Komunikacja w biznesie. dr Katarzyna Kolasińska Morawska SWSPiZ Katedra Marketingu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komunikacja w biznesie. dr Katarzyna Kolasińska Morawska SWSPiZ Katedra Marketingu"

Transkrypt

1 Komunikacja w biznesie dr Katarzyna Kolasińska Morawska SWSPiZ Katedra Marketingu 1

2 Cele kształcenia: Przedmiot ma za zadanie zaznajomić studentów: z rolą komunikacji w marketingu, kształtowaniem wizerunku firmy, produktu, budowaniem reputacji, relacji z klientem, oraz problematyką negocjowania zapoznaje z zasadami skutecznej komunikacji między firmą a otoczeniem zewnętrznym 2

3 Literatura obowiązkowa: Blythe J., 2002, Komunikacja Marketingowa, PWE, Warszawa Rydel M., 2001, Komunikacja marketingowa, ODiDK, Gdańsk 3

4 istota komunikacji marketingowej 4

5 Istota komunikacji marketingowej Komunikacja marketingowa to: działanie dwukierunkowe, nastawione na "dialog" pomiędzy uczestnikami, gdzie sprzężenie zwrotne ("interakcja") nie przejawia się tylko liczbami określającymi wielkość czy wartość lecz umożliwia lepiej zrozumieć potrzeby stron i stanowi skuteczne narzędzie w kształtowaniu jego lojalności partnerów dialogu. W tym przypadku synonimem "komunikacji" staje się "interakcja", czyli "wzajemne oddziaływanie na siebie dwóch lub więcej jednostek, oddziaływanie grup albo jednostek i grupy, polegające na obustronnym wpływaniu na swoje zachowania. 5

6 Komunikacja marketingowa Istota komunikacji marketingowej to proces przekazywania informacji pomiędzy nadawcą a odbiorcą poprzez określony kanał przy pomocy wybranych środków Kodowanie Dekodowanie Nadawca Przekaz Kanał Odbiorcy Zakłócenia Odpowiedź Źródło: Ph. Kothler, 2005, Marketing, Rebis, Poznań, s

7 Istota komunikacji marketingowej Uczestnicy procesu komunikacji: Nadawcy (inicjatorzy, zleceniodawcy, organizatorzy) Agencje marketingowe (reklamowe, public relations, interaktywne) Firmy planujące i kupujące media (domy mediowe, brokerzy) Właściciele mediów tradycyjnych (prasa, radio, telewizja, kina, reklama zewnętrzna) Providerzy usług reklamowych (Internet, telefonia komórkowa) Firmy produkcyjne (poligraficzne, studia filmowe, fotograficzne, studia nagrań) Firmy badań społecznych i marketingowych (OBOP, Pentor ) Państwo 7

8 Istota komunikacji marketingowej Plan komunikacji firmy: 1. Identyfikacja odbiorców 2. Określenie celów komunikacji (długo i krótkoterminowych) 3. Projektowanie przekazu i określenie stałych przekazu 4. Wybór kanałów oraz instrumentów komunikacji 5. Określenie wielkości i struktury budżetu komunikacji 6. Wyznaczenie jednostek organizacyjnych oraz osób odpowiedzialnych za realizację planu komunikacji 7. Ocena efektów komunikacji marketingowej 8

9 Istota komunikacji marketingowej Cel określenie motywacji, postaw i sposobów postępowania odbiorców komunikacji: wewnętrznych Pracownicy i ich rodziny Organizacje pracownicze oraz zewnętrznych Ostatecznych nabywców konsumentów Pośredników handlowych Doradców nabywców Partnerów rynkowych (dobra komplementarne) Szersza publiczność obserwatorów rynku (władz lokalne, instytucje, organizacje branżowe, dziennikarze) Konkurentów (producentów substytutów) 9

10 Istota komunikacji marketingowej Schemat reakcji AIDA model określania celów instrumentów promocyjnych oraz model oceny ich zastosowania A Awarenes Atention zwrócenie uwagi celem jest poinformowanie o nowościach (produkcie, marce, cechach czy zastosowaniu) I Interest zainteresowanie wzbudzenie bądź podtrzymanie zainteresowania ofertą wśród odbiorców D Desire pożądanie pozycjonowanie, tworzenie wizerunku marki, upewnienie co do słuszności wyboru A Akcja informacja o miejscach i możliwych sposobach nabycia oferty 10

11 Istota komunikacji marketingowej Przekaz - to obietnica określonych korzyści i określenie konstansów (stałych elementów) Tworząc przekaz uwzględniamy: Treść przekazu Strukturę przekazu Kształt przekazu Źródło przekazu Czyli szukamy odpowiedzi na pytania: Co powiedzieć? Kto ma mówić? Jak powiedzieć? Czy to jest legalne? 11

12 Istota komunikacji marketingowej Rodzaje przekazu Racjonalny odwołanie do precyzyjnie ujętych korzyści dla użytkownika oferty (jakość, bezpieczeństwo, profesjonalizm) Emocjonalny odwołanie do pozytywnych (humor, miłość, duma, radość) bądź negatywnych (lęk, strach, poczucie winy) emocji, dzięki czemu następuje proces nakłaniania do określonych zachowań Moralizujący odwołanie do odczuć (sumienia) audytorium stwierdzenia co jest dobre a co złe idee społeczne (walka z zanieczyszczeniami, przemoc w rodzinie) 12

13 Istota komunikacji marketingowej Media Media ATL -prasa -radio -telewizja -reklama zewnętrzna -kino -telefonia komórkowa -Internet Media BTL - materiały merchandisingowe (POS, reklamy świetlne, podajniki, materiały reklamowe - bryloki) -nośniki uzupełniające (plakaty, ulotki, foldery, katalogi, mailing bezadresowy, kasety i CD, filmy plasowanie produktów) -inne instrumenty promocji (promocje sprzedaży degustacje, programy lojalnościowe, m- kuponing, wystawy, targi, eventy) 13

14 Istota komunikacji marketingowej Instrumenty komunikacji Reklama Public relations Promocja sprzedaży Merchandising Opakowanie produktu Sprzedaż osobista Marketing bezpośredni Sponsoring Targi/ wystawy 14

15 Istota komunikacji marketingowej Metody ustalania budżetu: analogia historyczna udział procentowy od wielkości obrotów udział względem branży zadania cele w miarę możliwości parytet konkurencyjny 15

16 Istota komunikacji marketingowej Dominant organizacyjny: jednostki organizacyjne organizacji zewnętrzne wyspecjalizowane agencje wspólnota działań 16

17 Istota komunikacji marketingowej Ocena określenie stopnia rzeczywistej realizacji w porównaniu z założonymi celami (identyfikacja błędów/ wnioski) Audyt komunikacyjny: pomiar ekspozycji przekazu promocyjnego pomiar odbioru przekazu pomiar zmiany postaw 17

18 system identyfikacji firm - wizerunek 18

19 system identyfikacji firm - wizerunek corporate identity (CI) całościowa identyfikacja firmy jest zespołem atrybutów oraz wartości, które pozwalają prezentować firmie własną organizację i jej przedsięwzięcia w sposób szczególnie wyrazisty prezentacja firmy poprzez identyfikację wyróżników względem konkurencji system wyróżnienia organizacji na rynku 19

20 system identyfikacji firm - wizerunek tożsamość firmy wypływa z wnętrza organizacji, z jej osobowości jest to sposób informowania o swojej filozofii przy użyciu różnorodnych środków komunikacji oraz poprzez określone zachowania = wizerunek firmy to obraz organizacji na zewnętrz, lustrzane odbicie i konsekwencja kreowanej tożsamości w odbiorze społecznym 20

21 system identyfikacji firm - wizerunek Strategia wprowadzania corporate identity (CI) całościowa identyfikacja firmy tworzenie organizacji restrukturyzacja oraz różnorodne przekształcenia obejmujące organizację rozszerzenie rynków przez przedsiębiorstwo dynamizacja działań na dotychczasowych rynkach - kryzysy 21

22 system identyfikacji firm - wizerunek marka firmy - to nazwa, termin, symbol, wzór lub ich kombinacja, stworzona w celu identyfikacji dóbr bądź usług sprzedawcy dla wyróżnienia ich spośród konkurencji (def. AMS) - jest prawną, ekonomiczną oraz intelektualną własnością firmy stanowi jej wartość wartość marki wzg. konkurentów: długość funkcjonowania stopień zauważalności / znajomości udział w rynku wsparcie marketingowe cena giełdowa akcji możliwości rozszerzenia ochrona 22

23 system identyfikacji firm - wizerunek system identyfikacji organizacji - łączy formy identyfikacji wizualnej i poza-wizualnej identyfikacja poza-wizualna to elementy, które oddziałują na zmysły odbiorcy (poza wzrokiem), kształtując percepcję obecności oraz zachowań organizacji na rynku: - standardy obsługi - melodie firmowe - zapachy identyfikacja wizualna jest to zestaw skatalogowanych elementów koncepcji identyfikacji wizualnej organizacji w otoczeniu, który współtworzą normy oraz środki przekazu 23

24 system identyfikacji firm - wizerunek Elementy systemu identyfikacji wizualnej organizacji nazwa (marka) firmy znak firmowy logotyp wizytówki papiery firmowe broszury, druki reklamowe, ulotki informacyjne środki transportu designe firmy (biura/ hale/ itd..) personel organizacji 24

25 system identyfikacji firm - wizerunek Procedura budowy systemu identyfikacji wizualnej organizacji E1 prace informacyjne i organizacyjne E2 prace koncepcyjne E3 analiza i badania E4 realizacja E5 produkcja E6 wdrożenie 25

26 reklama 26

27 reklama Def.: Reklama jest wszelką płatną formą nieosobowego przedstawiania i popierania towarów, usług i idei przez określonego nadawcę w określonym miejscu i czasie, przy wykorzystaniu mediów. 27

28 reklama Typy reklamy Kryterium nadawca przedmiot cykl życia cel produktu intensywności Typ reklamy r. producenta r. handlowca r. polityczna r. społeczna r. produktu (dobro/ usługa) r. instytucjonalna (wizerunkowa) r. informacyjna r. wizerunkowa r. przypominająca r. informacyjna r. wizerunkowa r. produktów technicznych r. FMCG r. ciągła r. okresowa r. pulsacyjna 28

29 reklama Prawidła kodowania reklamy: - zapewnienie zwrócenia uwagi - zrozumienie - odbiór - powiązanie z reklamowanym produktem - zwiększenie prawdopodobieństwa pozytywnej interpretacji - identyfikacja nadawcy 29

30 reklama kodowanie reklamy - pozytywna interpretacja Zwiększenie szans na pozytywny odbiór reklamy następuje w momencie zgodności z podejściem do zakupów: racjonalnym bądź emocjonalnym oraz zgodnym ze stopniem zaangażowania klienta nabywcy w proces zakupowy 30

31 reklama kodowanie reklamy - pozytywna interpretacja podejście racjonalne podejście emocjonalne duże zaangażowanie niski poziom zaangażowania -konkretne informacje -długofalowa (TP/ ubezpieczenia) -wskazanie obiektywnej przewagi -niski poziom szczegółowości (proszki do prania) -poczucie wyjątkowości/ podziw -reklamy wizerunkowe (samochody) -posiadanie - dobry gust (kosmetyka kolorowa) 31

32 reklama Teoria specjalizacji półkul mózgowych lewa półkula (zdolności arytmetyczne, językowe, analizy - myślenie) oraz prawa ( zdolności artystyczne, muzyczne, intuicja emocje) myślenie odczuwanie duże zaangażowanie r. informacyjna r. emocjonalna -produkty finansowe -samochody -AGD -perfumy -odzież małe zaangażowania r. tworząca nawyk -artykuły spożywcze -chemia gospodarcza r. dająca satysfakcję -papierosy -piwo -słodycze Macierz FCB ulokowanie produktów pod wpływem 4 typów reklamy 32

33 reklama Projektowanie kampanii reklamowej 1. Planowanie kampanii reklamowej 2. Brief streszczenie kampanii 3. Badania marketingowe 4. Grupa docelowa 5. Cele reklam 6. Przesłanie reklam 7. Budżet kampanii 8. Plan mediów 9. Kontrola skuteczność// efektywność 33

34 Instrumenty reklamy reklama reklama prasowa reklama telewizyjna reklama radiowa reklam zewnętrzna reklama kinowa 34

35 reklama reklama prasowa -elementy ogłoszenia 1. nagłówek ma przyciągać wzrok// zachęcać do zapoznania się z treścią 2. części wizualne powinny pobudzać czytelnika i skłonić do przeczytania treści 3. korpus reklamy budowa tekstu 4. elementy identyfikujące reklamodawcę slogan, layout 35

36 reklama reklama prasowa zasady reklamy: - punkt centralny (zwrócenie uwagi - 1/3 od górnej krawędzi) - reguła rzutu oka umieszczenia reklam i ich konstrukcja umożliwiająca naturalny kontakt - reguła ruchu podążanie wzrokiem za palcem// strzałką 36

37 reklama prasowa reklama elementy identyfikujące reklamodawcę slogan krótkie/ sugestywne hasło wykorzystujące markę (5-6 słów) - streszczenie filozofii komunikatu układ graficzny (layout wewnętrzny) przejrzystość i możliwość zapamiętania układ graficzny (layout) układ w piśmie 37

38 reklama reklama telewizyjna sek. -odbierana przez największą widownię odbiorca masowy -wysokie koszty ogólne// niski koszt dotarcia do pojedynczego odbiorcy -przyciąga uwagę (dźwięk// obraz, ruch// kolor) -prestiż społeczny 38

39 reklama reklama telewizyjna Zasady: -skomplikowane obrazy minimalizm słów -szybkie tempo mniej słów -więcej treści mniej efektów wizualnych 39

40 reklama reklama radiowa -odbierana jako mniej agresywna i mniej irytująca -dociera do segmentów mniej telewizyjnych -elastyczne planowanie emisji reklam -tania i mniej czasochłonna w przygotowaniu -medium bardziej precyzyjne w planowaniu profilu i zasięgu słuchacza -instrument budowania szybkiego zasięgu lecz mniej koncentruje uwagę -ograniczenia w wizualizacji przekazu// ulotna 40

41 reklama reklama radiowa Zasady reklamy: -tylko jedna korzyść -wyraźna prezentacja marki -unikanie dygresji// zbędnych słów -lektorzy o zdecydowanych głosach -ciepły i przyjazny ton -charakter pilności -ijngle Techniki: -zalety produktu -dialog prezenterów -scenka z życia -relacja reportera -wywiad z klientem -humor -ścieżka dźwiękowa z reklamy telewizyjnej 41

42 reklama reklama zewnętrzna -wsparcie kampanii telewizyjnej -potencjalna duża liczba kontaktów z reklamą -skład reklama nieruchoma plakaty// MEGAplakaty// totemy// słupy// tablice przydrożne// drogowskazy// kasetony// gabloty uliczne// transparenty// banery// szyldy// neony// okna wystawowe// -skład reklama ruchoma - mobile oraz samochody z nagłośnieniem 42

43 reklama kinowa reklama Instrumenty reklamy -medium selektywne -ograniczony zasięg -selektywność grupy docelowej - segment ludzi młodych -medium sezonowe -silne oddziaływanie na odbiorcę -efekt źródła -wysoki wskaźnik zapamiętania reklamy 43

44 1. Przyciągnąć uwagę reklama ZASADY dobrej reklamy 2. Elementy przyciągające uwagę powiązane z produktem 3. W reklamie powinna być wyraźnie określona marka 4. Reklama skuteczna gdy jest częścią systemu komunikacji 5. Reklama powinna dawać realne obietnice spełnienia potrzeb potencjalnego klienta 44

45 - public relations 45

46 public relations def. część sytemu komunikacji zajmująca się zarządzaniem relacjami z otoczeniem kreacja pozytywnego goodwill, zaufania i pozytywnego image organizacji w praktyce jest to łagodzenie stanów napięć i konfliktów pomiędzy organizacjami i ich otoczeniem 46

47 public relations zakres komunikacja z otoczeniem informacje o podłożu podejmowanych decyzji, polityce, sposobach postępowania oraz prowadzonych interesach przez organizacje 47

48 public relations public relations publicity wszelkie informacje ukazujące się w mediach na temat firmy, jej produktów oraz image w żaden sposób nie inspirowane przez organizację 48

49 public relations cele utrzymywanie kontaktów z mediami (zamieszczanie informacji o firmie, jej produktach// usługach oraz osobach pracujących nadawanie rozgłosu podejmowanym działaniom lobbing na rzecz rozwiązań prawno administracyjnych korzystnych dla firm doradztwo w zakresie społecznego funkcjonowania firm wewnętrzna i zewnętrzna komunikacja służąca promocji organizacji 49

50 public relations zadania szybkie i kompleksowe udzielanie informacji o firmie// produktach i dodatkowej działalności dostarczanie pełnych informacji materiały źródłowe mass mediom budowa i monitoring image firmy// produktów oraz polityki firmy w środkach masowego przekazu reagowanie na informacje o firmie w środkach masowego przekazu 50

51 public relations organizacje związkowe pracownicy liderzy opinii lokalna społeczność organizacje badawcze organizacje doradcze organizacja społeczeństwo partnerzy kanału dystrybucyjnego finansiści mass media rząd kraju oraz organizacje międzynarodowe grupy nacisku 51

52 public relations instrumenty prasa typy komunikatów notatka prasowa opracowanie prasowe notatka towarzysząca oświadczenie prasowe informacja specjalistyczna komunikat informacyjny bez druku serwis fotograficzny bez druku artykuły wywiady opracowania na zlecenie prasy tekst sponsorowany informacje bezpośrednie (briefing// konferencja// przyjęcie prasowe) 52

53 public relations instrumenty - radio powszechność użytkowania (miejsce// czas) szybkość przekazu ( na żywo ) wydłużony czas emisji - różnorodność informacji wewnętrzny radiowęzeł różnorodność mediów i specjalizacja audycji ograniczenia: - czas przed emisją - informacje nie są wsparte obrazem 53

54 public relations instrumenty - telewizja łączy głos i obraz wplatanie informacji w tok wiadomości wypowiedzi z pracownikami firmy wykorzystanie materiałów własnych programy specjalistyczne ograniczenia: - powszechność medium uzależniona od czasu emisji - najkosztowniejsze medium 54

55 public relations komunikacja wewnętrzna wydawnictwa firmowe katalogi// ulotki tablice ogłoszeń poczta elektroniczna imprezy okolicznościowe specjalne dni imieniny// święta// pożegnania radiowęzeł skrzynka życzeń i zażaleń wydarzenia specjalne = przemówienia noworoczne imprezy dla pracowników kluby i stowarzyszenia korespondencja okolicznościowa rekreacja konkursy dla pracowników serwis telefoniczny biuletyn informacji// pomysły system wewnętrzny poczta elektroniczna// dni otwarte przemówienia do pracowników spotkania bezpośrednie komitety zakładowe rozładowanie konfliktów konferencje i spotkania wizyty zarządu wizyty wzajemne programy motywacyjne 55

56 public relations kryzys dynamika otoczenia nieoczekiwane zdarzenie kryzys - sytuacja niepewne - szybkość zdarzeń straty - nieprzychylna prasa - utrata inwestorów - wycofanie rynków - spadek cen akcji - przejęcie firmy 56

57 public relations kryzys zarządzanie sytuacją kryzysową występuje już w momencie identyfikacji poszczególnych zagrożeń plan sytuacji kryzysowej 57

58 - promocja sprzedaży 58

59 promocja sprzedaży def. promocja sprzedaży są to wszelkie działania marketingowe, które wykorzystują bodźce ekonomiczne celem zwiększenia wolumenu sprzedaży 59

60 promocja sprzedaży wspieranie sprzedaży promocja sprzedaży aktywizacja sprzedaży promocja uzupełniająca 60

61 promocja sprzedaży wzrost znaczenia dominacja rynków dojrzałych wzrost siły przetargowej detalistów rosnąca wrażliwość cenowa konsumentów możliwość szybkiego rozwiązania problemów sprzedaży łatwość oceny określonych działań relatywny niski koszt (wzrost cen w mass mediach) 61

62 promocja sprzedaży rodzaje promocji --- konsumencka nakłanianie do przetestowania produktu próbny zakup zachęta do zwiększenia zakupów w określonym czasie zmniejszenie lojalności względem konkurencji zwiększenie lojalności wobec marki własnej 62

63 promocja sprzedaży rodzaje promocji --- handlowa zdobywanie nowych kanałów dystrybucji współpraca z nowymi odbiorcami wsparcie dla nowo-wprowadzanych produktów zachęta do zwiększenia zapasów gwarancja specjalnej ekspozycji wsparcie reklamowe detalisty neutralizacja konkurencji budowanie lojalności detalistów 63

64 promocja sprzedaży rodzaje promocji --- pracownicza aktywizacja sprzedaży nowego produktu pozyskanie nowych klientów stymulacja sprzedaży pozasezonowej podwyższenie kwalifikacji kadry 64

65 promocja sprzedaży handlowej instrumenty promocji szkolenia sprzedawców konkursy dodatkowe wynagrodzenie programy tajemniczy klient wsparcie ekspozycji wsparcie reklamy konsumenckiej obniżka cen i refundacje próbki kupony opakowanie premie konkursy i loterie programy lojalnościowe rabaty ilościowe/ czasowe premie finansowe premie jako dodatkowe zatowarowanie rozłożenie płatności na raty// odroczenie terminów płatności rabaty przed i po rabaty za stan zapasów 65

66 - gadżety promocyjne 66

67 gadżety promocyjne gadżety promocyjne są instrumentem komunikacji z grupy BTL są to drobne przedmioty użytkowe, pamiątki lub upominki na których umieszczone zostało logo bądź nazwa firmy w połączeniu z danymi teleadresowymi 67

68 gadżety promocyjne cel jest przypominanie osobom obdarowanym o firmie, przypomnieniem kontaktowym instrumentem lojalności gratyfikacją formą nagrody instrument kreacji wizerunku 68

69 gadżety promocyjne cechy dobrego gadżetu wartość gadżetu nie może przewyższać wartości oferty istota gadżetu połączona ze strategią harmonia z wizerunkiem marki (jakość) spójność z przesłaniem komunikacyjnym 69

70 gadżety promocyjne zasady dobrego gadżetu przedmiot częstego użytku reprezentant firmy zawsze i wszędzie spójny z ofertą firmy trwałość zapewniająca żywotność 70

71 gadżety promocyjne znaczenie forma podziękowania klientowi przypominanie o firmie utrwalenie wizerunku firmy więź handlowa firma - klient 71

72 odbiorcy gadżety promocyjne przyszli bądź obecni współpracownicy firmy przedstawiciele organizacji// instytucji personel jednostek handlowych osoby odpowiedzialne za zamówienia szersza publiczność 72

73 dystrybucja gadżety promocyjne przedstawiciele handlowi poczta w miejscach obecności firmy targi, wystawy, konferencje, imprezy firmowe specjalistyczne firmy 73

Korespondencja i komunikacja. dr Katarzyna Kolasińska Morawska SAN Katedra Marketingu

Korespondencja i komunikacja. dr Katarzyna Kolasińska Morawska SAN Katedra Marketingu Korespondencja i komunikacja dr Katarzyna Kolasińska Morawska SAN Katedra Marketingu 1 Cele kształcenia: Przedmiot ma za zadanie zaznajomić studentów: z rolą komunikacji w marketingu, kształtowaniem wizerunku

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Marketing-mix Promocja Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) dr Grzegorz Mazurek DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

Istota marketingu społecznego i. koncepcji marketingu.

Istota marketingu społecznego i. koncepcji marketingu. Istota marketingu społecznego i umiejscowienie go w koncepcji marketingu. semestr letni 2009/2010 Prolog Marketing społeczny - zasada światłego marketingu, zgodnie z którą firma powinna podejmować decyzje

Bardziej szczegółowo

Public Relations. Warsztaty Marketing i Public Relations Jak organizacje komunikują się z otoczeniem? Marketing i PR. Konkurenci.

Public Relations. Warsztaty Marketing i Public Relations Jak organizacje komunikują się z otoczeniem? Marketing i PR. Konkurenci. Warsztaty Marketing i Public Relations Jak organizacje komunikują się z otoczeniem? dr Rafał Mrówka i dr Mikołaj Pindelski Katedra Teorii Zarządzania SGH rafal.mrowka@sgh.waw.pl mikolaj.pindelski@sgh.waw.pl

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016

ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016 ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016 Nr lekcji Temat Osiągnięcia ucznia 1 Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z programem i PZO. 2 Produkt w ujęciu marketingowym

Bardziej szczegółowo

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Proszę samodzielnie ocenić procesy/funkcje w przedsiębiorstwie: 0 Proces/funkcja nie występuje 1 Proces/funkcja zaczyna dopiero się rozwijać

Bardziej szczegółowo

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

TEST Z MARKETINGU. 2. Segmentacja rynku to: - wybór rynku celowego - rodzaj tekstu rysunkowego - ustalanie konkurentów i wynikających stąd zagroŝeń

TEST Z MARKETINGU. 2. Segmentacja rynku to: - wybór rynku celowego - rodzaj tekstu rysunkowego - ustalanie konkurentów i wynikających stąd zagroŝeń TEST Z MARKETINGU 1. Pozycjonowanie produktu to: - ocena walorów produktu - opracowanie oddzielnych produktów dla róŝnych rynków - ustalanie cech uŝytkowych produktu jakie powinien on posiadać 2. Segmentacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie promocją. dr Marta Wasiak Katedra Marketingu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Zarządzanie promocją. dr Marta Wasiak Katedra Marketingu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Zarządzanie promocją dr Marta Wasiak Katedra Marketingu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu MODEL KOMUNIKACJI Nadawca kodowanie kanał przekaz odkodowanie Odbiorca zakłócenia odpowiedź DEFINICJA PROMOCJA

Bardziej szczegółowo

Promocja. mgr J. Tkaczyk

Promocja. mgr J. Tkaczyk Promocja mgr J. Tkaczyk Czym jest promocja? łacińskie PROMOVEO oznacza poruszać naprzód Reklama Sprzedaż osobista Promocja sprzedaży PR Sponsorowanie A I D A Promocja Instrumenty oddziaływania przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój

Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk Produkty i usługi kulturalne. Odbiorcy, promocja i rozwój Szkolenie dla przedstawicieli instytucji i organizacji kultury z małych miejscowości z terenu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

III. Budowanie wizerunku marki poprzez public relations (Maciej Rydel)

III. Budowanie wizerunku marki poprzez public relations (Maciej Rydel) Komunikacja marketingowa. Red.: Maciej Rydel Wstęp I. Komunikacja jako element marketingu (Maciej Rydel) 1. Zasady marketingu partnerskiego (relationship marketing) 2. Kultura firmowa styl firmowy 3. Zasady

Bardziej szczegółowo

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl ZAPRASZAMY! O NAS: Celem naszej działalności jest szeroko pojęty marketing narzędzie niezbędne w nowoczesnym biznesie, które odpowiednio wykorzystane przyczyni

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz

Formy promocji na rynku usług edukacyjnych. Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Dorota Kalisz Formy promocji na rynku usług edukacyjnych Definicja promocji marketingowej Co promujemy (produkt/usługa edukacyjna)? Cele promocji (co chcemy osiągnąć?)

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Czym jest i jak działa reklama? / 13. Część H: Jak przygotować strategię reklamy? / 31. Wprowadzenie /li

Spis treści. Część I: Czym jest i jak działa reklama? / 13. Część H: Jak przygotować strategię reklamy? / 31. Wprowadzenie /li Spis treści Wprowadzenie /li Część I: Czym jest i jak działa reklama? / 13 Rozdział l Co jest, a co nie jest reklamą? / 15 Konkurs to nie reklama / 15 Pi-ar nie sprzedaje produktu / 16 Sponsoring, czyli

Bardziej szczegółowo

group Brief Marketingowy

group Brief Marketingowy 2 1. Sytuacja 1.1 Wyzwanie 1.1.1. Na czym polega wyzwanie dla marki/oferty Firmy w Polsce? 1.1.2. Z czego wynika? wg Firmy 1.1.3. Na jakiej podstawie zostało zdefiniowane? badania; doświadczenie; wyniki

Bardziej szczegółowo

Internet jest najszybciej rozwijającym się medium reklamowym w Polsce

Internet jest najszybciej rozwijającym się medium reklamowym w Polsce Reklama Reklama Każda płatna, nieosobowa forma promocji z wykorzystaniem masowych środków komunikacji, wpływająca na motywy, postawy i sposób postępowania nabywców. Funkcje reklamy: Informacyjna Zachęcająca

Bardziej szczegółowo

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji Istota procesu postępowania nabywców Punktem wyjścia wszystkich działań marketingowych jest konsument Postępowanie nabywców dr Grzegorz Mazurek Proces zachowania konsumenta (consumer behavior) można zdefiniować

Bardziej szczegółowo

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my?

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my? Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem Profesjonalny wizerunek firmy to zbiór spójnych o niej opowieści tworzonych za pomocą słowa (strategia komunikacyjna) i obrazu (identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Promocja jako element marketingu mix

Promocja jako element marketingu mix jako element marketingu mix Dr Grażyna Adamczyk Zespół działań i środków, poprzez które przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje dotyczące produktu lub firmy, kształtuje potrzeby nabywców, pobudza

Bardziej szczegółowo

Tworzenie planu medialnego

Tworzenie planu medialnego REFORMA 2012 Tworzenie planu medialnego Dorota Błaszczyk, Julita Machowska A.27.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY spis treści 3 Wstęp... 7 I. Przekaz reklamowy... 9 1 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji.

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Future Advert Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Nasza Agencja Profesjonalna obsługa Public Relations dla Twojej firmy. Posiadamy

Bardziej szczegółowo

MARKETING. Potrzeby, oczekiwania oraz preferencje klienta zawsze w centrum zainteresowania przedsiębiorstwa!

MARKETING. Potrzeby, oczekiwania oraz preferencje klienta zawsze w centrum zainteresowania przedsiębiorstwa! MARKETING - jest to system osiągania sukcesów na rynku dzięki orientacji na nabywców, ciągłemu badaniu i poznawaniu ich potrzeb, wytwarzaniu produktów najlepiej zaspokajających istniejące i pobudzone potrzeby

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych RYNEK BUDOWLANY Przedsiębiorstwo na rynku budowlanym Orientacja rynkowa przedsiębiorstwa 1 - Dostosowanie działalności do

Bardziej szczegółowo

Marketing. Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix. mgr Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Marketing. Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix. mgr Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Marketing Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix Marketing jako nieodłączny element sposobu funkcjonowania organizacji Współcześnie klient stawiany jest na pierwszym miejscu,

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

Temat: Psychologiczne znaczenie narzędzi marketingu mix

Temat: Psychologiczne znaczenie narzędzi marketingu mix Psychologiczne podstawy marketingu Temat: Psychologiczne znaczenie narzędzi marketingu mix Zarządzanie, rok III Magda Andrzejczyk Joanna Bielecka Izabela Grabowska Warszawa 18.03.2014r. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Cykl życia produktu

Marketing-mix. Cykl życia produktu Sprzedaż Marketing-mix dr Bartłomiej Kurzyk Cykl życia produktu Wprowadzanie Wzrost Dojrzałość Spadek Czas 1 Cechy Wprowadzenie Wzrost Dojrzałość Spadek sprzedaż niska gwałtownie rosnąca najwyższa malejąca

Bardziej szczegółowo

Agencja Reklamowa CALAMUS MEDIA OFERTA

Agencja Reklamowa CALAMUS MEDIA OFERTA Agencja Reklamowa CALAMUS MEDIA OFERTA Agencja Reklamowa CALAMUS MEDIA specjalizuje się w świadczeniu usług związanych z ogólnie pojętą promocją. Oferujemy obsługę w zakresie projektowania graficznego

Bardziej szczegółowo

Badanie "Postrzegania upominków reklamowych jako nośnika reklamy" 2015 Polska Izba Artykułów Promocyjnych www.piap-org.pl

Badanie Postrzegania upominków reklamowych jako nośnika reklamy 2015 Polska Izba Artykułów Promocyjnych www.piap-org.pl 1.Jaka jest kwalifikacja Państwa przedsiębiorstwa wg.kryterium Unii Europejskiej? a) mikro 21,95% b) małe 19,51% c) średnie 43,9% d) duże 14,63% 2.Państwa firma działa w branży: a) FMCG 2,44% b) branża

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

O firmie. Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu.

O firmie. Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu. Prezentacja firmy O firmie Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu. Jesteśmy specjalistami w wielu dziedzinach: marketingu, reklamie, public relations, poligrafii, produkcji

Bardziej szczegółowo

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz M. Pazio. wyd. 2. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa 11 Przedmowa do wydania drugiego 13 Rozdział 1. MARKETINGOWA ORIENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Eventy w oczach przedsiębiorców

Eventy w oczach przedsiębiorców Eventy w oczach przedsiębiorców Justyna Piesiewicz 11 marca, 2009 All rights reserved Accreo Taxand 1 Czy eventy są ważne; Skuteczna komunikacja w event marketingu; Podsumowanie; Q&A. Agenda All rights

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy. kgb102.pl Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@

Prezentacja firmy. kgb102.pl Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@ Prezentacja firmy Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@ O firmie Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off Numer projektu*: Tytuł planowanego przedsięwzięcia:......... Rynek Jaka jest aktualna sytuacja branży? (w miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

Działania marketingowe

Działania marketingowe Działania marketingowe Czyli jak sprzedać produkt Urszula Kazalska 1 Marketing Nazwa- od słowa market- rynek. Czyli marketing związany jest z wszelkiego rodzaju interakcjami jakie zachodzą pomiędzy kupującymi

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce

ANKIETA. Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce ANKIETA Przeprowadzana w ramach przygotowywanego projektu pt. Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce Ankieta jest skierowana do PODMIOTÓW KREUJĄCYCH PODAŻ NA RYNKU TURYSTYKI WIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Tabele i wzory dokumentów do ćwiczeń w publikacji pt. Sprzedaż produktów reklamowych kwalifikacja A.26 Wydawnictwo empi 2 (wydanie 1, 2014)

Tabele i wzory dokumentów do ćwiczeń w publikacji pt. Sprzedaż produktów reklamowych kwalifikacja A.26 Wydawnictwo empi 2 (wydanie 1, 2014) s. 16 i 17 produkty niepostrzegalne Tabele i wzory dokumentów do ćwiczeń w publikacji pt. Sprzedaż produktów reklamowych kwalifikacja A.26 Wydawnictwo empi 2 (wydanie 1, 2014) produkty specjalne produkty

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Stacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i współpraca z mediami. Samorząd kobiet II

Komunikacja i współpraca z mediami. Samorząd kobiet II Komunikacja i współpraca z mediami Samorząd kobiet II Systematyka i terminologia REKLAMOWAĆ? PROMOWAĆ? KREOWAĆ? Systematyka i terminologia KOMUNIKOWAĆ Systematyka i terminologia MARKETING 4P (w podstawowym

Bardziej szczegółowo

Interaktywne formy promocji & reklamy. Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną

Interaktywne formy promocji & reklamy. Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną Interaktywne formy promocji & reklamy Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną 1 Agenda Kim jesteśmy O epromer Interaktywny epr Czym się zajmujemy Model współpracy Nasze doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Oferta ogólna IntraCON na opracowanie materiałów reklamowych i druk

Oferta ogólna IntraCON na opracowanie materiałów reklamowych i druk Autor: Grzegorz Lemantowicz IntraCON ul. Łagiewnicka 118/6 tel. 32 249 83 06 GSM 0606 406 274 Oferta ogól IntraCON opracowanie materiałów reklamowych i druk Pasja tworzenia: logotypy, zki graficzne, identyfikacja

Bardziej szczegółowo

TARGI miejsce i przedmiot badań. Rafał Janowicz Pentor-Poznań

TARGI miejsce i przedmiot badań. Rafał Janowicz Pentor-Poznań TARGI miejsce i przedmiot badań Rafał Janowicz Pentor-Poznań TARGI JAKO NARZĘDZIE MARKETINGU W OPINII POLSKICH WYSTAWCÓW Użyteczność targów i wystaw dla osiągnięcia celów sprzedaży Targi w Polsce, PENTOR

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA Octarius Group - Agencja Marketingu Zintegrowanego www.octarius.com.pl, tel. +48 530 903 500 A G E N C J A M A R K E T I N G U Z I N T E G R O WA N E G O Agencja Marketingu

Bardziej szczegółowo

Usłyszcie o nas! Reklama w służbie fundraisera

Usłyszcie o nas! Reklama w służbie fundraisera Usłyszcie o nas! Reklama w służbie fundraisera Michał Rżysko, Centrum Myśli Jana Pawła a II Kraków, 17.06.2011 Kryteria SMART Kampania jest projektem, powinna spełniać kryteria SMART S M A R T specific

Bardziej szczegółowo

RAPORT MEDIALNY PRO PLUS

RAPORT MEDIALNY PRO PLUS 1. Rozkład publikacji w czasie 0:43:12 180 0:36:00 150 0:28:48 120 Czas trwania materiałów 0:21:36 0:14:24 0:07:12 0:00:00 90 60 30 0 1 III 3 III 5 III Liczba publikacji 7 III 9 III 11 III 13 III 15 III

Bardziej szczegółowo

REKLAMA A WYWIERANIE WPŁYWU. Opracowanie: dr Marcin Stencel

REKLAMA A WYWIERANIE WPŁYWU. Opracowanie: dr Marcin Stencel REKLAMA A WYWIERANIE WPŁYWU Opracowanie: dr Marcin Stencel Działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub do skorzystania z określonych usług. Etapy reakcji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Forum Polityki Gospodarczej

Forum Polityki Gospodarczej Forum Polityki Gospodarczej Pozytywny wizerunek Śląska jako kluczowy element promocji gospodarczej regionu* Tadeusz Adamski Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Katowice, 11 października

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż osobista. Instrumenty promocji. Sprzedaż osobista. Sprzedaż osobista. Public Relations. Reklama. Promocja sprzedaży

Sprzedaż osobista. Instrumenty promocji. Sprzedaż osobista. Sprzedaż osobista. Public Relations. Reklama. Promocja sprzedaży Sprzedaż osobista Instrumenty promocji Reklama Sprzedaż osobista Public Relations Promocja sprzedaży TV Prezentacje Materiały dla prasy Konkursy Outdoor Negocjacje handlowe Konferencje Loterie Internet

Bardziej szczegółowo

Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI.

Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI. Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI. Łódź 18-19 kwietnia 2011 Projekt ten realizowany jest

Bardziej szczegółowo

PRODUKT W MARKETINGU MIX

PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT W MARKETINGU MIX PRODUKT Towar, usługa lub pomysł zawierający określony zestaw materialnych i niematerialnych cech, które zaspakajają potrzeby klientów, otrzymywany w zamian za pieniądze lub inną

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Mikołaj Janicki Pro Duct By Business Friends sp. z o.o. 14 czerwca 2012

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Mikołaj Janicki Pro Duct By Business Friends sp. z o.o. 14 czerwca 2012 Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania Mikołaj Janicki Pro Duct By Business Friends sp. z o.o. 14 czerwca 2012 Marketing Bezpośredni Mikołaj Janicki SMB Wtorek, 31 maja 2011 Plan prezentacji:

Bardziej szczegółowo

Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na zagranicznych rynkach mięsa wołowego - branding. Otwock, 19 października 2012r.

Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na zagranicznych rynkach mięsa wołowego - branding. Otwock, 19 października 2012r. Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na zagranicznych rynkach mięsa wołowego - branding Otwock, 19 października 2012r. Którą wołowinę wybierzesz? A teraz? Czym jest branding? Branding

Bardziej szczegółowo

dystrybucji w turystyce

dystrybucji w turystyce 20/38 Istota i jej funkcje. Odległość pomiędzy miejscem wytwarzania a miejscem produktów: przestrzenna, czasowa, asortymentowa, ilościowa. Pojęcie Funkcje : koordynacyjne i organizacyjne. Rodzaje 1.Zdefiniuj

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czym jest marketing? Marka. Podstawowe narzędzia marketingowe. Marketing-Mix dr Mirosława Malinowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 27 kwietnia 2015 r. Pytania na

Bardziej szczegółowo

Mobile marketing. Tendencje w zachowaniach nabywców. Czym jest marketing mobilny. Coraz bardziej odporni na tradycyjną reklamę

Mobile marketing. Tendencje w zachowaniach nabywców. Czym jest marketing mobilny. Coraz bardziej odporni na tradycyjną reklamę Mobile marketing Tendencje w zachowaniach nabywców Coraz bardziej odporni na tradycyjną reklamę Oczekujący zawsze czegoś w zamian Wyposażeni w coraz więcej gadżetów odmiejscawiających Ogromna penetracja

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD.

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Uczeń zna, wie, rozumie Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi Uwagi 1 Zapoznanie z programem

Bardziej szczegółowo

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 InteractiveVision agencja interaktywna www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 WWW Agencja InteractiveVision zajmuje się tworzeniem stron internetowych oraz ich zarządzaniem dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Ukierunkowana komunikacja. We właściwym czasie i miejscu.

Ukierunkowana komunikacja. We właściwym czasie i miejscu. Ukierunkowana komunikacja. We właściwym czasie i miejscu. Point of Sale & Instore TV-Solutions e-pos.tv Zainspirowani innowacyjnymi trendami technologicznymi w komunikacji oraz nowymi różnorodnymi możliwościami

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA METRYCZKA PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Imię i nazwisko osoby zakładającej firmę, nazwa firmy Adres siedziby i miejsc wykonywania działalności Telefony e-mail CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Zajęcia na module marketingowym prowadzą pracownicy Katedry Marketingu i Handlu

Zajęcia na module marketingowym prowadzą pracownicy Katedry Marketingu i Handlu Zajęcia na module marketingowym prowadzą pracownicy Katedry Marketingu i Handlu MODUŁ MARKETINGOWY Jaki j e s t cel k s z t a ł c e n i a na m o d u l e? Naszym celem jest przekazanie studentom specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

Dejavu Zobaczysz, zapamiętasz. i publikowanych w mediach i organizację imprez. widoczny na rynku.

Dejavu Zobaczysz, zapamiętasz. i publikowanych w mediach i organizację imprez. widoczny na rynku. P O R T F O L I O Dejavu Zobaczysz, zapamiętasz Patrzymy w przyszłość. Nie mamy wątpliwości, że najlepsze efekty osiąga się dzięki pełnemu zaangażowaniu w tworzenie długofalowej, bazującej na wzajemnym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

Przyciągnij wzrok, a osiągniesz sukces!

Przyciągnij wzrok, a osiągniesz sukces! Przyciągnij wzrok, a osiągniesz sukces! Eyetracking jako narzędzie badania internetowych klientów Poznań, 30 czerwca 2007 Plan prezentacji 1. O Symetrii 2. Śledzenie wzroku jak i po co 3. Zakres zastosowań

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING DYSTRYBUCJA W literaturze marketingu

Bardziej szczegółowo

Komunikowanie się z rynkiem (tzw. promocja mix)

Komunikowanie się z rynkiem (tzw. promocja mix) POLITYKA PROMOCJI Komunikowanie się z rynkiem (tzw. promocja mix) zestaw środków za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje związane z produktem lub firmą, kształtuje potrzeby nabywców

Bardziej szczegółowo

Strategia promocji - od koncepcji do wdrożenia. Ewa Opolska

Strategia promocji - od koncepcji do wdrożenia. Ewa Opolska Strategia promocji - od koncepcji do wdrożenia. Jak zaprojektować i zrealizować działania promocyjne bez dużego budżetu i wielkich agencji? Ewa Opolska Przewaga różnicująca Podstawowe prawo marketingu

Bardziej szczegółowo

KOGENERACJA. promocja czy lobbing. PTEZ Zespół ds. Promocji Kogeneracji

KOGENERACJA. promocja czy lobbing. PTEZ Zespół ds. Promocji Kogeneracji KOGENERACJA promocja czy lobbing 1 Promocja - definicje Zespół działań i środków, poprzez które przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje dotyczące ce produktu lub firmy, kształtuje tuje potrzeby

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

O nas Moderatio RisingDot

O nas Moderatio RisingDot O nas Rozpoczęliśmy działalność w 2008 roku pod nazwą Moderatio jako firma specjalizująca się w moderacji i animacji witryn internetowych, portali oraz serwisów społecznościowych (odpowiednik agencji social

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych

Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych prof. dr hab. Bogdan Sojkin Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Towaroznawstwa 1 Jak rozumieć komercjalizację? dobro, usługa, Komercjalizacja?

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA HARMONOGRAM SZKOLEŃ BLOK I 13-14 WRZEŚNIA 2010 R. HOTEL OLIMPIA W RYBNIKU PROWADZĄCY: AGENCJA PLANET PR TEMATYKA ZAJĘĆ MEDIA RELATIONS 9:00- rejestracja uczestników 9:30-11:30 - szkolenie - co to jest

Bardziej szczegółowo

Marketing w turystyce

Marketing w turystyce Marketing w turystyce MT 9 Kompozycja promocyjna w branży turystycznej dr Edyta Gołąb-Andrzejak MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk 2011-12 Podstawowe funkcje reklamy INFORMACYJNA

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska

Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska Inicjatywy i przedsięwzięcia w placówce medycznej. Jak pozyskać niezbędne fundusze? Elżbieta Brzozowska PR jest bezpłatny PRowiec bez budżetu PRowiec rzecznik prasowy, ktoś, kto się tłumaczy, reaguje na

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA

STRATEGIA MARKETINGOWA STRATEGIA MARKETINGOWA na przykładzie firmy działającej w branży bursztynniczej Opracowała: mgr Sylwia Joanna Kuklińska 1.1. Szanse i zagrożenia. Tabela 1. Szanse, które firma wykorzysta oraz zagrożenia,

Bardziej szczegółowo

Jak usługi mobilne zmieniają i kreują nowe media. Piotr Długiewicz

Jak usługi mobilne zmieniają i kreują nowe media. Piotr Długiewicz Jak usługi mobilne zmieniają i kreują nowe media Piotr Długiewicz Ewolucja praktyki marketingowej Mass Marketing Segment Marketing Customer Marketing Real-Time Marketing Brak segmentacji Wynik mierzony

Bardziej szczegółowo

Po co i jak kreować wizerunek firmy

Po co i jak kreować wizerunek firmy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Po co i jak kreować wizerunek firmy Łukasz Siemieniuk Uniwersytet w Białymstoku 14 kwietnia 2011 r. Co sprawia, że firma jest rozpoznawalna na rynku? WIZERUNEK Wizerunek

Bardziej szczegółowo

Pojęcie i istota marki

Pojęcie i istota marki Pojęcie i istota marki Marka to nazwa, symbol (znak graficzny) lub ich kombinacja stworzona w celu identyfikacji dóbr i usług sprzedawcy i wyróżnienia ich spośród produktów konkurencyjnych Znaczenie marki

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU W TURYSTYCE I REKREACJI

Spis treści CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU W TURYSTYCE I REKREACJI WSTĘP Aleksander Panasiuk... 11 CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY MARKETINGU USŁUG Aleksander Panasiuk. 17 1.1. Istota, zasady i cele marketingu... 17 1.2. Obszary badawcze marketingu

Bardziej szczegółowo

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania pt. Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2013_2 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki. Kraków, listopad 2012

Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki. Kraków, listopad 2012 Jak promować i informować o Funduszach Europejskich wskazówki Kraków, listopad 2012 JĘZYK FUNDUSZY EUROPEJSKICH dlaczego bywa niezrozumiały? SPECJALISTYCZNY Cechy charakterystyczne języka FE SKOMPLIKOWANY

Bardziej szczegółowo

REKLAMA. Daria Sitek kl.ia

REKLAMA. Daria Sitek kl.ia REKLAMA Daria Sitek kl.ia Reklama informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk Wprowadzenie do marketingu mgr Jolanta Tkaczyk Czym marketing nie jest...czyli dwa błędne spojrzenia na marketing marketing to sprzedaż marketing to dział firmy Czym jest rynek? Rynek (ang. market) - ogół

Bardziej szczegółowo

Planowanie działań promocyjnych w bibliotece

Planowanie działań promocyjnych w bibliotece Planowanie działań promocyjnych w bibliotece wybór czy konieczność Marek Jurowski Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu Sukces organizacji zależy od: znajomości potrzeb odbiorców

Bardziej szczegółowo

Event marketing w mediach

Event marketing w mediach Event marketing w mediach Uniwersytet Jagielloński Wydział Komunikacji Społecznej Studia dzienne Semestr zimowy 2015/2016 Krzysztof Nepelski Wykształcenie: AGH W Krakowie, Inż.Elektroenergetyk Wydział

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Mam nadzieję, że nasza prezentacja spotka się z dużym zainteresowaniem. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: wwwi-see.com.

Mam nadzieję, że nasza prezentacja spotka się z dużym zainteresowaniem. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: wwwi-see.com. PORTFOLIO NASZA DEWIZA - WIEMY, WIDZIMY, ROZUMIEMY I-SEE DESIGN oferuje zintegrowane działania w zakresie kreowania wizerunku firmy i realizacji produktów takich jak: publikacje, katalogi produktowe, foldery

Bardziej szczegółowo

Artykuły Sponsorowane

Artykuły Sponsorowane Artykuły Sponsorowane w największym polskim portalu Horeca i w efektach wyszukiwania z Gwarancją Skuteczności kim jesteśmy? Pierwszy polski portal gastronomiczny jest najstarszym i największym portalem

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo