Zał. 1 Miejsce robót, wentylacja wycinek mapy poz. III, skala 1:2000.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zał. 1 Miejsce robót, wentylacja wycinek mapy poz. III, skala 1:2000."

Transkrypt

1

2

3 Spis treści 1. Wstęp. 2. Szczegółowy opis warunków górniczo-geologicznych. 3. Roboty przygotowawcze. 4. Projektowane roboty górnicze. 5. Projekt zabezpieczenia wyrobiska z podziałem na odcinki Określenie numeru odcinka od 1 do Inwentaryzacja odcinków od 1 do Projekt zabezpieczenia odcinków od 1 do Charakterystyka zagrożeń naturalnych. 7. Wentylacja. 8. Transport materiałów i odstawa urobku. 9. Rodzaj stosowanych urządzeń. 10. Łączność. 11. Warunki bezpiecznego prowadzenia robót. 12. Zasady organizacji pracy i nadzoru robót. Spis załączników Zał. 1 Miejsce robót, wentylacja wycinek mapy poz. III, skala 1:2000. Zał. 2 Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne górotworu w najbliższym otoczeniu chodnika poszukiwawczego Franz. Muller-Ferro na poz. III. Zał. 3 Miejsce robót, projekt robót wycinek mapy poz. III. Zał. 4 Obudowa drewniana wyrobisk korytarzowych o szerokości do 3m odrzwiowa z elementami odrzwi łączonymi na zamek niemiecki. Zał. 5 Obudowa drewniana wyrobisk korytarzowych stropnicami osadzonymi w gniazdach. Zał. 6 Instrukcja bezpiecznego wykonywania obrywki stropów i ociosów w podziemnych wyrobiskach korytarzowych i komorowych Kopalni Soli Wieliczka. Zał. 7 Instrukcja impregnacji ogniochronnej drewnianych elementów obudowy i wystroju wyrobisk w K.S. Wieliczka S.A. do materiału trudno zapalnego. Zał. 8 Karta otworów kontrolnych w chodniku poszukiwawczym Franz. Muller-Ferro poz. III. Zał. 9 Lista osób kierownictwa i dozoru ruchu zapoznanych z projektem technicznym zabezpieczenia górniczego chodnika poszukiwawczego Franz. Muller-Ferro na poz. III K. S. Wieliczka S.A.. Zał. 10 Przedmiar robót związanych z realizacją zabezpieczenia chodnika poszukiwawczego Franz. Muller-Ferro na poz. III. 3

4 Spis rysunków: Rys. 1a Przekrój pionowy A-A, odcinek nr 1 stan inwentaryzacyjny Rys. 1b Przekrój pionowy A-A, odcinek nr 1 stan projektowy Rys. 2a Przekrój pionowy B-B, odcinek nr 2 stan inwentaryzacyjny Rys. 2b Przekrój pionowy B-B, odcinek nr 2 stan projektowy Rys. 3a Przekrój pionowy C-C, odcinek nr 3 stan inwentaryzacyjny Rys. 3b Przekrój pionowy C-C, odcinek nr 3 stan projektowy Rys. 4a Przekrój pionowy D-D, odcinek nr 4 stan inwentaryzacyjny Rys. 4b Przekrój pionowy D-D, odcinek nr 4 stan projektowy Rys. 5a Przekrój pionowy E-E, odcinek nr 5 stan inwentaryzacyjny Rys. 5b Przekrój pionowy E-E, odcinek nr 5 stan projektowy Rys. 6a Przekrój pionowy F-F, odcinek nr 6 stan inwentaryzacyjny Rys. 6b Przekrój pionowy F-F, odcinek nr 6 stan projektowy Rys. 7a Przekrój pionowy G-G, odcinek nr 7 stan inwentaryzacyjny Rys. 7b Przekrój pionowy G-G, odcinek nr 7 stan projektowy Rys. 8a Przekrój pionowy H-H, odcinek nr 8 stan inwentaryzacyjny Rys. 8b Przekrój pionowy H-H, odcinek nr 8 stan projektowy Rys. 9a Przekrój pionowy I-I, odcinek nr 9 stan inwentaryzacyjny Rys. 9b Przekrój pionowy I-I, odcinek nr 9 stan projektowy Rys. 10a Przekrój pionowy J-J, odcinek nr 10 stan inwentaryzacyjny Rys. 10b Przekrój pionowy J-J, odcinek nr 10 stan projektowy Rys. 11a Przekrój pionowy K-K, odcinek nr 11 stan inwentaryzacyjny Rys. 11b Przekrój pionowy K-K, odcinek nr 11 stan projektowy Rys. 12a Przekrój pionowy L-L, odcinek nr 12 stan inwentaryzacyjny Rys. 12b Przekrój pionowy L-L, odcinek nr 12 stan projektowy Rys. 13a Przekrój pionowy Ł-Ł, odcinek nr 13 stan inwentaryzacyjny Rys. 13b Przekrój pionowy Ł-Ł, odcinek nr 13 stan projektowy Rys. 14a Przekrój pionowy M-M, odcinek nr 14 stan inwentaryzacyjny Rys. 14b Przekrój pionowy M-M, odcinek nr 14 stan projektowy 4

5 Spis fotografii: Fotografia nr 1 Stan inwentaryzacyjny odcinek nr 1 Fotografia nr 2 Stan inwentaryzacyjny odcinek nr 1 Fotografia nr 3 Stan inwentaryzacyjny odcinek nr 2 Fotografia nr 4 Stan inwentaryzacyjny odcinek nr 2 Fotografia nr 5 Stan inwentaryzacyjny odcinek nr 3 Fotografia nr 6 Stan inwentaryzacyjny odcinek nr 3 Fotografia nr 7 Stan inwentaryzacyjny odcinek nr 3 Fotografia nr 8 Stan inwentaryzacyjny odcinek nr 4 Fotografia nr 9 Stan inwentaryzacyjny odcinek nr 5 Fotografia nr 10 Stan inwentaryzacyjny odcinek nr 5 Fotografia nr 11 Stan inwentaryzacyjny odcinek nr 6 Fotografia nr 12 Stan inwentaryzacyjny odcinek nr 7 Fotografia nr 13 Stan inwentaryzacyjny odcinek nr 7 Fotografia nr 14 Stan inwentaryzacyjny odcinek nr 8 Fotografia nr 15 Stan inwentaryzacyjny odcinek nr 8 Fotografia nr 16 Stan inwentaryzacyjny odcinek nr 9 Fotografia nr 17 Stan inwentaryzacyjny odcinek nr 9 Fotografia nr 18 Stan inwentaryzacyjny odcinek nr 10 Fotografia nr 19 Stan inwentaryzacyjny odcinek nr 10 Fotografia nr 20 Stan inwentaryzacyjny odcinek nr 10 Fotografia nr 21 Stan inwentaryzacyjny odcinek nr 11 Fotografia nr 22 Stan inwentaryzacyjny odcinek nr 11 Fotografia nr 23 Stan inwentaryzacyjny odcinek nr 11 Fotografia nr 24 Stan inwentaryzacyjny odcinek nr 12 Fotografia nr 25 Stan inwentaryzacyjny odcinek nr 12 Fotografia nr 26 Stan inwentaryzacyjny odcinek nr 13 Fotografia nr 27 Stan inwentaryzacyjny odcinek nr 14 Fotografia nr 28 Stan inwentaryzacyjny odcinek nr 14 5

6 1. Wstęp Niniejszy projekt dotyczy wykonania przebudowy chodnika poszukiwawczego Fr. Müller-Ferro. Prace podzielono na 2 etapy: Etap 1 - w kierunku wschodnim /od pop. Lednica do pop. Zabawa/, Etap 2 w kierunku zachodnim /od pop. Lednica do zespołu ługowni otworowych/. W związku z pracami mającymi na celu likwidację pustek komorowych we wschodnim nie zabytkowym rejonie kopalni pomiędzy poz. IIn a poz. III zachodzi konieczność wykonania robót górniczych w chodniku poszukiwawczym Fr. Müller-Ferro na długości odpowiednio: Etap 1. ok. 150 m., Etap 2. ok. 460m. 2. Szczegółowy opis warunków górniczo-geologicznych i hydrogeologicznych. Wyrobisko na odcinku chodnika poszukiwawczego Fr. Muller-Ferro jest zlokalizowane w rejonie północnej granicy złoża w wąskim pasie utworów złoża pokładowego. Zostało poprowadzone wzdłuż rozciągłości pokładu soli zielonych pokładowych i w większej części pozostawione zostało bez obudowy. Strop i ociosy chodnika pozostawione bez obudowy są nieregularne, można zaobserwować niewielkie odspojenia zwietrzeliny solnej. Na spągu wzdłuż ociosów do wys. 0,2 m 0,4 m zalega urobek w oraz drewno odpadowe i złom. Spąg wyrobiska na odcinkach 10 i 11 na całej długości jest zawodniony. W analizowanym odcinku zarejestrowane są wycieki W III-31 i W III-32. Szczegółowy opis warunków geologicznych został przedstawiony w Projekcie technicznym zabezpieczenia górniczego chodnika poszukiwawczego Fr. Müller-Ferro na poz. III załącznik nr 2 Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne górotworu w najbliższym otoczeniu chodn. poszukiwawczy Fr. Muller-Ferro. 3. Roboty przygotowawcze. Przed rozpoczęciem przebudowy należy wykonać następujące roboty przygotowawcze: a) wyposażyć przodek w telefon, b) zainstalować oświetlenie przodka w postaci minimum jednego stacjonarnego punktu świetlnego z zapasem kabla, c) wykonać podłączenie do instalacji sprężonego powietrza, (wszystkie połączenia ścisków zabezpieczyć przy pomocy łańcuszków), d) wygrodzić dostęp do miejsca robót płotkiem drewnianym z napisem: Uwaga! Roboty górnicze - przejście za zgodą przodowego, e) zgromadzić odpowiedni sprzęt i narzędzia na zapleczu przodka zapewniając ciągłość robót. 6

7 4. Projektowane roboty górnicze. Projekt ten zawiera zakres niezbędnych do wykonania robót górniczych, które po zrealizowaniu przywrócą pierwotną funkcję chodnikowi oraz zabezpieczą przedmiotowe wyrobisko przed destrukcyjnym oddziaływaniem górotworu i umożliwią bezpieczne poruszanie się w nim pracowników. Prace związane z przebudową chodnika poszukiwawczego Franz. Muller-Ferro na poz. III projektuje się prowadzić w dwóch Etapach, które podzielono na odcinki. Etap 1. Od skrzyżowania tego wyrobiska z pop. Lednica w kierunku wschodnim a zakończyć je na skrzyżowaniu chodnika poszukiwawczego Franz. Muller-Ferro z pop. Zabawa na długości ok. 150 mb. Etap 2. Od skrzyżowania tego wyrobiska z pop. Lednica w kierunku zachodnim a zakończyć je na chodniku do zespołu ługowni otworowych na długości ok. 460 mb. Zakres projektowanych robót górniczych będzie obejmował w zależności od odcinka roboczego: Odwodnienie wyrobiska odcinki nr 10 i 11. wykonanie obrywki niezabezpieczonego obudową ostateczną stropu i ociosu wyrobiska, wymianę uszkodzonych elementów obudowy, demontaż istniejącej zniszczonej obudowy, zabudowę nowej obudowy, wykonanie niezbędnych przybierek górotworu, wiercenie otworów kontrolnych stropowych i spągowych, wykonanie przybierek wyrównujących spągu. Na odcinkach roboczych gdzie przewidziano rekonstrukcję istniejącej obudowy tj. demontaż starych odrzwi obudowy, a następnie zabudowę w ich miejsce nowej obudowy podporowej, w przypadku stwierdzenia dobrego stanu technicznego odsłoniętego górotworu potwierdzonego odwierconym otworem kontrolnym o głębokości min. 2,0m projektuje się zrezygnować z zabudowy nowych odrzwi obudowy. W zależności od sposobu obecnego zabezpieczenia oraz planowanego sposobu prowadzenia przebudowy, przewidziany do przebudowy w niniejszym projekcie fragment chodnika poszukiwawczego Franz. Muller-Ferro podzielony został na 2 Etapy, które z kolei zostały podzielone na 14 odcinków roboczych w których szczegółowo opisano obecną sytuację górniczą oraz zakres projektowanych zabezpieczeń (podział na odcinki robocze zaprezentowano na załączniku nr 3). 7

8 5. Projekt zabezpieczenia wyrobiska z podziałem na odcinki. Etap I 5.1 Odcinek Inwentaryzacja odcinka 1. W ramach przedmiotowego odcinka zostaną wykonane roboty górnicze na fragmencie ok. 56,0m chodnika poszukiwawczego Franz. Müller-Ferro, rozpoczynającym się bezpośrednio za skrzyżowaniem chodnika poszukiwawczego Franz. Müller-Ferro z poprz. Lednica a kończącym się przed odrzwiami obudowy drewnianej (odcinek nr 2). Na omawianym odcinku strop wyrobiska pozostawiony został bez obudowy podporowej. Spąg wyrobiska tworzy calizna. Wysokość wyrobiska w świetle wynosi 1,65 2,2m a szerokość 1,6 2,2m. Obecnie górotwór tworzący strop wyrobiska znajduje się w poprawnym stanie jedynie miejscowo stwierdzono występowanie niewielkich odspojeń. Stan inwentaryzacyjny odcinka zaprezentowany został na rysunku nr 1a, fot. nr 1 i Projekt zabezpieczenia odcinka 1. Biorąc pod uwagę przytoczony powyżej stan inwentaryzacyjny odcinka, projektuje się następujący zakres robót górniczych: wykonanie dokładnej obrywki stropu wyrobiska z zachowaniem jego obecnego charakteru, a w miejscu odsłonięcia płonnych skał stropowych wykonanie wyrównującej przybierki stropu i ociosów wyrobiska (do wymiaru min 1,8m), odwiercenie pionowych otworów kontrolnych o dł. min. 2,0m w połowie szerokości stropu wyrobiska. Poszczególne stanowiska wiercenia będą usytuowane w rozstawie co max. 2,0. Potwierdzenie odwierconymi otworami kontrolnymi warstwy górotworu bez szczelin i rozwarstwień do głębokości min. 2,0 m będzie przesłanką do uzyskania zgody KRZG na pozostawienie w dalszym ciągu wyrobiska bez obudowy podporowej stropu. wykonanie wyrównującej przybierki spągu ok. 0,1m. Zakres projektowanych do wykonania prac zabezpieczających zamieszczony został na rysunku nr 1b. 8

9 5.2 Odcinek nr Inwentaryzacja odcinka 2. Odcinek 2 stanowi kontynuację prac związanych z przebudową chodnika poszukiwawczego Franz. Müller-Ferro, jego długość wynosi ok. 33,5m. Wyrobisko na przedmiotowym fragmencie w całości zabezpieczone zostało obudową podporową stropu, którą stanowią odrzwia obudowy zabudowane w zmiennym rozstawie wynoszącym od 0,5m (26szt) i co 1,0m (21szt). Na istniejącej obudowie wykonano wykładką stropu i ociosów na pełno. Spąg wyrobiska tworzy calizna.wysokość wyrobiska w świetle obudowy wynosi 1,7 1,8m a szerokość ok. 1,6 1,7m. Obecnie stan obudowy na przedmiotowym odcinku jest poprawny. Stan inwentaryzacyjny odcinka zaprezentowany został na rysunku nr 2a, fot. nr 3 i Projekt zabezpieczenia odcinka 2. Biorąc pod uwagę przytoczony powyżej stan inwentaryzacyjny odcinka, projektuje się wykonanie przybierek wyrównujących spągu. Zakres projektowanych do wykonania prac zabezpieczających zamieszczony został na rysunku nr 2b. 5.3 Odcinek Inwentaryzacja odcinka 3. W ramach przedmiotowego odcinka zostaną wykonane roboty górnicze na fragmencie ok. 20,0m chodnika poszukiwawczego Franz. Müller-Ferro, rozpoczynającym się bezpośrednio za odrzwiami obudowy drewnianej (koniec odcinka nr 2) kończącym się przed odrzwiami obudowy drewnianej (odcinek nr 4). Na omawianym odcinku strop wyrobiska pozostawiony został bez obudowy podporowej. Spąg wyrobiska tworzy calizna. Wysokość wyrobiska w świetle wynosi 1,8 2,2m a szerokość 1,6 2,0m. Obecnie górotwór tworzący strop wyrobiska znajduje się w poprawnym stanie jedynie miejscowo stwierdzono występowanie niewielkich odspojeń. Stan inwentaryzacyjny odcinka zaprezentowany został na rysunku nr 3a, fot. nr 5,6 i Projekt zabezpieczenia odcinka 3. Biorąc pod uwagę przytoczony powyżej stan inwentaryzacyjny odcinka, projektuje się następujący zakres robót górniczych: wykonanie dokładnej obrywki stropu wyrobiska z zachowaniem jego obecnego charakteru, a w miejscu odsłonięcia płonnych skał stropowych wykonanie wyrównującej przybierki stropu wyrobiska (do wymiaru w świetle min 1,8m), odwiercenie pionowych otworów kontrolnych o dł. min. 2,0m w połowie szerokości stropu wyrobiska. Poszczególne stanowiska wiercenia będą usytuowane w rozstawie co max. 2,0. Potwierdzenie odwierconymi otworami kontrolnymi warstwy górotworu bez szczelin i rozwarstwień do głębokości min. 2,0 m będzie przesłanką do uzyskania zgody KRZG na pozostawienie w dalszym ciągu wyrobiska bez obudowy podporowej stropu. wykonanie wyrównującej przybierki spągu ok. 0,1m. 9

10 Zakres projektowanych do wykonania prac zabezpieczających zamieszczony został na rysunku nr 3b. 5.4 Odcinek Inwentaryzacja odcinka 4. W ramach przedmiotowego odcinka zostaną wykonane roboty górnicze na fragmencie ok. 40,0m chodnika poszukiwawczego Franz. Müller-Ferro, rozpoczynającym się bezpośrednio za wnęką (koniec odcinka nr 3). Omawiany odcinek wyrobiska zabezpieczony został odrzwiami obudowy drewnianej, pojedynczymi, zabudowywanymi co 1,0m.Na obudowie wykonano wykładkę na pełno drewnem ciosanym. Wysokość wyrobiska w świetle obudowy wynosi ok. 1,6m a szerokość ok. 1,2m. Obecnie stan techniczny istniejącej obudowy jest bardzo zły, zaobserwować tu można połamane lub popękana stropnice. Cały przekrój wyrobiska wypełniony jest urobkiem. Stan inwentaryzacyjny odcinka zaprezentowany został na rysunku nr 4a, fot. nr Projekt zabezpieczenia odcinka 4. Biorąc pod uwagę przytoczony powyżej stan inwentaryzacyjny odcinka, projektuje się wykonanie rekonstrukcji istniejącej obudowy,której zakres będzie obejmował: rabowanie istniejących odrzwi obudowy, wykonanie niezbędnych przybierek stropu i ociosów (do wymiaru w świetle min 1,8m), odtworzenie zabudowę odrzwi obudowy drewnianej. Nowo zabudowywane odrzwia obudowy drewnianej wznoszone będą w wzajemnym rozstawie co max. 1,0m i należy je wykonać z drewna kopalnianego o śr. min. Ø 0,18 m. Połączenie poszczególnych elementów obudowy wykonać na zamek niemiecki w odmianie wielickiej tj. zgodnie z rysunkiem nr 2, wersja B, Książki obudowy stanowiącej załącznik nr 6 do planu ruchu Kopalni Soli,,Wieliczka S.A. na lata /załącznik nr 4 do niniejszego projektu/.stojaki obudowy należy umieszczać w spągu na podkładce z deski o gr. 0,05 m, w gnieździe o głębokości min. 0,15 m. Na obudowie wykonana zostanie wykładka deskami o grubości min. 0,025m stropu i ociosu na pełno. Wymiary wyrobiska w świetle obudowy będą wynosiły: szer. min. 1,6m; wys. min. 1,8m. Do wykonania nowej obudowy należy w miarę możliwości wykorzystywać drewno pochodzące z demontażu istniejącej obudowy. wykonanie wyrównującej przybierki spągu. Zakres projektowanych do wykonania prac zabezpieczających zamieszczony został na rysunku nr 4b. 10

11 Etap nr Odcinek Inwentaryzacja odcinka 5. W ramach przedmiotowego odcinka zostaną wykonane roboty górnicze na fragmencie ok. 70,0m chodnika poszukiwawczego Franz. Müller-Ferro, rozpoczynającym się bezpośrednio za skrzyżowaniem chodnika poszukiwawczego Franz. Müller-Ferro z poprz. Lednica w kierunku zachodnim. Na omawianym odcinku strop wyrobiska pozostawiony został bez obudowy podporowej. Spąg wyrobiska tworzy calizna. Wysokość wyrobiska w świetle wynosi 1,9 2,2m a szerokość 1,6 2,0m. Obecnie górotwór tworzący strop wyrobiska znajduje się w poprawnym stanie jedynie miejscowo stwierdzono występowanie niewielkich odspojeń. Stan inwentaryzacyjny odcinka zaprezentowany został na rysunku nr 5a, fot. nr 9 i Projekt zabezpieczenia odcinka 5. Biorąc pod uwagę przytoczony powyżej stan inwentaryzacyjny odcinka, projektuje się wykonanie następujących robót,których zakres będzie obejmował: wykonanie niezbędnych przybierek stropu i ociosów (do wymiaru w świetle min 1,8m), odwiercenie pionowych otworów kontrolnych o dł. min. 2,0m w połowie szerokości stropu wyrobiska. Poszczególne stanowiska wiercenia będą usytuowane w rozstawie co max. 2,0. Potwierdzenie odwierconymi otworami kontrolnymi warstwy górotworu bez szczelin i rozwarstwień do głębokości min. 2,0 m będzie przesłanką do uzyskania zgody KRZG na pozostawienie w dalszym ciągu wyrobiska bez obudowy podporowej stropu, lub w przeciwnym przypadku: ewentualnie zabudowę odrzwi obudowy drewnianej. Nowo zabudowywane odrzwia obudowy drewnianej wznoszone będą w wzajemnym rozstawie co max. 1,0m i należy je wykonać z drewna kopalnianego o śr. min. Ø 0,18 m. Połączenie poszczególnych elementów obudowy wykonać na zamek niemiecki w odmianie wielickiej tj. zgodnie z rysunkiem nr 2, wersja B, Książki obudowy stanowiącej załącznik nr 6 do planu ruchu Kopalni Soli,,Wieliczka S.A. na lata /załącznik nr 4 do niniejszego projektu. Stojaki obudowy należy umieszczać w spągu na podkładce z deski o gr. 0,05 m, w gnieździe o głębokości min. 0,15 m. Na obudowie wykonana zostanie wykładka deskami o grubości min. 0,025m stropu i ociosu na pełno. Wymiary wyrobiska w świetle obudowy będą wynosiły: szer. min. 1,6m; wys. min. 1,8m. Do wykonania nowej obudowy należy w miarę możliwości wykorzystywać drewno pochodzące z demontażu istniejącej obudowy. wykonanie wyrównującej przybierki spągu na całej długości odcinka. Zakres projektowanych do wykonania prac zabezpieczających zamieszczony został na rysunku nr 5b. 11

12 5.6 Odcinek Inwentaryzacja odcinka 6. W ramach przedmiotowego odcinka zostaną wykonane roboty górnicze na fragmencie ok. 14,0m chodnika poszukiwawczego Franz. Müller-Ferro, rozpoczynającym się bezpośrednio za końcem odcinka nr 5. Omawiany odcinek wyrobiska w całości zabezpieczony został odrzwiami obudowy drewnianej zabudowywanymi w rozstawie co 1,0m (15szt). Na obudowie wykonano wykładkę na pełno. Wysokość wyrobiska w świetle obudowy wynosi ok. 1,6m a szerokość ok. 1,4m. Obecnie stan techniczny istniejącej obudowy nie jest zły, ale brak jest wymaganych wymiarów w świetle obudowy. Stan inwentaryzacyjny odcinka zaprezentowany został na rysunku nr 6a, fot. nr Projekt zabezpieczenia odcinka 6. Biorąc pod uwagę przytoczony powyżej stan inwentaryzacyjny odcinka, projektuje się wykonanie rekonstrukcji istniejącej obudowy,której zakres będzie obejmował: rabowanie istniejących odrzwi obudowy, wykonanie niezbędnych przybierek stropu i ociosu, odtworzenie zabudowę odrzwi obudowy drewnianej, Nowo zabudowywane odrzwia obudowy drewnianej wznoszone będą w wzajemnym rozstawie co max. 1,0m i należy je wykonać z drewna kopalnianego o śr. min. Ø 0,18 m. Połączenie poszczególnych elementów obudowy wykonać na zamek niemiecki w odmianie wielickiej tj. zgodnie z rysunkiem nr 2, wersja B, Książki obudowy stanowiącej załącznik nr 6 do planu ruchu Kopalni Soli,,Wieliczka S.A. na lata /załącznik nr 4 do niniejszego projektu/. Stojaki obudowy należy umieszczać w spągu na podkładce z deski o gr. 0,05 m, w gnieździe o głębokości min. 0,15 m. Na obudowie wykonana zostanie wykładka deskami o grubości min. 0,025m stropu i ociosu na pełno. Wymiary wyrobiska w świetle obudowy będą wynosiły: szer. min. 1,6m; wys. min. 1,8m. Do wykonania nowej obudowy należy w miarę możliwości wykorzystywać drewno pochodzące z demontażu istniejącej obudowy. wykonanie niezbędnych przybierek spągu na całej długości wyrobiska. Zakres projektowanych do wykonania prac zabezpieczających zamieszczony został na rysunku nr 6b. 12

13 5. 7 Odcinek Inwentaryzacja odcinka 7. W ramach przedmiotowego odcinka zostaną wykonane roboty górnicze na fragmencie ok. 90,0m chodnika poszukiwawczego Franz. Müller-Ferro, rozpoczynającym się bezpośrednio za odrzwiami obudowy drewnianej (koniec odcinka nr 6) w kierunku zachodnim do skrzyżowania chodnika poszukiwawczego Franz. Müller-Ferro z poprz Na omawianym odcinku strop wyrobiska pozostawiony został bez obudowy podporowej. Spąg wyrobiska tworzy calizna. Wysokość wyrobiska w świetle wynosi 1,8 2,2m a szerokość 1,6 2,0m. Obecnie górotwór tworzący strop wyrobiska znajduje się w poprawnym stanie jedynie miejscowo stwierdzono występowanie niewielkich odspojeń. Stan inwentaryzacyjny odcinka zaprezentowany został na rysunku nr 7a, fot. nr 12 i Projekt zabezpieczenia odcinka 7. Biorąc pod uwagę przytoczony powyżej stan inwentaryzacyjny odcinka, projektuje się wykonanie następujących robót,których zakres będzie obejmował: odwodnienie spągu wyrobiska, wykonanie niezbędnych przybierek stropu i ociosów (do wymiaru w świetle min 1,8m), odwiercenie pionowych otworów kontrolnych o dł. min. 2,0m w połowie szerokości stropu wyrobiska. Poszczególne stanowiska wiercenia będą usytuowane w rozstawie co max. 2,0. Potwierdzenie odwierconymi otworami kontrolnymi warstwy górotworu bez szczelin i rozwarstwień do głębokości min. 2,0 m będzie przesłanką do uzyskania zgody KRZG na pozostawienie w dalszym ciągu wyrobiska bez obudowy podporowej stropu, lub w przeciwnym przypadku: ewentualnie zabudowę odrzwi obudowy drewnianej. Nowo zabudowywane odrzwia obudowy drewnianej wznoszone będą w wzajemnym rozstawie co max. 1,0m i należy je wykonać z drewna kopalnianego o śr. min. Ø 0,18 m. Połączenie poszczególnych elementów obudowy wykonać na zamek niemiecki w odmianie wielickiej tj. zgodnie z rysunkiem nr 2, wersja B, Książki obudowy stanowiącej załącznik nr 6 do planu ruchu Kopalni Soli,,Wieliczka S.A. na lata /załącznik nr 4 do niniejszego projektu. Stojaki obudowy należy umieszczać w spągu na podkładce z deski o gr. 0,05 m, w gnieździe o głębokości min. 0,15 m. Na obudowie wykonana zostanie wykładka deskami o grubości min. 0,025m stropu i ociosu na pełno. Wymiary wyrobiska w świetle obudowy będą wynosiły: szer. min. 1,6m; wys. min. 1,8m. wykonanie wyrównującej przybierki spągu na całej długości odcinka wyrobiska. Zakres projektowanych do wykonania prac zabezpieczających zamieszczony został na rysunku nr 7b. 13

14 5. 8 Odcinek Inwentaryzacja odcinka 8. W ramach przedmiotowego odcinka zostaną wykonane roboty górnicze na fragmencie ok. 47,0m chodnika poszukiwawczego Franz. Müller-Ferro, rozpoczynającym się bezpośrednio za skrzyżowaniem chodnika poszukiwawczego Franz. Müller-Ferro z poprz w kierunku zachodnim. Na omawianym odcinku strop wyrobiska pozostawiony został bez obudowy podporowej. Spąg wyrobiska tworzy calizna. Wysokość wyrobiska w świetle wynosi 1,8 2,2m a szerokość 1,6 2,0m. Obecnie górotwór tworzący strop wyrobiska znajduje się w poprawnym stanie jedynie miejscowo stwierdzono występowanie niewielkich odspojeń. Stan inwentaryzacyjny odcinka zaprezentowany został na rysunku nr 8a, fot. nr 14 i Projekt zabezpieczenia odcinka 8. Biorąc pod uwagę przytoczony powyżej stan inwentaryzacyjny odcinka, projektuje się wykonanie następujących robót,których zakres będzie obejmował: wykonanie niezbędnych przybierek stropu i ociosów (do wymiaru w świetle min 1,8m), odwiercenie pionowych otworów kontrolnych o dł. min. 2,0m w połowie szerokości stropu wyrobiska. Poszczególne stanowiska wiercenia będą usytuowane w rozstawie co max. 2,0. Potwierdzenie odwierconymi otworami kontrolnymi warstwy górotworu bez szczelin i rozwarstwień do głębokości min. 2,0 m będzie przesłanką do uzyskania zgody KRZG na pozostawienie w dalszym ciągu wyrobiska bez obudowy podporowej stropu, lub w przeciwnym przypadku: ewentualnie zabudowę odrzwi obudowy drewnianej. Nowo zabudowywane odrzwia obudowy drewnianej wznoszone będą w wzajemnym rozstawie co max. 1,0m i należy je wykonać z drewna kopalnianego o śr. min. Ø 0,18 m. Połączenie poszczególnych elementów obudowy wykonać na zamek niemiecki w odmianie wielickiej tj. zgodnie z rysunkiem nr 2, wersja B, Książki obudowy stanowiącej załącznik nr 6 do planu ruchu Kopalni Soli,,Wieliczka S.A. na lata /załącznik nr 4 do niniejszego projektu. Stojaki obudowy należy umieszczać w spągu na podkładce z deski o gr. 0,05 m, w gnieździe o głębokości min. 0,15 m. Na obudowie wykonana zostanie wykładka deskami o grubości min. 0,025m stropu i ociosu na pełno. Wymiary wyrobiska w świetle obudowy będą wynosiły: szer. min. 1,6m; wys. min. 1,8m. Do wykonania nowej obudowy należy w miarę możliwości wykorzystywać drewno pochodzące z demontażu istniejącej obudowy. wykonanie wyrównującej przybierki spągu. Zakres projektowanych do wykonania prac zabezpieczających zamieszczony został na rysunku nr 8b. 14

15 5. 9 Odcinek Inwentaryzacja odcinka 9. W ramach przedmiotowego odcinka zostaną wykonane roboty górnicze na fragmencie ok. 3,0m chodnika poszukiwawczego Franz. Müller-Ferro, rozpoczynającym się bezpośrednio za końcem odcinak nr 8 w kierunku zachodnim. Na omawianym odcinku strop wyrobiska zabezpieczony jest 4 szt. stropnic posadowionych w gniazdach w ociosie. Spąg wyrobiska tworzy calizna. Omawiany odcinek wyrobiska w całości zabezpieczony został stropnicami obudowy drewnianej zabudowywanymi w rozstawie co 1,0m. Na obudowie wykonano wykładkę na pełno drewnem ciosanym. Wysokość wyrobiska w świetle obudowy wynosi ok. 1,6m a szerokość ok. 1,4m. Stan inwentaryzacyjny odcinka zaprezentowany został na rysunku nr 9a, fot. nr 16 i Projekt zabezpieczenia odcinka 9. Biorąc pod uwagę przytoczony powyżej stan inwentaryzacyjny odcinka, projektuje się wykonanie następujących robót,których zakres będzie obejmował: rabowanie uszkodzonych stropnic, wykonanie niezbędnych przybierek stropu i ociosów, zabudowę (7szt) stropnic osadzonych w gniazdach w ociosie, Nowo zabudowywane stropnice budowane będą w wzajemnym rozstawie co max. 1,0m i należy je wykonać z drewna kopalnianego o śr. min. Ø 0,18 m., zgodnie z rysunkiem nr 4, Książki obudowy stanowiącej załącznik nr 6 do planu ruchu Kopalni Soli,,Wieliczka S.A. na lata /załącznik nr 5 do niniejszego projektu. Na stropnicach zostanie wykładka deskami o grubości min. 0,025m stropu. Wymiary wyrobiska w świetle obudowy będą wynosiły: szer. min. 1,6m; wys. min. 1,8m. wykonanie wyrównującej przybierki spągu na całym odcinku wyrobiska. Zakres projektowanych do wykonania prac zabezpieczających zamieszczony został na rysunku nr 9b Odcinek Inwentaryzacja odcinka 10. W ramach przedmiotowego odcinka zostaną wykonane roboty górnicze na fragmencie ok. 60,0m chodnika poszukiwawczego Franz. Müller-Ferro, rozpoczynającym się bezpośrednio za końcem odcinka nr 9 w kierunku zachodnim do skrzyżowania przedmiotowego chodnika z chodnikiem do ługowni otworowych pochyłych. oraz chodnik do ługowni. Wyrobisko na całej długości jest zawodnione. Na omawianym odcinku strop wyrobiska pozostawiony został bez obudowy podporowej. Spąg wyrobiska tworzy calizna. Wysokość wyrobiska w świetle wynosi 1,8 2,1m a szerokość 1,6 2,0m. Obecnie górotwór tworzący strop wyrobiska znajduje się w poprawnym stanie jedynie miejscowo stwierdzono występowanie niewielkich odspojeń. Stan inwentaryzacyjny odcinka zaprezentowany został na rysunku nr 10a, fot. nr 18 i 19 i

16 Projekt zabezpieczenia odcinka 10. Biorąc pod uwagę przytoczony powyżej stan inwentaryzacyjny odcinka, projektuje się wykonanie następujących robót,których zakres będzie obejmował: odwodnienie spągu wyrobiska, wykonanie niezbędnych przybierek stropu i ociosów (do wymiaru w świetle min 1,8m), odwiercenie pionowych otworów kontrolnych o dł. min. 2,0m w połowie szerokości stropu wyrobiska. Poszczególne stanowiska wiercenia będą usytuowane w rozstawie co max. 2,0. Potwierdzenie odwierconymi otworami kontrolnymi warstwy górotworu bez szczelin i rozwarstwień do głębokości min. 2,0 m będzie przesłanką do uzyskania zgody KRZG na pozostawienie w dalszym ciągu wyrobiska bez obudowy podporowej stropu lub w przeciwnym przypadku: ewentualnie zabudowę odrzwi obudowy drewnianej, Nowo zabudowywane odrzwia obudowy drewnianej wznoszone będą w wzajemnym rozstawie co max. 1,0m i należy je wykonać z drewna kopalnianego o śr. min. Ø 0,18 m. Połączenie poszczególnych elementów obudowy wykonać na zamek niemiecki w odmianie wielickiej tj. zgodnie z rysunkiem nr 2, wersja B, Książki obudowy stanowiącej załącznik nr 6 do planu ruchu Kopalni Soli,,Wieliczka S.A. na lata /załącznik nr 4 do niniejszego projektu. Stojaki obudowy należy umieszczać w spągu na podkładce z deski o gr. 0,05 m, w gnieździe o głębokości min. 0,15 m. Na obudowie wykonana zostanie wykładka deskami o grubości min. 0,025m stropu i ociosu na pełno. Wymiary wyrobiska w świetle obudowy będą wynosiły: szer. min. 1,6m; wys. min. 1,8m. wykonanie wyrównującej przybierki spągu na całej długości odcinka. Zakres projektowanych do wykonania prac zabezpieczających zamieszczony został na rysunku nr 10b. 16

17 5.11 Odcinek Inwentaryzacja odcinka 11. W ramach przedmiotowego odcinka zostaną wykonane roboty górnicze na fragmencie ok. 110,0m chodnika poszukiwawczego Franz. Müller-Ferro, rozpoczynającym się bezpośrednio za skrzyżowaniem chodnika poszukiwawczego Franz. Müller-Ferro z chodnikiem do ługowni otworowych w kierunku zachodnim. Na omawianym odcinku strop wyrobiska pozostawiony został bez obudowy podporowej. Spąg wyrobiska tworzy calizna. Wysokość wyrobiska w świetle wynosi 1,8 2,2m a szerokość 1,6 2,0m. Obecnie górotwór tworzący strop wyrobiska znajduje się w poprawnym stanie jedynie miejscowo stwierdzono występowanie niewielkich odspojeń. Stan inwentaryzacyjny odcinka zaprezentowany został na rysunku nr 11a, fot. nr 21, 22 i Projekt zabezpieczenia odcinka 11. Biorąc pod uwagę przytoczony powyżej stan inwentaryzacyjny odcinka, projektuje się wykonanie następujących robót,których zakres będzie obejmował: odwodnienie spągu wyrobiska, wykonanie niezbędnych przybierek stropu i ociosów, na początku odcinka zabudowę 8szt odrzwi obudowy (na 7,0m) w rozstawie max. co 1,0m, odwiercenie pionowych otworów kontrolnych o dł. min. 2,0m w połowie szerokości stropu wyrobiska. Poszczególne stanowiska wiercenia będą usytuowane w rozstawie co max. 2,0. Potwierdzenie odwierconymi otworami kontrolnymi warstwy górotworu bez szczelin i rozwarstwień do głębokości min. 2,0 m będzie przesłanką do uzyskania zgody KRZG na pozostawienie w dalszym ciągu wyrobiska bez obudowy podporowej stropu lub w przeciwnym przypadku: ewentualnie zabudowę odrzwi obudowy drewnianej. Nowo zabudowywane odrzwia obudowy drewnianej wznoszone będą w wzajemnym rozstawie co max. 1,0m i należy je wykonać z drewna kopalnianego o śr. min. Ø 0,18 m. Połączenie poszczególnych elementów obudowy wykonać na zamek niemiecki w odmianie wielickiej tj. zgodnie z rysunkiem nr 2, wersja B, Książki obudowy stanowiącej załącznik nr 6 do planu ruchu Kopalni Soli,,Wieliczka S.A. na lata /załącznik nr 4 do niniejszego projektu. Stojaki obudowy należy umieszczać w spągu na podkładce z deski o gr. 0,05 m, w gnieździe o głębokości min. 0,15 m. Na obudowie wykonana zostanie wykładka deskami o grubości min. 0,025m stropu i ociosu na pełno. Wymiary wyrobiska w świetle obudowy będą wynosiły: szer. min. 1,6m; wys. min. 1,8m. Do wykonania nowej obudowy należy w miarę możliwości wykorzystywać drewno pochodzące z demontażu istniejącej obudowy. wykonanie wyrównującej przybierki spągu na całej długości odcinka. 17

18 Zakres projektowanych do wykonania prac zabezpieczających zamieszczony został na rysunku nr 11b Odcinek Inwentaryzacja odcinka 12. W ramach przedmiotowego odcinka zostaną wykonane roboty górnicze na fragmencie ok. 20,0m chodnika prowadzącego do ługowni otworowych, rozpoczynającym się bezpośrednio za skrzyżowaniem chodnika poszukiwawczego Franz. Müller-Ferro z w/w chodnikiem do ługowni otworowych w kierunku zachodnim. Na omawianym odcinku strop wyrobiska pozostawiony został bez obudowy podporowej. Spąg wyrobiska tworzy calizna. Wysokość wyrobiska w świetle wynosi 1,8 2,3m a szerokość 1,6 2,1m. Obecnie górotwór tworzący strop wyrobiska znajduje się w poprawnym stanie jedynie miejscowo stwierdzono występowanie niewielkich odspojeń. Stan inwentaryzacyjny odcinka zaprezentowany został na rysunku nr 12a, fot. nr 24 i Projekt zabezpieczenia odcinka 12. Biorąc pod uwagę przytoczony powyżej stan inwentaryzacyjny odcinka, projektuje się wykonanie następujących robót,których zakres będzie obejmował: wykonanie niezbędnych przybierek stropu i ociosów (do wymiaru w świetle min 1,8m), odwiercenie pionowych otworów kontrolnych o dł. min. 2,0m w połowie szerokości stropu wyrobiska. Poszczególne stanowiska wiercenia będą usytuowane w rozstawie co max. 2,0. Potwierdzenie odwierconymi otworami kontrolnymi warstwy górotworu bez szczelin i rozwarstwień do głębokości min. 2,0 m będzie przesłanką do uzyskania zgody KRZG na pozostawienie w dalszym ciągu wyrobiska bez obudowy podporowej stropu lub w przeciwnym przypadku: ewentualnie zabudowę odrzwi obudowy drewnianej, Nowo zabudowywane odrzwia obudowy drewnianej wznoszone będą w wzajemnym rozstawie co max. 1,0m i należy je wykonać z drewna kopalnianego o śr. min. Ø 0,18 m. Połączenie poszczególnych elementów obudowy wykonać na zamek niemiecki w odmianie wielickiej tj. zgodnie z rysunkiem nr 2, wersja B, Książki obudowy stanowiącej załącznik nr 6 do planu ruchu Kopalni Soli,,Wieliczka S.A. na lata /załącznik nr 4 do niniejszego projektu. Stojaki obudowy należy umieszczać w spągu na podkładce z deski o gr. 0,05 m, w gnieździe o głębokości min. 0,15 m. Na obudowie wykonana zostanie wykładka deskami o grubości min. 0,025m stropu i ociosu na pełno. Wymiary wyrobiska w świetle obudowy będą wynosiły: szer. min. 1,6m; wys. min. 1,8m. wykonanie wyrównującej przybierki spągu na całej długości odcinka. Zakres projektowanych do wykonania prac zabezpieczających zamieszczony został na rysunku nr 12b. 18

19 5.13 Odcinek Inwentaryzacja odcinka 13. W ramach przedmiotowego odcinka zostaną wykonane roboty górnicze na fragmencie ok. 16,0m chodnika prowadzącego do ługowni otworowych, rozpoczynającym się bezpośrednio za skrzyżowaniem chodnika poszukiwawczego Franz. Müller-Ferro z w/w chodnikiem do ługowni otworowych w kierunku zachodnim. Na omawianym odcinku strop wyrobiska pozostawiony został bez obudowy podporowej. Spąg wyrobiska tworzy calizna. Wysokość wyrobiska w świetle wynosi 1,8 2,2m a szerokość 1,6 2,0m. Obecnie górotwór tworzący strop wyrobiska znajduje się w poprawnym stanie jedynie miejscowo stwierdzono występowanie niewielkich odspojeń. Stan inwentaryzacyjny odcinka zaprezentowany został na rysunku nr 13a, fot. nr Projekt zabezpieczenia odcinka 13. Biorąc pod uwagę przytoczony powyżej stan inwentaryzacyjny odcinka, projektuje się wykonanie następujących robót,których zakres będzie obejmował: wykonanie niezbędnych przybierek stropu i ociosów(do wymiaru w świetle min 1,8m), odwiercenie pionowych otworów kontrolnych o dł. min. 2,0m w połowie szerokości stropu wyrobiska. Poszczególne stanowiska wiercenia będą usytuowane w rozstawie co max. 2,0. Potwierdzenie odwierconymi otworami kontrolnymi warstwy górotworu bez szczelin i rozwarstwień do głębokości min. 2,0 m będzie przesłanką do uzyskania zgody KRZG na pozostawienie w dalszym ciągu wyrobiska bez obudowy podporowej stropu lub w przeciwnym przypadku: ewentualnie zabudowę odrzwi obudowy drewnianej. Nowo zabudowywane odrzwia obudowy drewnianej wznoszone będą w wzajemnym rozstawie co max. 1,0m i należy je wykonać z drewna kopalnianego o śr. min. Ø 0,18 m. Połączenie poszczególnych elementów obudowy wykonać na zamek niemiecki w odmianie wielickiej tj. zgodnie z rysunkiem nr 2, wersja B, Książki obudowy stanowiącej załącznik nr 6 do planu ruchu Kopalni Soli,,Wieliczka S.A. na lata /załącznik nr 4 do niniejszego projektu. Stojaki obudowy należy umieszczać w spągu na podkładce z deski o gr. 0,05 m, w gnieździe o głębokości min. 0,15 m. Na obudowie wykonana zostanie wykładka deskami o grubości min. 0,025m stropu i ociosu na pełno. Wymiary wyrobiska w świetle obudowy będą wynosiły: szer. min. 1,6m; wys. min. 1,8m. wykonanie wyrównującej przybierki spągu na całej długości odcinka. Zakres projektowanych do wykonania prac zabezpieczających zamieszczony został na rysunku nr 13b. 19

20 5.14 Odcinek Inwentaryzacja odcinka 14. W ramach przedmiotowego odcinka zostaną wykonane roboty górnicze na fragmencie ok. 25,0m chodnika prowadzącego do ługowni otworowych, rozpoczynającym się bezpośrednio za skrzyżowaniem chodnika poszukiwawczego Franz. Müller-Ferro z w/w chodnikiem do ługowni otworowych w kierunku zachodnim. Na omawianym odcinku strop wyrobiska pozostawiony został bez obudowy podporowej. Spąg wyrobiska tworzy calizna. Wysokość wyrobiska w świetle wynosi 1,8 2,2m a szerokość 1,6 2,1m. Obecnie górotwór tworzący strop wyrobiska znajduje się w poprawnym stanie jedynie miejscowo stwierdzono występowanie niewielkich odspojeń. Stan inwentaryzacyjny odcinka zaprezentowany został na rysunku nr 14a, fot. nr 27 i Projekt zabezpieczenia odcinka 14. Biorąc pod uwagę przytoczony powyżej stan inwentaryzacyjny odcinka, projektuje się wykonanie następujących robót,których zakres będzie obejmował: wykonanie niezbędnych przybierek stropu i ociosów (do wymiaru w świetle min 1,8m), odwiercenie pionowych otworów kontrolnych o dł. min. 2,0m w połowie szerokości stropu wyrobiska. Poszczególne stanowiska wiercenia będą usytuowane w rozstawie co max. 2,0. Potwierdzenie odwierconymi otworami kontrolnymi warstwy górotworu bez szczelin i rozwarstwień do głębokości min. 2,0 m będzie przesłanką do uzyskania zgody KRZG na pozostawienie w dalszym ciągu wyrobiska bez obudowy podporowej stropu lub w przeciwnym przypadku: ewentualnie zabudowę odrzwi obudowy drewnianej, Nowo zabudowywane odrzwia obudowy drewnianej wznoszone będą w wzajemnym rozstawie co max. 1,0m i należy je wykonać z drewna kopalnianego o śr. min. Ø 0,18 m. Połączenie poszczególnych elementów obudowy wykonać na zamek niemiecki w odmianie wielickiej tj. zgodnie z rysunkiem nr 2, wersja B, Książki obudowy stanowiącej załącznik nr 6 do planu ruchu Kopalni Soli,,Wieliczka S.A. na lata /załącznik nr 4 do niniejszego projektu. Stojaki obudowy należy umieszczać w spągu na podkładce z deski o gr. 0,05 m, w gnieździe o głębokości min. 0,15 m. Na obudowie wykonana zostanie wykładka deskami o grubości min. 0,025m stropu i ociosu na pełno. Wymiary wyrobiska w świetle obudowy będą wynosiły: szer. min. 1,6m; wys. min. 1,8m. wykonanie wyrównującej przybierki spągu na całej długości odcinka. Zakres projektowanych do wykonania prac zabezpieczających zamieszczony został na rysunku nr 14b. 20

21 6. Charakterystyka zagrożeń naturalnych i profilaktyka. Rozpoczęcie robót należy poprzedzić zgłoszeniem sztygarowi oddziału właściwego do spraw wentylacji. Roboty będą wykonywane w rejonie kopalni rozpoznanym robotami górniczymi, zaliczonym do I-go oraz III stopnia zagrożenia wodnego (odcinek nr 10) i I kategorii zagrożenia metanowego. Ponieważ roboty prowadzone będą w wyrobiskach już istniejących, nie przewiduje się w tym rejonie wdarcia się wody lub kurzawki. W miejscu prowadzonych robót istnieje niewielkie zagrożenie odpadania odspojonych okruchów skał stropowych i ociosowych. Stan górotworu w tym rejonie, przy prowadzeniu robót z zachowaniem zasad sztuki górniczej, nie spowoduje zaistnienia zagrożenia zawałowego. Profilaktyka metanowa polegać będzie na przewidzianych przepisami górniczymi kontrolach zawartości metanu w powietrzu i ich dokumentowaniu: W pobliżu przodka należy zawiesić tablicę kontroli zawartości metanu. Osoby dozoru ruchu górniczego obowiązane są do wykonania pomiarów zawartości metanu w miejscu prowadzenia robót górniczych oraz w innych miejscach spodziewanych nagromadzeń metanu każdorazowo w czasie kontroli rejonu. Przodowi zobowiązani są do kontroli zawartości metanu w przodku i 10-cio metrowym odcinku wyrobiska, w którym znajdują się stanowiska pracy przed rozpoczęciem pracy na każdej zmianie i w czasie pracy, co dwie godziny. Metaniarze zobowiązani są do kontroli zawartości metanu w przodku raz na dobę w dniach pracy. Pomiary należy wykonywać przy pomocy metanomierzy przenośnych, pod stropem wyrobiska tzn. nie niżej niż 10 cm od najwyższego miejsca niezabudowanego stropu, szczelnej obudowy lub okładziny obudowy. Wyniki pomiarów zawartości metanu wpisują: przodowi - na tablicy kontroli zawartości metanu, metaniarze - na tablicy kontroli metanu, w dzienniku metaniarza i książce metaniarza, osoby dozoru ruchu - na tablicy kontroli metanu, w notesach oraz w książce raportowej. Roboty górnicze na odcinku nr 10 chodnika poszukiwawczego Franz. Muller-Ferro przewidzianym do przebudowy w ramach niniejszego projektu wykonywane będą w rejonie kopalni, zaliczonym do I-szej kategorii zagrożenia metanowego i III-go stopnia zagrożenia wodnego. 21

22 Charakterystyka zagrożenia wodnego, ustalenia i wymogi w związku z prowadzeniem przedmiotowych robót górniczych w części zakładu zaliczonej do III stopnia zagrożenia wodnego. Roboty górnicze na dcinku nr 10 chodnika poszukiwawczego Franz. Muller-Ferro przewidzianym do przebudowy w ramach niniejszego projektu wykonywane będą w rejonie kopalni rozpoznanym robotami górniczymi, zaliczonym do I-szej kategorii zagrożenia metanowego i III-go stopnia zagrożenia wodnego. Wykonawca, po wejściu czołem przodka roboczego w III-ci stopień zagrożenia wodnego jest zobowiązany powiadomić o tym kopalnianą Służbę Geologiczną. W miejscu prowadzonych robót istnieje niewielkie zagrożenie odpadania odspojonych okruchów skał stropowych i ociosowych. Stan górotworu w tym rejonie, przy prowadzeniu robót z zachowaniem zasad sztuki górniczej, nie spowoduje zaistnienia zagrożenia zawałowego. Ponieważ roboty prowadzone będą w wyrobisku już istniejącym, nie przewiduje się w tym rejonie wdarcia się wody lub kurzawki. Niemniej jednak, w związku z prowadzeniem robót w rejonie kopalni zaliczonym do III go stopnia zagrożenia wodnego, należy prowadzić działania profilaktyczne zmierzające do minimalizowania tego zagrożenia przedstawione poniżej: Miejsce pracy zostanie oświetlone światłem stacjonarnym; W odległości max. do 25 m od czoła przodka zainstalowany zostanie telefonosygnalizator, który sukcesywnie będzie przenoszony wraz z postępem tego przodka; Z miejsca prowadzenia robót wyznacza się w związku z zagrożeniem wodnym następującą drogę ucieczkową: Z miejsca prowadzonych robót w chodniku poszukiwawczym Franz. Muller-Ferro w kierunku na południe poprz , następnie w kierunku zachodnim podł. A. Müller, do podł. Franz. Müller i tą podłużnią w kierunku zachodnim wyrobiskami poz. III: podł. Plener Dolny, podł. Hauer, chodnikiem Pistek do szybu Kinga na poz. III. Aktualny schemat drogi ucieczkowej w związku z zagrożeniem wodnym występującym w czasie robót w chodniku poszukiwawczym Franz. Muller-Ferro, znajduje się w rejonie cechowni, gdzie dokonywany jest podział pracy. Wyszczególniona powyżej droga ucieczkowa będzie oświetlona światłem elektrycznym stacjonarnym oraz będzie oznakowana odpowiednimi tabliczkami. Przejścia dla ludzi na drodze ucieczkowej należy utrzymywać w stanie zapewniającym bezpieczne i swobodne poruszanie się. Nadzorujące prowadzenie robót osoby dozoru ruchu minimum 1 raz w miesiącu przeszkolą zatrudnionych pracowników na temat zagrożenia wodnego ze szczególnym zwróceniem uwagi na sposób postępowania, alarmowania oraz znajomości dróg ucieczkowych i kierunek wycofywania się w przypadku wdarcia się wody; Prace związane z wykonaniem projektowanych robót poza kontrolami codziennymi przeprowadzanymi na zmianach przez osoby średniego dozoru ruchu, będą ponadto kontrolowane z ustaloną częstotliwością przez następujące osoby kierownictwa i wyższego dozoru ruchu: 22

23 K.D.R.G. min. 1 x 2 tygodnie; Służba Geologiczna Inwestora min. 1 x 2 tygodnie, nadsztygar górniczy min. 1 x 1 tydzień; W związku z prowadzeniem robót w wyrobisku istniejącym i w rejonie kopalni rozpoznanym robotami górniczymi przy równoczesnym bezpiecznym sposobie ich wykonywania nie zwiększającym istniejącego zagrożenia, rezygnuje się z zabudowy tamy wodnej w wyrobisku. Sztygar oddziałowy oddziału wykonującego roboty zgłosi za pisemnym potwierdzeniem termin rozpoczęcia robót wszystkim osobom kierownictwa i dozoru ruchu zobowiązanym do ich kontroli zgodnie z ustaleniami niniejszej dokumentacji. W przypadku wdarcia się do wyrobisk wody lub mieszaniny wody z luźnym materiałem skalnym, należy postępować zgodnie z procedurami umieszczonymi w,,planie akcji ratowniczej i w planie akcji wodnej. W przypadku wystąpienia zagrożenia wyznacza się następujące drogi ucieczkowe: z miejsca prowadzenia przebudowy chodnikiem poszukiwawczym Franz Müller-Ferro, w kierunku południowym poprz , następnie w kierunku zachodnim podł. A. Müller, do podł. Franz. Müller i tą podłużnią w kierunku zachodnim wyrobiskami poz. III: podł. Plener Dolny, podł. Hauer, chodnikiem Pistek do szybu Kinga na poz. III. z miejsca prowadzenia przebudowy chodnikiem poszukiwawczym Franz Müller-Ferro, w kierunku południowym poprz , następnie w kierunku zachodnim podł. A. Muller, do podł. Franz. Müller i pochylnią Franz. Müller na poz. IV do podł. Gdów i tą podłużnią w kierunku zachodnim, wyrobiskami poz. IV: podł. Grubentall, podł. Rittinger i do szybu Kinga na poz. IV. z miejsca prowadzenia przebudowy chodnikiem poszukiwawczym Franc Müller-Ferro, w kierunku południowym poprz , następnie w kierunku zachodnim podł. A. Müller, do podł. Franz. Müller i pochylnią Franz. Müller na poz. IV do podł. Gdów i tą podłużnią w kierunku zachodnim, wyrobiskami poz. IV: podł. Grubentall, podł. Rittinger i do szybu Daniłowicza na poz. IV. Impregnacja obudowy drewnianej należy prowadzić zgodnie z zarządzeniem KRZG z dnia r na podstawie Instrukcji impregnacji ogniochronnej drewnianych elementów obudowy i wystroju wyrobisk w K.S. Wieliczka S.A. do materiału trudno zapalnego, stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszego projektu. Wykonanie powyższego sposobu zabezpieczenia należy dokumentować w Książce ewidencji nasączań prowadzonej przez dany oddział górniczy, którą przedstawiać do wglądu KDRG. 23

24 7. Wentylacja. Przodek przebudowy znajduje się w części kopalni zaliczonej do I kategorii zagrożenia metanowego. Przewietrzany będzie w opływowym prądzie powietrza wytworzonym w układzie szybów Kinga Wilson, sprowadzany jest # Kinga na poz. IV, p. Rittinger, p. Grubentall, p. Gdów, dalej ## Anna, p. Anna na poz. III w kierunku zachodnim p. Lednica do chodnika Franz. Müller-Ferro gdzie zabudowany jest wentylator lutniowy przewietrzający rejon robót na wschodnim odcinku (Etap nr 1) chodnika poszukiwawczego Franz. Muller-Ferro. Po przewietrzeniu przodka dalej chodnikiem poszukiwawczym Franz. Muller-Ferro w kierunku zachodnim, dalej 3-215/393 do poprz , dalej podł. Franz Müller II do # Wilson. 8. Transport materiałów i odstawa urobku. Materiały i narzędzia przeznaczone do prowadzenia robót opuszczane będą szybem Kingi na poz. III, skąd transportowany będzie ręcznie. Transport będzie się odbywał chodnikiem Pistek, podł. Hauer, podł. Plener Dolny, podł. Franciszek Muller II, podł. Antoni Muller, pop , do miejsca ich składowania na zapleczu przodka przebudowy. W związku z faktem, iż opisana powyżej droga transportowa stanowi drogę ucieczkową z wyrobisk trasy turystycznej należy dopilnować, aby na całej jej długości nie znajdowały się żadne materiały oraz inne przedmioty utrudniające przejście. Miejsca składowania materiałów, narzędzi i sprzętu zostaną wyznaczone przez osobę pełniącą nadzór nad robotami z ramienia Kopalni Soli Wieliczka S.A. Urobek pochodzący z przybierki i zalegający na spągu wybierany będzie ręcznie za pomocą łopat i ładowany do taczek i transportowany w rejon lokalnych poszerzeń znajdujących się w chodniku poszukiwawczym Franz. Müller-Ferro i tam lokowany. Prace związane z transportem materiałów i odstawą urobku wykonywane będą zgodnie z postanowieniami zawartymi w Instrukcji bezpiecznego wykonywania transportu ręcznego na powierzchni i w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli Wieliczka. 9. Rodzaj stosowanych urządzeń. Do realizacji przebudowy stosowany będzie następujący sprzęt górniczy: młotki pneumatyczne z podporą pneumatyczną (ewentualnie bez podpory), piły pneumatyczne, stojaki cierne typu SN 400ZM /Valent, ciągarki łańcuchowe, wiertarki pneumatyczne oraz proste narzędzia takie jak: obrywaczki, kilofy, łopaty, siekiery i piły ręczne, rusztowanie warszawskie. 10. Łączność. Łączność z przodkiem zapewniona będzie przez telefon o numerze... zabudowany w odległości nie przekraczającej 10 m od czoła przodka. W miarę postępu przebudowy, miejsce zabudowy telefonu będzie sukcesywnie przesuwane za przodkiem. 24

25 11. Warunki bezpiecznego wykonywania robót. Wszystkie roboty wykonywane będą zgodnie z przepisami górniczymi, obowiązującymi instrukcjami oraz zgodnie z niniejszą dokumentacją, przez brygady górników z odpowiednimi kwalifikacjami. Wszelkie zmiany w sposobie wykonywania robót określone będą odrębnym wpisem dokonanym przez uprawnione osoby dozoru ruchu w formie aneksu lub aktualizacji i dołączone zostaną do niniejszego projektu. Z ustalonym sposobem prowadzenia robót, potencjalnymi zagrożeniami oraz drogami ucieczkowymi i rodzajem wentylacji należy zapoznać zatrudnionych na tej przebudowie pracowników oraz nadzorujące tą przebudowę osoby dozoru ruchu. Znajomość tą przodowi oraz osoby dozoru ruchu winni potwierdzić własnoręcznym podpisem na liście załączonej do niniejszego opracowania. Wszelkie zmiany warunków technicznych i górniczo-geologicznych należy niezwłocznie zgłaszać KDRG lub jego zastępcy. Miejsce robót należy oświetlić światłem stacjonarnym. Przodek zostanie wyposażony w telefon o numerze... Dostęp do przodka należy wygrodzić. Na wygrodzeniu należy umieścić tablicę z napisem: Wstęp wzbroniony. Przejście tylko za zgodą przodowego. Wejście do wyrobisk nieczynnych winno być zakrzyżowane i zaopatrzone w tablicę Wstęp wzbroniony w sposób ustalony w warunkach odstępstwa. W czasie realizowania czynności w przodku pracownicy muszą posiadać opatrunek osobisty, oraz posiadać i stosować środki ochrony osobistej: Przy przybierce przy pomocy MP i wierceniu otworów: maski przeciwpyłowe, okulary ochronne, ochronniki słuchu i rękawice antywibracyjne. Przy rabowaniu i demontażach: okulary ochronne i rękawice robocze. W trakcie prowadzenia wszystkich rodzajów robót: należy stosować rękawice ochronne, oraz zintegrowaną z hełmem górniczym osłonę twarzy typu Select lub okulary ochronne.. 25

Projekt techniczny wykonania dobudowy z podłużni Rittinger na poz. IV wraz z wnęką wiertniczą.

Projekt techniczny wykonania dobudowy z podłużni Rittinger na poz. IV wraz z wnęką wiertniczą. Projekt techniczny wykonania dobudowy z podłużni Rittinger na poz. IV wraz z wnęką wiertniczą. Wieliczka, marzec 2013 r. Spis treści: 1. Wstęp 2. Inwentaryzacja podłużni Rittinger, uzbrojenie i wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny renowacji obudowy górniczej północnego chodnika obejściowego Komory Jeziora Wessel na poz. III K.S. "Wieliczka" S.A.

Projekt techniczny renowacji obudowy górniczej północnego chodnika obejściowego Komory Jeziora Wessel na poz. III K.S. Wieliczka S.A. Projekt techniczny renowacji obudowy górniczej północnego chodnika obejściowego Komory Jeziora Wessel na poz. III K.S. "Wieliczka" S.A. Wieliczka, marzec 2016 Spis treści 1. Wstęp. 2. Budowa geologiczna

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny wykonania pochylni z poziomu IV do zespołu komór Jakubowice.

Projekt techniczny wykonania pochylni z poziomu IV do zespołu komór Jakubowice. Projekt techniczny wykonania pochylni z poziomu IV do zespołu komór Jakubowice. Wieliczka, kwiecień 2013 r. Spis treści: 1. Wstęp. 2. Szczegółowy opis sytuacji górniczej i inwentaryzacja wyrobisk w rejonie

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Spis załączników:

Spis treści: Spis załączników: Spis treści: 1. Wstęp. 2. Szczegółowy opis warunków geologiczno-górniczych 3. Roboty przygotowawcze 4. Projektowane roboty górnicze 5. Projekt renowacji górniczej z podziałem na odcinki 5.1. Inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

Mapa lokalizacji wyrobiska do przebudowy oraz zakres robót Mapa zagrożeń

Mapa lokalizacji wyrobiska do przebudowy oraz zakres robót Mapa zagrożeń Spis treści: 1. Wstęp 2. Zakres robót górniczych 3. Warunki geologiczne 4. Zaburzenia geologiczne i warunki hydrogeologiczne 5. Charakterystyka występujących zagrożeń naturalnych 6. Wyposażenie wyrobiska

Bardziej szczegółowo

Instrukcja GRID-ALWA / POLE TRANSPORTOWE

Instrukcja GRID-ALWA / POLE TRANSPORTOWE Instrukcja GRID-ALWA / POLE TRANSPORTOWE LS Tech-Homes S.A. wykonania opinki stropu i ociosu pola transportowego wyrobiska ścianowego za pomocą okładziny GRID-ALWA (80-800) 2 Stworzona dla Twojego bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja GRID-ALWA / DUŻA WYTRZYMAŁOŚĆ SKAŁ

Instrukcja GRID-ALWA / DUŻA WYTRZYMAŁOŚĆ SKAŁ Instrukcja GRID-ALWA / DUŻA WYTRZYMAŁOŚĆ SKAŁ LS Tech-Homes S.A. Zabezpieczenia wyrobiska górniczego okładziną GRID-ALWA (80-800) w wyrobiskach o dużej wytrzymałości skały płonnej 2 Stworzona dla Twojego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja GRID-ALWA / WYKŁADKA MECHANICZNA. LS Tech-Homes S.A. Zastosowania okładziny GRID-ALWA (80-800) współpracującą z wykładką mechaniczną

Instrukcja GRID-ALWA / WYKŁADKA MECHANICZNA. LS Tech-Homes S.A. Zastosowania okładziny GRID-ALWA (80-800) współpracującą z wykładką mechaniczną Instrukcja GRID-ALWA / WYKŁADKA MECHANICZNA LS Tech-Homes S.A. Zastosowania okładziny GRID-ALWA (80-800) współpracującą z wykładką mechaniczną 2 Stworzona dla Twojego bezpieczeństwa G Instrukcja zastosowania

Bardziej szczegółowo

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. Marek Zawartka, Arkadiusz Grządziel

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. Marek Zawartka, Arkadiusz Grządziel Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. Marek Zawartka, Arkadiusz Grządziel Wykonane w czerwcu 2012r kontrole stanu obmurza szybu Kazimierz I przy pomocy kamer, wykazały wystąpienie dopływu wody (oszacowane

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIE WYRZUTAMI GAZÓW I SKAŁ

ZAGROŻENIE WYRZUTAMI GAZÓW I SKAŁ CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO 41-902 Bytom, ul. Chorzowska 25, tel.: 032 282 25 25 www.csrg.bytom.pl e-mail: info@csrg.bytom.pl ZAGROŻENIE WYRZUTAMI GAZÓW I SKAŁ CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA

Bardziej szczegółowo

Do opracowania projektu realizacji prac wykorzystaj:

Do opracowania projektu realizacji prac wykorzystaj: Opracuj projekt realizacji prac związanych z wykonaniem robót w (przodku) wyrobisku chodnikowym udostępniającym wykonywanym w obudowie łukowej podatnej typu ŁP. Wyrobisko drążone jest głównie w łupkach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja GRID-ALWA / SPĄG

Instrukcja GRID-ALWA / SPĄG Instrukcja GRID-ALWA / SPĄG LS Tech-Homes S.A. Instrukcja zabezpieczenia spągu wyrobiska ścianowego za pomocą okładziny GRID-ALWA (80-800) przy prowadzeniu eksploatacji pokładów warstwowych 2 Stworzona

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 201 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 201 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych Oznaczenie kwalifikacji: M.39 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Numer

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1218F W M. RZECZYCA

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1218F W M. RZECZYCA 1. O P I S T E C H N I C Z N Y Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania prac związanych z przebudową drogi powiatowej nr 1218F w m. Rzeczyca - pas drogowy drogi powiatowej nr 1218F wraz ze

Bardziej szczegółowo

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przyłącze do kanalizacji sanitarnej ADRES: 16-400 Suwałki, ul. Reymonta /nr dz. ewid. Obręb nr 02, dz. 21119/4, 21750/1/ INWESTOR: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. Tadeusz Rembielak*, Leszek Łaskawiec**, Marek Majcher**, Zygmunt Mielcarek** Górnictwo i Geoinżynieria Rok 29 Zeszyt 3/1 2005

1. Wprowadzenie. Tadeusz Rembielak*, Leszek Łaskawiec**, Marek Majcher**, Zygmunt Mielcarek** Górnictwo i Geoinżynieria Rok 29 Zeszyt 3/1 2005 Górnictwo i Geoinżynieria Rok 29 Zeszyt 3/1 2005 Tadeusz Rembielak*, Leszek Łaskawiec**, Marek Majcher**, Zygmunt Mielcarek** INIEKCYJNE USZCZELNIANIE I WZMACNIANIE GÓROTWORU PRZED CZOŁEM PRZEKOPU ŁĄCZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja o zapaleniu metanu, pożarze i wypadku zbiorowym zaistniałych w dniu r. JSW S.A. KWK Krupiński

Informacja o zapaleniu metanu, pożarze i wypadku zbiorowym zaistniałych w dniu r. JSW S.A. KWK Krupiński Informacja o zapaleniu metanu, pożarze i wypadku zbiorowym zaistniałych w dniu 05.05.2011r. JSW S.A. KWK Krupiński Zapalenie metanu, pożar oraz wypadek zbiorowy (14 wypadków), zaistniał w dniu 05.05.2011r.,

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. W BYTOMIU

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. W BYTOMIU CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. W BYTOMIU SPOSÓB PROWADZENIA AKCJI RATOWNICZYCH I PRAC PROFILAKTYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM GAZÓW INERTNYCH BYTOM, marzec 008 r. - - 1. Na podstawie pkt. 1.64

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT ` JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO P.U.H DROG-MEN RADOSŁAW MENCFEL UL.FOJKISA 15/10 RUDA ŚLĄSKA 41-704 TEL. 0661 054 923 E-MAIL: biuro@drog-men.pl REGON : 240999940 NIP: 641-236-43-12 GMINA

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Łukasz Milewski

mgr inż. Łukasz Milewski NAZWA OBIEKTU: Budowa ul. Kołłątaja, Pięknej, Ogrodowej i Zielnej w Suwałkach Egz. STADIUM: STAŁA ORGANIZACJA RUCHU ADRES: ul. Kołłątaja, Piękna, Ogrodowa, Zielna Suwałki INWESTOR: Miasto Suwałki ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

B i u r o U s ł u g T e c h n i c z n y c h. DROGTOM Opole ul. Chełmska 9/2 TEL

B i u r o U s ł u g T e c h n i c z n y c h. DROGTOM Opole ul. Chełmska 9/2 TEL B i u r o U s ł u g T e c h n i c z n y c h DROGTOM 45-401 Opole ul. Chełmska 9/2 TEL. 0 608 498 304 www.drogtom.com.pl, e-mail: drogtom@o2.pl METRYKA OPRACOWANIA PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA PN. BUDOWA CHODNIKA WZDŁUZ UL. BRZOZOWEJ W BRZEZINCE

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA PN. BUDOWA CHODNIKA WZDŁUZ UL. BRZOZOWEJ W BRZEZINCE PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA PN. BUDOWA CHODNIKA WZDŁUZ UL. BRZOZOWEJ W BRZEZINCE Inwestor: Gmina Oświęcim ul. Zamkowa 12 32-600 Oświęcim Opracował: inż. Jarosław Wideł Oświęcim, luty

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: - plan orientacyjny rys. 1.

SPIS TREŚCI: - plan orientacyjny rys. 1. SPIS TREŚCI: 1. CZĘŚĆ OPISOWA: - opis techniczny. - Obliczenia programu sygnalizacji świetlnej 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA: - plan orientacyjny rys. 1. - podział odcinka robót na etapy rys. 2.1-2.2 - Etapy indywidualne

Bardziej szczegółowo

B i u r o U s ł u g T e c h n i c z n y c h

B i u r o U s ł u g T e c h n i c z n y c h B i u r o U s ł u g T e c h n i c z n y c h DROGTOM Opole ul. Chełmska 9/2 TEL. 0 608 498 304, TEL.FAX. (077) 551 55 93 www.drogtom.com.pl, drogtom@tlen.pl METRYKA PROJEKTU Projekt wykonawczy remontu drogi

Bardziej szczegółowo

UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI

UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI Utrzymanie osadników wód dołowych Czułów - czyszczenie komory osadnika (etap I i etap II) Wstęp. 1. Uzgodnienia szczegółowe warunków współpracy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Lokalizacja ul. Zegrzyńska 38 Legionowo Inwestor Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ul. Podlesna 61, 01-671 Warszawa AUTOR OPRACOWANIA Sierpień

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik górnictwa podziemnego Symbol cyfrowy zawodu: 311 [15] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 311[15]-01-102 Czas trwania egzaminu: 180

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do organizacji ruchu tymczasowego dla zadania: Przebudowa drogi

OPIS TECHNICZNY do organizacji ruchu tymczasowego dla zadania: Przebudowa drogi OPIS TECHNICZNY do organizacji ruchu tymczasowego dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3154D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 382 do drogi wojewódzkiej nr 385" 1. Wstęp: 1.1. Dane ogólne: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZEC'ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZEC'ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZEC'ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 listopada 1992 r. Nr 82 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE 423 - Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBÓT W PASIE DROGOWYM

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBÓT W PASIE DROGOWYM PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBÓT W PASIE DROGOWYM TEMAT: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej) w Krośnie w rejonie ulicy Legionów - etap III INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie części ogrodzenia na cmentarzu w Ornontowicach

Wykonanie części ogrodzenia na cmentarzu w Ornontowicach Zawartość opracowania: A. Opis techniczny Przedmiot opracowania Opis stanu istniejącego Opis rozwiązań projektowych Wskaźniki techniczne Uwagi końcowe B. Część rysunkowa rys. Nr 1 - szkic sytuacyjny na

Bardziej szczegółowo

B i u r o U s ł u g T e c h n i c z n y c h. DROGTOM Opole ul. Chełmska 9/2 TEL

B i u r o U s ł u g T e c h n i c z n y c h. DROGTOM Opole ul. Chełmska 9/2 TEL B i u r o U s ł u g T e c h n i c z n y c h DROGTOM 45-401 Opole ul. Chełmska 9/2 TEL. 0 608 498 304 www.drogtom.com.pl, e-mail: drogtom@o2.pl METRYKA PROJEKTU Projekt przebudowy włączenia drogi gminnej

Bardziej szczegółowo

C Z A S O W E J Z M I A N Y O R G A N I Z A C J I R U C H U

C Z A S O W E J Z M I A N Y O R G A N I Z A C J I R U C H U USŁUGI PROJEKTOWE, NADZORY BUDOWLANE, ROBOTY DROGOWE mgr inż. Andrzej Józef Olszowski 38-300 Gorlice, ul. Biecka 8/35 tel/fax. (18) 353 72 13 kom: 693 333 448; 783 996 468 a14projekty@gmail.com P R O J

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE I PRZEDMIAR ROBÓT

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE I PRZEDMIAR ROBÓT Wykonawca opracowania: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE WODMAR s.c. B. JENCZELEWSKI & Z. KULIGA 43-300 BIELSKO - BIAŁA Zamawiający: URZĄD MIASTA OŚWIĘCIM 32 600 OŚWIĘCIM UL. ZABORSKA 2 ZAŁOŻENIA TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU M O S T Y Projektowanie Nadzory Zbigniew Bartnikowski 81-595 Gdynia ul. Makuszyńskiego 34 tel./fax (58) 629-32-64 NIP 586-120-54-33 REGON 191192942 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU na czas przebudowy przepustu

Bardziej szczegółowo

Górnicza Obudowa Indywidualna STOJAK CIERNY VALENT SN-400-MOJ

Górnicza Obudowa Indywidualna STOJAK CIERNY VALENT SN-400-MOJ Górnicza Obudowa Indywidualna STOJAK CIERNY VALENT SN-400-MOJ Wydanie 2013 KOPIA ORYGINAŁU MOJ S.A. ul. Tokarska 6 ; 40-859 KATOWICE Tel.:+48 32 604 09 00 ; Fax.: +48 32 604 09 01 www.moj.com.pl, e-mail

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 201 Zawód: technik górnictwa podziemnego Symbol cyfrowy zawodu: 311 [15] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 311[15]-01-1 Czas trwania egzaminu: 180

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2013 Dyrektora Technicznego Zakładu Górniczego Janina Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Janina z dnia r.

Zarządzenie Nr 18/2013 Dyrektora Technicznego Zakładu Górniczego Janina Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Janina z dnia r. Załącznik nr 1.11 - do opisu przedmiotu zamówienia Zarządzenie Nr 18/2013 Dyrektora Technicznego Zakładu Górniczego Janina Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego Janina z dnia 03.06.2013r. w sprawie: oddania

Bardziej szczegółowo

Modernizacja drogi gminnej ul. Matejki w Lędzinach SPIS ZAWARTOŚCI

Modernizacja drogi gminnej ul. Matejki w Lędzinach SPIS ZAWARTOŚCI Modernizacja drogi gminnej ul. Matejki w Lędzinach SPIS ZAWARTOŚCI I. DANE OGÓLNE 1.1 Inwestor 1.2 Biuro projektowe 1.3 Podstawa formalno prawna 1.4 Cel i zakres opracowania 1.5 Materiały wyjściowe II.

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji ruchu na czas robót

Projekt organizacji ruchu na czas robót Nazwa i adres obiektu budowlanego: Projekt budowlano - wykonawczy Budowy chodnika ulicy Granicznej w Józefowie wraz z wjazdami na posesje Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany:

Bardziej szczegółowo

Docelowa organizacji ruchu

Docelowa organizacji ruchu 2015 w Kłodzku Docelowa organizacji ruchu po przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 3016D Pieszyce Sokolec Docelowa organizacja ruchu po przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 3016D Spis treści 1. Inwestor...

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIE METANOWE CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A.

ZAGROŻENIE METANOWE CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. 41-902 Bytom, ul. Chorzowska 25, tel.: 032 282 25 25 www.csrg.bytom.pl e-mail: info@csrg.bytom.pl ZAGROŻENIE METANOWE Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 4.02.1994

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA MODERNIZACJI ULICY 19-go KWIETNIA W M. RYBIE GMINA RASZYN

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA MODERNIZACJI ULICY 19-go KWIETNIA W M. RYBIE GMINA RASZYN ZAKŁAD DIAGNOSTYKI NAWIERZCHNI 03 301 Warszawa ul. Jagiellońska 80 tel/fax: (48 22) 811 97 93 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA MODERNIZACJI ULICY 19-go KWIETNIA W M. RYBIE GMINA RASZYN INWESTOR: GMINA

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP sprzętu ochronnego oczyszczającego sprzętu ochronnego izolującego

1. WSTĘP sprzętu ochronnego oczyszczającego sprzętu ochronnego izolującego 1. WSTĘP Mając na uwadze konieczność skutecznej ochrony zdrowia i życia pracowników dołowych w sytuacjach zagrożenia, w dokumencie programowym Strategia działania urzędów górniczych na lata 2006-2010 wśród

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA

I N F O R M A C J A BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA I N F O R M A C J A BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA OBIEKT położony w : Dominikowice gm.gorlice dz.nr 520/3, 521/4, 519 PROJEKT dotyczy lokalizacji :. Inwestor: Projektant: Budowa wielofunkcyjnego boiska

Bardziej szczegółowo

Podstawa opracowania. Opis stanu istniejącego.

Podstawa opracowania. Opis stanu istniejącego. Opis techniczny do Projektu wykonawczego: Przebudowa dróg na terenie miasta Olesno: ul. Krasickiego, ul. Pieloka, ul. Powstańców Śl., ul. Dworcowa, ul. Sądowa, ul. Drzymały, ul. Krzywa ul. Prusa, ul. Zielona

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik górnictwa podziemnego Symbol cyfrowy zawodu: 311 [15] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 311[15]-02-102 Czas trwania egzaminu: 180

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

INIEKCYJNE WZMACNIANIE GÓROTWORU PODCZAS PRZEBUDÓW ROZWIDLEŃ WYROBISK KORYTARZOWYCH**** 1. Wprowadzenie

INIEKCYJNE WZMACNIANIE GÓROTWORU PODCZAS PRZEBUDÓW ROZWIDLEŃ WYROBISK KORYTARZOWYCH**** 1. Wprowadzenie Górnictwo i Geoinżynieria Rok 31 Zeszyt 3 2007 Tadeusz Rembielak*, Jan Krella**, Janusz Rosikowski**, Franciszek Wala*** INIEKCYJNE WZMACNIANIE GÓROTWORU PODCZAS PRZEBUDÓW ROZWIDLEŃ WYROBISK KORYTARZOWYCH****

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji ruchu na czas robót. ul. Kochanowskiego w Katowicach

Projekt organizacji ruchu na czas robót. ul. Kochanowskiego w Katowicach Opracowanie: Dotyczy: Lokalizacja: Projekt organizacji ruchu na czas robót remont elewacji budynku ul. Kochanowskiego w Katowicach Inne informacje: obszar zabudowany, droga jednokierunkowa Termin realizacji:

Bardziej szczegółowo

Projekt tymczasowej organizacji ruchu

Projekt tymczasowej organizacji ruchu Zamierzenie budowlane: Adres obiektu: Rodzaj projektu: PRZEBUDOWA UL. JAŚMINOWEJ W PILE KOŚCIELECKIEJ Województwo małopolskie Miejscowość Piła Kościelecka Jednostka ewidencyjna Trzebinia działki nr 310/1,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW. Plan orientacyjny 1: Opis techniczny Projekt czasowej organizacji ruchu Etap I Projekt czasowej organizacji ruchu Etap II

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW. Plan orientacyjny 1: Opis techniczny Projekt czasowej organizacji ruchu Etap I Projekt czasowej organizacji ruchu Etap II SPIS ZAŁĄCZNIKÓW Plan orientacyjny 1:25 000 Opis techniczny Projekt czasowej organizacji ruchu Etap I Projekt czasowej organizacji ruchu Etap II CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU M O S T Y Projektowanie Nadzory Zbigniew Bartnikowski 81-595 Gdynia ul. Makuszyńskiego 34 tel./fax (58) 629-32-64 NIP 586-120-54-33 REGON 191192942 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU na czas przebudowy mostu na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONCEPCYJNY ILUMINACJI I OŚWIETLENIA WYROBISK MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH POPRZECZNIA RARAŃCZA KOMORA KIERATOWA WNĘKA PRZY POPRZECZNI RARAŃCZA

PROJEKT KONCEPCYJNY ILUMINACJI I OŚWIETLENIA WYROBISK MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH POPRZECZNIA RARAŃCZA KOMORA KIERATOWA WNĘKA PRZY POPRZECZNI RARAŃCZA 1 PROJEKT KONCEPCYJNY ILUMINACJI I OŚWIETLENIA WYROBISK MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH POPRZECZNIA RARAŃCZA KOMORA KIERATOWA WNĘKA PRZY POPRZECZNI RARAŃCZA ARCH. MIROSŁAW SULMA KRAKÓW 04.2013 2 Założenia koncepcyjne.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej nr C Koneck - Żołnowo

Przebudowa drogi gminnej nr C Koneck - Żołnowo Włocławek, 7.07.2015 r. Egzemplarz nr 1 Przebudowa drogi gminnej nr 160438C Koneck - Żołnowo Lokalizacja: Województwo kujawsko pomorskie, powiat aleksandrowski, gmina Koneck, miejscowość Koneck, dz. 424,

Bardziej szczegółowo

,,NIWELLA" s.c. PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR GMINA ZDUŃSKA WOLA UL. ZIELONA ZDUŃSKA WOLA PROJEKT OZNAKOWANIA NA CZAS BUDOWY NAZWA OPRACOWANIA:

,,NIWELLA s.c. PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR GMINA ZDUŃSKA WOLA UL. ZIELONA ZDUŃSKA WOLA PROJEKT OZNAKOWANIA NA CZAS BUDOWY NAZWA OPRACOWANIA: PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE,,NIWELLA" s.c. 97-400 Bełchatów ul. Kalinowa 35 tel. 044 633-46-05 INWESTOR GMINA ZDUŃSKA WOLA UL. ZIELONA 30 98-220 ZDUŃSKA WOLA PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT OZNAKOWANIA

Bardziej szczegółowo

POPRAWA MOŻLIWOŚCI TRANSPORTOWYCH I WARUNKÓW WENTYLACYJNYCH POPRZEZ ZABEZPIECZENIE PODŁUŻNI I POPRZECZNI KRÓL SASKI

POPRAWA MOŻLIWOŚCI TRANSPORTOWYCH I WARUNKÓW WENTYLACYJNYCH POPRZEZ ZABEZPIECZENIE PODŁUŻNI I POPRZECZNI KRÓL SASKI Dzieje górnictwa element europejskiego dziedzictwa kultury, 5 pod red. P.P. Zagożdżona i M. Madziarza, Wrocław 2013 zabezpieczenie wyrobisk, transport kopalniany, wentylacja górnicza, wyrobiska zabytkowe,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU na czas budowy oświetlenia drogowego na terenie miasta Zawiercia WWW.ENIS.PL INWESTOR: Urząd Miejski w Zawierciu ul. Leśna 2 42-400 Zawiercie LOKALIZACJA: Zawiercie Dz. nr 130,

Bardziej szczegółowo

Firma Górnicza SolGór Antoni Cichostępski Brzesko ul. Topolowa 5D

Firma Górnicza SolGór Antoni Cichostępski Brzesko ul. Topolowa 5D Firma Górnicza SolGór Antoni Cichostępski 32-800 Brzesko ul. Topolowa 5D Projekt techniczny przebudowy podłużni Danielowiec zachód Wykonał: Zatwierdzam: Listopad 2016 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 5 2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Projektowanie i wykonawstwo sieci i instalacji sanitarnych BłaŜej Rogulski, tel. 503 083 418, e-mail: blazej.rogulski@wp.pl adres: ul. Sosnowskiego 1/56, 02-784 Warszawa NIP: 951-135-26-96, Regon: 142202630

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PB Oświetlenia przebudowanego odcinka ulicy Cmentarnej w Kostrzynie n/odrą - zawartość opracowania I. Opis techniczny : 1. Część ogólna. 2. Opis robót. II Rysunki : Schemat oświetlenia

Bardziej szczegółowo

38/2015 Przebudowa odcinka ul. Bora Komorowskiego w Gdańsku. ul. Żaglowa 11, Gdańsk KONFIG PROJEKT WYKONAWCZY

38/2015 Przebudowa odcinka ul. Bora Komorowskiego w Gdańsku. ul. Żaglowa 11, Gdańsk KONFIG PROJEKT WYKONAWCZY Adnotacje urzędowe: Nazwa i adres Inwestora: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Żaglowa 11, 80 560 Gdańsk Nazwa i adres Jednostki Projektowej: KONFIG siedziba: ul. Porębskiego 33 lok.1, 80-180 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WIATA GOSPODARCZA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WIATA GOSPODARCZA P.P.P. KANON Jander Szklarek Zuterek S. J. 90-515 ŁÓDŹ ul. Wólczańska 73 tel. 042 637 22 90, 042 636 46 42, 042 637 13 18, fax 042 636 51 25 BANK PKO S.A. 48124055271111000055881335 NIP 725-00-13-869 REGON

Bardziej szczegółowo

własnego lub siły przyłożonej z zewnątrz), znajduje się on między powierzchnią poślizgu lub obrywu a stokiem skarpy.

własnego lub siły przyłożonej z zewnątrz), znajduje się on między powierzchnią poślizgu lub obrywu a stokiem skarpy. STANDARDY BHP Temat: Wykopy wymagania ogólne 1 Podstawowe definicje Wykopy wykopy są budowlami ziemnymi należącymi do kategorii stałych lub tymczasowych konstrukcji, określanych jako obiekty budowlane.

Bardziej szczegółowo

Remont drogi powiatowej nr 2819C Torzewo Lubraniec w km

Remont drogi powiatowej nr 2819C Torzewo Lubraniec w km Włocławek, 04.05.2015 r. Egzemplarz nr 1 Remont drogi powiatowej nr 2819C Torzewo Lubraniec w km 4+949 6+424 Lokalizacja: Województwo kujawsko pomorskie, powiat włocławski, gmina Lubraniec, miejscowość

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU Projekt zamienny

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU Projekt zamienny 40-082 Katowice ul. Sobieskiego7 tel / fax : (0-32) 253-050-21 / 253-05-22 NIP : 631-22-91-192 KRS: 0000099379 e-mail: katowice@lotronic.com.pl L I G H T S Y S T E M Sp. z o.o. INWESTOR: GMINA WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Zarządzanie i Doradztwo - Budownictwo Lądowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr...1... DOKUMENTACJA TECHNICZNA Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0450T odcinek Węgrzynów

Bardziej szczegółowo

NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA UL. OCTOWEJ ETAP I I UL. SEJNEŃSKIEJ W BIAŁYMSTOKU. DZIAŁKI: Jednostka ewidencyjna: Białystok Obręb: 7 Działki: 25; 30; 27

NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA UL. OCTOWEJ ETAP I I UL. SEJNEŃSKIEJ W BIAŁYMSTOKU. DZIAŁKI: Jednostka ewidencyjna: Białystok Obręb: 7 Działki: 25; 30; 27 Egz. NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA UL. OCTOWEJ ETAP I I UL. SEJNEŃSKIEJ W BIAŁYMSTOKU STADIUM: Materiały do zgłoszenia przebudowy drogi w zakresie nawierzchni jezdni. DZIAŁKI: Jednostka ewidencyjna: Białystok

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

P R O J E K T TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU P R O J E K T TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU droga powiatowa nr 3230L Skierbieszów Hrubieszów skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3403L Telatyn-Nieledew w m. Nieledew Zadanie : Projekt Utwardzenia Placu,

Bardziej szczegółowo

Projekt nr S7.1/09/16

Projekt nr S7.1/09/16 Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański Projekt nr S7.1/09/16 PROJEKTANT: Grzegorz Graban Gdańsk, maj

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I. PODSTAWA OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY I. PODSTAWA OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY I. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania dokumentacji technicznej pn. Budowa drogi dojazdowej do posesji w miejscowości Wojcieszyn gm. Nowogard w technologii powierzchniowego utrwalenia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu stałej organizacji ruchu w m. Zwiastowice w ramach opracowania:

OPIS TECHNICZNY. do projektu stałej organizacji ruchu w m. Zwiastowice w ramach opracowania: PLAN ORIENTACYJNY OPIS TECHNICZNY do projektu stałej organizacji ruchu w m. Zwiastowice w ramach opracowania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O na odcinku Zwiastowice granica powiatu - polegająca na

Bardziej szczegółowo

1. Dane wyjściowe. 1.1. Przedmiot opracowania. 1.2. Inwestor zadania. 1.3. Podstawa opracowania

1. Dane wyjściowe. 1.1. Przedmiot opracowania. 1.2. Inwestor zadania. 1.3. Podstawa opracowania Spis treści 1. Dane wyjściowe... 2 1.1. Przedmiot opracowania... 2 1.2. Inwestor zadania... 2 1.3. Podstawa opracowania... 2 2. Charakterystyka stanu istniejącego... 3 2.1. Lokalizacja i geometria trasy...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY MIESZKANIA NA MIESZKANIE DZ. NR 22/1 ul. Winogrady 150 w Poznaniu. INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU FIRMA PROJEKTOWO HANDLOWA ROAD S.C UL. OGRÓDKOWA 10, 32-600 OŚWIĘCIM ZABORZE TEL. 608 716 521, 606 297 201 TEL/ FAX. 33 842 20 13 www.road.net.pl e-mail:fphroad@poczta.fm NIP: 549-21-40-872 REGON: 852633754

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji ruchu drogowego

Projekt organizacji ruchu drogowego temat : Projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Betonowej w Czeladzi Inwestor: Zakład Inżynierii Komunalnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY ZADANIE I

PROJEKT WYKONAWCZY ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY ZADANIE I PRO-CAD PROJEKT WYKONAWCZY ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY ZADANIE I Przebudowa drogi z odwodnieniem i oświetleniem w ul. Sulejowskiej na odcinku od ul. Milickiej do ul. Twardogórskiej zadanie I i II

Bardziej szczegółowo

1. DANE OGÓLNE 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Przedmiot opracowania

1. DANE OGÓLNE 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY EKKOM Sp. z o.o. 1 Strona 1. DANE OGÓLNE... 3 1.1. Przedmiot opracowania... 3 1.2. Podstawa opracowania... 3 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 3 2.1. Uzbrojenie terenu... 3 3. BADANIA TERENU

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW III SPIS

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 29 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 29 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób podziemnej eksploatacji złoża minerałów użytecznych, szczególnie rud miedzi o jednopokładowym zaleganiu

PL B1. Sposób podziemnej eksploatacji złoża minerałów użytecznych, szczególnie rud miedzi o jednopokładowym zaleganiu PL 214250 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214250 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 382608 (51) Int.Cl. E21C 41/22 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa... str. 1 2. Spis zawartości opracowania... str. 2 3. Opis techniczny... str. 3-5 4. Zestawienie projektowanych znaków... str. 6 5. Plan orientacyjny skala

Bardziej szczegółowo

EUROPROJEKT Robert Grochowalski Szekspira 2/ Warszawa Tel:

EUROPROJEKT Robert Grochowalski Szekspira 2/ Warszawa Tel: nazwa i adres obiektu budowlanego: nazwa i adres obiektu budowlanego: Obiekt: MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W M-CI MIKOŁAJEW NA DZ. NR 11 GMINA TERESIN odc. 1050 mb inwestor: Gmina Teresin ul. Zielona 20

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Część formalno-prawna 6. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II OBLICZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ B I O Z - Zabezpieczenie i adaptacja do celów turystycznych podziemi będzińskich pod Wzgórzem Zamkowym. OBIEKT: Podziemia będzińskie pod Wzgórzem Zamkowym LOKALIZACJA: Będzin INWESTOR: Gmina Będzin FAZA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY BranŜa drogowa

PROJEKT TECHNICZNY BranŜa drogowa OBIEKT: Droga gminna nr 112210R Konieczkowa Szkoła INWESTOR: Gmina Niebylec, 38-114 Niebylec 170 NR UMOWY: Umowa z 30.06.2011r TYTUŁ PROJEKTU: Remont drogi gminnej nr 112210R Konieczkowa Szkoła w km 0+000

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZMIANY STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU I OZNAKOWANIA Chełmno, ul. Harcerska 1

PROJEKT ZMIANY STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU I OZNAKOWANIA Chełmno, ul. Harcerska 1 PROJEKT ZMIANY STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU I OZNAKOWANIA Inwestor : Powiat Chełmiński 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1 Przedmiot opracowania: Projekt zmiany stałej organizacji ruchu i oznakowania na drodze

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT : Budowa schodów i przebudowa chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Wysokie w Siemiatyczach

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT : Budowa schodów i przebudowa chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Wysokie w Siemiatyczach 1 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Chodnik TEMAT : Budowa schodów i przebudowa chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Wysokie w Siemiatyczach INWESTOR : Gmina Miasto Siemiatycze Projektant Podpis

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1 Zagrożenia naturalne w zakładach górniczych. Dz.U.2015.1702 z dnia 2015.10.26 Status: Akt oczekujący Wersja od: 1 stycznia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 11 Nazwa inwestycji: Projekt chodnika i zatok autobusowych wraz z odwodnieniem w ul. Laryskiej na odcinku od ul.konopnickiej do ul.3 Maja w Mysłowicach.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót wiertniczych związanych na wykonaniem otworu hydrologicznorozpoznawczego w celu ujęcia wód

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót wiertniczych związanych na wykonaniem otworu hydrologicznorozpoznawczego w celu ujęcia wód Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót wiertniczych związanych na wykonaniem otworu hydrologicznorozpoznawczego w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Cudzynowice w ramach projektu podniesienie

Bardziej szczegółowo

Informacja o kontrolach limitowanych zewnętrznych przeprowadzonych. w 2013roku

Informacja o kontrolach limitowanych zewnętrznych przeprowadzonych. w 2013roku Informacja o kontrolach limitowanych zewnętrznych przeprowadzonych w 2013roku Lp. Okres kontroli 1 od: 2013-01-09 do: 2013-01-11 2 od: 2013-01-11 do: 2013-01-15 3 od: 2013-01-14 do: 2013-01-16 4 od: 2013-01-14

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-11 Szlak GDYNIA ORŁOWO GDYNIA GŁÓWNA

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-11 Szlak GDYNIA ORŁOWO GDYNIA GŁÓWNA PROJEKT WYKONAWCZY TG-11 2.0.7.1. LINIA POTRZEB NIETRAKCYJNYCH Projekt Wykonawczy Linia Potrzeb Nietrakcyjnych str. 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania str. 7 2. Normy i dokumenty

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1. Warunki przyłączenia oświetlenia wydane przez Rejon Dystrybucji Bielsko-Biała dnia 07.03.2011 numer WP/R1/133391/11. 2. Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 27.05.2011 znak UA.6730.387.2011.KNM-MG.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści I Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot Inwestycji 3. Istniejący stan zagospodarowania działki 4. Projektowane zagospodarowanie działki 5. Parametry techniczne i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych 1 (Dz.U. z 2013 r. poz. 230) Na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Dariusz Zawada

mgr inż. Dariusz Zawada Dariusz Zawada os. Kosmonautów 14/65 61-631 Poznań tel. +48 600 220 171 NIP 622-116-75-52 dariusz_zawada@prokonto.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Obiekt Rozbiórka oświetlenia ulicznego w m-ci Kicin gm.

Bardziej szczegółowo

Projekt stałej i czasowej organizacji ruchu

Projekt stałej i czasowej organizacji ruchu Projekt stałej i czasowej organizacji ruchu wykonany na okoliczność budowy ul. Tęczowej Lokalizacja inwestycji: ul. Tęczowa Tarnów Inwestor: Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich ul. Bernardyńska 24 33-100 Tarnów

Bardziej szczegółowo