NOWOCZESNA PROMOCJA PRZEDSZKOLA, CZYLI ZWIĘKSZANIE ATRAKCYJNOŚCI PRZEDSZKOLA NA RYNKU W CELU UNIKNIĘCIA LIKWIDACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWOCZESNA PROMOCJA PRZEDSZKOLA, CZYLI ZWIĘKSZANIE ATRAKCYJNOŚCI PRZEDSZKOLA NA RYNKU W CELU UNIKNIĘCIA LIKWIDACJI"

Transkrypt

1 NOWOCZESNA PROMOCJA PRZEDSZKOLA, CZYLI ZWIĘKSZANIE ATRAKCYJNOŚCI PRZEDSZKOLA NA RYNKU W CELU UNIKNIĘCIA LIKWIDACJI Zmiany w gospodarce, tzw. kryzys oraz niż demograficzny wymusiły na przedszkolach działania ukierunkowane na pozyskanie większej liczby dzieci. Organy prowadzące zamykają przedszkola, które nie są rentowne. Jest to zrozumiałe tym bardziej, że w dobie kryzysu jest tendencja do cięcia kosztów i promowania konkurencyjności na zasadach wolnego rynku. Przedszkola muszą stać się niejako firmami z jednej strony nastawionymi na twardy biznes, a z drugiej strony spełniać swoją podstawową rolę opiekuńczo-wychowawczą. Często sposobem na przetrwanie placówki i utrzymanie personelu jest przyciągniecie do niej większej liczby potencjalnych klientów. Aby to osiągnąć, należy spojrzeć na rodzica jak na klienta i zastanowić się, jak można przyciągnąć do przedszkola większą ilość tych klientów wykorzystując nowoczesne kanały oraz jak nadążyć za potrzebami rodziców z obecnego pokolenia.

2 Przedszkola coraz częściej zaczynają ze sobą konkurować, oferując interesujące programy, zaspakajając coraz wyższe oczekiwania rodziców i dzieci. Dlatego, każda placówka zaczyna dbać o promocję swojego przedszkola, czyli tworzyć odpowiedni jej wizerunek w środowisku. Podczas warsztatów Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 28, pani Joanna Wasielewska podzieliła się swoim doświadczeniem i opowiedziała o formach promocji stosowanych w swojej placówce. Jest to m.in.: współpraca z mediami (TV, radio) nagrywanie programów dla dzieci w placówce, audycji z udziałem dzieci i rodziców, umożliwienie relacjonowania wydarzeń z przedszkola np. Dnia Babci i Dziadka, Jasełek, Święta Wiosny itp. drzwi otwarte, które trwają kilka dni w tygodniu; dzieci i rodzice mają szansę uczestniczyć w codziennych zajęciach przedszkola razem z dziećmi, które na co dzień uczęszczają do placówki; programy autorskie nauczyciele będący na drodze awansu zawodowego tworzą swoje, nowatorskie programy nauczania; współpraca z fundacjami, w ramach której do placówki przyjeżdżają wolontariusze z różnych krajów, prowadzą oni zajęcia z dziećmi, uczą swojego języka, opowiadają o kulturze, wprowadzają gry i zabawy ze swojego państwa; bezpłatne zajęcia dodatkowe nauczyciele prowadzą dodatkowe zajęcia takie jak nauka języka angielskiego, prace twórcze itp.; nauczyciele i dyrektor wspólnie doszli do wniosku, że wolą popracować 1 godzinę w tygodniu bezpłatnie niż być zwolnieni z powodu likwidacji placówki sponsoring rozumiany jako pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania; możliwość taką daje np. zamieszczanie za opłatą banerów reklamowych, billboardów różnych firm na budynku przedszkola lub ogrodzeniu

3 Jedną z nowatorskich form promocji przedszkola na rynku jest korzystanie z platformy internetowej która pokrótce została opisana poniżej. CHMURKOWO NOWOCZESNA PLATFORMA INTERNETOWA DLA PRZEDSZKOLI FUNKCJONALNOŚCI CHMURKOWA: 1. Wizytówka www działa jak strona internetowa (głównie dla tych przedszkoli, które nie mają swojej strony internetowej, albo dla tych, które mają mało funkcjonalną stronę) 2. Zakładka dzienniki możliwość ewidencjonowania obecności dzieci (automatyczne zliczanie godzin pobytu dziecka w przedszkolu), wprowadzenia ramowego planu dnia, zapisu pracy dydaktycznej, cennika za posiłki, wyznaczania dat hospitacji 3. Zakładka nadzór pedagogiczny możliwość opracowania własnych dokumentów na bazie przykładów i propozycji gotowych arkuszy dotyczących w formie plików do pobrania:

4 - plan nadzoru pedagogicznego (zawiera on wszystkie wymagane elementy, takie jak: podstawy prawne, cele nadzoru pedagogicznego, zadania dyrektora, źródła planowania oraz proponowane sposoby dokumentowania działań. Zagadnienia dotyczące składu powołanego zespołu ds. ewaluacji, organizacji i harmonogramu ewaluacji wewnętrznej, a także działań dyrektora w zakresie wspomagania muszą zostać uzupełnione konkretnymi nazwiskami oraz zadaniami wraz z terminami realizacji tak, aby przykładowy plan nadzoru pedagogicznego dostosować do konkretnego przedszkola na dany rok szkolny) - działalność dydaktyczno wychowawcza zawiera arkusze diagnozy dzieci 3, 4, 5- letnich oraz arkusze hospitacji diagnozującej dla nauczyciela i dyrektora - rozwój zainteresowań zawiera ankietę on-line dla nauczycieli i rodziców (analiza przydatności i trafności proponowanych przez przedszkole zajęć dodatkowych; pozwoli to na sprawdzenie, czy oferta zajęć odpowiada potrzebom dzieci oraz czy umożliwia rozwój ich zainteresowań; dzięki temu możliwe są modyfikacje, aby wzbogacić ofertę o nowe propozycje) - wyrównanie szans edukacyjnych zawiera arkusz obserwacji czynności bieżących nauczyciela, arkusz diagnozy dzieci 3, 4, 5-letnich, arkusz hospitacji kontrolnooceniającej (sposoby indywidualizacji zajęć, zastosowanie metod i form adekwatnych do potrzeb i możliwości dzieci; wszelkie działania w przedszkolu poparte muszą być rozpoznaniem możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, dzięki czemu możliwe będzie zindywidualizowanie procesu edukacyjno- wychowawczego) - dokumentacja przedszkolna zawiera arkusz analizy danych-dziennik zajęć przedszkola oraz karty rozwoju dzieci (monitorowanie sposobu i prawidłowości prowadzenia przez nauczycieli wymaganej dokumentacji przedszkolnej; kontrolowane obszary to przede wszystkim: sposób i terminowość badania gotowości do nauki w szkole oraz prowadzenia obserwacji pedagogicznych, sposób dokumentowania zajęć, zgodność zajęć z indywidualnymi programami, poprawność dokonywania wpisów w dzienniku- np.: o realizowanych programach; sposób dokonywania poprawek w dziennikach) - współpraca ze środowiskiem lokalnym zawiera ankietę on-line dla rodziców i nauczycieli oraz arkusz analizy współpracy przedszkola z rodzicami dla nauczyciela (badanie form i efektów współpracy przedszkola z rodzicami dzieci. Przedszkole nie

5 tylko uzyskuje informację zwrotną na temat opinii rodziców o funkcjonowaniu placówki, ale przede wszystkim rodzice i przedszkole mogą wspierać się wzajemnie w procesie wychowania dzieci) - kwalifikacje nauczycieli zawiera arkusz samooceny nauczyciela oraz arkusz hospitacji wspierająco doradczej 4. Aktualności i wydarzenia możliwość zamieszczania informacji o aktualnych wydarzeniach, publikowania artykułów itp. 5. Galeria możliwość zamieszczania zdjęć i tworzenia albumów 6. Zakładka Grupy i Nauczyciele ewidencja grup dzieci w przedszkolu, do każdej grupy jest przypisany odpowiedni nauczyciel, który ma swój login i hasło. 7. Skrzynka mailowa możliwość korespondencji owej z przedszkolem 8. Zakładka czytelnia możliwość zamieszczania artykułów branżowych oraz tych napisanych przez kadrę przedszkola 9. Zakładka arkusze obserwacji rozwoju możliwość wypełnienia dla każdego dziecka z osobna karty rozwoju dziecka

6 10. Zakładka raporty możliwość tworzenia raportów dotyczących np. liczby godzin pracy nauczycieli czy wartości wykorzystanych posiłków KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PLATFORMY INTERNETOWEJ CHMURKOWO: RODZIC: - ma wgląd w arkusze rozwojowe swojego dziecka każdy rodzic ma swój login oraz hasło i dzięki temu widzi informacje dotyczące tylko swojego dziecka i te przeznaczone dla całej grupy - ma wgląd w obecności swojego dziecka i w związku z tym w należne płatności eliminuje się ewentualne wątpliwości co do wysokości kwoty, którą rodzic ma zapłacić - widzi co się dzieje w grupie i ma informacje na bieżąco, co dziecko ma przynieść, na kiedy, jakie będą wydarzenia w przedszkolu (obecnie zazwyczaj dzieci dostają karteczki, które w większości są gubione, albo informacje są wywieszane na ogólnej tablicy ogłoszeń, której rodzice i tak nie czytają)

7 - może kontaktować się za pomocą maili z wychowawcą grupy, ponieważ jak odbiera dziecko z przedszkola to najczęściej nie ma czasu porozmawiać z wychowawcą, bo sam się spieszy, jest tłok itd. - ogląda zdjęcia i filmiki dotyczące danej grupy i ich dziecka zazwyczaj na ogólnej stronie internetowej są tylko wybrane zdjęcia grupowe najczęściej też rodzice przekazują swoje hasła i loginy dziadkom, którzy codziennie wchodzą na platformę i szukają informacji na temat wnucząt DYREKTOR I NAUCZYCIEL: - mogą ułatwić sobie pracę poprzez automatyczne zliczanie obecności dzieci, naliczanie płatności - mają gotowe formularze dokumentów pedagogicznych, które wypełniają elektronicznie i mogą sobie wydrukować i włożyć do akt np. plan nadzoru pedagogicznego, arkusze diagnozy dzieci, arkusze hospitacji, dziennik zajęć, arkusz analizy współpracy rodziców z przedszkolem i nauczycielem, związane z kwalifikacjami nauczycieli - nauczyciele będący na drodze awansu zawodowego mogą umieszczać na platformie swoje publikacje - mogą drukować raporty dotyczące odpłatności za posiłki, godzin pracy, ankiet ewaluacyjnych - nauczyciele komunikują się z rodzicami przez możliwość zamieszczania informacji na platformie oraz system wiadomości mailowych

8

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "COLLEGE MEDYCZNY" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola) P. P. 411-2/11 ZAŁĄCZNIK NR1 DO UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ NR 5 /11 Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2011R. Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Samorządowe Przedszkole Nr 135 im. Księcia Kraka w Krakowie Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W WYMAGANIU 8. PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W WYMAGANIU 8. PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W WYMAGANIU 8. PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Charakterystyka wymagania: Przedszkole promuje w środowisku lokalnym wartość wychowania przedszkolnego. Rok

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Przedszkola 1. Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, zwane dalej przedszkolem lub placówką, ma swoją siedzibę

Bardziej szczegółowo

Informator dla Rodziców 2014 / 2015

Informator dla Rodziców 2014 / 2015 Informator dla Rodziców 2014 / 2015 Przedszkole EDUMONTESSORI ul. Modrzewiowa 6 09-402 Płock (24) 268 71 75 601 693 138 Filie: Żłobek ul. Lenartowicza 8 09-402 Płock tel. 24 366 74 97 Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miejskie nr 10 Gorzów Wielkopolski Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Punkt Przedszkolny Montessori Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 FORMA PRAWNA, POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 FORMA PRAWNA, POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 FORMA PRAWNA, POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Polsko-Angielskie Przedszkole Montessori Przystań Odkrywców jest przedszkolem niepublicznym. 2. Siedziba i miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI ARTYSTYCZNY KĄCIK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI ARTYSTYCZNY KĄCIK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI ARTYSTYCZNY KĄCIK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ustalona nazwa placówki brzmi: Niepubliczne Przedszkole Montessori Artystyczny Kącik, zwane dalej Przedszkolem.

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR

STATUT PRZEDSZKOLA NR STATUT PRZEDSZKOLA NR 5 im. Calineczki w GRYFINIE ul. Stefana Żeromskiego 12 tel. 091-416-33-75 calineczkap5@wp.pl www.przedszkolenr5-calineczka.pl 1 Statut opracowany został na podstawie: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH KATOWICE, WRZESIEŃ 2009 1 K oncepcja Pracy Szkoł y Koncepcja Pracy Szkoły

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile. opracowana na lata 2013/2016

Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile. opracowana na lata 2013/2016 Koncepcja Rozwoju Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile opracowana na lata 2013/2016 I Podstawa prawna Koncepcja rozwoju przedszkola opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA W TRĄBKACH WIELKICH

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA W TRĄBKACH WIELKICH KONCEPCJA PRZEDSZKOLA W TRĄBKACH WIELKICH NA LATA 2014-2018 ZADANIA GŁÓWNE na lata 2014-2018 (załącznikiem do Koncepcji jest szczegółowy "Plan pracy przedszkola" na dany rok szkolny) 1. TWÓRCZY PRZEDSZKOLAK

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży.

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach Warszawa,

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski STATUT Przedszkola Niepublicznego o nazwie w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niepubliczne Przedszkole o nazwie w brzmieniu Modelowe Przedszkole z elementami

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Mamy Siebie" w Hrubieszowie Hrubieszów Kuratorium Oświaty w Lublinie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Prywatne Entliczek Pentliczek Lublin Lubelski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Lublinie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. Wstęp Szanowni Państwo Już od 25 lat towarzyszymy Wam w rozwoju zawodowym. Mamy nadzieję, że w tym jubileuszowym dla nas roku również zechcecie skorzystać z naszego wsparcia. Jako placówka publiczna realizujemy

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10-2013/14 z dnia 24-04-2014 r. STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo