II Zakres współpracy. III Usługa Target by Application

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II Zakres współpracy. III Usługa Target by Application"

Transkrypt

1 I. Definicje 1. AdNagan Oznacza AdNagan S.C. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Lubuskiej 74/7. 2. Regulamin niniejszy regulamin. 3. Serwis strona internetowa AdNagan dostępna pod adresem URL oraz każdym innym będącym uzupełnieniem lub kontynuacją tego URL, a także każdym, który go zastąpi. 4. Reklamodawca osoba fizycza lub prawna a także jednostka organizacyjna nie posiadajęca osobowości prawnej zamawiająca w AdNagan emisję reklam w aplikacjach. 5. Reklama każdy fragment powierzchni emisyjnej z adresem URL oraz obrazkiem lub tekstem lub animacją Adobe Flash lub link do filmu z serwisu YouTube, który po kliknięciu otwiera przeglądarkę internetową z otwartą stroną o adresie reklamowanej strony URL. 6. Powierzchnia Emisyjne wyznaczony fragment aplikacji wydawcy przeznaczony do emitowania reklam. 7. Aplikacja program działający pod co najmniej jednym z systemów Windows XP, Vista, Windows 7, Windows Wydawca Osoba fizyczna lub prawna a także jednostka administracyjna nie posiadająca osobowości prawnej, udostępniająca za pomocą AdNagan Powierzchnie Emisyjną w swojej Aplikacji. 9. Kampania reklamowa usługa publikacji reklam na zasadach określonym w punkcje V regulaminu. 10. Bramka płatności zewnętrzny serwis internetowy świadczący usługi płatności online takie jak dotpay.pl, PayPal lub inne. 11. Serwer AdNagan system informatyczny służący do emisji reklam na powierzchni emisyjnej, zawierający statystyki będący podstawą naliczenia wynagrodzenia wydawcy. 12. Wyświetlenie pojedyncza akcja polegająca na wyświetleniu Reklamy umieszczonej na Powierzchni Emisyjnej przez użytkownika Aplikacji. 13. Kod Reklamy kod wygenerowany przez Serwer Adnagan w celu umieszczenia na Powierzchni emisyjnej służącej do emitowania reklam. 14. Ważne Wyświetlenie Wyświetlenie które nie zostało dokonane za pomocą nie uczciwej metody generowania Wyświetleń (np. za pomocą narzędzi do generowania nieuczciwych wyświetleń, powtarzanych manualnych wyświetleń); o tym czy dane wyświetlenie jest Ważnym Wyświetleniem rozstrzyga AdNagan. 15. Wynagrodzenie Wydawcy wynagrodzenie należne Wydawcy z tytułu udostępnienia praw do Powierzchni Emisyjnej w Aplikacjach należących do Wydawcy celem emisji Reklam. II Zakres współpracy 1. Przedmiotem współpracy w ramach programu AdNagan jest dzierżawa przez AdNagan od Wydawcy praw do korzystania z powierzchni emisyjnej, w Aplikacji wydawcy w celu emisji reklam. 2. Warunkiem koniecznym do nawiązania współpracy jest dostęp do sieci Internet oraz przeglądarka internetowa typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. III Usługa Target by Application 1. Targer by Application - korzystając z usługi Target by Application reklamodawca uzyskuje możliwość publikacji reklam w wybranych Aplikacjach Wydawców korzystających z sieci AdNagan. 2. Zamawianie reklamy następuje za pośrednictwem serwisu AdNagan. Reklamodawca wybiera aplikacje na której chciałby publikować reklamę z listy dostępnej w Serwisie. Reklamodawca wypełnia formularz zamówienia w dostępny w Serwisie AdNagan, poprzez podanie wymaganych danych Reklamodawcy w zraz z informacjami na temat usługi lub działalności którą chce

2 promować. 3. Reklamodawca wgrywa plik graficzny lub wpisuje w odpowiednie pole treść reklamy lub wgrywa animacje Adobe Flash lub podaje link do serwisu YouTube. Reklamodawca może określić reklamę alternatywną, jeżeli na komputerze użytkownika Aplikacji nie jest zainstalowane oprogramowanie Adobe Flash Player. Reklamodawca określa reklamę alternatywną w postaci obrazu lub tekstu. 4. Reklamodawca określa adres strony WWW na który ma nastąpić przekierowanie po kliknięciu w reklamę. 5. Reklamodawca określa datę rozpoczęcia świadczenia usługi oraz ilość Wyświetleń reklamy, przy czym świadczenie usługi musi się rozpoczynać w przeciągu 14 dni od daty zakupu. 6. Wypełnienie formularza zamówienia oznaczę na zgodę reklamodawcy na warunki świadczenia usługi Target by Application zawartej w Regulaminie. 7. Po wypełnieniu formularza zamówienia Reklamodawca dokonuje płatności za liczbę zamówionych wyświetleń reklam. IV Usługa Target by Country 1. Targer by Country - korzystając z usługi Target by Country reklamodawca uzyskuje możliwość publikacji reklam w Aplikacjach w wybranych krajach. 2. Zamawianie reklamy następuje za pośrednictwem serwisu AdNagan. Reklamodawca wybiera kraje w których chciałby publikować reklamę z listy krajów dostępnej w serwisie. Reklamodawca wypełnia formularz zamówienia dostępny w Serwisie AdNagan, poprzez podanie wymaganych danych Reklamodawcy w zraz z informacjami na temat usługi lub działalności którą chce promować. 3. Reklamodawca wgrywa plik graficzny lub wpisuje w odpowiednie pole treść reklamy lub wgrywa animacje Adobe Flash lub link do filmu w serwisie YouTube. Reklamodawca może określić reklamę alternatywną, jeżeli na komputerze użytkownika Aplikacji nie jest zainstalowane oprogramowanie Adobe Flash Player. Reklamodawca określa reklamę alternatywną w postaci obrazu lub tekstu. 4. Reklamodawca określa adres strony WWW na który ma nastąpić przekierowanie po kliknięciu w reklamę. 5. Reklamodawca określa datę rozpoczęcia świadczenia usługi oraz ilość Wyświetleń reklamy w danym kraju, przy czym świadczenie usługi musi się rozpoczynać w przeciągu 14 dni od daty zakupu. 6. Reklamodawca może określić maksymalny dzienny budżet przeznaczony na wyświetlenie reklamy, powyżej którego reklamy nie będą wyświetlane. 7. Wypełnienie formularza zamówienia oznacza, że wyraża jednocześnie zgodę reklamodawcy na warunki świadczenia usługi Target by Country zawartej w Regulaminie. 8. Po wypełnieniu formularza zamówienia Reklamodawca dokonuje płatności za liczbę zamówionych wyświetleń reklam. V Zasady publikacji Reklam 1. Reklamodawcy mogą zamawiać dowolną liczbę wyświetleń reklamy, określając maksymalną liczbę wyświetleń w ciągu jednego dnia, lub rozłożenie kampanii na określoną ilość dni. 2. Reklamodawcy którzy nie określą dziennego limitu wyświetleń lub rozłożenia trwania kampanii reklamowej otrzymują 10% rabatu od ceny określonej w cenniku. 3. Jeżeli z przyczyn organizacyjnych lub technicznych nie będzie możliwości wykonania usługi zgodnie ze zleceniem reklamodawcy, AdNagan zobowiązuje się do Zrealizowania zlecenia w terminie późniejszym maksymalnie do 40 dni, nie wykonanie usługi po tym terminie zobowiązuje AdNagan do zwrotu pieniędzy za niewykonane wyświetlenia w terminie do 30 dni roboczych. 4. AdNagan określa limity wyświetleń Reklam, w jednej aplikacji Reklama nie będzie wyświetlana częściej niż co 20 minut. Łączna liczba wyświetleń Reklamy w jednej aplikacji w ciągu dnia nie może być wyższa niż 4 Wyświetlenia. 5. AdNagan publikuje w ramach kampanii reklamowej zamówione przez Reklamodawców

3 Reklamy w powierzchni reklamowej naprzemiennie z Reklamami zamówionymi przez innych Reklamodawców. 6. Kampania reklamowa rozpoczyna się, wtedy i tylko wtedy gdy następujące warunki są spełnione - Nadejście dnia który został określony jako dzień emisji Reklamy, jeżeli dzień rozpoczęcia kampanii nie został określony przez Reklamodawcę, za dzień rozpoczęcia kampanii uznaje się moment zaakceptowania zamówienia. - Zamówienie zostaje zaakceptowane po otrzymaniu przez AdNagan opłaty za Reklamy. 7. Jeżeli AdNagan nie otrzyma potwierdzenia płatności, zlecenie nie będzie zrealizowane. VI. Ograniczenie treści Reklam 1. Formularz określa specyfikację techniczną reklamy. 2. Nie dopuszczalne jest umieszczanie Reklam zawierające treści: a) sprzecznych z prawem obowiązującym na terenie Państwa na których są wyświetlane Reklamy. b) naruszających praw i dobra osób trzecich c) wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagującej przemoc d) treści pornograficznych lub za uznanych powszechnie za nagannych moralnie i społecznie niewłaściwe e) promujące alkohol, narkotyki lub substancje o podobnym działaniu f) lekarstwa na receptę, wszelkie środki wpływające na zmienne percepcji, gry hazardowe, wszelakie środki mające nienaukowo potwierdzone efekty działania g) wszystkie inne produkty lub usługi których reklamowanie jest zabronione prawem, lub obciążone dodatkowymi podatkami lub ograniczeniami. 2. AdNagan zastrzega sobie prawo do usunięcia reklam o których mowa w punkcie 2, a uiszczone przez reklamodawców wynagrodzenie z tytułu umieszczenia reklamy nie podlega zwrotowi. 3. AdNagan może przekazać pozostające w jego posiadaniu dane Reklamodawców sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom na potrzeby postępowań prowadzonych przez te organy w związku z naruszeniem prawa. VII. Płatności 1. Wynagrodzenie AdNagan z tytułu publikacji reklamy jest ustalane na podstawie cennika obowiązującego w dniu złożenia przez Klienta zamówienia na publikację danej reklamy. Cennik jest każdorazowo widoczny przez Klienta w ramach swojego konta w AdNagan. 2. AdNagan ma prawo do zmiany cen zawartych w cenniku. 3. Publikację reklam klient może opłacić za pośrednictwem systemu PayPal, karty kredytowej lub za pomocą przelewu elektronicznego. 4. Niezmienne faktury VAT są wystawiane automatycznie po opłaceniu kampanii reklamowej na dane podane podczas rejestracji. 5. Reklamodawca składa oświadczenie że wszystkie dane podane w formularzu są prawdziwe. 6. Reklamodawca będący osobą fizyczną składa oświadczenie o upoważnieniu AdNagan do przetwarzaniu danych osobowych podanych w formularzu na potrzeby realizacji zlecenia i przyjęciu do wiadomości iż przysługuje mu prawo do wglądu i poprawiania przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby. 7. Reklamodawca będący osobą fizyczną składa oświadczenie odnośnie tego czy jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 8. W przypadku kiedy AdNagan nie otrzyma potwierdzenia płatności reklama nie jest publikowana. 9. W przypadku kiedy AdNagan utrzyma potwierdzenie płatności po wskazanej przez Reklamodawcę dacie rozpoczęcia publikacji reklamy publikacja jest przesuwana w czasie i jest realizowana w chwili otrzymania potwierdzenia. 10. Reklamodawca akceptuje wystawianie i przesyłanie w formie elektronicznej faktur i duplikatów faktów. VIII. Reklamacje

4 1. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizacji usługi Reklamodawca zobowiązany jest zgłaszać AdNagan za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie 2. Nie dotrzymanie terminu reklamacji powoduje utratę przez Reklamodawcę prawa do reklamacji. 3. Reklamacja powinna być napisana w języku angielskim lub polskim 4. Reklamacja powinna wskazywać wady opublikowanej lub zamówionej reklamy. 5. Oceny przedmiotu reklamacji oraz jej zasadności dokonuje upoważniony przedstawiciel AdNagan. 6. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona AdNagan po konsultacji z Reklamodawcą zobowiązany jest do sprostowania wad. 7. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, według własnego wyboru i możliwości po konsultacjach z Reklamodawcą AdNagan zobowiązany do realizacji ustalonej kompensaty. W żadnym przypadku AdNagan nie ponosi odpowiedzialności wyższej niż kwota wynagrodzenia za publikację reklamy. IX. Przerwy techniczne 1. AdNagan jest uprawniony do czasowej przerwy świadczeniu usług objętych Regulaminem z przyczyn technicznych. 2. Adnagan dołoży najwyższej staranności aby wskazany wyżej przerwy trwały możliwie najkrócej. 3. Przerwy w świadczeniu usług z przyczyn technicznych nie mają wpływu na ocenę wykonania przez AdNagan zobowiązań z tytułu Publikacji reklam. 4. AdNagan nie ponosi odpowiedzialności wobec Reklamodawców za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci komunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej. X. Odpowiedzialność 1.AdNagan nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych Reklam oraz zawartość stron internetowych, do których Reklamy odsyłają. 2. Reklamodawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie AdNagan w związku z treścią zamieszczonej Reklamy oraz zawartością stron internetowych, do których Reklama odsyła, w tym również do poniesienia niezbędnych kosztów postępowań spornych, wpisów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i innych uzasadnionych wydatków AdNagan poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich. 3. Reklamodawca jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie, że przysługują mu prawa na dobrach niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne) do posługiwania się użytymi w zleconych do publikacji Reklam informacjami, danymi, utworami bądź ich fragmentami lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej. 4. Przesłanie formularza zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem Klienta, że powyższy obowiązek jest spełniony. 5. Odpowiedzialność AdNagan wobec Klienta za nienależytą realizację Kampanii Reklamowej ograniczona jest do wartości wynagrodzenia należnego AdNagan z tytułu danej Kampanii Reklamowej. 6. AdNagan nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie przez osoby trzecie dostępu do Konta Partnera, niezależnie od sposobu tego uzyskania, AdNagan zastrzega sobie prawo do udostępniania danych partnera jeśli obowiązek udostępniania uprawnionym osobą wynika z obowiązujących przepisów prawa. 7. Wyłącznym źródłem zobowiązań AdNagan jest Regulamin, wszelkie inne informacje niezależnie od źródła ich pochodzenie i miejsca ich publikacji nie są wiążące dla AdNagan. XI. Dane Osobowe Dane osobowe, jakie Klient przekazuje AdNagan w związku z korzystaniem przez Reklamodawcę lub Wydawcę z Usługi, AdNagan zbiera i przetwarza wyłącznie dla celów związanych z realizacją Usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką Ochrony Prywatności znajdującą się pod linkiem XII. Rozliczenia z Wydawcą

5 1.Wydawca rozpoczyna współpracę z AdNagan określoną w Regulaminie, poprzez założenie swojego konta w Aplikacji. Założenie konta oznacza akceptację Regulaminu. 2. Wydawca udostępnia AdNagan powierzchnię reklamową w Aplikacji, w zamian za zapłatę wynagrodzenia odpowiadającego wartości prowizji za emisję Reklam na zasadach niżej opisanych. 3.Usługi reklamowe związane z emisją Reklam w ramach Aplikacji Wydawcy świadczy wyłącznie AdNagan, które też we własnym zakresie ustala cenniki publikacji Reklam i dokonuje rozliczeń z Reklamodawcą z tego tytułu. 4.AdNagan ustala cenę Reklam dla Reklamodawcy z tytułu emisji Reklam w ramach Aplikacji. Od ceny, którą Reklamodawca zapłacił za emisję Reklam AdNagan wypłaca Wydawcy prowizję stanowiącą zapłatę za udostępnienie przez Wydawcę powierzchni reklamowej w Aplikacji. Prowizja ta każdorazowo ustalana jest pomiędzy AdNagan a Wydawcą. 5. Wypłata prowizji następuje automatycznie za pośrednictwem systemu PayPal, pod warunkiem, że: -Wydawca uzupełnił w ramach Serwisu swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres zameldowania) lub firmowe (firma, status prawny, adres, NIP); -Wydawca podał w ramach Serwisu swoje konto PayPal; -Wynagrodzenie należne Wydawcy z tytułu prowizji przekroczy w dacie wypłaty minimalną kwotę wypłaty ustaloną dla każdego wydawcy; -Wydawca zlecił wykonanie wypłaty w ramach Serwisu; - Wydawca złożył oświadczenie że wszystkie dane podane w formularzu są prawdziwe. 1. W przypadku Wydawcy będącego osobą fizyczną, Wydawca składa oświadczenie o upoważnieniu AdNagan do przetwarzania danych osobowych podanych w formularzu na potrzeby realizacji usługi i przyjęciu do wiadomości że przysługuje mu prawo do wglądu i poprawiania przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby. 2.AdNagan zaakceptował zlecenie wypłaty. 8. Wynagrodzenie Wydawcy rozliczane jest w założonym przez Wydawcę koncie w ramach Serwisu. 9. AdNagan nie gwarantuje Wydawcy określonej liczby Reklam do emisji w Serwisie Wydawcy. 10. AdNagan ma prawo do wyłączania emisji Reklam w Aplikacji jeżeli wyświetlanie Reklamy szkodzi interesom Reklamodawcy, bądź podmiotu, na rzecz którego realizuje on Kampanię Reklamową. XII ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYDAWCY 1.Wydawca zobowiązuje się, że nie będzie zakłócał działania wyświetlania Reklam, a w szczególności nie będzie prowadził działań mających na celu wprowadzenie w błąd Reklamodawcy co do nazwy Aplikacji, jego opisu, typu, słów kluczowych, ceny, oglądalności, widoczności Kampanii Reklamowej oraz jej rezultatów w tym ilości wyświetleń Reklamy. 2.Wydawca zobowiązuje się do niepodejmowania działań oraz zapobiegania działaniom polegającym na zwiększaniu w sztuczny sposób (ręcznie, ani wykorzystując jakiekolwiek urządzenie, program, środek elektroniczny, nakłaniając użytkowników do wyświetlania reklamy, itp.) liczby wyświetleń Reklam Reklam w Aplikacji. W takiej sytuacji AdNagan ma również prawo wyłączyć wyświetlanie reklam w Aplikacjach Wydawcy lub bezpowrotnie zamknąć jego konto. 3.Jeżeli w trakcie trwania Kampanii Reklamowej Wydawca usunie oprogramowanie służące do emisji Reklam lub naruszy zobowiązania określone w ust. 1 powyżej bądź zaistnieje sytuacja zwiększania w sztuczny sposób (ręcznie, ani wykorzystując jakiekolwiek urządzenie, program, środek elektroniczny, itp.) liczby Wyświetleń Reklam w Aplikacji Wydawcy, wówczas Wydawca traci prawo do wynagrodzenia należnego mu za tak realizowaną Kampanię Reklamową, a nadto w przypadku, gdy opisane wyżej sytuacje są zawinione przez Wydawcę traci prawo do wszystkich wynagrodzeń (z wszelkich tytułów) pozostałych do wypłaty przez AdNagan w ramach konta wydawcy. 4.Wydawca zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek działań mających na celu utrudnienie lub uniemożliwienie pełnego wyświetlenia całej treści Reklam lub jakiejkolwiek ingerencji w formę i wygląd reklamy.

6 5.Wydawca zobowiązuje się nie umieszczać Reklam w Aplikacjach o treściach sprzecznych z prawem, naruszających prawa i dobra osób trzecich, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc; jak również uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie niewłaściwe. 6.W przypadku naruszenia ust. 4 i/lub 5 niniejszego Artykułu, AdNagan ma prawo do natychmiastowego zamknięcia konta Wydawcy, bez wcześniejszej wypłaty zebranych na nim środków, nawet, jeżeli Wydawca spełnia wszystkie warunki wypłaty środków. 7.Postanowienia ust. 3, 4, 5 i 6 niniejszego Artykułu nie uchybiają możliwości dochodzenia przez AdNagan od Wydawcy odszkodowania na zasadach ogólnych. XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 Październik AdNagan zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. 3.Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 niniejszego Artykułu oraz pod warunkiem nie złożenia przez użytkownika oświadczenia tam wskazanego, wszelkie zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zmienionym Regulaminie, który to dzień nie może jednak przypadać wcześniej niż na dzień opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Serwisu AdNagan. 4.W terminie 7 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu Wydawca lub Klient może złożyć oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu takie oświadczenie traktowane będzie jako wypowiedzenie przez Reklamodawcę lub Wydawcę wiążącego AdNagan i Reklamodawcę lub Wydawcę stosunku prawnego będącego podstawą świadczenia dotychczasowych usług. 5.W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 niniejszego Artykułu. AdNagan zakończy świadczenie usługi w stosunku do danego Klienta lub Wydawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia przez użytkownika oświadczenia. 6.Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 niniejszego Artykułu dla swej skuteczności powinno być złożone w zakładce kontakt na stronie adnagan.com.

Dokument jest zgodny z zaleceniami IAB Polska. Netsprint jest członkiem IAB Polska (www.iab.com.pl)

Dokument jest zgodny z zaleceniami IAB Polska. Netsprint jest członkiem IAB Polska (www.iab.com.pl) Regulamin dostępu i korzystania z Panelu Klienta w sieci reklamowej Adkontekst obowiązujący wszystkich klientów zamawiających usługę - wnoszących opłatę za dostęp do Panelu Klienta za pośrednictwem płatności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi 1 stycznia 2014 Regulamin emisji reklam w Serwisie Zumi 1 DEFINICJE 1.1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez EXTRADOM s.c. z siedzibą w Legionowie, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych

Regulamin świadczenia usług hostingowych Regulamin świadczenia usług hostingowych I. Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy regulamin, został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy koinonia.org.pl jest prowadzony przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r.

REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r. REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r. I. DEFINICJE Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, zawierania Umowy o Świadczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN E-migrant.pl

REGULAMIN E-migrant.pl REGULAMIN E-migrant.pl 1 Zasady Ogólne 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez Euro-Tax.pl sp. z o.o. (dalej zwana Euro-Tax.pl) w ramach marki działającej pod nazwą E-migrant.pl i przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla podmiotów nie będących konsumentami

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla podmiotów nie będących konsumentami Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla podmiotów nie będących konsumentami 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem, określającym prawa i obowiązki Ceramiki

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Wydawcy z programem partnerskim 4Lead

Regulamin współpracy Wydawcy z programem partnerskim 4Lead Regulamin współpracy Wydawcy z programem partnerskim 4Lead Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: Grupa TORPLAST Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ulicy Polnej 59 wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze 1 stycznia 2014 1. DEFINICJE 1. 1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Nowy Hosting Dedykowany

Regulamin usługi Nowy Hosting Dedykowany I Definicje Regulamin usługi Nowy Hosting Dedykowany 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 2. Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Adexon. Warszawa, 2013.03.15

Regulamin Adexon. Warszawa, 2013.03.15 Regulamin Adexon Warszawa, 2013.03.15 Niniejszy regulamin określa warunki współpracy pomiędzy 1. Wydawcą, oraz 2. Adexon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 141, 02-952 Warszawa, zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez TONIO LIMITED usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo