ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych, wynikających z zakresu merytorycznego poszczególnych zadań, w ramach projektu QUALITY4UMED - Nowa jakość zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby społeczeństwa informacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ZP/81/2013 ZATWIERDZAM: Łódź, dnia 11 lipca 2013 roku Strona 1 z 54

2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 CEL PROJEKTU... 4 CEL REALIZACJI ZAMÓWIENIA SŁOWNIK POJĘĆ I DEFINICJI Zarządzanie procesami biznesowymi (BPM) Notacja i Model Procesu biznesowego (BPMN) Dynamiczne zarządzanie procesami biznesowymi (Dynamic BPM) Social BPM Silnik Reguł Biznesowych (BRE) Business Activity Monitoring (BAM) Business Process Management Suite (BPMS) Diagram procesu biznesowego (DPB) Proces biznesowy (PB) Aplikacja procesowa (AP) Szyna wymiany danych (ESB) Architektura zorientowana usługowo (SOA) Główny Użytkownik Użytkownik Końcowy Systemu BPMS Wykonawca Procesu Biznesowego (Wykonawca PB) Maintenance Wymagane oprogramowanie dodatkowe Protokół odbioru Krok testowy Przypadek testowy Scenariusz testowy Test Systemowy Test Integracyjny Test wydajnościowy Test akceptacyjny Błąd Obejście Zasady zarządzania realizacją Przedmiotu zamówienia Dokument Inicjujący Projekt Komunikacja Obowiązki informacyjne Opis istniejącej infrastruktury ICT w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi Opis przedmiotu zamówienia System BPMS Wymagane oprogramowanie dodatkowe Aplikacje procesowe Integracje Szkolenia Dokumentacja Gwarancja powdrożeniowa Harmonogram realizacji Przedmiotu zamówienia Wymagania Funkcjonalne wobec Przedmiotu Zamówienia: Odkrywanie Modelowanie Wdrażanie Wykonywanie Strona 2 z 54

3 5.5. Monitoring i Analiza Optymalizacja Wymagania Organizacyjne wobec przedmiotu zamówienia Wymagania wobec metodyki realizacji zamówienia Wymagania wobec Szkoleń Wymagania wobec Dokumentacji Wymagania wobec zespołu wdrożeniowego Testy ergonomii Systemu BPMS na etapie badania Oferty Zasady ogólne Testów ergonomii Systemu BPMS Modelowanie nowego PB w Systemie BPMS Modelowanie nowego PB w Systemie BPMS Dodanie informacji Testowanie nowego procesu w Systemie BPMS Uruchomienie nowego PB w silniku procesowym na Środowisku Produkcyjnym Systemu BPMS Uruchamianie zadania procesowego w Portalu procesowym Systemu BPMS Procedura odbiorowa Zasady ogólne Procedury odbiorowej Podział na grupy produktów: Procedura odbioru dokumentacji Procedura odbioru oprogramowania Procedura odbioru szkoleń Procedura Usuwania Błędów Warunki ogólne Procedury Usuwania Błędów Usuwanie Błędów Terminy usuwania błędów Załączniki Strona 3 z 54

4 WSTĘP Zamówienie realizowane jest w ramach projektu QUALITY4UMED Nowa jakość zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( QUALITY4UMED ). CEL PROJEKTU Celem projektu QUALITY4UMED jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi poprzez wdrożenie modelu zarządzania jakością usług dydaktycznych. W szczególności przedsięwzięcie zakłada usprawnienie i podniesienie efektywności procesów dydaktycznych poprzez wdrożenie i powszechne wykorzystanie modelu zarządzania procesami, zwiększenie efektywności zarządzania w obszarze inwestycji dla dydaktyki, poprawę efektywności zarządzania kapitałem ludzkim, jak również usprawnienie zarządzania opartego o rzeczywiste dane pochodzące bezpośrednio z procesów biznesowych. CEL REALIZACJI ZAMÓWIENIA Zakup i wdrożenie Systemu BPMS, zgodnego z niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia i wdrożenie na nim 5 Aplikacji procesowych, co wynika pośrednio ze strategii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi a bezpośrednio z celów projektu QUALITY4UMED i zdefiniowanych w nim zadań: Zoptymalizowanie co najmniej czterech procesów dotyczących dydaktyki: planowanie zajęć (AP 1), rekrutacja (AP 2), współpraca z absolwentami i pracodawcami (AP 3), zapewnienie jakości kształcenia (AP 4). Wdrożenie aplikacji do planowania i kontroli wydatków (AP 5). Strona 4 z 54

5 1. SŁOWNIK POJĘĆ I DEFINICJI Definicje zawarte w niniejszym rozdziale są obowiązujące dla całego Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) w tym i każdym innym dokumencie dotyczącym postępowania ZP/81/2013 i należy je stosować w pierwszej kolejności. Zamawiający dołożył wszelkich starań, aby definicje dotyczące ogólnie uznanych na świecie standardów i koncepcji, wykorzystane w OPZ, które oryginalnie zostały napisane w innym niż język polski języku, zostały merytorycznie poprawnie przetłumaczone na język polski. W przypadku jakichkolwiek, wątpliwości co do ich wymowy lub znaczenia, należy skorzystać z ich oryginalnego brzmienia. Dla tych pojęć, których definicje zostały przytoczone, a dla których brak jest ogólnie przyjętych polskich tłumaczeń, Zamawiający pozostał przy ich oryginalnych nazwach Zarządzanie procesami biznesowymi (BPM) Zarządzanie procesami biznesowymi (z ang. Business Process Management) jest dyscypliną zarządzania procesami (bardziej niż samymi zadaniami) jako środkiem do poprawy osiąganych wyników biznesowych i zwinności operacyjnej przedsiębiorstwa. Procesy te przekraczają granice organizacyjne, łącząc ludzi, obiegi informacji, systemy i inne aktywa w celu wytwarzania i dostarczania wartości dla przedsiębiorstwa i jego klientów. 1 Wsparcie procesów biznesowych z wykorzystaniem metod, technik i oprogramowania do projektowania, stanowienia, kontrolowania i analizy procesów operacyjnych z udziałem ludzi, organizacji, aplikacji, dokumentów i innych źródeł informacji Notacja i Model Procesu biznesowego (BPMN) Notacja i Model Procesu biznesowego (z ang. Business Process Modeling and Notation - BPMN) to graficzna notacja służąca do opisywania procesów biznesowych. Jest zgodna z koncepcją architektury SOA. Powstała w ramach Business Process Management Initiative i obecnie jest zarządzana przez konsorcjum Object Management Group. Aktualna wersja standardu BPMN to 2.0. We wcześniejszych wersjach nazwa BPMN była rozwijana jako Business Process Modeling Notation. 3 Specyfikacja BPMN udostępnia graficzną notację, która opisuje przebieg procesów biznesowych w postaci diagramu. Jej celem jest wspieranie BPM poprzez standard zapisu, który jest zrozumiały dla użytkowników biznesowych, ale stanowi kompleksową semantykę procesów dla użytkowników technicznych Dynamiczne zarządzanie procesami biznesowymi (Dynamic BPM) Dynamic BPM to zarządzanie pozwalające na odpowiednio szybką (dla czynników krytycznych praktycznie natychmiastową) odpowiedź na zmieniające się istotne warunki działania (wewnętrzne lub zewnętrzne) oraz zindywidualizowane Strona 5 z 54

6 wymagania klientów, w oparciu o adaptacje procesów realizowane w czasie wykonywania procesów przez ich bezpośrednich wykonawców posiadających dostęp do skodyfikowanej wiedzy przedsiębiorstwa. Dynamiczne zarządzanie procesami biznesowymi jest rozszerzeniem klasycznego (statycznego) zarządzania procesami biznesowymi (BPM) w kierunku organizacji uczącej się, zgodnie z 3 poniższymi zasadami: Ewolucyjna zmienność w czasie wykonywania Pracownicy realizujący dany proces, mają możliwość jego dynamicznej adaptacji do wymogów realizacyjnych. Procesy muszą być definiowane i wdrażane w taki sposób, aby możliwe były uzupełnienia, a nawet zmiany ich przebiegu dokonywane przez bezpośrednich wykonawców (np. kierowników kontraktów, szefów projektów itp.). Zgodnie z posiadanymi uprawnieniami to oni, a nie jak dotychczas, tylko liderzy procesów, muszą mieć możliwość wprowadzania na bieżąco zmian do realizowanego procesu. Muszą też posiadać możliwość wykonania w systemie informatycznym kierowanym procesami (process-driven application) czynności, działań, a nawet całych procesów elementarnych, nie uwzględnionych w procesie standardowym. Wykonanie procesu jest równoznaczne z udokumentowaniem wykonania Wdrożenie dynamicznego zarządzania procesami biznesowymi musi być dokonane w taki sposób, aby definicja procesu była zawarta w wykonawczym systemie informatycznym kierowanym procesami oraz żeby wykonanie procesu było równoznaczne z udokumentowaniem wykonania, bez obciążeń pracowników dodatkową sprawozdawczością. Kompleksowość i ciągłość Wdrożenie dynamicznego zarządzania procesowego powinno co najmniej obejmować proces podstawowy, opisujący główną działalność przedsiębiorstwa, w tym także dostawców czy podwykonawców. Celem jest minimalizacja całkowitych kosztów i całkowitych zapasów, przy jednoczesnym zmniejszaniu całkowitego czasu realizacji. Znacznie rozszerza to obszar poszukiwania możliwości podniesienia efektywności, a często także skrócenia czasu realizacji, poprzez optymalizację biorącą pod uwagę działania leżące poza pojedynczym przedsiębiorstwem (np. dostawy, obsługę gwarancyjną) w ramach całego procesu tworzącego wartość Social BPM Social BPM jest koncepcją, która opisuje procesy projektowane i wykonywane kolektywnie. Procesy te odzwierciedlają sposób, w jaki praca jest wykonywana z zarówno z perspektywy ich wykonawców jak i odbiorców w taki sposób, aby móc wykorzystać potencjał ciągłego uczenia się od grupy Silnik Reguł Biznesowych (BRE) BRE (z ang. Business Rule Engine) jest specyficznym zbiorem zaprojektowanego i wykonywalnego oprogramowania, które umożliwia przedsiębiorstwu jednoznaczne Strona 6 z 54

7 określanie, analizowanie, wykonywanie, audytowanie i utrzymywanie szerokiego wyboru logiki biznesowej, zwanego "regułami biznesowymi". BRE umożliwia uprawnionym pracownikom przedsiębiorstwa definiowanie reguł biznesowych przy użyciu: drzew decyzyjnych, tabel decyzyjnych, języka pseudonaturalnego, języków programowania, kodów lub innych technik reprezentacji Business Activity Monitoring (BAM) Business Activity Monitoring (BAM) opisuje procesy i technologie, które zwiększają świadomość sytuacji i umożliwiają analizę kluczowych wskaźników wydajności biznesowej (KPI) w oparciu o dane otrzymywane w czasie rzeczywistym. BAM jest stosowany w celu zwiększenia szybkości i efektywności działań poprzez śledzenie tego, co się dzieje i szybkiej wizualizacji problemów. Koncept BAM może być realizowany poprzez wiele różnych rodzajów narzędzi oprogramowania. 8 BAM to rozwiązanie informatyczne, które dostarcza w czasie rzeczywistym danych dotyczących kluczowych wskaźników biznesowych przedsiębiorstwa w celu poprawy efektywności jego działalności operacyjnej Business Process Management Suite (BPMS) BPMS to system informatyczny wspierający realizację projektów i programów mających na celu wdrożenie lub rozwój BPM w przedsiębiorstwie. BPMS wspiera cały cykl życia procesu, tzw. Process Improvement: Odkrywanie (Discovery), Modelowanie (Definition), Wdrażanie (Design), Wykonywanie (Implementation), Monitoring i Analizę (Monitoring and Analysis) i Optymalizację (Optimization). Jego architektura i sposób działania umożliwia ściślejszą współpracę pomiędzy biznesem a specjalistami IT w całym cyklu życia procesu, co nie jest możliwe z wykorzystaniem innych narzędzie i koncepcji dostarczania rozwiązań Diagram procesu biznesowego (DPB) DPB to model procesu biznesowego opracowany w aktualnej wersji notacji BPMN w wersji 2.0, którego celem jest zebranie w jednym miejscu wiedzy o istniejących procesach biznesowych, sposobie ich przebiegu i potrzebach zmian. DPB jest tworzony przez przedstawicieli biznesu, nie posiadających umiejętności technicznych. Posiada swoją: nazwę, autora, numer wersji, datę powstania, cel procesu, role procesowe biorące w nim udział, dokumenty niezbędne do jego realizacji. Diagram procesu biznesowego musi stanowić spójny, wewnętrznie zintegrowany model, gotowy do ponownego użytku na dowolnym etapie cyklu życia procesu biznesowego, również jako model wchodzący w skład szerszej architektury procesów biznesowych Proces biznesowy (PB) PB to model procesu biznesowego, stworzony najczęściej na podstawie zaimportowanego DPB. Jego celem jest umożliwienie Użytkowników Końcowych Systemu BPMS realizacji określonych zadań w Systemie BPMS. Dlatego PB jest rozszerzeniem DPB o dodatkowe elementy, zgodnie z notacją BPMN w wersji 2.0, Strona 7 z 54

8 niezbędne do jego skutecznego uruchomienia i wykonania w Systemie BPMS, takie jak: model danych wraz z definicją zmiennych procesowych, zdarzenia, opisy wyjątków, ramy czasowe dla poszczególnych elementów procesu, opisy komunikatów, formularze i aplikacje, z których będzie korzystał Użytkownik Końcowy Systemu BPMS wykonujący zadanie procesowe; niezbędne usługi integracyjne, reguły biznesowe, mierniki (KPI). PB najczęściej jest modelowany przez analityków procesowych i programistów posiadających umiejętności techniczne. PB musi stanowić spójny, wewnętrznie zintegrowany model, gotowy do ponownego użytku na dowolnym etapie cyklu życia procesu biznesowego, również jako model wchodzący w skład szerszej architektury procesów biznesowych i AP Aplikacja procesowa (AP) AP to kompleksowa aplikacja, uruchamiana i wykonywana w Systemie BPMS, zorientowana na realizację określonego celu lub celów Zamawiającego. AP określa zależności pomiędzy poszczególnymi PB wchodzącymi w jej skład jak też zasady i moment ich uruchamiania. AP posiada zestaw własnych widoków, list zadań dla korzystających z niej Użytkowników Końcowych Systemu BPMS, raportów i kokpitów menadżerskich służących do śledzenia i analizy jej realizacji i wyników. AP jest tworzona przez osoby posiadające umiejętności techniczne Szyna wymiany danych (ESB) Szyna wymiany danych (z ang. Enterprise Service Bus) to aplikacyjna warstwa pośrednicząca w wymianie danych pomiędzy systemami dziedzinowymi w środowisku korporacyjnym. Umożliwia dynamiczne udostępnianie interfejsów zorientowanych usługowo w architekturze SOA. Zapewnia komunikację pomiędzy aplikacjami we wszystkich popularnych standardach takich jak: SOAP, WSDL, HTTP/HTTPS, JMS, JDBC, FTP/SFTP, LDAP i inne Architektura zorientowana usługowo (SOA) Architektura zorientowana usługowo (z ang. Service Oriented Architecture) to koncepcja budowy zintegrowanego systemu informatycznego w oparciu o zdefiniowane usługi mogące funkcjonować niezależnie od siebie oraz posiadające własne, zdefiniowane interfejsy komunikacyjne Główny Użytkownik Właściciel biznesowy PB, odpowiedzialny za określenie celów PB, ram organizacyjnych dla potrzeb biznesowych i technicznych dotyczących nowych DPB, PB i AP w danym obszarze biznesowym, zgodnie z architekturą procesów biznesowych Zamawiającego Użytkownik Końcowy Systemu BPMS Każda osoba, która z racji swoich obowiązków służbowych i struktury organizacyjnej Zamawiającego, bierze udział w realizacji określonych PB. Każdy Użytkownik Końcowy Systemu BPMS musi posiadać aktywne konto w usłudze katalogowej Strona 8 z 54

9 Zamawiającego oraz posiadać określony poziom dostępu i uprawnień w Systemie BPMS Wykonawca Procesu Biznesowego (Wykonawca PB) Każdy Użytkownik Końcowy Systemu BPMS, dla którego silnik procesowy wygenerował zadanie procesowe lub komunikat Maintenance Maintenance jest subskrypcją zapewniającą aktualizacje zakupionej przez Zamawiającego licencji na System BPMS, dostarczaną przez Wykonawcę razem z licencją na System BPMS, która swoim zakresem obejmuje, przez cały okres swojego obowiązywania, następujące elementy: prawo do korzystania z najnowszych dostępnych na rynku wersji, wydań lub aktualizacji zakupionego Systemu BPMS; prawo do kontaktu telefonicznego, mailowego lub przez specjalna stronę internetową z I-wszą linią wsparcia technicznego w zakresie Systemu BPMS; prawo do zgłaszania i wsparcia w analizie błędów związanych z System BPMS; wsparcie w usuwaniu błędów Systemu BPMS; dostęp do baz wiedzy producenta Systemu BPMS i zasobów społeczności ekspertów Wymagane oprogramowanie dodatkowe Wymagane oprogramowanie dodatkowe to wszelkie oprogramowanie, którego dostawa, instalacja, uruchomienie, konfiguracja oraz integracja jest niezbędna w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, dla prawidłowego, zgodnego z OPZ, działania Systemu BPMS Protokół odbioru Dokument potwierdzający odebranie przez Zamawiającego produktu lub jego części od Wykonawcy w określonym zakresie. Protokół odbioru określa zakres odbieranych produktów i wymaga podpisu Kierowników Projektu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy Krok testowy Element Przypadku testowego, opisujący czynności do wykonania w ramach testowania Przypadek testowy Element Scenariusza testowego opisujący sposób weryfikacji pojedynczego wariantu realizacji Procesu Biznesowego (PB) lub funkcjonalności Systemu BPMS. Przypadek testowy składa się z co najmniej jednego Kroku testowego Scenariusz testowy Opis czynności, których wykonanie jest potrzebne do sprawdzenia poprawności działania określonych funkcjonalności Systemu BPMS i/lub PB i/lub Aplikacji Procesowej (AP). Scenariusz testowy złożony jest z co najmniej jednego Przypadku testowego. Strona 9 z 54

10 1.22. Test Systemowy Test stanowiący wewnętrzny test Wykonawcy na etapie prac wdrożeniowych w Systemie BPMS lub AP, przed ich przekazaniem Zamawiającemu Test Integracyjny Test mający na celu weryfikację wykonanych w ramach Przedmiotu zamówienia Integracji Systemu BPMS z istniejącą u Zamawiającego infrastrukturą ICT i/lub innymi systemami zewnętrznymi, jak również integracji pomiędzy poszczególnymi komponentami Systemu BPMS Test wydajnościowy Test obejmujący zestaw operacji mający na celu sprawdzenie wymagań wydajnościowych Systemu BPMS i/lub AP, stabilności Systemu BPMS oraz wykrycie operacji najdłużej wykonywanych lub powodujących największe obciążenie lub przeciążenie Systemu BPMS. Testy wydajnościowe na etapie wdrożenia będą przeprowadzane w Środowisku Produkcyjnym i Środowisku Testowym Test akceptacyjny Błąd Test mający na celu weryfikację, czy System BPMS i/lub AP spełnia wyspecyfikowane wymagania wskazane w OPZ, oraz czy nie zawiera on błędów. Test akceptacyjny na etapie wdrożenia będą przeprowadzane w Środowisku Produkcyjnym i Środowisku Testowym. Błędem jest niepoprawne, niezgodne z wymaganiami Zamawiającego i specyfikacją techniczną, wskazanymi w SIWZ i OPZ, działanie Przedmiotu zamówienia, a w szczególności, niewyłącznie: Systemu BPMS, AP, Wymaganego oprogramowania dodatkowego i Integracji Błąd Krytyczny - Błąd, dla którego nie istnieje Obejście w ramach innych funkcjonalności Przedmiotu zamówienia lub zastosowanie Obejścia wymagałoby nakładów nieuzasadnionych z ekonomicznego punktu widzenia Błąd Poważny - Błąd, dla którego istnieje Obejście w ramach innych funkcjonalności Przedmiotu zamówienia Błąd Zwykły Błąd inny niż Błąd Krytyczny lub Błąd Poważny, nie wpływający na pełne wykonanie określonego PB w Systemie BPMS. Błędem Zwykłym mogą być na przykład błędy w prezentacji graficznej, błędy ortograficzne, semantyczne i składniowe Obejście Obejściem jest zastosowanie tymczasowego rozwiązania nie przewidzianego w standardowej funkcjonalności Przedmiotu zamówienia, lecz umożliwiającego w rezultacie osiągniecie działania Przedmiotu zamówienia zgodnego z wymaganiami Zamawiającego i specyfikacją techniczną, wskazanymi w SIWZ i OPZ. Strona 10 z 54

11 2. Zasady zarządzania realizacją Przedmiotu zamówienia 2.1. Dokument Inicjujący Projekt Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Dokumentu Inicjującego Projekt (DIP), sporządzonego na potrzeby realizacji zamówienia, który musi zawierać co najmniej następujące elementy: opis metodyki realizacji Przedmiotu zamówienia; komplet wzorów dokumentów zgodnych z powyższą metodyką, wraz ze wzorami Protokołów odbiorów; opis zarzadzania zmianą w realizacji Przedmiotu zamówienia; opis zarządzania ryzykiem w realizacji Przedmiotu zamówienia; strukturę zespołu wdrożeniowego ze strony Wykonawcy; Harmonogram szczegółowy realizacji zamówienia (w formacie Microsoft Project, lub równoważnym. W przypadku formatu równoważnego, Wykonawca dostarczy również niezbędne narzędzie informatyczne do przeglądania, modyfikacji ww. harmonogramu, wraz z licencją dla minimum 10 osób, dostępną dla Zamawiającego przez cały okres trwania projektu, aż do podpisania Protokołu odbioru końcowego); Harmonogram szczegółowy szkoleń dedykowanych dla członków zespołu wdrożeniowego ze strony Zamawiającego; Dokument ten będzie podlegał Procedurze odbioru dokumentacji opisanej w pkt Akceptacja bez uwag, dokumentu DIP przez Zamawiającego, jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia procesu wdrożenia Systemu BPMS a tym samym całego projektu Dokument ten musi być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia i przedstawiany do przeglądu i akceptacji Kierownikowi Projektu ze strony Zamawiającego, w szczególności w zakresie rejestrowania postępów i zmian w harmonogramach i innych elementach dokumentu, które będą podlegały aktualizacji Szczegółowe wymagania Zamawiającego wobec metodyki realizacji Przedmiotu zamówienia zostały opisane w pkt Komunikacja Zamówienie musi być realizowane w języku polskim. Wszystkie produkty będące rezultatem realizacji Przedmiotu zamówienia, instalowane w istniejącej infrastrukturze ICT Zamawiającego muszą być opracowane w tym języku. Dopuszczalne jest stosowanie obcojęzycznych nazw własnych Obowiązki informacyjne Strona 11 z 54

12 Wykonawca jest zobowiązany, we wszystkich prowadzonych działaniach informacyjnych i promocyjnych kierowanych do opinii publicznej, informujących o realizacji Przedmiotu zamówienia, do zawarcia informacji o realizacji Przedmiotu zamówienia w ramach projektu QUALITY4UMED - Nowa jakość zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz z wymaganą identyfikacją graficzną projektu przekazaną przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany, w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia, przestrzegać powyższych reguł informowania o projekcie i oznaczania wszelkich materiałów i dokumentów projektowych, wynikających z metodyki realizacji Przedmiotu zamówienia, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku C do OPZ oraz do stosowania obowiązującego logotypu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (UM w Łodzi) na wszystkich dokumentach projektu Opis istniejącej infrastruktury ICT w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi Realizacja Przedmiotu zamówienia będzie odbywała się w istniejącej infrastrukturze ICT Zamawiającego, opisanej poniżej. Wykonawca, przystępując do realizacji Przedmiotu zamówienia, potwierdza jej adekwatność w stosunku do wymagań minimalnych oferowanego Przedmiotu zamówienia, w szczególności a niewyłącznie: Systemu BPMS, Wymaganego oprogramowania dodatkowego, AP Główne systemy dziedzinowe W Uniwersytecie Medycznym w Łodzi funkcjonują 3 główne systemy dziedzinowe, zapewniające pokrycie następujących obszarów biznesowych: System obsługi studentów zapewniający m. in.: Dostęp do wirtualnego dziekanatu; Bazę danych o studentach i ich tokach studiów; Elektroniczny indeks; System finansowo księgowy zapewniający m. in.: Kartoteki kontrahentów; Moduł fakturowania; Moduł magazynowy; Moduł inwentaryzacyjny; System Kadrowo Płacowy zapewniający m. in.: Bazę danych o pracownikach; Informacje o wynagrodzeniach; Systemy baz danych Uniwersytet Medyczny w Łodzi do gromadzenia danych wykorzystuje następujące serwery baz danych: Strona 12 z 54

13 Microsoft SQL Server 2008 Oracle 11g Model uwierzytelniania użytkowników Model uwierzytelniania użytkowników w infrastrukturze Zamawiającego został zbudowany w oparciu o usługi katalogowe z wykorzystaniem protokołu LDAP w systemie Active Directory Repozytorium dokumentów Zamawiający posiada licencję na system Microsoft SharePoint 2013 Server Standard i licencje CAL dla Użytkowników Końcowych Zasoby sprzętowe i softwareowe W ramach realizacji Przedmiotu zamówienia, Zamawiający przeznaczył na potrzeby Systemu BPMS (silnik procesowy, serwer aplikacyjny, Środowisko Wdrożeniowe, repozytorium dokumentów, Środowisko Testowe, Środowisko Produkcyjne) serwer o następujących parametrach sprzętowych: Liczba rdzeni procesora: 32; Częstotliwość taktowania: 2,1 GHz na każdy rdzeń; Pamięć operacyjna: 128 GB; Liczba interfejsów sieciowych: 4 szt.; Dostępna przestrzeń dyskowa: ok. 3TB; Powyższy serwer pracuje pod kontrolą Hypervisora natywnego umożliwiającego zwirtualizowanie ww. zasobów sprzętowych Infrastruktura sieciowa Infrastruktura sieciowa Zamawiającego zapewnia przepływność łączy w sieciach lokalnych na poziomie 1Gbit, natomiast szkielet połączeń pomiędzy lokalizacjami zapewnia przepustowość min. 100Mbit. Strona 13 z 54

14 3. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu informatycznego klasy Business Process Management Suite (System BPMS) wraz z: wdrożeniem na nim 5 Aplikacji procesowych (AP), zgodnie z zakresem merytorycznym projektu QUALITY4UMED ; dostawą i wdrożeniem Wymaganego oprogramowania dodatkowego, wdrożonymi Integracjami, przeprowadzonymi Szkoleniami i Dokumentacją; zgodnie z poniższymi opisami System BPMS System BPMS będzie stanowił istotne wsparcie dla wdrażania Strategii Zamawiającego poprzez wsparcie w podnoszeniu efektywności poszczególnych procesów biznesowych, jako platforma do zarządzania procesami biznesowymi, umożliwiająca Zamawiającemu pełną kontrolę nad jego procesami biznesowymi na każdym z etapów cyklu życia procesu, poprzez zapewnienie dostępu, dla Wykonawców PB do swoich bieżących zadań procesowych. Podstawowymi elementami Systemu BPMS, zgodnie z definicją BPMS zawartą w pkt. 1.7, będą: centralne repozytorium wiedzy o procesach, zawierające wszelkie niezbędne informacje o każdym Procesie Biznesowym (pkt. 1.9) i Aplikacji Procesowej (pkt. 1.10), jak również poszczególnych elementach wykorzystywanych do tworzenia AP takich jak definicji usług, definicje integracji, formularzy etc. silnik procesowy umożliwiający natychmiastowe uruchomienie dowolnej liczby instancji procesowych na podstawie jednego lub wielu, przechowywanych w centralnym repozytorium PB, zamodelowanych w notacji BPMN, bez potrzeby ich translacji na inną notację, dla którego każdorazowe wykonanie PB będzie równoznaczne z jego udokumentowaniem i zapisaniem całego przebiegu realizacji PB wraz z jego wynikami w centralnym repozytorium wiedzy o PB. portal procesowy umożliwiający Użytkownikom Końcowym Systemu BPMS: dostęp do PB, AP, list zadań procesowych, graficznej prezentacji PB, w których biorą udział, raportów, kokpitów menadżerskich; wykonywanie zadań procesowych; uruchamianie nowych instancji PB; zarządzanie instancjami PB System BPMS ma umożliwiać, dzięki swoim wbudowanym, integralnym funkcjonalnościom, adaptacje poszczególnych instancji PB wykonywanych w silniku procesowym, realizowane w czasie ich wykonywania przez Wykonawców PB posiadających dostęp do skodyfikowanej wiedzy o przedsiębiorstwie Zamawiającego, zgodnie z koncepcją Dynamic BPM zawartą w pkt System BPMS ma umożliwiać, dzięki swoim wbudowanym, integralnym funkcjonalnościom, komunikację pomiędzy Wykonawcą PB a ekspertem danego PB, w celu wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczących jego realizacji, zgodnie z koncepcją Social BPM zawartą w pkt. 1.4, realizowaną bezpośrednio w portalu procesowym. Strona 14 z 54

15 System BPMS ma umożliwiać tworzenie, publikowanie, zmiany i usuwanie reguł biznesowych na potrzeby i w celu realizacji PB Zamawiającego z wykorzystaniem posiadanego przez System BPMS funkcjonalnościom BRE, zgodnie z pkt System BPMS ma umożliwiać raportowanie i analizę danych tzn.: tworzenie, publikowanie, zmiany i usuwanie raportów; tworzenie, publikowanie, zmiany w kokpitach menadżerskich, prezentacją wizualną KPI; z wykorzystaniem posiadanego przez System BPMS funkcjonalnościom BAM, zgodnie z pkt System BPMS ma umożliwiać przechowywanie wszelkich dokumentów wykorzystywanych w trakcie wykonywania zadań procesowych przez Wykonawców PB w elektronicznym Repozytorium dokumentów, zbudowanym w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego licencję na Microsoft SharePoint 2013 Server Standard, wskazany w pkt Wykonawca jest zobowiązany, w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia do zaprojektowania, instalacji, uruchomienia, konfiguracji i integracji elektronicznego Repozytorium dokumentów na potrzeby Systemu BPMS (zarówno w Środowisku Testowym i Produkcyjnym) i AP, na wskazanych przez Zamawiającego serwerach wirtualnych zgodnie z pkt , z wykorzystaniem posiadanej przez Zamawiającego licencji zgodnie z pkt System BPMS ma umożliwiać komunikację i wymianę informacji z istniejącą u Zamawiającego infrastrukturą ICT, z wykorzystaniem, wbudowanej w System BPMS, szyny danych typu Enterprise Service Bus (ESB) zgodnie z pkt System BPMS, w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia, ma zostać zainstalowany, skonfigurowany, zintegrowany i uruchomiony przez Wykonawcę, zgodnie z dostarczoną licencją na System BPMS, na trzech środowiskach informatycznych jednocześnie: Wdrożeniowym środowisko służące do prowadzenia wszelkich prac wdrożeniowych i programistycznych na rzecz nowych PB i AP, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Głównego(-ch) Użytkownika(-ów). Dostęp do niego będzie ograniczony do Użytkowników Końcowych Systemu BPMS, posiadających uprawnienia do tworzenia i/lub modyfikacji PB i AP. Środowisko Wdrożeniowe nie posiada pełnej integracji z systemami dziedzinowymi, a w szczególności nie może zapisywać danych w systemach dziedzinowych Zamawiającego. Testowym - środowisko służące do prowadzenia testów nowych PB i AP. Prowadzone testy mają potwierdzić poprawność PB i/lub AP w zakresie ich poprawności semantycznej, zgodności z notacją BPMN w wersji 2.0, zgodności z oczekiwaniami Głównego(-ch) Użytkownika(-ów) jak też wydajności. Środowisko Testowe będzie również służyło do testowania uprawnień Użytkowników Końcowych Systemu BPMS i zmian wprowadzanych w Interfejsie Użytkownika Portalu procesowego. Prowadzone testy będą miały charakter ilościowo jakościowy. Strona 15 z 54

16 Produkcyjnym - środowisko służące do codziennej pracy wszystkich Użytkowników Końcowych Systemu BPMS, we wszystkich opublikowanych na nim PB i AP zgodnie z zakresem przydzielonych uprawnień. Środowisko Produkcyjne musi być dostępne w trybie 24h / 7 dni w tygodniu, dla wszystkich Użytkowników Końcowych Systemu BPMS. Na Środowisku Produkcyjnym nie dozwolone jest prowadzenie jakichkolwiek prac programistycznych dotyczących: PB, AP, raportów ani zmian w Interfejsie Użytkownika Portalu procesowego. Dopuszcza się okna serwisowe, planowane w czasie niskiej aktywności Użytkowników Końcowych Systemu BPMS Poszczególne środowiska informatyczne Systemu BPMS wymienione powyżej mają zostać wdrożone i uruchomione przez Wykonawcę, w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia, na wskazanych przez Zamawiającego serwerach wirtualnych o podanych poniżej parametrach technicznych i zastosowaniu: Parametry: 1 szt. Windows 2008 R2 Enterprise, 1 rdzeń procesora, 8 GB pamięci operacyjnej, 500GB przestrzeni dyskowej. Zastosowanie: Środowisko Wdrożeniowe (jako bazę danych należy wykorzystać istniejący serwer MSSQL 2008 standard, przydzielono jedną licencję Device CAL dla połączenia) Parametry: 1 szt. Windows 2008 R2 Enterprise, 6 rdzeni procesora, 16 GB pamięci operacyjnej, 500GB przestrzeni dyskowej. Zastosowanie: Silnik procesowy oraz serwer aplikacyjny w Środowisku Produkcyjnym (jako bazę danych należy wykorzystać istniejący serwer MSSQL 2008 standard, przydzielono jedną licencję Device CAL dla połączenia) Parametry: 1 szt. Windows 2008 R2 Enterprise, 1 rdzeń procesora, 8 GB pamięci operacyjnej, 500GB przestrzeni dyskowej. Zastosowanie: Silnik procesowy oraz serwer aplikacyjny w Środowisku Testowym (jako bazę danych należy wykorzystać istniejący serwer MSSQL 2008 standard, przydzielono jedną licencję Device CAL dla połączenia) Parametry: 1 szt. Windows 2008 R2 Enterprise, 4 rdzenie procesora, 16 GB pamięci operacyjnej, 500GB przestrzeni dyskowej. Zastosowanie: Serwer SharePoint Standard 2013 na potrzeby repozytorium dokumentów elektronicznych dla Środowisk Produkcyjnego i Testowego. (jako bazę danych należy wykorzystać istniejący serwer MSSQL 2008 standard, przydzielono jedną licencję Device CAL dla połączenia) Wykonawca jest zobowiązany, w ramach Przedmiotu zamówienia do zainstalowania dostarczonego Systemu BPMS, w ramach wymienionych zasobów z wykorzystaniem posiadanych technologii wirtualizacyjnych (serwer bazy danych stanowi odrębną, fizyczną maszynę w infrastrukturze Zamawiającego). Zamawiający zapewnia wszystkie niezbędne licencje na systemy operacyjne, dostępowe i serwery baz danych Wykonawca jest zobowiązany, w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia, do wykorzystania istniejącej instancji serwera Microsoft SQL Server 2008 na potrzeby Strona 16 z 54

17 instalacji wszystkich niezbędnych do poprawnej pracy Systemu BPMS baz danych oraz infrastruktury towarzyszącej Dostarczona przez Wykonawcę, w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia, licencja na System BPMS musi zapewnić maksymalne wykorzystanie powyższych charakterystyk sprzętowych tak, aby możliwe było wykorzystanie wszystkich rdzeni procesora, pamięci RAM, przestrzeni dyskowej i innych istotnych parametrów technicznych, dostępnych dla poszczególnych środowisk jednocześnie Dostarczona przez Wykonawcę, w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia, licencja na System BPMS nie może być ograniczona czasowo, ani w żaden inny sposób i musi umożliwiać Zamawiającemu: tworzenie, zarządzanie, uruchamianie, analizę i optymalizację dla dowolnej liczby: DPB, PB, AP i instancji PB nie zależnie od ilości użytych elementów procesowych w poszczególnych z nich Dostarczona przez Wykonawcę, w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia, licencja na System BPMS musi zapewniać Użytkownikom Końcowym Systemu BPMS, jednoczesny dostęp do poszczególnych funkcjonalności Systemu BPMS, opisanych w pkt. 5, w liczbie nie mniejszej niż podane poniżej minimalne ilości jednoczesnych użytkowników dla poszczególnych grup funkcjonalności: dla funkcjonalności opisanych w pkt. 5.1, minimalna liczba Użytkowników końcowych Systemu BPMS z jednoczesnym dostępem wynosi 30. dla funkcjonalności opisanych w pkt. 5.2, minimalna liczba Użytkowników końcowych Systemu BPMS z jednoczesnym dostępem wynosi 5. dla funkcjonalności opisanych w pkt. 5.3, minimalna liczba Użytkowników końcowych Systemu BPMS z jednoczesnym dostępem wynosi 5. dla funkcjonalności opisanych w pkt. 5.4, liczba Użytkowników końcowych Systemu BPMS ma być nielimitowana. dla funkcjonalności opisanych w pkt. 5.5, liczba Użytkowników końcowych Systemu BPMS ma być nielimitowana. dla funkcjonalności opisanych w pkt. 5.6, minimalna liczba Użytkowników końcowych Systemu BPMS z jednoczesnym dostępem wynosi System BPMS musi posiadać wszystkie funkcjonalności opisane w pkt. 5, dla których Status Funkcjonalności jest określony jako Wymagana (W). Funkcjonalności te muszą być dostępne w Systemie BPMS na dzień złożenia Oferty przez Wykonawcę i muszą stanowić integralną część Systemu BPMS. Nie dopuszcza się rozwiązań zamiennych, zbudowanych w oparciu o oprogramowanie firm trzecich System BPMS może posiadać funkcjonalności opisane w pkt. 5, dla których Status Funkcjonalności, jest określony jako Dodatkowe (D). Funkcjonalności te muszą być dostępne w Systemie BPMS na dzień złożenia Oferty przez Wykonawcę i muszą stanowić integralną część Systemu BPMS, aby mogły być punktowane przy ocenie oferty, zgodnie z zapisami SIWZ. Nie dopuszcza się rozwiązań zamiennych, zbudowanych w oparciu o oprogramowanie firm trzecich. Strona 17 z 54

18 Zamawiający nie przewiduje implementacji w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia, brakujących funkcjonalności Systemu BPMS przez Wykonawcę System BPMS, po podpisaniu Protokołu odbioru końcowego, musi zostać objęty przez Wykonawcę, w ramach Przedmiotu zamówienia, Gwarancją powdrożeniową Dostarczona przez Wykonawcę, w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia, licencja na System BPMS musi być dostarczona wraz z Maintenance, zgodnie z definicją Maintenance opisaną w pkt wchodzącą w skład Gwarancji powdrożeniowej Wymagane oprogramowanie dodatkowe Wykonawca jest zobowiązany, w celu realizacji Przedmiotu zamówienia, dostarczyć Wymagane oprogramowanie dodatkowe, zgodnie z pkt. 1.17, wraz z niezbędnymi licencjami, w czasie i budżecie zgodnym z ofertą na realizację Przedmiotu zamówienia Licencje na Wymagane oprogramowanie dodatkowe muszą umożliwiać całkowite wykorzystanie licencji na System BPMS zgodnie z wymogami opisanymi w pkt. 3.1 i nie mogę stanowić dla Licencji na System BPMS żadnego ograniczenia czasowego, funkcjonalnego, logicznego, fizycznego ani biznesowego Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wszelkich prac związanych z instalacją, konfiguracją, integracją i uruchomieniem Wymaganego oprogramowania dodatkowego, na każdym z wymienionych w pkt środowisk, w czasie i budżecie zgodnym z ofertą na realizację Przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do instalacji Wymaganego oprogramowania dodatkowego na poszczególnych, wskazanych przez Zamawiającego serwerach wirtualnych o parametrach technicznych i zastosowaniu opisanych w pkt Wymagane oprogramowanie dodatkowe, po podpisaniu Protokołu odbioru końcowego, musi zostać objęte, przez Wykonawcę, Gwarancją powdrożeniową Aplikacje procesowe W ramach realizacji Przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do wdrożenia, na dostarczonym i zainstalowanym przez siebie Systemie BPMS, 5 Aplikacji Procesowych (AP), zgodnie z załączonymi do OPZ modelami procesów biznesowych dla poszczególnych AP, stanowiącymi Załącznik A do OPZ i dokumentacją procesową dla poszczególnych AP stanowiącą Załącznik B do OPZ Każda AP, zgodnie z pkt musi zawierać, zgodnie z jej dokumentacją: DPB, PB, wraz z określoną architekturą i powiązaniami pomiędzy nimi, formularzami dla poszczególnych zadań procesowych, KPI, role procesowe, model danych, własne zdefiniowane widoki list zadań, raportów i kokpitów menadżerskich służących do śledzenia i analizy jej realizacji i wyników Każda AP musi być wdrażana zgodnie z zaprezentowaną przez Wykonawcę metodyką realizacji zamówienia, dostarczoną wraz z DIP. Strona 18 z 54

19 Każda AP będzie wdrażana na tym samym Systemie BPMS Każda AP musi być dostępna po wdrożeniu na Środowisku Produkcyjnym dla liczby Użytkowników Końcowych Systemu BPMS, zgodnie z pkt Przed rozpoczęciem wdrożenia każdej AP, Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia, przeprowadzi w formie warsztatowej analizę poszczególnych AP, w efekcie której powstanie propozycja realizacji AP w Systemie BPMS wraz z jej poszczególnymi komponentami, w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego i potwierdzenia zgodności z wymaganiami zawartymi w dokumentacji procesowej. Proponowany sposób realizacji AP powinien zawierać elementy optymalizacji logiki zawartych w dokumentacji procesowej PB zgodnie z najlepszą wiedzą Wykonawcy i możliwościami Systemu BPMS Każda AP, po podpisaniu Protokołu odbioru końcowego, musi zostać objęta, przez Wykonawcę, Gwarancją powdrożeniową Integracje Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i wdrożenia w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia, poniższych integracji Systemu BPMS z opisaną w pkt. 2.4 Infrastrukturą Zamawiającego Integracja z usługa katalogową LDAP. Celem integracji jest wdrożenie w Systemie BPMS mechanizmu uwierzytelniania Single Sign-On, dla całej domeny Active Directory zainstalowanej w środowisku Zamawiającego, w taki sposób, aby każdy Użytkownik Końcowy Systemu BPMS, posiadający aktywne konto w Active Directory, będąc zalogowany do Active Directory na komputerze, w momencie interakcji z Systemem, został automatycznie uwierzytelniony w Systemie BPMS, bez potrzeby wykonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności. Zamawiający wymaga aby System BPMS, posiadał wbudowane mechanizmy integrujące go z usługą katalogową LDAP. Zamawiający wymaga aby integracja została przeprowadzona zgodnie z wymaganiami i zasadami bezpieczeństwa określonymi przez producenta usługi Active Directory, standardami branżowymi, standardami technicznymi i najlepszą wiedzą Wykonawcy Integracja z repozytorium dokumentów elektronicznych Celem integracji jest wdrożenie mechanizmu integrującego System BPMS z repozytorium dokumentów elektronicznych, opartego na Microsoft SharePoint 2013 Server z wykorzystaniem standardu CMIS w taki sposób, aby umożliwić wszystkim Wykonawcom PB pełnego dostępu do dokumentów przechowywanych w repozytorium dokumentów elektronicznych, zgodnie z poświadczeniami opartymi o usługę katalogową, jako załączników do zadań procesowych. Strona 19 z 54

20 Zamawiający wymaga aby integracja została przeprowadzona zgodnie z wymaganiami i zasadami bezpieczeństwa określonymi przez producenta Microsoft SharePoint 2013 Server z zastosowaniem standardu CMIS i najlepszą wiedzą Wykonawcy Integracja z Systemami baz danych Celem integracji jest wdrożenie mechanizmów wymiany danych pomiędzy System BPMS a systemami dziedzinowymi Zamawiającego opisanymi w pkt. 2.4 na poziomie baz danych w taki sposób, aby możliwa była dwukierunkowa wymiany danych pomiędzy ww. systemami, realizowana przez Wykonawców PB w poszczególnych zadaniach procesowych za pomocą opracowanych i wdrożonych w Systemie BPMS formularzy i formatek. Wymiana danych musi odbywać się z zachowaniem właściwego poziomu bezpieczeństwa danych i komunikacji. Zamawiający wymaga wdrożenia mechanizmów weryfikujących kompletność danych wymienianych z systemami dziedzinowymi Zamawiającego w taki sposób, aby w przypadku niekompletnej wymiany danych System BPMS generował zdarzenie informujące o tym fakcie. Zamawiający wymaga aby dostarczony w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia System BPMS posiadał wszystkie sterowniki niezbędne do poprawnej, dwukierunkowej komunikacji, minimalnie z następującymi bazami danych MSSQL, ORACLE, DB Integracja z szyną ESB Celem integracji jest zbudowanie repozytorium usług zaprojektowanych i wdrożonych na potrzeby wymiany danych pomiędzy systemami dziedzinowymi Zamawiającego i System BPMS w sposób jawny i pozwalający na zarządzanie i kontrolę tymi serwisami. Zaprojektowane i wdrożone usługi muszą być dostępne do wykorzystania jako elementy PB i AP, uruchamiane bezpośrednio z poziomu PB, lub w odpowiedzi na zdarzenie w innym systemie dziedzinowym Zamawiającego uruchamiając nowe instancje PB lub przekazując do nich informacje. Zamawiający wymaga, aby dostarczony w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia System BPMS zapewniał właściwą współpracę z innymi systemami zaprojektowanymi w architekturze SOA z wykorzystaniem szyny integracyjnej ESB za pomocą wszystkich popularnych mechanizmów, w szczególności: SOAP, WSDL, HTTP/HTTPS, JMS, JDBC, FTP/SFTP, LDAP Integracja z Systemem pocztowym Celem integracji jest umożliwienie komunikacji pomiędzy Wykonawcami PB, Użytkownikami Końcowymi Systemu BPMS i środowiskiem zewnętrznym za pomocą poczty , z wykorzystaniem posiadanego przez Zamawiającego serwera pocztowego, posiadanych przez Wykonawców PB, Użytkowników Końcowych Systemu BPMS adresów w celu realizacji PB. Strona 20 z 54

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 4 1.2. Cel zamówienia... 9 1.3. Przedmiot zamówienia... 9 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, na podstawie art. 39ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2013/S 116-198100. Ogłoszenie o zamówieniu

PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2013/S 116-198100. Ogłoszenie o zamówieniu 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:198100-2013:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część II SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 WSTĘP... 3 1.1 SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Klucz interpretacji wymagań: Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie System musi spełniać dane wymaganie należy

Bardziej szczegółowo

2 Słownik pojęć i definicji

2 Słownik pojęć i definicji Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie pilotażu i wdrożenia Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Harmonogram Projektu Etap Nazwa Etapu Zakres odbioru Termin odbioru Wartość Etapu I II III IV Opracowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Funkcjonalność Systemu do szyfrowania danych. 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji Projektu. 3. Dokumentacja i filmy instruktażowe. 4. Szkolenia.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu Gdańsk, dnia 27.11.2013 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, fax. 58-554-72-27 Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo