolników z województwa kujawsko-pomorskiego wypłacamy ponad 1 miliard złotych z tytułu płatności bezpośrednich i kilkaset milionów z tytułu realizacji działań PROW Z jednej strony są to ogromne pieniądze do podziału, z drugiej tysiące beneficjentów. Z samej natury na styku pieniądze beneficjent powinno dochodzić do konfliktów, a jednak nie spotkaliśmy się z zarzutami, że ktoś coś dostał chociaż mu się nie należało, że ktoś, coś sobie załatwił. Po prostu są procedury, jednakowe dla wszystkich, procedury powszechnie znane, i każdy, kto im sprosta, ma takie same szanse na otrzymanie pomocy. Oczywiście taka pomoc, sposób jej wykorzystania musi zostać udokumentowana, a później skontrolowana. Kiedy ruszy PROW ? Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata znajduje się w ostatniej fazie unijnych uzgodnień. Mam nadzieję, że od nowego roku ruszymy z nowymi programami wsparcia dla naszych rolników. regionplus.pl 7

8 LIDER AGRO Innowacyjne szkolenia Centrum Techniki Rolniczej w Minikowie Dziesięcioletni okres obecności Polski w Unii Europejskiej spowodował ogromne zmiany w gospodarstwach rolnych i w technice rolniczej. Maszyny są nie tylko coraz większe, wydajniejsze i droższe, ale przede wszystkim coraz bardziej inteligentne, bo i tu na dobre wkroczyła elektronika, komputeryzacja oraz nawigacja satelitarna. Na niespotykaną dotąd skalę nastąpiła też modernizacja parku maszynowego, głównie dzięki funduszom unijnym i łatwiejszemu dostępowi do nowych technologii. Niestety, za tym postępem nie nadąża edukacja. Wprawdzie szkoły rolnicze realizują jakieś programy z mechanizacji, ale robią to z konieczności, w dużej mierze teoretycznie, ponieważ nie dysponują nowoczesnym parkiem maszynowym do zajęć praktycznych. W przypadku rolników sytuacja jest jeszcze gorsza, bo są pozostawieni sami sobie. W Polsce, jak dotąd nie ma żadnego systemu dokształcania w tej dziedzinie, brakuje ośrodków szkolenia praktycznego na wzór centrów innowacji, jakie są w niektórych krajach europejskich. W jakimś stopniu lukę tę wypełniają sami producenci i dealerzy organizując pokazy pracy maszyn na targach i wystawach rolniczych czy na prezentacjach firmowych. Wykazywane jednak podczas nich zalety i właściwości eksploatacyjne maszyn nie są do końca obiektywne, ponieważ często wynikają one z pobudek czysto handlowych bądź też marketingowych, a tym samym nie zapewniają rzetelnej informacji o ich rzeczywistych zaletach. Ponadto rolnicy nie mają możliwości porównania podobnych produktów innych producentów. Aby zapewnić odpowiednio wysoki poziom efektywności wykorzystywanych maszyn i technologii, niezbędne jest dostarczanie rolnikom rzetelnej i aktualnej wiedzy, w tym również możliwości nabywania umiejętności praktycznych, bowiem zasób wiadomości zdobytych przed laty w normalnym procesie kształcenia zawodowego jest z pewnością nieadekwatny do rzeczywistości i postępu, jaki nastąpił. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, w ramach powołanego Centrum Techniki Rolniczej organizuje od lat szkolenia praktyczne z zakresu techniki rolniczej, adresowane do rolników i młodzieży szkół rolniczych. Partnerem tych szkoleń są firmy, które 8 regionplus.pl

9 firm, co ma istotne znaczenie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Ważne jest również i to, że każdy z uczestników szkolenia ma możliwość samodzielnego przetestowania maszyn. Ten system szkolenia został bardzo dobrze przyjęty przez rolników, jak i dyrektorów szkół rolniczych, czemu dali wyraz na konferencji poświęconej sytuacji w szkołach rolniczych i możliwości współpracy w zakresie praktycznego kształcenia młodzieży. Zainteresowanie szkoleniami jest bardzo wysokie i często przekracza możliwości organizacyjne i logistyczne organizatorów. Do tej pory w Minikowie przeprowadzono 25 takich szkoleń, w których uczestniczyło ponad 1500 osób. Tematyka szkoleń obejmowała m.in. takie zagadnienia, jak: systemy udojowe, dobór mocy ciągników do warunków gospodarstwa, wozy paszowe w systemie TMR, opryskiwacze w integrowanej ochronie, nowatorskie systemy uprawy roli, technologie zbioru kukurydzy, kombajnowy zbiór zbóż i rzepaku itp. Z dotychczasowych naszych doświadczeń wynika, że funkcjonowanie tego typu ośrodka, w którym na nowoczesnym sprzęcie mogą się szkolić rolnicy i uzupełniać wiedzę nauczyciele zawodu, doradcy i uczniowie, wydaje się w obecnym czasie czymś koniecznym i absolutnie niezbędnym. Od innowacyjnego, coraz bardziej precyzyjnego rolnictwa nie ma bowiem odwrotu. Można więc śmiało powiedzieć, że Centrum Techniki Rolniczej jest taką platformą współpracy środowiska naukowego, doradztwa i praktyki rolniczej ze sferą gospodarki. To się wszystkim opłaca. Zapraszamy na kolejne szkolenia w przyszłym roku. Jerzy Białczyk, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego udostępniają nowoczesny sprzęt, specjalistów oraz współfinansują organizację tych szkoleń. Zajęcia mają charakter praktyczny. Bardzo ważne jest to, że tutaj można wszystkiego dotknąć, a nawet przetestować pod okiem specjalistów. Jak już kupimy maszyny naszpikowane elektroniką, to będziemy umieli je obsługiwać. Bo dziś niektórzy dlatego wybierają proste modele, że boją się komputerów i GPS-ów wypowiedź jednego z rolników. Rolnicy są tu podzieleni na grupy, które kolejno przechodzą przez stanowiska różnych producentów. Taki sposób prowadzenia szkoleń umożliwia rolnikom z jednej strony szczegółowe zapoznanie się z parametrami technicznymi maszyn, a z drugiej dają możliwość oceny i porównania produktów różnych regionplus.pl 9

10 LIDER GOSPODARKA Rozwojowa gmina Aleksandrów Kujawski Zrównoważony rozwój gminy Aleksandrów Kujawski realizowany jest przy znaczącym wykorzystaniu środków UE. Wsparcie unijne zapewniło balans pomiędzy programem rozwoju obszarów wiejskich a sferą gospodarki. Kierunki rozwoju uwzględniają rangę rolnictwa, bowiem 74 proc. obszaru stanowią użytki rolne. Społeczność gminy wykorzystała znakomite położenie w autostrady A-1, sąsiedztwo Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz istnienie bramy Kujaw na drodze do Włocławka czy leżącego przez miedzę krajowego uzdrowiska Ciechocinek Miniona kadencja samorządu potwierdziła kolejny awans gminy wiejskiej Aleksandrów Kujawski w województwie kujawsko-pomorskim mówi wójt Andrzej Olszewski. Największą wartością są ludzie, to ich sukcesy są wynikiem kreatywnej postawy lokalnej społeczności. Liderem zmiany jest Urząd Gminy. Wysoka jakość samorządowej kadry decyduje, aby 11-tysięczna społeczność spożytkowała efekt europejski. Partnerstwo z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Marszałkowskim, efektywna współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, pomogły w zyskaniu i zarządzaniu środkami wsparcia unijnego. Unijne wsparcie uruchomiło potencjał ekonomiczny i ekologiczny gminy. Współdziałanie z NGO, LGD Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej czy Salutaris, wzmogło szacunek dla regionalnych tradycji i kultury, zwiększyło poczucie bezpieczeństwa gminnej wspólnoty. Docenili to mieszkańcy, dzięki którym gmina otrzymała tytuł Najbardziej przyjaznej gminy w województwie kujawsko- -pomorskim wg. plebiscytu Mała Ojczyzna 2012 dziennika Rzeczpospolita. Program ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego wyraża konsekwencję i determinację społeczności w dążeniu do zrównoważonego rozwoju gminy. Działania te obliczone są na poprawę warunków i jakości życia. Rekordowa pod względem wydatkowania środków na ten cel była niniona kadencja samorządu kontynuuje wójt. Za kwotę 22,4 mln zł wybudowaliśmy kanalizację sanitarną w sołectwach Rożno-Parcele, Stawki, Łazieniec i Odolion, z czego prawie połowa pochodziła ze środków Funduszu Spójności. W liczbach to m.in. 35 km sieci kanalizacyjnej i blisko tysiąc przyłączy oraz 18 pompowni ścieków. Zakup 250 zestawów komputerowych z dostępem do Internetu dla osób najuboższych i niepełnosprawnych wraz z pakietem niezbędnych szkoleń to efekt realizowanego obecnie przez gminę projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski. Natomiast bezpłatne przedszkola na terenie gminy Aleksandrów Kujawski to wynik projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci pn. Dajmy szansę maluchom prowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej. Gmina ma nie tylko zamiar utrzymać, ale wzmocnić tempo rozwoju. Mamy stabilny budżet gminy z perspektywą dalszych wzrostów dochodów, to pozwala rozszerzyć spektrum i preferencyjny charakter przedsięwzięć, które będziemy realizować w nowej perspektywie budżetowej UE twierdzi wójt Olszewski. Dowartościujemy środowiska aktywne, które potrafią spożytkować środki własne i umiejętnie korzystać ze wsparcia UE. Głównie środki inwestycyjne pójdą w podniesienie jakości życia mieszkańców. W dziedzinie gospodarki gmina chce wykorzystać efekt A-1. W przygotowanych planach zagospodarowania przestrzennego przy węźle Ośno przeznaczono 70 ha na specjalny obszar gospodarczy. Przyjazna mieszkańcom, a także inwestorom gmina Aleksandrów Kujawski zyskała ponadregionalne uznanie w kraju i za granicą. Wierzymy, że dobrze działa opinia Certyfikatu Euro Renoma (European Register of Reputables) oraz wyróżnienie Izby Przemysłowo-Handlowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego Lider Wspierania Przedsiębiorczości 2013, promujący gminę jako kujawską wspólnotę z europejskimi aspiracjami kończy wójt A. Olszewski. 10 regionplus.pl

11 EKOLOGIA Tak naprawdę w każdej dziedzinie życia codziennego możemy oszczędzać energię. Jako pierwszy rozważmy transport. Oczywiście, najlepiej korzystać z ekologicznych środków transportu, jak rower czy spacerowanie, a jeżeli jest to niemożliwe, powinniśmy wybierać transport publiczny. Jednakże, zdarzają się często sytuacje, że nie jest możliwe zrezygnowanie z transportu samochodowego. Wówczas również możemy zachować się energooszczędnie. Po pierwsze, starajmy się nie jeździć samemu. Im więcej pasażerów jedzie jednym samochodem, tym energooszczędniej, ekologiczniej, no i ekonomiczniej. Jeżeli dojeżdżamy codziennie do pracy w miejscu, do którego dojazd możliwy jest tylko samochodem, umówmy się z kolegami z pracy i dojeżdżajmy w kilka osób. Jeżeli zaś podróżujemy służbowo, ale nikt z naszych kolegów czy znajomych nie dojeżdża w dane miejsce, to w takiej sytuacji warto rozważyć zalogowanie się na jednym z modnych obecnie portali, dzięki którym możemy bezpiecznie umówić się i podróżować z obcymi osobami, które zwrócą nam część kosztów dojazdu. W transporcie samochodowym warto też pamiętać i wybierać nowsze modele samochodów, które należą do klasy energooszczędnej. Najłatwiej jednak oszczędzać energię w domu. Nie należy na przykład pozostawiać urządzeń w tzw. trybie czuwania (stand-by), gdyż zużywają one niepotrzebnie energię. W trybie czuwania zużywa się dużo mniej energii, niż przy włączonym urządzeniu, ale w skali rocznej gromadzi się już spora suma. Bardzo często zdarza nam się zostawić telewizor, laptop, dekoder telewizyjny, tablet czy inne urządzenia w trybie stand-by. Obliczono, że w przeciągu roku 4-osobowa rodzina tylko za zostawianie urządzeń w trybie czuwania płaci dodatkowo ok zł! Aby nie wyłączać wszystkich urządzeń po każdym użyciu, dobrym rozwiązaniem jest listwa przepięciowa, do której można Bądź energooszczędny! Energooszczędne żarówki, energooszczędny sprzęt AGD, energooszczędne telewizory itd., energooszczędność zalewa nas na co dzień od lat, razem z nurtem ekologicznego trybu życia. Ale co tak naprawdę oznacza energooszczędność? Oszczędzanie energii ma na celu mniejsze zużycie energii, przy jednoczesnym zachowaniu takiego samego pożądanego efektu. Innymi słowy, energooszczędność nie polega na ograniczaniu ilości codziennych urządzeń czy zmniejszaniu komfortu naszego życia, a jedynie na takich rozwiązaniach, które pozwolą zużywać mniej energii, tym samym mniej płacić za prąd i chronić środowisko naturalne, ale żyjąc w takim samym standardzie. regionplus.pl 11

12 EKOLOGIA podłączyć wiele urządzeń i którą odłącza się od prądu jednym przyciskiem. Niektóre urządzenia można także ustawić czasowo, aby włączały się i wyłączały o danej godzinie codziennie. Warto natomiast odłączać każdorazowo urządzenia w domu, z których nie korzystamy na co dzień, na przykład skaner, ładowarkę, Stwierdzono, że wystarczającą do przechowywania żywności temperaturą w chłodziarce jest +7 C, a w zamrażarce -17 C. Nigdy nie należy wkładać do lodówki ciepłych lub gorących potraw, ponieważ dużo więcej energii lodówka zużywa na ich ochłodzenie. Zimą warto nawet dobrze schodzić lub zamrozić dobrać odpowiednią wielkość lodówki, taką której naprawdę potrzebujemy. Jeśli w pełni nie będziemy wykorzystywać miejsca w lodówce, wiele wolnej przestrzeni pozostanie, to zużyte zostanie więcej energii przez lodówkę. Ponadto, najbardziej energooszczędnie jest otwierać lodówkę, jak najrzadziej i na krótko oraz pamiętać o dokładnym domykaniu drzwiczek. Od lat stosuje się żarówki energooszczędne i oświetlenie LED, fot. wnetrzeiogrod.pl drukarkę itp. Wyjątkowo popularny wśród kupujących stał się od kilku lat sprzęt AGD i źródła światła wg unijnej normy w klasie energetycznej A+, A++ i A+++. Oczywiście, że im lepsza klasa energetyczna sprzętu, tym większa energooszczędność użytkowania. Ale nawet posiadając najbardziej energooszczędny sprzęt w swoim domu, koszty, które poniesiemy za energię, zależą od sposobu użytkowania. Najlepiej zacząć od ustawienia temperatury w lodówce. potrawy za oknem i dopiero umieścić je w chłodziarce bądź zamrażarce. Ważne jest odpowiednie ułożenie produktów w lodówce, najlepiej w dobrze oznaczonych pojemnikach i zawsze w tym samym miejscu, aby po otwarciu lodówki z łatwością móc je odnaleźć. Jeżeli więcej osób korzysta regularnie z lodówki, warto opisywać i pozostawiać kartkę na drzwiczkach, jaka i gdzie dana potrawa w lodówce się znajduje, dodatkowo np. z datą przydatności do spożycia. Przy kupnie lodówki, oprócz klasy, należy Kolejnym istotnym aspektem jest ogrzewanie pomieszczeń. W szczególności teraz warto o tym pomyśleć, kiedy na dobre rozpoczął się sezon grzewczy. Wietrzenie domu powinno być krótkie i intensywne, otwarcie szeroko okien na 15 minut dziennie wystarczy, aby móc cieszyć się świeżym powietrzem, a jednocześnie nie narażać domu na wychłodzenie. Naturalnie, przed wietrzeniem, najlepiej przynajmniej pół godziny, należy wyłączyć grzejniki. Nigdy nie należy otwierać okna przy włączonym ogrzewaniu, gdyż nie tylko marnujemy energię, ale i utrudniamy wywietrzenie pomieszczeń. Ważne jest także utrzymywanie odpowiedniej do pory roku temperatury w domu. Jesienią i zimą nie należy ogrzewać pomieszczeń do poziomu letniej pogody, abyśmy mogli chodzić ubrani w letnie rzeczy po domu. To są chłodne pory roku, w których powinniśmy się odpowiednio ubierać, również w domu. Oczywiście, nie chodzi o to, żeby marznąć we własnym domu, ale przebywając w zbyt wysokiej temperaturze, nie tylko podnosimy swoje rachunki za ogrzewanie, szkodzimy środowisku, ale również narażamy swoje zdrowie, poprzez zbyt gwałtowne zmiany temperatury przy wychodzeniu z domu. Aby zapobiec utracie ciepła z domu, należy zadbać też o uszczelnienie okien i drzwi. Prawdziwą skarbnicą energooszczędności jest oświetlenie. Już od lat stosuje się żarówki energooszczędne i oświetlenie LED, a rezygnuje z tradycyjnych żarówek. Ale możemy zrobić znacznie więcej. Pierwszym, a zarazem najłatwiejszym rozwiązaniem na oszczędzanie energii 12 regionplus.pl

13 w szczególności przed domem czy garażem, jest zainstalowanie oświetlenia z czujnikiem ruchu, które wyłącza się samo po chwili, unikniemy w ten sposób marnotrawstwa energii w wypadku, gdy zapomnimy o wyłączeniu światła. Nie należy pozostawiać urządzeń w tzw. trybie czuwania (stand-by), gdyż zużywają one niepotrzebnie energię jest, jak najczęstsze korzystanie ze światła naturalnego, które jest zdrowe i całkowicie darmowe. Na przykład odpowiednie ustawienie biurka i miejsca do pracy w stosunku do okien, a w nowym budownictwie projektowanie dużych okien od strony południowej w pokojach dziennych pomoże zaoszczędzić na oświetleniu. Należy zadbać, aby okna były odsłonięte. Lepiej zrezygnować z ciężkich zasłon w ciemnych kolorach i ozdobnych firan, które ograniczają dostępność światła. Parapety powinny być odsłonięte, a szyby myte regularnie, aby mogło wpadać jak najwięcej naturalnego światła. Podobnie lampy i żyrandole należy regularnie czyścić z kurzu, aby nie przysłaniał, światła. Dobre i odpowiedniej mocy oświetlenie w pokojach, gdzie pracujemy i spędzamy wiele czasu, jest niezwykle ważne dla zdrowia, kondycji i samopoczucia. Praktyczny sposób stanowi oświetlenie z regulowanym natężeniem światła, które możemy zmniejszyć, gdy nie potrzebujemy w danej chwili silniejszego oświetlenia. Z kolei, pomieszczenia, w których mało przebywamy, takich jak przedpokój, korytarz czy klatka schodowa, nie muszą być dobrze oświetlone. Również sypialnia nie wymaga silnego oświetlenia, oprócz lampki do czytania, wystarczy w zupełności słabsze światło. Pamiętajmy także o wyłączaniu światła w pomieszczeniach, w których nikogo nie ma. Dobrym rozwiązaniem, Nawet robić codzienne zakupy można w sposób energooszczędny. Chyba najbardziej rozpowszechnioną metodą jest zabieranie ekologicznych toreb na zakupy, zamiast korzystania z jednorazowych foliówek. Ale ważne jest także to, co kupujemy. Bowiem bardzo często zdarza się, iż kuszeni promocjami, okazjami, gratisami itd., kupujemy o wiele więcej, aniżeli potrzebujemy. Nie tylko nie używamy później tych produktów, ale marnujemy miejsce przechowując je, a po czasie zwykle wyrzucamy. Dlatego, lepiej wybierać się po zakupy rzadziej oraz każdorazowo przygotowywać listę zakupów i ściśle się trzymać swojego planu zakupowego, konsekwentnie opierając się marketingowym pułapkom. Jeżeli trudno nam się oprzeć promocjom i okazjom w dużych marketach, Ważne jest utrzymywanie odpowiedniej do pory roku temperatury w domu regionplus.pl 13

14 EKOLOGIA wystarczy, że będziemy robić zakupy w niewielkich sklepach osiedlowych. Nigdy nie kupujmy też rzeczy w myśl zasady kiedyś się przyda. Jeżeli coś będzie potrzebne w przyszłości, to po prostu to kupimy. W dobie dostępności produktów w dzisiejszych czasach, naprawdę nie ma potrzeby kupować na zapas. Newralgicznym okresem, kiedy kupujemy o wiele więcej niż potrzebujmy, marnując energię, czas, pieniądze i nie dbając o środowisko naturalne, są okresy okołoświąteczne. Ile razy zdarza się, że przed dwoma wolnymi dniami Bożego Narodzenia robimy zakupy, jakbyśmy mieli przetrwać dwa tygodnie odcięci od świata? Ile razy po świętach, czujemy się przejedzeni, ociężali, a śmietniki uginają się od resztek jedzenia, świątecznych ozdób itp. Może warto w tym roku chociaż o 1/3 mniej rzeczy kupić, a okaże się, że po świętach poczujemy się lepiej, a rachunki będą korzystniejsze. Przy okazji tematu nadchodzących świąt, nie można zapomnieć o ozdobnym oświetleniu, czy to choinek czy dekoracji przed domem. Takie ozdoby są efektowne, tworzą klimat i podkreślają charakter świąt, ale czy tak naprawdę muszą świecić przez całą dobę, przez kilka tygodni? Albo czy nie wystarczy nam pięknie przyozdobione drzewko z lampkami i jedna niewielka ozdoba przed domem? Przesyt lampek, świecących reniferów, bałwanków, sani, choinek, gwiazdek i innych dekoracji, wygląda kiczowato i bardziej kojarzy się z jarmarkiem niż magicznym nastrojem bożonarodzeniowym. A w dodatku jest bardzo, ale to bardzo, nieenergooszczędny! Pamiętając i stosując w praktyce te proste zasady albo chociaż część z nich, możemy zaoszczędzić naprawdę wiele na rachunkach za prąd i jednocześnie ochronić środowisko. Przy stosowaniu zaledwie kilku z powyższych reguł jesteśmy w stanie zaoszczędzić kilkaset złotych rocznie na energii, zachowując się przy tym ekologicznie. mgr inż. Hanna Szczukowska 14 Wydano ze œrodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

15 ECO METROPOLIA Zdaniem wielu specjalistów zajmujących się transportem miejskim, przyszłością komunikacji w wielkich miastach będą pojazdy elektryczne. Dziś nowoczesne i ekologiczne środki transportu publicznego coraz liczniej pojawiają się na ulicach polskich miast. Są to przede wszystkim autobusy o napędzie hybrydowym lub wykorzystującym gaz LNG lub CNG. O autobusach wyposażonych w napęd elektryczny, na razie można mówić w jednostkowych przypadkach. Aktualnie trudno zauważyć masowe wykorzystanie tych pojazdów w polskich miastach. Bez specjalnej infrastruktury, autobusy elektryczne po prostu nie mogą funkcjonować. Obecnie w Polsce brakuje systemu, który pozwali na sprawne zarządzanie taborem oraz siecią infrastrukturalną zapewniającą utrzymywanie pojazdów w ruchu. Niemniej nowe technologie w autobusach, to dziś konieczność. Wynikają one z europejskich norm emisyjnych, które co 4 lata obniżają wymaganą redukcję emisji o około 40%. Mamy kilka przykładów w Europie, kiedy miasta czy państwa osiągną cel zeroemisyjny: w Brukseli ma być osiągnięty już po roku 2015, w Hamburgu po roku 2020, w Danii i Holandii po roku 2025, a to oznacza, że nie będą tam kupowane autobusy miejskie wyposażone w silniki Diesla. Autobusy wyposażone w napęd elektryczny nie zanieczyszczają środowiska, są cichsze od spalinowych, pozwalają zaoszczędzić na paliwie. Ale na razie koszty produkcji są blisko dwukrotnie wyższe niż w przypadku tych tradycyjnych. Producenci liczą, że popyt na tego typu pojazdy wzrośnie po uruchomieniu środków unijnych z okresu Wówczas o dofinansowania na zakup będą mogły starać się samorządy. Elektrycznym modelom będą także sprzyjać coraz surowsze normy emisji spalin oraz ulgi dla pojazdów o niskiej emisji CO 2. Polska należy do największych producentów tych autobusów w Europie. I jest w gronie liderów, wytwarzających te przyjazne środowisku pojazdy. Przoduje w tym poznańska firma Solaris Bus&Coach, która przygotowała model autobusu elektrycznego, mogący jeździć non-stop. Wszystko dzięki nowej metodzie ładowania na przystankach, Autobusy elektryczne przyszłością komunikacji publicznej przy pomocy dachowego pantografu. Pantograf będzie wysuwany tylko na chwilę, wyłącznie na przystankach wyposażonych w urządzenia do ładowania pojazdu, a więc takich, z których nad jezdnię będzie wyprowadzony wysięgnik umożliwiający podłączenie do prądu. Wysięgnik będzie mógł mieć postać specjalnego słupa albo wydłużonego zadaszenia przystanku z wbudowaną wewnątrz odpowiednią instalacją. Kolejną innowacją, którą wdrożyli polscy konstruktorzy z Solarisa przy współpracy z inżynierami z kanadyjskiego Bombardiera, jest ładowanie indukcyjnie autobusu, przy pomocy instalacji zamontowanej na przystankach, ale pod jezdnią. Dotychczasowe, tradycyjne metody ładowania były bardzo czasochłonne. Na przykład pierwsze autobusy zasilane poprzez ładowarki, potrzebowały od dwóch do czterech godzin na uzupełnienie energii. Wystarczało to jedynie na przejechanie trasy około 90 km. Aktualnie ładowanie autobusu zależy od infrastruktury, może odbywać się systemem plug-in, czyli z wtyczki w zajezdniach lub bezdotykowo, indukcyjnie podczas postoju na przystankach autobusowych. W przypadku tego rozwiązania, wystarczy kilkunasto- lub kilkudziesięciosekundowy postój na przystanku podczas wsiadania i wysiadania pasażerów, co pozwala na znaczną oszczędność czasu. Błyskawiczny rozwój innowacyjnych technologii stosowanych w pojazdach transportu publicznego o napędzie elektrycznym, zapewne spowoduje w najbliższym czasie obniżenie kosztów zakupu, a to już prosta droga do tego, by na polskich ulicach poruszały się bezszelestnie autobusy o zdecydowanie ekologicznej proweniencji. MG regionplus.pl 15

16 Rowerowy zawrót głowy 16 System rowerów miejskich staje się w ostatnich latach tematem wielu rozmów i oczekiwań mieszkańców miast. To rozwiązanie stanowi istotne uzupełnienie sieci transportu publicznego. Koncepcja ciekawa, a przede wszystkim ekologiczna. Pierwszy, oficjalny system rowerów miejskich powstał w roku 2007 w Paryżu. Przez pierwszy miesiąc z paryskiego systemu skorzystało blisko milion osób. Było to możliwe dzięki stworzeniu systemu posiadającego 750 stacji automatycznego wypożyczania, wyposażonych w rowerów. W ślad za osiągniętym sukcesem poszły inne państwa. Aktualnie na świecie funkcjonuje ponad 140 systemów wypożyczalni rowerów w 165 krajach świata. regionplus.pl Popularność, jaką zdobywa rower miejski, wynika w dużej mierze ze zdrowego styl życia mieszkańców dużych miast. Bycie eko staje się coraz modniejsze. W odpowiedzi na nowy styl życia mieszkańców miasta, zaczynają inwestować w rozwiązania przyjazne środowisku. Do wprowadzenia tych pozytywnych zmian przyczyniły się badania czterech holenderskich naukowców J.J. Hartoga, H. Boogaarda, H. Nijlanda i G. Hoeka. Ich badania dotyczą zdrowotnych korzyści ze zwiększonej aktywności fizycznej oraz wpływu zanieczyszczonego powietrza na uczestników ruchu drogowego. Przeprowadzone badania uzmysławiają, że stężenie niektórych związków chemicznych jest kilkakrotnie wyższe we wnętrzu samochodu, niż poza nim. Kierowca samochodu po przejechaniu odcinka drogi w mieście, ma dużo wyższe stężenie tlenku węgla we krwi, niż rowerzysta, który pokonał ten sam fragment trasy. Na skutek wzmożonego wysiłku fizycznego rowerzysta ma wyższą niż kierowca wentylację minutową. Dysproporcja w stężeniu tlenku węgla we krwi pomiędzy kierowcami a rowerzystami zależy od wielu czynników m.in.: wybrana trasa podróży, prędkość samochodu, czas trwania podróży, typ

17 ECO METROPOLIA samochodu, stan wentylacji, a także otwarte lub zamknięte okna i warunki pogodowe. Zainteresowani stworzeniem systemu roweru miejskiego powinni zapoznać się z podręcznikiem napisanym przez Instytut Transportu i Rozwoju Polityki w Stanach Zjednoczonych. Organizacja, która zajmuje się promowaniem projektów transportowych przyjaznych dla środowiska przygotowała wytyczne, dzięki którym można zaplanować wygląd idealnego systemu rowerowego w mieście lub udoskonalić już działający. Najważniejsze kwestie to: w każdym kilometrze kwadratowym powinno być od 10 do 16 stacji, w odstępach około 300 metrów, na 1000 osób powinno przypadać od 10 do 30 rowerów, minimalna powierzchnia objęta systemem powinna mieć około 10 kilometrów kwadratowych, rowery muszą być trwałe, atrakcyjne i praktyczne, system musi być łatwy w obsłudze. Przedstawiona propozycja to oczywiście idealny system roweru miejskiego. Wdrożenie takiej inicjatywy nie należy do łatwych zadań. Kryje się za tym mnóstwo pracy analitycznej i planistycznej, przygotowanie projektu, dokładnych obliczeń oraz pozyskanie sporej sumy środków finansowych. Mimo tego miasta coraz bardziej stawiają na to rozwiązanie. W Polsce rower miejski zaczyna zdobywać coraz większą popularność, choć w dużym stopniu to wciąż domena największych miast, takich jak Kraków, Poznań czy Warszawa. Aktualnie systemy rowerów miejskich funkcjonuje 13 miastach i planowane są w kolejnych, w kwietniu 2015 roku ruszy Bydgoski Rower Aglomeracyjny, przygotowania do wdrożenia systemu trwają w trwają w Łodzi czy Gdańsku. Na razie w naszym kraju powstaje coraz więcej dróg rowerowych. Najpopularniejsza kostka tzw. polbruk, wykorzystywana przy budowie pierwszych ścieżek rowerowych zastępowana zostaje specjalną masą bitumiczną. Drogi wykonane za pomocą nowoczesnych technologii są dużo trwalsze, zapewniają wysoki standard równości, niż te zrobione z kostki. Ponadto koszt ułożenia metra kwadratowego kostki polbrukowej jest blisko o 1/3 wyższy w porównaniu z kosztem położenia metra kwadratowego nawierzchni z masy bitumicznej. Drogi rowerowe są coraz bardziej nowoczesne i dostosowywane do norm europejskich. Kiedyś nierealne było przejechanie przez miasto, poruszając się tylko po drogach rowerowych. Dziś staje się to możliwe, drogi rowerowe są coraz bardziej spójne. Stale udoskonala się system dróg dla rowerzystów. Obok ścieżek rowerowych wdrażane są rozwiązania drogowe usprawniające poruszanie się jednośladem po mieście. Są to kontrapasy, które stanowią wydzielony odcinek ulicy jednokierunkowej, w którym ruch odbywa się w stronę przeciwną do kierunku jazdy pozostałych pojazdów tzn. pod prąd. Kolejnym udogodnieniem jest wydzielone miejsce na jezdni wspomagające ruch jednośladów z pozostałymi uczestnikami ruchu, czyli śluzy rowerowe. Największą siecią rowerową w Polsce jest system Warszawskich Rowerów Publicznych Veturilo. System pod względem wielkości i funkcjonalności znajduje się w europejskiej czołówce najlepszych inwestycji rowerów miejskich. W systemie Veturilo w kwietniu 2014 roku odnotowano 2,5 mln wypożyczeń. Rynek publicznych rowerów miejskich w Polsce został podzielony pomiędzy trzy firmy Nextbike, BikeU oraz WiMSystem. Dzięki systemom rowerów miejskich, można zaoszczędzić sporo pieniędzy na paliwie czy biletach komunikacji miejskiej. Zyskać sporo cennego czasu, bo nie trzeba stać w korkach, czy szukać wolnego miejsca parkingowego. Dzięki regularnej jeździe na rowerze, można utrzymać dobrą kondycję i szczupłą sylwetkę. Jak każda aktywność fizyczna, dobrze wpływa również na samopoczucie. Jazda na rowerze ma zbawienny wpływ na pracę serca i układu oddechowego. Jest dobra bez względu na porę roku, jednakże nie można zapomnieć o odpowiednim do pory roku ubiorze. Nawet pół godziny przejażdżki na jednośladzie pozwoli dotlenić organizm, co w rezultacie pobudzi nas do lepszego funkcjonowania. Publiczne sieci rowerowe mają na celu ułatwienie poruszania się po centrach miast, nakłonienie do zdrowszego trybu życia, jak i dbania o naturalne środowisko, zmniejszając emisję zanieczyszczeń czy hałas. Dzięki wdrożeniu tego rozwiązania mieszkańcy miast zyskują lepsze warunki życia i ograniczenia emisji CO 2. AW, MG regionplus.pl 17

18 EKO GADŻET GoSun Stove Piekarnik zasilany energią słoneczną Działa na podobnej zasadzie jak, bateria słoneczna. Odbijane promienie słońca kumulowane są na pojemniku z jedzeniem. Ten kompaktowy piekarnik osiąga temperaturę ponad C, co pozwala ugotować posiłek w mniej niż 20 minut. Chargeboard longboard, którym naładujesz telefon Dzięki dwóm Dynamo zamontowanych w tylnej osi, longboard podczas jazdy jest wstanie generować energię potrzebną do naładowania telefonu. Godzina jazdy jest w stanie naładować telefon 8 razy. Dodatkowo wbudowany jest głośnik, do którego można podłączyć telefon. Składany rower elektryczny firmy Impossible Technology Rower ten z łatwością zmieści się w plecaku. Wykonany jest z włókna węglowego, przez co waży niecałe 5 kg. Rozpędzając się do 20 km/h jest w stanie na jednym doładowaniu przewieźć osobę na odległość ponad 20 km. Maksymalne obciążenie to 85 kg. Rower oczyszczający powietrze firmy Lightfog Creative and Design Podczas jazdy otwór na kierownicy wsysa zanieczyszczone powietrze i wstępnie je oczyszcza przez wbudowane filtry. Aluminiowa rama naśladując proces fotosyntezy konwertuje światło słoneczne w energię. Następnie dochodzi do reakcji pomiędzy wodą a energią z litowo-jonowego akumulatora. W wyniku tej reakcji otrzymywany jest czysty tlen, który wydmuchiwany jest w stronę rowerzysty. 18 regionplus.pl

19 Antares Lift rower To innowacyjna koncepcja składanego roweru, by go złożyć wystarczy tylko unieść ramę. Prócz możliwości złożenia, niczym szczególnym się nie różni. Posiada LED owe oświetlenie oraz dwa hamulce. Inspiracją co do wyglądu były dla projektanta lilie wodne. Wishbone Bike Recycled Edition Rowerek w 100% wyprodukowany z recyklingu Dzięki wyjątkowej budowie rowerek można dowolnie modyfikować, zmienić wysokość lub dodać kółka przez co zmienia się wraz z dorastaniem właściciela. Dodatkowo wyprodukowany jest z dywanów poddanych recyklingowi. Pierwszy wydrukowany samochód firmy Local Motors Samochód złożony jest jedynie z 40 części, posiada silnik elektryczny, dzięki któremu jest w stanie rozpędzić się do 60 km/h i przejechać do 240 km. Całkowity czas produkcji to: 44 h drukowania oraz 2 dni montażu. E-rower Element zaprojektowany przez Oliviera Murro Rower ten wyposażony jest w silnik elektryczny Pedelec Daum o mocy 250 W. Rama zrobiona jest z aluminium, dodatkowo posiada zdejmowaną obudowę baterii. W rowerze zamontowane zostało LED owe oświetlnie. regionplus.pl 19

20 NIEPEŁNOSPRAWNI Koperta (nie) dla wszystkich W Polsce jest około 4,7 mln osób niepełnosprawnych, co stanowi ponad 12% populacji. Podejmuje się więc wiele działań, aby osobom tym ułatwić codzienną egzystencję. Jednym z nich są nowe przepisy dotyczące wydawania kart parkingowych, o których rozmawiano podczas konferencji prasowej, która odbyła na dachu parkingu Galerii Mokotów w Warszawie 27 listopada 2014 r., jako element kampanii Uwalniamy koperty. Nowe zasady wydawania kart parkingowych wywołują bowiem ogromne kontrowersje. Wśród nieprzychylnych komentarzy często gubi się prawdziwy cel nowych przepisów uwolnienie tzw. kopert dla najbardziej potrzebujących. Nowe przepisy dotyczące wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych weszły w życie 1 lipca. Mają one ograniczyć wydawanie kart osobom, które nie mają znacznych problemów z poruszaniem się. Zmiany w przepisach o karcie parkingowej dotyczą właściwie wszystkich osób, które dotychczas miały uprawnienia do posiadania tego dokumentu. Tylko stosunkowo niewielka grupa osób zachowa wcześniejsze uprawnienia i będzie musiała jedynie złożyć wniosek o wymianę starej karty na nową. Pomijając już fakt zajmowania tzw. kopert (czy też innych miejsc przeznaczonych wyłącznie dla osób niepełnosprawnych) przez pojazdy prowadzone przez zdrowe osoby, którym zwyczajnie nie chce się szukać wolnego miejsca parkingowego, można było zauważyć również inne nadużycia związane z postojami na miejscach specjalnych. Do niedawna otrzymanie karty parkingowej nie stanowiło wielkiego problemu. Wystarczyło mieć przyznany stopień niepełnosprawności (nawet lekki), żeby móc ubiegać się o wydanie takiej karty. Liczne nadużycia doprowadziły do prac nad uaktualnieniem przepisów dotyczących wydawania koperty, a ich efektem jest aktualizacja ustawy z 23 października 2013 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1446). Ostateczny termin, w którym ważność utracą stare karty parkingowe to 30 czerwca 2015 r. Po tej dacie parkować na tzw. Kopertach, będą mogły tylko osoby z dokumentami wydanymi wedle nowych 20 regionplus.pl

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Skuteczny sposób na bobry

Skuteczny sposób na bobry NR 2 (58) luty 2011 r. M IESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH Zdaniem prezesa KRIR Rolniku Nie zmarnuj danej Ci szanszy Czytaj na stronie 2 Czy warto inwestować w maszyny rolnicze? Odpowiada Michał

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Redakcja: Joanna Mieszkowicz Autorzy: Joanna Mieszkowicz, Zofia Karpińska, Elżbieta Majewska, Magdalena Pastuszak, Marta Waldon Konsultacje: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Budownictwo zrównoważone: Inwestycje typu Green Building Raport wykonany na zlecenie kancelarii KKPW przez instytut MillwardBrown SMG/KRC

Budownictwo zrównoważone: Inwestycje typu Green Building Raport wykonany na zlecenie kancelarii KKPW przez instytut MillwardBrown SMG/KRC Budownictwo zrównoważone: Inwestycje typu Green Building Raport wykonany na zlecenie kancelarii KKPW przez instytut MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, CZERWIEC 2010 Nota metodologiczna Cel badania: Celem

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres

III Europejski Kongres nr 91 wrzesień/ październik 2013 rok IX Polska dwudziestym piątym członkiem Unii Europejskiej ISSN 1733-6236 III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw W Kongresie uczestniczyli: Antonio

Bardziej szczegółowo

19-22.01. BUDOWNICTWO PASYWNE wymysł czy konieczność BUDSHOW 2010. ŻYCIE MIĘDZY BUDYNKAMI czyli Dzień Architektury na Budmie

19-22.01. BUDOWNICTWO PASYWNE wymysł czy konieczność BUDSHOW 2010. ŻYCIE MIĘDZY BUDYNKAMI czyli Dzień Architektury na Budmie FORUM B2B BRANŻY BUDOWLANEJ (01) STYCZEŃ 2010 19-22.01. 2010 POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY WYDANIE SPECJALNE ISSN 1230-8994 BUDOWNICTWO PASYWNE wymysł czy konieczność BUDSHOW 2010 ŻYCIE MIĘDZY BUDYNKAMI czyli

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

25 lat ochrony środowiska w Polsce

25 lat ochrony środowiska w Polsce 25 lat ochrony środowiska w Polsce Redakcja Sandra Kokocińska, Mikołaj Maternik, Piotr Matuszewski Korekta Barbara Kostrzewska Egzemplarz bezpłatny wydany w ramach XVIII Międzynarodowego Kongresu Ochrony

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

The Reverse Logistics Times

The Reverse Logistics Times Wydanie specjalne na Targi POLEKO 2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY The Reverse Logistics Times Poznań 14-17 września 2014 r. Serdecznie zapraszamy 15 października 2014 r. do uczestnictwa w Salonie Logistyki Odzysku.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 3. 06 08.06.2008 Chałupy

Szkolenie 3. 06 08.06.2008 Chałupy Szkolenie 3 06 08.06.2008 Chałupy Szanse dla polskiego rybołówstwa w Unii Europejskiej. Nawiązywanie współpracy międzynarodowej. Podnoszenie konkurencyjności i atrakcyjności. Przetwórstwo i marketing produktami

Bardziej szczegółowo

Office Manager ZARZĄDZANIE INSPIRACJE TRENDY WIEDZA PROFESJONALIZM SIERPIEŃ - WRZESIEŃ 2013 I Nr 8-9 (87-88) I Cena 18,50 zł (w tym 8% VAT)

Office Manager ZARZĄDZANIE INSPIRACJE TRENDY WIEDZA PROFESJONALIZM SIERPIEŃ - WRZESIEŃ 2013 I Nr 8-9 (87-88) I Cena 18,50 zł (w tym 8% VAT) Office Manager ZARZĄDZANIE INSPIRACJE TRENDY WIEDZA PROFESJONALIZM SIERPIEŃ - WRZESIEŃ 2013 I Nr 8-9 (87-88) I Cena 18,50 zł (w tym 8% VAT) ISSN 1895-9261 Projektowanie emocjonalne Nowe oblicze HR Work-life

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

odnawialne źródło finansowania

odnawialne źródło finansowania NA RZECZ EKOROZWOJU odnawialne źródło finansowania Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1989-2009 Komitet Honorowy obchodów Jubileuszu 20-lecia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI DLA EUROPY INWESTYCJE INNOWACJE ENERGIA 20-22 KWIETNIA 2015 KATOWICE WYDAWNICTWO VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO

WNIOSKI DLA EUROPY INWESTYCJE INNOWACJE ENERGIA 20-22 KWIETNIA 2015 KATOWICE WYDAWNICTWO VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO WNIOSKI DLA EUROPY WYDAWNICTWO VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO INWESTYCJE INNOWACJE ENERGIA 20-22 KWIETNIA 2015 KATOWICE GŁÓWNE NURTY EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY 2015 Więcej wolności w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Po dziesięciu latach

Po dziesięciu latach Po dziesięciu latach 10 lat to wystarczająco długi okres, aby ocenić skutki akcesji do Unii Europejskiej. Nie zapominajmy przy tym, że przygotowania do końcowych negocjacji rozpoczęły się dużo wcześniej.

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44 Szanowni Państwo, Redukcja kosztów dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej jest kluczowym elementem funkcjonowania wielu przedsiębiorstw i jednostek publicznych. Dlatego tez w imieniu firmy Strefa

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość W NUMERZE Nr 08 wywiad z dr. hab. Piotrem Błędowskim o pożyczkach dla spółdzielni socjalnych o dofinansowaniach działań na rzecz seniorów i dzieci Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Wielkie liczenie. Kolej na samorząd. Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ. Czym jest faktoring? Kolej na gminy

Wielkie liczenie. Kolej na samorząd. Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ. Czym jest faktoring? Kolej na gminy 132/2011 lipiec/sierpień Rozmowa z Hanną Majszczyk, wiceminister finansów Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ Akademia INSPIRE w gminach Czym jest faktoring? Targi Renexpo Poland Kolej na gminy

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.8

Bardziej szczegółowo

ZNAJDŹ PROJEKT DLA SIEBIE

ZNAJDŹ PROJEKT DLA SIEBIE nr 2 2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 WYWIAD Z HANNĄ GRONKIEWICZ-WALTZ, PREZYDENT M. ST. WARSZAWY ZNAJDŹ PROJEKT DLA SIEBIE ELEKTRYZUJĄCY TEMAT OZE Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 Załącznik do Uchwały Nr LXV/614/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2010 roku STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 JAROCIN 2010 Projekt Strategia Rozwoju Gminy Jarocin na lata

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

Standardy jakości w turystyce

Standardy jakości w turystyce Ministerstwo Gospodarki i Pracy Standardy jakości w turystyce Wytyczne wdrażania standardu jakości w organizacji turystycznej Właścicielem majątkowym praw autorskich jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Bardziej szczegółowo