produkcja, jakość, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "produkcja, jakość, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie"

Transkrypt

1

2 Wprowadzenie Korzyści Przewagi OPERA to wszechstronny system klasy MES (Manufacturing Execution System), umożliwiający bezpośredni monitoring i zarządzanie produkcją z poziomu hali produkcyjnej. OPERA jest produktem o budowie modułowej, zapewniającym wsparcie we wszystkich kluczowych obszarach obejmowanych przez systemy zgodne ze standardem MES: od produkcji, poprzez kontrolę jakości, zarządzanie magazynami, utrzymanie ruchu i serwis, na zarządzaniu pracą personelu kończąc. OPERA MES doskonale spełnia wymagania klientów chcących obniżyć koszty produkcji. OPERA MES sprawdza się wszędzie tam, gdzie wymagana jest ścisła koordynacja pracy maszyn, ludzi i przepływu materiału. OPERA MES dostarcza w czasie rzeczywistym wszelkich informacji o postępie produkcji, poziomie wydajności, wynikach kontroli jakości, genealogii produktów, stanach magazynowych, utrzymaniu ruchu i wielu innych. Oprogramowanie OPERA MES można ściśle zintegrować z systemami ERP, autorstwa zarówno światowych dostawców, jak i lokalnych producentów. Integracja odbywa się poprzez specjalnie w tym celu dostarczany moduł, dzięki czemu proces przebiega bez konieczności ponoszenia wysokich nakładów na programistów, konsultantów i późniejsze utrzymanie. System oparto na technologii Microsoft, kompatybilnej z 64-bitową architekturą, co zapewnia długi okres ochrony inwestycji (pełna kompatybilność z najnowszymi systemami operacyjnymi Microsoft). Szerokie spektrum gotowych do użycia wykresów i raportów umożliwia analizę wielu aspektów produkcji, a w szczególności: + postępu zleceń produkcyjnych, + poziomu obciążenia ludzi i maszyn, + stosunku godzin efektywnie przepracowanych do godzin płatnych, + przestojów, + poziomu zapasów, + śledzenie partii produkcyjnych. Zmienna sytuacja rynkowa zmusza firmy produkcyjne do ciągłego podejmowania działań w kierunku wzrostu konkurencyjności. OPERA MES to oprogramowanie umożliwiające istotne jej podniesienie. Wdrożenie działań bliskich idei Lean Manufacturing powoduje wzrost produktywności i jakości, przy jednoczesnej redukcji kosztów i czasu produkcji. Dzięki temu, systemy MES uzyskują najszybszy zwrot z inwestycji spośród wszystkich narzędzi informatycznych stosowanych w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Korzyści z zastosowania OPERA MES: + wszystkie informacje znajdują się w jednym systemie, w jednym miejscu; użytkownik nie musi poszukiwać ich w różnych źródłach, + gromadzenie danych zorganizowane jest sprawnie i zawsze w sposób dopasowany do potrzeb, + oprogramowanie zapewnia natychmiastowy dostęp do kluczowych informacji produkcyjnych poprzez przejrzysty, intuicyjny i łatwy w obsłudze interfejs, + oprogramowanie zawiera zestaw gotowych do użycia analiz dobranych dla procesów produkcyjnych, które można dodatkowo rozbudowywać lub modyfikować, + możliwość efektywnego zarządzania niespodziewanymi zdarzeniami i łatwiejszego podejmowania decyzji w związku z pojawiającymi się incydentami, + wzrost produktywności i optymalizacja zasobów, architektura systemu pozwala wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów o ograniczonych budżetach, chcących monitorować jedynie najważniejsze, kluczowe zasoby, równocześnie niewykluczając możliwości rozbudowy do kompleksowego i spójnego środowiska manufacturing intelligence. Kluczową przewagą systemu OPERA MES nad innymi rozwiązaniami jest pełna konfigurowalność i przyjazny, intuicyjny interfejs, co potwierdzają liczne wdrożenia w zakładach produkcyjnych o róż-nym charakterze produkcji i różnej wielkości, począwszy od małych firm a skończywszy na korporacjach. Wszystkie raporty, tabele i wykresy mogą być modyfikowane przez klienta zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami. Struktura OPERA MES oparta jest na dwóch kluczowych dla systemu aplikacjach. Pierwsza z nich, tzw. OPERA Monitor, komunikująca się z punktami, w których rejestrowane są informacje pochodzące z hali produkcyjnej, gromadzi dane dając pewność, że będą one właściwe i spójne. OPERA Monitor jest zintegrowany z wszystkimi typami sprzętu występującego w użyciu na hali produkcyjnej: terminalami radiowymi, komputerami PC i sterownikami PLC, kartami wejść-wyjść, urządzeniami pomiarowymi i licznikami, drukarkami etykiet etc. Druga aplikacja - OPERA Interfejs użytkownika - umożliwia prowadzenie analiz i budowanie raportów w oparciu o zgromadzone przez OPERA Monitor dane, dając pewność kierownictwu, że przy podejmowaniu decyzji wzięto pod uwagę rzeczywistą sytuację we wszystkich obszarach produkcyjnych oraz to, że dane użyte do analiz są właściwe. Oprogramowanie OPERA MES jest oprogramowaniem dostosowanym do pracy wielojęzycznej, także w języku polskim. Gromadzenie danych z poziomu hali produkcyjnej Monitoring produkcji Bezpośrednie podłączenie do maszyn Wskaźniki KPI wraz z analizą Integracja z ERP Zarządzanie pracą i zleceniami Gromadzenie informacji o wynikach testów i zarządzanie testami Narzędzia statystycznej kontroli procesu Identyfikacja i śledzenie partii Zarządzanie magazynem z wykorzystaniem kodów kreskowych Przeglądy i działania prewencyjne (TPM) Zarządzanie narzędziami i wyposażeniem Harmonogramowan ie, rejestracja i rozliczanie czasu pracy Kontrola dostępu Posiłki regeneracyjne

3 Opis funkcjonalności Logika działania OPERA MES wspiera optymalizację zasobów poprzez monitorowanie w czasie rzeczywistym danych o produkcji, odchyleniach od planu, efektywności pracy ludzi i maszyn, obciążeniu centrów kosztowych wraz z informacją o opóźnieniach, efektach kontroli jakości, partiach, numerach seryjnych, przepływie materiałów, czasach przezbrojeń. Rozliczenie produkcji Dokumenty Raport z logistyki Plan produkcji Plan remontów Przesunięcia towarów Bieżący stan magazynowy Zamówienia Zlecenia produkcyjne Analiza procesów Transfer danych Instrukcje transportowe Postęp w planie Zatrzymania i awarie Rzeczywista produkcja Uzupełnienie stanów Terminy realizacji zamówień Planowana realizacja Najczęściej wdrażanym modułem funkcjonalnym OPERA MES jest moduł Produkcja, który umożliwia wgląd w czasie rzeczywistym w toczące się zdarzenia produkcyjne, wraz ze wszystkimi ich szczegółami. Moduł Produkcja został wzbogacony o liczne funkcje, umożliwiające zdefiniowanie kompletnego środowiska manufacturing intelligence, rozwiązania spełniającego wszystkie kluczowe potrzeby opisane standardem MOM (Manufacturing Operations Management). OPERA Produkcja jest łącznikiem pomiędzy systemami informatycznymi działającymi na maszynach w hali produkcyjnej a systemami ERP używanymi przez kierownictwo firmy. OPERA Monitor to aplikacja, która może być łączona z urządzeniami wielu różnych typów w zależności od wymagań klientów. Dzięki otwartemu standardowi wymiany danych, OPERA Monitor ma szerokie możliwości fizycznej współpracy z większością urządzeń z rynku automatyki przemysłowej, w tym: + zbierającymi dane terminalami, + przemysłowymi komputerami PC, + czytnikami kodów kreskowych, + kartami wejść/wyjść w celu cyfrowego przetwarzania sygnałów, + adapterami sieciowymi, + przemysłowymi drukarkami etykiet, + terminalami przenośnymi poprzez Wi- Fi/GPRS, + graficznymi interfejsami prezentującymi rysunki wykonawcze na stanowisku pracy bez konieczności zużywania papieru. Przepływ informacji w systemie OPERA.MES Produkcja 1. Zlecenie produkcyjne importowane jest z systemu ERP/MRP do OPERA MES. 2. Zlecenie jest harmonogramowane w oparciu o dostępność zasobów i postęp pracy. Powstaje plan produkcyjny. 3. Następuje realizacja planu produkcyjnego. 4. Postęp produkcji jest stale monitorowany, a związane z nim dane są automatycznie zapisywane w bazie danych. 5. Dane o postępie produkcji są zwracane do systemu ERP/MRP.

4 Produkcja KLUCZOWE FUNKCJONALNOŚCI MODUŁU + śledzenie czynności produkcyjnych, + zliczanie części dobrych i braków, + monitorowanie czynności przygotowawczych, + zarządzanie grupami operacji, + automatyczne zawieszenie czynności po uruchomieniu kolejnej na tej samej maszynie, + zamykanie operacji, + raportowanie w układzie czynność/zlecenie/operacja, + raportowanie w układzie fabryka/wydział/ pracownik, + raportowanie w układzie fabryka/wydział/centrum kosztowe/maszyna, + śledzenie kosztów pracy wg. operacji, + monitorowanie statusu maszyny/zadania/pracownika, + wykres postępu realizacji zleceń, + wykres obciążenia, + wykres realizacji zleceń według zasobów ludzkich/maszyn/operacji, + wizualizacja statusów maszyn, + nadzorowanie czynności nieprodukcyjnych, + rejestracja przyczyn powstawania odpadów, + zużycie materiałów, + rejestracja czynności wykonywanych powtórnie, + śledzenie wyłączeń maszyn, + zarządzanie zespołami, + rejestracja czasu pracy, zaokrąglenia czasu pracy, + zestawienie godzin pracy w stosunku do godzin przepracowanych efektywnie i godzin płatnych, + automatyczne zawieszanie zleceń przy zakończeniu zmiany, + automatyczne ponowne uruchamianie zleceń po rozpoczęciu zmiany, + automatyczne zamykanie zleceń, + zarządzanie ustawieniami i alarmami dla maszyn, + automatyczne uwzględnianie czynności nieprzewidzianych w planie produkcji, + drukowanie i etykietowanie, + analizy i raportowanie czasu pracy oraz przestojów, + raportowanie wydajności. BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIE Z MASZYNAMI + automatyczne zliczanie części, + automatyczne wykrywanie wyłączeń wraz z określeniem przyczyny, + automatyczne wyłączenie, gdy osiągnięto założony poziom produkcji, + automatyczny restart maszyny po okresie wyłączenia, + połączenia Ethernet, + połączenia do maszyn wielofunkcyjnych, + automatyczne wysyłanie i odbieranie informacji z centrów obróbczych, + zarządzanie urządzeniami sygnalizacyjnymi w celu wizualizacji zdarzeń lub statusów, + interfejsy do maszyn wyposażonych w komputery/plc. WSKAŹNIKI KPI Oprogramowanie OPERA MES zostało wyposażone w zestaw wskaźników KPI (Key Performance Indicators), umożliwiających analizę efektywności, m.in. OEE, OLE i OPE. W szczególności OEE (Overall Equipment Effectiveness) to kluczowy parametr monitorujący dostępność i efektywność wykorzystania maszyn oraz jakość produkowanych wyrobów. Wskaźnik OEE bazuje na trzech składowych, z których każda odwzorowuje inny aspekt procesów produkcyjnych. Wdrożenie wskaźników KPI przynosi korzyści: kierownikom: + terminową aktualizację i rozsyłanie danych, + monitoring stanu produkcji w czasie rzeczywistym, + redukcję kosztów bezpośrednich i pośrednich, + dzienne i miesięczne raporty produkcyjne dotyczące stopnia wykorzystania zasobów, menedżerom: + analizy produktywności, + monitorowanie zmniejszenia zdolności produkcyjnych, + analiza kosztów pracy, + monitoring trendów, całej firmie: + monitoring godzin przepracowanych, wyznaczenie osobistych poziomów wydajności, + kalkulacje poziomu wydajności wydziałów i centrów kosztowych, + bodziec do wzrostu produktywności. INTEGRACJA Z ERP ZARZĄDZANIE ZLECENIAMI OPERA MES jest oprogramowaniem łatwym w integracji z dowolnym systemem ERP. Zlecenia produkcyjne w momencie ich uruchomienia mogą być automatycznie transferowane z ERP do OPERA MES. Zwrotnie OPERA MES przekazuje w czasie rzeczywistym informacje o stanie realizacji zleceń i postępie produkcji. Klientom, których system ERP nie obsługuje zleceń produkcyjnych lub chcącym przenieść obsługę całego procesu produkcji do jednego systemu, OPERA oferuje moduł umożliwiający generowanie zleceń na podstawie zamówień od odbiorców, w oparciu o zdefiniowane marszruty produkcyjne i zestawienia materiałowe (BOM).

5 Jakość Śledzenie kontroli jakości obejmuje: + rejestrację danych produktu (rodzinę, testy, narzędzia, uszkodzenia), + definicję specyfikacji jakościowej (testów, wad, kontroli czasu, walidacji, tolerancji etc.), + generowanie i zarządzanie zadaniami testowymi, + interfejsy do narzędzi pomiarowych, + monitoring wyników testów, + przechowywanie i śledzenie danych gromadzonych wg partii, numeru ID produktu, + interfejs do narzędzi QA. Statystyczna kontrola procesu: + zarządzanie danymi produktu, rodziną, testami, wadami, narzędziami, + interfejs do narzędzi pomiarowych, + gromadzenie i przechowywanie danych procesów, + analiza i prezentacja w czasie rzeczywistym wskaźników wpływających na jakość produktów, + analizy i raportowanie zgromadzonych danych wg zlecenia produkcji/partii. Śledzenie partii: + tworzenie numerów seryjnych/id produktów/drukowanie etykiet, + śledzenie partii lub produktów użytych do produkcji, + śledzenie produktów, do wytworzenia których wykorzystano określone partie lub półprodukty. CALENDAR A Scheduled Time B Available Time C Available Time D Parts Produced x Ideal Cycle Time E Units Started F Good Units Downtime Scraps Speed Losses OEE = B/A x D/C x F/E Availability Performance Quality Utrzymanie ruchu Total Productive Maintenance (TPM) to idea zakładająca podejmowanie działań prewencyjnych we wszystkich obszarach środowiska produkcyjnego tak, aby obniżyć lub całkowicie wyeliminować nieplanowane przestoje. OPERA MES zapewnia monitoring wszystkich obszarów środowiska produkcyjnego, ułatwiając podejmowanie działań zapobiegawczych, a także projektowanie działań mających na celu maksymalizację efektywności, w tym: + planowanie przerw serwisowych, + monitoring kosztów serwisu, + śledzenie stanu maszyn oraz lokalizacji magazynowych. Zarządzanie utrzymaniem ruchu ze wsparciem systemu OPERA MES oznacza: + wdrożenie strategii służących podnoszeniu efektywności produkcyjnej zakładu i maszyn, + wdrożenie niezależnego systemu zarządzania i szkolenia załogi, służącego uzyskaniu wyznaczonych celów biznesowych, + wdrożenie systemu planowania działań serwisowych bazującego na rzeczywistych danych o niezawodności, + możliwość budowy własnych procedur, identyfikujących maszyny lub ich części, które w najbliższym czasie będą wymagać serwisu, + skupienie uwagi na ciągłym doskonaleniu i poprawie rezultatów. TPM umożliwia eliminację przyczyn zmniejszonej wydajności, takich jak: + straty wynikające z awarii, + straty wynikające z przezbrojeń, + straty wynikające z zatrzymań, + straty wynikające ze zmniejszenia prędkości produkcji, + straty wynikające z wad, ponawiania procesów, zawracania produktów, + straty wynikające z ustawienia nieoptymalnych parametrów produkcyjnych przy uruchamianiu zlecenia.

6 Magazyn ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM Z WYKORZYS- TANIEM KODÓW KRESKOWYCH OPERA MES umożliwia monitorowanie przepływu materiałów w czasie rzeczywistym, zarówno na wejściu jak i wyjściu z magazynu, zapewniając dostęp do jednoznacznych, najnowszych informacji o dostępności zasobów materiałowych. Operatorzy na hali produkcyjnej, z wykorzystaniem kodów kreskowych i przenośnych terminali, są w stanie zidentyfikować w magazynie, zinwentaryzować oraz pobrać i zwrócić dowolny materiał niezbędny w procesie produkcji. Kluczowymi funkcjonalnościami modułu są: + gromadzenie informacji o surowcach, półproduktach, wyrobach, wraz z lokalizacją, + dodawanie i usuwanie danych przez przenośne terminale, + inwentaryzacja, + interfejsy do systemów zarządzania magazynami wysokiego składu oraz oprogramowania magazynowego ERP, + generowanie kodów kreskowych i drukowanie etykiet, + zarządzanie lokalizacją poszczególnych elementów w magazynie, wraz z monitorowaniem poziomu stanów magazynowych i kontrolą zawartości półek. Zasoby ludzkie CZAS I OBECNOŚĆ Coraz częściej zasoby ludzkie decydują wprost o krytycznych aspektach profesjonalizmu i poziomu kosztów. Moduł umożliwia: + monitorowanie czasów przystąpienia do pracy i zakończenia pracy, + identyfikację osób odpowiedzialnych za incydenty czy nadużycia, + gromadzenie danych dla potrzeb procesów płacowych (obecności i nieobecności, przyczyny, codziennie lub comiesięczne, automatyczne tworzenie dodatków czy premii w zależności od układu zmian, nadgodzin, etc). KONTROLA DOSTĘPU Gromadzenie informacji o pracownikach, czasach pracy brygad, prawach dostępu, rejestracji przemieszczania się po zakładzie, w szczególności w przypadkach naruszenia uprawnień. POSIŁKI REGENERACYJNE + zamawianie posiłków, + doliczanie posiłku do wynagrodzenia, + śledzenie informacji o posiłkach data, czas, miejsce, liczba posiłków, + drukowanie dziennego menu wraz z ob.- sługą wydań z wykorzystaniem kodów kreskowych. Pełna integracja z systemami ERP i APS Wykres Gantt a realizacji zleceń produkcyjnych w czasie Wykres Gantt a obłożenia zadań produkcyjnych na poszczególnych stanowiskach produkcyjnych

7 Oprogramowanie narzędziowe INTERFEJS GROMADZENIA DANYCH tenet tenet to interaktywne, graficzne środowisko, służące gromadzeniu danych w czasie rzeczywistym. Terminale tenet służą także udostępnianiu informacji pracownikom w halach produkcyjnych. Sam interfejs jest przejrzysty i intuicyjny w obsłudze. Zakres prezentowanych informacji obejmuje tabele, wykresy, schematy, instrukcje, procedury, daty ważności, liczbę produkowanych części, wielkość odpadu i dalsze informacje, stanowiące logicznie uporządkowany system informowania pracowników na hali produkcyjnej. Punkty dostępowe, wyposażone w terminale z ekranami dotykowymi i czytnikami kodów kreskowych, umożliwiają łatwe i szybkie wprowadzanie danych. WEB PORTAL OPERA Web Portal umożliwia publikację widoków czy raportów w intra- lub Internecie z wykorzystaniem narzędzi portalu www. Rozwiązanie to spełnia wszystkie oczekiwania użytkowników o najwyższych wymaganiach, chcących wykorzystać zaawansowane, skalowalne i elastyczne środowisko pracy. Informacje publikowane na portalu mogą być dostępne dla dowolnej liczby użytkowników przy nieograniczonym czasie dostępu. Centralna administracja prawami dostępu do zakresu danych, pozwala zarządzać nimi indywidualnie dla każdego użytkownika. Obsługa portalu odbywa się poprzez standardowe funkcje przeglądarki internetowej. ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA INTEGRACYJNE OPERA MES jest oprogramowaniem wyposażonym w wydajne narzędzia, umożliwiające integrację z innym oprogramowaniem, w tym także internetowym. Dzięki mechanizmowi tzw. wtyczek, administrator lub przeszkoleni użytkownicy są w stanie wykonać taką integrację szybko i bez trudności. Z wykorzystaniem wtyczek oraz środowiska programistycznego Microsoft.NET, możliwe jest także rozbudowywanie funkcjonalności OPERA.MES zgodnie z indywidualnymi potrzebami. ROZSZERZENIE O OPROGRAMOWANIE APS OPERA MES może pracować w integracji z oprogramowaniem APS z oferty naszej firmy, optymalizującym harmonogram produkcyjny. OPERA MES jest oprogramowaniem autorstwa OPEN DATA, wiodącego dostawcy systemów MES we Włoszech. Oprogramowanie to zostało wdrożone w 250 przedsiębiorstwach produkcyjnych na całym świecie, zarówno w międzynarodowych koncernach, jak i w lokalnych przedsiębiorstwach w krajach Unii Europejskiej. Wybrani użytkownicy OPERA.MES: Kim jesteśmy Jesteśmy firmą specjalizującą się w projektowaniu i wdrażaniu, w oparciu o uznane standardy zarządzania, rozwiązań informatycznych w zakresie systemów zarządzania produkcją, systemów zarządzania jakością oraz doradztwie związanym z wykorzystywaniem funduszy unijnych. Oferujemy usługi dopasowane do indywidualnych potrzeb i możliwości Klientów. Jesteśmy otwarci na problemy Klientów i zawsze poszukujemy rozwiązań dopasowanych do specyfiki każdego przedsiębiorstwa. Wykorzystujemy najnowsze technologie informatyczne pozwalające na osiągnięcie wysokiej efektywności wdrożonych rozwiązań. O skuteczności działania firmy świadczy stale zwiększająca się liczba Klientów. Czym się kierujemy Prowadzone przez nas prace ukierunkowane są na podniesienie efektywności firm. Naszym kapitałem jest wiedza poparta szerokim doświadczeniem. Nasz zespół konsultantów posiada udokumentowane kwalifikacje w zakresie projektowania i wdrażania systemów planowania produkcji i systemów zarządzania. Dla naszej firmy każdy Klient jest tym najważniejszym, każdy projekt unikalnym, każde rozwiązanie niestandardowym, a każdy wdrożony przynoszący efekty system osobistym sukcesem. Zapraszając naszych konsultantów mogą być Państwo pewni, że kreatywnie podejdziemy do każdego postawionego przed nami zadania. Realizowane przez EQ System projekty, dzięki wiedzy, doświadczeniu i umiejętnościom konsultantów kończą się sukcesem. Dla kogo pracujemy Naszymi Klientami są różnej wielkości przedsiębiorstwa z wielu branż, zarówno zakłady produkcyjne międzynarodowych koncernów jak i rodzimego biznesu. Konsultanci EQ System Sp. z o.o. świadczyli dotychczas usługi między innymi dla takich podmiotów jak: APATOR, BESEL, CONVERT PAPER, KROSS, Zakład Automatyzacji HUTY KATOWICE, KONSULTANT KOMPUTER, PROFARB, PSE INFO, QUANTUM SOFTWARE, SKANCAR, SOPP POLSKA, STRAUSS, SZAGRU, TRINACRIA, VOLVO AUTO POLSKA i wielu innych firm, z którymi współpraca stanowi dla nas równie duże źródło inspiracji.

8 EQ System Sp. z o.o. Aleja Krasińskiego Kraków tel/fax: Oddział w Dąbrowie Górniczej ul.. Cieplaka Dąbrowa Górnicza tel/fax: KRS: Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: , REGON: , Kapitał zakładowy: PLN

OPERA.MES produkcja, jakoϾ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie

OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie Wprowadzenie OPERA to wszechstronny system klasy MES (Manufacturing Execution System), umo liwiaj¹cy bezpoœredni monitoring

Bardziej szczegółowo

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji OPERA v.5 System Realizacji Produkcji październik 2011 Strona 1/11 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 3 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYKORZYSTANIA OPERA MES:... 3 PRODUKCJA... 4 KONTROLA JAKOŚCI... 7 TESTOWANIE DANYCH W LINII

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

Kluczowym wskaźnikiem wyznaczanym przez systemy MES na podstawie danych pochodzących wprost z produkcji jest wskaźnik OEE.

Kluczowym wskaźnikiem wyznaczanym przez systemy MES na podstawie danych pochodzących wprost z produkcji jest wskaźnik OEE. Wprowadzenie do MES Systemy MES (Manufacturing Execution System) odpowiadają bezpośrednio za realizację i nadzór nad zadaniami produkcyjnymi i z tego właśnie powodu nakłady ponoszone na wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Systemy IT wspierające koncepcje Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Lean Manufacturing (produkcja odchudzona) to system zarządzania producją. Skupia się na osiąganiu jak najmniejszej ilości strat i ograniczaniu

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji SIMPLE systemy informatyczne Firma SIMPLE S.A. od ponad 24 lat wspiera polskie firmy produkcyjne poprzez dostarczanie nowoczesnych rozwiązań usprawniających zarządzanie produkcją. Wybór właściwego dostawcy

Bardziej szczegółowo

Jak produkować lepiej i taniej

Jak produkować lepiej i taniej Raport MSI Polska listopad 2010 www.msipolska.pl Jak produkować lepiej i taniej Systemy wspomagające produkcję i utrzymanie ruchu zakładów przemysłowych typu MES, PLM, PDM, CMMS, SCM Oferta na polskim

Bardziej szczegółowo

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań PrintManager Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań System PrintManager Wdrożenie produktu PrintManager MIS ma na celu między innymi umożliwienie precyzyjnego planowania

Bardziej szczegółowo

System automatycznej identyfikacji danych - ProTrace

System automatycznej identyfikacji danych - ProTrace System automatycznej identyfikacji danych - ProTrace Proponujemy Państwu nowoczesne oprogramowania stworzone w oparciu o platformę Microsoft.NET i J2EE, które pozwala na doskonalenie wewnętrznych procesy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP Comarch ALTUM to pierwsza inteligentna platforma ERP, dedykowana do kompleksowego wsparcia wszystkich kluczowych procesów biznesowych w średnich i dużych firmach handlowych, usługowych oraz sieciach handlowych.

Bardziej szczegółowo

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Process Automation System Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Wyzwania l Ograniczenie kosztów projektowania, eksploatacji i konserwacji l Maksymalizacja wydajności zakładu

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP Comarch ALTUM to pierwsza inteligentna platforma ERP, dedykowana do kompleksowego wsparcia wszystkich kluczowych procesów biznesowych w średnich i dużych firmach handlowych, usługowych oraz sieciach handlowych.

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

CDN XL. Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

CDN XL. Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem CDN XL Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem ZINTEGROWANY SYSTEM DO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM ERP BUSINESS INTELLIGENCE AUTOMATYZACJA INTEGRACJA DANYCH Wstęp Pewność jutra CDN XL

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania informatyczne

Kompleksowe rozwiązania informatyczne HIT - KODY KRESKOWE Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla logistyki i produkcji HIT-Kody Kreskowe HIT-Kody Kreskowe oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne usprawniające procesy logistyczne i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU KRAKÓW, 27 KWIETNIA 2015 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 6 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo

FlexNet. Platforma i pakiet aplikacji do adaptacyjnego zarz¹dzania produkcj¹ w przedsiêbiorstwie.

FlexNet. Platforma i pakiet aplikacji do adaptacyjnego zarz¹dzania produkcj¹ w przedsiêbiorstwie. FlexNet Platforma i pakiet aplikacji do adaptacyjnego zarz¹dzania produkcj¹ w przedsiêbiorstwie. Ciągle zmieniające się priorytety, działalność na rynkach międzynarodowych, napięte harmonogramy oraz konieczność

Bardziej szczegółowo

cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem CDN 2 Wstęp Pewność jutra CDN XL to produkt całkowicie polski, dostosowany do krajowych i międzynarodowych realiów gospodarczych, w tym standardów

Bardziej szczegółowo

Integrator Systemów Informatycznych

Integrator Systemów Informatycznych Integrator Systemów Informatycznych Profil Działalności Nasze działania są odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw produkcyjnych, firm handlowych i usługowych oraz instytucji finansowych, sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepszą POSitive Retail POSitive Management Center POSitive Shop IQiosk Retail POSitive Multimedia

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Raport MSI Polska maj 2011 www.msipolska.pl Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń,

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE Duże doświadczenie i stabilny zespół konsultantów gwarantuje powodzenie w realizacji nawet bardzo skomplikowanych wdrożeń. Sevenbridge istnieje na rynku od 2004

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo