Studium przypadku tworzenia klastra w województwie mazowieckim.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studium przypadku tworzenia klastra w województwie mazowieckim."

Transkrypt

1 Studium przypadku tworzenia klastra w województwie mazowieckim. Jednym z powiązań kooperacyjnych, które znalazło się na Interaktywnej Mapie Klastrów przygotowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jest Klaster promocyjno-medialny, który znajduje się wciąż na początkowym etapie rozwoju. Proces budowania tego klastra, trudności z jakimi musieli zmierzyć się jego pomysłodawcy oraz cele i wyzwania, które podjęli zostaną opisane w niniejszym podrozdziale. 1 Przed przystąpieniem do analizy powyższego klastra należy zwrócić uwagę na specyfikę branży medialnej. Oprócz wielu małych wyspecjalizowanych firm, na rynku działają duże korporacje generujące większość przychodów. Przy czym procesy, środowisko działania i kompetencje pracowników w poszczególnych sektorach branży (reklama, telewizja, film, muzyka, prasa, Internet) są znacząco odmienne. Z uwagi na duży udział umów w niepełnym wymiarze godzin oraz angażowanie niezależnych specjalistów realizujących projekty na zlecenie tzw. freelancerów, czasem bardziej zasadne jest spojrzenie na media pod kątem zawodów a nie przedsiębiorstw. 2 Kolejną fundamentalną cechą omawianej branży jest ciągła potrzeba innowacyjności i kreatywności w tworzeniu produktów, ponieważ każdy z nich powinien być unikatowy i odbierany przez klientów jako nowy, zupełnie inny od poprzednich. Z tego względu przedsiębiorstwa nie mogą wprost odtwarzać swoich poprzednich pomysłów, ale powinny uważnie śledzić przedsięwzięcia konkurentów w celu odpowiedniego rozwoju swoich produktów. Obecność w klastrze ułatwia monitorowanie produktów innych przedsiębiorstw zarówno w sposób formalny jak i nieformalny. 3 Warto zwrócić uwagę, iż podmioty z branży medialnej uczestniczą często w krótkotrwałych konsorcjach stworzonych na potrzeby realizacji konkretnego projektu. Zazwyczaj inicjatorem takiego przedsięwzięcia jest jedna z wiodących firm na rynku, która 1 Studium przypadku tworzenia klastra promocyjno-medialnego zostało przygotowane w oparciu o dane przekazane przez dr. Mateusza Halickiego oraz stronę internetową 2 C. Karlsson, R. G. Picard, Media Clusters and Media Cluster Policies, Centre of Excellence for Science and Innovation StudiesWorking Paper No. 246, 2011, (dostępny na s.9. 3,J.N.H. Britton, Path Dependence and Cluster Adaptation: A Case Study of Toronto s New Media Industry, International Journal of Entrepreneurship and Innovation Man-agement 7, 2007, s

2 wykorzystuje freelancerów i inne małe podmioty jako uzupełnienie własnej siły roboczej, podnosząc w ten sposób kompetencje wykonawców i ograniczając ryzyko niepowodzenia. Mazowiecki klaster promocyjno-medialny nie jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem w europejskiej branży medialnej. Jeden z najpopularniejszych z nich znajduje się w Lipsku. Dynamiczny rozwój tego sektora przemysłu w Niemczech rozpoczął się w 1989 roku tuż po upadku muru berlińskiego, na skutek prywatyzacji majątku nieefektywnych i słabo funkcjonujących zakładów państwowych. Wówczas władze miasta postawiły na wspieranie kluczowych obszarów gospodarki wykorzystując ideę klasteringu. W tym celu powołane zostały inicjatywy Förderverein Medienstadt Leipzig oraz Mitteldeutsche Medienförderung (MDM), mające za zadanie zwiększanie efektywności i konkurencyjności przemysłu telewizyjnego i filmowego, promowanie Lipska jako centrum medialnego z gęstą siecią przedsiębiorstw i instytucji działających w tej branży, wsparcie finansowe nowatorskich projektów, pomoc w pozyskiwaniu środków z regionalnych, państwowych oraz unijnych programów. Efektami działania klastra są m.in.: dynamiczny rozwój branży medialnej na terenie miasta Lipsk i jego okolic, powołanie Media City Leipzig inkubatora przedsiębiorczości i centrum technologicznego oraz opracowanie we współpracy ze szkołami wyższymi spójnego systemu kształcenia i edukacji. W ostatnich latach władze miasta zdecydowały się na poszerzenie dotychczas działającego klastra medialnego o kolejne branże, a nową strukturę nazwano Cluster Medien- und Kreativwirtschaft. Statystyki publiczne wskazują, iż w ramach branż nowo zdefiniowanego klastra, w skład których wchodzą: technologie informacyjne i komunikacyjne, prasa, przemysł drukarski, radio i telewizja, muzyka i sztuka, działalność marketingowa, działalność związana z organizacją wystaw i targów oraz inne usługi związane z mediami i kulturą, działa 5133 przedsiębiorstwa, zatrudniające w sumie pracowników. Charakterystyczną cechą przedsiębiorstw w branży medialnej działających na terenie Lipska i jego okolic jest niewielka liczba zatrudnionych pracowników. W ponad połowie z zarejestrowanych podmiotów gospodarczych pracuje nie więcej niż 5 osób. Sytuacja ta wynika w dużej mierze ze specyfiki branży, wyróżniającej się występowaniem podmiotów małych, ale bardziej elastycznych. Potwierdzeniem tego faktu jest koncentracja na obszarze działania klastra dużej liczby tzw. freelancerów. 4 Kolejnym przykładem sprawnie funkcjonującego klastra medialnego w Europie jest szkocki klaster branż kreatywnych, który powstał w wyniku inicjatywy agencji rządowej 4 Za Strona Internetowa Miasta Lipsk, data pobrania r.

3 Scottish Enterprise. Początkowo Scottish Enterprise wspierała rozwój klastrów jedynie w takich obszarach jak: ropa i gaz, turystyka, półprzewodniki oraz żywność i napoje. Bodźcem, który skłonił agencję do objęcia swoim programem również branżę filmową była utrata na rzecz Irlandii znacznej części produkcji filmowej Braveheart opowiadającej o szkockim bohaterze narodowym. W wyniku podjętych działań zacieśniła się współpraca w kategoriach animacji, innowacji cyfrowych i wideo on-line pomiędzy branżą multimedialną i filmową. Następnie zidentyfikowano kolejne gałęzie przemysłu, które mogłyby potencjalnie dołączyć do klastra, określając je mianem kreatywnych gałęzi przemysłu, a zaliczono do nich: muzykę, projektowanie, wydawnictwa, nowe media, gry komputerowe, oprogramowanie, filmy stacje nadawcze, reklamę, architekturę oraz branżę kulturalną (galerie sztuki, muzea, antyki itp.). W chwili uruchamiania inicjatywy w kwietniu 2001 roku, Scottish Enterprise na realizację tego programu dysponowała budżetem w wysokości 23 milionów funtów na okres 3-5 lat. W początkowej fazie rozwoju klastra skupiono się na nawiązywaniu kontaktów i promocji komunikacji pomiędzy poszczególnymi podmiotami. Natomiast w wyniku działań podejmowanych w kolejnych latach udało się poprawić współpracę miedzy środowiskiem akademickim a przemysłem, wprowadzić bardziej efektywne środki wspierające talenty w branży medialnej oraz zbudować ośrodek mediów cyfrowych w Glasgow. Dzięki organizacji misji handlowych i imprez branżowych wzrosła również reputacja Szkocji na arenie międzynarodowej. 5 Do najbardziej znanych powiązań kooperacyjnych podmiotów z branży medialnej w Polsce zalicza się łódzki Media Klaster oraz śląski Multiklaster. Ten ostatni został zawiązany w 2006 roku z inicjatywy Wyższej Szkoły Biznesu-National Louis University oraz małych i średnich przedsiębiorstw głównie z terenów Śląska, Małopolski i Mazowsza, a więc przez osoby ze sfery nauki i biznesu. Jego koordynatorem jest Stowarzyszenie Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych. Przedsiębiorstwa i instytucje będące członkami MultiKlastra są bardzo mocno zdywersyfikowane zarówno pod względem geograficznym, jak i pod względem profilu działalności. W ich skład wchodzą m.in. wytwórnie telewizyjno-filmowe zajmujące się produkcją spotów, klipów, filmów reklamowych, animacji klasycznej, komputerowej dwu i trójwymiarowej, producenci i dostawcy rozwiązań mobilnych, oprogramowania dla przedsiębiorstw, zaawansowanych aplikacji internetowych, intranetowych, extranetowych, firmy consultingowe i e-learningowe, drukarnie oraz interaktywne agencje marketingowe i portale branżowe, w sumie ponad 60 podmiotów. 5 Ö. Sölvell, G. Lindqvist, C. Ketels, The Cluster Initiative Greenbook, Stockholm 2003, s

4 Bardzo istotna dla rozwoju struktury jest współpraca z instytucjami otoczenia biznesu oraz sferą nauki, poza wspomnianą już Wyższą Szkołą Biznesu-National Louis University, warto wymienić Jagiellońskie Centrum Innowacji, Teesside University z Middlesbrough w Wielkiej Brytanii, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego z Warszawy, Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego z Krakowa, Tarnowską Agencję Rozwoju Regionalnego czy inny znany klaster Klaster LifeScience. MultiKlaster już na swoim koncie kilka zakończonych sukcesem przedsięwzięć realizowanych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami oraz inne będące w trakcie realizacji. Jednym z nich jest projekt Media inkubator najbardziej innowacyjnych młodych firm z branży multimediów, realizowany m.in. we współpracy z Miasteczkiem Multimedialnym (parkiem technologicznym w nowym Sączu). Kolejnym przykładem jest partnerstwo w programie Microsoft WebsiteSpark, dzięki któremu uczestnikom dostarczane są narzędzia deweloperskie, platforma technologiczna, wsparcie marketingowe, dostęp do narzędzi Microsoft oraz organizowane są szkolenia. 6 Opisane powyżej przypadki powiązań kooperacyjnych w branży medialnej stały się dla pomysłodawców Klastra promocyjno-medialnego przykładem dobrze funkcjonujących inicjatyw na tym obszarze. Idea mazowieckiego klastra zrodziła się w wyniku owocnej współpracy w zakresie projektów promocyjnych realizowanych w ramach nieformalnego zrzeszenia podmiotów z branży medialnej o nazwie Polskie Konsorcjum Promocyjne, które podejmowało działania, takie jak: planowanie i zakup mediów, opracowywanie i produkcja reklam ATL (ang. above the line reklamy w mediach masowych) oraz BTL (ang. below the line reklama pozamedialna, skierowana do konkretnego klienta), niestandardowe działania promocyjne, eventy, działania PR oraz doradztwo, świadczone głównie podmiotom administracji publicznej. Celem inicjatywy była realizacja profesjonalnych kampanii o charakterze informacyjno-promocyjno-edukacyjnym, zmieniających postawy społeczne bądź mających na nie wpływ. Wykorzystując doświadczenia wszystkich kooperantów, zostały stworzone wspólne idee komunikacyjne, sprawdzające się na wszystkich płaszczyznach odbioru. W ciągu trwającej od 2008 roku współpracy pomiędzy podmiotami zrzeszonymi w Polski Konsorcjum Promocyjnym zrealizowano następujące projekty o charakterze promocyjnym: ogólnopolska kampania społeczna Szkolenia to się opłaca! realizowana na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z budżetem o wartości 26,8 6 Za Strona Internetowa MultiKlastra, data pobrania r.

5 mln. zł brutto, promocja zatrudnienia osób 45+ w województwie łódzkim dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi (projekt o wartości 1,2 mln. zł brutto realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), kampania informacyjno-promocyjna dotycząca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego realizowana dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, o wartości 1,28 mln. zł brutto, kampania promocyjna Akademicki Poznań na zlecenie Miasta Poznań o wartości ponad 640 tys. zł brutto, opracowanie i wykonanie elementów związanych z promocją projektu Toruń -Hanza nad Wisłą dla Miasta Toruń, projekt o wartości ok. 204 tys. zł brutto produkcja gadżetów promujących Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na zlecenie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, projekt o wartości ponad 782 tys. zł brutto, zamieszczanie w ogólnopolskich dziennikach artykułów i ogłoszeń związanych z działalnością ministerstwa, zadanie realizowane na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o wartości ponad 1 mln. zł, realizacja projektu Centra kształcenia na odległość na wsiach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, skutkującego stworzeniem i wypromowaniem 404 centrów kształcenia na terenach wiejskich, budżet projektu wyniósł ponad 42 mln. zł brutto, kampania polegająca na opracowaniu, realizacji i koordynacji w 2008 roku spójnej kampanii promocyjnej oraz Public relations, działań realizowanych przez Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, o wartości 1,22 mln. zł brutto, opracowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjno informacyjnej w ramach promocji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie mazowieckim dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, z budżetem o wartości ponad 159 tys. zł brutto. Głównym pomysłodawcą i inicjatorem klastra jest dr Mateusz Halicki, Manager Zespołu Promocji i Funduszy Unijnych w Spółce ECORYS Polska będącej na polskim rynku liderem w zakresie współpracy z administracja publiczną w obszarze marketingu społecznego. Na bazie jego wieloletniego doświadczenia w realizacji projektów na rzecz instytucji publicznych, a przy tym również współpracy z agencjami kreatywnymi, domami

6 mediowymi, agencjami PR oraz innymi firmami z branży, zrodził się pomysł utworzenia struktury, która zacieśni relacje pomiędzy tymi podmiotami i da im możliwość kreowania nowych wartości dodanych. W czasie realizacji projektów w ramach Polskiego Konsorcjum Promocyjnego zauważono korzyści wynikające ze współpracy przedsiębiorstw oraz zmieniające się trendy na rynku powodujące konieczność zmniejszania niepewności technicznej i ekonomicznej w procesach innowacyjnych. Z kolei ze strony instytucji sektora publicznego odnotowano potrzebę i otwartość na edukację w zakresie promocji. Wszystkie wymienione czynniki prowadziły do jednoznacznej konkluzji: Potencjał Mazowsza nie jest wykorzystywany w sposób optymalny, dlatego należy wesprzeć rozwój sektora promocji. Ponadto pomysłodawcy klastra promocyjno-medialnego doszli do wniosku, iż z uwagi na procesy zachodzące na rynku - rosnąca globalizacja, działalność firm o zasięgu międzynarodowym, również przedsiębiorstwa w tej branży powinny stale podnosić konkurencyjność swoich produktów i usług, poprzez poszukiwanie nowych innowacyjnych rozwiązań. Możliwość realizacji tych celów dostrzeżono w powiązaniu kooperacyjnym podmiotów, które mogłyby ze sobą nie tylko konkurować, ale także współpracować, czyli w klastrze. Dr Mateusz Halicki, odwołując się do doświadczeń ze swojej dotychczasowej działalności, szansę dla zbudowania i rozwoju klastra widział w programach realizowanych z funduszy unijnych. Szczególnie obiecująca wydawała się tu zarówno obecna perspektywa finansowania (na lata ), bezpośrednio wspierająca rozwój powiązań kooperacyjnych, jak również kolejna perspektywa na lata , która według wszelkich prognoz będzie przeznaczona przede wszystkim na przedsięwzięcia o dużym potencjale innowacyjności, a klastry na takie właśnie działania będą stawiały. Ideą klastra promocyjno-medialnego jest stworzenie platformy współpracy dla podmiotów związanych z szeroko pojętymi działaniami promocyjnymi, zrzeszającej praktyków rynku oraz jego entuzjastów i prognostyków, postrzegających tę branżę w sposób perspektywiczny i innowacyjny. Z tego względu ważne było, aby profil kompetencji członków (firm, organizacji pozarządowych, partnerów społecznych działających w branży komunikacji marketingowej) był możliwie szeroki i zróżnicowany. Zgodnie z założeniami pomysłodawców klastra promocyjno-medialnego, będzie on funkcjonował w oparciu o trzy filary: I filar promocja w ramach, którego członkami mogą zostać takie podmioty jak: agencje reklamowe, domy mediowe, agencje PR, agencje eventowe, agencje badawcze, II filar media telewizja, portale internetowe, prasa, radio,

7 III filar kultura, przemysł kreatywny, społeczna odpowiedzialność biznesu. Poza wymienionymi podmiotami członkami klastra mogą zostać również szkoły wyższe, które będą służyć wiedzą ekspercką a ich studenci będą zdobywać doświadczenie podczas praktyk i staży w przedsiębiorstwach wchodzących w skład klastra. W założeniu to pierwsze dwa filary mają dostarczyć cały łańcuch wartości dla klienta klastra. Podmioty wchodzące w skład filaru promocja będą realizowały kampanię na zlecenie administracji publicznej, z kolei członkowie mediów będą dostarczali im powierzchnię reklamową. Osobą, która wzięła na siebie ciężar pozyskiwania członków do klastra promocyjnomedialnego był jego główny pomysłodawca. Przez kilka miesięcy dr Mateusz Halicki, wykorzystując m.in. kontakty zdobyte w czasie współpracy w ramach Polskiego Konsorcjum Promocyjnego, prowadził rozmowy z przedstawicielami przedsiębiorstw i organizacji z branży komunikacji marketingowej. Podczas tych spotkań prezentował proponowane zasady współpracy, zalety wspólnego przedsięwzięcia, jego cele oraz zapraszał do przyłączenia się do powstającego klastra. Okazało się, że największą przeszkodą w zbudowaniu struktury jest brak zaufania pomiędzy podmiotami oraz niechęć do współpracy z konkurentem. Znacznie trudniej do uczestnictwa było przekonać duże przedsiębiorstwa o znaczącym udziale w rynku, którym klaster przyniesie mniej korzyści niż małym firmom. Ponadto pojawiły się również problemy natury proceduralnej np. okazało się, że do każdorazowego wykorzystania logo jednego z większych potencjalnych uczestników wymagana jest zgoda władz spółki, co niewątpliwie utrudniałoby realizację poszczególnych działań podejmowanych przez klaster. Niemniej jednak inicjatywa założenia klastra spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem branży, czego dowodem była obecność na spotkaniu założycielskim aż 35 przedstawicieli zainteresowanych podmiotów. Celem spotkania było przede wszystkim poznanie ze sobą zaproszonych gości potencjalnych kooperantów, wywołanie miedzy nimi dyskusji oraz nawiązanie dialogu, ponadto został przedstawiony pomysł na klaster, zaprezentowano plany krótko- i długoterminowe oraz omówiono rolę koordynatora i członków klastra. W rezultacie przeprowadzonych rozmów i spotkań w skład klastra promocyjno-medialnego w początkowym etapie jego rozwoju weszło 23 podmioty, podzielone zgodnie z założeniami na trzy filary (Tabela IV.3).

8 Tabela IV.3. Członkowie Klastra promocyjno-medialnego. 1. ECORYS Polska - konsulting i badania społeczno-ekonomiczne 2. San Markos agencja reklamowa 3. Red Branch Polska Sp. z o. o. agencja kreatywna 4. WiseGate agencja kreatywna 5. Ciszewski Public Relations agencja PR 6. VMG Sp. z o. o. agencja reklamowa 7. Mea Group - event, PR, BTL, kampanie promocyjne 8. Think Kong Sp. z o.o agencja interaktywna media II filar promocja I filar 9. Hatalska.com portal poświęcony alternatywnym formom komunikacji marketingowej 10. MediaOn Sp. z o. o. dom mediowy 11. Arena Media Sp. z o.o. dom mediowy 12. Semiotic Solutions Polska badania i analizy marketingowe 13. NEXUS Interactive reklama internetowa 14. Marketing & Communications Consultants usługi doradcze w obszarze komunikacji korporacyjnej i marketingowej 15. On Board Public Relations Sp. z o.o. - agencja PR 16. Ambient Polska - active advertising 17. Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego 18. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie dr Jacek Wójcik 19. Instytut Monitorowania Mediów 20. SMG KRC 21. THINKTANK magazyn kwartalny, portal internetowy 22. Purpose Przedsiębiorczość w Kulturze magazyn poświęcony prezentacji działań o wysokim potencjale artystycznym, kulturalnym i kreatywnym realizowanych przez ludzi przedsiębiorczych z Polski, Europy i świata 23. Fundusze Europejskie dwumiesięcznik poświęcony dotacjom unijnym 24. Europejskie Centrum Finansowe Sp. z o. o. 25. Brief

9 III filar kultura, przemysł 26. Fundacja Pomocy Informatykom i Matematykom Niesprawnym Ruchowo 27. Fundacja Pro Cultura 28. Kamon Consulting 29. Centralny Basen Artystyczny 30. Fundacja ORTUS kreatywny, CSR Źródło: Opracowanie własne na podstawie strony internetowej klastra promocyjnomedialnego, Najważniejsze cele nowopowołanego klastra promocyjno-medialnego zostały określone w sposób następujący: edukacja grup społecznych, w tym w szczególności urzędników administracji publicznej w zakresie tworzenia skutecznych kampanii społecznych oraz godzenie prawa zamówień publicznych ze sztuką reklamy (m.in. poprzez szkolenia, seminaria, konferencje i publikacje), wspólne pozyskiwanie dotacji oraz sponsorów na kampanie społeczne, realizacja wspólnych projektów biznesowych, promocyjnych i społecznych, nawiązywanie współpracy z władzami regionalnymi i lokalnymi, jak również z polskimi i zagranicznymi organizacjami, instytucjami i klastrami, Optymalizacja współpracy (procedur, komunikacji) pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym w zakresie kampanii społecznych, zwiększenie efektywności działań promocyjnych poprzez wprowadzanie niestandardowych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie reklamy oraz zmianę postaw czy stereotypów, stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń między sektorem prywatnym i publicznym w zakresie marketingu społecznego, tworzenie własnych narzędzi i kanałów promocji

10 zwiększenie konkurencyjności polskiej branży komunikacji marketingowej na arenie międzynarodowej. Do osiągnięcia powyższych celów mają doprowadzić działania podejmowane wspólnie przez członków klastra. Założyciele klastra przyjęli, że w długim okresie będą one obejmować: realizację kampanii promocyjnych, informacyjnych, społecznych, wizerunkowych na zlecenie instytucji publicznych, promocję miast, regionów, kraju, promocję inicjatyw społecznych, promocję kultury, stworzenie telewizji internetowej własnego narzędzie promocji, utworzenie platformy e-learningowej wewnętrznego narzędzia komunikacji, zbudowanie centrum multimedialnego, stworzenie inkubatora przedsiębiorczości, opracowanie systemu staży w przedsiębiorstwach będących członkami klastra, prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych, które doprowadzą do wytworzenie wysoce innowacyjnych produktów i usług. Jednak zanim członkowie klastra przystąpią do realizacji opisanych planów długoterminowych, muszą osiągnąć określony poziom współpracy oraz pozyskać środki finansowe na swoje projekty. W związku z tym przyjęto, że w ciągu najbliższych miesięcy nastąpi mapowanie kompetencji, co oznacza, że podmioty uczestniczące w inicjatywie zostaną podzielone na obszary tematyczne. Ponadto zostanie przygotowana strategia działania i rozwoju klastra oraz nastąpi powołanie odpowiednich zespołów zadaniowych odpowiedzialnych za realizację poszczególnych działań. Planuje się, że pieniądze na rozruch klastra, zostaną pozyskane w ramach działania 5.1 PO IG, co również stanowi cel na najbliższy czas. Zdaniem pomysłodawców klastra promocyjno medialnego jego działalność wpłynie nie tylko na rozwój regionu i branży komunikacji marketingowej, ale przyniesie też wymierne korzyści wszystkim podmiotom zaangażowanym w jego rozwój. Potencjalne korzyści jakie będą mogły osiągnąć przedsiębiorstwa będące członkami klastra zostały podzielone na cztery grupy. Pierwsze z nich to korzyści finansowe. W wyniku wspólnych działań zostanie zbudowana różnorodna i bogata oferta dopasowana do potrzeb klientów klastra, co w efekcie doprowadzi do zwiększenia ilości zleceń i wzrostu przychodów. Możliwe jest też obniżenie kosztów funkcjonowania zrzeszonych podmiotów, w szczególności kosztów marketingowych, gdyż

11 przy okazji reklamy całego klastra np. w formie folderu, może także zostać przedstawiona oferta poszczególnych członków. Działanie w ramach spójnej struktury jaką jest klaster promocyjno medialny umożliwi szczególnie małym przedsiębiorstwom (dominującym w tej branży) uczestnictwo w projektach, które dotąd pozostawały poza ich zasięgiem finansowym, a fundusze na ich realizacje będą mogły być pozyskiwane z dotacji unijnych. Drugą grupą niekwestionowanych korzyści z uczestnictwa w klastrze jest, zdaniem jego założycieli, szansa na wzrost konkurencyjności firm. Dzięki dyfuzji wiedzy (technologicznej, procesowej i organizacyjnej), nowych pomysłów oraz interakcjom eksperckim odbywającym się w klastrze, wzrośnie jakość i innowacyjność usług oferowanych przez jego członków. Przedsiębiorstwa będą mogły brać udział w badaniach nad nowatorskimi produktami i usługami a następnie uczestniczyć we wdrażaniu ich, a to za sprawą większych możliwości finansowania (m.in. w skutek wspólnego ubiegania się o dotacje z UE) oraz dywersyfikacji ryzyka. Kooperacja w klastrze może doprowadzić również do zbudowania portfela wspólnych klientów opartego na bazie dotychczasowej sieci kontaktów poszczególnych członków, dzięki czemu przedsiębiorstwa klastra będą miały łatwiejszy dostęp do szerokiej grupy potencjalnych odbiorców świadczonych usług. W długim okresie, jeśli uda się osiągnąć wyznaczony cel - zbudowanie centrum multimedialnego, członkowie klastra będą mogły korzystać ze wspólnej nowoczesnej infrastruktury. Założyciele klastra przekonują przedsiębiorców, że członkostwo w nim może przełożyć się również na korzyści wizerunkowe. W tym punkcie wskazują na wspólne akcje promocyjne firm zrzeszonych w klastrze oraz udział w budowaniu silnej i rozpoznawalnej marki, jaką docelowo ma być klaster promocyjno-medialny. Szczególnie dużo korzyści mogą osiągnąć tu małe przedsiębiorstwa, których nie stać na finansowanie szeroko zakrojonych akcji marketingowych własnej marki czy na udział w międzynarodowych targach branżowych. Ten ostatni punkt ma być elementem ekspansji przedsiębiorstw zrzeszonych w klastrze na rynki międzynarodowe. Polskie przedsiębiorstwa z branży komunikacji marketingowej zazwyczaj nie są w stanie samodzielnie konkurować na rynkach zagranicznych, przede wszystkim ze względu na to, iż są to małe podmioty o niskim potencjale finansowym. Uczestnictwo w klastrze umożliwi takim firmom tworzenie konsorcjów lub partnerstw i startowanie zarówno w krajowych jak i międzynarodowych przetargach, które do tej pory były poza ich zasięgiem. Dodatkową korzyścią w tym aspekcie jest zwiększenie szans na współpracę i wymianę know-how z zagranicznymi partnerami.

12 Założyciele klastra promocyjno-medialnego skupiają się przede wszystkim na przedsiębiorstwach, ale podkreślają, że jego funkcjonowanie przyniesie korzyści także jednostkom naukowo-badawczym oraz administracji publicznej. W pierwszym przypadku chodzi przede wszystkim o komercjalizację wiedzy, kontakt z biznesem oraz zapewnienie praktyk lub pracy dla absolwentów uczelni wyższych. Z kolei korzyści, jakie może osiągnąć administracja publiczna, do której głównie będą kierowane działania podejmowane przez klaster, to poszerzenie wiedzy w zakresie poprawnego przygotowania i zarządzania kampaniami społecznymi oraz dostęp do bardziej innowacyjnych i spersonalizowanych usług. Pomysłodawcy klastra zdają sobie sprawę, że sprawne funkcjonowanie tak złożonej struktury jak klaster wymaga dobrego zarządzania. Do tego celu powołany został koordynator, którego zinstytucjonalizowaną formą jest Polska Fundacja Komunikacji. Wybór formy prawnej nie był przypadkowy, lecz wynikał z kwestii finansowych (relatywnie niski koszt utworzenia i funkcjonowania) i organizacyjnych (do zarejestrowania wystarczy wola fundatora, nie trzeba czekać na zgromadzenie określonej liczby osób, nie ulega też likwidacji w wyniku jej zmniejszenia). W skład Rady Programowej Fundacji będą wchodzili przedstawiciele wszystkich członków klastra. Do głównych zadań koordynatora klastra promocyjno-medialnego będą należały: analiza potrzeb i oczekiwań członków, analiza trendów rynkowych, promowanie, rozszerzanie zasięgu klastra, wzmacnianie współpracy członków klastra, zarządzanie procesami i projektami, inspirowanie i motywowanie członków, pozyskanie finansowania. Obok środków z dotacji i subwencji, które zostaną pozyskane przez koordynatora, drugim źródłem finansowania działalności klastra będą składki członkowskie. Zgodnie z ideą pomysłodawców ich wysokość wyniesie 4500 zł netto rocznie, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa. Wyjątek mają stanowić jedynie mikroprzedsiębiorstwa, które zostaną zwolnione z tego obowiązku. W przypadku wypracowania zysku przez klaster jego część zostanie zatrzymana w Fundacji na finansowanie jej działalności a reszta będzie w sposób umowny podzielona między członków zrzeszenia. W celu uregulowania zasad współpracy, zarządzania oraz celów i zadań Klastra promocyjno-medialnego pomysłodawcy inicjatywy przygotowali dwa dokumenty Deklaracja współpracy w ramach Klastra promocyjnego List intencyjny oraz

13 Porozumienie Klastra promocyjnego, których podpisanie jest warunkiem uczestnictwa w porozumieniu kooperacyjnym.

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Gdańsk This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Dlaczego przemysły kreatywne są ważne? Sektory kreatywne mają wymierny wpływ na poziom rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o.

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Agenda spotkania Początek spotkania: 10:00 1. Przedstawienie założeń projektu

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

Inteligentne instalacje BMS

Inteligentne instalacje BMS Inteligentne instalacje BMS Inteligentne jako przykład rozwiązań instalacje energooszczędnych BMS Inteligentne jako przykład rozwiązań instalacje energooszczędnych BMS 5 powodów dla których warto być w

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Klaster Przemysłowy

Bydgoski Klaster Przemysłowy Bydgoski Klaster Przemysłowy Hanna Wygocka Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców Łódź, dnia 20 listopada 2009 r. Plan prezentacji Podmioty realizujące projekt Przesłanki realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

KLASTER DESIGNU, INNOWACJI I MODY

KLASTER DESIGNU, INNOWACJI I MODY KLASTER Jolanta Maria Kozak Prezes TML Prezes Klastra Designu Innowacji i Mody INICJATORZY KLASTRA: INICJATORZY KLASTRA INSTYTUCJA OKOŁOBIZNESOWA, W ramach tworzonego klastra odpowiada za pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

www.medsilesia.com www.medsilesia.com Oferta usług rozwojowych dla branży medycznej KLASTER MedSilesia

www.medsilesia.com www.medsilesia.com Oferta usług rozwojowych dla branży medycznej KLASTER MedSilesia RAZEM DLA INNOWACYJNEJ MEDYCYNY Klaster MedSilesia to: potencjał technologii, wyrobów, urządzeń medycznych, wszystkie kluczowe jednostki naukowe i uczelnie ze Śląska, najważniejsze innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy.

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy. Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU www.innowatorzy.net Patronat Honorowy: IDEA PROGRAMU Główną ideą inicjatywy jest

Bardziej szczegółowo

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki budować sieci współpracy na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki Miasto Poznań przyjazne dla przedsiębiorców Władze Miasta Poznania podejmują szereg działań promujących i wspierających rozwój

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r.

KARTA PROJEKTU. 1.12.2010 do 31.12.2013 r. KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Tytuł projektu Okres realizacji Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące:

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) SPECJALNOŚĆ: public relations FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : II stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE RCITT to: Doświadczony Zespół realizujący projekty Baza kontaktów w sferze nauki i biznesu Fachowe doradztwo Otwartość na nowe pomysły

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO Cel kierunkowy Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw branży odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Profil absolwenta MARKETING COMMUNICATION MANAGER menedżer/ekspert/doradca w zakresie komunikacji

Bardziej szczegółowo

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości 3-4 marca 2010r. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce OFERTA DLA WYSTAWCY VIII Świętokrzyska Giełda

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 24 lipca 2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące działań promocyjnych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36 Stowarzyszenie Klastering Polski platformą współpracy międzyklastrowej Ekoinnowacje w nowej perspektywie finansowej kraju i Europie: Środowisko i energia z czego finansować projekty i z kim współpracować?

Bardziej szczegółowo

Inventree.pl. Pomysł Wiedza - Kapitał

Inventree.pl. Pomysł Wiedza - Kapitał Inventree.pl Pomysł Wiedza - Kapitał Pomysł Wiedza Kapitał Inventree to: miejsce spotkań ludzi kreatywnych szansa na wykorzystanie wiedzy i umiejętności w celu stworzenia dobrze prosperującego biznesu

Bardziej szczegółowo

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl ZAPRASZAMY! O NAS: Celem naszej działalności jest szeroko pojęty marketing narzędzie niezbędne w nowoczesnym biznesie, które odpowiednio wykorzystane przyczyni

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

Seminarium Regionalne systemy innowacji modele i wyzwania we wspieraniu innowacji w województwie warmińsko-mazurskim

Seminarium Regionalne systemy innowacji modele i wyzwania we wspieraniu innowacji w województwie warmińsko-mazurskim Seminarium Regionalne systemy innowacji modele i wyzwania we wspieraniu innowacji w województwie warmińsko-mazurskim miejsce: Hotel Warmiński - Olsztyn data: 28.06.2011 r. Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej Projekt Warszawska Przestrzeń Technologiczna Centrum Zarządzania Innowacjami i

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

czyli jak miasto wspiera młodą przedsiębiorczość

czyli jak miasto wspiera młodą przedsiębiorczość czyli jak miasto wspiera młodą przedsiębiorczość Miejsca, do których warto się udać po wsparcie Centrum Kreatywności Targowa 56 Centrum Przedsiębiorczości Smolna Centrum Przedsiębiorczości Smolna Inkubator

Bardziej szczegółowo

Opracował: KB/BR Sprawdził: JJ Data: 21.09.2015 r. Dobry klimat do inwestycji

Opracował: KB/BR Sprawdził: JJ Data: 21.09.2015 r. Dobry klimat do inwestycji Opracował: KB/BR Sprawdził: JJ Data: 21.09.2015 r. Dobry klimat do inwestycji Spis treści Czym jest klaster?.... 3 SKM.... 6 Historia... 14 Perspektywy rozwoju SKM..... 17 Zainwestuj w Szczecineckim Klastrze

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej.

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej. Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w projekcie organizowanym na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości POWIĄZANIA KOOPERACYJNE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW, skierowanym

Bardziej szczegółowo

Polska edycja amerykańskiego projektu edukacyjnego Million Women Mentors 2015-2020

Polska edycja amerykańskiego projektu edukacyjnego Million Women Mentors 2015-2020 1 Polska edycja amerykańskiego projektu edukacyjnego Million Women Mentors 2015-2020 Strategia MWM Polska 2015-2020 CEL 20.000 MENTORÓW ( mężczyzn i kobiet ) Liderzy projektu MWM - USA będą doradcami MWM

Bardziej szczegółowo

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 2013 Joanna Podgórska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 Seminarium CATI Warszawa, 24 czerwca 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G

Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G zawarta w dniu [...] 2015 r. w Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością non-profit przez FOSS4G CLUSTER z siedzibą w Łodzi, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU

Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU Xevin Consulting agencja strategiczna doradzająca klientom pragnącym wykorzystać Nowe Media i innowacyjne rozwiązania w marketingu i sprzedaży. Spółkę

Bardziej szczegółowo

Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim

Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim Jacek Kosiec Koordynator ds. Innowacji Konsorcjum EduTechMed (w organizacji) Nowy Sącz 16.09.2010r. Wiedza głównym czynnikiem rozwoju w XXI

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013

Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013 Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013 Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Raportu. dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. z badania

Streszczenie Raportu. dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. z badania Streszczenie Raportu dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z badania Ocena poziomu świadomości i postaw wobec innowacyjności wśród grup docelowych planowanej kampanii promocyjnej wykonanego w

Bardziej szczegółowo

IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o. ul. Grottgera 16/1 60 758 Poznań

IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o. ul. Grottgera 16/1 60 758 Poznań Bezpłatne usługi doradcze finansowane ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach pomocy de minimis. Informacje o projekcie IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r.

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r. Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim Spotkanie okrągłego stołu Gliwice, 26 marca 2007r. Główne punkty prezentacji 1. Rola inkubatorów i parków technologicznych 2. Partnerzy 3. Usługi

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju W dzisiejszych warunkach konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Sudecka Sieć Innowacji

Sudecka Sieć Innowacji Sudecka Sieć Innowacji Klaster 14.11.2013 Jelenia Góra Jerzy Dudzik ARR Agroreg S.A Nowa Ruda www.agroreg.com.pl jurek@agroreg.com.pl Diagnoza Sudety to obszar strategicznej interwencji (OSI), dotknięty

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA WSTĘP Dokument ten zawiera informacje na temat powołania do życia Klastra Rzecznego Mazovia. Ideą powstania takiego klastra na Mazowszu jest chęć przywrócenia transportu i turystyki na rzekach województwa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Profil absolwenta Absolwenci specjalności są przygotowani do: pracy na stanowiskach menedżerów i

Bardziej szczegółowo

Współpraca z biznesem i środowiskiem akademickim

Współpraca z biznesem i środowiskiem akademickim Współpraca z biznesem i środowiskiem akademickim Idea działania BIZNES NAUKA ADMINISTRACJA Eltzkowitz & Leyesdorff 1995 Warszawska Przestrzeń Technologiczna integracja inicjatyw, projektów i działań na

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy Klaster skupisko podmiotów występujących na danym terenie, ogół podmiotów w danej branży/sektorze gospodarki itd. Powiązanie kooperacyjne (PK) podstawowy, niesformalizowany

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INICJATYWY POŁUDNIOWY KLASTER KOLEJOWY

PREZENTACJA INICJATYWY POŁUDNIOWY KLASTER KOLEJOWY PREZENTACJA INICJATYWY POŁUDNIOWY KLASTER KOLEJOWY CZYM JEST STOWARZYSZENIE POŁUDNIOWY KLASTER KOLEJOWY? Stowarzyszenie Południowy Klaster Kolejowy to skupisko wzajemnie powiązanych firm, instytucji otoczenia

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

ROLA AKADEMICKICH INKUBATORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ROZWOJU I PROMOCJI IDEI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Tomasz Strojecki

ROLA AKADEMICKICH INKUBATORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ROZWOJU I PROMOCJI IDEI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Tomasz Strojecki ROLA AKADEMICKICH INKUBATORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ROZWOJU I PROMOCJI IDEI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Tomasz Strojecki Fundacja AIP powstała w 2004 roku w Warszawie Powołanie sieci Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI KLASTER INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW

OGÓLNOPOLSKI KLASTER INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW OGÓLNOPOLSKI KLASTER INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW Bogdan Węgrzynek Prezydent Zarządu Głównego OKIP Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry

Bardziej szczegółowo

Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r.

Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r. Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r. Wstęp Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych jest nieformalnym, dobrowolnym

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza dla rozwoju Mazowsza PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

O nas. Małopolski. Rys. Cele fundacji EKLASTER

O nas. Małopolski. Rys. Cele fundacji EKLASTER EKLASTER O nas Fundacja eklaster powstała z inicjatywy środowisk reprezentujących MŚP oraz samorządowców i naukowców województwa małopolskiego. Duży i wciąż w niewielkim stopniu wykorzystany potencjał

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub Narzędzia informatyczne służące do efektywnego zarządzania Centrum Kompetencji Seed i Start-up, procesami decyzyjnymi w nim zachodzącymi oraz budowania bazy pomysłodawców, technologii i ekspertów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Skuteczny samorząd to coraz częściej samorząd, który

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw PROJEKT KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw KLASTER GOSPDARKI ODPADOWEJ I RECYKLINGU Branża: gospodarowanie odpadami i branże pokrewne Warszawa, 21 czerwca 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Działania Ministra Sportu iturystyki w obszarze turystyki

Działania Ministra Sportu iturystyki w obszarze turystyki Działania Ministra Sportu iturystyki w obszarze turystyki Podsumowanie 2015 r. Plany na 2016 r. Warszawa, 14 grudnia 2015 r. OCENA STANU GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ NA ŚWIECIE I W EUROPIE Od kilku lat światowy

Bardziej szczegółowo

Menedżer Fitness & Wellness

Menedżer Fitness & Wellness Menedżer Fitness & Wellness Studia Podyplomowe Zostań pierwszym w Polsce Dyplomowanym Menedżerem Fitness & Wellness. Kreowanie standardów zarządzania sportem poprzez edukowanie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA ORGANIZACJI REKLAMY

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA ORGANIZACJI REKLAMY DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA ORGANIZACJI REKLAMY HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY PROJEKTU Nr 1 Styczeń 2010

RAPORT KWARTALNY PROJEKTU Nr 1 Styczeń 2010 Strona1 Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. Stowarzyszenie Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych Projekt Kapitał na start w innowacje - promocja innowacji w środowisku biznesowym i naukowym RAPORT

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA W RAMACH ŁÓDZKIEGO KLASTRA WSPARCIA I ROZWOJU BIZNESU

UMOWA PARTNERSKA W RAMACH ŁÓDZKIEGO KLASTRA WSPARCIA I ROZWOJU BIZNESU Wzór (oryginał dostępny w siedzibie Catmood sp. z o.o.) UMOWA PARTNERSKA W RAMACH ŁÓDZKIEGO KLASTRA WSPARCIA I ROZWOJU BIZNESU (strony umowy członkowie założyciele) Kierując się wolą inspirowania w ramach

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE

SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE Dr inż. Konrad Maj Dyrektor Departamentu ds. Rozwoju Fundacji Rozwoju Edukacji i Nauki SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE Projekt innowacyjny testujący wdrażany

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński Możliwości wsparcia z funduszy UE Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Plan prezentacji 1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2. 7. Program Ramowy 3. Program technostarterów WRPO Priorytety

Bardziej szczegółowo

www.innowacyjna-wielkopolska.pl Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego

www.innowacyjna-wielkopolska.pl Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego 01 02 03 Wielkopolska Rada Trzydziestu (WR 30) Organ opiniotwórczo-doradczy powołany w maju 2009 r. w ramach projektu PO KL Budowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 27-28 listopada 2014 roku, Działdowo Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Radosław Zawadzki Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo