produkcja, jakość, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "produkcja, jakość, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie"

Transkrypt

1

2 Wprowadzenie Korzyści Przewagi OPERA to wszechstronny system klasy MES (Manufacturing Execution System), umożliwiający bezpośredni monitoring i zarządzanie produkcją z poziomu hali produkcyjnej. OPERA jest produktem o budowie modułowej, zapewniającym wsparcie we wszystkich kluczowych obszarach obejmowanych przez systemy zgodne ze standardem MES: od produkcji, poprzez kontrolę jakości, zarządzanie magazynami, utrzymanie ruchu i serwis, na zarządzaniu pracą personelu kończąc. OPERA MES doskonale spełnia wymagania klientów chcących obniżyć koszty produkcji. OPERA MES sprawdza się wszędzie tam, gdzie wymagana jest ścisła koordynacja pracy maszyn, ludzi i przepływu materiału. OPERA MES dostarcza w czasie rzeczywistym wszelkich informacji o postępie produkcji, poziomie wydajności, wynikach kontroli jakości, genealogii produktów, stanach magazynowych, utrzymaniu ruchu i wielu innych. Oprogramowanie OPERA MES można ściśle zintegrować z systemami ERP, autorstwa zarówno światowych dostawców, jak i lokalnych producentów. Integracja odbywa się poprzez specjalnie w tym celu dostarczany moduł, dzięki czemu proces przebiega bez konieczności ponoszenia wysokich nakładów na programistów, konsultantów i późniejsze utrzymanie. System oparto na technologii Microsoft, kompatybilnej z 64-bitową architekturą, co zapewnia długi okres ochrony inwestycji (pełna kompatybilność z najnowszymi systemami operacyjnymi Microsoft). Szerokie spektrum gotowych do użycia wykresów i raportów umożliwia analizę wielu aspektów produkcji, a w szczególności: + postępu zleceń produkcyjnych, + poziomu obciążenia ludzi i maszyn, + stosunku godzin efektywnie przepracowanych do godzin płatnych, + przestojów, + poziomu zapasów, + śledzenie partii produkcyjnych. Zmienna sytuacja rynkowa zmusza firmy produkcyjne do ciągłego podejmowania działań w kierunku wzrostu konkurencyjności. OPERA MES to oprogramowanie umożliwiające istotne jej podniesienie. Wdrożenie działań bliskich idei Lean Manufacturing powoduje wzrost produktywności i jakości, przy jednoczesnej redukcji kosztów i czasu produkcji. Dzięki temu, systemy MES uzyskują najszybszy zwrot z inwestycji spośród wszystkich narzędzi informatycznych stosowanych w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Korzyści z zastosowania OPERA MES: + wszystkie informacje znajdują się w jednym systemie, w jednym miejscu; użytkownik nie musi poszukiwać ich w różnych źródłach, + gromadzenie danych zorganizowane jest sprawnie i zawsze w sposób dopasowany do potrzeb, + oprogramowanie zapewnia natychmiastowy dostęp do kluczowych informacji produkcyjnych poprzez przejrzysty, intuicyjny i łatwy w obsłudze interfejs, + oprogramowanie zawiera zestaw gotowych do użycia analiz dobranych dla procesów produkcyjnych, które można dodatkowo rozbudowywać lub modyfikować, + możliwość efektywnego zarządzania niespodziewanymi zdarzeniami i łatwiejszego podejmowania decyzji w związku z pojawiającymi się incydentami, + wzrost produktywności i optymalizacja zasobów, architektura systemu pozwala wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów o ograniczonych budżetach, chcących monitorować jedynie najważniejsze, kluczowe zasoby, równocześnie niewykluczając możliwości rozbudowy do kompleksowego i spójnego środowiska manufacturing intelligence. Kluczową przewagą systemu OPERA MES nad innymi rozwiązaniami jest pełna konfigurowalność i przyjazny, intuicyjny interfejs, co potwierdzają liczne wdrożenia w zakładach produkcyjnych o róż-nym charakterze produkcji i różnej wielkości, począwszy od małych firm a skończywszy na korporacjach. Wszystkie raporty, tabele i wykresy mogą być modyfikowane przez klienta zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami. Struktura OPERA MES oparta jest na dwóch kluczowych dla systemu aplikacjach. Pierwsza z nich, tzw. OPERA Monitor, komunikująca się z punktami, w których rejestrowane są informacje pochodzące z hali produkcyjnej, gromadzi dane dając pewność, że będą one właściwe i spójne. OPERA Monitor jest zintegrowany z wszystkimi typami sprzętu występującego w użyciu na hali produkcyjnej: terminalami radiowymi, komputerami PC i sterownikami PLC, kartami wejść-wyjść, urządzeniami pomiarowymi i licznikami, drukarkami etykiet etc. Druga aplikacja - OPERA Interfejs użytkownika - umożliwia prowadzenie analiz i budowanie raportów w oparciu o zgromadzone przez OPERA Monitor dane, dając pewność kierownictwu, że przy podejmowaniu decyzji wzięto pod uwagę rzeczywistą sytuację we wszystkich obszarach produkcyjnych oraz to, że dane użyte do analiz są właściwe. Oprogramowanie OPERA MES jest oprogramowaniem dostosowanym do pracy wielojęzycznej, także w języku polskim. Gromadzenie danych z poziomu hali produkcyjnej Monitoring produkcji Bezpośrednie podłączenie do maszyn Wskaźniki KPI wraz z analizą Integracja z ERP Zarządzanie pracą i zleceniami Gromadzenie informacji o wynikach testów i zarządzanie testami Narzędzia statystycznej kontroli procesu Identyfikacja i śledzenie partii Zarządzanie magazynem z wykorzystaniem kodów kreskowych Przeglądy i działania prewencyjne (TPM) Zarządzanie narzędziami i wyposażeniem Harmonogramowan ie, rejestracja i rozliczanie czasu pracy Kontrola dostępu Posiłki regeneracyjne

3 Opis funkcjonalności Logika działania OPERA MES wspiera optymalizację zasobów poprzez monitorowanie w czasie rzeczywistym danych o produkcji, odchyleniach od planu, efektywności pracy ludzi i maszyn, obciążeniu centrów kosztowych wraz z informacją o opóźnieniach, efektach kontroli jakości, partiach, numerach seryjnych, przepływie materiałów, czasach przezbrojeń. Rozliczenie produkcji Dokumenty Raport z logistyki Plan produkcji Plan remontów Przesunięcia towarów Bieżący stan magazynowy Zamówienia Zlecenia produkcyjne Analiza procesów Transfer danych Instrukcje transportowe Postęp w planie Zatrzymania i awarie Rzeczywista produkcja Uzupełnienie stanów Terminy realizacji zamówień Planowana realizacja Najczęściej wdrażanym modułem funkcjonalnym OPERA MES jest moduł Produkcja, który umożliwia wgląd w czasie rzeczywistym w toczące się zdarzenia produkcyjne, wraz ze wszystkimi ich szczegółami. Moduł Produkcja został wzbogacony o liczne funkcje, umożliwiające zdefiniowanie kompletnego środowiska manufacturing intelligence, rozwiązania spełniającego wszystkie kluczowe potrzeby opisane standardem MOM (Manufacturing Operations Management). OPERA Produkcja jest łącznikiem pomiędzy systemami informatycznymi działającymi na maszynach w hali produkcyjnej a systemami ERP używanymi przez kierownictwo firmy. OPERA Monitor to aplikacja, która może być łączona z urządzeniami wielu różnych typów w zależności od wymagań klientów. Dzięki otwartemu standardowi wymiany danych, OPERA Monitor ma szerokie możliwości fizycznej współpracy z większością urządzeń z rynku automatyki przemysłowej, w tym: + zbierającymi dane terminalami, + przemysłowymi komputerami PC, + czytnikami kodów kreskowych, + kartami wejść/wyjść w celu cyfrowego przetwarzania sygnałów, + adapterami sieciowymi, + przemysłowymi drukarkami etykiet, + terminalami przenośnymi poprzez Wi- Fi/GPRS, + graficznymi interfejsami prezentującymi rysunki wykonawcze na stanowisku pracy bez konieczności zużywania papieru. Przepływ informacji w systemie OPERA.MES Produkcja 1. Zlecenie produkcyjne importowane jest z systemu ERP/MRP do OPERA MES. 2. Zlecenie jest harmonogramowane w oparciu o dostępność zasobów i postęp pracy. Powstaje plan produkcyjny. 3. Następuje realizacja planu produkcyjnego. 4. Postęp produkcji jest stale monitorowany, a związane z nim dane są automatycznie zapisywane w bazie danych. 5. Dane o postępie produkcji są zwracane do systemu ERP/MRP.

4 Produkcja KLUCZOWE FUNKCJONALNOŚCI MODUŁU + śledzenie czynności produkcyjnych, + zliczanie części dobrych i braków, + monitorowanie czynności przygotowawczych, + zarządzanie grupami operacji, + automatyczne zawieszenie czynności po uruchomieniu kolejnej na tej samej maszynie, + zamykanie operacji, + raportowanie w układzie czynność/zlecenie/operacja, + raportowanie w układzie fabryka/wydział/ pracownik, + raportowanie w układzie fabryka/wydział/centrum kosztowe/maszyna, + śledzenie kosztów pracy wg. operacji, + monitorowanie statusu maszyny/zadania/pracownika, + wykres postępu realizacji zleceń, + wykres obciążenia, + wykres realizacji zleceń według zasobów ludzkich/maszyn/operacji, + wizualizacja statusów maszyn, + nadzorowanie czynności nieprodukcyjnych, + rejestracja przyczyn powstawania odpadów, + zużycie materiałów, + rejestracja czynności wykonywanych powtórnie, + śledzenie wyłączeń maszyn, + zarządzanie zespołami, + rejestracja czasu pracy, zaokrąglenia czasu pracy, + zestawienie godzin pracy w stosunku do godzin przepracowanych efektywnie i godzin płatnych, + automatyczne zawieszanie zleceń przy zakończeniu zmiany, + automatyczne ponowne uruchamianie zleceń po rozpoczęciu zmiany, + automatyczne zamykanie zleceń, + zarządzanie ustawieniami i alarmami dla maszyn, + automatyczne uwzględnianie czynności nieprzewidzianych w planie produkcji, + drukowanie i etykietowanie, + analizy i raportowanie czasu pracy oraz przestojów, + raportowanie wydajności. BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIE Z MASZYNAMI + automatyczne zliczanie części, + automatyczne wykrywanie wyłączeń wraz z określeniem przyczyny, + automatyczne wyłączenie, gdy osiągnięto założony poziom produkcji, + automatyczny restart maszyny po okresie wyłączenia, + połączenia Ethernet, + połączenia do maszyn wielofunkcyjnych, + automatyczne wysyłanie i odbieranie informacji z centrów obróbczych, + zarządzanie urządzeniami sygnalizacyjnymi w celu wizualizacji zdarzeń lub statusów, + interfejsy do maszyn wyposażonych w komputery/plc. WSKAŹNIKI KPI Oprogramowanie OPERA MES zostało wyposażone w zestaw wskaźników KPI (Key Performance Indicators), umożliwiających analizę efektywności, m.in. OEE, OLE i OPE. W szczególności OEE (Overall Equipment Effectiveness) to kluczowy parametr monitorujący dostępność i efektywność wykorzystania maszyn oraz jakość produkowanych wyrobów. Wskaźnik OEE bazuje na trzech składowych, z których każda odwzorowuje inny aspekt procesów produkcyjnych. Wdrożenie wskaźników KPI przynosi korzyści: kierownikom: + terminową aktualizację i rozsyłanie danych, + monitoring stanu produkcji w czasie rzeczywistym, + redukcję kosztów bezpośrednich i pośrednich, + dzienne i miesięczne raporty produkcyjne dotyczące stopnia wykorzystania zasobów, menedżerom: + analizy produktywności, + monitorowanie zmniejszenia zdolności produkcyjnych, + analiza kosztów pracy, + monitoring trendów, całej firmie: + monitoring godzin przepracowanych, wyznaczenie osobistych poziomów wydajności, + kalkulacje poziomu wydajności wydziałów i centrów kosztowych, + bodziec do wzrostu produktywności. INTEGRACJA Z ERP ZARZĄDZANIE ZLECENIAMI OPERA MES jest oprogramowaniem łatwym w integracji z dowolnym systemem ERP. Zlecenia produkcyjne w momencie ich uruchomienia mogą być automatycznie transferowane z ERP do OPERA MES. Zwrotnie OPERA MES przekazuje w czasie rzeczywistym informacje o stanie realizacji zleceń i postępie produkcji. Klientom, których system ERP nie obsługuje zleceń produkcyjnych lub chcącym przenieść obsługę całego procesu produkcji do jednego systemu, OPERA oferuje moduł umożliwiający generowanie zleceń na podstawie zamówień od odbiorców, w oparciu o zdefiniowane marszruty produkcyjne i zestawienia materiałowe (BOM).

5 Jakość Śledzenie kontroli jakości obejmuje: + rejestrację danych produktu (rodzinę, testy, narzędzia, uszkodzenia), + definicję specyfikacji jakościowej (testów, wad, kontroli czasu, walidacji, tolerancji etc.), + generowanie i zarządzanie zadaniami testowymi, + interfejsy do narzędzi pomiarowych, + monitoring wyników testów, + przechowywanie i śledzenie danych gromadzonych wg partii, numeru ID produktu, + interfejs do narzędzi QA. Statystyczna kontrola procesu: + zarządzanie danymi produktu, rodziną, testami, wadami, narzędziami, + interfejs do narzędzi pomiarowych, + gromadzenie i przechowywanie danych procesów, + analiza i prezentacja w czasie rzeczywistym wskaźników wpływających na jakość produktów, + analizy i raportowanie zgromadzonych danych wg zlecenia produkcji/partii. Śledzenie partii: + tworzenie numerów seryjnych/id produktów/drukowanie etykiet, + śledzenie partii lub produktów użytych do produkcji, + śledzenie produktów, do wytworzenia których wykorzystano określone partie lub półprodukty. CALENDAR A Scheduled Time B Available Time C Available Time D Parts Produced x Ideal Cycle Time E Units Started F Good Units Downtime Scraps Speed Losses OEE = B/A x D/C x F/E Availability Performance Quality Utrzymanie ruchu Total Productive Maintenance (TPM) to idea zakładająca podejmowanie działań prewencyjnych we wszystkich obszarach środowiska produkcyjnego tak, aby obniżyć lub całkowicie wyeliminować nieplanowane przestoje. OPERA MES zapewnia monitoring wszystkich obszarów środowiska produkcyjnego, ułatwiając podejmowanie działań zapobiegawczych, a także projektowanie działań mających na celu maksymalizację efektywności, w tym: + planowanie przerw serwisowych, + monitoring kosztów serwisu, + śledzenie stanu maszyn oraz lokalizacji magazynowych. Zarządzanie utrzymaniem ruchu ze wsparciem systemu OPERA MES oznacza: + wdrożenie strategii służących podnoszeniu efektywności produkcyjnej zakładu i maszyn, + wdrożenie niezależnego systemu zarządzania i szkolenia załogi, służącego uzyskaniu wyznaczonych celów biznesowych, + wdrożenie systemu planowania działań serwisowych bazującego na rzeczywistych danych o niezawodności, + możliwość budowy własnych procedur, identyfikujących maszyny lub ich części, które w najbliższym czasie będą wymagać serwisu, + skupienie uwagi na ciągłym doskonaleniu i poprawie rezultatów. TPM umożliwia eliminację przyczyn zmniejszonej wydajności, takich jak: + straty wynikające z awarii, + straty wynikające z przezbrojeń, + straty wynikające z zatrzymań, + straty wynikające ze zmniejszenia prędkości produkcji, + straty wynikające z wad, ponawiania procesów, zawracania produktów, + straty wynikające z ustawienia nieoptymalnych parametrów produkcyjnych przy uruchamianiu zlecenia.

6 Magazyn ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM Z WYKORZYS- TANIEM KODÓW KRESKOWYCH OPERA MES umożliwia monitorowanie przepływu materiałów w czasie rzeczywistym, zarówno na wejściu jak i wyjściu z magazynu, zapewniając dostęp do jednoznacznych, najnowszych informacji o dostępności zasobów materiałowych. Operatorzy na hali produkcyjnej, z wykorzystaniem kodów kreskowych i przenośnych terminali, są w stanie zidentyfikować w magazynie, zinwentaryzować oraz pobrać i zwrócić dowolny materiał niezbędny w procesie produkcji. Kluczowymi funkcjonalnościami modułu są: + gromadzenie informacji o surowcach, półproduktach, wyrobach, wraz z lokalizacją, + dodawanie i usuwanie danych przez przenośne terminale, + inwentaryzacja, + interfejsy do systemów zarządzania magazynami wysokiego składu oraz oprogramowania magazynowego ERP, + generowanie kodów kreskowych i drukowanie etykiet, + zarządzanie lokalizacją poszczególnych elementów w magazynie, wraz z monitorowaniem poziomu stanów magazynowych i kontrolą zawartości półek. Zasoby ludzkie CZAS I OBECNOŚĆ Coraz częściej zasoby ludzkie decydują wprost o krytycznych aspektach profesjonalizmu i poziomu kosztów. Moduł umożliwia: + monitorowanie czasów przystąpienia do pracy i zakończenia pracy, + identyfikację osób odpowiedzialnych za incydenty czy nadużycia, + gromadzenie danych dla potrzeb procesów płacowych (obecności i nieobecności, przyczyny, codziennie lub comiesięczne, automatyczne tworzenie dodatków czy premii w zależności od układu zmian, nadgodzin, etc). KONTROLA DOSTĘPU Gromadzenie informacji o pracownikach, czasach pracy brygad, prawach dostępu, rejestracji przemieszczania się po zakładzie, w szczególności w przypadkach naruszenia uprawnień. POSIŁKI REGENERACYJNE + zamawianie posiłków, + doliczanie posiłku do wynagrodzenia, + śledzenie informacji o posiłkach data, czas, miejsce, liczba posiłków, + drukowanie dziennego menu wraz z ob.- sługą wydań z wykorzystaniem kodów kreskowych. Pełna integracja z systemami ERP i APS Wykres Gantt a realizacji zleceń produkcyjnych w czasie Wykres Gantt a obłożenia zadań produkcyjnych na poszczególnych stanowiskach produkcyjnych

7 Oprogramowanie narzędziowe INTERFEJS GROMADZENIA DANYCH tenet tenet to interaktywne, graficzne środowisko, służące gromadzeniu danych w czasie rzeczywistym. Terminale tenet służą także udostępnianiu informacji pracownikom w halach produkcyjnych. Sam interfejs jest przejrzysty i intuicyjny w obsłudze. Zakres prezentowanych informacji obejmuje tabele, wykresy, schematy, instrukcje, procedury, daty ważności, liczbę produkowanych części, wielkość odpadu i dalsze informacje, stanowiące logicznie uporządkowany system informowania pracowników na hali produkcyjnej. Punkty dostępowe, wyposażone w terminale z ekranami dotykowymi i czytnikami kodów kreskowych, umożliwiają łatwe i szybkie wprowadzanie danych. WEB PORTAL OPERA Web Portal umożliwia publikację widoków czy raportów w intra- lub Internecie z wykorzystaniem narzędzi portalu www. Rozwiązanie to spełnia wszystkie oczekiwania użytkowników o najwyższych wymaganiach, chcących wykorzystać zaawansowane, skalowalne i elastyczne środowisko pracy. Informacje publikowane na portalu mogą być dostępne dla dowolnej liczby użytkowników przy nieograniczonym czasie dostępu. Centralna administracja prawami dostępu do zakresu danych, pozwala zarządzać nimi indywidualnie dla każdego użytkownika. Obsługa portalu odbywa się poprzez standardowe funkcje przeglądarki internetowej. ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA INTEGRACYJNE OPERA MES jest oprogramowaniem wyposażonym w wydajne narzędzia, umożliwiające integrację z innym oprogramowaniem, w tym także internetowym. Dzięki mechanizmowi tzw. wtyczek, administrator lub przeszkoleni użytkownicy są w stanie wykonać taką integrację szybko i bez trudności. Z wykorzystaniem wtyczek oraz środowiska programistycznego Microsoft.NET, możliwe jest także rozbudowywanie funkcjonalności OPERA.MES zgodnie z indywidualnymi potrzebami. ROZSZERZENIE O OPROGRAMOWANIE APS OPERA MES może pracować w integracji z oprogramowaniem APS z oferty naszej firmy, optymalizującym harmonogram produkcyjny. OPERA MES jest oprogramowaniem autorstwa OPEN DATA, wiodącego dostawcy systemów MES we Włoszech. Oprogramowanie to zostało wdrożone w 250 przedsiębiorstwach produkcyjnych na całym świecie, zarówno w międzynarodowych koncernach, jak i w lokalnych przedsiębiorstwach w krajach Unii Europejskiej. Wybrani użytkownicy OPERA.MES: Kim jesteśmy Jesteśmy firmą specjalizującą się w projektowaniu i wdrażaniu, w oparciu o uznane standardy zarządzania, rozwiązań informatycznych w zakresie systemów zarządzania produkcją, systemów zarządzania jakością oraz doradztwie związanym z wykorzystywaniem funduszy unijnych. Oferujemy usługi dopasowane do indywidualnych potrzeb i możliwości Klientów. Jesteśmy otwarci na problemy Klientów i zawsze poszukujemy rozwiązań dopasowanych do specyfiki każdego przedsiębiorstwa. Wykorzystujemy najnowsze technologie informatyczne pozwalające na osiągnięcie wysokiej efektywności wdrożonych rozwiązań. O skuteczności działania firmy świadczy stale zwiększająca się liczba Klientów. Czym się kierujemy Prowadzone przez nas prace ukierunkowane są na podniesienie efektywności firm. Naszym kapitałem jest wiedza poparta szerokim doświadczeniem. Nasz zespół konsultantów posiada udokumentowane kwalifikacje w zakresie projektowania i wdrażania systemów planowania produkcji i systemów zarządzania. Dla naszej firmy każdy Klient jest tym najważniejszym, każdy projekt unikalnym, każde rozwiązanie niestandardowym, a każdy wdrożony przynoszący efekty system osobistym sukcesem. Zapraszając naszych konsultantów mogą być Państwo pewni, że kreatywnie podejdziemy do każdego postawionego przed nami zadania. Realizowane przez EQ System projekty, dzięki wiedzy, doświadczeniu i umiejętnościom konsultantów kończą się sukcesem. Dla kogo pracujemy Naszymi Klientami są różnej wielkości przedsiębiorstwa z wielu branż, zarówno zakłady produkcyjne międzynarodowych koncernów jak i rodzimego biznesu. Konsultanci EQ System Sp. z o.o. świadczyli dotychczas usługi między innymi dla takich podmiotów jak: APATOR, BESEL, CONVERT PAPER, KROSS, Zakład Automatyzacji HUTY KATOWICE, KONSULTANT KOMPUTER, PROFARB, PSE INFO, QUANTUM SOFTWARE, SKANCAR, SOPP POLSKA, STRAUSS, SZAGRU, TRINACRIA, VOLVO AUTO POLSKA i wielu innych firm, z którymi współpraca stanowi dla nas równie duże źródło inspiracji.

8 EQ System Sp. z o.o. Aleja Krasińskiego Kraków tel/fax: Oddział w Dąbrowie Górniczej ul.. Cieplaka Dąbrowa Górnicza tel/fax: KRS: Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: , REGON: , Kapitał zakładowy: PLN

Broszura aplikacyjna ANT Factory Portal

Broszura aplikacyjna ANT Factory Portal Broszura aplikacyjna ANT Factory Portal System nadzoru linii produkcyjnych: śledzenie partii produkcyjnej. System do nadzoru produkcji on-line, w czasie rzeczywistym. Kraków, 2011 Kraków Spółka informatyczna

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE EFEKTYWNOŚCI W SYSTEMIE MES

MONITOROWANIE EFEKTYWNOŚCI W SYSTEMIE MES MONITOROWANIE EFEKTYWNOŚCI W SYSTEMIE MES R ozwiązania GE do monitorowania wydajności produkcji umożliwiają lepsze wykorzystanie kapitału przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie analiz porównawczych, wykorzystujących

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

WMS WEAVER WMS NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ

WMS WEAVER WMS NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ WMS WEAVER WMS NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ WMS Zintegrowany system zarządzania magazynem Zwiększ konkurencyjność Twojej firmy już dziś dzięki poprawie działań magazynowo-logistycznych

Bardziej szczegółowo

Fabryka w przeglądarce, czyli monitorowanie procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym, on-line.

Fabryka w przeglądarce, czyli monitorowanie procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym, on-line. Fabryka w przeglądarce, czyli monitorowanie procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym, on-line. Andrzej Jarosz, Prezes Zarządu ANT Sp. z o.o. 26 października 2010 Systech Wrocław Systemy informatyczne

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Przemysław Bartoszek www.goldensoft.pl pbartoszek@goldensoft.pl tel. 697-695-662 Cel prezentacji Prezentowane

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant Realizacja procedur ISO 9001 1. Wstęp. Wzrastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Kim jesteśmy? 5 Letnie doświadczenie przy wdrażaniu oraz tworzeniu oprogramowania do monitorowania produkcji, W pełni autorskie oprogramowanie, Firma korzysta z profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

Portal Produkcyjny. ANT Factory Portal System nadzoru fabryki produkującej folie. ANT Sp. z o. o. ul. Wadowicka 8A 30-415 Kraków www.ant-iss.

Portal Produkcyjny. ANT Factory Portal System nadzoru fabryki produkującej folie. ANT Sp. z o. o. ul. Wadowicka 8A 30-415 Kraków www.ant-iss. Analiza pracy maszyn, czas przestojów maszyn, zarządzanie zleceniami produkcyjnymi, nadzór pracy pracowników, moduł produktów, rozliczanie wydajności pracy maszyn, wydruk zleceń produkcyjnych, planowanie

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska.

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska. BCS POLSKA www.bcspolska.pl Obsługa dokumentów logistycznych Weryfikacja danych na dokumentach magazynowych Rejestracja zdarzeń Formowanie nośników logistycznych na końcu linii produkcyjnej (traceability)

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-production

Katalog handlowy e-production 1 / 12 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-production 2 / 12 e-production to zaawansowany system informatyczny przeznaczony do opomiarowania pracy maszyn produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Istotą systemu

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Założenia sytemu Weaver WMS Architektura systemu Weaver WMS Integracja z systemami finansowo-księgowymi oraz ERP

Założenia sytemu Weaver WMS Architektura systemu Weaver WMS Integracja z systemami finansowo-księgowymi oraz ERP Weaver WMS http://weaversoft.pl/pages/products/wms/ Założenia sytemu Weaver WMS Architektura systemu Weaver WMS Integracja z systemami finansowo-księgowymi oraz ERP Założenia systemu Weaver WMS Zrozumienie

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

ANT Factory Portal System do monitorowania i zarządzania produkcją

ANT Factory Portal System do monitorowania i zarządzania produkcją ANT Factory Portal System do monitorowania i zarządzania produkcją System do monitorowania i zarządzania produkcją Monitoring pracy maszyn i linii produkcyjnych Śledzenie partii produkcyjnych, kody kreskowe

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

MES. Manufacturing Execution System

MES. Manufacturing Execution System MES Manufacturing Execution System Zarządzanie realizacją produkcji (Process Management) System MES BPSC jest narzędziem pozwalającym na precyzyjną analizę stanów maszyn i produkcji w toku (detali zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Od ponad 20 lat dostarczamy unikalne rozwiązania informatyczne tym menedżerom, których wymagania są wyższe niż standardowe.

Od ponad 20 lat dostarczamy unikalne rozwiązania informatyczne tym menedżerom, których wymagania są wyższe niż standardowe. Nasze rozwiązania zawsze powstają przy wykorzystaniu wiedzy współpracujących z nami ekspertów, jednakże zawsze pamiętamy, że cel zastosowania tej wiedzy ma służyć rozwojowi biznesu klientów. Naszą przewagą

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario rejestracja i obsługa zleceń montażowych rejestracja i obsługa zleceń serwisowych rejestracja i planowanie przeglądów serwisowych rejestracja

Bardziej szczegółowo

Rejestracja produkcji

Rejestracja produkcji Rejestracja produkcji Na polskim rynku rosnącym zainteresowaniem cieszą się Systemy Realizacji Produkcji (MES). Ich głównym zadaniem jest efektywne zbieranie informacji o realizacji produkcji w czasie

Bardziej szczegółowo

Dobór systemów klasy ERP

Dobór systemów klasy ERP klasy ERP - z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001 Prezentacja w Klubie Menedżera Jakości, 19 marzec 2008 Zagadnienia ogólne związane z doborem systemu klasy ERP Podstawowe podziały klasyfikujące systemy

Bardziej szczegółowo

Sage ERP X3 dla produkcji

Sage ERP X3 dla produkcji Wstęp Sage ERP X3 jest systemem oferującym kompleksowe rozwiązania we wszystkich obszarach związanych z zarządzaniem produktem począwszy od fazy projektowania poprzez wycenę, planowanie, realizację, rozliczenie

Bardziej szczegółowo

zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji

zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji zaawansowane IT dla Twojej firmy Expert w logistyce i produkcji DataConsult Nagrody DataConsult Sp. z o.o. oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie logistyką wewnętrzną przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Serwis: administracja terminów i kosztów w programie Plan-de-CAMpagne

Serwis: administracja terminów i kosztów w programie Plan-de-CAMpagne Serwis: administracja terminów i kosztów w programie Plan-de-CAMpagne Proces serwisów i konserwacji w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym powinien być kontrolowany pod względem terminowości w myśl zasady:

Bardziej szczegółowo

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi.

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym - Optymalne zarządzanie procesami produkcyjnymi - maksymalne obniżenie kosztów wytwarzania - uproszczenie działalności - zwiększenie produktywności Produktywność

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu PRODUKCJA BY CTI Opis programu 1. Opis produktu. Moduł Produkcja by CTI jest programem w pełni zintegrowanym z systemem Comarch ERP Optima. Program ten daje pełną kontrolę nad produkcją, co pozwala zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Dr William Edwards Deming (1900-1993).

Dr William Edwards Deming (1900-1993). Wychodząc historycznie od kompetencji związanych z zarządzaniem jakością, a technicznie od wiedzy z zakresu informatyki i elektroniki, konsultanci EQ System zgromadzili bogatą wiedzę z okołoprodukcyjnych

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE FIRMA: SOMAR S.A. ul. Karoliny 4 40-186 Katowice tel. 32 359 71 00 fax. 32 359 71 11 e-mail: biuro@somar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Opis podstawowych modułów

Opis podstawowych modułów Opis podstawowych modułów Ofertowanie: Moduł przeznaczony jest dla działów handlowych, pozwala na rejestrację historii wysłanych ofert i istotnych zdarzeń w kontaktach z kontrahentem. Moduł jest szczególnie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

System identyfikacji w produkcji gazomierzy w przedsiębiorstwie Apator Metrix S.A.

System identyfikacji w produkcji gazomierzy w przedsiębiorstwie Apator Metrix S.A. System identyfikacji w produkcji gazomierzy w przedsiębiorstwie Apator Metrix S.A. APATOR METRIX S.A. to firma z 60-letnim stażem na rynku aparatury pomiarowej, oferująca gazomierze miechowe domowe i przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

eschenker: Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo

eschenker: Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo : Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo 2016-07-07 Nowy : Twój elektroniczny klucz do przejrzystej logistyki Efektywne, szybkie i wygodne zarządzanie procesami logistycznymi

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system do zarządzania realizacją inwestycji

Inteligentny system do zarządzania realizacją inwestycji Inteligentny system do zarządzania realizacją inwestycji Efektywne planowanie i monitorowanie inwestycji przez zarząd z każdego miejsca na świecie Eliminacja opóźnień i pominięć dostaw przez zdalne tworzenie

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

ATMS Watch Profesjonalny system analizy i rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu

ATMS Watch Profesjonalny system analizy i rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu ATMS Watch Profesjonalny system analizy i rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu ATMS Watch to autorski system rejestracji i analizy czasu pracy oraz kontroli dostępu. System dedykowany jest dla

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa dokonując pomiaru wskaźnika efektywności (OEE) oraz energii?

Jak zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa dokonując pomiaru wskaźnika efektywności (OEE) oraz energii? Jak zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa dokonując pomiaru wskaźnika efektywności (OEE) oraz energii? Przy stale rosnących cenach mediów i surowców do produkcji, tzw. koszty stałe mają coraz większy

Bardziej szczegółowo

www.ant-iss.pl Wzrost efektywności produkcji i optymalizacja zużycia energii w przemyśle spożywczym. Przykłady wdrożeń systemów ANT Factory Portal.

www.ant-iss.pl Wzrost efektywności produkcji i optymalizacja zużycia energii w przemyśle spożywczym. Przykłady wdrożeń systemów ANT Factory Portal. Wzrost efektywności produkcji i optymalizacja zużycia energii w przemyśle spożywczym. Przykłady wdrożeń systemów ANT Factory Portal. III Konferencja Energia-Woda-Środowisko 23-24 kwietnia 2013, Termy Uniejów

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI Jak skutecznie planować, nadzorować i rozliczać proces dostawy w firmie produkcyjnej? Studium przypadku. Andrzej Kułakowski interlan SP. J. systemy informatyczne dla

Bardziej szczegółowo

...Zarządzanie MWS ... 1

...Zarządzanie MWS ... 1 1 Zarządzanie MWS 3 Struktura magazynu 4 Definicja nośników 4 Zlecenie komplementacji 4 Kontrola wysyłki 5 Zlecenie załadunku 5 Obsługa dostaw 5 Operacje wewnętrzne i zewnętrzne 5 Inwentaryzacje 5 Konsolidacja

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line

Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line Dr inż. Grzegorz Ćwikła Stanowisko do monitoringu systemów

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji OPERA v.5 System Realizacji Produkcji październik 2011 Strona 1/11 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 3 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYKORZYSTANIA OPERA MES:... 3 PRODUKCJA... 4 KONTROLA JAKOŚCI... 7 TESTOWANIE DANYCH W LINII

Bardziej szczegółowo

PlusFlex IT-Concepts. Automatyzacja i usprawnienie procesów. Główne zalety:

PlusFlex IT-Concepts. Automatyzacja i usprawnienie procesów. Główne zalety: PlusFlex IT-Concepts Automatyzacja i usprawnienie procesów Główne zalety: Elastyczny, skalowalny system Standard internetowy Prosta dystrybucja danych do operatorów Przyjazny interfejs operatora Prosta

Bardziej szczegółowo

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej Case Study Rozwiązania dla branży metalowej Charakterystyka klienta Firma produkująca wyroby ze stali czarnej, aluminium, stali nierdzewnej oraz elementy konstrukcji i konstrukcje metalowe. W palecie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Brakujące ogniwo pomiędzy wdrożeniem systemu ERP a sukcesem biznesowym

Brakujące ogniwo pomiędzy wdrożeniem systemu ERP a sukcesem biznesowym Brakujące ogniwo pomiędzy wdrożeniem systemu ERP a sukcesem biznesowym głos w dyskusji o potrzebach firm produkcyjnych na podstawie międzynarodowych doświadczeń wdrożeniowych ASPROVA APS Michał Żelichowski

Bardziej szczegółowo

Systemy bezpieczeństwa i ochrony zaprojektowane dla obiektów logistycznych.

Systemy bezpieczeństwa i ochrony zaprojektowane dla obiektów logistycznych. BRB Doradztwo Biznesowe doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy bezpieczeństwa i ochrony zaprojektowane dla obiektów logistycznych. Krzysztof Bełdycki Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN www.ecsystems.pl ZDALNY NADZÓR DIAGNOSTYCZNY EC SYSTEMS WIEDZA I DOŚWIADCZENIE, KTÓRYM MOŻESZ ZAUFAĆ N owe technologie służące monitorowaniu i diagnostyce urządzeń

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. 1. Archer DMS. 2. Organizacja archiwum. 3. Organizacja pracy. 4. Funkcjonalność systemu. Quality Software Solutions 2

Plan prezentacji. 1. Archer DMS. 2. Organizacja archiwum. 3. Organizacja pracy. 4. Funkcjonalność systemu. Quality Software Solutions 2 ARCHER-DMS 2015 Plan prezentacji 1. Archer DMS 2. Organizacja archiwum 3. Organizacja pracy 4. Funkcjonalność systemu 2 1 ARCHER-DMS Zarządzanie procesami biznesowymi i Aurea BPM 3 Document Management

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH

ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH ZARZĄDZANIE FLOTĄ URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH Skuteczne zarządzanie urządzeniami drukującymi Globalna informatyzacja przyczynia się do generowania coraz większej liczby

Bardziej szczegółowo

ANT Factory Portal to kompleksowy system zwiększający potencjał produkcyjny przedsiębiorstwa.

ANT Factory Portal to kompleksowy system zwiększający potencjał produkcyjny przedsiębiorstwa. ANT Factory Portal to kompleksowy system zwiększający potencjał produkcyjny przedsiębiorstwa. Został stworzony w oparciu o standardy obowiązujące w branży motoryzacyjnej mające na celu zagwarantowanie

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data)

Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data) 101 Studio DTP Tomasz Tęgi i Spółka Sp. z o.o. ul. Ekonomiczna 30/36 93-426 Łódź Tel. +4842/250 70 92-94 Fax. +4842/250 70 95 NIP: 725-12-59-070 REGON: 471-35-84-10 Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data) Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Produkcja. Microsoft Dynamics AX KORZYŚCI: Elastyczne zarządzanie zasobami produkcyjnymi. Optymalizacja przepływu procesów produkcyjnych

Produkcja. Microsoft Dynamics AX KORZYŚCI: Elastyczne zarządzanie zasobami produkcyjnymi. Optymalizacja przepływu procesów produkcyjnych Produkcja KORZYŚCI: Zminimalizowanie czasów realizacji i lepsze zaspakajanie popytu i potrzeb klientów dzięki elastycznym opcjom planowania Możliwość kontrolowania wykorzystania zasobów produkcyjnych w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU (POWYŻEJ 30.000 EURO)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU (POWYŻEJ 30.000 EURO) OGŁOSZENIE O PRZETARGU (POWYŻEJ 30.000 EURO) 1. Zamawiający E.T. Ewa Tomczak 93-427 Łódź, ul. Pańska 21 NIP: 729-200-77-73 REGON: 472358322 Łódź, 17.06.2015 r. 2. Tryb udzielenia zamówienia 1. Przetarg

Bardziej szczegółowo

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o. ul. Wały Dwernickiego 117/121 42-202 Częstochowa Pracownia Informatyki Numeron Sp.

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl Dane Klienta: PHP Maritex ul. Rdestowa 53D 81-577Gdynia www.maritex.com.pl Firma P.H.P. Maritex została założona w 1987 roku i jest obecnie jedną z największych, dynamicznie rozwijających się hurtowni

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi

Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi Leszek Jabłoński Cele optymalizacja pracy sieci ciepłowniczej zwiększenie efektywności energetycznej większe bezpieczeństwo dostaw

Bardziej szczegółowo

REUSPro SYSTEM MONITORUJĄCY ZUŻYTE MEDIA. REUS Polska Sp. z o.o. Naszą misją jest poprawianie. efektywności użytkowania energii

REUSPro SYSTEM MONITORUJĄCY ZUŻYTE MEDIA. REUS Polska Sp. z o.o. Naszą misją jest poprawianie. efektywności użytkowania energii REUSPro SYSTEM MONITORUJĄCY ZUŻYTE MEDIA REUS Polska Sp. z o.o. Naszą misją jest poprawianie efektywności użytkowania energii w obiektach naszych klientów poprzez zastosowanie ekonomicznie dochodowych

Bardziej szczegółowo

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl VENDO.ERP CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl O firmie jest firmą konsultingowo informatyczną. Na rynku działamy od 2004 roku. Od początku

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i optymalizacja floty

Zarządzanie i optymalizacja floty Zarządzanie i optymalizacja floty CtrlFleet CtrlFleet to nowoczesna usługa pozwalająca optymalizować pracę wózka oraz pracę operatora przy jednoczesnym usprawnieniu procesu zarządzania całą flotą w czasie

Bardziej szczegółowo

STAR FINANCE Case Study

STAR FINANCE Case Study STAR FINANCE Case Study Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się ze zwięzłym opisem wdrożenia przeprowadzonego u naszego Klienta firmy Star Finance. Billennium 2013/ Wszelkie prawa zastrzeżone. Star

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM WMS

ZAAWANSOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM WMS ZAAWANSOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM WMS SYSTEM MAGAZYNIER JEST PRODUKTEM DEDYKOWANYM DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH OPROGRAMOWANIE ERP COMARCH CDN XL. JEST TO KOM- PLEKSOWE ROZWIĄZANIE INFORMATYCZNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

Oferta podstawowa na dostarczenie i wdrożenie systemu Ascent.DBI

Oferta podstawowa na dostarczenie i wdrożenie systemu Ascent.DBI Oferta podstawowa na dostarczenie i wdrożenie systemu jest systemem, który wspiera koordynację procedur zarządzania dokumentacją oraz informacją Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Oferta podstawowa na dostarczenie

Bardziej szczegółowo

ERP i co dalej? Wdrożenia systemów PLM, MES, SCM.

ERP i co dalej? Wdrożenia systemów PLM, MES, SCM. ERP i co dalej? Wdrożenia systemów PLM, MES, SCM. IT w Przemyśle GigaCon Dr Krzysztof Atłasiewicz, Dyrektor ds. Doradztwa Informatycznego konsultant z 17-letnim doświadczeniem w projektach z zakresu informatyzacji

Bardziej szczegółowo

Siedem razy TAK z systemem Infor M3 w mleczarstwie!

Siedem razy TAK z systemem Infor M3 w mleczarstwie! Siedem razy TAK z systemem Infor M3 w mleczarstwie! TAK jesteśmy znani w branży mleczarskiej Od wielu lat firma Infor rozwija system Infor M3 z uwzględnieniem wymagań branży przetwórców mleka. Wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

System MES a wzrost efektywności zarządzania produkcją

System MES a wzrost efektywności zarządzania produkcją System MES a wzrost efektywności zarządzania produkcją Wiele firm w swej codziennej praktyce biznesowej korzysta z systemów klasy ERP. Wspomagają one działania operacyjne, usprawniają funkcjonowanie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

... Zarządzanie Produkcją (MRP)

... Zarządzanie Produkcją (MRP) 1 Zarządzanie Produkcją 3 Techniczne przygotowanie produkcji 4 Planowanie produkcji 4 Planowanie zapotrzebowań materiałowych 5 Planowanie i realizacja zleceń 5 Planowanie zdolności produkcyjnych 5 Sterowanie

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie i2m w BTS Opis wdrożenia oprogramowania i2m w firmie BTS Sp. z o.o.

Wdrożenie i2m w BTS Opis wdrożenia oprogramowania i2m w firmie BTS Sp. z o.o. Wdrożenie i2m w BTS Opis wdrożenia oprogramowania i2m w firmie BTS Sp. z o.o. Klient Firma BTS Sp. z o.o. jest zakładem produkującym i konfekcjonującym papiery ścierne i systemy szlifowania. Będąc jedną

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne szczegółowe wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego

Wytyczne szczegółowe wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego Tartak i Zakład Stolarski Janina i Wacław Witkowscy Spółka Jawna Rychłowice, dn. 12.08.2011 Rychłowice 21B, 98-300 Wieluń NIP 8321979368, REGON 100125684 Tartak i Zakład Stolarski Janina i Wacław Witkowscy

Bardziej szczegółowo

Raporty Diagnostyka i monitoring. Materiały eksploatacyjne. Gospodarka odpadami. Dokumentacja techniczna. Logistyka i Magazyn

Raporty Diagnostyka i monitoring. Materiały eksploatacyjne. Gospodarka odpadami. Dokumentacja techniczna. Logistyka i Magazyn PROGRAM ZARZĄDZAJĄCY SMAROWANIEM Przy zarządzaniu gospodarką smarowniczą wykorzystywane jest profesjonalne autorskie oprogramowanie komputerowe o nazwie Olej opracowane specjalnie w tym celu, opierające

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na opracowanie i wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe pomiędzy firmą NEO-NET a jej partnerami biznesowymi

Zapytanie ofertowe na opracowanie i wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe pomiędzy firmą NEO-NET a jej partnerami biznesowymi Kraków, dnia 27.06.2014 r. Zapytanie ofertowe na opracowanie i wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe pomiędzy firmą NEO-NET a jej partnerami biznesowymi I. Wstęp zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

Kontrola dostępu, System zarządzania

Kontrola dostępu, System zarządzania Kontrola dostępu, System zarządzania Falcon to obszerny system zarządzania i kontroli dostępu. Pozwala na kontrolowanie pracowników, gości, ochrony w małych i średnich firmach. Jedną z głównych zalet systemu

Bardziej szczegółowo

WEBINAR. Kiedy kody kreskowe, kiedy RFID a kiedy technologia głosowa?

WEBINAR. Kiedy kody kreskowe, kiedy RFID a kiedy technologia głosowa? WEBINAR Kiedy kody kreskowe, kiedy RFID a kiedy technologia głosowa? Agenda 2 Krok 1 Technologie Krok 2 Narzędzia urządzenia i oprogramowanie Krok 3 Podejście do wdrożenia Krok 4 Co wybrać, czyli wady

Bardziej szczegółowo

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Podstawowe moduły Comarch CDN XL BUSINESS INTELLIGENCE - dane, informacje, decyzje Nowoczesne narzędzie do raportowania zdarzeń gospodarczych, stanowiące fundament

Bardziej szczegółowo

smartdental PRZYJAZNE, NOWOCZESNE I KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE STOMATOLOGICZNE

smartdental PRZYJAZNE, NOWOCZESNE I KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE STOMATOLOGICZNE smartdental PRZYJAZNE, NOWOCZESNE I KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE STOMATOLOGICZNE 2 Efektywna praca Prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej oszczędza czas, zwiększa jakość świadczonych usług oraz

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo