Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek"

Transkrypt

1 Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym: Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: I. INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1 Numer i nazwa Priorytetu: 1.2 Numer i nazwa Działania: 1.3 Numer i nazwa Poddziałania: 1.4 Województwo: 1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: 1.6 Numer konkursu: 1.7 Tytuł projektu: 1.8 Okres realizacji projektu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie dotyczy Mam zawód - mam pracę w regionie Od Do Województwo: Śląskie 1.9 Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina) Powiat: Gmina: 1.1 Wyodrębniony projekt współpracy ponadnarodowej: 1.11 Projekt innowacyjny: 1.12 Projekt z komponentem ponadnarodowym: NIE NIE NIE 2.1 Nazwa projektodawcy: 2.2 Status prawny: 2.3 NIP: (PL) 2.4 REGON: II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) Samorząd Województwa Śląskiego, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego wspólnota samorządowa - województwo Suma kontrolna: 45E8-53A1-CFEE-CBBE Wersja Generatora: 6.4 1

2 Ulica: Nr domu: Nr lokalu: Miejscowość: 2.5 Adres siedziby: Kod pocztowy: 2.6 Osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy: 2.7 Osoba do kontaktów roboczych: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Numer faksu: Adres: 2.8 Partnerzy: Nazwa organizacji/instytucji: Status prawny: Adres siedziby: Nazwa organizacji/instytucji: Status prawny: Adres siedziby: Nazwa organizacji/instytucji: Status prawny: Adres siedziby: Nazwa organizacji/instytucji: Status prawny: Adres siedziby: Nazwa organizacji/instytucji: Status prawny: Adres siedziby: Nazwa organizacji/instytucji: Status prawny: Adres siedziby: Nazwa organizacji/instytucji: Status prawny: Adres siedziby: Nazwa organizacji/instytucji: Status prawny: Adres siedziby: Nazwa organizacji/instytucji: Status prawny: Adres siedziby: Nazwa organizacji/instytucji: Status prawny: Adres siedziby: Nazwa organizacji/instytucji: Status prawny: Adres siedziby: Nazwa organizacji/instytucji: Status prawny: Adres siedziby: Nazwa organizacji/instytucji: Telefon: Fax: Ligonia 46 Katowice 42-5 (32) (32) Adam Matusiewicz, Mariusz Kleszczewski Lucyna Borowiecka-Kłapacz, Maria Krzystolik-Miketa, Bożena Wydrych (32) (32) ul. Dąbrowskiego 23, 4-29 Katowice TAK Powiat Będziński wspólnota samorządowa - powiat ul. Sączewskiego 6, 42-5 Będzin Powiat Bielski wspólnota samorządowa - powiat ul. Piastowska 4, 43-3 Bielsko-Biała Powiat Bieruńsko-Lędziński wspólnota samorządowa - powiat ul. św. Kingi 1, Bieruń Powiat Cieszyński wspólnota samorządowa - powiat ul. Bobrecka 29,43-4 Cieszyn Powiat Częstochowski wspólnota samorządowa - powiat ul. Jana III Sobieskiego 9, Częstochowa Powiat Gliwicki wspólnota samorządowa - powiat ul. Zygmunta Starego 17,44-1 Gliwice Powiat Kłobucki wspólnota samorządowa - powiat ul. Rynek JP II 13, 42-1 Kłobuck Powiat Lubliniecki wspólnota samorządowa - powiat ul. Paderewskiego 7, 42-7 Lubliniec Powiat Myszkowski wspólnota samorządowa - powiat ul. Pułaskiego 6, 42-3 Myszków Powiat Pszczyński wspólnota samorządowa - powiat ul.3 Maja 1, 43-2 Pszczyna Powiat Raciborski wspólnota samorządowa - powiat ul. Klasztorna 6, 47-4 Racibórz Powiat Rybnicki wspólnota samorządowa - powiat ul. 3 Maja 31, 44-2 Rybnik Powiat Tarnogórski Suma kontrolna: 45E8-53A1-CFEE-CBBE Wersja Generatora: 6.4 2

3 Status prawny: Adres siedziby: Nazwa organizacji/instytucji: Status prawny: Adres siedziby: Nazwa organizacji/instytucji: Status prawny: Adres siedziby: Nazwa organizacji/instytucji: Status prawny: Adres siedziby: Nazwa organizacji/instytucji: Status prawny: Adres siedziby: Nazwa organizacji/instytucji: Status prawny: Adres siedziby: Nazwa organizacji/instytucji: Status prawny: Adres siedziby: Nazwa organizacji/instytucji: Status prawny: Adres siedziby: Nazwa organizacji/instytucji: Status prawny: Adres siedziby: Nazwa organizacji/instytucji: Status prawny: Adres siedziby: Nazwa organizacji/instytucji: Status prawny: Adres siedziby: Nazwa organizacji/instytucji: Status prawny: Adres siedziby: Nazwa organizacji/instytucji: Status prawny: Adres siedziby: Nazwa organizacji/instytucji: Status prawny: Adres siedziby: Nazwa organizacji/instytucji: Status prawny: Adres siedziby: Nazwa organizacji/instytucji: Status prawny: Adres siedziby: Nazwa organizacji/instytucji: Status prawny: Adres siedziby: Nazwa organizacji/instytucji: Status prawny: Adres siedziby: Nazwa organizacji/instytucji: Status prawny: wspólnota samorządowa - powiat ul. Karłuszowiec 5, 42-6 Tarnowskie Góry Powiat Wodzisławski wspólnota samorządowa - powiat ul. Bogumińska 2, 44-3 Wodzisław Śląski Powiat Zawierciański wspólnota samorządowa - powiat ul. Sienkiewicza 34, 42-4 Zawiercie Powiat Żywiecki wspólnota samorządowa - powiat ul. Krasińskiego 13, 34-3 Żywiec Miasto Bielsko-Biała wspólnota samorządowa - gmina Plac Ratuszowy 1, 43-3 Bielsko-Biała Miasto Bytom wspólnota samorządowa - gmina ul. Parkowa 2, Bytom Miasto Częstochowa wspólnota samorządowa - gmina ul. Śląska 11/13, Częstochowa Miasto Dąbrowa Górnicza wspólnota samorządowa - gmina ul. Kościuszki 25, 41-3 Dąbrowa Górnicza Miasto Jastrzębie-Zdrój wspólnota samorządowa - gmina al. Piłsudskiego 6, Jastrzębie-Zdrój Miasto Jaworzno wspólnota samorządowa - gmina ul. Grunwaldzka 33, 43-6 Jaworzno Miasto Mysłowice wspólnota samorządowa - gmina ul. Powstańców 1, 41-4 Mysłowice Miasto Piekary Śląskie wspólnota samorządowa - gmina ul. Bytomska 84, Piekary Śląskie Miasto Rybnik wspólnota samorządowa - gmina ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-2 Rybnik Miasto Siemianowice Śląskie wspólnota samorządowa - gmina ul. Jana Pawła II 1, 41-1 Siemianowice Śląskie Miasto Sosnowiec wspólnota samorządowa - gmina al. Zwycięstwa 2, 41-2 Sosnowiec Miasto Świętochłowice wspólnota samorządowa - gmina ul. Katowicka 54, 41-6 Świętochłowice Miasto Tychy wspólnota samorządowa - gmina al. Niepodległości 49, 43-1 Tychy Miasto Zabrze wspólnota samorządowa - gmina ul. Powstańców 5-7, 41-8 Zabrze Miasto Żory wspólnota samorządowa - gmina Suma kontrolna: 45E8-53A1-CFEE-CBBE Wersja Generatora: 6.4 3

4 Adres siedziby: al. Wojska Polskiego 25, Żory Suma kontrolna: 45E8-53A1-CFEE-CBBE Wersja Generatora: 6.4 4

5 III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU (maksymalnie 3 znaków) 3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu 1. Uzasadnij potrzebę realizacji projektu 2. Wskaż cel główny oraz cele szczegółowe projektu 3. Określ, w jaki sposób mierzona będzie realizacja celów (ustal wskaźniki pomiaru celów) 4. Określ wartość obecną wskaźnika (stan wyjściowy projektu) i wartość docelową wskaźnika (której osiągnięcie będzie uznane za zrealizowanie danego celu) 5. Określ, w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki realizacji poszczególnych celów (ustal źrodło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru) Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu 1. Wskaż problem, na ktory odpowiedź stanowi cel główny projektu 2. Przedstaw opis sytuacji problemowej, do której odnosi się projekt (z uwzględnieniem sytuacji kobiet i mężczyzn), uwzględniając dane statystyczne odnoszące się do obszaru realizacji projektu 3. Przedstaw dostępne dane statystyczne uzasadniające cel główny projektu 4. Opisz wpływ, jaki realizacja projektu może mieć na podmioty inne niż grupa docelowa Obecnie polskie szkol. zawodowe na poziomie ponadgimnazjalnym przeżywa kryzys, skutkujący zmniejszeniem liczby os. podejmujących ten typ kształcenia ( Kompetencje zawodowe na śląskim rynku pracy -PBS DGA 21r). W roku szkol. 2/1 (wg GUS) w zasadniczych szkołach zaw. uczyło się prawie 6275 uczniów (19%) a w technikach uczniów (4%) (brak danych o odsetku kobiet), natomiast w roku szkol. 29/1 ZSZ uczniów -11% (7319 K 32%) a w technikach 748 uczniów -32% (26439 K 38%), co świadczy o malejącym zainteresowaniu tym typem kształcenia. Uczennice to około 36% ogółu uczniów szkół zaw. (dane z ankiet przeprowadzonych w powiatach woj. śl. w roku szkol. 29/1). Głównym problem szkol. zaw. w woj. śl. jest jego niska jakość połączona ze zjawiskiem spychania kształcenia zaw. na margines systemu edukacyjnego. Mimo tego, że rynek pracy poszukuje os. z wykształceniem technicznym na poziomie średnim i zawodowym, wśród os. w wieku lat występuje najwyższy wskaźnik bezrobocia - ponad 27% (55%K, 45%M), co świadczy o skali problemu.szczególnie w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy są kobiety absolwentki, często postrzegane jako mniej wartościowi i kompetentni pracownicy. Sytuację potwierdza wysoki poziom bezrobocia wśród kobiet (44,5% ogółu K w przedziale wiekowym 18-3). Funkcjonujący na rynku utarty podział na zawody typowo męskie i typowo kobiece wynika ze stereotypowego postrzegania płci i nierównego ich traktowania na rynku pracy. Niekorzystna sytuacja kobiet na rynku pracy wymaga stosowania odpowiednich instrumentów i środków już na poziomie edukacji. Na niską jakość szkol. zaw. wpływ ma szereg czynników. Aż 45% szkół zaw., jako problem niedostosowania swojej oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, wskazuje brak inicjatywy i zaangażowania ze strony pracodawców. Ich zdaniem przygotowanie zaw. absolwentów jest niewystarczające, nie posiadają oni także wymaganych uprawnień zaw. (brak współpracy szkoła/pracodawca). Uczniowie nie zdobywają uprawnień zawodowych i certyfikatów w szkołach, mimo że posiadanie ich jest wymagane na rynku pracy. W woj. śląskim tylko 31% os. z wykształceniem zasad. zaw. i 38%os. z wykształceniem średnim posiada uprawnienia zaw. i certyfikaty potwierdzające kwalifikacje zaw. (28%K, 44%M), przy czym odsetek ten jest najwyższy wśród os. z przedziału lat (zdobyte po szkole). Pomimo, że szkoły zaw. mają obowiązek organizowania praktyk zaw. nie przyczynia się to do poprawy sytuacji uczniów, ponieważ poziom tych praktyk jest bardzo niski, o czym świadczy zdawalność egzaminów zaw.. W ubiegłym roku szkol. egzamin zawodowy zdało 87% uczniów ZSZ, w przypadku uczniów szkół technicznych jedynie 56,3% (Oświata i wychowanie w roku szkol. 29/1, GUS Warszawa 21). Najwięcej trudności sprawia część praktyczna egzaminu (zdawalność na poziomie 59,3%), wskazuje to jednoznacznie na braki w tym zakresie. Ponadto na powyższą sytuację wpływa niedostateczne/przestarzałe wyposażenie pracowni w szkołach technicznych, a co za tym idzie, niedostateczne przygotowanie praktyczne uczniów do wykonywania zaw., w którym się kształcą (48% szkół zaw. woj. śląskiego zgłasza brak odpowiedniego wyposażenia z powodu braku środków finansowych w budżetach jst-ów prowadzących). Suma kontrolna: 45E8-53A1-CFEE-CBBE Wersja Generatora: 6.4 5

6 Kolejnym problemem szkol. zawodowego jest jego krytyczne postrzeganie przez społeczeństwo. Oceniane jest jako nieatrakcyjne i związane z niskim statusem społecznym. Deprecjonowanie szkół zaw. powoduje, że młodzi ludzie podejmują decyzję o wyborze kierunku kształcenia, nie zwracając uwagi na potrzeby rynku pracy. Powyższe dane wskazują na potrzebę realizacji proj. systemowego, który przyczyni się do poprawy/modernizacji systemu edukacji i szkolnictwa zawodowego. Cele proj. wpisują się w Strategię Rozwoju Kraju Priorytet 3 Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości, wskazujący m.in. na potrzebę dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy poprzez poprawę wykształcenia i kwalifikacji os. pracujących i wchodzących na rynek pracy, położenie nacisku na wzrost umiejętności wykorzystania technologii i przetwarzania informacji oraz rozwijanie i upowszechnianie systemu kształcenia na odległość, umożliwiającego uzyskanie i uzupełnianie wiedzy i kwalifikacji zawodowych (e-learning) oraz w Strategię Rozwoju Woj.Śląskiego Śląskie 22 Priorytet A Województwo Śląskie regionem nowej gospodarki kreującym i skutecznie absorbującym nowe technologie, wskazuje jako jeden z celów strategicznych wysoki poziom wykształcenia i umiejętności mieszkańców. Wpływ projektu na podmioty inne niż gr. docelowa: 1. pracodawcy/przedsiębiorcy: - współpraca ze szkołami i uczniami zwiększenie ich wpływ na proces kształcenia pracowników, - dostęp do Bazy pracodawców i absolwentów pozwoli sprawniej poszukiwać odpowiednich pracowników, współudział w procesie kształcenia zawodowego - podniesienie poziomu kompetencji potencjalnych/przyszłych pracowników, 2. mieszkańcy woj. śląskiego (rodzice+gimnazjaliści): - poprzez działania informacyjno-promocyjne wzrośnie świadomość nt. korzyści płynących z kształcenia zaw. - zwiększy się liczba os., które świadomie i z przekonaniem wybrały szkoły zaw., 3. nauczyciele/doradcy zawodowi: - zwiększenie dośw. w zakresie szeroko rozumianego doradztwa zaw. oraz prowadzenia zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia Cel główny projektu Wskaźnik pomiaru celu K Wartość obecna wskaźnika M O Wartość docelowa wskaźnika K M O Źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły programy rozwojowe ankieta wśród szkół - na zakończenie proj., dokumenty 275 potwierdzające organizację poszczególnych form wsparcia - co miesiąc Zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół zawodowych w woj. śląskim Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych ankieta wśród szkół - na zakończenie roku szkolnego, 275 dokumenty potwierdzające organizację staży/praktyk - 2 razy w roku Liczba szkół, które otwarły/zmodyfikowały kierunki kształcenia zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy 27 ankieta wśród szkół - na zakończenie proj. Suma kontrolna: 45E8-53A1-CFEE-CBBE Wersja Generatora: 6.4 6

7 3.1.3 Cele szczegółowe projektu Wskaźnik pomiaru celu Liczba uczniów, którzy zakończyli udział w zajęciach z doradztwa grupowego K Wartość obecna wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika K 4194 Podniesienie jakości i zwiększenie dostępności zajęć związanych z planowaniem ścieżki rozwoju Liczba uczniów, którzy zakończyli zawodowego udział w zajęciach z doradztwa indywidualnego M O M 7454 O Źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwość pomiaru lista obecności na zajęciach - raz w tygodniu, dziennik zajęć - po zakończeniu zajęć lista obecności - raz w tygodniu, karty doradztwa - po zakończeniu zajęć Poszerzenie oferty edukacyjnej poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych/pozaszkolnych, staży/praktyk, kursów/kursów certyfikowanych Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu poprzez doposażenie pracowni i zakup materiałów dydaktycznych Liczba uczniów, którzy stworzyli swój IPRZ Liczba uczniów, którzy zakończyli udział w zajęciach wyrównawczych, pozalekcyjnych/pozaszkolnych Liczba uczniów, którzy zakończyli udział w kursach/kursach certyfikowanych Liczba uczniów, którzy zakończyli udziała w stażach/praktykach zawodowych Liczba uczniów, którzy skorzystali z platformy e-lerningowej Liczba szkół, które otrzymały doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu Liczba szkół, które otrzymały wsparcie w postaci mateiałów dydaktycznych Plany Rozwoju Ścieżki Zawodowej - po zakończeniu zajęć lista obecności - raz w tygodniu zaświadczenia ukończenia kursu, certyfikaty - po zakończeniu udziału w zajęciach lista obecności - raz w tygodniu, dzienniczek praktyki/stażu - po zakończeniu praktyki/stażu liczba loginów, raport ze strony e-lerningowej - raz na 2 tygodnie dowód zakupu (faktury), raporty Partnerów, protokoły zdawczo/odbiorcze - po zakończeniu oku szkol. dowód zakupu (faktury), raporty Partnerów, protokoły zdawczo/odbiorcze - po zakończeniu roku szkol. Poprawa kontaktu uczeń/szkoła/pracodawca Liczba uczniów korzystających z "Bazy pracodawców i absolwentów" Liczba uczniów, którzy brali udział w wizycie studyjnej u pracodawcy liczba loginów, raporty ze strony internetowej - raz w miesiącu lista obecności - po zakończeniu wizyty studyjnej Liczba pracodawców wpisanych w "Bazie pracodawców i absolwentów" 1 raport ze strony internetowej - raz w miesiącu Poprawa wizerunku szkolnictwa zawodowego Liczba zorganizowanych targów pracy LIczba konferencji z pracodawcami i rodzicami 2 8 dokumenty potwierdzające wykonanie usługi (faktury), protokoły/notatki ze spotkań - po każdej edycji targów dokumenty potwierdzające wykonanie usługi (faktury), protokoły/notatki ze spotkań - po każdej konferencji Liczba konferencji promocyjnych - podsumowujących 2 usługi (faktury), protokoły/notatki ze spotkań - po każdej konferencji Suma kontrolna: 45E8-53A1-CFEE-CBBE Wersja Generatora: 6.4 7

8 3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych, w których nie jest udzielane bezpośrednie wsparcie dla osób) 1. Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje, które zostaną objęte wsparciem z punktu widzenia istotnych dla projektu cech (np. wiek, status zawodowy, wykształcenie, płeć) 2. Uzasadnij wybór grupy docelowej, która objęta zostanie wsparciem 3. Opisz sposób rekrutacji uczestników/uczestniczek odnosząc się do planu rekrutacji, procedury rekrutacyjnej, dodatkowego naboru oraz katalogu przejrzystych kryteriów rekrutacji (z uwzględnieniem podziału K/M) 4. Opisz potrzeby, bariery i oczekiwania uczestników/uczestniczek projektu oraz podaj wiarygodne źródła pozyskania danych o skali zainteresowania potencjalnych uczestników/uczestniczek planowanym wsparciem projektowym Projekt adresowany jest do uczniów klas: I, II 2-letnich ZSZ, II, III 3-letnich ZSZ oraz II, III, IV techników kształcących w zawodach zgodnie z załącznikem do Rozporz MPiG z dnia r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy (Dz.U. nr 265, poz.2644). Szczególnymi działaniami w proj. zostaną objęte technika kształacące w kierunkach zbieżnych z obszarami specjalizacji technologicznych określonymi w Regionalnej Strategii Innowacji ( Analiza sektorów wzrostowych woj. ślaskiego -26r., Uchwała nr 4/27 KS RIS) Woj. Ślaskiego z dn r. w sprawie identyfikacji kierunków rozwoju technologicznego woj. śląskiego do roku 22. Ponadto kierunki te są zgodne z kierunkami kształcenia związanymi z energetyką oraz ochroną środowiska, co jest zgodne z założeniami Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (Komunikat Komisji Europa 22). Wybór gr. docelowej z pominięciem klas I (za wyjątkiem 2-letnich ZSZ), uzasadniony jest faktem, iż dla uczniów klas I ten etap kształcenia jest czasem rozpoznania ich potrzeb i możliwości edukacyjnych oraz określenia ewentualnych kierunków wsparcia. Ostateczna liczba uczestników proj. została ustalona na podstawie wyników ankiet i konsultacji przeprowadzonych w poszczególnych powiatach oraz Kuratorium Oświaty. Niemniej jednak projektodawca ma świadomośc, iż potencjali uczestnicy proj. napotykają na bariery psychologiczne, przejawiające się brakiem wiary we własne możliwości, brakiem świadomości potrzeby dokształcania, niskiej motywacji, a także bariery finansowe (dostęp do dodatkowej edukacji). W związku z powyższym proj. zakłada wsparcie dwuetapowe. I etapem tj. zajęciami z doradztwa grupowego zostanie objętych 939 uczniów w pierwszym roku szkol. (338 Kobiet, 61 Mężczyzn) i 5171 uczniów w drugim roku szkol. (1862 K, 339 M). II etapem tj. doradztwem indywidualnym, pakietem wsparcia, wizytami studyjnymi zostanie objętych 7513 uczniów w pierwszym roku szkol. (275 K, 488 M) i 4135 uczniów w drugim roku szkol. (1489 K, 2646 M) podział wynika z diagnozy w pkt Uczniowie Ci zostaną wyłonieni spośród uczestników I etapu. Dwuetapowa rekrutacja uczestników ma na celu uniknięcie nieprzemyślanych decyzji o udziale w proj. a tym samym zapobieganie rezygnacjom z udziału w dalszej części wsparcia. Rekrutacja zarówno w pierwszym roku trwania projektu jak i w drugim zaplanowana jest równocześnie u wszystkich Partnerów w miesiącu IX i jest przeprowadzana w analogiczny sposób (II-etapowo). Nabór do proj. będzie przeprowadzany w szkołach przy współpracy z wychowawcami. I etap naboru będzie polegał na wypełnieniu przez uczniów formularza zgłoszeniowego oraz ankiety badającej poziom motywacji na zajęciach wychowawczych, gdzie zostaną przedstawione założenia proj. Kryteria naboru uwzględnią: uczęszczanie do szkoły na terenie woj. śląskiego, poziom motywacji uczniów do uczestnictwa w proj., braki edukacyjne z danego przedmiotu (w przypadku zajęć dydaktyczno-wyrównawczych), uzdolnienia, dobre wyniki w nauce (w przypadku zajęć poszerzających). Uczniowie, którzy z powodu braku miejsc nie zostali zakwalifikowani do udziału w I etapie proj. (zajęcia z doradztwa grupowego), zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. Przed przystąpieniem do II etapu następuje kolejna weryfikacja motywacji sporządzana przez konsultanta zawodowego, który wyłania gr. ostatecznych uczestników proj. do udziału w pełnym zakresie wsparcia (możliwość uzupełniania niedoboru uczestników os. z listy rezerwowej utworzonej w I etapie rekrutacji). Równolegle z rekrutacją do proj. prowadzona będzie w całym woj. śląskim kampania inform.-prom.(przekaz w mediach, promocja w internecie, wydruk i dystrybucja ulotek, plakatów itp.), a także działania prom. na terenie szkół (omówienie założeń projektu na godz. wychowawczych, spotkania z rodzicami, umieszczenie informacji o proj. na stronach internetowych i tablicach ogłoszeniowych szkół, itp.). Suma kontrolna: 45E8-53A1-CFEE-CBBE Wersja Generatora: 6.4 8

9 3.2.1 Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe) Status uczestnika Bezrobotni w tym osoby długotrwale bezrobotne Osoby nieaktywne zawodowo w tym osoby uczące lub kształcące się Zatrudnieni w tym rolnicy w tym samozatrudnieni w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w administracji publicznej w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych Ogółem w tym osoby należące do mniejszości narodowych i etnicznych w tym migranci w tym osoby niepełnosprawne w tym osoby z terenów wiejskich Liczba osób K M O Przedsiębiorstwa objęte wsparciem Mikroprzedsiębiorstwa Małe przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa Duże przedsiębiorstwa Liczba Suma kontrolna: 45E8-53A1-CFEE-CBBE Wersja Generatora: 6.4 9

10 3.3 Zadania 1. Przyporządkuj poszczególne zadania do danego celu szczegółowego, do którego osiągnięcia przyczyni się realizacja danego zadania 2. Opisz zadania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie wraz z uzasadnieniem 3. Opisz produkty, które będą wytworzone w ramach realizacji zadań Nr Nazwa zadania Szczegółowy opis zadania i produktów, które będą wytworzone w ramach jego realizacji Cel szczegółowy projektu 1 Kampania informacyjno - promocyjna Opis zadania w uzasadnieniu kosztów - szczegółowy budżet Poprawa kontaktu uczeń/szkoła/pracodawca Poprawa wizerunku szkolnictwa zawodowego 2 Platforma e-lerningowa j.w 3 Realizacja proj. w powiecie będziński j.w Wskaźniki: Rok Szkol. 211/12 I Etap (E) - 19os. II Etap (E)- 152os. Pakiet (P) - 152os. Wizyty studyjne (Ws) - 152os. 6 doposażonych pracowni RIS (RIS) 1 szkół wyposażonych w materiały dydaktyczne (MD) I E - 12os. II E - 82os. P - 82os. Ws -82os 4 Realizacja proj. w powiecie bielskim 5 Realizacja proj. w powiecie bieruńskim j.w Rok Szkol. 211/12 I E - 75os. II E - 6os. P - 6os Ws - 6os. 2 RIS 6 MD Rok Szkol. 212/13 I E - 38os. II E - 3os. P - 3os. Ws - 3os. j.w Rok Szkol. 211/12 I E - 13os. II E - 14os. P - 14os. Suma kontrolna: 45E8-53A1-CFEE-CBBE Wersja Generatora: 6.4 1

11 Ws - 14os. 2 RIS 4 MD Rok Szkol. 212/13 I E - 7os. II E - 56os. P - 56os. Ws - 56os. 6 Realizacja proj. w powiecie cieszyńskim j.w. Rok Szkol. 211/12 I E - 525os. II E - 42os. P - 42os. Ws - 42os. 6 RIS 17 MD Rok Szkol. 212/13 I E - 283os. II E - 226os. P - 226os. Ws - 226os. 7 Realizacja proj. w powiecie częstochowskim 8 Realizacja proj. w powiecie gliwickim j.w. Rok Szkol. 211/12 I E - 69os. II E - 55os. P - 55os. Ws - 55os 3 RIS 3 MD Rok Szkol. 212/13 I E - 37os. II E - 3os. P - 3os. Ws - 3os. j.w. Rok Szkol. 211/12 I E -127os. II E - 12os. P - 12os. Ws - 12os. 3 RIS 5 MD Rok Szkol. 212/13 I E - 69os. II E - 55os. P - 55os. Suma kontrolna: 45E8-53A1-CFEE-CBBE Wersja Generatora:

12 Ws - 55os. 9 Realizacja proj. w powiecie kłobuckim j.w. Rok Szkol. 211/12 I E - 157os. II E - 126os. P - 126os. Ws - 126os. 2 RIS 8 MD Rok Szkol. 212/13 I E - 85os. II E - 68os. P - 68os. Ws - 68os. 1 Realizacja proj. w powiecie lublinieckim 11 Realizacja proj. w powiecie myszkowskim 12 Realizacja proj. w powiecie pszczyńskim j.w. Rok Szkol. 211/12 I E -15os. II E - 12os. P - 12os. Ws - 12os 3 RIS 8 MD Rok Szkol. 212/13 I E - 69os. II E - 55os. P - 55os. Ws - 55os. j.w. Rok Szkolny 211/12 I E - 147os. II E -118os. P - 118os. Ws - 118os. 3 RIS 3 MD Rok Szkol. 212/13 I E - 79os. II E - 63os. P - 63os. Ws - 63os. j.w. Rok Szkol. 211/12 I E - 221os. II E - 177os. P - 177os. Ws - 177os. Suma kontrolna: 45E8-53A1-CFEE-CBBE Wersja Generatora:

13 4 RIS 7 MD Rok Szkol. 212/13 I E - 119os. II E - 95os. P - 95os. Ws - 95os. 13 Realizacja proj. w powiecie raciborskim j.w. Rok Szkol. 211/12 I E - 32os. II E - 256os. P - 256os. Ws - 256os. 3 RIS 1 MD Rok Szkol. 212/13 I E - 172os. II E - 138os. P - 138os. Ws - 138os. 14 Realizacja proj. w powiecie rybnickim 15 Realizacja proj. w powiecie tarnogórskim j.w. Rok Szkol. 211/12 I E - 55os. II E - 44os. P - 44os. Ws - 44os. 1 RIS 2 MD Rok Szkol. 212/13 I E - 3os. II E - 24os. P - 24os. Ws - 24os. j.w. Rok Szkol. 211/12 I E - 752os. II E - 61os. P - 61os. Ws - 61os. 9 RIS 19 MD Rok Szkol. 212/13 I E - 45os. II E - 324os. P - 324os. Ws - 324os. Suma kontrolna: 45E8-53A1-CFEE-CBBE Wersja Generatora:

14 16 Realizacja proj. w powiecie wodzisławskim j.w. Rok Szkol. 211/12 I E - 425os. II E - 34os. P - 34os. Ws - 34os. 4 RIS 13 MD Rok Szkol. 212/13 I E - 229os. II E - 183os. P - 183os. Ws - 183os. 17 Realizacja proj. w powiecie zawierciańskim 18 Realizacja proj. w powiecie żywieckim 19 Realizacja proj. w mieście Bielsko-Biała j.w. Rok Szkol. 211/12 I E - 354os. II E - 284os. P - 284os. Ws - 284os. 6 RIS 11 MD Rok Szkol. 212/13 I E - 191os. II E - 153os. P - 153os. Ws - 153os. j.w. Rok Szkol. 211/12 I E - 223os. II E - 178os. P - 178os. Ws - 178os. 3 RIS 6 MD Rok Szkol. 212/13 I E - 12os. II E - 96os. P - 96os. Ws - 96os. j.w. Rok Szkol. 211/12 I E 746os. II E 597os. P 597os. Ws 597os. 6 RIS Suma kontrolna: 45E8-53A1-CFEE-CBBE Wersja Generatora:

15 18 MD Rok Szkol. 212/13 I E 42os. II E 321os. P 321os. Ws 321os. 2 Realizacja proj. w mieście Bytom j.w. Rok Szkol. 211/12 I E 436os. II E - 348os. P 348os. Ws 348os. 6 RIS 14 MD Rok Szkol. 212/13 I E 235os. II E 187os. P 187os. Ws 187os. 21 Realizacja proj. w mieście Częstochowa 22 Realizacja proj. w mieście Dąbrowa Górnicza j.w. Rok Szkol. 211/12 I E 889os. II E 711os. P 711os. Ws 711os. 1 RIS 17 MD Rok Szkol. 212/13 I E 478os. II E 383os. P 383os. Ws - 383os. j.w Rok Szkol. 211/12 I E 273os. II E 219os. P 219os. Ws 219os. 5 RIS 1 MD Rok Szkol. 212/13 I E 147os. II E 118os. P 118os. Ws 118os. 23 Realizacja proj. w mieście Jastrzębie Zdrój Suma kontrolna: 45E8-53A1-CFEE-CBBE Wersja Generatora:

16 j.w. Rok Szkol. 211/12 I E 337os. II E 27os. P 27os. Ws 27os. 2 RIS 7 MD Rok Szkol.212/13 I E 181os. II E 145os. P 145os. Ws 145os. 24 Realizacja proj. w mieście Jaworzno j.w. Rok Szkolny 211/212 I E 24os. II E 192os. P 192os. Ws 192os. 4 RIS 1 MD Rok Szkolny 212/213 I E - 129os. II E 13os. P 13os. Ws 13os. 25 Realizacja proj. w mieście Mysłowice 26 Realizacja proj. w mieście Piekary Śląskie j.w. Rok Szkol. 211/12 I E 119os. II E 95os. P 95os. Ws 95os. 2 RIS 7 MD Rok Szkol. 212/13 I E 64os. II E 51os. P 51os. Ws - 51os. j.w. Rok Szkol. 211/12 I E -1os. II E 8os. P 8os. Ws 8os. 1 RIS Suma kontrolna: 45E8-53A1-CFEE-CBBE Wersja Generatora:

17 3 MD Rok Szkol. 212/13 I E 54os. II E 43os. P 43os. Ws 43os. 27 Realizacja proj. w mieście Rybnik j.w. Rok Szkol. 211/12 I E 524os. II E 419os. P 419os. Ws 419os. 4 RIS 11 MD Rok Szkol. 212/13 I E 282os. II E 226os. P 226os. Ws 226os. 28 Realizacja proj. w mieście Siemianowice Śląskie 29 Realizacja proj. w mieście Sosnowiec j.w. Rok Szkol. 211/12 I E 96os. II E 77os. P 77os. Ws 77os. 2 RIS 4 MD Rok Szkol. 212/13 I E 52os. II E 41os. P 41os. Ws 41os. j.w Rok Szkol. 211/12 I E 5os. II E 4os. P 4os. Ws 4os. 5 RIS 13 MD Rok Szkol. 212/13 I E 269os. II E 215os. P 215os. Ws 215os. 3 Realizacja proj. w mieście Świętochłowice Suma kontrolna: 45E8-53A1-CFEE-CBBE Wersja Generatora:

18 j.w. Rok Szkol. 211/12 I E 68os. II E 54os. P 54os. Ws 54os. 1 RIS 3 MD Rok Szkol. 212/13 I E 5os. II E 4os. P 4os. Ws 4os. 31 Realizacja proje. w mieścietychy j.w. Rok Szkol. 211/12 I E 645os. II E 516os. P 516os. Ws 516os. 4 RIS 1 MD Rok Szkol. 212/13 I E 52os. II E 416os. P 416os. Ws 416os. 32 realizacja proj. w mieście Zabrze 33 Realizacja proj. w mieście Żory j.w. Rok Szkolny 211/12 I E 281os. II E 225os. P 225os. Ws 225os. 6 RIS 13 MD Rok Szkolny 212/13 I E 94os. II E 75os. P 75os. Ws -75os. j.w. Rok Szkol. 211/12 I E 216os. II E 173os. P 173os. Ws 173os. 2 RIS Suma kontrolna: 45E8-53A1-CFEE-CBBE Wersja Generatora:

19 3 MD Rok Szkol. 212/13 I E 116os. II E 93os. P 93os. Ws 93os. 34 Ewaluacja projektu Opis zadania w uzasadnieniu kosztów - szczegółowy budżet Poprawa kontaktu uczeń/szkoła/pracodawca Poprawa wizerunku szkolnictwa zawodowego WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA ZARZĄDZANIE PROJEKTEM Opis w punkcie Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu (dotyczy projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł) 1. Zidentyfikuj sytuacje, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie celów szczegółowych projektu lub wskaźników pomiaru celów 2. Wskaż sposób identyfikacji wystąpienia takiej sytuacji (zajścia ryzyka) 3. Opisz działania, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte, aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka Suma kontrolna: 45E8-53A1-CFEE-CBBE Wersja Generatora:

20 Cel szczegółowy Sytuacja, której wystąpienie może uniemożliwić lub utrudnić osiągnięcie danego celu lub wskaźnik jego pomiaru Sposób identyfikacji wystąpienia sytuacji ryzyka Opis działań, które zostaną podjęte w celu uniknięcia wystąpienia sytuacji ryzyka (zapobieganie) oraz w przypadku wystąpienia sytuacji ryzyka (minimalizowanie) Podniesienie jakości i zwiększenie1. problem z rekrutacją,frekwencją oraz dostępności zajęć związanych z planowaniem odpływem uczestników proj. ścieżki monitoring przebiegu procesu rekrutacji do I etapu, frekwencji na zajęciach oraz analiza ankiet oceniających wypełnianych przez uczestników po każdym etapie wsparcia-identyfikacja po stronie Partnera zapobieganie odpowiednie dostosowanie działań inf. - prom. do specyfiki grupy, dostosowanie harmonogramu realizacji doradztwa do możliwości grupy docelowej, dwuetapowa rekrutacja, stworzenie listy rezerwowej minimalizowanie wprowadzenie do udziału w projekcie uczniów z listy rezerwowej, zmiana źle ocenianego prowadzącego, zmiany w harmonogramie realizacji zadania 1. problem z kwalifikowaniem uczniów do II etapu, frekwencją oraz odpływem uczestników z proj. 2. przedłużające się procedury przetargowe - monitoring procedury przetargowejwyłonienie wykonawcyidentyfikacja ryzyka po stronie Partnera 3. niestosowanie podręcznika dydaktycznego monitoring zajęć przeprowadzanych przez przez konsultantów zawodowychkonsultantów -identyfikacja po stronie Partnera monitoring przebiegu procesu kwalifikowania uczniów do etapu II, frekwencji na zajęciach oraz analiza ankiet oceniających wypełnianych przez uczestników po każdym etapie wsparcia-identyfikacja po stronie Partnera 2. przedłużające się procedury przetargowe monitoring procedury przetargowej - wyłonienie wykonawcyidentyfikacja ryzyka po stronie Partnera zapobieganie terminowe przygotowanie dokumentacji przetargowej, przyjęcie odpowiednich buforów czasowych, pomoc (doradztwo) Lidera w sporządzaniu dok. przetargowej minimalizowanie zmiana harmonogramu realizacji zadania zapobieganie odpowiednio zawarte umowy z konsultantami zawod. na wykonanie usługi, kontrole na miejscu minimalizowanie zmiana prowdzącego - zmiana harmonogramu realizacji zadania zapobieganie odpowiednie dostosowanie procedur kwalifikacyj. do specyfiki grupy, dwuetapowa rekrutacja, dostosowanie harmonogramu realizacji pakietu do możliwości grupy docelowej minimalizowanie wprowadzenie do udziału w proj. uczniów z listy rezerwowej, zmiana źle ocenianego prowadzącego, możliwość dostosowania elementów wsparcia indywidualnie do potrzeb ucznia, zmiany w harmonogramie realizacji zadania zapobieganie terminowe przygotowanie dokumentacji przetargowej, przyjęcie odpowiednich buforów czasowych, pomoc (doradztwo) Lidera w sporządzaniu dokumentacji przetargowej Suma kontrolna: 45E8-53A1-CFEE-CBBE Wersja Generatora: 6.4 2

Jak przygotować dobry projekt?

Jak przygotować dobry projekt? KONKURS OTWARTY NR 1/POKL/3.5/2012 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Jak przygotować dobry projekt? zasady konkursu Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III PO KL Spotkania informacyjne

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach REGIONALNEGOPROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI KNO-4101-03-00/2012 Nr ewid. 168/2013/P/12/064/KNO Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PRIORYTETU III PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.2

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.2 MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.2 OKRES REALIZACJI PROJEKTU Wnioskodawca planując realizację projektu powinien wziąć pod uwagę, iż ze względu na obowiązujące w niniejszym konkursie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 20 czerwca 2008 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Klasyfikacja kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie i skutecznie

Profesjonalnie i skutecznie Profesjonalnie i skutecznie Poradnik dla organizacji pozarządowych N Fundacja Edukacja dla Demokracji Poradnik wydany w ramach projektu Profesjonalnie i skutecznie Publikacja bezpłatna sfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011 CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO Tytuł projektu: Temat innowacyjny: Nazwa projektodawcy: Numer umowy: Wybierz Przyszłość innowacyjne narzędzia wspomagające interwencję

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH GRUDZIEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r. Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.) KRYTERIA FORMALNE Lp. Nazwa kryterium Sposób oceny Wymagane minimum

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn.

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Badanie i publikacja są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w

Bardziej szczegółowo