Podejmowanie świadomych decyzji biznesowych dzięki zastosowaniu narzędzi informatycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podejmowanie świadomych decyzji biznesowych dzięki zastosowaniu narzędzi informatycznych"

Transkrypt

1 ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z o.o. Podejmowanie świadomych decyzji biznesowych dzięki zastosowaniu narzędzi informatycznych. Sebastian Wilczewski, Project Manager Zbigniew Kniżewski, Business Development Director Copyright 2011 ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z o.o. nr 1

2 Wyzwania biznesu co jest ważne? Wzrost wartości Firmy Szybsze wprowadzanie produktów na rynek Podejmowanie trafnych decyzji inwestycyjnych Wiarygodne informacje, dostarczane na czas Centralne spojrzenie na realizowany biznes Efektywna komunikacja Co jest ważne dla Państwa? Copyright 2011 ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z o.o. nr 2

3 Wyzwania biznesu czym jest projekt? Właściwi ludzie pracujący we właściwych projektach we właściwym czasie czyli szukanie równowagi między tym co jest potrzebne, a tym co jest możliwe. Copyright 2011 ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z o.o. nr 3

4 Zjednoczone Emiraty Arabskie Dubai 1995 Dubai 2005

5 Wiedźmin Budżet: 22 mln PLN Promocja na świecie 10 mln PLN Quo Vadis 18 mln USD Ogniem i mieczem 24 mln PLN 15 wersji językowych 35 tyś nabywców w pierwszych trzech dniach od premiery 140 tyś sprzedanych gier w Polsce 1,2 mln sprzedanych gier na świecie

6 Władca pierścieni Filmy uzyskały 19 nominacji do Oskara i 6 Oskarów Z dwóch pierwszych części uzyskano 1,8 mld USD (5 wypływów (125 mln USD po pierwszych pięciu dniach wyświetlania w USA) Czas trwania produkcji: 15 miesięcy (274 dni zdjęciowe) 2000 osób w tym 22 odtwórców głównych ról Praca w 5 studiach w ponad 100 miejscach Na potrzeby filmu zbudowano ok 30 km dróg 48 tyś różnych rekwizytów Wykonano 3,703 kopie Wszystko kosztowało 300 mln USD

7 Produkt bankowy Lokata z kapitalizacją dzienną * oprocentowanie nominale dla okresu 180 dni: 4,35%, jeśli nie jest pobierany podatek Belki, odpowiada to lokacie 5,43% * oprocentowanie nominale dla okresu 2 lat: 4,9%, jeśli nie jest pobierany podatek Belki, opowiada to lokacie 6,36% * okres trwania lokaty: 180 dni lub 2 lata Copyright 2011 ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z o.o. nr 7

8 Nowy lek Copyright 2011 ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z o.o. nr 8

9 na 3000 zgłoszonych idei powstaje 1 udany produkt Źródło: Giga / Stevens & Burley

10 Dwa wymiary zarządzania projektami Robienie właściwych rzeczy Zdolność przedsiębiorstwa do Robienie rzeczy we właściwy sposób zapewnienia strategicznego dostosowania i maksymalizowania Zdolność organizacji do jak najlepszego wykorzystania jej zasobów wartość całego portfela inwestycji Copyright 2011 ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z o.o. nr 10

11 Sektor energetyczny Firma X Projekt 1: Budowa 5 farm wiatraków Budżet: zł Projekt 2: Budowa nowej elektrowni Budżet: zł Copyright 2011 ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z o.o. nr 11

12 Problemy związany z zarządzaniem projektami nieuwzględnianie korzyści pośrednich projektu 81% brak procesu mierzenia korzyści 68% brak rzetelnych danych do oceny sukcesu 89% słabo zdefiniowane kryteria sukcesu brak centralnego śledzenia projektu brak całościowego widoku na budżet 46% 41% 57% Źródło: Gartner, IT Portfolio Management: Challenges and Best Practices, Kellogg School of Management and DiamondCluster Survey of 130 Fortune 1000 Companies (respondents reporting to CEO, CFO or COO), Spring

13 Zarządzanie projektami Wyzwanie Metoda zarządzania projektem wypadkową doświadczenia, wiedzy i chęci PM Możliwe rozwiązanie Szablony dokumentów (Zgłoszenie Realizacji Projektu, Karta Projektu) Wzorce zarządzania (ryzyka, zmiana, harmonogram) Ścieżki eskalacji, procedury Automatyzacja pracy Wsparcie doradcze Zdefiniowanie modelu weryfikacji projektów Copyright 2011 ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z o.o. nr 13

14 Wiarygodne informacje Wyzwanie Brak zestandaryzowanych danych projektowych Możliwe rozwiązanie Zbudowanie modelu controllingowego rozliczania projektów Jednolity model budżetowania projektów Integracja z systemami zewnętrznymi Audyty projektów Bieżące raportowanie (ryzyka, problemy) Copyright 2011 ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z o.o. nr 14

15 Zarządzanie finansami Wyzwanie Wartość inwestycji wymagająca ściślejszego monitorowania Możliwe rozwiązanie Kontrola finansów na wielu poziomach i wymiarach Czasowy budżet projektów Powiązanie zadań z kosztami Wykorzystanie rozwiązań BI do śledzenia informacji finansowej Zdefiniowany model nadzoru projektów Definiowanie symulacji what-if Copyright 2011 ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z o.o. nr 15

16 Projekty poza kontrolą Wyzwanie Projekt poza kontrolą Kierownika Projektu Możliwe rozwiązanie Raportowanie zintegrowane (koszty, ryzyka, produkty) Zdefiniowanie progów alarmowych Zdefiniowanie reakcji na utratę kontroli nad projektem zasady Zasady zamykania projektów przed czasem Copyright 2011 ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z o.o. nr 16

17 Jaki jest stan naszego portfela? Wyzwanie W jaki sposób zwiększyć pewność, że wiemy to co powinniśmy wiedzieć? Możliwe rozwiązanie Jedno źródło informacji o stanie inwestycji (projektów) Źródło informacji o stanie projektu niezależne od zarządzających projektami Centralne zarządzanie ryzykami i problemami Centralne repozytorium dokumentacji projektowej Zastosowanie tych samych miar do oceny wszystkich inwestycji Copyright 2011 ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z o.o. nr 17

18 Firma X - punkt wyjścia Copyright 2011 ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z o.o. nr 18

19 Firma X - po zmianie Copyright 2011 ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z o.o. nr 19

20 PMO, PPM - Platforma rozwiązań biznesowych LUDZIE Dyrektor, PMO Wgląd i kontrola, Podejmowanie decyzji, Maksymalizacja wykorzystania zasobów, Poprawa realizacji projektów PPM PROCESY NARZĘDZIA SPM Zarząd Zwiększanie wartości firmy i utrzymywanie konkurencyjności poprzez realizację strategii. Kontrola finansowa realizowanych inwestycji Bieżące raportowanie kosztów i przychodów dla projektów Zarządzanie finansami NPD Rozwój produktów, tworzenie nowych produktów, badanie kosztów związanych z innowacyjnością Dyrektor Rozwoju Produktów Dyrektor Finansowy Copyright 2011 ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z o.o. nr 20

21 PMO - z jakimi problemami się mierzymy Dążenie do wykonywania właściwych przedsięwzięć, zgodnych ze strategią Redukcja czasu realizacji projektu time to market Utrzymanie ładu korporacyjnego Zwiększenie przejrzystości działania Efektywniejsze wykorzystanie potencjału w organizacji Wykonywać projekty tylko te o największej wartości dla organizacji Efektywny mechanizm kontrolny toczących się projektów Które tematy chcemy robić? Jakimi metodami chcemy je robić? Copyright 2008 ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z o.o. nr 21

22 22 27 stycznia 2009 Koncepcja wdrożenia CA Clarity w Dojrzałość organizacji ETAP 1 DZIAŁAJĄCY Podstawowy Project Portfolio Management: Dopasowanie projektów do celów biznesowych, przygotowanie, planowanie i kontrola, a także pozyskiwanie zasobów, wybór i alokacja WARTOŚĆ BIZNESOWA Krótszy czas realizacji produktów oraz zmniejszone koszty projektów, poprzez lepsze dopasowanie projektów do biznesu i zarządzanie ich parametrami Lepsze wykorzystanie zasobów dzięki scentralizowanemu zarządzaniu przydziałem zasobów do zadań ETAP 2 SPRAWNY Zaawansowany Project Portfolio Management: Zarządzanie ryzykiem projektów, problemami, zmianą, jakością, finansami i zaopatrzeniem WARTOŚĆ BIZNESOWA Lepsza efektywność zarządzania ryzykami, problemami i zmianami portfela projektów Zmniejszony koszt raportowania i śledzenia stanu portfela dzięki automatyzacji ETAP 3 REAGUJĄCY Podstawowy Program Management: Dopasowanie programów, projektów, usług, aplikacji i środków trwałych do celów biznesu, przygotowanie, planowanie i nadzorowanie, a także pozyskiwanie, selekcja i alokowanie zasobów WARTOŚĆ BIZNESOWA Lepsza jakość zarządzania poprzez zarządzanie programami (projektami, usługami, środkami trwałymi i aplikacjami) ETAP 4 NAKIEROWANY NA BIZNES Zaawansowany Program Portfolio Management: Zarządzanie ryzykiem programów, problemami, zmianą, jakością, finansami i zaopatrzeniem WARTOŚĆ BIZNESOWA Improved effectiveness of enterprise/program risk, issues, change management Reduced cost of program reporting and tracking due to automation

23 Odpowiedzialność i kompetencje Kierownicy Projektów Zarządzanie Projektami Zarządzający Zarządzanie strategią Firmy Optymalizacja Portfela Projektów, Raporty Kierownicy Zasobów Zarządzanie zasobami oparte na umiejętnościach Członkowie Zespołu Realizacja prac projektowych Finanse i Controlling Rozliczanie finansowe projektów Copyright 2011 ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z o.o. nr 23

24 Sektor energetyczny Firma X - harmonogram Projekt 1: Budowa 5 farm wiatraków Budżet: zł Wygenerowane opóźnienie w jednym z projektów to 2 mln złotych straty miesięcznie Projekt 2: Budowa nowej elektrowni Budżet: zł Zaangażowanie zasobów w innym projekcie opóźnienie 2 miesięcy w przygotowaniu projektu. Copyright 2011 ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z o.o. nr 24

25 Sektor energetyczny Firma X Proces przygotowania raportu 12 dni roboczych Kontrola finansowa kontraktów 1 raz na miesiąc Opóźnienie w kontroli zamkniętego miesiąca to 15 dni Raport generowany w postaci pliku excela Master excel zasilany danymi z 156 exceli 39 podwykonawców Copyright 2011 ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z o.o. nr 25

26 Wielkość zespołu Odpowiednie narzędzie - dla każdego Zarządzanie portfelem Definicja zakresu portfela Łączna wartość inwestycji, profity, globalne zarządzanie ryzykiem Aktywne monitorowane Adaptowanie się do zmian otoczenia biznesowego Zarządzanie programem Planowanie kompleksowego programu Zarządzanie zmianą i ryzykiem Koordynacja projektów w programie Mierzalne rezultaty sukcesu programu Taktyczne Zarządzanie projektem Uruchomienie Bbudżet Harmonogram Zasoby Produkty Zakres Ryzyka Mmierniki Poziom złożoności Copyright 2011 ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z o.o. nr 26

27 Wybór optymalnych portfeli Copyright 2011 ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z o.o. nr 27

28 Strona projektu - korzyści Copyright 2011 ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z o.o. nr 28

29 KPI Wzrost efektywności projektów Średnio przed Średnio po Zmiana Zgodność projektów z celami organizacji 68% 87% +27% Liczba projektów rocznie % Średni koszt projektu % Średnia wielkość zespołu projektowego Średni czas trwania projektu (tygodnie) 20,5 17,6-14% 29,1 18,8-35% Liczba projektów na PM a 3,5 4,9 +40% Źródło: IDC, 2008

30 KPI Korzyści z życia wzięte Koszt przed Zmiana Oszczędność Benchmark Średni koszt projektu 1,6 mld PLN -1% 16 mln PLN -37% Średni czas trwania 8,75 lat -1% 1 mieś. -35% Średnie korzyści na projekt: - Wydatki: -16 mln PLN - Wpływy (NPV): +10 mln PLN Obliczono na podstawie nakładów inwestycyjnych dla jednego z klientów Copyright 2008 ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z o.o. nr 30

31 KPI Kluczowe wskaźniki dla projektów Copyright 2011 ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z o.o. nr 31

32 ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z o.o. dziękujemy za uwagę Copyright 2008 ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z o.o. nr 32

FlexiProject. Skuteczne narzędzie do zarządzania projektami w firmie.

FlexiProject. Skuteczne narzędzie do zarządzania projektami w firmie. FlexiProject Skuteczne narzędzie do zarządzania projektami w firmie. Spis treści Czym jest FlexiProject Metodyka procesy, narzędzia, dokumenty zaszyte w aplikacji Uwarunkowania techniczne Oferta Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

MODEL P3O (BIURA PORTFELI, PROGRAMÓW I PROJEKTÓW) I JEGO ROLA WE WPROWADZANIU ZMIAN W ORGANIZACJACH

MODEL P3O (BIURA PORTFELI, PROGRAMÓW I PROJEKTÓW) I JEGO ROLA WE WPROWADZANIU ZMIAN W ORGANIZACJACH MODEL P3O (BIURA PORTFELI, PROGRAMÓW I PROJEKTÓW) I JEGO ROLA WE WPROWADZANIU ZMIAN W ORGANIZACJACH Konferencja IPMA Warszawa 25.10.2013 PRINCE2, MSP, P3O, MoP, P3M3, M_o_R, ITIL, MoV są zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D UKNF SPIS TREŚCI Rekomendacja Nr 4: Zasady współpracy obszarów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Kluczowe korzyści z wdrożenia systemu PPM (Project Portfolio Management) w organizacji

Kluczowe korzyści z wdrożenia systemu PPM (Project Portfolio Management) w organizacji dr inż. Andrzej Parafian Kluczowe korzyści z wdrożenia systemu PPM (Project Portfolio Management) w organizacji Streszczenie Organizacje decydują się na podejście projektowe w zarządzaniu wewnętrznymi

Bardziej szczegółowo

P3O Glossary of Terms Polish (Glosariusz Polski)

P3O Glossary of Terms Polish (Glosariusz Polski) Badanie kondycji Health check Badanie kondycji jest narzędziem jakości pozwalającym na uzyskanie obrazu statusu projektu, programu lub portfela. Przeznaczeniem badania kondycji jest uzyskanie obiektywnej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

P3O Glossary of Terms Polish

P3O Glossary of Terms Polish Polish Term English Term Polish Definition Badanie kondycji Health check Badanie kondycji jest narzędziem jakości pozwalającym na uzyskanie obrazu statusu projektu, programu lub portfela. Przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej

Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej Tematyka: Zarządzanie projektami informatycznymi, wdrażanie oprogramowania dla biznesu Problem: Opracowanie metod postępowania przy realizacji

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Praca Zbiorowa pod redakcją Jana Werewki Kraków 2013 Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi http://www.wozpi.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW. www.knowhow.com.pl

INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW. www.knowhow.com.pl www.knowhow.com.pl INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW SPIS TREŚCI LECZYMY SŁUŻBĘ ZDROWIA 5 NARZĘDZIA INFORMATYCZNE MED IT 9 MedLider 10 Benchmarking 11 FINANSOWANIE ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Kluczowe aspekty wdrażania narzędzi do zarządzania projektami

Kluczowe aspekty wdrażania narzędzi do zarządzania projektami Kluczowe aspekty wdrażania narzędzi do zarządzania projektami Narzędzia IT do zarządzania projektami są tylko tak dobre, jak ludzie z nich korzystający i sposób w jaki są wykorzystywane. Mając na uwadze

Bardziej szczegółowo

mgr Paweł Wyrozębski Katedra Zarządzania Projektami

mgr Paweł Wyrozębski Katedra Zarządzania Projektami ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI mgr Paweł Wyrozębski Katedra Zarządzania Projektami Rodzaje działań w organizacji ała mała i bardzo m Procesy improwizowane Przedsięwzięcia (projekty) Powtarz zalność śred dnia duża

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Arkadiusz Januszewski Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Wydział Zarządzania Katedra Inżynierii Zarządzania Podyplomowe Studia

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

Przetrwają nie najsilniejsi i nie najbardziej inteligentni, lecz ci, którzy najlepiej dostosują się do zmian.

Przetrwają nie najsilniejsi i nie najbardziej inteligentni, lecz ci, którzy najlepiej dostosują się do zmian. 8 zasad doskonałości projektowej czyli Jak stworzyć organizację zarządzaną przez projekty? Warszawa, 13 listopada 2012 www.fideaeffect.com 8 zasad doskonałości projektowej Przetrwają nie najsilniejsi i

Bardziej szczegółowo

1 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Insert Information Protection Policy Classification from Slide 7

1 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Insert Information Protection Policy Classification from Slide 7 1 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights Październik, 27, 2011 Hotel Sheraton Warszawa The role of Performance Management in your BI and ERP Initiatives Rafał Stalewski, Principal Pre-Sales

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Strategia rozwoju IT w firmie

Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Strategia rozwoju IT w firmie Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Strategia rozwoju IT w firmie dr inż. Michał Tomaszewski Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechnika Opolska Możliwe korzyści z wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Służby Celnej na lata 2014-2020

Strategia działania Służby Celnej na lata 2014-2020 Załącznik do zarządzenia Nr 50 Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. Strategia działania Służby Celnej na lata 2014-2020 Warszawa, 2013 Ministerstwo Finansów Służba Celna Misja Służby Celnej Służba

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Exact Synergy Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Synergy jako produkt 6 Narzędzia dostępne w Exact Synergy 10 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5 Cykl życia projektu Spis treści Wstęp do modułu... 3 Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4 1.1 Czym jest projekt?... 5 1.1.1 Kilka słów o genezie historycznej... 5 1.1.2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług

Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług Rozwiązania do zarządzania zasobami i usługami wspomagające realizację celów biznesowych Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo