PREAMBUŁA WSTĘP REJESTRACJA WSPIERAJĄCEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREAMBUŁA WSTĘP REJESTRACJA WSPIERAJĄCEGO"

Transkrypt

1 PREAMBUŁA Strona internetowa jest prowadzona przez Fundację FaniMani,ul. Literacka 77, Poznań, NIP , REGON , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (dalej zwaną "FaniMani, my lub nas). Niniejszy "Warunki Wspierającego, regulują stosunki między FaniMani i zarejestrowanymi użytkownikami naszej strony internetowej (dalej zwananymi "Wspierający" lub "ty"), którzy wykorzystują stronę fanimani.pl do zbierania środków dla Beneficjentów lub wspierania wspierania finansowego Beneficjentów (zgodnie z definicją poniżej) WSTĘP Jak działa strona fanimani.pl: FaniMani prowadzi stronę internetową fanimani.pl ("Strona Internetowa"), która jest platformą donacyjną umożliwiającą użytkownikom wspieranie finansowe organizacji charytatywnych, szkół, klubów sportowych, grup społecznych i innych uznanych przez użytkownika za ważne cele ("Beneficjenci" ). Wspierający mają możliwość pozyskiwania i przekazywania środków finansowych na wsparcie Beneficjentów, dlatego, że FaniMani zawarła porozumienie z przedsiębiorcami bezpośrednio lub przez sieci partnerskie (zarówno przedsiębiorców jak i sieci partnerskie określona jest tu jako "Partnerów"). Zgodnie z tymi porozumieniami, jeśli podejmujesz określone działania ("Działania") Partner przekaże określoną kwotę pieniędzy do FaniMani, które pozostaną w tymczasowym posiadaniu FaniMani jako agenta przed przekazaniem ich ("Darowizną") dla wskazanego przez Ciebie Beneficjenta. FaniMani w imieniu Wspierających przekazuje dla Beneficjentów 100% Darowizn, które są wyświetlane na stronie internetowej. To jest wiążąca umowa: Korzystając ze Strony Internetowej jako Wspierający zgadzasz się przestrzegać Warunków Wspierającego, które stanowią wiążącą umowę pomiędzy Tobą a FaniMani. Zgadzając się na niniejszy Regulamin wyrażasz także zgodę na następujące warunki: Warunki dla Strony Internetowej, które odnoszą się do korzystania ze Strony Internetowej i jej zawartości; Polityka prywatności i Polityka Cookies", które odnoszą się do sposobów, w jakie możemy zbierać i wykorzystywać informacje o Tobie; Wszelkie Umowy Licencyjne na Oprogramowanie Użytkownika, które odnoszą się do korzystania z Materiałów FaniMani ponieważ niektóre z nich posiadają własne licencje użytkownika końcowego; wszelkie specjalne warunki, które mają zastosowanie do konkursów i promocji, które FaniMani może oferować (Warunki Promocji). REJESTRACJA WSPIERAJĄCEGO Formularz rejestracji: Aby zarejestrować się jako Wspierający należy wypełnić i wysłać formularz rejestracyjny wskazując akceptację Warunków Wspierającego poprzez zaznaczenie pola na stronie rejestracji. Rejestrując się oświadczasz, że: ukończyłeś 16 lat lub więcej;

2 mieszkasz na stałe w Polsce; wszystkie informacje przekazane FaniMani (w tym imię i nazwisko oraz adres e mail) są poprawne i aktualne; posiadasz tylko jedno konto użytkownika zarejestrowanego jako Wspierający na Stronie Intenetowej ; chcesz zostać Wspierającym własnego Beneficjenta lub Beneficjenta zarejestrowanego przez inną osobe; wcześniej nie miałeś konta na Stronie Internetowej usuniętego przez FaniMani zgodnie z niniejszymi Warunkami; będziesz stosować się do wszystkich zapisów niniejszych Warunków Wspierającego i Warunków Strony Internetowej. Potwierdzenie E mail: Po zakończeniu procesu rejestracji wyślemy Ci e mail, aby potwierdzić rejestrację. Zmiany danych użytkownika: Rejestrując się jako Wspierający stajesz się odpowiedzialny za aktualność i poprawność informacji, które nam podałeś. Zmian i aktualizacji informacji możesz dokonywać samodzielnie. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn nie będziesz w stanie wprowadzić zmian samodzielni wyślij e mail do UŻYTKOWANIE STRONY Dostęp i korzystanie ze Strony Internetowej: Z zastrzeżeniem Regulaminu, FaniMani podejmuje wszelkie uzasadnione działania, aby Strona Internetowa była dostępna dla Ciebie i Beneficjentów. Dalsze korzystanie z Serwisu jest uzależnione od przestrzegania Warunków Strony Internetowej. Materiały FaniMani: FaniMani oferuje szereg dodatkowych narzędzi, dokumentów i oprogramowania, które można pobrać i używać ("Materiały FaniMani") Wiele z nich znajduje się w sekcji "Zbierz Więcej" Strony Internetowej. Korzystanie z Materiałów FaniMani oznacza zgodę na przestrzeganie warunków Licencji Użytkownika. Dokonanie darowizn dla Beneficjentów: Po rejestracji jako Wspierający możesz podejmować działania wspierające zbieranie darowizn dla Beneficjentów na wiele sposobów, w tym: na Stronie Internetowej, każdy Partner posiada dedykowaną stronę, która opisuje zakres działalności i ofertę Partnera oraz opisuje jakie działania mogą podejmować Wspierający aby uzyskać darowiznę na rzecz Beneficjenta, którego chcą wspierać; klikając na Stronie Internetowej w przedstawione szczegółowe oferty Partnerów Wspierający podejmuje działania, które mogą przyczynić się do zebrania darowizny dla określonego Beneficjenta; pobrania i instalacji paska narzędzi FaniMani w swojej przeglądarce, który to pasek służy do przypominania o możliwości wsparcia Beneficjenta. Raz zainstalowany pasek narzędzi FaniMani działa w przeglądarce i zapewnia przypomnienia Wspierającemu, jakie działania można podjąć, aby wspierać Beneficjenta, w odniesieniu do poszczególnych Partnerów. Należy pamiętać, że proponowane działania wyświetlane przez Pasek Narzędzi FaniMani mogą czasami nieodpowiadać aktualnym działaniom i ofertom Partnera. Pełen opis ofert i działań Partnera na jest dostepny podstronie Partnera na Stronie Internetowej;

3 FaniMani podejmuje działania w celu tworzenia nowych i innowacyjnych narzędzi przeznaczonych dla Beneficjentów oraz Wspierających aby zwiększyć liczbę wspierających Beneficjenta. Wiele z nich jest dostępnych w sekcji Zbierz Więcej na Stronie Internetowej, na której dostępne są dodatkowe wskazówki w jaki sposób te narzędzia działają. Niektóre narzędzia mogą podlegać Specjalnym Warunkom, ale wszystkie podlegają niniejszym Warunkom Wspierającego i są zgodne z duchem i intencjami Strony Internetowej Kupony online i kupony do druku: Na Stronie Internetowej, niektórzy Partnerzy oferują kupony online oraz kupony do druku zawierające oferty, z których Wspierający mogą skorzystać. Niektóre kupony są niezwiązane z możliwościa zbierania darowizn dla Beneficjenta. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie kupony są przedmiotem odrębnych warunków nałożonych przez Partnera. FaniMani nie ponosi odpowiedzialności za ważności kuponu oraz za utratę jakichkolwiek korzyści, które mogłyby zostać osiągnięte a nie zostały osiągnięte z powodu niewykorzystania kuponu. Relacje między Tobą i Partnerami: Jako Użytkownik przyjmujesz do wiadomości, że jeśli zdecydujesz się na zakup towarów lub usług od Partnerów, to jest to prywatna umowa pomiędzy Tobą a Partnerem. Odpowiedzialność za ewentualne wady lub usterki towarów lub usług kupionych od Partnera ponosi wyłącznie Partner, u którego zakupiono towary lub usługi. FaniMani nie ponosi żadnej odpowiedzialności jakiegokolwiek rodzaju w odniesieniu do towarów lub usług oferowanych przez Partnerów. FaniMani nie może dać i nie daje żadnych gwarancji wykonywania określonych świadczeń przez Partnerów. Partnerzy mogą od czasu do czasu zwiększać lub zmniejszać kwoty darowizn w odniesieniu do konkretnych działań Wspierającego. Korzystanie z plików cookie i innych technologii: W celu ułatwienia zbierania Darowizn (i funkcjonowania Serwisu ogólnie) FaniMani wykorzystuje pliki cookie (i inne technologie). Sposób, w jaki pliki cookie (i inne technologie) zbierają informacje od Ciebie jest opisany w Polityce Prywatności oraz w Polityce Cookies, które są częścią niniejszych Warunków Wspierającego. Proszę pamiętać, że FaniMani nie ponosi odpowiedzialności za błędy jakichkolwiek plików cookie (i innych technologii), używanych w celu zarejestrowania Twoich transakcji i tym samym generowania Darowizny dla wspieranego przez Ciebie Beneficjenta. Skuteczność plików cookie FaniMani: pliki cookie (i inne technologie) pozwalają na rejestrowanie Twoich działań u Partnerów i raportowanie ich do nas w celu naliczenia darowizny. Wspierający przyjmuje do wiadomości, że usuniecie plików cookie z przeglądarki używanej przez niego do korzystania ze Strony Internetowej uniemożliwi FaniMani naliczenie kwoty darowizny wynikającej Działań Wspierającego. Pliki cookie mogą również nie być skuteczne, jeżeli, na przykład, Wspierający wejdzie na stronę www Partnera nie poprzez Stronę Internetową, również jeśli Wspierający używa innych podobnych do FaniMani platform, które także umieszczają pliki cookie, lub jeśli Wspierający ma pasek narzędzi lub podobne technologie od innych podobnych podmiotów świadczących podobne do nas usługi. FaniMani nie jest odpowiedzialna za działanie Partnerów, jeżeli Partner nie raportuje Twojego działania, lub Partner nie wypłaci oczekiwanych środków, pieniężnych, które Twoim zdaniem powinny być wypłacone. Beneficjenci: Na Stronie Internetowej zostaniecie poproszeni o wybranie Beneficjenta, którego chcecie wspierać finansowo. Można zmienić Beneficjenta w dowolnym momencie, korzystając z sekcji "Twoje konto" na Stronie Internetowej. FaniMani w ramach swoich

4 mozliwości podejmuje działania kontrolne w celu zapewnienia, aby tylko osoby i organizacje działające w dobrej wierze były zarejestrowane jako Beneficjenci na Stronie Internetowej. Jednakże FaniMani nie jest w stanie dać gwarancji, że osoby lub organizacje zarejestrowane jako Beneficjenci działają rzeczywiście w dobrej wierze. Partnerzy: Dokładamy wszelkich starań, aby upewnić się, że wszyscy Partnerzy cieszą się dobrą opinią. Nie jest intencją FaniMani współpraca ze wszystkimi sklepami internetowymi jako Partnerami. FaniMani na prawo usunąć ze Strony Internetowej Partnera, co do którego poweźmie wiedzę o jego kontrowersyjnych lub nieetycznych działaniach. Jednak FaniMani nie daje żadnych gwarancji, co do prawdziwości ofert Partnerów lub poprawności i uczciwości ich działań i zachowań. FaniMani również nie odpowiada za nie zaraportowanie Twoich działań przez Partnera do FaniMani lub za nie wypłacenie przez Partnera środków pieniężnych, które powinny być wypłacone jako efekt Twojego Działania u Partnera. ZAMYKANIE KONTA, ROZWIĄZANIE LUB ZAWIESZENIE KONTA Zamykanie konta użytkownika: Możesz zamknąć swoje konto na Stronie Internetowej w dowolnym momencie wysyłając FaniMani na adres: Dołożymy starań, aby zamknąć Twoje konto w ciągu dwóch tygodni od otrzymania wiadomości e mail. Zawieszenie konta użytkownika: FaniMani może, według własnego uznania, bez ponoszenia odpowiedzialności, zawiesić konto każdego użytkownika i / lub zawiesić możliwość korzystania ze Strony Internetowej (w całości lub w części), jeżeli: (a) w opinii FaniMani Wspierający naruszył (lub FaniMani podejrzewa, że Wspierający może naruszyć) postanowienia niniejszych Warunków Wspierającego; (b) konto było nieaktywne przez okres dłuższy niż 12 miesięcy; lub (c) FaniMani planuje wykonać czynności związane z konserwacją Strony Internetowej. Zawieszenie konta użytkownika nie oznacza zrzeczenia się FaniMani prawa do zamknięcia konta zgodnie z niniejszymi Warunkami Wspierającego Usunięcie konta użytkownika: FaniMani może usunać konta Wspierającego bez odpowiedzialnosci: natychmiast po pisemnym ( ) zawiadomieniu, jeżeli w ocenie FaniMani Wspierający naruszył (lub FaniMani podejrzewa, że Wspierający może naruszyć) postanowienia niniejszych Warunków Wspierającego; natychmiast po pisemnym ( ) zawiadomieniu, jeśli konto jest nieaktywne przez ponad 12 miesięcy (powoduje to utratę informacji lub treści zawartych w koncie użytkownika); lub z dowolnej przyczyny z zachowaniem jednotygodniowego okresu wypowiedzenia Ciągłość obowiązywania: zakończenie lub zawieszenie Warunków Wspierającego nie mają wpływu na wejście w życie lub obowiązywanie któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków Wspierającego, które w sposób wyraźny lub dorozumiany powinny zacząć obowiązywać lub kontynuować swoje obowiązywanie po wygaśnięciu lub rozwiązaniu. Podejrzane transakcje: FaniMani zastrzega sobie prawo, według własnego uznania i w dowolnym czasie, do zawieszenia lub wstrzymania płatności Darowizny dla Beneficjenta

5 jeżeli w odniesieniu do danej transakcji FaniMani podejrzewa (lub ma rzeczywistą wiedzę), że Wspierający narusza niniejsze Warunki, a szczególnie jeśli wiemy lub podejrzewamy, że miało miejsce lub może mieć miejsce oszustwo w odniesieniu do jakiejkolwiek transakcji realizowanej przez Wspierającego, Beneficjenta lub Partnera. OGRANICZENIA I WYKLUCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI FaniMani nie ponosi odpowiedzialności za Partnerów oraz za informacje zawarte na stronach internetowych Partnerów. FaniMani nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie i zawartość sklepów internetowych Partnerów. FaniMani nie ponosi odpowiedzialności za techniczne awarie sklepów internetowych Partnerów skutkujace m.in.: nie przyznaniem Rabatu nienaliczeniem kwoty Darowizny utratą danych podczas instalacji oprogramowania. FaniMani nie ponosi odpowiedzialności za dostawę oraz gwarancji towarów i usług zakupionych u Partnerów za pośrednictwem Strony Intrnetowej. Zawartość Strony Internetowej została przygotowana z największą starannością, ale FaniMani nie może wykluczyć że informacje są nieprawidłowe lub niepełne. FaniMani nie ponosi odpowiedzialności za skutki błędnych lub niepełnych informacji na Stronie Internetowej. PUBLIKACJA NAZWY I WIZERUNKU Każdy Wspierający udziela FaniMani nieodpłatnej licencji do używania i publikowania bez ograniczenia czasowego i terytorialnego jego nazwy, logotypów i wizerunku oraz wszelkich treści, które Wspierający umieścił na Stronie Internetowej. Licencja jest ograniczona wyłącznie do celów związanych ze świadczeniem usług przez FaniMani oraz do promowania Strony Internetowej i FaniMani. Na pisemny wniosek Wspierającego przesłany na adres FaniMani wycofa publikację w/w treści na Stronie Internetowej. POZOSTAŁE WARUNKI OGÓLNE Brak kontaktu z Partnerami: Użytkownik nie może komunikować się bezpośrednio lub pośrednio z żadnym Partnerem (lub pośrednikiem Partnerów) w sprawach dotyczących treści i charakteru umów lub porozumień zawartych między FaniMani i Partnerem. Każda taka próba kontaktu będzie traktowana jako naruszenie niniejszych Warunków Wspierającego; Zmiany niniejszych Warunków Wspierającego: FaniMani może od czasu do czasu aktualizować niniejsze Warunki Wspierającego z powodów prawnych lub organizacyjnych lub w celu umożliwienia prawidłowego działania Strony Internetowej. O wszelkich zmianach Użytkownicy zostaną powiadomieni za pomocą odpowiedniego komunikatu na Stronie Internetowej. Zmiany będą obowiązywały po ich ogłoszeniu. Jeśli Wspierający nie

6 chce zaakceptować nowych warunków powinien zaprzestać dalszego korzystania ze Strony Internetowej. Korzystanie ze Strony Internetowej po dniu, w którym zmiana Warunków weszła w życie oznacza zgodę na nowe Warunki Wspierającego; Przekazanie praw i obowiązków: Użytkownik nie może przenieść jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Wspierającego na żadną inną osobę. FaniMani zastrzega sobie prawo do przeniesienia lub cesji swoich praw i obowiązków, w całości lub w części, do każdej osoby (bez konieczności uzyskania zgody Wspierającego); Brak zrzeczenia się praw: Jeśli FaniMani zrezygnuje z wykonania jakiegokolwiek prawa wobec Użytkownika lub wyegzekwowania obowiązku Użytkownika w określonym czasie, to nie oznacza, że FaniMani w przyszłości nie może zdecydować się na wykonanie tego prawa lub wyegzekwowanie tego obowiązku; Rozdzielność: Jeżeli jakakolwiek część niniejszych Warunków Wspierającego zostanie uznana za bezprawną, nieważną lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalną, wówczas tą część postanawia się za oddzielić od reszty Warunków Wspierającego bez wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowienia niniejszych Warunków Wspierającego. W takich przypadkach zapisy uznane za nieważne lub niewykonalne, zostaną zmienione w sposób zgodny z obowiązującym prawem, aby odzwierciedlić, tak dokładnie jak to możliwe pierwotną intencję FaniMani. Całość umowy: Niniejsze Warunki wspierającego (i pozostałe dokumenty, o których mowa w niniejszym dokumencie jako część niniejszych Warunków Wspierającego, w tym Regulamin Strony Internetowej, Polityka Cookies, Polityka Prywatności oraz Umowy Licencyjne Użytkownika Końcowego) stosuje się w odniesieniu tylko do spraw opisanych w niniejszym dokumencie z wyłączeniem wszystkich innych warunków i regulaminów, które miały lub mogły mieć zastosowanie. Nie można powoływać się na jakąkolwiek umowę czy porozumienie, które nie są wyraźnie określone w niniejszych Warunkach Wspierającego. Prawo i sądownictwo: Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu lub w związku z niniejszymi Warunkami Wspierającego podlegają prawu Rzeczpospolitej Polskiej. Dołożymy starań aby szybko i skutecznie rozwiązywać wszelkie spory. W przypadku sporu sądowego sadem właściwym dla rozstrzygniecia sporu jest sąd właściwy dla siedziby FaniMani. Jeśli masz jakiekolwiek pytania w odniesieniu do niniejszych Warunków Wspierającego, prosimy o kontakt na adres Niniejsze Warunki obowiązują od dnia 10 grudnia 2014 roku.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU www.paymax.pl

REGULAMIN SERWISU www.paymax.pl NINIEJSZY WZORZEC REGULAMINU SERWISU MA ZASTOSOWANIE WYŁĄCZNIE DO UMÓW ZAWIERANYCH Z PODMIOTAMI BĘDĄCYMI PRZEDSIĘBIORCAMI W ROZUMIENIU ART. 43 1 KODEKSU CYWILNEGO. NINIEJSZEGO WZORCA NIE STOSUJE SIĘ DO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU")

Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane OWU) Ogólne Warunki Umowy oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwane "OWU") 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Na stronie internetowej www.groupon.pl (dalej zwanej Serwisem Groupon ) prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Platforma Elektronicznej Księgowości

Regulamin Serwisu Platforma Elektronicznej Księgowości Regulamin Serwisu Platforma Elektronicznej Księgowości 1. [OPIS SERWISU] 1. Serwis - tworzony, kontrolowany i obsługiwany przez Platformę Elektronicznej Księgowości - jest witryną internetową, poprzez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy koinonia.org.pl jest prowadzony przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

3. Odwiedzający - Użytkownik, który przegląda ogłoszenia oraz korzysta z zamieszczonych w Serwisach ofert innych Użytkowników.

3. Odwiedzający - Użytkownik, który przegląda ogłoszenia oraz korzysta z zamieszczonych w Serwisach ofert innych Użytkowników. R E G U L A M I N KORZYSTANIA Z SERWISÓW INTERNETOWYCH WWW.GRATKA.PL, WWW.ALEGRATKA.PL I. PODSTAWOWE DEFINICJE 1. Serwisy - Serwisy internetowe prowadzone pod adresami www.gratka.pl (dalej jako Serwis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl 1. Terminy i definicje 1. Operator lub Administrator spółka działająca pod firmą INFOSystems, ul. Marcin Flisa 9 lok. 6, Warszawa, 02-247, będącą właścicielem i prowadzącą

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu Internetowego Łączy nas piłka (laczynaspilka.pl) oraz z jego Serwisów i

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Warunki Sprzedaży Groupon Sp. z o.o.

Warunki Sprzedaży Groupon Sp. z o.o. Warunki Sprzedaży Groupon Sp. z o.o. Na tej stronie przedstawiamy Warunki Sprzedaży Kuponów. 1. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE NA TEMAT WARUNKÓW SPRZEDAŻY 1.1. Co oznacza niniejszy dokument i kim my jesteśmy:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług PayLane

Regulamin świadczenia usług PayLane 1 1. Definicje Regulamin świadczenia usług PayLane PayLane PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-387), przy ul. Arkońskiej 6, A3, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE. 1 Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE. 1 Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU INTERNETOWEGO MUSICAIDER z dnia 1 sierpnia 2013 r. Spis treści ROZDZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE 1 Postanowienia ogólne 2 W jaki sposób mogę kontaktować się z Portalem? 3 Jakie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Licencji Dostawcy w systemie IT-Matchmaker. Ogólne Warunki korzystania z IT-Matchmaker przez Dostawców ("Licencja Dostawcy")

Regulamin korzystania z Licencji Dostawcy w systemie IT-Matchmaker. Ogólne Warunki korzystania z IT-Matchmaker przez Dostawców (Licencja Dostawcy) Regulamin korzystania z Licencji Dostawcy w systemie IT-Matchmaker Ogólne Warunki korzystania z IT-Matchmaker przez Dostawców ("Licencja Dostawcy") 1 Słownik Operator nazywani są łącznie: Trovarit AG,

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez COYOTE SYSTEM

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez COYOTE SYSTEM Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez COYOTE SYSTEM wersja z dnia 28.11.2013 Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z Usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO - www.brainworx.pl

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO - www.brainworx.pl REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO - www.brainworx.pl Regulamin normuje zasady i warunki korzystania z Serwisu, który działa pod adresem www.brainworx.pl oraz zasady świadczenia Usług za jego pośrednictwem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl wersja: 1.0 obowiązująca od dnia 2014-05-23 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego 4Hero.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji Użytkowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Afiliacyjnego Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla podmiotów nie będących konsumentami

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla podmiotów nie będących konsumentami Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla podmiotów nie będących konsumentami 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem, określającym prawa i obowiązki Ceramiki

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UŻYTKOWANIA. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami ustawy niniejszego Regulaminu.

WARUNKI UŻYTKOWANIA. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami ustawy niniejszego Regulaminu. 1. DOMYŚLNA AKCEPTACJA WARUNKI UŻYTKOWANIA Dostęp do strony www.idcgames.com (dalej Strona) i/lub pobieranie aplikacji/ na urządzenia mobilne (dalej, Aplikacje), które umożliwiają korzystanie z platformy

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo