OPIS SYSTEMU. Data: _ wersja 1.3. Dokument przygotowany przez zespół DC S.A. Odbiorca Klient Biznesowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS SYSTEMU. Data:07.2011 _ wersja 1.3. Dokument przygotowany przez zespół DC S.A. Odbiorca Klient Biznesowy"

Transkrypt

1 OPIS SYSTEMU Data: _ wersja 1.3 Dokument przygotowany przez zespół DC S.A. Odbiorca Klient Biznesowy

2 templ pl Strona2 1 WSTĘP Organizacja usług w przedsiębiorstwach typu utilities (energetyka, telekomunikacja, ciepłownictwo czy wodociągi), ze względów oczywistych jest jednym z najbardziej wymagających obszarów działalności ludzkiej. Łączy w sobie zarówno wymagania społeczne jak i biznesowe. Działalność tych firm prowadzona jest często pod silną presją klientów i interesariuszy. Wymaga się od nich zarówno dużej sprawności operacyjnej jak i gospodarności. Kryzys energetyczny i ekonomiczny, nienajlepszy stan techniczny infrastruktury - to wszystko powoduje poszukiwanie rozwiązań, które pomogą optymalizować koszty oraz usprawniać działania operacyjne. Jednym z ważniejszych zagadnień biznesowych tych przedsiębiorstw jest utrzymanie i serwisowanie infrastruktury wytwórczej i przesyłowej. Prace prowadzone są często w trudnych warunkach terenowych z ograniczonym dostępem do dokumentacji technicznej, planów instalacji etc. Z drugiej strony organizacja usług, ze względu na wymagania ekonomiczne, często delegowana jest do firm podwykonawczych. Obieg informacji w tych warunkach jest utrudniony, decyzje często spóźnione. Wychodząc naprzeciw tym problemom DC SA stworzyła propozycję rozwiązania teleinformatycznego m-fos Mobile Field Operations System. Rozwiązanie to wspiera działalność operacyjną służb serwisowych i technicznych. Zaproponowane poniżej rozwiązanie wykorzystuje najnowsze technologie informatyczne i telekomunikacyjne, które ze względu na ich powszechność, stały się łatwo dostępne i uzasadnione ekonomicznie. Mozliwości smartfonów i tabletów, które wyposażone w silne procesory oraz dużą pamięć operacyjną, pod względem technologicznym, porównywalne są dziś do komputerów PC. Są przy tym znacznie tańsze, szybsze w działaniu operacyjnym i co najważniejsze ich funkcjonalność jest bogatsza. Na uwagę zasługują tu rozwiązania umożliwiające pozycjonowanie urządzenia w przestrzeni (GPS), nagrywanie multimediów oraz komunikacja Near Field Communication (NFC). 1.1 CELE STRATEGICZNE, KORZYŚCI Cele strategiczne, których realizację wspiera System m-fos, związane są zarówno z korzyściami finansowymi dla Właścicieli, jak i organizacyjnymi dla Kadry Zarządzającej przedsiębiorstwa Utilities. 1. Cele finansowe to przede wszystkim zwiększenie rentowności działań, która osiągnięta będzie poprzez:

3 templ pl Strona Zwiększenie efektywności prac mierzonej ilością obsłużonych incydentów w przeliczeniu na jednego Koordynatora - pracownika organizującego prace serwisantów Zwiększenie efektywności prac Monterów pracowników wykonujących prace w terenie poprzez skrócenie czasu realizacji zadań, niższe koszty operacyjne i koszty transportu, 1.3. Zwiększenie możliwości kontrolnych pracy Monterów przez kadrę kierowniczą przedsiębiorstwa, 1.4. Zwiększenie możliwości dokumentowania prac w terenie poprzez wykorzystanie multimediów /dokumentacja fotograficzna i filmowa/. Dotyczy to udokumentowania podjętych decyzji oraz wykonania prac związanych z realizacją zlecenia Zwiększenie wskaźnika zadowolenia klienta z wykonanej usługi 1.6. Zwiększenie kontroli nad realizacją zleceń, poprzez dokładne rejestrowanie czasu ich wykonania oraz dokumentowaniu zmian, które powinny być uzgodnione z Klientem Obniżenie wartości kar płaconych przez przedsiębiorstwo za: Opóźnienia powstałe po stronie wykonawcy Opóźnienia wynikające z innych powodów np. z winy niestabilnej pracy dotychczas używanego systemu, opóźnień po stronie Klienta etc. Za podanie nieprawdy, wskaźniki i inne 2. Cele organizacyjne dla Kadry Zarządzającej osiągnięte będę poprzez: 2.1. Zwiększenie spójności działań pracowników przedsiębiorstwa z zaleceniami kierunkowymi Zarządu. Procesy zaimplementowane w aplikacji będą narzucały stosowania najlepszych praktyk w operacjach spółki, a zaawansowane algorytmy eksperckie pozwolą na zwiększenie efektywności prac na każdym etapie ich realizacji Umożliwienie pomiaru istotnych parametrów i optymalizacji procesów 2.3. Raportowanie kluczowych i strategicznych obszarów z punktu widzenia firmy np.: Prognozowanie opóźnień i możliwość ich optymalizacji w oparciu o aktualne dane, tj. dostępność Monterów na danym terenie, ilość aktualnych zleceń do realizacji, szacunkowy czas realizacji danego typu zlecenia. Monitorowania zaawansowania prac realizowanych w terenie Wyliczenia i wyznaczenia wskaźników, które mogą być porównywane ze wskaźnikami określonymi w Umowach i Regulaminach 2.4. Raportowanie wybranych wskaźników KPI 2.5. Zmiany organizacyjne na podstawie danych pomiarowych związanych z procesem realizacji usług

4 templ pl Strona4 2 KONCEPCJA SYSTEMU Schemat funkcjonalny Systemu zaprezentowany został na poniższym diagramie. System będzie posiadał pięć obszarów funkcjonalnych: Aplikacja wspierająca pracę Koordynatora Aplikacja wspierająca pracę Montera (z wykorzystaniem tabletów i/lub smartfonów) Narzędzia analityczne i raportujące dla Koordynatorów, Kierownictwa i Zarządu Baza danych Interfejs wymiany danych z otoczeniem zewnętrznym Szczegółowa architektura aplikacyjna (moduły systemu m-fos) została zaprezentowana na rys. 1. System składa się z następujących modułów aplikacyjnych: 1. Rejestr Pracowników (Employee Register ER) 2. Rejestr Zleceń - (Assignment Register AR) 3. Moduł Dynamicznej Wymiany Danych (Dynamic Data Exchange DDE) 4. Moduł Zarządzania Realizacją (Mobile Outsourcing Management - MOM) 5. Aplikacja Zarządzania Flotą Telefonów Komórkowych (Famoc Mobile Device Management Server FMDMS) 6. Moduł wykonawczy Aplikacji Mobilnej Telemontera (Do It Mobile - DIM) 7. Moduły komunikacyjne Aplikacji Mobilnej Telemontera a. Famoc Mobile Device Management Agents (FMDMA) b. MOM Mobile Device Management Agents (MMDMA) 8. Moduł Raportowania i Bazy Danych Referencyjnych (Raport & Data Base - RDB) 9. Moduł Zarządzania Uprawnieniami i Słownikami (Administration Tools AT) W dalszej części opracowania opisano podstawowe obszary funkcjonalne realizowane przez aplikacje m-fos. 2.1 APLIKACJA DLA KOORDYNATORA Zadaniem aplikacji wspierającej pracę Koordynatorów jest zautomatyzowanie prac, które nie generują wartości dodanej dla przedsiębiorstwa. Często jest tak, że pracownicy Centrum Koordynacyjnego większą część czasu tracą na działania operacyjne, wspierające pracę Monterów. Aplikacja m-fos pozwoli odciążyć pracę Koordynatora z zadań czysto komunikacyjnych na procesowe i konceptualne. Wybrane z nich to:

5 DDE Admin XLM, TCI, API Telefon, Interfejs do Systemów Zewnętrznych Administracja systemem: prawa, regiony, użytkownicy Administracja słownikami Administracja kalendarzami Task Register Employee Register FAMOC Źródła zleceń Cechy zleceń (słowniki) Telemonter Cechy pracowników (słowniki) Zarządzanie urządzeniem (FAMOC) Dane geograficzne o zleceniach Zlecenia Kalendarze pracowników Asynchroniczny transfer plików Raport Informacje multimedialne Dyspozytor Interfejs do urządzenia pracownika RDB Mobile Outsourcing Management DoItMobile Raportowanie Referencyjna Baza Danych Realizacja zleceń Aktualne zlecenie Obsługa zamknięcia zlecenia (Wizard + NFC) Interfejs do Hurtowni Danych DSS (System wspomagania decyzji) GDS (System danych geograficznych): mapy, trasy Multimedia Dane geograficzne o pracownikach Dane lokalizacyjne Rys. 1: Schemat architektury aplikacyjnej systemu m-fos.

6 1. Wsparcie procesów decyzyjnych Koordynatora w obszarze przydziału prac do Monterów. Aplikacja będzie realizować następujące funkcje: 1.1. Odwzorowanie organizacji Grup Monterskich 1.2. Uwzględnienie grafików dostępności Montera (urlopy, zwolnienia etc) 1.3. Uwzględnienie czasu na wykonanie usługi z wykorzystaniem wzorców (dane referencyjne) 1.4. Estymacja czasu dostępności Montera 1.5. Uwzględnienie kompetencji Monterów 1.6. Uwzględnienie lokalizacji przestrzennej Montera (przykład ekranu poniżej) Rys. 2: Zrzut ekranu Koordynatora (lokalizacja Zleceń i Monterów na mapie) Wsparcie w wykorzystaniu Monterów z okręgów sąsiednich (np. powiat, gmina etc) 1.8. Ustalanie priorytetów realizacyjnych (na podstawie wskaźników kar, czasu realizacji, typu klienta etc.) 2. Wsparcie w procesach decyzyjnych związanych z zagrożeniem terminu realizacji określonego w SLA 2.1. Umożliwienie składowania dokumentacji fotograficznej, filmowej i głosowej z miejsca zdarzenia 2.2. Dokumentowanie w trybie on-line czasu i miejsca (GPS) zdarzenia mającego wpływ na opóźnienie 3. Wsparcie kontroli jakości wykonania prac 4. Wsparcie procesu raportowania z wykonania prac do Klientów przedsiębiorstwa

7 5. Automatyzacja procesów rutynowych: 5.1. przydziału zadań do wykonania, 5.2. nadzoru nad realizacją (wymuszone raportowanie, lokalizowanie Montera) 5.3. weryfikacji wykonania usługi i kontrola jakości, 5.4. zamykania zgłoszeń i raportowania. 6. Możliwość automatyzacji przyjmowania zgłoszeń (z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji - maila, zgłoszeń telefonicznych, wymiana danych pomiędzy aplikacjami i innych) 2.2 APLIKACJA DLA MONTERÓW Aplikacja m-fos działać będzie na smartfonach i/lub tabletach PC. Urządzenia te są efektem konwergencji funkcjonalności telefonu komórkowego i komputera PC. Wyposażone w GPS, aparat fotograficzny (z możliwością nagrywania krótkich filmów video i nagrywania rozmów) i czujnik NFS (Near Field Communication), otwierają niesamowite możliwości aplikacyjne. 1. Zadaniem aplikacji wspierającej pracę Montera jest wsparcie w zakresie następujących czynności: 1.1. wsparcie kontroli pracy Monterów przez Koordynatorów 1.2. przydzielanie prac do realizacji i kolejkowanie zadań, 1.3. przypominanie o niewykonanych zadaniach (np. raport po wykonaniu usługi) 1.4. dokumentowanie zdarzeń istotnych z punktu widzenia realizowanego zadania (usługi) dla celów dowodowych i dokumentacyjnych, 1.5. wsparcie procesów testowania poprawności wykonania prac 1.6. automatyzacja raportowania wykonania czynności (składowej danego zlecenia) z wykorzystaniem technologii NFC (Near Field Communication) 1.7. ułatwienie raportowania wykonania pracy z wykorzystaniem książki serwisowej i tagów NFC, 1.8. wsparcie procesów logistycznych (zamówień na części i akcesoria, etc.) 1.9. lokalizowanie (w przestrzeni) oraz zwiększenie bezpieczeństwa osobistego Montera.

8 2. Aplikacja mobilna będzie posiadać następujące cechy: 2.1. automatyzacja instalacji i wdrożenia na wszystkich telefonach komórkowych (bez konieczności przywożenia telefonów do centrali) 2.2. dopasowanie aplikacji do rozmiaru ekranu smartfona 2.3. absolutnie bezpieczny kanał komunikacyjny, odporny na próby włamań, wirusy. Możliwość wyłączenia kanału w momencie utraty telefonu. 2.3 NARZĘDZIA ANALITYCZNE I RAPORTUJĄCE Narzędzia analityczne i raportujące będą wspierać Koordynatorów prac na poziomie operacyjnym oraz Kierownictwo i Zarząd firmy na poziomie analityczno/zarządczym. Narzędzia analityczne będą pracować w trybie on-line, co pozwoli na natychmiastową reakcję osób operacyjnych na zaistniałe zdarzenie. W raportach oraz na panelach kontrolnych dla Kierownictwa raportowane będą syntezy wspierające procesy decyzyjne oraz uruchamiające działania naprawcze. 1. Analityka sprawozdawcza obejmować będzie różne wymiary i obszary działania firmy, np.: 1.1. Obszary działania Koordynatorów 1.2. Priorytet i stan realizacji zleceń 1.3. Specyfikację zleceń, których czas realizacji zbliża się do krytycznego, określonego parametrem w zależności od SLA 1.4. Miejsce oraz dostępność Montera z podziałem na rejony i obszary działań 1.5. Ilość zrealizowanych zleceń przez Montera z podaniem średniego czasu ich realizacji oraz podziałem na typ zlecenia 1.6. Ilość rozdysponowanych zleceń przez Koordynatora 1.7. Ilość nieprawidłowo zrealizowanych zleceń z podziałem na Montera i Koordynatora 1.8. Wyliczenie wskaźników 1.9. Estymacja wysokości kar na podstawie dostępnych danych i inne, które zostaną zdefiniowanie w procesie analizy wymagań. 2.4 REFERENCYJNA BAZA DANYCH Zbieranie danych pomiarowych dotyczących rutynowych czynności i określanie na ich podstawie lokalnych (dla danej strefy) wzorców: 1. oczekiwanego czasu realizacji zadania 2. prędkości przemieszczania się w terenie

9 3. wydajności 4. i inne charakterystyczne zarówno dla obszaru działania Monterów jak i czasu (np. pory roku) Zebrane dane będą podstawą do podejmowania decyzji optymalizujących zarówno sferę kosztową jak i operacyjną spółki. Dane te mogą być zróżnicowane geograficznie oraz czasowo (np. ze względu na porę roku). Bazowanie na nich w obszarze aplikacji eksperckiej wspierającej pracę Koordynatorów pozwoli na realne szacowanie parametrów realizacji zleceń. 2.5 INTERFEJS WYMIANY DANYCH Interfejs wymiany danych z otoczeniem zewnętrznym umożliwi zarówno na ręczne rejestrowanie zgłoszeń przez Koordynatora (telefon, mail), jak i automatyczne bezpośrednio w systemie m-fos z wykorzystaniem: 1. XML - będzie opierał się na przesłaniu zleceń do realizacji w formie uniwersalnego języka XML. 2. WebServices - będzie udostępniał standardowy interfejs aplikacji, poprzez który systemy zewnętrzne będą mogły przekazywać zlecenia do realizacji. 2.6 ARCHITEKTURA SPRZĘTOWA System m-fos może być posadowiony na serwerach (własnych lub w kolokacji) pracujących ze standardowym systemem operacyjnym Windows Serwer lub Linux. Dostęp Monterów do aplikacji, korzystających ze smartfonów i/lub tabletów, będzie możliwy z dowolnego miejsca, w którym istniał będzie zasięg telefonii komórkowej. Dostęp Koordynatorów wymagał będzie stanowisk PC (notebook lub komputer stacjonarny) połączonych z Internetem. Zakłada się, że aplikacje (na urządzeniu mobilnym) będą zarządzane centralnie bez konieczności alokacji sprzętu do Centrali. Szczególnie ważne jest to w przypadku aplikacji dla Monterów, którzy pracując w terenie, będą wymagali zdalnego wsparcia przy instalacji nowych funkcjonalności implementowanych na urządzeniach

10 2.7 ARCHITEKTURA TECHNICZNA SYSTEMU Poniżej przedstawiono architekturę techniczną systemu. System Mobile Field Operating System będzie scentralizowany, zbudowany w architekturze trójwarstwowej, dostępny przez bezpieczne połączenie Internetowe z użyciem zarówno komputerów klasy PC jak i urządzeń mobilnych typu smartfon. Poglądowy schemat architektury technicznej Systemu m- FOS przedstawiony został na poniższym rysunku. Koordynator Serwisowy Stanowisko PC Montera GPS NFC Urzadzenia mobilne Montera intranet WWW Internet MobileOutsourcing System Interfejs komunikacyjny MobileOutsourcing RDBMS System wsparcia decyzji Obsługa zgłoszeń Raporty Zarządzanie aplikacjami na urządzeniach mobilnych Interfejs przyjmowania zgłoszeń / Wymiany danych Zgłoszenie telefoniczne WWW Internet Restricted Samoobsługa Klienta Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony i do kontaktu telefonicznego Mobile: (48) lub mailowego:

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions SA Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions S.A. (Asseco BS) dostarcza nowoczesne rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw. Kompleksowa oferta firmy obejmuje gotowe

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zakład Sieci (Z 2) Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zadanie 2 Koncepcja zastosowania konwergentnej platformy komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wdrożenia systemu ERP w Urzędzie Miasta Katowice i jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice

Koncepcja wdrożenia systemu ERP w Urzędzie Miasta Katowice i jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice Załącznik nr 8 do SIWZ Nr sprawy BZP.27... Projekt: Przeprowadzenie analizy, wykonanie koncepcji systemu ERP dla Miasta Katowice Koncepcja wdrożenia systemu ERP w Urzędzie Miasta Katowice i jednostkach

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02 Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK Wersja 1.02 SPIS TREŚCI: 1METRYKA DOKUMENTU...9 2ASPEKT FORMALNY OPRACOWANIA...10 2.1PODSTAWA FORMALNA...

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Przykładowe rozwiązania możliwe do realizacji na platformie Lotus

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 30 kwietnia 2009 r. Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia i wdrożenia koncepcji informatyzacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Projekt dofinansowywany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Unii Europejskiej (działanie 8.2) Zamawiający: Polski Związek

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE Duże doświadczenie i stabilny zespół konsultantów gwarantuje powodzenie w realizacji nawet bardzo skomplikowanych wdrożeń. Sevenbridge istnieje na rynku od 2004

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Spis treści Katalog strona 1. Słownik pojęć i skrótów 2 2. Cel 2 3. Przedmiot 2 4. Zakres stosowania 2 5. Zawartość kart opisu Usług 2-3 6. Opis usług informatycznych (zewnętrznych)

Bardziej szczegółowo

Założenia projektowe dla zapytania ofertowego SKR_ZA_01/2015

Założenia projektowe dla zapytania ofertowego SKR_ZA_01/2015 Warszawa, 02.01.2015 r. NIP: 521-32-79-750 Założenia projektowe dla zapytania ofertowego SKR_ZA_01/2015 I. Wstęp W związku z realizacją projektu Wdrożenie i świadczenie usługi w modelu SaaS System Konsolidacji

Bardziej szczegółowo

Integrator Systemów Informatycznych

Integrator Systemów Informatycznych Integrator Systemów Informatycznych Profil Działalności Nasze działania są odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw produkcyjnych, firm handlowych i usługowych oraz instytucji finansowych, sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Exact Synergy Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Synergy jako produkt 6 Narzędzia dostępne w Exact Synergy 10 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego (SI WCPR)

Architektura Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego (SI WCPR) Strona 1 Załącznik nr 2 do OPZ Architektura Systemu Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego (SI WCPR) Strona 2 Spis treści 1. SŁOWNIK TERMINÓW i SKRÓTÓW... 4 2. Lokalizacje... 7 3. OGRANICZENIA ROZWIĄZANIA,

Bardziej szczegółowo