ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych, wynikających z zakresu merytorycznego poszczególnych zadań, w ramach projektu QUALITY4UMED - Nowa jakość zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby społeczeństwa informacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ZP/81/2013 ZATWIERDZAM: Łódź, dnia 11 lipca 2013 roku Strona 1 z 54

2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 CEL PROJEKTU... 4 CEL REALIZACJI ZAMÓWIENIA SŁOWNIK POJĘĆ I DEFINICJI Zarządzanie procesami biznesowymi (BPM) Notacja i Model Procesu biznesowego (BPMN) Dynamiczne zarządzanie procesami biznesowymi (Dynamic BPM) Social BPM Silnik Reguł Biznesowych (BRE) Business Activity Monitoring (BAM) Business Process Management Suite (BPMS) Diagram procesu biznesowego (DPB) Proces biznesowy (PB) Aplikacja procesowa (AP) Szyna wymiany danych (ESB) Architektura zorientowana usługowo (SOA) Główny Użytkownik Użytkownik Końcowy Systemu BPMS Wykonawca Procesu Biznesowego (Wykonawca PB) Maintenance Wymagane oprogramowanie dodatkowe Protokół odbioru Krok testowy Przypadek testowy Scenariusz testowy Test Systemowy Test Integracyjny Test wydajnościowy Test akceptacyjny Błąd Obejście Zasady zarządzania realizacją Przedmiotu zamówienia Dokument Inicjujący Projekt Komunikacja Obowiązki informacyjne Opis istniejącej infrastruktury ICT w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi Opis przedmiotu zamówienia System BPMS Wymagane oprogramowanie dodatkowe Aplikacje procesowe Integracje Szkolenia Dokumentacja Gwarancja powdrożeniowa Harmonogram realizacji Przedmiotu zamówienia Wymagania Funkcjonalne wobec Przedmiotu Zamówienia: Odkrywanie Modelowanie Wdrażanie Wykonywanie Strona 2 z 54

3 5.5. Monitoring i Analiza Optymalizacja Wymagania Organizacyjne wobec przedmiotu zamówienia Wymagania wobec metodyki realizacji zamówienia Wymagania wobec Szkoleń Wymagania wobec Dokumentacji Wymagania wobec zespołu wdrożeniowego Testy ergonomii Systemu BPMS na etapie badania Oferty Zasady ogólne Testów ergonomii Systemu BPMS Modelowanie nowego PB w Systemie BPMS Modelowanie nowego PB w Systemie BPMS Dodanie informacji Testowanie nowego procesu w Systemie BPMS Uruchomienie nowego PB w silniku procesowym na Środowisku Produkcyjnym Systemu BPMS Uruchamianie zadania procesowego w Portalu procesowym Systemu BPMS Procedura odbiorowa Zasady ogólne Procedury odbiorowej Podział na grupy produktów: Procedura odbioru dokumentacji Procedura odbioru oprogramowania Procedura odbioru szkoleń Procedura Usuwania Błędów Warunki ogólne Procedury Usuwania Błędów Usuwanie Błędów Terminy usuwania błędów Załączniki Strona 3 z 54

4 WSTĘP Zamówienie realizowane jest w ramach projektu QUALITY4UMED Nowa jakość zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( QUALITY4UMED ). CEL PROJEKTU Celem projektu QUALITY4UMED jest wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi poprzez wdrożenie modelu zarządzania jakością usług dydaktycznych. W szczególności przedsięwzięcie zakłada usprawnienie i podniesienie efektywności procesów dydaktycznych poprzez wdrożenie i powszechne wykorzystanie modelu zarządzania procesami, zwiększenie efektywności zarządzania w obszarze inwestycji dla dydaktyki, poprawę efektywności zarządzania kapitałem ludzkim, jak również usprawnienie zarządzania opartego o rzeczywiste dane pochodzące bezpośrednio z procesów biznesowych. CEL REALIZACJI ZAMÓWIENIA Zakup i wdrożenie Systemu BPMS, zgodnego z niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia i wdrożenie na nim 5 Aplikacji procesowych, co wynika pośrednio ze strategii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi a bezpośrednio z celów projektu QUALITY4UMED i zdefiniowanych w nim zadań: Zoptymalizowanie co najmniej czterech procesów dotyczących dydaktyki: planowanie zajęć (AP 1), rekrutacja (AP 2), współpraca z absolwentami i pracodawcami (AP 3), zapewnienie jakości kształcenia (AP 4). Wdrożenie aplikacji do planowania i kontroli wydatków (AP 5). Strona 4 z 54

5 1. SŁOWNIK POJĘĆ I DEFINICJI Definicje zawarte w niniejszym rozdziale są obowiązujące dla całego Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) w tym i każdym innym dokumencie dotyczącym postępowania ZP/81/2013 i należy je stosować w pierwszej kolejności. Zamawiający dołożył wszelkich starań, aby definicje dotyczące ogólnie uznanych na świecie standardów i koncepcji, wykorzystane w OPZ, które oryginalnie zostały napisane w innym niż język polski języku, zostały merytorycznie poprawnie przetłumaczone na język polski. W przypadku jakichkolwiek, wątpliwości co do ich wymowy lub znaczenia, należy skorzystać z ich oryginalnego brzmienia. Dla tych pojęć, których definicje zostały przytoczone, a dla których brak jest ogólnie przyjętych polskich tłumaczeń, Zamawiający pozostał przy ich oryginalnych nazwach Zarządzanie procesami biznesowymi (BPM) Zarządzanie procesami biznesowymi (z ang. Business Process Management) jest dyscypliną zarządzania procesami (bardziej niż samymi zadaniami) jako środkiem do poprawy osiąganych wyników biznesowych i zwinności operacyjnej przedsiębiorstwa. Procesy te przekraczają granice organizacyjne, łącząc ludzi, obiegi informacji, systemy i inne aktywa w celu wytwarzania i dostarczania wartości dla przedsiębiorstwa i jego klientów. 1 Wsparcie procesów biznesowych z wykorzystaniem metod, technik i oprogramowania do projektowania, stanowienia, kontrolowania i analizy procesów operacyjnych z udziałem ludzi, organizacji, aplikacji, dokumentów i innych źródeł informacji Notacja i Model Procesu biznesowego (BPMN) Notacja i Model Procesu biznesowego (z ang. Business Process Modeling and Notation - BPMN) to graficzna notacja służąca do opisywania procesów biznesowych. Jest zgodna z koncepcją architektury SOA. Powstała w ramach Business Process Management Initiative i obecnie jest zarządzana przez konsorcjum Object Management Group. Aktualna wersja standardu BPMN to 2.0. We wcześniejszych wersjach nazwa BPMN była rozwijana jako Business Process Modeling Notation. 3 Specyfikacja BPMN udostępnia graficzną notację, która opisuje przebieg procesów biznesowych w postaci diagramu. Jej celem jest wspieranie BPM poprzez standard zapisu, który jest zrozumiały dla użytkowników biznesowych, ale stanowi kompleksową semantykę procesów dla użytkowników technicznych Dynamiczne zarządzanie procesami biznesowymi (Dynamic BPM) Dynamic BPM to zarządzanie pozwalające na odpowiednio szybką (dla czynników krytycznych praktycznie natychmiastową) odpowiedź na zmieniające się istotne warunki działania (wewnętrzne lub zewnętrzne) oraz zindywidualizowane Strona 5 z 54

6 wymagania klientów, w oparciu o adaptacje procesów realizowane w czasie wykonywania procesów przez ich bezpośrednich wykonawców posiadających dostęp do skodyfikowanej wiedzy przedsiębiorstwa. Dynamiczne zarządzanie procesami biznesowymi jest rozszerzeniem klasycznego (statycznego) zarządzania procesami biznesowymi (BPM) w kierunku organizacji uczącej się, zgodnie z 3 poniższymi zasadami: Ewolucyjna zmienność w czasie wykonywania Pracownicy realizujący dany proces, mają możliwość jego dynamicznej adaptacji do wymogów realizacyjnych. Procesy muszą być definiowane i wdrażane w taki sposób, aby możliwe były uzupełnienia, a nawet zmiany ich przebiegu dokonywane przez bezpośrednich wykonawców (np. kierowników kontraktów, szefów projektów itp.). Zgodnie z posiadanymi uprawnieniami to oni, a nie jak dotychczas, tylko liderzy procesów, muszą mieć możliwość wprowadzania na bieżąco zmian do realizowanego procesu. Muszą też posiadać możliwość wykonania w systemie informatycznym kierowanym procesami (process-driven application) czynności, działań, a nawet całych procesów elementarnych, nie uwzględnionych w procesie standardowym. Wykonanie procesu jest równoznaczne z udokumentowaniem wykonania Wdrożenie dynamicznego zarządzania procesami biznesowymi musi być dokonane w taki sposób, aby definicja procesu była zawarta w wykonawczym systemie informatycznym kierowanym procesami oraz żeby wykonanie procesu było równoznaczne z udokumentowaniem wykonania, bez obciążeń pracowników dodatkową sprawozdawczością. Kompleksowość i ciągłość Wdrożenie dynamicznego zarządzania procesowego powinno co najmniej obejmować proces podstawowy, opisujący główną działalność przedsiębiorstwa, w tym także dostawców czy podwykonawców. Celem jest minimalizacja całkowitych kosztów i całkowitych zapasów, przy jednoczesnym zmniejszaniu całkowitego czasu realizacji. Znacznie rozszerza to obszar poszukiwania możliwości podniesienia efektywności, a często także skrócenia czasu realizacji, poprzez optymalizację biorącą pod uwagę działania leżące poza pojedynczym przedsiębiorstwem (np. dostawy, obsługę gwarancyjną) w ramach całego procesu tworzącego wartość Social BPM Social BPM jest koncepcją, która opisuje procesy projektowane i wykonywane kolektywnie. Procesy te odzwierciedlają sposób, w jaki praca jest wykonywana z zarówno z perspektywy ich wykonawców jak i odbiorców w taki sposób, aby móc wykorzystać potencjał ciągłego uczenia się od grupy Silnik Reguł Biznesowych (BRE) BRE (z ang. Business Rule Engine) jest specyficznym zbiorem zaprojektowanego i wykonywalnego oprogramowania, które umożliwia przedsiębiorstwu jednoznaczne Strona 6 z 54

7 określanie, analizowanie, wykonywanie, audytowanie i utrzymywanie szerokiego wyboru logiki biznesowej, zwanego "regułami biznesowymi". BRE umożliwia uprawnionym pracownikom przedsiębiorstwa definiowanie reguł biznesowych przy użyciu: drzew decyzyjnych, tabel decyzyjnych, języka pseudonaturalnego, języków programowania, kodów lub innych technik reprezentacji Business Activity Monitoring (BAM) Business Activity Monitoring (BAM) opisuje procesy i technologie, które zwiększają świadomość sytuacji i umożliwiają analizę kluczowych wskaźników wydajności biznesowej (KPI) w oparciu o dane otrzymywane w czasie rzeczywistym. BAM jest stosowany w celu zwiększenia szybkości i efektywności działań poprzez śledzenie tego, co się dzieje i szybkiej wizualizacji problemów. Koncept BAM może być realizowany poprzez wiele różnych rodzajów narzędzi oprogramowania. 8 BAM to rozwiązanie informatyczne, które dostarcza w czasie rzeczywistym danych dotyczących kluczowych wskaźników biznesowych przedsiębiorstwa w celu poprawy efektywności jego działalności operacyjnej Business Process Management Suite (BPMS) BPMS to system informatyczny wspierający realizację projektów i programów mających na celu wdrożenie lub rozwój BPM w przedsiębiorstwie. BPMS wspiera cały cykl życia procesu, tzw. Process Improvement: Odkrywanie (Discovery), Modelowanie (Definition), Wdrażanie (Design), Wykonywanie (Implementation), Monitoring i Analizę (Monitoring and Analysis) i Optymalizację (Optimization). Jego architektura i sposób działania umożliwia ściślejszą współpracę pomiędzy biznesem a specjalistami IT w całym cyklu życia procesu, co nie jest możliwe z wykorzystaniem innych narzędzie i koncepcji dostarczania rozwiązań Diagram procesu biznesowego (DPB) DPB to model procesu biznesowego opracowany w aktualnej wersji notacji BPMN w wersji 2.0, którego celem jest zebranie w jednym miejscu wiedzy o istniejących procesach biznesowych, sposobie ich przebiegu i potrzebach zmian. DPB jest tworzony przez przedstawicieli biznesu, nie posiadających umiejętności technicznych. Posiada swoją: nazwę, autora, numer wersji, datę powstania, cel procesu, role procesowe biorące w nim udział, dokumenty niezbędne do jego realizacji. Diagram procesu biznesowego musi stanowić spójny, wewnętrznie zintegrowany model, gotowy do ponownego użytku na dowolnym etapie cyklu życia procesu biznesowego, również jako model wchodzący w skład szerszej architektury procesów biznesowych Proces biznesowy (PB) PB to model procesu biznesowego, stworzony najczęściej na podstawie zaimportowanego DPB. Jego celem jest umożliwienie Użytkowników Końcowych Systemu BPMS realizacji określonych zadań w Systemie BPMS. Dlatego PB jest rozszerzeniem DPB o dodatkowe elementy, zgodnie z notacją BPMN w wersji 2.0, Strona 7 z 54

8 niezbędne do jego skutecznego uruchomienia i wykonania w Systemie BPMS, takie jak: model danych wraz z definicją zmiennych procesowych, zdarzenia, opisy wyjątków, ramy czasowe dla poszczególnych elementów procesu, opisy komunikatów, formularze i aplikacje, z których będzie korzystał Użytkownik Końcowy Systemu BPMS wykonujący zadanie procesowe; niezbędne usługi integracyjne, reguły biznesowe, mierniki (KPI). PB najczęściej jest modelowany przez analityków procesowych i programistów posiadających umiejętności techniczne. PB musi stanowić spójny, wewnętrznie zintegrowany model, gotowy do ponownego użytku na dowolnym etapie cyklu życia procesu biznesowego, również jako model wchodzący w skład szerszej architektury procesów biznesowych i AP Aplikacja procesowa (AP) AP to kompleksowa aplikacja, uruchamiana i wykonywana w Systemie BPMS, zorientowana na realizację określonego celu lub celów Zamawiającego. AP określa zależności pomiędzy poszczególnymi PB wchodzącymi w jej skład jak też zasady i moment ich uruchamiania. AP posiada zestaw własnych widoków, list zadań dla korzystających z niej Użytkowników Końcowych Systemu BPMS, raportów i kokpitów menadżerskich służących do śledzenia i analizy jej realizacji i wyników. AP jest tworzona przez osoby posiadające umiejętności techniczne Szyna wymiany danych (ESB) Szyna wymiany danych (z ang. Enterprise Service Bus) to aplikacyjna warstwa pośrednicząca w wymianie danych pomiędzy systemami dziedzinowymi w środowisku korporacyjnym. Umożliwia dynamiczne udostępnianie interfejsów zorientowanych usługowo w architekturze SOA. Zapewnia komunikację pomiędzy aplikacjami we wszystkich popularnych standardach takich jak: SOAP, WSDL, HTTP/HTTPS, JMS, JDBC, FTP/SFTP, LDAP i inne Architektura zorientowana usługowo (SOA) Architektura zorientowana usługowo (z ang. Service Oriented Architecture) to koncepcja budowy zintegrowanego systemu informatycznego w oparciu o zdefiniowane usługi mogące funkcjonować niezależnie od siebie oraz posiadające własne, zdefiniowane interfejsy komunikacyjne Główny Użytkownik Właściciel biznesowy PB, odpowiedzialny za określenie celów PB, ram organizacyjnych dla potrzeb biznesowych i technicznych dotyczących nowych DPB, PB i AP w danym obszarze biznesowym, zgodnie z architekturą procesów biznesowych Zamawiającego Użytkownik Końcowy Systemu BPMS Każda osoba, która z racji swoich obowiązków służbowych i struktury organizacyjnej Zamawiającego, bierze udział w realizacji określonych PB. Każdy Użytkownik Końcowy Systemu BPMS musi posiadać aktywne konto w usłudze katalogowej Strona 8 z 54

9 Zamawiającego oraz posiadać określony poziom dostępu i uprawnień w Systemie BPMS Wykonawca Procesu Biznesowego (Wykonawca PB) Każdy Użytkownik Końcowy Systemu BPMS, dla którego silnik procesowy wygenerował zadanie procesowe lub komunikat Maintenance Maintenance jest subskrypcją zapewniającą aktualizacje zakupionej przez Zamawiającego licencji na System BPMS, dostarczaną przez Wykonawcę razem z licencją na System BPMS, która swoim zakresem obejmuje, przez cały okres swojego obowiązywania, następujące elementy: prawo do korzystania z najnowszych dostępnych na rynku wersji, wydań lub aktualizacji zakupionego Systemu BPMS; prawo do kontaktu telefonicznego, mailowego lub przez specjalna stronę internetową z I-wszą linią wsparcia technicznego w zakresie Systemu BPMS; prawo do zgłaszania i wsparcia w analizie błędów związanych z System BPMS; wsparcie w usuwaniu błędów Systemu BPMS; dostęp do baz wiedzy producenta Systemu BPMS i zasobów społeczności ekspertów Wymagane oprogramowanie dodatkowe Wymagane oprogramowanie dodatkowe to wszelkie oprogramowanie, którego dostawa, instalacja, uruchomienie, konfiguracja oraz integracja jest niezbędna w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, dla prawidłowego, zgodnego z OPZ, działania Systemu BPMS Protokół odbioru Dokument potwierdzający odebranie przez Zamawiającego produktu lub jego części od Wykonawcy w określonym zakresie. Protokół odbioru określa zakres odbieranych produktów i wymaga podpisu Kierowników Projektu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy Krok testowy Element Przypadku testowego, opisujący czynności do wykonania w ramach testowania Przypadek testowy Element Scenariusza testowego opisujący sposób weryfikacji pojedynczego wariantu realizacji Procesu Biznesowego (PB) lub funkcjonalności Systemu BPMS. Przypadek testowy składa się z co najmniej jednego Kroku testowego Scenariusz testowy Opis czynności, których wykonanie jest potrzebne do sprawdzenia poprawności działania określonych funkcjonalności Systemu BPMS i/lub PB i/lub Aplikacji Procesowej (AP). Scenariusz testowy złożony jest z co najmniej jednego Przypadku testowego. Strona 9 z 54

10 1.22. Test Systemowy Test stanowiący wewnętrzny test Wykonawcy na etapie prac wdrożeniowych w Systemie BPMS lub AP, przed ich przekazaniem Zamawiającemu Test Integracyjny Test mający na celu weryfikację wykonanych w ramach Przedmiotu zamówienia Integracji Systemu BPMS z istniejącą u Zamawiającego infrastrukturą ICT i/lub innymi systemami zewnętrznymi, jak również integracji pomiędzy poszczególnymi komponentami Systemu BPMS Test wydajnościowy Test obejmujący zestaw operacji mający na celu sprawdzenie wymagań wydajnościowych Systemu BPMS i/lub AP, stabilności Systemu BPMS oraz wykrycie operacji najdłużej wykonywanych lub powodujących największe obciążenie lub przeciążenie Systemu BPMS. Testy wydajnościowe na etapie wdrożenia będą przeprowadzane w Środowisku Produkcyjnym i Środowisku Testowym Test akceptacyjny Błąd Test mający na celu weryfikację, czy System BPMS i/lub AP spełnia wyspecyfikowane wymagania wskazane w OPZ, oraz czy nie zawiera on błędów. Test akceptacyjny na etapie wdrożenia będą przeprowadzane w Środowisku Produkcyjnym i Środowisku Testowym. Błędem jest niepoprawne, niezgodne z wymaganiami Zamawiającego i specyfikacją techniczną, wskazanymi w SIWZ i OPZ, działanie Przedmiotu zamówienia, a w szczególności, niewyłącznie: Systemu BPMS, AP, Wymaganego oprogramowania dodatkowego i Integracji Błąd Krytyczny - Błąd, dla którego nie istnieje Obejście w ramach innych funkcjonalności Przedmiotu zamówienia lub zastosowanie Obejścia wymagałoby nakładów nieuzasadnionych z ekonomicznego punktu widzenia Błąd Poważny - Błąd, dla którego istnieje Obejście w ramach innych funkcjonalności Przedmiotu zamówienia Błąd Zwykły Błąd inny niż Błąd Krytyczny lub Błąd Poważny, nie wpływający na pełne wykonanie określonego PB w Systemie BPMS. Błędem Zwykłym mogą być na przykład błędy w prezentacji graficznej, błędy ortograficzne, semantyczne i składniowe Obejście Obejściem jest zastosowanie tymczasowego rozwiązania nie przewidzianego w standardowej funkcjonalności Przedmiotu zamówienia, lecz umożliwiającego w rezultacie osiągniecie działania Przedmiotu zamówienia zgodnego z wymaganiami Zamawiającego i specyfikacją techniczną, wskazanymi w SIWZ i OPZ. Strona 10 z 54

11 2. Zasady zarządzania realizacją Przedmiotu zamówienia 2.1. Dokument Inicjujący Projekt Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Dokumentu Inicjującego Projekt (DIP), sporządzonego na potrzeby realizacji zamówienia, który musi zawierać co najmniej następujące elementy: opis metodyki realizacji Przedmiotu zamówienia; komplet wzorów dokumentów zgodnych z powyższą metodyką, wraz ze wzorami Protokołów odbiorów; opis zarzadzania zmianą w realizacji Przedmiotu zamówienia; opis zarządzania ryzykiem w realizacji Przedmiotu zamówienia; strukturę zespołu wdrożeniowego ze strony Wykonawcy; Harmonogram szczegółowy realizacji zamówienia (w formacie Microsoft Project, lub równoważnym. W przypadku formatu równoważnego, Wykonawca dostarczy również niezbędne narzędzie informatyczne do przeglądania, modyfikacji ww. harmonogramu, wraz z licencją dla minimum 10 osób, dostępną dla Zamawiającego przez cały okres trwania projektu, aż do podpisania Protokołu odbioru końcowego); Harmonogram szczegółowy szkoleń dedykowanych dla członków zespołu wdrożeniowego ze strony Zamawiającego; Dokument ten będzie podlegał Procedurze odbioru dokumentacji opisanej w pkt Akceptacja bez uwag, dokumentu DIP przez Zamawiającego, jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia procesu wdrożenia Systemu BPMS a tym samym całego projektu Dokument ten musi być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia i przedstawiany do przeglądu i akceptacji Kierownikowi Projektu ze strony Zamawiającego, w szczególności w zakresie rejestrowania postępów i zmian w harmonogramach i innych elementach dokumentu, które będą podlegały aktualizacji Szczegółowe wymagania Zamawiającego wobec metodyki realizacji Przedmiotu zamówienia zostały opisane w pkt Komunikacja Zamówienie musi być realizowane w języku polskim. Wszystkie produkty będące rezultatem realizacji Przedmiotu zamówienia, instalowane w istniejącej infrastrukturze ICT Zamawiającego muszą być opracowane w tym języku. Dopuszczalne jest stosowanie obcojęzycznych nazw własnych Obowiązki informacyjne Strona 11 z 54

12 Wykonawca jest zobowiązany, we wszystkich prowadzonych działaniach informacyjnych i promocyjnych kierowanych do opinii publicznej, informujących o realizacji Przedmiotu zamówienia, do zawarcia informacji o realizacji Przedmiotu zamówienia w ramach projektu QUALITY4UMED - Nowa jakość zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz z wymaganą identyfikacją graficzną projektu przekazaną przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany, w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia, przestrzegać powyższych reguł informowania o projekcie i oznaczania wszelkich materiałów i dokumentów projektowych, wynikających z metodyki realizacji Przedmiotu zamówienia, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku C do OPZ oraz do stosowania obowiązującego logotypu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (UM w Łodzi) na wszystkich dokumentach projektu Opis istniejącej infrastruktury ICT w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi Realizacja Przedmiotu zamówienia będzie odbywała się w istniejącej infrastrukturze ICT Zamawiającego, opisanej poniżej. Wykonawca, przystępując do realizacji Przedmiotu zamówienia, potwierdza jej adekwatność w stosunku do wymagań minimalnych oferowanego Przedmiotu zamówienia, w szczególności a niewyłącznie: Systemu BPMS, Wymaganego oprogramowania dodatkowego, AP Główne systemy dziedzinowe W Uniwersytecie Medycznym w Łodzi funkcjonują 3 główne systemy dziedzinowe, zapewniające pokrycie następujących obszarów biznesowych: System obsługi studentów zapewniający m. in.: Dostęp do wirtualnego dziekanatu; Bazę danych o studentach i ich tokach studiów; Elektroniczny indeks; System finansowo księgowy zapewniający m. in.: Kartoteki kontrahentów; Moduł fakturowania; Moduł magazynowy; Moduł inwentaryzacyjny; System Kadrowo Płacowy zapewniający m. in.: Bazę danych o pracownikach; Informacje o wynagrodzeniach; Systemy baz danych Uniwersytet Medyczny w Łodzi do gromadzenia danych wykorzystuje następujące serwery baz danych: Strona 12 z 54

13 Microsoft SQL Server 2008 Oracle 11g Model uwierzytelniania użytkowników Model uwierzytelniania użytkowników w infrastrukturze Zamawiającego został zbudowany w oparciu o usługi katalogowe z wykorzystaniem protokołu LDAP w systemie Active Directory Repozytorium dokumentów Zamawiający posiada licencję na system Microsoft SharePoint 2013 Server Standard i licencje CAL dla Użytkowników Końcowych Zasoby sprzętowe i softwareowe W ramach realizacji Przedmiotu zamówienia, Zamawiający przeznaczył na potrzeby Systemu BPMS (silnik procesowy, serwer aplikacyjny, Środowisko Wdrożeniowe, repozytorium dokumentów, Środowisko Testowe, Środowisko Produkcyjne) serwer o następujących parametrach sprzętowych: Liczba rdzeni procesora: 32; Częstotliwość taktowania: 2,1 GHz na każdy rdzeń; Pamięć operacyjna: 128 GB; Liczba interfejsów sieciowych: 4 szt.; Dostępna przestrzeń dyskowa: ok. 3TB; Powyższy serwer pracuje pod kontrolą Hypervisora natywnego umożliwiającego zwirtualizowanie ww. zasobów sprzętowych Infrastruktura sieciowa Infrastruktura sieciowa Zamawiającego zapewnia przepływność łączy w sieciach lokalnych na poziomie 1Gbit, natomiast szkielet połączeń pomiędzy lokalizacjami zapewnia przepustowość min. 100Mbit. Strona 13 z 54

14 3. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu informatycznego klasy Business Process Management Suite (System BPMS) wraz z: wdrożeniem na nim 5 Aplikacji procesowych (AP), zgodnie z zakresem merytorycznym projektu QUALITY4UMED ; dostawą i wdrożeniem Wymaganego oprogramowania dodatkowego, wdrożonymi Integracjami, przeprowadzonymi Szkoleniami i Dokumentacją; zgodnie z poniższymi opisami System BPMS System BPMS będzie stanowił istotne wsparcie dla wdrażania Strategii Zamawiającego poprzez wsparcie w podnoszeniu efektywności poszczególnych procesów biznesowych, jako platforma do zarządzania procesami biznesowymi, umożliwiająca Zamawiającemu pełną kontrolę nad jego procesami biznesowymi na każdym z etapów cyklu życia procesu, poprzez zapewnienie dostępu, dla Wykonawców PB do swoich bieżących zadań procesowych. Podstawowymi elementami Systemu BPMS, zgodnie z definicją BPMS zawartą w pkt. 1.7, będą: centralne repozytorium wiedzy o procesach, zawierające wszelkie niezbędne informacje o każdym Procesie Biznesowym (pkt. 1.9) i Aplikacji Procesowej (pkt. 1.10), jak również poszczególnych elementach wykorzystywanych do tworzenia AP takich jak definicji usług, definicje integracji, formularzy etc. silnik procesowy umożliwiający natychmiastowe uruchomienie dowolnej liczby instancji procesowych na podstawie jednego lub wielu, przechowywanych w centralnym repozytorium PB, zamodelowanych w notacji BPMN, bez potrzeby ich translacji na inną notację, dla którego każdorazowe wykonanie PB będzie równoznaczne z jego udokumentowaniem i zapisaniem całego przebiegu realizacji PB wraz z jego wynikami w centralnym repozytorium wiedzy o PB. portal procesowy umożliwiający Użytkownikom Końcowym Systemu BPMS: dostęp do PB, AP, list zadań procesowych, graficznej prezentacji PB, w których biorą udział, raportów, kokpitów menadżerskich; wykonywanie zadań procesowych; uruchamianie nowych instancji PB; zarządzanie instancjami PB System BPMS ma umożliwiać, dzięki swoim wbudowanym, integralnym funkcjonalnościom, adaptacje poszczególnych instancji PB wykonywanych w silniku procesowym, realizowane w czasie ich wykonywania przez Wykonawców PB posiadających dostęp do skodyfikowanej wiedzy o przedsiębiorstwie Zamawiającego, zgodnie z koncepcją Dynamic BPM zawartą w pkt System BPMS ma umożliwiać, dzięki swoim wbudowanym, integralnym funkcjonalnościom, komunikację pomiędzy Wykonawcą PB a ekspertem danego PB, w celu wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczących jego realizacji, zgodnie z koncepcją Social BPM zawartą w pkt. 1.4, realizowaną bezpośrednio w portalu procesowym. Strona 14 z 54

15 System BPMS ma umożliwiać tworzenie, publikowanie, zmiany i usuwanie reguł biznesowych na potrzeby i w celu realizacji PB Zamawiającego z wykorzystaniem posiadanego przez System BPMS funkcjonalnościom BRE, zgodnie z pkt System BPMS ma umożliwiać raportowanie i analizę danych tzn.: tworzenie, publikowanie, zmiany i usuwanie raportów; tworzenie, publikowanie, zmiany w kokpitach menadżerskich, prezentacją wizualną KPI; z wykorzystaniem posiadanego przez System BPMS funkcjonalnościom BAM, zgodnie z pkt System BPMS ma umożliwiać przechowywanie wszelkich dokumentów wykorzystywanych w trakcie wykonywania zadań procesowych przez Wykonawców PB w elektronicznym Repozytorium dokumentów, zbudowanym w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego licencję na Microsoft SharePoint 2013 Server Standard, wskazany w pkt Wykonawca jest zobowiązany, w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia do zaprojektowania, instalacji, uruchomienia, konfiguracji i integracji elektronicznego Repozytorium dokumentów na potrzeby Systemu BPMS (zarówno w Środowisku Testowym i Produkcyjnym) i AP, na wskazanych przez Zamawiającego serwerach wirtualnych zgodnie z pkt , z wykorzystaniem posiadanej przez Zamawiającego licencji zgodnie z pkt System BPMS ma umożliwiać komunikację i wymianę informacji z istniejącą u Zamawiającego infrastrukturą ICT, z wykorzystaniem, wbudowanej w System BPMS, szyny danych typu Enterprise Service Bus (ESB) zgodnie z pkt System BPMS, w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia, ma zostać zainstalowany, skonfigurowany, zintegrowany i uruchomiony przez Wykonawcę, zgodnie z dostarczoną licencją na System BPMS, na trzech środowiskach informatycznych jednocześnie: Wdrożeniowym środowisko służące do prowadzenia wszelkich prac wdrożeniowych i programistycznych na rzecz nowych PB i AP, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Głównego(-ch) Użytkownika(-ów). Dostęp do niego będzie ograniczony do Użytkowników Końcowych Systemu BPMS, posiadających uprawnienia do tworzenia i/lub modyfikacji PB i AP. Środowisko Wdrożeniowe nie posiada pełnej integracji z systemami dziedzinowymi, a w szczególności nie może zapisywać danych w systemach dziedzinowych Zamawiającego. Testowym - środowisko służące do prowadzenia testów nowych PB i AP. Prowadzone testy mają potwierdzić poprawność PB i/lub AP w zakresie ich poprawności semantycznej, zgodności z notacją BPMN w wersji 2.0, zgodności z oczekiwaniami Głównego(-ch) Użytkownika(-ów) jak też wydajności. Środowisko Testowe będzie również służyło do testowania uprawnień Użytkowników Końcowych Systemu BPMS i zmian wprowadzanych w Interfejsie Użytkownika Portalu procesowego. Prowadzone testy będą miały charakter ilościowo jakościowy. Strona 15 z 54

16 Produkcyjnym - środowisko służące do codziennej pracy wszystkich Użytkowników Końcowych Systemu BPMS, we wszystkich opublikowanych na nim PB i AP zgodnie z zakresem przydzielonych uprawnień. Środowisko Produkcyjne musi być dostępne w trybie 24h / 7 dni w tygodniu, dla wszystkich Użytkowników Końcowych Systemu BPMS. Na Środowisku Produkcyjnym nie dozwolone jest prowadzenie jakichkolwiek prac programistycznych dotyczących: PB, AP, raportów ani zmian w Interfejsie Użytkownika Portalu procesowego. Dopuszcza się okna serwisowe, planowane w czasie niskiej aktywności Użytkowników Końcowych Systemu BPMS Poszczególne środowiska informatyczne Systemu BPMS wymienione powyżej mają zostać wdrożone i uruchomione przez Wykonawcę, w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia, na wskazanych przez Zamawiającego serwerach wirtualnych o podanych poniżej parametrach technicznych i zastosowaniu: Parametry: 1 szt. Windows 2008 R2 Enterprise, 1 rdzeń procesora, 8 GB pamięci operacyjnej, 500GB przestrzeni dyskowej. Zastosowanie: Środowisko Wdrożeniowe (jako bazę danych należy wykorzystać istniejący serwer MSSQL 2008 standard, przydzielono jedną licencję Device CAL dla połączenia) Parametry: 1 szt. Windows 2008 R2 Enterprise, 6 rdzeni procesora, 16 GB pamięci operacyjnej, 500GB przestrzeni dyskowej. Zastosowanie: Silnik procesowy oraz serwer aplikacyjny w Środowisku Produkcyjnym (jako bazę danych należy wykorzystać istniejący serwer MSSQL 2008 standard, przydzielono jedną licencję Device CAL dla połączenia) Parametry: 1 szt. Windows 2008 R2 Enterprise, 1 rdzeń procesora, 8 GB pamięci operacyjnej, 500GB przestrzeni dyskowej. Zastosowanie: Silnik procesowy oraz serwer aplikacyjny w Środowisku Testowym (jako bazę danych należy wykorzystać istniejący serwer MSSQL 2008 standard, przydzielono jedną licencję Device CAL dla połączenia) Parametry: 1 szt. Windows 2008 R2 Enterprise, 4 rdzenie procesora, 16 GB pamięci operacyjnej, 500GB przestrzeni dyskowej. Zastosowanie: Serwer SharePoint Standard 2013 na potrzeby repozytorium dokumentów elektronicznych dla Środowisk Produkcyjnego i Testowego. (jako bazę danych należy wykorzystać istniejący serwer MSSQL 2008 standard, przydzielono jedną licencję Device CAL dla połączenia) Wykonawca jest zobowiązany, w ramach Przedmiotu zamówienia do zainstalowania dostarczonego Systemu BPMS, w ramach wymienionych zasobów z wykorzystaniem posiadanych technologii wirtualizacyjnych (serwer bazy danych stanowi odrębną, fizyczną maszynę w infrastrukturze Zamawiającego). Zamawiający zapewnia wszystkie niezbędne licencje na systemy operacyjne, dostępowe i serwery baz danych Wykonawca jest zobowiązany, w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia, do wykorzystania istniejącej instancji serwera Microsoft SQL Server 2008 na potrzeby Strona 16 z 54

17 instalacji wszystkich niezbędnych do poprawnej pracy Systemu BPMS baz danych oraz infrastruktury towarzyszącej Dostarczona przez Wykonawcę, w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia, licencja na System BPMS musi zapewnić maksymalne wykorzystanie powyższych charakterystyk sprzętowych tak, aby możliwe było wykorzystanie wszystkich rdzeni procesora, pamięci RAM, przestrzeni dyskowej i innych istotnych parametrów technicznych, dostępnych dla poszczególnych środowisk jednocześnie Dostarczona przez Wykonawcę, w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia, licencja na System BPMS nie może być ograniczona czasowo, ani w żaden inny sposób i musi umożliwiać Zamawiającemu: tworzenie, zarządzanie, uruchamianie, analizę i optymalizację dla dowolnej liczby: DPB, PB, AP i instancji PB nie zależnie od ilości użytych elementów procesowych w poszczególnych z nich Dostarczona przez Wykonawcę, w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia, licencja na System BPMS musi zapewniać Użytkownikom Końcowym Systemu BPMS, jednoczesny dostęp do poszczególnych funkcjonalności Systemu BPMS, opisanych w pkt. 5, w liczbie nie mniejszej niż podane poniżej minimalne ilości jednoczesnych użytkowników dla poszczególnych grup funkcjonalności: dla funkcjonalności opisanych w pkt. 5.1, minimalna liczba Użytkowników końcowych Systemu BPMS z jednoczesnym dostępem wynosi 30. dla funkcjonalności opisanych w pkt. 5.2, minimalna liczba Użytkowników końcowych Systemu BPMS z jednoczesnym dostępem wynosi 5. dla funkcjonalności opisanych w pkt. 5.3, minimalna liczba Użytkowników końcowych Systemu BPMS z jednoczesnym dostępem wynosi 5. dla funkcjonalności opisanych w pkt. 5.4, liczba Użytkowników końcowych Systemu BPMS ma być nielimitowana. dla funkcjonalności opisanych w pkt. 5.5, liczba Użytkowników końcowych Systemu BPMS ma być nielimitowana. dla funkcjonalności opisanych w pkt. 5.6, minimalna liczba Użytkowników końcowych Systemu BPMS z jednoczesnym dostępem wynosi System BPMS musi posiadać wszystkie funkcjonalności opisane w pkt. 5, dla których Status Funkcjonalności jest określony jako Wymagana (W). Funkcjonalności te muszą być dostępne w Systemie BPMS na dzień złożenia Oferty przez Wykonawcę i muszą stanowić integralną część Systemu BPMS. Nie dopuszcza się rozwiązań zamiennych, zbudowanych w oparciu o oprogramowanie firm trzecich System BPMS może posiadać funkcjonalności opisane w pkt. 5, dla których Status Funkcjonalności, jest określony jako Dodatkowe (D). Funkcjonalności te muszą być dostępne w Systemie BPMS na dzień złożenia Oferty przez Wykonawcę i muszą stanowić integralną część Systemu BPMS, aby mogły być punktowane przy ocenie oferty, zgodnie z zapisami SIWZ. Nie dopuszcza się rozwiązań zamiennych, zbudowanych w oparciu o oprogramowanie firm trzecich. Strona 17 z 54

18 Zamawiający nie przewiduje implementacji w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia, brakujących funkcjonalności Systemu BPMS przez Wykonawcę System BPMS, po podpisaniu Protokołu odbioru końcowego, musi zostać objęty przez Wykonawcę, w ramach Przedmiotu zamówienia, Gwarancją powdrożeniową Dostarczona przez Wykonawcę, w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia, licencja na System BPMS musi być dostarczona wraz z Maintenance, zgodnie z definicją Maintenance opisaną w pkt wchodzącą w skład Gwarancji powdrożeniowej Wymagane oprogramowanie dodatkowe Wykonawca jest zobowiązany, w celu realizacji Przedmiotu zamówienia, dostarczyć Wymagane oprogramowanie dodatkowe, zgodnie z pkt. 1.17, wraz z niezbędnymi licencjami, w czasie i budżecie zgodnym z ofertą na realizację Przedmiotu zamówienia Licencje na Wymagane oprogramowanie dodatkowe muszą umożliwiać całkowite wykorzystanie licencji na System BPMS zgodnie z wymogami opisanymi w pkt. 3.1 i nie mogę stanowić dla Licencji na System BPMS żadnego ograniczenia czasowego, funkcjonalnego, logicznego, fizycznego ani biznesowego Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wszelkich prac związanych z instalacją, konfiguracją, integracją i uruchomieniem Wymaganego oprogramowania dodatkowego, na każdym z wymienionych w pkt środowisk, w czasie i budżecie zgodnym z ofertą na realizację Przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do instalacji Wymaganego oprogramowania dodatkowego na poszczególnych, wskazanych przez Zamawiającego serwerach wirtualnych o parametrach technicznych i zastosowaniu opisanych w pkt Wymagane oprogramowanie dodatkowe, po podpisaniu Protokołu odbioru końcowego, musi zostać objęte, przez Wykonawcę, Gwarancją powdrożeniową Aplikacje procesowe W ramach realizacji Przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do wdrożenia, na dostarczonym i zainstalowanym przez siebie Systemie BPMS, 5 Aplikacji Procesowych (AP), zgodnie z załączonymi do OPZ modelami procesów biznesowych dla poszczególnych AP, stanowiącymi Załącznik A do OPZ i dokumentacją procesową dla poszczególnych AP stanowiącą Załącznik B do OPZ Każda AP, zgodnie z pkt musi zawierać, zgodnie z jej dokumentacją: DPB, PB, wraz z określoną architekturą i powiązaniami pomiędzy nimi, formularzami dla poszczególnych zadań procesowych, KPI, role procesowe, model danych, własne zdefiniowane widoki list zadań, raportów i kokpitów menadżerskich służących do śledzenia i analizy jej realizacji i wyników Każda AP musi być wdrażana zgodnie z zaprezentowaną przez Wykonawcę metodyką realizacji zamówienia, dostarczoną wraz z DIP. Strona 18 z 54

19 Każda AP będzie wdrażana na tym samym Systemie BPMS Każda AP musi być dostępna po wdrożeniu na Środowisku Produkcyjnym dla liczby Użytkowników Końcowych Systemu BPMS, zgodnie z pkt Przed rozpoczęciem wdrożenia każdej AP, Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia, przeprowadzi w formie warsztatowej analizę poszczególnych AP, w efekcie której powstanie propozycja realizacji AP w Systemie BPMS wraz z jej poszczególnymi komponentami, w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego i potwierdzenia zgodności z wymaganiami zawartymi w dokumentacji procesowej. Proponowany sposób realizacji AP powinien zawierać elementy optymalizacji logiki zawartych w dokumentacji procesowej PB zgodnie z najlepszą wiedzą Wykonawcy i możliwościami Systemu BPMS Każda AP, po podpisaniu Protokołu odbioru końcowego, musi zostać objęta, przez Wykonawcę, Gwarancją powdrożeniową Integracje Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i wdrożenia w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia, poniższych integracji Systemu BPMS z opisaną w pkt. 2.4 Infrastrukturą Zamawiającego Integracja z usługa katalogową LDAP. Celem integracji jest wdrożenie w Systemie BPMS mechanizmu uwierzytelniania Single Sign-On, dla całej domeny Active Directory zainstalowanej w środowisku Zamawiającego, w taki sposób, aby każdy Użytkownik Końcowy Systemu BPMS, posiadający aktywne konto w Active Directory, będąc zalogowany do Active Directory na komputerze, w momencie interakcji z Systemem, został automatycznie uwierzytelniony w Systemie BPMS, bez potrzeby wykonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności. Zamawiający wymaga aby System BPMS, posiadał wbudowane mechanizmy integrujące go z usługą katalogową LDAP. Zamawiający wymaga aby integracja została przeprowadzona zgodnie z wymaganiami i zasadami bezpieczeństwa określonymi przez producenta usługi Active Directory, standardami branżowymi, standardami technicznymi i najlepszą wiedzą Wykonawcy Integracja z repozytorium dokumentów elektronicznych Celem integracji jest wdrożenie mechanizmu integrującego System BPMS z repozytorium dokumentów elektronicznych, opartego na Microsoft SharePoint 2013 Server z wykorzystaniem standardu CMIS w taki sposób, aby umożliwić wszystkim Wykonawcom PB pełnego dostępu do dokumentów przechowywanych w repozytorium dokumentów elektronicznych, zgodnie z poświadczeniami opartymi o usługę katalogową, jako załączników do zadań procesowych. Strona 19 z 54

20 Zamawiający wymaga aby integracja została przeprowadzona zgodnie z wymaganiami i zasadami bezpieczeństwa określonymi przez producenta Microsoft SharePoint 2013 Server z zastosowaniem standardu CMIS i najlepszą wiedzą Wykonawcy Integracja z Systemami baz danych Celem integracji jest wdrożenie mechanizmów wymiany danych pomiędzy System BPMS a systemami dziedzinowymi Zamawiającego opisanymi w pkt. 2.4 na poziomie baz danych w taki sposób, aby możliwa była dwukierunkowa wymiany danych pomiędzy ww. systemami, realizowana przez Wykonawców PB w poszczególnych zadaniach procesowych za pomocą opracowanych i wdrożonych w Systemie BPMS formularzy i formatek. Wymiana danych musi odbywać się z zachowaniem właściwego poziomu bezpieczeństwa danych i komunikacji. Zamawiający wymaga wdrożenia mechanizmów weryfikujących kompletność danych wymienianych z systemami dziedzinowymi Zamawiającego w taki sposób, aby w przypadku niekompletnej wymiany danych System BPMS generował zdarzenie informujące o tym fakcie. Zamawiający wymaga aby dostarczony w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia System BPMS posiadał wszystkie sterowniki niezbędne do poprawnej, dwukierunkowej komunikacji, minimalnie z następującymi bazami danych MSSQL, ORACLE, DB Integracja z szyną ESB Celem integracji jest zbudowanie repozytorium usług zaprojektowanych i wdrożonych na potrzeby wymiany danych pomiędzy systemami dziedzinowymi Zamawiającego i System BPMS w sposób jawny i pozwalający na zarządzanie i kontrolę tymi serwisami. Zaprojektowane i wdrożone usługi muszą być dostępne do wykorzystania jako elementy PB i AP, uruchamiane bezpośrednio z poziomu PB, lub w odpowiedzi na zdarzenie w innym systemie dziedzinowym Zamawiającego uruchamiając nowe instancje PB lub przekazując do nich informacje. Zamawiający wymaga, aby dostarczony w ramach realizacji Przedmiotu zamówienia System BPMS zapewniał właściwą współpracę z innymi systemami zaprojektowanymi w architekturze SOA z wykorzystaniem szyny integracyjnej ESB za pomocą wszystkich popularnych mechanizmów, w szczególności: SOAP, WSDL, HTTP/HTTPS, JMS, JDBC, FTP/SFTP, LDAP Integracja z Systemem pocztowym Celem integracji jest umożliwienie komunikacji pomiędzy Wykonawcami PB, Użytkownikami Końcowymi Systemu BPMS i środowiskiem zewnętrznym za pomocą poczty , z wykorzystaniem posiadanego przez Zamawiającego serwera pocztowego, posiadanych przez Wykonawców PB, Użytkowników Końcowych Systemu BPMS adresów w celu realizacji PB. Strona 20 z 54

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych Rola architektury systemów IT Wymagania udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu metod modelowania architektury systemów IT - UML, systemów zorientowanych na usługi, systemów

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNE ASPEKTY PROCESÓW BIZNESOWYCH. Wszystkie prawa zastrzeżone

DYNAMICZNE ASPEKTY PROCESÓW BIZNESOWYCH. Wszystkie prawa zastrzeżone DYNAMICZNE ASPEKTY PROCESÓW BIZNESOWYCH TOMASZ GZIK WPROWADZENIE 1 Dlaczego mówi się o dynamicznych procesach biznesowych? 2 Co się o nich mówi? 3 Definicje 3 Dynamiczne aspekty procesów 4 Kierunki rozwoju

Bardziej szczegółowo

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA CSIOZ-WZP.65.48.20 Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ Warszawa. 20r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Do zapytania ofertowego nr 1/UE/2013

Załącznik nr 1. Do zapytania ofertowego nr 1/UE/2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 1 zapytania ofertowego nr 1/UE/2013 WZÓR OFERTY..., dn. 2013 rok Nazwa i adres wykonawcy

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Piotr Krząkała Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Strategia firmy Każda organizacja działająca we współczesnym biznesie powinna posiadać określoną strategię działania i na tej bazie budować system

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g

Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g Opis szkolenia: Termin SOA, czyli Service Oriented Architecture, oznacza architekturę systemów informatycznych opartą o usługi. Za

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Wrocław, dnia 07.01.2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji" (nr

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Ramowy Umowy

Harmonogram Ramowy Umowy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS).

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS). Do Wykonawców Wrocław, 12.06.2015r. CUI-DOAZ.331.10.2015 CUI/ZP/PN/10/2015/11/... Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozwój CRM - Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 07/04/IT/2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie i rozwój systemów GREX, SPIN, TK, AMOC, Obsługa Rewidentów 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny obieg dokumentów finansowych z wykorzystaniem narzędzi klasy Business Process Management na przykładzie wdrożenia w uczelni publicznej

Elektroniczny obieg dokumentów finansowych z wykorzystaniem narzędzi klasy Business Process Management na przykładzie wdrożenia w uczelni publicznej Elektroniczny obieg dokumentów finansowych z wykorzystaniem narzędzi klasy Business Process Management na przykładzie wdrożenia w uczelni publicznej PLAN PREZENTACJI Uniwersytet Medyczny - cechy organizacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014 Skawina 7 listopada 2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pt. Elektroniczna wymiana informacji pomiędzy partnerami w biznesie szansą na rozwój firmy HAUTEC Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa dnia 25 lutego 2013 r. Szanowni Państwo,, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolność 3A, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę analizy przedwdrożeniowej i wdrożenia dla aplikacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B.

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B. W zawiązku z otrzymaniem dofinansowania na projekt: Zautomatyzowany system B2B elektronicznej wymiany dokumentów i danych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2:Wspieranie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Pieczątka Wykonawcy) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Lp. Imię i nazwisko* Rola wskazanej osoby Minimalne wymagania dla każdej z osób Czy wskazana osoba spełnia podane wymaganie?

Bardziej szczegółowo

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r.

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na oprogramowanie serwera systemu poczty elektronicznej oraz system

Bardziej szczegółowo

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych "BUDROPOL" Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni 41-253 Czeladź ul. Letnia 3

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3-CPI-WZP-44/13 Lp. Zakres wykonywanych czynności Liczba osób Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi Wrocław, 28 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KIEZA MARCIN MARCIN KIEZA PRO - CHEMIA PPH z siedzibą w Marcinkowicach przy ulicy Letnia 8a (55-200, Oława I) realizując projekt pt. Wdrożenie systemu B2B

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Termin dostarczenia dokumentu 1

FORMULARZ OFERTOWY. Termin dostarczenia dokumentu 1 strona 1 Zał. 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY Opteam S.A. o/lublin ul. Budowlana 30 20-469 Lublin W związku z realizacją projektu pod nazwą,,opracowanie nowoczesnego i zaawansowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Projekt MCA. Spotkanie Przedsiębiorc. biorców w z Przedstawicielami Służby S

Projekt MCA. Spotkanie Przedsiębiorc. biorców w z Przedstawicielami Służby S Projekt MCA Spotkanie Przedsiębiorc biorców w z Przedstawicielami Służby S Celnej Zbigniew Juzoń Warszawa, 19 grudnia 2012 r. Kierownik Projektu MCA Izba Celna w Kielcach Projekt Program e-cło,, POIG.07.01.00-00

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.0.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 4-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 629893246. Podstawa formalna zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Geoff Evelyn Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise Warszawa 2011 Spis treści Podziękowania......................................................

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne: Zadanie nr 1.4: Serwerowy system operacyjny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie Serwerowego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 DOTYCZĄCE PROJEKTU: Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego realizowanego w ramach w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Biłgoraj, 06 maja 203 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia platformy Business to Business do współpracy handlowej pomiędzy Spółką Lider, a jej partnerami biznesowymi stanowiącymi stałych odbiorców

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOR/0119/2014

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOR/0119/2014 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOR/0119/2014 Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMINY REALIZACJI

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMINY REALIZACJI Superhost.pl Sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia zwana dalej Zamawiającym Gdynia, dn. 14.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013 nr 01/12/2013 Zakup i wdrożenie systemu B2B a także integracja wszystkich elementów systemu B2B oraz szkolenie specjalistyczne Warszawa, 20.11.2013 Działanie POIG 8.2 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Standard zgodnie Warszawa, dnia 5.2014 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZ9ŚCI Nr V/ 09052014 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/72/V-53/ZO/PN/DOS/SS/2014 WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 1.07.2014. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo

Rzeszów, 1.07.2014. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo Rzeszów, 1.07.2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo W związku z realizacją projektu pn.: Automatyzacja procesów biznesowych usprawniająca zarządzanie usługami w firmie Pramax poprzez wdrożenie zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Mrągowo, dn. 21.01.2014 r Szanowni Państwo! Firma AdamS H. Pędzich z siedzibą w Mrągowie ul. Giżycka 5, producent okien i drzwi, na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 09.12.2013r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego Zamawiający: GREEN FLY Bartłomiej Inglot ul. Tarnowska

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D ZI na zapytania w sprawie SIWZ cz II

O D P O W I E D ZI na zapytania w sprawie SIWZ cz II Warszawa, dnia 21.02.2011 r. BF/AS-ZP/-066-22/11 Znak sprawy 05/11 Wykonawcy O D P O W I E D ZI na zapytania w sprawie SIWZ cz II Uprzejmie informujemy, i w dniach 15 i 16. 02.2011r. do Zamawiaj cego wp

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 08.2010 roku. L.dz. DAG/ 382 /100/10

Szczecin, dnia 08.2010 roku. L.dz. DAG/ 382 /100/10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia

Bardziej szczegółowo

Szablon Planu Testów Akceptacyjnych

Szablon Planu Testów Akceptacyjnych Szablon Planu Testów Akceptacyjnych strona 1 z 10 SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE 3 2 STRATEGIA TESTÓW AKCEPTACYJNYCH 4 2.1 Założenia do przeprowadzenia testów akceptacyjnych 4 2.1.1 Warunki przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Usługi serwisu bieżącego oraz dostosowawczego oprogramowania Systemu Obsługi Formularzy Unijnych Numer ogłoszenia: 184932-2007; data zamieszczenia: 05.10.2007 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony Konstancin - Jeziorna, listopad

Bardziej szczegółowo

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA...

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... Załącznik nr 10 Warunki Gwarancji I. ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... 7 I. Zapisy ogólne 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT 1 I. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT. II.

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ Projekt pn. Budowa użytecznych usług epuap oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia Opole, 2014-11-24 AG.272.18.2014.HS Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Dostawa licencji i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI:

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI: Lublin; 8/10/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI: System B2B automatyzujący procesy związane ze sprzedażą i serwisowaniem samochodów W związku z wdrażaniem przez firmę Auto Broker Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r.

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Pytanie nr 18 Jakie rozwiązanie w istniejącej infrastrukturze jest wykorzystywane do szyfrowania danych? Odpowiedź nr 18 W istniejącej

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Wstęp W dokumencie przedstawiono skróconą wersję pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY WSMS... 4 WSMS AUDIT... 6 WSMS SM...

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW 01-447 Warszawa ul. Newelska 6, tel. (+48 22) 34-86-520, www.wit.edu.pl Studia podyplomowe BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW Studia podyplomowe BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na przeprowadzenie testów bezpieczeństwa systemu wspomagania nadzoru archiwalnego e-nadzór

Opis Przedmiotu Zamówienia na przeprowadzenie testów bezpieczeństwa systemu wspomagania nadzoru archiwalnego e-nadzór S t r o n a ǀ 1 z 5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Opis Przedmiotu Zamówienia na przeprowadzenie testów bezpieczeństwa systemu wspomagania nadzoru archiwalnego e-nadzór I. Definicje. 1. Dostawca

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji projektów informatycznych

Zasady organizacji projektów informatycznych Zasady organizacji projektów informatycznych Systemy informatyczne w zarządzaniu dr hab. inż. Joanna Józefowska, prof. PP Plan Definicja projektu informatycznego Fazy realizacji projektów informatycznych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Otwock, 12.12.2014r. NANOEMPIRE DAWID SMÓŁKA. ul. Krakowska 16 05-400 Otwock ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Mając na uwadze obowiązki wynikające ze stosowania zasad uczciwej konkurencji,

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (1)

Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (1) Sygnatura postępowania: BZP/29/DI/2015 BGK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, 19 maja 2015 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Biuro Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo