II Zakres współpracy. III Usługa Target by Application

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II Zakres współpracy. III Usługa Target by Application"

Transkrypt

1 I. Definicje 1. AdNagan Oznacza AdNagan S.C. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Lubuskiej 74/7. 2. Regulamin niniejszy regulamin. 3. Serwis strona internetowa AdNagan dostępna pod adresem URL oraz każdym innym będącym uzupełnieniem lub kontynuacją tego URL, a także każdym, który go zastąpi. 4. Reklamodawca osoba fizycza lub prawna a także jednostka organizacyjna nie posiadajęca osobowości prawnej zamawiająca w AdNagan emisję reklam w aplikacjach. 5. Reklama każdy fragment powierzchni emisyjnej z adresem URL oraz obrazkiem lub tekstem lub animacją Adobe Flash lub link do filmu z serwisu YouTube, który po kliknięciu otwiera przeglądarkę internetową z otwartą stroną o adresie reklamowanej strony URL. 6. Powierzchnia Emisyjne wyznaczony fragment aplikacji wydawcy przeznaczony do emitowania reklam. 7. Aplikacja program działający pod co najmniej jednym z systemów Windows XP, Vista, Windows 7, Windows Wydawca Osoba fizyczna lub prawna a także jednostka administracyjna nie posiadająca osobowości prawnej, udostępniająca za pomocą AdNagan Powierzchnie Emisyjną w swojej Aplikacji. 9. Kampania reklamowa usługa publikacji reklam na zasadach określonym w punkcje V regulaminu. 10. Bramka płatności zewnętrzny serwis internetowy świadczący usługi płatności online takie jak dotpay.pl, PayPal lub inne. 11. Serwer AdNagan system informatyczny służący do emisji reklam na powierzchni emisyjnej, zawierający statystyki będący podstawą naliczenia wynagrodzenia wydawcy. 12. Wyświetlenie pojedyncza akcja polegająca na wyświetleniu Reklamy umieszczonej na Powierzchni Emisyjnej przez użytkownika Aplikacji. 13. Kod Reklamy kod wygenerowany przez Serwer Adnagan w celu umieszczenia na Powierzchni emisyjnej służącej do emitowania reklam. 14. Ważne Wyświetlenie Wyświetlenie które nie zostało dokonane za pomocą nie uczciwej metody generowania Wyświetleń (np. za pomocą narzędzi do generowania nieuczciwych wyświetleń, powtarzanych manualnych wyświetleń); o tym czy dane wyświetlenie jest Ważnym Wyświetleniem rozstrzyga AdNagan. 15. Wynagrodzenie Wydawcy wynagrodzenie należne Wydawcy z tytułu udostępnienia praw do Powierzchni Emisyjnej w Aplikacjach należących do Wydawcy celem emisji Reklam. II Zakres współpracy 1. Przedmiotem współpracy w ramach programu AdNagan jest dzierżawa przez AdNagan od Wydawcy praw do korzystania z powierzchni emisyjnej, w Aplikacji wydawcy w celu emisji reklam. 2. Warunkiem koniecznym do nawiązania współpracy jest dostęp do sieci Internet oraz przeglądarka internetowa typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. III Usługa Target by Application 1. Targer by Application - korzystając z usługi Target by Application reklamodawca uzyskuje możliwość publikacji reklam w wybranych Aplikacjach Wydawców korzystających z sieci AdNagan. 2. Zamawianie reklamy następuje za pośrednictwem serwisu AdNagan. Reklamodawca wybiera aplikacje na której chciałby publikować reklamę z listy dostępnej w Serwisie. Reklamodawca wypełnia formularz zamówienia w dostępny w Serwisie AdNagan, poprzez podanie wymaganych danych Reklamodawcy w zraz z informacjami na temat usługi lub działalności którą chce

2 promować. 3. Reklamodawca wgrywa plik graficzny lub wpisuje w odpowiednie pole treść reklamy lub wgrywa animacje Adobe Flash lub podaje link do serwisu YouTube. Reklamodawca może określić reklamę alternatywną, jeżeli na komputerze użytkownika Aplikacji nie jest zainstalowane oprogramowanie Adobe Flash Player. Reklamodawca określa reklamę alternatywną w postaci obrazu lub tekstu. 4. Reklamodawca określa adres strony WWW na który ma nastąpić przekierowanie po kliknięciu w reklamę. 5. Reklamodawca określa datę rozpoczęcia świadczenia usługi oraz ilość Wyświetleń reklamy, przy czym świadczenie usługi musi się rozpoczynać w przeciągu 14 dni od daty zakupu. 6. Wypełnienie formularza zamówienia oznaczę na zgodę reklamodawcy na warunki świadczenia usługi Target by Application zawartej w Regulaminie. 7. Po wypełnieniu formularza zamówienia Reklamodawca dokonuje płatności za liczbę zamówionych wyświetleń reklam. IV Usługa Target by Country 1. Targer by Country - korzystając z usługi Target by Country reklamodawca uzyskuje możliwość publikacji reklam w Aplikacjach w wybranych krajach. 2. Zamawianie reklamy następuje za pośrednictwem serwisu AdNagan. Reklamodawca wybiera kraje w których chciałby publikować reklamę z listy krajów dostępnej w serwisie. Reklamodawca wypełnia formularz zamówienia dostępny w Serwisie AdNagan, poprzez podanie wymaganych danych Reklamodawcy w zraz z informacjami na temat usługi lub działalności którą chce promować. 3. Reklamodawca wgrywa plik graficzny lub wpisuje w odpowiednie pole treść reklamy lub wgrywa animacje Adobe Flash lub link do filmu w serwisie YouTube. Reklamodawca może określić reklamę alternatywną, jeżeli na komputerze użytkownika Aplikacji nie jest zainstalowane oprogramowanie Adobe Flash Player. Reklamodawca określa reklamę alternatywną w postaci obrazu lub tekstu. 4. Reklamodawca określa adres strony WWW na który ma nastąpić przekierowanie po kliknięciu w reklamę. 5. Reklamodawca określa datę rozpoczęcia świadczenia usługi oraz ilość Wyświetleń reklamy w danym kraju, przy czym świadczenie usługi musi się rozpoczynać w przeciągu 14 dni od daty zakupu. 6. Reklamodawca może określić maksymalny dzienny budżet przeznaczony na wyświetlenie reklamy, powyżej którego reklamy nie będą wyświetlane. 7. Wypełnienie formularza zamówienia oznacza, że wyraża jednocześnie zgodę reklamodawcy na warunki świadczenia usługi Target by Country zawartej w Regulaminie. 8. Po wypełnieniu formularza zamówienia Reklamodawca dokonuje płatności za liczbę zamówionych wyświetleń reklam. V Zasady publikacji Reklam 1. Reklamodawcy mogą zamawiać dowolną liczbę wyświetleń reklamy, określając maksymalną liczbę wyświetleń w ciągu jednego dnia, lub rozłożenie kampanii na określoną ilość dni. 2. Reklamodawcy którzy nie określą dziennego limitu wyświetleń lub rozłożenia trwania kampanii reklamowej otrzymują 10% rabatu od ceny określonej w cenniku. 3. Jeżeli z przyczyn organizacyjnych lub technicznych nie będzie możliwości wykonania usługi zgodnie ze zleceniem reklamodawcy, AdNagan zobowiązuje się do Zrealizowania zlecenia w terminie późniejszym maksymalnie do 40 dni, nie wykonanie usługi po tym terminie zobowiązuje AdNagan do zwrotu pieniędzy za niewykonane wyświetlenia w terminie do 30 dni roboczych. 4. AdNagan określa limity wyświetleń Reklam, w jednej aplikacji Reklama nie będzie wyświetlana częściej niż co 20 minut. Łączna liczba wyświetleń Reklamy w jednej aplikacji w ciągu dnia nie może być wyższa niż 4 Wyświetlenia. 5. AdNagan publikuje w ramach kampanii reklamowej zamówione przez Reklamodawców

3 Reklamy w powierzchni reklamowej naprzemiennie z Reklamami zamówionymi przez innych Reklamodawców. 6. Kampania reklamowa rozpoczyna się, wtedy i tylko wtedy gdy następujące warunki są spełnione - Nadejście dnia który został określony jako dzień emisji Reklamy, jeżeli dzień rozpoczęcia kampanii nie został określony przez Reklamodawcę, za dzień rozpoczęcia kampanii uznaje się moment zaakceptowania zamówienia. - Zamówienie zostaje zaakceptowane po otrzymaniu przez AdNagan opłaty za Reklamy. 7. Jeżeli AdNagan nie otrzyma potwierdzenia płatności, zlecenie nie będzie zrealizowane. VI. Ograniczenie treści Reklam 1. Formularz określa specyfikację techniczną reklamy. 2. Nie dopuszczalne jest umieszczanie Reklam zawierające treści: a) sprzecznych z prawem obowiązującym na terenie Państwa na których są wyświetlane Reklamy. b) naruszających praw i dobra osób trzecich c) wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagującej przemoc d) treści pornograficznych lub za uznanych powszechnie za nagannych moralnie i społecznie niewłaściwe e) promujące alkohol, narkotyki lub substancje o podobnym działaniu f) lekarstwa na receptę, wszelkie środki wpływające na zmienne percepcji, gry hazardowe, wszelakie środki mające nienaukowo potwierdzone efekty działania g) wszystkie inne produkty lub usługi których reklamowanie jest zabronione prawem, lub obciążone dodatkowymi podatkami lub ograniczeniami. 2. AdNagan zastrzega sobie prawo do usunięcia reklam o których mowa w punkcie 2, a uiszczone przez reklamodawców wynagrodzenie z tytułu umieszczenia reklamy nie podlega zwrotowi. 3. AdNagan może przekazać pozostające w jego posiadaniu dane Reklamodawców sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom na potrzeby postępowań prowadzonych przez te organy w związku z naruszeniem prawa. VII. Płatności 1. Wynagrodzenie AdNagan z tytułu publikacji reklamy jest ustalane na podstawie cennika obowiązującego w dniu złożenia przez Klienta zamówienia na publikację danej reklamy. Cennik jest każdorazowo widoczny przez Klienta w ramach swojego konta w AdNagan. 2. AdNagan ma prawo do zmiany cen zawartych w cenniku. 3. Publikację reklam klient może opłacić za pośrednictwem systemu PayPal, karty kredytowej lub za pomocą przelewu elektronicznego. 4. Niezmienne faktury VAT są wystawiane automatycznie po opłaceniu kampanii reklamowej na dane podane podczas rejestracji. 5. Reklamodawca składa oświadczenie że wszystkie dane podane w formularzu są prawdziwe. 6. Reklamodawca będący osobą fizyczną składa oświadczenie o upoważnieniu AdNagan do przetwarzaniu danych osobowych podanych w formularzu na potrzeby realizacji zlecenia i przyjęciu do wiadomości iż przysługuje mu prawo do wglądu i poprawiania przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby. 7. Reklamodawca będący osobą fizyczną składa oświadczenie odnośnie tego czy jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 8. W przypadku kiedy AdNagan nie otrzyma potwierdzenia płatności reklama nie jest publikowana. 9. W przypadku kiedy AdNagan utrzyma potwierdzenie płatności po wskazanej przez Reklamodawcę dacie rozpoczęcia publikacji reklamy publikacja jest przesuwana w czasie i jest realizowana w chwili otrzymania potwierdzenia. 10. Reklamodawca akceptuje wystawianie i przesyłanie w formie elektronicznej faktur i duplikatów faktów. VIII. Reklamacje

4 1. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizacji usługi Reklamodawca zobowiązany jest zgłaszać AdNagan za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie 2. Nie dotrzymanie terminu reklamacji powoduje utratę przez Reklamodawcę prawa do reklamacji. 3. Reklamacja powinna być napisana w języku angielskim lub polskim 4. Reklamacja powinna wskazywać wady opublikowanej lub zamówionej reklamy. 5. Oceny przedmiotu reklamacji oraz jej zasadności dokonuje upoważniony przedstawiciel AdNagan. 6. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona AdNagan po konsultacji z Reklamodawcą zobowiązany jest do sprostowania wad. 7. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, według własnego wyboru i możliwości po konsultacjach z Reklamodawcą AdNagan zobowiązany do realizacji ustalonej kompensaty. W żadnym przypadku AdNagan nie ponosi odpowiedzialności wyższej niż kwota wynagrodzenia za publikację reklamy. IX. Przerwy techniczne 1. AdNagan jest uprawniony do czasowej przerwy świadczeniu usług objętych Regulaminem z przyczyn technicznych. 2. Adnagan dołoży najwyższej staranności aby wskazany wyżej przerwy trwały możliwie najkrócej. 3. Przerwy w świadczeniu usług z przyczyn technicznych nie mają wpływu na ocenę wykonania przez AdNagan zobowiązań z tytułu Publikacji reklam. 4. AdNagan nie ponosi odpowiedzialności wobec Reklamodawców za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci komunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej. X. Odpowiedzialność 1.AdNagan nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych Reklam oraz zawartość stron internetowych, do których Reklamy odsyłają. 2. Reklamodawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie AdNagan w związku z treścią zamieszczonej Reklamy oraz zawartością stron internetowych, do których Reklama odsyła, w tym również do poniesienia niezbędnych kosztów postępowań spornych, wpisów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i innych uzasadnionych wydatków AdNagan poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich. 3. Reklamodawca jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie, że przysługują mu prawa na dobrach niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne) do posługiwania się użytymi w zleconych do publikacji Reklam informacjami, danymi, utworami bądź ich fragmentami lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej. 4. Przesłanie formularza zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem Klienta, że powyższy obowiązek jest spełniony. 5. Odpowiedzialność AdNagan wobec Klienta za nienależytą realizację Kampanii Reklamowej ograniczona jest do wartości wynagrodzenia należnego AdNagan z tytułu danej Kampanii Reklamowej. 6. AdNagan nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie przez osoby trzecie dostępu do Konta Partnera, niezależnie od sposobu tego uzyskania, AdNagan zastrzega sobie prawo do udostępniania danych partnera jeśli obowiązek udostępniania uprawnionym osobą wynika z obowiązujących przepisów prawa. 7. Wyłącznym źródłem zobowiązań AdNagan jest Regulamin, wszelkie inne informacje niezależnie od źródła ich pochodzenie i miejsca ich publikacji nie są wiążące dla AdNagan. XI. Dane Osobowe Dane osobowe, jakie Klient przekazuje AdNagan w związku z korzystaniem przez Reklamodawcę lub Wydawcę z Usługi, AdNagan zbiera i przetwarza wyłącznie dla celów związanych z realizacją Usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką Ochrony Prywatności znajdującą się pod linkiem XII. Rozliczenia z Wydawcą

5 1.Wydawca rozpoczyna współpracę z AdNagan określoną w Regulaminie, poprzez założenie swojego konta w Aplikacji. Założenie konta oznacza akceptację Regulaminu. 2. Wydawca udostępnia AdNagan powierzchnię reklamową w Aplikacji, w zamian za zapłatę wynagrodzenia odpowiadającego wartości prowizji za emisję Reklam na zasadach niżej opisanych. 3.Usługi reklamowe związane z emisją Reklam w ramach Aplikacji Wydawcy świadczy wyłącznie AdNagan, które też we własnym zakresie ustala cenniki publikacji Reklam i dokonuje rozliczeń z Reklamodawcą z tego tytułu. 4.AdNagan ustala cenę Reklam dla Reklamodawcy z tytułu emisji Reklam w ramach Aplikacji. Od ceny, którą Reklamodawca zapłacił za emisję Reklam AdNagan wypłaca Wydawcy prowizję stanowiącą zapłatę za udostępnienie przez Wydawcę powierzchni reklamowej w Aplikacji. Prowizja ta każdorazowo ustalana jest pomiędzy AdNagan a Wydawcą. 5. Wypłata prowizji następuje automatycznie za pośrednictwem systemu PayPal, pod warunkiem, że: -Wydawca uzupełnił w ramach Serwisu swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres zameldowania) lub firmowe (firma, status prawny, adres, NIP); -Wydawca podał w ramach Serwisu swoje konto PayPal; -Wynagrodzenie należne Wydawcy z tytułu prowizji przekroczy w dacie wypłaty minimalną kwotę wypłaty ustaloną dla każdego wydawcy; -Wydawca zlecił wykonanie wypłaty w ramach Serwisu; - Wydawca złożył oświadczenie że wszystkie dane podane w formularzu są prawdziwe. 1. W przypadku Wydawcy będącego osobą fizyczną, Wydawca składa oświadczenie o upoważnieniu AdNagan do przetwarzania danych osobowych podanych w formularzu na potrzeby realizacji usługi i przyjęciu do wiadomości że przysługuje mu prawo do wglądu i poprawiania przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby. 2.AdNagan zaakceptował zlecenie wypłaty. 8. Wynagrodzenie Wydawcy rozliczane jest w założonym przez Wydawcę koncie w ramach Serwisu. 9. AdNagan nie gwarantuje Wydawcy określonej liczby Reklam do emisji w Serwisie Wydawcy. 10. AdNagan ma prawo do wyłączania emisji Reklam w Aplikacji jeżeli wyświetlanie Reklamy szkodzi interesom Reklamodawcy, bądź podmiotu, na rzecz którego realizuje on Kampanię Reklamową. XII ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYDAWCY 1.Wydawca zobowiązuje się, że nie będzie zakłócał działania wyświetlania Reklam, a w szczególności nie będzie prowadził działań mających na celu wprowadzenie w błąd Reklamodawcy co do nazwy Aplikacji, jego opisu, typu, słów kluczowych, ceny, oglądalności, widoczności Kampanii Reklamowej oraz jej rezultatów w tym ilości wyświetleń Reklamy. 2.Wydawca zobowiązuje się do niepodejmowania działań oraz zapobiegania działaniom polegającym na zwiększaniu w sztuczny sposób (ręcznie, ani wykorzystując jakiekolwiek urządzenie, program, środek elektroniczny, nakłaniając użytkowników do wyświetlania reklamy, itp.) liczby wyświetleń Reklam Reklam w Aplikacji. W takiej sytuacji AdNagan ma również prawo wyłączyć wyświetlanie reklam w Aplikacjach Wydawcy lub bezpowrotnie zamknąć jego konto. 3.Jeżeli w trakcie trwania Kampanii Reklamowej Wydawca usunie oprogramowanie służące do emisji Reklam lub naruszy zobowiązania określone w ust. 1 powyżej bądź zaistnieje sytuacja zwiększania w sztuczny sposób (ręcznie, ani wykorzystując jakiekolwiek urządzenie, program, środek elektroniczny, itp.) liczby Wyświetleń Reklam w Aplikacji Wydawcy, wówczas Wydawca traci prawo do wynagrodzenia należnego mu za tak realizowaną Kampanię Reklamową, a nadto w przypadku, gdy opisane wyżej sytuacje są zawinione przez Wydawcę traci prawo do wszystkich wynagrodzeń (z wszelkich tytułów) pozostałych do wypłaty przez AdNagan w ramach konta wydawcy. 4.Wydawca zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek działań mających na celu utrudnienie lub uniemożliwienie pełnego wyświetlenia całej treści Reklam lub jakiejkolwiek ingerencji w formę i wygląd reklamy.

6 5.Wydawca zobowiązuje się nie umieszczać Reklam w Aplikacjach o treściach sprzecznych z prawem, naruszających prawa i dobra osób trzecich, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc; jak również uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie niewłaściwe. 6.W przypadku naruszenia ust. 4 i/lub 5 niniejszego Artykułu, AdNagan ma prawo do natychmiastowego zamknięcia konta Wydawcy, bez wcześniejszej wypłaty zebranych na nim środków, nawet, jeżeli Wydawca spełnia wszystkie warunki wypłaty środków. 7.Postanowienia ust. 3, 4, 5 i 6 niniejszego Artykułu nie uchybiają możliwości dochodzenia przez AdNagan od Wydawcy odszkodowania na zasadach ogólnych. XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 Październik AdNagan zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. 3.Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 niniejszego Artykułu oraz pod warunkiem nie złożenia przez użytkownika oświadczenia tam wskazanego, wszelkie zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zmienionym Regulaminie, który to dzień nie może jednak przypadać wcześniej niż na dzień opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Serwisu AdNagan. 4.W terminie 7 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu Wydawca lub Klient może złożyć oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu takie oświadczenie traktowane będzie jako wypowiedzenie przez Reklamodawcę lub Wydawcę wiążącego AdNagan i Reklamodawcę lub Wydawcę stosunku prawnego będącego podstawą świadczenia dotychczasowych usług. 5.W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 niniejszego Artykułu. AdNagan zakończy świadczenie usługi w stosunku do danego Klienta lub Wydawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia przez użytkownika oświadczenia. 6.Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 niniejszego Artykułu dla swej skuteczności powinno być złożone w zakładce kontakt na stronie adnagan.com.

Regulamin dla klientów zamieszczających ogłoszenia

Regulamin dla klientów zamieszczających ogłoszenia Regulamin dla klientów zamieszczających ogłoszenia Daj się poznać Każda osoba ma możliwość zamieszczania ogłoszeń na Portalu Mieszkańców. System funkcjonuje na platformie firmy AdTaily.pl, która łączący

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych Regulamin Internetowych Targów Turystycznych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje: "Organizator" Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Regulamin YieldRiser Reklamodawcy

Regulamin YieldRiser Reklamodawcy Regulamin YieldRiser Reklamodawcy Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Yield Riser Sp. z o.o. (zwaną dalej YR ) na rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną polegającą na przyjmowaniu do

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży reklam w serwisie V10.pl

Regulamin sprzedaży reklam w serwisie V10.pl Regulamin sprzedaży reklam w serwisie V10.pl I. Podstawowe pojęcia II. Postanowienia ogólne III. Warunki realizacji reklam IV. Reklamacje V. Uwagi końcowe I. Podstawowe pojęcia Kampania reklamowa reklamodawcy.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady emisji kampanii reklamowych Klientów na nosniku reklamowym - Telebim w Hajnówce, będącym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platformy Adadio 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników (Reklamodawców i Wydawców) drogą elektroniczną usługi polegającej

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług znajdujących się w ofercie serwisu internetowego www.i-tax.eu.

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług znajdujących się w ofercie serwisu internetowego www.i-tax.eu. REGULAMIN serwisu internetowego www.i-tax.eu I. Wstęp. II. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną. III. Rejestracja. IV. Warunki zawierania umowy o świadczenia usług. V. Panel klienta. VI.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH W BEZPŁATNYM TYGODNIKU MIEJSKIM TWOJE TYCHY ORAZ PORTALU TYCHY.PL ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH W BEZPŁATNYM TYGODNIKU MIEJSKIM TWOJE TYCHY ORAZ PORTALU TYCHY.PL ZASADY OGÓLNE REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH W BEZPŁATNYM TYGODNIKU MIEJSKIM TWOJE TYCHY ORAZ PORTALU TYCHY.PL 1 ZASADY OGÓLNE 1. Wydawca- właściciel tygodnika Twoje Tychy i portalu Tychy.pl- Śródmieście

Bardziej szczegółowo

2. NOVEM SP. z o.o. z siedzibą: ul. XX Pijarów 5, 31-466 Kraków, wpisaną do rejestru

2. NOVEM SP. z o.o. z siedzibą: ul. XX Pijarów 5, 31-466 Kraków, wpisaną do rejestru Regulamin współpracy Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: 1. Wydawcą, oraz 2. NOVEM SP. z o.o. z siedzibą: ul. XX Pijarów 5, 31-466 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku

Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku 1 (Postanowienia wstępne) 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, a także rodzaj i zakres, współpracy pomiędzy spółką Sarigato sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin )

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) 1 Przedmiot Regulaminu 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad korzystania z Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM - TELEBIM LED POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM - TELEBIM LED POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM - TELEBIM LED POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.Regulamin określa zasady emisji kampanii reklamowych Klientów na nośniku reklamowym GOK w Kłomnicach będącym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Koelner Polska sp. z o.o. z dnia 02.02.2015 r. nr 1/2/2015

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Koelner Polska sp. z o.o. z dnia 02.02.2015 r. nr 1/2/2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Koelner Polska sp. z o.o. z dnia 02.02.2015 r. nr 1/2/2015 REGULAMIN SPRZEDAŻY TOWARÓW ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY INTERNETOWEJ KOELNER 1. Cel regulaminu Celem regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL Warunkiem korzystania z systemu wspomagającego zarządzane nieruchomościami smartfm.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień

Bardziej szczegółowo

FIRMY LED-ON DEFINICJE

FIRMY LED-ON DEFINICJE REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOŚNIKU TELEBIM W MIĘDZYCHODZIE FIRMY LED-ON RYSZARD DURA UL.POWSTAŃCÓW WLKP.7 64-400 MIĘDZYCHÓD NIP: 595-106-33-27 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Ads

Regulamin usługi Ads Regulamin usługi Ads I. DEFINICJE Następujące słowa i określenia występujące w treści niniejszego Regulaminu posiadają znaczenie wskazane poniżej: 1. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin określający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com 1 Postanowienia ogólne 1. Organizator: Właścicielem Programu Partnerskiego dostępnego pod adresem mixprofit.com jest: Nuvoxa LLC 3422 Old Capitol Trail 700

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych I. Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji I. Definicje 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora 3S System,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM FIRMY ARTISUN-LED POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM FIRMY ARTISUN-LED POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM FIRMY ARTISUN-LED POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady emisji kampanii reklamowych Klientów na nośniku reklamowym będącym własnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin zamieszczania reklam na portalu GazetaSenior.pl obowiązujący dla klientów instytucjonalnych

Regulamin zamieszczania reklam na portalu GazetaSenior.pl obowiązujący dla klientów instytucjonalnych Regulamin zamieszczania reklam na portalu GazetaSenior.pl obowiązujący dla klientów instytucjonalnych 1 Definicje Wydawca Silver Store sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 35C, 50 011 Wrocław, NIP: 899-274-88-74,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Usługi bezpłatnej poczty elektronicznej są świadczone przez Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl

Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl 1 Definicje Sprzedawca oznacza Jan Paweł Grzesikiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jan Paweł Grzesikiewicz, adres: ul. Żytnia 66/25, 01-156

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników I. Wstęp II. 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu ("Serwis") określa

Bardziej szczegółowo

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez ND Polska sp zo.o. z siedzibą w Łodzi, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy

Regulamin współpracy Regulamin współpracy Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: oraz 1. Wydawcą, 2. NetworkCenter Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych Niniejszy Regulamin wydany został w oparciu o art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Giełdy Mobilnych Reklam. dla serwisu MapAndU

Regulamin. Giełdy Mobilnych Reklam. dla serwisu MapAndU Regulamin Giełdy Mobilnych Reklam dla serwisu MapAndU Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu. 2. Operatorem serwisu internetowego Giełda Mobilnych Reklam MapAndU,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie 1. Postanowienie wstępne. 1. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

III. Zakres korzystania z Newslettera. Zgoda na otrzymywanie Newsletterów. 1. Newsletter zawiera treści informacyjno-promocyjne.

III. Zakres korzystania z Newslettera. Zgoda na otrzymywanie Newsletterów. 1. Newsletter zawiera treści informacyjno-promocyjne. Regulamin wysyłania/otrzymywania Newslettera udostępnianego przez MIASTOSTRADĘ. I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy regulamin określa warunki wysyłania treści informacyjno-promocyjnych (Newslettera)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ

REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ WWW.KOLOROWE-KREDKI.PL Obowiązuje od dnia 30.10.2012 roku. I. Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi SEM Efekt

Regulamin usługi SEM Efekt Regulamin usługi SEM Efekt 1 stycznia 2014 1 Definicje: 1.1 Regulamin Niniejszy dokument określający zasady działania SEM Efekt. 1.2 Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków;

Bardziej szczegółowo

Umowa współpracy. Partner akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z Wydawnictwem Strefa Kursów zgodnie z Regulaminem.

Umowa współpracy. Partner akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z Wydawnictwem Strefa Kursów zgodnie z Regulaminem. Umowa współpracy Niniejszy regulamin określa zasady współpracy pomiędzy 1. zwanym dalej Partnerem, oraz 2. Wydawnictwo Strefa Kursów Śleboda Łukasz, Józefa Szujskiego 66/304, 33-100 Tarnów NIP 993-043-08-05

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1. Informacje wstępne

Regulamin 1. Informacje wstępne Regulamin 1. Informacje wstępne 1. Poniższy regulamin (zwany dalej Regulaminem) opisuje zasady oraz warunki korzystania z serwisu tangopm.com (zwanego dalej Serwisem). Zapisy Regulaminu wraz z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Postanowienia wstępne $ 1 1. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zwany dalej regulaminem, opracowano na podstawie: 1) Kodeks cywilny-ustawa z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Dax Cosmetics Sp. z o.o. oferowanych w sklepie internetowym sklep.dax.com.pl 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży powierzchni reklamowej w tytułach Moda na Zdrowie Sp. z. o. o.

Ogólne warunki sprzedaży powierzchni reklamowej w tytułach Moda na Zdrowie Sp. z. o. o. Ogólne warunki sprzedaży powierzchni reklamowej w tytułach Moda na Zdrowie Sp. z. o. o. 1 Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Reklama Facebook Ads

Regulamin usługi Reklama Facebook Ads Regulamin usługi Reklama Facebook Ads 1 kwiecień 2016 1 Definicje: 1.1 Regulamin Niniejszy dokument określający zasady działania Reklamy FacebookAds 1.2 Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków;

Bardziej szczegółowo

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady wypełniania i składania e-zamówień wyboru

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu internetowego 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl. 1 Zasady ogólne

Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl. 1 Zasady ogólne Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl Uwaga! Korzystanie z serwisu ehominis.pl jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków. 1 Zasady ogólne E-Hominis - Centrum Wsparcia Psychologicznego Online

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin zamieszczania reklam w internetowym wydaniu Naszego Dziennika

Regulamin zamieszczania reklam w internetowym wydaniu Naszego Dziennika Regulamin zamieszczania reklam w internetowym wydaniu Naszego Dziennika POSTANOWIENIA WSTĘPNE Niniejszy Regulamin określa zasady przyjmowania do emisji reklam on-line w internetowym wydaniu dziennika Nasz

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie:

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie: Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów (dawna nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne. Regulamin REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLLOV 1. Sklep www.pollov.pl jest prowadzony przez firmę: ul. Porzeczkowa 25 B, tel. +48 737 450 818 NIP: 782 23 08 420 REGON: 361491366 Dane do KONTA BANKOWEGO:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usługi AdReport

REGULAMIN usługi AdReport REGULAMIN usługi AdReport 1 Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje wyrażeń występujących w tekście niniejszego Regulaminu: Abonament opłacone prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 Cel Regulaminu 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę, za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TERAPII KOMPUTEROWEJ

INSTYTUT TERAPII KOMPUTEROWEJ Zawarcie umowy pomiędzy Konsumentem a Operatorem może nastąpić na dwa sposoby. Konsument ma prawo do negocjacji wszelkich zapisów umowy z Operatorem, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO WSTĘP Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane z wypożyczaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.MKOWALSKI.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.MKOWALSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.MKOWALSKI.PL Spis treści: Definicje Dane kontaktowe Kancelarii Formularz kontaktowy Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz

Bardziej szczegółowo

Regulamin i polityka prywatności serwisu www.e-harmonogram.pl

Regulamin i polityka prywatności serwisu www.e-harmonogram.pl Regulamin i polityka prywatności serwisu www.e-harmonogram.pl Strona 1 Regulamin z dnia 3.12.2014 1. Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu www.e-harmonogram.pl. 2. Na zasadach

Bardziej szczegółowo

II. WARUNKI TECHNICZNE USŁUGI GEODETA CYFROWY 1. Korzystanie z usługi GEODETA Cyfrowy wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:

II. WARUNKI TECHNICZNE USŁUGI GEODETA CYFROWY 1. Korzystanie z usługi GEODETA Cyfrowy wymaga spełnienia następujących warunków technicznych: REGULAMIN serwisu egeodeta24.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem serwisu egeodeta24.pl oraz wydawcą GEODETY Cyfrowego jest Geodeta Spółka z o.o., zwana dalej Geodetą lub firmą Geodeta, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usługi Wszystko

REGULAMIN Usługi Wszystko REGULAMIN Usługi Wszystko Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usługi Wszystko przez icomarch24 Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie przy Aleja Jana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PROGRAMU. Internetowa Obsługa Kontrahenta

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PROGRAMU. Internetowa Obsługa Kontrahenta REGULAMIN KORZYSTANIA Z PROGRAMU Internetowa Obsługa Kontrahenta Podstawa prawna: ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Regulamin Serwisu internetowego www.labalance.com.pl oraz Aplikacji Internetowej www.rejestracja.labalance.com.pl Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1 1. Regulaminie rozumie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU REGULAMIN SERWISU www.dzialkanadmorzem.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Serwis www.dzialkanadmorzem.pl jest portalem internetowym, którego celem jest prezentacja ofert sprzedaży nieruchomości, przekazywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

Cennik Specyfikacja techniczna Regulamin emisji reklam

Cennik Specyfikacja techniczna Regulamin emisji reklam Cennik Specyfikacja techniczna Regulamin emisji reklam Obowiązuje od dnia 16 lipca 2010 Adres biura Skąpiec.pl: Ul. Zelwerowicza 20 III piętro 53-676 Wrocław Tel. 71 344 38 48 Fax 71 343 51 97 1. Cennik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN (Regulamin Świadczenia Usług Elektronicznych) wersja 07.2015 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Prowadzenia kampanii reklamowej na wyświetlaczu D.H. Wokulski. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

REGULAMIN. Prowadzenia kampanii reklamowej na wyświetlaczu D.H. Wokulski. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE REGULAMIN Prowadzenia kampanii reklamowej na wyświetlaczu D.H. Wokulski. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady emisji spotów reklamowych na wyświetlaczu, będącym własnością D.H. Wokulski 43-300

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE. 1 Definicje. Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE. 1 Definicje. Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie: REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE 1 Definicje Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie: Administrator/Usługodawca: ALD Automotive Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW I. Postanowienia wstępne. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkiej szkody, jaką może ponieść R.O z tytułu publikowania i przechowywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUG REKLAMOWYCH

REGULAMIN USŁUG REKLAMOWYCH REGULAMIN USŁUG REKLAMOWYCH SPIS TREŚCI: 1. Definicje 2. Zawarcie umowy o świadczenie usług reklamowych 3. Warunki Publikacji Reklamacja 4. Rezygnacja ze zlecenia 5. Warunki płatności 6. Reklamacje 7.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KAMPANII REKLAMOWYCH

REGULAMIN KAMPANII REKLAMOWYCH REGULAMIN REGULAMIN KAMPANII REKLAMOWYCH KAMPANII REKLAMOWYCH TELEBIM CZECHOWICE-DZIEDZICE skrzyżowanie ulic Węglowa i Katowicka Regulamin określa zasady wg, których emitowane są spoty reklamowe na telebimie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności. 1. Definicje

Polityka Prywatności. 1. Definicje Polityka Prywatności. 1. Definicje Użyte w niniejszej Polityce Prywatności wyrazy, należy rozumieć w następujący sposób: PRONAR PRONAR sp. z o.o. z siedzibą w Narwi, przy ul. Adama Mickiewicza 103,, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI z dnia 28 sierpnia 2014 roku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI z dnia 28 sierpnia 2014 roku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI z dnia 28 sierpnia 2014 roku Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści: Definicje Dane kontaktowe HP Formularz kontaktowy Formularz reklamacyjny Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz treści bezprawnych Tryb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Pojęcia podstawowe 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez VELUX Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin likepage Pięknie mieszkać

Regulamin likepage Pięknie mieszkać Regulaminlikepage Piękniemieszkać Tematyregulaminu: 1. Wstęp 2. Warunkiizasadykorzystaniazserwisu 3. Prawaautorskieipolitykaprywatności 4. Ograniczeniaodpowiedzialności 5. Postanowieniakońcowe 1.Wstęp

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania programu partnerskiego Money2Money (dalej: Program), a w szczególności zasady zawierania i rozwiązywania między Money.pl

Bardziej szczegółowo

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT REGULAMIN MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT Spis treści: Wstęp Definicja Zasady korzystania z Portalu Odpowiedzialność WSTĘP 1 Niniejszy Regulamin, został sporządzony według przepisów prawa, w oparciu o implementację

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460 Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Mobiletech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50 w ramach serwisu emaluszki.pl PODSTAWOWE DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE: Zleceniobiorca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło

Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem sklep.malesiolo.pl. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Comarch OPT!MA 10% taniej

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Comarch OPT!MA 10% taniej REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Comarch OPT!MA 10% taniej Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Reklamowych przez Kupującego na rzecz Comarch Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: Dostawca Playlink SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo