Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek"

Transkrypt

1 Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym: Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: I. INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1 Numer i nazwa Priorytetu: 1.2 Numer i nazwa Działania: 1.3 Numer i nazwa Poddziałania: 1.4 Województwo: 1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: 1.6 Numer konkursu: 1.7 Tytuł projektu: 1.8 Okres realizacji projektu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie dotyczy Mam zawód - mam pracę w regionie Od Do Województwo: Śląskie 1.9 Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina) Powiat: Gmina: 1.1 Wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej: 1.11 Projekt innowacyjny: 1.12 Projekt z komponentem ponadnarodowym: NIE NIE NIE 2.1 Nazwa projektodawcy: 2.2 Status prawny: 2.3 NIP: (PL) 2.4 REGON: II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) Samorząd Województwa Śląskiego, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego wspólnota samorządowa - województwo Suma kontrolna: 45E8-53A1-CFEE-CBBE Wersja Generatora: 6.4 1

2 Ulica: Nr domu: Nr lokalu: Miejscowość: 2.5 Adres siedziby: Kod pocztowy: 2.6 Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy: 2.7 Osoba do kontaktów roboczych: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Numer faksu: Adres: 2.8 Partnerzy: Nazwa organizacji/instytucji: Status prawny: Adres siedziby: Nazwa organizacji/instytucji: Status prawny: Adres siedziby: Nazwa organizacji/instytucji: Status prawny: Adres siedziby: Nazwa organizacji/instytucji: Status prawny: Adres siedziby: Nazwa organizacji/instytucji: Status prawny: Adres siedziby: Nazwa organizacji/instytucji: Status prawny: Adres siedziby: Nazwa organizacji/instytucji: Status prawny: Adres siedziby: Nazwa organizacji/instytucji: Status prawny: Adres siedziby: Nazwa organizacji/instytucji: Status prawny: Adres siedziby: Nazwa organizacji/instytucji: Status prawny: Adres siedziby: Nazwa organizacji/instytucji: Status prawny: Adres siedziby: Nazwa organizacji/instytucji: Status prawny: Adres siedziby: Nazwa organizacji/instytucji: Telefon: Fax: Ligonia 46 Katowice 42-5 (32) (32) Adam Matusiewicz, Mariusz Kleszczewski Lucyna Borowiecka-Kłapacz, Maria Krzystolik-Miketa, Bożena Wydrych (32) (32) ul. Dąbrowskiego 23, 4-29 Katowice TAK Powiat Będziński wspólnota samorządowa - powiat ul. Sączewskiego 6, 42-5 Będzin Powiat Bielski wspólnota samorządowa - powiat ul. Piastowska 4, 43-3 Bielsko-Biała Powiat Bieruńsko-Lędziński wspólnota samorządowa - powiat ul. św. Kingi 1, Bieruń Powiat Cieszyński wspólnota samorządowa - powiat ul. Bobrecka 29,43-4 Cieszyn Powiat Częstochowski wspólnota samorządowa - powiat ul. Jana III Sobieskiego 9, Częstochowa Powiat Gliwicki wspólnota samorządowa - powiat ul. Zygmunta Starego 17,44-1 Gliwice Powiat Kłobucki wspólnota samorządowa - powiat ul. Rynek JP II 13, 42-1 Kłobuck Powiat Lubliniecki wspólnota samorządowa - powiat ul. Paderewskiego 7, 42-7 Lubliniec Powiat Myszkowski wspólnota samorządowa - powiat ul. Pułaskiego 6, 42-3 Myszków Powiat Pszczyński wspólnota samorządowa - powiat ul.3 Maja 1, 43-2 Pszczyna Powiat Raciborski wspólnota samorządowa - powiat ul. Klasztorna 6, 47-4 Racibórz Powiat Rybnicki wspólnota samorządowa - powiat ul. 3 Maja 31, 44-2 Rybnik Powiat Tarnogórski Suma kontrolna: 45E8-53A1-CFEE-CBBE Wersja Generatora: 6.4 2

3 Status prawny: Adres siedziby: Nazwa organizacji/instytucji: Status prawny: Adres siedziby: Nazwa organizacji/instytucji: Status prawny: Adres siedziby: Nazwa organizacji/instytucji: Status prawny: Adres siedziby: Nazwa organizacji/instytucji: Status prawny: Adres siedziby: Nazwa organizacji/instytucji: Status prawny: Adres siedziby: Nazwa organizacji/instytucji: Status prawny: Adres siedziby: Nazwa organizacji/instytucji: Status prawny: Adres siedziby: Nazwa organizacji/instytucji: Status prawny: Adres siedziby: Nazwa organizacji/instytucji: Status prawny: Adres siedziby: Nazwa organizacji/instytucji: Status prawny: Adres siedziby: Nazwa organizacji/instytucji: Status prawny: Adres siedziby: Nazwa organizacji/instytucji: Status prawny: Adres siedziby: Nazwa organizacji/instytucji: Status prawny: Adres siedziby: Nazwa organizacji/instytucji: Status prawny: Adres siedziby: Nazwa organizacji/instytucji: Status prawny: Adres siedziby: Nazwa organizacji/instytucji: Status prawny: Adres siedziby: Nazwa organizacji/instytucji: Status prawny: Adres siedziby: Nazwa organizacji/instytucji: Status prawny: wspólnota samorządowa - powiat ul. Karłuszowiec 5, 42-6 Tarnowskie Góry Powiat Wodzisławski wspólnota samorządowa - powiat ul. Bogumińska 2, 44-3 Wodzisław Śląski Powiat Zawierciański wspólnota samorządowa - powiat ul. Sienkiewicza 34, 42-4 Zawiercie Powiat Żywiecki wspólnota samorządowa - powiat ul. Krasińskiego 13, 34-3 Żywiec Miasto Bielsko-Biała wspólnota samorządowa - gmina Plac Ratuszowy 1, 43-3 Bielsko-Biała Miasto Bytom wspólnota samorządowa - gmina ul. Parkowa 2, Bytom Miasto Częstochowa wspólnota samorządowa - gmina ul. Śląska 11/13, Częstochowa Miasto Dąbrowa Górnicza wspólnota samorządowa - gmina ul. Kościuszki 25, 41-3 Dąbrowa Górnicza Miasto Jastrzębie-Zdrój wspólnota samorządowa - gmina al. Piłsudskiego 6, Jastrzębie-Zdrój Miasto Jaworzno wspólnota samorządowa - gmina ul. Grunwaldzka 33, 43-6 Jaworzno Miasto Mysłowice wspólnota samorządowa - gmina ul. Powstańców 1, 41-4 Mysłowice Miasto Piekary Śląskie wspólnota samorządowa - gmina ul. Bytomska 84, Piekary Śląskie Miasto Rybnik wspólnota samorządowa - gmina ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-2 Rybnik Miasto Siemianowice Śląskie wspólnota samorządowa - gmina ul. Jana Pawła II 1, 41-1 Siemianowice Śląskie Miasto Sosnowiec wspólnota samorządowa - gmina al. Zwycięstwa 2, 41-2 Sosnowiec Miasto Świętochłowice wspólnota samorządowa - gmina ul. Katowicka 54, 41-6 Świętochłowice Miasto Tychy wspólnota samorządowa - gmina al. Niepodległości 49, 43-1 Tychy Miasto Zabrze wspólnota samorządowa - gmina ul. Powstańców 5-7, 41-8 Zabrze Miasto Żory wspólnota samorządowa - gmina Suma kontrolna: 45E8-53A1-CFEE-CBBE Wersja Generatora: 6.4 3

4 Adres siedziby: al. Wojska Polskiego 25, Żory Suma kontrolna: 45E8-53A1-CFEE-CBBE Wersja Generatora: 6.4 4

5 III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU (maksymalnie 3 znaków) 3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu 1. Uzasadnij potrzebę realizacji projektu 2. Wskaż cel główny oraz cele szczegółowe projektu 3. Określ, w jaki sposób mierzona będzie realizacja celów (ustal wskaźniki pomiaru celów) 4. Określ wartość obecną wskaźnika (stan wyjściowy projektu) i wartość docelową wskaźnika (której osiągnięcie będzie uznane za zrealizowanie danego celu) 5. Określ, w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki realizacji poszczególnych celów (ustal źrodło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru) Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu 1. Wskaż problem, na ktory odpowiedź stanowi cel główny projektu 2. Przedstaw opis sytuacji problemowej, do której odnosi się projekt (z uwzględnieniem sytuacji kobiet i mężczyzn), uwzględniając dane statystyczne odnoszące się do obszaru realizacji projektu 3. Przedstaw dostępne dane statystyczne uzasadniające cel główny projektu 4. Opisz wpływ, jaki realizacja projektu może mieć na podmioty inne niż grupa docelowa Obecnie polskie szkol. zawodowe na poziomie ponadgimnazjalnym przeżywa kryzys, skutkujący zmniejszeniem liczby os. podejmujących ten typ kształcenia ( Kompetencje zawodowe na śląskim rynku pracy -PBS DGA 21r). W roku szkol. 2/1 (wg GUS) w zasadniczych szkołach zaw. uczyło się prawie 6275 uczniów (19%) a w technikach uczniów (4%) (brak danych o odsetku kobiet), natomiast w roku szkol. 29/1 ZSZ uczniów -11% (7319 K 32%) a w technikach 748 uczniów -32% (26439 K 38%), co świadczy o malejącym zainteresowaniu tym typem kształcenia. Uczennice to około 36% ogółu uczniów szkół zaw. (dane z ankiet przeprowadzonych w powiatach woj. śl. w roku szkol. 29/1). Głównym problem szkol. zaw. w woj. śl. jest jego niska jakość połączona ze zjawiskiem spychania kształcenia zaw. na margines systemu edukacyjnego. Mimo tego, że rynek pracy poszukuje os. z wykształceniem technicznym na poziomie średnim i zawodowym, wśród os. w wieku lat występuje najwyższy wskaźnik bezrobocia - ponad 27% (55%K, 45%M), co świadczy o skali problemu.szczególnie w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy są kobiety absolwentki, często postrzegane jako mniej wartościowi i kompetentni pracownicy. Sytuację potwierdza wysoki poziom bezrobocia wśród kobiet (44,5% ogółu K w przedziale wiekowym 18-3). Funkcjonujący na rynku utarty podział na zawody typowo męskie i typowo kobiece wynika ze stereotypowego postrzegania płci i nierównego ich traktowania na rynku pracy. Niekorzystna sytuacja kobiet na rynku pracy wymaga stosowania odpowiednich instrumentów i środków już na poziomie edukacji. Na niską jakość szkol. zaw. wpływ ma szereg czynników. Aż 45% szkół zaw., jako problem niedostosowania swojej oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, wskazuje brak inicjatywy i zaangażowania ze strony pracodawców. Ich zdaniem przygotowanie zaw. absolwentów jest niewystarczające, nie posiadają oni także wymaganych uprawnień zaw. (brak współpracy szkoła/pracodawca). Uczniowie nie zdobywają uprawnień zawodowych i certyfikatów w szkołach, mimo że posiadanie ich jest wymagane na rynku pracy. W woj. śląskim tylko 31% os. z wykształceniem zasad. zaw. i 38%os. z wykształceniem średnim posiada uprawnienia zaw. i certyfikaty potwierdzające kwalifikacje zaw. (28%K, 44%M), przy czym odsetek ten jest najwyższy wśród os. z przedziału lat (zdobyte po szkole). Pomimo, że szkoły zaw. mają obowiązek organizowania praktyk zaw. nie przyczynia się to do poprawy sytuacji uczniów, ponieważ poziom tych praktyk jest bardzo niski, o czym świadczy zdawalność egzaminów zaw.. W ubiegłym roku szkol. egzamin zawodowy zdało 87% uczniów ZSZ, w przypadku uczniów szkół technicznych jedynie 56,3% (Oświata i wychowanie w roku szkol. 29/1, GUS Warszawa 21). Najwięcej trudności sprawia część praktyczna egzaminu (zdawalność na poziomie 59,3%), wskazuje to jednoznacznie na braki w tym zakresie. Ponadto na powyższą sytuację wpływa niedostateczne/przestarzałe wyposażenie pracowni w szkołach technicznych, a co za tym idzie, niedostateczne przygotowanie praktyczne uczniów do wykonywania zaw., w którym się kształcą (48% szkół zaw. woj. śląskiego zgłasza brak odpowiedniego wyposażenia z powodu braku środków finansowych w budżetach jst-ów prowadzących). Suma kontrolna: 45E8-53A1-CFEE-CBBE Wersja Generatora: 6.4 5

6 Kolejnym problemem szkol. zawodowego jest jego krytyczne postrzeganie przez społeczeństwo. Oceniane jest jako nieatrakcyjne i związane z niskim statusem społecznym. Deprecjonowanie szkół zaw. powoduje, że młodzi ludzie podejmują decyzję o wyborze kierunku kształcenia, nie zwracając uwagi na potrzeby rynku pracy. Powyższe dane wskazują na potrzebę realizacji proj. systemowego, który przyczyni się do poprawy/modernizacji systemu edukacji i szkolnictwa zawodowego. Cele proj. wpisują się w Strategię Rozwoju Kraju Priorytet 3 Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości, wskazujący m.in. na potrzebę dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy poprzez poprawę wykształcenia i kwalifikacji os. pracujących i wchodzących na rynek pracy, położenie nacisku na wzrost umiejętności wykorzystania technologii i przetwarzania informacji oraz rozwijanie i upowszechnianie systemu kształcenia na odległość, umożliwiającego uzyskanie i uzupełnianie wiedzy i kwalifikacji zawodowych (e-learning) oraz w Strategię Rozwoju Woj.Śląskiego Śląskie 22 Priorytet A Województwo Śląskie regionem nowej gospodarki kreującym i skutecznie absorbującym nowe technologie, wskazuje jako jeden z celów strategicznych wysoki poziom wykształcenia i umiejętności mieszkańców. Wpływ projektu na podmioty inne niż gr. docelowa: 1. pracodawcy/przedsiębiorcy: - współpraca ze szkołami i uczniami zwiększenie ich wpływ na proces kształcenia pracowników, - dostęp do Bazy pracodawców i absolwentów pozwoli sprawniej poszukiwać odpowiednich pracowników, współudział w procesie kształcenia zawodowego - podniesienie poziomu kompetencji potencjalnych/przyszłych pracowników, 2. mieszkańcy woj. śląskiego (rodzice+gimnazjaliści): - poprzez działania informacyjno-promocyjne wzrośnie świadomość nt. korzyści płynących z kształcenia zaw. - zwiększy się liczba os., które świadomie i z przekonaniem wybrały szkoły zaw., 3. nauczyciele/doradcy zawodowi: - zwiększenie dośw. w zakresie szeroko rozumianego doradztwa zaw. oraz prowadzenia zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia Cel główny projektu Wskaźnik pomiaru celu K Wartość obecna wskaźnika M O Wartość docelowa wskaźnika K M O Źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe ankieta wśród szkół - na zakończenie proj., dokumenty 275 potwierdzające organizację poszczególnych form wsparcia - co miesiąc Zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół zawodowych w woj. śląskim Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych ankieta wśród szkół - na zakończenie roku szkolnego, 275 dokumenty potwierdzające organizację staży/praktyk - 2 razy w roku Liczba szkół, które otwarły/zmodyfikowały kierunki kształcenia zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy 27 ankieta wśród szkół - na zakończenie proj. Suma kontrolna: 45E8-53A1-CFEE-CBBE Wersja Generatora: 6.4 6

7 3.1.3 Cele szczegółowe projektu Wskaźnik pomiaru celu Liczba uczniów, którzy zakończyli udział w zajęciach z doradztwa grupowego K Wartość obecna wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika K 4194 Podniesienie jakości i zwiększenie dostępności zajęć związanych z planowaniem ścieżki rozwoju Liczba uczniów, którzy zakończyli zawodowego udział w zajęciach z doradztwa indywidualnego M O M 7454 O Źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru lista obecności na zajęciach - raz w tygodniu, dziennik zajęć - po zakończeniu zajęć lista obecności - raz w tygodniu, karty doradztwa - po zakończeniu zajęć Poszerzenie oferty edukacyjnej poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych/pozaszkolnych, staży/praktyk, kursów/kursów certyfikowanych Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu poprzez doposażenie pracowni i zakup materiałów dydaktycznych Liczba uczniów, którzy stworzyli swój IPRZ Liczba uczniów, którzy zakończyli udział w zajęciach wyrównawczych, pozalekcyjnych/pozaszkolnych Liczba uczniów, którzy zakończyli udział w kursach/kursach certyfikowanych Liczba uczniów, którzy zakończyli udziała w stażach/praktykach zawodowych Liczba uczniów, którzy skorzystali z platformy e-lerningowej Liczba szkół, które otrzymały doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu Liczba szkół, które otrzymały wsparcie w postaci mateiałów dydaktycznych Plany Rozwoju Ścieżki Zawodowej - po zakończeniu zajęć lista obecności - raz w tygodniu zaświadczenia ukończenia kursu, certyfikaty - po zakończeniu udziału w zajęciach lista obecności - raz w tygodniu, dzienniczek praktyki/stażu - po zakończeniu praktyki/stażu liczba loginów, raport ze strony e-lerningowej - raz na 2 tygodnie dowód zakupu (faktury), raporty Partnerów, protokoły zdawczo/odbiorcze - po zakończeniu oku szkol. dowód zakupu (faktury), raporty Partnerów, protokoły zdawczo/odbiorcze - po zakończeniu roku szkol. Poprawa kontaktu uczeń/szkoła/pracodawca Liczba uczniów korzystających z "Bazy pracodawców i absolwentów" Liczba uczniów, którzy brali udział w wizycie studyjnej u pracodawcy liczba loginów, raporty ze strony internetowej - raz w miesiącu lista obecności - po zakończeniu wizyty studyjnej Liczba pracodawców wpisanych w "Bazie pracodawców i absolwentów" 1 raport ze strony internetowej - raz w miesiącu Poprawa wizerunku szkolnictwa zawodowego Liczba zorganizowanych targów pracy LIczba konferencji z pracodawcami i rodzicami 2 8 dokumenty potwierdzające wykonanie usługi (faktury), protokoły/notatki ze spotkań - po każdej edycji targów dokumenty potwierdzające wykonanie usługi (faktury), protokoły/notatki ze spotkań - po każdej konferencji Liczba konferencji promocyjnych - podsumowujących 2 usługi (faktury), protokoły/notatki ze spotkań - po każdej konferencji Suma kontrolna: 45E8-53A1-CFEE-CBBE Wersja Generatora: 6.4 7

8 3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych, w których nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla osób) 1. Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje, które zostaną objęte wsparciem z punktu widzenia istotnych dla projektu cech (np. wiek, status zawodowy, wykształcenie, płeć) 2. Uzasadnij wybór grupy docelowej, która objęta zostanie wsparciem 3. Opisz sposób rekrutacji uczestników/uczestniczek odnosząc się do planu rekrutacji, procedury rekrutacyjnej, dodatkowego naboru oraz katalogu przejrzystych kryteriów rekrutacji (z uwzględnieniem podziału K/M) 4. Opisz potrzeby, bariery i oczekiwania uczestników/uczestniczek projektu oraz podaj wiarygodne źródła pozyskania danych o skali zainteresowania potencjalnych uczestników/uczestniczek planowanym wsparciem projektowym Projekt adresowany jest do uczniów klas: I, II 2-letnich ZSZ, II, III 3-letnich ZSZ oraz II, III, IV techników kształcących w zawodach zgodnie z załącznikem do Rozporz MPiG z dnia r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy (Dz.U. nr 265, poz.2644). Szczególnymi działaniami w proj. zostaną objęte technika kształacące w kierunkach zbieżnych z obszarami specjalizacji technologicznych określonymi w Regionalnej Strategii Innowacji ( Analiza sektorów wzrostowych woj. ślaskiego -26r., Uchwała nr 4/27 KS RIS) Woj. Ślaskiego z dn r. w sprawie identyfikacji kierunków rozwoju technologicznego woj. śląskiego do roku 22. Ponadto kierunki te są zgodne z kierunkami kształcenia związanymi z energetyką oraz ochroną środowiska, co jest zgodne z założeniami Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (Komunikat Komisji Europa 22). Wybór gr. docelowej z pominięciem klas I (za wyjątkiem 2-letnich ZSZ), uzasadniony jest faktem, iż dla uczniów klas I ten etap kształcenia jest czasem rozpoznania ich potrzeb i możliwości edukacyjnych oraz określenia ewentualnych kierunków wsparcia. Ostateczna liczba uczestników proj. została ustalona na podstawie wyników ankiet i konsultacji przeprowadzonych w poszczególnych powiatach oraz Kuratorium Oświaty. Niemniej jednak projektodawca ma świadomośc, iż potencjali uczestnicy proj. napotykają na bariery psychologiczne, przejawiające się brakiem wiary we własne możliwości, brakiem świadomości potrzeby dokształcania, niskiej motywacji, a także bariery finansowe (dostęp do dodatkowej edukacji). W związku z powyższym proj. zakłada wsparcie dwuetapowe. I etapem tj. zajęciami z doradztwa grupowego zostanie objętych 939 uczniów w pierwszym roku szkol. (338 Kobiet, 61 Mężczyzn) i 5171 uczniów w drugim roku szkol. (1862 K, 339 M). II etapem tj. doradztwem indywidualnym, pakietem wsparcia, wizytami studyjnymi zostanie objętych 7513 uczniów w pierwszym roku szkol. (275 K, 488 M) i 4135 uczniów w drugim roku szkol. (1489 K, 2646 M) podział wynika z diagnozy w pkt Uczniowie Ci zostaną wyłonieni spośród uczestników I etapu. Dwuetapowa rekrutacja uczestników ma na celu uniknięcie nieprzemyślanych decyzji o udziale w proj. a tym samym zapobieganie rezygnacjom z udziału w dalszej części wsparcia. Rekrutacja zarówno w pierwszym roku trwania projektu jak i w drugim zaplanowana jest równocześnie u wszystkich Partnerów w miesiącu IX i jest przeprowadzana w analogiczny sposób (II-etapowo). Nabór do proj. będzie przeprowadzany w szkołach przy współpracy z wychowawcami. I etap naboru będzie polegał na wypełnieniu przez uczniów formularza zgłoszeniowego oraz ankiety badającej poziom motywacji na zajęciach wychowawczych, gdzie zostaną przedstawione założenia proj. Kryteria naboru uwzględnią: uczęszczanie do szkoły na terenie woj. śląskiego, poziom motywacji uczniów do uczestnictwa w proj., braki edukacyjne z danego przedmiotu (w przypadku zajęć dydaktyczno-wyrównawczych), uzdolnienia, dobre wyniki w nauce (w przypadku zajęć poszerzających). Uczniowie, którzy z powodu braku miejsc nie zostali zakwalifikowani do udziału w I etapie proj. (zajęcia z doradztwa grupowego), zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. Przed przystąpieniem do II etapu następuje kolejna weryfikacja motywacji sporządzana przez konsultanta zawodowego, który wyłania gr. ostatecznych uczestników proj. do udziału w pełnym zakresie wsparcia (możliwość uzupełniania niedoboru uczestników os. z listy rezerwowej utworzonej w I etapie rekrutacji). Równolegle z rekrutacją do proj. prowadzona będzie w całym woj. śląskim kampania inform.-prom.(przekaz w mediach, promocja w internecie, wydruk i dystrybucja ulotek, plakatów itp.), a także działania prom. na terenie szkół (omówienie założeń projektu na godz. wychowawczych, spotkania z rodzicami, umieszczenie informacji o proj. na stronach internetowych i tablicach ogłoszeniowych szkół, itp.). Suma kontrolna: 45E8-53A1-CFEE-CBBE Wersja Generatora: 6.4 8

9 3.2.1 Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe) Status uczestnika Bezrobotni w tym osoby długotrwale bezrobotne Osoby nieaktywne zawodowo w tym osoby uczące lub kształcące się Zatrudnieni w tym rolnicy w tym samozatrudnieni w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w administracji publicznej w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych Ogółem w tym osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych w tym migranci w tym osoby niepełnosprawne w tym osoby z terenów wiejskich Liczba osób K M O Przedsiębiorstwa objęte wsparciem Mikroprzedsiębiorstwa Małe przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa Duże przedsiębiorstwa Liczba Suma kontrolna: 45E8-53A1-CFEE-CBBE Wersja Generatora: 6.4 9

10 3.3 Zadania 1. Przyporządkuj poszczególne zadania do danego celu szczegółowego, do którego osiągnięcia przyczyni się realizacja danego zadania 2. Opisz zadania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie wraz z uzasadnieniem 3. Opisz produkty, które będą wytworzone w ramach realizacji zadań Nr Nazwa zadania Szczegółowy opis zadania i produktów, które będą wytworzone w ramach jego realizacji Cel szczegółowy projektu 1 Kampania informacyjno - promocyjna Opis zadania w uzasadnieniu kosztów - szczegółowy budżet Poprawa kontaktu uczeń/szkoła/pracodawca Poprawa wizerunku szkolnictwa zawodowego 2 Platforma e-lerningowa j.w 3 Realizacja proj. w powiecie będziński j.w Wskaźniki: Rok Szkol. 211/12 I Etap (E) - 19os. II Etap (E)- 152os. Pakiet (P) - 152os. Wizyty studyjne (Ws) - 152os. 6 doposażonych pracowni RIS (RIS) 1 szkół wyposażonych w materiały dydaktyczne (MD) I E - 12os. II E - 82os. P - 82os. Ws -82os 4 Realizacja proj. w powiecie bielskim 5 Realizacja proj. w powiecie bieruńskim j.w Rok Szkol. 211/12 I E - 75os. II E - 6os. P - 6os Ws - 6os. 2 RIS 6 MD Rok Szkol. 212/13 I E - 38os. II E - 3os. P - 3os. Ws - 3os. j.w Rok Szkol. 211/12 I E - 13os. II E - 14os. P - 14os. Suma kontrolna: 45E8-53A1-CFEE-CBBE Wersja Generatora: 6.4 1

11 Ws - 14os. 2 RIS 4 MD Rok Szkol. 212/13 I E - 7os. II E - 56os. P - 56os. Ws - 56os. 6 Realizacja proj. w powiecie cieszyńskim j.w. Rok Szkol. 211/12 I E - 525os. II E - 42os. P - 42os. Ws - 42os. 6 RIS 17 MD Rok Szkol. 212/13 I E - 283os. II E - 226os. P - 226os. Ws - 226os. 7 Realizacja proj. w powiecie częstochowskim 8 Realizacja proj. w powiecie gliwickim j.w. Rok Szkol. 211/12 I E - 69os. II E - 55os. P - 55os. Ws - 55os 3 RIS 3 MD Rok Szkol. 212/13 I E - 37os. II E - 3os. P - 3os. Ws - 3os. j.w. Rok Szkol. 211/12 I E -127os. II E - 12os. P - 12os. Ws - 12os. 3 RIS 5 MD Rok Szkol. 212/13 I E - 69os. II E - 55os. P - 55os. Suma kontrolna: 45E8-53A1-CFEE-CBBE Wersja Generatora:

12 Ws - 55os. 9 Realizacja proj. w powiecie kłobuckim j.w. Rok Szkol. 211/12 I E - 157os. II E - 126os. P - 126os. Ws - 126os. 2 RIS 8 MD Rok Szkol. 212/13 I E - 85os. II E - 68os. P - 68os. Ws - 68os. 1 Realizacja proj. w powiecie lublinieckim 11 Realizacja proj. w powiecie myszkowskim 12 Realizacja proj. w powiecie pszczyńskim j.w. Rok Szkol. 211/12 I E -15os. II E - 12os. P - 12os. Ws - 12os 3 RIS 8 MD Rok Szkol. 212/13 I E - 69os. II E - 55os. P - 55os. Ws - 55os. j.w. Rok Szkolny 211/12 I E - 147os. II E -118os. P - 118os. Ws - 118os. 3 RIS 3 MD Rok Szkol. 212/13 I E - 79os. II E - 63os. P - 63os. Ws - 63os. j.w. Rok Szkol. 211/12 I E - 221os. II E - 177os. P - 177os. Ws - 177os. Suma kontrolna: 45E8-53A1-CFEE-CBBE Wersja Generatora:

13 4 RIS 7 MD Rok Szkol. 212/13 I E - 119os. II E - 95os. P - 95os. Ws - 95os. 13 Realizacja proj. w powiecie raciborskim j.w. Rok Szkol. 211/12 I E - 32os. II E - 256os. P - 256os. Ws - 256os. 3 RIS 1 MD Rok Szkol. 212/13 I E - 172os. II E - 138os. P - 138os. Ws - 138os. 14 Realizacja proj. w powiecie rybnickim 15 Realizacja proj. w powiecie tarnogórskim j.w. Rok Szkol. 211/12 I E - 55os. II E - 44os. P - 44os. Ws - 44os. 1 RIS 2 MD Rok Szkol. 212/13 I E - 3os. II E - 24os. P - 24os. Ws - 24os. j.w. Rok Szkol. 211/12 I E - 752os. II E - 61os. P - 61os. Ws - 61os. 9 RIS 19 MD Rok Szkol. 212/13 I E - 45os. II E - 324os. P - 324os. Ws - 324os. Suma kontrolna: 45E8-53A1-CFEE-CBBE Wersja Generatora:

14 16 Realizacja proj. w powiecie wodzisławskim j.w. Rok Szkol. 211/12 I E - 425os. II E - 34os. P - 34os. Ws - 34os. 4 RIS 13 MD Rok Szkol. 212/13 I E - 229os. II E - 183os. P - 183os. Ws - 183os. 17 Realizacja proj. w powiecie zawierciańskim 18 Realizacja proj. w powiecie żywieckim 19 Realizacja proj. w mieście Bielsko-Biała j.w. Rok Szkol. 211/12 I E - 354os. II E - 284os. P - 284os. Ws - 284os. 6 RIS 11 MD Rok Szkol. 212/13 I E - 191os. II E - 153os. P - 153os. Ws - 153os. j.w. Rok Szkol. 211/12 I E - 223os. II E - 178os. P - 178os. Ws - 178os. 3 RIS 6 MD Rok Szkol. 212/13 I E - 12os. II E - 96os. P - 96os. Ws - 96os. j.w. Rok Szkol. 211/12 I E 746os. II E 597os. P 597os. Ws 597os. 6 RIS Suma kontrolna: 45E8-53A1-CFEE-CBBE Wersja Generatora:

15 18 MD Rok Szkol. 212/13 I E 42os. II E 321os. P 321os. Ws 321os. 2 Realizacja proj. w mieście Bytom j.w. Rok Szkol. 211/12 I E 436os. II E - 348os. P 348os. Ws 348os. 6 RIS 14 MD Rok Szkol. 212/13 I E 235os. II E 187os. P 187os. Ws 187os. 21 Realizacja proj. w mieście Częstochowa 22 Realizacja proj. w mieście Dąbrowa Górnicza j.w. Rok Szkol. 211/12 I E 889os. II E 711os. P 711os. Ws 711os. 1 RIS 17 MD Rok Szkol. 212/13 I E 478os. II E 383os. P 383os. Ws - 383os. j.w Rok Szkol. 211/12 I E 273os. II E 219os. P 219os. Ws 219os. 5 RIS 1 MD Rok Szkol. 212/13 I E 147os. II E 118os. P 118os. Ws 118os. 23 Realizacja proj. w mieście Jastrzębie Zdrój Suma kontrolna: 45E8-53A1-CFEE-CBBE Wersja Generatora:

16 j.w. Rok Szkol. 211/12 I E 337os. II E 27os. P 27os. Ws 27os. 2 RIS 7 MD Rok Szkol.212/13 I E 181os. II E 145os. P 145os. Ws 145os. 24 Realizacja proj. w mieście Jaworzno j.w. Rok Szkolny 211/212 I E 24os. II E 192os. P 192os. Ws 192os. 4 RIS 1 MD Rok Szkolny 212/213 I E - 129os. II E 13os. P 13os. Ws 13os. 25 Realizacja proj. w mieście Mysłowice 26 Realizacja proj. w mieście Piekary Śląskie j.w. Rok Szkol. 211/12 I E 119os. II E 95os. P 95os. Ws 95os. 2 RIS 7 MD Rok Szkol. 212/13 I E 64os. II E 51os. P 51os. Ws - 51os. j.w. Rok Szkol. 211/12 I E -1os. II E 8os. P 8os. Ws 8os. 1 RIS Suma kontrolna: 45E8-53A1-CFEE-CBBE Wersja Generatora:

17 3 MD Rok Szkol. 212/13 I E 54os. II E 43os. P 43os. Ws 43os. 27 Realizacja proj. w mieście Rybnik j.w. Rok Szkol. 211/12 I E 524os. II E 419os. P 419os. Ws 419os. 4 RIS 11 MD Rok Szkol. 212/13 I E 282os. II E 226os. P 226os. Ws 226os. 28 Realizacja proj. w mieście Siemianowice Śląskie 29 Realizacja proj. w mieście Sosnowiec j.w. Rok Szkol. 211/12 I E 96os. II E 77os. P 77os. Ws 77os. 2 RIS 4 MD Rok Szkol. 212/13 I E 52os. II E 41os. P 41os. Ws 41os. j.w Rok Szkol. 211/12 I E 5os. II E 4os. P 4os. Ws 4os. 5 RIS 13 MD Rok Szkol. 212/13 I E 269os. II E 215os. P 215os. Ws 215os. 3 Realizacja proj. w mieście Świętochłowice Suma kontrolna: 45E8-53A1-CFEE-CBBE Wersja Generatora:

18 j.w. Rok Szkol. 211/12 I E 68os. II E 54os. P 54os. Ws 54os. 1 RIS 3 MD Rok Szkol. 212/13 I E 5os. II E 4os. P 4os. Ws 4os. 31 Realizacja proje. w mieścietychy j.w. Rok Szkol. 211/12 I E 645os. II E 516os. P 516os. Ws 516os. 4 RIS 1 MD Rok Szkol. 212/13 I E 52os. II E 416os. P 416os. Ws 416os. 32 realizacja proj. w mieście Zabrze 33 Realizacja proj. w mieście Żory j.w. Rok Szkolny 211/12 I E 281os. II E 225os. P 225os. Ws 225os. 6 RIS 13 MD Rok Szkolny 212/13 I E 94os. II E 75os. P 75os. Ws -75os. j.w. Rok Szkol. 211/12 I E 216os. II E 173os. P 173os. Ws 173os. 2 RIS Suma kontrolna: 45E8-53A1-CFEE-CBBE Wersja Generatora:

19 3 MD Rok Szkol. 212/13 I E 116os. II E 93os. P 93os. Ws 93os. 34 Ewaluacja projektu Opis zadania w uzasadnieniu kosztów - szczegółowy budżet Poprawa kontaktu uczeń/szkoła/pracodawca Poprawa wizerunku szkolnictwa zawodowego WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA ZARZĄDZANIE PROJEKTEM Opis w punkcie Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu (dotyczy projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł) 1. Zidentyfikuj sytuacje, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie celów szczegółowych projektu lub wskaźników pomiaru celów 2. Wskaż sposób identyfikacji wystąpienia takiej sytuacji (zajścia ryzyka) 3. Opisz działania, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte, aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka Suma kontrolna: 45E8-53A1-CFEE-CBBE Wersja Generatora:

20 Cel szczegółowy Sytuacja, której wystąpienie może uniemożliwić lub utrudnić osiągnięcie danego celu lub wskaźnik jego pomiaru Sposób identyfikacji wystąpienia sytuacji ryzyka Opis działań, które zostaną podjęte w celu uniknięcia wystąpienia sytuacji ryzyka (zapobieganie) oraz w przypadku wystąpienia sytuacji ryzyka (minimalizowanie) Podniesienie jakości i zwiększenie1. problem z rekrutacją,frekwencją oraz dostępności zajęć związanych z planowaniem odpływem uczestników proj. ścieżki monitoring przebiegu procesu rekrutacji do I etapu, frekwencji na zajęciach oraz analiza ankiet oceniających wypełnianych przez uczestników po każdym etapie wsparcia-identyfikacja po stronie Partnera zapobieganie odpowiednie dostosowanie działań inf. - prom. do specyfiki grupy, dostosowanie harmonogramu realizacji doradztwa do możliwości grupy docelowej, dwuetapowa rekrutacja, stworzenie listy rezerwowej minimalizowanie wprowadzenie do udziału w projekcie uczniów z listy rezerwowej, zmiana źle ocenianego prowadzącego, zmiany w harmonogramie realizacji zadania 1. problem z kwalifikowaniem uczniów do II etapu, frekwencją oraz odpływem uczestników z proj. 2. przedłużające się procedury przetargowe - monitoring procedury przetargowejwyłonienie wykonawcyidentyfikacja ryzyka po stronie Partnera 3. niestosowanie podręcznika dydaktycznego monitoring zajęć przeprowadzanych przez przez konsultantów zawodowychkonsultantów -identyfikacja po stronie Partnera monitoring przebiegu procesu kwalifikowania uczniów do etapu II, frekwencji na zajęciach oraz analiza ankiet oceniających wypełnianych przez uczestników po każdym etapie wsparcia-identyfikacja po stronie Partnera 2. przedłużające się procedury przetargowe monitoring procedury przetargowej - wyłonienie wykonawcyidentyfikacja ryzyka po stronie Partnera zapobieganie terminowe przygotowanie dokumentacji przetargowej, przyjęcie odpowiednich buforów czasowych, pomoc (doradztwo) Lidera w sporządzaniu dok. przetargowej minimalizowanie zmiana harmonogramu realizacji zadania zapobieganie odpowiednio zawarte umowy z konsultantami zawod. na wykonanie usługi, kontrole na miejscu minimalizowanie zmiana prowdzącego - zmiana harmonogramu realizacji zadania zapobieganie odpowiednie dostosowanie procedur kwalifikacyj. do specyfiki grupy, dwuetapowa rekrutacja, dostosowanie harmonogramu realizacji pakietu do możliwości grupy docelowej minimalizowanie wprowadzenie do udziału w proj. uczniów z listy rezerwowej, zmiana źle ocenianego prowadzącego, możliwość dostosowania elementów wsparcia indywidualnie do potrzeb ucznia, zmiany w harmonogramie realizacji zadania zapobieganie terminowe przygotowanie dokumentacji przetargowej, przyjęcie odpowiednich buforów czasowych, pomoc (doradztwo) Lidera w sporządzaniu dokumentacji przetargowej Suma kontrolna: 45E8-53A1-CFEE-CBBE Wersja Generatora: 6.4 2

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. www.generatorwnioskow.efs.gov.pl I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI www.generatorwnioskow.efs.gov.pl Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE2020 w części współfinansowanej z EFS Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: [data z

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

NOWY WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REKOMENDACJE I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY

NOWY WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REKOMENDACJE I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY NOWY WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REKOMENDACJE I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY Kraków, 23 marca 2011 r. Zmiany dokumentów Od stycznia 2011 roku nastąpiły znaczące zmiany kluczowych dokumentów potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020

Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020 Załącznik 3 - Wzór Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 2020 Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów?

Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Dariusz Kurcman Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach Kielce, 30.01.2012 Zanim uruchomimy GWA Czytamy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia Liderów Oświaty

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia Liderów Oświaty Honorowy patronat: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia Liderów Oświaty 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach Projektu: Akademia Liderów

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ZESTAWIENIE PROJEKTÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM,

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ZESTAWIENIE PROJEKTÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM,

Bardziej szczegółowo

Jaworzno, dn

Jaworzno, dn Jaworzno, dn. 30.06.2015 Strona 1 z 10 Zdawalność matury 2015 - ogółem Nowa formuła egzaminu obecnych na 29 944 75,7 17924 80,8 12020 68,0 Wielkość miejscowości (położenie) Zdawalność matury 2015 podział

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR 11

KARTA INFORMACYJNA NR 11 KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice tel.032/20 77 777 (Informacja ŚL.U W) email: kancelaria @kuratorium.katowice.pl KARTA INFORMACYJNA NR 11 Rodzaj sprawy: zgłoszenie innowacji

Bardziej szczegółowo

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło:

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2008-2010 GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: http://gimnazjum.ewd.edu.pl/ 1 Od 2006 roku zespół EWD udostępnia gimnazjom tzw. kalkulator EWD oraz materiały szkoleniowe pozwalające

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT)

II. WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT) Załącznik nr I Wniosek o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny Informacje wypełniane

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Inwestuj w siebie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Inwestuj w siebie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Inwestuj w siebie 1 INFORMACJE O PROJEKCIE Projekt nr WND-POKL.09.02.00-26-009/10 pt. "Inwestuj w siebie" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

PROJEKT 3.00. Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek I. INFORMACJE O PROJEKCIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)

PROJEKT 3.00. Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek I. INFORMACJE O PROJEKCIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) PROJEKT 3.00 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Wypełnia instytucja przyjmująca wniosek Data wpłynięcia / 20 Numer wniosku Imię i nazwisko osoby przyjmującej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 Wniosek

Bardziej szczegółowo

CZYM JEST PROJEKT Mam zawód mam pracę w regionie?

CZYM JEST PROJEKT Mam zawód mam pracę w regionie? Platforma e-matura to część projektu systemowego Mam zawód mam pracę w regionie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu o charakterze innowacyjnym PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW Załącznik nr 6 do Polityki Bezpieczeństwa dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL Opis struktury zbioru danych PEFS 2007 wskazujący zawartość poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Wniosek o dofinansowanie projektu Pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ZAŁĄCZNIK NR 1 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Wniosek o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Projekt N@uczyciel przyszłości

Formularz zgłoszeniowy Projekt N@uczyciel przyszłości Formularz zgłoszeniowy Projekt N@uczyciel przyszłości Data dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej DANE OSOBOWE Imię/Imiona Nazwisko PESEL NIP Wiek w chwili przystąpienia do projektu Opieka nad

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW Załącznik nr 6 do Polityki Bezpieczeństwa dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL Opis struktury zbioru danych PEFS 2007 wskazujący zawartość poszczególnych

Bardziej szczegółowo

do projektu e-kompetentni

do projektu e-kompetentni IT Grzegorz Chojnacki ul. Powstańców 27a 05-870 Błonie Biuro u: ul. Pańska 98 lok. 26 00-837 Warszawa FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020

Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 2020 Załącznik nr 3 Wzór formularza uproszczonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO 2014 2020 (etap preselekcji) Uproszczony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Imię i nazwisko ucznia / nauczyciela:... Adres zameldowania:... (miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod) Telefon kontaktowy, e-mail:... Nr PESEL:... Deklaruję

Bardziej szczegółowo

Twoje miejsce na rynku pracy

Twoje miejsce na rynku pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Twoje miejsce na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało korektę formularza wniosku aplikacyjnego.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało korektę formularza wniosku aplikacyjnego. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało korektę formularza wniosku aplikacyjnego. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowuje zmianę formularza wniosku w programie Kapitał Ludzki. Jeśli uradowani

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Program staży u pracodawców dla uczniów szkół zawodowych w Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

1. DANE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU

1. DANE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Zdobądź certyfikat z języka angielskiego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 14.000 euro

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 14.000 euro Tczew, dnia 26 sierpnia 2013 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 14.000 euro 1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO Powiat Tczewski/ Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA REKRUTACYJNA Imię Nazwisko PESEL: Płeć: kobieta/mężczyzna * I. Adres zamieszkania: Województwo: Powiat: Gmina:.. Kod pocztowy i miasto: Ulica/miejscowość*:..

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń. realizowanego przez Gminę Rzekuń

Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń. realizowanego przez Gminę Rzekuń Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń realizowanego przez Gminę Rzekuń 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji Kandydatów/ek do projektu "Warsztaty

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy Projekt Czas na przedsiębiorczość Data i godzina dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej Formularz należy: - wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI - podpisać czytelnie - dostarczyć

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACYJNY do projektu Poprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Zbójnie

REGULAMIN REKRUTACYJNY do projektu Poprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Zbójnie Załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia komisji rekrutacyjnej w dniu 1 marca 2014 r. REGULAMIN REKRUTACYJNY do projektu Poprawa osiągnięć edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Zbójnie realizowanego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt Działa, w ramach którego jest realizowany projekt MEDFUTURE Medyczne zawody przyszłości POKL-04.03.00-00-052/12

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Miasto Sokołów Podlaski/Miejskie Przedszkole Nr 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie,,mali

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Projekt Kariera młodych w Twoich rękach

Formularz zgłoszeniowy Projekt Kariera młodych w Twoich rękach Formularz zgłoszeniowy Projekt Kariera młodych w Twoich rękach Data dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej DANE OSOBOWE Imię/Imiona Nazwisko PESEL NIP Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka

Bardziej szczegółowo

Formularz Rekrutacyjny i Ankieta Preferencji Zawodowych nr... do Projektu Centrum Aktywizacji Młodzieży

Formularz Rekrutacyjny i Ankieta Preferencji Zawodowych nr... do Projektu Centrum Aktywizacji Młodzieży Formularz Rekrutacyjny i Ankieta Preferencji Zawodowych nr... do Projektu Centrum Aktywizacji Młodzieży realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY

Człowiek najlepsza inwestycja KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY Data wpływu formularza do Biura Projektu. podpis (wypełnia pracownik ) Data rozpoczęcia udziału w projekcie: / / Dane uczestnika Imię (imiona):..... Nazwisko:..... Płeć (proszę

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych

Ogłoszenie o konkursie na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych Ogłoszenie o konkursie na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE i/lub środków zewnętrznych Działając art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NAJLEPSZY W ZAWODZIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NAJLEPSZY W ZAWODZIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NAJLEPSZY W ZAWODZIE realizowanym w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik nr 9.6 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL.

Bardziej szczegółowo

Ja, niżej podpisana/y.. deklaruję udział w projekcie

Ja, niżej podpisana/y.. deklaruję udział w projekcie Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ja, niżej podpisana/y deklaruję udział w projekcie (imię i nazwisko) pt. RAZEM LEPIEJ czyli Centrum Rozwoju Osobistego w Gminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Dobra szkoła lepsza przyszłość dla uczniów Technikum Lotniczego w Katowicach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Dobra szkoła lepsza przyszłość dla uczniów Technikum Lotniczego w Katowicach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dobra szkoła lepsza przyszłość dla uczniów Technikum Lotniczego w Katowicach Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy instytucji do udziału w Projekcie pn. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich

Formularz zgłoszeniowy instytucji do udziału w Projekcie pn. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich Wpłynęło dnia/godz.. Nr kolejny. Podpis osoby przyjmującej. Formularz zgłoszeniowy instytucji do udziału w Projekcie pn. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich Szanowni Państwo! Niniejsza ankieta

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Aktywny mikroprzedsiębiorca. Poddziałanie 8.1.1 PO KL

FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Aktywny mikroprzedsiębiorca. Poddziałanie 8.1.1 PO KL Wypełnia osoba przyjmująca formularz NIK: AM/ 8.1.1 -. /. 1 Załącznik 2 Data i godzina złożenia formularza:.. Podpis przyjmującego:.. I Dane podstawowe FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Aktywny mikroprzedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Załącznik nr. 6. Cz. 1 ZGŁOSZENIE PRACOWNIKA MIKROPRZEDSIEBIORSTWA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Załącznik nr. 6. Cz. 1 ZGŁOSZENIE PRACOWNIKA MIKROPRZEDSIEBIORSTWA Załącznik nr. 6 Cz. 1 ZGŁOSZENIE PRACOWNIKA MIKROPRZEDSIEBIORSTWA Dane pracownika Dane kontaktowe Lp. Nazwa 1 Imię (imiona) 2 Nazwisko 3 Płeć Kobieta Mężczyzna 4 Wiek w chwili przystępowania do projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW 1 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW W projekcie: Akademia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Jednostkach Ochrony Zdrowia. Zarządzanie Zasobami 1 Informacje o projekcie Projekt Akademia Zarządzania Zasobami

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulamin uczestnictwa w projekcie Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Partner:, ul. Józefa Marka 9, 340-600 Limanowa Za realizację projektu odpowiedzialne jest:, ul. Reymonta 3, 34-651 Limanowa

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestników KWESTIONARIUSZ OSOBOWY do projektu Wiedza kluczem do sukcesu W ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Projekt: RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej

Formularz zgłoszeniowy Projekt: RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Formularz zgłoszeniowy Projekt: RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Nr projektu: KL/08686/10/7.2.2 Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe uczestnika projektu

Dane osobowe uczestnika projektu osobowe uczestnika projektu uczestnika kontaktowe dodatkowe Lp. Nazwa Słowniki 1 Imię (imiona) 2 Nazwisko 3 Płeć Kobieta / Mężczyzna* 4 Wiek w chwili przystępowania do projektu 5 PESEL 6 Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13

Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13 Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13 REALIZOWANEGO W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie 5.4.2

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY

FORMULARZ APLIKACYJNY PROJEKT NR WND-POKL.09.05.00-04-149/08 PT. INICJATOR SPOŁECZNY INICJATYWA EDUKACYJNA W NASZYCH RĘKACH WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. FORMULARZ APLIKACYJNY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu ICT w klasach I-III Szkół Podstawowych w gminie wiejskiej Opatowiec współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulamin uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Realizator: Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt Poddziałanie, w ramach którego realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Szkoła dostosowana do indywidualnych potrzeb ucznia

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Szkoła dostosowana do indywidualnych potrzeb ucznia REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoła dostosowana do indywidualnych potrzeb ucznia I. INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt pn. Szkoła dostosowana do indywidualnych potrzeb ucznia realizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

Kobieta Mężczyzna. Nie. Tak. Nie

Kobieta Mężczyzna. Nie. Tak. Nie Formularz zgłoszeniowy Projekt: RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Nr projektu: KL/08686/10/7.2.2 Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm

REGULAMIN PROJEKTU. Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm REGULAMIN PROJEKTU Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki naboru, proces rekrutacji i udzielania

Bardziej szczegółowo

Miasto Będzin. WYGRAJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miasto Będzin. WYGRAJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miasto Będzin Prezydent Miasta Będzina ogłasza nabór na stanowiska w Projekcie pn. Wygraj swoją przyszłość realizowanym w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Pierwsza pomoc bez tajemnic

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Pierwsza pomoc bez tajemnic REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Pierwsza pomoc bez tajemnic 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji uczestników do projektu pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski

Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski Projekt badawczy Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego SGP WSL Człowiek najlepsza inwestycja Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o projekcie

1. Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W V EDYCJI PROJEKTU Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MISTRZ Człowiek najlepsza inwestycja. Zasady rekrutacji uczestników. w PROJEKCIE MISTRZ

PROJEKT MISTRZ Człowiek najlepsza inwestycja. Zasady rekrutacji uczestników. w PROJEKCIE MISTRZ Zasady rekrutacji uczestników w PROJEKCIE MISTRZ 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Mistrz (nr projektu WND-POKL.09.03.00-12-010/10) realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA SUKCES REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Aktywność

Bardziej szczegółowo

1 DEFINICJE. Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia

1 DEFINICJE. Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/POKL/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 1 czerwca 2011r. Regulamin zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Aktywni z przyszłością realizowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Uniwersytet Śląski w Katowicach

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Uniwersytet Śląski w Katowicach Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL Tytuł Projektu Programowanie kariery - wsparcie młodych osób na rynku pracy WND-POKL.06.01.01-24-229/13 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego (PIT) po 1 stycznia 2011 roku

Zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego (PIT) po 1 stycznia 2011 roku Zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego (PIT) po 1 stycznia 2011 roku Warszawa, 22 lutego 2011 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK APLIKACYJNY O STAŻ

WNIOSEK APLIKACYJNY O STAŻ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Data wpływu. (Wypełnia osoba przyjmująca formularz) WNIOSEK APLIKACYJNY O STAŻ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Tytuł projektu Nr projektu grantprogres II

Bardziej szczegółowo

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Przedszkole równych szans Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnicy i instytucje odpowiedzialne za sprawy osób niepełnosprawnych. (aktualne na 5.10.2012 r.)

Pełnomocnicy i instytucje odpowiedzialne za sprawy osób niepełnosprawnych. (aktualne na 5.10.2012 r.) owiatowe Centra Pomocy Rodzinie Pełnomocnicy i instytucje odpowiedzialne za sprawy osób niepełnosprawnych (aktualne na 5.10.2012 r.) L.p. Powiat Adres 1. Będziński 2. Bielski 3. Będzinie ul. Krasickiego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Wracam do pracy! Data dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej DANE KANDYDATA/KI Imię/Imiona Nazwisko Wiek w chwili przystąpienia do projektu PESEL Osoba niepełnosprawna

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Nowoczesne budownictwo Projekt nr WND-POKL.08.01.01-16-028/12 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne budownictwo realizowanym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Data wpływu formularza zgłoszeniowego Numer formularza zgłoszeniowego Podpis osoby przyjmującej formularz Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dla osób ubiegających

Bardziej szczegółowo

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ogłoszenie w sprawie zatrudnienia na umowę zlecenie koordynatora/koordynatorki projektu, specjalisty/specjalistki ds. rozliczeń oraz nauczycieli/nauczycielek prowadzących zajęcia pozalekcyjne w projekcie

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA. do udziału w projekcie. Innowacyjny uczeń

KARTA ZGŁOSZENIA. do udziału w projekcie. Innowacyjny uczeń Łódź, 2014 r. miejscowość, data KARTA ZGŁOSZENIA do udziału w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie

Bardziej szczegółowo