Partnerem Merytorycznym jest Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Partnerem Merytorycznym jest Biuro Informacji Kredytowej S.A."

Transkrypt

1 2014 STYCZEŃ Polskie regiony Partnerem Merytorycznym jest Biuro Informacji Kredytowej S.A.

2 Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor): Wymienia informacje gospodarcze (informacje o dłużnikach - konsumentach i przedsiębiorcach) pomiędzy bankami, a wszystkimi sektorami gospodarki; Prowadzi Rejestr Dłużników BIG oraz jako jedyny z BIGów w Polsce posiada bezpośredni dostęp do baz Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich (ponad 6,1 mln informacji i danych o zaległym zadłużeniu); Raporty z BIG InfoMonitor pobierają, średnio co 4 sekundy, banki komercyjne i spółdzielcze oraz przedsiębiorcy z większości branż (firmy pożyczkowe, leasingowe, telekomunikacyjne itp.). Wysłanie do dłużnika wezwania do zapłaty, z informacją o konsekwencjach niespłacenia długu, a potem wpis do Rejestru Dłużników BIG jest skuteczny. ODZYSKUJ SWOJE NALEŻNOŚCI Motywacją dłużnika do spłaty zobowiązań jest świadomość konsekwencji wpisania do Rejestru Dłużników w BIG InfoMonitor. W efekcie dłużnikowi odmawia się udzielenia kredytów, pożyczek, przedstawia mniej korzystne warunki współpracy. SPRAWDZAJ SWOICH KONTRAHENTÓW Zanim podejmiesz współpracę z nowym kontrahentem, sprawdź czy spłaca on swoje zobowiązania. Wczesne wykrycie nierzetelnych kontrahentów to ograniczenie ryzyka poniesienia strat finansowych. POTWIERDŹ SWOJĄ WIARYGODNOŚĆ Zdobądź Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo i dołącz do grona solidnych przedsiębiorców z zasadami.

3 Ogólnopolski raport o zaległym zadłużeniu i klientach podwyższonego ryzyka Polskie regiony STYCZEŃ 2014 Spis treści Wstęp 2 O Raporcie 3 Województwo dolnośląskie 4 Województwo kujawsko-pomorskie 9 Województwo lubelskie 14 Województwo lubuskie 19 Województwo łódzkie 24 Województwo małopolskie 29 Województwo mazowieckie 34 Województwo opolskie 39 Województwo podkarpackie 44 Województwo podlaskie 49 Województwo pomorskie 54 Województwo śląskie 59 Województwo świętokrzyskie 64 Województwo warmińsko-mazurskie 69 Województwo wielkopolskie 74 Województwo zachodniopomorskie 79 Kredyt na dom czy mieszkanie od teraz tylko z wkładem własnym 84 Słowniczek terminów oraz definicje 85 1

4 Wstęp Szanowni Państwo, Przedstawiamy specjalną, regionalną edycję Raportu kompleksowego zestawienia o zaległych zobowiązaniach płatniczych Polaków w podziale na województwa. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. wspólnie z Biurem Informacji Kredytowej S.A. i Związkiem Banków Polskich, systematycznie od ponad 6 lat, w ramach działań edukacyjnych i informacyjnych, analizują opóźnienia w regulowaniu zobowiązań przez konsumentów. Regularnie pokazujemy, kim jest klient podwyższonego ryzyka i jaki jest stan jego zobowiązań płatniczych. Dotychczas prezentowaliśmy dane dotyczące zadłużenia z perspektywy całej Polski, tym razem postanowiliśmy dokładnie przeanalizować sytuację poszczególnych województw i ich mieszkańców. Jak sami się Państwo przekonacie pomiędzy regionami występują istotne różnice. Nawet pobieżna analiza danych pokazuje, że szczególnie wyróżniają się dwa województwa śląskie i mazowieckie. Łączna kwota zaległych zobowiązań mieszkańców tych dwóch regionów stanowi aż 35 proc. sumy dla całej Polski. Co gorsza od końca 2011 roku te wartości wyraźnie wzrosły o 1,77 miliarda złotych w przypadku Mazowsza i 1,49 miliarda w przypadku Śląska. Średnia wartość przeterminowanego zadłużenia jest wyraźnie wyższa od przeciętnej dla całego kraju i sukcesywnie rośnie. W pozostałych regionach sytuacja jest znacznie bardziej stabilna, aczkolwiek w niektórych wzrost ogólnego zadłużenia na przestrzeni ostatnich 2 lat był wysoki. Przykładem mogą być Małopolska i Pomorze, gdzie wzrosty wyniosły odpowiednio 380 i 360 milionów złotych. Jest kilka regionów, które chciałbym pozytywnie wyróżnić. Są to województwa świętokrzyskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie. W tych regionach na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy spadła liczba dłużników. To bardzo istotny sygnał pokazujący, że zachodzą również pozytywne zmiany. Duże i nagłe skoki wartości zadłużenia jak i liczby dłużników mogą się jeszcze pojawiać, ale będą one raczej wynikiem zmian w portfelach wierzytelności instytucji finansowych niż rzeczywistej poprawy bądź pogorszenia sytuacji. Rynek wymiany informacji gospodarczej jest coraz bardziej szczelny, a zasięg oraz wypełnienie baz danych wysokie, zatem skokowe wzrosty raczej nam nie grożą. W zestawieniu największych dłużników nadal przewodzi mieszkaniec Mazowsza, jego zaległości przekroczyły 110 milionów złotych. Tylko na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy jego zaległości wzrosły o 2,2 miliona złotych. Zapraszam również, do zapoznania się ze specjalnie przygotowanym felietonem Pana Bolesława Melucha ze Związku Banków Polskich, na temat wdrożenia zmodyfikowanej Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi, co do dalszego rozwoju zakresu Raportu, które moglibyśmy uwzględniać w jego kolejnych edycjach. Prosimy o kierowanie ich na adres Zapraszam do lektury! Mariusz Hildebrand Prezes Zarządu Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

5 O Raporcie Raport powstaje w oparciu o informacje zgromadzone przez BIG InfoMonitor w Rejestrze Dłużników, dane z bazy Biura Informacji Kredytowej i Bankowego Rejestru Związku Banków Polskich. Jest to pierwszy w Polsce tego typu raport o profilu nierzetelnych konsumentów oraz ich zaległych zobowiązaniach, który pokazuje podział na województwa, wiek i płeć dłużników. Raport powstał w oparciu o dane określone zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. W przypadku informacji przekazanych przez kredytodawców lub dostawców usług masowych są to długi przekraczające 200 złotych i przeterminowane powyżej 60 dni. W przypadku informacji przekazanych przez konsumentów potwierdzone tytułem wykonawczym. Raport publikowany co kwartał, ukazał się po raz pierwszy w sierpniu 2007 roku. Zachowanie wcześniej wypracowanego standardu opracowania danych, pozwala na wskazanie dynamiki zmian zjawiska niespłacanego zadłużenia opisywanego w raporcie. Jak pokazują dane bankowe niespełna 95% Polaków spłaca zobowiązania terminowo, budując swoją pozytywną historię kredytową oraz wiarygodność finansową. Istnieje jednak wśród konsumentów grupa klientów podwyższonego ryzyka, która czasowo nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Należy jednak podkreślić różnicę pomiędzy osobami, które często nie z własnej winy znalazły się czasowo w trudnym położeniu, a osobami, które już zaciągając zobowiązanie wiedziały, że nie będą mogły się z niego wywiązać. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. ustala i weryfikuje wiarygodność finansową konsumentów i przedsiębiorców. Wspiera banki i przedsiębiorców w minimalizowaniu ryzyka biznesowego i odzyskiwaniu zaległych należności poprzez prowadzenie Rejestru Dłużników BIG oraz oferowanie dostępu do baz danych zawierających informacje gospodarcze na temat sumienności płatniczej przedsiębiorców i konsumentów. Korzystanie z tych informacji daje przedsiębiorcom i konsumentom możliwość minimalizowania ryzyka związanego z podejmowaniem współpracy z nowymi partnerami przy sprzedaży usług i produktów z wydłużonym terminem płatności, czyli ochronę przed niewypłacalnymi i nieuczciwymi kontrahentami. Współpraca przedsiębiorcy z Biurem Informacji Gospodarczej umożliwia także uzyskanie przewagi nad konkurencją w danej branży poprzez unikanie współpracy z nierzetelnymi kooperantami, zapewnia również najtańszą, skuteczną formę odzyskiwania należności od kontrahentów zalegających ze spłatą zobowiązań. Partner Merytoryczny Autor: BIG InfoMonitor S.A., ul. Z. Modzelewskiego 77, Warszawa Raport jest opracowywany przez zespół w składzie: BIG InfoMonitor: Aleksandra Lewko, Diana Borowiecka, Mariusz Hildebrand, Marcin Ledworowski, Jolanta Murdzek, Marta Suchocka ZBP: Przemysław Barbrich PoV: Michał Leman, Bartosz Pawłowski Każdorazowe wykorzystanie i cytowanie danych zawartych w niniejszym raporcie wymaga podania źródła oraz wiodącego autora raportu Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDŹ WIARYGODNOŚĆ 3

6 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Najważniejsze liczby 3,26 mld zł zł 48,6 mln zł 4 łączna kwota zaległych płatności Polaków dla województwa dolnośląskiego liczba klientów podwyższonego ryzyka średnie, zaległe zadłużenie klienta podwyższonego ryzyka na taką kwotę zalega największy dłużnik zanotowany w bazach BIK, BIG InfoMonitor i ZBP

7 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Łączna kwota zaległych płatności Łączna kwota zaległych płatności klientów podwyższonego ryzyka w województwie dolnośląskim, odnotowanych w Rejestrze Dłużników prowadzonym przez BIG InfoMonitor oraz w Biurze Informacji Kredytowej, na koniec grudnia 2013 roku wyniosła: 3,26 miliarda złotych. Zobowiązania te wynikają m.in. z niezapłaconych rachunków za energię elektryczną, gaz, usługi telekomunikacyjne, czynsz za mieszkanie, z tytułu alimentów, pożyczek, a także z niespłacanych kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych. Kwota zadłużenia mieszkańców województwa dolnośląskiego powiększyła się od listopada 2011 roku o 69 milionów złotych (2,17 proc.). Na koniec grudnia 2013 roku łączna kwota niespłaconych zobowiązań mieszkańców tego regionu, była czwartą najwyższą co do wielkości w Polsce. Na koniec grudnia minionego roku przeterminowane zadłużenie mieszkańców regionu stanowiło ponad 8 proc. zaległości płatniczych Polaków. mld zł ,03 38,30 39,28 39,85 39,03 39,82 3,03 3,09 3,19 3,27 3,33 3,19 3,26 VI 2012 IX 2012 II V IX 2013 XI 35,48 35,75 36,08 3,19 3,06 XI 2011 III Łączna kwota zaległych płatności Województwo dolnośląskie (źródło: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP) SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDŹ WIARYGODNOŚĆ 5

8 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Liczba klientów podwyższonego ryzyka Liczba klientów, którzy zalegają z płatnością zobowiązań wyniosła na koniec grudnia 2013 roku: 2,32 miliona osób. Obecnie dokładnie osób nie płaci w terminie swoich zobowiązań. W ciągu niespełna roku grupa ta zwiększyła się o ponad 67 tysięcy osób XI 2011 III 2012 VI 2012 IX 2012 II V IX 2013 XI Łączna liczba klientów czasowo niewywiązujących się ze zobowiązań od listopada 2011 do końca grudnia 2013 (źródło danych: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP). Liczba klientów, którzy zalegają z płatnością zobowiązań w województwie dolnośląskim wyniosła na koniec grudnia 2013 roku: osób. Od końca 2012 roku przybyło ponad 6,2 tysiąca niesolidnych dłużników, czyli w niespełna rok ich liczba wzrosła o 3,07 proc XI 2011 III 2012 VI 2012 IX 2012 II V IX 2013 XI Liczba klientów czasowo niewywiązujących się ze zobowiązań w województwie dolnośląskim od listopada 2011 do końca grudnia 2013 (źródło danych: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP). 6

9 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Wzrost średniego zadłużenia W województwie dolnośląskim klient podwyższonego ryzyka finansowego to najczęściej mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia. Średnie zaległe zobowiązanie dla mieszkańców województwa dolnośląskiego na koniec grudnia 2013 roku wyniosło złotych. Zatem w niespełna rok zadłużenie spadło o 139 złotych, czyli o 0,89 proc. W porównaniu do średniej dla całej Polski, wartość przeciętnego zadłużenia w województwie dolnośląskim od końca 2012 roku jest wyraźnie niższa. W minionym roku, w październiku odnotowano stosunkowo podobne dane, aczkolwiek koniec roku przyniósł wyraźną rozbieżność spowodowaną spadkiem średniej sumy zaległości na Dolnym Śląsku XI 2011 III 2012 VI 2012 IX 2012 Średnie zadłużenie dla całej Polski II V IX 2013 XI Średnie zadłużenie w województwie dolnośląskim Przyrost średniego zadłużenia województwo dolnośląskie na tle kraju (PLN) (źródło: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP) SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDŹ WIARYGODNOŚĆ 7

10 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Najbardziej zadłużone osóby w 16 województwach W ciągu ostatnich trzech miesięcy niespłacone zobowiązania w grupie najbardziej zadłużonych zmalały łącznie o blisko 2,5 miliona złotych, czyli o 0,5 proc. Łączna kwota zaległości tej dziesiątki to ponad 406 milionów złotych, blisko 1 proc. wszystkich niespłaconych zobowiązań Polaków. Na pierwszym miejscu znajduje się osoba pochodząca z województwa mazowieckiego, której łączna suma zaległego zadłużenia wynosi ponad 110 milionów złotych i w ciągu ostatnich trzech miesięcy wzrosła o blisko 2,416 miliona złotych, czyli o około 2,2 proc. Kwota zadłużenia drugiej osoby na liście, pochodzącej z województwa lubelskiego jest już zdecydowanie mniejsza i wynosi ponad 50,8 miliona złotych. Jest nim mężczyzna w wieku 53 lat. Na trzeciej pozycji znajduje się mieszkaniec województwa dolnośląskiego z długiem o wartości ponad 48,6 milionów złotych. We wszystkich przypadkach źródłem zadłużenia są niespłacone kredyty mieszkaniowe, kredyty na zakup towarów, usług, papierów wartościowych oraz niespłacone pożyczki. Kwota zaległości dłużnika Województwo Mazowieckie Lubelskie Dolnośląskie Podkarpackie Zachodniopomorskie Małopolskie Wielkopolskie Kujawsko-pomorskie Pomorskie Śląskie Opolskie Łódzkie Podlaskie Lubuskie Warmińsko-mazurskie Świętokrzyskie

11 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Najważniejsze liczby 2,15 mld zł zł 10,6 mln zł łączna kwota zaległych płatności Polaków dla województwa kujawsko-pomorskiego liczba klientów podwyższonego ryzyka średnie, zaległe zadłużenie klienta podwyższonego ryzyka na taką kwotę zalega największy dłużnik zanotowany w bazach BIK, BIG InfoMonitor i ZBP SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDŹ WIARYGODNOŚĆ 9

12 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Łączna kwota zaległych płatności Łączna kwota zaległych płatności klientów podwyższonego ryzyka w województwie kujawskopomorskim, odnotowanych w Rejestrze Dłużników prowadzonym przez BIG InfoMonitor oraz w Biurze Informacji Kredytowej, na koniec grudnia 2013 roku wyniosła: 2,15 miliarda złotych. Zobowiązania te wynikają m.in. z niezapłaconych rachunków za energię elektryczną, gaz, usługi telekomunikacyjne, czynsz za mieszkanie, z tytułu alimentów, pożyczek, a także z niespłacanych kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych. Kwota zadłużenia mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego powiększyła się od listopada 2011 roku o 62 miliony złotych (2,9 proc.). Na koniec grudnia 2013 roku łączna kwota niespłaconych zobowiązań mieszkańców tego regionu, była ósmą najwyższą co do wielkości w Polsce. Na koniec grudnia minionego roku przeterminowane zadłużenie mieszkańców regionu stanowiło ponad 5 proc. zaległości płatniczych Polaków. mld zł ,03 35,48 35,75 36,08 2,089 2,126 2,137 2,121 XI 2011 III ,30 39,28 39,85 39,03 39,82 2,185 2,120 2, ,179 2,175 0 VI 2012 IX 2012 Łączna kwota zaległych płatności II IX 2013 XI Województwo kujawsko-pomorskie (źródło: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP) 10 V

13 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Liczba klientów podwyższonego ryzyka Liczba klientów, którzy zalegają z płatnością zobowiązań wyniosła na koniec grudnia 2013 roku: 2,32 miliona osób. Obecnie dokładnie osób nie płaci w terminie swoich zobowiązań. W ciągu niespełna roku grupa ta zwiększyła się o ponad 67 tysięcy osób XI 2011 III 2012 VI 2012 IX 2012 II V IX 2013 XI Łączna liczba klientów czasowo niewywiązujących się ze zobowiązań od listopada 2011 do końca grudnia 2013 (źródło danych: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP). Liczba klientów, którzy zalegają z płatnością zobowiązań w województwie kujawsko-pomorskim wyniosła na koniec grudnia 2013 roku: osób. Od końca 2012 roku przybyło blisko 14,3 tysiąca niesolidnych dłużników, czyli w niespełna rok ich liczba wzrosła o ponad 2 proc. dłużników XI 2011 III 2012 VI 2012 IX 2012 II V IX 2013 XI Liczba klientów czasowo niewywiązujących się ze zobowiązań w województwie kujawsko-pomorskim od listopada 2011 do końca grudnia 2013 (źródło danych: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP). SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDŹ WIARYGODNOŚĆ 11

14 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wzrost średniego zadłużenia W województwie kujawsko-pomorskim klient podwyższonego ryzyka finansowego to najczęściej mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia. Średnie zaległe zobowiązanie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego na koniec grudnia 2013 roku wyniosło złotych. Zatem w niespełna rok zadłużenie spadło o 483 złote, czyli o 3,4 proc. W porównaniu do średniej dla całej Polski, przeciętne zadłużenie przypadające na mieszkańca regionu było wyraźnie niższe, na koniec minionego roku aż o 3,4 tysiąca złotych XI 2011 III 2012 VI 2012 IX 2012 Średnie zadłużenie dla całej Polski II V IX 2013 Średnie zadłużenie w województwie kujawsko-pomorskim Przyrost średniego zadłużenia województwo kujawsko-pomorskie na tle kraju (PLN) (źródło: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP) 12 XI

15 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Najbardziej zadłużone osóby w 16 województwach W ciągu ostatnich trzech miesięcy niespłacone zobowiązania w grupie najbardziej zadłużonych zmalały łącznie o blisko 2,5 miliona złotych, czyli o 0,5 proc. Łączna kwota zaległości tej dziesiątki to ponad 406 milionów złotych, blisko 1 proc. wszystkich niespłaconych zobowiązań Polaków. Na pierwszym miejscu znajduje się osoba pochodząca z województwa mazowieckiego, której łączna suma zaległego zadłużenia wynosi ponad 110 milionów złotych i w ciągu ostatnich trzech miesięcy wzrosła o blisko 2,416 miliona złotych, czyli o około 2,2 proc. Kwota zadłużenia drugiej osoby na liście, pochodzącej z województwa lubelskiego jest już zdecydowanie mniejsza i wynosi ponad 50,8 miliona złotych. Na trzeciej pozycji znajduje się mieszkaniec województwa dolnośląskiego z długiem o wartości ponad 48,6 milionów złotych. We wszystkich przypadkach źródłem zadłużenia są niespłacone kredyty mieszkaniowe, kredyty na zakup towarów, usług, papierów wartościowych oraz niespłacone pożyczki. Najbardziej zadłużony mieszkaniec województwa kujawsko-pomorskiego to mężczyzna w wieku 58 lat, którego zaległości osiągnęły ponad 10,6 miliona złotych. Kwota zaległości dłużnika Województwo Mazowieckie Lubelskie Dolnośląskie Podkarpackie Zachodniopomorskie Małopolskie Wielkopolskie Kujawsko-pomorskie Pomorskie Śląskie Opolskie Łódzkie Podlaskie Lubuskie Warmińsko-mazurskie Świętokrzyskie SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDŹ WIARYGODNOŚĆ 13

16 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Najważniejsze liczby 1,36 mld zł zł 50,8 mln zł 14 łączna kwota zaległych płatności Polaków dla województwa lubelskiego liczba klientów podwyższonego ryzyka średnie, zaległe zadłużenie klienta podwyższonego ryzyka na taką kwotę zalega największy dłużnik zanotowany w bazach BIK, BIG InfoMonitor i ZBP

17 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Łączna kwota zaległych płatności Łączna kwota zaległych płatności klientów podwyższonego ryzyka w województwie lubelskim, odnotowanych w Rejestrze Dłużników prowadzonym przez BIG InfoMonitor oraz w Biurze Informacji Kredytowej, na koniec grudnia 2013 roku wyniosła: 1,36 miliarda złotych. Zobowiązania te wynikają m.in. z niezapłaconych rachunków za energię elektryczną, gaz, usługi telekomunikacyjne, czynsz za mieszkanie, z tytułu alimentów, pożyczek, a także z niespłacanych kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych. Kwota zadłużenia mieszkańców województwa lubelskiego powiększyła się od listopada 2011 roku o 55 milionów złotych (4,2 proc.). Na koniec grudnia 2013 roku łączna kwota niespłaconych zobowiązań mieszkańców tego regionu, była dziesiątą najwyższą co do wielkości w Polsce. Na koniec grudnia minionego roku przeterminowane zadłużenie mieszkańców regionu stanowiło ponad 3 proc. zaległości Polaków. mld zł 39,85 39,03 39,82 36,08 38,30 39,28 35,75 37,03 35,48 1,306 1,327 1,325 1,331 1,032 1,360 1,399 1,341 1,361 XI 2011 III 2012 II V VI 2012 IX 2012 Łączna kwota zaległych płatności IX 2013 XI Województwo lubelskie (źródło: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP) SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDŹ WIARYGODNOŚĆ 15

18 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Liczba klientów podwyższonego ryzyka Liczba klientów, którzy zalegają z płatnością zobowiązań wyniosła na koniec grudnia 2013 roku: 2,32 miliona osób. Obecnie dokładnie osób nie płaci w terminie swoich zobowiązań. W ciągu niespełna roku grupa ta zwiększyła się o ponad 67 tysięcy osób XI 2011 III 2012 VI 2012 IX 2012 II V IX 2013 XI Łączna liczba klientów czasowo niewywiązujących się ze zobowiązań od listopada 2011 do końca grudnia 2013 (źródło danych: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP). Liczba klientów, którzy zalegają z płatnością zobowiązań w województwie lubelskim wyniosła na koniec grudnia 2013 roku: osób. Od końca 2012 roku przybyło blisko 1,4 tysiąca niesolidnych dłużników, czyli w niespełna rok, przybyło ponad 1 proc. dłużników XI 2011 III 2012 VI 2012 IX 2012 II V IX 2013 XI Liczba klientów czasowo niewywiązujących się ze zobowiązań w województwie lubelskim od listopada 2011 do końca grudnia 2013 (źródło danych: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP). 16

19 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Wzrost średniego zadłużenia W województwie lubelskim, klient podwyższonego ryzyka finansowego to najczęściej mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia. Średnie zaległe zobowiązanie dla mieszkańców województwa lubelskiego na koniec grudnia 2013 roku wyniosło złotych. Zatem w niespełna rok zadłużenie spadło o 139 złotych, czyli o 1 proc. W porównaniu do średniej dla całej Polski, trend był stosunkowo zbieżny, tzn. wzrost przeciętnego zadłużenia w pierwszej połowie roku i spadek w drugiej. W przypadku Lubelszczyzny obniżenie średniego zadłużenia od czerwca do grudnia 2013 roku było wyraźniejsze XI 2011 III 2012 VI 2012 IX 2012 Średnie zadłużenie dla całej Polski II V IX 2013 XI Średnie zadłużenie w województwie lubelskim Przyrost średniego zadłużenia województwo lubelskie na tle kraju (PLN) (źródło: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP) SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDŹ WIARYGODNOŚĆ 17

20 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Najbardziej zadłużone osóby w 16 województwach W ciągu ostatnich trzech miesięcy niespłacone zobowiązania w grupie najbardziej zadłużonych zmalały łącznie o blisko 2,5 miliona złotych, czyli o 0,5 proc. Łączna kwota zaległości tej dziesiątki to ponad 406 milionów złotych, blisko 1 proc. wszystkich niespłaconych zobowiązań Polaków. Na pierwszym miejscu znajduje się osoba pochodząca z województwa mazowieckiego, której łączna suma zaległego zadłużenia wynosi ponad 110 milionów złotych i w ciągu ostatnich trzech miesięcy wzrosła o blisko 2,416 miliona złotych, czyli o około 2,2 proc. Kwota zadłużenia drugiej osoby na liście, pochodzącej z województwa lubelskiego jest już zdecydowanie mniejsza i wynosi ponad 50,8 miliona złotych. Jest to mężczyzna w wieku 58 lat. Na trzeciej pozycji znajduje się mieszkaniec województwa dolnośląskiego z długiem o wartości ponad 48,6 milionów złotych. We wszystkich przypadkach źródłem zadłużenia są niespłacone kredyty mieszkaniowe, kredyty na zakup towarów, usług, papierów wartościowych oraz niespłacone pożyczki. Kwota zaległości dłużnika Województwo Mazowieckie Lubelskie Dolnośląskie Podkarpackie Zachodniopomorskie Małopolskie Wielkopolskie Kujawsko-pomorskie Pomorskie Śląskie Opolskie Łódzkie Podlaskie Lubuskie Warmińsko-mazurskie Świętokrzyskie

21 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Najważniejsze liczby 1,01 mld zł zł 6,2 mln zł łączna kwota zaległych płatności Polaków dla województwa lubuskiego liczba klientów podwyższonego ryzyka średnie, zaległe zadłużenie klienta podwyższonego ryzyka na taką kwotę zalega największy dłużnik zanotowany w bazach BIK, BIG InfoMonitor i ZBP SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDŹ WIARYGODNOŚĆ 19

22 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Łączna kwota zaległych płatności Łączna kwota zaległych płatności klientów podwyższonego ryzyka w województwie lubuskim, odnotowanych w Rejestrze Dłużników prowadzonym przez BIG InfoMonitor oraz w Biurze Informacji Kredytowej, na koniec grudnia 2013 roku wyniosła: 1,01 miliarda złotych. Zobowiązania te wynikają m.in. z niezapłaconych rachunków za energię elektryczną, gaz, usługi telekomunikacyjne, czynsz za mieszkanie, z tytułu alimentów, pożyczek, a także z niespłacanych kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych. Kwota zadłużenia mieszkańców województwa lubuskiego zmniejszyła się od listopada 2011 roku o 16 milionów złotych (1,56 proc.). Na koniec grudnia 2013 roku łączna kwota niespłaconych zobowiązań mieszkańców tego regionu była czwartą, najniższą w Polsce. Na koniec grudnia minionego roku przeterminowane zadłużenie mieszkańców regionu stanowiło ponad 2,5 proc. zaległości Polaków. mld zł 39,85 39,03 39,82 36,08 38,30 39,28 35,75 37,03 35,48 1,030 1,000 0,977 0,989 1,032 1,045 1,062 1,013 1,014 XI 2011 III 2012 II V VI 2012 IX 2012 Łączna kwota zaległych płatności (źródło: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP) 20 IX 2013 XI Województwo lubuskie

23 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Liczba klientów podwyższonego ryzyka Liczba klientów, którzy zalegają z płatnością zobowiązań wyniosła na koniec grudnia 2013 roku: 2,32 miliona osób. Obecnie dokładnie osób nie płaci w terminie swoich zobowiązań. W ciągu niespełna roku grupa ta zwiększyła się o ponad 67 tysięcy osób XI 2011 III 2012 VI 2012 IX 2012 II V IX 2013 XI Łączna liczba klientów czasowo niewywiązujących się ze zobowiązań od listopada 2011 do końca grudnia 2013 (źródło danych: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP). Liczba klientów, którzy zalegają z płatnością zobowiązań w województwie lubuskim wyniosła na koniec grudnia 2013 roku: osób. Od końca 2012 roku o ponad 1 tysiąc wzrosła liczba niesolidnych dłużników, czyli w niespełna rok, przybyło ponad 1,3 proc. dłużników XI 2011 III 2012 VI 2012 IX 2012 II V IX 2013 XI Liczba klientów czasowo niewywiązujących się ze zobowiązań w województwie lubuskim od listopada 2011 do końca grudnia 2013 (źródło danych: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP). SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDŹ WIARYGODNOŚĆ 21

24 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Wzrost średniego zadłużenia W województwie lubuskim klient podwyższonego ryzyka finansowego to najczęściej mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia. Średnie zaległe zobowiązanie dla mieszkańców województwa lubuskiego na koniec grudnia 2013 roku wyniosło złotych. Zatem w niespełna rok zadłużenie spadło o 408 złotych, czyli o 3,03 proc. W porównaniu do średniej dla całej Polski, wartość średniego zadłużenia na Podkarpaciu w ciągu minionego roku podlegała zbliżonym tendencjom. Różnica polega na wyraźniejszym spadku zaległości przypadających na jednego dłużnika na koniec minionego roku XI 2011 III 2012 VI 2012 IX 2012 Średnie zadłużenie dla całej Polski II V IX 2013 Średnie zadłużenie w województwie lubuskim Przyrost średniego zadłużenia województwo lubuskie na tle kraju (PLN) (źródło: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP) 22 XI

25 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Najbardziej zadłużone osóby w 16 województwach W ciągu ostatnich trzech miesięcy niespłacone zobowiązania w grupie najbardziej zadłużonych zmalały łącznie o blisko 2,5 miliona złotych, czyli o 0,5 proc. Łączna kwota zaległości tej dziesiątki to ponad 406 milionów złotych, blisko 1 proc. wszystkich niespłaconych zobowiązań Polaków. Na pierwszym miejscu znajduje się osoba pochodząca z województwa mazowieckiego, której łączna suma zaległego zadłużenia wynosi ponad 110 milionów złotych i w ciągu ostatnich trzech miesięcy wzrosła o blisko 2,416 miliona złotych, czyli o około 2,2 proc. Kwota zadłużenia drugiej osoby na liście, pochodzącej z województwa lubelskiego jest już zdecydowanie mniejsza i wynosi ponad 50,8 miliona złotych. Na trzeciej pozycji znajduje się mieszkaniec województwa dolnośląskiego z długiem o wartości ponad 48,6 milionów złotych. We wszystkich przypadkach źródłem zadłużenia są niespłacone kredyty mieszkaniowe, kredyty na zakup towarów, usług, papierów wartościowych oraz niespłacone pożyczki. Największym dłużnikiem w województwie lubelskim jest mężczyzna w wieku 58 lat, którego zaległości przekraczają 6,2 miliona złotych. Kwota zaległości dłużnika Województwo Mazowieckie Lubelskie Dolnośląskie Podkarpackie Zachodniopomorskie Małopolskie Wielkopolskie Kujawsko-pomorskie Pomorskie Śląskie Opolskie Łódzkie Podlaskie Lubuskie Warmińsko-mazurskie Świętokrzyskie SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDŹ WIARYGODNOŚĆ 23

26 WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Najważniejsze liczby 2,38 mld zł zł 8,2 mln zł 24 łączna kwota zaległych płatności Polaków dla województwa łódzkiego liczba klientów podwyższonego ryzyka średnie, zaległe zadłużenie klienta podwyższonego ryzyka na taką kwotę zalega największy dłużnik zanotowany w bazach BIK, BIG InfoMonitor i ZBP

27 WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Łączna kwota zaległych płatności Łączna kwota zaległych płatności klientów podwyższonego ryzyka w województwie łódzkim, odnotowanych w Rejestrze Dłużników prowadzonym przez BIG InfoMonitor oraz w Biurze Informacji Kredytowej, na koniec grudnia 2013 roku wyniosła: 2,38 miliarda złotych. Zobowiązania te wynikają m.in. z niezapłaconych rachunków za energię elektryczną, gaz, usługi telekomunikacyjne, czynsz za mieszkanie, z tytułu alimentów, pożyczek, a także z niespłacanych kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych. Kwota zadłużenia mieszkańców województwa łódzkiego powiększyła się od listopada 2011 roku o 180 milionów złotych (8,1 proc.). Na koniec grudnia 2013 roku łączna kwota niespłaconych zobowiązań mieszkańców tego regionu, była siódmą najwyższą co do wielkości w Polsce. Na koniec grudnia minionego roku przeterminowane zadłużenie mieszkańców regionu stanowiło blisko 6 proc. zaległości Polaków. mld zł 39,85 39,03 39,82 36,08 38,30 39,28 35,75 37,03 35,48 2,203 2,195 2,219 2,244 2,311 2,390 2,430 2,353 2,383 XI 2011 III 2012 II V VI 2012 IX 2012 Łączna kwota zaległych płatności IX 2013 XI Województwo łódzkie (źródło: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP) SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDŹ WIARYGODNOŚĆ 25

28 WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Liczba klientów podwyższonego ryzyka Liczba klientów, którzy zalegają z płatnością zobowiązań wyniosła na koniec grudnia 2013 roku: 2,32 miliona osób. Obecnie dokładnie osób nie płaci w terminie swoich zobowiązań. W ciągu niespełna roku grupa ta zwiększyła się o ponad 67 tysięcy osób XI 2011 III 2012 VI 2012 IX 2012 II V IX 2013 XI Łączna liczba klientów czasowo niewywiązujących się ze zobowiązań od listopada 2011 do końca grudnia 2013 (źródło danych: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP). Liczba klientów, którzy zalegają z płatnością zobowiązań w województwie łódzkim wyniosła na koniec grudnia 2013 roku: osób. Od końca 2012 roku przybyło blisko 3,7 tysiąca niesolidnych dłużników, czyli w niespełna rok ich liczba wzrosła o ponad 2 proc XI 2011 III 2012 VI 2012 IX 2012 II V IX 2013 XI Liczba klientów czasowo niewywiązujących się ze zobowiązań w województwie łódzkim od listopada 2011 do końca grudnia 2013 (źródło danych: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP). 26

29 WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Wzrost średniego zadłużenia W województwie łódzkim klient podwyższonego ryzyka finansowego to najczęściej mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia. Średnie zaległe zobowiązanie dla mieszkańców województwa łódzkiego na koniec grudnia 2013 roku wyniosło złotych. Zatem w niespełna rok zadłużenie wzrosło o zaledwie 16 złotych, czyli o 1 proc. W porównaniu do średniej dla całej Polski, trend przez cały miniony rok był zbliżony, uwzględniając wzrost na początku i spadek na koniec roku XI 2011 III 2012 VI 2012 IX 2012 Średnie zadłużenie dla całej Polski II V IX 2013 XI Średnie zadłużenie w województwie łódzkim Przyrost średniego zadłużenia województwo łódzkie na tle kraju (PLN) (źródło: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP) SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDŹ WIARYGODNOŚĆ 27

30 WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Najbardziej zadłużone osóby w 16 województwach W ciągu ostatnich trzech miesięcy niespłacone zobowiązania w grupie najbardziej zadłużonych zmalały łącznie o blisko 2,5 miliona złotych, czyli o 0,5 proc. Łączna kwota zaległości tej dziesiątki to ponad 406 milionów złotych, blisko 1 proc. wszystkich niespłaconych zobowiązań Polaków. Na pierwszym miejscu znajduje się osoba pochodząca z województwa mazowieckiego, której łączna suma zaległego zadłużenia wynosi ponad 110 milionów złotych i w ciągu ostatnich trzech miesięcy wzrosła o blisko 2,416 miliona złotych, czyli o około 2,2 proc. Kwota zadłużenia drugiej osoby na liście, pochodzącej z województwa lubelskiego jest już zdecydowanie mniejsza i wynosi ponad 50,8 miliona złotych. Na trzeciej pozycji znajduje się mieszkaniec województwa dolnośląskiego z długiem o wartości ponad 48,6 milionów złotych. We wszystkich przypadkach źródłem zadłużenia są niespłacone kredyty mieszkaniowe, kredyty na zakup towarów, usług, papierów wartościowych oraz niespłacone pożyczki. Najbardziej zadłużonym mieszkańcem województwa łódzkiego jest kobieta w wieku 30 lat, której zaległości przekraczają 8,2 miliona złotych. Kwota zaległości dłużnika Województwo Mazowieckie Lubelskie Dolnośląskie Podkarpackie Zachodniopomorskie Małopolskie Wielkopolskie Kujawsko-pomorskie Pomorskie Śląskie Opolskie Łódzkie Podlaskie Lubuskie Warmińsko-mazurskie Świętokrzyskie

31 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Najważniejsze liczby 2,48 mld zł zł 15,4 mln zł łączna kwota zaległych płatności Polaków dla województwa małopolskiego liczba klientów podwyższonego ryzyka średnie, zaległe zadłużenie klienta podwyższonego ryzyka na taką kwotę zalega największy dłużnik zanotowany w bazach BIK, BIG InfoMonitor i ZBP SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDŹ WIARYGODNOŚĆ 29

32 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Łączna kwota zaległych płatności Łączna kwota zaległych płatności klientów podwyższonego ryzyka w województwie małopolskim, odnotowanych w Rejestrze Dłużników prowadzonym przez BIG InfoMonitor oraz w Biurze Informacji Kredytowej, na koniec grudnia 2013 roku wyniosła: 2,48 miliarda złotych. Zobowiązania te wynikają m.in. z niezapłaconych rachunków za energię elektryczną, gaz, usługi telekomunikacyjne, czynsz za mieszkanie, z tytułu alimentów, pożyczek, a także z niespłacanych kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych. Kwota zadłużenia mieszkańców województwa małopolskiego powiększyła się od listopada 2011 roku o 380 milionów złotych (18 proc.). Na koniec grudnia 2013 roku łączna kwota niespłaconych zobowiązań mieszkańców tego regionu, była szóstą najwyższą co do wielkości w Polsce. Na koniec grudnia minionego roku przeterminowane zadłużenie mieszkańców regionu stanowiło ponad 6 proc. zaległości Polaków. mld zł 39,85 39,03 39,82 36,08 38,30 39,28 35,75 37,03 35,48 2,095 2,112 2,167 2,267 2,311 2,390 2,430 2,441 2,475 XI 2011 III 2012 II V VI 2012 IX 2012 Łączna kwota zaległych płatności (źródło: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP) 30 IX 2013 XI Województwo małopolskie

33 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Liczba klientów podwyższonego ryzyka Liczba klientów, którzy zalegają z płatnością zobowiązań wyniosła na koniec grudnia 2013 roku: 2,32 miliona osób. Obecnie dokładnie osób nie płaci w terminie swoich zobowiązań. W ciągu niespełna roku grupa ta zwiększyła się o ponad 67 tysięcy osób XI 2011 III 2012 VI 2012 IX 2012 II V IX 2013 XI Łączna liczba klientów czasowo niewywiązujących się ze zobowiązań od listopada 2011 do końca grudnia 2013 (źródło danych: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP). Liczba klientów, którzy zalegają z płatnością zobowiązań w województwie małopolskim wyniosła na koniec grudnia 2013 roku: osób. Od końca 2012 roku przybyło blisko 3,6 tysiąca niesolidnych dłużników, czyli w niespełna rok, przybyło blisko 2,7 proc. dłużników XI 2011 III 2012 VI 2012 IX 2012 II V IX 2013 XI Liczba klientów czasowo niewywiązujących się ze zobowiązań w województwie małopolskim od listopada 2011 do końca grudnia 2013 (źródło danych: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP). SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDŹ WIARYGODNOŚĆ 31

34 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Wzrost średniego zadłużenia W województwie małopolskim klient podwyższonego ryzyka finansowego to najczęściej mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia. Średnie zaległe zobowiązanie dla mieszkańców województwa małopolskiego na koniec grudnia 2013 roku wyniosło złotych. Zatem w niespełna rok zadłużenie wzrosło o zaledwie 111 złotych, czyli o 0,66 proc. W porównaniu do średniej dla całej Polski, w Małopolsce przeciętne zadłużenie ulegało znaczącym wahaniom. Porównując jednak początek i koniec roku widać, że 2013 zamknął się niższym średnim zadłużeniem w stosunku do stycznia minionego roku XI 2011 III 2012 VI 2012 IX 2012 Średnie zadłużenie dla całej Polski II V IX 2013 Średnie zadłużenie w województwie małopolskim Przyrost średniego zadłużenia województwo małopolskie na tle kraju (PLN) (źródło: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP) 32 XI

35 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Najbardziej zadłużone osóby w 16 województwach W ciągu ostatnich trzech miesięcy niespłacone zobowiązania w grupie najbardziej zadłużonych zmalały łącznie o blisko 2,5 miliona złotych, czyli o 0,5 proc. Łączna kwota zaległości tej dziesiątki to ponad 406 milionów złotych, blisko 1 proc. wszystkich niespłaconych zobowiązań Polaków. Na pierwszym miejscu znajduje się osoba pochodząca z województwa mazowieckiego, której łączna suma zaległego zadłużenia wynosi ponad 110 milionów złotych i w ciągu ostatnich trzech miesięcy wzrosła o blisko 2,416 miliona złotych, czyli o około 2,2 proc. Kwota zadłużenia drugiej osoby na liście, pochodzącej z województwa lubelskiego jest już zdecydowanie mniejsza i wynosi ponad 50,8 miliona złotych. Na trzeciej pozycji znajduje się mieszkaniec województwa dolnośląskiego z długiem o wartości ponad 48,6 milionów złotych. We wszystkich przypadkach źródłem zadłużenia są niespłacone kredyty mieszkaniowe, kredyty na zakup towarów, usług, papierów wartościowych oraz niespłacone pożyczki. Najbardziej zadłużonym mieszkańcem województwa małopolskiego jest mężczyzna w wieku 65 lat, którego zaległości przekraczają 15,4 miliona złotych. Kwota zaległości dłużnika Województwo Mazowieckie Lubelskie Dolnośląskie Podkarpackie Zachodniopomorskie Małopolskie Wielkopolskie Kujawsko-pomorskie Pomorskie Śląskie Opolskie Łódzkie Podlaskie Lubuskie Warmińsko-mazurskie Świętokrzyskie SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDŹ WIARYGODNOŚĆ 33

36 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Najważniejsze liczby 6,06 mld zł zł 110,5 mln zł 34 łączna kwota zaległych płatności Polaków dla województwa mazowieckiego liczba klientów podwyższonego ryzyka średnie, zaległe zadłużenie klienta podwyższonego ryzyka na taką kwotę zalega największy dłużnik zanotowany w bazach BIK, BIG InfoMonitor i ZBP

37 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Łączna kwota zaległych płatności Łączna kwota zaległych płatności klientów podwyższonego ryzyka w województwie mazowieckim, odnotowanych w Rejestrze Dłużników prowadzonym przez BIG InfoMonitor oraz w Biurze Informacji Kredytowej, na koniec grudnia 2013 roku wyniosła: 6,06 miliarda złotych. Zobowiązania te wynikają m.in. z niezapłaconych rachunków za energię elektryczną, gaz, usługi telekomunikacyjne, czynsz za mieszkanie, z tytułu alimentów, pożyczek, a także z niespłacanych kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych. Kwota zadłużenia mieszkańców województwa mazowieckiego powiększyła się od listopada 2011 roku o ponad 1,77 miliarda złotych (41 proc.). Mieszkańcy Mazowsza od lat przewodzą pod względem zadłużenia wśród Polaków. Na koniec grudnia 2013 roku łączna kwota niespłaconych zobowiązań mieszkańców tego regionu, była drugą najwyższą co do wielkości w Polsce. Na koniec grudnia minionego roku przeterminowane zadłużenie mieszkańców Mazowsza stanowiło ponad 15 proc. zaległości Polaków. mld zł 39,85 39,03 39,82 36,08 38,30 39,28 35,75 37,03 35,48 4,883 4,916 5,082 5,225 5,499 5,779 5,822 5,760 6,057 XI 2011 III 2012 II V VI 2012 IX 2012 Łączna kwota zaległych płatności IX 2013 XI Województwo mazowieckie (źródło: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP) SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDŹ WIARYGODNOŚĆ 35

38 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Liczba klientów podwyższonego ryzyka Liczba klientów, którzy zalegają z płatnością zobowiązań wyniosła na koniec grudnia 2013 roku: 2,32 miliona osób. Obecnie dokładnie osób nie płaci w terminie swoich zobowiązań. W ciągu niespełna roku grupa ta zwiększyła się o ponad 67 tysięcy osób XI 2011 III 2012 VI 2012 IX 2012 II V IX 2013 XI Łączna liczba klientów czasowo niewywiązujących się ze zobowiązań od listopada 2011 do końca grudnia 2013 (źródło danych: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP). Liczba klientów, którzy zalegają z płatnością zobowiązań w województwie mazowieckim wyniosła na koniec grudnia 2013 roku: osób. Od końca 2012 roku przybyło ponad 12,9 tysiąca niesolidnych dłużników, czyli w niespełna rok, na Mazowszu przybyło ponad 5 proc. dłużników XI 2011 III 2012 VI 2012 IX 2012 II V IX 2013 XI Liczba klientów czasowo niewywiązujących się ze zobowiązań w województwie mazowieckim od listopada 2011 do końca grudnia 2013 (źródło danych: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP). 36

39 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Wzrost średniego zadłużenia W województwie mazowieckim klient podwyższonego ryzyka finansowego to najczęściej mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia. Obecnie grono dłużników w tym wieku to jedna czwarta (24,97 proc.) wszystkich nierzetelnych płatników w województwie. Na Mazowszu większość dłużników to mężczyźni. Jest ich obecnie ponad 176 tysięcy i stanowią 59 proc. wszystkich mieszkańców mających kłopoty z terminowym płaceniem. Średnie zaległe zobowiązanie dla mieszkańców województwa mazowieckiego na koniec grudnia 2013 roku wyniosło złotych. Zatem w niespełna rok zadłużenie wzrosło o ponad 5 proc., czyli o złotych. Dynamika wzrostu średniego zadłużenia na tym poziomie jest porównywalny do przyrostu średniego zadłużenia dla całej Polski, odstępstwem w ciągu blisko roku stanowią miesiące trzeciego kwartału 2013 roku XI 2011 III 2012 VI 2012 IX 2012 Średnie zadłużenie dla całej Polski II V IX 2013 XI Średnie zadłużenie w województwie mazowieckim Przyrost średniego zadłużenia województwo mazowieckie na tle kraju (PLN) (źródło: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP) SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDŹ WIARYGODNOŚĆ 37

40 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Najbardziej zadłużone osóby w 16 województwach W ciągu ostatnich trzech miesięcy niespłacone zobowiązania w grupie najbardziej zadłużonych zmalały łącznie o blisko 2,5 miliona złotych, czyli o 0,5 proc. Łączna kwota zaległości tej dziesiątki to ponad 406 milionów złotych, blisko 1 proc. wszystkich niespłaconych zobowiązań Polaków. Na pierwszym miejscu znajduje się osoba pochodząca z województwa mazowieckiego, której łączna suma zaległego zadłużenia wynosi ponad 110 milionów złotych i w ciągu ostatnich trzech miesięcy wzrosła o blisko 2,416 miliona złotych, czyli o około 2,2 proc.. Kwota zadłużenia drugiej osoby na liście, pochodzącej z województwa lubelskiego jest już zdecydowanie mniejsza i wynosi ponad 50,8 miliona złotych. Na trzeciej pozycji znajduje się mieszkaniec województwa dolnośląskiego z długiem o wartości ponad 48,6 milionów złotych. We wszystkich przypadkach źródłem zadłużenia są niespłacone kredyty mieszkaniowe, kredyty na zakup towarów, usług, papierów wartościowych oraz niespłacone pożyczki. Kwota zaległości dłużnika Województwo Mazowieckie Lubelskie Dolnośląskie Podkarpackie Zachodniopomorskie Małopolskie Wielkopolskie Kujawsko-pomorskie Pomorskie Śląskie Opolskie Łódzkie Podlaskie Lubuskie Warmińsko-mazurskie Świętokrzyskie

41 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Najważniejsze liczby 0,77 mld zł zł 8,3 mln zł łączna kwota zaległych płatności Polaków dla województwa opolskiego liczba klientów podwyższonego ryzyka średnie, zaległe zadłużenie klienta podwyższonego ryzyka na taką kwotę zalega największy dłużnik zanotowany w bazach BIK, BIG InfoMonitor i ZBP SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDŹ WIARYGODNOŚĆ 39

42 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Łączna kwota zaległych płatności Łączna kwota zaległych płatności klientów podwyższonego ryzyka w województwie opolskim, odnotowanych w Rejestrze Dłużników prowadzonym przez BIG InfoMonitor oraz w Biurze Informacji Kredytowej, na koniec grudnia 2013 roku wyniosła: 0,77 miliarda złotych. Zobowiązania te wynikają m.in. z niezapłaconych rachunków za energię elektryczną, gaz, usługi telekomunikacyjne, czynsz za mieszkanie, z tytułu alimentów, pożyczek, a także z niespłacanych kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych. Kwota zadłużenia mieszkańców województwa opolskiego wzrosła od listopada 2011 roku o 55 milionów złotych (7,69 proc.). Na koniec grudnia 2013 roku łączna kwota niespłaconych zobowiązań mieszkańców tego regionu była trzecią, najniższą w Polsce. Na koniec grudnia minionego roku przeterminowane zadłużenie mieszkańców regionu stanowiło ponad 1,9 proc. zaległości Polaków. mld zł ,03 38,30 39,28 39,85 39,03 39,82 0,74 0,74 0,76 0,78 0,80 0,76 0,77 VI 2012 IX 2012 II V IX 2013 XI 35,48 35,75 36,08 0,72 0,72 XI 2011 III Łączna kwota zaległych płatności (źródło: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP) 40 Województwo opolskie

43 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Liczba klientów podwyższonego ryzyka Liczba klientów, którzy zalegają z płatnością zobowiązań wyniosła na koniec grudnia 2013 roku: 2,32 miliona osób. Obecnie dokładnie osób nie płaci w terminie swoich zobowiązań. W ciągu niespełna roku grupa ta zwiększyła się o ponad 67 tysięcy osób XI 2011 III 2012 VI 2012 IX 2012 II V IX 2013 XI Łączna liczba klientów czasowo niewywiązujących się ze zobowiązań od listopada 2011 do końca grudnia 2013 (źródło danych: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP). Liczba klientów, którzy zalegają z płatnością zobowiązań w województwie opolskim wyniosła na koniec grudnia 2013 roku: osób. Od końca 2012 roku o blisko 1 tysiąc wzrosła niesolidnych dłużników, czyli w niespełna rok, przybyło 2 proc. dłużników XI 2011 III 2012 VI 2012 IX 2012 II V IX 2013 XI Liczba klientów czasowo niewywiązujących się ze zobowiązań w województwie opolskim od listopada 2011 do końca grudnia 2013 (źródło danych: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP). SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDŹ WIARYGODNOŚĆ 41

44 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Wzrost średniego zadłużenia W województwie opolskim klient podwyższonego ryzyka finansowego to najczęściej mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia. Średnie zaległe zobowiązanie dla mieszkańców województwa opolskiego na koniec grudnia 2013 roku wyniosło złotych. Zatem w niespełna rok zadłużenie spadło o 59 złotych, czyli o 0,38 proc. W porównaniu do średniej dla całej Polski wartość przeciętnego zadłużenia na Opolszczyźnie w ciągu minionego roku podlegała zbliżonym tendencjom. Różnica polega na wyraźniejszym spadku zaległości przypadających na jednego dłużnika na koniec minionego roku XI 2011 III 2012 VI 2012 IX 2012 Średnie zadłużenie dla całej Polski II V IX 2013 Średnie zadłużenie w województwie opolskim Przyrost średniego zadłużenia województwo opolskie na tle kraju (PLN) (źródło: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP) 42 XI

45 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Najbardziej zadłużone osóby w 16 województwach W ciągu ostatnich trzech miesięcy niespłacone zobowiązania w grupie najbardziej zadłużonych zmalały łącznie o blisko 2,5 miliona złotych, czyli o 0,5 proc. Łączna kwota zaległości tej dziesiątki to ponad 406 milionów złotych, blisko 1 proc. wszystkich niespłaconych zobowiązań Polaków. Na pierwszym miejscu znajduje się osoba pochodząca z województwa mazowieckiego, której łączna suma zaległego zadłużenia wynosi ponad 110 milionów złotych i w ciągu ostatnich trzech miesięcy wzrosła o blisko 2,416 miliona złotych, czyli o około 2,2 proc. Kwota zadłużenia drugiej osoby na liście, pochodzącej z województwa lubelskiego jest już zdecydowanie mniejsza i wynosi ponad 50,8 miliona złotych. Na trzeciej pozycji znajduje się mieszkaniec województwa dolnośląskiego z długiem o wartości ponad 48,6 milionów złotych. We wszystkich przypadkach źródłem zadłużenia są niespłacone kredyty mieszkaniowe, kredyty na zakup towarów, usług, papierów wartościowych oraz niespłacone pożyczki. Największym dłużnikiem w województwie opolskim jest mężczyzna w wieku 32 lat, którego zaległości wynoszą blisko 8,3 mln złotych. Kwota zaległości dłużnika Województwo Mazowieckie Lubelskie Dolnośląskie Podkarpackie Zachodniopomorskie Małopolskie Wielkopolskie Kujawsko-pomorskie Pomorskie Śląskie Opolskie Łódzkie Podlaskie Lubuskie Warmińsko-mazurskie Świętokrzyskie SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDŹ WIARYGODNOŚĆ 43

46 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Najważniejsze liczby 1,12 mld zł łączna kwota zaległych płatności Polaków dla województwa podkarpackiego liczba klientów podwyższonego ryzyka zł średnie, zaległe zadłużenie klienta podwyższonego ryzyka 37 mln zł na taką kwotę zalega największy dłużnik zanotowany w bazach BIK, BIG InfoMonitor i ZBP

47 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Łączna kwota zaległych płatności Łączna kwota zaległych płatności klientów podwyższonego ryzyka w województwie podkarpackim, odnotowanych w Rejestrze Dłużników prowadzonym przez BIG InfoMonitor oraz w Biurze Informacji Kredytowej, na koniec grudnia 2013 roku wyniosła: 1,12 miliarda złotych. Zobowiązania te wynikają m.in. z niezapłaconych rachunków za energię elektryczną, gaz, usługi telekomunikacyjne, czynsz za mieszkanie, z tytułu alimentów, pożyczek, a także z niespłacanych kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych. Kwota zadłużenia mieszkańców województwa podkarpackiego powiększyła się od listopada 2011 roku o blisko 86 milionów złotych (7,91 proc.). Na koniec grudnia 2013 roku łączna kwota niespłaconych zobowiązań mieszkańców tego regionu, była jedenastą najwyższą co do wielkości w Polsce. Na koniec grudnia minionego roku przeterminowane zadłużenie mieszkańców regionu stanowiło blisko 3 proc. zaległości Polaków. mld zł 39,85 39,03 39,82 36,08 38,30 39,28 35,75 37,03 35,48 1,038 1,049 1,049 1,056 1,086 1,094 1,128 1,110 1,124 XI 2011 III 2012 II V VI 2012 IX 2012 Łączna kwota zaległych płatności IX 2013 XI Województwo podkarpackie (źródło: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP) SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDŹ WIARYGODNOŚĆ 45

48 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Liczba klientów podwyższonego ryzyka Liczba klientów, którzy zalegają z płatnością zobowiązań wyniosła na koniec grudnia 2013 roku: 2,32 miliona osób. Obecnie dokładnie osób nie płaci w terminie swoich zobowiązań. W ciągu niespełna roku grupa ta zwiększyła się o ponad 67 tysięcy osób XI 2011 III 2012 VI 2012 IX 2012 II V IX 2013 XI Łączna liczba klientów czasowo niewywiązujących się ze zobowiązań od listopada 2011 do końca grudnia 2013 (źródło danych: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP). Liczba klientów, którzy zalegają z płatnością zobowiązań w województwie podkarpackim wyniosła na koniec grudnia 2013 roku: osób. Od końca 2012 roku przybyło ponad 3 tysiące niesolidnych dłużników, czyli w niespełna rok ich liczba wzrosła o ponad 4 proc XI 2011 III 2012 VI 2012 IX 2012 II V IX 2013 XI Liczba klientów czasowo niewywiązujących się ze zobowiązań w województwie podkarpackim od listopada 2011 do końca grudnia 2013 (źródło danych: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP). 46

49 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Wzrost średniego zadłużenia W województwie podkarpackim klient podwyższonego ryzyka finansowego to najczęściej mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia. Średnie zaległe zobowiązanie dla mieszkańców województwa podkarpackiego na koniec grudnia 2013 roku wyniosło złotych. Zatem w niespełna rok zadłużenie spadło o 61 złotych, czyli o 0,36 proc. W porównaniu do średniej dla całej Polski, wartość średniego zadłużenia na Podkarpaciu w ciągu minionego roku podlegała niemal identycznym tendencjom. Wyraźny spadek odnotowano na koniec października oraz równie znaczący wzrost na koniec roku XI 2011 III 2012 VI 2012 IX 2012 Średnie zadłużenie dla całej Polski II V IX 2013 XI Średnie zadłużenie w województwie podkarpackim Przyrost średniego zadłużenia województwo podkarpackie na tle kraju (PLN) (źródło: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP) SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDŹ WIARYGODNOŚĆ 47

50 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Najbardziej zadłużone osóby w 16 województwach W ciągu ostatnich trzech miesięcy niespłacone zobowiązania w grupie najbardziej zadłużonych zmalały łącznie o blisko 2,5 miliona złotych, czyli o 0,5 proc. Łączna kwota zaległości tej dziesiątki to ponad 406 milionów złotych, blisko 1 proc. wszystkich niespłaconych zobowiązań Polaków. Na pierwszym miejscu znajduje się osoba pochodząca z województwa mazowieckiego, której łączna suma zaległego zadłużenia wynosi ponad 110 milionów złotych i w ciągu ostatnich trzech miesięcy wzrosła o blisko 2,416 miliona złotych, czyli o około 2,2 proc. Kwota zadłużenia drugiej osoby na liście, pochodzącej z województwa lubelskiego jest już zdecydowanie mniejsza i wynosi ponad 50,8 miliona złotych. Na trzeciej pozycji znajduje się mieszkaniec województwa dolnośląskiego z długiem o wartości ponad 48,6 milionów złotych. We wszystkich przypadkach źródłem zadłużenia są niespłacone kredyty mieszkaniowe, kredyty na zakup towarów, usług, papierów wartościowych oraz niespłacone pożyczki. Największym dłużnikiem w województwie podkarpackim jest mężczyzna mający 53 lata, którego zaległości przekraczają 37 mln złotych. Kwota zaległości dłużnika Województwo Mazowieckie Lubelskie Dolnośląskie Podkarpackie Zachodniopomorskie Małopolskie Wielkopolskie Kujawsko-pomorskie Pomorskie Śląskie Opolskie Łódzkie Podlaskie Lubuskie Warmińsko-mazurskie Świętokrzyskie

51 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Najważniejsze liczby 0,67 mld zł zł 6,3 mln zł łączna kwota zaległych płatności Polaków dla województwa podlaskiego liczba klientów podwyższonego ryzyka średnie, zaległe zadłużenie klienta podwyższonego ryzyka na taką kwotę zalega największy dłużnik zanotowany w bazach BIK, BIG InfoMonitor i ZBP SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDŹ WIARYGODNOŚĆ 49

52 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Łączna kwota zaległych płatności Łączna kwota zaległych płatności klientów podwyższonego ryzyka w województwie podlaskim, odnotowanych w Rejestrze Dłużników prowadzonym przez BIG InfoMonitor oraz w Biurze Informacji Kredytowej, na koniec grudnia 2013 roku wyniosła: 0,67 miliarda złotych. Zobowiązania te wynikają m.in. z niezapłaconych rachunków za energię elektryczną, gaz, usługi telekomunikacyjne, czynsz za mieszkanie, z tytułu alimentów, pożyczek, a także z niespłacanych kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych. Kwota zadłużenia mieszkańców województwa podlaskiego wzrosła od listopada 2011 roku o 6 milionów złotych (0,96 proc.). Na koniec grudnia 2013 roku łączna kwota niespłaconych zobowiązań mieszkańców tego regionu była drugą, najniższą w Polsce. Na koniec grudnia minionego roku przeterminowane zadłużenie mieszkańców regionu stanowiło blisko 1,7 proc. zaległości Polaków. mld zł 39,85 39,03 39,82 36,08 38,30 39,28 35,75 37,03 35,48 0,662 0,622 0,621 0,620 0,645 0,663 0,682 0,662 0,668 XI 2011 III 2012 II V VI 2012 IX 2012 Łączna kwota zaległych płatności (źródło: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP) 50 IX 2013 XI Województwo podlaskie

53 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Liczba klientów podwyższonego ryzyka Liczba klientów, którzy zalegają z płatnością zobowiązań wyniosła na koniec grudnia 2013 roku: 2,32 miliona osób. Obecnie dokładnie osób nie płaci w terminie swoich zobowiązań. W ciągu niespełna roku grupa ta zwiększyła się o ponad 67 tysięcy osób XI 2011 III 2012 VI 2012 IX 2012 II V IX 2013 XI Łączna liczba klientów czasowo niewywiązujących się ze zobowiązań od listopada 2011 do końca grudnia 2013 (źródło danych: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP). Liczba klientów, którzy zalegają z płatnością zobowiązań w województwie podlaskim wyniosła na koniec grudnia 2013 roku: osób. Od końca 2012 roku o blisko 1,8 tysiąca wzrosła niesolidnych dłużników, czyli w niespełna rok, przybyło ponad 3,77 proc. dłużników XI 2011 III 2012 VI 2012 IX 2012 II V IX 2013 XI Liczba klientów czasowo niewywiązujących się ze zobowiązań w województwie podlaskim od listopada 2011 do końca grudnia 2013 (źródło danych: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP). SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDŹ WIARYGODNOŚĆ 51

54 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Wzrost średniego zadłużenia W województwie podlaskim klient podwyższonego ryzyka finansowego to najczęściej mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia. Średnie zaległe zobowiązanie dla mieszkańców województwa podlaskiego na koniec grudnia 2013 roku wyniosło złotych. Zatem w niespełna rok zadłużenie spadło o 39 złotych, czyli o 0,29 proc. W porównaniu do średniej dla całej Polski, wartość przeciętnego zadłużenia na Podkarpaciu w ciągu minionego roku podlegała zbliżonym tendencjom. Różnica polega na wyraźniejszym spadku zaległości przypadających na jednego dłużnika na koniec minionego roku XI 2011 III 2012 VI 2012 IX 2012 Średnie zadłużenie dla całej Polski II V IX 2013 Średnie zadłużenie w województwie podlaskim Przyrost średniego zadłużenia województwo podlaskie na tle kraju (PLN) (źródło: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP) 52 XI

55 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Najbardziej zadłużone osóby w 16 województwach W ciągu ostatnich trzech miesięcy niespłacone zobowiązania w grupie najbardziej zadłużonych zmalały łącznie o blisko 2,5 miliona złotych, czyli o 0,5 proc. Łączna kwota zaległości tej dziesiątki to ponad 406 milionów złotych, blisko 1 proc. wszystkich niespłaconych zobowiązań Polaków. Na pierwszym miejscu znajduje się osoba pochodząca z województwa mazowieckiego, której łączna suma zaległego zadłużenia wynosi ponad 110 milionów złotych i w ciągu ostatnich trzech miesięcy wzrosła o blisko 2,416 miliona złotych, czyli o około 2,2 proc. Kwota zadłużenia drugiej osoby na liście, pochodzącej z województwa lubelskiego jest już zdecydowanie mniejsza i wynosi ponad 50,8 miliona złotych. Na trzeciej pozycji znajduje się mieszkaniec województwa dolnośląskiego z długiem o wartości ponad 48,6 milionów złotych. We wszystkich przypadkach źródłem zadłużenia są niespłacone kredyty mieszkaniowe, kredyty na zakup towarów, usług, papierów wartościowych oraz niespłacone pożyczki. Największym dłużnikiem w województwie podlaskim jest mężczyzna w wieku 41 lat, którego zaległości przekraczają 6,3 miliona złotych. Kwota zaległości dłużnika Województwo Mazowieckie Lubelskie Dolnośląskie Podkarpackie Zachodniopomorskie Małopolskie Wielkopolskie Kujawsko-pomorskie Pomorskie Śląskie Opolskie Łódzkie Podlaskie Lubuskie Warmińsko-mazurskie Świętokrzyskie SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDŹ WIARYGODNOŚĆ 53

56 WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Najważniejsze liczby 2,94 mld zł zł 10,1 mln zł 54 łączna kwota zaległych płatności Polaków dla województwa pomorskiego liczba klientów podwyższonego ryzyka średnie, zaległe zadłużenie klienta podwyższonego ryzyka na taką kwotę zalega największy dłużnik zanotowany w bazach BIK, BIG InfoMonitor i ZBP

57 WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Łączna kwota zaległych płatności Łączna kwota zaległych płatności klientów podwyższonego ryzyka w województwie pomorskim, odnotowanych w Rejestrze Dłużników prowadzonym przez BIG InfoMonitor oraz w Biurze Informacji Kredytowej, na koniec grudnia 2013 roku wyniosła: 2,94 miliarda złotych. Zobowiązania te wynikają m.in. z niezapłaconych rachunków za energię elektryczną, gaz, usługi telekomunikacyjne, czynsz za mieszkanie, z tytułu alimentów, pożyczek, a także z niespłacanych kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych. Kwota zadłużenia mieszkańców województwa pomorskiego powiększyła się od listopada 2011 roku o 360 milionów złotych (14 proc.). Na koniec grudnia 2013 roku łączna kwota niespłaconych zobowiązań mieszkańców tego regionu, była piątą najwyższą co do wielkości w Polsce. Na koniec grudnia minionego roku przeterminowane zadłużenie mieszkańców regionu stanowiło ponad 7 proc. zaległości Polaków. mld zł 39,85 39,03 39,82 36,08 38,30 39,28 35,75 37,03 35,48 2,577 2,631 2,642 2,727 2,816 2,878 2,948 2,889 2,939 XI 2011 III 2012 II V VI 2012 IX 2012 Łączna kwota zaległych płatności IX 2013 XI Województwo pomorskie (źródło: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP) SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDŹ WIARYGODNOŚĆ 55

58 WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Liczba klientów podwyższonego ryzyka Liczba klientów, którzy zalegają z płatnością zobowiązań wyniosła na koniec grudnia 2013 roku: 2,32 miliona osób. Obecnie dokładnie osób nie płaci w terminie swoich zobowiązań. W ciągu niespełna roku grupa ta zwiększyła się o ponad 67 tysięcy osób XI 2011 III 2012 VI 2012 IX 2012 II V IX 2013 XI Łączna liczba klientów czasowo niewywiązujących się ze zobowiązań od listopada 2011 do końca grudnia 2013 (źródło danych: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP). Liczba klientów, którzy zalegają z płatnością zobowiązań w województwie pomorskim wyniosła na koniec grudnia 2013 roku: osób. Od końca 2012 roku przybyło ponad 7,5 tysiąca niesolidnych dłużników, czyli w niespełna rok ich liczba wzrosła o 4,75 proc XI 2011 III 2012 VI 2012 IX 2012 II V IX 2013 XI Liczba klientów czasowo niewywiązujących się ze zobowiązań w województwie pomorskim od listopada 2011 do końca grudnia 2013 (źródło danych: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP). 56

59 WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Wzrost średniego zadłużenia W województwie pomorskim klient podwyższonego ryzyka finansowego to najczęściej mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia. Średnie zaległe zobowiązanie dla mieszkańców województwa pomorskiego na koniec grudnia 2013 roku wyniosło złotych. Zatem w niespełna rok zadłużenie spadło o 64 złote, czyli o 0,36 proc. W porównaniu do średniej dla całej Polski, wartość przeciętnego zadłużenia w województwie pomorskim podległa identycznym tendencją. Przez cały rok różnica między danymi wynosiła około 500 złotych XI 2011 III 2012 VI 2012 IX 2012 Średnie zadłużenie dla całej Polski II V IX 2013 XI Średnie zadłużenie w województwie pomorskim Przyrost średniego zadłużenia województwo pomorskie na tle kraju (PLN) (źródło: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP) SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDŹ WIARYGODNOŚĆ 57

60 WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Najbardziej zadłużone osóby w 16 województwach W ciągu ostatnich trzech miesięcy niespłacone zobowiązania w grupie najbardziej zadłużonych zmalały łącznie o blisko 2,5 miliona złotych, czyli o 0,5 proc. Łączna kwota zaległości tej dziesiątki to ponad 406 milionów złotych, blisko 1 proc. wszystkich niespłaconych zobowiązań Polaków. Na pierwszym miejscu znajduje się osoba pochodząca z województwa mazowieckiego, której łączna suma zaległego zadłużenia wynosi ponad 110 milionów złotych i w ciągu ostatnich trzech miesięcy wzrosła o blisko 2,416 miliona złotych, czyli o około 2,2 proc. Kwota zadłużenia drugiej osoby na liście, pochodzącej z województwa lubelskiego jest już zdecydowanie mniejsza i wynosi ponad 50,8 miliona złotych. Na trzeciej pozycji znajduje się mieszkaniec województwa dolnośląskiego z długiem o wartości ponad 48,6 milionów złotych. We wszystkich przypadkach źródłem zadłużenia są niespłacone kredyty mieszkaniowe, kredyty na zakup towarów, usług, papierów wartościowych oraz niespłacone pożyczki. Największym dłużnikiem w województwie pomorskim jest mężczyzna w wieku 58 lat, którego zaległości przekraczają 10,1 miliona złotych. Kwota zaległości dłużnika Województwo Mazowieckie Lubelskie Dolnośląskie Podkarpackie Zachodniopomorskie Małopolskie Wielkopolskie Kujawsko-pomorskie Pomorskie Śląskie Opolskie Łódzkie Podlaskie Lubuskie Warmińsko-mazurskie Świętokrzyskie

61 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Najważniejsze liczby 8,22 mld zł zł 9,4 mln zł łączna kwota zaległych płatności Polaków dla województwa śląskiego liczba klientów podwyższonego ryzyka średnie, zaległe zadłużenie klienta podwyższonego ryzyka na taką kwotę zalega największy dłużnik zanotowany w bazach BIK, BIG InfoMonitor i ZBP SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDŹ WIARYGODNOŚĆ 59

62 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Łączna kwota zaległych płatności Łączna kwota zaległych płatności klientów podwyższonego ryzyka w województwie śląskim, odnotowanych w Rejestrze Dłużników prowadzonym przez BIG InfoMonitor oraz w Biurze Informacji Kredytowej, na koniec grudnia 2013 roku wyniosła: 8,22 miliarda złotych. Zobowiązania te wynikają m.in. z niezapłaconych rachunków za energię elektryczną, gaz, usługi telekomunikacyjne, czynsz za mieszkanie, z tytułu alimentów, pożyczek, a także z niespłacanych kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych. Kwota zadłużenia mieszkańców województwa śląskiego powiększyła się od listopada 2011 roku o 1,49 miliarda złotych (22 proc.). Na koniec grudnia 2013 roku łączna kwota niespłaconych zobowiązań mieszkańców tego regionu, była najwyższą co do wielkości w Polsce. Na koniec grudnia minionego roku przeterminowane zadłużenie mieszkańców regionu stanowiło ponad 20 proc. zaległości Polaków. mld zł ,03 38,30 39,28 39,85 39,03 39,82 7,10 7,39 7,67 7,98 8,00 8,04 8,22 VI 2012 IX 2012 II V IX 2013 XI 35,48 35,75 36,08 6,73 6,95 XI 2011 III Łączna kwota zaległych płatności (źródło: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP) 60 Województwo śląskie

63 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Liczba klientów podwyższonego ryzyka Liczba klientów, którzy zalegają z płatnością zobowiązań wyniosła na koniec grudnia 2013 roku: 2,32 miliona osób. Obecnie dokładnie osób nie płaci w terminie swoich zobowiązań. W ciągu niespełna roku grupa ta zwiększyła się o ponad 67 tysięcy osób XI 2011 III 2012 VI 2012 IX 2012 II V IX 2013 XI Łączna liczba klientów czasowo niewywiązujących się ze zobowiązań od listopada 2011 do końca grudnia 2013 (źródło danych: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP). Liczba klientów, którzy zalegają z płatnością zobowiązań w województwie śląskim wyniosła na koniec grudnia 2013 roku: osób. Od końca 2012 roku przybyło ponad 15,1 tysiąca niesolidnych dłużników, czyli w niespełna rok ich liczba wzrosła o 4,65 proc XI 2011 III 2012 VI 2012 IX 2012 II V IX 2013 XI Liczba klientów czasowo niewywiązujących się ze zobowiązań w województwie śląskim od listopada 2011 do końca grudnia 2013 (źródło danych: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP). SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDŹ WIARYGODNOŚĆ 61

64 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Wzrost średniego zadłużenia W województwie śląskim klient podwyższonego ryzyka finansowego to najczęściej mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia. Średnie zaległe zobowiązanie dla mieszkańców województwa śląskiego na koniec grudnia 2013 roku wyniosło złotych. Zatem w niespełna rok zadłużenie wrosło o 574 złote, czyli o 2,44 proc. W porównaniu do średniej dla całej Polski wartość przeciętnego zadłużenia w województwie śląskim jest znacząco wyższa i ta różnica na przestrzeni ostatnich 2 lat wzrosła z 500 na blisko 700 złotych XI 2011 III 2012 VI 2012 IX 2012 Średnie zadłużenie dla całej Polski II V IX 2013 Średnie zadłużenie w województwie śląskim Przyrost średniego zadłużenia województwo śląskie na tle kraju (PLN) (źródło: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP) 62 XI

65 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Najbardziej zadłużone osóby w 16 województwach W ciągu ostatnich trzech miesięcy niespłacone zobowiązania w grupie najbardziej zadłużonych zmalały łącznie o blisko 2,5 miliona złotych, czyli o 0,5 proc. Łączna kwota zaległości tej dziesiątki to ponad 406 milionów złotych, blisko 1 proc. wszystkich niespłaconych zobowiązań Polaków. Na pierwszym miejscu znajduje się osoba pochodząca z województwa mazowieckiego, której łączna suma zaległego zadłużenia wynosi ponad 110 milionów złotych i w ciągu ostatnich trzech miesięcy wzrosła o blisko 2,416 miliona złotych, czyli o około 2,2 proc. Kwota zadłużenia drugiej osoby na liście, pochodzącej z województwa lubelskiego jest już zdecydowanie mniejsza i wynosi ponad 50,8 miliona złotych. Na trzeciej pozycji znajduje się mieszkaniec województwa dolnośląskiego z długiem o wartości ponad 48,6 milionów złotych. We wszystkich przypadkach źródłem zadłużenia są niespłacone kredyty mieszkaniowe, kredyty na zakup towarów, usług, papierów wartościowych oraz niespłacone pożyczki. Największym dłużnikiem w województwie śląskim jest mężczyzna w wieku 55 lat, którego zaległości przekraczają 9,4 miliona złotych. Kwota zaległości dłużnika Województwo Mazowieckie Lubelskie Dolnośląskie Podkarpackie Zachodniopomorskie Małopolskie Wielkopolskie Kujawsko-pomorskie Pomorskie Śląskie Opolskie Łódzkie Podlaskie Lubuskie Warmińsko-mazurskie Świętokrzyskie SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDŹ WIARYGODNOŚĆ 63

66 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Najważniejsze liczby 0,57 mld zł zł 2,8 mln zł 64 łączna kwota zaległych płatności Polaków dla województwa świętokrzyskiego liczba klientów podwyższonego ryzyka średnie, zaległe zadłużenie klienta podwyższonego ryzyka na taką kwotę zalega największy dłużnik zanotowany w bazach BIK, BIG InfoMonitor i ZBP

67 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Łączna kwota zaległych płatności Łączna kwota zaległych płatności klientów podwyższonego ryzyka w województwie świętokrzyskim, odnotowanych w Rejestrze Dłużników prowadzonym przez BIG InfoMonitor oraz w Biurze Informacji Kredytowej, na koniec grudnia 2013 roku wyniosła: 0,57 miliarda złotych. Zobowiązania te wynikają m.in. z niezapłaconych rachunków za energię elektryczną, gaz, usługi telekomunikacyjne, czynsz za mieszkanie, z tytułu alimentów, pożyczek, a także z niespłacanych kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych. Kwota zadłużenia mieszkańców województwa świętokrzyskiego spadła się od listopada 2011 roku o 4 miliony złotych (0,63 proc.). Na koniec grudnia 2013 roku łączna kwota niespłaconych zobowiązań mieszkańców tego regionu była najniższą w Polsce. Na koniec grudnia minionego roku przeterminowane zadłużenie mieszkańców tego regionu stanowiło blisko 1,5 proc. zaległości Polaków. mld zł 39,85 39,03 39,82 36,08 38,30 39,28 35,75 37,03 35,48 0,572 0,564 0,566 0,569 0,580 0,583 0,590 0,571 0,569 XI 2011 III 2012 II V VI 2012 IX 2012 Łączna kwota zaległych płatności IX 2013 XI Województwo świętokrzyskie (źródło: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP) SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDŹ WIARYGODNOŚĆ 65

68 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Liczba klientów podwyższonego ryzyka Liczba klientów, którzy zalegają z płatnością zobowiązań wyniosła na koniec grudnia 2013 roku: 2,32 miliona osób. Obecnie dokładnie osób nie płaci w terminie swoich zobowiązań. W ciągu niespełna roku grupa ta zwiększyła się o ponad 67 tysięcy osób XI 2011 III 2012 VI 2012 IX 2012 II V IX 2013 XI Łączna liczba klientów czasowo niewywiązujących się ze zobowiązań od listopada 2011 do końca grudnia 2013 (źródło danych: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP). Liczba klientów, którzy zalegają z płatnością zobowiązań w województwie świętokrzyskim wyniosła na koniec grudnia 2013 roku: osób. Od końca 2012 roku o ponad 2,1 tysiąca spadła liczba niesolidnych dłużników, czyli w niespełna rok, ubyło ponad 4 proc. dłużników XI 2011 III 2012 VI 2012 IX 2012 II V IX 2013 XI Liczba klientów czasowo niewywiązujących się ze zobowiązań w województwie świętokrzyskim od listopada 2011 do końca grudnia 2013 (źródło danych: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP). 66

69 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Wzrost średniego zadłużenia W województwie świętokrzyskim klient podwyższonego ryzyka finansowego to najczęściej mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia. Średnie zaległe zobowiązanie dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego na koniec grudnia 2013 roku wyniosło złotych. Zatem w niespełna rok zadłużenie wzrosło o 265 złotych, czyli o 2,35 proc. W porównaniu do średniej dla całej Polski, wartość średniego zadłużenia tego regionu w ciągu minionego roku podlegała istotniejszym zmianom. Wyraźny wzrost odnotowano na początku roku, ale i spadek w drugiej połowie minionego roku był głębszy XI 2011 III 2012 VI 2012 IX 2012 Średnie zadłużenie dla całej Polski II V IX 2013 XI Średnie zadłużenie w województwie świętokrzyskim Przyrost średniego zadłużenia województwo świętokrzyskie na tle kraju (PLN) (źródło: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP) SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDŹ WIARYGODNOŚĆ 67

70 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Najbardziej zadłużone osóby w 16 województwach W ciągu ostatnich trzech miesięcy niespłacone zobowiązania w grupie najbardziej zadłużonych zmalały łącznie o blisko 2,5 miliona złotych, czyli o 0,5 proc. Łączna kwota zaległości tej dziesiątki to ponad 406 milionów złotych, blisko 1 proc. wszystkich niespłaconych zobowiązań Polaków. Na pierwszym miejscu znajduje się osoba pochodząca z województwa mazowieckiego, której łączna suma zaległego zadłużenia wynosi ponad 110 milionów złotych i w ciągu ostatnich trzech miesięcy wzrosła o blisko 2,416 miliona złotych, czyli o około 2,2 proc. Kwota zadłużenia drugiej osoby na liście, pochodzącej z województwa lubelskiego jest już zdecydowanie mniejsza i wynosi ponad 50,8 miliona złotych. Na trzeciej pozycji znajduje się mieszkaniec województwa dolnośląskiego z długiem o wartości ponad 48,6 milionów złotych. We wszystkich przypadkach źródłem zadłużenia są niespłacone kredyty mieszkaniowe, kredyty na zakup towarów, usług, papierów wartościowych oraz niespłacone pożyczki. Największym dłużnikiem w województwie świętokrzyskim jest mężczyzna w wieku 32 lat, którego zaległości przekraczają 2,8 miliona złotych. Kwota zaległości dłużnika Województwo Mazowieckie Lubelskie Dolnośląskie Podkarpackie Zachodniopomorskie Małopolskie Wielkopolskie Kujawsko-pomorskie Pomorskie Śląskie Opolskie Łódzkie Podlaskie Lubuskie Warmińsko-mazurskie Świętokrzyskie

71 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Najważniejsze liczby 1,12 mld zł zł 6,2 mln zł łączna kwota zaległych płatności Polaków dla województwa warmińsko-mazurskiego liczba klientów podwyższonego ryzyka średnie, zaległe zadłużenie klienta podwyższonego ryzyka na taką kwotę zalega największy dłużnik zanotowany w bazach BIK, BIG InfoMonitor i ZBP SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDŹ WIARYGODNOŚĆ 69

72 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Łączna kwota zaległych płatności Łączna kwota zaległych płatności klientów podwyższonego ryzyka w województwie warmińskomazurskim, odnotowanych w Rejestrze Dłużników prowadzonym przez BIG InfoMonitor oraz w Biurze Informacji Kredytowej, na koniec grudnia 2013 roku wyniosła: 1,12 miliarda złotych. Zobowiązania te wynikają m.in. z niezapłaconych rachunków za energię elektryczną, gaz, usługi telekomunikacyjne, czynsz za mieszkanie, z tytułu alimentów, pożyczek, a także z niespłacanych kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych. Kwota zadłużenia mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego powiększyła się od listopada 2011 roku o zaledwie 6,5 miliona złotych (0,63 proc.). Na koniec grudnia 2013 roku łączna kwota niespłaconych zobowiązań mieszkańców tego regionu, była dwunastą najwyższą co do wielkości w Polsce. Na koniec grudnia minionego roku przeterminowane zadłużenie mieszkańców regionu stanowiło blisko 3 proc. zaległości Polaków. mld zł 39,85 39,03 39,82 36,08 38,30 39,28 35,75 37,03 35,48 1,116 1,076 1,068 1,081 1,032 1,120 1,136 1,114 1,123 XI 2011 III 2012 II V VI 2012 IX 2012 Łączna kwota zaległych płatności XI Województwo warmińsko-mazurskie (źródło: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP) 70 IX 2013

73 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Liczba klientów podwyższonego ryzyka Liczba klientów, którzy zalegają z płatnością zobowiązań wyniosła na koniec grudnia 2013 roku: 2,32 miliona osób. Obecnie dokładnie osób nie płaci w terminie swoich zobowiązań. W ciągu niespełna roku grupa ta zwiększyła się o ponad 67 tysięcy osób XI 2011 III 2012 VI 2012 IX 2012 II V IX 2013 XI Łączna liczba klientów czasowo niewywiązujących się ze zobowiązań od listopada 2011 do końca grudnia 2013 (źródło danych: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP). Liczba klientów, którzy zalegają z płatnością zobowiązań w województwie warmińsko-mazurskim wyniosła na koniec grudnia 2013 roku: osób. Od końca 2012 roku ubyło ponad 3 tysiące niesolidnych dłużników, czyli w niespełna rok ich liczba spadła o ponad 1 proc XI 2011 III 2012 VI 2012 IX 2012 II V IX 2013 XI Liczba klientów czasowo niewywiązujących się ze zobowiązań w województwie warmińsko-mazurskim od listopada 2011 do końca grudnia 2013 (źródło danych: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP). SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDŹ WIARYGODNOŚĆ 71

74 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Wzrost średniego zadłużenia W województwie warmińsko-mazurskim klient podwyższonego ryzyka finansowego to najczęściej mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia. Średnie zaległe zobowiązanie dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na koniec grudnia 2013 roku wyniosło złotych. Zatem w niespełna rok zadłużenie spadło o 460 złotych, czyli o ponad 4 proc. W porównaniu do średniej dla całej Polski wartość średniego zadłużenia na Warmii i Mazurach w ciągu minionego roku podlegała istotniejszym zmianom. W pierwszej połowie roku wyraźnie wzrosło, a w drugiej ulegało znaczącym wahaniom XI 2011 III 2012 VI IX 2012 Średnie zadłużenie dla całej Polski II V IX 2013 XI Średnie zadłużenie w województwie warmińsko-mazurskim Przyrost średniego zadłużenia województwo warmińsko-mazurskie na tle kraju (PLN) (źródło: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP)

75 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Najbardziej zadłużone osóby w 16 województwach W ciągu ostatnich trzech miesięcy niespłacone zobowiązania w grupie najbardziej zadłużonych zmalały łącznie o blisko 2,5 miliona złotych, czyli o 0,5 proc. Łączna kwota zaległości tej dziesiątki to ponad 406 milionów złotych, blisko 1 proc. wszystkich niespłaconych zobowiązań Polaków. Na pierwszym miejscu znajduje się osoba pochodząca z województwa mazowieckiego, której łączna suma zaległego zadłużenia wynosi ponad 110 milionów złotych i w ciągu ostatnich trzech miesięcy wzrosła o blisko 2,416 miliona złotych, czyli o około 2,2 proc. Kwota zadłużenia drugiej osoby na liście, pochodzącej z województwa lubelskiego jest już zdecydowanie mniejsza i wynosi ponad 50,8 miliona złotych. Na trzeciej pozycji znajduje się mieszkaniec województwa dolnośląskiego z długiem o wartości ponad 48,6 milionów złotych. We wszystkich przypadkach źródłem zadłużenia są niespłacone kredyty mieszkaniowe, kredyty na zakup towarów, usług, papierów wartościowych oraz niespłacone pożyczki. Największym dłużnikiem w województwie warmińsko-mazurskim jest mężczyzna w wieku 62 lat, którego zaległości przekraczają 6,2 miliona złotych. Kwota zaległości dłużnika Województwo Mazowieckie Lubelskie Dolnośląskie Podkarpackie Zachodniopomorskie Małopolskie Wielkopolskie Kujawsko-pomorskie Pomorskie Śląskie Opolskie Łódzkie Podlaskie Lubuskie Warmińsko-mazurskie Świętokrzyskie SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDŹ WIARYGODNOŚĆ 73

76 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Najważniejsze liczby 3,44 mld zł zł 12,1 mln zł 74 łączna kwota zaległych płatności Polaków dla województwa wielkopolskiego liczba klientów podwyższonego ryzyka średnie, zaległe zadłużenie klienta podwyższonego ryzyka na taką kwotę zalega największy dłużnik zanotowany w bazach BIK, BIG InfoMonitor i ZBP

77 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Łączna kwota zaległych płatności Łączna kwota zaległych płatności klientów podwyższonego ryzyka w województwie wielkopolskim, odnotowanych w Rejestrze Dłużników prowadzonym przez BIG InfoMonitor oraz w Biurze Informacji Kredytowej, na koniec grudnia 2013 roku wyniosła: 3,44 miliarda złotych. Zobowiązania te wynikają m.in. z niezapłaconych rachunków za energię elektryczną, gaz, usługi telekomunikacyjne, czynsz za mieszkanie, z tytułu alimentów, pożyczek, a także z niespłacanych kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych. Kwota zadłużenia mieszkańców województwa wielkopolskiego powiększyła się od listopada 2011 roku o 110 milionów złotych (3,3 proc.). Na koniec grudnia 2013 roku łączna kwota niespłaconych zobowiązań mieszkańców tego regionu, była trzecią najwyższą co do wielkości w Polsce. Na koniec grudnia minionego roku przeterminowane zadłużenie mieszkańców regionu stanowiło ponad 8,5 proc. zaległości Polaków. mld zł 39,85 39,03 39,82 36,08 38,30 39,28 35,75 37,03 35,48 3,333 3,333 3,270 3,336 3,463 3,473 3,519 3,405 3,444 XI 2011 III 2012 II V VI 2012 IX 2012 Łączna kwota zaległych płatności IX 2013 XI Województwo wielkopolskie (źródło: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP) SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDŹ WIARYGODNOŚĆ 75

78 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Liczba klientów podwyższonego ryzyka Liczba klientów, którzy zalegają z płatnością zobowiązań wyniosła na koniec grudnia 2013 roku: 2,32 miliona osób. Obecnie dokładnie osób nie płaci w terminie swoich zobowiązań. W ciągu niespełna roku grupa ta zwiększyła się o ponad 67 tysięcy osób XI 2011 III 2012 VI 2012 IX 2012 II V IX 2013 XI Łączna liczba klientów czasowo niewywiązujących się ze zobowiązań od listopada 2011 do końca grudnia 2013 (źródło danych: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP). Liczba klientów, którzy zalegają z płatnością zobowiązań w województwie wielkopolskim wyniosła na koniec grudnia 2013 roku: osób. Od końca 2012 roku ubyło 2,6 tysiąca niesolidnych dłużników, czyli w niespełna rok ich liczba spadła o 1,26 proc XI 2011 III 2012 VI 2012 IX 2012 II V IX 2013 XI Liczba klientów czasowo niewywiązujących się ze zobowiązań w województwie wielkopolskim od listopada 2011 do końca grudnia 2013 (źródło danych: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP). 76

79 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Wzrost średniego zadłużenia W województwie wielkopolskim klient podwyższonego ryzyka finansowego to najczęściej mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia. Średnie zaległe zobowiązanie dla mieszkańców województwa wielkopolskiego na koniec grudnia 2013 roku wyniosło złotych. Zatem w niespełna rok zadłużenie wrosło o 119 złotych, czyli o 0,72 proc. W porównaniu do średniej dla całej Polski, wartości przeciętnego zadłużenia w województwie wielkopolskim na przestrzeni ostatnich 2 lat prawie się pokrywają XI 2011 III 2012 VI 2012 IX 2012 Średnie zadłużenie dla całej Polski II V IX 2013 XI Średnie zadłużenie w województwie wielkopolskim Przyrost średniego zadłużenia województwo wielkopolskie na tle kraju (PLN) (źródło: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP) SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDŹ WIARYGODNOŚĆ 77

80 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Najbardziej zadłużone osóby w 16 województwach W ciągu ostatnich trzech miesięcy niespłacone zobowiązania w grupie najbardziej zadłużonych zmalały łącznie o blisko 2,5 miliona złotych, czyli o 0,5 proc. Łączna kwota zaległości tej dziesiątki to ponad 406 milionów złotych, blisko 1 proc. wszystkich niespłaconych zobowiązań Polaków. Na pierwszym miejscu znajduje się osoba pochodząca z województwa mazowieckiego, której łączna suma zaległego zadłużenia wynosi ponad 110 milionów złotych i w ciągu ostatnich trzech miesięcy wzrosła o blisko 2,416 miliona złotych, czyli o około 2,2 proc. Kwota zadłużenia drugiej osoby na liście, pochodzącej z województwa lubelskiego jest już zdecydowanie mniejsza i wynosi ponad 50,8 miliona złotych. Na trzeciej pozycji znajduje się mieszkaniec województwa dolnośląskiego z długiem o wartości ponad 48,6 milionów złotych. We wszystkich przypadkach źródłem zadłużenia są niespłacone kredyty mieszkaniowe, kredyty na zakup towarów, usług, papierów wartościowych oraz niespłacone pożyczki. Najbardziej zadłużony mieszkaniec Wielkopolski to kobieta w wieku 55 lat, której łączne zaległości przekraczają 12 milionów złotych. Kwota zaległości dłużnika Województwo Mazowieckie Lubelskie Dolnośląskie Podkarpackie Zachodniopomorskie Małopolskie Wielkopolskie Kujawsko-pomorskie Pomorskie Śląskie Opolskie Łódzkie Podlaskie Lubuskie Warmińsko-mazurskie Świętokrzyskie

81 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Najważniejsze liczby 2,14 mld zł łączna kwota zaległych płatności Polaków dla województwa zachodniopomorskiego liczba klientów podwyższonego ryzyka zł średnie, zaległe zadłużenie klienta podwyższonego ryzyka 16 mln zł na taką kwotę zalega największy dłużnik zanotowany w bazach BIK, BIG InfoMonitor i ZBP SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDŹ WIARYGODNOŚĆ 79

82 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Łączna kwota zaległych płatności Łączna kwota zaległych płatności klientów podwyższonego ryzyka w województwie zachodniopomorskim, odnotowanych w Rejestrze Dłużników prowadzonym przez BIG InfoMonitor oraz w Biurze Informacji Kredytowej, na koniec grudnia 2013 roku wyniosła: 2,14 miliarda złotych. Zobowiązania te wynikają m.in. z niezapłaconych rachunków za energię elektryczną, gaz, usługi telekomunikacyjne, czynsz za mieszkanie, z tytułu alimentów, pożyczek, a także z niespłacanych kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych. Kwota zadłużenia mieszkańców województwa zachodniopomorskiego powiększyła się od listopada 2011 roku o 109 milionów złotych (5,11 proc.). Na koniec grudnia 2013 roku łączna kwota niespłaconych zobowiązań mieszkańców tego regionu, była dziewiątą najwyższą co do wielkości w Polsce. Na koniec grudnia minionego roku przeterminowane zadłużenie mieszkańców regionu stanowiło ponad 5 proc. zaległości Polaków. mld zł 39,85 39,03 39,82 36,08 38,30 39,28 35,75 37,03 35,48 2,028 2,031 2,029 2,165 2,130 2,150 2,198 2,120 2,137 XI 2011 III 2012 II V VI 2012 IX 2012 Łączna kwota zaległych płatności XI Województwo zachodniopomorskie (źródło: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP) 80 IX 2013

83 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Liczba klientów podwyższonego ryzyka Liczba klientów, którzy zalegają z płatnością zobowiązań wyniosła na koniec grudnia 2013 roku: 2,32 miliona osób. Obecnie dokładnie osób nie płaci w terminie swoich zobowiązań. W ciągu niespełna roku grupa ta zwiększyła się o ponad 67 tysięcy osób XI 2011 III 2012 VI 2012 IX 2012 II V IX 2013 XI Łączna liczba klientów czasowo niewywiązujących się ze zobowiązań od listopada 2011 do końca grudnia 2013 (źródło danych: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP). Liczba klientów, którzy zalegają z płatnością zobowiązań w województwie zachodniopomorskim wyniosła na koniec grudnia 2013 roku: osób. Od końca 2012 roku przybyło 457 niesolidnych dłużników, czyli w niespełna rok ich liczba wzrosła o 0,32 proc XI 2011 III 2012 VI 2012 IX 2012 II V IX 2013 XI Liczba klientów czasowo niewywiązujących się ze zobowiązań w województwie zachodniopomorskim od listopada 2011 do końca grudnia 2013 (źródło danych: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP). SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDŹ WIARYGODNOŚĆ 81

84 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Wzrost średniego zadłużenia W województwie zachodniopomorskim klient podwyższonego ryzyka finansowego to najczęściej mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia. Średnie zaległe zobowiązanie dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego na koniec grudnia 2013 roku wyniosło złotych. Zatem w niespełna rok zadłużenie spadło o 3 złote, czyli o 0,02 proc. W porównaniu do średniej dla całej Polski, wartość przeciętnego zadłużenia w województwie zachodniopomorskim, mimo spadku, który odnotowano na koniec roku, jest zbliżona do pozostałych województw XI 2011 III 2012 VI 2012 IX 2012 Średnie zadłużenie dla całej Polski II V IX 2013 Przyrost średniego zadłużenia województwo zachodniopomorskie na tle kraju (PLN) (źródło: BIG InfoMonitor, BIK, ZBP) 82 XI Średnie zadłużenie w województwie zachodniopomorskim

85 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Najbardziej zadłużone osóby w 16 województwach W ciągu ostatnich trzech miesięcy niespłacone zobowiązania w grupie najbardziej zadłużonych zmalały łącznie o blisko 2,5 miliona złotych, czyli o 0,5 proc. Łączna kwota zaległości tej dziesiątki to ponad 406 milionów złotych, blisko 1 proc. wszystkich niespłaconych zobowiązań Polaków. Na pierwszym miejscu znajduje się osoba pochodząca z województwa mazowieckiego, której łączna suma zaległego zadłużenia wynosi ponad 110 milionów złotych i w ciągu ostatnich trzech miesięcy wzrosła o blisko 2,416 miliona złotych, czyli o około 2,2 proc. Kwota zadłużenia drugiej osoby na liście, pochodzącej z województwa lubelskiego jest już zdecydowanie mniejsza i wynosi ponad 50,8 miliona złotych. Na trzeciej pozycji znajduje się mieszkaniec województwa dolnośląskiego z długiem o wartości ponad 48,6 milionów złotych. We wszystkich przypadkach źródłem zadłużenia są niespłacone kredyty mieszkaniowe, kredyty na zakup towarów, usług, papierów wartościowych oraz niespłacone pożyczki. Największym dłużnikiem w województwie zachodniopomorskim jest mężczyzna w wieku 45 lat, którego zaległości przekraczają 16 milionów złotych. Kwota zaległości dłużnika Województwo Mazowieckie Lubelskie Dolnośląskie Podkarpackie Zachodniopomorskie Małopolskie Wielkopolskie Kujawsko-pomorskie Pomorskie Śląskie Opolskie Łódzkie Podlaskie Lubuskie Warmińsko-mazurskie Świętokrzyskie SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDŹ WIARYGODNOŚĆ 83

86 Analiza Kredyt na dom czy mieszkanie od teraz tylko z wkładem własnym 2014 rok przyniósł kolejne zmiany w zasadach przyznawania kredytów hipotecznych. Od stycznia banki wymagają od klienta, który stara się o kredyt, posiadanie minimalnego wkładu własnego w wysokości 5 proc. wartości kredytu. Zmiana ta stanowi próbę wprowadzenia zasad kredytowania hipotecznego obowiązujących na rynkach bardziej niż nasz rozwiniętych, w przypadku finansowania nieruchomości mieszkaniowej kredytem hipotecznym. Ten wymóg nie powinien być traktowany jako ograniczenie w dostępie do kredytów hipotecznych z uwagi na dwa bardzo istotne elementy ryzyka: ryzyko kredytobiorcy i ryzyko banku. Bolesław Meluch Związek Banków Polskich Bank musi dokonać oceny ryzyka kredytowego. Z punktu widzenia banku, kredytowanie na poziomie 100 proc. jest dopuszczalne, ale obarczone dużym ryzykiem. W przypadku spadku wartości zabezpieczenia poniżej wartości pozostałego do spłaty kredytu, bank albo będzie musiał zwrócić się do kredytobiorcy o dodatkowe zabezpieczenie (dobrze, aby kredytobiorca takowym dysponował), albo kredytobiorca nie będzie miał ochoty lub możliwości spłaty zadłużenia, a wtedy ewentualne postępowanie windykacyjne nie zaspokoi roszczenia banku. Z drugiej strony, kredytobiorca powinien zdawać sobie sprawę, iż czym wyższy wkład własny, tym bardziej dogodne dla niego warunki kredytowania. A tym samym mniejsze zobowiązania miesięczne. Przy obecnych warunkach oprocentowania kredytu hipotecznego, wymóg wkładu własnego w wysokości 5 proc. powinien być poziomem akceptowalnym przez klientów. Inaczej może być, gdy zgodnie z regulacją Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego, docelowo w 2017 roku minimalny wymagany wkład własny będzie musiał stanowić 20 proc. wartości nieruchomości. Oznacza to, iż dla mieszkania o wartości 200 tys. nabywca (kredytobiorca) będzie musiał posiadać wkład na poziomie 40 tys. złotych. Jeżeli mieszkanie kupowane jest w tzw. stanie deweloperskim, nabywca będzie musiał także posiadać środki na wykończenie tego mieszkania, czyli dodatkowe 20 proc. jego wartości. Tym samym, przy rozważaniu zakupu mieszkania, bez względu na to czy może ono być objęte programem Mieszkania dla Młodych, czy też nie, należy bardzo uważnie podejmować decyzję o inwestycji, która przez co najmniej kilkanaście lat będzie największą pozycją w budżecie. Jeżeli nie mamy przynajmniej minimalnego wkładu, aby uzyskać pozytywną ocenę zdolności kredytowej, a także dogodniejsze warunki kredytowania, powinniśmy rozważyć inne opcje: np. najem na warunkach rynkowych. 84

87 Słowniczek terminów oraz definicje Klient podwyższonego ryzyka (ew. nierzetelny dłużnik; osoba zalegająca z regulowaniem zobowiązań) dłużnik opóźniający się ze spłatą zobowiązań. Są to osoby zgłoszone do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, bądź notowane w BIK posiadające zaległości wyższe niż 200 zł niespłacane przez więcej niż 60 dni. Dłużnik Każda osoba posiadająca zobowiązanie finansowe wobec banku, firmy telekomunikacyjnej lub jakiegokolwiek innego podmiotu gospodarczego lub instytucji również osoba spłacająca zobowiązania w terminie. Wierzyciel Firma, instytucja lub osoba fizyczna, uprawniona z mocy zobowiązania (podatkowego, cywilnoprawnego, kredytowego bądź ubezpieczeniowego) do otrzymania świadczenia pieniężnego od dłużnika. Zaległe zadłużenie (ew. zaległe płatności; niespłacane zadłużenie) łączna kwota zobowiązań zgłoszonych do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz notowanych w BIK wyższych niż 200 zł niespłacanych przez okres dłuższy niż 60 dni. Rejestr Dłużników BIG Baza danych stworzona przez BIG InfoMonitor S.A., w której gromadzone są dane na temat dłużników niespłacających terminowo swoich zobowiązań, które następnie udostępniane są w formie raportów. Biuro Informacji Gospodarczej (BIG) Instytucja gromadząca dane o nierzetelnych dłużnikach, np.: InfoMonitor. BIGi działają w oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych1 z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 14 maja 2010 r). Biuro Informacji Kredytowej (BIK) Instytucja utworzona przez banki z inicjatywy Związku Banków Polskich, która gromadzi i integruje dane dotyczące zobowiązań kredytowych klientów banków. Działa zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i gwarantuje każdemu możliwość sprawdzenia raz na 6 miesięcy swoich danych przekazywanych do BIK przez banki oraz SKOKi. Związek Banków Polskich Samorządowa organizacja banków zrzeszająca banki działające na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, utworzone i działające na podstawie prawa polskiego. Centrum Informacji Gospodarczej (CIG) Ogólnopolska sieć regionalnych biur, w których Doradcy Klienta pokazują, jak uzyskać dostęp i skutecznie wykorzystywać najważniejsze produkty i usługi liderów polskiego rynku wymiany informacji w celu windykacji należności. Informacja gospodarcza Szczegółowe informacje na temat zobowiązania pieniężnego podmiotu gospodarczego bądź osoby fizycznej, stanu postępowań dotyczących jego egzekwowania oraz kwestionowaniu przez dłużnika istnienia zobowiązania. Obrót informacją gospodarczą System stworzony, aby zmniejszyć ryzyko niewypłacalności w kontaktach biznesowych. Informacje gospodarcze są przekazywane do BIGów m.in. przez przedsiębiorców, samorządy, instytucje finansowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe, a następnie udostępniane uczestnikom obrotu gospodarczego w formie raportów. Usługi masowe Usługi dostarczane szerokiej grupie klientów, np. telekomunikacyjne, przewozowe, energia, gaz, itp. SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDŹ WIARYGODNOŚĆ 85

88 Jesteś zainteresowany współpracą z BIG InfoMonitor? Skontaktuj się z naszym przedstawicielem w Twoim regionie: CIG Gdańsk: tel. (58) tel. kom CIG Katowice: tel. (32) /981 tel. kom CIG Kraków: tel. (12) tel. kom CIG Łódź: tel. (42) tel. kom CIG Poznań: tel. (61) tel. kom CIG Rzeszów: tel.( 17) tel. kom CIG Warszawa: tel. (22) tel. kom CIG Wrocław: tel. (71) tel. kom KIR Białystok - przedstawiciel CIG: tel. kom KIR Bydgoszcz - przedstawiciel CIG: tel. kom KIR Kielce - przedstawiciel CIG: tel. (41) tel. kom KIR Lublin - przedstawiciel CIG: tel. (41) tel. kom KIR Olsztyn - przedstawiciel CIG: tel. (89) tel. kom KIR Szczecin - przedstawiciel CIG: tel. kom KIR Zielona Góra - przedstawiciel CIG: tel. kom Przek az 10,5 aliśmy informmln gospo acji da w 201 rczych 2 r. Rekomendują:

89

90

InfoDług www.big.pl/infodlug Profil klienta podwyższonego ryzyka Klient podwyższonego ryzyka finansowego to najczęściej mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia, mieszkający w województwie śląskim lub mazowieckim,

Bardziej szczegółowo

InfoDług Profil klienta podwyższonego ryzyka Klient podwyższonego ryzyka finansowego to najczęściej mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia, mieszkający w województwie śląskim lub mazowieckim, w mieście

Bardziej szczegółowo

InfoDług www.big.pl/infodlug Profil klienta podwyższonego ryzyka Klient podwyższonego ryzyka finansowego to najczęściej mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia, mieszkający w województwie śląskim lub mazowieckim,

Bardziej szczegółowo

W 2013 roku zaległe zobowiązania Polaków rosły najwolniej od 6 lat!

W 2013 roku zaległe zobowiązania Polaków rosły najwolniej od 6 lat! Kontakt: Aleksandra Lewko Rzecznik Prasowy Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. tel.: (22) 486 56 16, kom.: 504 074 218 Aleksandra.Lewko@InfoMonitor.pl Warszawa, 08 stycznia 2014 r. W 2013 roku

Bardziej szczegółowo

InfoDług Kwota zaległych płatności w poszczególnych województwach Na koniec grudnia 2011 r. większość województw polskich przekroczyła 1 miliard złotych zaległości płatniczych, obecnie jest ich 13 z 16

Bardziej szczegółowo

InfoDług www.big.pl/infodlug Profil klienta podwyższonego ryzyka Klient podwyższonego ryzyka finansowego to najczęściej mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia, mieszkający w województwie śląskim lub mazowieckim,

Bardziej szczegółowo

E D Y C J A 2 5. Partnerem Merytorycznym jest Biuro Informacji Kredytowej S.A.

E D Y C J A 2 5. Partnerem Merytorycznym jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. E D Y C J A 2 5. Październik 2013 Partnerem Merytorycznym jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor): Wymienia informacje gospodarcze (informacje

Bardziej szczegółowo

E D Y C J A 2 4. Partnerem Merytorycznym jest Biuro Informacji Kredytowej S.A.

E D Y C J A 2 4. Partnerem Merytorycznym jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. E D Y C J A 2 4. Lipiec 2013 Partnerem Merytorycznym jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor): Wymienia informacje gospodarcze (informacje

Bardziej szczegółowo

E D Y C J A 2 7. Partnerem Merytorycznym jest Biuro Informacji Kredytowej S.A.

E D Y C J A 2 7. Partnerem Merytorycznym jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. E D Y C J A 2 7. Kwiecień 2014 Partnerem Merytorycznym jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor): Wymienia informacje gospodarcze (informacje

Bardziej szczegółowo

K w i e c i e ń 2 0 1 3

K w i e c i e ń 2 0 1 3 www.big.pl/infodlug K w i e c i e ń 2 0 1 3 2 3. E D Y C J A Partnerem Merytorycznym jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor): Wymienia informacje

Bardziej szczegółowo

Marzec E D Y C J A

Marzec E D Y C J A Marzec 2012 1 9 E D Y C J A Ogólnopolski raport o zaległym zadłużeniu i klientach podwyższonego ryzyka 19. edycja Wstęp 3 O raporcie InfoDług 4 InfoDług w liczbach 5 Profil klienta podwyższonego ryzyka

Bardziej szczegółowo

ogólnopolski raport o klientach wysokiego i podwyższonego ryzyka w obrocie gospodarczym maj 2008 O raporcie... 3 Gospodarczej S.A...

ogólnopolski raport o klientach wysokiego i podwyższonego ryzyka w obrocie gospodarczym maj 2008 O raporcie... 3 Gospodarczej S.A... ogólnopolski raport o klientach wysokiego i podwyższonego ryzyka w obrocie gospodarczym maj 2008 O raporcie... 3 Liczba informacji gospodarczych dostępnych poprzez InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

E D Y C J A 2 8. Patronem jest Biuro Informacji Kredytowej S.A.

E D Y C J A 2 8. Patronem jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. E D Y C J A 2 8. Lipiec 2014 Patronem jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor): Wymienia informacje gospodarcze (informacje o dłużnikach -

Bardziej szczegółowo

Patronem jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. E D Y C J A 2 9.

Patronem jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. E D Y C J A 2 9. Patronem jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. E D Y C J A Październik 2014 2 9. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor): Wymienia informacje gospodarcze (informacje o dłużnikach

Bardziej szczegółowo

Spłacalność kredytów mieszkaniowych 13

Spłacalność kredytów mieszkaniowych 13 Spis treści Ogólnopolski raport o klientach wysokiego i podwyższonego ryzyka w obrocie gospodarczym Maj 2009 O raporcie 4 Łączna kwota zaległych płatności 6 Liczba klientów podwyższonego ryzyka 8 Liczba

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Ogólnopolski raport o klientach wysokiego i podwyższonego ryzyka w obrocie gospodarczym. Luty 2009. Kredytowanie gospodarstw domowych 13

Spis treści. Ogólnopolski raport o klientach wysokiego i podwyższonego ryzyka w obrocie gospodarczym. Luty 2009. Kredytowanie gospodarstw domowych 13 Spis treści Ogólnopolski raport o klientach wysokiego i podwyższonego ryzyka w obrocie gospodarczym Luty 2009 O raporcie 3 Łączna kwota zaległych płatności 5 Liczba klientów podwyższonego ryzyka 7 Liczba

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm

Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem Moduł: Zarządzanie ryzykiem finansowym w biznesie i życiu osobistym SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW ODZYSKUJ

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A.

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. O czym będę mówił? Diagnoza kryzysu finansowego wzrost liczby zadłużonych firm i konsumentów

Bardziej szczegółowo

Systemy wymiany informacji gospodarczej a rynek obrotu wierzytelnościami. Mariusz Hildebrand Wiceprezes Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor

Systemy wymiany informacji gospodarczej a rynek obrotu wierzytelnościami. Mariusz Hildebrand Wiceprezes Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor Systemy wymiany informacji gospodarczej a rynek obrotu wierzytelnościami Mariusz Hildebrand Wiceprezes Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor Kilka faktów dotyczących zadłużenia Polaków 42 41 40 mld

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDZAJ WIARYGODNOŚĆ

Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDZAJ WIARYGODNOŚĆ Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDZAJ WIARYGODNOŚĆ Źródło: Raport BIG, wrzesień 2014 r. Nieterminowe płatności a prowadzenie

Bardziej szczegółowo

L u t y 2 0 1 3 2 2. E D Y C J A. Partnerem Merytorycznym jest Biuro Informacji Kredytowej S.A.

L u t y 2 0 1 3 2 2. E D Y C J A. Partnerem Merytorycznym jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. www.big.pl/infodlug L u t y 2 0 1 3 2 2. E D Y C J A Partnerem Merytorycznym jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor): Wymienia informacje

Bardziej szczegółowo

www.cpb.pl Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji

www.cpb.pl Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji www.cpb.pl Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji System wymiany informacji finansowej w Polsce i na świecie rola BIK POWSTANIE BIK Powstanie BIK październik 1997. Akcjonariusze:

Bardziej szczegółowo

InfoDług. Ogólnopolski raport o zaległym zadłużeniu i niesolidnych dłużnikach 33. EDYCJA KWIECIEŃ czynsz. rata kredytu. alimenty.

InfoDług. Ogólnopolski raport o zaległym zadłużeniu i niesolidnych dłużnikach 33. EDYCJA KWIECIEŃ czynsz. rata kredytu. alimenty. KWIECIEŃ 2017 InfoDług Ogólnopolski raport o zaległym zadłużeniu i niesolidnych dłużnikach 33. EDYCJA telefon? alimenty?? rata kredytu czynsz? www.big.pl/infodlug Partnerem Merytorycznym jest Biuro Informacji

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2011 1 5 E D Y C J A

Lipiec 2011 1 5 E D Y C J A Lipiec 2011 1 5 E D Y C J A Spis treści Spis treści 2 Wstęp 3 Badanie wskaźnik BIG 4 Najważniejsze liczby 5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych sektorach

Bardziej szczegółowo

InfoDług. Ogólnopolski raport o zaległym zadłużeniu i niesolidnych dłużnikach 34. EDYCJA LUTY czynsz. rata kredytu. alimenty.

InfoDług. Ogólnopolski raport o zaległym zadłużeniu i niesolidnych dłużnikach 34. EDYCJA LUTY czynsz. rata kredytu. alimenty. LUTY 2018 InfoDług Ogólnopolski raport o zaległym zadłużeniu i niesolidnych dłużnikach 34. EDYCJA telefon? alimenty?? rata kredytu czynsz? www.big.pl/infodlug Partnerem Merytorycznym jest Biuro Informacji

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce

Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce !!!!!! 1! Historia!rynku!wierzytelności!w!Polsce! 2! Podział!rynku!windykacji! 3! Determinanty!rynku!usług!windykacji! 4! Otoczenie!konkurencyjne!

Bardziej szczegółowo

Raport Windykacja 2010 Grupa KRUK. Wrocław, 12 sierpnia 2010

Raport Windykacja 2010 Grupa KRUK. Wrocław, 12 sierpnia 2010 Raport Windykacja 2010 Grupa KRUK Wrocław, 12 sierpnia 2010 Raport Windykacja 2010 główni gracze na rynku W rankingu wzięło udział 8 głównych graczy na rynku usług zarządzania wierzytelnościami. Łączna

Bardziej szczegółowo

Raport Windykacja styczeń-grudzień 2011

Raport Windykacja styczeń-grudzień 2011 Grupa Kapitałowa KRUK Raport Windykacja styczeń-grudzień 2011 Wrocław, 06.03.2012 Rynek windykacji w Polsce Źródło: Gazeta Giełdy Parkiet Akcjonariusze windykatorów mają powody do optymizmu z dnia 04-05

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski raport o klientach wysokiego i podwyższonego ryzyka w obrocie gospodarczym. Sierpień O raporcie 5

Ogólnopolski raport o klientach wysokiego i podwyższonego ryzyka w obrocie gospodarczym. Sierpień O raporcie 5 2 Spis treści Ogólnopolski raport o klientach wysokiego i podwyższonego ryzyka w obrocie gospodarczym Sierpień 2009 O raporcie 5 Krótko InfoDług w liczbach 6 Łączna kwota zaległych płatności 8 Liczba klientów

Bardziej szczegółowo

Znaczenie wiarygodności finansowej firmy w. gospodarczego. Czerwiec 2013

Znaczenie wiarygodności finansowej firmy w. gospodarczego. Czerwiec 2013 Znaczenie wiarygodności finansowej firmy w czasach spowolnienia gospodarczego Czerwiec 2013 Plan 1. Jak zarządzać ryzykiem w czasach kryzysu? 2. Efekt kryzysu wzrost liczny zadłużonych 3. Jak sprawdzać

Bardziej szczegółowo

Luty E D Y C J A

Luty E D Y C J A Luty 0 7 E D Y C J A Spis treści Spis treści Wstęp Badanie wskaźnik BIG 4 Najważniejsze liczby 5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych sektorach 7 Nieterminowe

Bardziej szczegółowo

Historia rynku wierzytelności w Polsce. Determinanty rynku usług windykacji. Perspektywy rozwoju rynku wierzytelności

Historia rynku wierzytelności w Polsce. Determinanty rynku usług windykacji. Perspektywy rozwoju rynku wierzytelności Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce 1 2 3 4 5 6 Historia rynku wierzytelności w Polsce Podział rynku windykacji Determinanty rynku usług windykacji Otoczenie konkurencyjne Statystyki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy DTP S.A. wyniki finansowe za 1 kw. 2014 r.

Prezentacja firmy DTP S.A. wyniki finansowe za 1 kw. 2014 r. Prezentacja firmy DTP S.A. wyniki finansowe za 1 kw. 2014 r. Skład akcjonariatu stan na dzień 7.05.2014 r. l. akcji proc. akcji Paged Capital Sp. z o.o. 16 988 566 47,57% JAMICO Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna

Bardziej szczegółowo

G r u d z i e ń 24. E D Y C J A

G r u d z i e ń 24. E D Y C J A G r u d z i e ń 20 24. E D Y C J A Spis treści Spis treści 2 Wstęp Badanie Wskaźnik BIG 4 Najważniejsze liczby 5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Zatory płatnicze jak ich uniknąć. 20 kwietnia 2016 r.

Zatory płatnicze jak ich uniknąć. 20 kwietnia 2016 r. Zatory płatnicze jak ich uniknąć 20 kwietnia 2016 r. Agenda Zatory Badania, statystyki, przyczyny Prewencja sprawdź żeby nie stracić Proces likwidacji zatorów Podsumowanie Agenda Zatory Badania, statystyki,

Bardziej szczegółowo

Październik E D Y C J A

Październik E D Y C J A Październik 2011 16 E D Y C J A Spis treści Spis treści 2 Wstęp 3 Badanie wskaźnik BIG 4 Najważniejsze liczby 5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych sektorach

Bardziej szczegółowo

ŚNIADANIE PRASOWE TRENDY NA RYNKU KREDYTÓW

ŚNIADANIE PRASOWE TRENDY NA RYNKU KREDYTÓW ŚNIADANIE PRASOWE TRENDY NA RYNKU KREDYTÓW DLA LUDNOŚCI I FIRM W 2016 R. Mariusz Cholewa Prezes Zarządu BIK S.A. AGENDA Kredyty konsumpcyjne i pożyczki Wzrost wartości przy spadku liczby udzielonych kredytów.

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski raport o klientach wysokiego i podwyższonego ryzyka w obrocie gospodarczym. Sierpień 2008. O raporcie 3

Ogólnopolski raport o klientach wysokiego i podwyższonego ryzyka w obrocie gospodarczym. Sierpień 2008. O raporcie 3 Spis treści Ogólnopolski raport o klientach wysokiego i podwyższonego ryzyka w obrocie gospodarczym Sierpień 2008 O raporcie 3 Łączna kwota zaległych płatności 5 Liczba klientów podwyższonego ryzyka 7

Bardziej szczegółowo

BIG InfoMonitor: Zaciąganiu zobowiązania towarzyszą skrajne emocje

BIG InfoMonitor: Zaciąganiu zobowiązania towarzyszą skrajne emocje Warszawa, 20.02.2017r. BIG InfoMonitor: Zaciąganiu zobowiązania towarzyszą skrajne emocje Decyzja o konieczności pożyczenia pieniędzy do łatwych nie należy. Zdecydowana większość Polaków odczuwa stres

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski raport o klientach wysokiego i podwyższonego ryzyka w obrocie gospodarczym MAJ O raporcie 3. Łączna kwota zaległych płatności 5

Ogólnopolski raport o klientach wysokiego i podwyższonego ryzyka w obrocie gospodarczym MAJ O raporcie 3. Łączna kwota zaległych płatności 5 Ogólnopolski raport o klientach wysokiego i podwyższonego ryzyka w obrocie gospodarczym MAJ 2009 Spis treści O raporcie 3 Łączna kwota zaległych płatności 5 Liczba klientów podwyższonego ryzyka 7 Liczba

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r. Warszawa, 17.3.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 214 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-luty 214 r. oddano do użytkowania 2378 mieszkań, tj. o 4,9% mniej w porównaniu z analogicznym

Bardziej szczegółowo

Program Analiz Należności w Grupie SHI. Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa,

Program Analiz Należności w Grupie SHI. Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa, Program Analiz Należności w Grupie SHI Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa, 2016-04-21 Program Analiz Należności 18 mld zł wartość monitorowanych należności 378 tys. ilość monitorowanych

Bardziej szczegółowo

Raport BIG - specjalny dodatek. Kobiecy punkt widzenia

Raport BIG - specjalny dodatek. Kobiecy punkt widzenia Raport BIG - specjalny dodatek Kobiecy punkt widzenia Wstęp Szanowni Państwo, Przedstawiamy specjalny dodatek do. edycji Raportu BIG o nastrojach wśród polskich przedsiębiorców, jest on poświęcony opiniom

Bardziej szczegółowo

M a r z e c 25. E D Y C J A

M a r z e c 25. E D Y C J A M a r z e c 01 5. E D Y C J A Spis treści Spis treści Wstęp 3 Badanie Wskaźnik BIG Najważniejsze liczby 5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych sektorach

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY LIPIEC 2013

RAPORT MIESIĘCZNY LIPIEC 2013 RAPORT MIESIĘCZNY LIPIEC 2013 9 SIERPNIA 2013 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć

Bardziej szczegółowo

Spływ należności w Branży ZHI. Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa,

Spływ należności w Branży ZHI. Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa, Spływ należności w Branży ZHI Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa, 2018-04-26 Euler Hermes EH Euler Hermes w Polsce AN Programu Analiz Należności Uczestników Programu Analiz Należności

Bardziej szczegółowo

Analiza Należności w branży grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa,

Analiza Należności w branży grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa, Analiza Należności w branży grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa, 2017-04-07 Euler Hermes 2 Windykacja 10 mld zł wartość zleceń windykacyjnych 600

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rynku hurtowego w Polsce

Perspektywy rozwoju rynku hurtowego w Polsce IV Forum Menadżerów Elektrotechniki Perspektywy rozwoju rynku hurtowego w Polsce Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa, 2016-11-08 Euler Hermes 2 Hurtownie elektroinstalacyjne 70 000 monitorowanych

Bardziej szczegółowo

CENY OC W 2018 ROKU ROCZNY RAPORT CUK UBEZPIECZENIA

CENY OC W 2018 ROKU ROCZNY RAPORT CUK UBEZPIECZENIA CENY OC W 2018 ROKU POLSKA I PORÓWNANIE WOJEWÓDZTW ROCZNY RAPORT CUK UBEZPIECZENIA WRAZ Z KOMENTARZEM EKSPERCKIM OC rok do roku (grudzień 2018 do grudnia 2017) ZMIANY CEN OC w poszczególnych województwach

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2013

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2013 RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2013 14 LIPCA 2013 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r. Warszawa, 17.1.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 213 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-grudzień 213 r. oddano do użytkowania 146122 mieszkania, tj. o 4,4% mniej niż w 212 r.

Bardziej szczegółowo

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz Źródło: www.stat.gov.pl (GUS) Rozdział V. CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNA LUDNOŚ CI 16. Źródła utrzymania W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz odrębnie

Bardziej szczegółowo

Barometr Bezpieczeństwa Gospodarczego RAPORT BIG styczeń Badanie 3. Najważniejsze liczby 4

Barometr Bezpieczeństwa Gospodarczego RAPORT BIG styczeń Badanie 3. Najważniejsze liczby 4 Spis treści Badanie 3 Najważniejsze liczby 4 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 5 BIG w poszczególnych grupach 6 Wzrasta odsetek należności regulowanych w terminie 7 Ocena stanu prawnego

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wstępnych danych Raportu z działalności funduszy pożyczkowych w 2015 r. Walne Zebranie Członków PZFP, 17 marca 2016 r.

Prezentacja wstępnych danych Raportu z działalności funduszy pożyczkowych w 2015 r. Walne Zebranie Członków PZFP, 17 marca 2016 r. Prezentacja wstępnych danych Raportu z działalności funduszy pożyczkowych w 2015 r. Walne Zebranie Członków PZFP, 17 marca 2016 r., Mszczonów Podsumowanie oraz porównanie do 2014 r. Dane za 2015 rok (71

Bardziej szczegółowo

InfoDług. Warszawa, listopad O raporcie...2

InfoDług. Warszawa, listopad O raporcie...2 InfoDług Ogólnopolski raport o klientach wysokiego i podwyŝszonego ryzyka w obrocie gospodarczym Warszawa, listopad 2007 SPIS TREŚCI: 1 O raporcie...2 2 Profil polskiego klienta podwyŝszonego ryzyka...3

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - II kwartał 2017 w liczbach Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 4% w porównaniu do II kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

W R Z E S I E Ń 23. E D Y C J A

W R Z E S I E Ń 23. E D Y C J A W R Z E S I E Ń 20 2. E D Y C J A Spis treści Spis treści 2 Wstęp Badanie Wskaźnik BIG Najważniejsze liczby Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych sektorach

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

Spływ należności w Branży SHE. Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa,

Spływ należności w Branży SHE. Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa, Spływ należności w Branży SHE Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa, 2018-04-19 Euler Hermes EH Euler Hermes w Polsce AN Programu Analiz Należności Uczestników Programu Analiz Należności

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-VII 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-VII 2014 r. Warszawa, 19.08.2014 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-VII 2014 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-lipiec 2014 r. oddano do użytkowania 78769 mieszkań, tj. o 2,7% mniej w porównaniu

Bardziej szczegółowo

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej 11-5-217 XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 217 sezon 216/217 A1 9. Łódzkie Świętokrzyskie "A" 11-5-217 A2 1.3 Pomorskie Kujawsko-Pomorskie "A" 11-5-217 A3 12. Świętokrzyskie Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa branży handlowej w obliczu zmieniającego się rynku

Sytuacja finansowa branży handlowej w obliczu zmieniającego się rynku Sytuacja finansowa branży handlowej w obliczu zmieniającego się rynku Ogólnopolski raport Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA Luty 2017 I Edycja Partnerem raportu jest Polska Izba

Bardziej szczegółowo

Analiza Należności Rynku Elektrotechnicznego 2015/2016. Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa, 2016-05-19

Analiza Należności Rynku Elektrotechnicznego 2015/2016. Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa, 2016-05-19 Analiza Należności Rynku Elektrotechnicznego 2015/2016 Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa, 2016-05-19 Euler Hermes 2 Wskaźnik PMI dla klientów branż: 100 80 78 78 80 80 82 76 80 60 50

Bardziej szczegółowo

Pieniądz w gospodarstwie domowym. Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński

Pieniądz w gospodarstwie domowym. Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński Pieniądz w gospodarstwie domowym Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński Od wieków pieniądz w życiu każdego człowieka spełnia rolę ekonomicznego środka wymiany. Jego wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Barometr Bezpieczeństwa Gospodarczego RAPORT BIG kwiecień Badanie 3. Najważniejsze liczby 4

Barometr Bezpieczeństwa Gospodarczego RAPORT BIG kwiecień Badanie 3. Najważniejsze liczby 4 Spis treści Badanie 3 Najważniejsze liczby 4 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 5 BIG w poszczególnych grupach 6 Spadek odsetek należności regulowanych w terminie 7 Prognozy rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania klienta branży Consumer Finance na tle innych zobowiązań

Zobowiązania klienta branży Consumer Finance na tle innych zobowiązań Zobowiązania klienta branży Consumer Finance na tle innych zobowiązań na podstawie analizy danych ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. Prowadzący: Jarosław Furmaniak Departament Operacji i Rozwoju Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

CENY OC W 2017 ROCZNY RAPORT CUK UBEZPIECZENIA

CENY OC W 2017 ROCZNY RAPORT CUK UBEZPIECZENIA CENY OC W 2017 POLSKA I PORÓWNANIE WOJEWÓDZTW ROCZNY RAPORT CUK UBEZPIECZENIA WRAZ Z KOMENTARZEM EKSPERCKIM OC rok do roku (grudzień 2017 do grudnia 2016) ZMIANY CEN OC w poszczególnych województwach w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Kwiecień E D Y C J A

Kwiecień E D Y C J A Kwiecień 2011 1 4 E D Y C J A Spis treści Najważniejsze liczby 4 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 5 Wskaźnik BIG w poszczególnych sektorach 6 Nieterminowe płatności a prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Największe ryzyko pożyczenia pieniędzy jest w Olsztynie i Katowicach

Największe ryzyko pożyczenia pieniędzy jest w Olsztynie i Katowicach Warszawa, 08.03.2010 Największe ryzyko pożyczenia pieniędzy jest w Olsztynie i Katowicach Wśród województw nadal najgorzej jest w zachodniopomorskim i lubuskim Za portfel trzeba się szczególnie mocno trzymać,

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy Raport o Długach

Kompleksowy Raport o Długach nr 7 04.03.2010 r. Spis treści 1. Wstęp. 3 2. Nieuregulowane w terminie długi Polaków 4 3. Dłużnicy w Krajowym Rejestrze Długów.... 6 4. Niespłacone długi wobec banków. 15 5. Podatki i cła 34 6. Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2015 II KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2015 II KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2015 II KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5

Bardziej szczegółowo

G R U D Z I E Ń 2 0. E D Y C J A

G R U D Z I E Ń 2 0. E D Y C J A G R U D Z I E Ń 2 0 2 2 0. E D Y C J A Spis treści Spis treści 2 Wstęp Badanie wskaźnik BIG Najważniejsze liczby 5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych. Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji

Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych. Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji Początki działalności bywają trudne Zanim powstała firma przyszły przedsiębiorca musiał: Mieć

Bardziej szczegółowo

Jak naprawić swoją historię kredytową

Jak naprawić swoją historię kredytową Jak naprawić swoją historię kredytową Opóźnienie w spłacie powyżej 30 dni - negatywna adnotacja w BIK Jeśli zdarzyło Ci się spóźnić ze spłatą raty kredytu, a opóźnienie przekroczyło 30 dni, w BIK pojawi

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2015 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2015 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE IV KWARTAŁ 2015 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

C Z E R W I E C 22. E D Y C J A

C Z E R W I E C 22. E D Y C J A C Z E R W I E C 203 22. E D Y C J A Spis treści Spis treści 2 Wstęp 3 Badanie wskaźnik BIG 4 Najważniejsze liczby 5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2014 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy 1 Wstęp Celem niniejszego raportu jest przedstawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Newsletter Grupy Społeczne

Newsletter Grupy Społeczne Nr 3, Listopad 2018 Wielkomiejskie długi są wyższe niż małomiasteczkowe Życie w aglomeracjach to wyższe koszty niż większe szanse i możliwości. Wśród mieszkańców trzynastu aglomeracji, ponad 1 milion osób

Bardziej szczegółowo

Badanie 3. Barometr Bezpieczeństwa w Obrocie Gospodarczym 4. BOG w grupach 5. Nieuregulowane należności 6

Badanie 3. Barometr Bezpieczeństwa w Obrocie Gospodarczym 4. BOG w grupach 5. Nieuregulowane należności 6 BAROMETR BEZPIECZEŃSTWA W OBROCIE GOSPODARCZYM - raport Spis treści Barometr Bezpieczeństwa Badanie 3 Barometr Bezpieczeństwa 4 BOG w grupach 5 Nieuregulowane należności 6 Nierzetelność płatnicza jako

Bardziej szczegółowo

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAREK MIKA Polski Związek Funduszy Pożyczkowych Dane na 31.12 2011r. LICZBA POZIOM KAPITAŁU ROZKŁAD TERYTORIALNY Pierwszy fundusz pożyczkowy powstał w 1992 roku. Obecnie w Polsce

Bardziej szczegółowo

Kraków, 7 września 2012 r.

Kraków, 7 września 2012 r. Budownictwo Drogowo-Mostowe W Pierwszej Połowie 2012 roku - Analiza Wyników Przetargów Kraków, 7 września 2012 r. Serwis Inwestycyjno-Przetargowy www.pressinfo.pl wraz z Grupą Marketingową TAI opracowały

Bardziej szczegółowo

A ń J e C i Y s e D z E r 2012 W 19.

A ń J e C i Y s e D z E r 2012 W 19. W r z e s i e ń 2 Spis treści Spis treści 2 Wstęp 3 Badanie wskaźnik BIG 4 Najważniejsze liczby Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych sektorach (/2) 7

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Najważniejsze obserwacje W 2015 r.: Przychody z całokształtu

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. Białystok, 13 maj 2013 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć

Bardziej szczegółowo

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R.

R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. R A P O R T BANKOWOŚD INTERNETOWA I PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE I KWARTAŁ 2016 R. SPIS TREŚCI 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp o raporcie 4 3. Bankowośd internetowa 5 3.1 Klienci indywidualni 5 3.2 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013

RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013 Strona1 RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013 Strona2 Serwis Inwestycyjno - Przetargowy www.pressinfo.pl we współpracy z Grupą Marketingową

Bardziej szczegółowo

WZÓR 2 700 PLN. 2 700 FIRMA XYZ szczegóły. Dane gospodarcze ujawnione przez BIK i ZBP na podstawie upoważnienia, oraz dane pozyskane z innych baz.

WZÓR 2 700 PLN. 2 700 FIRMA XYZ szczegóły. Dane gospodarcze ujawnione przez BIK i ZBP na podstawie upoważnienia, oraz dane pozyskane z innych baz. PHU JAN KOWALSKI 8428939118 REGON 161902189 Raport o Przedsiębiorcy z dnia 09.01.2014 godz. 14:04 Informacje gospodarcze z bazy BIG InfoMonitor Podsumowanie informacji gospodarczych spełniających warunki

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku W I kwartale 2011 roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 145 polskich przedsiębiorstw. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłego,

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

Raport o Przedsiębiorcy z dnia godz. 14:04 Informacje gospodarcze w bazie BIG InfoMonitor

Raport o Przedsiębiorcy z dnia godz. 14:04 Informacje gospodarcze w bazie BIG InfoMonitor SKLEP MAŁGOSIA KOWALIK 8428939118 REGON 161902189 Raport o Przedsiębiorcy z dnia 09.01.2014 godz. 14:04 Informacje gospodarcze w bazie BIG InfoMonitor Podsumowanie informacji gospodarczych spełniających

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Bankowy Tytuł Egzekucyjny w statystykach

Bankowy Tytuł Egzekucyjny w statystykach Warszawa, grudzień 213 Bankowy Tytuł Egzekucyjny w statystykach dr Marek Konrad Stachowski mstachowski@prawnakancelaria.eu mstachowski@prawnakancelaria.eu grudzień 213 str. 1 1.1. Ogólne dane statystyczne

Bardziej szczegółowo

zdolności kredytowej uznał, że Twoja zdolność do spłaty kredytu, jest zbyt niska! W jaki

zdolności kredytowej uznał, że Twoja zdolność do spłaty kredytu, jest zbyt niska! W jaki Jak podwyższyć swoją zdolność kredytową? Twój ostatni wniosek o kredyt w banku nie otrzymał akceptacji? Wnioskowałeś o kredyt gotówkowy, o kredyt ratalny czy o kredyt mieszkaniowy? Nie wiesz, dlaczego

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne Zarządzanie Biznesem z wykorzystaniem informacji finansowych i narzędzi e-gospodarki. www.cpb.pl

Nowoczesne Zarządzanie Biznesem z wykorzystaniem informacji finansowych i narzędzi e-gospodarki. www.cpb.pl Nowoczesne Zarządzanie Biznesem z wykorzystaniem informacji finansowych i narzędzi e-gospodarki www.cpb.pl Informacja gospodarcza - jak to wyglądało kiedyś? www.cpb.pl Informacja gospodarcza - jak to wyglądało

Bardziej szczegółowo