POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU KATEDRA INFORMATYKI I LOGISTYKI Arkadiusz Gawryluk Nr albumu REKLAMA INTERNETOWA Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Joanicjusza Nazarko Białystok 2000

2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE INTERNET NA TLE INNYCH MEDIÓW PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z REKLAMĄ Kształtowanie programu reklamowego Ustalenie budżetu akcji reklamowej Wybór mediów (środków przekazu) Pomiar rezultatów REKLAMA TRADYCYJNA A INTERNETOWA POSTRZEGANIE REKLAMY INTERNETOWEJ RYNEK INTERNETOWY NA ŚWIECIE PROFIL POLSKIEGO UŻYTKOWNIKA INTERNETU NOŚNIKI REKLAMY W SIECI INTERNET REKLAMA W SIECI Firmowa strona Bannery i przyciski reklamowe Techniki mutimedialne Inne formy reklamy POCZTA ELEKTRONICZNA Przesyłki reklamowe (Direct ) Grupy dyskusyjne Listy dyskusyjne Listy dystrybucyjne Pozostałe formy reklamy ASPEKTY PRAWNE REKLAMY INTERNETOWEJ Zawieranie umów w Internecie Ochrona prawna adresów internetowych Prawa autorskie a Internet Przetwarzanie danych osobowych w Internecie Nieuczciwa konkurencja w Internecie

3 3. KAMPANIE REKLAMOWE W INTERNECIE AGENCJE MEDIOWE PRZEPROWADZENIE KAMPANII Sprecyzowanie celów reklamy Określenie grupy docelowej kampanii Ustalenie budżetu kampanii reklamowej Dobór i zakup nośników reklamy w sieci Nadzór nad przebiegiem kampanii ANALIZA DZIAŁAŃ REKLAMOWYCH KAMPANIA REKLAMOWA DLA HEWLETT PACKARD POLSKA PRZEPROWADZONA PRZEZ INTERNETOWY DOM MEDIOWY IDMNET PRZYGOTOWANIE KAMPANII PRZEPROWADZENIE KAMPANII OCENA REZULTATÓW KAMPANII ZAKOŃCZENIE SŁOWNICZEK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z REKLAMĄ W INTERNECIE BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKI

4 SPIS TABEL Tabela 1. Zalety i wady reklamowania w poszczególnych mediach Tabela 2. Typy i rozmiary bannerów Tabela 3. Wpływ częstotliwości kontaktów użytkowników z bannerem w ramach danej kampanii na wysokość CTR Tabela 4. Nowe sposoby pomiaru skuteczności przekazu w Internecie Tabela 5. Miejsce i okres emisji bannerów reklamowych oraz czas ukazania się artykułu sponsorowanego oraz banneru tekstowego w Web Kurierze Tabela 6. Liczba wyświetleń bannerów na stronach ich ukazywania się (wraz z liczbą kliknięć na nie oraz wskaźnikiem CTR)

5 SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Komunikacja z wykorzystaniem Internetu Rys. 2. Komunikacja w mediach tradycyjnych Rys. 3. Internet jako medium dla reklamy Rys. 4. Reklama w Internecie w porównaniu z reklamą tradycyjną Rys. 5. Co jest reklamą w Internecie Rys. 6. Rekcja na niechcianą wiadomość reklamową wysyłaną pocztą elektroniczną Rys. 7. Stosunek do różnych wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną Rys. 8. Uciążliwość różnych form reklamy internetowej Rys. 9. Populacja światowa Rys. 10. Populacja internautów na świecie w 2002 r Rys. 11. Populacja internautów w Europie Rys. 12. Internet w Europie Wschodniej Rys. 13. Użytkownicy Internetu w Polsce w 1999 roku Rys. 14. Wiek polskich użytkowników w latach Rys. 15. Miejsce zamieszkania polskich użytkowników sieci Rys. 16. Wykształcenie polskich użytkowników Internetu Rys. 17. Branże zatrudnienia polskich internautów Rys. 18. Miejsce korzystania z Internetu Rys. 19. Główne powody korzystania z Internetu Rys. 20. Poszukiwanie informacji o produktach i/lub firmach Rys. 21. Wskaźnik CTR dla poszczególnych bannerów Rys. 22. Wskaźnik CTR na poszczególnych witrynach Rys. 23. Rozłożenie bannerów na poszczególnych Rys. 24. Wpływ nowych bannerów na wysokość wskaźnika CTR Rys. 25. Wpływ tych samych bannerów w na wysokość wskaźnika CTR

6 Wprowadzenie Precyzyjne ustalenie, kiedy po raz pierwszy pojawiło się zjawisko reklamy, nie jest możliwe. Wszystko wskazuje na to, że narodziła się ona wkrótce po powstaniu wymiany handlowej. Konieczna stała się wtedy walka o klienta, której to podstawowym narzędziem została właśnie reklama. Oczywiście początkowo była to przede wszystkim reklama ustna. Ta forma reklamy jest zresztą obecna także we współczesnym handlu, zwłaszcza wśród akwizytorów, sklepikarzy i handlarzy działających na placach i bazarach. Prawdziwy rozwój reklamy był możliwy wraz z rozwojem społeczeństw, zwłaszcza po wynalezieniu druku. Jednak reklama na znaczeniu zyskała dopiero w XX wieku, wraz z pojawieniem się nowych mediów radia, telewizji, a ostatnio - Internetu. To właśnie wykorzystanie Internetu do działań reklamowych jest głównym przedmiotem niniejszej pracy. Internet to największa komputerowa sieć świata, łącząca krajowe i międzynarodowe systemy komputerowe, które za pośrednictwem linii telefonicznych, satelitarnych i innych systemów telekomunikacyjnych, obsługują komputery użytkowników całego globu. Historia Internetu rozpoczęła się w 1969 roku 1. W zamierzeniach twórców miał być eksperymentalną siecią komunikacyjną przeznaczoną dla celów wojskowych. Arpanet (ang. Advanced Research Projects Agency Network). ARPA- główna agencja Departamentu Obrony (ang. Depertament of Defense), która później przekształciła się w DARPA (ang. Defense Advenced Project Agency), stworzyła pierwsze projekty połączenia ze sobą sieci lokalnych. DARPA zapoczątkowała również badania nad stworzeniem protokołu sieci, czyli zbioru przepisów określających sposób obiegu informacji w sieci. Dzisiaj globalna sieć komputerowa może być porównana do oplatającej świat pajęczyny zbudowanej z uczelnianych, naukowych, wojskowych i komercyjnych połączeń komputerowych. Składają się na nią małe lokalne sieci komputerowe LAN, (ang. Local Area Network), sieci miejskie MAN (ang. Metropolitan Area Networks) oraz rozbudowane sieci WAN (ang. Wide Area Network) łączące komputery użytkowników na całym świecie. Sieci te są ze sobą połączone na wiele sposobów: od zwykłych linii telefonicznych do szybkich linii dedykowanych, poprzez satelity, radiolinie i łącza światłowodowe. Każdego dnia przyłączane są do niej nowe komputery tworząc kolejne połączenia. Internet swoim 1 Opracowanie własne na podstawie materiałów opublikowanych w sieci Internet, 14/03/

7 zasięgiem obejmuje tak duży obszar naszego globu, iż dokładne opisanie bieżącej sytuacji jest wręcz niemożliwe. Aby zobrazować gwałtowny rozwój Internetu, można dodać, że radio, by zyskać 50 milionów użytkowników potrzebowało 40 lat, telewizja 13, komputer osobisty 16 lat, natomiast Internet tylko 4 lata 2. Wraz z rozwojem Internetu obserwujemy nowe zjawiska, które w najbliższym czasie mogą znacznie wpłynąć na zmiany w naszym życiu. Internet wydaje się być świetnym medium do prowadzenia działalności ekonomicznej - nawiązywanie i budowanie wzajemnych stosunków w zakresie profesjonalnej obsługi klienta, daje możliwości innowacji w dziedzinie produktów i usług oraz metod marketingowych 3. Internet charakteryzuje się trzema podstawowymi cechami wyróżniającymi go od innych mediów. Główną przewagą Internetu jest jego interaktywność, czyli najogólniej mówiąc możliwość dwukierunkowej komunikacji pomiędzy odbiorcą a nadawcą informacji. Przeglądając zasoby Internetu, użytkownik może bez przeszkód i w każdej chwili napisać list z zapytaniem dotyczącym prezentowanej oferty, zamówić książkę w księgarni internetowej czy zarezerwować bilet na samolot. Możliwości takiej nie oferuje żadne inne medium. Kolejną cechą wyróżniającą Internet jest jego globalny zasięg. Dzięki sieci możliwa jest wymiana informacji z dowolnym użytkownikiem Internetu na świecie. Jest to zatem doskonałe narzędzie do nawiązania wielu kontaktów zarówno prywatnych, jak i zawodowych oraz do poszerzenia kręgu odbiorców oferowanych przez nas produktów czy usług. Internet daje szansę nawet niedużym firmom zaistnieć na międzynarodowym rynku. Coraz łatwiejszy dostęp do Internetu powoduje, że staje się on coraz bardziej popularny. W celu uzyskania dostępu do Internetu wystarczy posiadać dowolny komputer domowy z zainstalowanym systemem operacyjnym, modem, dostęp do linii telefonicznej oraz odpowiednie oprogramowanie do obsługi poszczególnych usług w sieci Internet. Wszystkie te możliwości sprawiły, że Internet stał się dla reklamodawców bardzo atrakcyjnym, nowym sposobem docierania do konsumentów. Tezą tej pracy jest stwierdzenie, że możliwości Internetu, czynią go skutecznym narzędziem docierania i oddziaływania na konsumenta, pod warunkiem, że potencjał Internetu zostanie we właściwy sposób wykorzystany. Zrozumienie jego odmienności od 2 J. Gadzinowski, Net, Secret Service, nr 3/2000, s Raport o Internecie w Polsce, 15/03/

8 innych mediów, poznanie oferowanych możliwości i istniejących ograniczeń jest warunkiem skutecznej reklamy w Internecie. Celem pracy jest przedstawienie specyfiki Internetu, którą należy uwzględnić przy projektowaniu kampanii reklamowej, a w szczególności odpowiedź na następujące pytania: 1. W jaki sposób reklama w Internecie różni się od reklamy w mediach tradycyjnych? 2. Kim są odbiorcy reklamy w Internecie? 3. Jakie czynniki firma powinna rozważyć, zanim zdecyduje się na wykorzystanie Internetu w reklamie? 4. Kto jest adresatem kampanii reklamowej? 5. Jaki jest cel kampanii reklamowej? 6. Jak powinna zostać zaprojektowana reklamowa witryna WWW firmy? 7. Jak zwiększyć oglądalność firmowej witryny WWW? 8. W jaki sposób kampania powinna wpłynąć na zachowania klienta? Praca w głównej mierze dotyczy aspektów przeprowadzania profesjonalnych kampanii reklamowych na stronach WWW, jako tej części sieci, która rozwija się najbardziej dynamicznie. Autor skupił się przede wszystkim na formach reklamy na rynku konsumenckim (ang. Bussiness-To-Consumer, B2C). Pozostałe techniki reklamowe (grupy dyskusyjne, poczta elektroniczna) zostały potraktowane jako element uzupełniający kampanii w sieci WWW. Potencjalnymi adresatami pracy są wszystkie osoby zainteresowane nowymi mediami i sposobami ich wykorzystania w działalności biznesowej. W rozdziale pierwszym pokazane zostały różnice pomiędzy reklamą internetową a tradycyjną, zalety i wady reklamowania się w sieci, a także postrzeganie reklamy w Internecie na tle jej odbioru w mediach tradycyjnych. W dalszej części niniejszego rozdziału scharakteryzowany został polski użytkownik sieci. Przedstawiona została struktura demograficzna i wiekowa użytkowników oraz cele i sposoby korzystania z Internetu. Rozdział drugi jest prezentacją technik reklamowych wykorzystywanych przez firmy i agencje zajmujące się projektowaniem witryn do wypromowania firmowej strony WWW. Ponadto w rozdziale tym, zostały przedstawione ograniczenia prawne związane z wykorzystaniem Internetu do działań reklamowych. W rozdziale trzecim, zaprezentowana została struktura i działanie agencji zajmujących się projektowaniem serwisów WWW i ich promocją. W dalszej jego części pokazany został schemat przeprowadzania profesjonalnej kampanii reklamowej i analizie jej skuteczności. 8

9 W ostatnim, czwartym rozdziale została przedstawiona przykładowa kampania reklamowa dla Hewlett Packard Polska (http://www.hp.com.pl) zrealizowana przez firmę IDMnet (http://www.idmnet.pl). W związku z przenikaniem terminów anglojęzycznych do słownika reklamy, często nie mających swojego odpowiednika w języku polskim, na końcu pracy umieszczony został słowniczek terminów i pojęć, które pojawią się w treści pracy. Nowość medium, jakim jest Internet, jego niezwykle dynamiczny rozwój, jak i tempo zmian w skali i sposobach przeprowadzanych za jego pomocą działań reklamowych, sprawiło, że problemy te nie są w literaturze w dostateczny sposób opisane. Dlatego też najbogatszym źródłem materiału badawczego okazał się sam Internet. Pomocne okazało się sięgnięcie również po pozycje książkowe traktujące o reklamie w sposób ogólny. Najbardziej przydatne okazały się Marketing Philipa Kotlera oraz Podstawy marketingu Jerzego Altkorna. Równie użyteczne były publikacje na łamach czasopism Modern Marketing i Magazyn Internet. Przy pisaniu pracy zostały wykorzystane metody obserwacji i analizy. Uzupełnieniem tych metod badawczych były wywiady przeprowadzone wśród specjalistów z zakresu reklamy w Internecie. 9

10 Rozdział 1. Internet na tle innych mediów 1.1. Podstawowe pojęcia związane z reklamą Według definicji Amerykańskiego Stowarzyszenia Marketingu (AMA) reklama stanowi masową, odpłatną i bezosobową formę przedstawiania i popierania produktów, usług lub idei przez określonego nabywcę 4. Odpłatność reklamy polega na konieczności uiszczenia opłaty przez nadawcę za wykorzystanie przestrzeni reklamowej lub czasu antenowego. Wyjątkiem są tu reklamy służb publicznych, którym w szczególnych przypadkach miejsce lub czas reklamowy są przyznawane za zasadzie darowizny. Nieosobowy charakter reklamy przejawia się w korzystaniu z mediów przekazujących treść i formę reklamy, które mają charakter bezosobowy (na przykład prasa, radio, telewizja). Wiąże się to z brakiem możliwości uzyskania natychmiastowej odpowiedzi od adresata reklamy. Głównymi zaletami reklamy są możliwości dotarcia do szerokiej grupy odbiorców i sprecyzowania ich profilu (na przykład poprzez stosowanie odpowiednich mediów) oraz duże możliwości związane z kreowaniem postaci przekazu. Natomiast wadami są wysokie koszty, trudny proces kształtowania reklamy oraz brak możliwości natychmiastowego sprawdzenia reakcji konsumentów na reklamę. W kompozycji miksu marketingowego reklamę można umiejscowić, jako jeden z czterech elementów promocji. Poza reklamą, na tzw. miks promocyjny składają się: sprzedaż osobista, promocja sprzedaży i public relations. Są to narzędzia, które bardzo często towarzyszą kampanii reklamowej. Z tego względu zostaną one scharakteryzowane poniżej. Promocja sprzedaży to różnorodne zestawy narzędzi, najczęściej o charakterze krótkookresowym, których zadaniem jest pobudzanie konsumentów lub nabywców handlowych do szybszych lub większych zakupów określonych produktów lub usług 5. Z definicji wynika, że promocja sprzedaży nastawiona jest przede wszystkim na przynoszenie efektów w krótkim czasie. Jest to głównym powodem jej popularności. Innym powodem jest duże nasycenie mediów reklamami, co nie sprzyja efektywnej 4 Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa 1994, s Ph. Kotler, op.cit., s

11 komunikacji przedsiębiorstw z klientami. Promocja sprzedaży ma też swoje wady. Jej szerokie stosowanie może po pewnym czasie spowodować przyzwyczajenie klientów firmy do wszelkiego rodzaju nagród stosowanych przy promocji sprzedaży i w rezultacie przedsiębiorstwo będzie zmuszone do stałego nagradzania swoich klientów. Promocja sprzedaży może być skierowana zarówno do konsumentów, jak i do podmiotów będącymi handlowymi partnerami przedsiębiorstwa. Najczęściej spotykane instrumenty promocji sprzedaży skierowanej do konsumenta to: kupony, oferty specjalne, premie, konkursy, loterie, próbki, upominki, wystawy w miejscu sprzedaży. Z kolei narzędziami promocji handlowej mogą być takie instrumenty jak: rabaty i bonifikaty, reklama kooperatywna i szkolenia personelu odpowiedzialnego za sprzedaż. Działania z zakresu public relations (zwanych także propagandą marketingową) wyrażają się w dążeniu do kreowania, utrwalania i rozszerzania społecznego zaufania i pozytywnego wyobrażenia o przedsiębiorstwie. Ważną częścią,,stosunków społecznych są działania przedsiębiorstw zmierzające do kształtowania pożądanych postaw opinii publicznej przez politykę rozgłosu (ang. publicity) i wysoką reputację (ang. good will). Istota public relations zbliża omawiany instrument do reklamy. Jednak o ile reklama kierowana jest do szerokiego kręgu potencjalnych nabywców, to propaganda marketingowa ma trafić do liderów opinii społecznej. Informacje o,,stosunkach publicznych przedsiębiorstwa są bezpłatne (upowszechniają je media na własny koszt) i odbierane przez opinie publiczną jako bardziej wiarygodne od apelów i haseł reklamowych 6. Podstawowe narzędzia public relations to: informacje prasowe na temat produktu, prasowe artykuły tematyczne, informacje prasowe zawierające oświadczenie zarządu, strony internetowe, konferencje prasowe, seminaria, wystawy, targi, sponsoring oraz marketing społeczny. Sprzedaż osobista polega na prezentowaniu oferty firmy w toku bezpośredniej rozmowy sprzedawcy z potencjalnym nabywcą w celu doprowadzenia do zawarcia transakcji. Zakres sprzedaży osobistej w marketingu jest znacznie szerszy w stosunku do sprzedaży tradycyjnej. Nie ogranicza się bowiem do sprzedaży w sieci detalicznej, gastronomicznej czy usługowej, lecz obejmuje wszystkie pozostałe formy bezpośrednich, interpersonalnych kontaktów na wszystkich szczeblach obrotu towarowego. 7 Przedsiębiorstwa, które zamierzają rozpocząć kampanię reklamową swojego produktu lub usługi powinny rozważyć możliwość połączenia oddziaływania na potencjalnych 6 Podstawy marketingu Praca zbiorowa pod redakcją J. Altkorna, Instytut Marketingu, Kraków 1995, s Leksykon marketingu, Pod redakcją J. Altkorna i T. Kramera, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998, s

12 klientów poprzez reklamę z innymi instrumentami promocji. Na przykład zastosowanie obok reklamy narzędzi public relations pozwoliłoby podnieść skuteczność reklamy, przy niewielkich nakładach finansowych Kształtowanie programu reklamowego Projektowanie programu reklamowego skupia się na trzech zasadniczych kwestiach 8 : 1) identyfikacji docelowego odbiorcy, 2) określeniu celów reklamy, 3) projekcie i wykonaniu reklamy. 1) Identyfikacja odbiorców docelowych Identyfikacja odbiorców reklamy jest pierwszym krokiem w procesie kształtowania programu reklamowego. Ustalenie, do jakiej grupy potencjalnych nabywców reklama ma być skierowana, w największym stopniu zależy od strategii rynkowej firmy. Firma może chcieć na przykład zdobywać nowe segmenty rynku, może też skoncentrować się na segmencie, w którym jej obecna pozycja jest najsilniejsza. Nie zawsze finalny użytkownik produktu jest osobą, która decyduje o jego zakupie. W takim wypadku reklama powinna być skierowana zarówno do użytkownika, jak i na decydenta. Jeżeli docelowa grupa reklamy została zidentyfikowana należy możliwie najlepiej poznać jej cechy charakterystyczne, które mogą być pomocne przy konstruowaniu programu reklamowego. Najczęściej bada się takie cechy jak: styl życia, postawy, zainteresowania, upodobania, preferencje. Ważne jest też stwierdzenie jakich mediów najlepiej użyć w kontakcie z daną grupą konsumentów. 2) Określenie celów reklamy Reklamy, które koncentrują się na sprzedaży produktu lub usługi, można podzielić na trzy podstawowe formy 9 : a) reklamy pionierskie (informujące), b) reklamy konkurencyjne (perswazyjne), c) reklamy przypominające. 8 Opracowanie własne na podstawie K. Przybyłowski..., op cit., s K. Przybyłowski..., op. cit., s

13 Reklamy pionierskie stosuje się w początkowej fazie życia produktu tj. przy wprowadzaniu jej na rynek. Ma ona na celu przede wszystkim 10 : informowanie rynku o nowych produktach, sugerowanie nowych zastosowań produktu, informowanie rynku o zmianie ceny (zdobywanie do nowych segmentów rynku), wyjaśnianie sposobu działania produktu, opisywanie świadczonych usług, poprawianie fałszywych wyobrażeń o produkcie, redukowanie obaw klientów, budowanie wizerunku przedsiębiorstwa. Reklamy konkurencyjne stosuje się w fazie wzrostu sprzedaży produktu i fazie nasycenia rynku produktem. Główne cele reklamy konkurencyjnej to 11 : nakłanianie klienta do zakupu, budowanie świadomości marki, zmiana postrzegania przez konsumenta atrybutów produktu, zachęcanie konsumenta do zmienienia dotychczasowej marki produktu na markę reklamodawcy, nakłanianie klienta do szybszego dokonania zakupu. Reklama przypominająca jest stosowana najczęściej w fazie spadku sprzedaży produktu. Jej najważniejsze cele to 12 : przypominanie marki produktu; przypominanie konsumentowi o tym, że produkt może mu być potrzebny w najbliższej przyszłości; przypominanie o istnieniu produktu poza sezonem największej sprzedaży; przypominanie odbiorcom, gdzie dany produkt mogą nabyć; utrzymywanie wcześniej zdobytej świadomości o produkcie. Inną formą reklamy jest reklama instytucjonalna. Tego typu reklama stosowana jest zwykle aby wzmocnić programy public relations lub aby przeciwstawić się reklamie 10 Ph. Kotler..., op.cit. s Tamże, s Tamże, s

14 konkurencji. Celem reklamy instytucjonalnej (organizacji) jest wytworzenie pozytywnego wizerunku firmy oraz stanu przychylności wobec niej. Reklamę instytucjonalną stosują często takie firmy, jak PZU, Mercedes Benz, czy IBM, chcąc wzbudzić zaufanie do nazwy firmy. Zazwyczaj stosowane są cztery formy reklamy instytucjonalnej 13 : a) reklama orędownicza, b) pionierska reklama instytucjonalna, c) instytucjonalna reklama konkurencyjna, d) instytucjonalna reklama przypominająca. Reklama orędownicza prezentuje stanowisko firmy w określonej sprawie. Zajmowanie określonego stanowiska przez przedsiębiorstwo może znacząco wpływać na klimat, jaki będzie panował wokół firmy. Pionierskie reklamy instytucjonalne, podobnie jak reklamy produktów, są wykorzystywane, aby informować, czym jest firma, jaki jest zakres jej działalności lub gdzie jest zlokalizowana. Instytucjonalna reklama konkurencyjna promuje korzyści określonej klasy produktów w relacji do klasy z nią konkurencyjnej. Ta forma reklamy jest wykorzystywana na rynkach, na których przedmiotem konkurencji są ci sami nabywcy. Przykładowo polscy producenci masła rozpoczęli kampanię reklamową, której celem jest podkreślenie walorów smakowych w stosunku do margaryny. Instytucjonalna reklama przypominająca, podobnie jak reklamy przypominające produktu, ponownie zwracają uwagę konsumentów rynku docelowego na nazwę organizacji, tworzony wokół niej klimat i promowany wizerunek. Ważne jest, by określić cel reklamy możliwie precyzyjnie. Dzięki temu będzie można ustalić w jakim stopniu został on zrealizowany. 3) Projektowanie i wykonanie reklamy Wykonanie projektu jest najdłuższym i najtrudniejszym etapem konstruowania programu reklamowego. Można je podzielić na następujące czynności 14 : ustalenie budżetu akcji reklamowej, wybór mediów, ustalenie treści i formy przekazu, pomiar efektów akcji. Zostaną one przedstawione w dalszej części pracy. 13 K. Przybyłowski,... op. cit., s Opracowanie własne na podstawie K. Przybyłowski..., op. cit, s

15 Ustalenie budżetu akcji reklamowej Ustalenie budżetu akcji reklamowej jest kolejnym, niezwykle istotnym, etapem konstruowania programu reklamowego. Nie istnieje żadna zasada ściśle określająca, jaka część kosztów ogólnych mają stanowić koszty reklamy. Wysokość nakładów na reklamę zależy od wielu czynników, takich jak faza życia produktu, stopień znajomości marki przez konsumentów, poziom ich lojalności dla marki, poziom konkurencji na rynku. Niemniej w praktyce reklamy można wyodrębnić cztery metody ułatwiające dobór budżetu 15 : metoda na co nas stać polega na przeznaczaniu na wydatki reklamowe możliwie najwyższych kwot. Jest to najgorsza metoda, ponieważ brak jest tu jakiegokolwiek powiązania wydatków z celami promocji. metoda procentu od sprzedaży często stosuje się też wariant, w którym pod uwagę bierze się zysk. Metoda ta ma swoje wady i zalety. Zaletą jest to, że wielkość wydatków nigdy nie przekracza możliwości firmy. Wadą metody jest fakt, że związek wydatków na reklamę i wielkości sprzedaży prawie nigdy nie jest zależnością liniową. metoda naśladowania konkurencji metoda polega na stosowaniu podobnej strategii reklamowej co konkurencja. W większości przypadków takie podejście jest błędne, gdyż konkurenci rzadko znajdują się w takich samych sytuacjach rynkowych. metoda założonego celu jest to najlepsza z przedstawionych metod. Opiera się na dostosowaniu budżetu akcji reklamowej do jej celów. Metoda założonego celu jest najbardziej efektywna, jednak jej stosowanie jest najbardziej skomplikowane. Wymaga skrupulatnej analizy wszystkich czynników rynkowych oraz pozycji firmy. Istnieją także inne metody, takie jak metoda analityczna i eksperymentalna, polegające na budowaniu modeli ekonometrycznych i różnicowaniu wydatków w zależności od poszczególnych segmentów rynku. Są to metody bardzo skomplikowane i na ich stosowanie mogą pozwolić sobie jedynie największe firmy Wybór mediów (środków przekazu) W działalności reklamowej mogą być wykorzystane różne środki przekazu. Do najważniejszych zalicza się: prasę, radio, telewizję, Internet, plakaty oraz różne środki 15 Tamże, s

16 reklamy pocztowej (listy reklamowe, ulotki, karty pocztowe, foldery, katalogi). Różnią się one przede wszystkim kosztami, zasięgiem, siła oddziaływania i możliwościami kreowania przekazu. Ważne jest również to, czy reklama pozwala precyzyjnie określić krąg jej odbiorców. Ustalenie treści i formy przekazu. W tym etapie należy określić, jaką informację należy przekazać docelowemu audytorium, aby wywołać pożądaną odpowiedź. Sprowadza się to do sformułowania pewnego rodzaju przekazu (apelu), który będzie zawierał elementy sugerujące jakąś korzyść lub w inny sposób motywujące do działania. Wyróżnia się trzy podstawowe typy takiego apelu. 16 apel racjonalny odwołuje się on do konkretnych korzyści jakie przyniesie nabywcy zakup produktu. Przykładem mogą być przekazy podkreślające jakość, oszczędność, wartość i użyteczność danego produktu. 17 Odbiorca reklamy zawierającej przekaz w formie apelu racjonalnego ewentualną decyzję o zakupie produktu czy usługi podejmuje zwykle całkowicie świadomie w oparciu o dostarczone mu w reklamie informacje. apel emocjonalny usiłuje wzniecać niektóre negatywne lub pozytywne emocje, które motywują do zakupu. Nadawcy odwołują się do strachu, poczucia winy i wstydu, aby nakłonić ludzi do pewnych działań (np. mycia zębów, corocznej wizyty u lekarza) lub nakłonić do zaniechania innych (palenie, obżarstwo, używanie narkotyków) Nadawcy używają również pozytywnych bodźców takich jak humor, miłość, duma i radość. 18 W przypadku apelu emocjonalnego, reklamy mogą oddziaływać podświadomie na jej odbiorcę. apel moralny jest kierowany do odczuć audytorium, co jest dobre i właściwe. Tego typu bodźce są często używane, aby nakłonić ludzi do popierania spraw społecznych takich jak: walka o czyste środowisko, likwidacja segregacji rasowej, równouprawnienie kobiet i pomoc poszkodowanym. 19 Podobnie, jak w przypadku apelu emocjonalnego, reklama opierająca się na apelu moralnym może oddziaływać na jej odbiorcę podświadomie. Z kolei struktura przekazu dotyczy stosowania odpowiedniego sposobu wnioskowania, charakteru argumentacji (wspomnieć czy przemilczeć pewne wady produktu) oraz kolejności prezentacji (czy umieścić największe atuty na początku czy na końcu 16 Ph. Kotler..., op. cit., s Tamże, s Tamże, s Tamże, s

17 prezentacji). Zmienne te można różnie ustalać w zależności od typu produktu, odbiorców do których kierowany jest produkt, medium reklamowego itp Pomiar rezultatów Pomiar efektów reklamy jest jednym z trudniejszych zadań podczas konstruowania programu reklamowego. Główną przyczyną jest fakt, że trudno jest jednoznacznie określić wpływ reklam na zachowania konsumentów. Istnieją jednak metody ułatwiające badanie wpływu reklamy na ich adresatów. Najpopularniejsze z nich to 20 : odtwarzanie wspomagane polega na prezentacji reklamy badanym osobom, a następnie pytaniu respondentów, czy ich poprzedni kontakt z reklamą danego produktu miał miejsce poprzez czytanie, słuchanie czy też oglądanie. Metoda pozwala określić procent adresatów reklamy, którzy pamiętają, że widzieli daną reklamę, widzieli reklamę i zapamiętali produkt oraz tych adresatów, którzy zapamiętali ponad połowę treści przekazu reklamy. odtwarzanie nie wspomagane polega na zadawaniu pytań podobnych, jak w metodzie odtwarzania wspomaganego, ale badania respondentów nie poprzedza przypomnienie reklamy produktu. test postaw w tej metodzie respondenci odpowiadają na pytania, które mają na celu pomiar zmian ich postaw na skutek kampanii reklamowej. testy sprzedaży obejmują takie badania, jak eksperymenty kontrolowane (na przykład stosowanie różnych reklam na dwóch częściach rynku o zbliżonych cechach charakterystycznych i porównywanie wyników sprzedaży) oraz testy zakupów konsumentów (służą do mierzenia sprzedaży produktu w zależności od niektórych zmiennych reklamowych, na przykład rozkładu czasowego czy treści przekazu). Pomiar rezultatów reklamy ma na celu zbadanie, czy odniosła ona zakładany efekt. W przypadku, gdy tak się nie stało, osoby odpowiedzialne za program reklamowy powinny przeprowadzić szczegółową analizę poszczególnych składników programu reklamowego i dokonać niezbędnej korekty nieprawidłowo zaprojektowanych elementów. 20 K. Przybyłowski..., op. cit., s

18 1.2. Reklama tradycyjna a internetowa Reklama internetowa znacząco różni się od reklamy tradycyjnej. Wynika to przede wszystkim z odmienności medium jakim jest Internet. Tradycyjna zasada marketing-mixu znana z języka angielskiego jako 4P (product produkt, price cena, place miejsce oraz prmotion promocja) znalazła swoje odzwierciedlenie w Internecie w postaci 5C: convenience wygoda, community społeczność, commerce handel, communication komunikacja oraz content zawartość. Spośród wyżej wymienionych elementów zawartość jest składnikiem nadrzędnym. Witryna bez interesującej zawartości nie przyciągnie użytkowników. Wygoda sprawia, że serwis jest coraz częściej odwiedzany, co z kolei buduje społeczność. Społeczność umożliwia dokonanie transakcji na poziomie opłacalnym dla właściciela serwisu. Komunikacja natomiast jest ogniwem łączącym te wszystkie składniki 21. Tradycyjne nośniki reklamy prasa, radio, telewizja czy reklama pocztowa, charakteryzują się tym, że niejako podsuwają określoną informację czy reklamę 22. Aby przyciągnąć uwagę odbiorców wykorzystywane są różne techniki: specjalna szata graficzna, kolor, nietypowe techniki druku, obrazu czy dźwięku oraz wiele innych. Taka forma reklamy sprawia, że adresat przekazu nie ma wpływu na to co ogląda czy słucha, jest jego biernym odbiorcą. W przypadku Internetu jest odwrotnie. Tutaj użytkownik sieci a nie nadawca reklamy, decyduje o wyborze informacji, z którą chce się zapoznać. W nadmiarze stron internetowych reklamodawcy starają się w większym stopniu przyciągnąć uwagę oglądającego i nakłonić go do zapoznania się z informacją. W tym celu także stosuje się wiele technik, o których była mowa wyżej, stosowanych przy tradycyjnych nośnikach reklamy, jednakże dostosowanych do specyfiki Internetu. Właściwe wykorzystanie Intenetu w reklamie leży w zrozumieniu faktu, że Internet tworzy nową jakość w procesie komunikacji z klientem. Jest to medium, które charakteryzuje się cechami niedostępnymi w dotychczasowych mediach. Unikalność tę pokazuje opracowana przez firmę Ernst&Young koncepcja MEDIUM, wskazująca kluczowe cechy Internetu w działalności marketingowej 23 : /03/ J. Konikowski, Reklama on-line a reklama tradycyjna, 16/04/ R. Jędrkowiak, Jak nie sprzedawać w Internecie, Modern Marketing, nr 2 /2000, s

19 Mass (masowy, globalny) Economical (ekonomiczny, tani) Direct (bezpośredni) Interactive (interaktywny) Ultrafast (ultraszybki) Measurable (mierzalny) Internet łączy w sobie zarówno cechy medium masowego, jak i kanału komunikacji bezpośredniej. Pozwala to zarówno na dystrybucję, za pośrednictwem sieci, informacji adresowanej do masowego odbiorcy, jak i informacji ukierunkowanej na indywidualnego użytkownika, a także komunikację bezpośrednią opartą na indywidualnym kontakcie 24. Wynika to z faktu bezpośredniego kontaktu pomiędzy nadawcą i adresatem reklamy. Także dostęp do Internetu staje się coraz prostszy. Najważniejszą cechą reklamy w Internecie jest interaktywność, która ma decydujący wpływ na charakter reklamy. To właśnie interaktywność sprawia, że użytkownik Internetu odgrywa aktywną rolę w procesie komunikacji niż użytkownicy tradycyjnych mediów. Dzięki temu można lepiej obsłużyć klienta, dopasowując się do jego potrzeb. Firma Firma Konsument przekaz przekaz MEDIUM Firma Konsument Konsument Rys. 1. Komunikacja z wykorzystaniem Internetu Źródło: M. Kuziak, Internet medium reklamowe, Marketing w praktyce, nr 6/98, s J. Konikowski, Reklama on-line a reklama tradycyjna, 16/04/

20 Firma Przekaz MEDIUM Konsument Konsument Konsument Rys. 2. Komunikacja w mediach tradycyjnych Źródło: M. Kuziak, Internet medium reklamowe, Marketing w praktyce, nr 6/98, s. 64. Na podstawie powyższych rozważań można dokonać podziału mediów na media typu push (gdzie odbiorca nie ma wpływu na docierający do niego przekaz reklamowy) oraz media typu pull (użytkownik sam wybiera treści, które go interesują). Podstawowym zadaniem reklamy jest dotarcie do klientów zainteresowanych produktem bądź usługą i nakłonienie ich do zakupu. W tym celu należy wyodrębnić grupę potencjalnych klientów i dotrzeć do nich w ten sposób by nawiązać wzajemne, partnerskie stosunki. W przypadku reklamy opartej na tradycyjnych mediach (prasa, radio, telewizja) jest to bardzo trudne i kosztowne. Reklama internetowa natomiast umożliwia dostęp do ściśle określonej grupy klientów tworząc jednocześnie bezpośredni kontakt klient firma. Należy tu dodać, ze odbywa się to po znacznie niższych kosztach niż reklama tradycyjna. Siła oddziaływania reklamy internetowej w sieci WWW może zostać dodatkowo spotęgowana przez jej dywersyfikację. Dywersyfikacja polega na umieszczeniu kilku rodzajów reklam na różnych witrynach spełniających określone kryteria. Przykładowo, firma produkująca sprzęt komputerowy może umieścić swoją reklamę na stronach poświęconych właśnie tej tematyce. Dywersyfikacja umożliwia głęboką penetrację grupy docelowej. Dzięki 20

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE. Dariusz GADECKI

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE. Dariusz GADECKI WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE Dariusz GADECKI DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA NA RYNKU USŁUG INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE IDM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE Małgorzata Adamska ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE PROMOCJI MIASTA I GMINY KARGOWA Praca magisterska Promotor: dr inż. Mariola Michałowska Praca przyjęta... (data i podpis promotora) Uniwersytet Zielonogórski

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INTERNETU W SPRZEDAŻY I PROMOCJI USŁUG TURYSTYCZNYCH

WYKORZYSTANIE INTERNETU W SPRZEDAŻY I PROMOCJI USŁUG TURYSTYCZNYCH mgr Patrycja Smul Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania WYKORZYSTANIE INTERNETU W SPRZEDAŻY I PROMOCJI USŁUG TURYSTYCZNYCH Streszczenie: Na obecnym etapie Internet zmienił całkowicie oblicze handlowej

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Ewa Wrona Numer indeksu: 156256 KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE NA PRZYKŁADZIE FIRMY TURYSTYCZNEJ TRAVELER Praca licencjacka napisana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SPIS TREŚCI 1. Promocja jako składowa marketingu... 3 2. Definicje promocji i jej znaczenie... 3 3. Formy promocji... 4 3.1 REKLAMA... 4 3.2 AKWIZYCJA, SPRZEDAŻ OSOBISTA... 7 3.3

Bardziej szczegółowo

do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska

do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska do sukcesu www.brief.pl INTERNET&MOBILE2003 raport strategiczny IAB Polska AUTORZY RAPORTU IAB Polska: Olgierd Cygan Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa

Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa Lidia Danik Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa Wprowadzenie Segmentacja i pozycjonowanie uznawane są za

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Rozprawa doktorska MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe w podejmowaniu decyzji menedżerskich

Badania marketingowe w podejmowaniu decyzji menedżerskich M Badania marketingowe w podejmowaniu decyzji menedżerskich Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Magdalena Rzemieniak Badania marketingowe

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy

Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy 1 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy Łukasz Laskowski Zespół Systemów produkcji Rolnej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Brwinów

Bardziej szczegółowo

Analiza uwarunkowań dyfuzji innowacji na przykładzie telewizji interaktywnej w Polsce.

Analiza uwarunkowań dyfuzji innowacji na przykładzie telewizji interaktywnej w Polsce. Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Monika Mizielińska-Chmielewska Analiza uwarunkowań dyfuzji innowacji na przykładzie telewizji interaktywnej w Polsce. Praca doktorska na Kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

raport e-mail marketing

raport e-mail marketing raport e-mail marketing listopad 2010 Sponsorzy Partnerzy spis treści 6 Personalizuj, testuj, licz. E-mail marketing w liczbach 27 Efektywna kampania e-mail marketingowa - w końcu bez tajemnic ARTYKUŁ

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym wsparcie 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie

Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Ekonomii Kamil Sobolewski nr albumu: 207757 Praca magisterska na kierunku zarządzanie Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Programy lojalnościowe i motywacyjne

Programy lojalnościowe i motywacyjne Media & Marketing Polska DODATEK BIURA REKLAMY Programy lojalnościowe i motywacyjne Badanie potencjału rynku BtoB Nowe trendy okiem ekspertów Skuteczny program w biznesie Mechanizmy społecznościowe a lojalność

Bardziej szczegółowo

PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING

PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING Piotr Lenik 1 PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING Streszczenie: W opracowaniu zwrócono uwagę na kwestie dotyczące bogactwa przestrzeni stanowiącej obszar zainteresowań marketingu,

Bardziej szczegółowo

Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców

Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców 2014 Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców Warszawa 2014 Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Efektywna komunikacja w internecie

Efektywna komunikacja w internecie Efektywna komunikacja w internecie Cztery najważniejsze obszary skutecznej e-komunikacji: WWW media społecznościowe monitoring mediów mobile Nowe standardy komunikacji W szkole uczono nas tego, jak przebiega

Bardziej szczegółowo

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje ZAGADNIENIA: Menedżer w małej i średniej firmie. Narzędzia skutecznego zarządzania. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Narzędzie do optymalizacji i pozycjonowania stron internetowych dla wyszukiwarki

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego Dagmara Remer KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU MARKI NA PRZYKŁADZIE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH VOLVO Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem mgr Sebastiana

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH Monika Tomkiewicz Nr albumu: 248760 Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Marketing w sieci. podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady

Marketing w sieci. podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Marketing w sieci podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie Marketing w sieci podstawowe zagadnienia, inspiracje i przykłady Kraków 2011

Bardziej szczegółowo

MODEL ZARZĄDZANIA PORTALEM

MODEL ZARZĄDZANIA PORTALEM UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Rozprawa doktorska pt. MODEL ZARZĄDZANIA PORTALEM REKRUTACYJNYM mgr Agnieszka Wiącek Promotor: prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz Warszawa 2011 Spis treści Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE

JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE JAK ZROBIĆ Z SWOJEJ STRONY NIEZWYKLE SKUTECZNE NARZĘDZIE DO MARKETINGU W INTERNECIE 2012 - Krzysztof Morawski 1 Do swobodnego kopiowania i rozpowszechniania! Zezwala się na: łączenie tej publikacji z innymi

Bardziej szczegółowo