BIULETYN NR 1. Program: Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego. kwiecień - czerwiec 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN NR 1. Program: Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego. kwiecień - czerwiec 2012"

Transkrypt

1 BIULETYN NR 1 Program: Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego kwiecień - czerwiec 2012

2 1. Spis treści Wstęp...1 Konferencja inaugurująca Program Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego...2 Seminarium informacyjne...4 Nabór wniosków...4 Strona internetowa HYPERLINK gov.pl Kontakt...6

3 2. Wstęp Rozpoczyna się nowa perspektywa wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nowy Program pn. Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej, następca Funduszu Wymiany Kulturalnej wdrażanego w latach , otwiera po raz kolejny możliwość realizacji wspólnych przedsięwzięć pomiędzy instytucjami, szkołami czy organizacjami pozarządowymi z Polski, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Warto podkreślić, że dotychczasowe doświadczenia w realizacji projektów dały nieoczekiwane rezultaty duże zainteresowanie współpracą zaowocowało realizacją 72 projektów - festiwali, sztuk teatralnych, koncertów czy wystaw, które odwiedziło aż pół miliona osób oraz które zaangażowały setki artystów z krajów uczestniczących w Funduszu. Świadczy to o dużej potrzebie kooperacji międzyinstytucjonalnej w dziedzinie kultury, o ogromnym zainteresowaniu odbiorców kulturą naszych krajów oraz - co najistotniejsze - o konieczności kontynuowania współpracy. Celem nowego Programu będzie rozwój dialogu międzykulturowego i tożsamości europejskiej w oparciu o poszanowanie różnorodności kulturowej. Cel ten będzie wdrażany dzięki szeroko pojętym inicjatywom artystycznym z zakresu muzyki, sztuk scenicznych, sztuk plastycznych i wizualnych, jak również wymiany wiedzy w obszarze dziedzictwa kulturowego. Mając na uwadze duże zainteresowanie projektami z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej, stworzyliśmy również obszar priorytetowy dedykowany zadaniom z tego zakresu. Wierzę, że w nowym okresie programowania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego dotychczas nawiązane relacje pomiędzy instytucjami z Polski, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu znajdą swoją kontynuację, a nowonawiązane kontakty przyniosą realizację wielu ciekawych międzynarodowych projektów. Liczę na dalszy rozwój współpracy, która w efekcie przyczyni się do wzajemnego zrozumienia różnic kulturowych. Mam nadzieję, że przy Państwa aktywnym udziale możliwości oferowane przez nowy Program zostaną w pełni wykorzystane. dr Monika Smoleń Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

4 2. Konferencja inaugurująca Program "Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego Dnia 9 maja 2012 r. Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska i Minister spraw zagranicznych Norwegii Jonas Gahr Stoere w obecności Jego Królewskiej Mości Haralda V Króla Norwegii oraz Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, podpisali trzy umowy dla programów nowej perspektywy finansowej MF EOG. Jedną z nich jest Umowa w sprawie Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego. Fot.: źródło własne W swoich wystąpieniach prelegenci, wśród których znaleźli się m.in.: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, Minister Spraw Zagranicznych Norwegii Jonas Gahr Stoere, poruszyli najistotniejsze kwestie dotyczące nowej perspektywy finansowej MF EOG. Fot.: źródło własne Następnego dnia - 10 maja br. w Pałacu na Wodzie w warszawskich Łazienkach Królewskich odbyła się konferencja inaugurująca Program wdrażany przez MKiDN. W konferencji udział wzięli: Królowa Norwegii Sonja, Pierwsza Dama RP Anna Komorowska, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz Podsekretarz Stanu w MKiDN Monika Smoleń. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również beneficjenci Funduszu Wymiany Kulturalnej, dyrektorzy instytucji kultury i przedstawiciele instytucji kościelnych. Fot.: źródło własne Konferencję uświetnił recital fletowy recital fletowy Pani Murawskiej i Pani Sandvik z Akademii Fletowej z Poznania.

5 4. Seminarium informacyjne W dniu 11 maja br. w Łazienkach Królewskich w Pałacu na Wodzie odbyło się seminarium informacyjne na temat Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata Wśród zaproszonych gości znalazły się instytucje realizujące swoje projekty w poprzedniej perspektywie, chcące zapoznać się z nowymi zasadami naboru wniosków. Pierwsza część składała się z oficjalnych wystąpień Pani Dyrektor Karoliny Tylus-Sowa, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w MKiDN, Pana Marka Góźdź, Naczelnika Wydziału ds. Funduszy Europejskich w MKiDN oraz Pana Dyrektora Stein Olav Henrichsena z Muzeum Muncha w Oslo. Swoje doświadczenia ze współpracy zaprezentowały Panie Ewa Murawska i Gro Sandvik z Międzynarodowej Akademii Fletowej. Druga część seminarium była poświęcona aspektom praktycznym. Podczas prezentacji pracownicy MKiDN omawiali najważniejsze kwestie dotyczące wypełniania i składania wniosku aplikacyjnego oraz nawiązywania partnerstw. Kolejnym punktem były warsztaty prowadzone przez moderatorów z Polski i Norwegii skierowane do zainteresowanych beneficjentów. Podzieleni na cztery grupy tematyczne: edukacja kulturalna i artystyczna, dziedzictwo kulturowe, sztuki plastyczne i wizualne, muzyka i sztuki sceniczne, uczestnicy mieli okazję nawiązać kontakty z partnerami z zagranicy oraz uzyskać odpowiedzi na szczegółowe pytania. Nabór wniosków do Programu " Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego. Dnia 15 czerwca br. MKiDN jako Operator Programu ogłosiło nabór wniosków w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów na kwotę 4,8 mln EUR = 20,9 mln PLN. W ramach programu będą realizowane projekty małe (o wartości dofinansowanie od EUR do EUR) oraz projekty duże (o wartości dofinansowania od EUR do EUR). Poziom dofinansowania wynosi do 90 % przy wymaganym wkładzie własnym co najmniej 10% ogólnych kosztów kwalifikowanych projektu. W ramach Programu realizowane będą projekty, które wpisują się w następujące obszary tematyczne: edukacja artystyczna i kulturalna, dziedzictwo kulturowe, muzyka i sztuki sceniczne, sztuki plastyczne i wizualne. W ramach konkursu następujące rodzaje projektów podlegają dofinansowaniu: organizacja wystaw, spektakli, koncertów, festiwali (w tym filmowych) i innych wydarzeń artystycznych; wspieranie współpracy oraz wymiany artystów w zakresie m.in. sztuk plastycznych, sztuk scenicznych, muzyki, fotografii, filmu i innych; wspieranie współpracy szkół artystycznych i uczelni artystycznych; współpraca ekspertów w dziedzinie nowoczesnych technik konserwatorskich (w tym digitalizacji dóbr kultury); dokumentacji, ochrony, konserwacji i promocji dziedzictwa kulturowego, zwalczania zagrożeń dla dóbr kultury, w tym zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom i dobrom kultury, zarządzania dziedzictwem narodowym; współpraca międzyinstytucjonalna instytucji kultury i archiwów.

6 6. Jeśli chodzi o podmioty, które mogą ubiegać się o dofinansowanie, to należą do nich: państwowe i samorządowe instytucje kultury, instytucje filmowe (instytucje filmowe będą mogły ubiegać się o środki do czasu zgodnie ze znowelizowaną ustawą oprowadzeniu działalności kulturalnej ich przekształcenia w instytucje kultury w 2012 r. Przekształcenie w instytucję kultury nie zwolni instytucji z obowiązku dochowania postanowień umów związanych z realizacją projektu dofinansowanego ze środków EOG). publiczne szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne; uczelnie publiczne (w przypadku projektów realizowanych przez ich wydziały artystyczne oraz wydziały związane z: kulturoznawstwem, historią, dziedzictwem kulturowym, zarządzaniem kulturą); archiwa państwowe; jednostki samorządu terytorialnego i ich związki; organizacje pozarządowe (NGOsy) ze sfery kultury. Wszystkie projekty muszą mieć przynajmniej jednego Partnera z Państw Darczyńców, tj. Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu. Część środków została zarezerwowana na Fundusz Współpracy Dwustronnej, który jest przeznaczony na poszukiwanie partnerów projektów z krajów Państw Darczyńców, tworzenie sieci, wymianę, dzielenie się i przekazywanie wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk między Beneficjentami a podmiotami w Państwach-Darczyńcach. Nabór trwa do 15 października br. Strona internetowa Od czerwca 2012 r. po adresem działa specjalna strona internetowa poświęcona Programowi Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego. Na stronie zamieszczone są wszelkie informacje na temat Programu: ogólne założenia programu, widomości na temat naboru wniosków i procedury aplikacyjnej oraz najczęściej zadawane przez Państwa pytania dotyczące Programu. Ponadto na stronie zamieściliśmy bazę danych instytucji polskich i potencjalnych z Państw Darczyńców, która zawiera dane instytucji, które zainteresowane są udziałem w realizacji projektów w ramach Programu. Celem bazy jest pomoc w nawiązaniu partnerstw na poziomie projektów. Zapraszamy Państwa do zarejestrowania reprezentowanej przez Państwa instytucji w bazie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Na koniec czerwca 2012 r. liczba odwiedzin na stronie wynosiła ponad 2000 osób, z czego 62 % osób odwiedziło stronę po raz pierwszy,a 38 % więcej niż jeden raz. Kontakt Operator Programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Funduszy Europejskich ul. Krakowskie Przedmieście 15/ Warszawa tel (22) fax. + 48(22)

7 5. Osoby do kontaktu: Pani Małgorzata Bacińska tel , Pani Dorota Jarczewska tel , Pani Daria Mościcka-Piórkowska tel , Pani Agnieszka Pałęcka tel , Pani Monika Ptaszek tel , Pani Małgorzata Zbyszewska tel , Pan Łukasz Kęcik tel , Pan Jacek Mikuszewski tel , Dane kontaktowe w celu uzyskania dodatkowych informacji dot. poszukiwań partnerów z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu: Håkon Halgrimsen Norweska Rada Sztuki / Norsk kulturråd Postboks 8052 Dep, 0031 Oslo Norwegia tel and website: Guðný Helgadóttir Naczelnik Wydziału Departament Spraw Kulturalnych Ministerstwo Edukacji, Nauki i Kultury 9 Sölvhólsgötu 4 IS-150 Reykjavík Islandia tel Kerstin Appel-Huston Starszy Doradca w Ministerstwie Spraw Kulturalnych Księstwa Liechtensteinu Regierungsgebäude Peter-Kaiser-Platz 1 P.O. Box Vaduz Liechtenstein tel Projekty z zakresu dziedzictwa kulturowego mogą dot. zarówno dziedzictwa materialnego i niematerialnego, a także literatury i archiwów.

ZAŁĄCZNIKI PROGRAM 16 KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

ZAŁĄCZNIKI PROGRAM 16 KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZAŁĄCZNIKI PROGRAM 16 KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 1 Spis treści: Lista skrótów:... 3 Tabele i wykresy:... 4 Schemat zarządzania MF EOG na lata 2009-2014 w Polsce... 4 Schemat procesu

Bardziej szczegółowo

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA Ochrona zabytków polega przede wszystkim na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań, których celem jest zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Stowarzyszenie Media Dizajn ul. Zakole 31 lok. 5 71-454 Szczecin www.mediadizajn.pl e-mail: biuro@mediadizajn.pl

Wydawca: Stowarzyszenie Media Dizajn ul. Zakole 31 lok. 5 71-454 Szczecin www.mediadizajn.pl e-mail: biuro@mediadizajn.pl Wydawca: Stowarzyszenie Media Dizajn ul. Zakole 31 lok. 5 71-454 Szczecin www.mediadizajn.pl e-mail: biuro@mediadizajn.pl Redakcja: Dorota Kowalewska Monika Tomczyk Kinga Rabińska Emilia Wolf Redaktor

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo bez granic Partnership without borders

Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic / Partnership without borders Autorzy / Authors: Maciej Jamrozik, Maciej Zmysłowski Konsultacja / Consultation: Hanna Kądziela,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ISSN 1730-5187. IV Samorządowe Forum Kultury

ISSN 1730-5187. IV Samorządowe Forum Kultury Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 9 (190), listopad 2012 ISSN 1730-5187 IV Samorządowe Forum Kultury ZE ZWIĄZKU W NUMERZE ZE ZWIĄZKU IV O polityce pamięci i tożsamości lokalnej w kontekście wielokulturowości

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ROZWOJU KULTURY 2020+ DLA MIASTA ŁODZI

POLITYKA ROZWOJU KULTURY 2020+ DLA MIASTA ŁODZI POLITYKA ROZWOJU KULTURY 2020+ DLA MIASTA ŁODZI ŁÓDŹ 2012 Spis treści INFORMACJA OGÓLNA Wizja rozwoju kultury Miasta Łodzi...3 Misja rozwoju kultury Miasta Łodzi...4 Ustalenia strategiczne...4 Obszary

Bardziej szczegółowo

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 2 Nasze adresy: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ul. Młynarska 16 01-205 Warszawa tel. (22) 578-44-00 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku Narodowy Instytut Dziedzictwa realizuje zadania określone w statucie obowiązującym od 23 stycznia 2014 roku. Z dniem

Bardziej szczegółowo

Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r.

Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r. Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r. AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA todz1 a dnia marca 2013 s. do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie pr-zvjycia,,polityki romoju kultury

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13)

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Biuletyn Europejski Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Szanowni Państwo, Biuletyn Europejski zawiera zbiór informacji z zakresu tematyki europejskiej oraz moŝliwości

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl OPIS DOBREJ PRAKTYKI Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI nazwa gminy/powiatu POWIAT NOWOSĄDECKI dokładny adres UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo

Bardziej szczegółowo

3.8.3. Wdrażanie projektów własnych...30 3.8.4. Zmiany w trakcie realizacji projektu własnego...31 4. Zarządzanie i administrowanie FMP i PS...

3.8.3. Wdrażanie projektów własnych...30 3.8.4. Zmiany w trakcie realizacji projektu własnego...31 4. Zarządzanie i administrowanie FMP i PS... Podręcznik wdrażania projektów w ramach Funduszu Małych Projektów oraz Projektów Sieciowych dla Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 czerwiec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności eksportowej

Źródła finansowania działalności eksportowej Źródła finansowania działalności eksportowej Warszawa 2011 Publikacja została przygotowana w ramach projektu Eksport kierunek sukcesu, realizowanego przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Dostępdoinformacji. Programów Operacyjnych. w ramach16regionalnych. systemy wyboru projektów. orazsystemywyboruprojektów

Dostępdoinformacji. Programów Operacyjnych. w ramach16regionalnych. systemy wyboru projektów. orazsystemywyboruprojektów Dostępdoinformacji orazsystemywyboruprojektów systemy wyboru projektów w ramach16regionalnych w Programów Regionalnych Operacyjnych Programów Operacyjnych Pracazbiorowapodredakcją: MałgorzatyBrennek Marzec2009

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/14(1)/04/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) -/- Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne. z działalności Fundacji Inna Przestrzeń w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013

Sprawozdanie merytoryczne. z działalności Fundacji Inna Przestrzeń w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Inna Przestrzeń w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 1 Spis treści 1. Dane Fundacji 2. Cele, zasady, formy i zakres działalności statutowej 2.1.

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolskie Targi Innowacji KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolski Festiwal Innowacji 8-12 października 2012 www.imalopolska.eu Patronat

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

GDYBY NIEGRUNDTVIG... IF IT WERE NOT FOR 10 LAT PROGRAMU GRUNDTVIG OCZAMI BENEFICJENTÓW

GDYBY NIEGRUNDTVIG... IF IT WERE NOT FOR 10 LAT PROGRAMU GRUNDTVIG OCZAMI BENEFICJENTÓW GDYBY NIEGRUNDTVIG... IF IT WERE NOT FOR 10 LAT PROGRAMU GRUNDTVIG OCZAMI BENEFICJENTÓW 10 YEARS OF THE GRUNDTVIG PROGRAMME THROUGH THE EYES OF ITS BENEFICIARIES GDYBY NIEGRUNDTVIG... 10 LAT PROGRAMU GRUNDTVIG

Bardziej szczegółowo