WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W ROKU 2004.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W ROKU 2004."

Transkrypt

1 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W ROKU Współpraca Międzynarodowa Województwa Małopolskiego realizowana jest w oparciu o ustawę o samorządzie wojewódzkim, Statut Województwa Małopolskiego oraz Priorytety Współpracy Zagranicznej Województwa Małopolskiego. Do końca roku Województwo Małopolskie zawarło 11 umów i porozumień dwustronnych, współpracuje z 3 regionami w ramach umów międzyrządowych oraz utrzymuje robocze kontakty z kilkoma innymi regionami europejskimi. Podstawową formą współpracy jest realizacja wspólnych projektów z zagranicznymi partnerami. W 2004 r. zrealizowanych zostało bądź nadal pozostaje w realizacji, 60 takich projektów. Województwo należy również do dwóch organizacji międzyregionalnych co służy przede wszystkim integracji z innymi regionami Europy, wzmocnieniu pozycji w kontaktach międzynarodowych, pomaga w promocji regionu, poszukiwaniu partnerów do projektów oraz w korzystaniu z zaproszeń do udziału w projektach europejskich. 1. Formy współpracy międzynarodowej województwa Małopolskiego 1.1. Współpraca w ramach międzyregionalnych umów bilateralnych (11): Kraj Związkowy Turyngii (Niemcy) - umowa została podpisana Hrabstwo Fionii (Dania) - umowa została podpisana Region Toskanii (Wlochy) - umowa została podpisana Region Rhône-Alpes (Francja) - umowa została podpisana Hrabstwo Kopenhagi (Dania) - umowa została podpisana Kraj Preszowski (Słowacja) - umowa została podpisana Kraj Żyliński (Słowacja) - umowa została podpisana Autonomiczny Region Madrytu (Hiszpania) - umowa została podpisana Obwód Lwowski (Ukraina) - umowa została podpisana Region Centrum (Francja) - umowa została podpisana Prowincja Jiangsu (Chiny) - umowa została podpisana Współpraca w ramach umów międzyrządowych (3): z Regoinem Walonii w ramach umowy między Rządem Walonii a Rządem RP, z Regionem Flandrii w ramach umowy między Rządem Flandrii a Rządem RP oraz z Landem Bawarii w ramach umowy między Rządem Bawariii a Rządem RP 1.3. Inne kontakty międzynarodowe (9): Landy: Styrii (Austria), Bawarii (Niemcy), Regiony: Uppsala (Szwecja) Bruksela - Stolica (Belgia), Baranya (Węgry), Województwo Kluż (Rumunia) a także w Wielkiej Brytanii Hrabstwa: East of England, South East of England oraz Szkocja Współpraca w ramach organizacji międzynarodowych (2): Zrzeszenie Regionów Europy (ARE) r. Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego Najważniejsze projekty współpracy międzynarodowej 2.1 Umowy międzyregionalne

2 W roku 2004 Województwo Małopolskie podpisało umowę o współpracy z Regionem Centrum, Obwodem Lwowskim oraz deklarację z Prowincją Jiangsu. Ponadto ze względu na zbliżający się termin wygaśnięcia umów z Hrabstwem Kopenhagi i Fionii oraz Regionem Rhone-Alpes ponownie podpisano umowy o współpracy na czas nieokreślony. Współpraca z tymi regionami trwa już od roku Najważniejsze projekty zrealizowane w roku Wśród 60 zrealizowanych i będących nadal w realizacji projektów z zakresu administracji (6), informatyki i nowych technologii (3), edukacji (13), kultury (9), turystyki (6), promocji (2), szpitalnictwa (4), gospodarki i infrastruktury (5), ochrony środowiska (7), rolnictwa (4) ważniejszymi były: organizacja Konferencji przygotowawczej Forum Regionów, Forum Regionów Wyszehradzkich w Krakowie (z 54 Regionów Wyszehradzkich obecnych było uczestników), VII Seminarium Przyszłości Turyngia Małopolska. Edukacja historyczna historia nauczana w szkole (50 os.), budowa kładki na Dunajcu (Czerwony Klasztor - Sromowce Niżne), udział w międzynarodowych targach tematycznych (MAHANA, Classe Export, Mundial Zawodów), opracowanie mapy atrakcji turystycznych Preszowa, Żyliny i Małopolski przekazanie przez Hrabstwo Kopenhagi sprzętu medycznego dla małopolskich szpitali, występ orkiestry kameralnej Filharmonii Krakowskiej w Berlinie, wizyta 420-osobowej delegacji z Weimaru w Krakowie, staże w ramach budowy strategii rozwoju Obwodu Lwowskiego, jak również udział stażach i szkoleniach małopolskich urzędników, pracowników jednostek, studentów. 2.3 W roku 2003 Województwo Małopolskie odwiedzili m.in.: Dieter Althaus, Premier Turyngii, Claudio Martini, Przewodniczący Toskanii, Vibeke Storm Rassmussen, Przewodnicząca Hrabstwa Kopenhagi, Aleksander Sendega, Przewodniczący Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej, Erhard Busek, były wicekanclerz Austrii, Specjalny Koordynator Paktu Stabilizacyjnego dla Europy Południowo Wschodniej, Milan Belica, Przewodniczący Kraju Nitrzańskiego, Jaroslav Vacha, Wiceprzewodniczący Regionu Hradek Kralove, Milan Marčok, Przewodniczący Kraju Bańskobystrzyckiego, Lajos Csolti, Wiceprzewodniczący Kraju Bańskobystrzyckiego, Istvan Agocs, Przewodniczący Regionu Komarom, Kiss Bodog Zoltan, Przewodniczący Regionu Zala, Lubo Roman, Przewodniczący Regionu Bratysławskiego, Rudolf Bauer, Przewodniczący Regionu Koszyckiego, Istvan Tokar, Przewodniczący Regionu Szolnok, Zoltan Nagivanyi, Konsul Generalny Republiki Węgierskiej, Andrzej Jagodziński, Dyrektor Funduszu Wyszehradzkiego, Zoltan Varga, Przewodniczacy Regionu Bekes, Štefan Štefanec, Przewodniczący Kraju Trenczyńskiego, Akos Engelmayer, były Ambasador Republiki Węgierskiej w Polsce, Jozef Byrtus, Konsul Generalny Republiki Czeskiej, Liese Prokop była Przewodnicząca AER a obecnie Minister Spraw Wewnętrznych Austrii, 120-osobowa grupa przedstawicieli korpusu dyplomatycznego akredytowanego w Warszawie. 3. Współpraca w ramach organizacji międzynarodowych 3.1. Zrzeszenie Regionów Europy (AER) W 2004 r. Radni Województwa Małopolskiego będący członkami poszczególnych komitetów AER zajmujących się sprawami instytucjonalnymi, polityką społeczną i regionalną aktywnie brali udział w ich posiedzeniach, które odbyły się na Majorce, w Zurychu, Exeter, Barcelonie, Egerze i Florencji. Dużym sukcesem w opinii władz AER zakończyło się zorganizowane przez Województwo Małopolskie wspólnie z AER, w Krakowie posiedzenie Komitetu D, zajmującego się kulturą, edukacją,

3 młodzieżą, mediami i sportem, którego jedna z sesji poświęcona była europejskiej polityce medialnej (70 os.). Dużym osiągnięciem była również debata w Parlamencie Europejskim dot. tanich linii lotniczych, której AER (Komitet C) było inicjatorem. Podczas Zgromadzenia Generalnego AER w Wiedniu (500 os.) Pan Janusz Sepioł, Marszałek Województwa Małopolskiego został wybrany na stanowisko członka Biura wykonawczego AER (40 os.) na kolejne dwa lata ( ). Biuro opiniuje i akceptuje dokumenty przygotowywane przez poszczególne Komitety Zrzeszenia. Ponadto spektakularnym wydarzeniem było przyjęcie przez Zgromadzenie Generalne rezolucji dot. wydarzeń związanych z wyborami prezydenckimi na Ukrainie z inicjatywy i w formie zaproponowanej przez Marszałka Województwa Europejskie Regionalne Stowarzyszenie na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego W ramach współpracy Województwa Małopolskiego z w 2004 roku miały miejsce intensywne prace przygotowawcze do organizacji w Krakowie w 2005 r. międzynarodowej konferencji EISCO2005 eeuropa 2010 Nowe Horyzonty, Nowe Zadania dla Władz Lokalnych i Regionalnych. W konferencji weźmie udział ok. 400 uczestników. Województwo przystąpiło również wspólnie z partnerami z do programu IANIS+ realizowanego w ramach Działań Innowacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wniosek w sprawie dofinansowania ma zostać rozpatrzony do marca 2005 r. Integracja Europejska W ramach działań mających na celu rozpowszechnianie informacji oraz podnoszenie poziomu wiedzy o Unii Europejskiej i możliwościach wykorzystania szans płynących z integracji, obok wydawanego już od lipca 2002r. miesięcznika Małopolski Informator Europejski, opracowane zostały materiały informacyjno-edukacyjne prezentujące możliwości pozyskania środków na realizację projektów z Programów Wspólnotowych, oraz praktyczny przewodnik dla beneficjentów Złote reguły udanego projektu. Ponadto zorganizowana została Konferencja informacyjna nt. Inicjatywy Wspólnotowej UE INTERREG III B i C a także, wraz z Sekretariatem Technicznym Strefy Wschodniej, Dzień Informacyjny INTERREG IIIC w Krakowie. Województwo Małopolskie wraz z 4 włoskimi regionami, Szkocją i Zachodnią Finlandią było jednym z współorganizatorów Dni Otwartych w Brukseli, których celem była debata nad przyszłością polityki spójności w kontekście nowej perspektywy finansowej UE na lata Najważniejszym przesłaniem był postulat decentralizacji Funduszy Strukturalnych i zwiększenie roli regionów w tym zakresie. Promocja Województwa Małopolskiego. Najważniejsze działania zrealizowane w 2004 r. Promocja województwa jest jedną z najważniejszych form aktywności samorządu w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Małopolski w kraju i za granicą. Podejmowane przez samorząd zadania w zakresie promocji wynikają z ustawy o samorządzie województwa, Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego oraz Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa. Na działania promocyjne podejmowane przez Samorząd Województwa składają się: tworzenie i rozbudowa systemu komunikacji marketingowej z rynkiem, promocja wewnętrzna, w ramach której realizowane są projekty adresowane do mieszkańców Województwa oraz promocja zewnętrzna koncentrująca się na przedsięwzięciach promujących

4 Małopolskę wobec klienta zewnętrznego, tj. mieszkańców innych regionów w Polsce oraz za granicą. 1. Tworzenie i rozbudowa systemu komunikacji marketingowej z rynkiem System komunikacji marketingowej Województwa Małopolskiego służy zbudowaniu i utrwalaniu korzystnego wizerunku regionu. Województwo Małopolskie było organizatorem konferencji z udziałem przedstawicieli instytucji centralnych oraz 6 warsztatów dla środowiska naukowego, branży turystycznej oraz powiatowych specjalistów ds. promocji, poświęconych wyborowi kierunków promocji Małopolski oraz optymalizacji sposobów działania w tym zakresie. W celu zapewnienia koordynacji działań promocyjnych realizowanych przez Urząd oraz ujednoliceniu przekazu promocyjnego skierowanego na rynek powołany został Zarządzeniem Marszałka Województwa Zespół Roboczy ds. koordynowania działań promocyjnych podejmowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, w którego skład wchodzą przedstawiciele departamentów UMWM realizujących działania promocyjne. W ramach rozbudowy systemu identyfikacji wizualnej w 2004 r. ujednolicono formułę graficzną wydawnictw ( Województwo Małopolskie, Małopolska w liczbach, Alfabet Małopolski ). Rozpoczęto prace nad wizualizacją wydawnictw w ramach ZPORR (prace te zakończyły się w styczniu 2005 r.) 2. Promocja wewnętrzna W ramach promocji wewnętrznej realizowane są projekty adresowane do mieszkańców Województwa oraz partnerów społecznych z terenu Małopolski, służące pobudzeniu aktywności obywatelskiej a także wzmocnieniu pozytywnego wizerunku Województwa Małopolskiego. Wysiłki w tym zakresie koncentrowały się na: projektach związanych z promocją produktu regionalnego Małopolski, promocji walorów turystycznych regionu oraz na budowaniu akceptacji społecznej dla profilu rozwoju społecznego województwa. Kampania Małopolski Smak objęła: współorganizację Święta Chleba (czerwiec 2004) i Święta Samorządu Terytorialnego (maj 2004). Ważnym elementem prezentacji produktów regionalnych był realizowany wspólnie z Gazetą Krakowską konkurs Małopolski Smak, który objął swym zasięgiem całą Małopolskę., W jego ramach przyznano nagrody w trzech kategoriach: na najlepszy produkt regionalny, potrawę regionalną oraz najlepszą restaurację serwującą potrawy regionalne. Wydano również cykl broszur oraz zrealizowano serię gadżetów popularyzujących kuchnię regionalną. Projekt został finansowany w ramach Kontraktu Województwa Małopolskiego. Realizacja kampanii Małopolski smak jest zaplanowana na kolejne lata. W ramach promocji wewnętrznej promowano także walory turystyczne Małopolski. Ten kierunek działań był efektem analizy badań rynku, które wskazują na to, że poważną grupą turystów stanowią sami mieszkańcy regionu. Zrealizowano m. in. audycje Zima w biegu z Radiem Kraków (styczeń marzec), cykl 48 audycji Ścieżkami Małopolski poświęconych ciekawym wydarzeniom i atrakcjom regionalnym oraz Powitanie lata pod Babią Górą. Promocję turystyczną dopełniły: seria plakatów, wydawnictwa oraz reklama prasowa. Projekty związane z budowaniem akceptacji społecznej dla profilu rozwoju regionu to przede wszystkim Święto Samorządu Terytorialnego, będące okazją do spotkania i integracji oraz Dożynki Wojewódzkie. Młodzież pamięta, Lekcje

5 śpiewania to cykliczne już projekty realizowane 3 maja oraz 11 listopada, mające na celu promocję postaw patriotycznych oraz rozbudowanie poczucia wspólnoty regionalnej Małopolski. 3. Promocja zewnętrzna Podstawowymi typami działań promocyjnych skierowanych do klienta zewnętrznego były: udział w targach, prezentacje, study-tours oraz kampania billboardowa oraz kampania reklamowa w prasie. Geograficznymi kierunkami prezentacji promocyjnych w kraju były województwa: śląskie, mazowieckie, wielkopolskie i dolnośląskie, zaś za granicą - rynki słabo wcześniej penetrowane (m.in. rynek francuski, niemiecki, fiński). Prezentacja Województwa Małopolskiego w ramach Sezonu Polskiego we Francji była priorytetowym przedsięwzięciem w zakresie promocji kulturalnej i turystycznej. Projekt ten był realizowany w ramach Kontraktu Województwa Małopolskiego. Złożyły się na niego: wystawa szopek krakowskich, degustacja potraw regionalnych oraz koncert muzyki kameralnej. Przedsięwzięcie uzupełniła dystrybucja materiałów promocyjnych Województwa Małopolskiego oraz sprzedaż dekoracji bożonarodzeniowych w małopolskiej chacie góralskiej podczas tradycyjnych targów bożonarodzeniowych w Lyonie (grudzień 2004). Ważnym wydarzeniem, realizowanym w ramach współpracy międzyregionalnej z Landem Turyngii była prezentacja Małopolski podczas Dnia Jedności Narodowej odbywającej się w tym roku w Erfurcie - stolicy partnerskiego regionu. Zorganizowano stoisko promocyjne regionu, zaprezentowały się również małopolskie firmy. Stoisko małopolskie było jednym z 12 regionalnych prezentacji partnerów Turyngii z całej Europy a same obchody w Erfurcie były ogólnonarodowym przedsięwzięciem promocyjnym. Samorząd Województwa Małopolskiego był organizatorem pierwszej wśród polskich regionów, zintegrowanej kampanii reklamowej posługującej się następującymi środkami przekazu: billbordy, wpisy promocyjne, inserty w gazetach. Wpisy promocyjne znalazły się poczytnych magazynach o charakterze turystycznym - łącznie w 2004 r. opracowano 20 wpisów i wkładek promocyjnych skierowanych na krajowy i zagraniczny rynek turystyczny. Dystrybuowano je m. in. podczas targów turystycznych m.in. w Kijowie, Berlinie, Londynie czy Goeteborgu. Prowadzona w grudniu, kampania billboardowa miała na celu zachęcenie amatorów sportów zimowych do odwiedzenia Małopolski i skierowana była do klientów polskich z tych województw, których mieszkańcy najczęściej odwiedzają nasz region. Jej uzupełnienie stanowił insert widokówki Małopolska zimą w Gazecie Wyborczej oraz reklama w czasopiśmie Kaleidoscope dystrybuowanym na pokładach samolotów LOT-u. Inną formą promocji turystycznej była organizacja study-tours i press - tours. Do Małopolski zapraszano dziennikarzy polskich (w ślad za prezentacją regionu dla mediów zorganizowaną we wrześniu w Warszawie) oraz fińskich i hiszpańskich. Rezultatem wizyt było 20 artykułów zachęcających do odwiedzenia Małopolski. Szczególnym wydarzeniem, którego celem była promocja Małopolski, zwłaszcza jej dorobku gospodarczego i kulturalnego oraz walorów krajoznawczych był tour po Małopolsce zorganizowany dla prestiżowej i opiniotwórczej grupy, jaką są ambasadorowie akredytowani w Polsce.

6 W ramach promocji gospodarczej regionu zorganizowano prezentację Małopolski podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju (wrzesień 2004), finansowaną m.in. ze środków Kontraktu Wojewódzkiego. Impreza ta stanowiła okazję do zaprezentowania regionu 1300 uczestnikom wydarzenia z 35 krajów, w tym przedstawicielom świata polityki, nauki, biznesu. W ramach prezentacji zorganizowano panel pod przewodnictwem Marszałka Województwa, w ramach którego obyła się sesja tematyczna Polityka konwergencji regionów w zjednoczonej Europie oraz degustację potraw regionalnych Małopolski. Rok 2004 w liczbach 7 krajów objętych działaniami promocji zagranicznej (Francja, Niemcy, Finlandia, Hiszpania, Rosja, Wielka Brytania, Szwecja) ponad 20 organizowanych, współorganizowanych lub wspieranych imprez promocji wewnętrznej ponad 350 imprez i spotkań, które zaopatrzono w materiały promocyjne i elementy systemu wystawienniczego Województwa uczestników imprez promocji zewnętrznej ponad osób biorących udział w imprezach promocji wewnętrznej druków promocyjnych gadżetów i upominków ponad zł środków zewnętrznych (budżet państwa, środki MARR, środki sponsorskie) pozyskanych na realizację projektów promocyjnych Nowości wydawnicze: Województwo Małopolskie, Małopolska w liczbach, Alfabet Małopolski, Małopolski smak, dwie ulotki promujące produkty regionalne Dary ziemi oraz Dary rąk ludzkich, mapka atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego, plakaty ( Widok z Sokolicy, Widok z Trzech Koron ), komplet trzech pocztówek z Małopolski z banderolą wojewódzką ( Małopolska latem, Małopolska zimą, Małopolskie przysmaki ), pocztówki Małopolskie przysmaki.

Załącznik do uchwały Nr. Samorząd Województwa Mazowieckiego

Załącznik do uchwały Nr. Samorząd Województwa Mazowieckiego Załącznik do uchwały Nr. Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia Zbiorczy plan działań promocyjnych w kraju i zagranicą podejmowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2011 rok 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA NA LATA. 2011-2012 (grudzieo 2010)

PLAN DZIAŁANIA NA LATA. 2011-2012 (grudzieo 2010) PLAN DZIAŁANIA NA LATA 2011-2012 (grudzieo 2010) 1 Spis treści 1. Wstęp trendy... 4 2. Budżet zadaniowy a Plan działania... 6 3. Zadanie 6.4. Wsparcie i promocja turystyki... 10 3.1. Podzadanie 6.4.1.

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI BIURA INFORMACYJNEGO PE W POLSCE STYCZEŃ-CZERWIEC 2013

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI BIURA INFORMACYJNEGO PE W POLSCE STYCZEŃ-CZERWIEC 2013 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI BIURA INFORMACYJNEGO PE W POLSCE STYCZEŃ-CZERWIEC 2013 Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce ul. Jasna 14/16a 00-041 Warszawa tel.: +48 22 595 24 70; faks: +48 22 595

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2009

Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2009 Sprawozdanie z działalności Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2009 Nazwa, adres, dane dotyczące członków zarządu i celów statutowych organizacji Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć z

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 DOKUMENT STRATEGICZNY III ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa, marzec 2012 Spis treści I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (180) listopad 2011 ISSN 1730-5187. Europa to otwartość. Kongres Obywatelstwa i Miast Bliźniaczych w Rybniku

Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (180) listopad 2011 ISSN 1730-5187. Europa to otwartość. Kongres Obywatelstwa i Miast Bliźniaczych w Rybniku Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (180) listopad 2011 ISSN 1730-5187 Europa to otwartość Kongres Obywatelstwa i Miast Bliźniaczych w Rybniku ZE ZWIĄZKU W NUMERZE EUROPEJSKI KONGRES W RYBNIKU IV

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Marketing terytorialny. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Marketing terytorialny. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Marketing terytorialny SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 2 Aktualne podstawy prawne... 4 Dokumenty regionalne, krajowe i unijne... 4 Część

Bardziej szczegółowo

AMBASADY REGIONÓW PRZEDSTAWICIELSTWA POLSKICH WOJEWÓDZTW W BRUKSELI

AMBASADY REGIONÓW PRZEDSTAWICIELSTWA POLSKICH WOJEWÓDZTW W BRUKSELI Teka Kom. Politol. Stos. Międzynar. OL PAN, 2013, 8, 36 52 AMBASADY REGIONÓW PRZEDSTAWICIELSTWA POLSKICH WOJEWÓDZTW W BRUKSELI Zakład Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Stowarzyszenie CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Stowarzyszenie CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ RAPORT 2006 1 Spis treści główne zagadnienia: I część Działania podejmowane w ramach projektu finansowanego przez Fundusz Trust I część STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 1. Rozwój zasobów ludzkich Obszar: 1. Rozwój zasobów ludzkich Lubuski Klaster Metalowy Podlaski Klaster Obróbki Metali

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl OPIS DOBREJ PRAKTYKI Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI nazwa gminy/powiatu POWIAT NOWOSĄDECKI dokładny adres UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo

Bardziej szczegółowo

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 POLSKA Informacja do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 Dokument przyjęty przez Komitet Integracji Europejskiej 27 czerwca 2001 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Kronika. Mazowiecka. Mazowsze przed EURO 2012 s. 10 Sportowa odsłona Mazowsza s. 30 Ewaluacja potencjału mazowieckich jst s. 22

Kronika. Mazowiecka. Mazowsze przed EURO 2012 s. 10 Sportowa odsłona Mazowsza s. 30 Ewaluacja potencjału mazowieckich jst s. 22 Kronika NR 4 (110) 2012 ROK / ISSN 1730-749X Pismo Samorządu Województwa Mazowieckiego Mazowiecka Mazowsze przed EURO 2012 s. 10 Sportowa odsłona Mazowsza s. 30 Ewaluacja potencjału mazowieckich jst s.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Siedziba: 02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 43. Adres działalności/korespondencyjny: 02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 43

Siedziba: 02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 43. Adres działalności/korespondencyjny: 02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 43 SPRAWOZDANIE z działalności Stowarzyszenia Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne za 2006 rok (sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego) 1) DANE PODSTAWOWE: Nazwa: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku Narodowy Instytut Dziedzictwa realizuje zadania określone w statucie obowiązującym od 23 stycznia 2014 roku. Z dniem

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności eksportowej

Źródła finansowania działalności eksportowej Źródła finansowania działalności eksportowej Warszawa 2011 Publikacja została przygotowana w ramach projektu Eksport kierunek sukcesu, realizowanego przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej na zlecenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO PRZEWODNICTWA W GRUPIE WYSZEHRADZKIEJ LIPIEC 2012 CZERWIEC 2013

RAPORT POLSKIEGO PRZEWODNICTWA W GRUPIE WYSZEHRADZKIEJ LIPIEC 2012 CZERWIEC 2013 RAPORT POLSKIEGO PRZEWODNICTWA W GRUPIE WYSZEHRADZKIEJ LIPIEC 2012 CZERWIEC 2013 RAPORT POLSKIEGO PRZEWODNICTWA W GRUPIE WYSZEHRADZKIEJ LIPIEC 2012 CZERWIEC 2013 WARSZAWA 2013 Redakcja: Piotr Bajda Współpraca:

Bardziej szczegółowo

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 W BIEŻĄCYM NUMERZE OD DYREKTORA AGENCJI... 2 POŻEGNANIE GŁÓWNEGO TWÓRCY AGENCJI... 3 NOWY SEKRETARZ AGENCJI... 3 WIADOMOŚCI EUROPEJSKIEJ AGENCJI ROZWOJU EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju i promocji oferty produktowej Gdańska i regionu w perspektywie 2014-2020

Program rozwoju i promocji oferty produktowej Gdańska i regionu w perspektywie 2014-2020 Program rozwoju i promocji oferty produktowej Gdańska i regionu w perspektywie 2014-2020 Dokument przygotowany przez Fundację Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc na zlecenie Gdańskiej Organizacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana za 2006 rok

Sprawozdanie z działalności Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana za 2006 rok Sprawozdanie z działalności Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana za 2006 rok Parada Schumana największe wydarzenie organizowane przez Polską Fundację im. Roberta Schumana Nazwa organizacji: Polska Fundacja

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI www.fundusze.malopolska.pl Nr 3 (11) październik 2014 Forum Ekonomiczne w Krynicy str. 6 Perełka ziemi bocheńskiej str. 12 str. 16 Bony dla przedsiębiorców ISSN 2299-0577 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI

Bardziej szczegółowo